Sunteți pe pagina 1din 60

1A - Bilanul

Completai cu informatii din Bilanul aferent ultimelor trei exercitii financiare incheiate (ultimii 3 ani fiscali). N reprezint anul fiscal
anterior depunerii cererii de finanare. Solicitanii care au mai puin de 3 exerciii financiare ncheiate vor completa doar coloanele
aferente anului (N), respectiv (N-1).

N-2 N-1
A.Active imobilizate
I.Imobilizari necorporale 0.00 0.00
II.Imobilizari corporale
1. Terenuri si constructii 0.00 0.00
2. Instalatii tehnice si masini 0.00 0.00
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier 0.00 0.00
4. Investiii imobiliare 0.00 0.00
5. Imobilizri corporale n curs de execuie 0.00 0.00
6. Investiii imobiliare n curs de execuie 0.00 0.00
7. Avansuri acordate pentru imobilizri corporale 0.00 0.00
Imobilizari corporale - total 0.00 0.00
III.Imobilizari financiare 0.00 0.00
Active imobilizate - total 0.00 0.00
B.Active circulante
I.Stocuri:
1. Materii prime si materiale consumabile 0.00 0.00
2. Productia in curs de executie 0.00 0.00
3. Produse finite si marfuri 0.00 0.00
4. Avansuri pentru cumparari stocuri 0.00 0.00
Stocuri - total 0.00 0.00
II.Creante 0.00 0.00
III.Investitii financiare pe termen scurt 0.00 0.00
IV.Casa si conturi la banci 0.00 0.00
Active circulante - total 0.00 0.00
C.Cheltuieli in avans 0.00 0.00
1. Sume de reluat ntr-o perioad de pn la un an 0.00 0.00
2. Sume de reluat ntr-o perioad mai mare de un an 0.00 0.00
D.Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an
1. mprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentndu-se separat 0.00 0.00
mprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile
2. Sume datorate institutiilor de credit 0.00 0.00
3. Avansuri ncasate n contul comenzilor 0.00 0.00
4. Datorii comerciale - furnizori 0.00 0.00
5. Efecte de comert de platit 0.00 0.00
6. Sume datorate entitatilor afiliate 0.00 0.00
7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata n virtutea 0.00 0.00
intereselor de participare
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale 0.00 0.00

Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an 0.00 0.00
E.Active circulante nete/datorii curente nete 0.00 0.00
F.Total active minus datorii curente 0.00 0.00
G.Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an
1. mprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentndu-se separat 0.00 0.00
mprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile
2. Sume datorate institutiilor de credit 0.00 0.00
3. Avansuri ncasate n contul comenzilor 0.00 0.00
4. Datorii comerciale - furnizori 0.00 0.00
5. Efecte de comert de platit 0.00 0.00
6. Sume datorate entitatilor afiliate 0.00 0.00
7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata n virtutea 0.00 0.00
intereselor de participare
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale 0.00 0.00

Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an - total 0.00 0.00
H.Provizioane 0.00 0.00
I.Venituri in avans 0.00 0.00
1. Subvenii pentru investiii 0.00 0.00
Sume de reluat ntr-o perioad de pn la un an 0.00 0.00
Sume de reluat ntr-o perioad mai mare de un an 0.00 0.00
2. Venituri nregistrate n avans 0.00 0.00
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an 0.00 0.00
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an 0.00 0.00
3. Venituri n avans aferente activelor primite prin transfer de la clieni 0.00 0.00
Sume de reluat ntr-o perioad de pn la un an 0.00 0.00
Sume de reluat ntr-o perioad mai mare de un an 0.00 0.00
Fondul comercial negativ 0.00 0.00
J.Capital si rezerve
I.Capital, din care 0.00 0.00
Capital subscris vrsat 0.00 0.00
Capital subscris nevrsat 0.00 0.00
Patrimoniu regiei 0.00 0.00
Patrimoniul institutelor naionale de cercetare-dezvoltare 0.00 0.00
Alte elemente de capitaluri proprii 0.00 0.00
II.Prime de capital 0.00 0.00
III.Rezerve din reevaluare 0.00 0.00
Sold Creditor 0.00 0.00
Sold Debitor 0.00 0.00
IV.Rezerve 0.00 0.00
Aciuni proprii 0.00 0.00
Ctiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii 0.00 0.00
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii 0.00 0.00
V.Rezultatul reportat 0.00 0.00
Sold Creditor 0.00 0.00
Sold Debitor 0.00 0.00
VI.Rezultatul exercitiului financiar 0.00 0.00
Sold Creditor 0.00 0.00
Sold Debitor 0.00 0.00
Repartizarea profitului 0.00 0.00
Capitaluri proprii - total 0.00 0.00
Patrimoniul public 0.00 0.00
Patrimoniul privat 0.00 0.00
Capitaluri - total 0.00 0.00
TOTAL ACTIV 0.00 0.00
TOTAL CAPITALURI SI DATORII 0.00 0.00
scali). N reprezint anul fiscal
vor completa doar coloanele

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1B - Contul de profit i pierdere

Completai cu informatii din Contul de profit i pierdere aferent ultimelor trei exercitii financiare incheiate (ultimii 3 ani fiscali). N
reprezint anul fiscal anterior depunerii cererii de finanare. Solicitanii care au mai puin de 3 exerciii financiare ncheiate vor completa
doar coloanele aferente anului (N), respectiv (N-1).

