Sunteți pe pagina 1din 3

crap

Din păcate, formele şi dimensiunile


standardizate ale boiliesurilor pot face ca peştii
Shaun Harrison să devină mai vigilenţi, în special când este
Pescar de mare anvergură,
cu o prezență marcantă în ultimii
20 de ani. Inovator în domeniul nadelor
vorba de ape supuse presiunii pescarilor, ape
și echipamentelor pentru crap. A care au devenit din ce în ce mai mult normă în
colaborat cu cele mai importante firme
în domeniu. Sute de articole publicate. zilele noastre.
Proprietar al companiei Quest Baits.

64 AVENTURI LA PESCUIT NOIEMBRIE 2011 65


Pescuiești la crap?
Abonează-te pe un an la revistă
am început să folosesc bile de și primești bonus un rucsac.
25 mm. Peştii începuseră să se
obişnuiască cu nadele mele de dimensi-
uni reduse, iar numărul capturilor să se Detalii în pagina 114
diminueze. Prima partidă cu boiliesuri de
25 mm a făcut bobinele să zbârnâie sub
greutatea celor şase peşti prinşi. Nu am ză şi eliberarea aromei şi a extractelor gului an, dar pe care o prefer în cazul
făcut altceva decât să le prezint o nadă naturale. lunilor de iarnă. Principalul motiv pentru
de o dimensiune la care nu se aşteptau. Câteodată, doar tai puţin din margi- care folosesc această metodă este acela
O deviere atât de mică de la standard a nile bilelor, iar alteori le decojesc cu un că aroma se eliberează cu uşurinţă din
contat atât de mult. briceag, aşa cum ai decoji un măr mic. pastură, fără a fi nevoiţi să utilizăm o
Urmăreşte ce face majoritatea şi Chiar putem spune ca cerul este limita în nadă cu o consistenţă mai moale, pe
încearcă să faci ceva diferit – s-ar putea aceată privinţă. Puteţi alege orice formă care speciile mai mici ar consuma-o
să fii plăcut surprins de rezultat. doriţi – depinde doar de imaginaţie. O rapid. Aceasta a reprezentat o tactică
schimbare de formă poate conta mai standard pentru mine de-a lungul mul-
2. Schimbaţi forma nadei. Această mult decât credeţi. Încercaţi, ce aveţi de tor ani, fiindcă prefer eliberarea subtilă
tehnică este una dintre preferatele mele, pierdut? a aromei din păstură „exploziei subite”
în special pe timpul lunilor friguroase de realizate de aromele adiţionale, glug-uri
iarnă. Nu numai că îi conferă nadei un 3. Înveliți boiliesurile în pastură. Altă sau dipuri.
aspect diferit şi atractiv, dar facilitea- tactică utilă şi fiabilă pe parcursul între- În ultimii ani am încercat tot felul de
trucuri, cu bile de dimensiuni diferite
învelite în pastură şi fierte ușor sau cu
boiliesuri de forme diferite învelite în
pastă solubilă, pentru a le ţine forma
secretă faţă de pescarii „băgăcioşi”.

Crap comun de dimensiuni 4. Amestecaţi boiliesurile. Altă meto-


apreciabile, prins recent dă de succes şi pe care o văd foarte rar
la prima mea partidă în Slovenia folosită este nădirea cu mai multe tipuri
de boilies în acelaşi timp. Mă uimeşte
crap

