Sunteți pe pagina 1din 44

Programul Operaional Regional 2014-2020

Ghidul Solicitantului -condiii generale de accesare a fondurilor n cadrulPOR 2014-2020

ORIGINAL /
COPIA NR. 1

FORMULARUL
CERERII DE FINANARE
(model orientativ -pentru
apelurile de proiecte cu depunere
prin MySMIS)
Atenie!
Modelul cererii de finanare este orientativ. n cadrul Ghidurilor specifice,
acesta se va personaliza prin specificarea anexelor, a informatiilor de
completat si/sau a categoriilor de cheltuieli.

Pagina nr. ___ din ___

Programul Operaional Regional 2014-2020


Ghidul Solicitantului -condiii generale de accesare a fondurilor n cadrulPOR 2014-2020

n urma crerii unui cont de utilizator n MYSMIS, solicitantul poate selecta dintre apelurile
deschise n cadrul diferitelor programe opera ionale pe cel pe care dore te s depun spre finan are
un proiect.
Pentru crearea unui cont de utilizator v rugm s accesa i manualul cu privire la acest
aspect, care se regsete la adresa:
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/mysmis/1.Creare.cont.pdf
De asemenea, este necesar identificarea, crearea unei entit i juridice i/sau asocierea la o
entitate juridic. n acest sens, v rugm s urma i pa ii de la adresa:
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/mysmis/4.Identificare.electronic%C4%83.pdf
Pentru identificarea apelului de proiecte n cadrul cruia se depune prezenta cererea de
finanare este necesar s cunoatei urmtoarele informa ii:
Se vor avea n vedere prevederile Ghidului solicitantului Condiii specifice de accesare a fondurilor
n cadrul apelului de proiecte i prevederile Ghidului solicitantului Condiii generale de accesare a
fondurilor n cadrul POR 2014-2020, documente publicate pe site-ul www.inforegio.ro.
Citii cu atenie instruciunile, recomandrile i explicaiile incluse n acest formular, nainte
de completare. Nerespectarea acestora poate conduce la respingerea cererii de finan are pentru
neconformitate administrativ sau poate conduce la depunctarea proiectului n cadrul etapei de
evaluare tehnic i financiar.

mpreun cu acest formular, sunt prevzute modele standard pentru:


Opisul Cererii de finanare (Model A)
Declaraia de eligibilitate (Model B)
Declaraia de angajament (Model C)
Planul de afaceri (Model D)
Plan de marketing (Model E)
Acordul de parteneriat (Model F)
Declaraia prin care se certific faptul c pe parcursul procesului de evaluare i selecie nu au fost
nregistrate modificri asupra documentelor anexate la cererea de finan are (Model G)
Lista de echipamente/lucrri/servicii achiziionate prin intermediul proiectului propus (Model H)
Model cadru al Raportului privind stadiul fizic al investiiei) (Model I)
Declaraia privind nedeductibilitatea TVA (Model J)
Model orientativ pentru tabelul centralizator asupra numerelor cadastrale/obiective de investiii
(Model K)
Model orientativ de hotrre de aprobare a proiectului (Model L)
Certificarea aplicaiei (Model M)

Pagina nr. ___ din ___

Programul Operaional Regional 2014-2020


Ghidul Solicitantului -condiii generale de accesare a fondurilor n cadrulPOR 2014-2020

CUPRINS
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

INFORMAII PRIVIND APELUL DE PROIECTE...........................................................4


SOLICITANT........................................................................................................ 4
ATRIBUTE PROIECT........................................................................................... 11
COMPLEMENTARITATEA FINANRII ANTERIOARE................................................12
RESPONSABIL DE PROIECT.................................................................................12
PERSOANA DE CONTACT.................................................................................... 13
CAPACITATE SOLICITANT....................................................................................13
LOCALIZARE PROIECT....................................................................................... 14
OBIECTIVE PROIECT.......................................................................................... 16
REZULTATE ATEPTATE..................................................................................... 17
CONTEXT......................................................................................................... 17
JUSTIFICARE.................................................................................................... 18
GRUP INT..................................................................................................... 19
SUSTENABILITATE............................................................................................. 20
RELEVAN..................................................................................................... 21
RISCURI........................................................................................................... 22
PRINCIPII ORIZONTALE...................................................................................... 22
METODOLOGIE.................................................................................................. 27
DESCRIEREA INVESTIIEI................................................................................... 27
MATURITATEA PROIECTULUI............................................................................... 29
INDICATORI PRESTABILII.................................................................................. 31
INDICATORI SUPLIMENTARI PROIECT...................................................................32
PLAN DE ACHIZIII............................................................................................ 33
RESURSE UMANE IMPLICATE............................................................................... 33
RESURSE MATERIALE IMPLICATE.........................................................................36
ACTIVITI PREVIZIONATE................................................................................37
BUGET ACTIVITI I CHELTUIELI....................................................................39
BUGET PLAN ANUAL DE CHELTUIELI.................................................................43
BUGET AMPLASAMENT.................................................................................... 43
BUGET CMP DE INTERVENIE.........................................................................44
BUGET FORM DE FINANARE.........................................................................44
BUGET TIP TERITORIU..................................................................................... 45
BUGET ACTIVITATE ECONOMIC.......................................................................45
BUGET OBIECTIV TEMATIC...............................................................................45
BUGET MECANISME DE APLICARE TERITORIAL..................................................46
VIZUALIZARE PROIECT...................................................................................... 46
CERTIFICAREA APLICAIEI................................................................................. 46
TRANSMITERE PROIECT..................................................................................... 46

Pagina nr. ___ din ___

Programul Operaional Regional 2014-2020


Ghidul Solicitantului -condiii generale de accesare a fondurilor n cadrulPOR 2014-2020

1. INFORMAII PRIVIND APELUL DE PROIECTE


Numrul
apelului
de
proiecte
Tipul asistenei financiare
nerambursabile solicitate
Programul operaional
Axa prioritar 2014-2020
Prioritatea de investiii POR
2014-2020
Obiectiv Specific
Operaiunea

Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR)


PROGRAMUL OPERAIONAL REGIONAL 2014-2020
Selectai denumirea complet a axei prioritare n cadrul creia
este lansat apelul de proiecte
Selectaidenumirea complet a prioritii de investi ii n cadrul
creia este lansat apelul de proiecte
Selectaidenumirea complet a obiectivului specific n cadrul
cruia este lansat apelul de proiecte
Selectaidenumirea complet a operaiunii n cadrul creia este
lansat apelul de proiecte

2. SOLICITANT
Informaia se completeaz n profilul entit ii juridice, dreapta sus func ia Modificare
persoan juridic. Se poate modifica doar de ctre reprezentantul legal/mputernicit al entit ii
aplicante/liderului de parteneriat. Informa iile din profillul solicitantului se preiau n sec iunea
corespunztoare din fiecare cerere de finan are. Dat fiind acest considerent, solicitantul va opera
modificri asupra profilului su pe perioada procesului de evaluare, selec ie i contractare, n cazul
n care intervin modificri asupra documentelor statutare/ informa iilor financiare/ asisten ei
financiare solicitate/acordate, informnd AM/OI cu privire la modificrile respective.
Informaiile privind solicitantul se completeaz de ctre fiecare membru al parteneriatului
(dac este cazul), in completarea unei cereri de finan are, sistemul prelund toate informa iile de la
toti partenerii implicai in procedura de asociere n implementarea respectivului proiect.
Procedura de asociere se realizeaz utiliznd func ia din dreapta sus Asociere in proiect, cu ajutorul
unui cod asociere proiect, furnizat de sistem (conform manualului MySMIS)
Partenerul nu poate introduce informa ii aferente cererii de finan are create de liderul
parteneriatului.
Dac se dorete ca i ali utilizatori avnd calitate de persoan fizic s introduc date
aferente cererii de finanare, se folose te func ia Drepturi acces utilizatori, utiliznd codul de
nrolare al liderului.

