Sunteți pe pagina 1din 5

Determinarea functiei pondere a unui system linear,

utilizand tehnici neuronale

Se dau realizarile {us(0), us(1),, us(N)} si {ys(0), ys(1),, ys(N)}.


Iesirea unui sistem liniar este data de produsul de convolutie:
m

ys(n) g (i ) u (n i ) ,

(1)

i 0

unde:
(m+1) este dimensiunea vectorului asociat functiei pondere g;
u,ys intrareasi iesirea sistemului.
Pentru identificarea functiei pondere se utilizeaza un singur neuron cu functia de activare liniara
asa cum este ilustrat in figura nr.1.

Figura nr. 1
Iesirea neuronului care are functia de activare liniara este

yn ( i ) w j ( j ) u( i j ) b

(2)

j 0

unde:

(u, ys, yn - intrarea, iesirea sistemului si iesirea neuronului.


er - eroarea (ys- yn)
w si b - ponderile neuronului respectiv deplasarea
f functia de activare a neuronului care este liniara in acest caz (f(x)=x+b).
(m+1) - este dimensiunea vectorului asociat functiei pondere g si implicit a vectorului
ponderilor neuronului;

Criteriul utilizat la instruirea ponderilor este eroarea patratica dintre iesirea sistemului si ieirea
neuronului:
nl

i 1

j 0

Er ( ys( i ) ( w ( j ) u( i j ) b ))2 . (3)

Pentru ajustarea ponderilor { w j } j 0 ,...m se utilizeaza metoda gradientului cu pas descresctor,


pentru care avem:
1
w kp
w kp

j
j

b kp b kp 1

Er
,
wj

Er
.
b

Avand in vedere expresia lui Er data de relatia (3) se obtin urmatoarele relatii pt. pentru
instruirea ponderilor wj si a depasarii b
nl

i 1

j 0

w k ( j ) w ( k 1 ) ( j ) 2 u( i j ) ( ( ys( i ) ( w ( k 1 ) ( j ) u( i j ) b ( k 1 ) ))

(4)
nl

i1

j 0

b k b ( k 1 ) 2 ( ( ys( i ) ( w ( k 1 ) ( j ) u( i j ) b ( k 1 ) ))
Daca se ia in considerare rata de instruire si se renunta la coieficientu 2 se obtin urmatoarele
relatii pentru instruirea parametrilor neuronului.
nl

i 1

j 0

w k ( j ) w ( k 1 ) ( j ) u( i j ) ( ( ys( i ) ( w ( k 1 ) ( j ) u( i j ) b ( k 1 ) ))
(5)
nl

i 1

j 0

b k b ( k 1 ) ( ( ys( i ) ( w ( k 1 ) ( j ) u( i j ) b ( k 1 ) ))

Schema bloc structural a programului este data in figura nr.2

Figura nr. 2
Structura proiectului:
Coperta: cu toade datele (Univ, Facultate, Specializare, Proiect la disciplina SN, Tema
proiectuluiStudentNume......... prenume......., cadru didactic:Prof. dr.ing. Gh.P., an de studiu
2014-2015
Cuprins:
Introducere ( maxim o pagina)
Prezentare teoretica a proiectului
Prezentarea programului tinand cont de structura din figura nr.2
Prezentarea rezultatelor. Se vor ilustra toate rezultatele semnificative oferite de
program.
Concluzii
Bibliografie
Instructiuni de utilizare program (manual de utilizare in care se vor mentiona si
anumite aspecte care trebuiesc urmarite)
Concluzii
Observatia1:
Fiecare figura si relatie trebuiesc insotite de semnificatia marimilor corespunzatoare acestora.

Se va avea in vedere urmatoarele realizari obtinute cu cele trei vatiante de program:


PrSN_c1.m, PrSN_c2.m, PrSN_c3.m. Eroarea finala se va stabili la 0.01 pentru toate instruirile.
1 Se vor prezenta rezultate obtinute atat cu tbp1.m cat si cu tbp1sn.m in cazul variantelor de
program PrSN_c1.m si PrSN_c3.m. Se va retine bf in toate situatiile.
2. Cerinta 4 se va ilustra cu PrSN_c2.m, iar instruirea se va realiza cu tbpsn1.m.
3. Tot cu programul PrSN_c2.m se va face o analiza comparativa a influentei ratei de ajustare
utilizand atat functia tbp1.m cat si functia tbp1sn.m

Observatia2:
In cadrul procedurii de evaluare se tine cont de:
acuratetea prezentarii proiectului (teorie, program, rezultate) ;
precizia rezultatelor privite prin prisma sumei erorilor patratice dintre marimile implicate si
evident prin reprezentarile datelor.

Plan de lucru si cerinte


1. Sa se modifice varianta initiala a programului folosind tehnica
meniurilor
2. Sa se ruleze aplicatia si sa se evidentieze si corecteze eventualele
neajunsuri
2A Sa se adauge si butonul cu reinstruire
3. Sa se modifice algoritmul de instruire astfel incat deplasare sa fie
mentinuta la valoarea zero pe toata durata instruirii.
4.Sa se modifice maniera de instruire pentru a se genera o matrice
avand coloanele vectori wf obtinuti dupa un numar de instruiri (de ex:
vne=[7000 30000 60000];). SE va retine de asemenea si medie intre
functia pondere g si ponderile wf .

PENTRU NOTA MAXIMA 8,5


Cerinta suplimentara, 5a sau 5b la alegere pentru nota maxima 10.
5a. Sa se impleneze un algorithm de instruire a neuronului fara a aplela
la functia matalab tbp1
5b.Sa se implementeze un algoritm de instruire a neuronului utilizand o
tehnica prin care dimensiunea lotului de instruire creste progresiv., iar
reinstruirea se repeta dupa fiecare crestere a dimensiunii lotului de
instruire.
PENTRU NOTA MAXIMA 10