Sunteți pe pagina 1din 9

CAPITOLUL XIII

Organizarea procesului complex de preparare,


transport yi punere n oper a betonului n
elementele structurale
(funda(ii, cadre, planyee)Capitolul XIII:Organizarea procesului complex de preparare transport si punere in
opera a betonului in elementele structurale student:Cernescu Radu C-tin


- 131 -
Organizarea procesului complex de preparare,
transport yi punere n oper a betonului n elementele structurale
(funda(ii, cadre, planyee)


a) $chema logic a procesului complex
1
2
Preparare
beton si
descrcare
(gravitatie)

Malaxor
3
3
b
q 500dm
r 0.7
2400kg/ m
=
=
p =

a 1 p
n ; ; n o

Buncr
b
' 3
b
b
' 3
V 3.20m
r 0.8;
V
2100kg/ m
=
=
p =a 2
n ;o

3
Asteptare n
buncr si
descrcare
(gravitatie)


Transport la
obiect si
descrcare

' 3
T
T
' '
3 m
Autoagitator
V 3.20m
V ;D 2km
;v 15km/ h
=
=
o =

4
5


4
o6


Asteptare
n bene
Ridicare
beton pe
obiect si
turnare
AM5 Q
eI
`5tI
Q
c
nec
P
ex
`7m
3
/h


5 b
;C o

Punere n
oper
(mprstiere
si
compactare)
Manual
b
m
v ;VEI36
N; n ; NT6
o
3 p t
; n ;D o

Bene papuc
' 3
b
b b
b
V 0.80m
V ; n 4
g 350kg
=
=
=

1eI
t
C
b

Capitolul XIII:Organizarea procesului complex de preparare transport si punere in
opera a betonului in elementele structurale student:Cernescu Radu C-tin


- 132 -
Automacara AM5 de 5 tI:

min
max
eI
L 11.35m
R 4m
R 9m
R 5.8m
=
=
=
=

max
min
ceI
H 11.3m
H 8.5m
H 10.8m
=
=
=

max
min
ceI
Q 3.1t
Q 1.1t
Q 2.0t
=
=
=

' '
c nec b b
Q v g 0.8 2100 300 1980kg 1.98tI = p + = + = =

b) Corelarea capacittilor mijloacelor utilizate n procesul complex:
' ' '
a b B b T b b b b c nec b b b b b
' 3
b b b
3
b
q
n r V V n v (Q g ) n v n
1000
r 0.7
r 0.7
r r' ' r' 0.8 2400 2100kg/ m
r' 0.8
2400kg/ m
p = p = = p = = p
|
=

p = p = p = p = =
, `

p =
| )

- volumul de beton din buncr:
' '
- % -
' ' p p =
' 3
T
V 3.2m =
'
T
V =volumul de beton transportat cu autoagitatorul (mc).
V
B
V
T
320m
3

- numrul de amestecuri la prepararea betonului:
'
'
T b
a b T b a
b
q 1000 V 1000 3.2 2100
n r V n 8
1000 q r 500 0.7 2400
p
p = p = = =
p
ameste
curi;
- numrul de bene papuc de capacitate
' 3
b
v 0.80m =

' '
T
T b b b b b
b
V 3.20
V n v n 4.0
v 0.8
= p = = = bene
- volumul de beton din bena papuc
' 3
b b
v v 0.80m = = ;
- volumul betonului pus n oper dintr-o ben papuc:
'
3
b
b b
b
3
b
2100
v v 0.8 0.70m
2400
v 0.70m
p
= = =
p
=

Capitolul XIII:Organizarea procesului complex de preparare transport si punere in
opera a betonului in elementele structurale student:Cernescu Radu C-tin


- 133 -
- sarcina necesar la crligul macaralei :
c nec b b b b b b b b
(Q g ) n v n v g 0.7 2400 300 1980kg 1.98tI = p = p + = + = =

