Sunteți pe pagina 1din 28

31.7.

2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 249/1

II
(Comunicri)

COMUNICRI PROVENIND DE LA INSTITUIILE, ORGANELE I


ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

COMISIA EUROPEAN
COMUNICARE A COMISIEI
Orientri privind ajutoarele de stat pentru salvarea i restructurarea ntreprinderilor nefinanciare
aflate n dificultate
(2014/C 249/01)
CUPRINS
1.

INTRODUCERE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2.

DOMENIUL DE APLICARE AL ORIENTRILOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2.1.

Domeniul de aplicare la nivel sectorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2.2.

Domeniul de aplicare material: sensul noiunii de ntreprindere aflat n dificultate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2.3.

Ajutoare pentru salvare, ajutoare de restructurare i sprijin temporar pentru restructurare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2.4.

Ajutoare pentru acoperirea costurilor sociale ale restructurrii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

3.

COMPATIBILITATEA CU PIAA INTERN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

3.1.

Contribuia la un obiectiv de interes comun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

3.1.1. Demonstrarea dificultii sociale sau a disfuncionalitii pieei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9


3.1.2. Planul de restructurare i restabilirea viabilitii pe termen lung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.2.

Necesitatea interveniei statului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

3.3.

Caracterul adecvat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

3.3.1. Ajutoarele pentru salvare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11


3.3.2. Ajutoarele de restructurare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.4.

Efectul stimulativ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

3.5.

Proporionalitatea ajutorului/ajutor limitat la minimum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

3.5.1. Ajutoarele pentru salvare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12


3.5.2. Ajutoarele de restructurare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.6.

Efecte negative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

3.6.1. Principiul pentru prima i ultima dat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14


3.6.2. Msuri de limitare a denaturrilor concurenei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.6.3. Beneficiarii ajutoarelor ilegale anterioare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.6.4. Condiii specifice referitoare la aprobarea ajutorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3.7.

Transparen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

4.

AJUTOARE DE RESTRUCTURARE N ZONELE ASISTATE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

5.

AJUTOARE ACORDATE PRESTATORILOR DE SIEG AFLAI N DIFICULTATE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

C 249/2

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

31.7.2014

6.

SCHEME DE AJUTOARE CU UN CUANTUM MAI REDUS I PENTRU BENEFICIARI MAI MICI . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

6.1.

Condiii generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

6.2.

Obiectiv de interes comun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

6.3.

Caracterul adecvat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

6.4.

Proporionalitatea ajutorului/ajutor limitat la minimum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

6.5.

Efecte negative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

6.6.

Sprijinul temporar pentru restructurare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

6.7.

Durat i evaluare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

7.

PROCEDURI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

7.1.

Procedura accelerat n cazul ajutoarelor pentru salvare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

7.2.

Proceduri privind planurile de restructurare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

7.2.1. Punerea n aplicare a planului de restructurare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23


7.2.2. Modificarea planului de restructurare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
7.2.3. Necesitatea de a notifica Comisiei orice ajutor acordat beneficiarului n timpul perioadei de restructurare . . . . . . 24
8.

RAPORTARE I MONITORIZARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

9.

MSURI UTILE N SENSUL ARTICOLULUI 108 ALINEATUL (1) DIN TFUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

10.

DATA APLICRII I DURATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

31.7.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 249/3

1. INTRODUCERE
1.

n prezentele orientri, Comisia stabilete condiiile n care ajutoarele de stat pentru salvarea i restructurarea
ntreprinderilor nefinanciare aflate n dificultate pot s fie considerate compatibile cu piaa intern n temeiul
articolului 107 alineatul (3) litera (c) din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene.

2.

Comisia a adoptat primele Linii directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea i restructurarea
ntreprinderilor aflate n dificultate (1) n 1994. n 1997, Comisia a adugat norme specifice pentru agricul
tur (2). O versiune modificat a liniilor directoare a fost adoptat n 1999 (3). n 2004, Comisia a adoptat noi
linii directoare (4), a cror perioad de valabilitate a fost prelungit mai nti pn la 9 octombrie 2012 (5) i
apoi pn la nlocuirea acestora cu noi norme (6), n conformitate cu programul de reform prezentat n Comu
nicarea Comisiei din 8 mai 2012 privind modernizarea ajutoarelor de stat n UE (7).

3.

n comunicarea respectiv, Comisia a anunat trei obiective cu privire la modernizarea controlului ajutoarelor
de stat:
(a) ncurajarea creterii durabile, inteligente i favorabile incluziunii pe o pia intern competitiv;
(b) concentrarea controlului ex ante efectuat de Comisie asupra cazurilor care au cel mai mare impact asupra
pieei interne, consolidnd, n acelai timp, cooperarea cu statele membre n materie de aplicare a normelor
privind ajutoarele de stat;
(c) eficientizarea prin simplificare a normelor i accelerarea procesului decizional.

4.

n special, comunicarea invita la o abordare comun privind revizuirea diferitelor orientri i cadre, bazat pe
consolidarea pieei interne, promovarea eficacitii sporite a cheltuielilor publice printr-o contribuie
mbuntit a ajutoarelor de stat la realizarea obiectivelor de interes comun i analizarea cu mai mare rigurozi
tate a efectului stimulativ, limitarea ajutorului la minimum i evitarea eventualelor efecte negative ale ajutoare
lor asupra concurenei i a schimburilor comerciale.

5.

Comisia a revizuit orientrile privind salvarea i restructurarea ntreprinderilor aflate n dificultate pe baza expe
rienei sale n aplicarea normelor existente i n conformitate cu abordarea comun menionat mai sus. Revi
zuirea ine cont, de asemenea, de Strategia Europa 2020 adoptat de Comisie (8) i de faptul c efectele negative
ale ajutoarelor de stat ar putea s afecteze necesitatea de a stimula productivitatea i creterea economic, de
a proteja egalitatea de anse a ntreprinderilor i de a combate protecionismul naional.

6.

Ajutoarele pentru salvare i restructurare se numr printre tipurile de ajutoare de stat care denatureaz cel mai
mult concurena. Este bine stabilit faptul c sectoarele de succes ale economiei nregistreaz o cretere
a productivitii nu pentru c toate ntreprinderile prezente pe pia nregistreaz o cretere a productivitii, ci,
mai degrab, deoarece ntreprinderile cele mai eficiente i avansate din punct de vedere tehnologic se dezvolt
n detrimentul celor care sunt mai puin eficiente sau care au produse depite. Ieirea de pe pia a ntreprin
derilor mai puin eficiente permite concurenilor mai eficieni s se dezvolte i s reintroduc active pe pia,
unde acestea pot s fie utilizate ntr-un mod mai productiv. Intervenind n acest proces, ajutoarele pentru sal
vare i de restructurare pot s ncetineasc n mod semnificativ creterea economic n sectoarele n cauz.

(1) Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea i restructurarea ntreprinderilor aflate n dificultate (JO C 368, 23.12.1994,
p. 12).
(2) Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea i restructurarea ntreprinderilor aflate n dificultate (JO C 283, 19.9.1997,
p. 2).
(3) Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea i restructurarea ntreprinderilor aflate n dificultate (JO C 288, 9.10.1999,
p. 2).
(4) Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea i restructurarea ntreprinderilor aflate n dificultate (JO C 244, 1.10.2004,
p. 2).
(5) Comunicarea Comisiei privind prelungirea valabilitii liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea i restruc
turarea ntreprinderilor aflate n dificultate (JO C 156, 9.7.2009, p. 3).
(6) Comunicarea Comisiei privind prelungirea aplicrii Liniilor directoare comunitare din 1 octombrie 2004 privind ajutorul de stat pentru
salvarea i restructurarea ntreprinderilor aflate n dificultate (JO C 296, 2.10.2012, p. 3).
(7) Comunicare a Comisiei ctre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic i Social European i Comitetul Regiunilor Moder
nizarea ajutoarelor de stat n UE, COM(2012) 209 final.
(8) Comunicare a Comisiei: EUROPA 2020 O strategie european pentru o cretere inteligent, durabil i favorabil incluziunii,
COM(2010) 2020 final.

C 249/4

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

31.7.2014

7.

n cazul n care unele pri ale unei ntreprinderi aflate n dificultate rmn n esen viabile, ntreprinderea
poate fi n msur s realizeze o restructurare care s conduc la abandonarea anumitor activiti care gene
reaz structural pierderi i s permit reorganizarea celorlalte activiti pe o baz care s ofere o perspectiv
rezonabil de viabilitate pe termen lung. O astfel de restructurare ar trebui s fie posibil n mod obinuit fr
ajutoare de stat, prin intermediul unor acorduri ncheiate cu creditorii sau prin intermediul unor proceduri de
insolven sau de reorganizare. Legislaia modern n materie de insolven ar trebui s ajute ntreprinderile
solide s supravieuiasc, s contribuie la protejarea locurilor de munc, s dea furnizorilor posibilitatea de a-i
pstra clienii i s permit proprietarilor de ntreprinderi viabile s pstreze valoarea acestora (9). De asemenea,
procedura de insolven poate s restabileasc o ntreprindere viabil pe pia prin achiziionarea de ctre teri
fie a ntreprinderii respective care i continu activitatea, fie a diverselor sale active de producie.

8.

Rezult c ntreprinderile ar trebui s fie eligibile pentru ajutor de stat numai atunci cnd au epuizat toate
opiunile de pe pia i n cazul n care un astfel de ajutor este necesar pentru realizarea unui obiectiv de interes
comun bine definit. ntreprinderilor ar trebui s li se permit s beneficieze de ajutor n temeiul prezentelor
orientri doar o dat la zece ani (principiul pentru prima i ultima dat).

9.

O alt preocupare se refer la problema hazardului moral creat de ajutorul de stat. ntreprinderile care antici
peaz c ar putea fi salvate atunci cnd se confrunt cu dificulti ar putea pune n aplicare strategii de afaceri
excesiv de riscante i neviabile. n plus, perspectiva acordrii de ajutoare pentru salvarea i restructurarea unei
anumite ntreprinderi poate s reduc artificial costurile de capital ale acesteia, conferindu-i un avantaj concu
renial nejustificat pe pia.

10.

Ajutoarele de stat pentru salvarea i restructurarea ntreprinderilor aflate n dificultate pot, de asemenea, s sub
mineze piaa intern prin transferarea ctre alte state membre a unei cote inechitabile a sarcinilor aferente
ajustrii structurale i problemelor sociale i economice conexe. Acest lucru nu este de dorit n sine i poate s
declaneze o curs inutil a subveniilor ntre statele membre. Un astfel de ajutor poate s conduc, de aseme
nea, la crearea de obstacole la intrarea pe pia, precum i la subminarea stimulentelor n favoarea activitilor
transfrontaliere, contrar obiectivelor pieei interne.

11.

Prin urmare, este important s se asigure faptul c ajutoarele sunt autorizate numai n condiii care s atenueze
efectele duntoare poteniale ale acestora i s promoveze eficacitatea cheltuielilor publice. n ceea ce privete
ajutoarele de restructurare, cerinele privind revenirea la viabilitate, contribuia proprie i msurile de limitare
a denaturrilor concurenei i-au dovedit utilitatea n ceea ce privete atenuarea efectelor duntoare poteniale
ale unor astfel de ajutoare. Cerinele respective continu s se aplice n cadrul prezentelor orientri i au fost
adaptate, cnd a fost necesar, pentru a se ine seama de experiena pe care Comisia a dobndit-o recent n
materie. Noiunea de repartizare a sarcinilor a fost introdus, inter alia, pentru a face fa mai bine hazardului
moral. n cazul ajutoarelor pentru salvare i al sprijinului temporar pentru restructurare, efectele duntoare
poteniale sunt atenuate prin intermediul unor restricii privind durata i forma ajutorului.

12.

n cazul n care ajutorul ia forma asistenei privind lichiditatea, care este limitat att n ceea ce privete cuantu
mul, ct i durata, preocuprile referitoare la efectele sale duntoare poteniale sunt mult mai reduse, astfel
nct ajutorul poate s fie aprobat n condiii mai puin severe. Cu toate c un asemenea ajutor ar putea, n
principiu, s fie utilizat pentru a sprijini un ntreg proces de restructurare, limitarea perioadei de acordare
a ajutorului pentru salvare la ase luni nseamn c acest lucru se ntmpl rar; n schimb, ajutorul pentru sal
vare este urmat, de regul, de un ajutor de restructurare.

13.

Pentru a ncuraja utilizarea unor forme de ajutor care denatureaz mai puin concurena, prezentele orientri
introduc un nou concept de sprijin temporar pentru restructurare. Ca i ajutorul pentru salvare, sprijinul tem
porar pentru restructurare nu poate fi acordat dect sub form de asisten privind lichiditatea, care este limi
tat att n ceea ce privete cuantumul, ct i durata. Cu toate acestea, pentru a-i permite s sprijine un ntreg
proces de restructurare, durata maxim a sprijinului temporar pentru restructurare este stabilit la 18 luni. Spri
jinul temporar pentru restructurare poate s fie acordat numai IMM-urilor (10) i ntreprinderilor de stat mai
mici (11), care ntmpin mai multe dificulti dect ntreprinderile mari n ceea ce privete accesul la lichiditi.

(9) Comunicare a Comisiei ctre Parlamentul European, Consiliu i Comitetul Economic i Social European: O nou abordare european
privind eecul n afaceri i insolvena, COM(2012) 742 final. A se vedea, de asemenea, Recomandarea Comisiei din 12 martie 2014
privind o nou abordare a eecului n afaceri i a insolvenei, C(2014) 1500 final, n special considerentul 12.
(10) n sensul prezentelor orientri, noiunile de IMM, ntreprindere mic i ntreprindere mijlocie au nelesul stabilit n Recomandarea
2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microntreprinderilor i a ntreprinderilor mici i mijlocii (JO L 124,
20.5.2003, p. 36), iar ntreprindere mare nseamn o ntreprindere care nu este un IMM.
(11) n sensul prezentelor orientri, pentru evitarea discriminrii ntre ntreprinderile publice i ntreprinderile private, ntreprinderile de
stat mai mici sunt uniti economice cu putere independent de decizie care ar putea fi considerate ntreprinderi mici sau mijlocii n
temeiul Recomandrii 2003/361/CE, 25 % sau mai mult din capitalul sau din drepturile de vot ale acestora fiind controlate, direct sau
indirect, n comun sau individual, de unul sau de mai multe organisme publice.

