Sunteți pe pagina 1din 63

Lista standardelor adoptate prin metoda traducerii, http://www.asro.ro/romana/abonamente/ofertacan/OfertaCAN2005.

htm

Lista standardelor adoptate prin metoda traducerii,


clasificate alfanumeric, oferite la abonament în 2005
Sectorul A
Grupa A5
Subgrupa A50 Generalitati

SR ISO 7504:2004 Analiza gazelor. Vocabular

Sectorul A
Grupa A5
Subgrupa A51 Metode de analiza si încercari

SR EN 12327:2001 Sisteme de alimentare cu gaz. Incercari de presiune, proceduri de dare în exploatare si scoatere din exploatare ale retelelor de
alimentare cu gaz. Prescriptii functionale

Sectorul A
Grupa A5
Subgrupa A52 Produse petroliere albe

SR EN 589:2004 Carburanţi pentru automobile. GPL. Condiţii şi metode de analiză

SR EN 228:2004 Carburant pentru automobile. Benzină fără plumb. Condiţii şi metode de încercare

SR EN ISO 14935:2003 Produse petroliere şi înrudite. Determinarea persistenţei unei flăcări pe un fitil imersat într-un fluid rezistent la foc

SR EN 12607-1:2004 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea rezistenţei la întărire sub efectul căldurii şi aerului. Partea 1: Metoda RTFOT

SR EN 12592:2004 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea solubilităţii

SR EN 237:2001 Produse petroliere lichide. Benzina. Determinare continutului redus de plumb prin spectrometrie de absorbtie atomica

SR EN 590:2004 Carburanţi pentru automobile. Carburant pentru motoare diesel (motorină). Condiţii tehnice şi metode de încercare

1 of 63 18.06.2009 12:06
Lista standardelor adoptate prin metoda traducerii, http://www.asro.ro/romana/abonamente/ofertacan/OfertaCAN2005.htm

Sectorul A
Grupa A5
Subgrupa A55 Unsori consistente, parafina, ceara de petrol si vaselina

SR EN ISO 11541:2004 Gaz natural. Dozarea apei la presiune ridicata

Sectorul A
Grupa A5
Subgrupa A57 Bitumuri si emulsii de bitum

SR EN 1430:2004 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea polarităţii particulelor emulsiilor de bitum

SR EN 437:2004 Gaze de încercare. Presiuni de încercare. Categorii de aparate

Sectorul A
Grupa A6
Subgrupa A61 Metode de analiza si încercari

SR ISO 6975:2004 Gaz natural. Analiza extinsă. Metoda gaz-cromatografică

Sectorul A
Grupa A6
Subgrupa A62 Gaze combustibile

SR EN 334:2002 Aparate de reglare a presiunii gazelor (regulatoare) pentru presiuni de intrare de pâna la 100 bar

SR 1165:2004 Titei si produse petroliere. Determinarea cantitatilor în regim static

SR EN 12583:2001 Sisteme de alimentare cu gaz. Statii de comprimare. Prescriptii functionale

SR EN 334:2002/A1:2002 Aparate de reglare a presiunii gazelor (regulatoare) pentru presiuni din amonte de pâna la 100 bar

2 of 63 18.06.2009 12:06
Lista standardelor adoptate prin metoda traducerii, http://www.asro.ro/romana/abonamente/ofertacan/OfertaCAN2005.htm

Sectorul B
Grupa B1
Subgrupa B12 Oteluri carbon de uz general si produse din acestea obtinute prin deformare plastica

SR EN 10092-2:2004 Otel lat laminat la cald pentru arcuri. Partea 2: Otel lat canelat si nervurat pentru foi de arcuri. Dimensiuni si tolerante la
dimensiuni si la forma

SR EN 10058:2004 Otel lat laminat la cald pentru utilizari generale. Dimensiuni si tolerante la dimensiuni si la forma

SR EN 10059:2004 Otel patrat laminat la cald pentru utilizari generale. Dimensiuni si tolerante la dimensiuni si la forma

SR EN 10060:2004 Otel rotund laminat la cald pentru utilizari generale. Dimensiuni si tolerante la dimensiuni si la forma

SR EN 10061:2004 Otel hexagonal laminat la cald pentru utilizari generale. Dimensiuni si tolerante la dimensiuni si la forma

SR EN 10092-1:2004 Otel lat laminat la cald pentru arcuri. Partea 1: Otel lat. Dimensiuni si tolerante la dimensiuni si la forma

Sectorul B
Grupa B1
Subgrupa B13 Oteluri carbon de calitate si produse din acestea obtinute prin deformare plastica

SR EN 10273:2004 Bare laminate la cald din oteluri sudabile pentru aparate sub presiune cu caracteristici specifice la temperaturi ridicate

Sectorul B
Grupa B1
Subgrupa B14 Tevi de otel

SR EN 10216-4:2003/A1:2004 Tevi de otel fara sudura utilizate la presiune. Conditii tehnice de livrare. Partea 4: Tevi de otel nealiat si aliat, cu caracteristici
precizate la temperatura scazuta

SR EN 10216-1:2002/A1:2004 Tevi de otel fara sudura utilizate la presiune. Conditii tehnice de livrare. Partea 1: Tevi de otel nealiat si aliat, cu caracteristici
precizate la temperatura ambianta

SR EN 10216-3:2003/A1:2004 Tevi de otel fara sudura utilizate la presiune. Conditii tehnice de livrare. Partea 3: Tevi de otel aliat cu granulatie fina

SR EN 10216-2:2003/A1:2004 Tevi de otel fara sudura utilizate la presiune. Conditii tehnice de livrare. Partea 2: Tevi de otel nealiat si aliat, cu caracteristici
precizate la temperatura ridicata

3 of 63 18.06.2009 12:06
Lista standardelor adoptate prin metoda traducerii, http://www.asro.ro/romana/abonamente/ofertacan/OfertaCAN2005.htm

Sectorul B
Grupa B2
Subgrupa B20 Generalitati

SR EN 602:2004 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Produse obţinute prin deformare plastică. Compoziţia chimică a semifabricatelor pentru obţinerea
produselor utilizate în contact cu alimentele

Sectorul B
Grupa B7
Subgrupa B70 Generalitati

SR EN 12732:2001 Sisteme de alimentare cu gaz. Sudarea conductelor de otel. Prescriptii functionale

SR EN 287-1:2004 Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 1: Oţeluri

Sectorul B
Grupa B7
Subgrupa B71 Materiale de adaos si auxiliare

SR EN 756:2004 Materiale consumabile pentru sudare. Sârme pline, cupluri sârmă plină - flux şi sârmă tubulară - flux pentru sudarea cu arc
electric sub strat de flux a oţelurilor nealiate şi cu granulaţie fină. Clasificare

Sectorul B
Grupa B7
Subgrupa B72 Tehnologia sudari si lipirii metalelor

SR EN 1011-1:2001/A1:2003 Sudare. Recomandări pentru sudarea materialelor metalice. Partea 1: Ghid general pentru sudarea cu arc electric

SR EN ISO 5817:2004 Sudare. Îmbinări sudate prin topire din oţel, nichel, titan şi aliajele acestora (cu excepţia sudării cu fascicul de electroni). Niveluri
de calitate pentru imperfecţiuni

SR EN 1011-5:2003 Sudare. Recomandari pentru sudarea materialelor metalice. Partea 5: Sudarea otelurilor placate

SR EN 1011-4:2002 Sudare. Recomandari pentru sudarea materialelor metalice. Partea 4: Sudarea cu arc electric a aluminiului si aliajelor de aluminiu

SR EN 1011-3:2002 Sudare. Recomandari pentru sudarea materialelor metalice. Partea 3: Sudarea cu arc electric a otelurilor inoxidabile

4 of 63 18.06.2009 12:06
Lista standardelor adoptate prin metoda traducerii, http://www.asro.ro/romana/abonamente/ofertacan/OfertaCAN2005.htm

SR EN 1011-2:2002 Sudare. Recomandari pentru sudarea materialelor metalice. Partea 2: Sudarea cu arc electric a otelurilor feritice

SR EN 1011-1:2001 Sudare. Recomandari pentru sudarea materialelor metalice. Partea 1: Ghid general pentru sudarea cu arc electric

SR EN ISO 9692-1:2004 Sudare şi procedee conexe. Recomandări pentru pregătirea îmbinării. Partea 1: Sudare manuală cu arc electric cu electrod
învelit, sudare cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz protector, sudare cu gaze, sudare WIG şi sudare cu radiaţii a

Sectorul B
Grupa B8
Subgrupa B81 Metode de analiza si încercari

SR EN ISO 2360:2004 Acoperiri neconductoare pe substraturi nemagnetice conductoare electric. Măsurarea grosimii acoperirii. Metoda prin curenţi
Foucault sensibilă la variaţiile de amplitudine

SR EN ISO 2177:2004 Acoperiri metalice. Măsurarea grosimii. Metoda coulometrică prin dizolvare anodică

Sectorul C
Grupa C0
Subgrupa C05 Elemente de fixare si asamblare

SR EN ISO 10485:2004 Încercarea la sarcina de proba pe con a piulitelor

Sectorul C
Grupa C0
Subgrupa C07 Armaturi si piese de legatura pentru conducte

SR EN 12334:2004/AC:2003 Robinetarie industriala. Robinete de închidere de fonta

Sectorul C
Grupa C2
Subgrupa C26 Masini si utilaje pentru productie

SR EN ISO 10418:2004 Industriile petrolului şi gazelor naturale. Instalaţii marine de producţie. Sisteme de securitate pentru operaţiile principale de la
suprafaţă

5 of 63 18.06.2009 12:06
Lista standardelor adoptate prin metoda traducerii, http://www.asro.ro/romana/abonamente/ofertacan/OfertaCAN2005.htm

Sectorul C
Grupa C4
Subgrupa C41 Cazane si instalatii de cazane

SR EN 12952-7:2003 Cazane cu ţevi de apă şi instalaţiii auxiliare. Partea 7: Cerinţe referitoare la echipamentele cazanului

SR EN 297+A2:2001/A6:2004 Cazane de încălzire centrală care utilizează combustibili gazoşi. Cazane de tip B11 şi B11BS echipate cu arzătoare atmosferice
cu debit caloric nominal mai mic sau egal cu 70 kW

Sectorul C
Grupa C4
Subgrupa C43 Motoare cu ardere interna

SR ISO 8528-1:2004 Grupuri electrogene de curent alternativ antrenate de motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Partea 1: Aplicaţii,
caracteristici şi performanţe

Sectorul C
Grupa C5
Subgrupa C51 Masini-unelte pentru prelucrarea prin aschiere

SR EN 12415:2001/A1:2003 Securitatea masinilor unelte. Strunguri cu comanda numerica si centre de strunjire de dimensiuni mici

SR EN 1417:2003 Maşini pentru cauciuc şi materiale plastice. Amestecătoare cu două valţuri. Cerinţe de securitate

SR EN 13985:2003 Masini unelte. Securitate. Foarfece ghilotina

SR EN 1550:2003 Securitatea masinilor unelte. Cerinte de securitate pentru proiectarea si constructia mandrinelor port-piese

SR EN 1612-1:2003 Maşini pentru cauciuc şi material plastic. Maşini de formare prin reacţie. Partea 1: Prescripţii de securitate pentru unităţile de
dozare şi amestecătoare

SR EN 13736:2003 Securitatea maşinilor unelte. Prese pneumatice

SR EN 12840:2003 Securitatea maşinilor unelte. Strunguri cu comandă manuală, cu sau fără comandă automată

SR EN 12717:2003 Securitatea maşinilor unelte. Maşini de găurit

6 of 63 18.06.2009 12:06
Lista standardelor adoptate prin metoda traducerii, http://www.asro.ro/romana/abonamente/ofertacan/OfertaCAN2005.htm

SR EN 13128:2003 Securitatea maşinilor unelte. Maşini de frezat (inclusiv maşini de alezat)

SR EN 1010-4:2004 Securitatea masinilor. Cerinte de securitate pentru proiectarea si constructia masinilor pentru tiparire si prelucrarea hârtiei. Partea
4: Masini pentru legatoria de carte, pentru prelucrarea si finisarea hârtiei

Sectorul C
Grupa C6
Subgrupa C61 Recipiente si vase sub presiune

SR EN 764-1:2004 Echipamente sub presiune. Partea 1: Terminologie, presiune, temperatură, volum, dimeniune nominală

SR EN 13160-1:2003 Sisteme de detectare a scurgerilor. Partea 1: Principii generale

Sectorul C
Grupa C6
Subgrupa C66 Schimbatoare de caldura

SR EN 12953-3:2003 Cazane cu ţevi de fum. Partea 3: Proiectarea şi calculul părţilor sub presiune

