Sunteți pe pagina 1din 11

ROMANIA

CONSILIUL JUDETEAN BRAILA


INSTITUTIA ARHITECTULUI SEF
COMPARTIMENT AVIZE ACORDURI AUTORIZATII DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE

SITUATIA CERTIFICATELOR DE URBANISM EMISE IN LUNA OCTOMBRIE 2012


NR Crt

Autoritate Locala

Numar CU/data
emiterii

CONSILIUL

Titular

Obiectul solicitarii

O.U.A.I. Benefica II

Modernizarea
,reabilitarea si
retehnologizarea
sistemului de3 irigatii
pe suprafata O.U.A.I.
Benefica II Perisoru
Modernizarea si
retehnologizarea sist.
de irigatii pe
suprafata O.U.A.I.
SRPA 82 Dudesti
Conducta de
aductiune gaze de la
sonda 111 Balta Alba
la grupul 22 Balta
Alba
Servitute de trecere
P36 -T48(extravilan
com.
T.Vladimirescu,Jud.Br
aila pentru acces la
parcul eolian)

JUDETEAN BRAILA
CONSILIUL

242/01.10.2012

Perisoru
O.U.A.I. SRPA 82 -

JUDETEAN BRAILA
CONSILIUL

245/03.10.2012

Dudesti
S.C.Amromco S.R.L.

JUDETEAN BRAILA
CONSILIUL

246/03.10.2012

JUDETEAN BRAILA

247/03.10.2012 Wind Farm 03 S.R.L.

S.C.WPD Romania

Adresa Solicitarii
Ianca , Bordei Verde

sat - extravilan
com. Zavoaia si Dudesti

sat - extravilan
com. Gradistea, sat -

extravilan
com. Tudor Vladimirescu,

sat - extravilan

Observatii

CONSILIUL

S.C,Blue Power

Construire drept de

com. Bordei Verde

sat

- extravilan
com. Bordei Verde

sat

uz si servitute asupra
drumurilor si
terenurilor strabatute
de traseulcablului si
de utilajele pt.
transportul
echipamentelor pe
toata durata
existentei capacitatii
energetice a parcului
5

JUDETEAN BRAILA
CONSILIUL

248/03.10.2012

S.R.L.
S.C.A-Z Market

eolian
Construire drept de
servitute aeriana
asupra terenurilor
survolate de paletele
turbinelor pe toata
durata existentei
capacitatii energetice

JUDETEAN BRAILA

249/03.10.2012

Construction S.R.L.

a parcului eolian

- extravilan

CONSILIUL

JUDETEAN BRAILA
CONSILIUL

JUDETEAN BRAILA
CONSILIUL

JUDETEAN BRAILA
CONSILIUL

10

JUDETEAN BRAILA

S.C. Blue Power

Construire drept de com. Bordei Verde sat


servitute aeriana
asupra terenurilor
survolate de paletele
turbinelor pe toata
durata existentei
capacitatii energetice
a parcului eolian din
T 19
250/03.10.2012
S.R.L.
- extravilan
S.C. A-Z Market
Construire drept de com. Bordei Verde sat
servitute asupra
terenurilor si
drumurilor strabatute
de traseul cablului si
de utilajele pentru
transportul
echipamentelor pe
toata durata
existentei capacit.
251/03.10.2012 Construction S.R.L.
energetice
- extravilan
S.C.Kelavent Charlie Parc eolian Charliecom. Dudesti , sat conectare
retea,modernizare
drumuri de
exploatare si
organizare de santier
252/10.10.2012
S.R.L.
extravilan
S.C.Prutul S.A.
Amplasare cale
com. Bordei Verde, sat
acces rampe si
253/10.10.2012
platforme betonate
- extravilan