31.7.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 249/5

14.

n cazul n care ajutorul pentru prestatorii de servicii de interes economic general (denumite n continuare
SIEG) aflai n dificultate intr sub incidena prezentelor orientri, evaluarea ar trebui s fie efectuat n con
formitate cu principiile standard ale orientrilor. Cu toate acestea, aplicarea specific a principiilor respective ar
trebui s fie adaptat, dac este necesar, pentru a se ine seama de natura specific a SIEG i, n special, de
necesitatea de a asigura continuitatea prestrii serviciului n conformitate cu articolul 106 alineatul (2) din
tratat.

15.

Planul de aciune al Comisiei pentru o industrie siderurgic competitiv i durabil n Europa (12) (denumit n
continuare Planul de aciune pentru industria siderurgic) stabilete o serie de aciuni care vizeaz promovarea
unui sector siderurgic puternic i competitiv. Planul de aciune pentru industria siderurgic identific, de aseme
nea, o serie de domenii n care ntreprinderile din sectorul siderurgic pot s beneficieze de sprijin de stat n
conformitate cu normele privind ajutoarele de stat. Cu toate acestea, n condiiile actuale ale supracapacitii
semnificative de producie de la nivel european i mondial (13), ajutoarele de stat pentru salvarea i restructura
rea ntreprinderilor aflate n dificultate din sectorul siderurgic nu sunt justificate. Prin urmare, sectorul siderur
gic ar trebui s fie exclus din domeniul de aplicare al prezentelor orientri.

16.

Decizia 2010/787/UE a Consiliului (14) stabilete condiiile n care, pn n anul 2027, se pot acorda ajutoare de
funcionare, sociale i de mediu pentru producia necompetitiv din sectorul crbunelui (15). Normele actuale
urmeaz normele sectoriale anterioare aplicate ntre 2002 i 2010 (16) i ntre 1993 i 2002 (17), care au facilitat
restructurarea ntreprinderilor necompetitive active n sectorul crbunelui. n consecin i innd seama de
necesitatea constant de a sprijini ajustarea structural a produciei de crbune n Uniune, normele actuale sunt
mai stricte dect cele precedente i prevd ncetarea permanent a produciei i a vnzrii de ctre unitile de
producie a crbunelui care beneficiaz de ajutor, precum i nchiderea definitiv a unitilor de producie
necompetitive pn la 31 decembrie 2018, cel trziu. Pentru aplicarea acestor norme, mai multe state membre
au adoptat i pun n aplicare planuri care conduc la nchiderea definitiv a minelor de crbune aflate n dificul
tate exploatate de ntreprinderi din acest sector (18). n consecin, sectorul crbunelui ar trebui s fie exclus din
domeniul de aplicare al prezentelor orientri.

17.

Experiena Comisiei n ceea ce privete salvarea i restructurarea instituiilor financiare n timpul crizei finan
ciare i economice a demonstrat c normele specifice aplicabile sectorului financiar pot s fie benefice, avnd n
vedere caracteristicile specifice ale instituiilor financiare i ale pieelor financiare. n consecin, ntreprinderile
care fac obiectul normelor specifice aplicabile sectorului financiar sunt excluse din domeniul de aplicare al pre
zentelor orientri.
2. DOMENIUL DE APLICARE AL ORIENTRILOR

2.1.

Domeniul de aplicare la nivel sectorial

18.

Comisia va aplica prezentele orientri ajutoarelor pentru toate ntreprinderile aflate n dificultate, cu excepia
celor care i desfoar activitatea n sectorul crbunelui (19) sau n sectorul siderurgic (20) i a celor care fac
obiectul normelor specifice aplicabile instituiilor financiare (21), fr a se aduce atingere niciunei norme speci
fice privind ntreprinderile aflate n dificultate dintr-un anumit sector (22). Comisia va aplica prezentele orientri
sectorului pescuitului i acvaculturii, sub rezerva respectrii normelor specifice prevzute n Orientrile pentru
examinarea ajutoarelor de stat pentru pescuit i acvacultur (23), i sectorului agricol, inclusiv sectorului pro
duciei agricole primare (24).

(12) Comunicare a Comisiei ctre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic i Social European i Comitetul Regiunilor: Plan de
aciune pentru o industrie siderurgic competitiv i durabil n Europa, COM(2013) 407.
(13) Planul de aciune pentru industria siderurgic, p. 3.
(14) Decizia 2010/787/UE a Consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea nchiderii minelor de crbune
necompetitive (JO L 336, 21.12.2010, p. 24).
(15) JO L 336, 21.12.2010, p. 24.
(16) Regulamentul (CE) nr. 1407/2002 al Consiliului din 23 iulie 2002 privind ajutorul de stat pentru industria crbunelui (JO L 205,
2.8.2002, p. 1).
(17) Decizia nr. 3632/93/CECO a Comisiei din 28 decembrie 1993 de stabilire a unor reguli comunitare cu privire la ajutorul de stat pentru
industria crbunelui (JO L 329, 30.12.1993, p. 12).
(18) A se vedea deciziile Comisiei n cazurile N 175/2010 Slovenia, SA 33013 Polonia, N 708/2007 Germania, SA.33033 Romnia
i SA 33861 Ungaria.
(19) Astfel cum sunt definite n Decizia 2010/787/UE.
(20) Astfel cum sunt definite n anexa IV la Comunicarea Comisiei intitulat Orientri privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada
2014-2020 (JO C 209, 23.7.2013, p. 1).
(21) Comunicarea Comisiei privind aplicarea, de la 1 august 2013, a normelor privind ajutoarele de stat pentru msurile de sprijin n favoa
rea bncilor n contextul crizei financiare (Comunicarea privind sectorul bancar) (JO C 216, 30.7.2013, p. 1).
(22) Norme specifice de acest tip exist pentru sectorul transportului feroviar de marf a se vedea Liniile directoare comunitare privind
ajutoarele de stat acordate ntreprinderilor feroviare (JO C 184, 22.7.2008, p. 13).
(23) Orientri pentru examinarea ajutoarelor de stat pentru pescuit i acvacultur (JO C 84, 3.4.2008, p. 10).
(24) n sensul prezentelor orientri, producia agricol primar nseamn producia de produse ale solului i ale creterii animalelor, enu
merate n anexa I la tratat, fr a se mai efectua o alt operaiune de modificare a naturii produselor respective.

C 249/6

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

31.7.2014

2.2.

Domeniul de aplicare material: sensul noiunii de ntreprindere aflat n dificultate

19.

Un stat membru care propune acordarea de ajutor unei ntreprinderi n conformitate cu prezentele orientri
trebuie s demonstreze, pe baza unor motive obiective, c ntreprinderea n cauz se afl n dificultate n sensul
prezentei seciuni, sub rezerva dispoziiilor specifice privind ajutorul pentru salvare i sprijinul temporar pentru
restructurare de la punctul 29.

20.

n sensul prezentelor orientri, o ntreprindere este considerat a fi n dificultate n cazul n care, fr inter
venia statului, aceasta va fi obligat, aproape sigur, s i nceteze activitatea n termen scurt sau mediu. Prin
urmare, o ntreprindere este considerat a fi n dificultate dac este ndeplinit cel puin una dintre urmtoarele
condiii:
(a) n cazul unei societi cu rspundere limitat (25), atunci cnd mai mult de jumtate din capitalul social sub
scris (26) a disprut din cauza pierderilor acumulate. Aceast situaie survine atunci cnd deducerea pierderi
lor acumulate din rezerve (i din toate celelalte elemente considerate n general ca fcnd parte din fondu
rile proprii ale societii) conduce la un cuantum cumulat negativ care depete jumtate din capitalul
social subscris;
(b) n cazul unei societi comerciale n care cel puin unii dintre asociai au rspundere nelimitat pentru dato
riile societii (27), atunci cnd mai mult de jumtate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilita
tea societii, a disprut din cauza pierderilor acumulate;
(c) atunci cnd ntreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolven sau ndeplinete criteriile
prevzute de legislaia naional pentru iniierea unei proceduri colective de insolven la cererea creditori
lor si;
(d) n cazul unei ntreprinderi care nu este un IMM, atunci cnd, n ultimii doi ani:
(i) raportul datorii/capitaluri proprii al ntreprinderii a fost mai mare de 7,5; i
(ii) capacitatea de acoperire a dobnzilor calculat pe baza EBITDA a fost sub 1,0.

21.

O ntreprindere nou-creat nu este eligibil pentru ajutoare n temeiul prezentelor orientri, chiar dac poziia
sa financiar iniial este nesigur. Acesta este cazul, de exemplu, atunci cnd o nou ntreprindere se formeaz
ca urmare a lichidrii unei ntreprinderi anterioare sau atunci cnd aceasta doar preia activele ntreprinderii res
pective. O ntreprindere va fi considerat, n principiu, nou-creat n primii trei ani de funcionare n domeniul
de activitate respectiv. Numai dup aceast perioad, ntreprinderea va deveni eligibil pentru ajutor n temeiul
prezentelor orientri, cu condiia ca:
(a) aceasta s poat fi considerat o ntreprindere aflat n dificultate n sensul prezentelor orientri; i ca
(b) aceasta s nu fac parte dintr-un grup mai mare de ntreprinderi (28), cu excepia cazului n care sunt nde
plinite condiiile prevzute la punctul 22.

22.

O ntreprindere care face parte dintr-un grup mai mare de ntreprinderi sau care este preluat de acesta nu este,
n mod normal, eligibil pentru ajutor n temeiul prezentelor orientri, cu excepia cazului n care se poate
demonstra c dificultile ntreprinderii sunt intrinseci i nu sunt rezultatul unei alocri arbitrare a costurilor n
cadrul grupului i c dificultile sunt prea grave pentru a fi soluionate de ctre grup. n cazul n care o ntre
prindere aflat n dificultate creeaz o filial, se va considera c filiala respectiv i ntreprinderea aflat n difi
cultate formeaz un grup i acestea pot s primeasc ajutor n condiiile prevzute la prezentul punct.

(25) Aceasta se refer, n special, la tipurile de societi comerciale menionate n anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European
i a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situaiile financiare anuale, situaiile financiare consolidate i rapoartele conexe ale anumitor
tipuri de ntreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European i a Consiliului i de abrogare a Directivelor
78/660/CEE i 83/349/CEE ale Consiliului (JO L 182, 29.6.2013, p. 19).
(26) Dup caz, capitalul social include orice prim de emisiune.
(27) Aceasta se refer, n special, la tipurile de societi comerciale menionate n anexa II la Directiva 2013/34/UE.
(28) Pentru a se stabili dac o ntreprindere este independent sau face parte dintr-un grup, se va ine seama de criteriile prevzute n anexa I
la Recomandarea 2003/361/CE.

31.7.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 249/7

23.

Avnd n vedere faptul c nsi existena sa este n pericol, o ntreprindere aflat n dificultate nu poate s fie
considerat un instrument adecvat pentru promovarea altor obiective de politic public pn cnd nu se asi
gur viabilitatea acesteia. n consecin, Comisia consider c ajutorul pentru ntreprinderile aflate n dificultate
poate contribui la dezvoltarea de activiti economice fr a avea efecte negative asupra schimburilor comer
ciale ntr-o msur care s contravin interesului comun numai dac sunt ndeplinite condiiile prevzute n
prezentele orientri, chiar dac ajutorul respectiv se acord n conformitate cu o schem care a fost deja
autorizat.

24.

Prin urmare, o serie de regulamente i comunicri n domeniul ajutoarelor de stat i n alte domenii interzic
ntreprinderilor aflate n dificultate s primeasc ajutor. n sensul respectivelor regulamente i comunicri i cu
excepia cazului n care sunt definite altfel de acestea:
(a) noiunea de ntreprinderi aflate n dificultate sau de societi aflate n dificultate ar trebui neleas ca
nsemnnd ntreprinderi aflate n dificultate n sensul punctului 20 din prezentele orientri; iar
(b) un IMM care exist de mai puin de trei ani nu va fi considerat a se afla n dificultate, cu excepia cazului n
care ndeplinete condiia prevzut la punctul 20 litera (c).

2.3.

Ajutoare pentru salvare, ajutoare de restructurare i sprijin temporar pentru restructurare

25.

Prezentele orientri abordeaz trei tipuri de ajutoare: ajutoare pentru salvare, ajutoare de restructurare i sprijin
temporar pentru restructurare.

26.

Ajutorul pentru salvare este, prin natura sa, o asisten urgent i temporar. Obiectivul su principal este de
a face posibil meninerea pe linia de plutire a unei ntreprinderi aflate n dificultate pe durata scurtei perioade
necesare pentru elaborarea unui plan de restructurare sau de lichidare. Principiul general este acela c ajutorul
pentru salvare face posibil sprijinirea temporar a unei ntreprinderi care se confrunt cu o grav deteriorare
a situaiei sale financiare, care implic o criz acut de lichiditi sau insolvabilitatea tehnic. Un astfel de sprijin
temporar ar trebui s permit analizarea circumstanelor care au generat dificultile respective i elaborarea
unui plan adecvat pentru remedierea acestora.

27.

Ajutorul de restructurare implica adesea o asisten mai ndelungat i trebuie s restabileasc viabilitatea pe
termen lung a beneficiarului pe baza unui plan de restructurare fezabil, coerent i de perspectiv, care s per
mit, n acelai timp, o contribuie proprie adecvat i o repartizare adecvat a sarcinilor i s limiteze
potenialele denaturri ale concurenei.

28.

Sprijinul temporar pentru restructurare este o asisten privind lichiditatea menit s susin restructurarea unei
ntreprinderi prin asigurarea condiiilor necesare pentru ca beneficiarul s conceap i s pun n aplicare
aciunile corespunztoare n scopul restabilirii viabilitii sale pe termen lung. Sprijinul temporar pentru
restructurare poate s fie acordat numai IMM-urilor i ntreprinderilor de stat mai mici.

29.

Prin derogare de la punctul 19, ajutorul pentru salvare, precum i, n cazul IMM-urilor i al ntreprinderilor de
stat mai mici, sprijinul temporar pentru restructurare pot fi acordate, de asemenea, unor ntreprinderi care nu
sunt n dificultate n sensul punctului 20, dar care se confrunt cu nevoi acute de lichiditi din cauza unor
circumstane excepionale i neprevzute.

2.4.

Ajutoare pentru acoperirea costurilor sociale ale restructurrii

30.

Restructurarea implic, n mod normal, reducerea activitilor afectate sau renunarea la acestea. Astfel de redu
ceri sunt deseori necesare din motive de raionalizare i eficien, independent de reducerile de capacitate care
pot s fie solicitate ca o condiie pentru acordarea ajutorului. Indiferent de motivele care stau la baza lor,
msurile respective vor conduce, de regul, la reduceri ale forei de munc a beneficiarului.

