Sunteți pe pagina 1din 6

Data : 17.01.

2014
Clasa : a VIII-a B
Aria curriculara : Limba si comunicare
Disciplina : Limba si literatura romana
Subiectul lectiei : Propozitia subordonata atributiva
Tipul lectiei : de insusire de noi cunostinte
Propuntor: Munteanu Anca
Durata : 50 minute
Obiective operationale :
La sfarsitul orei , elevii vor f capabili :
a)

Cognitive

O1- sa defneasca propozitia subordonata atributiva;


O2- sa identifce subordinate attributive in diferite texte ;
O3sa sesizeze pe langa ce elemente din propozitia regenta apare atributiva
;
O4- sa identifce elementele de relatie (introductive );
O5- sa recunoasca topica si punctuatia subordonatei attributive ;

O6
sa construiasca fraze cu subordonate atributive introduce prin diferite elemente int
ductive.
b)

Afective

Manifestarea spiritului de colegialitate si cooperare in cadrul echipei.


Participarea cu interes la lectie.
c)

Psihomotorii

Sa rezolve exercitii de contragere a propozitiei atributive in atribut si inv


ers.

STRATEGII DIDACTICE
Medode si procedee : conversatia , explicatia , observatia , exercitiul (de
expansiune si de contragere) , demonstratia , lucrul cu manualul ,
munca independenta
Forme de organizare : frontala , individuala , munca in echipa
Mijloace didactice: manualul , fse de lucru , testul de evaluare formativa
Resurse temporale : 50 minute
Resurse umane : capacitatile de invatare ale elevilor
Bibliografe :
Limba si literatura romana,
autor Marin Iancu

manual pentru clasa a VIII-a

Ed. Corint

Programa de Limba si literature romana clasa a VIII-a


Ghidul profesorului pentru clasa a VIII-a Ed. Corint , autor Marin Iancu
Popescu , Stefania- Gramativa practica a limbii romane , Buc. 2003
Medodica predarii limbii romane in scoala
Ghid metodologic al profesorului de limba romana
Ed. Europolis , Constanta , 2004

Carmen Gugus

SCENARIUL DIDACTIC
1.

Organizarea clasei
Se stabileste ordinea in clasase noteaza absentii si se pregatesc cele necesare desfasurarii lectiei.

2.

Actualizarea cunostintelor anterioare


Prin verificarea temelor elevilor,se reiau cunostintele despre atribut.
.
Elevii au avut ca tema de rezolvat exercitiiin care au avut de identificat si analizat atributul
dintr-un text.

3.

Captarea atentiei elevilor pentru activitatea didactica ce urmeaza:

Are loc o scurta discutie despre clasificarea propozitiilor in principale se secundare si despre
termenii regenti ai partilor secundare de propozitieinsistand asupra faptului ca atributul are reg
ent nominal iar complementul are ca regent verbal .
4.

Anuntarea subiectului nou si a obiectivelor operationale


Vom continua studiul propozitiilor subordonate si anume propozitia subordonata atribut
iva ,care face parte din categoria subordonatelor necircumstantialeiar la sfarsitul orei va
trebui sa. ( se anunta obiectivele operationale mentionate mai sus ).

5.

Prezentarea sarcinilor de invatare


Li se vor da elevilor fise de lucru ,cuprizand fapte de limba illustrative pentru ceea ce
inseamna propozitia atributiva in contextul relatiei sale cu alte propozitii : (anexa 1)
a)

Elevul silitor e laudat .

b)

Omul intelept m-a impresionat .

c)

Orasul meu natal este Craiova .

d)

Cartea de pe birou este un roman .

e)

Ideea plecarii a fost a mamei .

Elevii vor analiza pe rand atributele propozitiilorsintetizand observatiile sub forma unui
tabel cu urmatoarele rubrici:cuvantul cu functie de atribut,intrebarea la care raspunde,a
rtea de vorbire prin care se exprima, topica, punctuatia.
6.

Conducerea invatarii si dobandirea de noi cunostinte


1. Elevii sunt solicitati sa incerce sa inlocuiasca atributele prin propozitii
folosind procedeul expansiunii .
Ce inseamna expansiune ?
Mod de lucru :
Introducerea unui element de relatie
Introducerea unui predicat
Pastrarea intelesului

Prin acest procedeu se obtin frazele :


a)

Elevul / care este silitor / e laudat ./

b)

Omul / care este intelept / ma impresioneaza ./


3

c)

Orasul / in care m-am nascut / este Craiova ./

d)

Cartea / care se afla pe birou / este un roman ./

e)

Ideea / ca sa plecam de-acasa / a fost a mamei ./

In ceea ce priveste echivalenta dintre atribut si propozitia subordonata atributiva


elevii ajung sa formuleze singuri definitia atributivei .

