Sunteți pe pagina 1din 6

PRIMRIA__AGNITA

NR. 14685/31.10.2011

ANUNT
n conformitate cu prevederile art. 65 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcionarilor publici, republicat (2), cu modificrile i completrile ulterioare, coroborate cu prevederile
art.125 din Hotrrea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea i
dezvoltarea carierei funcionarilor publici, cu modificrile i completrile ulterioare, Primria orasului
Agnita, cu sediul n Agnita str. Piata Republicii nr. 19, v aduce la cunotin c organizeaz n data de
29.11.2011-30.11.2011 la sediul instituiei, concurs pentru promovarea n gradul profesional imediat
superior celui deinut, a funcionarilor publici de execuie care ndeplinesc condiii de promovare i care
au fost prini n Planul de Ocupare a Funciilor Publice .
Nr.
crt

Funcia public conform statului de personal

Funcia public n care urmeaz s promoveze

Inspector , clasa I, gradul profesional asistent, Comp. Informatica 1 post

Inspector , clasa I, gradul profesional principal, Comp. Informatica 1 post

Inspector , clasa I, gradul profesional asistent, Comp. Venituri 2 posturi

Inspector , clasa I, gradul profesional principal, Comp. Venituri 2 posturi

Inspector , clasa I, gradul profesional asistent, Comp. Venit minim garantat -SPAS 1 post

Inspector , clasa I, gradul profesional principal, Comp. Venit minim garantat-SPAS 1 post

Referent de specialitate , clasa II, gradul profesional


principal, -Comp.Alocatii si indemnizatii-SPAS- 1
post

Referent de specialitate , clasa II, gradul profesional


superior, -Comp. Alocatii si indemnizatii -SPAS 1
post

CONDIII DE DESFURARE:
Examenul se organizeaz cu respectarea prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul
funcionarilor publici, republicat (2), cu modificrile i completrile ulterioare, si ale Hotrrii
Guvernului nr. 611/2008, cu modificrile i completrile ulterioare, dup cum urmeaz:
- selecia dosarelor de nscriere i afiarea rezultatelor 25.11.2011.
- proba scris n ziua de 29.11.2011, ora 900 la sediul Primriei Agnita;
- interviul n ziua de 30.11.2011, ora 1300 la sediul Primriei Agnita;

CONDIII DE PARTICIPARE:
Pentru a participa la examenul de promovare n gradul profesional imediat superior celui deinut,
funcionarul public trebuie s ndeplineasc cumulativ urmtoarele condiii:
candidaii trebuie s ndeplineasca condiiile prevzute de art. 65, alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind
Statutul functionarilor publici, republicat, (r2), cu modificrile i completrile ulterioare:
- s aib cel puin 3 ani vechime n gradul profesional al funciei publice din care promoveaz;

- s fi obinut cel puin calificativul bine la evaluarea performanelor individuale n ultimii 2 ani
calendaristici;
- s nu aib n cazierul administrativ o sanciune disciplinar neradiat n condiiile prezentei legi.
Dosarul de nscriere la examen trebuie s conin n mod obligatoriu documentele prevzute la
art. 127 din Hotrrea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea i
dezvoltarea carierei funcionarilor publici, cu modificrile i completrile ulterioare, respectiv:
- copia actului de identitate;
- copie de pe carnetul de munc sau adeverina eliberat de compartimentul de resurse umane n
vederea atestrii vechimii n gradul profesional din care se promoveaz .
- copii de pe rapoartele de evaluare a performanelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
- formularul de nscriere la examen.
Copiile de pe actele sus-prevzute se prezint nsoite de documentele originale care se certific
pentru conformitate cu originalul de ctre secretariatul comisiei de concurs sau n copii legalizate.
Dosarul de nscriere se va depune la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primriei orasului
Agnita, n perioada 31.10.2011 21.11.2011, inclusiv (n termen de 20 de zile de la data publicrii
anunului la avizierul Primriei orasului Agnita), ora 1500.
Bibliografia de concurs conform anexelor la prezentul comunicat;
Prezentul anun se afieaz la avizierul Primriei orasului Agnita i se va publica pe pagina de
internet al primriei n data de 31.10.2011, ora 900.
Relaii suplimentare se pot obine zilnic ntre orele 8 - 1530 la sediul Primriei Agnita sau la telefon
0269/510465
PRIMAR,
Ing.Curcean Marius Radu