N-2 N-1
Cifra de afaceri neta 0.00 0.00
Venituri aferente costului produciei n curs de execuie (+ pentru C; - pentru D) 0.00 0.00
Venituri din productia de imobilizri necorporale i corporale 0.00 0.00
Venituri din reevaluarea imobilizrilor corporale 0.00 0.00
Venituri din producia de investiii imobiliare 0.00 0.00
Venituri din subvenii de exploatare 0.00 0.00
Alte venituri din exploatare 0.00 0.00
Venituri din exploatare - total 0.00 0.00
Cheltuieli cu materiile prime i materialele consumabile 0.00 0.00
Alte cheltuieli materiale 0.00 0.00
Alte cheltuieli externe (cu energie i ap) 0.00 0.00
Cheltuieli privind mrfurile 0.00 0.00
Reduceri comerciale primite 0.00 0.00
Cheltuieli cu personalul 0.00 0.00
Ajustri de valoare privind imobilizrile corporale i necorporale 0.00 0.00
Ajustri de valoare privind activele circulante 0.00 0.00
Alte cheltuieli de exploatare 0.00 0.00
Ajustri privind provizioanele 0.00 0.00
Cheltuieli din exploatare - total 0.00 0.00
Rezultatul din exploatare 0.00 0.00
Rezultatul din exploatare Profit
Rezultatul din exploatare Pierdere
Venituri din interese de participare 0.00 0.00
Venituri din dobnzi 0.00 0.00
Venituri din subvenii de exploatare pentru dobnda datorat 0.00 0.00
Alte venituri financiare 0.00 0.00
Venituri financiare 0.00 0.00
Ajustri de valoare privind imobilizrile financiare i investiiile financiare deinute ca 0.00 0.00
active circulante
Cheltuieli privind dobnzile 0.00 0.00
Alte cheltuieli financiare 0.00 0.00
Cheltuieli financiare 0.00 0.00
Rezultatul financiar 0.00 0.00
Rezultatul financiar Profit
Rezultatul financiar Pierdere
Rezultatul curent 0.00 0.00
Rezultatul curent Profit
Rezultatul curent Pierdere
Venituri extraordinare 0.00 0.00
Cheltuieli extraordinare 0.00 0.00
Rezultatul extraordinar 0.00 0.00
Rezultatul extraordinar Profit
Rezultatul extraordinar Pierdere
Venituri totale 0.00 0.00
Cheltuieli totale 0.00 0.00
Rezultatul brut 0.00 0.00
Rezultatul brut Profit
Rezultatul brut Pierdere
Impozit pe profit 0.00 0.00
Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus 0.00 0.00
Rezultatul net 0.00 0.00
Rezultatul net Profit 0.00 0.00
Rezultatul net Pierdere
ii 3 ani fiscali). N
e ncheiate vor completa

N
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
1C - Analiza financiar extins

Istoric Bilan N-2 N-1 N Indicatori structur bilan (% din total N-2 N-1 N Indicatori modificare relativ
activ)
Active imobilizate 0 0 0 Active imobilizate Active imobilizate
Active curente 0 0 0 Active curente Active curente
Stocuri 0 0 0 Stocuri Stocuri
Creante de incasat 0 0 0 Creante de incasat Creante de incasat
Cheltuieli inregistrate in avans 0 0 0 Cheltuieli inregistrate in avans Cheltuieli inregistrate in avans
Cash si echivalente de cash 0 0 0 Cash si echivalente de cash Cash si echivalente de cash
Activ total 0 0 0 Activ total Activ total
Datorii curente 0 0 0 Datorii curente Datorii curente
Datorii financiare pe termen scurt 0 0 0 Datorii financiare pe termen scurt Datorii financiare pe termen scurt

Datorii comerciale - furnizori 0 0 0 Datorii comerciale - furnizori Datorii comerciale - furnizori


Alte datorii pe termen scurt 0 0 0 Alte datorii pe termen scurt Alte datorii pe termen scurt
Venituri inregistrate in avans 0 0 0 Venituri inregistrate in avans Venituri inregistrate in avans
Datorii pe termen lung 0 0 0 Datorii pe termen lung Datorii pe termen lung
Datorii financiare pe termen lung 0 0 0 Datorii financiare pe termen lung Datorii financiare pe termen lung

Alte datorii pe termen lung 0 0 0 Alte datorii pe termen lung Alte datorii pe termen lung
Provizioane 0 0 0 Provizioane Provizioane
Capital propriu 0 0 0 Capital propriu Capital propriu
TOTAL ACTIV 0 0 0 TOTAL ACTIV TOTAL ACTIV
TOTAL CAPITALURI SI DATORII 0 0 0 TOTAL CAPITALURI SI DATORII TOTAL CAPITALURI SI DATORII
Istoric cont de profit i pierdere N-2 N-1 N Indicatori structur CPP (% in cifra de N-2 N-1 N Indicatori modificare relativ
afaceri)
Cifra de afaceri neta 0 0 0 Cifra de afaceri neta Cifra de afaceri neta
Alte venituri din exploatare 0 0 0 Alte venituri din exploatare Alte venituri din exploatare
Venituri din exploatare - total 0 0 0 Venituri din exploatare - total Venituri din exploatare - total
Cheltuieli monetare de exploatare 0 0 0 Cheltuieli monetare de exploatare Cheltuieli monetare de exploatare

Ajustri de valoare privind imobilizrile, 0 0 0 Ajustri de valoare privind imobilizrile, Ajustri de valoare privind imobilizrile,
activele circulante si provizioanele activele circulante si provizioanele activele circulante si provizioanele

Cheltuieli din exploatare - total 0 0 0 Cheltuieli din exploatare - total Cheltuieli din exploatare - total
Rezultatul din exploatare 0 0 0 Rezultatul din exploatare Rezultatul din exploatare
Venituri financiare 0 0 0 Venituri financiare Venituri financiare
Ajustri de valoare privind imobilizrile 0 0 0 Ajustri de valoare privind imobilizrile Ajustri de valoare privind imobilizrile
financiare i investiiile financiare financiare i investiiile financiare financiare i investiiile financiare
deinute ca active circulante deinute ca active circulante deinute ca active circulante

Cheltuieli privind dobnzile 0 0 0 Cheltuieli privind dobnzile Cheltuieli privind dobnzile


Alte cheltuieli financiare 0 0 0 Alte cheltuieli financiare Alte cheltuieli financiare
Cheltuieli financiare 0 0 0 Cheltuieli financiare Cheltuieli financiare
Rezultatul financiar 0 0 0 Rezultatul financiar Rezultatul financiar
Rezultatul curent 0 0 0 Rezultatul curent Rezultatul curent
Venituri extraordinare 0 0 0 Venituri extraordinare Venituri extraordinare
Cheltuieli extraordinare 0 0 0 Cheltuieli extraordinare Cheltuieli extraordinare
Rezultatul extraordinar 0 0 0 Rezultatul extraordinar Rezultatul extraordinar
Venituri totale 0 0 0 Venituri totale Venituri totale
Cheltuieli totale 0 0 0 Cheltuieli totale Cheltuieli totale
Rezultatul brut 0 0 0 Rezultatul brut Rezultatul brut
Impozit pe profit 0 0 0 Impozit pe profit Impozit pe profit
Alte impozite neprezentate la 0 0 0 Alte impozite neprezentate la elementele Alte impozite neprezentate la
elementele de mai sus de mai sus elementele de mai sus
Rezultatul net 0 0 0 Rezultatul net Rezultatul net
EBT 0 0 0 EBT EBT
EBIT 0 0 0 EBIT EBIT
EBITDA 0 0 0 EBITDA EBITDA
N-1 N
N-1 N
1D - Analiza financiar - Indicatori
Completarea informaiilor se face n mod automat, n baza informaiilor introduse n foile de lucru 1.A-Bilanul i 1.B-Contul de
profit i pierdere, precum i a Analizei financiare extinse (foaia de lucru 1C)