SR EN 12953-8:2002 Cazane cu tevi de fum. Partea 8: Cerinte tehnice referitoare la protectia împotriva suprapresiunii

SR EN 12953-4:2003 Cazane cu ţevi de fum. Partea 4: Execuţia şi construcţia părţilor sub presiune ale cazanelor

SR EN 12953-6:2003 Cazane cu ţevi de fum. Partea 6: Cerinţe referitoare la echipamentele cazanului

Sectorul C
Grupa C7
Subgrupa C72 Masini de extrudare

SR EN 1114-2:2003 Masini pentru cauciuc si materiale plastice. Masini si linii de extrudare. Partea 2: Cerinte de securitate pentru granulatoare
frontale cu filiera

SR EN 1114-1:2003 Masini pentru cauciuc si materiale plastice. Masini si linii de extrudare. Partea 1: Cerinte de securitate pentru masinile de
extrudare

SR EN 12622:2003 Securitatea masinilor unelte. Prese hidraulice de îndoit

7 of 63 18.06.2009 12:06
Lista standardelor adoptate prin metoda traducerii, http://www.asro.ro/romana/abonamente/ofertacan/OfertaCAN2005.htm

Sectorul C
Grupa C8
Subgrupa C81 Masini si utilaje pentru silvicultura si exploatari forestiere

SR EN 609-1:2003 Maşini agricole şi forestiere. Securitatea despicătoarelor de buşteni. Partea 1: Despicătoare cu pană

SR EN ISO 11680-2:2003 Maşini forestiere. Cerinţe de securitate şi încercări pentru maşinile de elagat echipate cu motor. Partea 2: Maşini echipate cu
motor purtat în spate

SR EN ISO 11680-1:2003 Maşini forestiere. Cerinţe de securitate şi încercări pentru maşinile de elagat echipate cu motor. Partea 1: Maşini echipate cu
motor cu ardere internă integrat

SR EN 609-2:2003 Maşini agricole şi forestiere. Securitatea despicătoarelor de buşteni. Partea 2: Despicătoare cu con filetat

Sectorul C
Grupa C8
Subgrupa C85 Masini si utilaje pentru industria poligrafica

SR EN 1034-3:2003 Securitatea masinilor. Cerinte de securitate pentru proiectarea si constructia masinilor pentru fabricarea si finisarea hârtiei.
Partea 3: Masini de bobinat, de taiat si masini de confectionat hârtie multistrat

Sectorul D
Grupa D0
Subgrupa D01 Generalitati

SR EN 12348:2003 Maşini de extras carote, cu coloană. Securitate

SR EN 12418:2003 Masini de taiat zidarie si piatra pe santier. Securitate

Sectorul D
Grupa D0
Subgrupa D03 Masini si utilaje pentru lucrari terasiere

SR EN 13510:2003 Maşini de terasament. Structuri de protecţie la răsturnare. Încercări de laborator şi cerinţe de performanţă

8 of 63 18.06.2009 12:06
Lista standardelor adoptate prin metoda traducerii, http://www.asro.ro/romana/abonamente/ofertacan/OfertaCAN2005.htm

Sectorul D
Grupa D0
Subgrupa D04 Masini si utilaje pentru betoane, mortare si mixturi asfaltice

SR EN 12629-5-1:2004 Masini pentru fabricat produse de constructii din beton si silicat de calciu. Securitate. Partea 5-1: Masini cu axa verticala pentru
fabricat conducte

SR EN 12629-4:2003 Masini pentru fabricat produse de constructii din beton si silicat de calciu. Securitate. Partea 4 : Masini pentru fabricat tigle din
beton

SR EN 12629-5-3:2004 Masini pentru fabricat produse de constructii din beton si silicat de calciu. Securitate. Partea 5-3: Masini pentru pretensionat
conducte

SR EN 12629-1:2003 Masini pentru fabricat produse de constructii din beton si silicat de calciu. Securitate. Partea 1 : Cerinte generale

SR EN 12629-5-2:2004 Masini pentru fabricat produse de constructii din beton si silicat de calciu. Securitate. Partea 5-2: Masini cu axa orizontala pentru
fabricat conducte

Sectorul D
Grupa D0
Subgrupa D05 Masini si utilaje pentru drumuri si sosele

SR EN 13019:2003 Maşini pentru curăţat suprafaţa drumului. Cerinţe de securitate

Sectorul D
Grupa D0
Subgrupa D09 Diverse

SR EN 12812:2004 Schele. Cerinţe de performanţă şi proiectare generală

SR EN 12813:2004 Echipamente pentru lucrări temporare. Turnuri portante din componente prefabricate. Metode specifice pentru calculul de
rezistenţă

SR EN 996:2003/A1:2003 Maşini pentru înfigerea piloţilor. Cerinţe de securitate

SR EN 12811-2:2004 Echipamente pentru lucrări temporare. Partea 2: Informaţii referitoare la materiale

SR EN 996:2003 Maşini pentru înfigerea piloţilor. Cerinţe de securitate

9 of 63 18.06.2009 12:06
Lista standardelor adoptate prin metoda traducerii, http://www.asro.ro/romana/abonamente/ofertacan/OfertaCAN2005.htm

SR EN 12111:2003 Masini pentru executat tuneluri. Masini cu cap frontal pentru forat, echipamente miniere cu actiune continua, ciocane
perforatoare cu impact (de abataj). Cerinte de securitate

SR EN 12110:2003 Maşini pentru executat tuneluri. Sasuri pneumatice. Cerinţe de securitate

SR EN 815:2003 Securitatea maşinilor fără scut pentru executat tuneluri şi maşinilor de forat fără prăjină de tracţiune, pentru piatră

Sectorul D
Grupa D3
Subgrupa D30 Generalitati

SR EN 13732:2003 Maşini pentru industria alimentară. Răcitoare pentru lapte vrac pentru ferme. Cerinţe constructive, performanţe, aptitudine de
utilizare, securitate şi igienă

SR EN 453:2003 Maşini pentru industria alimentară. Malaxoare pentru aluat. Cerinţe de securitate şi igienă

SR EN 1974:2003 Maşini pentru industria alimentară. Maşini de tăiere în felii. Cerinţe de securitate şi igienă

SR EN 415-4:2003 Securitatea maşinilor de ambalat. Patrea 4: Maşini de paletizat şi de depaletizat

SR EN 415-3:2003 Securitatea maşinilor de ambalat. Partea 3: Maşini de format, umplut şi închis

SR EN 415-1:2003 Securitatea maşinilor de ambalat. Partea 1: Terminologia şi clasificarea maşinilor de ambalat şi a echipamentului asociat

SR EN 454:2003 Maşini pentru industria alimentară. Mixere planetare. Cerinţe de securitate şi igienă

SR EN 415-2:2003 Securitatea maşinilor de ambalat. Partea 2: Maşini de ambalat recipiente pre-formate

Sectorul D
Grupa D4
Subgrupa D41 Masini frigorifice

SR EN 13289:2003 Linii de procesare a pastelor. Uscătoare şi răcitoare. Cerinţe de securitate şi igienă

SR EN 13378:2003 Linii de procesare a pastelor. Prese pentru paste. Cerinţe de securitate şi igienă

SR EN 13379:2003 Linii de procesare a pastelor. Maşini de aşezare a aluatului şi tunderea capetelor, maşini de descărcare şi tăiere, transportoare
pentru returnarea bastoanelor, magazii de bastoane. Cerinţe de securitate şi igienă

10 of 63 18.06.2009 12:06
Lista standardelor adoptate prin metoda traducerii, http://www.asro.ro/romana/abonamente/ofertacan/OfertaCAN2005.htm

SR EN 12853:2003 Maşini pentru industria alimentară. Mixere şi teluri de mână. Cerinţe de securitate şi igienă

SR EN 12852:2003 Maşini pentru industria alimentară. Maşini pentru preparare alimente şi mixere. Cerinţe de securitate şi igienă

SR EN 12355:2003 Masini pentru industria alimentara. Masini pentru denudare, jupuire si îndepartarea membranelor. Cerinte de securitate si igiena

Sectorul D
Grupa D5
Subgrupa D50 Generalitati

SR EN 12525:2003 Masini agricole. Masini frontale. Securitate

SR EN 908:2003 Maşini agricole şi forestiere. Maşini de irigat cu tambur şi furtun. Securitate

SR EN 13140:2003 Maşini agricole. Maşini de recoltat sfeclă de zahăr şi sfeclă furajeră. Securitate

SR EN 13118:2003 Maşini agricole. Maşini de recoltat cartofi. Securitate

SR EN 1374:2003 Maşini agricole. Descărcătoare staţionare pentru silozuri cilindrice. Securitate

SR EN 707:2003 Maşini agricole. Maşini de distribuit îngrăşăminte lichide. Securitate

SR EN 836+A1:2002/A3:2004 Maşini pentru grădină. Cositori de gazon echipate cu motor. Securitate

SR EN 909:2003 Maşini agricole şi forestiere. Tipuri de maşini de irigat cu pivot şi rampe frontale. Securitate

Sectorul D
Grupa D5
Subgrupa D54 Masini de recoltat

SR EN 745:2003 Maşini agricole. Cositori rotative şi cositori echipate cu dispozitiv de tocat resturi vegetale. Securitate

Sectorul D
Grupa D7
Subgrupa D75 Piese si subansambluri comune

11 of 63 18.06.2009 12:06
Lista standardelor adoptate prin metoda traducerii, http://www.asro.ro/romana/abonamente/ofertacan/OfertaCAN2005.htm

SR EN 13445-6:2003/A1:2004 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 6: Cerinţe referitoare la proiectarea şi execuţia recipientelor sub presiune şi
a părţilor sub presiune, turnate din fontă cu grafit nodular. Anexa D Evaluarea duratei de viaţă la oboseală

SR EN 13445-5:2003 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 5: Inspecţie şi examinare

SR EN 13445-3:2003 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 3: Proiectare

SR EN 13445-6:2003 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 6: Cerinţe referitoare la proiectarea şi execuţia recipientelor sub presiune şi
a părţilor sub presiune, turnate din fontă cu grafit nodular

Sectorul D
Grupa D9
Subgrupa D90 Generalitati

SR EN 13291-2:2004 Asigurarea produselor spaţiale. Cerinţe generale. Partea 2: Asigurarea calităţii

Sectorul D
Grupa D9
Subgrupa D92 Piese si subansambluri comune

SR EN 12312-13:2003 Echipamente de sol pentru aeronave. Cerinte specifice. Partea 13: Vehicul de vidanjare

SR EN 2497:2004 Serie aerospaţială. Sablarea uscată a titanului şi aliajelor de titan

SR EN 12312-2:2003 Echipamente de sol pentru aeronave. Cerinte specifice. Partea 2: Vehicul de catering

SR EN 12312-6:2004 Echipamente de sol pentru aeronave. Cerinte specifice. Partea 6: Degivroare, echipament de degivrare si antigivrare

SR EN 12312-12:2003 Echipamente de sol pentru aeronave. Cerinte specifice. Partea 12: Vehicul de alimentare cu apa potabila

Sectorul E
Grupa E1
Subgrupa E11 Masini, utilaje si instalatii de ridicat

SR EN 818-6:2003 Lanţuri cu zale scurte pentru ridicat. Securitate. Partea 6: Lanţuri de legare. Specificaţii pentru informaţiile pentru utilizare şi
mentenanţă care trebuie precizate de producător

12 of 63 18.06.2009 12:06
Lista standardelor adoptate prin metoda traducerii, http://www.asro.ro/romana/abonamente/ofertacan/OfertaCAN2005.htm

SR EN 1808:2003 Cerinţe de securitate pentru platformele suspendate la niveluri variabile. Calcule de proiectare, criterii de stabilitate, execuţie.
Încercări

SR EN 818-3:2003 Lanţuri cu zale scurte pentru ridicat. Securitate. Partea 3: Lanţ de toleranţă mijlocie pentru lanţuri de legare. Clasa 4

SR EN 818-5:2003 Lanţuri cu zale scurte pentru ridicat. Securitate. Partea 5: Lanţuri de legare. Clasa 4

SR EN 12999:2003 Instalaţii de ridicat. Macarale de încărcare

SR EN 1494:2003 Cricuri mobile sau transportabile şi echipament de ridicare asociat

SR EN 1492-1:2003 Cabluri de legare. Securitate. Partea 1: Cabluri plate de legare din bandă din fibre artificiale, pentru uz general

SR EN 1677-4:2003 Accesorii pentru cabluri de legare. Securitate. Partea 4: Zale, clasa 8

SR EN 1398:2003 Platforme ajustabile

SR EN 12644-1:2003 Instalaţii de ridicat. Informaţii pentru utilizare şi încercare. Partea 1: Instrucţiuni

SR EN 1677-5:2003 Accesorii pentru cabluri de legare. Securitate. Partea 5: Cârlige forjate de oţel pentru ridicare, cu siguranţă, clasa 4

