Sunteți pe pagina 1din 47

NOTIUNI DE LEGISLATIE

SPECIFICA ASISTENTEI SOCIALE IN


DOMENIUL PROTECTIEI COPILULUI
Suport de curs

Formator: Bilc Ada-Delia

Norma juridica definire si clasificare


Ca element constitutiv al dreptului, norma juridica poate fi definita ca o regula de conduita, instituita de puterea publica
sau recunoscuta de aceasta, a carei respectare este asigurata, la nevoie, prin forta coercitiva a statului. Scopul normei juridice
corespunde finalitatii dreptului si anume de a asigura convietuirea sociala, orientand comportarea oamenilor in directia
promovarii si consolidarii relatiilor sociale potrivit idealurilor si valorilor ce guverneaza societatea respectiva.
Exista diferite clasificari ale normelor juridice, in functie de criteriul avut in vedere.
Dupa obiectul pe care il reglementeaza, adica relatiile sociale la care se refera normele juridice, se constituie distinct
ramurile de drept si institutiile juridice (drept constitutional, drept penal, drept civil, drept electoral, drept administrativ, etc.).
Acesta poate fi si un criteriu de clasificare a normelor juridice, ca norme de drept constitutional, civil, penal, comercial, etc.
Dupa forta juridica pe care o au normele juridice, tinand seama de ierarhia si forma de exprimare ca acte normative,
distingem norme din legi, norme din decrete, din hotarari ale guvernului, etc.
Dupa sfera de aplicare si gradul de generalitate, avem norme generale, norme speciale si norme de exceptie.
Dupa modul de redactare, distingem norme juridice complete si norme juridice incomplete, care se completeaza cu
trimitere la alte norme.
O clasificare de importanta deosebita este facuta din punct de vedere al caracterului conduitei, a naturii conduitei pe care
o prescriu. Avand in vedere acest criteriu, normele juridice pot fi clasificate in onerative, prohibitive si permisive.
Normele juridice onerative sunt acelea care prescriu in mod expres obligatia de a savarsi o actiune. De exemplu, Codul
familiei prevede ca sotii sunt obligati sa poarte in timpul casatoriei numele pe care le-au declarat cu ocazia casatoriei.
Normele prohibitive sunt acelea care interzic savarsirea unei actiuni, a unei fapte. Acestei categorii de norme juridice ii
apartin majoritatea normelor de drept penal, de drept administrativ, etc. Astfel de norma prohibitiva este cea prevazuta de Codul
familiei, care arata ca este oprita casatoria intre rude in linie dreapta, precum si in linie colaterala, pana la al patrulea grad.
Normele juridice permisive sunt acelea care, fara a obliga sau interzice in mod categoric o actiune, o conduita, prevad
posibilitatea ca subiectul sa-si aleaga singur o conduita, actionand dupa propria apreciere. Astfel, dreptul de recurs al partilor in
proces este o norma permisiva, pentru ca lasa la apreciereea partilor daca vor uza sau nu de aceasta cale de atac.
Normele onerative si prohibitive poarta si denumirea de norme imperative sau categorice, deoarece nu admit nici o
derogare in realizarea lor, iar normele permisive sunt denumite in stiinta juridica si norme dispozitive.
Forma de exprimare a normelor juridice (legi, decrete, hotarari, etc.) in cadrul sistemului de drept reprezinta izvoare ale
dreptului. Acestea pot fi:
- nationale, provenind de la autoritatea statala sau din obiceiul comunitatilor stabilite pe teritoriul statului);
- internationale (tratate internationale, norme provenind de la organisme internationale care au putere de reglementare sau
cutume internationale).
Actele normative in general si legea, in special, reprezinta categoria foarte importanta a izvoarelor dreptului in toate
sistemele de drept capatand un caracter predominant, mai ales in epoca moderna si contemporana.
Legea este actul normativ cu valoare juridica superioara, cel mai important izvor al dreptului ce emana de la Parlament,
organul suprem al puterii de stat, exponent al puterii suverane a poporului. Legea se distinge de celelalte acte normative atat prin
pozitia superioara in sistemul izvoarelor dreptului, fiind edictata de organul suprem reprezentativ al puterii de stat, potrivit unei
proceduri anume stabilite, cat si prin continutul normativ al reglementarilor instituite de ea. Din punct de vedere al fortei juridice
se disting urmatoarele categorii de legi
- constitutionale sau fundamentale (Constitutia)
- organice;
- ordinare.
Legile organice au o procedura de adoptare diferita de cea a legilor ordinare, mai pretentioasa, necesitand un cvorum mai
calificat decat al legilor ordinare.
Actele normative subordonate legii au denumiri si forme diferite in sistemul de drept al fiecarui stat. Ele pot fi totusi
clasificate ca : acte ale sefului statului (decrete), acte ale organelor centrale executive (hotarari, ordonante, regulamente, ordine,
instructiuni, decizii).
Decretele, de regula acte ale Presedintelui, potrivit domeniilor in care sunt date, sunt in principiu acte concrete, individuale
(de numiri in functie, de acordari si avansari in grade militare).

Guvernul, ca organ al puterii executive, adopta in indeplinirea atributiilor sale, hotarari, pe baza si in vederea executarii
legilor.
Sunt izvoare ale dreptului, de asemenea, instructiunile, ordinele si alte asemenea acte cu caracter normativ ale ministrilor si
celorlalti conducatori ai organelor centrale ale administratiei de stat.
Hotararile organelor locale ale administratiei de stat, in masura in care au caracter normativ, sunt, de asemenea, izvoare de
drept.

Reglementari interne si internationale


in domeniul asistentei sociale
Evolutia si transformarile prin care a trecut societatea romaneasca, in special in ultimii ani, au evidentiat necesitatea
crearii cadrului legislativ necesar dezvoltarii unei palete largi de servicii sociale adresate unor categorii diverse de benefeciari
persoane aflate in dificultate sau care se confrunta cu o serie de probleme/nevoi carora nu le pot face fata si care ajung adesea in
situatii de disconfort, inadaptare, izolare, marginalizare sau chiar excludere sociala.
In acest sens, a fost elaborata Legea nr.705/2001 privind sistemul national de asistenta sociala, care reglementeaza
organizarea, functionarea si finantarea sistemului national de asistenta sociala. Legea defineste asistenta sociala ca fiind
ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile administratiei publice locale si societatea civila asigura prevenirea,
limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii ce pot genera marginalizarea sau chiar excluderea
sociala. Conform acestui act normativ, sistemul national de asistenta sociala se intemeiaza pe urmatoarele principii generale:
a) respectarea demnitii umane, potrivit cruia, fiecrei persoane i este garantat dezvoltare liber i deplin a personalitii;
b) universalitatea, potrivit cruia fiecare persoan are dreptul la asisten social, n condiiile prevzute de lege;
c) solidaritatea social, potrivit cruia comunitatea particip la sprijinirea persoanelor care nu i pot asigura nevoile sociale,
pentru meninerea i ntrirea coeziunii sociale;
d) parteneriatul, potrivit cruia instituiile publice i organizaiile societii civile coopereaz n vederea organizrii i dezvoltrii
serviciilor sociale;
e) subsidiaritatea, potrivit cruia statul intervine atunci cnd iniiativa local nu a satisfcut sau a satisfcut insuficient nevoile
persoanelor.
Pe langa aceste prevederi cu caracter general, legea cuprinde capitole distincte referitoare la dreptul la asistenta sociala,
prestatii si servicii sociale, institutii de asistenta sociala, organizarea si functionarea sistemului national de asistenta sociala.
In sistemul national de asistenta sociala o atentie deosebita s-a acordat si se acorda legislatiei privind protectia
drepturilor copilului. Legislatia in acest domeniu a cunoscut un moment deosebit de important prin aparitia Ordonantei de
Urgenta nr.25/1997 cu privire la adoptie si a Ordonantei de Urgenta nr.26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate.
Evolutia sistemului de protectie a copilului, precum si necesitatea corelarii legislatiei in acest domeniu cu legislatia
europeana in materie au determinat adoptarea unui nou pachet legislativ, care cuprinde urmatoarele acte normative, cu aplicare
de la 01.01.2005:
- Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului;
- Legea nr.273/2004 privind regimuljuridic al adoptiei;
-Legea nr.274/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului Roman pentru Adoptii;
- Legea nr.275/2004 pentru modificarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.12/2001 privind infiintarea Autoritatii Nationale
pentru Protectia Copilului si Adoptie;
Pentru punerea in aplicare a acestor acte normative, a fost necesara elaborarea unei legislatii secundare, precum si
legiferarea de standarde in domeniu, dupa cum urmeaza:
- Hotararea Guvernului nr. 1437 din 2 septembrie 2004 privind organizarea i metodologia de funcionare a comisiei pentru
protecia copilului;
- Hotararea Guvernului nr. 1435 din 2 septembrie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
273/2004 privind regimul juridic al adopiei;
- Hotarrea Guvernului nr. 1440 din 02/09/2004 privind condiiile i procedura de liceniere i de inspecie a serviciilor de
prevenire a separrii copilului de familia sa, precum i a celor de protecie special a copilului lipsit temporar sau definitiv de
ocrotirea prinilor si ;
- Ordinul nr. 80 din 25 iunie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind ntocmirea planului de servicii i a
Normelor metodologice privind ntocmirea planului individualizat de protecie ;

- Hotararea Guvernului nr. 1024 din 25 iunie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonanei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum i a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii
sociale;
- Hotararea Guvernului nr. 1434 din 2 septembrie 2004 privind atribuiile i Regulamentul-cadru de organizare i funcionare
ale Direciei generale de asisten social i protecia copilului;
- Hotararea Guvernului nr. 1438 din 2 septembrie 2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare i funcionare a
serviciilor de prevenire a separrii copilului de familia sa, precum i a celor de protecie special a copilului lipsit temporar sau
definitiv de ocrotirea prinilor si;
- Hotararea Guvernului nr. 1439 din 2 septembrie 2004 privind serviciile specializate destinate copilului care a svrit o fapt
penal i nu rspunde penal;
- Hotararea Guvernului nr. 1432 din 2 septembrie 2004 privind atribuiile, organizarea i funcionarea Autoritii Naionale
pentru Protecia Drepturilor Copilului;
- Hotarrea Guvernului nr. 1442 din 02/09/2004 privind serviciile i activitile ce pot fi desfurate de ctre organismele private
romne n cadrul procedurii adopiei interne ;
- Hotarrea Guvernului nr. 1441 din 02/09/2004 cu privire la autorizarea organizaiilor private strine de a desfura activiti n
domeniul adopiei internaionale ;
In ceea ce priveste standardele, legiferarea acestora este determinata de necesitatea respectarii de catre toti furnizorii de
servicii sociale (publici si privati) a unor conditii de calitate minime si obligatorii pentru tipul/tipurile de servicii pe care le ofera.
Dintre cele mai importante reglementari in aceasta materie, pot fi amintite urmatoarele :
- Ordinul nr. 177 din 16 decembrie 2003 privind aprobarea standardelor minime obligatorii pentru telefonul copilului,
standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat i exploatat, precum i a standardelor
minime obligatorii privind centrul de resurse comunitare pentru prevenirea abuzului, neglijrii i exploatrii copilului;
- Ordinul nr. 45 din 25 martie 2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind procedura adopiei interne;
- Ordinul nr. 35 din 15 mai 2003 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru asigurarea proteciei copilului la
asistentul maternal profesionist i a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde ;
- Ordinul nr. 422 din 9 august 2004 pentru aprobarea Standardelor obligatorii de calitate privind serviciile sociale specializate
din Romnia, furnizate n sistem public, privat i parteneriat public-privat;
- Ordinul nr. 24 din 4 martie 2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi;
- Ordinul nr. 25 din 9 martie 2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu
dizabiliti;
- Ordinul nr. 87 din 16 iulie 2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrul maternal ;
- Ordinul nr. 88 din 27 iulie 2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere i sprijin pentru
prini i copii ;
- Ordinul nr. 64 din 19 mai 2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de pregtire i sprijinire a
reintegrrii sau integrrii copilului n familie;
- Ordinul nr. 69 din 10 iunie 2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz n domeniul
proteciei copilului;
- Ordinul nr. 48 din 30 martie 2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciul pentru dezvoltarea
deprinderilor de via independent;
- Ordinul nr. 89 din 27 iulie 2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de primire n regim de
urgen pentru copilul abuzat, neglijat i exploatat;
- Ordinul nr. 21 din 26 februarie 2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecia
copilului de tip rezidenial;
Sistemul national de asistenta sociala cuprinde numeroase reglementari referitoare la protectia persoanelor cu handicap,
precum si la protectia persoanelor varstnice.
In ceea ce priveste protectia si promovarea drepturilor persoanele cu handicap, noul act normativ care sta la baza
reglementarii acestei categorii de persoane este Legea nr. 448/2006. O data cu intrarea n vigoare a prezentei legi au fost
abrogate Ordonana de urgen a Guvernului nr. 102/1999 privind protecia special i ncadrarea n munc a persoanelor cu
handicap, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 519/2002, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i
orice alte dispoziii contrare prezentei legi.
Un alt segment al sistemului national de asistenta sociala este reprezentat de legislatia privind persoanele varstnice,
principalele acte normative in acest domeniu fiind umatoarele:

- Legea nr.16/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor varstnice, organism de
interes public creat in vederea institutionalizarii dialogului dintre persoanele varstnice si autoritatile publice, pentru protectia
drepturilor si libertatilor acestor categorii de persoane;
- Legea nr.17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, care reglementeaza serviciile si prestatiile de care pot
beneficia acestea;
- Hotararea Guvernului nr.886/2000 privind aprobarea Grilei nationale de evaluare a nevoilor persoanelor varstnice, care
cuprinde criteriile de incadrare in grade de dependenta; Aceste criterii se stabilesc prin evaluarea statusului functional, senzorial
si psihoafectiv al persoanei varstnice;
- Ordinul nr.491/2003 privind aprobarea Grilei de evaluare medico-sociala a persoanelor care se interneaza in unitati de asistenta
medico-sociale;
Grila de evaluare medico-social prevzut la alin. (1) este redactat sub forma unei fie standard structurate pe componenta
medical i componenta social i reprezint instrumentul n baza cruia se realizeaz internarea n unitile de asisten medicosociale.
Alte acte normative importante in domeniul asistentei sociale sunt urmatoarele:
- Hotararea Guvernului nr.773/2002 pentru organizarea si functionarea Comisiei interministeriale privind asistenta sociala ;
- Legea nr.116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale ;
- Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat ;
- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si unele
facilitati populatiei pentru plata energiei termice ;
- Legea nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social ;
- Legea nr.34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza
si administreaza unitati de asistenta sociala ;
- Ordonanta Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii ;
- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.118/1999 privind infiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate ;
- Legea nr.129/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului Roman de Dezvoltare Sociala ;
- Legea nr.195/2001 a voluntariatului .
Un nou pachet legislativ in domeniul asistentei sociale a fost elaborat si promulgat in anul 2006. In acest sens, actele
normative sunt :
1. Legea nr. 47/2006 privind sistemul national de asistenta sociala, ale carei prevederi abroga dispozitiile Legii nr.
705/2001;
2. Ordinul nr. 95/2006 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre directiile generale de
asistenta sociala si protectia copilului si serviciile publice de asistenta sociala/persoane cu atributii de asistenta
sociala, in domeniul protectiei drepturilor copilului ;
3. Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz n domeniul
proteciei drepturilor copilului, care abroga ordinul nr. 69/2004 privind Standardelor minime obligatorii privind
managementul de caz n domeniul proteciei copilului;
4. Ordinul nr. 219/2006 privind activitile de identificare, intervenie i monitorizare a copiilor care sunt lipsii de
ngrijirea prinilor pe perioada n care acetia se afl la munc n strintate;
5. Ordinul nr. 100 din 15/ 2006 pentru aprobarea Planului-cadru de aciune n vederea reintegrrii sociale a copiilor
strzii;
6. Legea nr. 115/2006 pentru modificarea i completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat;
7. Hotararea nr. 1025 din 9/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanei de
urgen a Guvernului nr. 148/2005 privind susinerea familiei n vederea creterii copilului, cu modificrile i
completrile ulterioare;
8. Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Prezentarea sistemului national de asistenta sociala


Institutiile de asistenta sociala sunt organizate si functioneaza in baza actelor normative care reglementeaza acordarea de
asistenta sociala diferitelor categorii de beneficiari : copii, persoane cu handicap, persoane varstnice, etc.

Legea nr 47/2006 reglementeaz organizarea, funcionarea i finanarea sistemului naional de asisten social n
Romnia.
Sistemul naional de asisten social reprezint ansamblul de instituii i msuri prin care statul, prin autoritile
administraiei publice centrale i locale, colectivitatea local i societatea civil intervin pentru prevenirea, limitarea sau
nlturarea efectelor temporare ori permanente ale unor situaii care pot genera marginalizarea sau excluziunea social a
persoanei, familiei, grupurilor ori comunitilor.
Asistena social, component a sistemului naional de protecie social, cuprinde serviciile sociale i prestaiile sociale
acordate n vederea dezvoltrii capacitilor individuale sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, creterea calitii vieii
i promovarea principiilor de coeziune i incluziune social.
n vederea promovrii procesului de incluziune social, prezenta lege reglementeaz coordonarea i organizarea unitar
a sistemului de servicii sociale i prestaii sociale.
Scopul prezentei reglementri este de a crea condiiile necesare implementrii msurilor i aciunilor sociale pentru
garantarea dreptului fiecrei persoane aflate ntr-o situaie de nevoie social, datorat unor motive de natur economic, fizic,
psihic sau social, de a beneficia de servicii sociale i prestaii sociale.
n vederea garantrii accesului egal la drepturile prevzute de legislaia n vigoare, sistemul de asisten social se
ntemeiaz pe urmtoarele principii generale:
a) universalitatea, potrivit cruia fiecare persoan are dreptul la asisten social n condiiile prevzute de lege;
b) respectarea demnitii umane, potrivit cruia fiecrei persoane i este garantat dezvoltarea liber i deplin a personalitii;
c) solidaritatea social, potrivit cruia comunitatea particip la sprijinirea persoanelor care nu i pot asigura nevoile sociale,
pentru meninerea i ntrirea coeziunii sociale;
d) parteneriatul, potrivit cruia autoritile administraiei publice centrale i locale, instituiile de drept public i privat,
structurile asociative, precum i instituiile de cult recunoscute de lege coopereaz n vederea acordrii serviciilor sociale;
e) subsidiaritatea, potrivit cruia, n situaia n care persoana sau familia nu i poate asigura integral nevoile sociale, intervin
colectivitatea local i structurile ei asociative i, complementar, statul;
f) participarea beneficiarilor, potrivit cruia beneficiarii msurilor i aciunilor de asisten social contribuie activ la procesul
de decizie i de acordare a acestora;
g) transparena, potrivit cruia se asigur creterea gradului de responsabilitate a administraiei publice centrale i locale fa
de cetean, precum i stimularea participrii active a beneficiarilor la procesul de luare a deciziilor;
h) nediscriminarea, potrivit cruia accesul la drepturile de asisten social se realizeaz fr restricie sau preferin fa de
ras, naionalitate, origine etnic, limb, religie, categorie social, opinie, sex ori orientare sexual, vrst, apartenen politic,
dizabilitate, boal cronic necontagioas, infectare HIV sau apartenen la o categorie defavorizat, precum i orice alt criteriu
care are ca scop ori ca efect restrngerea folosinei sau exercitrii, n condiii de egalitate, a drepturilor omului i a libertilor
fundamentale.
Statul, prin autoritile administraiei publice centrale i locale, i asum responsabilitatea de realizare a msurilor i
aciunilor prevzute n actele normative privind prestaiile sociale i serviciile sociale.
Autoritile administraiei publice centrale asigur transferul atribuiilor i al mijloacelor financiare necesare ctre
autoriti ale administraiei publice locale i societatea civil, inclusiv ctre instituiile de cult recunoscute de lege.
Dreptul la asisten social este garantat, n condiiile legii, pentru toi cetenii romni care au domiciliul sau reedina
n Romnia, fr nici un fel de discriminare.
Cetenii altor state, apatrizii, precum i orice alt persoan care a dobndit o form de protecie i care are domiciliul
sau reedina n Romnia au dreptul la asisten social, n condiiile legislaiei romne i ale acordurilor i tratatelor la care
Romnia este parte.
Persoanele prevzute mai sus au dreptul de a fi informate asupra coninutului i modalitilor de acordare a msurilor i
aciunilor de asisten social.
Serviciile sociale pot fi servicii primare i servicii specializate.
Serviciile sociale primare sunt msuri i aciuni de proximitate i prevenie acordate n comunitate, n scopul
identificrii i limitrii situaiilor de risc n care se poate afla la un moment dat persoana, familia sau grupul.
Serviciile sociale specializate sunt msurile de suport i asisten care au ca scop meninerea, refacerea sau dezvoltarea
capacitilor persoanei ori familiei, aflat n situaii specifice de vulnerabilitate sau de risc de excludere social, i sunt acordate
de personal calificat i specializat.
Furnizarea serviciilor sociale se organizeaz ntr-un sistem descentralizat, la nivelul comunitilor locale, pentru a
rspunde ct mai adecvat nevoilor sociale identificate, tipologiei potenialilor beneficiari i condiiilor particulare n care acetia
se afl. Sistemul de servicii sociale se reglementeaz prin legi speciale.

Furnizorii de servicii sociale pot organiza i acorda servicii sociale, cu sau fr gzduire, dup cum urmeaz:
a) n comunitate;
b) la domiciliul beneficiarului;
c) n centre de zi i centre rezideniale, publice sau private.
Centrele de zi i rezideniale reprezint aezminte n care serviciile sociale sunt acordate de personal calificat i care
dispun de infrastructura adecvat furnizrii acestora; n centrele rezideniale persoana este gzduit mai mult de 24 de ore.
Serviciile sociale se pot organiza n forme diverse, stabilite prin nomenclatorul serviciilor sociale, care se aprob prin
hotrre a Guvernului.
Serviciile sociale sunt acordate de furnizori de servicii sociale care sunt persoane fizice sau juridice, de drept public ori
privat.
Furnizorii de servicii sociale i serviciile sociale acordate se acrediteaz n condiiile prevzute de lege.
Serviciile sociale sunt organizate ntr-un sistem flexibil, multidisciplinar i coordonat i pot fi furnizate n sistem
integrat cu serviciile de sntate, nvmnt, locuire, ocupare a forei de munc i altele asemenea, n funcie de complexitatea
situaiei.
Prestaiile sociale reprezint transferuri financiare i cuprind: alocaii familiale, ajutoare sociale, indemnizaii i
faciliti.
Alocaiile familiale se acord familiilor i au n vedere naterea, educaia i ntreinerea copiilor.
Ajutoarele sociale se acord persoanelor sau familiilor aflate n dificultate i ale cror venituri sunt insuficiente pentru
acoperirea nevoilor minime de via, evaluate prin anchet social, precum i prin alte instrumente specifice.
Indemnizaiile i facilitile se acord persoanelor pentru favorizarea incluziunii sociale i asigurrii unei viei
autonome; indemnizaiile cu caracter reparatoriu se acord persoanelor i, dup caz, familiilor acestora, care au suferit daune n
urma unor evenimente sociopolitice sau legate de catastrofe i calamiti naturale, recunoscute prin lege.
Principalele criterii pe baza crora se acord prestaiile sociale sunt urmtoarele:
a) evaluarea contextului familial;
b) veniturile solicitantului sau ale familiei acestuia;
c) condiiile de locuire;
d) starea de sntate i gradul de dependen.
Statul acord prestaiile sociale prin autoritile administraiei publice centrale sau locale, n conformitate cu prevederile
legislaiei n vigoare.
Prestaiile sociale se acord n bani sau n natur, din bugetul de stat ori, dup caz, din bugetul local, i sunt
reglementate prin legi speciale.