31.

Legislaia muncii din statele membre poate s cuprind sisteme de asigurri sociale generale n cadrul crora
anumite prestaii se pltesc direct angajailor disponibilizai. Astfel de sisteme nu trebuie considerate ajutoare de
stat care se ncadreaz n domeniul de aplicare al articolului 107 alineatul (1) din tratat.

C 249/8

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

31.7.2014

32.

Pe lng respectivele prestaii de asigurri sociale destinate angajailor, sistemele de asigurri sociale generale
prevd deseori ca guvernul s acopere costul prestaiilor pe care o ntreprindere le acord lucrtorilor disponi
bilizai i care depesc obligaiile sale statutare sau contractuale. n cazul n care astfel de sisteme de asigurri
sociale sunt general aplicabile, fr limitri sectoriale, oricrui lucrtor care ndeplinete condiiile de eligibilitate
automat definite n prealabil, nu se consider c acestea implic un ajutor de stat n temeiul articolului 107
alineatul (1) pentru ntreprinderile n curs de restructurare. n schimb, dac sistemele sunt folosite pentru
a sprijini restructurarea n anumite sectoare, acestea pot s implice un ajutor, avnd n vedere modul selectiv n
care sunt utilizate (29).

33.

Obligaiile pe care le are o ntreprindere, n temeiul legislaiei muncii sau al contractelor colective cu sindicatele,
de a acorda lucrtorilor disponibilizai anumite prestaii, cum ar fi indemnizaiile de omaj, sau de a pune n
aplicare msuri de cretere a capacitii acestora de inserie profesional fac parte din costurile normale pe care
o ntreprindere trebuie s le plteasc din resurse proprii. Dat fiind acest fapt, orice contribuie a statului la
costurile respective trebuie considerat drept ajutor. Acest lucru este valabil indiferent dac plile sunt fcute
direct ctre ntreprindere sau dac sunt fcute ctre angajai prin intermediul unei agenii guvernamentale.

34.

Comisia nu are obiecii a priori fa de un astfel de ajutor atunci cnd acesta este acordat unei ntreprinderi
aflate n dificultate, ntruct genereaz avantaje economice care depesc interesele ntreprinderii n cauz, facili
tnd schimbrile structurale i reducnd dificultile.

35.

Pe lng furnizarea unui sprijin financiar direct, un astfel de ajutor se acord n mod obinuit n legtur cu
o schem punctual de restructurare pentru aciuni de formare, consiliere i asisten practic n vederea gsirii
unui alt loc de munc, asisten n materie de relocare, precum i pentru aciuni de formare profesional i
acordarea de asisten angajailor care doresc s nfiineze o ntreprindere. Avnd n vedere faptul c msurile
respective, care sporesc capacitatea de inserie profesional a lucrtorilor disponibilizai, au obiectivul de
a reduce dificultile sociale, Comisia autorizeaz n mod sistematic astfel de ajutoare atunci cnd sunt acordate
ntreprinderilor aflate n dificultate.
3. COMPATIBILITATEA CU PIAA INTERN

36.

Circumstanele n care ajutoarele de stat acordate ntreprinderilor n dificultate pot fi aprobate ca fiind compati
bile cu piaa intern sunt prevzute la articolul 107 alineatele (2) i (3) din tratat. n temeiul articolului 107
alineatul (3) litera (c), Comisia are competena de a autoriza ajutoarele destinate s faciliteze dezvoltarea anu
mitor activiti [] economice, n cazul n care acestea nu modific n mod nefavorabil condiiile schimburilor
comerciale ntr-o msur care contravine interesului comun. n special, acesta ar putea fi cazul atunci cnd
ajutorul este necesar pentru a se corecta disparitile cauzate de disfuncionaliti ale pieei sau pentru a se asi
gura coeziunea economic i social.

37.

Msurile de ajutor n favoarea ntreprinderilor mari trebuie s fie notificate individual Comisiei. n anumite
condiii, Comisia poate s autorizeze scheme de ajutoare cu un cuantum mai redus pentru IMM-uri i ntreprin
deri de stat mai mici: condiiile respective sunt stabilite n capitolul 6 (30).

38.

Atunci cnd evalueaz dac ajutorul notificat poate s fie declarat compatibil cu piaa intern, Comisia va ana
liza dac este ndeplinit fiecare dintre criteriile urmtoare:
(a) contribuia la un obiectiv de interes comun bine definit: o msur de ajutor de stat trebuie s vizeze un
obiectiv de interes comun n conformitate cu articolul 107 alineatul (3) din tratat (seciunea 3.1);
(b) necesitatea interveniei statului: o msur de ajutor de stat trebuie s vizeze o situaie n care ajutorul poate
s aduc o mbuntire concret pe care piaa nu o poate asigura pe cont propriu, de exemplu, prin reme
dierea unei disfuncionaliti a pieei sau prin rezolvarea unei probleme legate de echitate sau coeziune
(seciunea 3.2);

(29) n hotrrea sa n cauza C-241/94, Frana/Comisia, Rec., 1996, p. I-4551 (Kimberly Clark Sopalin), Curtea de Justiie a confirmat faptul
c sistemul de finanare pe baz discreionar de ctre autoritile franceze, prin Fondul naional de ocupare a forei de munc, putea
s favorizeze anumite ntreprinderi i, prin urmare, s fie considerat ajutor n sensul articolului 107 alineatul (1) din tratat. Hotrrea
Curii nu a contestat concluzia Comisiei conform creia ajutorul a fost compatibil cu piaa intern.
(30) Pentru evitarea oricrei ndoieli, acest fapt nu mpiedic statele membre s notifice n mod individual ajutoarele pentru IMM-uri i ntre
prinderile de stat mai mici. n astfel de cazuri, Comisia va evalua ajutorul n temeiul principiilor stabilite n prezentele orientri.

31.7.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 249/9

(c) caracterul adecvat al msurii de ajutor: o msur de ajutor nu va fi considerat compatibil dac alte msuri
care denatureaz mai puin concurena permit ndeplinirea aceluiai obiectiv (seciunea 3.3);
(d) efectul stimulativ: trebuie s se demonstreze c, n absena ajutorului, ntreprinderea beneficiar ar fi fost
restructurat, vndut sau lichidat ntr-un mod care nu ar fi permis realizarea obiectivului de interes
comun (seciunea 3.4);
(e) proporionalitatea ajutorului (ajutor limitat la minimum): ajutorul nu trebuie s depeasc nivelul minim
necesar pentru realizarea obiectivului de interes comun (seciunea 3.5);
(f) evitarea efectelor negative nejustificate asupra concurenei i a schimburilor comerciale dintre statele mem
bre: efectele negative ale ajutorului trebuie s fie suficient de limitate, astfel nct bilanul general al msurii
s fie pozitiv (seciunea 3.6);
(g) transparena ajutorului: statele membre, Comisia, operatorii economici i publicul trebuie s aib acces cu
uurin la toate actele relevante i la toate informaiile pertinente cu privire la ajutorul acordat
(seciunea 3.7).
39.

n cazul n care oricare dintre criteriile de mai sus nu este ndeplinit, ajutorul nu va fi considerat compatibil cu
piaa intern.

40.

Bilanul global al anumitor categorii de scheme poate face, de asemenea, obiectul unei cerine de evaluare ex
post, astfel cum este descris la punctele 118, 119 i 120 din prezentele orientri.

41.

n plus, dac o msur de ajutor sau condiiile aferente acesteia (inclusiv metoda sa de finanare, atunci cnd
aceasta face parte integrant din msura de ajutor) genereaz o nclcare nedisociabil a dreptului Uniunii, aju
torul nu poate s fie declarat compatibil cu piaa intern (31).

42.

n prezentul capitol, Comisia stabilete condiiile n care va evalua fiecare dintre criteriile prevzute la
punctul 38.

3.1.

Contribuia la un obiectiv de interes comun

43.

Avnd n vedere importana pe care o are ieirea de pe pia pentru procesul de cretere a productivitii, sim
plul fapt de a mpiedica ieirea de pe pia a unei ntreprinderi nu constituie o justificare suficient pentru acor
darea de ajutor. Ar trebui s se furnizeze dovezi clare conform crora ajutorul urmrete realizarea unui obiec
tiv de interes comun, i anume c acesta vizeaz prevenirea dificultilor sociale sau remedierea disfunciona
litii pieei (seciunea 3.1.1) prin restabilirea viabilitii pe termen lung a ntreprinderii (seciunea 3.1.2).

3.1.1.

Demonstrarea dificultii sociale sau a disfuncionalitii pieei

44.

Statele membre trebuie s demonstreze c falimentul beneficiarului ar putea s genereze o dificultate social
grav sau o disfuncionalitate puternic a pieei, n special artnd c:
(a) rata omajului n regiunea sau regiunile n cauz (la nivelul NUTS II) este fie:
(i) mai mare dect media Uniunii, persistent i nsoit de dificultatea de a crea noi locuri de munc n
regiunea sau regiunile n cauz; fie
(ii) mai mare dect media naional, persistent i nsoit de dificultatea de a crea noi locuri de munc n
regiunea sau regiunile n cauz;
(b) exist un risc de perturbare a unui serviciu important care este greu de reprodus i n cazul cruia ar fi
dificil ca un concurent s ia locul beneficiarului (de exemplu, un furnizor de infrastructur naional);
(c) ieirea de pe pia a unei ntreprinderi cu un important rol sistemic ntr-o anumit regiune sau ntr-un anu
mit sector ar avea poteniale consecine negative (de exemplu, n calitate de furnizor al unui factor de pro
ducie important);

(31) A se vedea, de exemplu, cauza C-156/98, Germania/Comisia, Rec., 2000, p. I-6857, punctul 78 i cauza C-333/07, Rgie Networks/Rhne
Alpes Bourgogne, Rep., 2008, p. I-10807, punctele 94-116.

C 249/10

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

31.7.2014

(d) exist un risc de ntrerupere a continuitii furnizrii unui SIEG;

(e) disfuncionalitatea pieelor de credit sau stimulentele negative de pe aceste piee ar avea drept consecin
intrarea n faliment a unei ntreprinderi viabile n absena disfuncionalitii sau a stimulentelor n cauz;

(f) ieirea de pe pia a ntreprinderii n cauz ar conduce la o pierdere iremediabil de cunotine tehnice sau
de specialitate importante; sau

(g) ar aprea situaii dificile similare justificate n mod corespunztor de ctre statul membru n cauz.

3.1.2.

Planul de restructurare i restabilirea viabilitii pe termen lung

45.

Ajutorul de restructurare n sensul prezentelor orientri nu se poate limita la ajutorul financiar destinat s com
penseze pierderile din trecut, fr a se aborda cauzele pierderilor respective. Prin urmare, n cazul ajutorului de
restructurare, Comisia va solicita ca statul membru n cauz s prezinte un plan de restructurare fezabil, coe
rent i de perspectiv pentru a se restabili viabilitatea pe termen lung a beneficiarului (32). Restructurarea poate
implica unul sau mai multe dintre urmtoarele elemente: reorganizarea i raionalizarea activitilor beneficiaru
lui ntr-un mod mai eficient, ceea ce presupune, n general, retragerea din activitile generatoare de pierderi,
restructurarea activitilor existente care pot s fie din nou competitive i, eventual, diversificarea n direcia
unor activiti noi i viabile. De regul, aceasta implic, de asemenea, restructurarea financiar sub form de
injecii de capital din partea acionarilor noi sau existeni i reducerea datoriilor de ctre creditorii existeni.

46.

Prin urmare, acordarea ajutorului trebuie s fie condiionat de punerea n aplicare a planului de restructurare,
care trebuie s fie aprobat de ctre Comisie n toate cazurile de ajutor ad-hoc.

47.

Planul de restructurare trebuie s restabileasc viabilitatea pe termen lung a beneficiarului ntr-un termen rezo
nabil i pe baza unor ipoteze realiste privind condiiile viitoare de desfurare a activitii, care ar trebui s
exclud orice ajutor de stat suplimentar care nu este prevzut n planul de restructurare. Perioada de restructu
rare ar trebui s fie ct mai scurt posibil. Planul de restructurare trebuie s fie prezentat Comisiei cu toate
detaliile relevante i trebuie s cuprind n special informaiile prevzute n prezenta seciune (3.1.2).

48.

Planul de restructurare trebuie s identifice cauzele dificultilor i ale deficienelor beneficiarului i s prezinte
modul n care msurile de restructurare propuse vor remedia problemele de baz ale beneficiarului.

49.

Planul de restructurare trebuie s furnizeze informaii cu privire la modelul de afaceri al beneficiarului, demons
trnd modul n care va favoriza viabilitatea pe termen lung a acestuia. Planul de restructurare ar trebui s
includ, n special, informaii privind structura organizatoric a beneficiarului, finanarea, guvernana corpora
tiv i toate celelalte aspecte relevante. Planul de restructurare ar trebui s evalueze dac dificultile beneficiaru
lui ar fi putut fi evitate prin msuri de gestionare adecvate i prompte i, ntr-o astfel de situaie, ar trebui s
demonstreze c s-au efectuat schimbrile corespunztoare n modul de gestionare. n cazul n care dificultile
beneficiarului sunt rezultatul deficienelor modelului su de afaceri sau ale sistemului su de guvernan corpo
rativ, vor fi necesare modificri corespunztoare.

50.

Rezultatele preconizate ale restructurrii planificate ar trebui s fie demonstrate n cadrul unui scenariu de baz,
precum i n cadrul unui scenariu pesimist (sau cel mai defavorabil). n acest scop, planul de restructurare ar
trebui s ia n considerare, inter alia, situaia actual i perspectivele viitoare ale cererii i ofertei pe piaa rele
vant a produsului i principalii factori de cost ai sectorului, prezentnd ipotezele scenariului de baz i pe cele
ale scenariului pesimist, precum i punctele tari i punctele slabe specifice ale beneficiarului. Ipotezele ar trebui
comparate cu valorile de referin sectoriale adecvate i ar trebui, dup caz, s fie adaptate n funcie de circum
stanele specifice rii i sectorului. Beneficiarul ar trebui s furnizeze un studiu de pia i o analiz de sensibi
litate care s identifice parametrii fundamentali ai performanei sale i principalii factori de risc previzibili.

(32) Un model orientativ de plan de restructurare este prezentat n anexa II.

31.7.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 249/11

51.