SR EN 1492-2:2003 Cabluri de legare. Securitate. Partea 2: Cabluri rotunde de legare, din fibre artificiale, pentru uz general

SR EN 12077-2:2003 Securitatea instalaţiilor de ridicat. Cerinţe pentru sănătate şi securitate. Partea 2: Limitatoare şi indicatoare

SR EN 1495:2003 Platforme de ridicare. Platforme elevatoare de lucru pe catarge

SR EN 1677-6:2003 Accesorii pentru cabluri de legare. Securitate. Partea 6: Zale, clasa 4

SR EN 1570:2003 Cerinţe de securitate pentru plăcile de ridicare

SR EN 12644-2:2003 Instalaţii de ridicat. Informaţii pentru utilizare şi încercare. Partea 2: Marcare

Sectorul E
Grupa E1
Subgrupa E12 Transportoare

SR EN 619:2003 Mijloace şi sisteme de transport continuu. Cerinţe de securitate şi CEM pentru echipamente de transport mecanice a sarcinilor
unitare

13 of 63 18.06.2009 12:06
Lista standardelor adoptate prin metoda traducerii, http://www.asro.ro/romana/abonamente/ofertacan/OfertaCAN2005.htm

SR EN 528:2003 Translator stivuitor. Securitate

SR EN 528:2003/A1:2003 Translator stivuitor. Securitate

SR EN 1493:2003 Elevatoare pentru vehicule

Sectorul E
Grupa E1
Subgrupa E13 Carucioare de manipulare

SR EN 1175-1:2003 Securitatea cărucioarelor de manipulare. Cerinţe electrice. Partea 1: Cerinţe generale pentru cărucioare alimentate cu baterii

SR EN 1175-3:2003 Securitatea cărucioarelor de manipulare. Cerinţe electrice. Partea 3: Cerinţe specifice pentru sistemele de transmisie electrică ale
cărucioarelor acţionate cu motor cu ardere internă

SR EN 1175-2:2003 Securitatea cărucioarelor de manipulare. Cerinţe electrice. Partea 2: Cerinţe generale pentru cărucioarele acţionate cu motor cu
ardere internă

SR EN 1726-2:2003 Securitatea cărucioarelor de manipulare. Cărucioare autopropulsate cu capacitatea până la 10000 kg, inclusiv şi tractoare cu
efort la cârlig până la 20000 N, inclusiv. Partea 2: Cerinţe suplimentare pentru cărucioarele cu postul de conducere ridicabil şi
pentru cărucioare proiectate special pentru a circula cu sarcina în poziţie ridicată

SR EN 1459:2003 Securitatea cărucioarelor de manipulare. Cărucioare cu braţ variabil retractabil autopropulsate

SR EN 1525:2003 Securitatea cărucioarelor de manipulare. Cărucioare fără conductor şi sistemele lor

SR EN 1526:2003 Securitatea cărucioarelor de manipulare. Cerinţe suplimentare pentru funcţiile automate ale cărucioarelor

SR EN 1755:2003 Securitatea cărucioarelor de manipulare. Funcţionare în atmosferă potenţial explozivă. Utilizare în atmosfere inflamabile în
prezenţa gazelor, ceţii, vaporilor şi prafului

Sectorul E
Grupa E1
Subgrupa E14 Containere, palete etc.

SR EN 13094:2004 Cisterne destinate transportului materialelor periculoase. Cisterne metalice cu o presiune de lucru mai mică sau egală cu 0,5 bar.
Proiectare şi construcţie

14 of 63 18.06.2009 12:06
Lista standardelor adoptate prin metoda traducerii, http://www.asro.ro/romana/abonamente/ofertacan/OfertaCAN2005.htm

Sectorul E
Grupa E2
Subgrupa E22 Compresoare si suflante

SR EN 1012-2:2003 Compresoare si pompe de vid. Cerinte de securitate. Partea 2: Pompe de vid

SR EN 792-9:2003 Maşini portative neelectrice. Cerinţe de securitate. Partea 9: Maşini de polizat pentru matriţerie

SR EN 792-1:2003 Maşini portative neelectrice. Cerinţe de securitate. Partea 1: Maşini de asamblat pentru elemente de asamblare mecanice
nefiletate

SR EN 792-2:2003 Maşini portative neelectrice. Cerinţe de securitate. Partea 2: Maşini de debitat şi maşini de sertizat

SR EN 792-10:2003 Maşini portative neelectrice. Cerinţe de securitate. Partea 10: Maşini cu compresie

SR EN 792-13:2003 Maşini portative neelectrice. Cerinţe de securitate. Partea 13: Maşini portative de asamblat pentru acţionarea elementelor de fixare

SR EN 792-8:2003 Maşini portative neelectrice. Cerinţe de securitate. Partea 8: Maşini de şlefuit şi lustruit

SR EN 792-4:2003 Maşini portative neelectrice. Cerinţe de securitate. Partea 4: Maşini nerotative cu percuţie

SR EN 1012-1:2003 Compresoare si pompe de vid. Cerinte de securitate. Partea 1: Compresoare

Sectorul E
Grupa E3
Subgrupa E31 Masini, utilaje si aparate industriale cu gaze

SR EN 12067-1:2002/A1:2003 Dispozitive de reglare a raportului aer/gaz pentru arzătoare cu gaz şi aparate cu gaz. Partea 1: Dispozitive pneumatice

SR EN 298:2004 Sisteme de comanda si de securitate pentru arzatoare si aparate cu sau fara ventilator care utilizeaza combustibili gazosi

Sectorul E
Grupa E3
Subgrupa E32 Instrumente, aparate si utilaj mecanic de uz medical

SR EN ISO 10555-4:2004 Catetere intravasculare sterile de unică utilizare. Partea 4: Catetere cu balon de dilatare

15 of 63 18.06.2009 12:06
Lista standardelor adoptate prin metoda traducerii, http://www.asro.ro/romana/abonamente/ofertacan/OfertaCAN2005.htm

SR EN ISO 18153:2004 Dispozitive medicale de diagnostic in vitro. Măsurarea mărimii în eşantionare biologice. Trasabilitatea metrologică a valorilor
pentru concentraţia catalitică de enzime atribuită calibratorilor şi materialelor de control

SR EN 1789:2002/A1:2003 Vehicule medicale şi echipamentele lor. Ambulanţe rutiere

SR EN 1789:2002 Vehicule medicale si echipamentele lor. Ambulante rutiere

SR EN ISO 13485:2004 Dispozitive medicale. Sisteme de management al calităţii. Cerinţe pentru scopuri de reglementare

SR EN ISO 10993-1:2004 Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 1: Evaluare şi testare

SR EN 829:2004 Sisteme de diagnostic in vitro. Ambalaje pentru transportul probelor medicale şi biologice. Cerinţe, încercări

SR EN ISO 9713:2004 Implanturi neurochirurgicale. Pense intracraniene pentru anevrisme cu autostrângere

SR EN ISO 8835-5:2004 Sisteme de anestezie prin inhalare. Partea 5: Ventilatoare de anestezie

SR EN ISO 7376:2004 Echipamente de anestezie şi respiraţie. Laringoscoape pentru intubaţie traheală

SR EN 14180:2004 Sterilizatoare pentru scopuri medicale. Sterilizatoare cu abur şi formaldehidă la temperatură joasă. Cerinţe şi încercări

SR EN ISO 5356-1:2004 Echipament pentru anestezie şi reanimare respiratorie. Racorduri conice. Partea 1: Racorduri tată şi mamă

SR EN ISO 14155-1:2003 Investigatia clinica a dispozitivelor medicale pentru subiecti umani. Partea 1: Cerinte generale

SR EN ISO 14155-2:2004 Investigaţia clinică a dispozitivelor medicale pentru subiecţi umani. Partea 2: Planuri de investigaţie clinică

SR EN 14299:2004 Implanturi chirurgicale neactive. Cerinţe particulare pentru implanturi cardiace şi vasculare. Cerinţe specifice pentru
endoprotezele arteriale

SR EN 13826:2004 Spirometru pentru măsurarea debitelor maxime expiratorii

SR EN 13976-2:2004 Sisteme de salvare. Transport incubatoare. Partea 2: Cerinţe sistem

SR EN 13976-1:2004 Sisteme de salvare. Transport incubatoare. Partea 1: Condiţii de interfaţă

16 of 63 18.06.2009 12:06
Lista standardelor adoptate prin metoda traducerii, http://www.asro.ro/romana/abonamente/ofertacan/OfertaCAN2005.htm

Sectorul E
Grupa E3
Subgrupa E33 Aparate optice, de fotografiat, de filmat, etc.

SR EN ISO 8980-1:2004 Optică oftalmologică. Lentile de ochelari finisate nedebordate. Partea 1: Specificaţii pentru lentile mono şi multifocale

SR EN ISO 14889:2004 Optică oftalmică. Lentile de ochelari. Cerinţe fundamentale pentru lentilele finisate, nedebordate

SR EN ISO 11990:2004 Optică şi instrumente optice. Laseri şi echipamente asociate laserilor. Determinarea rezistenţei la laser a trunchiurilor tuburilor
traheice

SR EN ISO 8980-2:2004 Optică oftalmologică. Lentile de ochelari finisate nedebordate. Partea 2: Specificaţii pentru lentile progresive

Sectorul E
Grupa E4
Subgrupa E43 Accesorii metalice pentru tâmplarie si mobilier

SR EN 613:2002/A1:2004 Aparate de încălzire cu convecţie independente care utilizează combustibili gazoşi

SR EN 509:2002/A1:2004 Aparate de ardere cu efect decorativ, care utilizează combustibili gazoşi

Sectorul E
Grupa E4
Subgrupa E46 Bunuri metalice de consum

SR EN 30-1-3:2004 Aparate de gătit casnice care utilizează combustibili gazoşi. Partea 1-3: Securitate. Aparate dotate cu o plită de gătit vitroceramică

SR EN 30-1-1+A1:2001/A2:2004 Aparate de gătit casnice care utilizează combustibili gazoşi. Partea 1-1: Securitate. Generalităţi

SR EN 30-2-1:2001/A1:2004 Aparate de gătit casnice care utilizează combustibili gazoşi. Partea 2-1: Utilizarea raţională a energiei. Generalităţi

SR EN 461:2002/A1:2004 Specificaţii pentru aparatele care funcţionează exclusiv cu gaz petrolier lichefiat. Aparate de încălzire, care nu se utilizează pentru
uz casnic, fără racordare la coş, cu debit mai mic de 10 kW

SR EN 126:2004 Robinete multifunctionale pentru aparate care utilizeaza combustibili gazosi

SR EN 26:2000/A2:2004 Aparate de producere instantanee a apei calde menajere echipate cu arzătoare atmosferice utilizând combustibil gazos

17 of 63 18.06.2009 12:06
Lista standardelor adoptate prin metoda traducerii, http://www.asro.ro/romana/abonamente/ofertacan/OfertaCAN2005.htm

SR EN 13410:2002 Aparate de încălzit cu radiaţie care utilizează combustibili gazoşi. Cerinţe de ventilare a spaţiilor pentru alte utilizări decât cele
casnice

Sectorul F
Grupa F0
Subgrupa F01 Norme si reguli

SR EN 60447:2004 Principii fundamentale şi de securitate pentru interfaţa om-maşină, marcare şi identificare. Principii de operare

Sectorul F
Grupa F0
Subgrupa F08 Compatibilitate electromagnetica si perturbatii radioelectrice

SR EN 300 339:2003 Compatibilitate electromagnetica si probleme ale spectrului radio (ERM). Compatibilitate electromagnetica în general (CEM),
pentru echipamente de radiocomunicatii

SR EN 300 330-2 V1.1.1:2003 Compatibilitate electromagnetica si probleme ale spectrului radio (ERM). Dispozitive de mica distanta (SRD). Echipamente radio
în domeniul de frecvente de la 9 kHz pâna la 25 MHz si sisteme cu bucla inductiva în domeniul de frecvente de la 9 kHz pâna la
30 MHz. Partea 2: EN armonizat sub Articolul 3.2 al Directivei R &TTE

SR EN 300 113-1 V1.4.1:2004 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Serviciul mobil terestru. Echipamente radio destinate
pentru transmisii de date (şi/sau vorbire) care utilizează modulaţie cu înfăşurătoare constantă sau variabilă şi au un conector de
antenă. Partea 1: Caracteristici tehnice şi metode de măsurare

SR EN 300 086-1:2004 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Serviciul mobil terestru. Echipamente radio cu un
conector RF intern sau exterior destinate în primul rând vorbirii analogice. Partea 1: Caracteristici tehnice şi metode de măsurare