Datele de identificare, reprezentant legal i sediu social


Seciunea Solicitant este completat automat din datele introduse anterior n rubricile
aferente, respectiv prin accesarea Profil Persoan Juridic Modificare Persoan Juridic Date
Generale / Date Financiare / Finanri.

Pagina nr. ___ din ___

Programul Operaional Regional 2014-2020


Ghidul Solicitantului -condiii generale de accesare a fondurilor n cadrulPOR 2014-2020

Datele de mai sus se vor completa n mod obligatoriu. Datele respective trebuie completate
aa cum apar n actele constitutive/Hotrri ale instan elor de judecat/Decizii emise de organele
competente.
In ceea ce privete reprezentantul legal, datele de identificare ale acestuia trebuie s corespund cu
documentul de identificare ce va fi anexat. Reprezentantul legal al solicitantului este persoana care
are dreptul, conform actelor constitutive, s reprezinte organizaia i s semneze n numele
acesteia.
Referitor la sediul social, acesta trebuie s corespund cu cel din actele constitutive, cu
modificrile i complementrile ulterioare.
n cazul necorelrii informailor din documentele anterior men ionate i cererea de finan are,
aceasta va fi respins n cadrul etapei de conformitate administrativ i eligibilitate.

Date financiare

Se vor completa datele de identificare ale conturilor bancare ce se preconizeaz a fi


utilizate n cadrul proiectului. n acest sens, v rugm s ave i n vederea modelul standard de
contract de finanare cu privire la rambursarea/plata cheltuielilor.
Se vor completa informaiile pe ultimele 3 exerciii financiare anterioare depunerii cererii
de finanare. Informaiile trebuie s corespund cu bilantul contabil nregistrat. Informa iile
referitoare la exerciiile financiare sunt obligatoriu de completat, n caz contrar cererea de finan are
va fi respins. n plus, v rugm s ave i n vedere ca informa iile din aceast sec iune s fie corelate

Pagina nr. ___ din ___

Programul Operaional Regional 2014-2020


Ghidul Solicitantului -condiii generale de accesare a fondurilor n cadrulPOR 2014-2020

cu cele incluse n cadrul Planului de afaceri.n cazul necorelrii informa ilor din documentele
anterior menionate, cererea de finanare poate fi respins.

Finanri

Pagina nr. ___ din ___

Programul Operaional Regional 2014-2020


Ghidul Solicitantului -condiii generale de accesare a fondurilor n cadrulPOR 2014-2020

2.1.1. Asisten acordat anterior

Dac este cazul, v rugm specificai informa iile de mai sus pentru toate, finan ate din
fonduri publice, n special finanate din fonduri europene n ultimii 3 ani. n cadrul ghidurilor
specifice numarul de proiecte solicitate n cadrul acestei sec iuni poate fi diferit.
Se vor avea n vedere cu prioritate proiectele complementare cu investiia propus. Proiectele vor fi
enumerate n ordinea descresctoare a anului calendaristic n care s-a semnat contractul de
finanare.

Pagina nr. ___ din ___

Programul Operaional Regional 2014-2020


Ghidul Solicitantului -condiii generale de accesare a fondurilor n cadrulPOR 2014-2020

Pentru fiecare proiect introdus n tabelul de mai sus este obligatorie realizarea unei scurte
descrieri, meionndu-se obiectivele i rezultatele acestora. De asemenea, este obligatorie
menionarea bazei legale a ajutorului de stat/minimis acordat, cuantumul acestuia i furnizorul de
ajutor de stat/minimis.
2.1.2. Asisten solicitat

Se vor meniona toate proiectele pentru care a fost solicitat finan are iar proiectele se afl
n procesul de evaluare, selecie, contractare. Se va preciza inclusiv stadiul acestora. Proiectele vor
fi enumerate n ordinea descresctoare n care acestea au fost depuse spre finan are.

Pagina nr. ___ din ___

Programul Operaional Regional 2014-2020


Ghidul Solicitantului -condiii generale de accesare a fondurilor n cadrulPOR 2014-2020

Pentru fiecare proiect introdus n tabelul de mai sus, v rugm s realiza i o scurt descriere
a acestuia, a obiectivelor i rezultatele acestuia.

Structura grupului

Aceast seciune nu face obiectul prezentului apel de proiecte.

Anexe la prezenta seciune


V rugm consulati ghidurile specifice cu privire la anexele solicitate cu privire la
aceasta sectiune. In condormitate cu prevederile ghidului general, s e pot depune
urmtoarele documente (format pdf) n copie conform cu originalul:
Documente privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului i partenerilor (dac este
cazul)
- copie dup un document de identificare
Documentele statutare ale solicitantului i partenerilor (dac este cazul)
- Hotrrea judectoreasc de validare a mandatului primarului i Hotrrea de
validare a consilului local/judetean , acolo unde este cazul
- Actul de constituire, certificatul de nregistrare, la certificatul constator ORC i
la statutul n cazul beneficiarilor privai
Acreditari (dac este cazul)
Documente privind datele financiare ale solicitantului/partenerilor nregistrare la MFP ultimul
bilan fiscal ncheiat, cu toate anexele aferente:
- Bilanul prescurtat (Formular 10)
- Contul de profit i pierdere (Formular 20)
- Datele informative (Formular 30)
- Situaia activelor imobilizate (Formular 40)
Documentele de mai sus se vor anexa inclusiv pentru fiecare ntreprindere legat/partener,
dac este cazul, n conformitate cu cele menionate n Declaraia privind ncadrarea n categoria
IMM.
Declaraii pe proprie rspundere ale prezentantului legal cu privire la eligibilitate, privind
ncadrarea n categoria IMM i calculul pentru ntreprinderi partenere sau legate (acolo unde este
cazul),
Mandatul special/ mputernicire special pentru semnarea anumitor sec iuni din cererea de
finanare (dac este cazul), conform legii.
Declaraie de eligibilitate (Model B la prezentul document)
- Dac este cazul se vor anexa i decizii privind recuperarea ajutoarelor de stat i
dovezi ale efecturii plii
Declaraie privind nedeductibilitatea TVA, dac este cazul (Model J la prezentul document)
Certificat de nregistrare n scopuri de TVA (dac este cazul)
Acord privind implementarea n parteneriat a proiectului (Model F la prezentul document)

Pagina nr. ___ din ___

Programul Operaional Regional 2014-2020


Ghidul Solicitantului -condiii generale de accesare a fondurilor n cadrulPOR 2014-2020

3. ATRIBUTE PROIECT
Se completeaz cmpurile cu datele proiectului i se apas butonul

Cod asociere proiect

Se furnizeaz automat de sistem.

Tip proiect

Se selecteaz tipul de proiect in functie de prevderile ghidurilor specifice:


Proiecte de investiii n infrastructura/dotri/mixte

Proiect major

Se va completa in fucntie de prevderile ghidurilor specifice.

Proiect generator de venit

n cazul n care se estimeaz c proiectul propus este generator de venituri nete se va preciza care
este valoarea estimat a veniturilor nete generate de proiect n timpul implementrii acestuia i pe
durata de via a investiiei, dac este cazul. Va rugam s consultati ghidurile specifice cu privire la
finantarea sau nu a proiectelor generatoare de venituri in cadrul respectivelor apeluri.

Proiectul este relevant pentru ITI Delta Dunarii

Va rugam consultati ghidurile specifice cu privire la completarea acestei sectiuni.

4. COMPLEMENTARITATEA FINANRII ANTERIOARE

Pagina nr. ___ din ___

Programul Operaional Regional 2014-2020


Ghidul Solicitantului -condiii generale de accesare a fondurilor n cadrulPOR 2014-2020

Datele sunt completate automat de sistem, informa iile fiind preluate din sec iunea Solicitant,
Finanri;

5. RESPONSABIL DE PROIECT

Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul


Pentru adugarea de date precum telefon, fax i email se apas butonul
Pentru editarea sau tergerea informaiilor amintite se apas butoanele
pentru

.
pentru editare i
tergere.

Se va mentiona persoana responsabil din partea solicitantului cu implementarea prezentului


proiect. Aceasta poate fi managerul de proiect.