Organizarea i funcionarea sistemului naional de asisten social


Administraia public central
Ministerul Muncii, Solidaritii Sociale i Familiei este autoritatea public central care elaboreaz politica de asisten
social i promoveaz drepturile familiei, copilului, persoanelor vrstnice, persoanelor cu handicap i ale oricror alte persoane
aflate n nevoie.
Ministerul Muncii, Solidaritii Sociale i Familiei stabilete strategia naional i sectorial de dezvoltare n domeniul
social, coordoneaz i monitorizeaz implementarea acestora, susine financiar i tehnic programele sociale i exercit controlul
asupra acordrii serviciilor sociale i prestaiilor sociale. n elaborarea strategiei naionale i sectoriale, Ministerul Muncii,
Solidaritii Sociale i Familiei se consult cu autoritile publice centrale i locale care au responsabiliti n finanarea i
acordarea serviciilor sociale, precum i cu reprezentani ai societii civile cu activiti n domeniu.
n domeniul proteciei copilului, familiei i a persoanelor cu handicap funcioneaz organe i instituii de specialitate,
organizate la nivel de autoriti sau agenii naionale, subordonate Ministerului Muncii, Solidaritii Sociale i Familiei,
nfiinate prin lege.
n exercitarea atribuiilor sale, Ministerul Muncii, Solidaritii Sociale i Familiei colaboreaz cu celelalte ministere i
organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu alte instituii publice i cu organisme de drept privat.
Ministerul Muncii, Solidaritii Sociale i Familiei poate constitui structuri executive sau consultative n scopul
implementrii i monitorizrii politicilor sociale, precum i a programelor de dezvoltare n domeniu.
n vederea realizrii rolului su n domeniul asistenei sociale, Ministerul Muncii, Solidaritii Sociale i Familiei
ndeplinete urmtoarele funcii:
a) de autoritate de stat, prin care se asigur exercitarea controlului aplicrii unitare i respectrii reglementrilor legale n
domeniu;

b) de strategie, prin care se stabilesc obiectivele i direciile prioritare de dezvoltare a sistemului de asisten social, n
concordan cu politicile sociale stabilite de Guvern;
c) de reglementare, prin care se asigur elaborarea cadrului normativ i instituional necesar pentru realizarea obiectivelor
strategice n domeniul asistenei sociale;
d) de reprezentare, prin care se asigur, n numele statului romn, reprezentarea pe plan intern i extern;
e) de coordonare, prin care se asigur funcionarea unitar i eficient a sistemului de asisten social;
f) de armonizare, prin care se asigur transpunerea reglementrilor Uniunii Europene n legislaia naional;
g) de administrare, prin care se asigur gestionarea resurselor umane, materiale i financiare, conform legii;
h) de mediere social, prin care se asigur soluionarea pe cale amiabil a contestaiilor.
n domeniul asistenei sociale, Ministerul Muncii, Solidaritii Sociale i Familiei ndeplinete urmtoarele atribuii
principale:
a) elaboreaz politici i programe de dezvoltare unitar n domeniu;
b) stabilete obiectivele prioritare i direciile de aciune ale politicilor din domeniul asistenei sociale;
c) elaboreaz proiecte de acte normative, norme metodologice i alte reglementri privitoare la organizarea, funcionarea i
dezvoltarea sistemului de asisten social;
d) iniiaz i susine proiecte-pilot pentru implementarea programelor din domeniul asistenei sociale;
e) monitorizeaz i evalueaz sistemul de servicii sociale i prestaii sociale;
f) finaneaz sau, dup caz, finaneaz n parteneriat programe din domeniul asistenei sociale;
g) elaboreaz, propune i monitorizeaz indicatorii sociali din domeniu;
h) dezvolt instrumente i metodologii necesare asigurrii calitii serviciilor sociale;
i) iniiaz i asigur participarea la programe de formare profesional n domeniu;
j) reglementeaz i organizeaz un sistem unic i coerent de acreditare n domeniul serviciilor sociale.
Aplicarea unitar, la nivel teritorial, a legislaiei i a strategiilor naionale din domeniul asistenei sociale este asigurat
de Ministerul Muncii, Solidaritii Sociale i Familiei, prin structurile sale deconcentrate.
Se nfiineaz Observatorul Social, instituie public cu personalitate juridic, ce funcioneaz ca organ de specialitate n
directa coordonare a Ministerului Muncii, Solidaritii Sociale i Familiei. Observatorul Social are drept scop eficientizarea
procesului de elaborare i implementare a politicilor sociale la nivel naional. Organizarea, funcionarea i finanarea
Observatorului Social se stabilesc prin lege, la propunerea Ministerului Muncii, Solidaritii Sociale i Familiei.
Se nfiineaz Inspecia Social, ca organ de specialitate al administraiei publice centrale, cu personalitate juridic, aflat
n subordinea Ministerului Muncii, Solidaritii Sociale i Familiei. Inspecia Social are ca scop controlul implementrii
legislaiei n domeniu, precum i inspectarea activitii instituiilor publice i private, responsabile cu furnizarea prestaiilor i
serviciilor sociale. Organizarea, funcionarea i finanarea Inspeciei Sociale se stabilesc prin lege, la propunerea Ministerului
Muncii, Solidaritii Sociale i Familiei.
Se nfiineaz Agenia Naional pentru Prestaii Sociale, ca organ de specialitate cu personalitate juridic, n subordinea
Ministerului Muncii, Solidaritii Sociale i Familiei, cu scopul crerii unui sistem unitar privind administrarea procesului de
acordare a prestaiilor sociale. n vederea ndeplinirii atribuiilor care i revin, Agenia Naional pentru Prestaii Sociale i
desfoar activitatea prin structuri organizate n fiecare municipiu, reedin de jude, precum i n municipiul Bucureti.
Structurile organizate conform prevederilor mentionate anterior pot nfiina filiale locale, cu sau fr personalitate juridic, n
funcie de numrul i de categoriile de persoane beneficiare, precum i de complexitatea activitii la nivel teritorial.
Organizarea, funcionarea i finanarea Ageniei Naionale pentru Prestaii Sociale se stabilesc prin lege, la propunerea
Ministerului Muncii, Solidaritii Sociale i Familiei.
Dispozitiile privind infiintarea si functionarea Observatorului Social, Inspectiei Sociale si Agentiei Nationale pentru
Prestatii Sociale se vor aplica de la datele prevazute de legile speciale.
De asemenea, de la data de 01.01.2007, Inspectia Sociala va prelua atributiile si responsabilitatile referitoare la inspectie
de la Autoritatea Nationala a Persoanelor cu Handicap si de la Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului.
Administraia public local
Pentru asigurarea aplicrii politicilor sociale n domeniul proteciei copilului, familiei, persoanelor vrstnice,
persoanelor cu handicap, precum i altor persoane, grupuri sau comuniti aflate n nevoie social, autoritile administraiei
publice locale nfiineaz i organizeaz servicii publice de asisten social.
Autoritile administraiei publice locale rspund de nfiinarea, organizarea i furnizarea serviciilor sociale.
Consiliile judeene nfiineaz i organizeaz, n subordinea lor, serviciul public de asisten social, la nivel de direcie
general, cu urmtoarele atribuii principale:

a) elaboreaz i implementeaz strategiile i planurile de aciune la nivel judeean, n concordan cu strategiile i planurile
naionale de aciune n domeniu, precum i cu programul propriu de dezvoltare comunitar;
b) iniiaz i aplic msuri de prevenire i combatere a situaiilor de marginalizare i excludere social i asigur soluionarea
urgenelor sociale;
c) coordoneaz nfiinarea, organizarea i furnizarea serviciilor sociale, n concordan cu nevoia social identificat,
asigurnd o acoperire echitabil a dezvoltrii acestora pe ntreg teritoriul judeului, i acord sprijin financiar i tehnic pentru
susinerea acestora;
d) propune nfiinarea i administreaz serviciile sociale specializate, direct sau n parteneriat, ori prin contractare cu alte
autoriti i instituii publice i private, forme de asociere a societii civile, inclusiv cu instituii de cult recunoscute de lege,
implicate n derularea programelor de asisten social;
e) acord sprijin autoritilor locale, n scopul dezvoltrii i organizrii serviciilor sociale;
f) asigur activitile de informare, formare i consiliere, n vederea creterii performanei serviciilor publice de asisten
social de la nivelul consiliilor locale ale municipiilor, oraelor i comunelor;
g) monitorizeaz i evalueaz serviciile sociale nfiinate i administrate;
h) elaboreaz i implementeaz proiecte cu finanare naional i internaional n domeniu;
i) acord asisten tehnic necesar pentru crearea i formarea structurilor comunitare consultative, ca form de sprijin n
activitatea de asisten social;
j) elaboreaz i propune consiliului judeean proiectul de buget anual pentru susinerea serviciilor sociale i a altor msuri de
asisten social, n conformitate cu planul de aciune propriu.
Consiliile locale ale municipiilor, oraelor i comunelor nfiineaz, n subordinea lor, serviciul public de asisten
social, la nivel de direcie sau, dup caz, serviciu, cu urmtoarele atribuii principale:
a) identific nevoile sociale ale comunitii i le soluioneaz n condiiile legii;
b) rspunde de nfiinarea, organizarea i furnizarea serviciilor sociale primare;
c) dezvolt i gestioneaz servicii sociale specializate, dup caz, n condiiile legii;
d) ncheie convenii de parteneriat i iniiaz programe de colaborare cu alte autoriti locale, instituii publice i private,
structuri asociative, precum i cu instituii de cult recunoscute de lege, pentru furnizarea serviciilor sociale dezvoltate, n
conformitate cu nevoile locale identificate i cu prevederile planului judeean de aciune;
e) furnizeaz informaiile i datele solicitate de serviciul public de asisten social judeean, precum i de autoritile publice
centrale cu responsabiliti n domeniu;
f) elaboreaz i implementeaz proiecte cu finanare naional i internaional n domeniu;
g) elaboreaz i propune consiliului local al municipiului, oraului sau comunei proiectul de buget anual pentru susinerea
serviciilor sociale i a altor msuri de asisten social, n conformitate cu planul de aciune propriu. Prin derogare de la
prevederile mentionate, pentru ndeplinirea atribuiilor prevzute la mai sus, consiliile locale i primriile de la nivelul
comunelor, care nu dispun de capacitatea i resursele necesare nfiinrii unui serviciu public de asisten social, angajeaz
personal cu competene n domeniul asistenei sociale, cu contract individual de munc.
In ceea ce priveste protectia copilului, pornind de la nivel central, trebuie avute in vedere dispozitiile H.G. 1432/2004
privind atributiile, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului (A.N.P.D.C.).
Conform acestui act normativ, A.N.P.D.C. este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica,
in subordinea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei. Autoritatea exercit urmtoarele funcii: funcia de strategie,
funcia de reglementare, funcia de administrare, funcia de reprezentare i funcia de autoritate de stat. De asemenea, Autoritatea
asigura respectarea, pe teritoriul Romaniei, a drepturilor copilului prin interventia, in conditiile legii, in procedurile
administrative si judiciare privind respectarea si promovarea drepturilor copilului.
Tot la nivel central, conform H.G. nr. 1433/2004 este organizat si functioneaza Oficiul Roman pentru Adoptii (O.R.A.),
care este un organ de specialitate, cu personalitate juridica, aflat in subordinea Guvernului. Oficiul coordoneaza si
supravegheaza activitatile de adoptie si realizeaza cooperarea internationala in domeniul adoptiei. De asemenea, O.R.A. are
rolul de a duce la indeplinire obligatiile asumate de statul roman in materia adoptiei prin conventiile si tratatele internationale la
care Romania este parte, de a pune in aplicare si de a urmari si asugura aplicarea unitara a legislatiei in domeniul adoptiei.
La nivel local, conform Legii nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, in subordinea consiliilor
judetene functioneaza Directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului, care realizeaz la nivel judeean, msurile de
asisten social n domeniul proteciei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vrstnice, persoanelor cu handicap,
precum i a oricror persoane aflate n nevoie.
In baza acestor reglementari, Structura organizatoric orientativ, necesar pentru asigurarea funcionrii Directiilor
generale de asistenta sociala si protectia copilului, este urmtoarea:

1. compartimentul pentru ngrijire de tip familial n domeniul asistenei sociale a persoanelor adulte;
2. compartimentul pentru ngrijire de tip familial n domeniul proteciei copilului;
3. compartimentul pentru ngrijire de tip rezidenial n domeniul asistenei sociale a persoanelor adulte;
4. compartimentul pentru ngrijire de tip rezidenial n domeniul proteciei copilului;
5. compartimentul de intervenie n regim de urgen n domeniul asistenei sociale a persoanelor adulte; n cadrul acestuia se
organizeaz i funcioneaz telefonul pentru semnalarea cazurilor de urgen ale persoanelor adulte;
6. compartimentul de intervenie n situaii de abuz, neglijare, trafic i migraie;
7. compartimentul de intervenie n regim de urgen n domeniul proteciei copilului; n cadrul acestuia se organizeaz i
funcioneaz "telefonul copilului";
8. compartimentul de evaluare a copilului care svrete fapte penale i nu rspunde penal;
9. compartimentul de evaluare complex a copilului cu dizabiliti;
10. compartimentul de evaluare i monitorizare n domeniul asistenei sociale i proteciei copilului;
11. compartimentul strategii, programe, proiecte n domeniul asistenei sociale i proteciei copilului;
12. compartimentul antisrcie i prevenire a marginalizrii sociale;
13. secretariatul comisiei pentru protecia copilului;
14. secretariatul comisiei de expertiz medical a persoanelor adulte cu handicap;
15. compartimentul resurse umane;
16. compartimentul economic i financiar-contabil;
17. compartimentul tehnic, achiziii publice i administrativ;
18. compartimentul juridic i contencios;
19. compartimentul audit;
20. compartimentul de relaii cu publicul.
Direcia general de asistenta sociala si protectia copilului ndeplinete urmtoarele atribuii principale:
a) n domeniul proteciei persoanei adulte:
1. completeaz evaluarea situaiei socioeconomice a persoanei adulte aflate n nevoie, a nevoilor i resurselor acesteia.
Asigur furnizarea de informaii i servicii adecvate n vederea refacerii i dezvoltrii capacitilor individuale i ale celor
familiale necesare pentru a depi cu fore proprii situaiile de dificultate, dup epuizarea msurilor prevzute n planul
individualizat privind msurile de asisten social;
2. acord persoanei adulte asisten i sprijin pentru exercitarea dreptului su la exprimarea liber a opiniei;
3. depune diligene pentru clarificarea situaiei juridice a persoanei adulte aflate n nevoie, inclusiv pentru nregistrarea tardiv
a naterii acesteia;
4. verific i reevalueaz trimestrial i ori de cte ori este cazul modul de ngrijire a persoanei adulte n nevoie pentru care s-a
instituit o msur de asisten social ntr-o instituie, n vederea meninerii, modificrii sau revocrii msurii stabilite;
5. asigur msurile necesare pentru protecia n regim de urgen a persoanei adulte aflate n nevoie, inclusiv prin organizarea
i asigurarea funcionrii n structura proprie a unor centre specializate;
6. depune diligenele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat privind msurile de
asisten social;
7. ndeplinete orice alte atribuii prevzute de lege;
b) n domeniul proteciei drepturilor copilului:
1. ntocmete raportul de evaluare iniial a copilului i familiei acestuia i propune stabilirea unei msuri de protecie
special;
2. monitorizeaz trimestrial activitile de aplicare a hotrrilor de instituire a msurilor de protecie special a copilului;
3. identific i evalueaz familiile sau persoanele care pot lua n plasament copilul;
4. monitorizeaz familiile i persoanele care au primit n plasament copii, pe toat durata acestei msuri;
5. identific, evalueaz i pregtete persoane care pot deveni asisteni maternali profesioniti, n condiiile legii; ncheie
contracte individuale de munc i asigur formarea continu de asisteni maternali profesioniti atestai; evalueaz i
monitorizeaz activitatea acestora;
6. acord asisten i sprijin prinilor copilului separat de familie, n vederea reintegrrii n mediul su familial;
7. reevalueaz, cel puin o dat la 3 luni i ori de cte ori este cazul, mprejurrile care au stat la baza stabilirii msurilor de
protecie special i propune, dup caz, meninerea, modificarea sau ncetarea acestora;
8. ndeplinete demersurile viznd deschiderea procedurii adopiei interne pentru copiii aflai n evidena sa;
9. identific familiile sau persoanele cu domiciliul n Romnia care doresc s adopte copii; evalueaz condiiile materiale i
garaniile morale pe care acestea le prezint i elibereaz atestatul de familie sau de persoan apt s adopte copii;

10

10. monitorizeaz evoluia copiilor adoptai, precum i a relaiilor dintre acetia i prinii lor adoptivi; sprijin prinii
adoptivi ai copilului n ndeplinirea obligaiei de a-l informa pe acesta c este adoptat, de ndat ce vrsta i gradul de maturitate
ale copilului o permit;
11. ndeplinete orice alte atribuii prevzute de lege;
c) alte atribuii:
1. coordoneaz i sprijin activitatea autoritilor administraiei publice locale din jude n domeniul asistenei sociale i
proteciei copilului;
2. coordoneaz metodologic activitatea de prevenire a separrii copilului de prinii si, precum i cea de admitere a adultului
n instituii sau servicii, desfurate la nivelul serviciilor publice de asisten social;
3. acord asistena tehnic necesar pentru crearea i formarea structurilor comunitare consultative ca form de sprijin n
activitatea de asisten social i protecia copilului;
4. evalueaz i pregtete persoane, identificate de serviciul public local de asisten social, care pot deveni asisteni
personali ai persoanei cu handicap, i supravegheaz activitatea acestor asisteni;
5. colaboreaz cu organizaiile neguvernamentale care desfoar activiti n domeniul asistenei sociale i proteciei
copilului sau cu ageni economici prin ncheierea de convenii de colaborare cu acetia;
6. dezvolt parteneriate i colaboreaz cu organizaii neguvernamentale i cu ali reprezentani ai societii civile n vederea
acordrii i diversificrii serviciilor sociale i a serviciilor pentru protecia copilului, n funcie de nevoile comunitii locale;
7. colaboreaz pe baz de protocoale sau convenii cu celelalte direcii generale, precum i cu alte instituii publice din
unitatea administrativ-teritorial, n vederea ndeplinirii atribuiilor ce i revin, conform legii;
8. asigur la cerere consultan de specialitate gratuit privind acordarea serviciilor, msurilor i prestaiilor de asisten
social i protecia copilului; colaboreaz cu alte instituii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;
9. propune consiliului judeean nfiinarea, finanarea, respectiv cofinanarea instituiilor publice de asisten social, precum
i a serviciilor pentru protecia copilului;
10. prezint anual sau la solicitarea consiliului judeean, rapoarte de evaluare a activitilor desfurate;
11. asigur acordarea i plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu handicap;
12. sprijin i dezvolt un sistem de informare i de consultan accesibil persoanelor singure, persoanelor vrstnice,
persoanelor cu handicap i oricror persoane aflate n nevoie, precum i familiilor acestora, n vederea exercitrii tuturor
drepturilor prevzute de actele normative n vigoare;
13. acioneaz pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecia instituionalizat a persoanelor n nevoie, inclusiv
ngrijirea la domiciliu;
14. organizeaz activitatea de selectare i angajare a personalului din aparatul propriu i instituiile/serviciile din subordine, de
evaluare periodic i de formare continu a acestuia;
15. asigur serviciile administrative i de secretariat ale comisiei pentru protecia copilului, respectiv ale comisiei de expertiz
medical a persoanelor adulte cu handicap;
16. ndeplinete orice alte atribuii prevzute n acte normative sau stabilite prin hotrri ale consiliului judeean.
In subordinea Directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului functioneaza, fara personalitate juridica,
centre rezidentiale (pentru copilul aflat in dificultate, pentru copilul cu nevoi speciale, pentru copilul cu dizablitati, pentru
copilul seropozitiv), centre maternale, centre de ingrijire de zi, centre de consiliere si sprijin pentru parinti, servicii de
monitorizare, asistenta si sprijin al femeii gravide predispuse sa isi abandoneze copilul, centre de pregatire si sprijinire a
reintegrarii si integrarii copilului in familie, servicii de asistenta a copilului pentru exercitarea dreptului la exprimarea libera a
opiniei, etc. De asemenea, in cadrul directiilor functioneaza retele de asistenti maternali profesionisti, care primesc in plasament
atat copii aflati in dificultate, cat si copii cu nevoi speciale sau seropozitivi.
La nivelul comunitatilor locale (municipale si orasenesti) functioneaza serviciul public de asisten social.
Serviciul public de asisten social realizeaz la nivel local, msurile de asisten social n domeniul proteciei
copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vrstnice, persoanelor cu handicap, precum i a oricror persoane aflate n
nevoie.
Conform aceluiasi act normativ, consiliile locale comunale au obligatia de a ncadra n aparatul propriu persoane cu
atribuii n domeniul asistenei sociale, n raport cu problematica social din unitatea administrativ-teritorial respectiva.
In baza art.106 din Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, Serviciile publice de
asisten social organizate la nivelul municipiilor i oraelor, precum i persoanele cu atribuii de asisten social din aparatul
propriu al consiliilor locale comunale ndeplinesc n domeniul proteciei copilului urmtoarele atribuii:
a) monitorizeaz i analizeaz situaia copiilor din unitatea administrativ-teritorial, precum i modul de respectare a
drepturilor copiilor, asigurnd centralizarea i sintetizarea datelor i informaiilor relevante;

11

b) realizeaz activitatea de prevenire a separrii copilului de familia sa;


c) identific i evalueaz situaiile care impun acordarea de servicii i/sau prestaii pentru prevenirea separrii copilului de
familia sa;
d) elaboreaz documentaia necesar pentru acordarea serviciilor i/sau prestaiilor i acord aceste servicii i/sau prestaii, n
condiiile legii;
e) asigur consilierea i informarea familiilor cu copii n ntreinere asupra drepturilor i obligaiilor acestora, asupra
drepturilor copilului i asupra serviciilor disponibile pe plan local;
f) asigur i urmresc aplicarea msurilor de prevenire i combatere a consumului de alcool i droguri, de prevenire i
combatere a violenei n familie, precum i a comportamentului delincvent;
g) viziteaz periodic la domiciliu familiile i copiii care beneficiaz de servicii i prestaii;
h) nainteaz propuneri primarului, n cazul n care este necesar luarea unei msuri de protecie special, n condiiile legii;
i) urmresc evoluia dezvoltrii copilului i modul n care prinii acestuia i exercit drepturile i i ndeplinesc obligaiile
cu privire la copilul care a beneficiat de o msur de protecie special i a fost reintegrat n familia sa;
j) colaboreaz cu direcia general de asisten social i protecia copilului n domeniul proteciei copilului i transmit
acesteia toate datele i informaiile solicitate din acest domeniu.
In domeniul asistentei sociale a persoanelor cu handicap a fost infiintata, la nivel central, Autoritatea Nationala pentru
Persoanele cu Handicap, care coordoneaz la nivel central activitile de protecie special i promovare a drepturilor
persoanelor cu handicap, elaboreaz politicile, strategiile i standardele n domeniul promovrii drepturilor persoanelor cu
handicap, asigur urmrirea aplicrii reglementrilor din domeniul propriu i controlul activitilor de protecie special a
persoanelor cu handicap. In baza aceluiasi act normativ, atribuiile inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu
handicap privind acordarea i plata de la bugetul de stat a drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu handicap au fost
preluate de ctre consiliile judeene, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureti, care le exercita prin
serviciile publice de asisten social. n structura Autoritii funcioneaz Comisia superioar de expertiz medical a
persoanelor cu handicap pentru aduli, cu activitate decizional n soluionarea contestaiilor la certificatele de ncadrare ntr-o
categorie de persoane cu handicap, emise de comisiile judeene sau ale sectoarelor municipiului Bucureti. Tot in subordinea
Autoritii funcioneaz 8 inspecii regionale i Institutul Naional pentru Prevenirea i Combaterea Excluziunii Sociale a
Persoanelor cu Handicap, care controleaz modul de respectare a reglementrilor legale n vigoare n domeniul proteciei
speciale a persoanelor cu handicap.
La nivel local, asistenta sociala a persoanelor cu handicap se realizeaza prin instituiile de protecie special a
persoanelor cu handicap, care se nfiineaz i funcioneaz in subordinea Directiilor Generale de Asistenta Sociala si Protectia
Copilului (in baza Legii nr.343/2004) sub form de :
- centre-pilot ;
centre de ngrijire i asisten ;
centre de recuperare i reabilitare ;
centre de integrare prin terapie ocupaional ;
locuine protejate de tip familial ;
centre de zi ;
centre de intervenie timpurie.
In ceea ce priveste asistenta sociala a persoanelor varstnice, aceasta se realizeaza prin servicii comunitare, care pot fi
de natura :
- sociala (menaj, consiliere, prevenirea marginalizarii) ;
- sociomedicala (ergoterapie) ;
- medicala (medicamente, dispozitive medicale) sau rezidentiala (camine).
Cminele pentru persoane vrstnice sunt unitati de asisten social fara personalitate juridic (subordonate Directiilor
Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului), care asigur condiii corespunztoare de gzduire i de hran, ngrijiri
medicale, recuperare i readaptare, activiti de ergoterapie i de petrecere a timpului liber, asisten social i psihologic.
Cminele pentru persoane vrstnice au secii pentru persoane dependente, persoane semidependente, persoane care nu sunt
dependente.