SR EN 300 440-2 V1.1.1:2003 Compatibilitate electromagnetica si probleme ale spectrului radio (ERM). Dispozitive pentru distanta mica (SRD). Echipamente
radio destinate a fi utilizate în banda de frecvente de la 1 GHz pâna la 40 GHz. Partea 2: EN armonizat sub Articolul 3.2 al
Directivei R&TTE

SR EN 300 279 V.1.2.1:2003 Compatibilitate electromagnetica si probleme ale spectrului radio (ERM). Standard de compatibilitate electromagnetica (CEM)
pentru echipamentele radio private (PMR) din serviciul mobil terestru si echipamentele auxiliare (vocale si/sau nonvocale)

SR EN 300 440-1 V1.3.1:2004 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Dispozitive pentru distanţă mică (SRD). Echipamente
radio destinate a fi utilizate în banda de frecvenţe de la 1 GHz până la 40 GHz. Partea 1: Caracteristici tehnice şi metode de

SR EN 300 422-2 V1.1.1:2003 Compatibilitate electromagnetica si probleme ale spectrului radio (ERM): Microfoane fara fir în domeniul de frecvente de la 25
MHz pâna la 3 GHz. Partea 2: EN armonizat sub Articolul 3.2 al Directivei R&TTE

18 of 63 18.06.2009 12:06
Lista standardelor adoptate prin metoda traducerii, http://www.asro.ro/romana/abonamente/ofertacan/OfertaCAN2005.htm

SR EN 300 330-1 V1.3.2:2004 Compatibilitatea electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Dispozitive de mică distanţă (SRD). Echipamente radio
în domeniul de frecvenţe de la 9 kHz până la 25 MHz şi sisteme cu buclă inductivă în domeniul de frecvenţe de la 9 kHz până
la 30 MHz. Partea 1: Caracteristici tehnice şi metode de încercare

SR EN 300 422-1 V1.2.2:2004 Compatibilitate electromagnetica si probleme ale spectrului radio (ERM). Microfoane fara fir în domeniul de frecvente de la 25
MHz pâna la 3 GHz. Partea 1: Caracteristici tehnice si metode de încercare

SR EN 300 113-2 V1.2.1:2004 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Serviciul mobil terestru. Echipamente radio destinate
pentru transmisii de date (şi/sau vorbire) care utilizează modulaţie cu înfăşurătoare constantă sau variabilă şi au un conector de
antenă. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale Articolului 3.2 al Directivei R&TTE

SR EN 50370-2:2003 Compatibilitate electromagnetica (CEM). Standard de familie de produse pentru masini-unelte. Partea 2: Imunitate

SR EN 300 220-2:2004 Compatibilitate electromagnetica si probleme ale spectrului radio (ERM). Dispozitive pentru distanta mica (SRD). Echipamente
radio destinate a fi utilizate în banda de frecvente de la 25 MHz pâna la 1000 MHz cu un nivel de putere pâna la 500 mW. Partea
2: Parametrii suplimentari care nu sunt destinati evaluarii conformitatii

SR EN 300 086-2:2003 Compatibilitate electromagnetica si probleme ale spectrului radio (ERM). Serviciul mobil terestru. Echipamente radio cu un
conector RF intern sau exterior destinate în primul rând vorbirii analogice. Partea 2: EN armonizat acoperind cerintele esentiale
ale Articolului 3(2) al Directivei R&TTE

SR EN 300 220-3:2003 Compatibilitate electromagnetica si probleme ale spectrului radio (ERM). Dispozitive pentru distanta mica (SRD). Echipamente
radio destinate a fi utilizate în banda de frecvente de la 25 MHz pâna la 1000 MHz cu un nivel de putere pâna la 500 mW.
Partea 3: EN armonizat acoperind cerintele esentiale ale Articolului (3)2 al Directivei R&TTE

SR EN 300 220-1:2004 Compatibilitate electromagnetica si probleme ale spectrului radio (ERM). Dispozitive pentru distanta mica (SRD). Echipamente
radio destinate a fi utilizate în banda de frecvente de la 25 MHz pâna la 1000 MHz cu un nivel de putere pâna la 500 mW. Partea
1: Caracteristici tehnice si metode de masurare

Sectorul F
Grupa F3
Subgrupa F32 Cabluri, conducte si conductoare de bobinaj

SR EN 60885-2:2004 Metode de încercari electrice pentru cabluri electrice. Partea 2: Încercari de descarcari partiale

SR EN 60885-3:2004 Metode de încercari electrice pentru cabluri electrice. Partea 3: Metode de încercare pentru masurarea descarcarilor partiale pe
lungimi de cabluri de putere extrudate

Sectorul F

19 of 63 18.06.2009 12:06
Lista standardelor adoptate prin metoda traducerii, http://www.asro.ro/romana/abonamente/ofertacan/OfertaCAN2005.htm

Grupa F3
Subgrupa F34 Materiale electroizolante

20 of 63 18.06.2009 12:06
Lista standardelor adoptate prin metoda traducerii, http://www.asro.ro/romana/abonamente/ofertacan/OfertaCAN2005.htm

SR HD 307.3.4 S1:2004 Specificaţie pentru compounduri pe bază de răşini polimerizabile fără solvent utilizate ca izolanţi electrici. Partea 3: Specificaţii
pentru materiale individuale. Fila 4: Compounduri pe bază de răşini poliuretanice cu umplutură

SR HD 565 S1:2004 Specificatii pentru lichide siliconice pentru utilizari electrice

Sectorul F
Grupa F4
Subgrupa F41 Masini electrice rotative

SR EN ISO 1680:2004 Acustică. Cod de încercare pentru măsurarea zgomotului aerian emis de maşinile electrice rotative

Sectorul F
Grupa F4
Subgrupa F43 Redresoare, convertoare, condensatoare de forta

SR EN 50065-2-2:2003 Transmisia semnalelor prin reţelele electrice de joasă tensiune în banda de frecvenţe de la 3 kHz până la 148,5 kHz. Partea 2-2:
Cerinţe de imunitate pentru echipamente principale de comunicaţii şi sisteme operând în domeniul de frecvenţe de la 95 kHz
până la 148,5 kHz şi densitate a fi utilizate în medii industriale

SR EN 50065-2-3:2003 Transmisia semnalelor prin reţelele electrice de joasă tensiune în banda de frecvenţe de la 3 kHz până la 148,5 kHz. Partea 2-3:
Cerinţe de imunitate pentru echipamente principale de comunicaţii şi sisteme operând în domeniul de frecvenţe de la 95 kHz
până la 148,5 kHz şi destinate a fi utilizate de către furnizorii şi distribuitorii de energie electrică

SR EN 50065-2-1:2003 Transmisia semnalelor prin reţelele electrice de joasă tensiune în banda de frecvenţe de la 3 kHz până la 148,5 kHz. Partea 2-1:
Cerinţe de imunitate pentru echipamente principale de comunicaţii şi sisteme operând în domeniul de frecvenţe de la 95 kHz
până la 148,5 kHz şi destinate a fi utilizate în medii rezidenţiale, comerciale şi uşor industriale

Sectorul F
Grupa F4
Subgrupa F44 Acumulatoare si elemente galvanice

SR EN 60993:2004 Electrolit pentru elemente cu nichel cadmiu deschise

Sectorul F
Grupa F4
Subgrupa F45 Aparataj electric de joasa tensiune

21 of 63 18.06.2009 12:06
Lista standardelor adoptate prin metoda traducerii, http://www.asro.ro/romana/abonamente/ofertacan/OfertaCAN2005.htm

SR EN 60999-2:2004 Dispozitive de conexiune. Prescripţii de securitate pentru organe de strângere cu şi fără şurub pentru conductoare de cupru.
Partea 2: Prescripţii particulare pentru organele de strângere pentru conductoare cu secţiunea de la 35 mm2 până la 300 mm2

SR EN 60974-10:2004 Echipament pentru sudare cu arc electric. Partea 10: Prescripţii referitoare la compatibilitatea electromagnetică (CEM)

SR EN 60898-1:2004 Aparate electrice mici. Întreruptoare automate pentru protecţia la supracurenţi pentru instalaţii casnice şi similare. Partea 1:
Întreruptoare automate pentru funcţionare în curent alternativ

SR EN 60950-21:2004 Echipamente pentru tehnologia informaţiei. Securitate. Partea 21: Alimentare de la distanţă

SR EN 60947-8:2004 Aparataj de joasă tensiune. Partea 8: Unităţi de comandă pentru protecţia termică incorporată (CTP) a maşinilor electrice rotative

SR EN 60947-7-3:2004 Aparataj de joasă tensiune. Partea 7-3: Echipamente accesorii. Prescripţii de securitate pentru blocuri de joncţiune cu fuzibil

SR EN 60947-5-7:2004 Aparataj de joasă tensiune. Partea 5-7: Aparate şi elemente de comutaţie pentru circuite de comandă. Prescripţii pentru
detectoare de proximitate cu ieşire analogică

SR EN 60947-6-2:2004 Aparataj de joasa tensiune. Partea 6-2: Echipamente cu functii multiple. Aparate (sau echipament) de comutatie, de comanda si
de protectie (ACP)

SR EN 60947-2:2004 Aparataj de joasă tensiune. Partea 2: Întreruptoare automate

SR EN 60950-1:2002/A11:2004 Echipamente pentru tehnologia informaţiei. Securitate. Partea 1: Prescripţii generale

Sectorul F
Grupa F4
Subgrupa F47 Aparate si echipamente pentru medii explozive

SR EN 60079-14:2004 Aparatură electrică pentru atmosfere explozive gazoase. Partea 14: Instalaţii electrice utilizate în atmosfere periculoase (altele
decât minele)

SR EN 13673-1:2004 Determinarea presiunii maxime de explozie şi a vitezei maxime de creştere a presiunii gazelor şi vaporilor. Partea 1:
Determinarea presiunii maxime de explozie

SR EN 61779-1:2004 Aparatură electrică pentru detectarea şi măsurarea gazelor inflamabile. Partea 1: Cerinţe generale şi metode de încercare

SR EN 61779-2:2004 Aparatură electrică pentru detectarea şi măsurarea gazelor inflamabile. Partea 2: Cerinţe de performanţă pentru aparatele din
grupa I ce indică o fracţiune volumetrică de până la 5% metan în aer

SR EN 50018:2004 Aparatură electrică pentru atmosfere potenţial explozive. Capsulare antideflagrantă "d"

22 of 63 18.06.2009 12:06
Lista standardelor adoptate prin metoda traducerii, http://www.asro.ro/romana/abonamente/ofertacan/OfertaCAN2005.htm

SR EN 50241-1:2003/A1:2004 Specificaţii pentru aparatura cu traiectorie deschisă care detectează gaze şi vapori combustibili sau toxici. Partea 1: Cerinţe
generale şi metode de încercare

SR EN 50348:2004 Echipament automat de pulverizare electrostatică pentru pulverizare de lichid neinflamabil

SR EN 50394-1:2004 Aparatură electrică pentru atmosfere potenţial explozive. Grupa I - Sisteme cu securitate intrinsecă. Partea 1: Construcţie şi
încercare

SR EN 50291:2004 Aparatură electrică pentru detectarea monoxidului de carbon în locuri de uz casnic. Metode de încercare şi cerinţe de performanţă

SR EN 50281-3:2004 Aparatură electrică destinată utilizării în prezenţa prafului combustibil. Partea 3: Clasificarea ariilor unde poate fi prezent praf
combustibil

SR EN 50271:2004 Aparatură electrică pentru detectarea şi măsurarea gazelor combustibile, a gazelor toxice sau a oxigenului. Cerinţe şi încercări
pentru aparatura ce utilizează software şi/sau tehnologii digitale

SR EN 50104:2004 Aparatura electrica pentru detectarea si masurarea oxigenului. Cerinte de performanta si metode de încercare

SR EN 60079-18:2004 Aparatură electrică pentru atmosfere explozive gazoase. Partea 18: Construcţia, încercarea şi marcarea aparatelor electrice de
tip de protecţie încapsulare "m"

SR EN 50050:2004 Aparatură electrică pentru atmosfere potenţial explozive. Echipament manual de pulverizare electrostatică

SR EN 61779-1:2004/A11:2004 Aparatură electrică pentru detectarea şi măsurarea gazelor inflamabile. Partea 1: Cerinţe generale şi metode de încercare

SR EN 50017#1977 :2004 Aparatura electrica pentru atmosfere potential explozive. Umplere cu pulbere "q"

SR EN 50017#1994 :2004 Aparatura electrica pentru atmosfere potential explozive. Umplere cu pulbere "q"

SR EN 50016:2004 Aparatură electrică pentru atmosfere potenţial explozive. Aparatură presurizată "p"

SR EN 50015#1994 :2004 Aparatura electrica pentru atmosfere potential explozive. Imersiune în ulei "o"

