Sunteți pe pagina 1din 9

Republica Moldova

GUVERNUL
HOTRRE Nr. 901
din 31.12.2015
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate
public
Publicat : 06.01.2016 n Monitorul Oficial Nr. 1 art Nr : 2
n temeiul art.14 alin.(7) din Legea nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea i deetatizarea
proprietii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.401), cu modificrile i
completrile ulterioare, Legii nr.523-XIV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea public a unitilor
administrativ-teritoriale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.124-125, art.611), cu
modificrile i completrile ulterioare, Guvernul HOTRTE:
1. Se aprob Regulamentul cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate public, conform
anexei nr.1.
2. Se abrog unele hotrri ale Guvernului, conform anexei nr.2.
PRIM-MINISTRU INTERIMAR
Contrasemneaz:
Viceprim-ministru,
ministrul economiei
Ministrul finanelor

Gheorghe BREGA

Stephane Christophe Brid


Anatol Arapu

Nr. 901. Chiinu, 31 decembrie 2015.


Anexa nr. 1
la Hotrrea Guvernului nr. 901
din 31 decembrie 2015
REGULAMENT
cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate public
I. DISPOZIII GENERALE
1. Regulamentul cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate public (n continuare
Regulament) stabilete procedura de transmitere a instituiilor bugetare/publice la autogestiune,
ntreprinderilor de stat/municipale, subdiviziunilor lor, terenurilor, mijloacelor fixe, inclusiv bunurilor
distincte, cldirilor, edificiilor i altor active proprietate public (n continuare bunuri proprietate
public), i anume:
1) din proprietatea public a statului n proprietatea public a unitilor administrativ-teritoriale, inclusiv
a Unitii teritoriale autonome Gguzia i invers;
2) din administrarea unei autoriti a administraiei publice (minister, autoritate public autonom,
agenie, alt autoritate administrativ central sau autoritate a administraiei publice locale, inclusiv
Unitatea teritorial autonom Gguzia), instituii bugetare/publice la autogestiune n administrarea altei
autoriti a administraiei publice;
3) n cadrul unei i aceleiai autoriti a administraiei publice, n cazul transmiterii bunurilor de la o
instituie bugetar/public la autogestiune, ntreprindere de stat/municipal, ctre alt instituie
bugetar/public la autogestiune, ntreprindere de stat/municipal, aflate n administrarea autorit ii
respective;
4) din proprietatea unei uniti administrativ-teritoriale n proprietatea altei uniti administrativteritoriale, inclusiv Unitii teritoriale autonome Gguzia.
2. Bunurile proprietate public nu pot fi transmise cu titlu gratuit n proprietatea uniunilor profesionale,
organizaiilor nonguvernamentale, obteti, religioase i altor organizaii private sau societilor comerciale
(n continuare persoane juridice de drept privat), a persoanelor fizice, cu excepia cazurilor expres
prevzute de lege.
3. Bunurile ce constituie proprietate a ntreprinderilor, organizaiilor, altor persoane fizice sau juridice

private se transmit n administrarea sau proprietatea statului sau a unitilor administrativ-teritoriale (n


