Sunteți pe pagina 1din 1

HOTRRE

Avand in vedere finalizarea inscrierilor la examenul de primire in profesie, sesiunea


septembrie 2015,
Urmare a verificarii indeplinirii conditiilor de primire in profesia de avocat a candidatilor
care au solicitat inscrierea la examenul de primire n profesia de avocat i de admitere n cadrul
I.N.P.P.A., n vederea dobndirii titlului profesional de avocat stagiar,
Urmare a verificarii indeplinirii conditiilor de primire in profesia de avocat a candidatilor
care au solicitat inscrierea la examenul de primire n profesia de avocat a persoanelor care au
absolvit examenul de definitivat n alte profesii juridice, n vederea dobndirii titlului profesional
de avocat definitiv, cu exceptia conditiei privind definitivarea in functia juridica exercitata
anterior, conform art. 2 alin (4) din Regulamentul-cadru de examen adoptat prin Hotararea
Consiliului U.N.B.R. nr. 1117/05.06.2015,
Tinand cont de prevederile art. 7 alin (9-12) si art. 27 alin (8-11) din Regulamentul-cadru
de examen adoptat prin Hotararea Consiliului U.N.B.R. 1117/05.06.2015,
In baza dispozitiilor art. 56 alin. (2) lit a) si e) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea i
exercitarea profesiei de avocat, republicata,
In temeiul prevederilor art. 20 si art. 73 alin (3) din Statutul profesiei de avocat,

CONSILIUL BAROULUI BUCURESTI


HOTRTE:
Art. 1 Se valideaza rezultatele verificarii indeplinirii conditiilor de primire in profesia de
avocat a candidatilor care au solicitat inscrierea la examenul de primire n profesia de avocat i de
admitere n cadrul I.N.P.P.A., n vederea dobndirii titlului profesional de avocat stagiar (Anexa
nr. 1).
Art. 2 Se valideaza rezultatele verificarii indeplinirii conditiilor de primire in profesia de
avocat a candidatilor care au solicitat inscrierea la examenul de primire n profesia de avocat a
persoanelor care au absolvit examenul de definitivat n alte profesii juridice, n vederea dobndirii
titlului profesional de avocat definitiv, cu exceptia conditiei privind definitivarea in functia
juridica exercitata anterior, conform art. 2 alin (4) din Regulamentul-cadru de examen adoptat
prin Hotararea Consiliului U.N.B.R. nr. 1117/05.06.2015 (Anexa nr. 2).
Art. 3 Rezultatele verificarii prezentate conform modelului comunicat de catre I.N.P.P.A.
se vor afisa la sediul baroului si se vor publica pe site in data de 20.08.2015, ora 14.00.
Art. 4. Candidatii respinsi in urma verificarii pot formula contestatii n termen de 24 de
ore de la afisarea listei la sediul baroului, respectiv pana in data de 21.08.2015, ora 14.00.
Art. 5 Prezenta hotarare insotita de anexele cuprinzand rezultatele verificarii se aduce la
cunostinta publica prin afisare si publicare pe site-ul baroului si se comunica I.N.P.P.A.
Art. 6 Compartimentul Secretariat-Cancelarie va aduce la indeplinire dispozitiile prezentei
hotarari.

CONSILIUL BAROULUI BUCURESTI


DECAN,
Av. Ion DRAGNE

Nr. 21/19.08.2015
1

S-ar putea să vă placă și