Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA DE STAT A ARTELOR

mun. Chiinu, str.Mateevici, 111; tel: 24.22.88; 24.32.96


Probe de concurs pentru admiterea 2003

Nr.
d/o

Specialitatea

Codul

Disciplinele de concurs
Abs. c. medii

Interpretare instrumental

Canto

2.1

2.2
2.3
3

1401

L/lit. rom.(scris);
Specialitatea;
Teoria muzicii

1402

L/lit. rom.(scris);
Specialitatea (canto,
teoria muzicii, solfegiu)

-//-

-//-

-//-

-//-

L/lit. rom.(scris);
Specialitatea
(dirijare, armonie,
solfegiu, pian)

Specialitatea (dirijare,
armonie, solfegiu, pian)

Canto musical uoar


Dirijare coral

Instruire muzical

Muzicologie
1405

Specialitatea
(canto, teoria
muzicii, solfegiu)
Canto polular

1404

Specialitatea

Canto academic

1403

BAC-Colegiu

Compoziie
1406

L/lit. rom.(scris);
Specialitatea
(dirijare, armonie,
solfegiu,
instrument de
baz)
L/lit. rom.(scris);
Specialitatea
(teoria i istoria
muzicii, pian)
L/lit. rom.(scris);
Specialitatea
(compoziie, teoria
i istoria muzicii,

Specialitatea (dirijare,
armonie, solfegiu,
instrument de baz)

Specialitatea (teoria i
istoria muzicii, pian)

Specialitatea
(compoziie, teoria i
istoria muzicii, pian)

pian)
7

8
9

10

11
12

Actorie
1501

L/lit. rom.(scris);
Specialitatea (dou
probe)

Specialitatea (dou
probe)

1502

-//-

-//-

Regie
Coreografie
1503

L/lit. rom.(scris);
Specialitatea (trei
probe)

1504

L/lit. rom.(scris);
Specialitatea (dou
probe)

Specialitatea (dou
probe)

1505

-//-

-//-

Teatrologie

Culturologie
Pictur
1601

13

14
14.1

15
16
17

Specialitatea (trei
probe)

L/lit. rom.(scris);
Specialitatea
(desenul, pictur,
compoziie)

Specialitatea
(compoziie de gen,
compoziie
nonfigurativ)

Grafic
1602

L/lit. rom.(scris);
Specialitatea
(desenul, pictur,
compoziie)

Specialitatea (grafica de
carte, grafica de evalet,
compoziie de gen)

1603

-//-

-//-

2804

L/lit. rom.(scris);
Specialitatea
(desenul, pictur,
compoziie)

1892

-//-

-//-

1893

-//-

-//-

L/lit. rom.(scris);
Ist.rom. (scris)

Ist.rom. (scris)

Arte decorative
Tapiserie artistic

Specialitatea (bazele
compoziiei, compoziie
cromatic, compoziie
de gen)

Designul interiorului
Design vestimentar
Management social
1802.2

Matematica
(scris);