administrarea autoritilor publice) cu titlu gratuit, la decizia organului de administrare mputernicit de
proprietar, cu acordul autoritii publice care primete.
4. n calitate de iniiatori ai transmiterii bunurilor proprietate public pot fi autoritile publice sau
persoanele juridice, care au n administrare bunuri proprietate public.
5. Transmiterea bunurilor proprietate public, cu excepia valorilor mobiliare, se efectueaz prin
documentele primare - actul de transmitere i factura. Actul de transmitere se va perfecta conform
prevederilor prezentului Regulament, iar factura conform instruciunii aprobate de Ministerul Finanelor.
Excluderea acestora din contabilitatea prii care transmite i reflectarea lor n contabilitatea prii care
primete, precum i renregistrarea lor, se efectueaz n modul stabilit de legislaie.
6. Transmiterea valorilor mobiliare proprietate public se efectueaz n modul stabilit de Comisia
Naional a Pieei Financiare.
7. n cazurile n care, n urma transmiterii ntreprinderii de stat/municipale, a subdiviziunilor ei sau a
unor bunuri distincte se schimb fondatorul ntreprinderii, mrimea capitalului social sau alte date,
ntreprinderea respectiv este obligat s opereze, n termen de 30 zile calendaristice de la data predriiprimirii, modificrile i completrile necesare n documentele de constituire i s le prezinte, n modul
stabilit, pentru nregistrarea de stat.
8. Anterior transmiterii, bunurile imobile, care snt parte component a altor bunuri imobile, urmeaz a fi
separate de la acestea, cu respectarea procedurii stabilite n art.17 din Legea nr.354-XV din 28 octombrie
2004 cu privire la formarea bunurilor imobile. Bunurile imobile care snt parte component a altor bunuri
proprietate public cu statut de monument de istorie i cultur, nu pot fi separate de la acestea.
II. ADOPTAREA DECIZIEI PRIVIND TRANSMITEREA
BUNURILOR PROPRIETATE PUBLIC
9. Temei pentru transmiterea bunurilor proprietate public constituie decizia de transmitere, adoptat de
organul mputernicit, n conformitate cu legislaia i prevederile punctului 10 din prezentul Regulament.
Decizia de transmitere poate fi cumulat cu deciziile privind reorganizarea autoritilor publice sau cu
privire la crearea, reorganizarea sau lichidarea instituiilor bugetare/publice la autogestiune sau
ntreprinderilor de stat/municipale.
10. Decizia de transmitere a bunurilor proprietate public se adopt de:
1) Guvern n cazul:
a) trecerii bunurilor proprietate public a statului din domeniul public n domeniul privat al proprietii
publice a statului i invers;
b) transmiterii bunurilor din proprietatea public a statului n proprietatea public a unitilor
administrativ-teritoriale/ Unitii teritoriale autonome Gguzia, cu acordul consiliului local respectiv
/Comitetului Executiv;
c) transmiterii instituiilor bugetare/publice la autogestiune, ntreprinderilor de stat, societ ilor
comerciale cu cot de stat i bunurilor imobile proprietate public a statului din administrarea unei
autoriti a administraiei publice centrale/ autoritate public autonom n administrarea altei autoriti a
administraiei publice centrale/autoriti publice autonome, inclusiv organizaiilor nonguvernamentale de
drept public, constituite prin legi speciale;
2) Autoritatea public central n cazul:
a) transmiterii bunurilor proprietate public de stat n cadrul unei i aceleiai autoriti a administraiei
publice centrale, n cazul transmiterii bunurilor de la o autoritate public autonom, ntreprindere de stat
sau subdiviziunilor lor, ctre alta, subordonate autoritii respective cu informarea obligatorie a Ageniei
Proprietii Publice subordonat Ministerului Economiei (n continuare Agenia Propriet ii Publice). n
cazul dezacordului uneia sau ambelor pri (ntreprinderi de stat) cu transmiterea proprietii, autoritatea
public central este n drept s adopte decizia de transmitere i s aprobe actul de transmitere fr acordul
uneia sau ambelor pri;
b) transmiterii bunurilor proprietate public de stat, cu excepia celor prevzute n subpunctul 1) litera c)
din prezentul punct, din administrarea sa n administrarea altei autoriti publice centrale, cu acordul sau la
solicitarea acesteia din urm, cu informarea obligatorie a Ageniei Proprietii Publice. n cazul
dezacordului uneia din prile antrenate n transmiterea respectiv, decizia definitiv o adopt Guvernul, iar
actul de transmitere poate fi aprobat fr acordul prii care i-a exprimat dezacordul.
3) Autoritatea administraiei publice locale n cazul:
a) trecerii bunurilor proprietate public a unitii administrativ-teritoriale din domeniul public n
domeniul privat al proprietii publice a unitii administrativ-teritoriale i invers;
b) transmiterii bunurilor din proprietatea public a unitii administrativ-teritoriale n proprietatea

public a statului, la propunerea Guvernului;