Restabilirea viabilitii beneficiarului ar trebui s rezulte n principal din msuri interne, ceea ce implic n spe
cial retragerea din activiti care ar rmne structural generatoare de pierderi pe termen mediu. Restabilirea via
bilitii nu trebuie s depind de ipoteze optimiste privind factori externi, cum ar fi variaii ale preurilor, cere
rea sau oferta de resurse limitate, i nici nu poate s fie legat de obinerea de ctre beneficiar a unor rezultate
mai bune dect cele nregistrate de pia i de concurenii si sau de iniierea i dezvoltarea unor activiti noi
n privina crora beneficiarul nu are experien i rezultate demonstrate (cu excepia cazurilor justificate n
mod corespunztor i necesare din motive de diversificare i de viabilitate).

52.

Restabilirea viabilitii pe termen lung se realizeaz atunci cnd o ntreprindere este n msur s asigure
o rentabilitate preconizat adecvat a capitalului dup ce i-a acoperit toate costurile, inclusiv costurile de
amortizare i cheltuielile financiare. ntreprinderea restructurat ar trebui s fie n msur s concureze pe pia
prin fore proprii.

3.2.

Necesitatea interveniei statului

53.

Statele membre care intenioneaz s acorde un ajutor de restructurare trebuie s furnizeze o comparaie cu un
scenariu alternativ credibil care nu implic ajutorul de stat, care s demonstreze c obiectivul sau obiectivele
relevante de la seciunea 3.1.1 nu ar fi atins(e) sau ar fi atins(e) ntr-o mai mic msur n cazul scenariului
alternativ respectiv. Astfel de scenarii pot s includ, de exemplu, reorganizarea datoriilor, cesionarea activelor,
atragerea de capital privat, vnzarea ctre un concurent sau divizarea, n fiecare caz fie prin intrarea n proce
dur de insolven sau de reorganizare, fie n alt mod.

3.3.

Caracterul adecvat

54.

Statele membre ar trebui s asigure faptul c ajutorul este acordat sub forma care permite ndeplinirea obiecti
vului n modul care denatureaz cel mai puin concurena. n cazul ntreprinderilor aflate n dificultate, acest
lucru poate s fie realizat prin asigurarea faptului c ajutorul are forma adecvat pentru a remedia dificultile
beneficiarului i c este remunerat n mod corespunztor. Prezenta seciune stabilete cerinele care trebuie s
fie ndeplinite pentru demonstrarea faptului c o msur de ajutor este adecvat.

3.3.1.

Ajutoarele pentru salvare

55.

Pentru a fi aprobat de Comisie, ajutorul pentru salvare trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii:
(a) trebuie s constea ntr-un aport temporar de lichiditi sub forma garaniilor de mprumut sau a mprumu
turilor;
(b) costul financiar al mprumutului sau, n cazul garaniilor de mprumut, costul financiar total al mprumutu
lui garantat, care include rata dobnzii la mprumut i prima garaniei, trebuie s ndeplineasc cerinele de
la punctul 56;
(c) cu excepia situaiilor menionate la litera (d) de mai jos, orice mprumut trebuie s fie rambursat i orice
garanie trebuie s nceteze n maximum ase luni dup efectuarea plii primei trane ctre beneficiar;
(d) statele membre trebuie s se angajeze s comunice Comisiei, n termen de cel mult ase luni dup autoriza
rea msurii de ajutor pentru salvare sau, n cazul unui ajutor care nu a fost notificat, n termen de cel mult
ase luni dup efectuarea plii primei trane ctre beneficiar,
(i) dovada c mprumutul a fost rambursat integral i/sau c garania a ncetat; sau
(ii) cu condiia ca beneficiarul s poat fi considerat o ntreprindere aflat n dificultate (i nu o ntreprin
dere care se confrunt doar cu nevoi acute de lichiditi n circumstanele prevzute la punctul 29 de
mai sus), un plan de restructurare, astfel cum se prevede n seciunea 3.1.2; la prezentarea unui plan de
restructurare, autorizarea ajutorului pentru salvare va fi prelungit automat pn cnd Comisia adopt
o decizie final cu privire la planul de restructurare, cu excepia cazului n care Comisia decide c
o astfel de prelungire nu este justificat sau ar trebui s fie limitat n timp ori n privina domeniului
de aplicare; odat ce planul de restructurare pentru care a fost cerut ajutorul a fost elaborat i este pus
n aplicare, orice ajutor suplimentar va fi considerat un ajutor de restructurare; sau
(iii) un plan de lichidare n care se prezint ntr-un mod bine argumentat etapele care conduc la lichidarea
beneficiarului, ntr-un termen rezonabil, fr alt ajutor;

C 249/12

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

31.7.2014

(e) ajutorul pentru salvare nu poate fi utilizat pentru a finana msuri structurale, cum ar fi achiziionarea sau
vnzarea de activiti sau de active importante, cu excepia cazului n care acestea sunt necesare n timpul
perioadei de salvare pentru supravieuirea beneficiarului.

56.

Nivelul remunerrii pe care beneficiarul are obligaia de a o plti pentru ajutorul pentru salvare ar trebui s
reflecte bonitatea subiacent a beneficiarului, fr a se ine cont de efectele temporare ale dificultilor de lichi
ditate i ale sprijinului din partea statului, i ar trebui s ofere stimulente pentru ca beneficiarul s ramburseze
ajutorul n cel mai scurt timp posibil. Prin urmare, Comisia va solicita ca remunerarea s fie stabilit la o rat
care s nu fie inferioar ratei de referin prevzute n Comunicarea privind rata de referin (33) pentru ntre
prinderile slabe care ofer niveluri normale de garantare (n prezent, rata IBOR corespunztoare scadenei de 1
an, la care se adaug 400 de puncte de baz) (34) i s fie majorat cu cel puin 50 de puncte de baz n cazul
ajutoarelor pentru salvare a cror autorizare se prelungete n conformitate cu punctul 55 litera (d) punctul (ii).

57.

n cazul n care exist dovezi c rata identificat la punctul 56 nu reprezint o valoare de referin adecvat, de
exemplu dac aceasta difer n mod substanial de preul stabilit pe pia pentru instrumente similare pe care
beneficiarul le-a emis recent, Comisia poate s adapteze n consecin nivelul necesar de remunerare.

3.3.2.

Ajutoarele de restructurare

58.

Statele membre au libertatea de a alege forma ajutorului de restructurare. Cu toate acestea, ntr-o astfel de
situaie, statele membre ar trebui s asigure faptul c instrumentul ales este adecvat pentru problema pe care
este menit s o remedieze. n special, statele membre ar trebui s evalueze dac problemele beneficiarilor se
refer la lichiditi sau la solvabilitate i s selecteze instrumentele adecvate pentru remedierea problemelor
identificate. De exemplu, n cazul unor probleme de solvabilitate, ar putea s fie adecvat creterea activelor
prin recapitalizare, n timp ce, n situaia n care problemele sunt legate n principal de lichiditi, asistena
acordat prin intermediul unor mprumuturi sau garanii de mprumut ar putea s fie suficient.

3.4.

Efectul stimulativ

59.

Statele membre care intenioneaz s acorde un ajutor de restructurare trebuie s demonstreze c, n absena
ajutorului, beneficiarul ar fi fost restructurat, vndut sau lichidat ntr-un mod care nu ar fi permis realizarea
obiectivului de interes comun identificat n seciunea 3.1.1. Aceast demonstraie poate s fac parte din ana
liza prezentat n conformitate cu punctul 53.

3.5.

Proporionalitatea ajutorului/ajutor limitat la minimum

3.5.1.

Ajutoarele pentru salvare

60.

Ajutoarele pentru salvare trebuie s se limiteze la cuantumul necesar n vederea meninerii n activitate a bene
ficiarului timp de ase luni. n stabilirea cuantumului respectiv, se va ine cont de rezultatul formulei prevzute
n anexa I. Orice ajutor care depete rezultatul calculului respectiv va fi autorizat numai n cazul n care este
justificat n mod corespunztor prin furnizarea unui plan de lichiditate care stabilete nevoile de lichiditi ale
beneficiarului pentru urmtoarele ase luni.

3.5.2.

Ajutoarele de restructurare

61.

Cuantumul i intensitatea ajutoarelor de restructurare trebuie s se limiteze la minimul strict necesar pentru
a se putea efectua restructurarea n funcie de resursele financiare existente ale beneficiarului, ale acionarilor
acestuia sau ale grupului de ntreprinderi din care face parte acesta. n special, trebuie s se asigure un nivel
suficient al contribuiei proprii la costurile aferente restructurrii, precum i al repartizrii sarcinilor, astfel cum
se prezint mai detaliat n prezenta seciune (3.5.2). Evaluarea respectiv va ine seama de orice ajutor pentru
salvare acordat anterior.

(33) Comunicarea Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referin i de scont (JO C 14, 19.1.2008, p. 6).
(34) Pentru evitarea oricrei ndoieli, nota privind remunerarea ajutorului pentru salvare la tabelul marjelor creditului din aceast comuni
care nu se va aplica n cazul ajutoarelor evaluate n temeiul prezentelor orientri.

31.7.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 249/13

3.5.2.1. Con t ri b u i a p r o p r i e
62.

Este necesar o contribuie semnificativ (35) la costurile de restructurare din resursele proprii ale beneficiarului
ajutorului, ale acionarilor sau ale creditorilor acestuia sau ale grupului de ntreprinderi din care face parte
acesta ori din resursele noilor investitori. n mod normal, respectiva contribuie proprie ar trebui s fie compa
rabil cu ajutorul acordat n ceea ce privete efectele asupra solvabilitii sau a poziiei lichiditii beneficiarului.
De exemplu, n cazul n care ajutorul care urmeaz s fie acordat consolideaz poziia beneficiarului n materie
de capitaluri proprii, contribuia proprie ar trebui, n mod similar, s includ msuri care consolideaz capitalu
rile proprii, cum ar fi atragerea de noi capitaluri proprii de la acionarii preexisteni, reducerea valorii contabile
a datoriei existente i a notelor de capital, conversia datoriei existente n capitaluri proprii sau atragerea de noi
capitaluri proprii externe n condiiile pieei. Comisia va ine cont de msura n care contribuia proprie are un
efect comparabil cu cel al ajutorului acordat atunci cnd evalueaz amploarea necesar a msurilor de limitare
a denaturrilor concurenei n conformitate cu punctul 90.

63.

Contribuiile trebuie s fie reale, i anume efective, excluznd profiturile viitoare preconizate, cum ar fi fluxurile
de trezorerie, i trebuie s fie ct mai ridicate cu putin. Contribuia statului sau a unei ntreprinderi publice
poate fi luat n considerare numai cu condiia ca aceasta s nu implice un ajutor. Acesta ar putea fi cazul, n
special, atunci cnd contribuia este furnizat de o entitate independent de autoritatea care acord ajutorul (de
exemplu, o banc de stat sau un holding public) i care ia decizia de a investi pe baza propriilor sale interese
comerciale (36).

64.

O contribuie proprie va fi considerat, n mod normal, ca fiind adecvat n cazul n care cuantumul acesteia
este de cel puin 50 % din costurile de restructurare. n circumstane excepionale i n cazul unor dificulti
deosebite, care trebuie s fie demonstrate de statul membru, Comisia poate s accepte o contribuie sub 50 %
din costurile de restructurare, cu condiia ca respectivul cuantum al contribuiei s rmn nsemnat.

3.5.2.2. R epar t i z a r e a s a r c i n i l o r
65.

n cazul n care sprijinul de stat se acord ntr-o form care consolideaz poziia beneficiarului n materie de
capitaluri proprii, de exemplu atunci cnd statul furnizeaz granturi, injecteaz capital sau terge datorii, acest
fapt poate avea ca efect protejarea acionarilor i a creditorilor subordonai de consecinele alegerii lor de
a investi n beneficiar. Acest fapt poate s genereze un hazard moral i poate s submineze disciplina pieei.
Prin urmare, ajutorul pentru acoperirea pierderilor ar trebui s se acorde numai n condiii care implic
o repartizare adecvat a sarcinilor ntre investitorii existeni.

66.

Repartizarea adecvat a sarcinilor va nsemna, n mod normal, c acionarii preexisteni i, dac este cazul, cre
ditorii subordonai trebuie s suporte n totalitate pierderile. Creditorii subordonai ar trebui s contribuie la
absorbia pierderilor, fie prin conversia n capitaluri proprii, fie prin reducerea valorii contabile a principalului
instrumentelor relevante. Prin urmare, statul nu ar trebui s intervin dect dup ce pierderile au fost integral
contabilizate i atribuite acionarilor existeni i titularilor de creane subordonate existeni (37). n orice caz,
ieirile de numerar de la beneficiar ctre deintorii de aciuni sau de creane subordonate ar trebui s fie evitate
n timpul perioadei de restructurare n msura n care acest lucru este posibil din punct de vedere juridic, cu
excepia cazului n care i-ar afecta n mod disproporionat pe cei care au injectat noi capitaluri proprii.

67.

Repartizarea adecvat a sarcinilor va nsemna, de asemenea, c orice ajutor de stat care consolideaz poziia
beneficiarului n materie de capitaluri proprii ar trebui acordat n condiii care s asigure statului o cot rezona
bil din viitoarele creteri de valoare ale beneficiarului, avnd n vedere cuantumul capitalurilor proprii investite
de stat n comparaie cu restul capitalurilor proprii ale ntreprinderii dup contabilizarea pierderilor.

68.

Comisia poate s autorizeze derogri de la aplicarea integral a msurilor prevzute la punctul 66 n cazul n
care msurile respective ar putea, n caz contrar, s genereze rezultate disproporionate. Astfel de situaii ar
putea s includ cazurile n care cuantumul ajutorului este mic n comparaie cu propria contribuie sau n care
statul membru n cauz demonstreaz c creditorii subordonai ar primi mai puin n termeni economici dect
n cadrul procedurii obinuite de insolven i dac nu s-ar acorda un ajutor de stat.

(35) Contribuia nu trebuie s conin niciun ajutor. Acesta nu este, de exemplu, cazul mprumuturilor bonificate sau acoperite de garanii
guvernamentale care conin elemente de ajutor.
(36) A se vedea, de exemplu, decizia Comisiei n cazul SA. 32698 Air land.
(37) n acest scop, la data acordrii ajutorului va trebui s fie stabilit situaia bilanului ntreprinderii.

C 249/14

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

31.7.2014

69.

Comisia nu va solicita n mod sistematic o contribuie din partea titularilor de creane cu rang prioritar pentru
restabilirea poziiei unui beneficiar n materie de capitaluri proprii. Cu toate acestea, Comisia poate s considere
orice astfel de contribuie ca fiind un motiv de reducere a amplorii necesare a msurilor de limitare a dena
turrilor concurenei, n conformitate cu punctul 90.

