Sunteți pe pagina 1din 7

piatã

, imobiliarã proiecte credite si


, finantãri
,
ansambluri de locuinte
,
Preţ: 10,10 lei (include CD înfoliat)
Anul XII, nr. 10, octombrie 2010
Anul XII, nr. 10, octombrie 2010

proiecte
de case
2 SUPLIMENTE

GRATUITE:
CREDITE: 32 de pagini
protecţia consumatorului vă apără Casă sănătoasă
de contracte incorecte
piatã

Dosar: 24 de pagini
, imobiliarã

Amenajări
de bucătării
proiecte
credite si
, finantãri
,
ansambluri de locuinte

Terenul:
,

mare, la periferie sau


mic, în buricul târgului?
BRĂNEŞTI
Preţ: 10,10 lei (include CD înfoliat)

ANDREI CHILIMAN o localitate în plină


expansiune lângă Bucureşti
Interviu cu primarul preţ: 10,10 lei (include CD înfoliat)

sectorului 1 din Bucureşti


EDITORIAL

Publisher:
Viorica IORGULESCU
Redactor-Şef
Maria SEDER NEDA
Art director:
Eduard MIHÃILÃ
Secretar de redacþie:
Mariana NICOLAE
Redactor:
Cristina TAMAŞ, Costel POPA
Colaboratori:
Alexandra POPA
Măsoară de două ori
Fotografi:
Robert LUPU, Dan ALEXANDRU,
Maria SEDER, Bogdan MODREANU
Corecturã texte:
şi taie o singură dată!
Panseluþa LUCHIAN
Advertising Sales Manager:
Viorica IORGULESCU
e-mail: viorica.iorgulescu@hiparion.com

Marketing Manager:
Bogdan MIREANU
CD Multimedia: ceastă regulă se aplică peste tot: în
Bogdan MODREANU croitorie, în construcţii, la alegerea
Costel POPA
Planul Casei Mele este o publicaţie
lunarã a Media Gamma Publishers,
A unui credit sau a altor tipuri de servi-
cii, inclusiv arhitectură.
membrã a grupului de firme Că au trecut prea repede cu vederea peste
anumite clauze contractuale ale unui credit,
regretă astăzi mulţi români. Că proprietarii
Director general: au vrut doar o ştampilă, nu şi consultanţă
Adrian RUS
atunci când şi-au ales arhitectul pentru pro-
Director vânzare grup:
Cezar Burlan iect, se vede atunci când o casă e urâtă. De
vină sunt tot proprietarii, când nu urmăresc
Director vânzãri Home&Deco:
Radu GÃVRUŞ ce fac constructorii şi apoi li se dărâmă pe-
Director editorial: reţii sau cad tavanele (cum s-a întâmplat re-
Diana IONESCU cent la un mall, inaugurat anul trecut). Şi
Director producţie: lista poate continua la nesfârşit.
Mihai VOIVOD
Unele greşeli sunt din neştiinţă, altele din
Responsabil suplimente HRL: grabă. Există însă şi speranţă!
Alina PETRE
Statul român este astăzi obligat să adopte
Prelucrare imagine:
Daniel DRAGOMIR, Toni Kiss legislaţia europeană în multe domenii şi
Abonamente: acest lucru este în avantajul clienţilor de ser-
Mariana GHEORGHE, vicii.
Tel.: 021-222.31.35;
O.P. 33, C.P. 52, BUCUREŞTI În ultimele două luni au apărut trei noutăţi
Corespondenţã: legislative care ne privesc. Legea profesiei de
O.P. 33, C.P. 52, BUCUREŞTI arhitect a fost adoptată de Camera Depu-
e-mail:
planulcaseimele@hiparion.com taţilor în iulie, iar la începutul lunii septem-
www.hiparion.com
brie, Guvernul a aprobat normele de
Adresa: Bucureşti, aplicare ale acesteia; în iulie a intrat în vi-
Str. Nerva Traian 3,
bl. M 101, et. 8, sector 3 goare o ordonanţă de urgenţă privind drep-
Tel.: 021-202.82.87 / 70;
Fax: 021-202.82.69 turile la semnarea contractelor de creditare,
iar acum deja produce efecte.
Membru fondator:
Cãtãlin BERARI Suntem cu încă un pas mai aproape de Eu-
Tipar: Mega Press Holdings S.A. ropa, dar totuşi trebuie să fim vigilenţi, să ve- Maria Seder Neda
Tel: 021/461.08.08; rificăm calitatea tuturor acestor servicii. La ce Redactor-Şef
Fax: 021/461.08.09
Distribuţie prin: să fiţi atenţi, vă îndrumăm în rubricile spe-
RAUTAKIRJA ROMANIA ciale ale acestui număr Dosar Arhitecţi şi
TUTUN SI ZIARE
MILLENIUM PRESS Drepturile clienţilor în faþa băncilor, la sem-
HACHETTE DISTRIBUTION narea unui credit ipotecar.
PLANUL CASEI MELE
este marcã înregistratã
ISSN 1454-041x Tot pentru SFATURI, vă aşteptăm la RFI,
Publicaţie ce beneficiazã de rezultate de audienţã în fiecare vineri, la ora 13:30, la
conform Studiului Naţional de Audienţã, mãsurate în
perioada emisiunea Casa Perfectă.
ianuarie 2009 - ianuarie 2010

