Sunteți pe pagina 1din 35

Cuprins

Introducere.......................................................................................................................................2

Capitolul 1. Ambalajele ecologice..................................................................................................3

1.1.Definiție.................................................................................................................................3

1.2. Clasificare.............................................................................................................................3

1.3. Evoluția ambalajelor ecologice.............................................................................................5

Capitolul 2. Atitudinea consumatorilor față de ambalajele ecologice............................................7

2.1. Utilizarea ambalajelor ecologice...........................................................................................7

2.1.1. Pe plan mondial..............................................................................................................7

2.1.2. În România...................................................................................................................11

2.2. Atitudinea consumatorilor față de ambalajele ecologice....................................................13

2.3. Analiza comparativă dintre ambalajele ecologice și cele clasice........................................14

Capitolul 3. Reglementări legislative privind ambalajele ecologice............................................16

3.1. Cadrul juridic......................................................................................................................16

3.2. Criteriile ce trebuiesc îndeplinite pentru a fi ambalaje ecologice.....................................17


Capitolul 4. Cercetare cantitativă asupra ambalajelor ecologice...................................................19

Capitolul 5. Concluzii și propuneri...............................................................................................31

Bibliografie....................................................................................................................................32

Anexă.............................................................................................................................................33

Introducere

Protejarea mediului este una dintre probleme moderne care preocupă întreaga planetă.
Tot mai mulți oameni de știință sunt în căutarea unor idei inovatoare pentru a menține echilibrul
dintre noile tehnologii și posibilitățile mediului de a ne susține. Dintre problemele actuale legate
de mediu, în ultima perioadă s-a remarcat că se pune din ce în ce mai mult accent pe fenomenul
de ecologizare a mediului.
În procesul de ecologizare întră produsele ecologice, casele ecologice, ecoturismul,
ambalajele ecologice, campaniile de reciclare a deșeurilor, care încă este o problemă nerezolvată
deoarece oamenii și companiile nu au devenit conștienți de faptul că mediul are nevoie și de
protecție pentru a ne putea susține cât mai mult timp.
În ceea ce privesc ambalajele s-a ajuns la ideea de ecologizare a acestora datorită
cantității din ce în ce mai mari ale deșeurilor care au ajuns să sufoce mediul. Ambalajul este o
parte componentă foarte importantă a unui produs și de aceea nici nu se pune problema
renunțării la ea datorită rolului său de protejare a alimentelor. Acesta nu trebuie doar să protejeze
produsele alimentare, ci și să fie prietenos cu mediul. Ambalarea produselor alimentare se află
într-un proces de modernizare. Un ambalaj de calitate garantează o protecție a alimentelor.
Perfecționarea ambalajelor este în strânsă legătura cu cerințele estetice și ecologice.
În continuare ne propunem să abordăm mai amănunțit ambalajele ecologice atât din
perspectiva consumatorului, cât și a companiilor care vor să utilizeze astfel de ambalaje.
Capitolul 1. Ambalajele ecologice

1.1. Definiție
 Într-o societate modernă, ambalajul trebuie să răspundă atât cerințelor esențiale cu
privire la produs, cât și unor obiective precise de protejare a mediului înconjurator. Impactul
ambalajelor asupra mediului reprezintă de fapt impactul materialelor și tehnologiilor de ambalare
asupra mediului. Caracterul ecologic al unui produs depinde de materiile prime utilizate,
procesul tehnologic și deseurile rezultate din procesul de producție și consum.
În România, ambalajul este definit conform STAS 5845/1-86 și Ordonanta Guvernului
39/1995 ca fiind : " un sistem fizico - chimic cu funcții complexe, destinat să asigure protecția
temporară a produselor din punct de vedere fizic, chimic și biologic în scopul menținerii calității
și integrității acestuia în procedeul manipulării, transportului, depozitării și desfacerii - până la
consumator sau pâna la expirarea termenului de garantie".
Încă nu există o definiție standard al ambalajului ecologic deoarece conceptual este
proaspăt introdus, însă pentru ca un ambalaj să fie și ecologic este nevoie să îndeplinească
anumite criterii de performanță ecologică, fiind realizat din materiale ecologice prin utilizarea
unor tehnologii nepoluante cu un impact minim admis asupra mediului înconjurător.
Reciclarea este operația de realizare a unui material nou din materiale deja folosite. Ambalajele
ecologice sunt fabricate din materiale care ulterior pot fi reciclate, depozitate sau distruse fără a
periclita mediul ambient.

1.2. Clasificare
Ambalajul reprezintă unul din cele mai importante elemente constitutive ale produsului
deoarece un produs bine ambalat poate reprezenta o garanție a protecției consumatorilor.
Indiferent de natura din care este alcătuit ambalajul, acesta trebuia să își păstreze funcțiile sale
clasice: de protejare a produsului, de transport și nu în ultimul rând de informare.
Fie că vorbim despre ambalaje ecologice sau ambalaje clasice, clasificarea acestora este
asemănătoare, diferența constând în materialul din care este confecționat.
Astfel, ambalajele ecologice pot fi clasificate după mai multe criterii:
a) După sistemul de confecționare întâlnim: ambalaje fixe, ambalaje demontabile și
ambalaje pliabile;
b) După tipul ambalajelor întâlnim: plicuri, stelaje, pungi, lăzi, cutii, flacoane;
c) După destinație întâlnim: ambalaje de transport, ambalaje de desfacere, ambalaje de
prezentare;
d) După specificul produsului ambalat întâlnim: ambalaje pentru produse alimentare,
ambalaje pentru produse nealimentare, ambalaje pentru produse periculoase, ambalaje
individuale sau colective;
e) După natura materialului din care este confecționat ambalajul întâlnim: ambalaje hârtie și
carton, ambalaje de lemn, ambalaje de sticlă, ambalaje din aluminiu, ambalaje diverse:
ambalajul ecologic pentru băuturi din pluta sau ambalajul pentru cereale din zaharuri
naturale, ambalaje care au în componență bambus sau amidonul provenit din recoltarea
unui anumit tip de porumb hibrid cu proprietăți chimice unice din care se realizează
plasticul ecologic, ambalaje din ciuperci.
În comparaţie cu alte ambalaje, ambalajele din carton se detaşează remarcabil în
categoria ambalajelor ecologice datorită capacităţii bune de reciclare. Ambalajele din lemn sunt
considerată o practică ecologică mai ales datorită faptului că lemnul poate fi reînnoit. Pe lângă
acest avantaj al ambalajelor se mai numără și faptul că lemnul nu este un factor poluant și este o
resursă regenerabilă. Amalajele de sticlă sunt considerate ecologice deoarece sunt 100%
reciclabile, sunt considerate sigure și sănătoase fiind singurul tip de ambalaj care păstrează cel
mai bine gustul nealterat, ideal pentru produsele naturale. Datorită caracteristicilor sale,
ambalajele de sticlă sunt clasate în topul ambalajelor ecologice, ocupând primul loc.
Lista materialelor din care se pot fabrica ambalaje ecologice nu se rezumă numai la cele
enunțate mai sus, aceasta fiind mai vastă și în continuă dezvoltare, de aceea nu putem identifica
un număr exact de ambalaje ecologice. Totuși, la nivel european s-au conturat câteva tipuri de
ambalaje ecologice, fiecare dintre ele având o anumită întrebuințare, după cum urmează:
"lasting ware" - ambalaje cu durată de utilizare prelungită;
 "earthedibile" - ambalaje biodegradabile, nepoluante;
"extremely easy to recicle" - ușurință în reciclare.

