Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECTUL PROBEI DE EVALUARE

Clasa: a VIII- a
Unitatea colar: coala Gimnaziala nr 56
Disciplina: Cultura civic
Unitatea de invatare: Autoritate si Ierarhie
Tipul de evaluare: Sumativ
Propuntor: Profesor Mariana Nezami
Obiective de evaluare:
Sa utilizeze corect concepte, precum : autoritate, putere, ierarhie sociala, ierarhie
organizationala
Sa faca distinctia intre autoritate si putere
Sa identifice importanta autoritatii in viata privata si intr-un stat democratic
Sa aiba si sa isi exprime opinii cu privire la excesul si lipsa autoritatii
Nr.
item

Itemi
Completati spatiile libere cu termenii potriviti:
1.Autoritatea inseamna puterea de a-ti impune propria vointa celorlalti in conditiile in
care acestia o ., considerand-o .
2.Statul , ca autoritate politica isi impune prin intermediul. .
3.Daca legile sunt incalcate de catre cetateni, indiferent din ce motiv, statul are dreptul
de a interveni prin mijloace de .pentru respectarea lor.
Realizati corespondenta corecta dintre elementele coloanei A(termeni specifici
culturii civice ) si elementele coloanei B(definitii ale acestora):
A
B
------1 autoritate
a. o putere legitima
------2 putere
b. stratificare a persoanelor din punctul
de vedere al autoritatii, prestigiului,
influentei, etc
-----3 ierarhie sociala
c. sistem de conducere ,,piramidal
-----4 ierarhie organizationala
d. un reprezentant al puterii de stat
e. capacitatea de a-si impune propria vointa
asupra altora

1.

2.

Raspundeti cu adevarat sau fals:


1.----Autoritatea implica puterea, dar si dreptul de a folosi puterea.
2.----A avea putere inseamna autoritate.
3.----Viata privata reprezinta domeniul in care persoanele sunt libere sa se manifeste in
intimitatea lor si sa ia decizii pentru ele insele. Spatiul privat poate fi ,, invadat
numai cu acordul nostru sau pe baza de mandat emis de o autoritate a statului
4.-----In statele democratice , deciziile privind viata in spatiul public sunt rezervate
cetatenilor
Analizati , in maxim 10 randuri, si exprimati un punct de vedere personal
referitor la urmatoarele afirmatii:
-,, existenta unor reguli prea numeroase sau a unor structuri de conducere prea rigide
poate duce la blocarea actiunii oamenilor, si la nemultumire, chiar revolta;
- ,,absenta normelor sau lipsa lor de fermitate are consecinte negative asupra vietii
oamenilor si eficientei unei societati
Din oficiu

3.

4.

Toate subiectele sunt obligatorii.Se acorda 30 puncte din oficiu.


Timpul efectiv de lucru este de 35 minute

Tipul
itemului

Punctaj

Semiobiectiv

15p

Obiectiv

15p

Obiectiv

20p

Subiectiv

20p

30p

SCENARIU DIDACTIC

Nr.
Crt.

Etapele lectiei

Durata

1.

Moment organizatoric

3 min

Organizeaza clasa si noteaza


absentii

2.

Verificarea cunostintelor
dobandite anterior prin
evaluare scrisa

45 min

Solicita rezolvarea testului


Indica detaliile tehnice pentru
fiecare tip de itemi in parte
Supravegheaza corectitudinea
evaluarii
Noteaza baremul de corectare pe
tabla

Rezolva cerintele
testului
Activitate
individuala

3.

Evaluare

2 min

Solicita incetarea activitatii si


strange testele

Inceteaza
activitatea si
preda testul

Activitatea profesorului

Activitatea
elevului
-

Scoala Gimnaziala nr. 56


Disciplina Cultura civica

Nume si prenume elev--------------------Clasa a VIII-a------------------Data------------------------------TEST SCRIS LA CULTURA CIVICA

Toate subiectele sunt obligatorii .Timpul efectiv de lucru este de 35 minute.


SUBIECTUL I
Completati spatiile libere cu termenii potriviti:

15 puncte

1.Autoritatea inseamna puterea de a-ti impune propria vointa celorlalti in conditiile in care
acestia o ., considerand-o .
5p
2.Statul , ca autoritate politica isi impune prin intermediul. . 5 p
3.Daca legile sunt incalcate de catre cetateni, indiferent din ce motiv, statul are dreptul de a
interveni prin mijloace de .pentru respectarea lor.
5p
SUBIECTUL II
15 puncte
Realizati corespondenta corecta dintre elementele coloanei A(termeni specifici culturii
civice ) si elementele coloanei B(definitii ale acestora):
A
B
------1 autoritate
a. o putere legitima
3p
------2 putere
b. stratificare a persoanelor din punctul
de vedere al autoritatii, prestigiului,
influentei, etc
3p
-----3 ierarhie sociala
c. sistem de conducere ,,piramidal
3p
-----4 ierarhie organizationala
d. un reprezentant al puterii de stat
3p
e. capacitatea de a-si impune propria vointa
asupra altora
3p
SUBIECTUL III
20 puncte
Raspundeti cu adevarat sau fals:
1.----Autoritatea implica puterea, dar si dreptul de a folosi puterea.
5p
2.----A avea putere inseamna autoritate.
5p
3.----Viata privata reprezinta domeniul in care persoanele sunt libere sa se manifeste in
intimitatea lor si sa ia decizii pentru ele insele. Spatiul privat poate fi ,, invadat numai cu
acordul nostru sau pe baza de mandat emis de o autoritate a statului
5p
4.-----In statele democratice , deciziile privind viata in spatiul public sunt rezervate cetatenilor 5p
SUBIECTUL IV

20 puncte

Analizati , in maxim 10 randuri, si exprimati un punct de vedere personal referitor la


urmatoarele afirmatii:
-,, existent unor reguli prea numeroase sau a unor structuri de conducere prea rigide poate duce la
blocarea actiunii oamenilor, si la nemultumire, chiar revolta;

- ,,absenta normelor sau lipsa lor de fermitate are consecinte negative asupra vietii oamenilor si
eficientei unei societati
Scoala Gimnaziala nr.56
Disciplina Cultura civica
Clasa a VIII-a
BAREM
TEST SCRIS LA CULTURA CIVICA
Se vor puncta orice alte formulari si modalitati de rezolvare corecta a cerintelor, in acord
cu spiritul solutiilor din barem.
SUBIECTUL I
15 puncte
Completati spatiile libere cu termenii potriviti:
1. accepta, legitima
2. puterea, legislatiei
3. constrangere

2,5 p si 2,5 p
2,5 p si 2,5 p
5p

SUBIECTUL II
15 puncte
Realizati corespondenta corecta dintre elementele coloanei A(termeni specifici culturii
civice ) si elementele coloanei B(definitii ale acestora):
1. a, d
3p
2. e
3p
3. b
3p
4. c
3p
SUBIECTUL III
Raspundeti cu adevarat sau fals:
1. A
2. F
3. A
4. F

20 puncte
5p
5p
5p
5p

SUBIECTUL IV
20 puncte
- Precizarea temelor la care se refera afirmatiile(excesul si lipsa de autoritate)
7p
- Analizarea temei precizate
5p
- Precizarea unui punct de vedere personal referitor la tema precizata
3p
- Utilizarea adecvata a limbajului de specialitate
1p
- Organizarea prezentarii, coerenta exprimarii
3p
- Incadrarea in limita de spatiu precizata
1p
Total test: 70 puncte. Se acorda 30 puncte din oficiu. Nota finala se stabileste prin
impartirea la 10 a punctajului obtinut.

S-ar putea să vă placă și