Sunteți pe pagina 1din 43
DEZVOLTAREA EMOŢIONALĂ – ABORDĂRI SPECIFICE ACTIVITĂŢII CU COPIII PREŞCOLARI
DEZVOLTAREA
EMOŢIONALĂ –
ABORDĂRI SPECIFICE
ACTIVITĂŢII CU COPIII
PREŞCOLARI
PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR KAJCSA MARGIT
PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR
KAJCSA MARGIT
– ABORDĂRI SPECIFICE ACTIVITĂŢII CU COPIII PREŞCOLARI PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR KAJCSA MARGIT
– ABORDĂRI SPECIFICE ACTIVITĂŢII CU COPIII PREŞCOLARI PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR KAJCSA MARGIT
– ABORDĂRI SPECIFICE ACTIVITĂŢII CU COPIII PREŞCOLARI PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR KAJCSA MARGIT
– ABORDĂRI SPECIFICE ACTIVITĂŢII CU COPIII PREŞCOLARI PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR KAJCSA MARGIT
GRĂDINIŢA P.N,, ZORI DE ZI ”
GRĂDINIŢA P.N,, ZORI DE ZI ”
,,FLOAREA SOARELUI ” HUNEDOARA
,,FLOAREA SOARELUI ”
HUNEDOARA

STRUCTURĂ GRĂDINIŢA P.P.

GRĂDINIŢA P.N,, ZORI DE ZI ” ,,FLOAREA SOARELUI ” HUNEDOARA STRUCTURĂ GR ĂDINIŢA P.P.
GRĂDINIŢA P.N,, ZORI DE ZI ” ,,FLOAREA SOARELUI ” HUNEDOARA STRUCTURĂ GR ĂDINIŢA P.P.
GRĂDINIŢA P.N,, ZORI DE ZI ” ,,FLOAREA SOARELUI ” HUNEDOARA STRUCTURĂ GR ĂDINIŢA P.P.
GRĂDINIŢA P.N,, ZORI DE ZI ” ,,FLOAREA SOARELUI ” HUNEDOARA STRUCTURĂ GR ĂDINIŢA P.P.
PLANUL LUCRĂRII
PLANUL LUCRĂRII
 1. ARGUMENT  2. AFECTIVITATEA = REZONANŢA LUMII ÎN SUBIECT ŞI VIBRAŢIA SUBIECTULUI ÎN
 1. ARGUMENT
 2. AFECTIVITATEA = REZONANŢA LUMII ÎN
SUBIECT ŞI
VIBRAŢIA SUBIECTULUI ÎN
LUMEA SA
 3. AFECTIVITATEA DE GRUP SAU
INTRAGRUPALĂ
 4. SERBAREA- MIJLOC DE PROMOVARE A
AFECTIVITĂŢII DE
GRUP POZITIVE
 5. DIRECŢII DE ACŢIUNE ÎN PROMOVAREA
AFECTIVITĂŢII DE GRUP POZITIVE
 6. CONCLUZII
 7. BIBLIOGRAFIE
 5. DIRECŢII DE ACŢIUNE ÎN PROMOVAREA AFECTIVITĂŢII DE GRUP POZITIVE  6. CONCLUZII  7.
1. ARGUMENT
1. ARGUMENT
 Pentru buna desfăşurare a activităţii umane este esenţială existenţa unui puternic suport energetic .
 Pentru buna desfăşurare a activităţii umane este esenţială
existenţa unui puternic suport energetic . Nu putem face
faţă unor situaţii inedite, neprevăzute sau acţiunii unor
factori perturbatori doar cu ajutorul mijloacelor pur
intelectuale. Ştim că ele sunt absolut necesare, dar nu
suficiente. Sursa energetică a activităţii este asigurată de
către procesele afective. Dacă procesele cognitive
furnizează imagini, concepte, idei, cele afective furnizează
energia necesară formării şi operării cu aceste procese
psihice. Ele potenţează şi condiţionează acţiunea, regizează
schimburile cu ambianţa, cu mediul, permiţând stăpânirea
ei.
 Aflaţi „la început de drum” şi în acest plan, cel
emoţional, copiii preşcolari trebuie să fie stimulaţi ca să
dispună de această forţă în mod activ şi pozitiv , în
favoarea propriei sănătăţi psihice şi organice.
dispună de această forţă în mod activ şi pozitiv , în favoarea propriei sănătăţi psihice şi

