Sunteți pe pagina 1din 6

EXAMEN DE CORIGEN LA MATEMATIC

Sesiunea August 2015


clasa a VIII-a
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul de lucru efectiv este de 50 minute.

SUBIECTUL I Pe foaia de examen scriei numai rezultatele. (40 de puncte)


5p

1. Rezultatul calculului 10 5 : 5 este egal cu .

5p

2. Media aritmetic a numerelor 7 i 13 este egal cu

5p

3. Soluia ecuaiei x 4 = 2 este x =

5p

4. Rezultatul calculului (x 5)2 este

5p

5. Aria unui dreptunghi cu laimea de 4 cm i lungimea egal cu dublul laimii este egal cu cm2.

5p

6. Volumul unui paralelipiped dreptunghic cu dimensiunile de 3 cm, 4 cm i 5 cm este egal cu cm 3.

5p

7. Dac o muchie a unui tetraedru regulat este de 5 cm, atunci suma tuturor muchiilor tetraedrului este de cm.

5p

8. Desenai o prism triunghiular regulat ABCABC.


SUBIECTUL al II-lea Pe foaia de examen scriei rezolvrile complete. (50 de puncte)

1. Fie funcia
5p

a) Calculai f (1) + f (2) f (3).

5p

b) Reprezentai graficul funciei f.

10p

2. Rezolvai ecuaia: x2 + 3x + 2 = 0

15p 3.S se aduc la forma cea mai simpl expresia E(x) =


4. Fie un cub ABCDABCD cu muchia de 4 cm. Calculai:
5p

a) lungimea diagonalei cubului.

5p

b) aria total a cubului.

5p

c) volumul cubului.

, cu

EXAMEN DE CORIGEN LA MATEMATIC


Sesiunea August 2015
clasa a VIII-a
BAREM DE CORECTARE I DE NOTARE
SUBIECTUL I 40 de puncte
Se puncteaz doar rezultatul: pentru fiecare rspuns se acord fie 5 puncte, fie 0 puncte.
Nu se acord punctaje intermediare.

exerciiul
rezultat

1
9

2
10

3
2

4
4x2-4x+1

5
40

6
60

7
30

SUBIECTUL al II-lea
Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul maxim corespunztor.
Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n limitele punctajului
indicat n barem.
1.a) f (1) = 4, f (2) = 5 i f (3) = 6

3p

Calculul = 3

2p

b) Gsirea a dou puncte corecte

3p

Trasarea corect a graficului

2p

2. Scrierea formulei
Calcularea lui

4p
2p

X1= -2

2p

X1= -1

2p

E(x) =

5p

E(x) =

5p

3.a) d = l

=4

cm

5p

b) At = 6l2 = 96 cm2

5p

c) V = l3 = 64 cm3

5p

Total 100 de puncte din care 10 sunt din oficiu.


Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

Biletul nr.1

Clasa a VIII- a

1) Calculai: a) x2 5x + 1 3x2 + 5x + 4 + 2x2 =


b) (3x + 2)2 =
2) Desenai o prism triunghiular regulat.
a) Notai-o i scriei formulele pentru aria lateral, aria total i volum.
b) Calculai aria lateral, aria total i volumul unei prisme triunghiulare regulat cu latura bazei de 4 cm i
nlimea de 6 cm.

Prof. examinator.......................................

Prof. asistent ................................

.
Biletul nr.2

Clasa a VIII- a

1) Rezolvai ecuaia: a) 3x 5 = 4
b) x2 + 7x + 12 = 0
2) Desenai o piramid triunghiular regulat.
a) Notai-o i scriei formulele pentru aria lateral, aria total i volum.
b) Calculai aria lateral, aria total i volumul unei piramide triunghiulare regulat cu latura bazei de 6 cm i
apotema piramidei de 2 cm.

Prof. examinator.......................................

Prof. asistent ................................

