Sunteți pe pagina 1din 3

I. 34.

Anomalii în dezvoltarea
Embriologie. membrelor.
35.Vezicula amniotică.
1. Reproducerea. 36.Cordonul ombilical.
2. Celulele germinale primordiale. 37.Vezicula vitelină.
3. Diviziunile de maturaţie. 38.Alantoida.
4. Spermatogeneza.
5. Spermiogeneza. Articulaţii.
6. Ciclul folicular.
7. Ciclul ovogenetic. 39.Clasificarea articulaţiilor.
8. Ovulaţia. 40.Articulaţii fibroase.
9. Corpul galben. 41.Articulaţii cartilaginoase.
10.Ciclul endometrial. 42.Alcătuirea unei articulaţii
11.Însămînţarea; capacitaţia sinoviale.
spermiilor. 43.Conducerea mişcării în articulaţii.
12. Fecundaţia-scop, etape. 44.Mişcările în articulaţii. Axul
13.Segmentaţia oului. mişcării.
14.Nidaţia (implantaţia). Reacţia 45.Clasificarea funcţională a
deciduală. articulaţiilor (după numărul
15.Săptămîna a-II-a de viaţă axelor).
intrauterină. 46.Secţiunea anatomică, secţiunea
16.Mezenchimul extraembrionar. fiziologică. Pîrghii osoase.
17.Evoluţia trofoblastului în 47. Articulaţia atlantooccipitală-
săptămîna a-II-a. anatomie.
18.Evoluţia discului embrionar în 48.Articulaţia atlantoaxoidiană
săptămîna a-II-a. mediană-anatomie.
19.Notocordul. 49.Biomecanica articulaţiilor
20.Evoluţia trofoblastului în craniovertebrale.
săptămîna a-III-a. 50.Articulaţii intervertebrale.
21.Ectoderm-evoluţie şi derivate. 51. Discul intervertebral.
22.Crestele neurale. 52.Biomecanica coloanei vertebrale.
23.Endoderm-evoluţie şi derivate. 53.Articulatiile costovertebrale
24.Mezodermul intraembrionar-stadiu 54.Articulatiile costosternale
presomitic. 55.Biomecanica artic.costovertebrale
25.Somite-evoluţie, derivate. si costosternale
26.Mezodermul intermediar. 56.Articulaţia sternoclaviculară-
27.Mezodermul lateral. structură, biomecanică.
28. Perioada fetală-caractere generale. 57.Articulaţia acromioclaviculară-
29.Placenta-formare. structură, biomecanică.
30.Bariera placentară. Tipuri de 58.Articulaţia umărului-anatomie.
placentă. 59.Biomecanica articulaţiei umărului.
31.Placenta umană matură. 60.Articulaţia cotului-anatomie.
32.Placenta ca membrană de schimb 61.Articulaţia cotului-biomecanică.
şi organ endocrin. 62.Articulaţiile radioulnare-anatomie
33.Dezvoltarea membrelor. şi biomecanică.
63.Articulaţia radiocarpiană- 19.Muşchi triceps brahial.
anatomie. 20. Muşchii regiunii anterioare a
64.Articulaţia radiocarpiană- antebraţului.
biomecanică. 21.Muşchii regiunii laterale a
65.Articulaţia şoldului-anatomie. antebraţului.
66.Articulaţia şoldului-biomecanică. 22.Muşchii regiunii posterioare a
67.Articulaţia genunchiului (feţe antebraţului.
articulare, meniscuri). 23.Retinaculul muşchilor flexori şi
68.Articulaţia genunchiului (capsulă, extensori la nivelul antebraţului.
ligamente). 24.Teci sinoviale ale muşchilor
69.Biomecanica articulaţiei flexori şi extensori la antebraţ şi
genunchiului. mînă.
70.Articulaţiile tibiofibulare. 25.Regiunea axilară.
71.Articulaţia talocrurală. 26.Regiunea anterioară a cotului.
72.Articulaţia subtalară. 27.Şanţul pulsului. Tabachera
73.Articulaţia talocalcaneonaviculară. anatomică.