SR EN 50015#1977 :2004 Aparatura electrica pentru atmosfere potential explozive. Imersiune în ulei "o"

SR EN 50014:2004 Aparatură electrică pentru atmosfere potenţial explozive. Cerinţe generale

SR EN 45544-4:2004 Atmosfere la locul de muncă. Aparatură electrică utilizată pentru detectarea directă a vaporilor şi a gazelor toxice şi măsurarea
directă a concentraţiei acestora. Partea 4: Ghid pentru selectare, instalare, utilizare şi întreţinere

23 of 63 18.06.2009 12:06
Lista standardelor adoptate prin metoda traducerii, http://www.asro.ro/romana/abonamente/ofertacan/OfertaCAN2005.htm

SR EN 50059:2004 Specificaţii pentru echipamentul manual de pulverizare electrostatică a materialelor neinflamabile pentru vopsire şi finisare

24 of 63 18.06.2009 12:06
Lista standardelor adoptate prin metoda traducerii, http://www.asro.ro/romana/abonamente/ofertacan/OfertaCAN2005.htm

SR EN 61779-4:2004 Aparatură electrică pentru detectarea şi măsurarea gazelor inflamabile. Partea 4: Cerinţe de performanţă pentru aparatele din
grupa II care indică o fracţie volumetrică de până la 100% din limita inferioară de explozie

SR EN 60079-15:2004 Aparatură electrică pentru atmosfere explozive gazoase. Partea 15: Tip de protecţie "n"

SR EN 60079-10:2004 Aparatură electrică pentru atmosfere explozive gazoase. Partea 10: Clasificarea ariilor periculoase

SR EN 60079-7:2004 Aparatură electrică pentru atmosfere explozive gazoase. Partea 7: Securitate mărită "e"

SR EN 62013-1:2004 Lămpi de cască pentru mine grizutoase. Partea 1: Cerinţe generale. Construcţia şi încercarea în raport cu riscul de explozie

SR EN 13237:2004 Atmosfere potenţial explozive. Termeni şi definiţii pentru echipamentele şi sistemele de protecţie destinate utilizării în atmosfere
potenţial explozive

SR EN 61779-3:2004 Aparatură electrică pentru detectarea şi măsurarea gazelor inflamabile. Partea 3: Cerinţe de performanţă pentru aparatele din
grupa I ce indică o fracţiune volumetrică de până la 100% metan in aer

SR EN 60079-17:2004 Aparatură electrică pentru atmosfere explozive gazoase. Partea 17: Inspecţia şi întreţinerea instalaţiilor electrice în arii
periculoase (altele decât minele)

SR EN 61779-5:2004 Aparatură electrică pentru detectarea şi măsurarea gazelor inflamabile. Partea 5: Cerinţe de performanţă pentru aparatele din
grupa II care indică o fracţie volumetrică de gaz până la 100%

SR EN 50292:2004 Aparatură electrică pentru detectarea monoxidului de carbon în locuri de uz casnic. Ghid pentru selectare, instalare, utilizare şi
întreţinere

Sectorul F
Grupa F5
Subgrupa F50 Generalitati

SR EN 60909-3:2004 Curenţi de scurtcircuit în reţele electrice trifazate de curent alternativ. Partea 3: Curenţi în cazul unei duble puneri monofazate la
pământ şi curenţi parţiali de scurtcircuit prin pământ

Sectorul F
Grupa F5
Subgrupa F55 Echipament pentru linii electrice

SR EN 61477:2004/A1:2004 Lucrări sub tensiune. Prescripţii minime pentru utilizarea sculelor, dispozitivelor şi echipamentelor

SR EN 50374:2004 Nacele suspendate

25 of 63 18.06.2009 12:06
Lista standardelor adoptate prin metoda traducerii, http://www.asro.ro/romana/abonamente/ofertacan/OfertaCAN2005.htm

SR EN 61478:2003 Lucrări sub tensiune. Scări de material electroizolant

SR EN 62193:2004 Lucrări sub tensiune. Prăjini telescopice şi prăjini telescopice de măsurări

SR EN 61478:2003/A1:2004 Lucrari sub tensiune. Scari de material electroizolant

SR EN 61477:2004 Lucrări sub tensiune. Prescripţii minime pentru utilizarea sculelor, dispozitivelor şi echipamentelor

Sectorul F
Grupa F5
Subgrupa F56 Instalatii interioare

SR HD 384.4.41 S2:2004/A1:2004 Instalaţii electrice în construcţii. Partea 4: Măsuri de protecţie pentru asigurarea securităţii. Capitolul 41: Protecţia împotriva
şocurilor electrice

SR HD 384.6.61 S2:2004 Instalaţii electrice în construcţii. Partea 6-61: Verificări. Verificări la punerea în funcţiune

SR HD 384.4.42 S1:2004/A1:2004 Instalaţii electrice în construcţii. Partea 4: Măsuri de protecţie pentru asigurarea securităţii. Capitolul 42: Protecţia împotriva
efectelor termice

SR HD 384.4.42 S1:2004/A2:2004 Instalaţii electrice în construcţii. Partea 4: Măsuri de protecţie pentru asigurarea securităţii. Capitolul 42: Protecţia împotriva
efectelor termice

SR HD 384.4.41 S2:2004 Instalaţii electrice în construcţii. Partea 4: Măsuri de protecţie pentru asigurarea securităţii. Capitolul 41: Protecţia împotriva
şocurilor electrice

SR HD 384.1 S2:2004 Instalaţii electrice în construcţii. Partea 1: Domeniu de aplicare, obiect şi principii fundamentale

SR HD 384.4.43 S2:2004 Instalaţii electrice în construcţii. Partea 4: Protecţie pentru asigurarea securităţii. Capitolul 43: Protecţie împotriva supracurenţilor

SR HD 384.4.443 S1:2004 Instalaţii electrice în construcţii. Partea 4: Protecţie pentru asigurarea securităţii. Capitolul 44: Protecţie împotriva
supratensiunilor. Secţiunea 443: Protecţie împotriva supratensiunilor de origine atmosferică sau de comutaţie

SR HD 384.4.42 S1:2004 Instalaţii electrice în construcţii. Partea 4: Măsuri de protecţie pentru asigurarea securităţii. Capitolul 42: Protecţia împotriva
efectelor termice

SR HD 384.4.46 S2:2004 Instalaţii electrice în construcţii. Partea 4: Protecţie pentru asigurarea securităţii. Capitolul 46: Secţionare şi comandă

SR HD 384.4.47 S2:2004 Instalaţii electrice în construcţii. Partea 4: Măsuri de protecţie pentru asigurarea securităţii. Capitolul 47: Utilizarea măsurilor de
protecţie pentru asigurarea securităţii. Secţiunea 470: Generalităţi. Secţiunea 471: Măsuri de protecţie împotriva şocurilor electrice

26 of 63 18.06.2009 12:06
Lista standardelor adoptate prin metoda traducerii, http://www.asro.ro/romana/abonamente/ofertacan/OfertaCAN2005.htm

SR HD 384.4.473 S1:2004 Instalaţii electrice în construcţii. Partea 4: Măsuri de protecţie pentru asigurarea securităţii. Capitolul 47: Utilizarea măsurilor de
protecţie pentru asigurarea securităţii. Secţiunea 473: Măsuri de protecţie împotriva supracurenţilor

SR HD 384.7.711 S1:2004 Instalaţii electrice în construcţii. Partea 7-711: Reguli pentru instalaţii şi amplasamente speciale. Expoziţii, spectacole şi standuri

SR HD 384.5.52 S1:2004 Instalaţii electrice în construcţii. Partea 5: Alegerea şi montarea echipamentelor electrice. Capitolul 52: Sisteme de pozare

SR HD 384.7.702 S2:2004 Instalaţii electrice în construcţii. Partea 7: Reglementări pentru instalaţii şi amplasamente speciale. Secţiunea 702: Piscine şi alte
bazine

SR HD 384.5.52 S1:2004/A1:2004 Instalaţii electrice în construcţii. Partea 5: Alegerea şi montarea echipamentelor electrice. Capitolul 52: Sisteme de pozare

SR HD 384.3 S2:2004 Instalaţii electrice în construcţii. Partea 3: Determinarea caracteristicilor generale

SR HD 384.5.51 S2:2004 Instalaţii electrice în construcţii. Partea 5: Alegerea şi montarea echipamentelor electrice. Capitolul 51: Reguli generale

Sectorul F
Grupa F6
Subgrupa F60 Generalitati

SR EN 50090-4-2:2004 Sisteme electronice pentru locuinţe şi clădiri (HBES). Partea 4-2: Straturi independente de suport. Stratul de transport, stratul de
reţea şi părţile generale ale stratului legăturilor de date pentru HBES Clasă 1

Sectorul F
Grupa F6
Subgrupa F61 Iluminat electric

SR EN 60598-2-10:2004 Corpuri de iluminat. Partea 2-10: Condiţii speciale. Corpuri de iluminat portabile destinate copiilor

SR EN 60598-2-22:2004 Corpuri de iluminat. Partea 2-22: Condiţii speciale. Corpuri de iluminat pentru iluminatul de siguranţă

SR EN 60598-2-22:2004/A1:2004 Corpuri de iluminat. Partea 2-22: Condiţii speciale. Corpuri de iluminat pentru iluminatul de siguranţă

SR EN 60598-2-3:2004 Corpuri de iluminat. Partea 2-3: Condiţii speciale. Corpuri de iluminat pentru iluminatul public

27 of 63 18.06.2009 12:06
Lista standardelor adoptate prin metoda traducerii, http://www.asro.ro/romana/abonamente/ofertacan/OfertaCAN2005.htm

Sectorul F
Grupa F6
Subgrupa F62 Aparate electrocasnice

SR EN 60704-2-3:2004 Aparate electrice de uz casnic şi scopuri similare. Cod de încercare pentru determinarea zgomotului transmis prin aer. Partea 2-
3: Prescripţii specifice pentru maşini de spălat vase

SR EN 60704-2-13:2001 Aparate electrice de uz casnic şi scopuri similare. Cod de încercări pentru determinarea zgomotului transmis prin aer. Partea 2-
13: Prescripţii particulare pentru hotele de bucătărie

SR EN 60335-2-70:2004 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-70: Prescripţii particulare pentru maşini de muls

SR EN 60335-2-74:2004 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-74:Prescripţii particulare pentru termoplonjoare
portabile

SR EN 60335-2-27:2004 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-27: Prescripţii particulare pentru aparate de expunere a
pielii la radiaţii ultraviolete şi infraroşii

SR EN 60335-2-101:2004 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-101: Prescripţii particulare pentru vaporizatoare

SR EN 60335-2-66:2004 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-66: Prescripţii particulare pentru dispozitive de încălzit
saltele cu apă

SR EN 50304:2001 Cuptoare electrice pentru uz casnic. Metode de măsurare a consumului de energie

SR EN 60335-2-44:2004 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-44: Prescripţii particulare pentru maşini de călcat

SR EN 60745-1:2004 Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 1: Prescripţii generale

SR EN 60704-2-1:2001 Aparate electrice de uz casnic şi scopuri similare. Cod de încercări pentru determinarea zgomotului transmis prin aer. Partea 2-1:
Prescripţii particulare pentru aspiratoarele de praf

SR EN 61029-2-4:2003 Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile. Partea 2-4: Prescriptii particulare pentru polizoare de banc

SR EN 61029-2-9:2003 Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile. Partea 2-9: Prescripţii particulare pentru ferăstraie unghiulare

Sectorul F
Grupa F6
Subgrupa F64 Aparate electromedicale

28 of 63 18.06.2009 12:06
Lista standardelor adoptate prin metoda traducerii, http://www.asro.ro/romana/abonamente/ofertacan/OfertaCAN2005.htm

SR EN 62220-1:2004 Aparate electromedicale. Caracteristicile aparatelor imagistice cu radiaţii X digitale. Partea 1: Determinarea eficienţei cuantice de
detecţie

SR EN 61676:2004 Aparate electromedicale. Instrumente dozimetrice utilizate pentru măsurări neinvazive a tensiunii tubului cu radiaţii X în radiologia
de diagnostic

SR EN 60601-2-26:2004 Aparate electromedicale. Partea 2-26: Cerinţe particulare de securitate pentru electroencefalografe

SR EN 60601-2-33:2004 Aparate electromedicale. Partea 2-33: Cerinţe particulare de securitate pentru aparate cu rezonanţă magnetică utilizate pentru
diagnostic medical

SR EN ISO 18104:2004 Informatică medicală. Integrarea unui model de terminologie de referinţă pentru asistenţa medicală

Sectorul F
Grupa F6
Subgrupa F67 Aparataj electric pentru autovehicule

SR EN ISO 8092-3:2004 Vehicule rutiere. Conexiuni pentru cablaje electrice montate pe vehicul. Partea 3: Fise plate masculine pentru conexiuni
multipolare. Dimensiuni si prescriptii specifice