Ne putem da uşor seama dacă un produs sau ambalajul său, pe care îl cumpărăm este
reciclabil, identificând semnul grafic specific pentru reciclare. El este format din trei săgeţi care
formează un dreptunghi. Fiecare săgeată reprezintă un pas al procesului de reciclare:

a) colectare şi procesare,
b) prelucrare şi 
c) cumpărare produse reciclate.

Produsele şi ambalajele prezintă o serie de simboluri eco referitoare la protecţia mediului


înconjurător, deci a vieţii şi a sănătăţii consumatorilor.

1.3. Evoluția ambalajelor ecologice


Produsele pot polua atât prin intermediul substanțelor din care sunt obținute, cât și prin
interemediul consumului. Problema unei variante alternative în ceea ce privesc ambalajele
preocupă societatea de aproximativ 20 de ani. Ideea de a trece la folosirea ambalajelor ecologice
s-a aprofundat în ultimii 10 ani în România, însă pe plan european această idee este prezentă cu
mult înaintea României.
Trecerea la folosirea ambalajelor ecologice reprezintă o necesitate cerută de mediul
înconjurător, deoarece acesta nu mai este capabil să se autoregleze datorită dezvoltării tot mai
mult a industriei alimentare și nealimentare. Numărul mare de deșeuri a condus l-a luarea unor
măsuri de protecție, societatea fiind cea care trebuie să intervină în aceste cazuri.
Conceptul de ambalaje ecologice a apărut în România când s-a făcut trecerea la perioada
democratică și au pătruns pe piața comercială tot mai multe firme din exteriorul țării. Acestei idei
i se acordă tot mai multă importanță odată cu afirmarea dorinței României de a pătrunde în
Uniunea Europeană, deoarece acesta a devenit o condiție obligatorie.
În anul 1995 a apărut Punctul Verde, o marcare care se acordă ambalajelor ecologice
numai dacă respectiva firmă a plătit o contribuție financiară în scopul reciclării acestor ambalaje.
Această idee a pornit pentru prima data din Germania și a continuat să se extindă la nivel
international (33 de state din Europa utilizează astăzi acest sistem). În România, organizaţia care
implementează sistemul Punctul Verde la nivel naţional este Eco-Rom Ambalaje, membră PRO
Europe din 2004.
Studiile făcute în anul 1999 în domeniul industriei c e l o r 1 2 ţ ă r i m e m b r e d e c ă t r e
Directorul pentru Energie al C.E.E au reliefat faptul că mediul este principala preocupare a
europenilor (78%), chiar în faţa şomajului (74%). Ca urmare a creşterii constant cantitativ a
deşeurilor, cea mai drastică ameninţare pentru firme a devenit faptul că produsele lor sau unele
dintre componente vor fi interzise, ceea ce se întâmplă.
În zilele noastre, alternativa ce constă în utilizarea ambalajelor ecologice a devenit o
preocupare majoră la nivel internațional, fiecare stat căutând soluții alternative pentru diminuarea
cantității de deșeuri rămase anual în urma producătorilor și a consumatorilor.

Capitolul 2. Atitudinea consumatorilor față de ambalajele ecologice

2.1. Utilizarea ambalajelor ecologice


S-a constatat o deteriorare serioasă a relației complexe produs – ambalaj – mediu,
ambalajul fiind cel care este privit adesea ca fața vizibilă a deșeurilor și poluării. Cetățeanul este
cel care devine din ce în ce mai conștient de pericolele care îi amenință habitatul, iar ambalajul a
devenit un simbol al poluării și în același timp un obiectiv în lupta pentru protecția mediului.
Pentru a putea fi rezolvată această problemă, atât consumatorii cât și producătorii trebuie să
înțeleagă rolul pe care îl au ambalajele în prezentarea calității produselor în timpul transportului,
stocării și vânzării.
În ultima perioadă de timp au crescut foarte mult preocupările organismelor
guvernamentale și neguvernamentale de a promova utilizarea în masă a ambalajelor ecologice și
de a institui anumite sisteme de marcare ecologică a produselor pentru a preveni deteriorarea
mediului înconjurător prin acțiunea unor produse a căror caracteristici au influențe nefaste asupra
apei, solului și aerului, fie în timpul utilizării, fie după consum, sub forma de deșeuri care nu sunt
biodegradabile.

2.1.1 Utilizare ambalajelor ecologice pe plan mondial


Tendințele la nivel european și mondial devin din ce în ce mai clare în ceea ce privește
așa-numita „economie verde”. Producătorii devin conștienți de faptul că responsabilitatea pe care
o au se transpune atât în îndeplinirea obligațiilor și a țintelor de reciclare a ambalajelor puse pe
piață, pe principiul „poluatorul plătește”, cât și în dezvoltarea unor tehnologii care să le permită
eficientizarea producției de ambalaje din punct de vedere ecologic.
Tot mai mulți producători sunt preocupați de acest domeniu nu datorită faptului că sunt
conștienți că mediul are nevoie de protecție, ci doar dintr-o reacție de adaptare la piață. De fapt,
ceea ce caută producătorii sunt doar niște soluții eficiente de ambalare ca răspuns la necesitatea
de a diminua costurile de producție, manipulare și transport. Totuși, majoritatea marilor
producători europeni cunosc faptul că ambalajele ecologice sunt surse importante de avantaj
pentru produsele lor.
Țările europene manifestă un interes deosebit față de problemele mediului, în ultimul
timp alternativa ambalajelor ecologice fiind un obiectiv majoritar. Germania este țara europeană
care a acordat și acordă un interes deosebit ambalajelor ecologice. Deoarece este o țară
dezvoltată din punct de vedere industrial mai mult decât alte țări europene, Germania a trebuit să
se ocupe cât mai serios de peoblemele legate de mediu. Au depus eforturi în vederea recuperării
deșeurilor, făcându-se apel la etichetarea ecologică „Blue Angel” (1978). Sistemul german a fost
preluat și de Marea Britanie, Franța, dar și de Canada unde există marca "Enviromental
Choise" sau de Japonia cu Eco-Mark.