12

LEGISLATIA SPECIFICA PROTECTIEI DREPTURILOR COPILULUI


I
LEGEA 272/2004 PRIVIND PROTECTIA SI PROMOVAREA DREPTURILOR
COPILULUI
PREZENTARE GENERALA
Dorinta de a imbunatati cadrul legal privind respectarea, promovarea i garantarea drepturilor copilului s-a materializat
prin aparitia in anul 2004 a unui pachet legislativ privind protectia copilului, care continua drumul inceput in anul 1997 cu
Ordonanta de Urgenta nr.26 privind protectia copilului in dificultate si Ordonata de Urgenta nr.25 privind adoptia si care aliniaza
legislatia romana in acest domeniu la normele europene.
Legea 272/2004 privind protecia i promovarea drepturilor copilului garanteaza respectarea drepturilor prevazute de
Conventia Organizatiei Natiunilor Unite privind drepturile copilului si stabileste principiile care stau la baza activitatii de
protectie a drepturilor copilului.
Drepturile sunt garantate tuturor copiilor fr nici o discriminare, indiferent de ras, culoare, sex, limb, religie, opinie
politic sau alt opinie, de naionalitate, apartenen etnic sau origine social, de situaia material, de gradul i tipul unei
deficiene, de statutul la natere sau de statutul dobndit, de dificultile de formare i dezvoltare sau de alt gen ale copilului, ale
prinilor ori ale altor reprezentani legali sau de orice alt distincie.
Respectarea i garantarea drepturilor copilului se realizeaz conform urmtoarelor principii:
a) respectarea i promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;
b) egalitatea anselor i nediscriminarea;
c) responsabilizarea prinilor cu privire la exercitarea drepturilor i ndeplinirea obligaiilor printeti;
d) primordialitatea responsabilitii prinilor cu privire la respectarea i garantarea drepturilor copilului;
e) descentralizarea serviciilor de protecie a copilului, intervenia multisectorial i parteneriatul dintre instituiile publice i
organismele private autorizate;
f) asigurarea unei ngrijiri individualizate i personalizate pentru fiecare copil;
g) respectarea demnitii copilului;
h) ascultarea opiniei copilului i luarea n considerare a acesteia, innd cont de vrsta i de gradul su de maturitate;
i) asigurarea stabilitii i continuitii n ngrijirea, creterea i educarea copilului, innd cont de originea sa etnic,
religioas, cultural i lingvistic, n cazul lurii unei msuri de protecie;
j) celeritate n luarea oricrei decizii cu privire la copil;
k) asigurarea proteciei mpotriva abuzului i exploatrii copilului;
l) interpretarea fiecrei norme juridice referitoare la drepturile copilului n corelaie cu ansamblul reglementrilor din aceast
materie.
Deasemenea, Legea 272/2004 sublinieaza rolul parintilor, care sunt principalii raspunzatori pentru creterea i
asigurarea dezvoltrii copilului, in subsidiar, responsabilitatea revenind colectivitii locale care are obligaia de a sprijini
prinii n realizarea obligaiilor ce le revin cu privire la copil, dezvoltnd i asigurnd n acest scop servicii diversificate,
accesibile i de calitate, corespunztoare nevoilor copilului.
Intervenia statului este complementar; statul asigur protecia copilului i garanteaz respectarea tuturor drepturilor
sale prin activitatea specific realizat de instituiile statului i de autoritile publice cu atribuii n acest domeniu.

PROTECTIA COPILULUI LIPSIT, TEMPORAR SAU DEFINITIV, DE OCROTIREA


PARINTILOR SAI
Protecia special a copilului reprezint ansamblul msurilor, prestaiilor i serviciilor destinate ngrijirii i dezvoltrii
copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea prinilor si sau a celui care, n vederea protejrii intereselor sale, nu poate
fi lsat n grija acestora.

13

Copilul beneficiaz de protecia special pn la dobndirea capacitii depline de exerciiu. Dac i continu studiile
ntr-o form de nvmnt de zi, protecia special se acord, la cererea tnrului, pe toat durata continurii studiilor, dar fr a
se depi vrsta de 26 de ani.
Tnrul care a dobndit capacitate deplin de exerciiu i a beneficiat de o msur de protecie special, dar care nu i
continu studiile i nu are posibilitatea revenirii n propria familie, fiind confruntat cu riscul excluderii sociale, beneficiaz, la
cerere, pe o perioad de pn la 2 ani, de protecie special, n scopul facilitrii integrrii sale sociale. n cazul n care se face
dovada c tnrului i s-au oferit un loc de munc i/sau locuin, iar acesta le-a refuzat ori le-a pierdut din motive imputabile lui,
n mod succesiv, prevederile prezentului alineat nu mai sunt aplicabile.
Serviciile de protecie special sunt :
a) servicii de zi;
b) servicii de tip familial;
c) servicii de tip rezidenial.
Serviciile de zi sunt acele servicii prin care se asigur meninerea, refacerea i dezvoltarea capacitilor copilului i ale
prinilor si, pentru depirea situaiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa.
Serviciile de tip familial sunt acele servicii prin care se asigur, la domiciliul unei persoane fizice sau familii, creterea
i ngrijirea copilului separat, temporar sau definitiv, de prinii si, ca urmare a stabilirii msurii plasamentului.
Serviciile de tip rezidenial sunt acele servicii prin care se asigur protecia, creterea i ngrijirea copilului separat,
temporar sau definitiv, de prinii si, ca urmare a stabilirii msurii plasamentului.
Copilul care este, temporar sau definitiv, lipsit de ocrotirea prinilor si sau care, n vederea protejrii intereselor sale,
nu poate fi lsat n grija acestora are dreptul la protecie alternativ.
Protecia include instituirea tutelei, msurile de protecie special, adopia. n alegerea uneia dintre aceste soluii
autoritatea competent va ine seama n mod corespunztor de necesitatea asigurrii unei anumite continuiti n educarea
copilului, precum i de originea sa etnic, religioas, cultural i lingvistic.
Instituirea unei masuri de protrectie trebuie s fie precedata de acordarea de servicii i prestaii destinate meninerii
copilului n familie, cu accent deosebit pe informarea corespunztoare a prinilor, consilierea acestora, terapie sau mediere,
acordate n baza unui plan de servicii intocmit i pus n aplicare de ctre serviciul public de asisten social, in urma evalurii
situaiei copilului i a familiei acestuia.
Planul de servicii poate avea ca finalitate transmiterea ctre direcia general de asisten social i protecia copilului a
cererii de instituire a unei msuri de protecie special a copilului, numai dac, dup acordarea serviciilor prevzute de acest
plan, se constat c meninerea copilului alturi de prinii si nu este posibil.
Msurile de protecie special a copilului care a mplinit vrsta de 14 ani se stabilesc numai cu consimmntul acestuia.
n situaia n care copilul refuz s i dea consimmntul, msurile de protecie se stabilesc numai de ctre instana
judectoreasc, care, n situaii temeinic motivate, poate trece peste refuzul acestuia de a-i exprima consimmntul fa de
msura propus.
Msurile de protecie special a copilului se stabilesc i se aplic n baza planului individualizat de protecie ntocmit
de catre direcia general de asisten social i protecia copilului imediat dup primirea cererii de instituire a unei msuri sau
imediat dup ce directorul direciei generale de asisten social i protecia copilului a dispus plasamentul n regim de urgen.
La stabilirea obiectivelor planului individualizat de protecie se acord prioritate reintegrrii copilului n familie sau,
dac aceasta nu este posibil, plasamentului copilului n familia extins. Obiectivele planului se stabilesc cu consultarea
obligatorie a prinilor i a membrilor familiei lrgite care au putut fi identificai.
Planul individualizat de protecie poate prevedea plasamentul copilului ntr-un serviciu de tip rezidenial, numai n cazul
n care nu a putut fi instituit tutela ori nu a putut fi dispus plasamentul la familia extins, la un asistent maternal sau la o alt
persoan sau familie.
Msurile de protecie special a copilului sunt:
a) plasamentul;
b) plasamentul n regim de urgen;
c) supravegherea specializat.
De msurile de protecie special beneficiaz:
a) copilul ai crui prini sunt decedai, necunoscui, deczui din exerciiul drepturilor printeti sau crora li s-a aplicat
pedeapsa interzicerii drepturilor printeti, pui sub interdicie, declarai judectorete mori sau disprui, cnd nu a putut fi
instituit tutela;
b) copilul care, n vederea protejrii intereselor sale, nu poate fi lsat n grija prinilor din motive neimputabile acestora;
c) copilul abuzat sau neglijat;

14

d) copilul gsit sau copilul abandonat de ctre mam n uniti sanitare;


e) copilul care a svrit o fapt prevzut de legea penal i care nu rspunde penal.
Prinii, precum i copilul care a mplinit vrsta de 14 ani au dreptul s atace n instan msurile de protecie special
instituite.
mprejurrile care au stat la baza stabilirii msurilor de protecie special trebuie verificate trimestrial de ctre direcia
general de asisten social i protecia copilului, iar in cazul n care aceste mprejurri s-au modificat, direcia general de
asisten social i protecia copilului este obligat s sesizeze de ndat comisia pentru protecia copilului sau instana
judectoreasc, n vederea modificrii sau a ncetrii msurii.
Dreptul de sesizare l au, de asemenea, prinii sau alt reprezentant legal al copilului, precum i copilul.
Direcia general de asisten social i protecia copilului are obligaia de a urmri modul n care sunt puse n aplicare
msurile de protecie special, dezvoltarea i ngrijirea copilului pe perioada aplicrii msurii, in acest scop ntocmete,
trimestrial sau ori de cte ori apare o situaie care impune acest lucru, rapoarte privitoare la evoluia dezvoltrii fizice, mentale,
spirituale, morale sau sociale a copilului i a modului n care acesta este ngrijit.
n situaia n care se constat, pe baza raportului ntocmit, necesitatea modificrii sau a ncetrii msurii, direcia
general de asisten social i protecia copilului este obligat s sesizeze de ndat comisia pentru protecia copilului sau, dup
caz, instana judectoreasc.
La ncetarea msurilor de protecie special prin reintegrarea copilului n familia sa, autoritatile competente de la
domiciliul sau de la reedina prinilor au obligaia de a urmri evoluia dezvoltrii copilului, precum i modul n care prinii
i exercit drepturile i i ndeplinesc obligaiile cu privire la copil. n acest scop acestea ntocmesc rapoarte lunare pe o
perioad de minimum 3 luni.
Copilul fa de care a fost luat o msur de protecie special are dreptul de a menine relaii cu alte persoane, dac
acestea nu au o influen negativ asupra dezvoltrii sale fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale.

TUTELA
Tutela se instituie n situaia n care ambii prini ai copilului sunt decedai, necunoscui, deczui din exerciiul
drepturilor printeti sau li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor printeti, pui sub interdicie, declarai judectorete
mori sau disprui sau n cazul n care, la ncetarea adopiei, instana judectoreasc hotrte c este n interesul copilului
instituirea unei tutele.
Tutela se instituie de ctre instana judectoreasc n a crei circumscripie teritorial domiciliaz sau a fost gsit
copilul.
Pot fi tutori persoanele fizice sau soul i soia mpreun, care au domiciliul n Romnia i nu se afl n vreunul dintre
cazurile de incompatibilitate prevzute de lege.
Nu poate fi tutore:
a) minorul sau cel pus sub interdicie;
b) cel deczut din drepturile printeti sau declarat incapabil de a fi tutore;
c) cel cruia i s-a restrns exerciiul unor drepturi politice sau civile, fie n temeiul legii, fie prin hotrre judectoreasc,
precum i cel cu rele purtri;
d) cel lipsit, potrivit legii speciale, de dreptul de a alege i de a fi ales deputat;
e) cel care, exercitnd o alt tutela, a fost ndeprtat din aceasta;
f) cel care, din cauza intereselor potrivnice cu ale minorului, nu ar putea ndeplini sarcina tutelei.
Tutorele are obligaia de a ngriji de minor. El este obligat sa creasc copilul, ingrijind de sntatea i dezvoltarea lui
fizic, de educarea, nvtura i pregtirea profesional a acestuia, de a administra bunurile minorului i de a-l reprezenta n
actele civile, ns numai pn la data cnd acesta mplinete vrsta de paisprezece ani. Dup mplinirea vrstei de paisprezece
ani minorul i exercit drepturile i i execut tot astfel obligaiile, ns numai cu ncuviinarea prealabil a tutorelui.
Este interzis sa se ncheie acte juridice ntre tutore, soul, o rud n linie dreapta ori fraii sau surorile tutorelui, de o
parte, i minor, de alta.
Tutorele este dator sa prezinte anual autoritii tutelare o dare de seama despre modul cum a ngrijit de minor, precum i
despre administrarea bunurilor acestuia.

15

Cel care nu are discernmnt pentru a se ngriji de interesele sale, din cauza alienaiei mintale ori debilitii mintale, va
fi pus sub interdicie. Pot fi pui sub interdicie i minorii. Interdicia se pronun de instana judectoreasc, cu concluziile
procurorului, i i produce efectele de la data cnd hotrrea a rmas definitiva.
Persoana sau familia care urmeaz a fi tutore trebuie s fie evaluat de ctre direcia general de asisten social i
protecia copilului cu privire la garaniile morale i condiiile materiale pe care trebuie s le ndeplineasc pentru a primi un
copil n ngrijire, acordndu-se prioritate membrilor familiei extinse a copilului.
Instana judectoreasc numete cu prioritate ca tutore o rud sau un afin ori un prieten al familiei copilului, capabil s
ndeplineasc aceast sarcin.
Persoana care urmeaz a fi tutore este numita pe baza prezentrii de ctre direcia general de asisten social i
protecia copilului a raportului de evaluare. Propunerea se va face inndu-se seama de relaiile personale, de apropierea
domiciliilor, precum i de opinia copilului.

MASURILE DE PROTECTIE SPECIALA


1. PLASAMENTUL
Plasamentul copilului constituie o msur de protecie special, avnd caracter temporar, care poate fi dispus la:
a) o persoan sau familie;
b) un asistent maternal;
c) un serviciu de tip rezidenial
Persoana sau familia care primete un copil n plasament trebuie s aib domiciliul n Romnia i s fie evaluat de ctre
direcia general de asisten social i protecia copilului cu privire la garaniile morale i condiiile materiale pe care trebuie s
le ndeplineasc pentru a primi un copil n plasament.
Pe toat durata plasamentului, domiciliul copilului se afl la persoana, familia, asistentul maternal sau la serviciul de
tip rezidenial care l are n ngrijire.
Plasamentul copilului care nu a mplinit vrsta de 2 ani poate fi dispus numai la familia extins sau substitutiv,
plasamentul acestuia ntr-un serviciu de tip rezidenial fiind interzis, prin excepie se poate dispune plasamentul ntr-un serviciu
de tip rezidenial al copilului mai mic de 2 ani, n situaia n care acesta prezint handicapuri grave, cu dependen de ngrijiri n
servicii de tip rezidenial specializate.
La stabilirea msurii de plasament se va urmri:
a) plasarea copilului, cu prioritate, la familia extins sau la familia substitutiv;
b) meninerea frailor mpreun;
c) facilitarea exercitrii de ctre prini a dreptului de a vizita copilul i de a menine legtura cu acesta.
Msura plasamentului se stabilete de ctre comisia pentru protecia copilului, n situaia n care exist acordul
prinilor sau de catre instanta judecatoreasca, daca nu exista acordul acestora, pentru copilul care, n vederea protejrii
intereselor sale, nu poate fi lsat n grija prinilor din motive neimputabile acestora si pentru copilul care a svrit o fapt
prevzut de legea penal i care nu rspunde penal.
Msura plasamentului se stabilete de ctre instana judectoreasc, la cererea direciei generale de asisten social i
protecia copilului n situaia copilului ai crui prini sunt decedai, necunoscui, deczui din exerciiul drepturilor printeti
sau crora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor printeti, pui sub interdicie, declarai judectorete mori sau
disprui, cnd nu a putut fi instituit tutela.
Deasemenea plasamentul se stabileste de instanta in cazul copilului abuzat sau neglijat si in cazul copilului gsit sau
copilul abandonat de ctre mam n uniti sanitare, dac se impune nlocuirea plasamentului n regim de urgen dispus de ctre
direcia general de asisten social i protecia copilului;
Drepturile i obligaiile printeti fa de copil se menin pe toat durata msurii plasamentului dispus de ctre comisia
pentru protecia copilului.
Drepturile i obligaiile printeti n situaia copilului pentru care nu a putut fi instituit tutela i pentru care instana a
dispus msura plasamentului sunt exercitate i, respectiv, ndeplinite de ctre preedintele consiliului judeean.
Prinii deczui din drepturile printeti, precum i cei crora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor printeti
pstreaz dreptul de a consimi la adopia copilului lor.
Modalitatea de exercitare a drepturilor i de ndeplinire a obligaiilor printeti cu privire la persoan i la bunurile
copilului se stabilete de ctre instana judectoreasc.

16

Comisia pentru protecia copilului sau instana care a dispus plasamentul copilului va stabili cuantumul contribuiei
lunare a prinilor la ntreinerea acestuia.

2. PLASAMENTUL IN REGIM DE URGENTA


Plasamentul copilului n regim de urgen este o msur de protecie special, cu caracter temporar, care se stabilete n
situaia copilului abuzat sau neglijat, precum i n situaia copilului gsit sau a celui abandonat n uniti sanitare si poate fi la:
a) o persoan sau familie;
b) un asistent maternal;
c) un serviciu de tip rezidenial
Pe durata plasamentului n regim de urgen se suspend de drept exerciiul drepturilor printeti, pn cnd instana
judectoreasc va decide cu privire la meninerea sau la nlocuirea acestei msuri i cu privire la exercitarea drepturilor
printeti. Pe perioada suspendrii, drepturile i obligaiile printeti sunt exercitate i, respectiv, sunt ndeplinite de ctre
persoana, familia, asistentul maternal sau de ctre eful serviciului de tip rezidenial care a primit copilul n plasament n regim
de urgen, iar cele privitoare la bunurile copilului sunt exercitate i, respectiv, sunt ndeplinite de ctre preedintele consiliului
judeean.
Msura plasamentului n regim de urgen se stabilete de ctre :
a) directorul direciei generale de asisten social i protecia copilului;
b) instana judectoreasc.
Plasamentul in regim de urgenta poate fi dispus de directorul direciei generale de asisten social i protecia
copilului din unitatea administrativ-teritorial n care se gsete copilul gsit sau cel abandonat de ctre mam n uniti sanitare
ori copilul abuzat sau neglijat, n situaia n care nu se ntmpin opoziie din partea persoanelor care au n ngrijire sau asigur
protecia copilului respectiv.
n situaia plasamentului n regim de urgen dispus de ctre direcia general de asisten social i protecia copilului,
aceasta este obligat s sesizeze instana judectoreasc n termen de 48 de ore de la data la care a dispus aceast msur.
Instana judectoreasc va analiza motivele care au stat la baza msurii adoptate de ctre direcia general de asisten
social i protecia copilului i se va pronuna cu privire la meninerea plasamentului n regim de urgen sau la nlocuirea
acestuia cu msura plasamentului, instituirea tutelei ori cu privire la reintegrarea copilului n familia sa, precum si cu privire la
exercitarea drepturilor printeti.
Msura plasamentului n regim de urgen se stabilete de ctre instana judectoreasc prin emiterea unei ordonane
preediniale de plasare a copilului n regim de urgen, la sesizarea Direciei general de asisten social i protecia copilului
n situatia in care persoanele care au n ngrijire sau asigur protecia unui copil refuz sau mpiedic efectuarea verificrilor de
ctre reprezentanii direciei, iar acetia stabilesc c exist motive temeinice care s susin existena unei situaii de pericol
iminent pentru copil, datorat abuzului i neglijrii.
n termen de 48 de ore de la data executrii ordonanei preediniale prin care s-a dispus plasamentul n regim de
urgen, direcia general de asisten social i protecia copilului sesizeaz instana judectoreasc pentru a decide cu privire
la: nlocuirea plasamentului n regim de urgen cu msura plasamentului, decderea total sau parial din exerciiul drepturilor
printeti, precum i cu privire la exercitarea drepturilor printeti.
n cadrul procesului se poate administra, din oficiu, ca prob, declaraia scris a copilului referitoare la abuzul sau
neglijarea la care a fost supus. nregistrarea declaratiei se realizeaz numai cu acordul copilului n mod obligatoriu cu asistena
unui psiholog.
Dac instana judectoreasc apreciaz necesar, aceasta l poate chema pe copil n faa ei, pentru a-l audia. Audierea are
loc numai n camera de consiliu, n prezena unui psiholog i numai dup o prealabil pregtire a copilului n acest sens.
n situaia n care copilul este prsit de mam n maternitate, unitatea medical are obligaia s sesizeze direcia
general de asisten social i protecia copilului i organele de poliie, n termen de 24 de ore de la constatarea dispariiei
mamei.
n termen de 5 zile se ntocmete un proces-verbal de constatare a prsirii copilului, semnat de reprezentantul direciei
generale de asisten social i protecia copilului, reprezentantul poliiei i al maternitii. Cnd starea de sntate a copilului
permite externarea, n baza procesului-verbal, direcia general de asisten social i protecia copilului va stabili msura
plasamentului n regim de urgen pentru copil.
Daca in termen de 30 de zile de la ntocmirea procesului-verbal, mama este identificat in urma verificrile specifice
privind identitatea efectuate de poliie, direcia general de asisten social i protecia copilului va asigura consilierea i

17

sprijinirea acesteia n vederea realizrii demersurilor legate de ntocmirea actului de natere. n caz contrar, direcia transmite
serviciului public de asisten social n a crui raz administrativ-teritorial s-a produs naterea dosarul cuprinznd certificatul
medical constatator al naterii, procesul-verbal, dispoziia de plasament n regim de urgen i rspunsul poliiei cu rezultatul
verificrilor.
n termen de 5 zile de la primirea documentaiei, serviciul public de asisten social are obligaia de a obine dispoziia
de stabilire a numelui i prenumelui copilului, n conformitate cu prevederile Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare
civil i de a face declaraia de nregistrare a naterii la serviciul de stare civil competent, iar dup nregistrarea naterii
copilului, acesta are obligaia de a transmite direciei generale de asisten social i protecia copilului actul de nregistrare a
naterii copilului.

3. SUPRAVEGHEREA SPECIALIZATA
Supravegherea specializat este o masura de protectie speciala care se dispune fa de copilul care a svrit o fapt
penal i care nu rspunde penal.
In cazul copilului care a svrit o fapt prevzut de legea penal i care nu rspunde penal , la propunerea direciei
generale de asisten social i protecia copilului, Comisia pentru Protecia Copilului, atunci cnd exist acordul
reprezentantului legal al copilului sau instana judectoreasc, atunci cnd acest acord lipsete va lua una dintre msurile:
a) plasamentului
b) supravegherea specializata
inind seama de:
a) condiiile care au favorizat svrirea faptei;
b) gradul de pericol social al faptei;
c) mediul n care a crescut i a trit copilul;
d) riscul svririi din nou de ctre copil a unei fapte prevzute de legea penal;
e) orice alte elemente de natur a caracteriza situaia copilului.
n cazul n care exist acordul prinilor sau al reprezentantului legal, msura supravegherii specializate se dispune de
ctre comisia pentru protecia copilului, iar, n lipsa acestui acord, de ctre instana judectoreasc.
Msura supravegherii specializate const n meninerea copilului n familia sa, sub condiia respectrii de ctre acesta a
unor obligaii, cum ar fi:
a) frecventarea cursurilor colare;
b) utilizarea unor servicii de ngrijire de zi;
c) urmarea unor tratamente medicale, consiliere sau psihoterapie;
d) interzicerea de a frecventa anumite locuri sau de a avea legturi cu anumite persoane.
n cazul n care meninerea n familie nu este posibil sau atunci cnd copilul nu i ndeplinete obligaiile stabilite prin
msura supravegherii specializate, comisia pentru protecia copilului ori, dup caz, instana judectoreasc, poate dispune
plasamentul acestuia n familia extins ori n cea substitutiv, precum i ndeplinirea de ctre copil a unor obligaii.
n cazul n care fapta prezint un grad ridicat de pericol social sau n cazul n care copilul svrete n continuare fapte
penale, comisia pentru protecia copilului sau instana judectoreasc dispune, pe perioad determinat, plasamentul copilului
ntr-un serviciu de tip rezidenial specializat.
Serviciile de tip rezidenial specializate se organizeaz ca centre de orientare, supraveghere i sprijinire a reintegrrii
sociale a copilului in cadrul direciei generale de asisten social i protecia copilului sau a organismelor private acreditate.