6. PERSOANA DE CONTACT

Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul

Pentru adugarea de date precum telefon, fax i email se apas butonul

Pentru editarea sau tergerea informaiilor amintite se apas butoanele

pentru editare i

butonul

pentru tergere.

Pagina nr. ___ din ___

Programul Operaional Regional 2014-2020


Ghidul Solicitantului -condiii generale de accesare a fondurilor n cadrulPOR 2014-2020

Persoana de contact este persoana desemnat de Solicitant s menin contactul cu Autoritatea de


Management/OI n procesul de evaluare i selecie a Cererii de finanare.
Persoana de contact poate fi aceeai cu reprezentantul legal sau Managerul de Proiect.

7. CAPACITATE SOLICITANT
Informaiile din acest capitol se vor completa pentru lider, ct i pentru fiecare membru al
parteneriatului.
Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul

Sursa de cofinanare

Se selecteaza sursa de cofinanare, n funcie de caz:

Buget local
Buget de stat
Contribuie privat
Venituri proprii ale autoritii publice

Calitatea entitii n proiect

se va selecta din nomenclator

Cod CAEN relevant

Pagina nr. ___ din ___

Programul Operaional Regional 2014-2020


Ghidul Solicitantului -condiii generale de accesare a fondurilor n cadrulPOR 2014-2020

Se va completa cu codul CAEN aferent implementrii proiectului pentru care se solicit acordarea
ajutorului de minimis/regional. Cu privire la acest aspect v rugm s consulta i prevederile ghidului
specific.

Capacitate administrativ
(se vor meniona, dup caz, existena unor mecanisme institu ionale precum unitatea de
implementare a proiectului (UIP) capabil s implementeze i s deruleze proiectul i, dac este
posibil, includei organigrama propus pentru implementarea i derularea proiectului)

Capacitate financiar
(se va avea n vedere macheta de analiz i previziune financiar)

Capacitate tehnic
nu este obligatoriu de completat n cadrul prezentului apel de proiecte

Capacitate juridic
nu este obligatoriu de completat n cadrul prezentului apel de proiecte

8. LOCALIZARE PROIECT
Localizare proiect
Se completeaz cmpuri funciei cu datele proiectului i se apas butonul

Pentru adugarea de date precum jude, localitate i informa ii proiect se apas butonul
Pentru editarea sau tergerea informaiilor amintite se apas butoanele
butonul

pentru editare i

pentru tergere.

Pagina nr. ___ din ___

Programul Operaional Regional 2014-2020


Ghidul Solicitantului -condiii generale de accesare a fondurilor n cadrulPOR 2014-2020

Se completeaz pentru fiecare component n parte.


Regiune - Se selecteaz mai nti judeul, apoi localitatea, iar sistemul va atribui regiunea/regiunile
de dezvoltare unde va fi implementat proiectul.
Localitate - Se va/vor selecta localitatea/localit ile
Pentru proiectele ce prevd lucrri de infrastructur se va men iona numrul documentului care
atest proprietatea asupra terenului pe care se realizeaz investi ia, precum i, dac este cazul,
modificrile i completrile ulterioare la respectivul document.
n cazul n care pe terenul respectiv exist mai multe construc ii, se vor men iona care sunt
construciile pe care se va interveni prin proiect. . De asemenea, se va men iona numrul, data i
tipul documentului prin care se constituie dreptul de a realiza implementarea proiectului, n
conformitate cu prevederile ghidulurilor specifice

Anexe la prezenta seciune


V rugm consulati ghidurile specifice cu privire la anexele solicitate cu privire la
aceasta sectiune. In condormitate cu prevederile ghidului general, s e pot depune
urmtoarele documente (format pdf) n copie conform cu originalul:
Documente privind proprietatea/concesiunea/administrarea/superficia (pentru proiectele ce
implic realizarea de lucrri de construcie cu autorizaie de construire)
Documente privind dreptul de proprietate/concesiune/administrare/superficie/uzufruct/
folosin cu titlu gratuit/de comodat/nchiriere (pentru proiectele exclusiv de servicii/dotri i
lucrri de construcie care nu necesit autorizaie de construire)
Extrase de carte funciar din care s rezulte intabulare i ncheiere / emise cu cel mult 30 de
zile nainte de depunerea cererii de finanare
Plan de amplasament vizat de OCPI

Pagina nr. ___ din ___

Programul Operaional Regional 2014-2020


Ghidul Solicitantului -condiii generale de accesare a fondurilor n cadrulPOR 2014-2020

Plan al situaiei propuse pentru realizarea investiiei elaborat de proiectant, conform Legii
50/1991 cu modificrile i completrile ulterioare
Tabelul centralizator asupra numerelor cadastrale/obiective de investiii (Model K)

9. OBIECTIVE PROIECT
Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul

Pentru adugarea de date precum descriere obiective specifice ale proiectului se apas butonul
.
Pentru editarea sau tergerea informaiilor amintite se apas butoanele
butonul

pentru editare i

pentru tergere.

Obiectiv general al proiectului/Scopul proiectului - Se va prezenta si descrie obiectivul general ale


proiectului; de asemenea, se va explica cum contribuie proiectul la realizarea obiectivului specific al
Programului
In cazul in care proiectul este de interes naional vor fi men ionate elementele care demonstreaz
impactul la nivel naional
Obiective specifice ale proiectului - Se vor formula obiectivele specifice ale proiectului. Obiectivele
trebuie s fie formulate clar, cuantificate i n strns corelare cu activitile i rezultatele (output)
prevzute a se realiza/obine
n general, obiectivele specifice sunt atinse ca urmare a realizrii unei activiti / set de activiti
(componente) din cadrul proiectului, n timp ce atingerea obiectivului general este o consecin a
ndeplinirii obiectivelor specifice.

10.

REZULTATE ATEPTATE

Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul


Pentru adugarea de date se apas butonul

Pagina nr. ___ din ___

Programul Operaional Regional 2014-2020


Ghidul Solicitantului -condiii generale de accesare a fondurilor n cadrulPOR 2014-2020

Pentru editarea sau tergerea informaiilor amintite se apas butoanele


butonul

pentru editare i

pentru tergere.

Se completeaz cu formularea i descrierea fiecrui rezultat.

11. CONTEXT
Context
Se completeaz cmpul funciei cu datele proiectului i se apas butonul

Descriei contextul economic, social, demografic n care se va implementa proiectul (problematica


economic a zonei, gradul de ocupare a forei de munc, potenialul economic i demografic etc.,
relevante pentru investiia propus prin proiect). De asemenea, se face referin i la documentele
strategice relevante n implementarea proiectului.
n cadrul acestei subseciuni se va face referire la detalii cu privire la complementaritatea cu alte
proiecte finanate n cadrul altor programe/axe prioritare/priorit i de investi ii/opera iuni
Concordana proiectului cu documentele strategice relevante men ionate n cadrul Ghidului
solicitantului. Condiii generale privind accesarea fondurilor n cadrul POR 2014-2020 i/sau ale
ghidului specific constituie criteriu de evaluare i selec ie, prin urmare modul de completare a
acestei seciuni are relevan n etapa de evaluare i selec ie.
De asemenea se va descrie modul n care proiectul relaioneaz/se ncadreaz/rspunde unei
strategii naionale n domeniu, modul n care proiectul se coreleaz cu alte proiecte finanate din
fonduri publice/private n regiune/ jude, modul n care proiectul se ncadreaz n strategia local
de dezvoltare, menionnd inclusiv codul SMIS al respectivelor proeicte. etc. n plus, pentru
proiectele complementare se vor mentiona urmtoarele aspecte: codul SMIS, dat depunere,
valoarea total proiect, valoarea total eligibil a proiectului, sursa de finan are, modul de
relaionare cu proiectul propus prin prezenta cerere de finan are.
Se va avea n vedere tabelul de mai jos n structurarea informa iei incluse n cadrul MYSMIS.
Documentul relevant

