Sunteți pe pagina 1din 14

UNIVERSITATEADETIINEAGRICOLEIMEDICINVETERINARIONIONESCUDELABRADDINIA I

FACULTATEADEHORTICULTUR
SPECIALIZAREAHORTICULTUR

STUDIUPRIVINDCOMPORTAREAUNORSOIURIDEMR
NCONDIIILEBAZINULUIPOMICOLFLTICENI

Coordonatortiinific
Prof.dr.MihaiISTRATE

Absolvent
Dumitru-VasileHRECENIUC

IAI
2015

CUPRINS
-CADRULNATURAL
-SCOPULIOBIECTIVELESTUDIULUI
-MATERIALULIMETODELEUTILIZATE
-REZULTATEOBINUTE
Desfaurareafenofazelororganelordefructificare lasoiurilestudiate(20122014);
Fertilitateasoiurilorimaturareafructelor(2012-2014);
Date privind producia de fructe i calitatea acesteia la unele soiuri de mr,
2012-2014;
Vigoareadecretereapomilorluainstudiunperioada
2012-2014,exprimatprincircumferinatrunchiului(cm);
Volumulcoroaneiiformaiunilefructiferepredominante;
Vigoarea de cretere a pomilor luai n studiu n perioada 2012-2014,
exprimatprinsuprafaaseciuniitrunchiului(cm 2);
-CONCLUZII

CADRULNATURAL
Cercetrileaufostefectuatencadrulplanta ieifamiliale,cefacepartedin
teritoriul administrativ al comunei Hrtop, zon din cadrul bazinului pomicol
Flticeni,undeclimatulspecificesteceldetiptemperat-continental.
nultimii50deani,mediatemperaturilorafostde8,2 0C,iarpentruultimii
10 ani a avut valori de 9,05 0C, observm astfel, o cretere pentru ultima
perioaddetimp.
Primvara,temperaturilemediianualeauvaloridestuldesczute,ntre1,4
0Cnmartie i8,5 0Cnaprilie,determinndonfloriremaitrzieapomilor,ce
ajutlaevitareangheurilortarziideprimvar.
Pe timpul verii, fenomenul de secet este rar ntlnit i predomin o
perioadscurtdetimp.

Precipitaiileanualenregistreazomediede708,9mm.
nlunileianuarie,februarie imartie,precipita iilesuntdestuldesczute,
n jur de 30 mm. Din luna aprilie, precipita iile ncep s creasc, aproape
dublndu-i cantitatea, ca n urmtoarele luni s cunoasc o cre tere
considerabil,cuvalorimaximenlunaiulie,atunciploileavnduncaracter
deavers.ncepndcuaugustiseptembrie,precipita iilencepsscad.
Umiditatea relativ a aerului are o medie de 75,9%, cu maxime n luna
decembrie,cndmedialunarestede82,5% iminimenlunamaicuomedie
lunarde68%.
VnturiledominantebatdindireciaN-Vcufrecven edepeste23,6%ce
sunt caracteristice primei pri a anului, precum i din direc ia S-E cu
frecvene mai reduse, n jur de 14,5% fiind complementare celor din N-V,
acesteadinurmfiindspecificeperioadelordevar itoamn.

SCOPULIOBIECTIVELESTUDIULUI
Cunoscndloculpecarelocupmrulnpomiculturaromneasc,dar i
importana procesului de itensivizare a acestei culturi, ne-am propus, prin
prezenta lucrare, s studiem comportamentul unor soiuri de mr (Golden
delicious, Idared, Starkrimson i Florina) n condi iile bazinului pomicol
Flticeni.
Pentruefectuareastudiuluiamstabiliturmtoareleaspecte:
fenofazeleorganelordefructificare;
produciadefructeicalitateaacestora;
vigoareadecretere;
volumulcoroaneiiformaiunilefructiferepredominante.

