Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

Stud.: ________________________________
FACULTATEA DE MECANIC
Grupa: ________________________________
Laborator: BMSM
Data: ________________________________
Aplicatia 1. Analiza statica a unei placi cu un orificiu supusa unei presiuni de 100 psi,
uniforma pe ambele laturi
Se face analiza statica a unei placi cu un orificiu, figura 1,
- placa de otel cu grosimea de 0,1, h = 20, L = 20,
- orificu cu diametrul D = 10;
- presiunea este de 100 psi, uniforma pe ambele laturi.

Figura 1. Forma dimensionala a piesei


Procedura de lucru:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Construirea geometriei;
Specificarea proprietatilor;
Discretizarea;
Specificare incarcarilor si conditiilor de contur;
Analiza;
Postprocesarea.

Etichetarea entitatilor geometrice cu care se va lucra:


Status1 PT, CR, CT, RG (se selecteaza locatiile plot si labl)
1. Construirea geometriei
1) Comanda VIEW defineste unghiul de vedere. In cazul analizat, modul de lucru 3D este schimbat in 2D,
corespunzator planului X-Y.
Display, View_Parameter, View
VIEW 0,0,1,0
2) Comanda PLANE defineste planul de lucru in care se va pozitiona reteaua (grila de lucru). Cu aceasta
comanda se defineste planul de lucru ca fiind planul X-Y, cu Z=0,0.
Geometry, Grid, Plane
PLANE Z,0,1

3) Comanda GRIDON defineste reteaua de desenare (grila). Aceasta retea poate simplifica problemele
legate de desenarea modelului corpului.
Geometry, Grid, GridOn
GRIDON 0,0,1,1,20,20,2
4) Comanda SCALE ajusteaza scara de desen pentru retea ptr a se incadra in ecran .
Display, Display_Option, Scale
Scale, 0
4) Comanda CRPCORP deseneaza o linie dreapta inte doua puncte specificate prin coordonatele lor. Cu
aceasta comanda, se traverseaza in sens orar un patrat prin cele patru colturi ale retelei.
Geometry, Curves, Draw Polyline.
CRPCORP 1,
0,0,0,
0,20,0,
20,20,0,
20,0,0,
0,0,0
6) Comanda PT defineste un puct pe gila activa.Utilizand aceasta comanda, se plaseaza un punct de referinta
in centrul orificiului, in mijlocul retelei, cu coordonatele x=10, y=10, z=0.
Geometry, Points, Define
PT 5,10,10,0
7) Comanda CRPCIRCLE genereaza un cer pe baza centrului cercului si pe raza lui. In cazul analizat,
punctul 5 este definit ca centrul cercului, iar punctul 3, ca punctul de start al cercului. Raza cerului este de
5 (r=127mm).
Geometry, Curves, Circles, Circle in Plane.
CRPCIRCLE 5,5,3,5,360,4
8) Comanda SF2CR genereaza o suprafata bazandu-se pe doua curbe. Daca meniul REP este activar,
aceasi comanda poate fi repetata printr-un click executat cu mouse-ul.
Geometry, Surfaces, Define by 2 Cr
SF2CR 1,5,2,0
SF2CR 2,8,3,0
SF2CR 3,7,4,0
SF2CR 4,6,1,0
9) Comanda GRID OFF elimina grila (reteaua). Pentru evitarea unei posibile dezordonari a ecranului, se
recomanda indepartarea grilei dupa ce a fost generata geometria corpului.
Geometry, Grid, Grid off
GRIDOFF
2. Specificarea proprietatilor materialului
1) Comanda EGROUP defineste tipul elementului care va fi utilizat la discretizare. Lista cu grupele de
elemente disponibile poate fi consultata cu ajutorul meniului HELP.
PropSets, Element Group.
EGROUP 1, PLANE 2D,0,1,0,0,0,0,0
2) Comanda PICK_MAT selecteaza materialul dintr-o biblioteca de materiale. Lista cu materialele
disponibile poate fi consultata cu ajutorul meniului HELP.
Propsets, Pick Material Lib.
PICK_MAT 1,A_STEEL, FPS
3) Comanda RCONST defineste proprietatile sectionale. In cazul analizat, proprietatea sectiunii este chir
grosimea placii specificata avand valoarea de 0,1 (cca. 2,5 mm).
Propsets, Real Constant
RCONST 1,1,1,2,1,0

