Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea Valahia din Trgovite

Facultatea de tiine Politice, Litere i Comunicare

DECLARAIE DE ONESTITATE

Subsemnatul (a), __________________, fiica lui ________________ i a ________________,


identificat cu CI seria DD, Nr. ________________, eliberat de SPCLEP Trgovi te la data de
_______________, CNP__________________________, declar pe proprie rspundere c la conceperea
lucrrii de licen cu titlul ____________________________ sub coordonarea tiinific a Prof. univ. dr.
__________ nu am folosit alte surse dect cele menionate n bibliografie, lucrarea mi apar ine n
ntregime i a fost redactat cu respectare a strict a regulilor de evitare a plagiatului.

Trgovite,
Data:

Absolvent :
______________
semnatura