2.AFECTIVITATEA = REZONANŢA LUMII

ÎN SUBIECT ŞI VIBRAŢIA SUBIECTULUI ÎN LUMEA SA
ÎN SUBIECT ŞI VIBRAŢIA
SUBIECTULUI ÎN LUMEA SA
 Omul nu se raportează indiferent la realitate, dimpotrivă tot ce-l înconjoară acţionează asupra lui,
 Omul nu se raportează indiferent la
realitate, dimpotrivă tot ce-l înconjoară
acţionează asupra lui, rezonează în
conştiinţa lui, trezindu-i la viaţă anumite
trebuinţe, nevoi.
 Afectivitatea este o vibraţie organică,
psihică şi comportamentală,deci în
procesele afective omul reacţionează cu
întreaga sa fiinţă .
 Procesele afective sunt într-o strânsă
interacţiune cu procesele cognitive, dar nu
numai .
sa fiinţă .  Procesele afective sunt într-o strânsă interacţiune cu procesele cognitive, dar nu numai
sa fiinţă .  Procesele afective sunt într-o strânsă interacţiune cu procesele cognitive, dar nu numai
 Practic nu există fenomen psihic cu care procesele afective să nu se afle în
 Practic nu există fenomen psihic cu care
procesele afective să nu se afle în relaţii de
interacţiune şi interdependenţă.
 Afectivitatea este considerată componenta bazală infrastructurală a psihicului , nota lui definitorie.
 Afectivitatea este considerată componenta
bazală infrastructurală a psihicului , nota lui
definitorie.
 Funcţia esenţială a proceselor afective este de a pune organismul în acord cu situaţia,
 Funcţia esenţială a proceselor afective
este de a pune organismul în acord cu
situaţia, deci de a adapta, de a regla
conduita umană
 Procesele afective sunt concomitent trăire şi comunicare, concentrate intern, dar şi şuvoi neîntrerupt de
 Procesele afective sunt concomitent trăire şi
comunicare, concentrate intern, dar şi şuvoi
neîntrerupt de manifestări exterioare.
sunt concomitent trăire şi comunicare, concentrate intern, dar şi şuvoi neîntrerupt de manifestări exterioare.
sunt concomitent trăire şi comunicare, concentrate intern, dar şi şuvoi neîntrerupt de manifestări exterioare.
3.AFECTIVITATEA DE GRUP SAU INTRAGRUPALĂ  Aceasta vizează combinarea spontană a emoţiilor şi sentimentelor
3.AFECTIVITATEA DE GRUP
SAU INTRAGRUPALĂ
 Aceasta vizează combinarea spontană
a emoţiilor şi sentimentelor
individuale soldată cu apariţia unor
stări afective comune ce este trăită şi
împărtăşită de toţi membrii grupului.
Afectivitatea de grup are la bază
trebuinţele şi aspiraţiile tuturor
membrilor grupului. Ea depinde de
următorii factori:
 cadrul social în care se desfăşoară
activitatea (grupa de copii)
 natura relaţiilor dintre indivizi (dacă este sau nu împărtăşită  individualitatea participanţilor,
 natura relaţiilor dintre indivizi
(dacă este sau nu împărtăşită
 individualitatea participanţilor,
personalitatea lor
Afectivitatea de grup are două forme : a) pozitivă b) negativă
Afectivitatea de grup are două
forme :
a) pozitivă
b) negativă
participanţilor, personalitatea lor Afectivitatea de grup are două forme : a) pozitivă b) negativă
participanţilor, personalitatea lor Afectivitatea de grup are două forme : a) pozitivă b) negativă
participanţilor, personalitatea lor Afectivitatea de grup are două forme : a) pozitivă b) negativă
participanţilor, personalitatea lor Afectivitatea de grup are două forme : a) pozitivă b) negativă
Afectivitatea de grup pozitivă
Afectivitatea de grup pozitivă
este :  de obicei creatoare,  sursa sănătăţii organice şi psihice deoarece se asociază
este :
 de obicei creatoare,
 sursa sănătăţii organice şi psihice
deoarece se asociază cu creşterea
energiei vitale, cu înfrumuseţarea
binefăcătoare a anturajului, cu
crearea unei atmosfere de destindere
şi fericire.
Exemplu: stările de satisfacţie,
mulţumire, bucurie, entuziasm,
dragoste, caritate.
de destindere şi fericire. Exemplu: stările de satisfacţie, mulţumire, bucurie, entuziasm, dragoste, caritate.
Afectivitatea de grup negativă
Afectivitatea de grup negativă
este :  de obicei destructivă, deoarece tulbură funcţiile organice şi mintale,  diminuează energia
este :
 de obicei destructivă, deoarece
tulbură funcţiile organice şi mintale,
 diminuează energia vitală şi psihică,
 conduce la insucces,
 umbreşte viaţa fericită a celor din jur,
 favorizează expansiunea tendinţelor
inferioare.
Exemplu: stările tensionale,
conflictuale, de nemulţumire, iritaţie,
frică, teamă, gelozie, tristeţe, ură.
Exemplu: stările tensionale, conflictuale, de nemulţumire, iritaţie, frică, teamă, gelozie, tristeţe, ură.
Iată de ce:
Iată de ce:
 prima trebuie menţinută, amplificată şi îmbogăţită ,  cealaltă demolată şi suprimată. Nu este
 prima trebuie menţinută, amplificată
şi îmbogăţită ,
 cealaltă demolată şi suprimată.
Nu este suficient ca omul să-şi crească
energia afectivă ,ci trebuie ca aceasta
să fie controlată pentru a fi orientată
pe o direcţie determinată în vederea
atingerii scopului.
ca aceasta să fie controlată pentru a fi orientată pe o direcţie determinată în vederea atingerii