Eco-Mark—Japonia

Tot în Germania se cunoaște faptul că aprox. 85% din producția actuală de hârtie și
carton se face din materiale reciclate, știindu-se că hârtia și cartonul sunt considerate materiale
„ecologice”. Aluminiul este un material de ambalaj preferat de un anumit segment de
consumatori din Germania care se prezintă sub formă de tuburi pentru paste de dinți, recipienți
pentru conserve și băuturi. Printre avantajele folosirii acestui tip de ambalaj ecologic se numără
ușurința materialului, siguranța în utilizare privind securitatea consumatorilor, posibilități de
reciclare. De exemplu, În Suedia procentul de reciclare al aluminiului este de 70%, în Japonia de
45%, iar în SUA de 50%.
Exemple de firme care au reușit să facă anumite progrese în ceea ce privește mediul și să
aducă noi idei de ambalaje ecologice :
 Coca-Cola, marea companie producătoare de băuturi alcoolice, este una din
firmele care a trecut la folosirea ambalajelor ecologice. Compania a introdus acest tip de ambalaj
pe piața din Japonia pentru apa minerală aflată în portofoliul de produse al fimei. Noul ambalaj
al sticlei de apă minerală este cu 40 de grame mai ușor decât alte ambalaje și se poate compacta
mai ușor pentru reciclare. Folosirea unei sticle de plastic mai ușoare înseamnă și necesitatea unui
loc mai mic pentru depozitare când sunt reciclate, dar și când sunt livrate.
 Tic Tac - cutiuțele cu bomboane mentolate au devenit ecologice deoarece i-a fost
schimbat plasticul din care erau alcătuite în unul mai ușor reciclabil. Noile cutiuțe de Tic Tac vor
fi  produse din polipropilenă, care poate fi transformat în noi ambalaje, în procesul de reciclare.
Deși nici acest material nu este acceptat în majoritatea centrelor de recilare, reprezintă totuși un
pas înainte pentru un Tic Tac mai "verde". 
 Dell este o altă companie care a trecut la folosirea ambalajelor ecologice. Noile
ambalaje prin care sunt distribuite computerele sale sunt fabricate din bambus, o plantă cu o
creștere rapidă și ajută la păstrarea solului în stare sănătoasă, fiind totodată și o alternativă
sustenabilă la celuloză, carton ondulat sau burete.
 Puma se numără printre firmele care doresc să vină cu ceva inovativ înlocuind
cutiile de pantofi cu ambalaje ecologice. Puma renunță la cutiile de pantofi clasice, făcute din
carton, în favoarea noii punguțe, economisind astfel hârtie, curent electric, motorină și apă.
 DuPont – această companie chimică folosește plasticul ecologic.
Lanțul de supermarketuri Sainsbury din Marea Britanie a introdus un model de ambalaje
ecologice, încercând să facă până și consumul de lapte mai prietenos cu mediul. Noul ambalaj
conține cu 75% mai puțin plastic decât ambalajele în care britanicii obișnuiesc să achiziționeze
laptele. Pentru producerea lor este folosită mult mai puțină energie, iar pentru depozitare este
necesar mai puțin spațiu. Pentru că au existat plângeri în ceea ce privește utilizarea ambalajului
anterior, reprezentanții Sainsbury spun că au modificat modul în care funcționează produsul,
făcându-l mai accesibil.
Ubisoft este prima companie din industria de jocuri care anunță inițiativa ecologică de a
renunța la manualele de joc printate pe hârtie, înlocuindu-le cu manuale digitale in-game pentru
toate titlurile Play Station 3 (PS3) și Xbox360. Manualele de joc digitale vor oferi multiple
avantaje pentru jucător și pentru mediul înconjurător mai ales că statisticile interne ale Ubisoft
arată că o tonă de hârtie folosită pentru tipărirea manualelor de joc consumă în medie două tone
de lemn provenite de la 13 copaci. Aceeși companie folosește cele mai ecologice carcase de
DVD din industrie pentru toate jocurile PC distribuite în America de Nord. Carcasele “ecoTech”
sunt fabricate 100% din polipropilenă reciclată.
În SUA s-a inventat  un nou produs fabricat din deșeuri provenind din agricultură și
tulpini de ciuperci, denumit Mycobond (polistiren expandat). Pentru producerea materialului
compozit este nevoie de o optime din cantitatea de energie necesară fabricării ambalajelor
tradiționale. De asemenea, procesul presupune emiterea a o zecime din cantitatea de dioxid de
carbon emanată la fabricarea polistirenului expandat clasic.

Campanii de promovare a ambalajelor ecologice în lume:1

 Irlanda a fost prima țară europeană care a interzis punga de plastic, în 2002. De atunci,
cine folosește la cumpărături punga de plastic plătește 15 eurocenti. Campania a avut
succes mai ales că, până la momentul derulării ei, un irlandez folosea, în medie, 342 de
pungi pe an;
 Pentru că în Marea Britanie fiecare englez consumă 300 de pungi nebiodegradabile pe an,
autoritățile s-au sesizat și, la 24 iulie 2007, au lansat o petiție prin care să stopeze
utilizarea acestor materiale. Petiția cerea impunerea unei taxe similare celei din Irlanda
per ambalaj nebiodegradabi;
 În Hong Kong, 15 milioane de pungi de plastic sunt aruncate în fiecare zi, echivalentul a
8% din gunoiul municipal recoltat. În luna mai 1994 a fost lansată campania “Utilizează
mai puține pungi de plastic” prin care s-a reușit reducerea utilizării cu peste 10% a
acestor materiale. Peste 1.500 de comercianți s-au alăturat acestei campanii;

1
Revista factorilor de decizie din retail și FMCG – Magazinul Progresiv, articolul „Ambalaje eco”
 În martie 2002, Bangladesh a interzis utilizarea pungilor din polietilena pe motiv că au
contribuit la inundațiile din 1988 și 1998, astupând sistemul de drenaj al apelor.