crap
cât de încântați sunt pescarii când vine
Shaun Harrison 15 mm, atunci boiliesurile rotunde de 15 boiliesuri atât de mici, iar boiliesurile vorba de a amesteca particule sau pele-
redactia@aventurilapescuit.ro mm ar fi considerate cele mai sigure de gata preparate, pe care mulţi le preferă, te, dar cât de neîncrezători devin în cazul
către crapi, iar aceştia s-ar hrăni cu ele de multe ori nu sunt disponibile în aceste amestecării boiliesurilor.
Boiliesul este un tip de nadă pe care doar pentru că le întâlnesc atât de des. Ei dimensiuni. Acest lucru se poate realiza în două
am ajuns cu toţii să o luăm ca atare. bine, de fapt în cazul acesta întotdeauna După o perioadă de timp, mi-am dat feluri. În primul rând, rareori nădesc cu
Cuvântul „boilies” în sine este destul mi s-a dovedit contrariul. seama că atuul meu începe să își piardă nadă de o singură dimensiune. De obi-
de ciudat. De fapt, nu este un cuvânt a Timp de mulţi ani am simţit că am un din putere, întrucât boiliesurile de 10 cei, îmi place să introduc cel puţin două
cărui definiţie o putem găsi în dicţionare, atu deosebit utilizând foarte rar boiliesuri mm deveniseră între timp mult mai răs- 2 dimensiuni şi, cel mai adesea, chiar trei.
dar este cuvântul cunoscut universal ca mai mari de 10 mm. Majoritatea pesca- pândite. Anul trecut, pe lacul Mangrove Astfel, este mult mai dificil pentru crapi
desemnând o momeală cu consisten- rilor de crap nu se obosesc să prepare (Anglia), am decis să adopt tactica opusă: Experimentați diferite forme ale nadei să-şi echilibreze „vacuumul” (puterea
ţă păstoasă, care a fost fiartă pentru cu care absorb bilele) și să detecteze
a dobândi un strat exterior mai tare. diferenţele de greutate la nivelul momelii
Boliesurile sunt fierte pur şi simplu pen- din cârlig.
tru a preveni speciile nedorite de peşti Altă metodă pe care o adopt adesea
mici să se hrănească cu ele. şi pe care am menţionat-o mai sus este
Cuvântul „boilies” este destul de vag nădirea concomitentă cu diferite arome
şi este similar cu cuvântul „plăcintă”, ca şi culori. Totul se rezumă la a difersifica
termen referitor la mâncare. Plăcinta, puţin lucrurile pentru peşti. Nu am nicio
precum boiliesul, este de asemenea un reținere în a pescui cu nade cu aromă
cuvânt foarte vag, fiindcă poate presu- picantă amestecate cu nade pe bază de
pune o mulţime de diferenţe, de exmplu făină de peşte sau chiar cu nade pe bază
plăcinta cu fructe, plăcinta cu carne, cu de fructe. Poate părea ciudat pentru noi,
peşte etc. Însă scopul acestui articol nu dar crapii preferă varietatea lor şi s-ar
este să divaghez sau să creez confuzie, putea să descoperiţi că un anumit tip de
așa că vă voi împărtăși câteva trucuri şi nadă va atrage atenţia peştilor în defa-
strategii pe care le puteţi implementa cu voarea alteia, pe când dacă îi prezentați
orice tip de boilie. un singur tip de nadă...
3 4
1. Variaţi dimensiunea. Conform logicii, 1 5. Sfărâmaţi boiliesurile. O tehnică pe
am putea presupune că dacă toată lumea Boiliesurile învelite în pastură sunt Bilele de dimensiuni diferite încarcă care o folosesc cu plăcere. Întotdeauna
ar folosi, să spunem, boiliesuri rotunde de Încercați cu bile mari dacă toți ceilalți pescuiesc cu bile mici foarte versatile bine spombul și au eficiență maximă sparg nadele cu formă neregulată sau

66 AVENTURI LA PESCUIT NOIEMBRIE 2011 67


chiar fărâmiţez câteva, dacă tehnica Am făcut un pas mai departe şi am
folosită şi distanţa la care trebuie să rehidratat bilele cu alte lichide în afară
ajungă nada îmi permit. Crapii sunt mai de apă. Dar, după cum se spune, toate la
atraşi de nadele sfărâmate decât de boi- timpul lor.
liesurile întregi.
Atunci când folosesc stringere, pungi 8. Diferite scenarii de prezentare. Am
PVA, pasturi semi-fine pentru arc nădi- discutat diferite moduri de a schimba
tor sau pur şi simplu nădesc din mână, aspectul nadei pentru a spori gradul de
întotdeauna pun un număr de bile sfă- atractivitate, dar există şi multe modali-
râmate egal cu numărul bilelor întregi. tăţi de a diversifica contextul.
Păstrarea unui neconvenţionalism m-a Mulţi pescari nici nu iau în considerare
ajutat mereu să fiu cu câţiva crapi înain- acest aspect. Vă asigur că o pungă PVA
tea celorlalţi. cu nadă iese în evidenţă, arătând ca o
„zonă de pericol” când este singura dis-
6. Nade pre-înmuiate. Acesta poate ponibilă. Aşa că unii dintre pescari, puțini
fi unul din cele mai mari avantaje pe la număr, lansează „pungi libere”. Similar
care ţi le poţi oferi! Tot ceea ce consti- cu prezentarea stringerelor.
tuie hrana naturală a crapilor este „ud Una din tehnicile mele favorite, care
5 şi moale”. Chiar şi melcii şi scoicile sunt conferă un aspect foarte diferit în adân-
moi în interior. Singurele surse de hrană 7 cul apei, dar care este similară cu tehnica
Dacă distanța vă permite, folosiți și bile sparte „uscată” sunt nadele. Nu este de mirare pungii PVA, constă în utilizarea unui bait
că adesea crapilor le trebuie câteva zile Bile puse la uscat înainte dropper ca acelea folosite de pescarii la
pentru a se acomoda cu nada, până să de a fi rehidratate mreană. Acest lucru creează o situaţie
se hrănească liniştiţi cu ea. Mulţi sunt diferită decât atunci când folosim rache-
adepţii teoriei conform căreia la început mirosurile de pe fundul lacului, oferind ta de nădire. Se eliberează cantităţi infi-
aromele din nadă sunt prea puternice, probabil crapului un „gust” nu prea con- me de nadă pe fundul apei, spre deose-
iar crapii aşteaptă ca mai întâi acestea să vingător. bire de situaţia în care aceasta se întinde,
se dilueze, înainte de a le mânca. Acest Mi-a venit ideea de a re-înmuia bilele revărsându-se în adâncuri. Poate părea
lucru se poate spune despre nadele foar- uscate – astfel rehidratându-le înainte o diferenţă prea subtilă, dar când crapii
te puternic aromate, dar vedem că la fel de a nădi cu ele. M-am gândit că dacă le le-au văzut pe toate... Praștia asigură o nădire
crap