Indicatori de echilibru financiar N-2 N-1


AN (Activ net) = Activ total - Datorii totale 0 0
FR (Fond de rulment ) = Capital propriu + Datorii termen lung - Imobilizari 0 0

NFR (necesar de fond de rulment) = Active curente cu exceptia trezoreriei - 0 0


Datorii curente cu exceptia trezoreriei
TN (trezoreria neta) = FR - NFR 0 0
CF (cash flow) = variatia (D) TN 0
Rata de acoperire a NFR din FR = NFR/FR

Solduri intermediare de gestiune N-2 N-1


CA (Cifra de afaceri neta) 0 0
Venituri din exploatare - total 0 0
Cheltuieli din exploatare - total 0 0
Rexpl (Rezultatul din exploatare) = Venituri din exploatare - Cheltuieli de 0 0
exploatare
Venituri financiare 0 0
Cheltuieli financiare 0 0
Rfin (Rezultatul financiar) = Venituri financiare - Cheltuieli financiare 0 0

Rcrt (Rezultatul curent) = Rexpl + Rfin 0 0


Venituri extraordinare 0 0
Cheltuieli extraordinare 0 0
Rextr (Rezultatul extraordinar) = Venituri extraordinare - Cheltuieli 0 0
extraordinare
Venituri totale 0 0
Cheltuieli totale 0 0
R brut (Rezultatul brut) = Rcrt + Rextr 0 0
RN (Rezultatul net) = R brut - impozit pe profit 0 0
EBT (Rezultat inainte de impozit) = RN + impozit pe profit 0 0
EBIT (Rezultat inainte de dobanzi si impozit) = EBT + dobanzi 0 0
EBITDA (Rezultat inainte de amortizare, dobanzi si impozit) = EBIT + 0 0
amortizare

Rate de marja N-2 N-1


R_Rexp = Rezultat exploatare / CA
R_Rfin = Rezultat financiar / CA
R_Rextr = Rezultat extraordinar / CA
R_Rbrut = Rezultat brut / CA
R_RN (sau R_PN) = Rezultat net (profit net) / CA
R_EBITDA = EBITDA / CA
R_EBIT = EBIT / CA

Rate de rentabilitate N-2 N-1


Profit net 0 0
EBIT - impozit 0 0
ROA (rentabilitatea activelor) = PN/Active
descompunere ROA = R_PN viteza de rotatie a activelor
R_PN = PN/CA
viteza de rotatie a activelor = CA/Active
ROE (rentabilitatea capitalului propriu) = PN/CPR
descompunerea ROE = R_PN viteza de rotatie a activelor
rata de structura aferenta capitalului propriu
R_PN = PN/CA
viteza de rotatie a activelor = CA/Active
rata de structura aferenta capitalului propriu = Active/CPR
Rec (rentabilitatea capitalului investit) = (EBIT-impozit)/capital investit,
unde CI=CPR+DTL+prov
descompunere Rec = Rec = R_(EBIT-impozit) viteza de rotatie a activelor
rata de structura aferenta capitalului investit
R_(EBIT-impozit) = (EBIT-impozit)/CA
viteza de rotatie a activelor = CA/Active
rata de structura aferenta capitalului investit = Active/cap investit
efect de levier = ROE-Rec

Durate de rotatie N-2 N-1


Durata de rotatie a activelor totale = (Active totale / CA) 360
Durata de rotatie a activelor imobilizate = (Active imobilizate / CA) 360

Durata de rotatie a activelor curente = (Active curente / CA) 360


Durata de rotatie a stocurilor = (Stocuri / CA) 360
Durata de rotatie a creantelor = (Creante / CA) 360
Durata de rotatie a furnizorilor = (Furnizori / CA) 360
Viteze de rotatie N-2 N-1
Viteza de rotatie a activelor totale = CA / Active totale
Viteza de rotatie a activelor imobilizate = CA / Active imobilizate
Viteza de rotatie a activelor curente = CA / Active curente
Viteza de rotatie a stocurilor = CA / Stocuri
Viteza de rotatie a creantelor = CA / Creante
Viteza de rotatie a furnizorilor = CA / Furnizori

Rate de lichiditate N-2 N-1


lichiditatea curenta = active curente / datorii curente
lichiditatea intermediara = (active curente - stocuri) / datorii curente

lichiditatea la vedere = lichiditati / datorii curente

Rate de solvabilitate si indatorare N-2 N-1


Rata solvabilitii = Active totale/ Datorii curente
Rata solvabilitatii generale = Active totale / Datorii totale
Rata solvabilitatii patrimoniale: = Capital propriu/capital propriu+datorii pe
termen mediu i lung, peste 1 an
Ponderea capitalului propriu in activ = Capital propriu / Activ
Levier = Datorii pe termen lung / Capital propriu
Grad de indatorare pe termen lung = Datorii pe termen lung / Activ
Grad de indatorare pe termen scurt = Datorii pe termen scurt / Activ
Grad total de indatorare = Datorii totale / Activ
1.A-Bilanul i 1.B-Contul de

N
0
0

0
0

N
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

N
0
0
N

N
1E -Verificarea ncadrrii solicitantului n categoria ntreprinderilor n dificultate

Pentru a fi eligibil, solicitantul trebuie s nu se ncadreze n categoria ntreprinderilor n dificultate.


Verificarea de la pct. 1) se face n mod automat, n baza informaiilor introduse deja. Verificarea de la pct. 1) nu este aplicabil
ntreprinderilor ce au mai puin de 3 ani de la nfiinare.
Punctele 2) i 3) de mai jos fac obiectul Declaraiei de eligibilitate, pe propria rspundere.