2.1.2 În România
În Romania se promovează intens utilizarea ambalajelor ecologice deoarece aderarea
României la Uniunea Europeana impune standarde stricte de protecție a mediului. Pe lângă
măsurile impuse de UE, cu ajutorul marilor rețele de centre comerciale se vrea promovarea
ambalajelor ecologice, adică ambalaje din materiale reciclabile care nu afectează mediul
înconjurător.
Tendința prezentă în România este ca aspectul ecologic să devină din ce în ce mai
important pentru consumatori și pentru piață. În ceea ce privesc ambajele ecologice,
multinaționalele sunt cele care fac primii pași în acest sens și asta datorită costurilor ridicate
necesare pe care firmele românești nu le poate onora.
Deși tânăr în comparație cu Europa de Vest, retailul românesc nu se lasa mai prejos când
vine vorba de statistici în domeniu, iar acestea arată astfel: un român folosește aproximativ 250
de pungi de plastic într-un an, fiecare dintre aceste ambalaje fiind folosit, în medie, 15 - 20 de
minute. Experții în domeniu au arătat că un astfel de ambalaj se descompune în minim 200 de ani
și în maxim 1000 de ani.
Lucrurile se mișcă încet însă în acest domeniu, iar raportul dintre imaginea produsului, ca
aspect vizual, şi apropierea sa de natură nu se va echilibra decât atunci când caracterul ecologic
sau reciclabil va fi combinat cu eficienţa economică. Altfel spus, când ambalajele ecologice vor
fi şi cele mai atractive din punctul de vedere al costurilor pentru producători, atunci ele vor avea
o pondere semnificativă din piaţă. Între timp, caracterul ecologic este cu adevărat important
pentru un număr mic de branduri, în general de nişă.
În acest moment există ambalaje din materiale reciclabile, numai că nu este însă
evidenţiat sau făcut cunoscut într-un fel anume acest lucru. Oficialii Eco-Rom susţin că
majoritatea ambalajelor de hârtie şi carton sunt realizate din hârtie reciclată, ambalajul de sticlă
este din sticlă reciclată, obiectele din mase plastice sunt realizate inclusiv din reciclarea
deşeurilor de plastic şi, nu în ultimul rând, fibrele textile din sintetice sunt fabricate din reciclarea
ambalajelor tip PET.
La nivel național au loc o serie de proiecte, acorduri cu predominanță ecologică pentru
determinarea a cât mai multor firme să treacă la folosirea ambalajelor ecologice sau măcar la o
reciclare a acestora.
Ministrul Mediului și Dezvoltării Durabile a propus în toamna anului 2008 tuturor
membrilor Asociației Marilor Rețele Comerciale din România (AMRCR) semnarea unui acord
voluntar prin care aceștia vor promova și vor înlocui toate tipurile de ambalaje clasice din plastic
cu cele ecologice. AMRCR este o asociație constituită cu scopul de a susține interesele
membrilor săi în promovarea și impunerea standardelor pentru un mediu de activitate mai
productiv, onest și transparent în industria de retail din România.
Produsele finite obţinute prin procesarea cartonului ondulat sunt ambalajele, în majoritate
cutii, într-un număr foarte mare de tipuri şi dimensiuni. Se pot realiza şi lădiţe, cât şi accesorii de
prezentare, displayere.
În 2010, la Ploiești a avut loc prima ediție a proiectului European Creativity and
Innovation Challenge 2010 unde elevii unor licee au venit cu idei inovatoare fructul-ambalaj,
ambalajul ecologic pentru băuturi din plută și ambalajul pentru cereale din zaharuri naturale.
Ideea elevilor a fost premiată cu o bursă Junior Achievers, iar elevii au reprezentat România la
finala internațională.
Marii retaileri s-au sesizat în ceea ce privește educarea consumatorului român și au
început introducerea treptată a alternativelor biodegradabile sau reciclabile. Iată câteva exemple:
Carrefour a pus în vânzare plase de rafie, Metro Cash & Carry a recurs la punga de hârtie,
iar Real Berceni a găzduit o campanie de distribuire a sacoșelor din material biodegradabil.
La casele de marcat ale hypermarketurilor Carrefour au fost amplasate spre vânzare plase
de rafie. Contra unei sume de aproximativ 2 lei, clienții își pot cumpăra o astfel de plasa care,
odată ce se va uza, va fi schimbată cu alta nouă. Schimbarea plasei se face gratuit, iar vechea
pungă va merge la reciclat.
De asemenea, în luna iulie, Metro a introdus în sistemul de vânzare pungile de hârtie,
confecționate 100% din material biodegradabil și reciclabil. Compania afirma că va continua
aceasta campanie prin introducerea pungilor de plastic și de gunoi degradabile, dar și a unor
produse degradabile de unică folosință.
O altă acțiune menită a atrage atenția în acest sens a fost cea găzduită de hypermarketul
Real Berceni din București. La începutul lunii septembrie, ministrul Attila Korodi, Dragoș
Bucurenciu, directorul organizației de protecție a mediului MaiMultVerde și mai mulți voluntari
au împărțit peste 2 000 de sacoșe din material biodegradabil clienților hypermarketului Real
Berceni.

2.2. Atitudinea consumatorilor față de ambalajele ecologice

De cele mai multe ori atunci când consumatorii sunt întrebați dacă sunt preocupați de
mediul înconjurător, răspunsul pe care îl primești este de cele mai multe ori afirmativ. În realitate
în categoria consumatorilor care sunt responsabili când vine vorba de mediu este într-o continuă
mișcare. Mulți sunt cei care afirmă, însă mult mai puțini sunt cei care aduc contribuții la
protejarea mediului. Un singur zvon legat de efectele nocive ale spanacului sau de o catastrofa
ecologicî poate schimba semnificativ comportamentul de consum al acestora.
Se observă faptul că există din ce în ce mai mulți consumatori care sunt dispuși să
plătească mai mult pentru produse mai sănătoase și mai sigure, dar și consumatori care fac
alegeri responsabile pentru că sunt îngrijorați de viitorul plantei și de viața locuitorilor săi.
Este important de verificat cum privesc consumatorii produsele ecologice și dacă
aplicarea unor ambalaje ecologice îi face să prefere mai mult sau mai puțin aceste produse. Cei
care le observă sau care ştiu de ele le privesc, cu siguranţă, în mod pozitiv. Doar că în cele mai
multe cazuri este vorba despre o indiferenţă binevoitoare, care vede caracterul ecologic al
produselor doar ca un detaliu interesant, dar secundar.
Atitudinea consumatorilor față de ecologie și mai ales de ambalajele ecologice sunt
puternic influențate de raportul calitate – preț, unde prețul este cel care face de cele mai multe ori
alegerea. Acest comportament se face remarcat mai ales în rândul țărilor sărace și cu un venit
mediu deoarece consumatorii nu își pot permite să plătească un preț mai ridicat pentru același
produs datorită materialului din care este confecționat ambalajul.
Ambalajele ecologice sunt din ce în ce mai căutate de consumatori și de iubitorii de
protecția mediului. Un studiu realizat recent a scos la iveală preferința consumatorilor pentru
ambalajele de sticlă, chiar dacă au fost înlocuite cu ambalajele din plastic (PET-uri). Chiar dacă
recipientele din sticlă sunt ceva mai scumpe decât alte tipuri de ambalaje, majoritatea celor care
trăiesc într-un spirit ecologist sunt dispuși să plătească mai mult pentru a achiziționa produse
ambalate în acest material. 
Consumatorii cunosc faptul că ambalajele ecologice ar putea rezolva problema deșeurilor
și alte probleme de poluare, însă rămân doar la statutul de concept fără să acționeze
corespunzător. Unii nu văd cu ochi buni această soluție considerând că este o pierdere de timp și
resurse. Totuși o altă parte a populației susține această idee și sunt de acord cu ecologizarea
ambalajelor mai ales că acest lucru aduce beneficii întregii omeniri.
Companiile mari sunt cele care pot schimba atitudinea consumatorilor, dar de cele mai
multe ori acest lucru se întâmplă în afara țării noastre. De exemplu, compania PepsiCo a produs
deja băuturi răcoritoare carbogazoase ambalate în sticle asemănătoare PET-urilor, dar bazate pe
ingrediente naturale, 100% reciclabile. Ceea ce a fost suurprinzător este faptul că prețul
produsului nu a crescut, ci a rămas constant ceea ce a determinat consumatorii să susțină această
idee.

2.3. Analiza comparativă dintre ambalajele ecologice și cele clasice


În ultimii ani s-a pus accentul foarte mult pe promovarea ambalajelor ecologice, în
defavoarea celor clasice din plastic. S-a propus chiar și semnarea unui acord voluntar prin care
reprezentanții rețelelor comerciale vor promova și vor înlocui toate tipurile de ambalaje clasice
din plastic cu cele ecologice. 
Acest acord are la baza un lucru care nu trebuie omis și anume importanța pe care
reprezentanții marilor rețele comerciale trebuie să o acorde protecției mediului și impactul pe
care aceasta il are asupra activității de retail.
Este important de precizat că începând cu 1 ianuarie 2009, toți operatorii economici care
introduc pe piață ambalaje din plastic vor fi taxați cu 0,2 lei per bucată. În același timp, o altă
obligație a operatorilor este aceea de a afișa la loc vizibil valoarea acestei eco-taxe în vederea
informării clienților. Trebuie însă amintit că această taxă nu este considerată o soluție finală, ci
este doar o măsură în plus pentru a limita utilizarea tuturor tipurilor de ambalaje clasice, care
poluează mediul. Soluția o reprezintă înlocuirea acestor ambalaje cu cele ecologice,
biodegradabile și prietenoase cu mediul.
 Singura cale de a promova utilizarea ambalajelor eco este cu ajutorul magazinelor. Ei
sunt cei care folosesc cel mai mult orice tip de ambalaje. Se consideră că un raport preţ-calitate
foarte bun este singura modalitate eficientă de împământenire a produselor ecologice aici şi
oriunde altundeva în lume.
Este de mentionat faptul că și ambalajele ecologice sunt la fel de rezistente ca și cele
clasice, pe lângă asta se găsesc ambalaje eco în orice domeniu de activitate. Orice ambalaj clasic
poate fi înlocuit cu unul eco.

Avantajele utilizării ambalajelor ecologice:


Este bine de știut că pentru toate tipurile de ambalaje clasice, fie că sunt pungi, folii de
împachetat sau diferite cutii, există variante biodegradabile, prietenoase cu mediul, la fel de utile
și rezistente. A sosit momentul ca, împreună să protejăm mediul înconjurător și să trecem de la
plastic la alternativele ecologice pe care le oferă piața. Cel mai mare avantaj este protejarea
mediului inconjurător. În locul pungilor de plastic sau din materiale textile putem folosi pungi de
hârtie, reutilizabile. Dacă reciclăm o tonă de hârtie, salvăm 17 copaci sau economisim 5 metri
cubi dintr-o groapă de gunoi. Din ziare se obține tot hârtie de ziare, cartoane de ouă, cutii și
materiale de împachetat, iar cea folosită la birou poate fi transformată tot în hârtie de birou, în
șervețele și în hârtie igienică.
Ambalajele din mase plastice nu sunt eco. Masele plastice sunt produse sintetice de
natură organică, anorganică sau mixtă, care se pot prelucra foarte ușor în diferite forme. Cu toate
acestea, ele pot fi reciclate și se pot recicla aproape toate tipurile de butelii din plastic (condiția ar
fi ca ele să fie colectate) și o mică parte din celelalte ambalaje (din carton, sticlă, metal), asta
pentru că foarte multe sunt concepute fără a se ține seama de reciclabilitate, o idee care are încă
nevoie de promovare.
Pe de alta parte, descompunerea naturală a plasticului în mediul înconjurător necesită
peste 500 de ani din cauza materialelor care îl alcătuiesc, deci dacă nu sunt colectate ambalajele
din plastic și duse la centre de reciclare ajutam la deteriorarea mediului înconjurător.

Dezavantajul major al ambalajelor ecologice constă în costurile ridicate pe care trebuie


să le suporte firma pentru achiziționarea sau fabricarea acestor tipuri de ambalaje. Costurile mari
sunt motivate de faptul că trecerea la folosirea ambalajelor ecologice presupune schimbări de
tehnologie, fluxuri, furnizor etc. Această trecere se face mai greu și datorită barierelor
tehnologice și de experiență existente.  Dar nu e imposibil, dovadă că există o industrie care
merită premiul pentru volumul de inovații în ambalajul structural - producătorii de bere.
Capitolul 3. Reglementări legislative privind ambalajele ecologice

3.1. Cadrul juridic

Folosirea ambalajelor ecologice de către firme este o soluție care încă nu e luată prea în
serios din punct de vedere legistativ și nici politic, mai ales atunci când vine vorba de România.
Totuși sunt unele aspecte cu privire la ambalajele ecologice cuprinse în Directiva 92/64/EC
transpusă în legislaţia românească de Hotărârea 621 din 23 iunie 2005, hotărâre care se referă la
gestionare ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje în vederea prevenirii sau reducerii impactului
asupra mediului. Această lege definește termenul de ambalaj, însă este deficitară deoarece nu
clarifică ce este acela un ambalaj ecologic și cum trebuie să fie.
Directiva stabilește, ca primă prioritate, măsuri destinate prevenirii producerii deșeurilor
de ambalaje și ca principii fundamentale suplimentare, reutilizarea și reciclarea deșeurilor de
ambalaje astfel reducându-se cantitatea de deșeuri eliminate prin depozitare.2
Legislația din România prevede obligativități în spiritul reglementărilor europene în ceea
ce privește ambalajele, atât ca produse, cât și ca deșeuri. Operatorii economici au posibilitatea de
a se conforma individual prevederilor din domeniu sau pot transfera responsabilitățile
individuale către o entitate autorizată. Transferul se realizeazã pe baza acordului voluntar între
agentul economic și entitatea (non-profit) autorizată.
Până la momentul actual nicio lege nu mai definește sau descrie ambalajele ecologice,
fiecare firmă înțelegând acest concept după bunul său plac. Se consideră că firmele sunt cele care
trebuie să schimbe concepția consumatorilor despre ambalajele ecologice și numai după ce se
realizează acest lucru să se dea și legi în acest sens.

2
Hotărârea de Guvern 621 din 23 iunie 2005
În ceea ce priveşte standardele române, armonizate cu cele europene care se referă la
implementarea Directivei 94/62/CE, acestea sunt insuficient cunoscute şi nu funcţionează
deocamdată un sistem de control aşa cum prevede HG621/2005 care să impună cunoaşterea şi
aplicarea lor.

3.2. Criteriile ce trebuiesc îndeplinite pentru a fi ambalaje ecologice

În alegerea ambalajului trebuie luate în considerare şi aspecte ecologice, ceea ce a condus


la formarea unor criterii:3

 să se stabilească dacă ambalarea este necesară sau nu;


 să se evite o ambalare suprapusă;

 să nu se facă exces de ambalaj;

 să se folosească materialele cele mai rentabile din punct de vedere energetic, în funcţie de
sarcina urmărită;

 să se ia în considerare reciclarea ori de câte ori este posibil;    

 să se folosească materiale reciclate;

 să se încerce folosirea unui singur material în întreaga structură a ambalajului;

 să se indice pe ambalaje, natura materialului folosit.

            De reţinut că ambalarea nu are doar o influenţă negativă asupra mediului (risipă de
materiale, gunoaie), ci şi o latură pozitivă deoarece împiedică risipirea produselor, lărgeşte gama
de opţiunii a cumpărătorului şi se potriveşte stilului de viaţă activ.

3
M.J.Thomas, op.cit. p.324-325
Conform legislației în vigoare se admite introducerea pe piață numai a ambalajelor care
îndeplinesc cerințele esențiale privind compoziția și caracterul reutilizabil și recuperabil al
ambalajelor, de mai jos:4
 ambalajul va fi fabricat astfel încât volumul și greutatea acestuia să fie limitate la
minimum necesar pentru a asigura nivelul cerut de siguranță, igienă și acceptabilitate atât
pentru produsul ambalat, cât și pentru consumator;
 ambalajul va fi conceput, fabricat și comercializat într-un mod care să permită
reutilizarea sau recuperarea sa, inclusiv reciclarea, și să reducă la minimum impactul
negativ asupra mediului;
 ambalajul va fi fabricat urmărindu-se reducerea la minimum a conținutului de substanțe și
materiale toxice și de alte substanțe periculoase în materialul de ambalare și în elementele
sale, substanțe care se pot regăsi în emisiile, cenușa sau levigatul care rezultă din
procesele de eliminare a deșeurilor de ambalaje.
Respectarea acestor cerinţe va face ca ambalajul să asigure succesul produsului, care
corespunde informaţiilor transmise de ambalaj. Un dising bun, ce corespunde specificaţiilor de
marketing va contribui la succesul produsului. Nu trebuie ratată nici o oportunitate de a
încorpora în ambalaj avantajele pentru consumator. Ambalajul trebuie, nu numai să fie
performant, dar şi să arate că a fost conceput pentru performanţă.

4
Capitolul 4. Cercetare cantitativă asupra ambalajelor ecologice

Am ales să facem o cerecetare în ceea ce privesc atitudiniile, opiniile, intenţiile şi


comportamentele populaţiei braşovene cu privire la ambalajele ecologice deoarece dorim să
aflăm ceea ce cred consumatorii despre aceste ambalaje. Se cunoaşte faptul că ambalajele
ecologice au apărut ca răspuns la nevoia de protecţie a mediului deoarece cantitatea mare de
deşeuri ajunsese să crească din ce în ce mai mult ajungând o problemă globală.
Scopul acestei cercetări este de a afla dacă consumatorii sunt interesaţi de problemele
legate de mediu şi dacă sunt dispuşi să facă eforturi pentru rezolvarea acestora. Cercetarea va fi
utilă realizării unui proiect care se referă la rolul pe care îl au ambalajele ecologice în viaţa
consumatorilor.
Pe parcursul acestei cercetări s-au urmărit o serie de obiective şi ipoteze după cum
urmează:
Ipoteze generale :
1. Majoritatea populaţiei braşovene este preocupată de problemele de mediu.
2. Populaţia braşoveană consideră că este important să se folosească ambalaje ecologice.
3. O categorie mică din populaţia braşoveană este dispusă să plătească în plus pentru a fi
ecologici.
4. Majoritatea populaţiei braşovene intenționează să cumpere produce cu ambalaje
ecologice.
Ipoteze statistice:
1. H0: 70% din populaţia braşoveană este preocupată de problemele de mediu.
H1: un procent diferit de 70% din populaţia braşoveană nu este preocupată de problemele
de mediu.
2. H0: 40 % din populaţia intervievată a auzit sau citit despre ambalajele ecologice.
H1: un procent diferit de 40 % din populaţia intervievată nu a auzit sau citit despre
ambalajele ecologice.
3. H0: 20% din populaţia braşoveană a achiziţionat produse cu ambalaje ecologice în ultimul
timp.
H1: un procent diferit de 20% din populaţia braşoveană nu a achiziţionat produse cu
ambalaje ecologice în ultimul timp.
4. H0: 30% din populaţia braşoveană intenţionează să cumpere produse cu ambalaje
ecologice.
H1: un procent diferit de 30% din populaţia braşoveană nu intenţionează să cumpere
produse cu ambalaje ecologice.
5. H0: nu există legătură între sexul respondentului și preocupările privind problemele de
mediu.
H1: există legătură între sexul respondentului și preocupările privind problemele de
mediu.
În cazul acestei cercetări am aplicat metoda cantitativă de cercetare deoarece avem
nevoie de mai multe detalii de la consumatori pentru a vedea cum putea să îi determinăm să
aleagă astfel de ambalaje.
Am aplicat acest chestionar (vezi Anexa1) persoanelor din Brașov cu vârsta mai mare de
18 ani, care au fost dispuse să completeze un chestionar în ceea ce privește problemele mediului.
În vederea determinării mărimii eşantionului trebuie să avem în vedere nivelul de precizie
al estimării (eroarea admisă), cât şi intervalul de încredere. Pentru aceasta, am luat în considerare
un nivel al erorii admise de ±3% la un nivel de încredere de 95%, căruia, conform tabelului
distribuţiei z, îi corespunde valoarea 1,96. Deoarece nu beneficiez de informaţii cu privire la p
(procentul celor care au răspuns „DA”) acesta va fi considerat de 50%.
Astfel, mărimea eşantionului n va fi calculată după formula:
Unde:
z2 - pătratul coeficientului z corespunzător nivelului de
z2  p  q
n
E2 încredere;
p - estimarea procentului în caz de succes sau a celor
care spun “DA”;
q - estimarea procentului în caz de insucces sau a celor
care spun “NU”;
E - eroarea admisă exprimată ca procent;
n- mărimea eşantionului.

q  1 p

Cunoscând toate datele, rezultă:


z = 1,96; p = 50%; q = 50%; E = ±3%

1,96 2  50  50
n  1067
32

Datorită faptului că timpul şi situaţia nu permite chestionarea a 1067 de persoane, şi


totodată având în vedere că această cercetare este realizată în scop didactic, nu s-a putut respecta
această mărime a eşantionului şi a fost redus la un număr de 100 de persoane, iar în final, după
strângerea chestionarelor, sunt doar 63 de persoane intervievate, de unde rezultă că mărimea
eşantionului nostru n = 63.
Cunoscând mărimea eşantionului n = 63, z = 1,96; p = 50% şi q = 50% putem calcula
eroarea admisă cu care vom aprecia rezultatele.
1,96 2  50  50
63 
E2

1,96 2  2500
E2   152,44
63

E  152,44  12,34
Astfel, pentru eşantionul format din 63 de persoane intervievate vom accepta un nivel al
erorii de ±12,34.
Metoda de eșantionare care trebuie folosită la realizarea acestei cercetări este
eșantionarea în trepte. Deoarece nu s-a putut realiza și practic această eșantionare o vom descrie
așa cum ar fi trebuit să fie realizată. Prima dată s-au selectat principalele cartiere din Brașov:
Bartolomeu, Răcădau, Tractoru, Noua. Fiecare cartier s-a împărțit pe 3 sectoare principale și din
cadrul fiecărui sector s-au ales la întâmplare un număr de 5 străzi. De pe fiecare stradă s-au ales
la imobilele cu numărul impar, iar din fiecare imobil s-au chestionat persoanele cu vârste peste
18 ani.

Statistica întrebărilor relevante


Analiza celor mai relevante întrebări în vederea interpretării rezultatelor a fost realizată
cu ajutorul programului SPSS.
1. Sunteți preocupat de problemele legate de mediu?
 Da
 Nu

Statistics

Suntei preocupat de problemele legate de mediu?

N Valid 65.00000

Missing .00000

Mean .87692

Std. Error of Mean .04107

Std. Deviation .33108

Variance .10962
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid Nu 8 12.3 12.3 12.3

Da 57 87.7 87.7 100.0

Total 65 100.0 100.0

La această întrebare 12% din persoane au răspuns negativ, în timp ce 88% din persoane
declară că sunt preocupate de problemele legate de mediu.

4.Ați auzit / citit despre existența ambalajelor ecologice?


 Da
 Nu

Statistics

Atiauzit/ citit despre existenta ambalajelor ecologice?

N Valid 57.00000

Missing 8.00000

Mean .71930

Std. Error of Mean .06005

Std. Deviation .45334

Variance .20551

Atiauzit/ citit despre existenta ambalajelor ecologice?


Statistics

Atiauzit/ citit despre existenta ambalajelor ecologice?

N Valid 57.00000

Missing 8.00000

Mean .71930

Std. Error of Mean .06005

Std. Deviation .45334

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid Nu 16 24.6 28.1 28.1

Da 41 63.1 71.9 100.0

Total 57 87.7 100.0

Missing 88 8 12.3

Total 65 100.0

La această întrebare 25% dintre cei intervievati au răspuns afirmativ în timp ce 63% au
citit sau auzit despre ambalajele ecologice.

6.Cât de important este pentru dumneavoastră folosirea unor ambalaje ecologice?

Foarte important 5 4 3 2 1 Total neimportant


Statistics

Cat de important este pentru dvs folosirea unor ambalaje ecologice?

N Valid 39.00000

Missing 26.00000

Mean 3.12821

Std. Error of Mean .20181

Mode 3.00000

Std. Deviation 1.26032

Variance 1.58839

Cat de important este pentru dvs folosirea unor ambalaje ecologice?

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid 1- Total neimportant 6 9.2 15.4 15.4

2 4 6.2 10.3 25.6

3 14 21.5 35.9 61.5

4 9 13.8 23.1 84.6

5 - Foarte imporant 6 9.2 15.4 100.0

Total 39 60.0 100.0

Missing 88 24 36.9

99 2 3.1

Total 26 40.0

Total 65 100.0
La această întrebare 21% din totalul persoanelor intervievate nu acordă o importanță
foarte mare acestor produse, dar nici nu sunt de părere că sunt total neimpotante.

10.Cât ați fi dispus să plătiți în plus pentru a vă înverzi stilul de viață?


 0%
 10%
 20%
 Peste 20%

Statistics

Cat ati fi dispus sa platiti in plus pentru a va inverzi stilul de viata?

N Valid 41.00000

Missing 24.00000

Mean 2.29268

Std. Error of Mean .11177

Mode 2.00000

Std. Deviation .71568

Variance .51220
Cat ati fi dispus sa platiti in plus pentru a va inverzi stilul de viata?

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid 0% 4 6.2 9.8 9.8

10% 23 35.4 56.1 65.9

20% 12 18.5 29.3 95.1

Peste 20% 2 3.1 4.9 100.0

Total 41 63.1 100.0

Missing 88 24 36.9

Total 65 100.0

La această întrebare cei mai mulți (35%) sunt dispuși să plătească 10% în plus pentru
ambalajele ecologice, 18% sunt dispuși să plătească 20% în plus, doar 3% fiind dispuși să
plătească peste 20% și 6% nu sunt dispuși să plătească nimic în plus.

11.Ați achizitionat produse cu ambalaje ecologice în ultimul timp?

 Da
 Nu
 Nu știu
Statistics

Ati achizitionat produse cu ambalaje ecologice in ultimul timp?

N Valid 28.00000

Missing 37.00000

Mean .71429

Std. Error of Mean .08694

Std. Deviation .46004

Variance .21164

Ati achizitionat produse cu ambalaje ecologice in ultimul timp?

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid Nu 8 12.3 28.6 28.6

Da 20 30.8 71.4 100.0

Total 28 43.1 100.0

Missing 88 24 36.9

Nu stiu 13 20.0

Total 37 56.9

Total 65 100.0
La această întrebare 12% nu au achiziționat produse cu ambalaje ecologice deoarece cei
mai mulți nu le-au putut identifica, 31% au achiziționat produse cu ambalaje eclogice majoritatea
fiind de tipul produselor alimentare (23%) și doar 20% nu știu dacă au făcut astfel de achiziții.

14.Intenționați să cumpărați sau să continuați să cumpărați produse cu ambalaje ecologice?


 Da
 Nu
 Nu știu

Statistics

Intentionati sa cumparati sau sa continuati sa cumparati produse cu ambalaje


ecologice?

N Valid 47.00000

Missing 18.00000

Mean .91489

Std. Error of Mean .04114

Std. Deviation .28206

Variance .07956

Intentionati sa cumparati sau sa continuati sa cumparati produse cu ambalaje


ecologice?