c) transmiterii bunurilor din proprietatea sau administrarea unei uniti administrativ-teritoriale de
nivelul nti n proprietatea sau administrarea altei uniti administrativ-teritoriale de acelai nivel, precum
i n cadrul aceleiai uniti administrativ-teritoriale n cazul transmiterii bunurilor de la o autoritate public
autonom, ntreprindere municipal ctre alt autoritate public autonom, ntreprindere municipal,
administrat de autoritatea public respectiv. n cazul dezacordului uneia sau ambelor pri (autoritate
public autonom, ntreprindere municipal) cu transmiterea proprietii, autoritatea administraiei publice
locale este n drept s adopte decizia de transmitere i s aprobe actul de transmitere fr acordul uneia sau
ambelor pri;
d) transmiterii bunurilor din proprietatea sau administrarea unei uniti administrativ-teritoriale de
nivelul nti n proprietatea sau administrarea unitii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea din
acelai raion i invers.
4) Agenia Proprietii Publice n cazul:
a) transmiterii fondului locativ proprietate public a statului din gestiunea economic a societilor
comerciale, fondate n procesul privatizrii, n gestiunea persoanelor juridice abilitate cu atribu ii de
gestionare a fondului locativ;
b) transmiterii bunurilor proprietate public a statului din gestiunea economic a societilor comerciale,
fondate n procesul privatizrii, n administrarea/gestiunea Ageniei.
n cazul dezacordului societii comerciale cu transmiterea proprietii, care o deine cu drept de
gestiune, Agenia Proprietii Publice este n drept s adopte decizia de transmitere i s aprobe actul de
transmitere unilateral.
11. n decizia de transmitere a bunurilor imobile se indic caracterul transmiterii bunurilor (cu titlu
gratuit sau oneros), adresa, numrul cadastral (dup caz), numrul de bunuri, suprafaa i alte caracteristici,
obligaia organizaiei, instituiei, ntreprinderii de stat/municipale creia s-au transmis bunurile imobile
pentru nregistrare, n modul stabilit de legislaie, precum i dreptul su asupra bunurilor imobile.
12. Decizia de transmitere a bunurilor proprietate public, ntre inerea crora este sau va fi finan at
integral sau parial din bugetul public naional, se adopt prin coordonare cu Ministerul Finanelor.
III. INSTITUIREA COMISIEI DE TRANSMITERE
I ATRIBUIILE EI
13. Comisia de transmitere a bunurilor proprietate public (n continuare Comisia de transmitere) se
nominalizeaz, de regul, n decizia de transmitere sau, dup caz, n decizie se indic autoritatea
mputernicit pentru instituirea Comisiei.
14. Comisia de transmitere se instituie de autoritatea public care transmite bunurile, pe perioada
efecturii transmiterii, dintr-un numr impar, nu mai mic de trei persoane, din reprezentani ai prii care
transmite i care primete, dup caz, din reprezentani ai autoritilor publice i ai altor instituii interesate.
15. Comisia de transmitere are urmtoarele atribuii:
examinarea bunurilor supuse transmiterii la locul amplasrii acestora;
n caz de necesitate, asigurarea efecturii inventarierii bunurilor antrenate n transmitere;
asigurarea perfectrii, dup caz, a bilanului, bilanului consolidat sau de repartiie;
perfectarea actelor de transmitere;
naintarea actelor de transmitere spre aprobare autoritilor publice antrenate n transmitere;
prezentarea actelor de transmitere aprobate prii care transmite i care primete;
alte atribuii prevzute n decizia de transmitere.
16. Dup finalizarea procedurii de transmitere a bunurilor actul juridic prin care a fost instituit comisia
de transmitere devine caduc.
IV. MODUL DE TRANSMITERE A BUNURILOR
PROPRIETATE PUBLIC
17. Termenele de efectuare a transmiterii bunurilor, inclusiv de perfectare a actelor de transmitere se
stabilesc n decizia cu privire la transmiterea bunurilor sau n decizia de nominalizare a Comisiei de
transmitere.
18. Actul de transmitere a instituiei bugetare/publice la autogestiune, ntreprinderii de stat/municipale,
subdiviziunilor lor se perfecteaz conform modelului prezentat n anexa nr.1 la prezentul Regulament.
19. Actul de transmitere a terenului, mijloacelor fixe i altor active proprietate public se perfecteaz
conform modelului prezentat n anexa nr.2 la prezentul Regulament.
20. Transmiterea instituiilor bugetare/publice la autogestiune, ntreprinderilor de stat/municipale,
subdiviziunilor lor se efectueaz conform ultimelor situaii financiare, fr suspendarea activitii, dac n
decizia de transmitere nu este prevzut altfel.

21. Instituiile bugetare/publice la autogestiune, ntreprinderile de stat/municipale se transmit mpreun


cu toate activele i pasivele, alocrile bugetare, datoriile, precum i cu toate documentele care confirm
dreptul de proprietate, posesie sau folosin asupra terenului, bunurilor imobile i mobile, obiectele de
proprietate intelectual, licenele, autorizaiile, documentele contabile, tehnice, contractuale, documentaia
de proiect i deviz, inclusiv cartea tehnic a construciei i alte documente necesare pentru activitatea
acestora.
22. n procesul transmiterii Comisia de transmitere, n caz de necesitate, asigur efectuarea inventarierii
patrimoniului instituiei bugetare/publice la autogestiune, ntreprinderii de stat/municipale, a
subdiviziunilor acestora, perfectarea, dup caz, a bilanului, bilanului consolidat sau de repartiie, a actului
de transmitere i le prezint spre aprobare autoritilor antrenate n transmiterea bunurilor respective.
23. n cazurile n care n procesul transmiterii se schimb doar subordonarea institu iei bugetare/publice
la autogestiune, ntreprinderii de stat/municipale, inventarierea patrimoniului i perfectarea actului de
transmitere a instituiei, ntreprinderii nu se efectueaz, dac n decizia de transmitere nu este indicat altfel.
24. n cazul efecturii inventarierii, procesele-verbale privind rezultatele inventarierii servesc temei
pentru perfectarea bilanului, bilanului consolidat sau de repartiie.
25. Actul de transmitere servete temei pentru perfectarea bilan ului consolidat sau de repartiie a
instituiei bugetare/publice la autogestiune, ntreprinderii de stat/municipale.
26. Subdiviziunea instituiei bugetare/publice la autogestiune, ntreprinderii de stat/municipale, care
dispune de bilan separat, se transmite n modul analogic transmiterii instituiei, ntreprinderii, dac n
decizia de transmitere nu este indicat altfel.
27. n cazul n care subdiviziunea instituiei bugetare/publice la autogestiune, ntreprinderii de
stat/municipale ce se transmite nu este separat la un bilan aparte, Comisia de transmitere urmeaz s
asigure separarea patrimoniului acestei subdiviziuni, prin inventarierea lui i perfectarea bilanului de
repartiie.
n bilanul de repartiie se includ toate elementele din bilanul instituiei bugetare/publice la autogestiune,
ntreprinderii de stat/municipale, care in direct de activitatea subdiviziunii sau decurg din ea, dac n
decizia de transmitere nu este prevzut altfel.
Activele circulante i datoriile pentru subdiviziunea ce se transmite, cu excepia celei care are bilan
separat, se determin reieind din nivelul mediu de asigurare cu mijloace bneti i nivelul mediu al
creanelor, n raport cu volumul de producie i servicii sau cu numrul personalului institu iei
bugetare/publice la autogestiune, ntreprinderii de stat/municipale n ansamblu i se calculeaz conform
bilanului acesteia la data transmiterii.
28. Actul de transmitere a instituiei bugetare/publice la autogestiune, ntreprinderii de stat/municipale, a
subdiviziunii acestora i Actul de transmitere a terenului, mijloacelor fixe i altor active proprietate public
se aprob n termen de 10 zile calendaristice de la data prezentrii acestora de Comisia de transmitere, de
ctre autoritile administraiei publice, antrenate n transmiterea bunurilor respective.
29. Actul de transmitere a terenului, mijloacelor fixe i altor active proprietate public se perfecteaz n
baza datelor informaiei contabile i, dup caz, a raportului de evaluare, paapoartelor tehnice i altor
documente tehnice, precum i documentelor privind nregistrarea precedent a acestor bunuri, efectuat de
organele autorizate, pe numele prii care transmite.
30. Dac transmiterea bunurilor din careva motive nu a fost realizat n termenele stabilite, Comisia de
transmitere este obligat s informeze autoritatea, prin decizia creia aceasta a fost instituit.
V. DISPOZIII FINALE
31. n cazul n care bunul imobil care urmeaz a fi transmis nu este nregistrat n cadastrul bunurilor
imobile, instituia bugetar/public la autogestiune sau ntreprinderea de stat/municipal ce primete
imobilul este obligat s asigure nregistrarea cadastral a acestuia, conform prevederilor legale.
32. Schimbrile n relaiile de munc, care au aprut n legtur cu transmiterea institu iilor
bugetare/publice la autogestiune, ntreprinderilor de stat/municipale i subdiviziunilor lor, se vor efectua n
conformitate cu legislaia muncii, decizia de transmitere i contractele de munc.
33. Societile comerciale cu capital integral sau majoritar public, structurile private se pot conduce de
prevederile prezentului Regulament, la decizia organelor de conducere.
34. Prevederile prezentului Regulament pot fi utilizate i n cazul transmiterii bunurilor proprietate
public cu titlu oneros, inclusiv n urma privatizrii.
35. Dup adoptarea deciziei de transmitere a bunurilor proprietate public din administrarea unei
autoriti publice n administrarea altei autoriti publice, partea care transmite nu are dreptul s efectueze
excluderi din mijloacele fixe i circulante, precum i din documentele bunurilor care se transmit.
36. Distrugerea, descompletarea, nstrinarea sau alte aciuni care conduc la diminuarea valorii

