Sunteți pe pagina 1din 10

5 948490 720136 10005

editorial
Nu fi nepãsãtor cu casa ta!
štim ši noi, štiøi ši voi foarte bine, dragii mei cititori, cã interioarele
prezentate în paginile revistei DOMUS sunt excepøii în peisajul general
al caselor din România, deoarece, în majoritatea covâršitoare a
cazurilor, locuinøele sunt amenajate modest. Cei mai muløi oameni nu
ši-au renovat casa sau nu ši-au fãcut îmbunãtãøiri semnificative de mai
bine de 15-20 de ani, ignorând faptul cã orice locuinøã necesitã lucrãri de
întreøinere. Motivul principal este, cu siguranøã, sãrãcia, dar ši nepãsarea
constituie un factor decisiv. Pentru cã nu stã în puterea mea sã combat
sãrãcia, voi vorbi în continuare despre nepãsare.
Din pãcate, foarte muløi români înøeleg prin “a investi în casã” a-ši
cumpãra un televizor sau un frigider mai mare, chiar dacã cele vechi
funcøioneazã încã. Foarte puøini se gândesc cã mucegaiul de pe pereøi
sau praful acumulat în salteaua patului ori în covoarele vechi le pot
provoca lor ši copiilor lor alergii sau afecøiuni respiratorii. Sau câøi se
gândesc cã o baterie sau un rezervor de WC defecte pot crešte consumul de
apã ši aleg sã le înlocuiascã cu altele noi? Ideea este cã niciodatã nu
Mihaela CãlIn
REDACTOR-ŠEF poøi spune cã ai terminat de aranjat casa, pentru cã întotdeauna va
mihaela.calin@hiparion.com apãrea câte ceva de fãcut, dar pentru asta trebuie sã-øi pese de mediul în
care îøi petreci cea mai mare parte din timp. ši chiar dacã nu-øi permiøi
Câštigãtorii concursului Candy din ediøia de sã fii mereu la modã din punctul de vedere al designului de interior,
martie 2010 sunt: nu-øi neglija locuinøa, deoarece o întreøinere corespunzãtoare este primul
pas spre o casã frumoasã.
Pena Adina, Bucurešti – plitã Candy PSP 640 G
Ilie Otilia, Constanøa – cuptor electric FNP 827 X

Aboneazã-te la DOMUS pe 12 luni ši ai gARAnTAT


unul dintre cadourile de mai jos!*
3 5

4
6

1 Perie electricã Bosch; 2 Cântar electronic Bosch; 3 Tigaie Tefal X 2; 4 Fier de cãlcat Moulinex; 5 Aparat de epilat Rowenta; 6 Prãjitor de pâine Tefal

*Oferta este valabilã pentru abonamentele pe 12 luni contractate atât prin POšTã (completând talonul de la pagina 114), cât ši prin SMS.
Vei primi cadoul în maximum 30 de zile lucrãtoare de la data confirmãrii abonamentului. nu se acordã contravaloarea în bani a cadourilor. Acestea vor fi ridicate de la sediul redacøiei
- Str. nerva Traian, nr. 3, Bl. M 101, Et. 8, Sector 3, Bucurešti - sau vor fi trimise prin poštã/curierat, costurile fiind suportate de abonat. Informaøii suplimentare puteøi afla sunând la
numãrul de telefon: 021-202.82.70 sau trimiøând un e-mail la adresa: marketing@hiparion.com.

