Sunteți pe pagina 1din 5

CURS 1

P.F.A. i .I.
.F.
Clasificarea societilor comerciale
Coninutul Actului Constitutiv la S.R.L.
CURS 2
Fondatorii, sediul i obiectul de activitate al S.C.
Patrimoniul i capitalul social al S.C.
Sucursale, filiale, puncte de lucru i agenii
nmatricularea societilor comerciale i actele ce se depun
CURS 3
Plata dividendelor
nmatricularea i autorizarea societatilor comerciale privind activitatea comercial i regimul juridic al actelor ncheiate n cursul
Neregulariti constatate nainte de nmatriculare
Aciunea n regularizare
Aciunea n anulare
Personalitatea juridic a S.C : caracterizare general, elemente de identificare, efecte
Voina S.C privind activitatea comercial. Capacitatea de folosin i de exerciiu a S.C
Patrimoniul S.C ca element al personalitii juridice
CURS 4
AGA ordinar
AGA extraordinar
Convocarea AGA
Condiile de participare la AGA
Exercitarea dreptului la vot n cadrul AGA
Modul de adoptare a hotrrilor AGA; Desfurarea edinelor; Procesul verbal
Anularea hotrrilor AGA; Condiii; Procedur; Titulari; Termen.
Administratorii; Condiii de numire.
Procedura de numire a administratorilor. Condiii.
Durata funciei. Realegerea administratorilor. Publicarea deciziei de numire
Obligaiile i puterile administratorilor
ncetarea funciei de administrator
CURS 5
Pluralitatea administratorilor. Modul de luare a deciziilor
Rspunderea administratorilor. Cazurile de rspundere
Condiiile rspunderii
Aciunea n rspundere a administratorilor
Cenzorii societii.Desemnare. Drepturi i obligaii. Modul de lucru al cenzorilor. Rspunderea cenzorilor
Auditorii financiari. Desemnare. Drepturi i obligaii. Rspundere
Modificarea SC. Condiii generale de modificare ale actului constitutiv.
Forma de modificare a AC, nregistrarea i publicarea sa
Dreptul de opoziie la modificarea AC al S.C
Dreptul asociailor de a se retrage din societate.
CURS 6
Majorarea capitalului social prin noi aporturi
Majorarea in cazul capitalului autorizat
Majorarea capitalui social fara noi aporturi

Reducerea capitalului social


Prelungirea duratei societatii
Fuziunea
Divizarea
Schimbarea formei societatii
CURS 7
Cauzele generale de dizolvare a societatii
Cauzele de dizolvare,sanctiune a societatii privind activitatea comerciala
Dizolvarea de drept
Dizolvarea pe cale judecatoreasca
Efectele dizolvarii
Principiile generale ale lichidarii societatii
Efectele generate de trecerea la faza lichidarii.Modificarea obiectului de activitate si scopul societatii. Inlocuirea administratorilo
Numirea lichidatorilor si natura juridica a functiei de lichidator
Obligatiile si puterile lichidatorilor
Lichidarea activului societatii
Lichidarea pasivului societatii
Plati anticipate facute de asociati.Repartizarea activului net intre asociati.
Partajul bunurilor intre asociati
Inchiderea lichidarii societatii
CURS 8
Continutul Actului Constitutiv al SA
Caracterele actiunilor si natura lor juridica
Clasificarea actiunilor
Cuprinsul actiunilor si conditiile pentru emiterea lor
Drepturile si obligatiile actionarilor
Transmiterea actiunilor
Dobandirea de catre societate a propriilor actiuni
Dreptul de retragere al actiuonarului
Structura Consiliului de administratie
Atributile si puterile Consiliului de administratie
Functionarea Consiliului de administratie
Directorii societatii. Conditiile calitatii de director. Statutul acestei functii
Obligatiile si puterile directorilor
Obligatiunile. Natura juridica. Notiune. Clasificare
Conditiile emiterii obligatiunilor
Transmiterea si rambursarea obligatiunilor
Adunarea Generala a obligatarilor
Registrele S.A
Situatii financiare ale S.A
Dizolvarea S.A. Cauze specifice
CURS 9
Adunarea generala a asociatilor.Atributii
Conditii cerUte pentru deliberare si decizii
Administrarea S.R.L
Cenzorii si auditorii la S.R.L. Controlul de gestiune efectuat de catre asociati
Registrele tinute in cazul S.R.L

Situatiile financiare anuale.Profitul. Dividendele. Fondul de rezerva


Transmiterea partilor sociale intre asociati
Transmiterea partilor sociale intre asociati si persoane din afara societatii
Transmiterea partilor sociale pe cale succesorala
Retragerea asociatilor din societate
Excluderea asociatului. Cazuri.
Excluderea asociatului.Procedura si efecte
Dizolvarea si lichidarea S.R.L.-ului.

ctelor ncheiate n cursul constituirii societatii comerciale

locuirea administratorilor cu lichidatorii si predarea societatii