3. Discretizare
1) Comanda M_SF discretizeaza suprafetele selectate prin discretizare parametrica.Densitatea si distributia
discretizarii poate fi specificata prin parametrii listati.In aceasta aplicatie este utilizata o discretizare 6x6
cu sapte noduri pe fiecare curba.
Meshing, Parametric_Mesh, Surfaces.
M_SF 1,4,1,4,6,6,1,1
2) Comanda NMERGE imbina nodurile.In cazul analizat, nodurile de pe contururile suprafetelor sunt
combinate pentru a forma continuitatea placii.In caz contrar, programul va considera ca modelul este
executat din patru placi nesolidizate.
Meshing, Nodes, Merge
NMERGE 1,196,1,0.0001,0,1,0
4. Specificarea incarcarilor si conditiilor de contur
1) Comanda DND fixeaza deplasarile nodurilor specificate.
In aplicatia studiata, conditiile de contur se bazeaza pe simetria modelului.Atata timp cat placa este apasata
cu o presiune egala pe ambele laturi, linia centrala verticala nu trebuie sa se deplaseze in raport cu axa
X. De asemenea, daca placa se deformeaza, linia centrala orizontala nu trebuie sa se deplaseze in raport cu
axa Y. Pentru a asigura simetria dupa liniile centrale (atat dupa directia X cat si dupa directia Y), se
fixeaza selectiv nodurile 193 si 95 in directia Y si nodurile 46 si 144 in directia X.
Load_BC,Structural, Displacement, Define by Nodes
DND 193,UY,0,193,1
DND 95,UY,0,95,1
DND 46,UX,0,46,1
DND 144,UX,0, 144,1
2) Comanda PCR aplica presiune pe curba specificata.In cazul analizat, se aplica o incarcare cu o tensiune de
100 Mpa pe curba 1 si curba 3. Semnul minus in fata valorii de 100 va reprezenta tensiunea incarcarii in
aceasta apicatie.
Load_BC,Structural,Pressure,Define by Curves
PCR 1,-100,3,2,-100,4
5. Analiza
1) Comanda R_CHECK genereaza o verificare de rutina pentru a verifica structurarea (setarea) corecta a
analizei si semnaleaza elementele cu o imagine inferioara a formatului. Rezultatul acestui proces este
inmagazinat intr-un fisier cu extensia .CHK. Acest fisier este in format ASCII si poate fi citit cu orice
editor de texte sau procesor de cuvinte.
Analysis, Run Check
R_CHECK, STATIC
2) In acest moment setarea este completa si modelul poate fi supus analizei.
Analysis, STATIC, Run Static Analysis.
R_STATIC

6. Postprocesarea
1) Dupa terminarea analizei, modelul poate fi supus la posprocesare. Comanda WCREATE poate crea pana
la patru ferestre.Acestea permint vizionarea simultana a rezultatelor.In cazul studiat sunt create trei
ferestre. Pentru a imparti ecranul in 4 ferestre: Windows, Tile.
Display,Windows,Create.
WCREATE 3
2) Pentru a activa o fereastra, se utilizeaza comanda WPOP sau se executa click pe fereastra ce se doreste a
fi activata.
Display,Windows,Wpop
WPOP, 1
3) Comanda ACTSTR activeaza rezultatele incarcarii, astfel ca acestea pot fi reprezentate. Setarea
implicita (initiala) a programului activeaza incarcarile Von Mises.
Results, Plot, Stress,Contour plot,Deformed,Ok
ACTSTR 1,VON,1,1,0
4) Comanda STRPLOT genereaza pe ecran o reprezentare grafica in culori a rezultatelor incarcarilor
activate.
Result,Plot,Strplot
STRPLOT 0,1,144,1,0
-

Plotarea tensiunilor Von Mises:


Results, Plot, Stress, Contour Plot, Deformed, Ok
Plotarea deformatiilor relative:
Results, Plot, Strain, Contour, Deformed, Ok
Plotarea deformatiilor absolute (deplasari): Results, Plot, Displacement, Contour plot, Deformed, Ok

5) Reprezentarea incarcarii conturului poate fi animata, de asemenea, evidentiind procesul prin care
incarcarile sunt construite. Programul va anima 5 campuri de reprezentari a solicitatii pe contur, incepand
de la zero si crescator pana la nivelul maxim al incarcarii experimentale, in parte.
Results,Plot,Animate
ANIMATE 1,1,0

Rezultate: - reprezentare model


- vizualizare:
- tensiunile Von Mises
- deformatiile relative
- deformatiile absolute (deplasari)
Concluzii: