Sunteți pe pagina 1din 32

Casă sănătoasă Se distribuie gratuit împreună cu revistele

Căminul, Casa Mea, Domus, Planul Casei Mele şi cotidianul

Marcă înregistrată

octombrie 2010
tiraj:
145.000
exemplare
material realizat cu sprijinul
Casă Sănătoasă

P04 vopsele non toxice P22 electrocasnice


P06 vopsele non toxice pentru copii P26 electrocasnice cu radiaţii reduse
P10 materiale de construcţie P28 saltele
P16 izolaţii inteligente P30 purificatoare de aer
P20 produse de curăţat
CAsă sănătoAsă voPsele non toxiCe

spor cu ioni de argint,


o vopsea revoluționară pentru sănătate și mediu!
uşor de curăţat, uşor de respirat
În ultima perioadă, organizaţiile inter-
naţionale îşi îndreaptă tot mai mult
atenţia către ocrotirea mediului înconjură-
tor, iar Uniunea Europeană pune în apli-
care Planul de Acţiune European pentru
Mediu şi Sănătate 2004-2010, care stabileşte
anumite norme ecologice ce trebuie res -
pectate în toate domeniile. Aşadar, când
cumperi produse pentru casă, alege-le pe
cele care îţi oferă calitate, dar care totodată
sunt în conformitate cu normele europene.
De exemplu, Spor vopsea de interior su-
perlavabilă cu ioni de argint este un produs
premium, special creat pentru a asigura
sănătatea ta şi a întregii familii, luptând
împotriva fungilor şi bacteriilor.
Ionii de argint din compoziţia ei asigură un
mediu curat, având un efect antibacterian
permanent. Studiile efectuate de cercetă-
tori au demonstrat că argintul are pro-
prietăţi antimicrobiene, reuşind să
anihileze până la 650 de tipuri de microbi
patogeni. În plus, nu este iritant, nici toxic.
Mai mult de atât, produsul are o rezistenţă
excelentă la murdărire, este de un alb
imaculat şi are superputere de acoperire.

Adoptarea unei vieţi sănătoase nu reprezintă un moft sau o modă trecă-


toare, ci o necesitate de care ar trebui să fim cu toţii conştienţi. Pentru cei
care doresc să trăiască într-un mediu sănătos, care să îi protejeze de mi-
crobi şi bacterii, specialiştii Policolor au creat un produs revoluţionar.

~4~
Spor cu ioni de argint
- efect permanent antibacterian
- rezistență la murdărire
- superalbă
- superputere de acoperire
- 14 - 16 mp/L/strat
- capacitate ambalaj: 2.5L, 4L, 8.5L, 15L

ºtiaþi cã
Vopseaua superlavabilă pentru interior Spor cu ioni de argint de la Policolor se adresează atât
profesioniştilor, firme de construcţii şi zugravi profesionişti, cât şi segmentului de consumatori
finali.

~5~
cAsă sănătoAsă vopsElE non toxicE

spor kids,
vopsea superlavabilă, pentru camere de copii
decorăm, ne jucăm!

ExtrEm dE rEzistEntă!
spor Kids este vopseaua ideală pentru
decorarea camerelor de copii, special cre-
ată pentru a face faţă tuturor cerinţelor
creative ale celor mici, fetiţe şi băieţei
deopotrivă.

AntibActEriAnă!
spor Kids are în componenţă ioni de
argint, ceea ce îi conferă un efect an-
tibacterian permanent. Este un produs
special conceput pentru copii: nu are
miros, nu conţine substanţe chimice no-
cive, zero solvent.

supErlAvAbilă!
lasă peretele să respire, se aplică uşor,
rezistă excelent la spălare şi frecare, are
putere mare de acoperire în strat subţire,
se usucă repede şi nu îşi modifică pro -
prietăţile în timp, adică nu se îngăl-
beneşte şi nu îşi schimbă culoarea.

~~ 66 ~~
Spor Kids

- antibacteriană
- extrem de rezistentă
- superlavabilă
- putere de acoperire: 10-11 mp/L/strat
- capacitate ambalaj: 4L, 10L
Disponibilă în magazinele
Policolor, tel: +4021 408 66 35,
www.policolor.ro

ºtiaþi cã
Spor Kids este disponibilă în 110 nuanţe, în sistem
tinting, conform colecţiei de culori Spor Kids – cartelă compatibilă
cu sistemul de nuanţare Policolor.
Pentru inspiraţie, această colecţie de culori a fost
împărţită de specialişti în două categorii:
culori recomandate camerelor de fetiţe
şi culori recomandate camerelor de băieţei.

~~ 77 ~~
Casă sănătoasă MatErialE dE ConstruCțiE

Cum să Construieşti
o casă sănătoasă?
Europenii îşi petrec 90% din viaţă în spaţii închise. În aceste condiţii,
aerul curat şi un mediu ambiental plăcut devin vitale. Casa ideală tre-
buie să fie bine izolată şi totodată să permită ventilarea aerului. Materi-
alele convenţionale, sintetice, încep să piardă teren la acest capitol în
faţa materialelor de construcţie naturale, care asigură un mediu plăcut
şi sănătos.
Cristina Tamaș

Necesitatea uNui mediu iNterior plăcut


Potrivit studiilor, în locuinţele constru-
ite cu materiale artificiale există zeci de
compuşi organici nocivi, care pot con-
duce la infecţii ale căilor respiratorii şi
pulmonare. Românii, ca şi restul europe-
nilor, resimt din ce în ce mai acut nevoia
de a căuta alternative sănătoase pentru
mediile în care trăiesc. Tocmai de aceea,
s-a dezvoltat şi la noi o piaţă a importa-
torilor de materiale de construcţie na -
turale, fabricate prin procese ce
presupun un consum redus de energie
şi din ingrediente ce provin din surse
naturale şi regenerabile. Vopselele natu-
rale sunt primele pe lista clienţilor
români. Combinând pământul colorat,
pigmenţii minerali, răşinile şi uleiurile
vegetale folosite ca lianţi şi nu în ultimul
rând, diluantul universal (apa), rezultă
vopsele naturale, a căror calitate nu este
cu nimic inferioară celor sintetice.
“Înainte de a cumpăra, persoanle aler-
gice se pot asigura că vopseaua dorită nu
conţine niciun ingredient periculos.
~ 10 ~
Produsele destinate copiilor, de exemplu, pot fi tratate cu materiale iarnă, împotriva îngheţului, cât şi vara, împotriva temperaturilor
a căror compoziţie o cunoaştem şi de care ne-am asigurat”, declară ridicate. Produsele naturale promit însă mai mult de atât. Ele vin cu
oficialii Naturalpaint SRL. garanţia protecţiei mediului înconjurător. “Dacă un constructor de-
cide în favoarea produsului Thermo-Hanf®, va înceta încă din faza
Izolarea cu materIale de construcţIe naturale de montare a acestui material izolant să polueze atmosfera cu circa
Materialele naturale izolante cuceresc tot mai mult teren şi noi 13 kg de CO2/mc. Bineînţeles, materialele de izolare tradiţionale nu
domenii de utilizare, şi asta pentru că protejează atât pe timp de pot oferi un astfel de bilanţ”.

~ 11 ~
Casă sănătoasă materiale de ConstruCție

Materialele de construcţie naturale oferă produsele rezultate sunt integral natu-


o izolare termică la standarde înalte. Zu- rale, ecologice, sustenabile.
grăveala ecologică pe bază de celuloză, de
exemplu, este cea mai simplă şi eco- PREMIERE PENTRU ROMÂNIA
nomică vopsea naturală pentru pereţii Izolaţia din fibre de cânepă a intrat de
de interior. De altfel, a fost cea mai curând în România. Produsul, recoman-
răspândită şi cea mai folosită vopsea dat pentru izolarea acoperişurilor, a
naturală până în anii '60, când au apărut pereţilor şi a pardoselii, se livrează sub
vopselele sintetice. Lianţii utilizaţi pen- formă de saltele sau role. Orice locuinţă
tru aceste vopsele erau în general poate fi izolată cu fibre de cânepă, in-
cleiurile din oase, amidonul sau pielea. diferent dacă este construită sau în curs
Astăzi, unii producători folosesc ca liant de construire. De asemenea, există sis-
celuloza metilică, ceea ce înseamnă că teme ecologice de izolare a faţadelor.

~ 12 ~
Unul dintre acestea, termosistemul GUTEX, este lână. Aceste caracteristici pot fi utilizate acum şi
compus dintr-o placă izolantă din fibre de lemn, pentru izolarea caselor. Prin pieptănare, se fabrică
unistratificată, omogenă, şi din elemente de ten- straturi foarte subţiri de pătură, care pot fi stivuite
cuială. Sistemul economiseşte energie necesară pen- una peste cealaltă, la înălţimea dorită. Consolidate
tru încălzirea pe timp de iarnă şi pentru răcirea pe mecanic, acestea devin o pătură termoizolantă cu o
timp de vară. În plus, asigură protecţie fonică şi anti- capacitate mare de termoizolaţie”, ne-au declarat
incendiu. Produsul este disponibil într-o varietate reprezentanţii companiei producătoare. Lâna de
oaie este foarte eficientă împotriva igrasiei. Prin
de forme a plăcilor. În ceea ce priveşte montajul,
structura specială a fibrei, suprafaţa acesteia rămâne
acesta se face rapid şi presupune costuri reduse.
mereu uscată, indiferent de umiditate (chiar şi în
Însă cel mai atipic mod de a izola o locuinţă în acest
condiţiile în care conţinutul de umiditate a fibrelor
moment este cu lână de oaie. “Fiecare cunoaşte ca -
ajunge până la 25%).
racteristicile fantastice de izolare ale hainelor din

~ 13 ~
vopsele non
Casă sănătoasă IzolațII toxICe
IntelIgente

IgrasIa,
cel mai mare dușman al locuinței
Igrasia reprezintă inamicul numărul unu al locuinţei. În afară de aspec-
tul inestetic al petelor pe care le produce pe tavan sau pereţi, igrasia
pune în pericol atât sănătatea locuinţei, cât mai ales pe cea a locatarilor.
Cristina Tamaș

Vestea bună este că în momentul actual


există multe soluţii moderne care re-
zolvă definitiv problema mucegaiului, la
preţuri accesibile tuturor buzunarelor.

CUM APARE IGRASIA?


Soluţiile de combatere a igrasiei sunt di-
verse. Cel mai important este ca propri-
etarii unor locuinţe cu astfel de
probleme să înţeleagă faptul că nu tre-
buie să trateze efectul, ci cauza.Altfel, re-
zolvarea este valabilă doar pentru o
perioadă scurtă de timp. Cauza apariţiei
igrasiei este umezeala. Specialiştii în
construcţii sunt de părere că vinovaţi
sunt fie vaporii de apă care se con-
densează pe pereţi, fie umezeala care
provine dintr-o fundaţie sau dintr-un
perete/tavan izolat necorespunzător.
Efectul este unul devastator nu doar
pentru zugrăveală, ci şi pentru tencuială,
cărămidă sau gips-carton. Singurul mod
de a scăpa de igrasie este izolarea cores -
punzătoare a locuinţei.

~ 16 ~
Ce este de făCut?
bacteriilor deloc plăcute. În cazul în care casa este în curs de con-
Casele de cărămidă sunt în topul locuinţelor cu cele mai multe pro-
struire, lucrurile sunt mult mai simple. Cu un plus de atenţie din
bleme legate de igrasie. Specialiştii în domeniu sunt de părere că
partea proprietarului şi o listă de soluţii din partea constructorului,
aceste construcţii atrag umiditatea din cauza faptului că pereţii de
casa poate fi foarte bine izolată. Dacă locuinţa este deja construită,
cărămidă nu pot respira.Astfel, vaporii de apă nu pot găsi nicio cale
atunci trebuie reizolată.
de ieşire şi se depun pe pereţi sub forma petelor, mucegaiurilor şi

~ 17 ~
Casă sănătoasă izolații inteligente

“În primul rând se hidroizolează fun- “La exterior, pereţii trebuie izolaţi cu
daţia cu folii din carton bituminat, alu- polistiren expandat, care protejează
miniu, materiale care nu permit foarte bine şi împiedică infiltrarea apei.
infiltrarea apei în interior, în fundaţie şi Ca soluţie de interior, pereţii trebuie izo-
pereţi. De asemenea, trebuie verificat şi laţi cu vată minerală şi gips-carton.
acoperişul. Dacă există probleme şi la Acest proces are avantajul că ter-
acest nivel, atunci se trece şi la izolarea moizolează foarte bine”, continuă Viorel
lui”, este de părere Viorel Grecu, con- Grecu. Dacă după toate aceste operaţiuni
structor. Hidroizolarea unui acoperiş de încă ţi-a mai rămas buget disponibil, îţi
60 mp, de exemplu, costă între 2.500 şi recomandăm să schimbi tâmplăria ex-
3.000 euro. Un subsol de 60 mp poate fi terioară a casei. Cele mai indicate sunt
izolat la un preţ mediu de 5.000 euro. ferestrele din PVC, aluminiu sau lemn,
cu geam termoizolant.

~ 18 ~
IGRASIA ÎN APARTAMENTELE DE BLOC
Iar odată aplicat, rezistă minimum 15 ani.
O metodă inovatoare foarte folosită în aparta-
O altă soluţie inovatoare împotriva igrasiei este bari-
mentele de bloc, unde nu se pot face schimbări la
era chimică. În acest caz există chiar o gamă largă
nivel de structură, este AktivTherm-ul. Potrivit spe-
de produse. Lectros propune un solvent pe bază de
cialiştilor, acesta este o soluţie de termoizolaţie pe
soluţie de stearat de aluminiu, special conceput pen-
interior foarte eficientă, ce presupune o pierdere
tru a crea o izolaţie chimică contra igrasiei. În
minimă de spaţiu util – un aspect foarte important
prezentarea produsului se spune: “Izolaţia chimică
într-un apartament – şi costuri înjumătăţite faţă de
se face deasupra nivelului solului şi se foloseşte fie
materialele de izolaţie clasice. Un litru de Avitop
în cazul în care izolaţia existentă împotriva igrasiei
AktivTherm acoperă 2 mp şi costă 21 euro. "Este un
s-a deteriorat, fie în cazul în care izolaţia con-
material ideal pentru locuinţe, care poate fi utilizat
venţională împotriva igrasiei lipseşte.”
şi ca strat final, ales în culoarea dorită de client.
Soluţia cea mai la îndemână şi cea mai convenabilă
Avantajul constă în faptul că stratul care trebuie aplicat
din punct de vedere financiar, dar şi cea mai puţin
nu este mai gros decât o carte de vizită",declară reprezen-
rezistentă în timp este vopseaua special concepută
tanţii companiei care vinde produsul. AktivTherm
pentru băi şi bucătării (locurile în care igrasia apare
funcţionează diferit faţă de materialele de izolaţie termică
cel mai des).
mai cunoscute,cum ar fi polistirenul sau fibrele minerale.
Vopseaua lavabilă este special creată pentru astfel
Acesta are proprietatea de a reflecta radiaţiile termice
de spaţii şi prezintă avantajul că lasă pereţii să
înapoi în încăpere,ceea ce reduce considerabil nivelul de
respire. În plus, are o rezistenţă foarte bună la muce-
absorbţie a căldurii la nivelul peretelui.Se aplică cu trafale-
gai, uzură şi murdărie, calităţi care în cazul unei zu-
tul,gletiera sau pistolul cu aer cu presiune sub 4 atm,fără
grăveli clasice nu pot fi obţinute. Şi totuşi, vopseaua
acordul majorităţii locatarilor,fără audit energetic,fără de-
lavabilă lasă pereţii să respire mai puţin decât o zu-
ranjul colocatarilor, alpinişti sau schelă de lucru la
grăveală pe bază de var.
înălţime.

~ 19 ~
Casă sănătoasă ProDuse De Curăţat

Produse de curăţat nontoxice


Produsele de curăţat, indiferent de forma sub care se găsesc în comerţ (lichid, pastă sau praf), conţin chimicale care
sunt periculoase pentru tine, copii şi animalele de casă. Dacă doreşti să te protejezi pe tine şi pe cei dragi de sub-
stanţele toxice care se evaporă în aer, renunţă la detergenţii pe care i-ai folosit până acum şi alege produse bio.
Elena Vîrlan

1 2 3 4 5

1. Soluţie bio pentru geamuri BIOhaus, efect antistatic;


Life Care; 20,99 lei

2. Detergent bio pentru podele BIOhaus, se poate utiliza pen-


tru gresie, parchet laminat, linoleum; Life Care; 15,99 lei

3. Cremă abrazivă Sonett (500 ml), naturală, pentru


suprafeţe greu de curăţat: robinete, căzi de baie, ceramică,
sticlă, plăci ceramice şi suprafeţe din oţel inoxidabil;
6 7 Elemental; 13,63 lei

4. Concentrat natural universal Sodasan (500 ml), aromă de


portocale, curăţă toate suprafeţele netede din locuinţă;
Elemental; 18,07 lei

5. Detartrant bio pentru WC BIOhaus, îndepărtează petele,


dizolvă depozitele de calciu, elimină microbii şi neutralizează
mirosurile neplăcute; Life Care; 18,99 lei

6. Soluţie pentru geamuri Sano Clear (1 l + 750 ml); Sano;


preţ orientativ: trigger (1 l) = 8,90 lei, refill (750 ml) =
3,50 lei
8 9 7. Soluţie bio pentru aragaz BIOhaus, curăţă şi protejează
plăcile ceramice, sticlă şi metalele neferoase (alamă şi
cupru); Life Care; 17,99 lei

8. Soluţie de curăţat Sodasan (500 ml), naturală, ecologică,


curăţă şi igienizează plăcile ceramice, echipamentul sanitar,
accesoriile pentru duş; Elemental; 18,18 lei

9. Detergent concentrat pentru pardoseli 2 în 1 Sano Floor


Plus (2 l + refill 1 l), curăţă eficient şi alungă gândacii; Sano;
preţ orientativ: 2 l = 20 lei şi 1 l refill = 9 lei

10. Detergent pentru pardoseli Sano Poliwix Ceramic (2 l +


1 l refill), ideal pentru ceramică, piatră, marmură şi alte
suprafeţe delicate, formulă unică de polimeri ce împiedică
10 11 alunecarea; Sano; preţ orientativ: 2 l = 14 lei şi 1 l refill = 6,30 lei

11. Dezinfectant Sano Multi Cleaner (750 ml), curăţă şi dis-


truge bacteriile, ciupercile şi mucegaiul; Sano; preţ orienta-
tiv: 7,90 lei.

~ 20 ~
casa ta
mai curatĂ ca niciodatĂ
A venit toamna, anotimp de nostalgii. Aşa că, pentru a ne scutura bine de orice posibilă depresie şi a
aşeza pe rafturi, la loc de cinste, amintirile însorite ale vacanţei, ideal ar fi să ne apucăm de o „curăţenie
de toamnă” temeinică, să fugărim praful din cele mai ascunse colţuri, să dăm la o parte pericolele inviz-
ibile din textilele caselor noastre şi să îmbogăţim aerul din încăperi cu arome delicate, eliminând toto-
dată şi impurităţile invizibile ochiului liber.

Locuinţele pot deveni locul în care ne retragem cu drag, fugind de Şase funcţii fabuloase, pregătite de utilizare, într-un aparat compact
agitaţie, de zgomote, de poluare, de praf şi microbi. Sunt spaţiile în cu care, încă o dată, Zepter stabileşte standardul viitorului. Conceptul
care ar trebui să ne simţim cel mai în siguranţă, cele în care, de ce ecologic al aparatului TUTTOLUXO 6S oferă mai mult decât se observă
nu, să ne continuăm vacanţa de peste vară în fiecare zi, relaxându- la prima vedere. TUTTOLUXO 6S oferă:
ne în totalitate. Dar pentru asta am avea nevoie de un strop de magie vPuterea unui motor de 1800W, în timp ce folosiţi numai 1200W
şi o baghetă magică, ori, mai simplu, de soluţiile tehnologice cele mai vMai puţin zgomot decât orice alt aspirator din clasa lui
5
noi ale timpurilor noastre moderne. vPresiune constantă a aburului, fără consum mare de electricitate
sau timp
Tuttoluxo 6S – sistemul complet de curăţare de la Zepter v Rezultate fără pierderi
Reşedinţele ample, somptuoase, cer o curăţenie pe măsură, iar pentru
a avea certitudinea că acest lucru este posibil, alegerea firească este Alege soluţia ideală pentru locuinţa ta, lasă în urmă agitaţia de peste
un aparat cu funcţii complete, cu o funcţionalitate intuitivă. zi şi retrage-te în spaţiul unde relaxarea vacanţei recent apuse nu se
Formele graţioase şi „inteligenţa carismatică” ale sistemului va termina niciodată!
TUTTOLUXO 6S ascunse sub carcasa elegantă presupun o tehnologie
ce oferă o combinaţie ingenioasă de 6 funcţii, transformând acest
aparat într-o importantă componentă a vieţii Dvs. de lux.
DE CE SĂ AVEŢI 6 APARATE CÂND PUTEŢI AVEA UNUL SINGUR
CARE FACE TOT?
1. ASPIRARE USCATĂ şi UMEDĂ
2. DEZINFECTARE CU ABUR
3. ASPIRARE ŞI CURĂŢARE CU ABUR
4. CĂLCARE PROFESIONALĂ CU SAU FĂRĂ ABUR
5. CURĂŢAREA AERULUI FOLOSIND AROMATERAPIA
6. UMIDIFICAREA AERULUI

~ 21 ~
CAsă sănătoAsă eleCtroCAsniCe

ASpirAtoAre multifuncţionAle
Scapă de praf, dar şi de alergii!
Aspiratoarele au depăşit de mult faza unor simple aparate de curăţat, dovadă că astăzi
avem de-a face cu generaţia electrocasnicelor multifuncţionale. Cele mai noi modele
sunt pregătite acum să cureţe podelele din lemn, canapelele, saltelele, mobilierul şi
chiar să protejeze persoanele alergice la părul de animale sau la praf.
Mihaela Călin

1. Black&Decker PD1200
- perie turbo alimentată individual pentru
îndepărtarea părului de animale
- putere: 25 W
Preţ nespecificat

2. Rowenta Air Force RH8548


- 40 de minute de autonomie
- alimentare cu acumulatori
- putere: 2.200 W
Preţ: 600 lei

3. Bosch BSGL 32125 Pro Animal Hair


- putere consumată: 300-max. 2.100 W
- perie specială pentru îndepărtarea părului de
animale de pe covoare
- rază de acţiune: 10 m
Preţ: 551,8 lei

4. Philips FC9304
- motor de 1.250 W, putere de aspirare de 400 wati
- filtru HEPA 13 lavabil + etanşare HEPA (filtrează
99,9% din impurităţi)
- sac de praf cu o capacitate de 3,5 l
Preţ: 739 lei

5. Electrolux Ergorapido 2 în 1 ZB2902


- aspirator multifuncţional Cyclonic cu acumulatori
- suprafaţă de curăţare la încărcare: maximum 80 mp
- putere maximă: 12 V
- capacitate container: 0,5 l
Preţ: 559 lei

~ 22 ~
1

~ 23 ~
Casă sănătoasă eleCtroniCe

CÂMPURILE MAGNETICE
DIN JURUL NOSTRU
Ce ştim despre câmpurile magnetice din jurul nostrum? Cred că un
procent peste 99 % dintre noi nici nu se gândeşte la aşa ceva.
Laura Ilica

Şi totuşi, de când viaţa noastră nu mai blurile electrice. Deşi pare greu de crezut,
pare posibilă fără aparatele electrice şi influenţă acestor aparate poate crea
electrocasnice suntem încojuraţi de tot simptome precum agitaţie şi dureri de
felul de radiaţii. Cele mai frecvente surse cap, poate deregla, de exemplu, ciclurile
de emanaţie a câmpurilor electromag- organismului, ritmul veghe-somn, poate
netice sunt monitoarele, telefoanele cauza oboseala cronica, etc. Aveţi grijă ce
celulare, televizoarele, sârmele şi ca- cumpăraţi!

~ 26 ~
~ 27 ~
Casă sănătOasă saltele

SHOPPING SALTELE
Ştiai că în cele mai multe saltele duble trăiesc în medie până la două milioane de
acarieni şi bacterii ce provoacă mirosuri neplăcute şi alergii precum astmul şi
eczemele? O soluţie simplă pentru rezolvarea acestei probleme este alegerea unor
saltele şi perne cu umplutură 100% din poliester, cu finisaj de suprafaţă cu acţiune
duală antiacarieni şi antibacterii. Rezultatul? Un somn sănătos şi odihnitor! Îţi
prezentăm câteva astfel de produse.
Cristina Tamaş

Ce sunt acarienii şi cât de nocivi pot fi? bleme cronice legate de somn. Aceste bacterii sunt atât
Sunt organisme microscopice descoperite în 1964, care de rezistente şi se înmulţesc atât de mult, încât, după 10
seamănă cu păianjenii, măsoară 1/3 mm, sunt orbi şi au ani de folosinţă, o saltea obişnuită aproape că îşi
opt picioare.Trăiesc în saltele, perne, covoare şi draperii, dublează greutatea. Deci, atunci când dormi pe o aseme-
indiferent de gradul de curăţenie dintr-o locuinţă (nici nea saltea, gradul de risc creşte enorm.
măcar aspiratorul nu îi poate elimina!). Într-un gram Mai ales că de fiecare dată când te întinzi pe saltea de-
de praf pot trăi aproximativ 20.000 de acarieni. Ca atare, clanşezi eliberarea alergenilor în aer. Iar o saltea nor-
aceştia sunt un pericol real pentru sănătatea noastră. mală poate găzdui între 100.000 şi 10.000.000 de
Dejecţiile lor pătrund prin respiraţie în corpul nostru şi acarieni! De asemenea, 10% din greutatea unei perne
pot declanşa reacţii alergice sau astm.De altfel, 80% din- vechi de numai doi ani o reprezintă acarienii şi dejecţi-
tre cei care suferă de astm sau alergii sunt alergici la ile acestora. Dar tehnologia modernă a venit cu soluţii
acarieni. Având în vedere că pernele şi saltelele sunt eficiente pentru rezolvarea acestor probleme. Una din-
locurile lor preferate de dezvoltare, este lesne de înţeles tre ele o reprezintă pernele şi saltelele antialergice, cu
de ce foarte multe persoane alergice la acarieni au pro- huse protectoare, disponibile pe piaţa de profil.

~ 28 ~
IKEA 365+ MJUK – IKEA
O pernă cu umplutură din spumă, ce
urmează forma corpului tău. Husa din
liocel/bumbac şi poliester/modal ab-
soarbe şi elimină umezeala, fiind detaşa-
bilă şi lavabilă. Dimensiuni: 33 x 50 cm
Preţ: 49,99 lei

Karma – Morfeus
Pernă antialergică în relief, cu efect de
masaj 3D, moale, elastică, antitranspi-
rantă, cu o susţinere optimă datorită
variantei cu două înălţimi (10 sau 13
cm), dimensiuni: 68 x 38 cm
Preţ: 44 euro (+ TVA)

SULTAN FLORVAG – IKEA


Saltea cu 2 feţe din spumă poliureta-
nică cu fermitate medie, husă
lavabilă, sistem de aerisire care nu
permite instalarea bacteriilor, dimen-
siuni: 90 x 200 cm
Preţ: 295 lei

Aeros Silversave – Morfeus


Saltea Aeros, antistatică, antibacteriană,
husă lavabilă Silversave Antistress Airy3D,
dimensiuni: 160 x 200 cm
Preţ: 1.316 euro (+ TVA)