Mod de relaionare

Pagina nr. ___ din ___

Programul Operaional Regional 2014-2020


Ghidul Solicitantului -condiii generale de accesare a fondurilor n cadrulPOR 2014-2020

programului

Modul de relaionare a proiectului ce face obiectul acestei cereri


de finanare cu programul (programele) menionat(e)

strategiei

Modul de relaionare a proiectului ce face obiectul acestei cereri


de finanare cu strategia (strategiile) menionat(e)

proiectului

Modul de relaionare a proiectului ce face obiectul acestei cereri


de finanare cu proiectul (proiectele) menionat(e), codul SMIS
sau numr de nregistrare , dac este cazul

Alt(e) document(e) relevant(e)


la nivel regional/naional

Modul de relaionare a proiectului ce face obiectul acestei cereri


de finanare cu documentul (documentele) menionat(e)

Titlul (titlurile)
(programelor)
Titlul
(titlurile)
(strategiilor)
Titlul
(titlurile)
(proiectelor)

Anexe la prezenta seciune


Anexele la prezenta seciune se vor detalia n cadrul ghidurilor specifice.
12. JUSTIFICARE

Se completeaz cmpul funciei cu datele proiectului i se apas butonul

Descriei cum proiectul propus va conduce indeplinirea obiectivelor priorit ii de investi ie.
Justificai oportunitatea proiectului n contextul identificat mai sus.
Informaiile cu privire la obiectivele proiectului, la contextul proiectului, precum i informa iile
privind justificarea necesitii implementrii proiectului trebuie s fie corelate i coerente, fiind
elemente ce se vor puncta n procesul de evaluare i selec ie.
Informaiile i justificrile trebuie s se bazeze pe studii i date statistice ct mai recente datei
depunerii cererii de finanare, iar sursele de unde au fost preluate trebuie s fie identificabile i
verificabile.
n plus, se va meniona dac proiectul (integral sau parial, respectiv activiti/investiii din proiect)
ce constituie obiectul prezentei cereri de finanare a mai beneficiat deja de sprijin financiar din
fonduri publice sau mprumuturi din partea IFI i se vor detalia informa ii referitoare la programul de
finanare, organizaia finanatoare / autoritatea contractant, activitile finanate (respectiv acele
activiti care se regsesc i n proiectul ce face obiectul prezentei Cereri de finanare), valoarea
finanrii.

13. GRUP INT

Se completeaz cmpul funciei cu datele proiectului i se apas butonul

Pagina nr. ___ din ___

Programul Operaional Regional 2014-2020


Ghidul Solicitantului -condiii generale de accesare a fondurilor n cadrulPOR 2014-2020

Indicai i cuantificai grupurile /entitile care vor beneficia de rezultatele proiectului, direct sau
indirect, precum i modul n care acestea au fost / vor fi consultate i / sau implicate n procesul de
concepere, dezvoltare i/sau implementare a proiectului.

14. SUSTENABILITATE

Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul

Precizai modul n care proiectul se va auto-susine financiar dup ncetarea finanrii solicitate prin
prezenta cerere de finanare, capacitatea de a asigura operarea i ntreinerea investiiei dup
finalizare (entiti responsabile, fonduri, activiti, orizont de timp), precum i de meninere i/sau
cretere a gradului de ocupare a structurii i a locurilor de munc nou create.

Pagina nr. ___ din ___

Programul Operaional Regional 2014-2020


Ghidul Solicitantului -condiii generale de accesare a fondurilor n cadrulPOR 2014-2020

De asemenea, se va preciza modalitatea prin care proiectul va evalua/cuantifica i estima impactul


pe care l au activitile de diseminare/contientizare, att n perioada de implementare, ct i dup
finalizarea proiectului):

Ce aciuni/activiti vor trebui realizate i/sau continuate dup finalizarea proiectului


Cum vor fi realizate aceste aciuni/activiti i ce resurse vor fi necesare
Posibilitatea de a obine alte fonduri dup finalizarea proiectului
n ce msur vor fi diseminate rezultatele i experienele dup finalizarea proiectului ctre
persoanele i/sau organizaiile care le-ar putea utiliza cel mai bine (v rugm identificai pe
ct posibil aceste persoane/organizaii)
Alte aspecte relevante

15. RELEVAN

Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul

Dup caz, se selecteaz una dintre opiuni (nomenclator)


Nu se vor detalia elemente cu privire la aceste aspecte, ele fiind incluse in cadrul sec iunilor privind
Contextul i justificarea proiectului.

Pagina nr. ___ din ___

Programul Operaional Regional 2014-2020


Ghidul Solicitantului -condiii generale de accesare a fondurilor n cadrulPOR 2014-2020

16. RISCURI

Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul


Pentru adugarea de date se apas butonul

Pentru editarea sau tergerea informaiilor amintite se apas butoanele


butonul

pentru editare i

pentru tergere.

Se vor detalia constrngerile i riscurile legate de implementarea proiectului, precum i msurile de


contracarare a acestora. Informaiile vor fi corelate cu cele prezentate n cadrul planului de afaceri
(acolo unde este cazul)
Risc identificat - Se va completa pentru fiecare risc identificat pentru implementarea proiectului.
Masuri de atenuare ale riscului - Se vor descrie msurile de diminuare/remediere cu precizarea
impactul pentru fiecare risc identificat semnificativ/mediu/mic.

17. PRINCIPII ORIZONTALE

Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul

Egalitate de anse

A se vedea n acest sens recomandrile din Ghidul privind integrarea principiilor orizontale n cadrul
proiectelor finanate din Fondurile Europene Structurale i de Investiii 2014-2020. Respectarea
minumului legislativ cu privire la aceste aspecte reprezint criteriul de eligibilitate, msurile
suplimentare fiind punctate suplimentar n cadrul evalurii tehnice i financiare.

Pagina nr. ___ din ___

Programul Operaional Regional 2014-2020


Ghidul Solicitantului -condiii generale de accesare a fondurilor n cadrulPOR 2014-2020

Egalitatea de gen

Pentru a promova egalitatea de gen, proiectul trebuie s ncorporeze diverse aciuni, ca parte
integrant a stadiilor din ciclul de via al unui proiect, care s reflecte modul n care va fi transpus
principiul mai sus menionat.
Respectarea principiului egalitii de gen presupune asigurarea unui nivel egal de vizibilitate,
afirmare i participare pentru ambele sexe n toate sferele vie ii publice i private. Egalitatea de gen
este opusul inegalitii de gen, nu a diferen elor de gen, i urmre te promovarea participrii
depline a femeilor i brbailor n societate.
Se vor prezenta. dup caz, acele msuri specifice prin care se asigur respectarea prevederilor
legale n domeniul egalitii de gen.
Se completeaz cu o prezentare a modului n care beneficiarul va asigura egalitatea de anse i de
tratament ntre angajai, femei i brbai, n cadrul relaiilor de munc de orice fel.

Nediscriminare

Pentru a asigura respectarea principiului nediscriminrii, proiectul trebuie s ofere o descriere a


modului n care activitile desfurate se supun reglementrilor care interzic discriminarea.
Se completeaz cu o prezentare a modului n care beneficiarul va asigura condi iile pentru
prevenirea oricrei forme de discriminare n implementarea proiectului.
Prin discriminare se nelege orice deosebire, excludere, restricie sau preferin, pe baz de ras,
naionalitate, etnie, limb, religie, categorie social, convingeri, sex, orientare sexual, vrst,
handicap, boal cronic necontagioas, infectare HIV, apartenen la o categorie defavorizat,
precum i orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrngerea, nlturarea recunoaterii,
folosinei sau exercitrii, n condiii de egalitate, a drepturilor omului i a libertilor fundamentale
sau a drepturilor recunoscute de lege, n domeniul politic, economic, social i cultural sau n orice
alte domenii ale vieii publice (Ordonan a de Guvern nr. 137/2000 privind prevenirea i
sancionarea tuturor formelor de discriminare, Art. 2.1).