COMISIA PENTRU PROTECTIA COPILULUI


Comisia pentru protecia copilului este organul de specialitate, fr personalitate juridic, al consiliului judeean,
respectiv al consiliului local al sectorului municipiului Bucureti, cu activitate decizional n materia proteciei i promovrii
drepturilor copilului, aceasta definitie fiind prevazuta de art. 104 din Legea 272/2004.
Organizarea si metodologia de functionare a Comisiei pentru Protectia Copilului sunt cuprinse in dispozitiile Hotararii
Guvernului nr. 1437/2004.
Comisia are urmtoarele atribuii principale:
a) stabilete ncadrarea copiilor cu dizabiliti ntr-un grad de handicap i, dup caz, orientarea colar a acestora;
b) stabilete msurile de protecie special a copiilor;

18

c) reevalueaz periodic hotrrile privind msurile de protecie, precum i ncadrarea n grad de handicap i orientarea colar
a copiilor, pe baza sesizrii direciei generale de asisten social i protecia copilului;
d) revoc sau nlocuiete msura stabilit dac mprejurrile care au determinat stabilirea acesteia s-au modificat;
e) soluioneaz cererile privind eliberarea atestatului de asistent maternal profesionist;
f) soluioneaz plngerile adresate de copii, n msura n care soluionarea acestora nu este stabilit de lege n competena
altor instituii;
g) promoveaz drepturile copilului n toate activitile pe care le ntreprinde;
h) informeaz prinii cu privire la consecinele plasamentului asupra raporturilor pe care le au cu copiii, inclusiv drepturile i
obligaiile pe care le au fa de copil pe durata msurii plasamentului;
i) stabilete cuantumul contribuiei lunare a prinilor la ntreinerea copilului pentru care s-a decis plasamentul.
n exercitarea atribuiilor ce i revin comisia emite hotrri, iar in privinta ncadrarii copiilor cu dizabiliti ntr-un grad
de handicap i orientarea colar a acestora, aceasta elibereaz certificate de ncadrare a copilului ntr-un grad de handicap,
certificate de expertiz i orientare colar/profesional.
De asemenea, comisia elibereaz certificatul de expertiz i orientare colar/profesional i pentru tnrul cu
dizabiliti care a mplinit vrsta de 18 ani i care a depit cu mai mult de 3 ani vrsta corespunztoare clasei de colarizare.
Comisia este alctuit din 7 persoane i are urmtoarea componen:
a) preedinte - secretarul general al judeului, respectiv secretarul sectorului municipiului Bucureti;
b) vicepreedinte - directorul general al direciei generale de asistenta sociala si protectia copilului. Acesta poate delega
atribuiile care i revin directorului general adjunct care coordoneaz activitile de protecie a drepturilor copilului;
c) 5 membri.
Membrii Comisiei pentru protectia copilului sunt:
a) un medic specialist pediatru, desemnat de direcia de sntate public judeean, respectiv a municipiului Bucureti;
b) un psihopedagog cu experien n educaia special, desemnat de inspectoratul colar judeean, respectiv al municipiului
Bucureti;
c) un reprezentant al inspectoratului teritorial de poliie;
d) reprezentantul direciei pentru dialog, familie i solidaritate social judeene, respectiv a municipiului Bucureti, cu
atribuii n domeniul asistenei sociale;
e) un reprezentant al organismelor private acreditate.
Comisia competent s soluioneze cazurile privitoare la copiii care necesit o msur de protecie special este cea n
a crei raz teritorial se afl domiciliul copilului, n termen de cel mult 30 de zile de la data nregistrrii de ctre Direcie a
sesizrii cu privire la cauza respectiv.
n faa comisiei vor fi chemai prinii, copilul care a mplinit vrsta de 10 ani, persoana, familia sau reprezentantul
organismului privat acreditat care dorete s i fie dat n plasament copilul, precum i orice persoane care pot da relaii n cauz.
Msurile de protecie special a copilului se stabilesc de ctre Comisie numai atunci cnd exist acordul prinilor,
precum i consimmntul copilului care a mplinit vrsta de 14 ani, exprimate n faa membrilor Comisiei.
edinele comisiei nu sunt publice, dar se poate admite s fie de fa i alte persoane dect cele chemate, dac se
apreciaz c prezena lor este util.
Pentru soluionarea cazurilor este obligatorie prezentarea proiectului planului individualizat de protecie i a raportului
referitor la ancheta psihosocial a copilului de ctre specialistul Direciei care a instrumentat cauza. Raportul va cuprinde date
privind personalitatea, starea fizic i mental a copilului, antecedentele acestuia, condiiile n care a fost crescut i n care a
trit, orice alte date referitoare la creterea i la educarea copilului, care pot folosi comisiei n soluionarea cauzei, propunerea
unei msuri de protecie special a copilului, precum i poziia acestuia cu privire la msura propus.
Dosarul copilului va cuprinde, de asemenea, planul de servicii care a fost ntocmit de serviciul public de asisten
social, punctul de vedere al autoritilor locale i al structurilor comunitare consultative n legtur cu necesitatea lurii unei
msuri de protecie special.
n cazul copilului cu dizabiliti, dosarul acestuia include i raportul de evaluare complex, precum i planul de
recuperare.
Comisia poate hotr plasamentul copilului n alt unitate administrativ-teritorial dect cea n care funcioneaz, dac
interesul superior al copilului o impune, cu avizul favorabil al comisiei din unitatea administrativ-teritorial respectiv.
Comisia competent s ia hotrrea prezint Comisiei al crei aviz este cerut toate informaiile pertinente pe care le deine,
referitoare la soluionarea cazului, precum i motivul care impune luarea hotrrii propuse.

19

Comisia al crei aviz este cerut este obligat s comunice celeilalte Comisii hotrrea privind eliberarea avizului, n
termen de 15 zile de la primirea solicitrii i a informaiilor. Respingerea solicitrii de eliberare a avizului poate fi ntemeiat
numai pe protejarea interesului superior al copilului.
n cazul nerespectrii termenului, avizul favorabil al comisiei este prezumat.
n situaia nlocuirii plasamentului dispus la o persoan sau familie, la un asistent maternal ori serviciu de tip rezidenial,
care are domiciliul sau, dup caz, sediul pe alt raz administrativ-teritorial dect cea n care funcioneaz Comisia care a
stabilit iniial plasamentul copilului, competena nlocuirii msurii revine acestei Comisii.
Inlocuirea se dispune la sesizarea Direciei n a crei raz teritorial are domiciliul sau sediul persoana fizic ori juridic
ce are n plasament copilul i care are obligaia monitorizrii acestei msuri.

REGULI DE PROCEDURA
Instana judectoreasc este singura autoritate competent s se pronune cu privire la:
a) persoana care exercit drepturile i ndeplinete obligaiile printeti n situaia n care copilul este lipsit, temporar sau
permanent, de ocrotirea prinilor si;
b) modalitile n care se exercit drepturile i se ndeplinesc obligaiile printeti;
c) decderea total sau parial din exerciiul drepturilor printeti;
d) redarea exerciiului drepturilor printeti.
Stabilirea msurilor de protecie special este de competena tribunalului de la domiciliul copilului, iar dac domiciliul
acestuia nu este cunoscut, competena revine tribunalului n a crui circumscripie teritorial a fost gsit copilul.
In conformitate cu prevederile Legii 304/2004 privind organizarea judiciara pana la 1 ianuarie 2008 se vor infiinta
tribunale pentru minori si familie, iar pana la infiintarea acestora in cadrul tribunalelor se vor organiza sectii sau complete
specializate. Pe langa acestea va functiona un parchet.
Tribunalul pentru minori si familie judeca in prima instanta urmatoarele cauze :
1.
in materie civila, cauzele referitoare la drepturile, obligatiile si interesele legitime privind persoana
minorilor, decaderea din drepturile parintesti, cererile privind nulitatea sau desfacerea casatoriei, cererile
pentru incuviintarea, nulitatea sau desfacerea adoptiei, precum si cauze privind raporturile de familie ;
2.
in materie penala, infractiuni savarsite de minori sau asupra minorilor.
Cauzele se soluioneaz n regim de urgen, cu citarea reprezentantului legal al copilului, a direciei generale de
asisten social i protecia copilului i cu participarea obligatorie a procurorului.
Audierea copilului care a mplinit vrsta de 10 ani este obligatorie.
Termenele de judecat nu pot fi mai mari de 10 zile, iar termenul de recurs este de 10 zile de la data comunicrii
hotrrii.
n toate cauzele, direcia general de asisten social i protecia copilului de la domiciliul copilului sau n a crei raz
administrativ-teritorial a fost gsit copilul ntocmete i prezint instanei raportul referitor la copil, care va cuprinde date
privind:
a) personalitatea, starea fizic i mental a copilului;
b) antecedentele sociomedicale i educaionale ale copilului;
c) condiiile n care copilul a fost crescut i n care a trit;
d) propuneri privind persoana, familia sau serviciul de tip rezidenial n care ar putea fi plasat copilul;
e) orice alte date referitoare la creterea i educarea copilului, care pot servi soluionrii cauzei.
n toate cauzele care privesc stabilirea, nlocuirea ori ncetarea msurilor de protecie special stabilite de prezenta lege
pentru copilul care a svrit o fapt penal i nu rspunde penal se va ntocmi un raport i din partea serviciului de reintegrare i
supraveghere de pe lng instana judectoreasc.

20

II
ASISTENTUL MATERNAL PROFESIONIST
HOTARAREA GUVERNULUI NR. 679/2003
CONDITIILE DE OBTINERE A ATESTATULUI, PROCEDURA DE ATESTARE SI STATUTUL
ASISTENTULUI MATERNAL PROFESIONIST
1) Definitia asistentului maternal profesionist
Art.1 al H.G.679/2003 defineste asistentul maternal profesionist ca fiind persoana fizica atestata in conditiile acestei
hotarari, care asigura prin activitatea pe care o desfasoara la domiciliul sau, cresterea, ingrijirea si educarea, necesare dezvoltarii
armonioase a copiilor pe care ii primeste in plasament sau incredintare.

2) Conditiile necesare obtinerii atestatului de a.m.p.


Art.2 al.1 din acest act normativ arata ca pentru a obtine atestatul de a.m.p., persoana fizica trebuie sa indeplineasca
urmatoarele conditii:
- sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
- prin comportamentul lor in societate , starea sanatatii si profilul lor psihologic, prezinta garantii pentru indeplinirea obligatiilor
care revin unui parinte, referitoare la ingrijirea si educarea copiilor sai;
- are in folosinta o locuinta care acopera necesitatile de preparare a hranei, igiena, educatie si odihna ale utilizatorilor sai,
inclusiv ale copiilor care urmeaza a fi primiti in plasament sau incredintare;
- au urmat cursurile de formare profesional organizate de serviciul public specializat pentru protecia copilului sau organismul
privat autorizat care efectueaz evaluarea pentru acordarea atestatului de asistent maternal profesionist.
Alineatul 2 al aceluiasi articol precizeaza care persoane nu pot deveni a.m.p., dupa cum urmeaza:
- persoana care a suferit o condamnare prin hotarare judecatoreasca definitiva pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni;
- parintele decazut din drepturile parintesti sau cel al carui copil a fost declarat judecatoreste abandonat;
- persoanele care sufera de boli cronice transmisibile.
Persoanele care solicit s devin asistent maternal profesionist vor adresa o cerere de evaluare a capacitii lor
serviciului public specializat pentru protecia copilului din judeul, respectiv sectorul municipiului Bucureti, pe teritoriul cruia
i au domiciliul sau unui organism privat autorizat s desfoare activiti de protecie a copilului. Cererea va meniona n mod
obligatoriu numrul de copii pentru care solicitantul consider c poate asigura simultan condiii optime de ngrijire, grupa de
vrst i sexul acestora, disponibilitatea de a ngriji copii cu handicap/dizabiliti, infectai HIV sau bolnavi SIDA.
Dup efectuarea evalurii, solicitantul adreseaz comisiei pentru protecia copilului de la domiciliul su o cerere de
eliberare a atestatului de asistent maternal profesionist. Cererea se soluioneaz n termen de 15 zile de la data nregistrrii.
Atestatul se elibereaza de C.P.C., dupa analizarea documentelor depuse, pentru o perioada de 3 ani. Atestatul poate fi
reinnoit, retras sau suspendat de catre C.P.C., la propunerea motivata a S.P.S.

3)Executarea si incetarea contractului de munca


Activitatea persoanelor atestate ca asistent maternal profesionist se desfoar n baza unui contract individual de
munc, care are un caracter special, specific proteciei copilului, ncheiat cu un serviciu public specializat pentru protecia
copilului sau cu un organism privat autorizat care are obligaia supravegherii i sprijinirii activitii desfurate de asistenii
maternali profesioniti.
Executarea contractului individual de munca incepe pe data primei hotarari de plasament sau incredintare a unui copil
catre a.m.p.
Contractul de munca se incheie pe durata de valabilitate a atestatului.
Contractul se suspenda si inceteaza in cazurile prevazute de legislatia muncii, precum si in cazul suspendarii, retragerii sau
incetarii atestatului de a.m.p.
Persoanele pensionate pentru limit de vrst, atestate ca asistent maternal profesionist, i desfoar activitatea pe baza unui
contract individual de munc ncheiat prin cumul cu pensia.
Pentru fiecare copil primit n plasament sau n ncredinare, asistentul maternal profesionist ncheie o convenie, care constituie
anex la contractul individual de munc ncheiat cu angajatorul.

21

4) Obligatiile a.m.p. sunt aratate in art.10 :


- s asigure creterea, ngrijirea i educarea copiilor, n vederea asigurrii unei dezvoltri armonioase fizice, psihice, intelectuale
i afective a acestora;
- s asigure integrarea copiilor n familia sa, aplicndu-le un tratament egal cu al celorlali membri ai familiei;
- s asigure integrarea copiilor n viaa social;
- s contribuie la pregtirea reintegrrii copiilor n familia lor natural sau la integrarea acestora n familia adoptiv, dup caz;
- s permit specialitilor serviciului public specializat pentru protecia copilului sau organismului privat autorizat supravegherea
activitii sale profesionale i evaluarea evoluiei copiilor;
- s asigure continuitatea activitii desfurate i n perioada efecturii concediului legal de odihn, cu excepia cazului n care
separarea de copiii plasai sau ncredinai pentru aceast perioad este autorizat de ctre angajator;
- s pstreze confidenialitatea informaiilor pe care le primete cu privire la copii.
Asistenii maternali profesioniti au obligaia s informeze de ndat serviciul public specializat pentru protecia copilului
sau organismul privat autorizat care le supravegheaz activitatea cu privire la orice schimbare survenit n situaia lor personal,
familial sau social care ar putea s influeneze activitatea lor profesional.
Asistenii maternali profesioniti au obligaia s participe la cursurile de perfecionare organizate de angajatori.
Asistentul maternal profesionist i persoanele cu care acesta locuiete au obligaia s prezinte anual comisiei pentru
protecia copilului un certificat medical din care s rezulte c starea sntii lor permite continuarea desfurrii activitii.
Cheltuielile legate de efectuarea analizelor medicale i de eliberarea certificatului medical se suport de ctre angajator.

III
ADOPTIA LEGEA 273/2004 PRIVIND REGIMUL JURIDIC AL ADOPTIEI
NOIUNI INTRODUCTIVE
Pentru dezvoltarea armonioas a personalitii sale, copilul trebuie s creasc ntr-un mediu familial, care s-i asigure un
climat corespunztor dezvoltrii fizice, mental, spiritual, moral sau social. Pe ct posibil, copilul trebuie meninut si crescut
n familia sa de origine. Dac acest lucru nu este posibil, urmeaz a se asigura copilului o familie permanen n care s fie
crescut i format, pentru a putea s se integreze fr dificulti n societate.
Potrivit art.1 din Legea 273/2004, adopia este operaiunea juridic prin care se creeaz legturi de filiaie ntre
adoptator i adoptat, precum i legturi de rudenie ntre adoptat i rudele adoptatorului. Prin adopie, adoptatorii i asum
obligaiile i rspunderea ce revin prinilor fireti.
n vederea protejrii interesului superior al copilului au fost elaborate noi legi, care au dat o nou reglementare adopiei
n dreptul nostru :
-Legea 273/2004 privind regimul juridic al
adopiei
-Legea 272/2004 privind protecia i promovarea drepturilor copilului.
Adopia se ncheie numai dac aceasta este n interesul superior al copilului,[art.5 al.(1)] . Adopia trebuie s
asigure dezvoltarea armonioas a copilului i respectarea tuturor drepturilor fundamentale ce-i sunt recunoscute. Acesta ar fi
interesul superior al copilului. Interesul adoptatului trebuie avut n vedere nu numai din momentul deschiderii, ncredinrii i
ncuviinrii adopiei, ci i n timpul ct aceasta exist, precum i atunci cnd se pune problema desfacerii sau declarrii nulitii
acesteia.
De asemenea, ntre interesul adoptatului i cel al adoptatorului nu trebuie s existe conflicte de interese. De aceea,
principiul c adopia se face numai n interesul adoptatului este -acela de a oferi posibilitatea copiilor care nu se pot bucura de
ocrotirea printeasc, de a fi crescui i educai n familia adoptatorului.
Adopia este un act solemn. Caracterul solemn al adopiei rezult din urmtoarele mprejurri :
consimmntul necesar n vederea adopiei se d n
faa instanei judectoreti (de ctre parinii fireti,
tutore) o dat cu soluionarea cererii de deschidere a adopiei, [art 15 al.(1)]
- consimmntul necesar n vederea adopiei copilului de ctre soul printelui sau, se d n forma autentic prin
act notarial, [art.15 al.(2)]

22

- deschiderea procedurii adopiei interne, ncredinarea n vederea adopiei i ncuviinarea adopiei este de
competena instanei judectoreti competente-tribunalul, [art.61 al.(2)]
- persoana sau familia care urmeaz s adopte trebuie s prezinte condiiile materiale i garaniile morale
necesare asigurrii dzvoltrii armonioase a copilului, ndeplinirea acestor cerine se constat printr-un atestat eliberat de ctre
direcia n a crei raz teritorial se afl domiciliul persoanei sau familiei adoptatoare, [art.19 al.(2)] i trebuie s arate c
persoana sau familia este apt s adopte.
1. ADOPIA INTERN-principalele conditii de fond
Adopia intern este adopia n care att adoptatorul sau familia adoptatoare, ct i adoptatul au domiciliul n
Romnia.[art.3 lit.(c)]. ncheierea adopiei necesit, n primul rnd, manifestarea de voin a anumitor persoane, [art.11al.(1)] :
-prinii fireti sau tutorele copilului ai crui prini fireti sunt decedai, necunoscui, declarai judectorete mori sau
disprui ori pui sub interdicie, n condiiile legii,
-copilul care a mplinit vrsta de 10 ani,
-adoptatorul sau dup caz, familia adoptatoare.
Consimmntul prinilor fireti ai celui ce urmeaz s fie adoptat, [art.12 al.(1)]. Amndoi prinii fireti trebuie s
consimt la adopia copilului, chiar dac acetia sunt sau nu divorai. Printele sau prinii deczui din drepturile printeti sau
crora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor printeti pstreaz dreptul de a consimi la adopia copilului, [art.12 al.
(2)].
Adopia nu poate avea loc n cazul n care unul din prinii fireti nu consimte. n mod excepional, conf.art.13, instana
judectoreasc poate trece peste refuzul prinilor fireti, sau al tutorelui de a consimi la adopia copilului, dac se dovedete,
prin orice mijloc de prob, c acetia refuz n mod abuziv s-i dea consimmntul la adopie i instana apreciaz c adopia
este n interesul superior al copilului, innd seama i de opinia acestuia dac a mplinit vrsta de 10 ani.
Consimmntul prinilor fireti sau a tutorelui dup caz, se poate exprima numai dac a trecut o perioad de 60 zile de
la data naterii copilului nscris n certificatul de natere, [art.16 al.(1)]. Printele firesc sau tutorele poate revoca
consimmntul n termen de 30 zile de la data exprimrii lui, [art.16 al.(2)].
Consimmntul copilului care urmeaz s fie adoptat. Dac cel ce urmeaz s fie adoptat a mplinit vrsta de 10 ani se
cere i consimmntul sau, care se d n faa instanei judectoreti, n faza ncuviinrii adopiei, [ art.17 al. (1)]. Anterior
exprimrii consimmntului, direcia general de asisten social i protecie a copilului n a crei raz teritorial domiciliaz
copilul care a mplinit vrsta de 10 ani, printr-un asistent social desemnat l va sftui i informa innd seama de vrsta i de
maturitatea sa, i va ntocmi un raport n acest sens.
Consimmntul persoanei sau familiei adoptatoare. Este posibil adopia de ctre o singur persoan sau de doi soi.
Consimmntul trebuie s provin de la o persoan cu capacitate deplin de exerciiu i s nu fie viciat. n consecin, nu pot
exprima un consimmnt valabil n vederea adopiei, persoanele cu boli psihice i handicap mintal, persoanele care nu au
capacitate deplin de exerciiu. Potrivit art.10 din L 273/2004, nu pot adopta dect persoanele sau familiile care prezint condiii
materiale i garanii morale necesare dezvoltrii armonioase a copilului.
Persoana cu capacitate deplin de exerciiu poate adopta fr deosebire de sex, naionalitate, ras sau religie.
Diferena de vrst ntre persoana care adopt i cel care urmeaz a fi adoptat s fie de cel puin 18 ani, [ art.9 al.(1)].
Aceasta condiie se justific prin faptul c ntre adoptator i adoptat trebuie s existe o diferen de vrst asemntoare cu
aceea care, de obicei, exist ntre printele firesc i copilul su. Pentru motive temeinice, instana judectoreasc poate
ncuviina adopia dac, diferena de vrst ntre adoptator i adoptat va fi mai mic de 18 ani , dar nu mai puin de 15 ani , [art.9
al.(2)].
Consimmntul la adopie se exprim n faa instanei judectoreti o dat cu soluionarea cererii de ncuviinare a
adopiei. Dac persoana care dorete s adopte este cstorit, este necesar i consimmntul soului sau, cu excepia cazurilor
n care acesta este n imposibilitate de a se exprima, [art.18 al.(1),(2)].
Cel ce urmeaz a fi adoptat s nu fi dobndit capacitate deplin de exerciiu, [art.5 al.(2)]. De regul , aceast
capacitate se dobndete la mplinirea vrstei de 18 ani, cnd persoana devine major. Pn la mplinirea vrstei de 18 ani,
persoana este minor. Vrsta minim pentru cstorie este de 18 ani pentru brbat i de 16 ani pentru femeie. Prin excepie,
femeia se poate cstori la mplinirea vrstei de 15 ani. Minora care se cstorete dobndete capacitate deplin de exerciiu.
Aceast capacitate de exerciiu se menine chiar dac se desface cstoria prin divor ori nceteaz prin decesul soului.

23

De la aceast regul exist o excepie, n sensul c persoana care a dobndit capacitate deplin de exerciiu poate fi
adoptat numai de ctre o persoan sau familie care a crescut-o, [art.5 al.(3)].
Nu trebuie s se confunde creterea unei persoane cu ntreinerea acesteia. Creterea unei persoane presupune o
preocupare permanent pentru ocrotirea intereselor acesteia. Asemenea preocupare a dus la stabilirea unor legaturi afective ntre
cel ce a crescut i cel care l-a crescut, care creeaz premisele necesare pentru a se putea pi la adopie. S-a decis c persoana
major poate fi adoptat cu condiia s fi fost crescut pe timpul minoritii de ctre adoptatori, iar durata de timp din perioada
minoritii s fi fie suficient de lung i cu caracter de continuitate, ca s se exclud urmarirea unui alt scop dect cel al adopiei.
Nu este necesar, n cazul adopiei persoanei majore, ca familia sau persoana adoptatoare s obin atestatul de
persoan/familie apt s adopte, nu este necesar ncredinarea n vederea adopiei, iar cererea de ncuviinare a adopiei poate fi
depus direct la instana judectoreasc.

ETAPELE INCUVIINTARII ADOPTIEI ; EFECTELE ;INCETARE


1.Atestarea adoptatorului sau a familiei adoptatoare.
Acest atestat se refer la ndeplinirea condiiilor materiale i morale, de ctre persoana/familia ce dorete s adopte,
necesare asigurrii dezvoltrii armonioase a copilului, respectiv atestatul s constate faptul c persoana/familia este apt s
adopte, art.19 al.(1),(2). Atestatul se elibereaz de catre D.G.A.S.P.C.,la cererea persoanei/familiei interesate, in termen de 60
de zile de la data depunerii cererii, pe baza rezultatelor evaluarii si a propunerilor serviciului de adoptie.
La cererea de evaluare solicitantii trebuie sa anexeze urmatoarele acte :
- copie dupa actul de identitate,copie legalizata de pe certificatul de nastere, certificat de cazier,copie legalizata de pe titlul de
proprietate sau alt titlu care sa ateste dreptul de folosinta a locuintei, certificatul medical eliberat de Ministerul Sanatatii,
adeverinte de venit ;
- certificat de cazier al persoanelor cu care locuieste solicitantul ;
-caracterizari de la locul de munca ;
-certificat medical privind starea de sanatate a celorlate persoane cu care domiciliaza
-declaratie pe proprie raspundere data in fata notarului, ca nu au fost decazuti din drepturile parintesti ;
-declaratie privind motivatia de a adopta si asteptarile persoanei/familiei iin legatura cu varsta, sexul si situatia
psihosociomedicala a copilului pe care doresc sa-l adopte ;
-declaratie privind indicarea motivelor pentru care unul din soti nu doreste sa adopte, in cazul in care cererea este formulata
numai de catre unul dintre soti si celalalt nu se asociaza la cerere.
Pe parcursul procesului de evaluare, direcia n a crei raz teritorial domiciliaz adoptatorul/familia adoptatoare,
printr-un asistent social din cadrul Serviciului de adopie, este obligat s asigure acestora servicii de pregtire/consiliere
necesare pentru a-i asuma n cunotin de cauz i n mod corespunztor rolul de painte, art.21.
Programele de pregtire adresate familiilor/persoanelor potenial adoptatoare se desfoar dup o program elaborat
de ctre angajaii serviciului de adopie i aprobat de ctre conducerea persoanei juridice n cadrul careia funcioneaz.
Programa de pregtire este adaptat nevoilor solicitanilor.
Programele de consiliere adresate familiilor/persoanelor potenial adoptatoare se desfaoar pe baza unui protocol
elaborat de ctre angajaii serviciului de adopie i aprobat de ctre conducerea persoanei juridice n cadrul creia funcioneaz
seviciul. Programele de consiliere sunt adaptate nevoilor solicitanilor.
Organizarea programelor de pregtire/consiliere, precum i coninutul acestora sunt popularizate i aduse la cunotina
celor interesai. Asistenii sociali ai seviciului de adopie particip n calitate de formatori n cadrul programelor de pregtire,
organiznd pe durata procesului de evaluare cel puin un curs de pregtire/consiliere. Asistenii sociali ai seviciului de adopie
acord consiliere i sprijin i la solicitarea persoanelor/familiilor potenial adoptatoare.
Atestatul se elibereaza prin dispozitia directorului general, ca urmare a propunerilor facute de Serviciul adoptii, printrun referat de evaluare a capacitatii de a adopta a solicitantilor.Atestatul este valabil pentru o perioada de un an, valabilitatea
acestuia putand fi prelungita anual.( model anexa 1)
Dispozitia va fi comunicata de catre Serviciul adoptii,in termen de 5 zile de la data emiterii, Oficiului Roman pentru Adoptii
si persoanei/familiei potential adoptiva.