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid Nu 4 6.2 8.5 8.5

Da 43 66.2 91.5 100.0

Total 47 72.3 100.0

Missing Nu stiu 18 27.7

Total 65 100.0
La această întrebare 66% dintre persoanele intervievate intenționează să cumpere
produse cu ambalaje ecologice, 6% nu intenționează să facă acest lucru și 27% sunt nehotărâte în
ceea ce privește acest lucru.
Capitolul 5. Concluzii și propuneri

Mulți oameni, în ziua de azi, se îndreaptă tot mai mult spre terapia naturală si alimentația
biologică, pentru că pornindu-se de la o hrănire simplă, naturală, firească, care nu face rău și care
a constituit tratamentul de veacuri al omenirii se poate menține starea de sănătate in parametrii
optimi.
O alimentație sănătoasă înseamnă un stil de viață sănătos,prospețime și energie. Cu alte
cuvinte alimentația biologica este o parte esențiala a unei vieți sănătoase, echilibrate,
armonioase. Opțiunea însă este a fiecaruia.
În concluzie, ambalajele ecologice sunt o alternativă importantă pentru a proteja mediul și
mai ales pentru reducerea deșeurilor și a materiilor prime folosite pentru fabricarea ambalajelor
clasice.
Deasemenea este nevoie de mai multă implicare din partea autorităților care trebuie să ia
mai în serios problemele de mediu și să treacă la rezolvarea acestora.
În România încă nu s-a format conștiința consumatorului ecologic, atitudinea acestora
fiind una de delăsare, neconsiderând că problemele mediului sunt și problemele lor. Numai
atunci când vom reuși să ne schimbăm această atitudine și să începem să acționăm atunci vom
reuși să protejăm și să ajutăm mai mult mediul.
Considerăm că pentru a ne proteja pe noi ca și consumatori trebuie mai întăi să protejăm
mediul pentru că degeaba încercăm să credem că mâncăm sănătos și că avem un stil de viață bun
dacă trăim într-un mediu poluat, plin de deșeuri și respirăm un aer la fel de poluat. Mediul are
nevoie de noi la fel de mult cum avem și noi nevoie de el, deci trebuie să avem grijă unii de alții.
Bibliografie

1. Madar A., Mureșan L., Neacșu A.N., Protecția Consumatorului și Siguranța Alimentară,
Ed. Universității Transilvania din Brașov, 2009
2. Neacșu A., Protecția consumatorului – Curs pentru Învățământul la Distanță, 2011
3. Danciu, V., Marketing ecologic, Editura Economică, București, 2006, pag. 49
4. Revista factorilor de decizie din retail și FMCG – Magazinul Progresiv, suplimentul 17,
suplimentul 22, articolul „Ambalajele eco”
5. http://ro-ambalaje.ro, articolul 320 despre ambaajele de sticlă, articolul 59 despre
ambalajele ecologice și cele clasice, articolul 60 despre abalajele ecologice
6. Hotărârea de Guvern 621 din 23 iunie 2005
2. Planul de implementare pentru Directiva 94/62/CE, privind ambalajele și deșeurile de
ambalaje, amendatã prin Directiva 2004/12/CE
3. http://www.euractiv.ro/uniuneaeuropeana/articles
%7CdisplayArticle/articleID_14925/Acord-voluntar-pentru-ambalaje-ecologice.html
4. http://www.green-report.ro
5. http://www.greendex.ro
6. http://www.ziare.com/magazin/experiment/coca-cola-si-tic-tac-trec-la-ambalaje-usor-
reciclabile-784257
7. http://www.ziare.com/mediu/electricitate/puma-inlocuieste-cutiile-de-pantofi-cu-
ambalaje-ecologice-video-1009315
8. http://nistorarmin.blogspot.com/2010/04/ubisoft-lanseaza-noi-ambalaje-ecologice.html
Anexa 1

Universitatea Transilvania Brașov Chestionar nr. _____

Facultatea de Științe Economice Data_____________

CHESTIONAR

În vederea unei cercetări privind atitudinile, opiniile, intențiile și comportamentele populației


brașovene cu privire la utilizarea ambalajelor ecologice, vă rugăm să aveţi amabilitatea de a
răspunde la următoarele întrebări. Vă asigurăm că răspunsurile dumneavoastră sunt foarte
importante şi vor rămâne confidenţiale, urmând a fi utilizate doar în scopul prelucrării statistice.
Vă mulţumim!

2. Sunteți preocupat de problemele legate de mediu?


 Da (continuați cu întrebarea nr.2)
 Nu (treceți la întrebarea nr.14)

3. În opinia dumneavoastră, care dintre următoarele acțiuni ar avea cel mai mare impact
pentru rezolvarea problemelor de mediu? (vă rugăm să încercuiți o singură variantă).
 Cumpărarea unor aparate eficiente energetic pentru casă
 Cumpărarea de produse prietenoase mediului – ecoproduse etc.
 Luarea de măsuri pentru a folosi mai puțină apă
 Minimizarea și reciclarea deșeurilor
 Călătorind mai puțin și utilizând mijloace de transport mai putin poluante
 Nu știu / Nu răspund

4. Cât de des citiți articole / anunțuri din mass-media legate de mediul înconjurător?
 Foarte des
 Des
 Rar
 Niciodată

5. Ați auzit / citit despre existența ambalajelor ecologice?


 Da (continuați cu întrebarea nr.5)
 Nu (treceți la întrebarea nr.14)

6. Ce informații aveți despre aceste ambalaje?

7. Cât de important este pentru dumneavoastră folosirea unor ambalaje ecologice? (vă
rugăm să indicați un nivel între cele două limite, considerând egale distanțele dintre
nivelele scalei).

Foarte important 5 4 3 2 1 Total neimportant

8. Cunoașteți firme românești sau străine care utilizează ambalaje ecologice pentru
produsele sale?
 Da (continuați cu întrebarea nr.8)
 Nu (treceți la întrebarea nr.9)

9. Vă rugăm să enumerați două din aceste firme.

10. Cât de important considerați că este folosirea de către firme a unor ambalaje ecologice?
(vă rugăm să indicați un nivel între cele două limite, considerând egale distanțele dintre
nivelele scalei).

Foarte important 5 4 3 2 1 Total neimportant


11. Cât ați fi dispus să plătiți în plus pentru a vă înverzi stilul de viață?
 0%
 10%
 20%
 Peste 20%

12. Ați achizitionat produse cu ambalaje ecologice în ultimul timp?


 Da (continuați cu întrebarea nr.12)
 Nu (treceți la întrebarea nr. 13)
 Nu știu (treceți la întrebarea nr. 14)

13. Ce tip de produse cu ambalaje ecologice ați achiziționat?


 Produse alimentare
 Produse electrocasnice și electronice
 Textile detergenți
 Altele____________

14. Care sunt motivele pentru care nu ați cumpărat astfet de produse?
 Sunt prea scumpe
 Nu am putut găsi produse ambalate ecologic
 Nu am putut identifica ambalajele ecologice

15. Intentionați să cumpărați sau să continuați să cumpărați produse cu ambalaje ecologice?


 Da
 Nu
 Nu știu
16. Veniturile dvs. sunt cuprinse între:
 0 – 1000 lei
 1000 – 2000 lei
 2000 – 3000 lei
 3000 – 4000 lei
 peste 4000 lei

17. Vârsta dvs. este cuprinsă între:


 18 – 28 ani
 29 – 39 ani
 40 – 60 ani
 peste 60 ani

18. Sexul dvs. este:


 Femeiesc
 Bărbătesc

Vă mulțumim pentru cooperare !

S-ar putea să vă placă și