SR EN ISO 8092-4:2004 Vehicule rutiere. Conexiuni pentru cablaje electrice montate pe vehicul. Partea 4: Fise rotunde masculine pentru conexiuni uni si
multipolare. Dimensiuni si prescriptii specifice

Sectorul F
Grupa F6
Subgrupa F69 Diverse

SR EN 50144-2-3:2003/A1:2003 Securitatea uneltelor electrice cu motor portabile. Partea 2-3: Prescripţii particulare pentru polizoare, maşini de lustruit de tip disc
şi maşini de şlefuit

Sectorul F
Grupa F7
Subgrupa F71 Retele si telecomunicatii

SR EN 50065-4-2:2003/A1:2004 Transmisiunea semnalelor prin instalaţii electrice de joasă tensiune în domeniul de frecvenţe de la 3kHz până la 148,5kHz. Partea
4-2: Filtre de decuplare de joasă tensiune. Cerinţe de securitate

SR EN 50065-4-4:2004 Transmisiunea semnalelor prin instalaţii electrice de joasă tensiune în domeniul de frecvenţe de la 3kHz până la 148kHz. Partea
4-4: Filtre de decuplare de joasă tensiune. Filtre de impedanţă

29 of 63 18.06.2009 12:06
Lista standardelor adoptate prin metoda traducerii, http://www.asro.ro/romana/abonamente/ofertacan/OfertaCAN2005.htm

SR EN 50174-3:2004 Tehnologia informaţiei. Instalaţie de cablare. Partea 3: Planificare şi tehnici de instalare la exteriorul clădirilor

SR 6290:2004 Încrucişări între liniile de energie electrică şi liniile de telecomunicaţii

SR EN 50065-4-3:2004 Transmisiunea semnalelor prin instalaţii electrice de joasă tensiune în domeniul de frecvenţe de la 3kHz la 148,5kHz. Partea 4-3:
Filtre de decuplare de joasă tensiune. Filtre de intrare

SR EN 50065-4-1:2004 Transmisiunea semnalelor prin instalaţii electrice de joasă tensiune în domeniul de frecvenţe de la 3kHz la 148kHz. Partea 4-1:
Filtre de decuplare de joasă tensiune. Specificaţie generală

Sectorul F
Grupa F7
Subgrupa F74 Radiotehnica-electronica

SR EN 60268-4:2004 Echipamente pentru sisteme electroacustice. Partea 4: Microfoane

Sectorul F
Grupa F7
Subgrupa F75 Televiziune

SR EN 50083-9:2004 Reţele de distribuţie prin cablu pentru semnale de televiziune, semnale de radiodifuziune sonoră şi servicii interactive. Partea 9:
Interfeţe pentru capete de reţea CATV/SMATV şi pentru echipamente profesionale similare pentru fluxuri de transport

Sectorul F
Grupa F7
Subgrupa F76 Componente electronice active

SR EN 60749-34:2004 Dispozitive cu semiconductoare. Metode de încercare mecanice şi climatice. Partea 34: Cicluri de putere

SR EN 60191-6-10:2004 Standardizarea mecanică a dispozitivelor cu semiconductoare. Partea 6-10: Reguli generale pentru pregătirea desenelor de
capsulă pentru dispozitivele cu semiconductoare pentru montare pe suprafaţă. Dimensiuni pentru capsule P-VSON

SR EN 60749-33:2004 Dispozitive cu semiconductoare. Metode de încercare mecanice si climatice. Partea 33: Rezistenta la umiditate accelerata.
Autoclava fara polarizare

SR EN 60749-24:2004 Dispozitive cu semiconductoare. Metode de încercare mecanice şi climatice. Partea 24: Rezistenţă la umiditate accelerată.
HAST fără polarizare

SR EN 60645-2:2003 Audiometre. Partea 2: Aparat pentru audiometrie vocală

30 of 63 18.06.2009 12:06
Lista standardelor adoptate prin metoda traducerii, http://www.asro.ro/romana/abonamente/ofertacan/OfertaCAN2005.htm

SR EN 60749-23:2004 Dispozitive cu semiconductoare.Metode de încercare mecanice şi climatice. Partea 23: Durată de viaţă în funcţionare la
temperatură înaltă

Sectorul F
Grupa F7
Subgrupa F77 Componente electronice pasive

SR EN 60249-2-4:2004 Materiale de bază pentru circuite imprimate. Partea 2: Specificaţii. Specificaţia nr.4: Foaie stratificată din fire de sticlă ţesute
impregnate cu răşină epoxidică, placată cu cupru, de calitate normală

SR EN 160201:2004 Specificaţie particulară cadru: Module electronice de microunde de calitate atestată. Aprobarea capabilităţii

SR EN 60249-2-4:2004/A3:2004 Materiale de bază pentru circuite imprimate. Partea 2: Specificaţii. Specificaţia nr.4: Foaie stratificată din fire de sticlă ţesute
impregnate cu răşină epoxidică, placată cu cupru, de calitate normală. Amendament la clauzele 4,5,6 şi 7 şi la tabelul VI din
standardul de bază

Sectorul F
Grupa F8
Subgrupa F81 Aparate si elemente electrice

SR EN 61496-1:2004 Securitatea maşinilor. Echipamente de protecţie electrosensibile. Partea 1: Cerinţe generale şi încercări

Sectorul F
Grupa F8
Subgrupa F88 Masurarea si conducerea proceselor industriale

SR EN 61131-2:2004 Automate programabile. Partea 2: Cerinţe şi încercări ale echipamentelor

SR EN 60534-5:2004 Robinete de reglare pentru procesele industriale. Partea 5: Marcare

SR EN 60873-2:2004 Înregistratoare analogice electrice şi pneumatice cu diagramă utilizate în sistemele de comandă a proceselor industriale. Partea
2: Ghid pentru inspecţie şi încercări de rutină

Sectorul G
Grupa G0
Subgrupa G06 Fizica constructiilor. Termotehnica, higrotehnica, acustica si iluminatul natural în constructii

31 of 63 18.06.2009 12:06
Lista standardelor adoptate prin metoda traducerii, http://www.asro.ro/romana/abonamente/ofertacan/OfertaCAN2005.htm

SR EN ISO 15927-1:2004 Performanţa higrotermică a clădirilor. Calculul şi prezentarea datelor climatice. Partea 1: Mediile lunare şi anuale ale elementelor
meteorologice simple

SR EN ISO 15148:2004 Performanţa higrotermică a materialelor şi produselor pentru construcţii. Determinarea coeficientului de absorbţie a apei prin
scufundare parţială

SR EN ISO 13787:2004 Produse pentru izolarea termică a echipamentelor din clădiri şi a instalaţiilor industriale. Determinarea conductivităţii termice
declarate

SR EN ISO 15186-1:2004 Măsurarea izolării acustice în clădiri şi a elementelor de construcţii folosind intensitatea acustică. Partea 1: Măsurări în laborator

SR EN 13363-1:2004 Dispozitive de protecţie solară aplicate vitrajelor. Calculul factorului de transmisie solară şi luminoasă. Partea 1: Metodă
simplificată

SR EN 40-3-3:2004 Stâlpi pentru iluminatul public. Partea 3-3: Proiectare şi verificare. Verificare prin calcule

SR EN ISO 354:2004 Acustică. Măsurarea absorbţiei acustice în cameră de reverberaţie

SR EN ISO 10077-2:2004 Performanţa termică a ferestrelor, uşilor şi obloanelor. Calculul coeficientului de transfer termic. Partea 2: Metoda numerică
pentru profile de tâmplărie

SR EN ISO 14683:2004 Punţi termice în clădiri. Transmitanţă termică liniară. Metode simplificate şi valori aproximate

SR EN ISO 6946:1998/A1:2004 Părţi şi elemente de construcţie. Rezistenţă termică şi transmitanţă termică. Metodă de calcul

SR EN ISO 12241:2004 Izolarea termică a instalaţiilor pentru construcţii şi a instalaţiilor industriale. Reguli de calcul

SR EN 12464-1:2004 Lumina si iluminat. Iluminatul locurilor de munca. Partea 1: Locuri de munca interioare

Sectorul G
Grupa G0
Subgrupa G07 Masuri de siguranta contra incendiilor

SR ENV 1187:2004 Metode de încercare a acoperişurilor la expunerea la un foc exterior

SR EN 1846-3:2003 Autospeciale de stingere a incendiilor si de salvare. Partea 3: Echipament instalat permanent. Securitate si performanta

SR EN 13823:2002 Încercari de reactie la foc ale produselor pentru constructii. Produse pentru constructii cu exceptia produselor pentru pardoseli
expuse la solicitare termica a unui singur obiect arzând

32 of 63 18.06.2009 12:06
Lista standardelor adoptate prin metoda traducerii, http://www.asro.ro/romana/abonamente/ofertacan/OfertaCAN2005.htm

SR EN 12101-3:2003 Sisteme de control a caldurii si a fumului. Partea 3: Specificatii pentru ventilatoare de evacuare a caldurii si a fumului

33 of 63 18.06.2009 12:06
Lista standardelor adoptate prin metoda traducerii, http://www.asro.ro/romana/abonamente/ofertacan/OfertaCAN2005.htm

SR EN 13238:2002 Încercari de reactie la foc ale produselor pentru constructii. Modul de efectuare a conditionarii si reguli generale de alegere a
substraturilor

SR EN 13501-1:2002 Clasificarea produselor pentru constructii în functie de comportarea la foc. Partea 1: Clasificarea în functie de rezultatele
încercarilor de reactie la foc

SR EN 1366-2:2002 Încercari de rezistenta la foc pentru instalatii tehnice. Partea 2: Clapete antifoc

SR EN 1366-1:2002 Încercari de rezistenta la foc pentru instalatii tehnice. Partea 1: Conducte

SR EN 1366-5:2004 Încercari de rezistenta la foc pentru instalatii tehnice. Partea 5: Canale pentru instalatii tehnice

SR EN 12845:2004 Instalatii fixe de lupta împotriva incendiului. Sisteme automate de stingere tip sprinkler. Calcul, instalare si întretinere

SR EN ISO 9239-1:2002 Încercari de reactie la foc ale produselor pentru pardoseli. Partea 1: Determinarea comportarii la foc cu ajutorul unei surse de
caldura radianta

SR EN 13501-2:2004 Clasificare la foc a produselor pentru constructii si a elementelor de constructie. Partea 2: Clasificare pe baza rezultatelor
încercarilor de rezistenta la foc, excluzând instalatiile de ventilare

Sectorul G
Grupa G1
Subgrupa G11 Actiuni în constructii

SR EN 1991-1-2:2004 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-2: Acţiuni generale - Acţiuni asupra structurilor expuse la foc

SR EN 1991-1-1:2004 Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-1: Actiuni generale. Greutati specifice, greutati proprii, încercari utile pentru cladiri

SR EN 1990:2004 Eurocod: Bazele proiectării structurilor

Sectorul G
Grupa G2
Subgrupa G20 Generalitati

SR EN ISO 14688-1:2004 Cercetări şi încercări geotehnice. Identificarea şi clasificarea pământurilor. Partea 1: Identificare şi descriere

SR EN 12699:2004 Execuţia lucrărilor geotehnice speciale. Piloţi de îndesare

34 of 63 18.06.2009 12:06
Lista standardelor adoptate prin metoda traducerii, http://www.asro.ro/romana/abonamente/ofertacan/OfertaCAN2005.htm

SR EN 1537:2002 Execuţia lucrărilor geotehnice speciale. Ancoraje în teren

Sectorul G
Grupa G2
Subgrupa G21 Prescriptii de calcul

SR EN 1536:2004 Execuţia lucrărilor geotehnice speciale. Piloţi foraţi

Sectorul G
Grupa G3
Subgrupa G31 Structuri de beton

SR EN 13391:2004 Încercări mecanice privind procedeele de precomprimare cu armătură postîntinsă

Sectorul G
Grupa G3
Subgrupa G32 Structuri de metal

SR EN 1856-1:2004 Coşuri de fum. Condiţii pentru coşuri de fum metalice. Partea 1: Componente ale sistemelor coşurilor de fum

Sectorul G
Grupa G3
Subgrupa G33 Structuri de zidarie

SR EN 845-3:2004 Specificaţie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 3: Plase de oţel pentru armarea îmbinărilor orizontale

SR EN 771-3:2004 Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 3: Elemente pentru zidărie de beton cu agregate (agregate grele şi uşoare)

SR EN 771-4:2004 Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 4: Elemente pentru zidărie de beton celular autoclavizat

SR EN 845-1:2004 Specificaţie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 1: Agrafe, bride de fixare, etriere suport şi console