O ntreprindere este considerat a fi n dificultate dac este ndeplinit cel puin una dintre urmtoarele condiii*:

1) Cnd mai mult de jumtate din capitalul social subscris a disprut din cauza pierderilor acumulate.
(Aceast situaie survine atunci cnd deducerea pierderilor acumulate din rezerve (i din toate celelalte elemente
considerate n general ca fcnd parte din fondurile proprii ale societii) conduce la un cuantum cumulat negativ care
depete jumtate din capitalul social subscris)

i) Se calculeaz Rezultatul total acumulat al solicitantului


Rezultatul reportat
Rezultatul exercitiului financiar
Rezultatul total acumulat
Dac Rezultatul total acumulat este pozitiv, atunci solicitantul nu se ncadreaz n categoria ntreprinderilor n dificultate.

ii) Dac Rezultatul total acumulat este negativ (Pierdere acumulata), atunci se calculeaz Pierderile de capital (Pierderea
acumulata + Prime de capital + Rezerve din reevaluare + Rezerve)
Capital social subscris si varsat
Prime de capital
Rezerve din reevaluare
Rezerve
Pierdere de capital (dac rezultatul este negativ)
iii) Dac valoarea rezultat este pozitiv (>=0), ori valoarea rezultat negativ reprezint cel mult 50% din Capital social
subscris si vrsat, atunci solicitantul nu se ncadreaz n categoria ntreprinderilor n dificultate.
Rezultat: Solicitantul nu se ncadreaz n categoria ntreprinderilor n dificultate

2) Atunci cnd ntreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolven sau ndeplinete criteriile prevzute de
legislaia naional pentru iniierea unei proceduri colective de insolven la cererea creditorilor si.

3) Atunci cnd ntreprinderea a primit ajutor pentru salvare i nu a rambursat nc mprumutul sau nu a ncetat garania sau
a primit ajutoare pentru restructurare i face nc obiectul unui plan de restructurare.

*) n conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor
categorii de ajutoare compatibile cu piaa intern n aplicarea articolelor 107 i 108 din tratat
a ntreprinderilor n dificultate

e n categoria ntreprinderilor n dificultate.


a informaiilor introduse deja. Verificarea de la pct. 1) nu este aplicabil
.
ligibilitate, pe propria rspundere.

este ndeplinit cel puin una dintre urmtoarele condiii*:

bscris a disprut din cauza pierderilor acumulate.


pierderilor acumulate din rezerve (i din toate celelalte elemente
rile proprii ale societii) conduce la un cuantum cumulat negativ care

antului
0.00
0.00
0.00
i solicitantul nu se ncadreaz n categoria ntreprinderilor n dificultate.

rdere acumulata), atunci se calculeaz Pierderile de capital (Pierderea


uare + Rezerve)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
valoarea rezultat negativ reprezint cel mult 50% din Capital social
az n categoria ntreprinderilor n dificultate.
oria ntreprinderilor n dificultate

ceduri colective de insolven sau ndeplinete criteriile prevzute de


ri colective de insolven la cererea creditorilor si.

salvare i nu a rambursat nc mprumutul sau nu a ncetat garania sau


obiectul unui plan de restructurare.

nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor


licarea articolelor 107 i 108 din tratat
2A - BUGETUL CERERII DE FINANTARE

Cheltuieli eligibile Cheltuieli neeligibile

TVA aferent
TVA cheltuielilor
neeligibile, i
Nr. crt Denumirea capitolelor i subcapitolelor Cheltuieli nerecuperabil Total eligibil Cheltuieli Total neeligibil
TVA
eligibile, fr , aferent neeligibile, fr recuperabil
TVA cheltuielilor TVA aferent
eligibile cheltuielilor
eligibile

CAP. 1 Cheltuieli pentru amenajarea terenului


1.1 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP. 2 Cheltuieli pt asigurarea utilitilor necesare obiectivului
2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP. 3 Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic
3.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2 Obtinere avize, acorduri, autorizatii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.3 Proiectare si inginerie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.4 Consultanta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5 Asistenta tehnica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP. 4 Cheltuieli pentru investiia de baz
4.1 Construcii i instalaii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.2 Dotri 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.2.1 Echipamente tehnologice, utilaje, instalaii de lucru, mobilier, echipamente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
informatice, birotic
4.2.2 Echipamente specifice n scopul obinerii unei economii de energie, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sisteme care utilizeaz surse regenerabile/ alternative de energie
4.3 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP. 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, cote si taxe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.3 Cheltuieli diverse i neprevzute 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP. 6 Cheltuieli cu activitile obligatorii de publicitate i informare aferente proiectului
6.1 Cheltuieli cu activitile obligatorii de publicitate i informare aferente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
proiectului
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP. 7 Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern
7.1 Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
din care C+M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Nr crt SURSE DE FINANARE Valoare (lei)


I Valoarea total a cererii de finantare, din care : 0.00
I.a. Valoarea totala neeligibil, inclusiv TVA aferenta 0.00
I.b. Valoarea totala eligibil 0.00
II Contribuia proprie, din care : 0.00
II.a. Contribuia solicitantului la cheltuieli eligibile 0.00
II.b. Contribuia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferenta 0.00

III ASISTEN FINANCIAR NERAMBURSABIL SOLICITAT 0.00


TOTAL

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
2B - Planul investitional
Completai proiectia financiara privind costurile investitiei pe anii de implementare (an 14), in functie de perioada de implementare a proiectului.
Coloana "Total ani" verifica suma costurilor anuale cu costul total al investitiei, conform bugetului. Mesajul "Eroare!" se va afisa daca suma valorilor aferente anilor 1...4 nu este egala cu valoarea
din buget a respectivului cost (coloana "Buget cerere")

Implementare
Capitol Denumire Buget cerere Total ani
an 1 an 2 an 3
CAP. 1 Cheltuieli pentru amenajarea terenului
1.1 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP. 2 Cheltuieli pt asigurarea utilitilor necesare obiectivului
2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP. 3 Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic
3.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2 Obtinere avize, acorduri, autorizatii 0.00 0.00 0.00 0.00
3.3 Proiectare si inginerie 0.00 0.00 0.00 0.00
3.4 Consultanta 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5 Asistenta tehnica 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 3 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP. 4 Cheltuieli pentru investiia de baz
4.1 Construcii i instalaii 0.00 0.00 0.00 0.00
4.2 Dotri 0.00 0.00 0.00 0.00
4.2.1 Echipamente tehnologice, utilaje, instalaii de lucru, mobilier, echipamente 0.00 0.00 0.00 0.00
informatice, birotic
4.2.2 Echipamente specifice n scopul obinerii unei economii de energie, sisteme care 0.00 0.00 0.00 0.00
utilizeaz surse regenerabile/ alternative de energie
4.3 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP. 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, cote si taxe 0.00 0.00 0.00 0.00
5.3 Cheltuieli diverse i neprevzute 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 5 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP. 6 Cheltuieli cu activitile obligatorii de publicitate i informare aferente proiectului
6.1 Cheltuieli cu activitile obligatorii de publicitate i informare aferente proiectului 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00 0.00