CONSILIUL

S.C. RDS&RCS S.A Construire retea fibra

com. Vadeni,Cazasu,
Silistea,Romanu,Tudor

optica pe LEA
20KV,tronson Mun.
Braila - com. Jirlau -

Vladimirescu,Traian,
Movila
Miresii,Ianca,Mircea
Voda,Surdila
Gaiseanca,Surdila

11

JUDETEAN BRAILA
CONSILIUL
JUDETEAN BRAILA
CONSILIUL
JUDETEAN BRAILA
CONSILIUL

254/11.10.2012

14

JUDETEAN BRAILA
CONSILIUL

257/15.10.2012

15

JUDETEAN BRAILA
CONSILIUL
JUDETEAN BRAILA
CONSILIUL

258/15.10.2012

JUDETEAN BRAILA

260/16.10.2012

12
13

16

17

255/11.10.2012
256/11.10.2012

Lucrari provizorii
S.C.Coriolis Energo Amplasare generator
S.R.L.
eolian
Sandu C.Neculai
Operatiuni notariale
S.C.Fe Agroimo-

259/16.10.2012

Cort adapost utilaje


agricole - c-tie
provizorie
biliare
O.U.A.I. Murgeanca Modernizarea si
retehnologizarea sist.
de irigatii pe
suprafata O.U.A.I.Murgeanca SPP 21+
21 bis
Ialomita
S.C.Minunile Baltii
Construire garaj
S.R.L.
autoturisme
O.U.A.I. Scanteia Modernizarea si
retehnologizarea sist.
de irigatii pe
suprafata O.U.A.I.Slobozia
Scanteia Plot 29 - 3

Greci,Faurei,Jirlau
com. Silistea, sat extravilan
com. Baraganul, sat extravilan
com. Victoria, sat extravilan
com. Vadeni , sat -

extravilan
com. Frecatei, sat extravilan
com. Baraganul , sat -

extravilan

CONSILIUL
18

JUDETEAN BRAILA
CONSILIUL

19

JUDETEAN BRAILA
CONSILIUL

20

JUDETEAN BRAILA
CONSILIUL

S.C.Biota Distribution Infiintare unitate de


reambalare preparate
din carne si depozit
frigorific
261/18.10.2012
S.C.GDF Suez
Amplasare instalatie
Energy Romania

de protectie catodica

S.A. prin S.C.

cu injectie de curent

Univers Sandra

si bransament

electric
Construire anexa
exploatatie
263/19.10.2012
agricola(apicultura)
S.H.Bhistrita - Piatra Lucrari de construire
262/18.10.2012

S.R.L. Ploiesti
Tiripa Marin

com. Vadeni , sat extravilan


com. Vadeni , sat -

extravilan
com.Tichilesti , sat extravilan
com.Maxineni,Vadeni

sistem de
avertizare,alarmare in

,Chiscani,Movila

caz de accidente la
barajele aferente

Miresii,Traian,T.Vladimire

S.H.Bistrita Piatra
Neamt, pt.instalatii

scu,Scortaru Nou, sat -

electrice de utilizare a
21

JUDETEAN BRAILA
CONSILIUL

264/19.10.2012

22

JUDETEAN BRAILA

265/23.10.2012

Neamt
Manastirea Maxineni

sirenelor
Restaurarea,
consolidarea,punerea
in valoare si
introducerea in
circuitul turistic a
complexului
arhitectural,medie val al Manastirii
Maxineni

extravilan
com.Maxineni , sat -

extravilan

CONSILIUL
23

JUDETEAN BRAILA
CONSILIUL

266/30.10.2012

S.C.Celhart Donaris

Construire parc

com.Chiscani , sat -

S.A.
S.C.Marex S.A.

instalatii fotovoltaice
Instalatie de

extravilan
com.Chiscani , sat -

cogenerare-etapa
a-2-a, motor
24

JUDETEAN BRAILA

267/30.10.2012

generator si chiller

ARHITECT SEF AL JUDETULUI


Costel Dragan

intocmit
ing. Ion Aurelian
2 ex

extravilan

ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
INSTITUTIA ARHITECTULUI SEF
COMPARTIMENT AVIZE ACORDURI AUTORIZATII DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE

SITUATIA AUTORIZATIILOR DE CONSTRUIRE EMISE IN LUNA OCTOMBRIE 2012


NR
Crt

Autoritate
Locala

CONSILIUL
JUDETEAN
1
BRAILA
CONSILIUL
JUDETEAN
2
BRAILA
CONSILIUL

BRAILA
CONSILIUL

Titualar

Obiectul autorizarii

81/01.10.2012

S.C.Amco

Amplasare panou

Com. Chiscani,

82/01.10.2012

S.R.L.
S.C.Amco

publicitar 1
Amplasare panou

sat - extravilan
Com. Chiscani,

publicitar 2
Inlocuire conducta titei

sat - extravilan
Com. Gradistea,

776070,00

sat - extravilan
Com. Sutesti, sat

328400,00

85/04.10.2012

S.R.L.
S.C.IPM
Partners
Ploiesti pt.
S.C.Conpet
S.A.Ploiesti
S.C.IPM
Partners
Ploiesti pt.
S.C.Conpet
S.A.Ploiesti
S.C-Braila

Onesti pe 8 tronsoane
Cladire administrativa

- extravilan
Com. Gemenele,

433125,00

Arh.Octavian

86/04.10.2012

Winds S.R.L.
C.N.A.P.D.M.

parc eolian
Constriure platforma
betonata depozitare
containere

sat - extravilan
Com. Vadeni, sat

Panaitescu
Arh.Cristinel

83/01.10.2012

84/01.10.2012

JUDETEAN
BRAILA
CONSILIUL
JUDETEAN
5
BRAILA
CONSILIUL
JUDETEAN
6
BRAILA

Stadiul
Observatii /
fizic
Proiectant
actual

Adresa
solicitarii

JUDETEAN
3

Valoarea
lucrarilor
(lei)

Numar AC/data
emiterii

S.A. Galati

3735,00

3735,00

Arh.Enescu

George
Arh.Enescu
George

D20-Baraganul RAFO
Onesti pe 8 tronsoane
Inlocuire conducta titei
D20-Baraganul RAFO

- extravilan

24151,00

Ghe. Dima

CONSILIUL

87/15.10.2012

S.C.Kelavent

JUDETEAN
7

BRAILA
CONSILIUL
JUDETEAN
8
BRAILA
CONSILIUL

88/15.10.2012

Charlie S.R.L.
S.C.Marex

89/25.10.2012

S.A..
Vizireanu

90/29.10.2012

Marius Mihai
S.C.Kelavent

JUDETEAN
9

BRAILA
CONSILIUL

Parc eolian Charlie conectare


retea,modernizare
drumuri exploatare si
organizare de santier
Instalatie de cogenerare

Com. Dudesti,

2311880,00

Arh.EmilBurbea

sat - extravilan
Com.Chiscani,

62000,00

sat - extravilan
Com.Chiscani,

68400,00

Arh.Silvia

Medrihan
Arh.Emil-

Construire anexa
exploatatie
agricola(crestere vaci de
lapte)
sat - extravilan
Modificare aut. de constr. Com.Dudesti, sat

Milescu

657967,00

no.108/23.12.2010 JUDETEAN

Schimbarea solutiei

Burbea

tehnice de executie a
10

BRAILA

Charlie S.R.L. fundatiilor celor 4 turbine

ARHITECT SEF AL JUDETULUI


Costel Dragan

intocmit
ing. Ion Aurelian
2 ex

- extravilan

Milescu

ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
INSTITUTIA ARHITECTULUI SEF
COMPARTIMENT AVIZE ACORDURI AUTORIZATII DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE
SITUATIA AUTORIZATIILOR DE DESFIINTARE EMISE IN LUNA OCTOMBRIE 2012

NR
Crt

Autoritate
Locala

Numar AD/data
emiterii

Titualar

Obiectul autorizarii

Adresa solicitarii

ARHITECT SEF AL JUDETULUI


Costel Dragan

Valoarea
lucrarilor (lei)

Stadiul fizic
actual

Observatii /
Proiectant

intocmit
ing. Ion Aurelian
2 ex

SITUATIA PROCESELOR VERBALE DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR INTOCMITE IN LUNA OCTOMBRIE 2012

NR
Crt

Autoritate
Locala

Numar AC/data
emiterii

Titualar

Obiectul autorizarii

Adresa solicitarii

Valoarea
finala a
investitiei
(lei)

Nr./data PV de
receptie

Observatii