24

2.Deschiderea procedurii adopiei interne


Pe baza planului individualizat de protecie, conf. L272/2004 privind protecia i promovarea drepturilor copilului,
direcia n a crei raz teritorial se afl domiciliul copilului efectueaz demersuri pentru reintegrarea copilului n familie sau
dup caz, pentru plasamentul acestuia n familia extins sau substitutiv, art.22 al.(1). Fiecare copil, care are o msur de
protecie decis de comisia pentru protecia copilului, are ntocmit un plan individualizat de protecie, care, conform legii, este
reevaluat periodic, actualizat i dup caz revizuit. Planul individualizat de protecie poate avea ca finalitate adopia intern la
propunerea managerului de caz, dac demersurile pentru reintegrarea copilului n familie sau n familia largit nu este posibil,
art 22 al.(2) / art.17 al.(1) H.1435/2004
Direcia n a crei raz teritorial domiciliaz copilul, n termen de 30 de zile de la finalizarea demersurilor cu privire la
planul individualizat de protecie - adopia minorului - va sesiza instana judectoreasc de la domiciliul copilului, pentru a se
ncuviina deschiderea procedurii adopiei interne, dac aceasta este n interesul superior al copilului, art 22 al.(3) / art. 23 al.
(2).
Cererile ce se depun la instana judectoreasc pentru deschiderea procedurii de adopie (model-anexa2) sunt nsoite de
urmtoarele documente:
-raportul sau fia de evaluare psihosocial iniial a copilului i familiei sale;
-raportul de evaluare detaliat a situaiei copiluluin context sociofamilial;
-rapoartele de evaluare a situaiei socioeconomice i morale a prinilor i rudelor identificate;
-documentele care atest toate evalurile efectuate n cadrul etapei de evaluare detaliate;
-rapoartele privind vizitarea copilului de ctre prini i rude, precum i modalitile de meninere a relaiilor cu copilul;
-documente care atest toate demersurile efectuate n ceea ce privete identificarea i contactarea prinilor i rudelor
copiilor(adrese ctre organele de poliie, primriei de domiciliu, rapoartele de anchet social la domiciliul prinilor i rudelor)
-documente care atest monitorizarea planului individualizat;
-notificri formulate n atenia prinilor i rudelor copilului,cu privire la locul unde se execut msura de protecie
special a copilului, precum i modul de meninere a relaiilor personale cu acesta:
-referatele ntocmite cu ocazia consilierii prinilor i rudelor copilului;
-documentele n care este consemnat opinia rudelor cu privire la disponibilitatea acestora de a lua spre cretere i
ngrijire copilul, sau opinia asupra posibilitii adopiei copilului de ctre o alt persoan.
Judecarea cererilor referitoare la deschiderea procedurii adopiei interne a copilului se face cu citarea prinilor fireti ai
copilului sau, dup caz, a tutorelui i a direciei n a crei raz teritorial se afl domiciliul copilului,art.63 al.(2).

3.ncredinarea n vederea adopiei


Adopia nu poate fi ncuviinat de ctre instana judectoreasc dect dup ce copilul a fost ncredinat pentru 90 de
zile persoanei/familiei care dorete s-l adopte, astfel nct instana s poat aprecia asupra relaiilor de familie care s-ar stabili
dac adopia ar fi ncuviinat, art.25 al.(1).
n termen de 30 zile de la data ramnerii definitive i irevocabile a hotrrii judectoreti prin care s-a ncuviinat
deschiderea procedurii adopiei interne, direcia in a crei raz teritorial se afl domiciliul copilului efectueaz demersurile
necesare identificrii celui mai potrivit adoptator sau celei mai potrivite familii adoptatoare pentru copil,art.26.
Direcia analizeaz cu prioritate posibilitatea ncredinrii copilului n vederea adopiei unei rude din familia extins,
asistentului maternal profesionist la care se afl copilul ori unei alte persoane sau familii la care se afl copilul in plasament.
Dac nu exist solicitri din partea persoanelor mai sus menionate, direcia n a crei raz teritorial se afl domiciliul copilului
efectueaz demersuri n vederea identificrii pe raza sa administrativ-teritorial a unei presoane/familii atestate si aflate in
evidena Oficiului Romn pentru Adopii, art.26 al.(3).
Procesul de stabilire a compatibilitii dintre copil i persoana/familia adoptatoare const n identificarea i selectarea
celei mai potrivite persoane/familii care s rspund nevoilor copilului, pentru care instana judectoreasc a ncuviinat
deschiderea procedurii de adopie, art.18/H.G.1435/2004.
Determinarea compatibilitii se realizeaz lundu-se n considerare nevoile copilului, dorinele i opiniile exprimate de
acesta , acordndu-le importana cuvenit.
La finalul procedurii de potrivire, responsabilul de caz din cadrul Serviciului de adopie, ntocmete un raport n care
consemneaz concluziile referitoare la constatarea compatibilitii dintre copil i persoana/familia adoptatoare, precum i
propunerea viznd sesizarea instanei judectoreti pentru ncredinarea copilului n vederea adopiei,art.23 H.G. 1435/2004.
ncredinarea n vederea adopiei se dispune de ctre instana judectoreasc de la domiciliul copilului pentru o perioad
de 90 de zile, art.28, cu citarea direciei n a crei raz teritorial domiciliaz copilul, a direciei n a crei raz teritorial

25

domiciliaz adoptatorul sau familia adoptatoare ( n situaia cnd aceasta domiciliaz in alt raz administrativ-teritorial dect a
copilului) i a persoanei/familiei adoptatoare.
Pe ntreaga perioad n care copilul este ncredinat n vederea adopiei, D.G.A.S.P.C. n a crei raz teritorial
domiciliaz persoana/familia adoptatoare creia I-a fost ncredinat copilul, prin asistentul social din cadrul Serviciului de
adopie desemnat, are obligaia de a urmri evoluia acestuia, ntocmind in acest sens rapoarte bilunare, ce conin constatrile
rezultate n urma evalurii relaiilor dintre copil si familie ca urmare a vizitelor efectuate, precum i propuneri viznd meninerea
sau revocarea ncredinrii n vederea adopiei.
La sfritul perioadei de ncredinare n vederea adopiei, responsabilul de caz mpreun cu psihologul din cadru
Serviciului de adopie, ntocmesc un raport final ce se aprob de ctre directorul general al directiei, referitor la evoluia
relaiilor dintre copil i persoana/familia adoptatoare, care se transmite instanei judectoreti competente s ncuviineze
adopia, art.31 al.(1),(2).

4.ncuviinarea adopiei.
ncuviinarea adopiei este de competena instanelor judectoreti, cererea de ncuviiare a adopiei putnd fi introdus
fie de ctre persoana/familia adoptatoare, fie de ctre direcia de la domiciliul acestora,la sfritul perioadei de ncredinare,
art.35al(1).Cererea de ncuviinare a adopiei este nsoit de urmtoarele acte:
-certificatul de natere al copilului,n copie legalizat;
-certificatul medical privind starea de sntate a copilului, eliberatde ctre unitile publice nominalizate de ctre
direcia de sntate public;
-atestatul valabil al persoanei/familiei adoptatoare;
-hotrrea judectoreasc irevocabil de ncredinare n vederea adopiei;
-certificatele de natere ale adoptatorului sau ale soului i soiei din familia adoptatoare,n copie legalizat;
-certificatul de cstorie al adoptatorului sau al soilor din familia adoptatoare,n copie legalizat;
-cazierul judiciar al adoptatoruluisau, dupcaz,al fiecrui membru al familiei adoptatoare;
-certificatul medical privind starea de sntate a adoptatorului, eliberat de medicul de familie ;
-documentele doveditoare cu privire la exprimarea consimmntului prinilor fireti,atunci cnd nu s-a pronunat o
hotrre judectoreasc de ncuviinare a deschiderii procedurii adopiei.
Instana judectoreasc va admite cererea de ncuviinare a adopiei numai dac, pe baza probelor administrate, i-a
format convingerea c aceasta este n interesul superior al copilului,art.37 al.(1).Cererile de ncuviinare a adopiei se
soluioneaz de complete specializate ale instanei judectoreti, n camera de consiliu, cu citarea direciei n a crei raz
teritorial domiciliaza copilul, a persoanei/familiei adoptatoare, a copiluli care a mplinit vrsta de 10 ani, cu participarea
obligatorie a procurorului.
Dup ncuviinarea adopiei i dup ce hotrrea instanei judectoreti a rmas irevocabil, se monitorizeaz adopia pe
ntraga perioad prevzut de lege (2 ani),de ctre compartimentul post-adopie din cadrul Serviciului de
adopie.Compartimentul post-adopie asigur, dup ncuviinarea adopiei, consilierea i informarea familiei adoptatoare cu
privire la aspectele legate de dezvoltarea copilului, ataament i dinamica familiei precum i alte teme de interes n funcie de
nevoile copilului i ale familiei adoptatoare.
Responsabilul de caz i psihologul din cadrul compartimentului post-adopie au obligaia de a ntocmi rapoarte
trimestriale n care consemneaz evoluia copilului adoptat i a relaiilor dintre acesta i prinii adoptatori.

5.Efectele adopiei
Adopia produce efecte numai de la data rmnerii irevocabile a hotrrii judectoreti prin care a fost ncuviinat. Prin
adopie se stabilesc filiaia ntre adoptat i cel care adopt, precum i legaturi de rudenie ntre adoptat i rudele adoptatorului.
Adoptatorul are fa de copilul adoptat drepturile i ndatoririle printelui firesc fa de copilul su. Adoptatul are fa de
adoptator drepturile i ndatoririle de orice natur pe care le are o persoan fa de prinii si fireti.
Adoptatorii vor informa copilul c este adoptat, imediat ce vrsta i gradul de maturitate ale acestuia o permit.
Adoptatul dobndete prin adopie numele adoptatorului si domiciliul acestuia.
6.ncetarea adopiei .
Conform art.54, adopia nceteaz prin desfacere sau ca urmare a declarrii nulitii adopiei.
Adopia se desface ca urmare a decesului persoanei/familiei adoptatoare i copilul n cauz a fost ncredinat spre
adopie unei alte persoane/familie, iar o nou hotrre judectoreasc de ncuviinare a adopiei a devenit irevocabil.
Adopia este nul, dac a fost ncheiat n alt scop dect cel al ocrotirii interesului superior al copilului.

26

Aciunea n declararea nulitii adopiei aparine oricrei persoane interesate, inclusiv adoptatului dac acesta a
dobndit capacitate deplin de exerciiu. Cauzele privind declararea nulitii adopiei se judec cu citarea:adoptatorului/familiei
adoptatoare; adoptatului care adobndit capacitate deplin de exerciiu sau a acopilului care a mplinit vrsta de 10 ani; direciei
n a crei raz teritorial se afl domiciliul copilului.
n situaia ncetrii adopiei ca urmare a declarrii nulitii acesteia, adoptatul redobndete numele de familie avut
nainte de ncuviinarea adopiei, prinii fireti ai copilului redobndesc drepturile i ndatoririle printeti dac instana nu
decide instituirea tutelei sau a altor msuri de protecie special a copilului.
Compartimentul post-adopie asigur consilierea copilului adoptat i a persoanei/familiei adoptatoare n cazul desfacerii
sau constatrii nulitii adopiei. n acelai timp compartimentul analizeaz cauzele care au determinat desfacerea adopiei sau
declararea nulitii acesteia.

2. ADOPIA INTERNAIONAL
Statele semnatare ale Conveniei de la Haga, recunosc c, pentru nflorirea armonioas a personalitii sale, copilul
trebuie s creasc ntr-un mediu familial, ntr-un climat de fericire, de iubire i nelegere. Aceast convenie, are drept obiect:
- s stabileasc garanii pentru ca adopiile internaionale s se nfptuiasc n interesul superior al copilului
i s fie respectate drepturile fundamentale;
- s instaureze un sistem de cooperare ntre satatele contractante pentru a asigura respectul acestor garanii
i s previn astfel rpirea, vnzarea sau traficul de copii;
- s asigure recunoaterea n statele contractante a adopiilor realizate potrivit conveniei.
Adopia internaional a copilului care are domiciliul n Romnia poate fi ncuviinat numai n n situaia n care
adoptatorul sau unul dintre soii din familia adoptatoare care domiciliaz n strintate este bunicul copilului pentru care a
fost ncuviina deschiderea adopiei interne, art.39.
Cererile persoanelor sau familiilor care au domiciliul pe teritoriul altui stat, parte a Conveniei de la Haga, i care
dorete s adopte un copil din Romnia sunt transmise Oficiului Romn pentru Adopii, prin intermediul autoritii centrale
competente din statul respectiv sau al organizaiilor sale acreditate.
Cererea adoptatorului sau familiei adoptatoare este luat n eviden de Oficiu Romn pentru Adopie numai dac
autoritatea central competent din statul primitor sau organizaiile sale acreditate i autorizate n condiiile legii atest c:
-persoana/familia adoptatoare ndeplinete condiiile de eligibilitate pentru adopie i este apt s adopte n conformitate
cu legislaia aplicabil n statul primitor;
-persoana/familia adoptatoare a beneficiat de consilierea necesar n vaderea adopiei n statul primitor;
-este asigurat urmrirea evoluiei copilului dup adopie pe o perioad de cel puin 2 ani;
-sunt asigurate servicii post-adopie pentru copil i familie n statul primitor.
Cererile persoanelor/familiilor adoptatoare transmise Oficiului Romn pentru Adopii trebuie nsoite de urmtoarele
documente:
-raportul ntocmit de autoritile competente din statul respectivei persoane/familii cu privire la identitatea persoanelor
care doresc s adopte, capacitatea i aptitudinea lor de a adopta, situaia lor personal, familial,material i medical, mediul
social, motivele care i determin s adopte un copil din Romnia, precum i cu privire la copiii pe care ar putea s-I primeasc,
n original i tradus n limba romn;
-certificatele de natere, de cstorie i actele de identitate ale persoanelor care doresc s adopte, traduse n limba
romn i legalizate;
-cazierele judiciare ale persoanelor care doresc s adopte, n original i traduse n limba romn;
-raport medical ntocmit pentru fiecare adoptator, n original i traduse;
-actul din care s rezulte c exist garania c adoptatul are posibilitatea s intre i s locuiasc permanent n statul
primitor, n original i traduse n limba romn.
n baza cererii de ncuviinare a adopiei primite i a documentelor care o nsoesc, Oficiul Romn pentru Adopii,
ntocmete un raport ce conine concluzii cu privire existena garaniilor c adoptatul va beneficia n ara strin de norme
echivalente celor existente n cazul unei adopii naionale.
Raportul mpreun cu cererea adoptatorului/familiei adoptatoare i a actelor ce o nsoesc se transmit instanei
judectoreti-tribunalul- de la domiciliul adoptatului.Pe baza hotrrii judectoreti irevocabile de ncuviinare a adopiei,n
termen de 3 zile, Oficiul Romn pentru Adopii elibereaz un certificat ce este un nscris autentic, prin care se atest c adopia
internaional este conform cu normele Conveniei de la Haga.

27

Certificatul care atest c adopia internaional este conform cu normele Conveniei de la Haga, este ntocmit de ctre
un funcionar desemnat, din cadrul Oficiului Romn pentru Adopii.Acest certificat este semnat de ctre funcionarul care l-a
ntocmit mpreun cu secretarul de stat al Oficiului.
Certificatul este eliberat la cererea personal a adoptatorului sau familiei adoptatoare, ssi se depune la sediul Oficiului.
Dup ce hotrrea de ncuviinare a adopiei devine irevocabil, deplasarea adoptatului din Romnia n statul de
domiciliu al adoptatorului sau familiei adoptatoare se face n condiii de siguran corespunztoare nevoilor adoptatului.
Oficiul Romn pentru Adopii va monitoriza evoluia copilului i a relaiilor dintre acesta i printele nsau prinii si
adoptivi cel puin 2 ani dup ncuviinarea adopiei, prin intermediul autoritii centrale competente sau al organizaiei acreditate
ori autorizate din statul de domiciliu al prinilor adoptivi. Aceste autoriti centrale trebuie s transmit rapoarte trimestriale, cu
privire la relaiile dintre adoptat i adoptatori, Oficiului.
Efecte adopiei internaionale
Adopia internaional produce efecte de la data rmnerii irevocabile a hotrrii judectoreti prin care a fost
ncuviinat. Prin adopie, adoptatul dobndete cetenia adoptatorului, precum i legturi de rudenie ntre adoptat i rudele
adoptatorului, ceea ce este un impediment la cstorie (cstoria ntre frai i rude pn la gradul IV este interzis).

OFICIUL ROMN PENTRU ADOPII


Conform art.3 din Legea273/2004,Oficiul Romn pentru Adopii este organ de specialitate al administraiei publice
centrale, cu personalitate juridic, n subordinea Guvernului, nfiinat prin reorganizarea Comitetului Romn pentru
Adopii care se desfiineaz, cu atributii de supraveghere si coordonare a activitatilor referitoare la adoptie.
Oficiul Romn pentru Adopii preia atribuiile Autoritii Naionale pentru Protecia Copilului i ale Comitetului Romn
pentru Adopii. Acesta coordoneaz i supraveghez activitile de adopie i realizarea cooperarea internaional n domeniul
adopiei. Oficiul este autoritatea central romn nsrcinat s duc la ndeplinire obligaiile asumate de statul romn n materia
adopiei prin conveniile i tratatele internaionale la care Romnia este parte ( Convenia de la Haga ), de a pune n aplicare i
de a urmri i asigura aplicarea unitar a legislaiei n domeniul adopiei.
Oficiul Romn pentru Adopii are obligaia de a ntocmi Registrul naional pentru Adopii, n care se evidena la nivel
naional a datelor referitoare la adoptator/familie adoptatoare, romne i strine, precum i cele referitoare la copiii pentru care a
fost deschis procedura adopiei interne,pentru cei crora le-a fost pronunat o hotrre judectoreasc de ncredinare n
vederea adopiei, de ncuviinare a adopiei sau de declarare a nulitii acesteia.
Pentru a ine o eviden ct mai exact, direcia n a crei raz teritorial se afl domiciliul copilului transmite Oficiului
copii ale urmtoarelor documente, dup ce acestea au devenit definitive i irevocabile:
-atestatul de persoan/familie apt s adopte, nsoit de toate informaiile cu privire la persoanele/familiile pentru care sa emis atestatul;
-hotrrea judectoreasc prin care s-a ncuviinat deschiderea procedurii adopiei naionale;
-hotrrea judectoreasc de ncredinare n vederea adopiei;
-hotrrea judectoreasc de ncuviinare a adopiei;
-hotrrea judectoreasc de declarare a nulitii adopiei.
Oficiul stabilete o tax unic i fix, pentru ndeplinirea corespunztoarea a tuturor serviciilor aferente ndeplinirii
procedurii adopiei internaionale.Taxa respectiv este defalcat pe cheltuieli i este aprobat prin hotrre a Guvernului.Aceasta
este efectuat de ctre adoptator/familie adoptatoare prin transfer bancar ctre Oficiu i autoritatea central ori organizaia
acreditat sau autorizat din statul de domiciliu al prinilor adoptatori.
Oficiul ndeplinete orice atribuii n materia adopiei prevzute de legislaia naional n vigoare, n tratatele la care
Romnia este parte sau n acordurile de colaborare pe care le ncheie cu autoritile publice romne sau strine, cu organizaiile
internaionale,sau cu persoane juridice strine care desfoar activiti autorizate n domeniul adopiei.

ORGANISMELE PRIVATE ROMNE


Prin organisme private se nelege asociaiile, fundaiile federaiile, precum i filialele acestora, acreditate n
condiiile legii, conf.H.G.1442/2004.

28

Organismele private romne care au obinut licen pentru serviciile de adopie desfoar activiti n cadrul
procedurilor de adopie intern n baza ncheierii unei convenii de parteneriat cu Direcia general de asisten social i
proteciea copilului, n a crei raz administrativ-teritorial desfoar respectivele activiti.
Beneficiarii serviciilor i a activitilor derulate n cadrul procedurilor de adopie intern de ctre organismele private
sunt:
-copilul al crui plan individualizat de protecie are ca finalitate adopia;
-familia potenial adoptatoare;
-prinii fireti;
-comunitatea.
Organismele private pot organiza aciuni de formare, informare i promovare a adopiei interne, precum i orice alte
activiti de promovare a adopiei interne.

ORGANIZAIILE PRIVATE STRINE


Organizaiile private strine cu sediul pe teritoriul altui stat pot colabora cu Oficiul Romn pentru Adopii, n domeniul
adopiei internaionale, numai dac sunt acreditate n conformitate cu dispoziiile legale din statele de origine i autorizate de
ctre Oficiu.
Organizaiile private strine care au sediul pe teritoriul unui stat care nu este parte la Convenia de la Haga, pot colabora
cu Oficiul Romn pentru Adopii numai dac sunt acreditate n conformitate cu dispoziiile legale i au ncheiat acorduri de
colaborare cu Oficiul.
Organizaiile private strine se vor adresa Oficiului n vederea autorizrii printr-o cerere la care sunt anexate
urmtoarele acte:
-statutul,nregistrat corespunztor n statul unde se afl sediul social;
-documentul doveditor al personalitii juridice i capacitii acestuia de a desfura activiti n domeniul adopiei
internaionale, eliberat de autoritile strine competente;
-documente privitoare la structura organizatoric i a personalului;
-istoricul activitilor desfurate;
-descrierea activitilor planificate i a metodologiei de lucru ;
-angajamentul de a prezenta Oficiului numai cererile acelor familii cu care organismul privat a ncheiat un acord privind
urmrirea copilului dup adopie pe o perioad de cel puin 2 ani de la intrarea copilului pe teritoriul statului strin;
-angajamentul de a prezenta Oficiului rapoarte anuale de activitate, vaderea rennoirii autorizaiei, precum i rapoarte
periodice , la cererea acestuia;
-angajamentul de a prezenta transmite Oficiului rapoarte trimestriale de urmrire postadopie solicitate de acesta.
n urma analizrii cererii, Oficiul Romn pentru Adopie poate autoriza organizaia privat strin pe o perioad de un
an.
Oficiul dac constat c organizaia privat strin nu mai ndeplinete cerinele i condiiile impuse i nu respect
normele legale n materia adopiei poate suspenda sau retrage autorizaia.