patrimoniului supus transmiterii, precum i eschivarea de la transmiterea bunurilor atrage rspundere n


condiiile legii.
37. Litigiile aprute n urma transmiterii bunurilor proprietate public se soluioneaz pe cale amiabil
sau n instanele judectoreti ale Republicii Moldova.
Anexa nr.1
la Regulamentul cu privire la
modul de transmitere
a bunurilor proprietate public
APROBAT
______________________________
(funcia)

______________________________
(denumirea autoritii)

________________ _____________
(semntura)

(numele,prenumele)

"___"_____________________20__
ACT DE TRANSMITERE A INSTITUIEI BUGETARE/PUBLICE LA AUTOGESTIUNE,
NTREPRINDERII DE STAT/MUNICIPALE, SUBDIVIZIUNILOR LOR
Localitatea_______________

"___"____________20__

Comisia n componena:
preedintele Comisiei _________________________________________________________________________
(numele, prenumele, funcia)

membrii Comisiei

__________________________________________________________________________
(numele, prenumele, funcia)

____________________________________________________________________________
(numele, prenumele, funcia)

____________________________________________________________________________
(numele, prenumele, funcia)

instituit prin

___________________________________________________________________________________
(hotrrea sau ordinul, denumirea autoritii care a adoptat decizia de instituire a comisiei)

n temeiul

___________________________________________________________________________________
(hotrrea sau ordinul, denumirea autoritii care a adoptat decizia de transmitere)

a efectuat transmiterea ___________________________________________________________________________


(gratuit, contra plat)

_________________________________________________________________________________________
(denumirea deplin a instituiei, ntreprinderii sau subdiviziunii care este transmis, sediul ei)

conform situaiei de la "__"____________20__ din administrarea (din proprietatea) ____________________________


_____________________________________________________________________________________________
(denumirea autoritii publice sau instituiei, ntreprinderii care transmite, sediul)

n administrarea (n proprietatea) __________________________________________________________________


(denumirea autoritii publice sau instituiei, ntreprinderii care primete, sediul)

care este succesorul de drept


I. Caracteristic general a instituiei, ntreprinderii, subdiviziunii care se transmite
1.1. _______________________________________________________________________________________
(date referitoare la capacitatea de producere, producia, lucrrile i serviciile de baz)

1.2. _______________________________________________________________________________________
(date referitoare la numrul mediu scriptic al personalului)

II. Starea mijloacelor fixe


_________________________________________________________________________________________
(caracteristica succint a uzurii fizice i morale a cldirilor, construciilor, utilajului, mijloacelor de transport)

III. Active i pasive care se transmit


3.1. Valoarea total a activelor i pasivelor instituiei, ntreprinderii,subdiviziunii ce se transmite conform bilanului de
transmitere (repartiie), conform situaiei de la "____"__________________20____ este de :
________(_____________________________________________) lei, inclusiv:
(cu cifre i litere)

