Sunteți pe pagina 1din 3

M3 Procesare de text Word 2003

prof. Adriana Ilioasa

Lectia 1 Utilizarea aplicatiei Word


1. Salvarea unui fisier
-ca pagina web: Fisier/ Salvare ca pagina web
- in alt format: Fisier/ Salvare ca/ la tip fisier se alege .dot (document sablon), .rtf(text
imbogatit), .txt(fisier text)
2. Afisarea/ Ascunderea barei de instrumente:
Vizualisare/Bare de instrumente
3. modificarea optiunilor predefinite ale wordului:
Instrumente/Optiuni/General (numele autorului documentului, locul unde va fi salvat etc)
4. Moduri de vizualizare a paginii:
Vizualizare/ Normal, Aspect pagina web, Aspect pagina imprimata, Schita,
5. Modificarea scarii de vizualizare
Vizualizare /Panoramare 75%, 100% etc

Lectia 2 Introducerea, copierea, mutarea, gasirea si inlocuirea textului


1. Editare/Anulare (Edit/Undo)- se anuleaza ultima comanda
Editare/Repetare opus functiei Undo
2. Introducerea simbolurilor speciale:
Inserare/Simbol
3. Selectarea textului, selectarea intregului text: Ctrl+A
4. Copierea si mutarea textului
Editare/Copiere-Lipire - copiere
Editare/Decupare-Lipire mutare
5. Gasire si inlocuire
Editare/Gasire...Inlocuire

Lectia 3 Formatare text, paragraf I


1.Formatarea fonturilor:
Format/Font se modifica dimensiune, font, stil, culoare, efecte
2. Stilul de formatare a paragrafelor
Format/Stiluri si formatare se poate defini un stil nou sau modifica unul existent
3. Copierea stilului de formatare in alt loc sau in alt document:
- instrumentul cu pensula galbena
4. Despartirea in silabe
Instrumente/Limba/Despartire in silabe/Automat - pentru a desparti cuvintele in timpul introducerii
textului, manual
5.Formatarea pargrafelor
- la apasarea butonului in document vor aparea semne care arata locul unde exista un paragraf
- intrerupere de linie (scrierea randurilor de dimensiuni reduse): Shift+Enter
6. Rigla
Vizualizare/Rigla
1

M3 Procesare de text Word 2003

prof. Adriana Ilioasa

7. Distanta dintre randuri:


Format/Paragraf/Spatiere
8. Alinierea textului
Format/Paragraf/Aliniere (stanga, dreapta, stanga-dreapta, justify)

Lectia 4 Formatare paragraf II si document


1.Liste cu marcatori si liste numerotate
Format/Marcatori si numerotare
2. Folosirea chenarelor
Format/Borduri si umbrire/Borduri, Borduri de pagina
3. Stabilirea formatului de pagina
Fisier/Initializare pagina/Margini marginile documentului, orientarea hartiei: portret, vedere
Fisier/Initializare pagina/Hartie marimea formatului: Letter, A4, A5 etc
4. trecerea la o pagina noua inainte ca pagina anterioara sa fie completa:
Inserare/Intrerupere/ Sfarsit de pagina
5. Antetul si subsolul
Vizualizare/Antet si subsol
6. Numerotarea paginilor:
Inserare/Numar de pagina

Lectia 5 Tabele, grafice, imagini


1.Crearea tabelelor:
Inserare/Tabel
2 Format special pt tabel:
se selecteaza tabelul/Tabel/AutoFormatare
3. Selectarea tabelului:
-coloana, rand, intreg tabelul
4. Schimbarea dimensiunii si culorii unei celule
Tabel/Proprietati tabel
5. Inserare obiecte si imagini
- inserarea unei foi de calcul: Inserare/Obiect/Microsoft Excel
- inserarea unui grafic: Inserare/Obiect/Microsoft Excel chart
- inserarea miniaturilor: Inserare/Imagine/Miniatura
- inserarea imaginilor: Inserare/Imagine/Din fisier
- inserarea unui grafic: Inserare/Imagine/Diagrama
6. Redimensionarea unei imagini
clic dreapta pe imagine/formatare imagine/dimensiune
7 Inserarea ecuatiilor
Inserare/Obiect/Microsoft Ecuation

M3 Procesare de text Word 2003

prof. Adriana Ilioasa

Lectia 6 mbinare documente


Imbinarea documentelor
1.
2.
3.
4.

Deschid documentul cu scrisoarea


Instrumente/Scrisori si corespondenta/Expertul
Selectez tip documetului.. Scrisori
Pasul1 Urmatorul: Documentul de pornire
Selectez destinatar
Pasul 2: utilizare document current
Pasul 3: utilizarea unei liste existente
Rasfoire selectez fisierul cu lista
OK
Scrieti scrisoarea
Pasul 4: Examinarea scrisoare
Pasul 5: Sterge textul cu rosu
Caut butonul Inserare campuri imbinare
Selectez camp/inserare
Inchid, enter(aseaza textul in pagina)
Pasul 6: finalizati imbinarea
Imbinare intr-un document nou /toate/ok
Se obtine noul fisier compus scrisori1 (imbinarea in document nou) care trebuie salvat in
locul si cu numele cerut.

Lectia 7 Verificarea corectitudinii gramaticale


-

se selecteaza textul
selectarea limbii romane: Instrumente/Limba
realizarea corectarii textului:Instrumente/Corectare ortografica si gramaticala

Imprimarea documentului
- verificarea modului in care arata documentul inaintea imprimarii: Fisier/ Examinare inaintea
imprimarii sau butonul al 7-lea de pe bara cu instrumente standard
- stabilirea formatului paginii: Fisier/Initializare pagina
orientarea paginii:portret, vedere
marginile documentului
dimensiunea paginii /Hartie si se poate alege A4, Letter, A5 etc...
- imprimarea documentului Fisier/Imprimare si se poate alege daca imprimarea se face pe hartie sau
in fisier, numarul de copii, imprimanta folosita

Lectia 8 Stiluri de documente (Sabloane)


- reprezinta structura de baza a acestuia si contine setari referitoare la dimensiunea, stilul fontului, bare de
instrumente, formatari speciale etc

Fisier/Nou/ (din dreapta)Nou din sablon/Sabloane generale


3