3.6.

Efecte negative

3.6.1.

Principiul pentru prima i ultima dat

70.

Pentru a se reduce hazardul moral, stimulentele excesive care favorizeaz asumarea unor riscuri i denaturrile
poteniale ale concurenei, ajutoarele ar trebui s se acorde ntreprinderilor n dificultate pentru o singur
operaiune de restructurare. n acest caz, se vorbete despre principiul pentru prima i ultima dat. Faptul c
o ntreprindere care a primit deja un ajutor n temeiul prezentelor orientri are nevoie s mai obin un astfel
de ajutor demonstreaz c dificultile ntreprinderii sunt de natur repetitiv sau nu au fost abordate n mod
adecvat atunci cnd s-a acordat ajutorul anterior. Interveniile repetate ale statului pot s aib drept consecin
probleme de hazard moral i denaturri ale concurenei care contravin interesului comun.

71.

Atunci cnd ajutorul pentru salvare planificat sau ajutorul de restructurare planificat este notificat Comisiei, sta
tul membru trebuie s precizeze dac ntreprinderea a mai primit anterior un ajutor pentru salvare, un ajutor
de restructurare sau un sprijin temporar pentru restructurare, inclusiv orice astfel de ajutor acordat nainte de
data intrrii n vigoare a prezentelor orientri sau orice ajutor nenotificat (38). n caz afirmativ i dac au trecut
mai puin de 10 ani (39) de la acordarea ajutorului pentru salvare sau de la ncheierea perioadei de restructurare
ori de la oprirea punerii n aplicare a planului de restructurare (lundu-se n considerare evenimentul cel mai
recent), Comisia nu va autoriza un nou ajutor n temeiul prezentelor orientri.

72.

Sunt permise excepii de la regula respectiv n urmtoarele cazuri:


(a) atunci cnd ajutorul de restructurare este acordat ulterior ajutorului pentru salvare n cadrul unei singure
operaiuni de restructurare;
(b) atunci cnd ajutorul pentru salvare sau sprijinul temporar pentru restructurare a fost acordat n conformi
tate cu prezentele orientri i ajutorul respectiv nu a fost urmat de un ajutor de restructurare, dac:
(i) atunci cnd s-a acordat ajutorul n temeiul prezentelor orientri, ar fi fost posibil s se considere n
mod rezonabil c beneficiarul ar fi viabil pe termen lung; i dac
(ii) un nou ajutor pentru salvare sau de restructurare devine necesar dup cel puin cinci ani din cauza
unor situaii imprevizibile (40) care nu sunt imputabile beneficiarului;
(c) n situaii excepionale i imprevizibile care nu sunt imputabile beneficiarului.

73.

Aplicarea principiului pentru prima i ultima dat nu va fi afectat n niciun fel de eventualele schimbri n
structura de proprietate a beneficiarului n urma acordrii ajutorului ori de o eventual procedur judiciar sau
administrativ care are ca efect plasarea bilanului su pe o baz mai solid, reducerea pasivelor sau tergerea
datoriilor anterioare, n cazul n care este vorba despre aceeai ntreprindere care i continu activitatea.

74.

n cazul n care un grup de ntreprinderi a primit un ajutor pentru salvare, un ajutor de restructurare sau un
sprijin temporar pentru restructurare, Comisia nu va autoriza, n mod normal, niciun nou ajutor pentru salvare
sau de restructurare pentru grup ca atare sau pentru vreo entitate care face parte din grup, cu excepia cazului
n care au trecut 10 ani de la acordarea ajutorului sau de la ncheierea perioadei de restructurare sau de la
oprirea punerii n aplicare a planului de restructurare, lundu-se n considerare evenimentul cel mai recent.

(38) n cazul unui ajutor nenotificat, Comisia va ine seama n evaluarea pe care o efectueaz de posibilitatea ca acesta s fi fost declarat com
patibil cu piaa intern n alt calitate dect ca ajutor pentru salvare sau ca ajutor de restructurare.
(39) Cinci ani n cazul sectorului produciei agricole primare.
(40) O situaie imprevizibil este aceea care nu ar putea sub nicio form s fie anticipat de conducerea beneficiarului n momentul elaborrii
planului de restructurare i care nu este rezultatul neglijenei sau al erorilor conducerii beneficiarului sau al deciziilor grupului din care
face parte acesta.

31.7.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 249/15

n cazul n care o entitate care face parte dintr-un grup de ntreprinderi a primit un ajutor pentru salvare, un
ajutor de restructurare sau un sprijin temporar pentru restructurare, grupul ca ntreg, precum i alte entiti
care fac parte din acesta rmn eligibile pentru un ajutor pentru salvare sau de restructurare (sub rezerva res
pectrii celorlalte dispoziii ale prezentelor orientri), cu excepia beneficiarului anterior al ajutorului. Statele
membre trebuie s demonstreze c ajutorul nu va fi transmis de grup sau de alte entiti care fac parte din
acesta ctre beneficiarul anterior al ajutorului.

75.

n cazul n care o ntreprindere preia activele unei alte ntreprinderi, n special ale unei ntreprinderi care a fcut
obiectul uneia dintre procedurile menionate la punctul 73 sau al unei proceduri colective de insolven n
temeiul legislaiei naionale i a primit deja un ajutor pentru salvare sau un ajutor restructurare ori un sprijin
temporar pentru restructurare, achizitorul nu intr sub incidena principiului pentru prima i ultima dat, cu
condiia s nu existe o continuitate economic ntre vechea ntreprindere i achizitor (41).

3.6.2.

Msuri de limitare a denaturrilor concurenei

76.

Atunci cnd se acord un ajutor de restructurare, trebuie s se ia msuri de limitare a denaturrilor concurenei,
astfel nct efectele negative asupra condiiilor comerciale s fie reduse ct mai mult posibil, iar efectele pozitive
s le depeasc pe cele negative. Comisia va evalua forma adecvat i domeniul de aplicare adecvat al unor
astfel de msuri n conformitate cu prezenta seciune (3.6.2).

3.6.2.1. N at ur a i f o r m a m s u r i l o r d e l i m i t ar e a d en at u r ri lor con cu r en e i


77.

Fr a aduce atingere dispoziiilor de la punctul 84, msurile de limitare a denaturrilor concurenei vor lua, de
regul, forma msurilor structurale. n cazul n care este oportun pentru remedierea denaturrilor concurenei
n cazuri speciale, Comisia poate s accepte msuri de natur comportamental, altele dect cele prevzute la
punctul 84, sau msuri de deschidere a pieelor, n locul unora sau al tuturor msurilor structurale care ar fi
necesare n caz contrar.

Msuri structurale cesionarea i reducerea activitilor

78.

Pe baza unei evaluri conforme cu criteriile pentru calibrarea msurilor de limitare a denaturrilor concurenei
(prevzute n seciunea 3.6.2.2), este posibil ca ntreprinderilor care beneficiaz de ajutoare de restructurare s li
se solicite s cesioneze active sau s i diminueze capacitatea sau prezena pe pia. Astfel de msuri ar trebui
ntreprinse n special pe piaa sau pieele pe care ntreprinderea va avea o poziie semnificativ dup restructu
rare, n special atunci cnd exist importante capaciti excedentare. Cesionrile pentru limitarea denaturrilor
concurenei ar trebui s aib loc fr ntrzieri nejustificate, lund n considerare tipul activului care urmeaz s
fie cesionat i orice obstacol n calea cedrii acestuia (42) i, n orice caz, pe durata planului de restructurare.
Cesionrile, reducerile valorii contabile i ncetarea activitilor generatoare de pierderi care ar fi necesare, n
orice caz, pentru a se restabili viabilitatea pe termen lung nu vor fi considerate, n general, suficiente, avnd n
vedere principiile prevzute n seciunea 3.6.2.2, pentru a remedia denaturrile concurenei.

79.

Pentru ca astfel de msuri s consolideze concurena i s contribuie la piaa intern, acestea ar trebui s favori
zeze intrarea pe pia a unor noi concureni, extinderea concurenilor existeni de mici dimensiuni sau acti
vitile transfrontaliere. Ar trebui s se evite retragerea n spatele granielor naionale i fragmentarea pieei
interne.

80.

Msurile de limitare a denaturrilor concurenei nu ar trebui s conduc la o deteriorare a structurii pieei. Prin
urmare, msurile structurale ar trebui s ia, n mod normal, forma unei cesionri pe baza continurii activitii
ntreprinderilor autonome viabile care, n cazul n care sunt administrate de un achizitor adecvat, pot s concu
reze cu eficacitate pe termen lung. n cazul n care o astfel de entitate nu este disponibil, beneficiarul ar putea

(41) A se vedea cauzele conexate C-328/99 i C-399/00, Italia i SIM 2 Multimedia/Comisia, Rec., 2003, p. I-4035; cauzele conexate
T-415/05, T-416/05 i T-423/05, Grecia i alii/Comisia, Rep., 2010, p. II-4749; cauza T-123/09, Ryanair/Comisia, nepublicat nc n
Repertoriu (confirmat n apel de Curtea European de Justiie n cauza C-287/12 P, nepublicat nc n Repertoriu).
(42) De exemplu, vnzarea unui portofoliu sau a activelor individuale poate fi posibil i ar trebui, prin urmare, s se efectueze ntr-un ter
men semnificativ mai scurt dect vnzarea unei ntreprinderi care i desfoar n continuare activitatea, n special n cazul n care ntre
prinderea respectiv trebuie, mai nti, s fie separat de o entitate mai complex.

C 249/16

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

31.7.2014

s disocieze i, ulterior, s cesioneze o activitate existent i finanat n mod corespunztor, crend o entitate
nou i viabil care ar trebui s fie n msur s concureze pe pia. Msurile structurale care iau doar forma
unei cesionri de active i nu implic crearea unei entiti viabile n msur s concureze pe pia sunt mai
puin eficace n ceea ce privete meninerea concurenei i, prin urmare, vor fi acceptate numai n cazuri
excepionale, atunci cnd statul membru n cauz demonstreaz c nu ar fi fezabil nicio alt form de msuri
structurale sau c alte msuri structurale ar pune n pericol n mod grav viabilitatea economic a ntreprinderii.

81.

Beneficiarul ar trebui s faciliteze cesionrile, de exemplu, separnd activitile i acceptnd s nu ncerce s


atrag clienii activitii cesionate.

82.

Atunci cnd se constat c poate fi dificil s se gseasc un achizitor pentru activele pe care un beneficiar le
propune spre cesionare, va fi necesar, de ndat ce acesta ia la cunotin de existena dificultilor respective, s
se identifice cesionri sau msuri alternative care s fie luate n ceea ce privete piaa sau pieele n cauz dac
cesionarea principal eueaz.

Msuri comportamentale

83.

Msurile comportamentale au ca scop garantarea faptului c ajutorul este utilizat doar pentru a se finana resta
bilirea viabilitii pe termen lung i c acesta nu este folosit n mod abuziv pentru prelungirea unor denaturri
grave i persistente ale structurii pieei sau pentru protejarea beneficiarului de o concuren sntoas.

84.

Urmtoarele msuri trebuie s fie aplicate n toate cazurile pentru a se evita subminarea efectelor msurilor
structurale i ar trebui, n principiu, s fie impuse pe durata planului de restructurare:

(a) trebuie s se solicite beneficiarilor s se abin de la achiziionarea de aciuni n orice ntreprindere n tim
pul perioadei de restructurare, cu excepia cazului n care o astfel de achiziie este indispensabil pentru
a se garanta viabilitatea pe termen lung a beneficiarului. Obiectivul este asigurarea faptului c ajutorul este
utilizat pentru restabilirea viabilitii i nu pentru finanarea de investiii sau pentru extinderea prezenei
beneficiarului pe piee existente sau pe piee noi. n urma notificrii, orice astfel de achiziie poate s fie
autorizat de Comisie n cadrul planului de restructurare;

(b) trebuie s se solicite beneficiarilor s se abin de la a face cunoscut publicului sprijinul de stat drept un
avantaj concurenial atunci cnd i comercializeaz produsele i serviciile.

85.

n situaii excepionale, poate fi necesar s se solicite beneficiarilor s se abin de la adoptarea unui comporta
ment comercial care vizeaz o extindere rapid a cotei lor de pia n legtur cu anumite produse sau piee
geografice prin oferirea de condiii (de exemplu, n ceea ce privete preurile i alte condiii comerciale) care nu
pot fi oferite de concurenii care nu beneficiaz de ajutor de stat. Astfel de restricii vor fi aplicate numai n
cazul n care nicio alt msur corectiv, structural sau comportamental, nu poate s remedieze n mod adec
vat denaturrile concurenei identificate i n cazul n care o astfel de msur nu va restriciona ea nsi concu
rena pe piaa n cauz. n scopul aplicrii acestei cerine, Comisia va compara condiiile propuse de ctre bene
ficiar cu cele oferite de concureni credibili cu o cot de pia substanial.

Msuri de deschidere a pieei

86.

n evaluarea sa general, Comisia va analiza eventualele angajamente luate de statele membre privind adoptarea,
fie de ctre statul membru ca atare, fie de ctre beneficiar, de msuri care s vizeze promovarea unor piee mai
deschise, mai solide i mai concureniale, de exemplu prin favorizarea intrrii pe pia i a ieirii de pe pia.
Printre acestea s-ar putea numra, n special, msuri menite s deschid altor operatori din Uniune anumite
piee, direct sau indirect legate de activitile beneficiarului, n conformitate cu dreptul Uniunii. Astfel de
iniiative pot s nlocuiasc alte msuri de limitare a denaturrilor concurenei care ar fi solicitate, n mod nor
mal, beneficiarului.

31.7.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 249/17

3.6.2.2. Cal ib r a r e a m s u r i l o r d e l i m i t a r e a d en at u r ri lor c on cu r en ei


87.

Msurile de limitare a denaturrilor concurenei ar trebui s vizeze att preocuprile privind hazardul moral, ct
i eventualele denaturri nregistrate pe pieele pe care i desfoar activitatea beneficiarul. Amploarea msuri
lor respective va depinde de mai muli factori, cum ar fi, n special: cuantumul i natura ajutorului, precum i
condiiile i circumstanele n care a fost acordat ajutorul; mrimea (43) i importana relativ a beneficiarului pe
pia i caracteristicile pieei n cauz, precum i gradul n care preocuprile legate de hazardul moral persist
n urma aplicrii msurilor privind contribuia proprie i repartizarea sarcinilor.

88.

n special, Comisia va analiza cuantumul ajutorului, dac este cazul prin intermediul unor aproximri, i natura
ajutorului, att n termeni absolui, ct i n raport cu activele beneficiarului i cu dimensiunea pieei n ansam
blul su.