SECRETAR,
Jrs.Vasiloglu Maria

Anexa nr.1 la anuntul nr.14685/2011

Bibliografia i tematica pentru postul de inspector principal - Compartimentul ___


Informatica
1. Lege nr. 215/2001 a administraiei publice locale, republicat, cu modificrile si completrile
ulterioare;
2. Lege nr.188/1999 privind Statutul funcionarilor publici, republicat, (r2) cu modificrile si
completrile ulterioare;
3. Lege nr. 7/2004 privind Codul de conduit a funcionarilor publici, republicat, cu modificrile si
completrile ulterioare;
4. Sisteme de operare client/servar(Widows,Linux)-instalare,configurare,administrare,utilizare;
5. Programe Office(Microsoft Office,OpenOffice)-utilizare;
6. Cunostinte hardware:retele,calculatoare

Tematica:
1.Legea administraiei publice locale nr. 215/2001, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare:

Dispoziii generale;
Primarul i viceprimarul;
Instituiile, serviciile publice de interes local i aparatul de specialitate al primarului;
Actele autoritilor administraiei publice locale i comunicarea acestora;
Secretarii unitilor administrativ teritoriale.

2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici, republicat, cu modificrile si


completrile ulterioare:
Dispoziii generale;
Clasificarea funciilor publice;
Drepturi i ndatoriri;
Cariera funcionarilor publici;
Sanciunile disciplinare i rspunderea funcionarilor publici;
Modificarea, suspendarea i ncetarea raportului de serviciu;

3.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduit a funcionarilor publici, republicat, cu


modificrile si completrile ulterioare:
Domeniul de aplicare i principii generale;
Norme generale de conduit profesional a funcionarilor publici.
4. Sisteme de operare client/servar(Widows,Linus)-instalare,configurare,administrare,utilizare;
5. Programe Office(Microsoft Office,OpenOffice)-utilizare;
6 Cunostinte hardware:retele,calculatoare

Anexa nr.2 la anuntul nr.14685/2011


Bibliografia i tematica pentru postul de inspector principal-2 posturi Compartiment Venituri
Lege nr. 215/2001 a administraiei publice locale, republicat, cu modificrile si
completrile ulterioare;
Lege nr.188/1999 privind Statutul funcionarilor publici, republicat, (r2) cu
modificrile si completrile ulterioare;
Lege nr. 7/2004 privind Codul de conduit a funcionarilor publici, republicat, cu
modificrile si completrile ulterioare;
Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale
Legea nr. 571/2003 Codul Fiscal-Titlul IX-Impozite si taxe locale
OG.92/2003-Codul de Procedura fiscala

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tematica:
1.Legea administraiei publice locale nr. 215/2001, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare:
Dispozitii generale
Primarul si viceprimarul
Institutiile,serviciile publice de interes local i aparatul de specialitate al primarului;
Actele autoritilor administraiei publice locale i comunicarea acestora;
Secretarii unitilor administrativ teritoriale.
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici, republicat, cu modificrile si
completrile ulterioare:
Dispoziii generale;
Clasificarea funciilor publice;
Drepturi i ndatoriri;
Cariera funcionarilor publici;
Sanciunile disciplinare i rspunderea funcionarilor publici;
Modificarea, suspendarea i ncetarea raportului de serviciu;
3.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduit a funcionarilor publici, republicat, cu
modificrile si completrile ulterioare:
Domeniul de aplicare i principii generale;
Norme generale de conduit profesional a funcionarilor publici.
4. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale
Art. 5. -veniturile si cheltuielile bugetelor locale
Art.27.-competente in stabilirea impozitelor si taxelor locale
Art.30.-Taxe speciale pentru functionarea unor servicii publice