1) Imobilizri, inclusiv:
1.1.) Imobilizri necorporale
1.2.) Imobilizri corporale
2. Active circulante, inclusiv:

Active
_____________________lei
_____________________lei
_____________________lei
_____________________lei

2.1.) Stocuri
2.2.) Creane curente
2.3.) Numerar
1) Datorii pe termen lung total
2) Datorii curente

_____________________lei
_____________________lei
_____________________lei
Pasive
_____________________lei
_____________________lei

3.2. Lista creanelor i datoriilor, succesorul de drept al creia este instituia, ntreprinderea care primete, se expune
n anexa nr. 1.1. la prezentul act.
3.3. Patrimoniul depus n calitate de gaj: __________________________________________________________
(tipul patrimoniului, costul lui n lei i cui a fost depus n gaj)

3.4. Capitalul propriu transmis constituie_______________________________________________(__________) lei,


(cu cifre i cu litere)

inclusiv profitul nerepartizat (pierderea neacoperit) al anilor precedeni ______________________ ( _________ ) lei.
(cu cifre i cu litere)

3.5. Patrimoniul transmis, reflectat n conturile extrabilaniere:_________________________________________


_________________________________________________________________________________________
(tipul patrimoniului, valoarea lui n lei, cui l aparine)

IV. Construciile ce se transmit


4.1. Construciile care se transmit au suprafaa total de _______ m.p., inclusiv:
___________________________ _____________________________ ____________________________
(denumirea construciei)

(adresa amplasrii)

(numrul cadastral)

___________________________ ________________________________ __________________________


(suprafaa total, m.p.)

(dreptul asupra construciei)

(domeniul proprietii publice

V. Terenul
Terenul aferent instituiei, ntreprinderii, subdiviziunii care se transmite, are suprafaa de ______ ha.,
numrul
cadastral _________ , este amplasat pe adresa ______________, constituie proprietate public a
________________________________________ , i se utilizeaz cu drept de______________________________
(Republica Moldova, unitatea administrativ-teritorial)

(posesie i folosin, arend)

VI. Lista documentelor care se transmit


Lista documentelor care se transmit se expune n anexa nr. 1.2. la prezentul act i este parte integrant a acestuia
VII. Alt informaie
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
VIII. Dispoziii finale
Prezentul act este ntocmit n____ exemplare, dintre care cte unul din ele se transmite:
___________________________________________________________________________________________
(denumirea instituiei, ntreprinderii care transmite)

___________________________________________________________________________________________
(denumirea instituiei, ntreprinderii care primete)

___________________________________________________________________________________________
(denumirea autoritii publice)

___________________________________________________________________________________________

Anexe:
Lista creanelor i datoriilor care se transmit pe ______________________ pagini (anexa nr.1.1.)
Lista documentelor care se transmit pe__________________________________________ pagini (anexa nr.1.2.)
_______________ ___________________
Preedintele Comisiei de transmitere
(semntura)
(numele, prenumele)
Membrii Comisiei
de la partea care transmite:
de la partea care primete:
_________ _________________
_________ _________________

(semntura)

(numele, prenumele)

(semntura)

_________ _________________
(semntura)

(numele, prenumele)

(numele, prenumele)

_________ _________________
(semntura)

L..

(numele, prenumele)

L..
Anexa nr.2
la Regulamentul cu privire la modul
de transmitere a bunurilor proprietate
public
APROBAT
______________________________
(funcia)

______________________________
(denumirea autoritii)

________________ _____________
(semntura)

(numele,prenumele)

"___"_____________________20__
ACT DE TRANSMITERE
a terenului, mijloacelor fixe i altor active proprietate public

Localitatea_______________

"___"____________20__

Comisia n componena:
preedintele Comisiei __________________________________________________________________________
(numele, prenumele, funcia)

membrii Comisiei

____________________________________________________________________________
(numele, prenumele, funcia)

____________________________________________________________________________
(numele, prenumele, funcia)

____________________________________________________________________________
(numele, prenumele, funcia)

instituit prin

________________________________________________________________________________
(hotrrea sau ordinul, denumirea autoritii care a adoptat decizia de instituire a comisiei)

n temeiul ________________________________________________________________________________________
(hotrrea sau ordinul, denumirea autoritii care a adoptat decizia de transmitere)

a efectuat transmiterea______________________________________________________________________________
(gratuit, contra plat)