CAP. 7 Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern
7.1 Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 7 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 0.00 0.00 0.00 0.00

Implementare
SURSE DE FINANTARE Buget cerere Total ani
an 1 an 2 an 3
Valoarea total a cererii de finantare, din care: 0.00 0.00 0.00 0.00
Valoare TVA neeligibil 0.00 0.00 0.00 0.00
Contribuia proprie total (la cheltuieli eligibile i neeligibile), asigurat din: 0.00 0.00 0.00 0.00
- Surse proprii 0.00 0.00 0.00
- Imprumuturi bancare / surse imprumutate 0.00 0.00 0.00
ASISTEN FINANCIAR NERAMBURSABIL SOLICITAT 0.00 0.00 0.00 0.00
INFORMATII AFERENTE FINANTARII PROIECTULUI DE INVESTITIE
RAMBURSARE CREDIT Total an 1 an 2 an 3 an 4
se va completa cu informatii obtinute de la banca finantatoare
Imprumuturi bancare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rambursare imprumut bancar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dobanzi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rambursare imprumut (incl.dobanzi) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
an 6 an 7 an 8 an 9

0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

INFORMATII AFERENTE INTREGII ENTITATI an 1 an 2 an 3 an 4


Capital propriu 0.00 0.00 0.00 0.00
Sume datorate institutiilor de credit (surse imprumutate) generate de proiectul de investitii 0.00 0.00 0.00 0.00
Sume datorate institutiilor de credit excluzandu-le pe cele generate de proiectul de investitii 0.00 0.00 0.00 0.00
Alte datorii (pe termen lung si scurt) 0.00 0.00 0.00 0.00
Grad indatorare
nu este egala cu valoarea

are
an 4

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

are
an 4
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
an 5

0.00
0.00
0.00
an 10

0.00
0.00
0.00
3A - Proiecii financiare aferente proiectului de investiie n perioada de implementare i operare

Completai urmtoarele tabele cu proieciile de venituri i cheltuieli aferente doar activitii ce face obiectul proiectului de investiii

Tabel 1 - Proiecii financiare fr adoptarea proiectului de investiie:


Completai cu veniturile si cheltuielile rezultate din activitatea corespunztoare proiectului de investiii, n condiiile n care activitatea s-ar desfura fr investiie. Dac nu desfurai deja aceast activitate (proiectul
dezvolt o activitate nou) nu mai completai acest tabel.

Tabel 2 - Proiecii financiare cu adoptarea proiectului de investiie


Completai cu veniturile si cheltuielile rezultate din activitatea corespunztoare proiectului de investiii, n condiiile n care activitatea s-ar desfura cu investiia realizat.
Perioada de implementare a investiiei poate fi de maximum 4 ani.
Pe perioada de implementare a investiiei se poate presupune c veniturile i costurile sunt egale cu varianta FR PROIECT (daca proiectul nu genereaz venituri si cheltuieli suplimentare in aceasta perioada).
Dupa perioada de implementare se vor introduce valorile previzionate in planul de afaceri.

Tabel 3 - Proiecii financiare marginale (incrementale)


= Proiecii financiare cu adoptarea proiectului de investiie - Proiecii financiare fr adoptarea proiectului de investiie
Tabel 1: PROIECTII FINANCIARE - FARA ADOPTAREA PROIECTULUI DE INVESTITIE
Implementare si operare
Nr Total
AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (fara investitie)
Venituri din exploatare, incl TVA
1 Venituri din vanzari produse 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cantitate produse 0 0 0 0 0 0 0 0
pret unitar (produs) 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Venituri din prestari servicii 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cantitatea de servicii 0 0 0 0 0 0 0 0
tariful / unitatea de msur specific 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Venituri din vanzari marfuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cantitate marfuri 0 0 0 0 0 0 0 0
pret unitar (marfa) 0 0 0 0 0 0 0 0
Total incasari (intrari de lichiditati) din 0 0 0 0 0 0 0 0 0
activitatea de exploatare (FARA proiect)
PLATI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (fara investitie)
Cheltuieli de exploatare, incl TVA
5 Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele 0 0 0 0 0 0 0 0 0
consumabile
consum de materii prime 0 0 0 0 0 0 0 0
pret unitar materii prime 0 0 0 0 0 0 0 0
consum de materiale consumabile 0 0 0 0 0 0 0 0
pret unitar materiale consumabile 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Cheltuieli privind marfurile 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cantitate marfuri 0 0 0 0 0 0 0 0
pret unitar marfuri 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu 0 0 0 0 0 0 0 0 0
prestatii externe)
8 Cheltuieli cu energia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cantitatea consumat (uniti de msur 0 0 0 0 0 0 0 0
specifice)
tariful de furnizare unitar 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Cheltuieli cu apa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cantitatea consumat (uniti de msur 0 0 0 0 0 0 0 0
specifice)
tariful de furnizare unitar 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Alte cheltuieli din afara (cu utilitati) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cantitatea consumat (uniti de msur 0 0 0 0 0 0 0 0
specifice)
tariful de furnizare unitar 0 0 0 0 0 0 0 0
Total cheltuieli materiale 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Cheltuieli cu personalul angajat 0 0 0 0 0 0 0 0 0
numr de angajai 0 0 0 0 0 0 0 0
salariul de baz prognozat/luna 0 0 0 0 0 0 0 0
numar de luni / an 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cheltuieli de personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Alte cheltuieli de exploatare (prestatii externe, 0 0 0 0 0 0 0 0 0
alte impozite, taxe si varsaminte asimilate, alte
cheltuieli), din care:

Cheltuieli de intretinere si reparatii capitale 0 0 0 0 0 0 0 0 0

cantitatea necesar de servicii mentenana 0 0 0 0 0 0 0 0

tariful / unitatea de msur specific 0 0 0 0 0 0 0 0


14 Cheltuieli financiare (Cheltuieli privind 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dobanzile la imprumuturile contractate pentru
activitatea aferenta investitiei)

Total plati (iesiri de lichiditati) din activitatea de 0 0 0 0 0 0 0 0 0


exploatare (FARA proiect)
Flux de lichiditati brut din activitatea de 0 0 0 0 0 0 0 0 0
exploatare (FARA proiect)
15 Plati TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Rambursari TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Impozit pe profit/venit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plati/incasari pentru impozite si taxe (FARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
proiect)
Flux de lichiditati net din activitatea de 0 0 0 0 0 0 0 0 0
exploatare (FARA proiect)
Disponibil de numerar la inceputul perioadei 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei 0 0 0 0 0 0 0 0


