Sunteți pe pagina 1din 1

Spitalul/Clinica..

Adresa
Localitate..
Medic
Specialitatea.

ADEVERINTA DE PRACTICA

Practicantul/a. , student/a in anul IV la Universitatea de


Medicina si Farmacie Carol Davila, Bucuresti, Facultatea de Medicina Generala, in cadrul seriei .,
grupa .., a efectuat 90 de ore de practica , in perioada .. in cadrul
sectiei/cabinetului
Activitatea s-a desfasurat sub coordonarea si indrumarea D-nului/D-nei Dr. .
Studentul/a .si-a insusit competentele exersate pe perioada stagiului
de practica si a fost evaluat cu nota ..

Medic
Semnatura