Sunteți pe pagina 1din 11

I.P.R.O.T.I.

M
INSTITUTUL DE PROIECTARI TIMISOARA

Investitia.............
Obiectul..

Antemasuratoare

Beneficiar.

DEVIZ PE CATEGORII DE LUCRARI


DEVIZ TERASAMENTE

Nr.crt

Proiect nr:

Simboluri
sau coduri

Articol de deviz
a. Unitati de masura si
cantitati
b. Denumirea articolelor
c. Greutatile materialelor
principale(in tone)

Preturi unitare:
Valori pe articole si pe alte capitole ale devizului
a. Materiale
Materiale Manopera
Utilaj de
Totale
Transporturi
b. Manopera
constructii
materiale
c. Utilaje
principale
d. Transport CFR
frachte
a materialelor
medii
principale
3aX4a
3aX4b
3aX4c
5+6+7
3aX4d
4
5
6
7
8
9
a.

1
1.

2
TSGO4B1

3
ha : 0.12
Defrisare mecanica a
suprafetelor de arbusti si
tufisuri

2.

TSG08H1

buc : 50
Doborare cu fierastraul
mecanic a arborilor de
rasinoase si foioase

a.

3.

TSG01A1

100 mp : 6.7
Degajarea terenului de
frunze si crengi

a.

4.

TSG10A1

5.

TSG02A1

100 buc : 0.5


Scoaterea cioatelor de
foioase tari si de brad
100 mp : 1.78

Cod.
Grupa(subgrupa) de categ a lucrarii..

Valoarea devizului lei

a.
a.

Greutatile
totale pe
articol ale
materialelor
principale
3aX3c
10

6.

TSA03F1

7.

TSC19A1

8.

TSC21G1

9.

TSC04F1

10.

TRB01C14

Curatirea terenului de iarba


si buruieni

b.

MC : 503
Sapatura manuala de
pamant
905.4 to
100 MC : 2.7
Sapatura mecanica cu
bulldozer pana la 10 m si
impingerea pamantului
4860 to
100 mc : 1.8
Spor consum de ore utilaj
pentru transport pamant la
100 m
3240 to
MC : 7240
Sapatura mecanica cu exc
pe senile 0.7-1,25
13032 to
Transport cu roaba la 40 m

a.
b.
c.
d.

11. TRA01A01 Tansport cu autobasculanta


la 1 km

a.

12. TRA01A05 Transport cu


autobasculanta la 5 km
13.

TSE03B1

100 MP : 24
Finisare manuala a
taluzurilor

a.

14.

TSE05A1

100 MP : 130
Nivelarea terenului natural

a.

si a platformei de
terasament cu autogrederul
15.

TSD02B1

100 MP : 3.7
Imprastierea pamantului cu
buldozerul

a.

16.

TSD14A1

a.

17.

TSD09A1

MC : 37
Udarea mecanica a
straturilor de pamant cu
autocisterna
37 to
MC : 3700
Compactarea cu tavalug
picior de oaie
6660 to

I.P.R.O.T.I.M

a.

INSTITUTUL DE PROIECTARI TIMISOARA


Proiect nr:

Nr.crt

Beneficiar.
Simboluri
sau coduri

1
1.

2
DA18A1

2.

DA18B1

3.

DA10B1

4.

DB01D1

5.

DB02D1

6.

DB14D1

Articol de deviz
a. Unitati de masura si
cantitati
b. Denumirea articolelor
c. Greutatile materialelor
principale(in tone)
3
MC : 92
Strat de fundatie din
aggregate cu asternere
manuala
MC : 1750
Strat de fundatie din
aggregate cu asternere
mecanica
MC : 1830
Strat rutier din mat
stabilizat cu ciment
MP : 12100
Curatire mecanica
MP : 12100
Amorsarea suprafetei
To : 1740
Strat de baza (AB 25)

Investitia.............
Obiectul..

Antemasuratoare
DEVIZ PE CATEGORII DE LUCRARI
DEVIZ SUPRASTRUCTURA DRUM

Cod.
Grupa(subgrupa) de cat a lucrarii.

Valoarea devizului lei

Preturi unitare:
Valori pe articole si pe alte capitole ale devizului
a. Materiale
Materiale Manopera
Utilaj de
Totale
Transporturi
b. Manopera
constructii
materiale
c. Utilaje
principale
d. Transport CFR
frachte
a materialelor
medii
principale
3aX4a
3aX4b
3aX4c
5+6+7
3aX4d
4
5
6
7
8
9

a.

a.
a.

Greutatile
totale pe
articol ale
materialelor
principale
3aX3c
10

7.

DB12B1

To : 1160
Strat de legatura (BAD 25)

8.

DB14B1

To : 1160
Strat de uzura din BA16

9.

DZ01A1

MC : 1830
Prepararea in statii fixe a
amestecului pt straturi
rutiere stabilizate
0.089
To : 1740
Preparare AB 25 pt straturi
de baza exec la cald
0.128
To : 1160
Preparare BAD 25 pt strat
de legatura la cald
0.198
To : 1160
Preparare BA16 pt strat de
uzura exec la cald
0.227
Mp : 3250
Impietruirea acostamentelor
cu un strat de piatra

10. DZ11C1

11. DZ16A1

12. DZ14A1

13. DE01A1

a.

a.

a.

a.