Copyright MEDIA GAMMA PUBLISHERS


Reproducerea integralã sau parţialã a textelor sau
ilustraţiilor din revista Planul Casei Mele este
posibilã numai cu acordul prealabil scris al
MEDIA GAMMA PUBLISHERS.
Întreaga responsabilitate pentru conøinutul 3
materialelor revine autorilor acestora.
SUMAR

10 INTERVIU
6 Andrei Chiliman: „Consider că oraşul, sec-
torul, strada sunt o prelungire a casei.”

PROIECTUL CASEI PE ETAPE


10 Cât de dese şi cât de mari pot fi casele
într-un cartier

LEGISLAÞIE
14 Noi drepturi şi responsabilităţi pentru
arhitecţi

SFATURI DE LA ARHITECŢI
16 Soluţii pentru o locuinţă cu buget redus
17 Rolul arhitectului in procesul
de construire a casei
18 Relaþia client-arhitect în proiectarea casei

14 CREDITE
20 Drepturile clienţilor în faþa băncilor, la
semnarea unui credit ipotecar
22 Protecţia consumatorilor vă apără de
contracte incorecte

TERENURI
24 Terenul: mare la periferie sau mic în buricul
târgului?

INFRASTRUCTURÃ
28 Brăneşti, o localitate în vecinătatea
28 36 Autostrăzii Soarelui

SUPEROFERTÃ
32 Un cartier proiectat pe timp de criză – vile de
la 65.000 euro în Corbeanca

INTERNAÞIONAL
36 Valea Loarei, locul unde poţi vedea peste 50
de castele într-o săptămână

POVESTE DE PROIECT
42 Record de construcţie pe timp de criză: 3
luni, pe structură metalică
44 Casa de vacanţă, hobby şi sursă de venituri
46 O pensiune din Grecia în care
proprietarii locuiesc permanent

EVENIMENTE
46

PROIECTE DE VÂNZARE
78 50

PROIECT DE CASĂ IEFTINĂ


60 Simplitatea proiectului aduce costuri mici
64
PROIECTE
72 62
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CD
- 5 PROIECTE PÂNÃ ÎN 200 MP
MULTIMEDIA
- 5 PROIECTE PESTE 200 MP
- APLICAŢIE VIDEO 3D DE
46 PREZENTARE A 100 CASE
- 3 MATERIALE VIDEO
- 8 OFERTE IMOBILIARE
4 - INFORMAÞII UTILE
Andrei Chiliman:
„Consider că oraşul, sectorul,
strada sunt o prelungire a casei.”
Cinci cartiere din Bucureşti -
Pajura, Dămăroaia, Chitila,
Aviaţiei şi Bucureştii Noi - vor
fi reabilitate până în 2012.

