Sunteți pe pagina 1din 4

ANTIBIOTICELE I SPECTRUL LOR DE SENSIBILITATE

(surs: Eugen Ciofu, Esenialul n pediatrie)


I.Coci G+
1.Staph. Aureus
A.Peniciline ()
B.Amoxicilina+acid clavulanic
C.Ticarcilina+acid clavulanic
D.Cefalosporine orale
E.cefalosporine de generatia I
F.cefalosporine de generatia II
G.cefalosporine degeneratia III
H.peneme
I.aminoglicozide
J.cotrimoxazol
K.macrolide
L.vancomicina
M.lincomicina
N.chinolone
O.rifampicina
2.Str. pyogens (streptococ hemolitic Gr. A)
A.Peniciline
B.Izoxazolilpeniciline
C.aminopeniciline
D.acilaminopeniciline
E.Cefalosporine orale
F.cefalosporine de generatia I
G.cefalosporine de generatia II
H.cefalosporine degeneratia III
I.peneme
J.cotrimoxazol
K.macrolide
L.cloramfenicol
M.vancomicina
N.lincomicina
O.chinolone
P.rifampicina
3.Str. agalactiae (streptococ hemolitic Gr. B)
A.Peniciline
B.acilaminopeniciline
C.Cefalosporine orale
D.cefalosporine de generatia I
E.cefalosporine de generatia II
F.cefalosporine degeneratia III
G.peneme
H.cloramfenicol

I.vancomicina
J.chinolone
4.Str. penumoniae
A.Peniciline
B.aminopeniciline
C.acilaminopeniciline
D.Cefalosporine orale
E.cefalosporine de generatia I
F.cefalosporine de generatia II
G.cefalosporine degeneratia III
H.peneme
I.cotrimoxazol
J.macrolide
K.cloramfenicol
L.vancomicina
M.chinolone
N.rifampicina
II.Bacili G1.aminopeniciline
2.carboxipeniciline
3.acilaminopeniciline
4.cefalosporine degeneratia III
5.monobactam (aztreonam)
6.peneme
7.aminoglicozide
8.cloramfenicol
9.chinolone
10.rifampicina
11.peptide ciclice
III.Enterobacteriaceae
1.aminopeniciline
2.carboxipeniciline
3.acilaminopeniciline
4.Ticarcilina+acid clavulanic
5.cefalosporine de generatia II
6.cefalosporine degeneratia III
7.monobactam (aztreonam)
8.peneme
9.aminoglicozide
10.cloramfenicol
11.chinolone
12.peptide ciclice
IV.Coli, Proteus, Klebsiella
1.aminopeniciline
2.carboxipeniciline
3.acilaminopeniciline

4.Amoxicilina+acid clavulanic
5.Ticarcilina+acid clavulanic
6.cefalosporine de generatia II
7.cefalosporine degeneratia III
8.monobactam (aztreonam)
9.peneme
10.aminoglicozide
11.cotrimoxazol
12.cloramfenicol
13.chinolone
14.peptide ciclice
V.Pseudomonaceae
1.carboxipeniciline
2.acilaminopeniciline
3.Ticarcilina+acid clavulanic
4.cefalosporine degeneratia III
5.monobactam (aztreonam)
6.peneme
7.aminoglicozide
8.chinolone
9.peptide ciclice
VI.Pseudomonas aeruginosa
1.carboxipeniciline
2.acilaminopeniciline
3.Ticarcilina+acid clavulanic
4.cefalosporine degeneratia III
5.monobactam (aztreonam)
6.peneme
7.aminoglicozide (=)
8.chinolone (=)
VII.Haemophilus influenzae
1.Peniciline ()
2.aminopeniciline
3.carboxipeniciline
4.Amoxicilina+acid clavulanic
5.Cefalosporine orale
6.cefalosporine de generatia I
7.cefalosporine de generatia II
8.cefalosporine degeneratia III
9.monobactam (aztreonam)
10.peneme
11.aminoglicozide (=)
12.cotrimoxazol
13.macrolide
14.cloramfenicol
15.lincomicina

16.chinolone
17.rifampicina
VIII.Bordetella pertussis
1.Peniciline ()
2.aminopeniciline
3.Amoxicilina+acid clavulanic
4.cefalosporine de generaia a III-a (-)
5.cotrimoxazol
6.macrolide
7.lincomicina
IX.Mycoplasma pneumoniae
1.macrolide
2.lincomicina
3.chinolone
X.Chlamidya
1.peneme
2.macrolide
3.cloramfenicol
4.lincomicina