Accesibilitate persoane cu dizabiliti

Pagina nr. ___ din ___

Programul Operaional Regional 2014-2020


Ghidul Solicitantului -condiii generale de accesare a fondurilor n cadrulPOR 2014-2020

Conceptul de accesibilitate este definit n Strategia european a dizabilit ii 2010 - 2020 Rennoirea angajamentului ctre o Europ fr bariere ca posibilitatea asigurat persoanelor cu
dizabiliti de a avea acces, n condiii de egalitate cu ceilal i cet eni, la mediul fizic, transport,
tehnologii i sisteme de informaii i comunicare, precum i la alte facilit i i servicii .
Se completeaz cu o prezentare a modului n care solicitantul se va asigura c principiul
accesibilitii va fi respectat. (n cadrul tuturor investiiilor n infrastructur, se va avea n vedere ca
toate obstacolele fizice s fie nlturate / ameliorate, vor fi prevzute spaii speciale de acces n
vederea asigurrii accesibilitii pentru persoanele cu dizabiliti, ndeplinind astfel prevederile
legislaiei n vigoare cu privire la accesul n cldirile i structurile de utilitate public).

Schimbri demografice (dac este cazul)

Conceptul de schimbri demografice descrie structura de vrst a unei popula ii care se adapteaz
permanent la schimbri n condiiile sau mediul de via . n consecin , modificrile n compozi ia
structurii de vrst reprezint rezultatul schimbrilor sociale.
Uniunea European se confrunt cu schimbri demografice majore, reprezentate de:
o
o
o
o

mbtrnirea populaiei;
Rate sczute ale natalitii;
Structuri familiale modificate;
Migraie.

Schimbrile demografice impun o serie msuri proactive, cum ar fi:


o

mbuntirea condiiilor de munc i a posibilit ilor de angajare a persoanelor n


vrst;

Dezvoltare durabil

A se vedea n acest sens recomandrile din Ghidul privind integrarea principiilor orizontale n cadrul
proiectelor finanate din Fondurile Europene Structurale i de Investiii 2014-2020. Respectarea
minumului legislativ cu privire la aceste aspecte reprezint criteriul de eligibilitate, msurile
suplimentare fiind punctate suplimentar n cadrul evalurii tehnice i financiare.

Pagina nr. ___ din ___

Programul Operaional Regional 2014-2020


Ghidul Solicitantului -condiii generale de accesare a fondurilor n cadrulPOR 2014-2020

Poluatorul pltete

Se completeaz prin referirea la modul n care proiectul va aduce o contribuie la respectarea


principiului care prevede ca plata costurilor cauzate de poluare s fie suportat de cei care o
genereaz

Protecia biodiversitii

n vederea protejrii acestui valoros capital natural i asigurrii unei stri favorabile de conservare a
habitatelor naturale, este important implementarea msurilor privind conservarea i protejarea
biodiversitii n orice proiect de dezvoltare viitoare.
Biodiversitatea implic patru nivele de abordare, respectiv diversitatea ecosistemelor, diversitatea
speciilor, diversitatea genetic i diversitatea etnocultural.
Se completeaz, spre exemplu, prin referirea la modul n care proiectul va aduce o contribuie la
implementarea legislaiei privind managementul ariilor naturale protejate, conservarea zonelor
umede etc.

Utilizarea eficient a resurselor

Se va completa cu descrierea efectiv a activitilor din proiect orientate ctre direc ionarea
investiiilor spre opiunile cele mai economice din punct de vedere al utilizrii resurselor i cele mai
durabile, evitarea investiiilor care pot avea un impact negativ semnificativ asupra mediului sau
climatului i sprijinirea aciunilor de atenuare a altor eventuale impacturi, adoptarea unei

Pagina nr. ___ din ___

Programul Operaional Regional 2014-2020


Ghidul Solicitantului -condiii generale de accesare a fondurilor n cadrulPOR 2014-2020

perspective pe termen lung pentru compararea costului diferitelor op iuni de investi ii asupra ciclului
de via sau creterea utilizrii achiziiilor publice ecologice.

Atenuarea i adaptarea la schimbrile climatice

Prin schimbri climatice se neleg acele schimbri ale climatului pe glob datorit activit ii umane,
n principal datorit emisiilor de gaze cu efect de ser (CO2, metan, monoxid de azot etc.), al cror
efect principal este nclzirea global a atmosferei.
Adaptarea nseamn luarea de msuri pentru a consolida rezisten a societ ii la schimbrile climatice
i pentru a reduce la minimum impactul efectelor negative ale acestora.
Atenuarea nseamn reducerea sau limitarea emisiilor de gaze cu efect de ser.
Se completeaz, spre exemplu, cu descrierea modului n care activitile proiectului, prin msurile
dedicate ariilor naturale protejate, n special zonele mpdurite, zonele umede sau alte tipuri de
infrastructur verde, contribuie direct sau indirect la sechestrarea carbonului, etc;

Reziliena la dezastre

Se completeaz cu descrierea modului n care activitile proiectului contribuie, spre exemplu, la


msurile de protecie a biodiversitii, inclusiv crearea de zone umede, refacerea ecosistemelor i
alte msuri de infrastructur verde, ce contribuie la reinerea natural a apei i reducerea riscului de
secet, prevenirea i reducerea riscurilor de inunda ii i incendii de pdure.

18. METODOLOGIE

Se completeaz cmpul funciei cu datele proiectului i se apas butonul

Pagina nr. ___ din ___

Programul Operaional Regional 2014-2020


Ghidul Solicitantului -condiii generale de accesare a fondurilor n cadrulPOR 2014-2020

Va fi detaliat managementul proiectului: organizaiile implicate, echipa de proiect, rolul managerului


de proiect, repartizarea atribuiilor, rolurile persoanelor implicate etc. In cazul n care se
preconizeaz utilizarea unor servicii de management de proiect se va mentiona acest aspect.

19. DESCRIEREA INVESTIIEI


Descrierea investiiei
Se completeaz cmpul funciei cu datele proiectului i se apas butonul

Se
vor detalia, pe scurt activitile investi iei, specificndu-se n minim 1 pagin - maxim 2 pagini ce se
dorete a se realiza prin proiect.
Informaiile incluse n cadrul acestei subsec iuni se vor corela cu datele din cadrul documenta iei
tehnico-economice.
Se va meniona numrul documentului care atest proprietatea asupra terenului pe care se
realizeaz investiia, precum i, dac este cazul, modificrile i completrile ulterioare la
respectivul document. n cazul n care pe terenul respectiv exist mai multe construc ii, se vor
meniona care sunt construciile pe care se va interveni prin proiect. De asemenea, se va men iona
numrul, data i tipul documentului prin care se constituie dreptul de a realiza implementarea
proiectului, n conformitate cu prevederile ghidului general/specific.
De asemenea, n cazul proiectelor n parteneriat se va specifica i care este rolul fiecrui partener n
implementarea proiectului.

Anexe la prezenta seciune


V rugm consulati ghidurile specifice cu privire la anexele solicitate cu privire la
aceasta sectiune. In condormitate cu prevederile ghidului general, s e pot depune
urmtoarele documente (format pdf) n copie conform cu originalul:
Documentaia tehnico - economic i/sau Planul de afaceri sau documentaia de achiziie,
inclusiv contractul de lucrri i actele adiionale la acestea, dac este cazul

Pagina nr. ___ din ___

Programul Operaional Regional 2014-2020


Ghidul Solicitantului -condiii generale de accesare a fondurilor n cadrulPOR 2014-2020

Pentru proiectele de investiii pentru care execuia fizic de lucrri nu a fost


demarat la data depunerii cererii de finanare s e depune SF/ DALI. n cazul n care PT a
fost ntocmit i recepionat acesta se va depune la cererea de finanare, nsoit de devizul
general actualizat, conform prevederilor legale, urmnd ca evaluarea tehnic i
financiar s se realizeze n baza acestuia.
Fiind vorba de un context competiional al proiectelor, pentru dovedirea maturitii
pregtirii proiectului, se pot anexa inclusiv alte documente care s ateste un grad
naintat de pregtire a proiectului(de autorizaia de construire, anunul privind
lansarea procedurii n SEAP, contractul de lucrri atribuit dupa 01.01.2014.)
Pentru proiectele de investiii pentru care execuia de lucrri a fost demarat,
ns proiectele nu s-au ncheiat n mod fizic sau financiar nainte de depunerea
cererii de finanare se depune documentaia de achiziie i contractul de lucrri
ncheiat, inclusiv cu toate actele adiionale ncheiate la acesta. n acest caz se vor
mai anexa n mod obligatoriu: Raportul privind stadiul fizic al investiiei, procesul
verbal de recepie parial a lucrrilor, precum i documentele cadastrale privind
intabularea parial a acestora i autorizaia de construire
Hotrrea de aprobare a indicatorilor tehnico/economici faza SF/DALI sau PT, inclusiv anexa la
aceasta, cu modificrile i completrile ulterioare, dac este cazul