SR EN 845-2:2004 Specificaţie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 2: Buiandrugi

SR EN 1858:2004 Coşuri de fum. Componente. Blocuri canal de beton cu pereţi simpli sau cu mai mulţi pereţi

35 of 63 18.06.2009 12:06
Lista standardelor adoptate prin metoda traducerii, http://www.asro.ro/romana/abonamente/ofertacan/OfertaCAN2005.htm

SR EN 12446:2004 Coşuri de fum. Componente. Anvelope exterioare de beton

SR EN 13084-4:2004 Coşuri independente. Partea 4: Canale interioare din cărămizi de argilă arsă. Proiectare şi execuţie

SR EN 13384-1:2004 Coşuri de fum. Metode de calcul de termodinamica fluidelor. Partea 1: Coşuri care deservesc un singur aparat

SR EN 13384-2:2004 Coşuri de fum. Metode de calcul de termodinamica fluidelor. Partea 2: Coşuri care deservesc mai multe aparate de încălzire

SR EN 1443:2004 Coşuri de fum. Condiţii generale

SR EN 1857:2004 Coşuri de fum. Componente. Canale interioare de beton

Sectorul G
Grupa G3
Subgrupa G34 Structuri de lemn

SR EN 12510:2002 Stâlpi de lemn pentru linii aeriene. Criterii de sortare dupa rezistenta

SR EN 384:2004 Lemn de construcţie. Determinarea valorilor caracteristice ale proprietăţilor mecanice şi ale masei volumice

SR EN 12509:2002 Stâlpi de lemn pentru linii aeriene. Metode de încercare. Determinarea modulului de elasticitate, a rezistentei la încovoiere, a
densitatii si a continutului de umiditate

SR EN 12511:2002 Stâlpi de lemn pentru linii aeriene. Determinarea valorilor caracteristice

SR EN 1194:2002 Structuri de lemn. Lemn lamelat încleiat. Clase de rezistenta si determinarea valorilor caracteristice

SR EN 12479:2002 Stâlpi de lemn pentru linii aeriene. Dimensiuni. Metode de masurare si abateri admisibile

SR EN 12465:2002 Stâlpi de lemn pentru linii aeriene. Conditii privind durabilitatea

SR EN 408:2004 Structuri de lemn. Lemn masiv şi lemn lamelat încleiat. Determinarea anumitor proprietăţi fizice şi mecanice

SR EN 385:2002 Îmbinari cu placi metalice cu dinti multipli, în lemn de constructie. Conditii de performanta si cerinte minime la fabricatie

SR EN 14251:2004 Lemn rotund pentru construcţii. Metode de încercare

36 of 63 18.06.2009 12:06
Lista standardelor adoptate prin metoda traducerii, http://www.asro.ro/romana/abonamente/ofertacan/OfertaCAN2005.htm

SR EN 13271:2002/AC:2004 Organe de fixare pentru lemn. Valori caracteristice pentru capacitatea de rezistenţă şi pentru modulul de alunecare pentru
îmbinări cu piese de fixare

SR EN 338:2004 Lemn pentru construcţii. Clase de rezistenţă

SR EN 336:2004 Lemn pentru construcţii. Dimensiuni, abateri admisibile

Sectorul G
Grupa G4
Subgrupa G40 Generalitati

SR EN 81-72:2004 Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Aplicaţii particulare pentru ascensoare de persoane şi materiale.
Partea 72: Ascensoare de pompieri

SR EN 81-28:2004 Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Ascensoare de persoane şi de materiale. Partea 28: Alarmă la
distanţă pentru ascensoare de persoane şi ascensoare de materiale

Sectorul G
Grupa G4
Subgrupa G41 Prescriptii de calcul si alcatuire

SR EN 81-58:2004 Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Examinare şi încercări. Partea 58: Încercarea de rezistenţă la
foc a uşilor de palier

Sectorul G
Grupa G4
Subgrupa G46 Prefabricate de beton

SR EN 1520:2003 Elemente prefabricate armate de beton cu agregate uşoare cu structură deschisă

SR EN 12839:2002 Produse prefabricate de beton. Elemente pentru închidere

SR EN 1520:2003/AC:2004 Elemente prefabricate armate de beton cu agregate uşoare cu structură deschisă

SR EN 13198:2004 Produse prefabricate de beton. Mobilier pentru stradă şi grădină

37 of 63 18.06.2009 12:06
Lista standardelor adoptate prin metoda traducerii, http://www.asro.ro/romana/abonamente/ofertacan/OfertaCAN2005.htm

Sectorul G
Grupa G4
Subgrupa G49 Diverse

SR EN 12618-1:2004 Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Metode de încercari. Partea 1: Aderenta si capacitatea de
alungire a produselor de injectie cu ductilitate limitata

SR EN 12637-3:2004 Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Metode de încercare. Compatibilitatea produselor de
injectie. Partea 3: Efectul produselor de injectie asupra elastomerilor

SR EN 12617-1:2004 Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Metode de încercari. Partea 1: Determinarea contractiei
liniare pentru polimeri si sisteme de protectie a suprafetei (SPS)

Sectorul G
Grupa G5
Subgrupa G54 Alimentari cu apa si canalizari

SR EN 858-2:2004 Separatoare de lichide uşoare (de exemplu hidrocarburi). Partea 2: Alegerea dimensiunilor nominale, instalare, operare şi întreţinere

SR EN 13508-1:2004 Starea reţelelor de canalizare în exteriorul clădirilor. Partea 1: Cerinţe generale

SR EN 12255-12:2004 Statii de epurare. Partea 12: Control si automatizare

SR EN 12255-15:2004 Statii de epurare. Partea 15: Masurarea transferului de oxigen în apa curata în bazinele de aerare ale statiilor de epurare cu
namol activat

SR EN 12566-1:2002/A1:2004 Staţii mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE. Partea 1: Fose septice prefabricate

Sectorul G
Grupa G7
Subgrupa G71 Drumuri

SR 599:2004 Lucrări de drumuri. Tratamente bituminoase. Condiţii de calitate

SR EN 12274-4:2004 Mixturi asfaltice preparate la rece. Metodă de încercare. Partea 4: Determinarea coeziunii mixturii

SR EN 12697-23:2004 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 23: Determinarea rezistenţei la tracţiune
indirectă a epruvetelor bituminoase

38 of 63 18.06.2009 12:06
Lista standardelor adoptate prin metoda traducerii, http://www.asro.ro/romana/abonamente/ofertacan/OfertaCAN2005.htm

SR EN 12272-3:2004 Tratamente bituminoase. Metodă de încercare. Partea 3: Determinarea adezivităţii liant-agregat prin încercare cu placa Vialit

SR EN 12274-5:2004 Mixturi asfaltice preparate la rece. Metodă de încercare. Partea 5: Determinarea uzurii

SR EN 12274-2:2004 Mixturi asfaltice preparate la rece. Metodă de încercare. Partea 2: Determinarea conţinutului de bitum rezidual

SR EN 12697-15:2004 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 15: Determinarea sensibilităţii la segregare

SR EN 12697-8:2004 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 8: Determinarea caracteristicilor
volumetrice ale epruvetelor bituminoase

SR EN 12697-36:2004 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 36: Determinarea grosimilor îmbracamintii
asfaltice

SR EN 12697-32:2004 Mixturi bituminoase. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 32: Compactarea mixturilor asfaltice
în laborator cu compactorul vibrator

SR EN 12697-6:2004 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 6: Determinarea masei volumice
aparente a epruvetelor bituminoase

SR EN 13285:2004 Amestecuri de agregate nelegate. Specificaţii

SR EN 12697-37:2004 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 37: Încercarea cu nisip cald a adeziunii
liantului pe agregate preanrobate pentru HRA (asfalt turnat la cald)

Sectorul G
Grupa G7
Subgrupa G75 Siguranta circulatiei

SR 1244-2:2004 Siguranta circulatiei. Treceri la nivel cu calea ferata. Partea 2: Instalatii neautomate - Prescriptii

SR 1848-7:2004 Semnalizare rutiera. Marcaje rutiere

SR 1848-2:2004 Semnalizare rutiera. Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera. Prescriptii tehnice

SR EN 1423:1999/A1:2004 Produse pentru marcare rutieră. Produse de pulverizare. Microbile de sticlă, granule antiderapante şi amestecul celor două
componente

SR 1848-3:2004 Semnalizare rutiera. Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera. Scriere, mod de alcatuire

39 of 63 18.06.2009 12:06
Lista standardelor adoptate prin metoda traducerii, http://www.asro.ro/romana/abonamente/ofertacan/OfertaCAN2005.htm

SR EN 12676-1:2002/A1:2004 Sisteme rutiere antiorbire. Partea 1: Performanţe şi caracteristici

SR EN 1424:1999/A1:2004 Produse pentru marcare rutieră. Microbile de sticlă preamestecate

SR EN 1436:1999/A1:2004 Produse pentru marcare rutieră. Performanţe ale marcajelor rutiere

SR 1848-1:2004 Semnalizare rutiera. Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera. Clasificare, simboluri si amplasare

SR EN 1463-1:1999/A1:2004 Produse pentru marcare rutieră. Butoane retroreflectorizante. Partea 1: Condiţii iniţiale de performanţă

Sectorul G
Grupa G8
Subgrupa G85 Instalatii de gaze

SR EN 12279:2001 Sisteme de alimentare cu gaze. Instalatii de reducere - reglare a presiunii de gaz care fac parte din bransamente. Prescriptii
functionale

Sectorul H
Grupa H1
Subgrupa H11 Pietre naturale pentru constructii

SR EN 12372:2001/AC:2004 Metode de încercare a pietrei naturale. Determinarea rezistentei la flexiune sub sarcina concentrata

SR EN 1467:2004 Piatră naturală. Blocuri brute. Specificaţii

SR EN 1468:2004 Piatră naturală. Plăci brute. Specificaţii

SR EN 14147:2004 Metode de încercare a pietrei naturale. Determinarea rezistenţei la îmbătrânire prin acţiunea ceţii saline

SR EN 12670:2002 Piatra naturala. Terminologie

Sectorul H
Grupa H1
Subgrupa H12 Agregate si produse din piatra

SR EN 1744-1:2004 Încercări pentru determinarea proprietăţilor chimice ale agregatelor. Partea 1: Analiză chimică

40 of 63 18.06.2009 12:06
Lista standardelor adoptate prin metoda traducerii, http://www.asro.ro/romana/abonamente/ofertacan/OfertaCAN2005.htm

Sectorul H
Grupa H2
Subgrupa H23 Ciment

SR EN 14216:2004 Ciment. Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate ale cimenturilor speciale cu căldură de hidratare foarte redusă

SR EN 197-4:2004 Ciment. Partea 4: Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate pentru cimenturi de furnal cu rezistenţă iniţială mică

SR EN 196-9:2004 Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 9: Căldura de hidratare. Metoda semiadiabatică

SR EN 413-1:2004 Ciment pentru zidărie. Partea 1: Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate

SR EN 197-1:2002/A1:2004 Ciment. Partea 1: Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate ale cimenturilor uzuale

SR EN 196-8:2004 Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 9: Căldura de hidratare. Metoda prin dizolvare

Sectorul H
Grupa H2
Subgrupa H24 Adaosuri hidraulice si lianti hidraulici latenti

SR EN 451-1:2004 Metoda de încercare a cenusilor zburatoare. Partea 1: Determinarea continutului de oxid de calciu liber

Sectorul H
Grupa H3
Subgrupa H31 Betoane si mortare

SR EN 998-2:2004 Specificaţie a mortarelor pentru zidărie. Partea 2: Mortare pentru zidărie

SR EN 1340:2004 Elemente de borduri de beton. Condiţii şi metode de încercări

SR EN 934-3:2004 Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 3: Aditivi pentru mortar de zidărie. Definiţii, condiţii, conformitate, marcare şi
etichetare

SR EN 523:2004 Teci de bandă de oţel pentru cabluri de precomprimare. Terminologie, condiţii, control de calitate

SR EN 1015-21:2004 Metode de încercare a mortarelor pentru zidarie. Partea 21: Determinarea compatibilitatii mortarelor de exterior pentru tencuiala
monostrat cu suporturi

41 of 63 18.06.2009 12:06
Lista standardelor adoptate prin metoda traducerii, http://www.asro.ro/romana/abonamente/ofertacan/OfertaCAN2005.htm

SR EN 998-1:2004 Specificaţie a mortarelor pentru zidărie. Partea 1: Mortare pentru tencuire şi gletuire

Sectorul H
Grupa H3
Subgrupa H32 Produse pentru pardoseli si lucrari de drumuri

SR EN 1339:2004 Dale de beton. Condiţii şi metode de încercări

SR EN 1338:2004 Pavele de beton. Condiţii şi metode de încercări

Sectorul H
Grupa H5
Subgrupa H52 Faianta si teracota

SR EN 14411:2004 Plăci şi dale ceramice. Definiţii, clasificare, caracteristici şi marcare