Tabel 2: PROIECTII FINANCIARE - CU ADOPTAREA PROIECTULUI DE INVESTITIE
Implementare si operare
Nr Total
AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (cu adoptarea investitiei)
Venituri din exploatare, incl TVA
1 Venituri din vanzari produse 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cantitate produse 0 0 0 0 0 0 0 0
pret unitar (produs) 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Venituri din prestari servicii 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cantitatea de servicii 0 0 0 0 0 0 0 0
tariful / unitatea de msur specific 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Venituri din vanzari marfuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cantitate marfuri 0 0 0 0 0 0 0 0
pret unitar (marfa) 0 0 0 0 0 0 0 0
Total incasari (intrari de lichiditati) din 0 0 0 0 0 0 0 0 0
activitatea de exploatare (CU proiect)
PLATI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (cu adoptarea investitiei)
Cheltuieli de exploatare, incl TVA
5 Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele 0 0 0 0 0 0 0 0 0
consumabile
consum de materii prime 0 0 0 0 0 0 0 0
pret unitar materii prime 0 0 0 0 0 0 0 0
consum de materiale consumabile 0 0 0 0 0 0 0 0
pret unitar materiale consumabile 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Cheltuieli privind marfurile 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cantitate marfuri 0 0 0 0 0 0 0 0
pret unitar marfuri 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu 0 0 0 0 0 0 0 0 0
prestatii externe)
8 Cheltuieli cu energia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cantitatea consumat (uniti de msur 0 0 0 0 0 0 0 0
specifice)
tariful de furnizare unitar 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Cheltuieli cu apa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cantitatea consumat (uniti de msur 0 0 0 0 0 0 0 0
specifice)
tariful de furnizare unitar 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Alte cheltuieli din afara (cu utilitati) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cantitatea consumat (uniti de msur 0 0 0 0 0 0 0 0
specifice)
tariful de furnizare unitar 0 0 0 0 0 0 0 0
Total cheltuieli materiale 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Cheltuieli cu personalul angajat 0 0 0 0 0 0 0 0 0
numr de angajai 0 0 0 0 0 0 0 0
salariul de baz prognozat/luna 0 0 0 0 0 0 0 0
numar de luni / an 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 0 0 0 0 0 0 0 0

Cheltuieli de personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Alte cheltuieli de exploatare (prestatii externe, 0 0 0 0 0 0 0 0 0
alte impozite, taxe si varsaminte asimilate, alte
cheltuieli), din care:

- Cheltuieli de intretinere si reparatii capitale 0 0 0 0 0 0 0 0 0

cantitatea necesar de servicii mentenana 0 0 0 0 0 0 0 0

tariful / unitatea de msur specific 0 0 0 0 0 0 0 0


14 Cheltuieli financiare (Cheltuieli privind 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dobanzile la imprumuturile contractate pentru
activitatea aferenta investitiei)

Total plati (iesiri de lichiditati) din activitatea de 0 0 0 0 0 0 0 0 0


exploatare (CU proiect)
Flux de lichiditati brut din activitatea de 0 0 0 0 0 0 0 0 0
exploatare (CU proiect)
15 Plati TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Rambursari TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Impozit pe profit/venit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plati/incasari pentru impozite si taxe (CU 0 0 0 0 0 0 0 0 0
proiect)
Flux de lichiditati net din activitatea de 0 0 0 0 0 0 0 0 0
exploatare (CU proiect)
ACTIVITATEA DE FINANTARE
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE Total AN 1 AN 2 AN 3 AN 4
19 Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la 0 0 0 0 0
actionari/asociati)
20 Credite pentru realizarea investiiei 0 0 0 0 0
21 Ajutor nerambursabil 0 0 0 0 0
Total incasari (intrari de lichiditati) din 0 0 0 0 0
activitatea de finantare
PLATI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE Total AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8
22 Rambursari de Credite, din care: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rate la imprumut - cofinantare la proiect 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total plati (iesiri de lichiditati) din activitatea 0 0 0 0 0 0 0 0 0


finantare
Flux de lichiditati din activitatea de finantare 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACTIVITATEA DE INVESTITII (inclusiv reinvestirile din


perioada post implementare) Total AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8

23 Achizitii de active fixe corporale, incl TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 Achizitii de active fixe necorporale, incl TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 Cresterea investitiilor in curs 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Total plati din investitii 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux de lichiditati din investitii 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux de lichiditati din investitii si finantare 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUX DE LICHIDITATI TOTAL Total AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8


(activitatile de exploatare, finantare, investitii) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disponibil de numerar la inceputul perioadei 0 0 0 0 0 0 0 0
Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei 0 0 0 0 0 0 0 0
Tabel 3: PROIECTII FINANCIARE INCREMENTALE (marginale)
Implementare si operare
Nr Total
AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8
ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (marginale)
Venituri din exploatare (marginale), incl TVA
1 Venituri din vanzari produse 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Venituri din prestari servicii 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Venituri din vanzari marfuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total incasari din activitatea de exploatare (marginale) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PLATI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE


Cheltuieli de exploatare (marginale), incl TVA
5 Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele 0 0 0 0 0 0 0 0 0
consumabile
6 Cheltuieli privind marfurile 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu 0 0 0 0 0 0 0 0 0
prestatii externe)
8 Cheltuieli cu energia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Cheltuieli cu apa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Alte cheltuieli din afara (cu utilitati) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total cheltuieli materiale 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Cheltuieli cu personalul angajat 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cheltuieli de personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Alte cheltuieli de exploatare (prestatii externe, 0 0 0 0 0 0 0 0 0
alte impozite, taxe si varsaminte asimilate, alte
cheltuieli), din care:

- Cheltuieli de intretinere si reparatii capitale 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 Cheltuieli financiare (Cheltuieli privind 0 0 0 0 0 0 0 0 0


dobanzile la imprumuturile contractate pentru
proiectul de investitiei)

Total iesiri de lichiditati din activitatea de 0 0 0 0 0 0 0 0 0


exploatare (marginale)
Flux de lichiditati brut din activitatea de 0 0 0 0 0 0 0 0 0
exploatare (marginale)
15 Plati TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Rambursari TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Impozit pe profit/venit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plati/incasari pentru impozite si taxe (marginale) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux de lichiditati net din activitatea de exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(marginale)