Hotrrea trebuie s fie corelat cu cea mai recent documenta ie tehnico economic depus la
cererea de finanare
Planul de afaceri (dac este cazul)
Planul de marketing (dac este cazul)
Pentru echipamentele i/sau lucrrile pentru care nu exist standarde de cost se vor prezenta
documente justificative

20. MATURITATEA PROIECTULUI

Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul

Pagina nr. ___ din ___

Programul Operaional Regional 2014-2020


Ghidul Solicitantului -condiii generale de accesare a fondurilor n cadrulPOR 2014-2020

e tehnice

Aspect
Pentru finanarea proiectelor de investi ii n infrastructur n cadrul POR 2014-2020 este suficient
depunerea studiului de fezabilitate/documenta iei de avizare a lucrrilor de interven ie. Cu toate
acestea, pentru dovedirea maturitii pregtirii proiectului se pot anexa inclusiv documente care s
ateste un grad naintat de pregtire a proiectului. Dac proiectul tehnic este realziat si receptionat,
se va anexa la cererea de fianare, cu devizul aferent acestuia. Alte documente care atesta un grad
mai ridicat de maturate a proiectelor pot fi legate de autoriza ia de construire, anunul privind
lansarea procedurii n SEAP, contractul de lucrri atribuit dup 01.01.2014.

Aspecte administrative
Se va descrie stadiul obinerii aprobrilor, autorizaiilor, avizelor prevzute de legislaia n vigoare i
necesare pentru implementarea proiectului.
Proiecte ncepute
A se vedea Raportul privind stadiul fizic al investiiei asumat de ctre reprezentantul legal al
socitantului, de ctre dirigintele de antier i de ctre constructor (Model I la prezentul document)

Anexe la prezenta seciune


Pagina nr. ___ din ___

Programul Operaional Regional 2014-2020


Ghidul Solicitantului -condiii generale de accesare a fondurilor n cadrulPOR 2014-2020

Anexele la prezenta sectiune vor fi detaliate in conformitate cu prevederile


ghidurilor specifice. Aceste documente s e anexeaz n copie conform cu originalul (format
pdf) i pot fi:
Certificatul de urbanism /Autorizaia de construire(acolo unde este cazul)

Este obligatorie anexarea la cererea de finanare a certificatului de urbanism


pentru proiectele care prevd lucrri de construcie. Cu toate acestea, pentru a
demonstra un grad mai avansat de maturitate al proiectului se poate anexa
inclusiv autorizaia de construire.
Pentru proiectele de investiii pentru care execuia de lucrri a fost demarat este
obligatorie anexarea inclusiv a autorizaiei de construire.
Decizia etapei de ncadrare a proiectului n procedura de evaluare a impactului asupra mediului,
emis de autoritatea pentru protecia mediului (dac este cazul) n conformitate cu HG nr.
445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra mediului, cu
completrile i modificrile ulterioare

Pentru proiectele de investiii pentru care execuia de lucrri a fost demarat, i


care nu au fost ncheiate n mod fizic sau financiar nainte de depunerea cererii de
finanare se va anexa doar decizia final emis de autoritatea competent privind
evaluarea impactului asupra mediului
Alte documente suplimentare (dac este cazul)

21. INDICATORI PRESTABILII

Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul


Pentru adugarea de date se apas butonul
amintite se apas butoanele

. Pentru editarea sau tergerea informaiilor

pentru editare i butonul

pentru tergere.

Pagina nr. ___ din ___

Programul Operaional Regional 2014-2020


Ghidul Solicitantului -condiii generale de accesare a fondurilor n cadrulPOR 2014-2020

Tabelul se va completa n funcie de ce se realizeaz n proiectul propus a fi finan at prin POR si se


raporteaz la indicatorii de program. Astfel, se vor selecta din nomenclatorul definit, doar indicatorii
prestabilii de realizare i rezultat (din programul opera ional) la care contribuie proiectul.
Informaiile despre valoarea indicatorului de rezultat nu se raporteaz de ctre solicitant.

22. INDICATORI SUPLIMENTARI PROIECT

Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul


Pentru adugarea de date se apas butonul
amintite se apas butoanele

. Pentru editarea sau tergerea informaiilor

pentru editare i butonul

pentru tergere.

n funcie de activitile proiectului se vor meniona indicatorii de proiect prevzui n ghidul


specific.
Nu se accepta identificarea i cuantificarea n cadrul cererii de finan are a altor indicatori n afara
celor menionai n cadrul ghidurilor specifice apelurilor de proiecte.

Pagina nr. ___ din ___

Programul Operaional Regional 2014-2020


Ghidul Solicitantului -condiii generale de accesare a fondurilor n cadrulPOR 2014-2020

23. PLAN DE ACHIZIII

Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul


Pentru adugarea de date se apas butonul
amintite se apas butoanele

. Pentru editarea sau tergerea informaiilor

pentru editare i butonul

pentru tergere.

Atribuirea contractelor de lucrri, de furnizare i de servicii trebuie s respecte prevederile


legislaiei aplicabile n domeniul achizi iilor publice. Se va avea n vedere includerea tuturor
achiziiilor proiectului efectuate nainte de depunerea cererii de finanare i a celor preconizate a fi
efectuate dup semnarea contractului de finanare, inclusiv a celor pentru care se intenioneaz
utilizarea procedurii de achiziie direct.
Se completeaz pentru fiecare membru al parteneriatului, dup caz
Pentru tip contract, tip procedur i moned se selecteaz din nomenclator.
Pentru procedurile de achiziii nedemarate la data depunerii cererii de finantare se vor completa
doar valoarea i datele estimate de derulare.
Atentie ! seciunea cu valoarea de contract trebuie s fie n corelare i cu prevederile sec iunii de
buget a cererii de finanare.

24. RESURSE UMANE IMPLICATE

Resurse umane implicate


Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul
Pentru adugarea de date se apas butonul
amintite se apas butoanele

. Pentru editarea sau tergerea informaiilor

pentru editare i butonul

pentru tergere.

Pagina nr. ___ din ___

Programul Operaional Regional 2014-2020


Ghidul Solicitantului -condiii generale de accesare a fondurilor n cadrulPOR 2014-2020

Pagina nr. ___ din ___

Programul Operaional Regional 2014-2020


Ghidul Solicitantului -condiii generale de accesare a fondurilor n cadrulPOR 2014-2020

n cazul n care nu intenionai s contractai managementul proiectului, precizai numrul


persoanelor implicate/avute n vedere pentru managementul proiectului, poziia, atribuiile i rolul
fiecrui membru din echipa de proiect, experiena relevant necesar pentru rolul propus n echipa
de proiect.
Se recomand ca echipa de implementare a proiectului s fie format din cel pu in 2 persoane cu
atribuii legate de managementul tehnic i financiar al proiectului. Aceste persoane nu vor fi
retribuite prin proiect.

Pagina nr. ___ din ___

Programul Operaional Regional 2014-2020


Ghidul Solicitantului -condiii generale de accesare a fondurilor n cadrulPOR 2014-2020

n cazul n care intenionai s contractai (externalizai) managementul proiectului, achizi ia


respectiv va fi inclus la seciunea corespunztoare din cererea de finan are. De asemenea n cadrul
seciunii privind metodologia v rugm s facei referire la urmtoarele aspecte:
o
o

activitile de management ce vor face obiectul contractului de servicii de


management al proiectului (delegate contractantului);
modul n care vei monitoriza i controla activitatea contractantului care va furniza
servicii de management a proiectului.