crap
se întâmplă şi cu nadele normale. umplu cu lichid înainte de nădire, acestea pe o arie mai largă
Eu m-am convins singur: crapii prefe- nu vor mai prelua „mirosul de mâl”. Aşa 9. Nădirea restrânsă sau împrăştierea
ră să se hrănească din nade care au fost am descoperit că o jumătate de kilogram nadei? Adesea mă amuză când văd pes- puţin pasibili de a se „lovi” de plumb şi
pătrunse de apă în totalitate. Nu numai de momeli uscate la aer vor absorbi în cari încercând să nădească o arie incre- de a se agăţa în cârlig. Eu nădesc o zonă
că acest lucru face ca nada să pară mult jur de jumătate de litru de lichid înainte dibil de restânsă – mai ales cu nade de în apropierea căreia să nu existe mirosul
mai sigură, lăsând impresia că stă acolo de a-şi redobândi aspectul convenţional dimensiuni mici. Practic, tot ce fac este acela putred al mâlului. Cu cât peştii se
de multă vreme, dar trebuie să fie şi mult de boilies. Invenția a făcut minumi şi am să descurajeze peştii în a inspecta zonele plimbă mai mult printre nade, cu atât
mai uşor de mâncat şi mai confortabil de început brusc să prind mai mulţi crapi. nădite, ceea ce înseamnă că sunt mai mai mari sunt şansele ca aceştia să facă
digerat decât o mâncare uscată. un pas greşit.

7. Nade uscate la aer și rehidratate. 10. Concluzie. Întotdeauna am fost


Aceasta este mica mea operă de artă. încăpăţânat, refuzând să mă conformez
Prima dată am încercat acest lucru cu şi mereu am încercat să merg pe dru-
mulţi ani în urmă, ca metodă de a-mi mul meu. Simt că acest lucru mi-a adus
conserva nadele proaspăt îngheţate. Se multe beneficii la capitolul pescuitului de
întâmpla în zilele când aveam foarte crap. Chiar cred că dacă te iei după cei-
puţină încredere în nadele împachetate lalţi, ajungi să fii ca ei şi să prinzi tot atât
şi comercializate (cum se schimbă lucru- peşte cât prind ei. Fă o schimbare şi s-ar
rile...). Lăsam nada la uscat mai multe putea foarte bine să ajungi să depăşeşti
săptămâni la rând, pentru a mă asigura cu mult norma celorlalți. S-ar putea să
că iese toată umezeala din ea, să nu se şi greşeşti din când în când, dar vei simţi
formeze mucegai. Pentru început, eram nevoia de a experimenta din nou. Un
fericit să nădesc cu aceasta şi să pes- lucru este cert când vine vorba de meto-
cuiesc cu bile puțin mai moi pe firul de dele mele de pescuit: doar în momentele
păr, ştiind că peștelui îi este foarte ușor în care am abordat o perspectivă foarte
să zdrobească nada solidă uscată la aer. diferită de a celorlalţi am reuşit să depă-
Asta până când am pescuit cu aceste şesc media capturilor.
bile pe un lac foarte mâlos şi mi-am dat Păstrează-ţi întotdeauna mintea des-
seama că nada prelua un miros puternic chisă şi nu-ţi fie teamă de a experimenta.
6 de mâl – mult mai pregnant decât la
momelile mai moi din cârlig. Pur şi simplu Pescuit plăcut,
Crapii iubesc nadele înmuiate nada uscată la aer se impregna cu toate Instrumentele mele favorite pentru nădirea vadului Shaun Harrison.

68 AVENTURI LA PESCUIT NOIEMBRIE 2011 69

S-ar putea să vă placă și