Sunteți pe pagina 1din 3

Scoala GimnazialaStefan cel Mare

Profesor:Ghiold Elena
Avizat Resp.comisie,
Prof.

Avizat Director,
Prof. Alexe Catalin

Planificarea
orelor de pregatire suplimentar
n vederea susinerii Evalurii Naionale la Limba si Literatura Romn

3.
4.
5.

Unitati frazeologice.
Pleonasmul.

6.

Partile componente ale unei


compuneri, asezarea corecta in
pagina, semne de punctuatie si
ortografie, valoarea functionala
si expresiva a lor.
Scrierea functionala, telegrama,
invitatia, cererea.
Scrierea reflexiva, scrisoarea
familiala, scrisoarea de
felicitare, exprimarea si
motivarea unui punct de vedere.
Textul literar, transformarea
vorbirii directe in vorbire
indirecta, rezumatul,
semnificatia titlului,
caracterizarea personajului
literar.

7.

8.

9.

Vocale, consoane, semivocale,


diftong, triftong, hiat.

3.2

Sapt.
1.

Obs.
LEXIC

-exercitii de identificare a
arhaismelor, a
regionalismelor, a
neologismelor, a
cuvintelor derivate,
compuse, obtinute prin
conversiune, de utilizare
corecta a variantelor
lexicale.

Nr.
ore.
1

1
1

2.

1
1

4.1
4.2

3.3

- -exercitii de redactare a
unor texte functionale, de
transpunere in scris a
propriilor sentimente cu
ocazia unui eveniment
personal, exercitii de
evidentiere a trasaturilor
unui obiect prin utilizarea
resurselor expresive ale
limbii;
- exercitii de aplicare
corecta a semnelor de
punctuatie la nivelul frazei,
de realizarii a expresivitatii
cu ajutorul semnelor de
punctuatie, de transformare
a vorbirii directe in vorbire
indirecta.
-exercitii de identificare a
diftongilor, triftongilor,

4.

5.

7.

___________________________________________________________________________________________________
Limba i literatura romn
coala gimnazial nr. 1 Pietreni
Profesor: Bu Georgiana

Pagina 1

2.

Vocabularul fundamental. Masa


vocabularului. Cuvantul. Forma
si continut. Cuvant de baza.
Sensul cuvintelor.
Mijloace interne de imbogatire a
vocabularului. Derivarea,
compunerea, schimbarea valorii
gramaticale, familia lexicala.
Mijloace externe de imbogatire
a vocabularului, imprumuturile,
neologismele.
Sinonime, antonime, omonime,
paronime.
Regionalisme, arhaisme.
Cuvinte polisemantice.

Ob.de Activitati de invatare


referinta

LEXIC

1.

Continuturi

COMUNICARE

Nr.
crt.

11.
12.

Verbul.

13.
14.
15.

Pronume.

16.

Prepozitie.
Conjunctie.
Interjectie.
Autorul, naratorul, structura
operei literare, eul liric.
Moduri de expunere, naratiunea.
Descrierea.
Dialogul.

17.
18.
19.
20.

21.
22.

23.
24.

Substantivul.
Articol.
Numeral.
Adjectiv.
Adverb.

Caracterizarea, portretul fizic si


moral al personajelor.
Personificarea, comparatia,
enumeratia, repetitia.
Epitetul, hiperbola, antiteza,
metafora, alegoria, inversiunea.
Strofa, versul, rima, masura,
ritmul.
Textele literare, caracteristicile
operei folclorice.
Genuri literare, epic, liric,
dramatic.
Basmul.
Schita.
Nuvela.

25.

Romanul.
Balada.

26.

Fabula.
Doina.

27.

Pastelul.
Imnul.

28.
29.

Comedia.

30.

Relatia text, fraza, propozitie,


cuvant.
Cuvinte si constructii incidente.
Coordonarea, subordonarea,
mijloace de realizare a lor.

hiatului, de recunoastere a
accentului, exercitii de
comunicare orala.

Clasa
a VII-a
2.3
Clasa
A VIII-a
2. 3

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
4.3

2.3

-exercitii de identificare a
structurilor gramaticale
corecte;
-exercitii de utilizare
corecta a categoriilor
gramaticale, prin
construirea unor mici
naratiuni,de relationare a
partilor de propozitii in
propozitie.

exercitii de rezumare a
unor mesaje orale, de
decodare a unor elemente
nonverbale, de adecvare a
lexicului la semnificatia
mesajului, de evitare a unor
greseli lexicale, de
identificare a cuvintelor
cheie intr-un mesaj, de
ierarhizare a ideilor
receptate in functie de
utilizarea mesajului, de
retinere a argumentelor, de
formulare a ideilor in jurul
unei teme date, de
identificare a partilor unui
dialog si a pozitiei proprii
in dialog, de recunoastere a
modurilor de expunere intrun text, de identificare a
ordinii logice si cronologice
intr-un text, de comentare a
textului literar sau a unor
elemente dintr-un text, de
organizare a planului unei
lucrari pe o tema data.

-exercitii de relationare a
partilor de propozitie in
propozitii si a propozitiilor
in fraze, de evidentiere a

1
1

9.

1
1
1

11.
13.

1
1

15.

1
1

17.

19.

1
1

21.

23.

1
1

25.

1
1

27.

___________________________________________________________________________________________________
Limba i literatura romn
coala gimnazial nr. 1 Pietreni
Profesor: Bu Georgiana

Pagina 1

Silaba, despartirea in silabe.


Folosirea corecta a accentului in
limba romana.

MORFOLOGIE FONETICA

10.

Avizat Director,
Prof. Alexe Catalin

LECTURA. TEORIE LITERARA. TEXTUL

Scoala GimnazialaStefan cel Mare


Profesor:Ghiold Elena
Avizat Resp.comisie,
Prof.

Fraza, propozitia principala si


secundara, elemente de relatie in
fraza, propozitie regenta si
subordonata, elementul regent.
Propozitia si partile de
propozitie. Tipuri de propozitii.

32.

Predicatul si PR.
Subiectul si SB.

33.
34.

Atributul si AT.
c.c.l.
c.c.t.
c.c.m.

2.4

rolului elementelor de
legatura in fraza, de
contragere a unor propozitii
in partile de propozitie
corespunzatoare, de
expunere pe o tema data.

2.3
2.4

-exercitii de relationare a
partilor de propozitie in
propozitii si a propozitiilor
in fraze, de evidentiere a
rolului elementelor de
legatura in fraza, de
contragere a unor propozitii
in partile de propozitie
corespunzatoare, de
expunere pe o tema data.

1
1

31.

18.

35.

c.c.z.
c.c.s.

36.

c.d.
c.i.

37.

C.D.
C.I.

38.

C.C.L.
C.C.T.
C.C.M.

39.

C.C.Z.
C.C.S.
C.T.

40.

C.V.
C.N.S.

TESTE DUPA MODELUL


E.N

19.

20.

21

Pagina 1

41.

29.

DE SINTAXA

31.

Avizat Director,
Prof. Alexe Catalin

SINTAXA PROPOZITIEI SI A FRAZEI NOTIUNI

Scoala GimnazialaStefan cel Mare


Profesor:Ghiold Elena
Avizat Resp.comisie,
Prof.

___________________________________________________________________________________________________
Limba i literatura romn
coala gimnazial nr. 1 Pietreni
Profesor: Bu Georgiana