Macara AM5 de 5 tI:
R
eI
58 m
H
ceI
108 m
Q
ceI
20 tI

c) evaluarea duratelor Iazelor caracteristice din procesul complex:
- durata de preparare a unui amestec si de descrcare n buncr:
1
q
r NTU
1000
o = (h)
1
500
7 0.051 0.018h 1.07min
1000
o = = =
- durata minim de asteptare n buncr inclusiv descrcarea n mijlocul
de transport :
2 a 1
(n 1) (8 1) 0.018 0.125h 7.50min o = o = = =
- durata de transport si de descrcare n bena papuc:
3
' '
3
min
D 2.0
0.034 0.167h 10.04min
v 15
o = + o = + =
- durata minim de asteptare a ultimei bene papuc cu beton
4 b 5
(n 1) o = o
- durata minim a ciclului de lucru al macaralei pentru turnarea
betonului dintr-o ben:
5 c nec
Q NTU o = ;
b
5
b
v
c
o = - durata eIectiv a ciclului de lucru a
macaralei la turnarea betonului n diIerite elemente structurale;
Betonare Iundatii:
3 ex
b I
P 7.0
C 6.36m / h
1.1 1.1
= = =
Betonare cadre: C
c c
5
4 1
7
4 1
= =
0
!
m
3
/h
Betonare plansee:
3
b p ex
C P 7.0m / h = =
Capitolul XIII:Organizarea procesului complex de preparare transport si punere in
opera a betonului in elementele structurale student:Cernescu Radu C-tin


- 134 -

Betonare Iundatii:
min 6 6 11 0
36 6
7 0
5
= = = = h
C
v
-1
-
1
o
Betonare cadre: min 4 8 14 0
5
7 0
5
= = = =

h
C
v
c -
-
c
o
Betonare plansee:
b
5 p
b pI
v 0.7
0.10h 6.0min
c 7.0
o = = = =
Betonare Iundatii:
o
4I
) ) min 8 19 33 0 11 0 1 4 1
5
= = = h n
1 -
o
Betonare cadre: o
4-c
(4 1)014 042 h 252 min
Betonare plansee:
4 p b 5 p
(n 1) (4 1) 0.10 0.30h 18.0min o = o = = =
- durata de punere n oper a betonului dintr-o ben:
b
6
v NT
(h)
N

o =
Betonare Iundatii:
min 7 21 362 0
3
55 1 7 0
6
= =

= h
1
o
Betonare cadre: o
6-c
min 4 29 49 0
3
1 2 7 0
= =

h

Betonare plansee:
6 p
0.7 1.40
0.327h 19.60min
3

o = = =
Conditia ca procesul de punere n oper s nu devin loc ngust
5i 6i m eI
N o = o (numrul de muncitori necesari)
Betonare Iundatii:
b
5 I 6 I
m m
v NT 0.7 1.55
0.11h
N N

o = = o = =
Capitolul XIII:Organizarea procesului complex de preparare transport si punere in
opera a betonului in elementele structurale student:Cernescu Radu C-tin


- 135 -
m
0.7 1.55
N 9.86
0.11

= = muncitori
m eI
N 9 = muncitori
Betonare cadre :
o
5-c
014 h
2

1 2 7 0
N
m
5 10
14 0
1 2 7 0
=

N
m
9 muncitori
Betonare plansee:
b
5 p
m m
v NT 0.7 1.40
0.10h 9.8
N N

o = = = = muncitori
m eI
N 9 =
n concluzie duratele minime ale Iazelor caracteristice sunt:
o
1
0018 h o
2
0125 h o
3
0167 h
o
4I
0330 h o
5I
0110 h o
6I
0362 h
o
4c
042 h o
5c
014 h o
6c
049 h
o
4-p
030 h o
5p
010 h o
6p
027 h