Tempus – Morfeus
Pernă antialergică cervicală, elastică, anti-
transpirantă, dimensiuni: 68 x 38 cm
Preţ: 61 euro (+ TVA)

~ 29 ~
Casă sănătoasă purifiCatoare De aer

ALEGE AERUL
pe care îl respiri 1

Dacă te numeri printre persoanele care suferă din cauza alergiilor sau
pur şi simplu îţi doreşti un aer mai curat în locuinţă, purificatoarele de
aer reprezintă o soluţie la îndemână, chiar dacă mai puţin abordată.
Ana Maria Oancea

Calitatea aerului din locuinţă este ex- Pe scurt, reduce gradul de poluare a
trem de importantă. Suntem conştienţi aerului din casă sau de la birou, oferă
cu toţii de acest aspect, însă prea puţini alinare persoanelor care suferă de alergii
dintre noi fac ceva pentru a-şi asigura respiratorii sau astm, asigurând un
un mediu de trai cât mai sănătos. Prin mediu de viaţă sănătos.
urmare, îţi propunem o soluţie concretă Modelele performante combină mai
de a spori calitatea aerului din casă: pu- multe funcţii, purificatoarele de aer de-
rificatoarele de aer. venind astfel instrumentul ideal pentru
Disponibile în mai multe forme şi di- a spori calitatea aerului din locuinţe.
mensiuni, acestea pot fi cu uşurinţă in- Există mai multe tipuri de aparate, însă
tegrate în decorul de acasă. Ce face un căile de purificare a aerului care înde-
purificator de aer? În primul rând, fil- părtează cea mai mare parte din conta-
trează aerul, eliminând particulele ne- minanţi sunt carbonul activ şi filtrul
dorite (praf, polen, spori de ciuperci etc.), medical HEPA.
neutralizează mirosurile neplăcute, re- Nu ezita să afli mai multe detalii despre
echilibrează câmpurile bioenergetice şi produsul vizat din magazine.Până atunci
are chiar şi rol aromaterapeutic. inspiră-te din propunerile noastre!

1. Therapy Air Plus, alcătuit dintr-o unitate de 4. Aria Puro DAP 130, dispune de 4 viteze, 3
filtru care elimină particulele nedorite din faze de filtrare: prefiltru lavabil, filtru HEPA,
aer, un modul de curăţare şi o unitate de filtru carbon activ, funcţie „Sleep”, se poate
neutralizare a mirosurilor neplăcute, reco- monta pe perete DELONGHI preţ: 781,9 lei
mandat persoanelor alergice ZEPTER
preţ: 690 euro 5. Purificator Oxygen Z 9124 cu tehnologie
bazată pe emisie de ioni pozitivi, display
2. Purificator de aer EQuilibrium Home HM- electronic, flat screen, 3 trepte de
260UV, dotat cu lampă germicidă UV, purifi- funcţionare, filtru HEPA lavabil, filtru carbon
care aer în 6 faze www.aparatedeaer.ro ELECTROLUX preţ de vânzare recoman-
preţ: 549 lei dat: 1.049 lei (taxă verde: 1,24 lei)

3. Ionizator şi purificator Therapy Air Ion, 6. Aria Puro DAP 70, dispune de 3 viteze, 3
dotat cu sistem de 5 filtre şi generator de ioni faze de filtrare: prefiltru lavabil, filtru HEPA,
negativi ce ajută la creşterea nivelurilor de filtru carbon activ, funcţie „Sleep”, se poate
energie fizică ZEPTER preţ: 580 euro monta pe perete DELONGHI preţ: 561,9 lei

~ 30 ~
2

REDACŢIE
Redactori:
Elena Vîrlan, Laura Ilica,
Mihaela Călin, Cristina Tamaş
Grafică:
Eduard Mihăilă
Corectură:
Lucia Lazăr
Marketing Manager:
Amalia Bădescu
amalia.bădescu@medienholding.ro
Advertising sales manager:
Petruţa Stoica
Tipar:
United Print
Casa Sanătoasă este un supliment
al ziarului

Ziarul România liberă este editat de


Societatea “R”, din cadrul grupului de presă

~ 31 ~

S-ar putea să vă placă și