14. TRA01A05

To : 488
Transport piatra sparta pt
acostament

a.

15. TRA01A05

To : 4100
Transport mixtura cu
autobasculanta

a.

16. TRA01A05

To : 1840
Transport agregate pt
stratul de fundatie

a.

I.P.R.O.T.I.M
INSTITUTUL DE PROIECTARI TIMISOARA

Investitia.............
Obiectul..

Proiect nr:

Antemasuratoare

Beneficiar.

DEVIZ PE CATEGORII DE LUCRARI


DEVIZ ZID DE SPRIJIN

Articol de deviz

Preturi unitare:

Cod.
Grupa(subgrupa) de cat a lucrarii.

Valoarea devizului lei

Valori pe articole si pe alte capitole ale devizului

Nr.crt
1
1.

2.
3.
4.

5.

Simboluri
sau coduri

a. Unitati de masura si
cantitati
b. Denumirea articolelor
c. Greutatile materialelor
principale(in tone)

2
TSC04F1

3
MC : 576
Sapatura mecanica cu exc
pe senile 0.7-1,25
1037 to
TRA01A05 Transport pamant cu
autobasculanta
576mc x 1.8to/mc = 1036.8
CB11A1
MP : 1404
Cofraj pt beton in elevatie
CA01B1

CA01B1

MC : 576
Turnare beton simplu
marca B100
1382 to
MC : 1070
Turnare beton simplu
marca B100
2568 to
MC : 288
Dren in spatele zidului de
sprijin

6.

PE01C1

7.

AcA12C1

M : 60
Montare teava PVC tip M

8.

CZ0104A1

MC : 576
Prepararea betonului marca

a. Materiale
Materiale Manopera
b. Manopera
c. Utilaje
d. Transport CFR
a materialelor
principale
3aX4a
3aX4b
4
b.

a.
a.

a.

Utilaj de
constructii

Totale

3aX4c

5+6+7

Transporturi
materiale
principale
frachte
medii
3aX4d

Greutatile
totale pe
articol ale
materialelor
principale
3aX3c
10

9.

CZ0104A1

10. TRA06A05
11. TRA06A05
12.

B100
1382 to
MC : 1070
Prepararea betonului marca
B150
2568 to
Transport beton marca
B100

a.

Tansport beton marcaB150

I.P.R.O.T.I.M
INSTITUTUL DE PROIECTARI TIMISOARA

Investitia.............
Obiectul..

Proiect nr:

Antemasuratoare

Beneficiar.

DEVIZ PE CATEGORII DE LUCRARI


DEVIZ PODET

Articol de deviz

Preturi unitare:

Cod.
Grupa(subgrupa) de cat a lucrarii.

Valoarea devizului lei

Valori pe articole si pe alte capitole ale devizului

Nr.crt
1
1.

2.

Simboluri
sau coduri

a. Unitati de masura si
cantitati
b. Denumirea articolelor
c. Greutatile materialelor
principale(in tone)

2
TSC04F1

3
MC : 103
Sapatura mecanica cu exc
pe senile 0.7-1,25
186 to
TRA01A05 Transport cu autobasculanta
la 5 km

3.

PC02A1

Cofraje pt betoane in
elevatia infrastructure si a
zidurilor de sprijin

4.

PC04A1

Cofraje din panouri tip P pt


beton armat

5.

PD01A1

Montarea armaturilor pt
betonul armat in
suprasctructura + cuzinetii
culei

6.

PB01A1

Turnare beton
simplu(B100) in
completari,
nivelari,umpluturi si panta

6.

PB06B1

Turnare beton
simplu(B100) in elevatii,
culei, aripi, ziduri si
timpane

a. Materiale
Materiale Manopera
b. Manopera
3aX4a
3aX4b
c. Utilaje
d. Transport CFR
a materialelor
principale
4
5
6
c.

Utilaj de
constructii
3aX4c

Totale
5+6+7

Transporturi
materiale
principale
frachte
medii
3aX4d
9

Greutatile
totale pe
articol ale
materialelor
principale
3aX3c
10

7.

PB11B1

Turnarea betonului
armat(B150) in tabliere
16mp x 0,25 cm = 4mc
8.
CZ0104A1
MC : 5.86
Prepararea betonului marca
B100
14.06 to
9.
CZ0104A1
MC : 39
Prepararea betonului marca
B150
94 to
10. TRA06A05
Transport beton marca
B100
11. TRA06A05
Transport beton marca
B150
12.
PF03A1
Strat suport pentru
hidroizolatii din mortar
marca B100
2 m x 8 m =16 mp
13.
PF05B1
Hidroizolatie podet dalat
2m x8m = 16 mp
14
PF07B1
Sapa de protectie a
hidroizolatiei din beton
B200 de 4 cm grosime
2m x8m = 16 mp
15. CZ0106A1
Mc : 0.64
Preparare beton marca
B200
1.53 to

a.

a.

TRA01A01

9.0

TRA01A05

17.0
6.3
-

TRB01C14

S-ar putea să vă placă și