Sunteți pe pagina 1din 2

Nr. Crt.

Nume si prenume

Semnatura

ASOCIATIA FAMILIA NOSTRA


CENTRUL PENTRU COPIII DEFAVORIZATI SOCIOECONOMIC DIN MEDIUL RURAL
,,SF. ANDREI
WWW.FAMILIA-NOSTRA.COM
Nr inregistrare ______/___________________

TABEL NOMINAL
cu personalul

privind cunoasterea misiunii Centrului

Director,
Ec. Irina Andronic