Vrsta betonului dintr-un strat sau Isie la terminarea punerii n oper:
Betonare bloc Iundatii:
i
1
6
1eI I
i 6
t 0.018 0.125 0.167 0.33 0.11 0.11 0.86h 51.6min
=
= o = + + + + + = =


Betonare cadre:
t
1 eI c

6
1
c
o 0018 0125 0167 042 014 014 101 h
Betonare plansee:
i
3
6
1eI p
i 6
t 0.018 0.125 0.167 0.30 0.10 0.10 0.81h 48.6min
=
= o = + + + + + = =Pentru
0
b
20 C = si ciment II/B-$ 325 t
i
150 h 90 min
Pentru
0
b
20 C = si ciment II/A-$ 325R t
i
v 125 h 75 min
Pentru
0
b
30 C = si ciment II/B-$ 325 t
i
125 h 75 min
Pentru
0
b
30 C = si ciment II/A-$ 325 R t
i
100 h 60 min
Capitolul XIII:Organizarea procesului complex de preparare transport si punere in
opera a betonului in elementele structurale student:Cernescu Radu C-tin


- 136 -
Conditia tehnologic de betonare:
i
6
1eI i
i 6
t t
=
= o

este ndeplinit la
betonarea elementelor structurale chiar pentru temperaturi ale mediului de 30
o
C.
Conditia ca procesul de transport s nu devin loc ngust se asigur prin
numrul de mijloace de transport necesare:

3 3
b b
T 3
'
T b
' ' '
3
m
C
n
V
2D
v
o
> o
p
o = o + + o


3
'
o - durata manevrelor la ncrcarea betonului
3
'
o 1 min 0.017 h

3
' '
o - durata manevrelor la descrcarea betonului
3
' '
o 2 min 0.034 h

3
2 2.0
0.017 0.034 0.318h 19min
15

o = + + = =
Betonare Iundatii:

b b
T 3
'
T b
C 6.36 2.4
n 0.318 0.720
3.2 2.1 V
o
> o = =
p
1 autoagitator

Betonare cadre:
n
T
_ 568 0 318 0
1 2 2 3
4 2 5
3
'
=

o
p
p
- %
- -
'
C
1 autoagitator
Betonare plansee

b b
T 3
'
T b
C 7.0 2.4
n 0.318 0.795
3.2 2.1 V
o
> o = =
p
1 autoagitator
Capitolul XIII:Organizarea procesului complex de preparare transport si punere in
opera a betonului in elementele structurale student:Cernescu Radu C-tin


- 137 -

Ritmul de transport (7,1cul o7,7)
Pentru betonarea tuturor elementelor structurale:

'
3 T b
TeI bi b
V
Dt
n c
o p

p


0.318 3.2 2.1
Dt 0.318h 19min 0.440h
1.0 6.36 2.4

= = = =


Conditia ca procesul da preparare s nu devin loc ngust se asigur prin
numrul de unitti de preparare
i
p b
n C NTU =
Betonare Iundatii:

i
p b
n C NTU 6.36 0.051 0.324 1malaxor = = =
Betonare cadre:
n
p
C
bi
NTU 50 0051 0255 1 malaxor
Betonare plansee:

p
p b
n C NTU 7.0 0.051 0.35 1malaxor = = =

Capitolul XIII:Organizarea procesului complex de preparare transport si punere in
opera a betonului in elementele structurale student:Cernescu Radu C-tin


- 138 -
Fis tehnologic pentru organizarea procesului complex de preparare
transport si punere n oper a betonului
Utilaj la obiect automacara AM5 de 5tI P
ex max
7m
3
/h
F.T.4
0.1


1) Betoane:
- n blocul de Iundatie:
- C10/12/P
4
-T
3
-II/A-$ 325R/31
- n plansee si cadre:
- C20/25/P
4
-T
3
-II/A-$ 325R/31

2) $chema de organizare a procesului:
1) betonare bloc Iundatie;
2) betonare cadre;
3) betonare plansee.