4.SERBAREA CA MIJLOC DE

PROMOVARE A AFECTIVITĂŢII DE GRUP POZITIVE
PROMOVARE A AFECTIVITĂŢII DE
GRUP POZITIVE
 Serbările au multiple valenţe educative asupra copiilor cu un efect pozitiv asupra afectivităţii lor
 Serbările au multiple valenţe
educative asupra copiilor cu un
efect pozitiv asupra afectivităţii
lor
 Serbarea fiind o manifestare colectivă, antrenantă, lasă urme adânci în sufletul fiecărui copil
 Serbarea fiind o manifestare
colectivă, antrenantă, lasă urme
adânci în sufletul fiecărui copil
lor  Serbarea fiind o manifestare colectivă, antrenantă, lasă urme adânci în sufletul fiecărui copil
A.Îmbogăţeşte şi nuanţează viaţa afectivă a copiilor
A.Îmbogăţeşte şi nuanţează viaţa afectivă a copiilor
A.Îmbogăţeşte şi nuanţează viaţa afectivă a copiilor
A.Îmbogăţeşte şi nuanţează viaţa afectivă a copiilor
A.Îmbogăţeşte şi nuanţează viaţa afectivă a copiilor
B.Îi uneşte pe copii, îi ajută să se împrietenească
B.Îi uneşte pe copii, îi ajută să se împrietenească
B.Îi uneşte pe copii, îi ajută să se împrietenească
B.Îi uneşte pe copii, îi ajută să se împrietenească

C.Legăturile afective dintre copii sunt stimulate de

emoţii şi interese comune
emoţii şi interese comune
C.L egăturile afective dintre copii sunt stimulate de emoţii şi interese comune
C.L egăturile afective dintre copii sunt stimulate de emoţii şi interese comune
C.L egăturile afective dintre copii sunt stimulate de emoţii şi interese comune
D.Îi organizează într-o acţiune comună şi plăcută
D.Îi organizează într-o acţiune comună şi plăcută
D.Îi organizează într-o acţiune comună şi plăcută
D.Îi organizează într-o acţiune comună şi plăcută
E. Provoacă o stare accentuată de veselie şi bună dispoziţie care influenţează în bine starea
E. Provoacă o stare accentuată de veselie şi bună
dispoziţie care influenţează în bine starea
organismului, tonusul vital
o stare accentuată de veselie şi bună dispoziţie care influenţează în bine starea organismului, tonusul vital
o stare accentuată de veselie şi bună dispoziţie care influenţează în bine starea organismului, tonusul vital
F. Gluma, hazul, feeria le amplifică bucuria de a trăi, plăcerea de a râde, cultivându-le
F. Gluma, hazul, feeria le amplifică bucuria de a trăi,
plăcerea de a râde, cultivându-le ca atitudini de viaţă
F. Gluma, hazul, feeria le amplifică bucuria de a trăi, plăcerea de a râde, cultivându-le ca
F. Gluma, hazul, feeria le amplifică bucuria de a trăi, plăcerea de a râde, cultivându-le ca
F. Gluma, hazul, feeria le amplifică bucuria de a trăi, plăcerea de a râde, cultivându-le ca
F. Gluma, hazul, feeria le amplifică bucuria de a trăi, plăcerea de a râde, cultivându-le ca