IV
PROTECTIA SI PROMOVAREA DREPTURILOR PERSOANELOR CU HANDICAP
In nelesul prezentei Legii 448/2006, persoanele cu handicap sunt acele persoane crora, datorit unor afeciuni
fizice, mentale sau senzoriale, le lipsesc abilitile de a desfura n mod normal activiti cotidiene, necesitnd msuri de
protecie n sprijinul recuperrii, integrrii i incluziunii sociale. Este vorba despre copiii i adulii cu handicap, ceteni romni,
ceteni ai altor state sau apatrizi, pe perioada n care au, conform legii, domiciliul ori reedina n Romnia.
Protecia i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap au la baz urmtoarele principii:
a) respectarea drepturilor i a libertilor fundamentale ale omului;

29

b) prevenirea i combaterea discriminrii;


c) egalizarea anselor;
d) egalitatea de tratament n ceea ce privete ncadrarea n munc i ocuparea forei de munc;
e) solidaritatea social;
f) responsabilizarea comunitii;
g) subsidiaritatea;
h) adaptarea societii la persoana cu handicap;
i) interesul persoanei cu handicap;
j) abordarea integrat;
k) parteneriatul;
l) libertatea opiunii i controlul sau decizia asupra propriei viei, a serviciilor i formelor de suport de care beneficiaz;
m) abordarea centrat pe persoan n furnizarea de servicii;
n) protecie mpotriva neglijrii i abuzului;
o) alegerea alternativei celei mai puin restrictive n determinarea sprijinului i asistenei necesare;
p) integrarea i incluziunea social a persoanelor cu handicap, cu drepturi i obligaii egale ca toi ceilali membri ai societii.
Autoritile publice, furnizorii de servicii sociale, reprezentanii societii civile, precum i persoanele fizice i
juridice responsabile de aplicarea prezentei legi au obligaia s promoveze, s respecte i s garanteze drepturile persoanei cu
handicap, stabilite n concordan cu prevederile Cartei sociale europene revizuite, adoptat la Strasbourg la 3 mai 1996,
ratificat prin Legea nr. 74/1999, precum i cu celelalte acte interne i internaionale n materie la care Romnia este parte.
Promovarea i respectarea drepturilor persoanelor cu handicap revin, n principal, autoritilor administraiei publice
locale unde i are domiciliul sau reedina persoana cu handicap i, n subsidiar, respectiv complementar, autoritilor
administraiei publice centrale, societii civile i familiei sau reprezentantului legal al persoanei cu handicap. Autoritatea
Naional pentru Persoanele cu Handicap i celelalte autoriti publice centrale i locale au obligaia s asigure condiiile
necesare pentru integrarea i incluziunea social a persoanelor cu handicap.
ncadrarea n grad i tip de handicap a copiilor cu handicap se face de comisia pentru protecia copilului . Criteriile
medico-psihosociale pe baza crora se stabilete ncadrarea n grad de handicap sunt aprobate prin ordin comun al ministrului
sntii publice i al ministrului muncii, solidaritii sociale i familiei.
Gradele de handicap sunt: uor, mediu, accentuat i grav.Tipurile de handicap sunt: fizic, vizual, auditiv,
surdocecitate, somatic, mintal, psihic, HIV/SIDA, asociat, boli rare.
Conform prevederilor H.G. nr.1437/2004 privind metodologia de organizare si functionare a comisiei pentru protectia
copilului, in vederea exercitrii n mod corespunztor a atribuiilor ce revin acesteia privind copilul cu dizabiliti, respectiv
ncadrarea ntr-un grad de handicap i orientarea colar/profesional, serviciul de evaluare complex din cadrul Direciei
exercit urmtoarele atribuii:
a) identific copiii cu dizabiliti i dificulti de nvare i adaptare sociocolar, care necesit ncadrare ntr-un grad de
handicap i orientare colar/profesional, n urma solicitrilor directe, a referirilor din partea specialitilor care vin n contact cu
copiii cu dizabiliti i a sesizrilor din oficiu;
b) verific ndeplinirea condiiilor privind ncadrarea copilului ntr-un grad de handicap i orientarea colar/profesional a
acestuia;
c) n situaii excepionale, efectueaz evaluarea complex a copilului sau componente ale acesteia la sediul serviciului sau la
domiciliul copilului;
d) ntocmete raportul de evaluare complex i planul de recuperare a copilului cu dizabiliti i propune Comisiei ncadrarea
copilului ntr-un grad de handicap i orientarea colar/profesional; aceste propuneri se fac n baza raportului de evaluare
complex i prin aplicarea criteriilor de ncadrare ntr-un grad de handicap, respectiv a celor de orientare colar/profesional;
e) ntocmete, n condiiile legii, planul individualizat de protecie pentru copilul cu dizabiliti;
f) urmrete realizarea planului de recuperare a copilului cu dizabiliti, respectiv a planului individualizat de protecie,
aprobat de Comisie;
g) efectueaz reevaluarea anual a condiiilor privind ncadrarea copilului ntr-un grad de handicap, la cererea printelui sau a
reprezentantului legal, formulat cu cel puin 30 de zile nainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului. Cererea
de reevaluare poate fi formulat i nainte de expirarea acestui termen dac s-au schimbat condiiile pentru care s-a eliberat
certificatul de ncadrare ntr-un grad de handicap. La cererea de reevaluare se anexeaz documentele prevzute de legislaia n
vigoare;
h) comunic n scris prinilor sau reprezentantului legal data stabilit pentru reevaluare;

30

i) efectueaz reevaluarea pe ciclu colar a condiiilor privind orientarea colar/profesional a copiilor cu dizabiliti, la
cererea printelui sau a reprezentantului legal ori a comisiei interne de evaluare continu; cererea este formulat cu cel puin 30
de zile nainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului sau n situaia n care se constat schimbarea condiiilor
pentru care s-a eliberat certificatul de expertiz i orientare colar/profesional.
Serviciul de evaluare complex a copilului cuprinde n mod obligatoriu cte un specialist din urmtoarele categorii
profesionale:
a) medic pediatru;
b) psiholog;
c) psihopedagog;
d) asistent social;
e) neuropsihiatru sau, dup caz, neurolog pentru copii ori psihiatru pentru copii sau alt specialist, dup caz.
Condiiile de angajare a acestor specialiti sunt urmtoarele:
a) studii superioare de lung durat;
b) vechime n specialitate de cel puin 3 ani; n cazul medicilor se ia n considerare i vechimea ca medic rezident n
specialitatea respectiv.

1. DREPTURILE PERSOANELOR CU HANDICAP


Persoanele cu handicap beneficiaz de drepturi la:
a) ocrotirea sntii - prevenire, tratament i recuperare;
b) educaie i formare profesional;
c) ocuparea i adaptarea locului de munc, orientare i reconversie profesional;
d) asisten social, respectiv servicii sociale i prestaii sociale;
e) locuin, amenajarea mediului de via personal ambiant, transport, acces la mediul fizic, informaional i comunicaional;
f) petrecerea timpului liber, acces la cultur, sport, turism;
g) asisten juridic;
h) faciliti fiscale;
i) evaluare i reevaluare prin examinarea la domiciliu a persoanelor nedeplasabile de ctre membrii comisiei de evaluare, la
un interval de 2 ani.
In ceea ce priveste asigurarea dreptului la ocrotirea sanatatii, in vederea asigurrii asistenei de recuperare/reabilitare,
persoanele cu handicap au dreptul la:
a) dispozitive de protezare n domeniul ORL, dispozitive pentru protezare stomii, dispozitive pentru incontinen urinar,
proteze pentru membrul inferior, proteze pentru membrul superior, dispozitive de mers/deplasare, crucioare, cadre de mers,
triciclete de mers, trepiede, crje, cotiere, bastoane, orteze, nclminte ortopedic, dispozitive pentru handicap vizual,
implanturi cardiace, dispozitive de adaptare a autovehiculelor i materiale igienico-sanitare pentru persoanele cu incontinen
urinar - cateter lubrifiat, absorbante, conform Contractului-cadru privind condiiile acordrii asistenei medicale n cadrul
sistemului de asigurri sociale de sntate;
b) servicii gratuite de cazare i mas i pentru nsoitorul copilului cu handicap grav sau accentuat ori al adultului cu handicap
grav sau accentuat n unitile sanitare cu paturi, sanatorii i staiuni balneare, la recomandarea medicului de familie ori a
medicului specialist, asigurate de la Fondul naional unic de asigurri sociale de sntate, conform Contractului-cadru privind
condiiile acordrii asistenei medicale n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate;
c) un bilet gratuit de tratament balnear, n cursul unui an, pe baza programului individual de reabilitare i integrare social i a
recomandrii medicului de familie sau a medicului specialist.
Persoana care are n ngrijire, supraveghere i ntreinere un copil cu handicap beneficiaz de urmtoarele drepturi:
a) concediu pltit pentru creterea copilului cu handicap pn la mplinirea de ctre acesta a vrstei de 7 ani i program de
lucru redus la 4 ore pentru printele care are n ngrijire copilul cu handicap care necesit tratament pentru afeciuni intercurente,
pn la mplinirea de ctre copil a vrstei de 18 ani;
b) concedii medicale pentru ngrijirea copilului cu handicap care necesit internare, tratament ambulatoriu sau la domiciliu
pentru afeciuni intercurente, pn la mplinirea de ctre copil a vrstei de 18 ani;
c) indemnizaie, prin Ministerul Muncii, Solidaritii Sociale i Familiei, pentru creterea copilului cu handicap, acordat
femeii mam deintoare de certificat de persoan cu handicap, pn la mplinirea de ctre copil a vrstei de 7 ani;
d) alocaie de ntreinere pentru copiii cu handicap, aflai n plasament familial sau ncredinai, potrivit legii, unei familii ori
persoane sau unui organism privat autorizat potrivit legii, n cuantumul prevzut de lege, majorat cu 50% .

31

De drepturile prevzute mentionate anterior beneficiaz, la cerere, unul dintre prini, tutorele, persoanele care au
adoptat un copil cu handicap sau crora li s-au ncredinat copii cu handicap spre cretere i educare ori n plasament familial,
dac sunt asigurai pentru concedii i indemnizaii de asigurri sociale de sntate n cadrul sistemului de asigurri sociale de
sntate, insa doar in situatia n care nu au n acelai timp i calitatea de asistent personal.
Referitor la dreptul la educatie si formare profesionala, persoanele cu handicap au acces liber i egal la orice form
de educaie, indiferent de vrst, n conformitate cu tipul, gradul de handicap i nevoile educaionale ale acestora. In acest sens,
persoanelor cu handicap li se asigur educaia permanent i formarea profesional de-a lungul ntregii viei.
Persoana cu handicap sau, dup caz, familia ori reprezentantul legal constituie principalul factor de decizie n
alegerea formei i tipului de colarizare, precum i a unitii de nvmnt.
Educaia persoanelor cu handicap se realizeaz prin:
a) uniti de nvmnt special;
b) integrarea individual n uniti de nvmnt de mas, inclusiv n uniti cu predare n limbile minoritilor naionale;
c) grupe sau clase speciale compacte, integrate n uniti precolare i colare de mas;
d) servicii educaionale prin cadrele didactice itinerante/de sprijin;
e) colarizare la domiciliu pn la absolvirea studiilor liceale, dar nu mai trziu de mplinirea vrstei de 26 de ani, prin grija
Ministerului Educaiei i Cercetrii;
f) educaia "la patul de spital", pe durata spitalizrii;
g) alternative educaionale.
Formele de nvmnt enumerate mai sus, se pot desfura i n limbile minoritilor naionale.
Accesul n unitile de nvmnt al copiilor cu dizabiliti, inclusiv al celor cu handicap, precum i al celor cu
dificulti de adaptare colar se realizeaz prin hotrre a comisiei pentru protecia copilului, care elibereaz certificatul de
orientare colar i/sau profesional, pe baza raportului de evaluare complex ntocmit de serviciul de evaluare complex din
cadrul direciilor generale de asisten social i protecia copilului judeene, respectiv locale, ale sectoarelor municipiului
Bucureti. Unitile de nvmnt special sunt formate din: coal special, cantin i, dup caz, internat colar, n condiiile
legii. Elevii cu handicap beneficiaz gratuit de mas i cazare n internatele colare. Studenii cu handicap grav i accentuat
beneficiaz, la cerere, de reducere cu 50% a taxelor pentru cazare i mas la cantinele i cminele studeneti.
n cadrul procesului de nvmnt, indiferent de nivelul acestuia, persoanele cu handicap au dreptul la:
a) servicii educaionale de sprijin;
b) dotarea cu echipament tehnic adaptat tipului i gradului de handicap i utilizarea acestuia;
c) adaptarea mobilierului din slile de curs;
d) manuale colare i cursuri n format accesibil pentru elevii i studenii cu deficiene de vedere;
e) utilizarea echipamentelor i softurilor asistive n susinerea examenelor de orice tip i nivel.
Precolarii, elevii i studenii cu handicap, mpreun cu asistenii personali i asistenii personali profesioniti, dup
caz, au dreptul la locuri gratuite n tabere de odihn, o dat pe an, indiferent de forma de nvmnt.
n vederea asigurrii accesului persoanelor cu handicap la obinerea unei locuine, autoritile publice au obligaia
s ia msuri pentru introducerea unui criteriu de prioritate pentru nchirierea, la nivelurile inferioare, a locuinelor care aparin
domeniului public al statului ori unitilor administrativ-teritoriale ale acestuia.
Persoanele cu handicap grav beneficiaz de urmtoarele drepturi:
a) acordarea unei camere de locuit, suplimentar fa de normele minimale de locuit prevzute de lege, pe baza contractelor de
nchiriere pentru locuinele care aparin domeniului public sau privat al statului ori al unitilor administrativ-teritoriale ale
acestuia;
b) stabilirea chiriei, n condiiile legii, pe baza contractelor de nchiriere pentru suprafeele locative cu destinaie de locuine,
deinute de stat sau de unitile administrativ-teritoriale ale acestuia, la tariful minim prevzut de lege.
Beneficiaz de prevederile mentionate mai sus, i familia sau reprezentantul legal pe perioada n care are n ngrijire
un copil ori un adult cu handicap grav.
Pentru asigurarea accesului persoanelor cu handicap la cultur, sport i turism, autoritile administraiei publice au
obligaia s ia urmtoarele msuri specifice:
a) s sprijine participarea persoanelor cu handicap i a familiilor acestora la manifestri culturale, sportive i turistice;
b) s organizeze, n colaborare sau parteneriat cu persoane juridice, publice ori private, manifestri i activiti culturale,
sportive, de petrecere a timpului liber;
c) s asigure condiii pentru practicarea sportului de ctre persoanele cu handicap;
d) s sprijine activitatea organizaiilor sportive ale persoanelor cu handicap.

32

Copilul cu handicap, precum i persoana care l nsoete beneficiaz de gratuitate la bilete de intrare la spectacole,
muzee, manifestri artistice i sportive.
Persoanele cu handicap grav i accentuat beneficiaz de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloace
de transport n comun de suprafa i cu metroul. Beneficiaz de aceste prevederi i urmtoarele persoane:
a) nsoitorii persoanelor cu handicap grav, n prezena acestora;
b) nsoitorii copiilor cu handicap accentuat, n prezena acestora;
c) nsoitorii adulilor cu handicap auditiv i mintal accentuat, n prezena acestora, pe baza anchetei sociale realizate de ctre
asistentul social din cadrul compartimentului specializat al primriei n a crei raz teritorial i are domiciliul sau reedina
persoana cu handicap;
d) asistenii personali ai persoanelor cu handicap grav;
e) asistenii personali profesioniti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat.
Legitimaia pentru transportul urban cu mijloace de transport n comun de suprafa este valabil pe ntregul teritoriu al rii,
fiind recunoscut de toate regiile de transport local.
Persoanele cu handicap grav beneficiaz de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, cu
autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, n limita a 12 cltorii dus-ntors pe an calendaristic. Beneficiaz de aceste
prevederi i urmtoarele persoane:
a) nsoitorii persoanelor cu handicap grav, numai n prezena acestora;
b) asistenii personali ai persoanelor cu handicap grav.
Persoanele cu handicap accentuat beneficiaz de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu tren clasa a IIa, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, n limita a 6 cltorii dus-ntors pe an calendaristic. Beneficiaz de
aceste prevederi i nsoitorii copiilor cu handicap accentuat, numai n prezena acestora.
Persoanele cu afeciuni renale care necesit hemodializ n alte localiti dect cele de domiciliu beneficiaz de
gratuitatea transportului interurban i peste limita prevzut, la alegere, cu tren clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele
pentru transport fluvial, n funcie de recomandarea centrului de dializ. Beneficiaz de aceste prevederi i asistenii personali
sau nsoitorii persoanelor cu handicap care necesit hemodializ.
Persoanele cu handicap beneficiaz de protecie mpotriva neglijrii i abuzului, indiferent de locul unde acestea se
afl. n cazul n care persoana cu handicap, indiferent de vrst, este n imposibilitate total sau parial de a-i administra
bunurile personale, aceasta beneficiaz de protecie juridic sub forma curatelei sau tutelei i de asisten juridic. Odat cu
preluarea tutelei, tutorele are obligaia de a face un inventar al tuturor bunurilor mobile i imobile ale persoanei cu handicap i
prezint anual un raport de gestiune autoritii tutelare din unitatea administrativ-teritorial n care persoana cu handicap are
domiciliul sau reedina. n cazul n care persoana cu handicap nu are rude ori persoane care s accepte tutela, instana
judectoreasc va putea numi ca tutore autoritatea administraiei publice locale sau, dup caz, persoana juridic privat care
asigur protecia i ngrijirea persoanei cu handicap. Monitorizarea respectrii obligaiilor care revin tutorelui persoanei cu
handicap este asigurat de autoritatea tutelar din unitatea administrativ-teritorial n a crei raz i are domiciliul sau reedina
persoana cu handicap.Printele, reprezentantul legal, tutorele, precum i organizaia neguvernamental al crei membru este
persoana cu handicap o poate asista pe aceasta n faa instanelor judectoreti competente. Judecarea cauzelor care au ca
obiect obinerea de ctre persoanele cu handicap a drepturilor prevzute de prezenta lege se face cu celeritate.
Persoanele cu handicap grav sau accentuat beneficiaz de urmtoarele faciliti fiscale:
a) scutire de impozit pe veniturile din salarii;
b) scutire de la plata impozitului pe cldire i teren;
c) scutire de la plata taxei asupra autoturismelor, motocicletelor cu ata i mototriciclurilor, adaptate handicapului;
d) scutire de la plata taxei pentru eliberarea autorizaiei de funcionare pentru activiti economice i viza anual a acestora;
e) scutire de la plata taxei hoteliere.

2.SERVICII SI PRESTATII SOCIALE


Dreptul la asisten social sub form de servicii sociale se acord la cerere sau din oficiu, dup caz, pe baza actelor
doveditoare, n condiiile prevzute de lege.
Cererea pentru acordarea dreptului la servicii sociale se nregistreaz la autoritatea administraiei publice locale n a
crei raz teritorial i are domiciliul sau reedina persoana cu handicap.

33

Cererea i actele doveditoare se depun spre nregistrare de persoana cu handicap, familia sa, reprezentantul legal,
asistentul personal, asistentul personal profesionist sau organizaia neguvernamental al crei membru este persoana cu
handicap.
n vederea asigurrii serviciilor sociale necesare persoanelor cu handicap, autoritile publice au obligaia s ia
urmtoarele msuri speciale:
a) s creeze condiii de acces pentru toate tipurile de servicii corespunztoare nevoilor individuale ale persoanelor cu
handicap;
b) s iniieze, s susin i s dezvolte servicii sociale centrate pe persoana cu handicap, n colaborare sau n parteneriat cu
persoane juridice, publice ori private;
c) s asigure ponderea personalului de specialitate angajat n sistemul de protecie a persoanelor cu handicap n raport cu
tipurile de servicii sociale: asisteni sociali, psihologi, instructori de ergoterapie, kinetoterapeui, pedagogi de recuperare,
logopezi, psihopedagogi, cadre didactice de sprijin, educatori specializai, medici psihiatri, medici dentiti, infirmieri;
d) s implice n activitile de ngrijire, reabilitare i integrare a persoanei cu handicap familia acesteia;
e) s asigure instruirea n problematica specific a persoanei cu handicap a personalului care i desfoar activitatea n
sistemul de protecie a persoanelor cu handicap, inclusiv a asistenilor personali i a asistenilor personali profesioniti;
f) s dezvolte i s sprijine programe de colaborare ntre prini i specialiti n domeniul handicapului, n colaborare sau n
parteneriat cu persoanele juridice, publice ori private;
g) s nfiineze i s susin sistemul bazat pe managementul de caz n protecia persoanei cu handicap;
h) s ncurajeze i s susin activitile de voluntariat;
i) s asigure asisten i ngrijire sociomedical la domiciliul persoanei cu handicap.
Persoanele cu handicap beneficiaz de servicii sociale acordate :
a) la domiciliu;
b) n comunitate;
c) n centre de zi i centre rezideniale, publice sau private.
Serviciile sociale destinate persoanelor cu handicap sunt proiectate i adaptate conform nevoilor individuale ale
persoanei.
Serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu handicap se afl n coordonarea Autoritii Naionale pentru
Persoanele cu Handicap. Monitorizarea implementrii standardelor specifice de calitate i controlul respectrii lor sunt n
competena Autoritii Naionale pentru Persoanele cu Handicap i se aplic de ctre personalul cu atribuii n domeniu, conform
unei metodologii aprobate prin ordin al preedintelui acesteia. n realizarea activitii privind acordarea serviciilor sociale,
personalul Autoritii Naionale pentru Persoanele cu Handicap are acces n spaiile care au legtur cu furnizarea de servicii
sociale, la date i informaii legate de persoanele cu handicap beneficiare ale serviciului respectiv.
Persoana cu handicap poate beneficia de servicii sociale acordate n centre de zi i centre rezideniale de diferite
tipuri, publice, public-private sau private. Centrele de zi i centrele rezideniale reprezint locaii n care serviciile sociale sunt
acordate de personal calificat i care dispun de infrastructura adecvat furnizrii acestora; centrele rezideniale sunt locaii n
care persoana cu handicap este gzduit cel puin 24 de ore.
n sensul prezentei legi, tipurile de centre rezideniale pentru persoane cu handicap sunt:
a) centre de ngrijire i asisten;
b) centre de recuperare i reabilitare;
c) centre de integrare prin terapie ocupaional;
d) centre de pregtire pentru o via independent;
e) centre respiro/centre de criz;
f) centre de servicii comunitare i formare;
g) locuine protejate;
h) altele.
Admiterea unei persoane cu handicap ntr-un centru rezidenial, cu excepia celor prevzute la lit. e) i g), se face n
cazul n care acesteia nu i se pot asigura protecia i ngrijirea la domiciliu sau n cadrul altor servicii din comunitate. Centrele
pentru persoane cu handicap se nfiineaz ca structuri cu sau fr personalitate juridic, n subordinea consiliilor judeene,
respectiv consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureti, cu avizul i n coordonarea Autoritii Naionale pentru
Persoanele cu Handicap.
n vederea desfurrii unui tip de activiti cu caracter inovator n domeniul proteciei persoanelor cu handicap,
furnizorii de servicii sociale acreditai pot nfiina, administra i finana centre-pilot, pentru o durat de maximum 2 ani.

34

Evaluarea activitilor cu caracter inovator se face de serviciul public descentralizat competent teritorial al Ministerului Muncii,
Solidaritii Sociale i Familiei, n colaborare cu Autoritatea Naional pentru Persoanele cu Handicap.
ntr-un centru de zi sau rezidenial serviciile sociale pot fi furnizate n sistem integrat cu serviciile medicale, de
educaie, de locuire, de ocupare a forei de munc i altele asemenea.
Dreptul la asisten social sub form de prestaii sociale se acord la cerere sau din oficiu, dup caz, pe baza actelor
doveditoare, n condiiile prevzute de lege. Cererea pentru plata prestaiilor sociale se nregistreaz la autoritatea administraiei
publice locale competente n a crei raz teritorial i are domiciliul sau reedina persoana cu handicap. Plata prestaiei sociale
se face ncepnd cu luna urmtoare depunerii cererii i nceteaz cu luna urmtoare ncetrii dreptului la prestaia social
respectiv. In acest sens, copiii cu handicap, inclusiv copiii cu handicap de tip HIV/SIDA, beneficiaz de alocaie de stat n
condiiile i n cuantumul prevzut de lege, majorat cu 100% . Nu pot beneficia de acest drept, copiii cu handicap care se afl n
internate sau centre de plasament aferente unitilor ori instituiilor de nvmnt special sau n alte tipuri de instituii publice cu
caracter social, cu excepia centrului de tip respiro, n care se asigur ntreinere complet din partea autoritii administraiei
publice. Copiii cu handicap de tip HIV/SIDA beneficiaz de o alocaie lunar de hran, calculat pe baza alocaiei zilnice de
hran stabilite pentru consumurile colective din unitile sanitare publice. De acest drept, poate beneficia copilul bolnav de
SIDA numai pe perioada n care este ngrijit n familie.