ACTIVITATEA DE FINANTARE
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE Total AN 1 AN 2 AN 3 AN 4
19 Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la 0 0 0 0 0
actionari/asociati)
20 Credite pentru realizarea investiiei 0 0 0 0 0
21 Ajutor nerambursabil (inclusiv avans) 0 0 0 0 0
Total incasari din finantare 0 0 0 0 0
PLATI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE Total AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8
22 Rambursari de Credite, din care: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rate la imprumut - cofinantare la proiect 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total plati din finantare 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Flux de lichiditati din finantare 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACTIVITATEA DE INVESTITII (inclusiv reinvestirile din


perioada post implementare) Total AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8

23 Achizitii de active fixe corporale, incl TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 Achizitii de active fixe necorporale, incl TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 Cresterea investitiilor in curs 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Total plati din investitii 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux de lichiditati din investitii 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8
Flux de lichiditati din investitii si finantare
0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUX DE LICHIDITATI TOTAL Total AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8


(exploatare, finantare, investitii) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
i deja aceast activitate (proiectul

ntare in aceasta perioada).


AN 9 AN 10

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0

0 0

0 0

0 0
0 0

0 0

0 0

0 0
0 0
0 0
0 0

0 0

0 0

0 0
AN 9 AN 10

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0

0 0

0 0

0 0
0 0

0 0

0 0

0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
AN 9 AN 10
0 0
0 0

0 0

0 0

AN 9 AN 10

0 0

0 0

0 0
0 0
0 0
0 0

AN 9 AN 10
0 0
0 0
0 0
AN 9 AN 10

0 0
0 0
0 0
0 0

0 0

0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

AN 9 AN 10
0 0
0 0

0 0
0 0

AN 9 AN 10

0 0

0 0

0 0
0 0
0 0
AN 9 AN 10
0 0

AN 9 AN 10
0 0
3B - Rentabilitatea investiiei
In acest tabel sunt inregistrate incasarile si platile aferente activitatilor de exploatare si de investitii generate exclusiv de proiectul de investitie

TVA eligibil (nedeductibil) ?


(selecteaza) NU

Rata de actualizare financiar 4% Implementare si operare (ani)


Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total incasari din exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valoare reziduala* 0
Incasari totale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total plati din exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investitie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Regularizare TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plati totale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux de numerar net 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux de numerar net actualizat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investitie actualizata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VANF (valoarea actualizata neta financiara) 0

RIRF (rata interna de rentabilitate financiara)

*) Modalitatea de calcul a valorii reziduale


Valoarea reziduala se va completa in ultimul an de previziune cu marimea fundamentata.
Dac activele unei operaiuni au o durat de via care depete perioada de referin a proiectului, valoarea rezidual a acestora se determin prin calcularea valorii actuale nete a fluxurilor de numerar pentru durata de vi
rmas a operaiunii. Valoarea rezidual a investiiei este inclus n calculul venitului net actualizat al operaiunii numai dac veniturile depesc costurile de operare (Sursa: Regulamentul CE 480/2014 - art. 18).

Durata de
Valoare de Durata de
Activ Pondere (%) viata medie
inventar (lei) viata (ani) (ani)
[completai cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completai cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completai cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completai cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completai cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completai cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completai cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completai cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completai cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completai cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completai cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completai cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completai cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completai cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completai cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completai cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completai cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completai cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completai cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completai cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completai cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completai cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completai cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completai cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completai cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completai cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completai cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completai cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completai cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completai cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
[completai cu denumirea activului] 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
TOTAL 0 #DIV/0! #DIV/0!

Implementare si operare (ani)


Fluxuri de numerar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Flux de numerar net 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valoare reziduala 0
Total flux de numerar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#DIV/0! (durata de via post operare rmas, n ani)
Post operare (ani)
An #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Flux de numerar net #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Post operare (continuare)


An #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Flux de numerar net #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Post operare (continuare)


An #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Flux de numerar net #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Post operare (continuare)


An #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Flux de numerar net #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ar pentru durata de via


- art. 18).
4 - Proiecii financiare la nivelul ntreprinderii

Tabel 1 - Proiectia fluxului de numerar la nivelul intregii activitati a intreprinderii, cu ajutor nerambursabil, pe perioada de implementare si operare a investitiei
Implementare si operare
Nr. Crt. CATEGORIA
AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8
ACTIVITATEA DE FINANTARE
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE
1 Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la actionari/asociati) 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Credite pe termen lung, din care 0 0 0 0 0 0 0 0


2.1. Imprumut pentru realizarea investitiei 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii 0 0 0 0 0 0 0 0
financiare
3 Credite pe termen scurt 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ajutor nerambursabil 0 0 0 0 0 0 0 0
Total intrari de lichiditati din activitatea de finantare 0 0 0 0 0 0 0 0
PLATI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE
5 Rambursari de Credite pe termen mediu si lung, din care: 0 0 0 0 0 0 0 0

5.1 Rate la imprumut - cofinantare la proiect 0 0 0 0 0 0 0 0


5.2 Rate la alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte 0 0 0 0 0 0 0 0
datorii financ.
6 Rambursari de credite pe termen scurt 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Dividende (inclusiv impozitele aferente) 0 0 0 0 0 0 0 0
Total iesiri de lichiditati din activitatea finantare 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux de lichiditati din activitatea de finantare 0 0 0 0 0 0 0 0
ACTIVITATEA DE INVESTITII
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII
8 Vanzari de active, incl TVA 0 0 0 0 0 0 0 0
Total intrari de lichididati din activitatea de investitii 0 0 0 0 0 0 0 0
PLATI DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII (inlcusiv reinvestirile din cadrul
proiectului de investitii)

9 Achizitii de active fixe corporale, incl TVA 0 0 0 0 0 0 0 0


10 Achizitii de active fixe necorporale, incl TVA 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Cresterea investitiilor in curs (esalonat cf. Grafic realizare) 0 0 0 0 0 0 0 0

Total iesiri de lichididati din activitatea de investitii 0 0 0 0 0 0 0 0


Flux de lichiditati din activitatea de investitii 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare 0 0 0 0 0 0 0 0
ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
11 Venituri din exploatare, incl TVA 0 0 0 0 0 0 0 0
11.1 Venituri din vanzari produse 0 0 0 0 0 0 0 0
Venituri din vanzari produse (fr TVA) 0 0 0 0 0 0 0 0
TVA aferent veniturilor din vanzari produse 0 0 0 0 0 0 0 0
11.2. Venituri din prestari servicii 0 0 0 0 0 0 0 0
Venituri din prestari servicii (fr TVA) 0 0 0 0 0 0 0 0
TVA aferent veniturilor din prestari servicii 0 0 0 0 0 0 0 0
11.3. Venituri din vanzari marfuri 0 0 0 0 0 0 0 0
Venituri din vanzari marfuri (fr TVA) 0 0 0 0 0 0 0 0
TVA aferent veniturilor din vanzari marfuri 0 0 0 0 0 0 0 0
11.4. Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete 0 0 0 0 0 0 0 0