G.Emoţiile le cultivă spiritul de afirmare, de punere în valoare a unor talente şi aptitudini

G.E moţiile le cultivă spiritul de afirmare, de punere în valoare a unor talente şi aptitudini
G.E moţiile le cultivă spiritul de afirmare, de punere în valoare a unor talente şi aptitudini
G.E moţiile le cultivă spiritul de afirmare, de punere în valoare a unor talente şi aptitudini
H.Aduc lumină în sufletul lor, dau aripi imaginaţiei, entuziasmului, stimulează gândirea creatoare
H.Aduc lumină în sufletul lor, dau aripi imaginaţiei,
entuziasmului, stimulează gândirea creatoare
H.Aduc lumină în sufletul lor, dau aripi imaginaţiei, entuziasmului, stimulează gândirea creatoare
H.Aduc lumină în sufletul lor, dau aripi imaginaţiei, entuziasmului, stimulează gândirea creatoare
H.Aduc lumină în sufletul lor, dau aripi imaginaţiei, entuziasmului, stimulează gândirea creatoare
I.Sunt momente propice de relaxare şi bucurie
I.Sunt momente propice de relaxare şi bucurie
I.Sunt momente propice de relaxare şi bucurie
I.Sunt momente propice de relaxare şi bucurie
I.Sunt momente propice de relaxare şi bucurie
J. Amintirea clipelor de bucurie trăite odinioară întăreşte spiritul de colectiv - prin munca desfăşurată
J. Amintirea clipelor de bucurie
trăite odinioară întăreşte spiritul de
colectiv
- prin munca desfăşurată în comun
, în cadrul căreia se întâlnesc
variate manifestări ale stărilor
sufleteşti, se polarizează interesele
şi preocupările copiilor în jurul
vieţii în colectiv, consolidându-l
astfel.
se polarizează interesele şi preocupările copiilor în jurul vieţii în colectiv, consolidându-l astfel.
Serbarea din poeniţă
Serbarea din poeniţă
Serbarea din poeniţă
 K.Contactul cu publicul trezeşte la copii energia latentă existentă în fiecare de a învinge
 K.Contactul cu publicul trezeşte la copii energia
latentă existentă în fiecare de a învinge dificultăţile
întâlnite, de a-şi stăpâni timiditatea, le cultivă spiritul
de iniţiativă, de independenţă în acţiune
întâlnite, de a-şi stăpâni timiditatea, le cultivă spiritul de iniţiativă, de independenţă în acţiune
întâlnite, de a-şi stăpâni timiditatea, le cultivă spiritul de iniţiativă, de independenţă în acţiune
întâlnite, de a-şi stăpâni timiditatea, le cultivă spiritul de iniţiativă, de independenţă în acţiune
L.Momentele de intensă trăire, aplauzele nasc în sufletul copiilor aspiraţia la armonie şi bucurie ce
L.Momentele de intensă trăire, aplauzele nasc în
sufletul copiilor aspiraţia la armonie şi bucurie ce va
contribui la construcţia personalităţilor
nasc în sufletul copiilor aspiraţia la armonie şi bucurie ce va contribui la construcţia personalităţilor
nasc în sufletul copiilor aspiraţia la armonie şi bucurie ce va contribui la construcţia personalităţilor
nasc în sufletul copiilor aspiraţia la armonie şi bucurie ce va contribui la construcţia personalităţilor
nasc în sufletul copiilor aspiraţia la armonie şi bucurie ce va contribui la construcţia personalităţilor
 M.Implicarea educatorului este un imbold pentru copil şi contribuie la deblocarea sa afectivă
 M.Implicarea educatorului este un imbold pentru
copil şi contribuie la deblocarea sa afectivă
 M.Implicarea educatorului este un imbold pentru copil şi contribuie la deblocarea sa afectivă
 M.Implicarea educatorului este un imbold pentru copil şi contribuie la deblocarea sa afectivă
 M.Implicarea educatorului este un imbold pentru copil şi contribuie la deblocarea sa afectivă
Carnaval carnaval,vesel carnaval
Carnaval carnaval,vesel carnaval
Carnaval carnaval,vesel carnaval
Carnaval carnaval,vesel carnaval
O zi de basm
O zi de basm
O zi de basm
 N.Cooptarea părinţilor şi integrarea lor efectivă în spectacol determină o atmosferă antrenantă şi pentru
 N.Cooptarea părinţilor şi integrarea lor efectivă în
spectacol determină o atmosferă antrenantă şi
pentru copii
N.Cooptarea părinţilor şi integrarea lor efectivă în spectacol determină o atmosferă antrenantă şi pentru copii
N.Cooptarea părinţilor şi integrarea lor efectivă în spectacol determină o atmosferă antrenantă şi pentru copii
5. DIRECŢII DE ACŢIUNE ÎN PROMOVAREA AFECTIVITĂŢII DE GRUP POZITIVE  Pentru a promova afectivitatea