89.

n ceea ce privete dimensiunea i importana relativ a beneficiarului pe piaa sa sau pe pieele sale, att
nainte, ct i dup restructurare, Comisia le va analiza pentru a evalua efectele probabile ale ajutorului pe
pieele respective n comparaie cu rezultatul probabil n absena ajutorului de stat. Msurile vor fi adaptate la
caracteristicile pieei (44) pentru a se asigura meninerea unei concurene efective.

90.

n ceea ce privete preocuprile privind hazardul moral, Comisia va evalua, de asemenea, gradul contribuiei
proprii i al repartizrii sarcinilor. Existena unor grade ale contribuiei proprii i repartizrii sarcinilor mai mari
dect cele prevzute n seciunea 3.5.2, prin limitarea cuantumului ajutorului i a hazardului moral, poate
reduce amploarea necesar a msurilor de limitare a denaturrilor concurenei.

91.

Avnd n vedere faptul c activitile de restructurare pot s pun n pericol piaa intern, vor fi evaluate pozi
tiv msurile de limitare a denaturrilor concurenei care contribuie la asigurarea faptului c pieele naionale
rmn deschise i concureniale.

92.

Msurile care limiteaz denaturrile concurenei nu ar trebui s compromit perspectivele de restabilire a viabi
litii beneficiarului, ceea ce s-ar putea ntmpla dac executarea unei msuri este foarte costisitoare sau, n
situaii excepionale justificate n mod corespunztor de ctre statul membru n cauz, dac msura ar reduce
activitatea beneficiarului ntr-un asemenea grad nct restabilirea viabilitii ar fi compromis, i nici nu ar tre
bui s fie n detrimentul consumatorilor i al concurenei.

93.

Ajutoarele pentru acoperirea costurilor sociale aferente restructurrii de tipul descris la punctele 32-35 trebuie
s fie clar identificate n planul de restructurare, ntruct ajutoarele pentru msurile sociale destinate exclusiv
angajailor disponibilizai nu vor fi luate n considerare n scopul stabilirii amplorii msurilor de limitare
a denaturrilor concurenei. n interesul comun, Comisia va asigura, n contextul planului de restructurare, fap
tul c efectele sociale ale restructurrii n statele membre, altele dect cel care acord ajutorul, sunt limitate la
minimum.

3.6.3.

Beneficiarii ajutoarelor ilegale anterioare

94.

n cazul n care ntreprinderii aflate n dificultate i s-a acordat anterior un ajutor ilegal, cu privire la care Comi
sia a adoptat o decizie negativ cu ordin de recuperare i n cazul n care recuperarea respectiv nu a avut loc,
nclcndu-se articolul 14 din Regulamentul (CE) nr. 659/1999 al Consiliului (45), evaluarea, n temeiul prezen
telor orientri, a oricrui ajutor care urmeaz s fie acordat aceleiai ntreprinderi va lua n considerare, n pri
mul rnd, efectul cumulativ al ajutorului anterior i al celui nou i, n al doilea rnd, faptul c ajutorul anterior
nu a fost rambursat (46).

(43) n aceast privin, Comisia poate, de asemenea, s in cont de faptul c beneficiarul este o ntreprindere mijlocie sau mare.
(44) Se pot lua n considerare, cu precdere, nivelurile de concentrare, constrngerile legate de capacitate, nivelul de rentabilitate i obstaco
lele care mpiedic intrarea pe pia i extinderea.
(45) Regulamentul (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE
(JO L 83, 27.3.1999, p. 1).
(46) Cauza C-355/95 P, Textilwerke Deggendorf/Comisia i alii, Rec., 1997, p. I-2549.

C 249/18

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

31.7.2014

3.6.4.

Condiii specifice referitoare la aprobarea ajutorului

95.

Comisia poate s impun orice condiii i obligaii pe care le consider necesare pentru asigurarea faptului c
ajutorul nu denatureaz concurena ntr-o msur care contravine interesului comun, n cazul n care statul
membru vizat nu i-a luat angajamentul c va adopta astfel de dispoziii. De exemplu, Comisia poate s cear
statului membru s ia el nsui anumite msuri, s impun anumite obligaii beneficiarului sau s nu acorde
beneficiarului alte tipuri de ajutor pe durata perioadei de restructurare.

3.7.

Transparen

96.

Statele membre asigur faptul c urmtoarele informaii sunt publicate pe un site internet cuprinztor privind
ajutoarele de stat, la nivel naional sau regional:
textul integral al schemei de ajutoare aprobate sau al deciziei privind acordarea unui ajutor individual i al
dispoziiilor de punere n aplicare a acesteia ori un link ctre textul respectiv;
identitatea autoritii (autoritilor) care acord ajutorul;
identitatea beneficiarilor individuali, forma i cuantumul ajutorului acordat fiecrui beneficiar, data
acordrii, tipul de ntreprindere (IMM/ntreprindere mare), regiunea n care este situat beneficiarul (la nivelul
NUTS II) i sectorul economic principal n care beneficiarul i desfoar activitile (la nivel de grup
NACE) (47).
Aceast cerin poate s fie eliminat n cazul ajutoarelor individuale cu un cuantum mai mic de 500 000 EUR
(60 000 EUR n cazul beneficiarilor care i desfoar activitatea n sectorul produciei agricole primare). Pen
tru schemele sub form de avantaj fiscal, informaiile privind cuantumurile ajutoarelor individuale (48) pot fi fur
nizate n urmtoarele intervale (n milioane EUR): [0,06-0,5] (pentru beneficiarii care i desfoar activitatea n
sectorul produciei agricole primare); [0,5-1]; [1-2]; [2-5]; [5-10]; [10-30]; [30 i mai mult].
Informaiile respective trebuie publicate dup adoptarea deciziei de acordare a ajutorului, trebuie pstrate timp
de cel puin 10 ani i trebuie puse la dispoziia publicului larg, fr restricii (49). Statele membre nu vor trebui
s publice informaiile menionate mai sus nainte de 1 iulie 2016 (50).
4. AJUTOARE DE RESTRUCTURARE N ZONELE ASISTATE

97.

Coeziunea economic i social este un obiectiv prioritar al Uniunii Europene n temeiul articolului 174 din
tratat i al altor politici care au menirea de a contribui la realizarea acestui obiectiv n temeiul
articolului 175 (51). Prin urmare, Comisia va ine seama de necesitile dezvoltrii regionale atunci cnd eva
lueaz ajutoarele de restructurare din zonele asistate. Cu toate acestea, faptul c o ntreprindere aflat n dificul
tate este situat ntr-o zon asistat nu justific o abordare permisiv a ajutorului de restructurare: pe termen
mediu i lung, sprijinirea n mod artificial a unor ntreprinderi nu ajut o regiune. Mai mult, pentru a se pro
mova dezvoltarea regional, este n interesul regiunii s i utilizeze resursele astfel nct s se dezvolte rapid
activiti viabile i durabile. n fine, denaturrile concurenei trebuie reduse la minimum chiar i n cazul ajutoa
relor pentru ntreprinderi din zonele asistate. n acest context, trebuie s se in seama, de asemenea, de posibi
lele efecte duntoare de contagiune care s-ar putea produce n zona respectiv i n alte zone asistate.

(47) Cu excepia secretelor comerciale i a altor informaii confideniale, n cazuri justificate n mod corespunztor i sub rezerva acordului
Comisiei [Comunicarea Comisiei privind secretul profesional n deciziile din domeniul deciziilor de stat, C(2003) 4582 (JO C 297,
9.12.2003, p. 6)].
(48) Cuantumul care trebuie publicat este cuantumul maxim autorizat al beneficiului fiscal, i nu cuantumul dedus n fiecare an (de exemplu,
n cazul creditului fiscal este publicat cuantumul maxim autorizat al creditului fiscal, i nu cuantumul efectiv, care ar putea s depind
de veniturile impozabile i variaz de la un an la altul).
(49) Aceste informaii se public n termen de 6 luni de la data acordrii ajutorului (sau, n cazul ajutoarelor sub form de avantaje fiscale,
n termen de 1 an de la data la care trebuie depus declaraia fiscal). n cazul ajutoarelor ilegale, statele membre vor trebui s asigure
publicarea ex post a acestor informaii, cel trziu n termen de 6 luni de la data deciziei Comisiei. Informaiile se pun la dispoziie ntrun format care s permit cutarea, extragerea i publicarea cu uurin a datelor pe internet, de exemplu n format CSV sau XML.
(50) Cerina privind publicarea informaiilor nu se va aplica pentru ajutoarele acordate nainte de 1 iulie 2016 i, n cazul ajutoarelor fiscale,
pentru ajutoarele solicitate sau acordate nainte de 1 iulie 2016.
(51) Articolul 175 din tratat prevede, inter alia, c formularea i punerea n aplicare a politicilor i aciunilor Uniunii, precum i realizarea
pieei interne in seama de obiectivele menionate la articolul 174 i particip la realizarea acestora.

31.7.2014

98.

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 249/19

Prin urmare, criteriile enumerate n capitolul 3 se aplic n egal msur zonelor asistate, chiar i atunci cnd se
iau n considerare necesitile dezvoltrii regionale. Cu toate acestea, n zonele asistate i dac nu se prevede
altfel n normele sectoriale privind ajutoarele de stat, Comisia va aplica dispoziiile din seciunea 3.6.2 privind
msurile de limitare a denaturrilor concurenei astfel nct s se restrng impacturile sistemice negative pen
tru regiune. Acest lucru ar putea implica, n special, cerine mai puin stricte n ceea ce privete reducerea capa
citii sau a prezenei pe pia. n astfel de cazuri se va face o distincie ntre regiunile eligibile pentru ajutoare
regionale n temeiul articolului 107 alineatul (3) litera (a) din tratat i cele eligibile n temeiul articolului 107
alineatul (3) litera (c), pentru a se ine seama de gravitatea mai mare a problemelor regionale din primul caz.
Atunci cnd circumstanele specifice din zonele asistate impun acest lucru, de exemplu, atunci cnd un benefi
ciar se confrunt cu dificulti deosebite n ceea ce privete atragerea unei noi finanri de pe pia din cauza
faptului c este situat ntr-o zon asistat, Comisia poate s accepte o contribuie care este mai mic dect 50 %
din costurile de restructurare n sensul punctului 64.

5. AJUTOARE ACORDATE PRESTATORILOR DE SIEG AFLAI N DIFICULTATE


99.

Atunci cnd evalueaz ajutoarele de stat acordate prestatorilor de SIEG aflai n dificultate, Comisia va ine
seama de natura specific a SIEG i, n special, de necesitatea de a asigura continuitatea prestrii de servicii n
conformitate cu articolul 106 alineatul (2) din tratat.

100.

Prestatorii de SIEG pot s solicite ajutoare de stat pentru a presta n continuare SIEG n condiii care sunt com
patibile cu viabilitatea lor pe termen lung. Prin urmare, n sensul punctului 47, restabilirea viabilitii pe termen
lung se poate baza n special pe ipoteza c orice ajutor de stat care ndeplinete cerinele de compatibilitate
prevzute n Cadrul privind SIEG (52), n Decizia privind SIEG (53), n Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parla
mentului European i al Consiliului (54), n Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European i al
Consiliului (55) i n Orientrile n domeniul aviaiei (56) sau n Regulamentul (CEE) nr. 3577/92 al Consiliului (57)
i n Orientrile n domeniul maritim (58) va continua s fie disponibil pe durata oricrui act de ncredinare
ncheiat nainte de nceperea perioadei de restructurare sau n timpul acesteia.

101.

n cazul n care Comisia evalueaz ajutoarele acordate prestatorilor de SIEG aflai n dificultate n temeiul pre
zentelor orientri, va lua n considerare toate ajutoarele de stat primite de ctre prestatorul n cauz, inclusiv
orice compensaie pentru obligaii de serviciu public. Cu toate acestea, deoarece prestatorii de SIEG pot s
obin o mare parte din veniturile lor normale din compensaia pentru obligaia de serviciu public, cuantumul
total al ajutorului stabilit n acest mod poate s fie foarte mare n comparaie cu mrimea beneficiarului i
poate s supraestimeze sarcina suportat de stat n ceea ce privete restructurarea beneficiarului. Prin urmare,
atunci cnd stabilete contribuia proprie prevzut n seciunea 3.5.2.1, Comisia nu va lua n considerare nicio
compensaie pentru obligaia de serviciu public care ndeplinete cerinele de compatibilitate prevzute n
Cadrul privind SIEG, n Decizia privind SIEG sau n Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 sau n Regulamentul
(CE) nr. 1008/2008 i n Orientrile n domeniul aviaiei sau n Regulamentul (CEE) nr. 3577/92 i n
Orientrile n domeniul maritim.

102.

n msura n care activele sunt necesare pentru prestarea de SIEG, este posibil ca cerina de a cesiona astfel de
active n cadrul unor msuri de limitare a denaturrilor concurenei n sensul seciunii 3.6.2 s nu poat fi pus
n aplicare. n astfel de cazuri, Comisia poate s solicite adoptarea unor aciuni alternative care s asigure c nu
se denatureaz concurena ntr-o msur contrar interesului comun, n special prin introducerea, ct mai
curnd posibil, a unei concurene loiale cu privire la SIEG n cauz.

(52) Comunicare a Comisiei Cadrul Uniunii Europene pentru ajutoarele de stat sub forma compensaiilor pentru obligaia de serviciu
public (2011) (JO C 8, 11.1.2012, p. 15).
(53) Decizia 2012/21/UE a Comisiei din 20 decembrie 2011 privind aplicarea articolului 106 alineatul (2) din Tratatul privind funcionarea
Uniunii Europene n cazul ajutoarelor de stat sub form de compensaii pentru obligaia de serviciu public acordate anumitor ntreprin
deri crora le-a fost ncredinat prestarea unui serviciu de interes economic general (JO L 7, 11.1.2012, p. 3).
54
( ) Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European i al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de trans
port feroviar i rutier de cltori i de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 i nr. 1107/70 ale Consiliului (JO L 315, 3.12.2007,
p. 1).
(55) Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European i al Consiliului din 24 septembrie 2008 privind normele comune pentru
operarea serviciilor aeriene n Comunitate (JO L 293, 31.10.2008, p. 3), articolele 16, 17 i 18.
(56) Comunicare a Comisiei: Orientri privind ajutoarele de stat destinate aeroporturilor i companiilor aeriene (JO C 99, 4.4.2014, p. 3).
(57) Regulamentul (CEE) nr. 3577/92 al Consiliului din 7 decembrie de aplicare a principiului liberei circulaii a serviciilor la transporturile
maritime n interiorul statelor membre (JO L 364, 12.12.1992, p. 7).
(58) Comunicarea Comisiei C(2004) 43 Orientri comunitare privind ajutoarele de stat pentru transportul maritim (JO C 13, 17.1.2004,
p. 3).