MATERIALULIMETODELEUTILIZATE
Pentru realizarea obiectivelor propuse s-au luat n studiu patru soiuri i
anume:Goldendelicious,Idared,Starkrimson iFlorina.
Distanadeplantareestede4x3m,cuodensitatede830pomi/ha ica
formdecoroans-autilizatpalmetaetajatcubraeoblice.
nvedereastabiliriidesfurriifenofazelororganelordefructificaream
stabilit pentru fiecare soi n parte, momentul umflrii mugurilor, nceputul
dezmuguritului,nceputuliintensitateanfloritului.
Amstabilitindiceledefertilitate imaturareafructelorprindeterminarea
indicelui de fertilitate, data maturitii de recoltare i numrul de zile de la
nfloritlamaturitate.
Pentru producia de fructe i calitatea acesteia am calculat produc ia de
fructe,greutateamedieiconinutulnsubstan uscat.
Vigoarea de cretere a pomilor am observat-o msurnd anual
circumferina trunchiului, iar volumul coroanei prin stabilirea nl imii,
lungimiiilimiiacesteia.

REZULTATEOBINUTE
Desfaurareafenofazelororganelordefructificarelasoiurilestudiate
(2012-2014)

Nr.
crt.

Soiull

nceputull
umflrii
mugurilor

nceputull
dezmuguritului

nceputul
nfloritului

Intensitatea
nfloritului

Duratan
zile

1 GoldenDelicious

8.04-23.04

4.04-30.04

30.04-12.05

2-5

7-17

2 Idared

9.04-22.04

3.04-27.04

1.04-12.05

3-5

7-17

3 Starkrimson

11.04-23.04

5.04-28.04

30.04-10.05

2-5

7-15

4 Florina

9.04-22.04

4.04-27.04

29.04-12.05

2-4

7-14

Fertilitateasoiurilorimaturareafructelor
(2012-2014)

Indiceledefertilitate
Nr.crt.

Soiul
Lapolenizare
liber

Laautopolenizare

Numruldezile
Datamaturitii
delanfloritla
derecoltare
maturitate

GoldenDelicious

9-29

20.09-2.10

125-142

Idared

7-26

0-1

21.09-1.10

126-141

Starkrimson

6-29

0-1

29.09-5.10

139-147

Florina

7-28

10.09-25.09

116-131

Dateprivindproduciadefructeicalitateaacesteialaunelesoiuridemr,
2012-2014

Productiadefructe
Nr.
crt.

2012

Soiul

Kg/pom

2013
t/ha

Greutatea
mediea
fructelor
(g)

2014

Kg/pom

t/ha

Kg.pom

S.U.
%

Culoareapieliei

t/ha

Golden
Delicious

24,21

20,1

34,21

28,4

31,68

26,3

165

13,013,7

Galbenaurie

Idared

28,55

23,7

33,61

27,9

32,16

26,7

143

12,713,2

Roie-zmeuriu

Starkrimson

27,10

22,5

36,38

30,2

34,33

28,5

171

11,5-12,4

Florina

25,06

20,8

24,33

28,5

30.48

25,3

173

12,112,8

Media

26,23

21,77

32,13

28,75

32,16

26,7

Rou
Intens
Galbenstriatcu
rou-oranj
-

Vigoareadecretereapomilorluainstudiunperioada
2012-2014,exprimatprincircumferinatrunchiului(cm)

Circumferinatrunchiului
(cm)

Nr.
Crt

Sporuldecretere(cm)

Diferenafademedie(cm)

Soiul
2012

2013

2014

2012-2013

2013-2014

2012

2013

2014

Golden
Delicious

50,3

51,6

53,8

1,3

2,2

6,2

6,2

6,1

Idared

41,1

42,4

43,7

1,3

1,3

-3

-3,2

-3,2

Starkrimson

38,9

40,2

41,8

1,3

1,6

-5,4

-5,2

-4,9

Florina

46,5

47,9

49,2

1,4

1,3

2,2

2,3

2,3

Media

44,2

45,5

46,8

1,33

1,6

Volumulcoroaneiiformaiunilefructifere
predominante
Dimensiunilecoroanei
(m)
Nr.
Crt.