5.DIRECŢII DE ACŢIUNE ÎN PROMOVAREA AFECTIVITĂŢII DE GRUP POZITIVE

 Pentru a promova afectivitatea de grup pozitivă în cadrul serbărilor am avut în vedere
 Pentru a promova afectivitatea
de grup pozitivă în cadrul
serbărilor am avut în vedere
următoarele aspecte:
 a. alegerea tematicii potrivit
intereselor şi preocupărilor
copiilor de comun acord cu
aceştia
aspecte:  a. alegerea tematicii potrivit intereselor şi preocupărilor copiilor de comun acord cu aceştia
aspecte:  a. alegerea tematicii potrivit intereselor şi preocupărilor copiilor de comun acord cu aceştia
aspecte:  a. alegerea tematicii potrivit intereselor şi preocupărilor copiilor de comun acord cu aceştia
aspecte:  a. alegerea tematicii potrivit intereselor şi preocupărilor copiilor de comun acord cu aceştia
Crăciunul cel mai frumos
Crăciunul cel mai frumos
Crăciunul cel mai frumos
Crăciunul cel mai frumos
 b.familiarizarea copiilor cu scenariul serbării, povestea dramatizată, adică textul, muzica şi dansul realizate
 b.familiarizarea copiilor cu scenariul serbării,
povestea dramatizată, adică textul, muzica şi dansul
realizate în colaborare cu copiii
cu scenariul serbării, povestea dramatizată, adică textul, muzica şi dansul realizate în colaborare cu copiii
cu scenariul serbării, povestea dramatizată, adică textul, muzica şi dansul realizate în colaborare cu copiii
O zi de basm -
O zi de basm
-
Carnaval ,carnaval ,vesel carnaval
Carnaval ,carnaval ,vesel carnaval
O zi de basm - Carnaval ,carnaval ,vesel carnaval
O zi de basm - Carnaval ,carnaval ,vesel carnaval
 c.alegerea rolurilor potrivit înclinaţiilor şi talentelor lor
 c.alegerea rolurilor potrivit înclinaţiilor şi talentelor
lor
 c.alegerea rolurilor potrivit înclinaţiilor şi talentelor lor
d. realizarea decorului şi a costumelor în armonie cu scenariul serbării şi a mesajului său
d. realizarea decorului
şi a costumelor în
armonie cu scenariul
serbării şi a mesajului
său
d. realizarea decorului şi a costumelor în armonie cu scenariul serbării şi a mesajului său
d. realizarea decorului şi a costumelor în armonie cu scenariul serbării şi a mesajului său
d. realizarea decorului şi a costumelor în armonie cu scenariul serbării şi a mesajului său
O zi de basm
O zi de basm
O zi de basm
O zi de basm
O zi de basm
O zi de basm
Serbarea din poeniţă
Serbarea din poeniţă
Serbarea din poeniţă
Serbarea din poeniţă
Serbarea din poeniţă
Crăciunul ieri şi azi
Crăciunul ieri şi azi
Crăciunul ieri şi azi
Crăciunul ieri şi azi
e. atmosferă destinsă, permisivă, creatoare în cadrul repetiţiilor, plină de bucurie, entuziasm, mulţumire
e. atmosferă destinsă,
permisivă, creatoare în
cadrul repetiţiilor, plină
de bucurie, entuziasm,
mulţumire în timpul
derulării serbării
Crăciunul ieri şi azi
Crăciunul ieri şi azi
Crăciunul ieri şi azi
Crăciunul ieri şi azi
6.CONCLUZII
6.CONCLUZII
 Alături de frumosul din natură şi societate, serbarea văzută ca o formă de artă
 Alături de frumosul din natură şi
societate, serbarea văzută ca o
formă de artă exercită o
influenţă profundă asupra
copilului imprimând un anumit
colorit vieţii sale psihice
 Serbarea îi îmbogăţeşte viaţa psihică, îi dezvoltă sensibilitatea şi îi asigură accesul la frumos.
 Serbarea îi îmbogăţeşte viaţa
psihică, îi dezvoltă sensibilitatea
şi îi asigură accesul la frumos.
 Prin trăirile ce le generează ea îşi deschide drum spre sufletul copilului, contribuind la
 Prin trăirile ce le generează ea îşi
deschide drum spre sufletul
copilului, contribuind la înălţarea
lui intelectuală, socială şi morală.
 Serbarea = spectacolul este o forţă generatoare de energie , creativitate şi spontaneitate.
 Serbarea = spectacolul este o
forţă generatoare de energie ,
creativitate şi spontaneitate.
socială şi morală.  Serbarea = spectacolul este o forţă generatoare de energie , creativitate şi
socială şi morală.  Serbarea = spectacolul este o forţă generatoare de energie , creativitate şi
socială şi morală.  Serbarea = spectacolul este o forţă generatoare de energie , creativitate şi
socială şi morală.  Serbarea = spectacolul este o forţă generatoare de energie , creativitate şi
7.BIBLIOGRAFIE:
7.BIBLIOGRAFIE:
 1. Adina Botiş , Loredana Mihalca, ,, .Despre dezvoltarea abilităţilor emoţionale şi sociale ale
 1. Adina Botiş , Loredana Mihalca, ,, .Despre dezvoltarea
abilităţilor emoţionale şi sociale ale copiilor ,fete şi băieţi,
cu vârsta până la 7 ani ”