C 249/20

103.

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

31.7.2014

Dac un prestator de SIEG nu este n msur s respecte condiiile prevzute n prezentele orientri, ajutorul n
cauz nu poate s fie considerat compatibil. Cu toate acestea, n cazurile respective, Comisia poate s autori
zeze plata unui astfel de ajutor n msura n care acest lucru este necesar pentru asigurarea continuitii SIEG
pn cnd se ncredineaz prestarea serviciului unui nou prestator. Comisia va autoriza ajutorul numai atunci
cnd statul membru n cauz demonstreaz pe baza unor motive obiective c ajutorul se limiteaz strict la
cuantumul i la durata indispensabile pentru a se ncredina prestarea serviciului unui nou prestator.
6. SCHEME DE AJUTOARE CU UN CUANTUM MAI REDUS I PENTRU BENEFICIARI MAI
MICI

6.1.

Condiii generale

104.

n cazul n care statele membre doresc s furnizeze ajutoare, n temeiul prezentelor orientri, IMM-urilor sau
ntreprinderilor de stat mai mici, ajutoarele respective ar trebui s fie acordate, n mod normal, n cadrul unor
scheme. Utilizarea schemelor contribuie la limitarea denaturrilor concurenei legate de hazardul moral, ntru
ct permit unui stat membru s precizeze cu claritate ex ante condiiile n care poate decide s acorde ajutoare
ntreprinderilor aflate n dificultate.

105.

Schemele trebuie s specifice cuantumul maxim al ajutorului care poate s fie acordat unei ntreprinderi n
cadrul unei operaiuni de furnizare de ajutor pentru salvare, ajutor de restructurare sau sprijin temporar pentru
restructurare, inclusiv n cazul n care planul se modific. Cuantumul total maxim al ajutoarelor acordate unei
ntreprinderi nu poate depi 10 milioane EUR, inclusiv ajutorul obinut din alte surse sau n cadrul altor
scheme.

106.

Dei compatibilitatea unor astfel de scheme va fi evaluat, n general, pe baza condiiilor prevzute n capitolele
3, 4 i 5, este oportun s se prevad condiii simplificate n anumite privine, astfel nct statele membre s
poat aplica respectivele condiii fr a mai consulta Comisia i s se reduc sarcina suportat de IMM-uri i de
ntreprinderile de stat mai mici n privina furnizrii informaiilor solicitate. Avnd n vedere cuantumul redus
al ajutoarelor i dimensiunea redus a beneficiarilor n cauz, Comisia consider c potenialul de generare
a unor denaturri semnificative ale concurenei este mai limitat n astfel de cazuri. Prin urmare, dispoziiile de
la capitolele 3, 4 i 5 se aplic mutatis mutandis schemelor respective, cu excepia cazului n care seciunile 6.2,
6.3, 6.4 i 6.5 prevd dispoziii contrare. Prezentul capitol cuprinde, de asemenea, dispoziii privind sprijinul
temporar pentru restructurare, precum i dispoziii privind durata i evaluarea schemelor.

6.2.

Obiectiv de interes comun

107.

Dei este puin probabil ca eecul unui singur IMM (59) s genereze gradul de dificultate social sau de dis
funcionalitate a pieei necesar n sensul punctului 44, exist o preocupare mai mare n ceea ce privete IMMurile, i anume aceea c se poate distruge valoarea atunci cnd IMM-urile care au potenialul de a se restructura
pentru a-i restabili viabilitatea pe termen lung nu au posibilitatea de a face acest lucru din cauza problemelor
de lichiditate. Prin urmare, n ceea ce privete acordarea de ajutoare n cadrul unor scheme, este suficient ca un
stat membru s stabileasc faptul c eecul beneficiarului ar putea s genereze dificulti sociale sau
o disfuncionalitate a pieei, n special c:
(a) ieirea de pe pia a unor IMM-uri inovatoare sau a unor IMM-uri cu potenial mare de cretere economic
ar avea poteniale consecine negative;
(b) ieirea de pe pia a unei ntreprinderi cu legturi ample cu alte ntreprinderi locale sau regionale, n special
cu alte IMM-uri, ar avea poteniale consecine negative;
(c) disfuncionalitatea pieelor de credit sau stimulentele negative de pe aceste piee ar avea drept consecin
intrarea n faliment a unei ntreprinderi viabile n absena disfuncionalitii sau a stimulentelor n cauz;
sau
(d) ar aprea situaii dificile similare justificate n mod corespunztor de ctre beneficiar.

108.

Prin derogare de la punctul 50, beneficiarilor ajutoarelor acordate n cadrul unor scheme nu vor avea obligaia
de a prezenta un studiu de pia.

(59) n sensul capitolului 6, noiunea de IMM include ntreprinderile de stat mai mici.

31.7.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 249/21

6.3.

Caracterul adecvat

109.

Cerina prevzut la punctul 55 litera (d) va fi considerat ca fiind ndeplinit cu condiia ca ajutorul pentru
salvare s fie acordat pentru o perioad care s nu depeasc ase luni, timp n care trebuie s se efectueze
o analiz a situaiei beneficiarului. nainte de ncheierea perioadei respective:
(a) statul membru trebuie s aprobe un plan de restructurare ori un plan de lichidare; sau
(b) beneficiarul trebuie s prezinte un plan de restructurare simplificat, n temeiul punctului 115; sau
(c) mprumutul trebuie s fie rambursat ori garania trebuie s nceteze.

110.

Prin derogare de la punctul 57, statelor membre nu li se va cere s evalueze dac remuneraia stabilit n con
formitate cu punctul 56 reprezint o valoare de referin adecvat.

6.4.

Proporionalitatea ajutorului/ajutor limitat la minimum

111.

Prin derogare de la punctul 64, statele membre pot considera o contribuie proprie ca fiind adecvat n cazul n
care se ridic la cel puin 40 % din costurile de restructurare n cazul ntreprinderilor mijlocii sau la cel puin
25 % din costurile de restructurare n cazul ntreprinderilor mici.

6.5.

Efecte negative

112.

Un stat membru care intenioneaz s acorde un ajutor pentru salvare, un ajutor de restructurare sau un sprijin
temporar pentru restructurare trebuie s verifice dac s-a respectat principiul pentru prima i ultima dat,
prevzut n seciunea 3.6.1. n acest scop, statul membru trebuie s stabileasc dac ntreprinderea n cauz
a mai primit anterior un ajutor pentru salvare, un ajutor de restructurare sau un sprijin temporar pentru
restructurare, inclusiv orice astfel de ajutor acordat nainte de data intrrii n vigoare a prezentelor orientri i
orice ajutor nenotificat. n caz afirmativ, n situaia n care au trecut mai puin de 10 ani (60) de la acordarea
ajutorului pentru salvare sau a sprijinului temporar pentru restructurare ori de la ncheierea perioadei de
restructurare ori de la oprirea punerii n aplicare a planului de restructurare (lund n considerare evenimentul
cel mai recent), nu trebuie s se acorde niciun alt ajutor pentru salvare, ajutor de restructurare sau sprijin tem
porar pentru restructurare, cu excepia urmtoarelor cazuri:
(a) sprijinul temporar pentru restructurare este acordat ulterior ajutorului pentru salvare n cadrul unei singure
operaiuni de restructurare;
(b) ajutorul de restructurare este acordat ulterior ajutorului pentru salvare sau sprijinului temporar pentru
restructurare n cadrul unei singure operaiuni de restructurare;
(c) ajutorul pentru salvare sau sprijinul temporar pentru restructurare a fost acordat n conformitate cu prezen
tele orientri i ajutorul respectiv nu a fost urmat de un ajutor de restructurare, dac:
(i) atunci cnd s-a acordat ajutorul n temeiul prezentelor orientri, ar fi fost posibil s se considere n
mod rezonabil c beneficiarul ar fi viabil pe termen lung; i dac
(ii) un nou ajutor pentru salvare sau restructurare sau sprijin temporar pentru restructurare devine necesar
dup cel puin cinci ani din cauza unor circumstane imprevizibile care nu sunt imputabile
beneficiarului;
(d) n situaii excepionale i imprevizibile care nu sunt imputabile beneficiarului.

113.

Este probabil ca msurile care limiteaz denaturrile concurenei s aib un impact disproporionat asupra
ntreprinderilor mici, avnd n vedere, n special, sarcina aferent punerii n aplicare a unor astfel de msuri.
Prin urmare, prin derogare de la punctul 76, statele membre nu au obligaia s impun astfel de msuri ntre
prinderilor mici, cu excepia cazului n care se prevede altfel n normele sectoriale privind ajutoarele de stat. Cu
toate acestea, ntreprinderile mici nu ar trebui, n mod normal, s i mreasc capacitatea n timpul perioadei
de restructurare.

(60) Cinci ani n cazul sectorului produciei agricole primare.

C 249/22

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

31.7.2014

6.6.

Sprijinul temporar pentru restructurare

114.

n anumite cazuri, este posibil ca o ntreprindere s finalizeze restructurarea fr a avea nevoie de un ajutor de
restructurare, cu condiia ca aceasta s poat obine un aport de lichiditi pe termen mai lung dect cel
prevzut n cadrul condiiilor aferente ajutorului pentru salvare. Statele membre pot s instituie scheme care s
permit aportul de lichiditi pentru o perioad mai lung de ase luni (denumite n continuare sprijin tempo
rar pentru restructurare), n condiiile stabilite mai jos.

115.

Sprijinul temporar pentru restructurare trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii:


(a) sprijinul trebuie s constea ntr-un ajutor sub form de garanii de mprumut sau de mprumuturi;
(b) costul financiar al mprumutului sau, n cazul unei garanii de mprumut, costul financiar total al mprumu
tului garantat, care include rata dobnzii la mprumut i prima garaniei, trebuie s ndeplineasc cerinele
de la punctul 116;
(c) sprijinul temporar pentru restructurare trebuie s respecte dispoziiile de la capitolul 3 din prezentele
orientri, astfel cum au fost modificate de prezentul capitol;
(d) sprijinul temporar pentru restructurare poate fi acordat pentru o perioad care s nu depeasc 18 luni,
minus orice perioad imediat anterioar ajutorului pentru salvare. nainte de ncheierea perioadei respective:
(i) statul membru trebuie s aprobe un plan de restructurare, astfel cum se prevede la punctul 55 litera (d)
subpunctul (ii) de mai sus, ori un plan de lichidare; sau
(ii) mprumutul trebuie s fie rambursat sau garania trebuie s nceteze;
(e) n termen de cel mult ase luni dup efectuarea plii primei trane ctre beneficiar, minus orice perioad
imediat anterioar ajutorului pentru salvare, statul membru trebuie s aprobe un plan de restructurare sim
plificat. Nu este necesar ca planul respectiv s conin toate elementele prevzute la punctele 47-52, ns se
impune ca, cel puin, s identifice aciunile pe care beneficiarul trebuie s le ntreprind pentru restabilirea
viabilitii sale pe termen lung fr sprijin din partea statului.

116.

Remunerarea sprijinului temporar pentru restructurare ar trebui stabilit la o rat care s nu fie inferioar ratei
de referin prevzute n Comunicarea Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referin i
de scont pentru ntreprinderile slabe care ofer niveluri normale de garantare (n prezent, rata IBOR cores
punztoare scadenei de 1 an, la care se adaug 400 de puncte de baz) (61). Pentru a oferi stimulente de ieire,
rata ar trebui s fie majorat cu cel puin 50 de puncte de baz dup 12 luni de la efectuarea plii primei
trane ctre beneficiar (minus orice perioad imediat anterioar ajutorului pentru salvare).

117.

Sprijinul temporar pentru restructurare trebuie s se limiteze la cuantumul necesar n vederea meninerii n
activitate a beneficiarului timp de 18 luni; pentru a se determina cuantumul respectiv, ar trebui s se in cont
de rezultatul formulei prevzute n anexa I; orice ajutor care depete rezultatul calculului respectiv poate fi
acordat numai n cazul n care este justificat n mod corespunztor prin furnizarea unui plan de lichiditate care
stabilete nevoile de lichiditate ale beneficiarului pentru urmtoarele 18 luni.

6.7.

Durat i evaluare

118.

Comisia poate s solicite statelor membre s limiteze durata anumitor scheme (n mod normal la patru ani sau
mai puin) i s efectueze o evaluare a schemelor respective.

119.

Vor fi necesare evaluri pentru schemele n cazul crora potenialul de a genera denaturri este deosebit de
ridicat, i anume cele care prezint riscul de a restrnge n mod semnificativ concurena dac punerea lor n
aplicare nu este revizuit n timp util.

(61) A se vedea nota de subsol 34.

31.7.2014

120.

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 249/23

Avnd n vedere obiectivele i pentru a nu impune sarcini disproporionate statelor membre n ceea ce privete
proiectele de ajutor cu un cuantum mai redus, aceast evaluare vizeaz doar schemele de ajutoare cu bugete
mari sau care conin caracteristici noi sau atunci cnd se anticipeaz producerea unor modificri semnificative
n materie de pia, tehnologie sau reglementare. Evaluarea trebuie s fie efectuat de un expert independent de
autoritatea care acord ajutorul de stat, pe baza unei metodologii comune (62), i trebuie s fie fcut public.
Evaluarea trebuie s fie prezentat Comisiei n timp util pentru a se putea analiza eventuala prelungire a sche
mei de ajutoare i, n orice caz, la expirarea acesteia. Domeniul de aplicare precis al evalurii i modul de efec
tuare a acesteia vor fi definite n decizia de aprobare a msurii de ajutor. Orice msur de ajutor ulterioar cu
un obiectiv similar trebuie s in seama de rezultatele evalurii.
7. PROCEDURI

7.1.

Procedura accelerat n cazul ajutoarelor pentru salvare

121.

Comisia va depune toate eforturile pentru a adopta n termen de o lun o decizie privind ajutorul pentru sal
vare care ndeplinete toate condiiile prevzute n capitolul 3 i urmtoarele cerine cumulative:
(a) ajutorul pentru salvare se limiteaz la cuantumul care rezult din aplicarea formulei prevzute n anexa I i
nu depete 10 milioane EUR;
(b) ajutorul nu se acord n situaiile menionate la punctul 72 litera (b) sau (c).

7.2.