5.Legea nr. 571/2003 CODUL FISCALTitlul IX-Impozite si taxe locale


6. OG.92/2003-Codul de Procedura fiscala
Titlul VIII-Colectarea creantelor fiscale
-Cap.I Dispozitii generale
-Cap.VIII Stingerea creantelor fiscale prin executare silita

Anexa nr.3 la anuntul nr.14685/2011


Bibliografia i tematica pentru postul de inspector principal - Compartiment
______Serv.SPAS
Lege nr. 215/2001 a administraiei publice locale, republicat, cu modificrile si
completrile ulterioare;
2. Lege nr.188/1999 privind Statutul funcionarilor publici, republicat, (r2) cu
modificrile si completrile ulterioare;
3. Lege nr. 7/2004 privind Codul de conduit a funcionarilor publici, republicat, cu
modificrile si completrile ulterioare;
4 Legea nr.416/2001-venitul minim garantat
5. H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii
nr.416/2001 privind venitul minim garantat
1.

Tematica:
1.Legea administraiei publice locale nr. 215/2001, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare:
Dispozitii generale
Primarul i viceprimarul;
Instituiile, serviciile publice de interes local i aparatul de specialitate al primarului;
Actele autoritilor administraiei publice locale i comunicarea acestora;
Secretarii unitilor administrativ teritoriale.
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici, republicat, cu modificrile si
completrile ulterioare:
Dispoziii generale;
Clasificarea funciilor publice;
Drepturi i ndatoriri;
Cariera funcionarilor publici;
Sanciunile disciplinare i rspunderea funcionarilor publici;
Modificarea, suspendarea i ncetarea raportului de serviciu;
3.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduit a funcionarilor publici, republicat, cu
modificrile si completrile ulterioare:
Domeniul de aplicare i principii generale;
Norme generale de conduit profesional a funcionarilor publici.
4.Legea nr.416/2001-venitul minim garantat
5.H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normrlor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii
nr.416/2001 privind venitul garantat

Anexa nr.4 la anuntul nr.14685/2011

Bibliografia i tematica pentru postul de referent de specialitate - Compartiment


Serv.SPAS
1.

Lege nr. 215/2001 a administraiei publice locale, republicat, cu modificrile si completrile


ulterioare;
Lege nr.188/1999 privind Statutul funcionarilor publici, republicat, (r2) cu modificrile si
completrile ulterioare;
Lege nr. 7/2004 privind Codul de conduit a funcionarilor publici, republicat, cu modificrile si
completrile ulterioare;
OU.111/2010- privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor
Legea nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei.

2.
3.
4.
5.

Tematica:
1.Legea administraiei publice locale nr. 215/2001, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare:
Dispozitii generale
Primarul i viceprimarul;
Instituiile, serviciile publice de interes local i aparatul de specialitate al primarului;
Actele autoritilor administraiei publice locale i comunicarea acestora;
Secretarii unitilor administrativ teritoriale.
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici, republicat, cu modificrile si
completrile ulterioare:
Dispoziii generale;
Clasificarea funciilor publice;
Drepturi i ndatoriri;
Cariera funcionarilor publici;
Sanciunile disciplinare i rspunderea funcionarilor publici;
Modificarea, suspendarea i ncetarea raportului de serviciu;
3.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduit a funcionarilor publici, republicat, cu
modificrile si completrile ulterioare:
Domeniul de aplicare i principii generale;
Norme generale de conduit profesional a funcionarilor publici.
4.OU.111/2010- privind concediul si indemnizatia lunarapentru cresterea copiilor

5.Legea nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei.


Cap I Alocatii pentru sustinerea familiei
Cap.II Stabilirea si plata drepturilor alocate de la art .16 pana la art.20

PRIMAR,
Ing.Curcean Marius Radu

SECRETAR,
Jrs.Vasiloglu Maria