74.Bolta plantară. 28.Canal carpian.
29.Regiunea palmară- topografie,
II. Membru superior, spate, pereţii alcătuire.
toracelui. 30.Ganglionii limfatici axilari.
31.Artera axilară-traiect, raporturi.
1. Muşchi trapez. 32.Artera axilară-ramuri.
2. Muşchi latisimussimus dorsi 33.Reţeaua arterială a scapulei.
(marele dorsal). 34.Artera brahială.
3. Muşchii romboizi şi levator 35.Artera radială.
scapulae 36.Artera ulnară.
4. Muşchii dinţaţi posteriori superior 37.Reţeaua arterială a cotului.
şi inferior. 38.Arcuri arteriale palmare.
5. Trigonul lombar. 39.Vena cefalică si vena bazilică.
6. Muşchii autohtoni ai spatelui. 40.Plexul brahial-formare.
7. Regiunea nucală 41.Plexul brahial-raporturi.
8. Muşchii intercostali, mănunchiuri 42.Nervul median.
vasculonervoase intercostale. 43.Nervul axilar.
9. Muşchi pectoral mare. 44.Nervul radial.
10.Muşchi pectoral mic. 45.Nervul ulnar.
11.Muşchi dinţat anterior. 46.Nervul musculocutan.
12.Glanda mamară-topografie, 47.Nervii cutanaţi brahiali şi
vascularizaţie. antebrahiali.
13.Regiunea mamara-limfatice 48.Inervaţia senzitivă a membrului
14.Muşchi deltoid. superior.
15.Muşchii supraspinos şi infraspinos.
16.Muşchiul subscapular şi muşchii
rotunzi.
17.Muşchi biceps brahial. III. Perete abdominal, membru
18.Muşchii coracobrahial şi brahial. inferior.
35.Artera tibială posterioară si
1. Muşchi drept abdominal. aa.plantare.
2. Teaca muşchiului drept abdominal. 36.Artera dorsală a piciorului.
3. Muşchi oblic extern abdominal. 37.Arterele plantare.
4. Muşchi oblic intern abdominal. 38. Venele safene mare si mica
5. Muşchi transvers abdominal. 39.Ganglioni limfatici inghinali.
6. Canal inghinal-delimitare, pereţi. 40.Plexul lombar-formare, raporturi.
7. Canal inghinal-orificii, conţinut. 41.Nervul femural.
8. Puncte slabe ale peretelui 42.Nervul obturator.
abdominal. 43.Nervii femural cutanat
9. Vascularizaţie şi inervaţie a lateral,iliohipogastric si
peretelui antero-lateral abdominal. ilioinghinal.
10.Pelvisul osos. Pelvimetrie internă 44.Plexul sacral-formare, raporturi.
şi externă. 45.Nervii fesieri si nervul femural
11.Muşchi iliopsoas. cutanat posterior.
12. Muşchi fesier mare. 46.Nervul ischiadic: traiect, raporturi.
13.Muşchi fesier mijlociu şi mic. 47.Nervii peronier comun si peronier
14.Muşchii pelvitrohanterieni. superficial
15.Muşchi croitor. 48.Nervii peronier profund si sural.
16.Muşchi cvadriceps femural. 49.Nervul tibial si nn.plantari.
17.Muşchi tensor al fasciei lata.
18.Muşchi pectineu şi muşchi
gracilis.
19.Muşchii adductori mare, lung şi
scurt.
20.Muşchi biceps femural.
21.Muşchii semimembranos şi
semitendinos.
22.Lacunele vasculară şi musculară.
23.Canalul adductorilor.
24.Regiunea poplitee.
25.Trigonul femural.
26.Muşchii regiunii anterioare a
gambei.
27.Muşchii peronieri lung şi scurt.
28.Muşchi triceps sural.
29. Muşchii profunzi ai regiunii
posterioare a gambei.
30.Şanţurile retromaleolar lateral şi
medial.
31.Artera femurală-traiect, raporturi.
32.Artera femurală-ramuri.
33.Artera poplitee.
34.Artera tibială anterioară.