Prof. : Ce functie sintactica au in propozitiile date cuvintele subliniate ?


Elevii: Cuvintele subliniate au functia sintactica de atribut .
Prof .: Ce rol indeplinesc in fraza propozitiile obtinute prin expansiune ?
Elevii
Propozitiile obtinute au rolul de atribute langa substantivele sau substitutele lor din propozitia regenta .
Raspunsurile elevilor pot completa un ciorchine,inceput de profesorcu ajutorul caruia
se va ajunge la formularea definitiei subordonatei atributive.
Propozitia care indeplineste in fraza rolul de atribut pe langa un substantiv din propozitia
regenta se numeste propozitie subordonata atributiva .
Elevii sunt solicitati sa incerce sa inlocuiasca propozitia subordonata atributiva prin
contragere in parte de vorbire corespunzatoare .
Ce inseamna contragere?
Mod de lucru :
Eliminarea unui element de relatie
Eliminarea unui predicat
Pastrarea intelesului
Elevii sunt solicitati sa incerce sa inlocuiasca propozitia subordonata atributiva prin co
ntargere in parte de vorbire corespunzatoare.
Satul / in care s-a nascut Creanga / este Humulesti ./
Satul natal este Humulesti .
2. Pentru descoperirea elementelor regente se supun atentiei elevilor urmatoarele exem
plele ( dictate si scrise pe tabla ) .
AT.
4

Am cumparat cartea / care mi-a placut ./


Subst.
AT
Nu dormea din cauza aducerilor-aminte / ce il chinuiau./
Locutiune substantivala
AT
I-am multumit aceluia / pe care il stiam ./
Pronume

AT
Tu ai ales doi / care ti-au placut ./
Numeral
Prin conversatie euristica elevii sunt condusi sa descopere elementele regente:
3.
A.

Substantiv
Locutiune substantivala
Pronume
Numeral
Pentru descoperirea elementelor relationale(introductive) se dau ca exemple pe fise
pentru a fi analizate pe grupe : ( anexa 2 )
Pronume relative

Imi place persoana / pe care mi-a prezentat-o ./


Aceasta este prietena / careia i-ai oferit flori ./
Sarbatoarea / care te opreste din treburi / reface relatia cu sacrul ./
Colindatorii / carora le deschizi usa / reprezinta comunitatea ./
Te-ai asezat pe scaunul / cui nu-l ocupase ./
A sosit scrisoarea / ce o asteptam ./
Intrebarea / ce cadou luam / ne-am pus-o ./
B.
Adverbe relative
Mi-ai aratat locul / unde s-a aflat casa voastra ./
Ziua / cand o sa plecam / n-am stabilit-o./
Mama o sa pregateasca bucate / cum n-ati mai mancat ./
Hotararea / cat sa stam acolo / n-am luat-o ./
C.
Conjunctii subordonatoare
Ma preocupa ideea / ca nu voi ajunge la timp ./
Dorinta / sa plecam in prima zi de vacanta / ne-am exprimat-o ./
5

Decizia / ca toti sa o ajutam pe mama la treaba / e a voastra ./


Ne-a mirat inrebarea daca vine si Dan .
D.
Pronume nehotarat
Iti voi sustine ideea / oricare ar fi ea ./
Observatiile elevilor vor fi notate in caiete si pe tabla
Tot din exemplele din fise se trage concluzia ca propozitia atributiva sta dupa termenul regent
sau intercalata in propozitia regenta .
4. Pentru topica si punctuatia propozitiei atributive li se cere elevilor sa distinga cu
atentie urmatoarele exemple:
Voi ,/ care v-ati pregatit pentru concurs /, veti castiga ./ - AT izolat
Cantecul / pe care il ascult / este vechi./ - AT neizolata
Propozitia subordonata atributiva sta intotdeauna dupa termenul regent,de obicei ,
imediat dupa aceasta si este adesea intercalate in regenta.
De cele mai multe , atributiva nu se desparte prin virgula de regenta.
Cand aduce o explicatie suplimentara atributiva se numeste atributiva explicativa si
se desparte prin virgula .
7. Asigurarea feed-back-ului
Are loc pe tot parcursul lectiei
prin aprecieri verbale si prin efectuarea unui exercitiu pe fisa de lucru . (anexa 3 )
8. Evaluare formativa
Ca activitate independenta individuala se da spre rezolvare testul de evaluare formativa
care va fi luat de catre profesor pentru a fi corectat si notat .( anexa 4)
9.

Asigurarea retentiei si a transferului

Tema pentru acasa. Contrageti propozitii subordonate urmatoare in parti de propozitie corepunzatoare :
Locul unde m-am nascut imi este drag.
Dorinta sa plece il macina .
Am intalnit o fata care avea parul foarte lung .