Proceduri privind planurile de restructurare

7.2.1.

Punerea n aplicare a planului de restructurare

122.

Beneficiarul trebuie s pun n aplicare integral planul de restructurare i s respecte orice alt obligaie
prevzut n decizia Comisiei de autorizare a ajutorului. Comisia va considera orice nepunere n aplicare
a planului sau nendeplinire a altor obligaii drept utilizare abuziv a ajutorului, fr a se aduce atingere
articolului 23 din Regulamentul (CE) nr. 659/1999 sau posibilitii de a sesiza Curtea de Justiie n temeiul
articolului 108 alineatul (2) al doilea paragraf din tratat.

123.

n cazul n care operaiunile de restructurare se desfoar pe parcursul mai multor ani i implic cuantumuri
substaniale de ajutor, Comisia poate s solicite ca plata ajutorului de restructurare s fie mprit n trane i
s condiioneze plata fiecrei trane de:
(a) confirmarea, nainte de efectuarea fiecrei pli, a punerii n aplicare satisfctoare a fiecrei etape din pla
nul de restructurare, conform calendarului planificat; sau de
(b) aprobarea sa, nainte de efectuarea fiecrei pli, dup verificarea punerii n aplicare n mod satisfctor
a planului.

7.2.2.

Modificarea planului de restructurare

124.

n cazul n care ajutorul de restructurare a fost aprobat, statul membru n cauz poate, n timpul perioadei de
restructurare, s solicite Comisiei s accepte modificri ale planului de restructurare i ale cuantumului ajutoru
lui. Comisia poate s autorizeze astfel de modificri n cazul n care acestea ndeplinesc urmtoarele condiii:
(a) planul revizuit trebuie s indice n continuare o restabilire a viabilitii ntr-un termen rezonabil;
(b) dac se majoreaz costurile de restructurare, contribuia proprie trebuie s creasc n mod corespunztor;
(c) dac se majoreaz cuantumul ajutorului, msurile de limitare a denaturrilor concurenei trebuie s fie mai
ample dect cele impuse iniial;

(62) O astfel de metodologie comun poate s fie furnizat de Comisie.

C 249/24

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

31.7.2014

(d) dac msurile propuse de limitare a denaturrilor concurenei sunt de mai mic amploare dect cele impuse
iniial, cuantumul ajutorului trebuie redus n mod corespunztor;
(e) noul calendar pentru punerea n aplicare a msurilor de limitare a denaturrilor concurenei poate s fie
amnat fa de calendarul adoptat iniial numai din motive care nu sunt imputabile beneficiarului sau statu
lui membru: n caz contrar, cuantumul ajutorului trebuie redus n mod corespunztor.
125.

n cazul n care condiiile impuse de Comisie sau angajamentele asumate de statul membru sunt mai puin
constrngtoare, cuantumul ajutorului trebuie redus n mod corespunztor sau se pot impune alte condiii.

126.

n cazul n care statul membru n cauz aduce modificri unui plan de restructurare aprobat fr a informa n
mod corespunztor Comisia sau n cazul n care beneficiarul se ndeprteaz de la planul de restructurare apro
bat, Comisia va iniia o aciune n temeiul articolului 108 alineatul (2) din tratat, astfel cum se prevede la
articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 659/1999 al Consiliului (utilizare abuziv a ajutorului), fr a se aduce
atingere articolului 23 din Regulamentul (CE) nr. 659/1999 i posibilitii de a sesiza Curtea de Justiie n con
formitate cu articolul 108 alineatul (2) al doilea paragraf din tratat.

7.2.3.

Necesitatea de a notifica Comisiei orice ajutor acordat beneficiarului n timpul perioadei de restructurare

127.

n cazul n care ajutorul de restructurare este analizat n temeiul prezentelor orientri, acordarea oricrui alt
ajutor n timpul perioadei de restructurare, inclusiv n conformitate cu o schem care a fost deja autorizat,
poate s influeneze evaluarea de ctre Comisie a amplorii necesare a msurilor de limitare a denaturrilor
concurenei.

128.

Prin urmare, notificrile ajutoarelor de restructurare trebuie s menioneze toate celelalte ajutoare, de orice tip,
care sunt prevzute a fi acordate beneficiarului n timpul perioadei de restructurare, cu excepia cazului n care
acestea se ncadreaz n domeniul de aplicare al regulii de minimis sau al regulamentelor de exceptare. Comisia
ine seama de ajutoarele respective atunci cnd evalueaz ajutorul de restructurare.

129.

Orice ajutor acordat efectiv n timpul perioadei de restructurare, inclusiv ajutorul acordat n conformitate cu
o schem aprobat, trebuie s fie notificat individual Comisiei dac aceasta nu a fost informat cu privire la
ajutorul respectiv la momentul n care a luat decizia privind ajutorul de restructurare.

130.

Comisia va asigura faptul c acordarea de ajutoare n cadrul unor scheme aprobate nu este susceptibil s elu
deze cerinele prevzute de prezentele orientri.
8. RAPORTARE I MONITORIZARE

131.

n conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 659/1999 i cu Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei (63), sta
tele membre trebuie s prezinte Comisiei rapoarte anuale. Rapoartele anuale respective vor fi publicate pe siteul internet al Comisiei.

132.

Atunci cnd adopt o decizie n temeiul prezentelor orientri, Comisia poate s impun obligaii suplimentare
n materie de raportare cu privire la ajutorul acordat pentru a fi n msur s verifice dac decizia de aprobare
a msurii de ajutor a fost respectat. n anumite cazuri, Comisia poate s solicite numirea unui administrator
nsrcinat cu monitorizarea, a unui administrator nsrcinat cu cesionarea sau a ambilor pentru a se asigura
respectarea oricror condiii i obligaii aferente aprobrii ajutorului.
9. MSURI UTILE N SENSUL ARTICOLULUI 108 ALINEATUL (1) DIN TFUE

133.

n temeiul articolului 108 alineatul (1) din tratat, Comisia propune ca statele membre s modifice, dac este
cazul, schemele de ajutor existe n vederea asigurrii conformitii acestora cu prezentele orientri pn cel tr
ziu la 1 februarie 2015. Comisia va autoriza orice schem viitoare cu condiia respectrii dispoziiilor
respective.

(63) Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere n aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consi
liului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE (JO L 140, 30.4.2004, p. 1).

31.7.2014

134.

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 249/25

Statele membre sunt invitate s i dea acordul explicit i necondiionat cu privire la msurile utile propuse la
punctul 133 n termen de dou luni de la data publicrii prezentelor orientri n Jurnalul Oficial al Uniunii Euro
pene. n absena unui rspuns din partea unui stat membru, Comisia va considera c statul membru n cauz nu
este de acord cu msurile propuse.
10. DATA APLICRII I DURATA

135.

Comisia va aplica prezentele orientri de la 1 august 2014 pn la 31 decembrie 2020.

136.

Notificrile nregistrate de Comisie nainte de 1 august 2014 vor fi analizate n temeiul criteriilor n vigoare la
data notificrii.

137.

Comisia va analiza compatibilitatea cu piaa intern a oricrui ajutor pentru salvare sau de restructurare acordat
fr aprobarea sa i care, n consecin, ncalc articolul 108 alineatul (3) din tratat, pe baza prezentelor
orientri, n cazul n care ajutorul este acordat integral sau parial dup publicarea acestora n Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene.

138.

n toate celelalte cazuri, Comisia va efectua analiza pe baza orientrilor care se aplicau la data acordrii
ajutorului.

139.

Fr a se aduce atingere dispoziiilor de la punctele 136, 137 i 138, Comisia va aplica dispoziiile de la
capitolul 5 ncepnd cu 1 august 2014 atunci cnd analizeaz ajutoarele acordate prestatorilor de SIEG aflai n
dificultate, indiferent de data la care ajutoarele au fost notificate sau acordate.

140.

n cazul n care, n conformitate cu punctul 9 din Cadrul privind SIEG, Comisia analizeaz, n temeiul prezente
lor orientri, un ajutor acordat nainte de 31 ianuarie 2012 unui prestator de SIEG aflat n dificultate, Comisia
va considera c ajutorul respectiv este compatibil cu piaa intern dac respect dispoziiile Cadrului privind
SIEG, cu excepia celor prevzute la punctele 9, 14, 19, 20, 24, 39 i 60.

C 249/26

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

31.7.2014

ANEXA I

Formula (1) de calcul a cuantumului maxim al ajutorului pentru salvare sau al sprijinului temporar
de restructurare pe o perioad de ase luni care poate s fac obiectul procedurii accelerate
EBIT t + amortizaret capital circulantt capital circulantt1
2
Formula se bazeaz pe rezultatele din exploatare ale beneficiarului (EBIT, ctiguri nainte de dobnzi i impozite) nre
gistrate n anul anterior acordrii/notificrii ajutorului (indicat ca t). La aceast sum s-a adugat amortizarea. Apoi, din
total trebuie s se scad variaia capitalului circulant. Aceasta se calculeaz ca diferena dintre activele curente i pasivele
curente (2) pentru ultimele perioade contabile nchise. n mod similar, orice provizion la nivelul rezultatului din exploa
tare va trebui s fie clar indicat, iar rezultatul nu ar trebui s includ provizionul respectiv.
Formula vizeaz estimarea fluxului de trezorerie negativ din exploatare al beneficiarului n anul anterior cererii de ajutor
(sau nainte de acordarea ajutorului n cazul ajutoarelor nenotificate). Jumtate din aceast sum ar trebui s permit
meninerea n activitate a beneficiarului pentru o perioad de ase luni. Prin urmare, rezultatul formulei trebuie mprit
la 2, n sensul punctului 60. n sensul punctului 117, rezultatul formulei trebui nmulit cu 1,5.
Aceast formul se poate aplica numai n cazul n care rezultatul este o valoare negativ. n cazul n care n urma
aplicrii formulei se obine un rezultat pozitiv, va fi necesar s se prezinte o explicaie detaliat care s demonstreze c
beneficiarul este o ntreprindere aflat n dificultate, n conformitate cu definiia de la punctul 20.
Exemplu:
Ctiguri nainte de dobnzi i impozite (milioane EUR)

(12)
2

Amortizare (milioane EUR)


Bilan (milioane EUR)

31 decembrie, t

31 decembrie, t-1

Numerar sau echivalent

10

Conturi de creane

30

20

Stocuri

50

45

Cheltuieli pltite n avans

20

10

Alte active curente

20

20

Total active curente

130

100

Cont creditori

20

25

Cheltuieli angajate

15

10

Venituri reportate

Total pasive curente

40

40

Capital circulant

90

60

Active curente

Pasive curente

Variaia capitalului circulant

30

(1) La EBIT trebuie s se adauge amortizarea din perioada respectiv i variaia capitalului circulant pe o perioad de doi ani (anul anterior
cererii i cel dinainte), mprit la doi pentru a se stabili suma aferent unei perioade de ase luni.
(2) Active curente: lichiditi, creane (conturi clieni i debitori), alte active curente i cheltuieli pltite n avans, stocuri. Pasive curente: dato
rii financiare, obligaii comerciale (conturi furnizori i creditori) i alte pasive curente, venituri reportate, alte datorii angajate, obligaii
fiscale.

31.7.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 249/27

[ - 12 + 2 - 30]/2 = - 20 milioane EUR.


ntruct rezultatul formulei este mai mare de 10 milioane EUR, nu se poate utiliza procedura accelerat descris la
punctul 121. n plus, n acest exemplu, n cazul n care cuantumul ajutorului pentru salvare depete 20 de milioane
EUR sau cuantumul sprijinului temporar de restructurare depete 60 de milioane EUR, cuantumul ajutorului trebuie s
fie justificat n mod corespunztor prin furnizarea unui plan de lichiditate care stabilete nevoile de lichiditate ale
beneficiarului.

C 249/28

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

31.7.2014

ANEXA II

Model indicativ de plan de restructurare


Prezenta anex stabilete cu titlu indicativ elementele componente ale unui plan de restructurare pentru a ajuta statele
membre i Comisia s elaboreze i s analizeze planurile de restructurare ntr-un mod ct mai eficient posibil.
Informaiile prezentate mai jos nu aduc atingere cerinelor mai detaliate prevzute n orientrile referitoare la coninutul
unui plan de restructurare i celorlalte aspecte care trebuie s fie demonstrate de ctre statul membru n cauz.
1.

Descrierea beneficiarului

2.

Descrierea pieei sau a pieelor pe care beneficiarul i desfoar activitatea

3.

Demonstrarea dificultii sociale pe care ajutorul vizeaz s o previn sau a disfuncionalitii pieei pe care ajuto
rul vizeaz s o remedieze, prezentarea unei comparaii cu un scenariu alternativ credibil care nu implic un aju
tor de stat, demonstrndu-se c obiectivul respectiv sau obiectivele respective nu ar fi ndeplinit(e) sau ar fi nde
plinit(e) ntr-o mai mic msur n cazul scenariului alternativ

4.

Descrierea cauzelor dificultilor beneficiarului (inclusiv o evaluare a rolului oricror deficiene din modelul de
afaceri al beneficiarului sau din sistemul su de conducere n generarea dificultilor respective i msura n care
dificultile ar fi putut fi evitate prin msuri de gestionare adecvate i luate n timp util) i analiza SWOT

5.

Descrierea posibilelor planuri pentru remedierea problemelor beneficiarului i compararea acestor planuri din
perspectiva cuantumului ajutorului de stat necesar i a rezultatelor anticipate ale planurilor respective

6.

Descrierea interveniei statului, date complete privind fiecare msur de stat (inclusiv forma, cuantumul i remu
nerarea fiecrei msuri) i demonstrarea faptului c instrumentele alese de ajutor de stat sunt adecvate pentru pro
blemele pe care sunt menite s le remedieze

7.

Prezentarea general a procesului de punere n aplicare a planului preferat pentru restabilirea viabilitii pe termen
lung a beneficiarului ntr-o perioad de timp rezonabil (n principiu, care s nu depeasc trei ani), inclusiv un
calendar al aciunilor i un calcul al costurilor aferente fiecrei aciuni

8.

Plan de afaceri care s prezinte previziunile financiare pentru urmtorii cinci ani i care s demonstreze restabili
rea viabilitii pe termen lung

9.

Demonstrarea restabilirii viabilitii att n cadrul unui scenariu de baz, ct i n cadrul unui scenariu pesimist,
prezentarea i justificarea pe baza unui studiu de pia a ipotezelor folosite i analiza sensibilitii

10.

Msuri propuse privind contribuia proprie i repartizarea sarcinilor

11.

Msuri propuse de limitare a denaturrilor concurenei