Abonament pe 6 luni
- trimite SMS la numãrul 7662 (8 euro + TVA), cu textul DOMUS, valabil în reøeaua Vodafone, Orange ši Cosmote
Abonament pe 12 luni
- trimite SMS la numãrul 7566 (15 euro + TVA), cu textul DOMUS, valabil în reøeaua Vodafone
Contravaloarea abonamentului va fi reøinutã din factura de telefon mobil. Dupã trimiterea SMS-ului vei fi contactat în cel mult 48 de ore de unul din reprezentanøii
noštri. Costul SMS-ului trimis nu poate fi returnat.
SUMAR mai 2010

44 76

22
bref info - pagina 10
4 pagini cu subiecte ši
informaøii de interes pentru
iubitorii home & deco

SPECIAL - pagina 22
36 Decor pe bugete: dormitor clasic sub
Recreeazã coperta 1.000 de euro
Sugestiile noastre te ajutã 37 Decor pe bugete: dormitor clasic sub
sã compui la tine acasã 2.000 de euro
cadrul de pe copertã 38 Decor pe bugete: dormitor clasic sub
3.000 de euro
38 39 Trucuri ši ponturi: caloriferul, la rang de
obiect decorativ

sugestii deco amenajãri, sfaturi


26 Idei de furat: cum sã realizezi un tablou 44 Invitaøie acasã: designerul Simona Bonea
de inspiraøie asiaticã mizeazã pe violet
27 Detaliile fac diferenøa: suporturi pentru 52 Invitaøie acasã: renovare în timp record
ziare ši reviste 58 Trucuri ši ponturi: cum sã obøii un loc de
28 Te ajutãm sã alegi: demifotolii pentru relaxare pe balcon
orice decor 60 Invitaøie acasã: accent pe funcøionalitate
29 Chilipirul lunii: coløar extensibil la doar 64 Invitaøie acasã: melanj de amintiri,
1.450 lei artã ši mobilier
32 Transformare de efect: acelaši scaun, 68 Invitaøie acasã: „odatã cu aceastã casã
douã variante ni s-a împlinit visul”
73 Te ajutãm sã alegi: rulouri ši jaluzele
pentru mansardã

6 maI 2010
106
evenim
- la pa ente &
ginile 42, 7 noutãø
68 39 Aflã ce 4, 84, 1 i
09
le
domen mai „calde” v
iile am
enajãril ešti din
or inter
ioare

bucãtãrii à la carte domus pentru pitici


76 Focus bucãtãrie: cum sã amenajezi o 96 Focus camera copilului: te invitãm în
bucãtãrie îngustã universul Barbie
77 Ambianøã în acelaši stil: sugestii pentru o 98 Te ajutãm sã alegi: paturi cu rol multiplu
37 bucãtãrie asemãnãtoare 100 Detaliile fac diferenøa: lãmpi de veghe
80 Te ajutãm sã alegi: mese extensibile pentru cei mici
pentru spaøii mici
82 Detaliile fac diferenøa: baterii pentru prim-plan: grãdina
chiuvete 104 Focus: o grãdinã citadinã
108 Trucuri ši ponturi: accesorii care
bãi pe alese însufleøesc grãdina
86 Focus baie: amenajeazã sala de baie în
funcøie de vârstã de reøinut
88 Trucuri ši ponturi: valorificã spaøiul din 109 Cele mai noi informaøii din domenii de
baia de serviciu! interes pentru tine
89 Detaliile fac diferenøa: corpuri de iluminat
rezistente la umezealã
90 Te ajutãm sã alegi: cabine de duš pentru
în jurul lumii
112 Algarve, tãrâmul cu roci spectaculoase
spaøii mici ši mari

80 extra Nu uita sã accesezi www.casamea.ro!


În secøiunile PRIMA CASÃ, INSPIRAØIE, CASÃ, BRICOLAJ, INTERIOR, GRÃDINÃ, PROIECTE, SHOPPING
gãsešti idei minunate, care abia ašteaptã sã fie puse în aplicare!
domus
sugestii deco
Cele mai inspirate selecøii de obiecte de mobilier ši accesorii

Aflã cum poøi sã-øi protejezi casa împotriva razelor solare într-un
special: mod cât se poate de estetic, cu ajutorul roletelor screen.

original:
De inspiraøie
asiaticã

14 TE AJUTÃM SÃ ALEGI:
demifotolii pentru dormitor sau living

DETALIILE FAC DIFERENØA:


suporturi pentru reviste ši ziare
O sã fii uimit sã afli cã, urmând pašii
de la pag. 26, chiar ši tu vei putea reali-
Redecoreazã-øi dormitorul.
EXTRA: îøi oferim 3 variante de buget!
za un tablou asemãnãtor la tine acasã.

