Sunteți pe pagina 1din 5

Conturi de profit si pierderi

In Contul de profit si pierdere, veniturile si cheltuielile sunt grupate,in trepte,pe


avtivitati:exploatare,curenta, extraordinara,totala.
EXPLOATARE
Activitate principala
de baza,care este
reprezentata de obiectul
de activitate.

ACTIVITATE TOTALA(GLOBAL)
FINANCIAR
EXTRAORDINAR
Activitate
care
cuprinde Activitate cu caracter
operatiuni
cu
caracter Exceptional,intamplator,
financiar,bancar,valutar.
care nu apare n mod curent i cu
regularitate.

ACTIVITATE CURENT
Activitate desfurat ca parte intregrant a afacerilor unei entitai
precum i activitile conexe

Prezentm ntr-o variant simplifict didactic,modelul list al Contului de Profit i


pierdere,prin prisma evidenierii mecanismului de formare a rezultatelor.
VE
CE
1
PE
pE
VF
CF

Denumirea indicatorilor
Venituri din exploatare
Cheltuieli din exploatare
Rezultat din exploatare (RE)
Profit
(VE-CE)
Pierdere (CE-VE)

PF
pF

Venituri financiare
Cheltuieli financiare
Rezultat financiar
(RF)
Profit
(VF-CF)
Pierdere (CF-VF)

PC
pC

Rezultat curent
(RC)
Profit (VE+VF-CE-CF)
Pierdere (CE+CF-VE-VF)

Ve
Ce
4
Pe
Pe

Venituri extraordinare
Cheltuieli extraordinare
Rezultat extraordinar (Re)
Profit
( Ve-Ce)
Pierdere (Ce-Ve)

Exercitiu financiar

VT
CT

Venituri totale (VE+VF+Ve)


Cheltuieli totale (CE+CF+Ce)

PB
pT

Rezultat brut
(RB)
Profit (VT-CT)
Pierdere (CT-VT)

Ip
Ai
6.(Rn)
Pn
p

Impozit pe profit
Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus
Rezultatul net al exercitiului financiar
Profit
(PB-Ip-Ai)
Pierdere

Modelul Situaiei modificarilor capitatlui propriu


Siruaia modificarilor capitalului propriu este un formular distinct al Situa iilor financiare
anuale,n care se prezint n mod detaliattoate variaiile capitalului propriu ntre momentul de
nceput i cel de sfarit al exerciiului financiar. De asemenea,n cadrul capitalurilor proprii se
evideniaz i efectul cumulativ al modificarilor de politici contabile si corectii ale eroilor
contabile.Pentru fiecare element al capitalului propriu se prezinta datele privind soldul
initial,miscarile capitalului prin cresteri sau reduceri si soldul final.
Formularul se ntocmeste obligatoriu de catre entitatile care elaboreaza Situatiile financiare
anuale (forma lunga). Pentru entitatiile care elaboreaza Situatii financiare
prescurtate,intocmirea este optionala iar pentru entitatile care elaboreaza Situatii financiare
simplificate nu exista obligativitatea intocmirii.
Exprimarea datelor se face in lei.

Modelul Situaiei fluxurilor de numerar


Formularul Situaia fluxurilor de numerar prezinta modul in care o entitate genereaza si
utilizeaza numerarul si echivalentele de numerar.
Fluxurile de numerar reprezinta intrarile si iesirile de numerar precum si echivalentele de
numerar dintr-o perioada. Numerarul cuprinde disponibilitatile banesti si depozitele la
vedere.Echivalentele de numerar sunt investitiile financiare pe termen scurt,foarte lichide si
care sunt usor convertibile in numerar.
Fluxurile de numerar se calculeaza ca si diferenta intre incasarile si platile perioadei.Daca
incasarile sunt mai mari decat platile rwzulta un excedent sau numerar net pozitiv(+) ia daca
platile sunt mai mici decat incasarile rezulta un deficit sau numerar net negativ(-).Excedentul

indica capacitatea entitatii de a-si onora platile independent, fara a apela la active curente sau
la credite.
Fluxurile de numerar se determina pe trei tipuri de activitati activitatea de
exploatare,activiatea de investitii,activitatea de finantare iar calculul se face prin metoda
directa.
Activitatea de exploatare este principala activitate generatoare de venituri.Fluxurile de
numerar din activitatea de exploatare este indicatoru care arata posibilitatea mentinerii
capacitatii de functionare a entitatii,plata dividendelor etc...fara a recurge la surse de finantare.
Activitatea de investitii se refera la achizitionarea si vanzarea de active imobilizate si alte
investitii.Fluxurile de umerar din activitatea de investitii indica posibilitatea achizitiilor de
tehnologie noua,utilaje,instalatii,constructii etc.
Activitatea de finantare este determinata de modificari ale valorii si structurii capitalurilor
proprii si imprumuturilor entitatii.Fluxurile de numerar din activitatea de finantare permit
estimarea fluxurilor de trezorerie pentru primiri sau rambursarii de credite, incasari din
obligatiuni sau alte titluri emise etc.

Modele ale notelor explicative


Documentele de sinteza trebuie sa fie cuprinzatoare,detaliate si clare.n felul acesta ele pot
oferi toate informatiile necesare utilizatorilor interni si externi.

Notele explicative reprezinta un set de componente ale Situatiilor financiare anuale care
detaliaza,suplimenteaza si comenteaza informatiile prezentate in celelalte structuri ale
documentului unitar de sinteza.
Notele explicative trebuie sa indeplineasca urmatoare conditii:
sa prezinte informatii despre reglementariile contabile care au stat la baza intocmirii
Situatiilor financiare anuale
sa preinte informatii despre politicile contabile folosite
sa ofere informatii suplimentare relevante care nu sunt prezentate in capitalurilor proprii
si in Situatia fluxurilor de numerar.
Notele explicative fac parte integranta din Situatiile financiare anuale si sunt documente de
sinteza obligatorii pentru entitatile care elaboreaza Situatii financiare anuale forma lunga si
orescurtate iar pentru entitatile care intocmesc Situatii financiare simplificate nu sunt
obigatorii.Ca si format,ele pot fi prezentate cu expunere narativa sau format de tabele
specifice.Informatiile din Notele explicative trebuie prezentate sistematic in asa fel incat sa se
faca o legatura directa intre fiecare element semnificativ din Situatiile financiare si informatia
complementara din Notele explicative.
Categoriile de informatii prezentate in Notele explicative se strctureaza in urmatoarele
sectiuni.

Principii,Politici si Metode Contabile


Principiile contabile sunt enuntur si reguli generale aplicate ca si sistem de referinta in
contabilitate.Prin politici contabile se intelege ansamblul de principii,conventii,reguli si
practici specifice adoptate de o entitate.Metodele contabile sunt reprezentate intr-un sistem
logic de principii si procedee de lucru precum si mijloacele utilizate pentru realizarea
sarcinilor contabilitatii.

Politicile contabile se aplica de fiecare entitate in parte in functie de particularitatile


obiectului de activitate si de modul de organizare a sistemului informational.