Venituri din subventii de exploatare aferent cifrei de afaceri nete 0 0 0 0 0 0 0 0


(fr TVA)
TVA aferent din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri 0 0 0 0 0 0 0 0
nete
11.6. Venituri din alte activitati 0 0 0 0 0 0 0 0
Venituri din alte activiti (fr TVA) 0 0 0 0 0 0 0 0
TVA aferent veniturilor din alte activiti 0 0 0 0 0 0 0 0
11.9. Alte venituri din exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0
Alte venituri din exploatare (fr TVA) 0 0 0 0 0 0 0 0
TVA aferent altor venituri din exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Venituri financiare 0 0 0 0 0 0 0 0
12.1. Venituri din interese de participare 0 0 0 0 0 0 0 0
12.2. Venituri din investitii si imprumuturi care fac parte din activele 0 0 0 0 0 0 0 0
imobilizate
12.3. Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0 0 0 0
12.4. Alte venituri financiare (din diferente de curs valutar, din sconturi 0 0 0 0 0 0 0 0
obtinute, din investitii financiare pe termen scurt, din investitii
financiare cedate, alte venituri financiare)

Total intrari de lichiditati din activitatea de exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0


PLATI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
Cheltuieli din exploatare, incl TVA 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabile 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabile (fr 0 0 0 0 0 0 0 0
TVA)
TVA aferent cheltuielilor cu materiile prime si cu materialele 0 0 0 0 0 0 0 0
consumabile (fr TVA)
14 Alte cheltuieli materiale 0 0 0 0 0 0 0 0
Alte cheltuieli materiale (fr TVA) 0 0 0 0 0 0 0 0
TVA aferent altor cheltuieli materiale 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) 0 0 0 0 0 0 0 0
Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) fr TVA 0 0 0 0 0 0 0 0
TVA aferent altor cheltuieli externe (cu energia si apa) 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Cheltuieli privind marfurile 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli privind marfurile (fr TVA) 0 0 0 0 0 0 0 0
TVA aferent cheltuielilor privind marfurile 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Salarii si indemnizatii 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Alte cheltuieli de exploatare (prestatii externe, alte impozite, taxe 0 0 0 0 0 0 0 0
si varsaminte asimilate, alte cheltuieli)
Ate cheltuieli din exploatare (fr TVA) 0 0 0 0 0 0 0 0
TVA aferent altor cheltuieli din exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli financiare 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Cheltuielile privind dobanzile 0 0 0 0 0 0 0 0
La imprumut - cofinantare la proiect 0 0 0 0 0 0 0 0
La alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii 0 0 0 0 0 0 0 0
financiare
La credite pe termen scurt 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Alte cheltuieli financiare (pierderi din creante legate de participatii, 0 0 0 0 0 0 0 0
din diferente de curs valutar, din sconturi obtinute, privind
investitiile financiare cedate, alte cheltuieli financiare)

Total iesiri de lichiditati din activitatea de exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0


Flux de lichiditati brut din activitatea de exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux de lichiditati total brut inainte de plati pentru impozit pe profit /cifra de 0 0 0 0 0 0 0 0
afaceri si ajustare TVA
22 Plati TVA 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Rambursari TVA 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Impozit pe profit/cifra de afaceri 0 0 0 0 0 0 0 0
Plati/incasari pentru impozite si taxe 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux de lichiditati net din activitatea de exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0
FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)
Flux de lichiditati net al perioadei 0 0 0 0 0 0 0 0
Disponibil de numerar la inceputul perioadei 0 0 0 0 0 0 0 0
Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei 0 0 0 0 0 0 0 0
Tabel 2 - Proiectia Contului de profit si pierdere la nivelul intregii activitati a intreprinderii, pe perioada de implementare a proiectului
Implementare si operare
Nr. Crt. CATEGORIA
AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8
VENITURI DIN EXPLOATARE
1 Cifra de afaceri 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Venituri aferente costului produciei n curs de execuie (+ pentru C; 0 0 0 0 0 0 0 0
- pentru D)
3 Venituri din productia realizata pentru scopuri proprii si capitalizata 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Alte venituri din exploatare (inclusiv veniturile din subventii pentru 0 0 0 0 0 0 0 0


investitii)
Total venituri din exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE
5 Cheltuieli materiale, materii prime, mrfuri total 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Cheltuieli cu personalul total 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ajustari de valoare si provizioane, amortizare - total 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Alte cheltuieli de exploatare (prestatii externe, alte impozite, taxe si 0 0 0 0 0 0 0 0
varsaminte asimilate, alte cheltuieli)
Total cheltuieli de exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0
Rezultatul din exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL VENITURI FINANCIARE
Total venituri financiare 0 0 0 0 0 0 0 0
CHELTUIELI FINANCIARE DIN CARE
9 Cheltuielile privind dobanzile 0 0 0 0 0 0 0 0
La imprumut - cofinantare la proiect 0 0 0 0 0 0 0 0
La alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii 0 0 0 0 0 0 0 0
financiare
La credite pe termen scurt 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Alte cheltuieli financiare 0 0 0 0 0 0 0 0
Total cheltuieli financiare 0 0 0 0 0 0 0 0
Rezultatul financiar 0 0 0 0 0 0 0 0
Rezultat curent 0 0 0 0 0 0 0 0
VENITURI TOTALE 0 0 0 0 0 0 0 0
CHELTUIELI TOTALE 0 0 0 0 0 0 0 0
REZULTATUL BRUT AL EXERCIIULUI FINANCIAR 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Impozit * 0 0 0 0 0 0 0 0
REZULTATUL NET AL EXERCIIULUI FINANCIAR 0 0 0 0 0 0 0 0
* in cazul microintreprinderilor, se va calcula impozitul pe profit sau
impozitul pe cifra de afaceri, dupa cum este cazul
AN 9 AN 10

0 0

0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0

0 0

0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0

0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0

0 0

0 0
0 0
0 0

0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
AN 9 AN 10

0 0
0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0

0 0

0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0