Ghid pentru cadrele didactice din învăţământul preşcolar, Buzău ALFA MDN 2007- 2.Domnica Petrovai , Sorina Petrică- ,,Ghid de dezvoltare a abilităţilor de viaţă ale copiilor”

de dezvoltare a abilităţilor de viaţă ale copiilor”   3.Dr. Mihaela Ionescu –coordonator -Repere
  3.Dr. Mihaela Ionescu –coordonator -Repere fundamentale în învăţarea şi dezvoltarea timpurie a copilului
3.Dr. Mihaela Ionescu –coordonator -Repere fundamentale
în învăţarea şi dezvoltarea timpurie a copilului de la naştere
până la 7 ani- Bucureşti Editura Vanemonde ,2010
4. Silvia Borţeanu, Rodica Brănişteanu, -Curriculum pentru
învăţământul preşcolar-Didactica Publishing House-

Bucureşti 2009 5. Tipa Elena - „Manifestările artistice cu preşcolarii şi şcolarii mici”, Casa Corpului didactic, Botoşani, 1997,pag. 3 -26

  6. Paul Popescu Neveanu , Fischbein E „Psihologie” ,
6. Paul Popescu Neveanu , Fischbein E „Psihologie” ,
Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti 1990, pag.107- 117  7. Kolumbus Schulman Elinor „Didactică
Editura didactică şi
pedagogică, Bucureşti 1990, pag.107-
117
 7. Kolumbus Schulman Elinor „Didactică preşcolară”, V &
Integral ,
Bucureşti , 2000, pag. 9-15
117  7. Kolumbus Schulman Elinor „Didactică preşcolară”, V & Integral , Bucureşti , 2000, pag.