____________________________________________________________________________________________
(denumirea deplin a mijlocului fix care se transmite, amplasarea) , n cazul transmiterii mai multor active, lista acestora se va reda conform anexei 2.1
conform situaiei de la "__"____________20__
din administrarea (din proprietatea) ________________________
___________________________________________________________________________________________
(denumirea autoritii, instituiei sau ntreprinderii care transmite, sediul)

n administrarea (n proprietatea) ________________________________________________________________


(denumirea autoritii, institu iei sau ntreprinderii care primete, sediul)

care este succesorul de drept


I. Caracteristic general i starea mijloacelor fixe, altor active care se transmit
________________________________________________________________________________________________
(caracteristica succint a uzurii fizice i morale a cldirilor, construciilor, utilajului, mijloacelor de transport, altor active)

1.1. Valoarea contabil a terenului, mijloacelor fixe, altor active ce se transmit, conform situaiei de la
"____"___________20___ , este de ________________ (______________________________________) lei, inclusiv:
(cu cifre i lit

(cu cifre i litere)

costul de intrare ___________ ( _______________________ ), amortizare ___________ ( __________________ ).


(cu cifre i litere)

II. Construciile ce se transmit

(cu cifre i litere)

2.1. Construciile care se transmit au suprafaa total de _______ m.p., inclusiv:


___________________________________ _____________________________ __________________________
(denumirea construciei)

(adresa amplasrii)

(numrul cadastral)

___________________________ ___________________________________ _____________________________


(suprafaa total, m.p.)

(dreptul asupra construciei)

(domeniul proprietii publice)

III. Terenul
Terenul aferent activului care se transmite, are suprafaa de ______ ha., numrul cadastral _______________________ ,
este amplasat pe adresa ______________, constituie proprietate public a ___________________________________ ,
(Republica Moldova, unitatea administrativ-teritorial)

i se utilizeaz cu drept de ______________________________ .


(posesie i folosin, arend)

IV. Alt informaie


___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
V. Lista documentelor care se transmit
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
VI. Dispoziii finale
Prezentul act este ntocmit n____ exemplare, dintre care cte unul din ele se transmite:
___________________________________________________________________________________________
(denumirea autoritii, instituiei sau ntreprinderii care transmite)

___________________________________________________________________________________________
(denumirea autoritii, instituiei sau ntreprinderii care primete)

___________________________________________________________________________________________
(denumirea autoritii publice)

___________________________________________________________________________________________
Anexe:
Lista documentelor care se transmit pe_______________________________________________________ pagini
Preedintele Comisiei de transmitere

_______________

___________________

(semntura)

(numele, prenumele)

Membrii Comisiei
de la partea care transmite:
_________ _________________
(semntura)

(numele, prenumele)

_________ _________________
(semntura)

(numele, prenumele)

L..

de la partea care primete:


_________ _________________
(semntura)

(numele, prenumele)

_________ _________________
(semntura)

(numele, prenumele)

L..

Anexa nr. 2
la Hotrrea Guvernului nr. 901
din 31 decembrie 2015
LISTA
hotrrilor Guvernului care se abrog
1. Hotrrea Guvernului nr.688 din 9 octombrie 1995 Despre aprobarea Regulamentului cu privire la
modul de transmitere a ntreprinderilor de stat, organizaiilor, instituiilor, a subdiviziunilor lor, cldirilor,
construciilor, mijloacelor fixe i altor active (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.10,
art.45).
2. Hotrrea Guvernului nr. 502 din 30 mai 2000 Cu privire la modificarea i completarea Hotrrii
Guvernului Republicii Moldova nr.688 din 9 octombrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2000, nr.65-67, art.586).

3. Compartimentul IV din modificrile i completrile operate n unele hotrri ale Guvernului


Republicii Moldova, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr.1376 din 10 decembrie 2001 (Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 2001, nr.155-157, art.1426).