V rugm s consultai prevederile ghidului specific cu privire la eligibilitatea cheltuielilor pentru


serviciile de management ale proiectului care pot fi eligibile ntr-un anumit procent.

Anexe la prezenta seciune


Anexele la prezenta sectiune vor fi detaliate in conformitate cu prevederile
ghidurilor specifice. Aceste documente s e anexeaz n copie conform cu originalul (format
pdf) i pot fi fise de post, cv-uri, etc

25. RESURSE MATERIALE IMPLICATE

Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul


Pentru adugarea de date se apas butonul
amintite se apas butoanele

. Pentru editarea sau tergerea informaiilor

pentru editare i butonul

pentru tergere.

Se va completa n mod similar pentru fiecare localizare a proiectului:

Resursa

Cantitate

UM

Partener

Se va preciza tipul de
resurs
materiale
aferente activitilor
prevzute
prin
proiect

Se va completa cu
cantitatea
resursei
pus la dispoziie prin
proiect

Se va completa cu
unitatea de msur

Se va completa cu
numele entitii ce va
asigura resursa

Pagina nr. ___ din ___

Programul Operaional Regional 2014-2020


Ghidul Solicitantului -condiii generale de accesare a fondurilor n cadrulPOR 2014-2020

26.ACTIVITI PREVIZIONATE

Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul


Pentru adugarea de date se apas butonul
amintite se apas butoanele

. Pentru editarea sau tergerea informaiilor

pentru editare i butonul

pentru tergere.

Pentru adugarea de subactiviti se apas butonul


si se completeaz datele solicitate. Aceste
activiti i subactiviti se vor prelua n func ia Buget - Activit i i cheltuieli unde se vor
completa cheltuielile aferente.
n cazul n care exist activiti fr subactivit i n cadrul proiectului, pentru a putea introduce
datele complete, se va crea o subactivitate

Pagina nr. ___ din ___

Programul Operaional Regional 2014-2020


Ghidul Solicitantului -condiii generale de accesare a fondurilor n cadrulPOR 2014-2020

Se vor enumera activitile ce urmeaz a fi derulate, n vederea ob inerii rezultatelor previzionate,


cu precizarea termenelor estimate. Astfel, fiecare activitate introdus n aplica ie va fi
corespunztoare unui rezultat definit anterior n apel. n func ie de apel, activit ile vor putea avea
una sau mai multe subactiviti.
Activitile proiectului pot fi de exemplu urmtoarele:
I.
Activiti realizate nainte de depunerea cererii de finan are
I.1 Activitatea de pregtire a proiectului (pregtire Cerere de finan are i documenta ie
tehnico-economic i alte documente solicitate prin Ghidul General, precum i prin
Ghidul specific)
II.
Activiti ce se vor realiza dup depunerea cererii de finan are
II.1
Activitatea de obinere avize/acorduri/AC, dac este cazul
II.2 Activitatea de pregtire a PT, dac este cazul
II.3 ncheierea contractului de finanare
II.4 Activitatea de pregtire a documentaiilor de achiziie, precum i ncheierea
contractelor cu operatorii economici
II.5 Activitatea de monitorizare a contractelor de achizi ie ncheiate i management de
proiect
II.6. Realizarea lucrrilor de construcie
II.7 Achiziie dotri/mobilier/echipamente IT, unde este cazul
II.8 Prestarea serviciilor de asisten tehnic i dirigen ie de antier
II.9 Activitatea de raportare n cadrul proiectului
II.10 Activitatea de solicitare cerere de plat i/sau rambursare a cheltuielilor
proiectului
II.11 Activitatea de informare i publicitate n cadrul proiectului

Pagina nr. ___ din ___

Programul Operaional Regional 2014-2020


Ghidul Solicitantului -condiii generale de accesare a fondurilor n cadrulPOR 2014-2020

II.12 Auditarea proiectului, dac este cazul


II.13 Activitatea de ntocmire i depunere a cererii de rambursare finale
n ceea ce privete msurile de informare i publicitate pe care le vei ntreprinde n cadrul
proiectului, pentru respectarea cerinelor regulamentelor comunitare de asigurare a vizibilitii
contribuiei comunitare la proiect, vor fi incluse cel puin urmtoarele tipuri de activiti: anun de
pres ntr-un ziar regional i/sau local privind nceperea proiectului, anun de pres la nchiderea
proiectului cu menionarea rezultatelor, iar n cazul proiectelor care includ execuia de lucrri,
msurile obligatorii prevzute de regulamentele specifice ale Comisiei Europene.

27. BUGET ACTIVITI I CHELTUIELI


Introducerea datelor in aceast funcie depinde de definirea activit ilor i subactivit ilor din
funcia Activiti previzionate. Aceste activit i i subactivit i se vor prelua n func ia Buget Activiti i cheltuieli unde se vor completa cheltuielile aferente.
Pentru adugarea cheltuielilor se apas butonul

si se completeaz datele solicitate.

Se selecteaz regiuni mai mult sau mai puin dezvoltate n situa ia n care AM-ul nu a definit
acest lucru n apel. n sens contrar dup apsarea butonului de adugare a detaliilor va aprea direct
ecranul de completare a cheltuielilor.

NOT!
Regiuni mai puin dezvoltate - regiuni al cror PIB pe cap de locuitor este mai mic de 75 % din PIB-ul
mediu al UE-27
Regiuni mai dezvoltate - regiuni al cror PIB pe cap de locuitor este mai mare de 90 % din PIB-ul
mediu al UE-27
n cazul Romniei, regiunea Bucureti Ilfov se ncadreaz n categoria regiunilor mai dezvoltate,
restul regiunilor fiind ncadrate n categoria regiunilor mai pu in dezvoltate
Dac proiectul beneficiaz de ajutor de stat se va apsa butonul Da moment n care se vor afi a
alte cmpuri care vor trebui completate.
Daca se dorete ataarea de documente la nivel de detaliere a cheltuielilor (ex. facturi) ele vor
trebui sa fie ataate premergtor n pagina principal a func iei Buget Activit i i cheltuieli.
Pentru editarea sau tergerea informaiilor amintite se apas butoanele pentru editare
butonul pentru tergere

Sistemul permite ataarea de documente, cu condi ia ca, pentru acel pas, sa fi fost permis
ataarea de documente la definirea apelului de ctre AM/OI. Pentru a ata a un document se apas
butonul

, se completeaz datele din fereastra ce se va deschide i apoi se salveaz.

Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul

Se completeaz de Lider si fiecare partener, dup caz.

Pagina nr. ___ din ___

Programul Operaional Regional 2014-2020


Ghidul Solicitantului -condiii generale de accesare a fondurilor n cadrulPOR 2014-2020

Observaie:
Cmpul TVA este un cmp editabil. n cazul cheltuielilor nepurttoare de TVA, TVA-ul este 0;
Pentru a terge o activitate se aplic principiul tergerii informa iilor de la sfr it la nceput
(respectiv se vor terge subactivitile, iar apoi activitatea principal).