.
Biletul nr.3

Clasa a VIII- a

1) Calculai: a) 2 3 12 3 27
b) (x + 1)2 + (x + 5)(x 5) =
2) Desenai un cub.
a) Notai-l i scriei formulele pentru lungimea diagonalei, aria lateral, aria total i volum.
b) Calculai lungimea diagonalei, aria lateral, aria total i volumul unui cub cu latura de 4 cm.

Prof. examinator.......................................

Prof. asistent ................................

.
Biletul nr.4

Clasa a VIII- a

1) Rezolvai: a) inecuaia 4x 5

3x - 2

2x 3y 7
b) sistemul de ecuaii
x 3 y 1

2) Desenai un paralelipiped dreptunghic.


a) Notai-l i scriei formulele pentru lungimea diagonalei, aria lateral, aria total i volum.
b) Calculai lungimea diagonalei, aria lateral, aria total i volumul unui paralelipiped dreptunghic cu
dimensiunile de 5 cm, 3 cm i 4 cm.

Prof. examinator.......................................

Prof. asistent ................................

.
Biletul nr.5

Clasa a VIII- a

1) Fie funcia: . a) Calculai: f (2) f (3)


b) Reprezentai grafic funcia.
2) Desenai o piramid patrulater regulat.
a) Notai-o i scriei formulele pentru aria laterala, aria totala si volum.
b) Calculai aria lateral, aria total i volumul unei piramide patrulatere regulate cu latura bazei de 6 cm i
apotema de 5 cm.

Prof. examinator.......................................

Prof. asistent ................................

.
Biletul nr.6
1) Fie funcia:

Clasa a VIII- a

. a) Calculai: f (1) f (2) f (3)

b) Reprezentai grafic funcia


2) Desenai un cilindru circular drept.
a) Notai-l i scriei formulele pentru aria laterala, aria totala si volum.
b) Calculai aria lateral, aria total i volumul unei cilindru circular drept cu raza de 4 cm i nlimea de 6 cm.

Prof. examinator.......................................

Prof. asistent ................................

Biletul nr.7

Clasa a VIII- a

1) Simplificai raportul:

12 x 2 y 5
a)
4x 4 y

1
x 2x 1
2) Desenai un con circular drept.
a) Notai-l i scriei formulele pentru aria laterala, aria totala si volum.
b) Calculai aria lateral, aria total i volumul unei con circular drept cu raza de 4 cm i nlimea de 3 cm.
b)

Prof. examinator.......................................

Prof. asistent ................................

.
Biletul nr.8

Clasa a VIII- a
2
3 x3

3x x
6
1
2
b) x 1 x 2

1) Efectuai: a)

2) Desenai un trunchi de con circular drept.


a) Notai-l i scriei formulele pentru aria lateral, aria total i volum.
b) Calculai aria lateral, aria total i volumul unui trunchi de con circular drept cu razele bazelor de 2 cm i
6 cm iar nlimea de 3 cm.
Prof. examinator.......................................

Prof. asistent ................................

Biletul nr.9

Clasa a VIII- a

1) 1) Fie funcia: f : R R, f x 2 x 1 . a) Reprezentai grafic funcia.


b) Rezolvai ecuaia 3 f (x) 5 = 10
2) Desenai o sfer.
a) Notai-o i scriei formulele pentru arie i volum.
b) Calculai aria i volumul unei sfere cu raza de 4 cm.
Prof. examinator.......................................

Prof. asistent ................................

Biletul nr.10

1) Dac a = 3

Clasa a VIII- a

i b = 3

calculai: a) media aritmetic a numerelor a i b.


b) media geometric a numerelor a i b.

2) Desenai un trunchi de piramid patrulater regulat.


a) Notai-l i scriei formulele pentru aria lateral, aria total i volum.
b) Calculai aria lateral, aria total i volumul unui trunchi de piramid patrulater regulat cu laturile bazelor
de 4 cm i 12 cm iar nlimea de 3 cm.

Prof. examinator.......................................

Prof. asistent ................................

S-ar putea să vă placă și