Soiul

Vigoareagenetic
Apomilor
D(m)

d(m)

H(m)

2,12

1,83

2,17

2,05

1,95

Formaiuni
fructifere
predominante

Volumul
coroanei

m3/pom

m3/ha

Nuielu,mldi,burs(tip
standard)

8,28

6880,6

1,94

Ramurilungiiscurte
(epue)

7,86

6531,9

Golden
Delicious

Idared

Starkrimson

Vigoaremic

2,09

1,74

2,11

Ramuriscurteepue

7,51

6241.5

Florina

Vigoaremare

2,03

1,85

2,13

Ramuridesemischelet
Nuielueimldie

8,07

6706,3

Vigoaremijlociesau
supramijlocie

Vigoare
mijlocie

Vigoareadecretereapomilorluainstudiunperioada2012-2014,
exprimatprinsuprafaaseciuniitrunchiului(cm 2)
Nr.
Crt.

Soiul

Suprafaaseciuniitrunchiului
(cm2)

Sporuldecretere
(cm2)

Diferenafademedie
(cm2

2012

2013

2014

2012-2013

2013-2014

2012

2013

2014

Golden
Delicious

200,95

212,69

222,60

11,71

9,92

44,31

46,34

46,35

Idared

135,13

142,20

151,24

7,10

9,03

-21,54

-24,15

-25,04

Starkrimson

119,52

128,75

139,68

9,20

10,94

-37,12

-37,63

-36,57

Florina

171,13

181,83

191,53

10,84

9,69

14,35

15,48

15,27

156,65

166,36

176,26

9,71

9,89

Media

CONCLUZII
Pebazarezultatelorobinutecaurmareastudiuluiefectuatnperioada2012-2014,sepot
trageurmtoareleconcluzii:
nceeacepriveteparcurgereafenofazelordevegetaieauavutdiferenemicintresoiuri
la urmtoarele fenofaze: nceputul umflrii mugurilor, dezmuguritului i nfloritului.
Diferene ceva mai mari au existat la data maturitii de recoltare i la perioada de la
nfloritlamaturitate.
CelmaitimpuriusoinceeacepriveteprimelefenofazeestesoiulGoldenDeliciousiar
caperioaddematuritateinumrdeziledelanfloritlamaturitateestesoiulFlorina.
Sub aspectul productivitii s-a remarcat soiul Starkrimson cu 30,1 t/ha, cel mai puin
productivfiindsoiulGoldenDeliciouscumediianualelatoatsuprafaaluatnstudiu
cuprinsentre21,74t/ha-28,76t/ha.
nceeaceprivetegreutateamedieafructelor,aceastaafostcuprinsntre140g(Idared)
i 175 g (Florina), iar substana uscat acumulat n fructe n momentul recoltrii a
prezentat valori maxime la soiul Golden Delicious de 13,8%, valorile cele mai mici

Vigoarea de cretere la cele 4 soiuri studiate, exprimat prin circumferina trunchiului a


atinsvalorimaximelasoiulGoldenDelicious(53,8cm)celemaimicivalorinregistndu-sela
soiulStarkrimson.Cutoatecareceamaimicvigoaredecretere,sporuldecretereanual,pe
perioadastudiului,afostlasoiulStarkrimsoncareanregistratvalorimediialeacestuiamaride
l,33-l,35cm. Diferenele fa de mediile circumferinei trunchiului au valorii mai ridicate la
soiurile Starkrimson i Golden Delicious, primul nregistrnd valori sub medie iar al doilea
valoripestemedie.
VolumulcoroaneiaavutvaloriridicatelasoiulGoldenDelicious(8,29m3)imaireduse
lasoiulStarkrimson(7,52m3).Vizavidediametrulcoroaneipedireciarndului,celemaimari
valori au fost la soiul Golden Delicious (2,11 m), grosimea medie a gardului fructifer avnd
valorilecelemaimarilasoiulIdared(1,96m),iarnlimeaceamaimareagarduluifructiferla
soiulGoldeDelicious(2,16m).