Sunteți pe pagina 1din 2
Declaratie privind aderarea la Partidul Democrat din Moldova Subsemnatii, primari alesi prin votul exprimat de cet&fenii Republica Moldova la alegerile locale din 2015, facem publice urmatoarele decizii, pe care le-am cugetat mult gi pe care le luam findnd cont de interesul celor care ne susfin in fruntea localitatilor: 1. Am decis sa demisioném din calitatea de membri ai PLDM. De mult timp deja, noi nu ne-am mai simfit cu adevrat membri ai acestui partid, pentru cé nu am fost de acord cu deciziile luate de fruntasii sai, nu am fost consultafi inainte de a fi luate deciziile date. In aceste condifi, este gi firesc si anuntim plecarea noastra dintr-un partid care nu mai este al primarilor, nu mai este al pro-europenilor, nu mai este nici macar al cetdtenilor care de 6 ani de zile si-au pus inerederea in el. 2. Am decis si continuim si activiim din fruntea primériilor, respectind voturile gi inerederea care ne-au fost acordate. Ne vom duce pnd la capt mandatele noastre si vom face tot posibilul pentru a indeplini toate sau cele mai importante dintre promisiunile si nevoile pe care le au localitajile noastre. 3. Aderim la PDM si mergem astfel aldituri de cea mai mare echipa a primarilor din fara, echipa primarilor de naidejde de la PDM. Noi impirtisim aceeasi determinare cu democrafii de a face din localitatile din fara asta locuri in care oamenii si trdiasc& decent, in siguranfé, cu méndrie. Localitatile noastre vor beneficia de sfaturile expertilor cu mare experienfa din PDM, care au reusit deja s& atrag’ fonduri de dezvoltare in mai multe sate gi orage, facdnd viata oamenilor mai buna, mai confortabila. 4, Suntem convingi c& decizia noastrd va fi bine infeleasd: noi nu luim 0 decizie politic’, ci 0 decizie care vine in interesul suti la sutd al cetifenilor pe care ii reprezentim. Este dreptul nostra personal si parisim PLDM, dac& nu ne mai simtim reprezentati de aceasti formatiune si este datoria noastr ca alesi locali si luim cea mai bund decizie pentru localititile din care facem parte, 5. Astizi, mai clar decdt oricdind, se vede cA sansa la dezvoltare a localititilor din Republica Moldova este data prin stabilitate si prin Iucrul in echipa, alaturi de oameni dg nidejde, pusi pe treaba. Feawan Cote . Fetch 11 marti 2016 Poimon eou- Cio wh Cayft Festtos cou fu UM ec. ete prim we 3 Comu LL) LQ oun cag wt pu ene Primaz com. Moxe2veg Buyer Vita@, 0 : wor ¢ hetumb&ays e Bisesu Give ViteGe Reruae 4 Srupecud © (Regeacel Vr efle Mebeng alot Pp PM erence € Caer He) Zobrue gan. SoG) Proce Werte ~e-— oy Peincarah s, yg pt Te te . & Soe A wet Styne oto Garcons Shwe, MG, © Sopa