Sunteți pe pagina 1din 5

ORDIN Nr.

1100 din 14 octombrie 2005


privind introducerea decontului de cheltuieli ce se elibereaz pacientului
pentru serviciile medicale primite
EMITENT: MINISTERUL SNTII
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL NR. 1114 din 9 decembrie 2005
Avnd n vedere prevederile art. 2 lit. d) din Hotrrea Guvernului nr.
168/2005 privind organizarea i funcionarea Ministerului Sntii, cu
modificrile i completrile ulterioare,
vznd Referatul de aprobare al Direciei generale buget i credite externe
nr. EN. 2.489/2005,
ministrul sntii emite urmtorul ordin:
ART. 1
ncepnd cu data de 1 ianuarie 2006 unitile sanitare publice i cabinetele
medicale nfiinate potrivit Ordonanei Guvernului nr. 124/1998 privind
organizarea i funcionarea cabinetelor medicale, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, vor elibera un decont de cheltuieli
pacienilor, pentru valoarea serviciilor medicale acordate.
ART. 2
(1) Decontul de cheltuieli pentru pacienii spitalizai se calculeaz n baza
i n cadrul bugetului de venituri i cheltuieli aprobat, avnd n vedere
veniturile din sumele contractate i ncasate de spital din contractele de
furnizare a serviciilor medicale cu casele de asigurri de sntate pentru
asistena medical spitaliceasc i din programe de sntate finanate de
Casa Naional de Asigurri de Sntate, care se deruleaz prin spital,
precum i celelalte venituri ce se ncaseaz i se utilizeaz, n condiiile legii,
pentru acordarea serviciilor medicale; concomitent se va ine seama de
limita de cheltuieli aprobat, pe titluri, articole i alineate din buget.
(2) La stabilirea valorii decontului se vor lua n calcul cheltuielile efective
din contabilitatea unitii sanitare.
ART. 3
(1) Pentru stabilirea sumei din decontul de cheltuieli pentru fiecare bolnav
externat, unitatea sanitar calculeaz:
a) tariful pe zi de spitalizare pe secie/compartiment din structura proprie,
exclusiv contravaloarea medicamentelor, materialelor sanitare sau
prestaiilor care se pot identifica la nivel de pacient i evidenia distinct pe
decont;
b) numrul de zile de spitalizare realizate pe caz externat;

c) contravaloarea consumabilelor - medicamente, materiale sanitare sau


prestaii care nu sunt comune i se pot identifica i cuantifica la nivel de
pacient:
- medicamente, inclusiv cele din programe;
- materiale sanitare, inclusiv cele din programe;
- analize de laborator;
- alte investigaii;
- alocaia de hran;
d) tariful pe zi de spitalizare prevzut la lit. a) se stabilete anual, urmnd
s se modifice, dac este cazul, o dat pe trimestru.
(2) Unitile sanitare n care nu se pot individualiza i evalua cheltuielile
pentru anumite materiale i prestaii (analize de laborator, investigaii etc.)
vor include aceste sume n tariful pe zi de spitalizare.
(3) Unitile sanitare care au introdus evidene pe baz de programe
informatice la nivel de pacient pot acorda bolnavului decontul de cheltuieli
la nivelul de detaliu din baza de date.
ART. 4
(1) Tariful pe zi de spitalizare prevzut la art. 3 alin. (1) lit. a), pentru 1
ianuarie 2006, poate fi calculat pe baza aplicaiei informatice "ex buget".
(2) Tariful pe zi de spitalizare, calculat potrivit prezentului ordin, se
public pe site-ul fiecrei uniti sanitare pn la finele lunii decembrie
2005.
ART. 5
(1) Modelul decontului de cheltuieli pentru pacienii externai este
prevzut n anexa nr. 1.
(2) Decontul de cheltuieli pe pacient externat se ntocmete n trei
exemplare, din care un exemplar se nmneaz pacientului, unul rmne
anexat la foaia de observaie, iar un exemplar se transmite i se pstreaz la
compartimentul financiar-contabil.
ART. 6
(1) Decontul de cheltuieli pentru serviciile medicale acordate de medicul
de familie se ntocmete n dou exemplare, din care unul se nmneaz
pacientului i cuprinde valoarea consultaiei acordate acestuia.
(2) Calculul valorii unei consultaii se face avndu-se n vedere suma
contractat per capita cu casa de asigurri de sntate, raportat la numrul
de consultaii realizat. Valoarea unei consultaii se stabilete anual, urmnd
s se modifice, dac este cazul, o dat pe trimestru.
(3) Modelul decontului de cheltuieli este prezentat n anexa nr. 2.
ART. 7

(1) Decontul de cheltuieli pentru serviciile medicale ambulatorii se


elibereaz pentru serviciile medicale acordate de medicii de specialitate din
cabinete medicale organizate potrivit Ordonanei Guvernului nr. 124/1998,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, uniti sanitare
ambulatorii aparinnd ministerelor i instituiilor centrale cu reea sanitar
proprie, ambulatorii de specialitate din structura spitalelor, laboratoare
medicale de radiologie i imagistic medical, laboratoare de analize
medicale, laboratoare de explorri.
(2) Decontul de cheltuieli pentru serviciile medicale ambulatorii cuprinde
contravaloarea tarifelor serviciilor medicale ambulatorii, stabilite prin
contractul-cadru i prin normele de aplicare a acestuia. Modelul decontului
de cheltuieli este prezentat n anexa nr. 2.
ART. 8
Direciile din Ministerul Sntii, unitile sanitare publice i cabinetele
medicale nfiinate potrivit Ordonanei Guvernului nr. 124/1998, republicat,
cu modificrile i completrile ulterioare, vor duce la ndeplinire prevederile
prezentului ordin.
ART. 9
Prezentul ordin se va publica n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
Ministrul sntii,
Gheorghe Eugen Nicolescu
ANEXA 1
DECONT DE CHELTUIELI
Numele i prenumele
pacientului ..........................................
CNP .............................................................
.........
Adresa ..........................................................
.........
Diagnosticul
principal ...................................................
Nr. de zile de spitalizare pe caz
externat ...............................
1. Cheltuieli aferente spitalizrii (exclusiv cele prevzute
la art. 3 din ordin) (nr. de zile de spitalizare x tarif/zi de
spitalizare)
.............................................................
.............

2. Cheltuieli pentru hran (alocaia de hran x nr. de zile


de spitalizare)
.............................................................
.............
3. Cheltuieli pentru medicamente pe perioada spitalizrii
(conform art. 3 din
ordin) ..........................................................
.........
.............................................................
.............
4. Cheltuieli pentru materiale sanitare (conform art. 3 din
ordin)
.............................................................
.............
5. Analize de laborator (conform art. 3 din
ordin) .......................
.............................................................
.............
6. Alte investigaii (conform art. 3 din
ordin) ..........................
.............................................................
.............
.............................................................
.............
.............................................................
.............
TOTAL CHELTUIELI (1 + 2 + 3 + 4 + 5 +
6) .................................
ntocmit .......................
Data ...........................
Cabinet medical ................

ANEXA 2
DECONT DE CHELTUIELI
Numele i prenumele
pacientului ..........................................
CNP .............................................................
.........
Adresa ..........................................................
.........
Diagnosticul
principal ...................................................
.............................................................
.............

.............................................................
.............
.............................................................
.............
.............................................................
.............
Total cheltuieli/consultaie lei .......................................
Semntura i parafa medicului/medicului de
familie .......................
Data ................

---------------