3. OBLIGATIILE PERSOANELOR CU HANDICAP, ALE FAMILIEI SAU


REPREZENTANTILOR LEGALI
Persoanele cu handicap au urmtoarele obligaii:
a) s se prezinte, din oficiu sau la solicitare, pentru evaluare i reevaluare, la comisiile cu competen n domeniu;
b) s depun diligenele necesare pentru a beneficia de drepturile prevzute de lege;
c) s urmeze activitile i serviciile prevzute n planul de recuperare pentru copilul cu handicap, respectiv n planul
individual de servicii al adultului cu handicap;
d) s depun diligene pentru ncadrarea n munc, n condiiile legii, n raport cu pregtirea, posibilitile fizice i psihice, pe
baza recomandrilor comisiei cu competen n domeniu;
e) s colaboreze cu asistenii sociali i specialitii care au ca scop recuperarea, reabilitarea, orientarea profesional i
integrarea social;
f) s aduc la cunotin direciilor generale de asisten social i protecia copilului judeene, respectiv locale ale sectoarelor
municipiului Bucureti, n termen de 48 de ore de la luarea la cunotin, orice modificare cu privire la gradul de handicap,
domiciliu sau reedin, starea material i alte situaii de natur s modifice acordarea drepturilor prevzute de lege.
Persoana care are n ngrijire, supraveghere i ntreinere un copil sau adult cu handicap are urmtoarele obligaii
principale:
a) s asigure creterea i ngrijirea corespunztoare a persoanei cu handicap;
b) s respecte i/sau s urmeze activitile i serviciile prevzute n planul de recuperare pentru copilul cu handicap, respectiv
n planul individual de servicii al adultului cu handicap;
c) s nsoeasc persoana cu handicap, la termenul necesar sau la solicitare, pentru evaluare i reevaluare, la comisiile cu
competen n domeniu;
d) s se prezinte la solicitarea direciilor generale de asisten social i protecia copilului judeene, respectiv locale ale
sectoarelor municipiului Bucureti;
e) s colaboreze cu asistenii sociali i specialitii care au ca scop recuperarea, reabilitarea, orientarea profesional i
integrarea social;
f) s comunice direciilor generale de asisten social i protecia copilului judeene, respectiv locale ale sectoarelor
municipiului Bucureti, n termen de 48 de ore de la luarea la cunotin, orice modificare cu privire la gradul de handicap,
domiciliu sau reedin, starea material, precum i alte situaii de natur s modifice acordarea drepturilor prevzute de lege.

35

4.ACCESIBILITATI PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP


n vederea asigurrii accesului persoanelor cu handicap la mediul fizic, informaional i comunicaional, autoritile
publice au obligaia s ia urmtoarele msuri specifice:
a) s promoveze i s implementeze conceptul Acces pentru toi, pentru a mpiedica crearea de noi bariere i apariia unor noi
surse de discriminare;
b) s sprijine cercetarea, dezvoltarea i producia de noi tehnologii de informare i comunicare i tehnologii asistive;
c) s recomande i s susin introducerea n pregtirea iniial a elevilor i studenilor a unor cursuri referitoare la
problematica handicapului i a nevoilor acestora, precum i la diversificarea modalitilor de realizare a accesibilitii;
d) s faciliteze accesul persoanelor cu handicap la noile tehnologii;
e) s asigure accesul la informaiile publice pentru persoanele cu handicap;
f) s asigure interprei autorizai ai limbajului mimico-gestual i ai limbajului specific persoanelor cu surdocecitate;
g) s proiecteze i s deruleze, n colaborare sau n parteneriat cu persoanele juridice, publice ori private, programe de
accesibilitate sau de contientizare asupra importanei acesteia.
Cldirile de utilitate public, cile de acces, cldirile de locuit construite din fonduri publice, mijloacele de
transport n comun i staiile acestora, taxiurile, vagoanele de transport feroviar pentru cltori i peroanele principalelor staii,
spaiile de parcare, strzile i drumurile publice, telefoanele publice, mediul informaional i comunicaional vor fi adaptate
conform prevederilor legale n domeniu, astfel nct s permit accesul nengrdit al persoanelor cu handicap. Cldirile de
patrimoniu i cele istorice se vor adapta, cu respectarea caracteristicilor arhitectonice, conform prevederilor legale n domeniu.
Pentru a facilita accesul nengrdit al persoanelor cu handicap la transport i cltorie, pn la 31 decembrie 2010,
autoritile administraiei publice locale au obligaia s ia msuri pentru:
a) adaptarea tuturor mijloacelor de transport n comun aflate n circulaie;
b) adaptarea tuturor staiilor mijloacelor de transport n comun conform prevederilor legale, inclusiv marcarea prin pavaj tactil
a spaiilor de acces spre ua de intrare n mijlocul de transport;
c) montarea panourilor de afiaj corespunztoare nevoilor persoanelor cu handicap vizual i auditiv n mijloacele de transport
public;
d) imprimarea cu caractere mari i n culori contrastante a rutelor i a indicativelor mijloacelor de transport n comun.
n termen de 6 luni de la data intrrii n vigoare a prezentei legi, toi operatorii de taxi au obligaia s asigure cel
puin o main adaptat transportului persoanelor cu handicap care utilizeaz fotoliul rulant. Constituie discriminare refuzul
conductorului de taxi de a asigura transportul persoanei cu handicap i a dispozitivului de mers.
Pn la data de 31 decembrie 2007, autoritile administraiei publice locale competente au obligaia s ia msuri
pentru:
a) adaptarea trecerilor de pietoni de pe strzile i drumurile publice conform prevederilor legale, inclusiv marcarea prin pavaj
tactil;
b) montarea sistemelor de semnalizare sonor i vizual la interseciile cu trafic intens.
(5) Cinele ghid care nsoete persoana cu handicap grav are acces liber i gratuit n toate locurile publice i n mijloacele de
transport.
Pn la data de 31 decembrie 2010, administratorii infrastructurii feroviare i operatorii de transport feroviar au
urmtoarele obligaii:
a) s adapteze cel puin un vagon i staiile principale de tren, pentru a permite accesul persoanelor cu handicap care utilizeaz
fotoliul rulant;
b) s marcheze prin pavaj tactil contrastant cile spre peroanele de mbarcare, ghie sau alte utiliti.
n spaiile de parcare de pe lng cldirile de utilitate public, precum i n cele organizate vor fi adaptate,
rezervate i semnalizate prin semn internaional cel puin 4% din numrul total al locurilor de parcare, dar nu mai puin de dou
locuri, pentru parcarea gratuit a mijloacelor de transport pentru persoane cu handicap. Persoanele cu handicap sau
reprezentanii legali ai acestora, la cerere, pot beneficia de un card-legitimaie pentru locurile gratuite de parcare. Autovehiculul
care transport o persoan cu handicap posesoare de card-legitimaie beneficiaz de parcare gratuit. n spaiile de parcare ale
domeniului public i ct mai aproape de domiciliu administratorul acestora repartizeaz locuri de parcare gratuit persoanelor cu
handicap care au solicitat i au nevoie de astfel de parcare.
Editurile au obligaia s pun matriele electronice utilizate pentru tiprirea crilor i revistelor la dispoziia
persoanelor juridice autorizate care le solicit pentru a le transforma n format accesibil persoanelor cu deficiene de vedere sau
de citire, n condiiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor i drepturile conexe, cu modificrile i completrile ulterioare.

36

Bibliotecile publice au obligaia s nfiineze secii cu carte n formate accesibile persoanelor cu deficiene de vedere sau de
citire.
Pn la data de 31 martie 2007, operatorii de telefonie au urmtoarele obligaii:
a) s adapteze cel puin o cabin la o baterie de telefoane publice n conformitate cu prevederile legale n vigoare;
b) s furnizeze informaii despre costurile serviciilor n forme accesibile persoanelor cu handicap.
Operatorii de servicii bancare au obligaia s pun la dispoziia persoanelor cu handicap, la solicitarea acestora,
extrase de cont i alte informaii n formate accesibile.
Angajaii operatorilor de servicii bancare i potale au obligaia de a acorda asisten n completarea formularelor, la
solicitarea persoanelor cu handicap.
Pn la data de 31 decembrie 2007, proprietarii de spaii hoteliere au urmtoarele obligaii:
a) s adapteze cel puin o camer pentru gzduirea persoanei cu handicap care utilizeaz fotoliul rulant;
b) s marcheze prin pavaj sau covoare tactile intrarea, recepia i s dein harta tactil a cldirii;
c) s monteze lifturi cu nsemne tactile.
Autoritile i instituiile centrale i locale, publice sau private asigur, pentru relaiile directe cu persoanele cu
handicap auditiv ori cu surdocecitate, interprei autorizai ai limbajului mimico-gestual sau ai limbajului specific al persoanei cu
surdocecitate.
Autoritile centrale i locale publice, precum i instituiile centrale i locale, publice sau de drept privat, au
obligaia de a asigura servicii de informare i documentare accesibile persoanelor cu handicap. In termen de 6 luni de la intrarea
n vigoare a prezentei legi, serviciile de relaii cu publicul vor afia i vor dispune de informaii accesibile persoanelor cu
handicap vizual, auditiv i mental.
Pn la data de 31 decembrie 2007, autoritile publice au obligaia s ia msuri pentru:
a) accesibilizarea paginilor de internet proprii, n vederea mbuntirii accesrii documentelor electronice de ctre persoanele
cu handicap vizual i mental;
b) utilizarea pictogramelor n toate serviciile publice;
c) adaptarea telefoanelor cu telefax i teletext pentru persoanele cu handicap auditiv.
n achiziia de echipamente i softuri, instituiile publice vor avea n vedere respectarea criteriului de accesibilitate.

V
CODUL FAMILIEI
CURATELA. FILIATIA. OBLIGATIA DE INTERTINERE. DREPTURILE SI
OBLIGATIILE PARINTESTI.
n Romnia statul ocrotete cstoria i familia; el sprijin, prin msuri economice i sociale, dezvoltarea i consolidarea
familiei.
Statul apara interesele mamei i copilului i manifest deosebit grija pentru creterea i educarea tinerei generaii.
Copilul din afara cstoriei a crui filiatie a fost stabilit prin recunoatere sau prin hotrre judectoreasc are, fata de
printe i rudele acestuia, aceeai situaie ca i situaia legal a unui copil din cstorie.
Obligaia de ntreinere exist ntre so i soie, prini i copii, cel care infiaza i nfiat, bunici i nepoti, strabunici i
stranepoti, frai i surori, precum i ntre celelalte persoane anume prevzute de lege. Are drept la ntreinere numai acela care se
afl n nevoie, neavnd putina unui ctig din munca, din cauza incapacitii de a munci. Descendentul, cat timp este minor, are
drept la ntreinere, oricare ar fi pricina nevoii n care se afl.
Cnd ntreinerea este datorat de printe, ea se stabilete pn la o ptrime din ctigul sau din munca pentru un copil, o treime
pentru doi copii i o jumtate pentru trei sau mai multi copii.
Ambii prini au aceleai drepturi i ndatoriri fata de copiii lor minori, fr a deosebi dup cum acetia sunt din
cstorie, din afara cstoriei ori nfiai. Ei exercit drepturile lor printeti numai n interesul copiilor. Msurile privitoare la
persoana i bunurile copiilor se iau de ctre prini, de comun acord.

37

Dac unul dintre prini este mort, deczut din drepturile printeti, pus sub interdicie sau, din orice mprejurare, se afl
n neputin de a-i manifesta voina, cellalt printe exercit singur drepturile printeti.
Prinii au dreptul i ndatorirea de a administra bunurile copilului lor minor i de a-l reprezenta n actele civile pn la
data cnd el mplinete vrsta de paisprezece ani. Dup mplinirea vrstei de paisprezece ani minorul exercit singur drepturile i
i execut tot astfel obligaiile, ns numai cu ncuviinarea prealabil a prinilor.
Autoritatea tutelar va putea institui curatela:
a) dac, din cauza batranetii, a bolii sau a unei infirmiti fizice, o persoan, dei capabil, nu poate, personal s-i
administreze bunurile sau s-i apere interesele n condiii multumitoare i, din motive temeinice, nu-i poate numi un
reprezentant;
b) dac din cauza bolii sau din alte motive, o persoan, dei capabil, nu poate, nici personal, nici prin reprezentani, sa ia
msurile necesare n cazuri a cror rezolvare nu sufer amnare;
c) dac, din cauza bolii sau din alte motive, printele sau tutorele este mpiedicat sa ndeplineasc un anumit act n numele
persoanei ce reprezint sau ale carei acte le ncuviineaz;
d) dac o persoan, fiind obligat sa lipseasc vreme ndelungat de la domiciliu, nu a lsat un mandatar general;
e) dac o persoan a disprut fr a se avea tiri despre ea i nu a lsat un mandatar general.
Legislatia interna in vigoare concretizeaza dreptul copilului de a-si cunoaste parintii prin dispozitiile cuprinse in
capitolul II din Codul familiei, care se refera la stabilirea filiatiei fata de mama (art.47-52) si stabilirea filiatiei fata da tata.
(art.53-61).
Art.47 din Codul Familiei precizeaza ca filiatia fata de mama rezulta din faptul nasterii si se dovedeste prin certificatul
constatator al nasterii . In continuare, art.48 arata ca daca nasterea nu a fost inregistrata in registrul de stare civila ori daca
copilul a fost trecut in registrul de stare civila ca nascut din parinti necunoscuti, mama poate recunoaste pe copil . Aceasta
recunoastere se poate face prin declaratie la serviciul de stare civila, prin act autentic (la notar sau instanta) ori prin testament.
Recunoasterea, chiar facuta prin testament, nu se poate revoca.
Pe langa recunoastere, stabilirea filiatiei fata de mama se poate face si prin actiune in justitie, care apartine numai
copilului (prin reprezentantul legal), iar dovada se poate face prin orice mijloc de proba.
In legatura cu problema filiatiei fata de tata, trebuie facuta o distinctie, dupa cum copilul este nascut in timpul casatoriei
sau in afara ei.
Filiatia fata de tata a copilului din casatorie
Daca nasterea unui copil are loc in timpul casatoriei, determinarea filiatiei fata de tata se face prin aplicarea prezumtiei
prevazute de art.53 din Codul familiei, conform careia copilul nascut in timpul casatoriei are ca tata pe sotul mamei . Pentru
aplicarea acestei prezumtii trebuie stabilit daca un copil a fost conceput in timpul casatoriei. Legea stabileste, printr-o prezumtie
absoluta, ca perioada conceptiei unui copil este cuprinsa intre a 300-a zi si a 180-a zi dinaintea nasterii copilului (art.61). Daca
aceasta perioada, o parte din ea sau chiar o singura zi se situeaza in timpul casatoriei, inseamna ca acel copil este conceput in
timpul casatoriei si opereaza prezumtia stabilita de art.53.
Daca un copil a fost nascut dupa desfacerea, declararea nulitatii sau anularea casatoriei, el va avea ca tata pe fostul sot al
mamei, daca a fost conceput in timpul casatoriei si nasterea a avut loc inainte ca mama sa fi intrat intr-o noua casatorie.(art.51).
Impotriva prezumtiei stabilite prin art.53, sotul are la dispozitie o actiune in tagada paternitatii. Sotul poate uza de
aceasta actiune atunci cand este cu neputinta ca sotul mamei sa fie tatal copilului . Actiunea poate fi pornita numai de sot si
poate fi continutata de mostenitorii sai. Termenul in care acesta poate porni actiunea este de 6 luni de la data cand a luat
cunostinta de nasterea copilului (nu de la data nasterii copilului).
Admiterea actiunii este conditionata de dovedirea unor imprejurari care sa ateste imposibilitatea ca sotul sa fie tatal
copilului :
- imposibilitatea fizica de a procrea ;
- privarea de libertate ;
- disparitia ;
- o misiune in strainatate ;
- interventii chirurgicale ;
- boala, accident ;
- separarea in fapt si o eventuala actiune de divort pe rol in acea perioada ;
Admiterea actiunii are efecte asupra numelui copilului, a domiciliului, al obligatiei de intretinere, a dreptului la mostenire.
Filiatia fata de tata a copilului din afara casatoriei
In cazul copilului din afara casatoriei, filiatia fata de tata se poate stabili in doua moduri : prin recunoastere sau prin
hotarare judecatoreasca.

38

In privinta recunoasterii, aceasta se face de catre tata prin declaratie la starea civila, prin declaratie autentica sau prin
testament. Recunoasterea facuta prin testament nu poate fi revocata. Daca o persoana doreste sa recunoasca un copil care a
decedat, aceasta recunoastere este valabila numai daca decedatul a lasat descendenti firesti.
Cea de-a doua modalitate de stabilire a filiatiei fata de tata a copilului din afara casatoriei este actiunea in stabilirea
paternitatii. Aceasta apartine copilului si se porneste in numele lui de catre mama, chiar daca este minora, sau de reprezentantul
lui legal. Termenul in care poate fi pornita actiunea este de un an de la data nasterii copilului.
Admiterea actiunii produce efecte privind numele, domiciliul, obligatia de intretinere, succesiune, etc.
Codul familiei reglementeaza obligatia legala de intretinere dintre parinti si copii in doua texte : art.86(1) care prevede
ca obligatia de intretinere exista intre parinti si copii si art.107(1), potrivit caruia copilul minor este intretinut de parintii sai.
Potrivit art.86(1) obiectul obligatiei de intretinere il formeaza mijloacele necesare traiului, adica alimente, locuinta,
imbracaminte, medicamente, nevoi spirituale. De asemenea, obiectul obligatiei de intretinere il constituie si mijloacele necesare
pentru cresterea, educarea, invatatura si pregatirea profesionala a copiilor, in masura in care aceste obligatii nu au fost preluate
de stat.
Conform prevederilor legale in vigoare descendentul minor are drept la intretinere fara a se cere conditia incapacitatii de
a munci. Asadar, chiar daca descendentul minor a implinit varsta de 16 ani si teoretic are posibilitatea de a incheia un contract de
munca, el are drept la intretinere oricare ar fi pricina nevoii in care se afla. Prin descendent trebuie sa se inteleaga atat copilul
din casatorie, cat si cel din afara casatoriei, precum si adoptatul.
In cazul pronuntarii divortului parintilor unui copil, acesta are dreptul la pensie de intretinere de la data ramanerii
definitive a hotararii.
In ceea ce priveste cuantumul obligatiei de intretinere, acesta difera in functie de numarul copiilor aflati in intretinere,
astfel :
- pana la o patrime din castigul din munca al debitorului, cand intretinerea se datoreaza pentru un copil ;
- pana la o treime din acelasi castig, cand intretinerea se datoreaza pentru doi copii ;
pana la jumatate, cand intretinerea se datoreaza pentru trei sau mai multi copii ;
Prin castig din munca se intelege venitul net, la calcularea acestuia avandu-se in vedere doar veniturile obisnuite, nu si cele
intamplatoare. Prevederile legale in vigoare statueaza ca si copilul devenit major are dreptul la intretinere daca isi continua
studiile, pana la terminarea acestora.
Neindeplinirea obligatiei de intretinere poate atrage dupa sine sanctiuni, prevazute de legislatia penala sau de Codul
familiei.
Referitor la legislatia penala, art.305 Cod penal prevede si pedepseste abandonul de familie, infractiune care consta in
savarsirea de catre cel care are obligatia legala de intretinere fata de de cel indreptatit la intretinere, a uneia din urmatoarele
fapte :
- parasirea, alungarea sau lasarea fara ajutor, expunandu-l la suferinte fizice sau morale ;
- neindeplinirea cu rea-credinta a obligatiei de intretinere, prevazuta de lege ;
- neplata, cu rea-credinta, timp de doua luni, a pensiei de intretinere stabilita pe cale judecatoreasca ;
Impacarea partilor inlatura raspunderea penala pe motivul ca aceasta ofera faptuitorului o posibilitate de refacere a familiei, de a
reveni asupra conduitei si de a-si indeplini obligatia de intretinere.
Codul familiei prevede in art.109 o sanctiune severa pentru neindeplinirea obligatiei de intretinere si anume decaderea
din drepturile parintesti.
Aceasta sanctiune se dispune in cazurile in care parintii, prin felul de exercitare a drepturilor parintesti sau prin purtarea
lor abuziva, ori prin abateri grave in indeplinirea indatoririlor de parinte, pun in primejdie sanatatea sau dezvoltarea fizica a
copilului, precum si in cazurile in care parintii se fac vinovati prin aceea ca nu cresc copiii in spirit de devotament fata de patrie
ori nu-i dau o educatie conforma cu morala.
In legatura cu decaderea din drepturile parintesti trebuie avute in vedere si prevederile Legii nr.272/2004 privind
protectia si promovarea drepturilor copilului.
Efectul principal al decaderii din drepturile parintesti consta in pierderea de catre parintele decazut a drepturilor
parintesti cu privire la persoana si bunurile minorului, precum si a indatoririlor parintesti, cu exceptia indatoririi de a da
intretinere copilului (art.110 Cod familie). Cu toate acestea, Legea nr.272/2004 si Legea nr.273/2004 privind regimul juridic al
adoptiei prevad ca parintele decazut din drepturile parintesti isi mentine dreptul de a consimti la adoptia copilului sau.

NOTIUNI DE LEGISLATIE A MUNCII


39

DREPTURILE SI INDATORIRILE SALARIATILOR


Drepturile i obligaiile privind relaiile de munc dintre angajator i salariat se stabilesc potrivit legii, prin negociere, n
cadrul contractelor colective de munc i al contractelor individuale de munc.
Salariaii nu pot renuna la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. Orice tranzacie prin care se urmrete renunarea
la drepturile recunoscute de lege salariailor sau limitarea acestor drepturi este lovit de nulitate.
Salariati au urmtoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depus;
b) dreptul la repaus zilnic i sptmnal;
c) dreptul la concediu de odihn anual;
d) dreptul la egalitate de anse i de tratament;
e) dreptul la demnitate n munc;
f) dreptul la securitate i sntate n munc;
g) dreptul la acces la formarea profesional;
h) dreptul la informare i consultare;
i) dreptul de a lua parte la determinarea i ameliorarea condiiilor de munc i a mediului de munc;
j) dreptul la protecie n caz de concediere;
k) dreptul la negociere colectiv i individual;
l) dreptul de a participa la aciuni colective;
m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat.
Salariatilor le revin urmtoarele obligaii:
a) obligaia de a realiza norma de munc sau, dup caz, de a ndeplini atribuiile ce i revin conform fiei postului;
b) obligaia de a respecta disciplina muncii;
c) obligaia de a respecta prevederile cuprinse n regulamentul intern, n contractul colectiv de munc aplicabil, precum i n
contractul individual de munc;
d) obligaia de fidelitate fa de angajator n executarea atribuiilor de serviciu;
e) obligaia de a respecta msurile de securitate i sntate a muncii n unitate;
f) obligaia de a respecta secretul de serviciu.
Orice salariat are dreptul de a cumula mai multe funcii, n baza unor contracte individuale de munc, beneficiind de
salariul corespunztor pentru fiecare dintre acestea.
Fac excepie salariatii care se afla in situaiile n care prin lege sunt prevzute incompatibiliti pentru cumulul unor
funcii.
Salariaii care cumuleaz mai multe funcii sunt obligai s declare fiecrui angajator locul unde exercit funcia pe care
o consider de baz.
Potrivit Codului Muncii angajatorul are obligaia s ia toate msurile necesare pentru protejarea vieii i sntii
salariailor si s asigure securitatea i sntatea salariailor n toate aspectele legate de munc.
Normele i normativele de protecie a muncii pot stabili:
a) msuri generale de protecie a muncii pentru prevenirea accidentelor de munc i a bolilor profesionale, aplicabile tuturor
angajatorilor;
b) msuri de protecie a muncii, specifice pentru anumite profesii sau anumite activiti;
c) msuri de protecie specifice, aplicabile anumitor categorii de personal;
d) dispoziii referitoare la organizarea i funcionarea unor organisme speciale de asigurare a securitii i sntii n munc.
n cadrul propriilor responsabiliti angajatorul va lua msurile necesare pentru protejarea securitii i sntii
salariailor, inclusiv pentru activitile de prevenire a riscurilor profesionale, de informare i pregtire, precum i pentru punerea
n aplicare a organizrii proteciei muncii i mijloacelor necesare acesteia. La adoptarea i punerea n aplicare a msurilor se va
ine seama de urmtoarele principii generale de prevenire:
a) evitarea riscurilor;
b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;
c) combaterea riscurilor la surs;
d) adaptarea muncii la om, n special n ceea ce privete proiectarea locurilor de munc i alegerea echipamentelor i
metodelor de munc i de producie, n vederea atenurii, cu precdere, a muncii monotone i a muncii repetitive, precum i a
reducerii efectelor acestora asupra sntii;

40

e) luarea n considerare a evoluiei tehnicii;


f) nlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai puin periculos;
g) planificarea prevenirii;
h) adoptarea msurilor de protecie colectiv cu prioritate fa de msurile de protecie individual;
i) aducerea la cunotin salariailor a instruciunilor corespunztoare.
Angajatorul rspunde de organizarea activitii de asigurare a sntii i securitii n munc. n cuprinsul
regulamentelor interne sunt prevzute n mod obligatoriu reguli privind securitatea i sntatea n munc. n elaborarea
msurilor de securitate i sntate n munc angajatorul se consult cu sindicatul sau, dup caz, cu reprezentanii salariailor,
precum i cu comitetul de securitate i sntate n munc.
Angajatorul are obligaia s asigure toi salariaii pentru risc de accidente de munc i boli profesionale, n condiiile
legii.
Angajatorul are obligaia s organizeze instruirea angajailor si n domeniul securitii i sntii n munc periodic,
prin modaliti specifice stabilite de comun acord de ctre angajator, mpreun cu comitetul de securitate i sntate n munc i
cu sindicatul sau, dup caz, cu reprezentanii salariailor.
Instruirea se realizeaz obligatoriu n cazul noilor angajai, al celor care i schimb locul de munc sau felul muncii i
al celor care i reiau activitatea dup o ntrerupere mai mare de 6 luni. n toate aceste cazuri instruirea se efectueaz nainte de
nceperea efectiv a activitii.
Locurile de munc trebuie s fie organizate astfel nct s garanteze securitatea i sntatea salariailor. Angajatorul
trebuie s organizeze controlul permanent al strii materialelor, utilajelor i substanelor folosite n procesul muncii, n scopul
asigurrii sntii i securitii salariailor.
Angajatorul rspunde pentru asigurarea condiiilor de acordare a primului ajutor n caz de accidente de munc, pentru
crearea condiiilor de prentmpinare a incendiilor, precum i pentru evacuarea salariailor n situaii speciale i n caz de pericol
iminent.
La nivelul fiecrui angajator se constituie un comitet de securitate i sntate n munc, cu scopul de a asigura
implicarea salariailor la elaborarea i aplicarea deciziilor n domeniul proteciei muncii.
Comitetul de securitate i sntate n munc se organizeaz la angajatorii persoane juridice la care sunt ncadrai cel
puin 50 de salariai. n cazul n care condiiile de munc sunt grele, vtmtoare sau periculoase, inspectorul de munc poate
cere nfiinarea acestor comitete i pentru angajatorii la care sunt ncadrai mai puin de 50 de salariai.
n situaia n care nu se impune constituirea comitetului de securitate i sntate n munc, atribuiile specifice ale acestuia vor fi
ndeplinite de responsabilul cu protecia muncii numit de angajator.
Angajatorii au obligaia s asigure accesul salariailor la serviciul medical de medicin a muncii.
Serviciul medical de medicin a muncii poate fi un serviciu autonom organizat de angajator sau un serviciu asigurat de o
asociaie patronal.
Medicul de medicin a muncii este un salariat, atestat n profesia sa potrivit legii, titular al unui contract de munc ncheiat cu un
angajator sau cu o asociaie patronal. Medicul de medicin a muncii este independent n exercitarea profesiei sale.
Sarcinile principale ale medicului de medicin a muncii constau n:
a) prevenirea accidentelor de munc i a bolilor profesionale;
b) supravegherea efectiv a condiiilor de igien i sntate n munc;
c) asigurarea controlului medical al salariailor att la angajarea n munc, ct i pe durata executrii contractului individual
de munc.
n vederea realizrii sarcinilor ce i revin medicul de medicin a muncii poate propune angajatorului schimbarea locului
de munc sau a felului muncii unor salariai, determinat de starea de sntate a acestora.
Medicul de medicin a muncii este membru de drept n comitetul de securitate i sntate n munc.
Medicul de medicin a muncii stabilete n fiecare an un program de activitate pentru mbuntirea mediului de munc
din punct de vedere al sntii n munc pentru fiecare angajator. Elementele programului sunt specifice pentru fiecare
angajator i sunt supuse avizrii comitetului de securitate i sntate n munc.

CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA

41

Contractul individual de munc este contractul n temeiul cruia o persoan fizic, denumit salariat, se oblig s
presteze munca pentru i sub autoritatea unui angajator, persoan fizic sau juridic, n schimbul unei remuneraii denumite
salariu.
Contractul individual de munc se ncheie pe durat nedeterminat. Prin excepie, contractul individual de munc se
poate ncheia i pe durat determinat, n condiiile expres prevzute de lege.
Persoana fizic dobndete capacitate de munc la mplinirea vrstei de 16 ani. Persoana fizic poate ncheia un contract
de munc n calitate de salariat i la mplinirea vrstei de 15 ani, cu acordul prinilor sau al reprezentanilor legali, pentru
activiti potrivite cu dezvoltarea fizic, aptitudinile i cunotinele sale, dac astfel nu i sunt periclitate sntatea, dezvoltarea i
pregtirea profesional.
Contractul individual de munc se ncheie n baza consimmntului prilor, n form scris, n limba romn. Obligaia
de ncheiere a contractului individual de munc n form scris revine angajatorului.
Anterior ncheierii sau modificrii contractului individual de munc, angajatorul are obligaia de a informa persoana
care solicit angajarea ori, dup caz, salariatul cu privire la clauzele generale pe care intenioneaz s le nscrie n contract sau s
le modifice.
Informarea prevzut va cuprinde cel puin urmtoarele elemente:
a) identitatea prilor;
b) locul de munc sau, n lipsa unui loc de munc fix, posibilitatea ca salariatul s munceasc n diverse locuri;
c) sediul sau, dup caz, domiciliul angajatorului;
d) atribuiile postului;
e) riscurile specifice postului;
f) data de la care contractul urmeaz s i produc efectele;
g) n cazul unui contract de munc pe durat determinat sau al unui contract de munc temporar, durata acestora;
h) durata concediului de odihn la care salariatul are dreptul;
i) condiiile de acordare a preavizului de ctre prile contractante i durata acestuia;
j) salariul pe baz, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum i periodicitatea plii salariului la care salariatul
are dreptul;
k) durata normal a muncii, exprimat n ore/zi i ore/sptmn;
l) indicarea contractului colectiv de munc ce reglementeaz condiiile de munc ale salariatului;
m) durata perioadei de prob.
Intre pri pot fi negociate i cuprinse n contractul individual de munc clauze specifice:
a) clauza cu privire la formarea profesional;
b) clauza de neconcuren;
c) clauza de mobilitate;
d) clauza de confidenialitate.
O persoan poate fi angajat n munc numai n baza unui certificat medical, care constat faptul c cel n cauz este apt
pentru prestarea acelei munci. Nerespectarea atrage nulitatea contractului individual de munc.
ncadrarea salariailor la instituiile i autoritile publice i la alte uniti bugetare se face numai prin concurs sau
examen.
Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la ncheierea contractului individual de munc se poate stabili o perioad de
prob de cel mult 30 de zile calendaristice pentru funciile de execuie i de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funciile de
conducere.
Cetenii strini i apatrizii pot fi angajai prin contract individual de munc n baza permisului de munc eliberat
potrivit legii.

CONCEDIUL DE ODIHNA
Dreptul la concediu de odihn anual pltit este garantat tuturor salariailor.
Durata minim a concediului de odihn anual este de 20 de zile lucrtoare.
Durata efectiv a concediului de odihn anual se stabilete prin contractul colectiv de munc aplicabil, este prevzut n
contractul individual de munc i se acord proporional cu activitatea prestat ntr-un an calendaristic.
Srbtorile legale n care nu se lucreaz, precum i zilele libere pltite stabilite prin contractul colectiv de munc
aplicabil nu sunt incluse n durata concediului de odihn anual.
Durata concediului de odihn anual pentru salariaii cu contract individual de munc cu timp parial se acord
proporional cu timpul efectiv lucrat.

42

Compensarea n bani a concediului de odihn neefectuat este permis numai n cazul ncetrii contractului individual de
munc.
Salariaii care lucreaz n condiii grele, periculoase sau vtmtoare, nevztorii, alte persoane cu handicap i tinerii n
vrst de pn la 18 ani beneficiaz de un concediu de odihn suplimentar de cel puin 3 zile lucrtoare.
Efectuarea concediului de odihn se realizeaz n baza unei programri colective sau individuale stabilite de angajator
cu consultarea sindicatului sau, dup caz, a reprezentanilor salariailor, pentru programrile colective, ori cu consultarea
salariatului, pentru programrile individuale. Programarea se face pn la sfritul anului calendaristic pentru anul urmtor.
Pentru perioada concediului de odihn salariatul beneficiaz de o indemnizaie de concediu care nu poate fi mai mic
dect valoarea total a drepturilor salariale cuvenite pentru perioada respectiv.
Indemnizaia de concediu de odihn reprezint media zilnic a veniturilor din luna/lunile n care este efectuat concediul,
multiplicat cu numrul de zile de concediu.
Indemnizaia de concediu de odihn se pltete de ctre angajator cu cel puin 5 zile lucrtoare nainte de plecarea n
concediu.
Pentru rezolvarea unor situaii personale salariaii au dreptul la concedii fr plat, a caror durata se stabilete prin
contractul colectiv de munc aplicabil sau prin regulamentul intern.

CONCEDIUL DE BOALA
n sistemul public asiguraii beneficiaz de concediu medical i de indemnizaie pentru incapacitate temporar de
munc, dac dovedesc incapacitatea temporar de munc printr-un certificat medical, eliberat conform reglementrilor n
vigoare.
n cazul bolilor profesionale sau accidentelor de munc certificatul medical se vizeaz n mod obligatoriu, prin grija
angajatorului, de ctre Inspectoratul de Sntate Public, respectiv de inspectoratul teritorial de munc n raza cruia se afl
sediul angajatorului sau domiciliul asiguratului.
Indemnizaia pentru incapacitate temporar de munc se suport de ctre angajator si de bugetul asigurrilor sociale de
stat.
Durata de acordare a indemnizaiei pentru incapacitate temporar de munc este de cel mult 180 de zile n interval de un
an, socotit din prima zi de mbolnvire. ncepnd cu a 90-a zi concediul medical se poate prelungi pn la 180 de zile, cu avizul
medicului expert al asigurrilor sociale.
Asiguraii a cror incapacitate temporar de munc a survenit n timpul concediului de odihn sau al concediului fr
plat beneficiaz de indemnizaii pentru incapacitate temporar de munc, concediile fiind ntrerupte, urmnd ca zilele
neefectuate s fie reprogramate.
Cuantumul indemnizaiei pentru incapacitate temporar de munc se determin prin aplicarea unui procent de 75% la
baza de calcul (valoarea medie a veniturilor pe ultimele 6 luni).
Cuantumul indemnizaiei pentru incapacitate temporar de munc cauzat de boal profesional, accident de munc sau
asimilat acestuia, tuberculoz, SIDA, cancer de orice tip i boal infectocontagioas din grupa A, este de 100% din baza de
calcul.

INCETAREA CONTRACTULUI DE MUNCA


Contractul individual de munc poate nceta astfel:
a) de drept;
b) ca urmare a acordului prilor, la data convenit de acestea;
c) ca urmare a voinei unilaterale a uneia dintre pri, n cazurile i n condiiile limitativ prevzute de lege.
Contractul
individual de munc nceteaz de drept:
a) la data decesului salariatului sau angajatorului persoan fizic;
b) la data rmnerii irevocabile a hotrrii judectoreti de declarare a morii sau a punerii sub interdicie a salariatului ori a
angajatorului persoan fizic, dac aceasta antreneaz lichidarea afacerii;
c) ca urmare a dizolvrii angajatorului persoan juridic, de la data la care persoana juridic i nceteaz existena;
d) la data ndeplinirii cumulative a condiiilor de vrst standard i a stagiului minim de cotizare pentru pensionare sau, dup
caz, la data comunicrii deciziei de pensionare pentru limit de vrst ori invaliditate a salariatului, potrivit legii;

43

e) ca urmare a constatrii nulitii absolute a contractului individual de munc, de la data la care nulitatea a fost constatat
prin acordul prilor sau prin hotrre judectoreasc definitiv;
f) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare n funcia ocupat de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru
motive nentemeiate, de la data rmnerii definitive a hotrrii judectoreti de reintegrare;
g) ca urmare a condamnrii penale cu executarea pedepsei la locul de munc, de la data emiterii mandatului de executare;
h) de la data retragerii de ctre autoritile sau organismele competente a avizelor, autorizaiilor ori atestrilor necesare pentru
exercitarea profesiei;
i) ca urmare a interzicerii exercitrii unei profesii sau a unei funcii, ca msur de siguran ori pedeaps complementar, de la
data rmnerii definitive a hotrrii judectoreti prin care s-a dispus interdicia;
j) la data expirrii termenului contractului individual de munc ncheiat pe durat determinat;
k) retragerea acordului prinilor sau al reprezentanilor legali, n cazul salariailor cu vrsta cuprins ntre 15 i 16 ani.
Nerespectarea oricreia dintre condiiile legale necesare pentru ncheierea valabil a contractului individual de munc
atrage nulitatea acestuia.
Prin demisie se nelege actul unilateral de voin a salariatului care, printr-o notificare scris, comunic angajatorului
ncetarea contractului individual de munc, dup mplinirea unui termen de preaviz.
Refuzul angajatorului de a nregistra demisia d dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de
prob.
Salariatul are dreptul de a nu motiva demisia.
Termenul de preaviz este cel convenit de pri n contractul individual de munc sau, dup caz, cel prevzut n
contractele colective de munc aplicabile i nu poate fi mai mare de 15 zile calendaristice pentru salariaii cu funcii de execuie,
respectiv de 30 de zile calendaristice pentru salariaii care ocup funcii de conducere.
Contractul individual de munc nceteaz la data expirrii termenului de preaviz sau la data renunrii totale ori pariale
de ctre angajator la termenul respectiv.
Concedierea reprezint ncetarea contractului individual de munc din iniiativa angajatorului.
Concedierea poate fi dispus pentru motive care in de persoana salariatului sau pentru motive care nu in de persoana
salariatului.
Este interzis concedierea salariailor:
a) pe criterii de sex, orientare sexual, caracteristici genetice, vrst, apartenen naional, ras, culoare, etnie, religie,
opiune politic, origine social, handicap, situaie sau responsabilitate familial, apartenen ori activitate sindical;
b) pentru exercitarea, n condiiile legii, a dreptului la grev i a drepturilor sindicale.
Concedierea salariailor nu poate fi dispus:
a) pe durata incapacitii temporare de munc, stabilit prin certificat medical conform legii;
b) pe durata concediului pentru carantin;
c) pe durata n care femeia salariat este gravid, n msura n care angajatorul a luat cunotin de acest fapt anterior emiterii
deciziei de concediere;
d) pe durata concediului de maternitate;
e) pe durata concediului pentru creterea copilului n vrst de pn la 2 ani sau, n cazul copilului cu handicap, pn la
mplinirea vrstei de 3 ani;
f) pe durata concediului pentru ngrijirea copilului bolnav n vrst de pn la 7 ani sau, n cazul copilului cu handicap, pentru
afeciuni intercurente, pn la mplinirea vrstei de 18 ani;
g) pe durata ndeplinirii serviciului militar;
h) pe durata exercitrii unei funcii eligibile ntr-un organism sindical, cu excepia situaiei n care concedierea este dispus
pentru o abatere disciplinar grav sau pentru abateri disciplinare repetate, svrite de ctre acel salariat;
i) pe durata efecturii concediului de odihn.
Aceste prevederile nu se aplic n cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizrii judiciare sau a
falimentului angajatorului, n condiiile legii.
Concedierea pentru motive care in de persoana salariatului
Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care in de persoana salariatului n urmtoarele situaii:
a) n cazul n care salariatul a svrit o abatere grav sau abateri repetate de la regulile de disciplin a muncii ori de la cele
stabilite prin contractul individual de munc, contractul colectiv de munc aplicabil sau regulamentul intern, ca sanciune
disciplinar;
b) n cazul n care salariatul este arestat preventiv pentru o perioad mai mare de 60 de zile;

44

c) n cazul n care, prin decizie a organelor competente de expertiz medical, se constat inaptitudinea fizic i/sau psihic a
salariatului, fapt ce nu permite acestuia s i ndeplineasc atribuiile corespunztoare locului de munc ocupat;
d) n cazul n care salariatul nu corespunde profesional locului de munc n care este ncadrat.
Decizia se emite n scris i, sub sanciunea nulitii absolute, trebuie s fie motivat n fapt i n drept i s cuprind
precizri cu privire la termenul n care poate fi contestat i la instana judectoreasc la care se contest.
Concedierea pentru svrirea unei abateri grave sau a unor abateri repetate de la regulile de disciplin a muncii poate fi
dispus numai dup ndeplinirea de ctre angajator a cercetrii disciplinare prealabile i n termenele stabilite de prezentul cod.
Concedierea pentru motive care nu in de persoana salariatului
Concedierea pentru motive care nu in de persoana salariatului reprezint ncetarea contractului individual de munc,
determinat de desfiinarea locului de munc ocupat de salariat ca urmare a dificultilor economice, a transformrilor
tehnologice sau a reorganizrii activitii.
Desfiinarea locului de munc trebuie s fie efectiv i s aib o cauz real i serioas.
Concedierea pentru motive care nu in de persoana salariatului poate fi individual sau colectiv.
Salariaii concediai pentru motive care nu in de persoana lor beneficiaz de msuri active de combatere a omajului i
pot beneficia de compensaii n condiiile prevzute de lege i de contractul colectiv de munc aplicabil.
Concedierea colectiv
Prin concediere colectiv se nelege concedierea, ntr-o perioad de 30 de zile calendaristice, a unui numr de:
a) cel puin 5 salariai, dac angajatorul care disponibilizeaz are ncadrai mai mult de 20 de salariai i mai puin de 100 de
salariai;
b) cel puin 10% din salariai, dac angajatorul care disponibilizeaz are ncadrai cel puin 100 de salariai, dar mai puin de
300 de salariai;
c) cel puin 30 de salariai, dac angajatorul care disponibilizeaz are ncadrai cel puin 300 de salariai.
n cazul concedierilor colective angajatorului i revin urmtoarele obligaii:
a) s ntocmeasc un plan de msuri sociale sau de alt tip prevzut de lege ori de contractele colective de munc aplicabile, cu
consultarea sindicatului sau a reprezentanilor salariailor;
b) s propun salariailor programe de formare profesional;
c) s pun la dispoziie sindicatului care are membri n unitate sau, dup caz, reprezentanilor salariailor toate informaiile
relevante n legtur cu concedierea colectiv, n vederea formulrii propunerilor din partea acestora;
d) s iniieze n timp util, n scopul punerii de acord, consultri cu sindicatul sau, dup caz, cu reprezentanii salariailor,
referitoare la metodele i mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numrului de salariai afectai i de
atenuare a consecinelor.
Angajatorul care a dispus concedieri colective nu poate face noi angajri pe locurile de munc ale salariailor concediai
pe o perioad de 12 luni de la data concedierii acestora.
Persoanele concediate beneficiaz de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 15 zile lucrtoare.
Decizia de concediere se comunic salariatului n scris i trebuie s conin n mod obligatoriu:
a) motivele care determin concedierea;
b) durata preavizului;
c) criteriile de stabilire a ordinii de prioritate,
d) lista tuturor locurilor de munc disponibile n unitate i termenul n care salariaii urmeaz s opteze pentru a ocupa un loc
de munc vacant
Decizia de concediere produce efecte de la data comunicrii ei salariatului.

DISCIPLINA MUNCII. RASPUNDEREA DISCIPLINARA SI RASPUNDEREA


MATERIALA
Disciplina muncii este o conditie obiectiva necesara si indispensabila desfasurarii activitatii in fiecare unitate. Ea poate
fi definita ca fiind ordinea necesara in cadrul executarii raportului de munca sin cadrul unui colectiv determinat, rezulta din
respectarea, de catre cei ce compun colectivul, a unor reguli sau norme de conduita care asigura desfasurarea, in conditii de
eficienta, a procesului muncii.
Izvoarele disciplinei muncii sunt Codul Muncii, contractul colectiv de munca, statule de personal, statutele disciplinare
si regulamentele de ordine interioara.

45

Rspunderea disciplinar
Este o institutie specifica dreptului muncii si consta intr-un ansamblu de norme legale privind sanctionarea faptelor de
incalcare cu vinovatie, de salariat a obligatiilor asumate prin contractul individual de munca, inclusiv a normelor de comportare.
Angajatorul dispune de prerogativ disciplinar, avnd dreptul de a aplica, potrivit legii, sanciuni disciplinare salariailor si
ori de cte ori constat c acetia au svrit o abatere disciplinar.
Sanciunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul n cazul n care salariatul svrete o abatere disciplinar sunt:
a) avertismentul scris;
b) suspendarea contractului individual de munc pentru o perioad ce nu poate depi 10 zile lucrtoare;
c) retrogradarea din funcie, cu acordarea salariului corespunztor funciei n care s-a dispus retrogradarea, pentru o durat ce
nu poate depi 60 de zile;
d) reducerea salariului de baz pe o durat de 1 - 3 luni cu 5 - 10%;
e) reducerea salariului de baz i/sau, dup caz, i a indemnizaiei de conducere pe o perioad de 1 - 3 luni cu 5 - 10%;
f) desfacerea disciplinar a contractului individual de munc.
n cazul n care, prin statute profesionale aprobate prin lege special, se stabilete un alt regim sancionator, va fi aplicat
acesta.
Pentru aceeai abatere disciplinar se poate aplica numai o singur sanciune.
Angajatorul stabilete sanciunea disciplinar aplicabil n raport cu gravitatea abaterii disciplinare svrite de salariat,
avndu-se n vedere urmtoarele:
a) mprejurrile n care fapta a fost svrit;
b) gradul de vinovie a salariatului;
c) consecinele abaterii disciplinare;
d) comportarea general n serviciu a salariatului;
e) eventualele sanciuni disciplinare suferite anterior de ctre acesta.
Sub sanciunea nulitii absolute, nici o msur, cu excepia avertismentului, nu poate fi dispus mai nainte de efectuarea
unei cercetri disciplinare prealabile.
n vederea desfurrii cercetrii disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat n scris de persoana mputernicit de ctre
angajator s realizeze cercetarea, precizndu-se obiectul, data, ora i locul ntrevederii.
Neprezentarea salariatului la convocarea fcut n condiiile prevzute, fr un motiv obiectiv d dreptul angajatorului s
dispun sancionarea, fr efectuarea cercetrii disciplinare prealabile.
n cursul cercetrii disciplinare prealabile salariatul are dreptul s formuleze i s susin toate aprrile n favoarea sa i s
ofere persoanei mputernicite s realizeze cercetarea toate probele i motivaiile pe care le consider necesare, precum i dreptul
s fie asistat, la cererea sa, de ctre un reprezentant al sindicatului al crui membru este.
Angajatorul dispune aplicarea sanciunii disciplinare printr-o decizie emis n form scris, n termen de 30 de zile
calendaristice de la data lurii la cunotin despre svrirea abaterii disciplinare, dar nu mai trziu de 6 luni de la data
svririi faptei.
Sub sanciunea nulitii absolute, n decizie se cuprind n mod obligatoriu:
a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinar;
b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern sau contractul colectiv de munc aplicabil, care au fost
nclcate de salariat;
c) motivele pentru care au fost nlturate aprrile formulate de salariat n timpul cercetrii disciplinare prealabile sau
motivele pentru care, nu a fost efectuat cercetarea;
d) temeiul de drept n baza cruia sanciunea disciplinar se aplic;
e) termenul n care sanciunea poate fi contestat;
f) instana competent la care sanciunea poate fi contestat.
Decizia de sancionare se comunic salariatului n cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii i produce efecte de la data
comunicrii.
Comunicarea se pred personal salariatului, cu semntur de primire, ori, n caz de refuz al primirii, prin scrisoare
recomandat, la domiciliul sau reedina comunicat de acesta.
Decizia de sancionare poate fi contestat de salariat la instanele judectoreti competente n termen de 30 de zile
calendaristice de la data comunicrii.

46

Rspunderea material
Raspunderea materiala consta in obligatia oricarui salariat de a repara, in limitele prevazute de lege, prejudiciul pe care l-a
cauzat unitatii din vina sa si in legatura cu munca sa.
Salariaii rspund patrimonial, n temeiul normelor i principiilor rspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale
produse angajatorului din vina i n legtur cu munca lor.
Salariaii nu rspund de pagubele provocate de fora major sau de alte cauze neprevzute i care nu puteau fi nlturate i nici
de pagubele care se ncadreaz n riscul normal al serviciului.
Cnd paguba a fost produs de mai muli salariai, cuantumul rspunderii fiecruia se stabilete n raport cu msura n care a
contribuit la producerea ei.
Dac msura n care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinat, rspunderea fiecruia se stabilete
proporional cu salariul su net de la data constatrii pagubei i, atunci cnd este cazul, i n funcie de timpul efectiv lucrat de la
ultimul su inventar.
Salariatul care a ncasat de la angajator o sum nedatorat este obligat s o restituie.
Dac salariatul a primit bunuri care nu i se cuveneau i care nu mai pot fi restituite n natur sau dac acestuia i s-au prestat
servicii la care nu era ndreptit, este obligat s suporte contravaloarea lor. Contravaloarea bunurilor sau serviciilor n cauz se
stabilete potrivit valorii acestora de la data plii.
Suma stabilit pentru acoperirea daunelor se reine n rate lunare din drepturile salariale care se cuvin persoanei n cauz din
partea angajatorului la care este ncadrat n munc.
Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net, fr a putea depi mpreun cu celelalte reineri pe care le-ar avea
cel n cauz, jumtate din salariul respectiv.
Angajatorul este obligat, n temeiul normelor i principiilor rspunderii civile contractuale, s l despgubeasc pe salariat n
situaia n care acesta a suferit un prejudiciu material din culpa angajatorului n timpul ndeplinirii obligaiilor de serviciu sau n
legtur cu serviciul.
n cazul n care angajatorul refuz s l despgubeasc pe salariat, acesta se poate adresa cu plngere instanelor judectoreti
competente.
Angajatorul care a pltit despgubirea i va recupera suma aferent de la salariatul vinovat de producerea pagubei.

47