Sunteți pe pagina 1din 2

ASEPSIE I ANTISEPSIE

DEFINIII,GENERALITI Asepsia
Re p r e z i n t t o t a l i t a t e a m s u r i l o r, d e o b i c e i f i z i c e , p r i n c a r e s e p r
e v i n e c o n t a m i n a r e a p l g i l o r. A s e p s i a , d e c i , n l t u r a g e n i i i
n f e c i o i d e p e s u p r a f e e l e obiectelor care vin n contact cu esuturile.
Antisepsia
Reprezint totalitatea msurilor, de obicei chimice, prin care se nltur agenii
infecioi din esuturile vii. Aceste msuri vizeaz distrugerea germenilor care
aucontaminat esuturile.
Dezinfecia
r e p r e z i n t t o t a l i t a t e a m s u r i l o r d e distrugere a agenilor patogeni
(bacterii, virui,
fungi)d e p e o b i e c t e l e i n e r t e . P r i n d e z i n f e c i a r e a l i z a t c u ajutorul
mijloacelor chimice i fizice se distrug, parial, populaiile microbiene.D e z i n f e c i a
nu este egal cu sterilizarea
d e o a r e c e s u p r a f e e l e i n s t r u m e n t e l o r , d u p d e z i n f e c i e , r m n neaco
perite, fiind supuse contaminrii ulterioare.
S t e r i l i z a r e a e s t e m i j l o c u l p r i n c a r e t o a t e microorg
anismele vii sau sporulate sunt distruse.
Sterilizarea se face prin mijloace fizice i chimice, iar materialul sterilizat se ambaleaz
steril pentru a fi apoimeninut n aceast stare pn la utilizare.
METODE FIZICE DE STERILIZARESterilizarea prin cldur
realizeaz o degradare
a p r o t e i n e l o r m e m b r a n e i b a c t e r i e n e i o d i s t r u g e r e a germenilor. Se
realizeaz prin utilizarea cldurii uscate sau umede.
Flambarea
Incinerarea
ASEPSIA SI ANTISEPSIA
I. Definirea unor termeni cheie1.Sterilizarea
- metode fizico-chimice de distrugere a tuturor germenilorpatogeni;
2.Dezinfectia
- totalitatea mijloacelor fizice si chimice, ce determinaindepartarea, inactivarea, distrugerea
germenilor patogeni din mediu;Poate fi :
- profilactica
- pentru prevenirea izbucnirii si raspandirii bolilor cu punct deplecare cunoscut;
- in focar
- curenta, aplicata de-a lungul intregii spitalizari a bolnavului;
- terminala
, adresata obiectelor folosite de bolnavul internat, mobilierului,camerei;
3.Asepsia
- "fara infectie" stare a unui obiect/ mediu/ incapere/plagacaracterizata prin absenta
germenilor patogeni.
4.Antisepsia
- "impotriva putrefactiei" - totalitatea masurilor prin care serealizeaza distrugerea
germenilor prezenti intr-o plaga, pe tegumente sau inmediu.Antiseptic - produsul care
previne sau impiedica multiplicarea ori inhibaactivitatea microorganismelor; aceasta
activitate se realizeaza fie prin inhibareadezvoltarii, fie prin distrugerea lor, pentru
prevenirea sau limitarea infectiei lanivelul tesuturilor.
5. C uratarea
- etapa preliminara obligatorie, permanenta si sistematica incadrul oricarei activitati sau
proceduri de indepartare a murdariei (materieorganica si anorganica) de pe suprafete
(inclusiv tegumente) sau obiecte, prinoperatiuni mecanice sau manuale, utilizandu-se agenti
fizici si/sau chimici, carese efectueaza in unitatile sanitare de orice tip, astfel incat
activitatea medicala sase desfasoare in conditii optime de securitate.
CURATAREA
Norma tehnica din 6 februarie 2007 (Norma tehnica din 2007)privind curatarea, dezinfectia sisterilizarea in unitatile
sanitarePublicat inMonitorul Oficial 128 din 21 februarie 2007 (M. Of. 128/2007)

Curatenia reprezinta rezultatul aplicarii corecte a unui program de curatare.Suprafetele si


obiectele pe care se evidentiaza macro- sau microscopic materiiorganice ori anorganice se
definesc ca suprafete si obiecte murdare.Curatarea se realizeaza cu detergenti, produse de
intretinere si produse decuratat.In utilizarea produselor folosite in activitatea de curatare
se respecta urmatoarele
reguli fundamentale
:a) respectarea tuturor recomandarilor producatorului;b) respectarea normelor generale de
protectie a muncii, conform prevederilorin vigoare;c) este interzis amestecul produselor;