TEXT/FOTO: OANA SANDU

rogramul numit „Strategia 2012”, im-


plementat de Primăria Sectorului 1, ur-
mează să aducă schimbări în trafic, mai

ANDREI CHILIMAN
Primar Sectorul 1 Bucureşti

Nu doar reabilităm
termic blocuri, ci
intervenim pentru
P multe spaţii verzi şi de joacă sau reabi-
litări de şcoli, în funcţie de cartier. Ultima
consultare publică a autorităţilor locale
cu cetăţenii din Pajura, pe acest proiect, a fost în
iulie. Aflăm mai multe despre Strategia de regene-
rare urbană 2012 dintr-un interviu cu primarul sec-
modernizarea torului 1, Andrei Chiliman.
INFORMAŢII PERSONALE faţadei imobilului,
Data naşterii: 18 iulie 1947, Bucureşti Cum arată acum zonele ansamblurilor de lo-
Căsătorit, doi copii
a spaţiilor şi cuinţe Chitila, Bucureştii Noi, Pajura, Dămă-
1960-1970 membru în echipa de funcţiunilor din roaia şi Aviaţiei şi cum vreţi să arate în urma
yachting a României jurul clădirilor regenerării?
Carieră politică şi profesională
1970, absolvent al Facultăţii de reabilitate termic.“ Vrem să tratăm strada, parcul sau aleea ca pe o
Automatică, din cadrul Institutului componentă integrată a unui spaţiu de locuit. Con-
Politehnic Bucureşti. sider că oraşul, sectorul, strada sunt o prelungire a
1970-1990, cercetător ştiinţific principal, casei şi că fiecare spaţiu are utilitatea lui. Pe scurt,
Institututul de Proiectare şi Cercetare vrem să utilizăm inteligent şi eficient fiecare colţ, mai
pentru Automatizări (IPA) ales când spaţiul este limitat, aşa cum este în oraşul
Membru al PNL de la sfârşitul lui 1989 nostru.
1991- 1993, secretar executiv al PNL
din 1993 membru în Biroul Permanent
Programul de regenerare urbană este un proces
Central al PNL
continuu, care a început deja în Sectorul 1, cu rea-
1992-1996, consilier general al
bilitarea termică a blocurilor. Doar în decursul anu-
Municipiului Bucureşti
lui trecut, am reabilitat termic gratuit peste 80 de
1996, deputat de Bucureşti în
Parlamentul României imobile din această zonă administrativă. Astfel,
2004 – prezent, primarul Sectorului 1 peste 5.000 de familii se bucură deja de efectele be-
nefice ale reabilitării termice: facturi mai mici la în-
treţinere cu până la 50%, reducerea pierderilor de
căldură cu 80%, la care se adaugă aspectul urba-
nistic plăcut al imobilelor în care locuiesc.

6
CREDITE

Protecţia Consumatorilor vă apără


de contracte incorecte

Alexandra Popa, consultant Conso.ro


ANPC a realizat un control la mijlocul lunii septembrie pentru a verifica dacă sunt respectate
drepturile clienţilor atunci când se încheie contracte de credit. În total, au fost acordate
amenzi de 1,3 milioane de lei, iar băncile au fost obligate să reformuleze în cel mult 15 zile
clauzele considerate neconforme cu legea.

Controlul a vizat 255 puncte de lucru ale societăţilor


bancare din toate judeţele. Pentru abaterile constatate,
s-au aplicat 73 amenzi şi 74 avertismente. De aseme-
nea, s-a dispus modificarea respectivelor clauze con-
tractuale în cel mult 15 zile.

„Deşi Ordonanţa 50/2010 a intrat în vigoare din 21


iunie, am găsit unităţi bancare în care se credea pro-
babil cã respectarea prevederilor ei ar fi facultativă. Se
pare că mulţi nu au înţeles nici litera, nici spiritul acestei
legi: obligaţia de a respecta consumatorul şi de a-l trata
ca parte egală în convenţia de credit.", a declarat
Constantin Cerbulescu, preşedintele ANPC.

Ce au descoperit inspectorii de la
Protecţia Consumatorului

Chiar dacă este obligatorie încă din iunie, băncile se


pare ca încă nu şi-au pus la punct o procedură prin care
să se asigure că solicitanţii de credit primesc toate in-
formaţiile necesare înainte de semnarea contractului.

În plus, chiar şi atunci când acesta este oferit, nu con-


ţine toate datele necesare sau, mai rău, oferă informaţii
contrare legii, precum faptul că nu există drept de re-
nunţare la contract în termen de 14 zile.

De asemenea, băncile au fost sancţionate şi pentru în-


casarea unui tarif pentru interogarea Biroului de Credit,
iar pliantele publicitare din care lipseau informaţii pri-
vind rata dobânzii şi nivelul DAE au adus amenzi băn-
cilor care le-au promovat.

22
SUMAR PROIECTE

PROIECTE DE VÂNZARE PROIECT DE CASÃ IEFTINÃ

3.650 lei
pagina 56

Preþ casã

6.750 lei 88.000 euro


pagina 60
pagina 58

54
122 mp 239 mp
pagina 62 pagina 72

149 mp 252 mp
pagina 64 pagina 74

155 mp 323 mp
pagina 66 pagina 76

214 mp 379 mp
pagina 68 pagina 78

238 mp 390 mp
pagina 70 pagina 80

55