Pagina nr. ___ din ___

Programul Operaional Regional 2014-2020


Ghidul Solicitantului -condiii generale de accesare a fondurilor n cadrulPOR 2014-2020

Se completeaz de Lider si fiecare partener, dup caz.


n cadrul ghidurilor specfice se vor specifica care sunt categoriile i subcategoriile aplicabile pentru
fiecare apel de proiecte. Acestea pot fi:

7 - cheltuieli cu auditul achiziionat de


beneficiar pentru proiect
8 - cheltuieli de informare, comunicare
i publicitate

15 - cheltuieli cu auditul achiziionat de


beneficiar pentru proiect
17 - cheltuieli de informare i publicitate
pentru proiect, care rezult din obligaiile
beneficiarului
18 - cheltuieli de promovare a obiectivului
de investiie/produsului/serviciului finanat
20
cheltuieli
pentru
obiectivului de patrimoniu

digitizarea

34 - cheltuieli pentru achiziia terenului,


cu sau fr construcii
12 - cheltuieli pentru obinerea i
amenajarea terenului

13 - cheltuieli pentru asigurarea


utilitilor necesare obiectivului

38 - cheltuieli pentru amenajarea


terenului
39 - cheltuieli cu amenajri pentru
protecia mediului i aducerea la starea
iniial
40 - cheltuieli pentru asigurarea utilitilor
necesare obiectivului
Pagina nr. ___ din ___

Programul Operaional Regional 2014-2020


Ghidul Solicitantului -condiii generale de accesare a fondurilor n cadrulPOR 2014-2020

14 - cheltuieli pentru proiectare i


asisten tehnic

42 - studii de teren
43 - cheltuieli pentru obinere avize,
acorduri, autorizaii
44 - proiectare i inginerie
45 - cheltuieli pentru consultan
46 - cheltuieli pentru asisten tehnic
53 - cheltuieli
instalaii

15 - cheltuieli pentru investiia de


baz

pentru

construcii

54
cheltuieli
cu
dotrile
(utilaje,echipamente cu i fr montaj,
dotri)
55 - cheltuieli cu active necorporale
56 - cheltuieli conexe investitiei de baza

17 - cheltuieli pentru comisioane,


cote, taxe, costul creditului

57 - cheltuieli pentru lucrri de construcii


i instalaii aferente organizrii de antier
58 - cheltuieli conexe organizrii de
antier
59 - cheltuieli pentru comisioane, cote,
taxe, costul creditului

18 - cheltuieli diverse i neprevzute

60 - cheltuieli diverse i neprevzute

16 - cheltuieli cu organizarea de
antier

19
cheltuieli
pentru
probe
tehnologice i teste i predare la
beneficiar

61
cheltuieli
pentru
personalului de exploatare

pregtirea

62 - cheltuieli pentru probe tehnologice i


teste

ATENIE!
Unele categorii de cheltuieli sunt considerate eligibile ntr-o anumit limit procentual. Seciunea
de mai sus se va completa n funcie de eligibilitatea cheltuielilor n conformitate cu prevederile
ghidurilor specifice. n cadrul ghidurilor specifice pot aparea categorii si subcategorii suplimentare,
in functie de specificul investiiilor finanate n cadrul apelurilor respective.
Bugetul cererii de finantare va fi corelat cu informa iile cuprinse n cadrul devizelor aferente celei
mai recente documentaii (DALI/PT/Contract de lucrri ncheiat) anexate la cererea de finan are.

Anexe la prezenta seciune


Anexele la prezenta sectiune vor fi detaliate in conformitate cu prevederile
ghidurilor specifice. Aceste documente s e anexeaz n copie conform cu originalul (format
pdf) i pot fi:
Declaraia de angajament

Pagina nr. ___ din ___

Programul Operaional Regional 2014-2020


Ghidul Solicitantului -condiii generale de accesare a fondurilor n cadrulPOR 2014-2020

n cazul n care MYSMIS va permite, aceast declaraie se va semna electronic de


cter prezentantul legal al solicitantului, n caz contrar ea se va anexat n copie
conform cu originalul
Devizul general pentru proiectele de lucrri n conformitate cu legislaia n vigoare
Devizul trebuie corelat cu cea mai recent documenta ie tehnico economic depus la cererea de
finanare i cu hotrrea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici
Lista de echipamente i/sau lucrri si/sau servicii cu ncadrarea acestora pe sec iunea de
cheltuieli eligibile /neeligibile (dac este cazul)
n cazul n care exist att lucrri eligibile, ct i neeligibile acestea se vor detalia separat i se vor
anexa liste separate pentru cele dou tipuri de cheltuieli.
Raportul ANEVAR privind valoarea terenului achizitionat, dac este cazul

28. BUGET PLAN ANUAL DE CHELTUIELI

Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul

Se vor introduce sumele estimate a fi solicitate la rambursare/plat n anii de referin n


conformitate cu perioada de implementare a proiectului.
Se coreleaza informatiile cu bugetul eligibil al proiectului.

29. BUGET AMPLASAMENT

Se completeaz cmpurile funciei cu datele proiectului i se apas butonul


Pentru adugarea de date se apas butonul
amintite se apas butoanele

. Pentru editarea sau tergerea informaiilor

pentru editare i butonul

pentru tergere.

Pagina nr. ___ din ___

Programul Operaional Regional 2014-2020


Ghidul Solicitantului -condiii generale de accesare a fondurilor n cadrulPOR 2014-2020

Se coreleaza informatiile cu bugetul eligibil al proiectului.

30. BUGET CMP DE INTERVENIE

Pentru adugarea de date se apas butonul


amintite se apas butoanele

. Pentru editarea sau tergerea informaiilor

pentru editare i butonul

pentru tergere.

Se va completa in conformitate cu prevederile ghidurilor specifice fiecrui apel de proiecte.


Se coreleaza informatiile cu bugetul eligibil al proiectului.

31. BUGET FORM DE FINANARE

Pentru adugarea de date se apas butonul


amintite se apas butoanele

. Pentru editarea sau tergerea informaiilor

pentru editare i butonul

pentru tergere.

Se va completa in conformitate cu prevederile ghidurilor specifice fiecrui apel de proiecte.


Se coreleaza informatiile cu bugetul eligibil al proiectului.

32. BUGET TIP TERITORIU

Pagina nr. ___ din ___

Programul Operaional Regional 2014-2020


Ghidul Solicitantului -condiii generale de accesare a fondurilor n cadrulPOR 2014-2020

Pentru adugarea de date se apas butonul


amintite se apas butoanele

. Pentru editarea sau tergerea informaiilor

pentru editare i butonul

pentru tergere.

Se va completa in conformitate cu prevederile ghidurilor specifice fiecrui apel de proiecte.


Se coreleaza informatiile cu bugetul eligibil al proiectului.

33. BUGET ACTIVITATE ECONOMIC

Pentru adugarea de date se apas butonul


amintite se apas butoanele

. Pentru editarea sau tergerea informaiilor

pentru editare i butonul

pentru tergere.

Se va completa in conformitate cu prevederile ghidurilor specifice fiecrui apel de proiecte.


Se coreleaza informatiile cu bugetul eligibil al proiectului.

34. BUGET OBIECTIV TEMATIC

Pentru adugarea de date se apas butonul


amintite se apas butoanele

. Pentru editarea sau tergerea informaiilor

pentru editare i butonul

pentru tergere.

Se va completa in conformitate cu prevederile ghidurilor specifice fiecrui apel de proiecte.


Se coreleaza informatiile cu bugetul eligibil al proiectului.

Pagina nr. ___ din ___

Programul Operaional Regional 2014-2020


Ghidul Solicitantului -condiii generale de accesare a fondurilor n cadrulPOR 2014-2020

35. BUGET MECANISME DE APLICARE TERITORIAL

Pentru adugarea de date se apas butonul


amintite se apas butoanele

. Pentru editarea sau tergerea informaiilor

pentru editare i butonul

pentru tergere.

Se va completa in conformitate cu prevederile ghidurilor specifice fiecrui apel de proiecte.


Se coreleaza informatiile cu bugetul eligibil al proiectului.

36. VIZUALIZARE PROIECT


Va genera Cererea de finanare cu toate datele introduse i salvate n sec iunile anterioare.

37. CERTIFICAREA APLICAIEI


Va fi furnizat de sistem (Model N) spre a fi asumat de aplicant sub semntur electronic nainate
de transmiterea cererii de finanare.

38. TRANSMITERE PROIECT


Aceast seciune presupune parcurgerea urmtorilor pa i:

pas 1
pas 2
pas 3
pas 4
pas 5

se selecteaz funcia Transmitere proiect;


se apas butonul Blocare editare proiect;
se confirm continuarea procesului;
se poate genera cererea de finanare n format pdf;
la final se transmite documentul generat semnat electronic;

Pagina nr. ___ din ___

Programul Operaional Regional 2014-2020


Ghidul Solicitantului -condiii generale de accesare a fondurilor n cadrulPOR 2014-2020

Pagina nr. ___ din ___