MAI 2010 25
domus
amenajãri, sfaturi
Locuinøe cu farmec, trucuri ši ponturi, idei de furat

invitaØie acasÃ: decoruri pline de inspiraøie pentru tine

28
SFATURI oferite de cãtre designerii
care au realizat amenajãrile
CASÃ DE VEDETÃ: Eda Marcus,
prezentatoarea štirilor sportive de
la TVR1, ne-a vorbit despre
locuinøa ši lucrurile dragi ei.

eXTRA: AmenAjeAzã-øi
bAlconul!

important
A venit
îøi oferim inspiraøie de 10 ani. momentul sã
faci curãøenie
Dacã ai amenajat casa pe baza sugestiilor în balcon ši
noastre, cheamã-ne sã o vedem. sã-l transformi
Reportajul despre amenajarea ta într-un loc de
relaxare
poate apãrea în paginile revistei! cochet.

MAI 2010 43
domus
bucãtãrii à la carte
Amenajãri cu farmec, trucuri ši ponturi, accesorii utile
Citešte cu atenøie poveštile amenajãrilor
ši sfaturile specialištilor.
Sigur vei avea de învãøat!

amBiaNØÃ ÎN aCELaŠi STiL: important

5
Recreeazã pe baza sugestiilor noastre
bucãtãria prezentatã în paginile urmãtoare îøi oferim inspiraøie de 10 ani.
Dacã ai amenajat bucãtãria pe
TE ajuTÃm SÃ aLEgi: baza sugestiilor noastre,
mese extensibile
cheamã-ne sã o vedem.
DETaLiiLE FaC DiFERENØa: Reportajul despre amenajarea ta
baterii pentru bucãtãrii moderne poate apãrea în paginile revistei!

mai 2010 75
domus
bãi pe alese
Amenajãri cu farmec, trucuri ši ponturi, accesorii utile

important
FOCUS:

5 Chiar ši copiii pot avea o baie amenajatã


potrivit vârstei lor.
Te ajUTãm Sã alegi:
cabine de duš
DeTaliile FaC DiFeReNØa:
îøi oferim inspiraøie de 10 ani.
Dacã ai amenajat baia pe baza
sugestiilor noastre, cheamã-ne sã
corpuri de iluminat o vedem. Reportajul despre
amenajarea ta poate apãrea în
paginile revistei!
EXTRA: Trucuri pentru amenajarea unei
bãi de serviciu

mai 2010 85
domus
pentru pitici
Amenajãri cu farmec, trucuri ši ponturi, accesorii utile

important
îøi oferim inspiraøie de 10 ani.
Dacã ai amenajat camera
copilului pe baza sugestiilor
noastre, cheamã-ne sã o vedem.
Reportajul despre amenajarea ta
poate apãrea în paginile revistei!

FOCUS:
O fetiøã din Suceava este cea mai fericitã

4
atunci când se retrage în camera ei roz,
alãturi de prietenele ei, pãpušile Barbie.

TE aJUTãm Sã aLEGi:
paturi cu spaøii pentru depozitare

DETaLiiLE FaC DiFErEnøa:


veioze de veghe

mai 2010 95
domus
prim-plan: grãdina
Amenajãri cu farmec, plante, sfaturi utile, idei de furat

important
îøi oferim inspiraøie
de 10 ani. Dacã ai
amenajat grãdina sau
terasa casei tale pe baza
sugestiilor noastre,
cheamã-ne la tine acasã.
Reportajul despre
amenajarea ta
poate apãrea în
paginile revistei!

FOCUS:

5 iDEi DE FURaT:

mai 2010 103

S-ar putea să vă placă și