Sectorul H
Grupa H5
Subgrupa H54 Portelan

SR EN 13558:2004 Specificaţii pentru folii acrilice extrudate cu impact modificat pentru căzi de duş pentru uz casnic

SR EN 13310:2004 Spălătorie de bucătărie. Condiţii de funcţionare şi metode de încercare

SR EN 251:2004 Căzi de duş. Cote de racordare

SR EN 232:2004 Căzi de baie. Cote de racordare

SR EN 13559:2004 Specificaţii pentru folii acrilice/ABS coextrudate cu impact modificat pentru căzi de baie şi căzi de duş pentru uz casnic

SR EN 997:2004 Vase WC şi vase WC cu rezervor alăturat, cu sifon integrat

Sectorul H
Grupa H6
Subgrupa H61 Sticla pentru constructii

42 of 63 18.06.2009 12:06
Lista standardelor adoptate prin metoda traducerii, http://www.asro.ro/romana/abonamente/ofertacan/OfertaCAN2005.htm

SR EN 1051-1:2004 Sticlă pentru construcţii. Cărămizi de sticlă şi dale de sticlă. Partea 1: Definiţii şi descriere

SR EN 12758:2003 Sticla pentru constructii. Vitraje si izolare acustica. Descrierea produselor si determinarea caracteristicilor

SR EN 12603:2004 Sticlă pentru construcţii. Proceduri de adecvare a repartiţiei şi intervale de încredere a datelor de rezistenţă a geamului cu ajutorul
repartiţiei Weibull

SR EN 12600:2004 Sticlă pentru construcţii. Încercare cu pendul. Metodă de încercare la impact şi clasificare a geamului plan

SR EN 1096-2:2002 Sticla pentru constructii. Geam peliculizat. Partea 2: Conditii si metode de încercare a durabilitatii peliculelor de clasa A, B si S

SR EN 1096-3:2002 Sticla pentru constructii. Geam peliculizat. Partea 3: Conditii si metode de încercare a durabilitatii peliculelor de clasa C si D

SR EN 357:2002 Sticla pentru constructii. Elemente vitrate rezistente la foc din produse de sticla transparenta sau translucida. Clasificarea
rezistentei la foc

Sectorul H
Grupa H6
Subgrupa H62 Sticla tehnica

SR EN 13541:2002 Sticla pentru constructii. Vitraje de securitate. Încercarea si clasificarea rezistentei la presiunea exploziei

SR EN 1279-1:2004 Sticlă pentru construcţii. Elemente de vitraje izolante. Partea 1: Generalităţi, toleranţe dimensionale şi reguli pentru descrierea
sistemului

SR EN 1279-4:2003 Sticla pentru constructii. Elemente de vitraje izolante. Partea 4: Metode de încercare a caracteristicilor fizice a marginilor chituite

SR EN 1279-3:2004 Sticlă pentru construcţii. Elemente de vitraje izolante. Partea 3: Metodă de încercare de lungă durată şi condiţii pentru debitul de
gaz pierdut şi toleranţele la concentraţia gazului

SR EN 1279-2:2004 Sticlă pentru construcţii. Elemente de vitraje izolate. Partea 2: Metodă de încercare de lungă durată şi condiţii pentru pătrunderea
umidităţii

Sectorul H
Grupa H7
Subgrupa H71 Materiale pentru izolatii

SR EN 13499:2004 Produse termoizolante pentru clădiri. Sisteme compozite de izolare termică la exterior (ETICS) pe bază de polistiren expandat.
Specificaţie

43 of 63 18.06.2009 12:06
Lista standardelor adoptate prin metoda traducerii, http://www.asro.ro/romana/abonamente/ofertacan/OfertaCAN2005.htm

SR EN 13498:2004 Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Determinarea rezistenţei la penetrare a sistemelor compozite de izolare termică
la exterior (ETICS)

SR EN 13497:2004 Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Determinarea rezistenţei la impact a sistemelor compozite de izolare termică la
exterior (ETICS)

SR EN 13500:2004 Produse termoizolante pentru clădiri. Sisteme compozite de izolare termică la exterior (ETICS) pe bază de vată minerală.
Specificaţie

SR EN 13793:2004 Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Determinarea comportării la încercare ciclică

SR EN 13820:2004 Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Determinarea conţinutului de substanţe organice

SR EN 13171:2003/A1:2004 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din fibre de lemn (WF). Specificaţie

SR EN 13168:2003/A1:2004 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată de lemn (WW). Specificaţie

SR EN 13167:2003/A1:2004 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din sticlă celulară (CG). Specificaţie

SR EN 13166:2003/A1:2004 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă fenolică (PF). Specificaţie

SR EN 13165:2003/A1:2004 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă rigidă de poliuretan (PUR). Specificaţie

SR EN 13164:2003/A1:2004 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă de polistiren extrudat (XPS). Specificaţie

SR EN 13169:2003/A1:2004 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din perlit expadat (EPB). Specificaţie

Sectorul H
Grupa H9
Subgrupa H94 Pardoseli

SR EN 13892-3:2004 Metode de încercare a materialelor pentru şape. Partea 3: Determinarea rezistenţei la uzură-Bohme

Sectorul K
Grupa K1
Subgrupa K11 Seminte si material saditor

SR 1347:2004 Puieti forestieri cu talie mica, semimijlocie si mijlocie

44 of 63 18.06.2009 12:06
Lista standardelor adoptate prin metoda traducerii, http://www.asro.ro/romana/abonamente/ofertacan/OfertaCAN2005.htm

SR 5971:2004 Puieti de talie mare de arbori si arbusti ornamentali

SR 2104:2004 Butasi de arbori si arbusti

SR 9503:2004 Puieti si sade de plop si salcie

Sectorul K
Grupa K2
Subgrupa K20 Generalitati

SR EN 13556:2004 Lemn rotund şi cherestea. Nomenclatorul lemnului utilizat în Europa

Sectorul K
Grupa K3
Subgrupa K32 Cherestea

SR ENV 14464:2004 Cherestea. Metodă de măsurare a cementării

Sectorul K
Grupa K3
Subgrupa K33 Furnire, placaje, panele, placi etc

SR EN 13353:2004 Panouri de lemn masiv (SWP). Cerinţe

SR EN 12369-2:2004 Placi pe baza de lemn. Valori caracteristice pentru proiectarea structurilor. Partea 2: Placaj

SR EN 312:2004 Plăci de aşchii de lemn. Condiţii

SR EN 326-3:2004 Plăci pe bază de lemn. Eşantionare, debitare şi control. Partea 3: Controlul unui lot singular de plăci

SR CEN/TS 13810-2:2004 Placi pe baza de lemn. Pardoseli liber rezemate. Partea 2: Metode de încercare

SR EN 14322:2004 Plăci pe bază de lemn. Plăci melaminate pentru utilizări interioare. Definiţie, cerinţe şi clasificare

SR EN 14323:2004 Plăci pe bază de lemn. Plăci melaminate pentru utilizări interioare. Metode de încercări

45 of 63 18.06.2009 12:06
Lista standardelor adoptate prin metoda traducerii, http://www.asro.ro/romana/abonamente/ofertacan/OfertaCAN2005.htm

Sectorul K
Grupa K4
Subgrupa K41 Tâmplarie pentru constructii

SR EN 14608:2004 Ferestre. Determinarea rezistenţei la sarcină verticală (contravântuire)

SR EN 12519:2004 Ferestre si usi pentru pietoni. Terminologie

SR EN 12046-2:2001 Forte de manevrare. Metoda de încercare. Partea 2: Usi

SR EN 13049:2004 Ferestre. Impact cu un corp moale şi greu. Metodă de încercare, cerinţe de securitate şi clasificare

SR EN 12978:2004 Uşi şi porţi pentru spaţii industriale, comerciale şi pentru garaje. Dispozitive de siguranţă pentru uşi şi porţi acţionate mecanic.
Prescripţii şi metode de încercare

SR EN 12635:2003 Usi si porti pentru spatii industriale, comerciale si pentru garaje. Instalare si utilizare

Sectorul K
Grupa K4
Subgrupa K42 Mobilier

SR EN 1957:2002 Mobilier de uz casnic. Paturi şi saltele. Metode de încercare pentru determinarea caracteristicilor funcţionale

Sectorul K
Grupa K4
Subgrupa K47 Parchet si pavele pentru pardoseli

SR EN 13228:2004 Pardoseli de lemn. Elemente de parchet de lemn masiv pentru acoperire, blocuri profil contraprofil incluse, cu un sistem de
ghidare

SR EN 13990:2004 Pardoseli de lemn. Scânduri de răşinoase pentru pardoseli

SR EN 13756:2004 Pardoseli de lemn. Terminologie

46 of 63 18.06.2009 12:06
Lista standardelor adoptate prin metoda traducerii, http://www.asro.ro/romana/abonamente/ofertacan/OfertaCAN2005.htm

Sectorul L
Grupa L1
Subgrupa L17 Oxizi, pigmenti pentru vopsele, pamânturi decolorate, colorate si produse absorbante

SR ISO 7476:2004 Tehnologia combustibililor nucleari. Determinarea uraniului în soluţii de azotat de uranil de puritate nucleară. Metoda gravimetrică

Sectorul L
Grupa L2
Subgrupa L22 Coloranti

SR EN ISO 105-C08:2004 Materiale textile. Încercări de rezistenţă a vopsirilor. Partea C08: Rezistenţa vopsirilor la spălare casnică şi industrială prin
utilizarea unui detergent de rezistenţă, fără fosfaţi, cu conţinut de activator de albire la temperatură scăzută

SR EN ISO 105-X16:2004 Materiale textile. Încercări de rezistenţă a vopsirilor. Partea X16: Rezistenţa vopsirilor la frecare. Suprafeţe mici

SR EN ISO 105-E12:2003 Materiale textile. Încercări de rezistenţă a vopsirilor.Partea E12: Rezistenţa vopsirilor de piuare: Piuare alcalină

SR EN ISO 105-B06:2004 Materiale textile. Încercări de rezistenţă a vopsirilor. Partea B06: Rezistenţa vopsirii şi îmbătrânirea la lumină artificială şi
temperaturi înalte: Încercare cu lampa cu arc cu xenon

Sectorul L
Grupa L2
Subgrupa L25 Agenti activi de suprafata

SR EN 1262:2004 Agenti activi de suprafata. Determinarea valorii pH-ului solutiilor sau dispersiilor

SR ISO 9271:2004 Decontaminarea suprafeţelor contaminate radioactiv. Încercarea agenţilor de decontaminare pentru materiale textile

SR ISO 12800:2004 Tehnologia combustibililor nucleari. Ghid pentru determinarea suprafeţei specifice a pulberilor de oxid de uraniu cu metoda BET

Sectorul L
Grupa L4
Subgrupa L43 Articole tehnice

SR 7950-1:2004 Manşete de etanşare pentru arbori de rotaţie. Condiţii tehnice generale de calitate

47 of 63 18.06.2009 12:06
Lista standardelor adoptate prin metoda traducerii, http://www.asro.ro/romana/abonamente/ofertacan/OfertaCAN2005.htm

SR 11068:2004 Mansete de etansare pentru arbori de rotatie. Încercarea la anduranta

Sectorul L
Grupa L5
Subgrupa L51 Metode de analiza si încercari

SR EN ISO 15512:2004 Materiale plastice. Determinarea conţinutului de apă

SR EN ISO 75-3:2004 Materiale plastice. Determinarea temperaturii de încovoiere sub sarcină. Partea 3: Stratificate termorigide cu rezistenţă înaltă

SR EN ISO 75-2#2004 :2004 Materiale plastice. Determinarea temperaturii de încovoiere sub sarcina. Partea 2: Materiale plastice, ebonita si compozite
armate cu fibre lungi

SR EN ISO 75-1#2004 :2004 Materiale plastice. Determinarea temperaturii de încovoiere sub sarcina. Partea 1: Metoda generala de încercare

Sectorul L
Grupa L5
Subgrupa L53 Materiale termorigide

SR EN ISO 295:2004 Materiale plastice. Formarea prin compresiune a epruvetelor de materiale termorigide

SR EN ISO 1183-1:2004 Materiale plastice. Metode de determinare a densităţii materialelor plastice nealveolare. Partea 1: Metoda prin imersie, metoda cu
picnometrul în mediu lichid şi metoda prin titrare

Sectorul L
Grupa L7
Subgrupa L71 Explozive

SR EN 13630-9:2004 Explozivi pentru uz civil. Fitile detonante si fitile de amorsare. Partea 9: Determinarea transmiterii detonantei de la un fitil
detonant la altul

SR EN 13763-19:2004 Explozivi pentru uz civil. Capse detonante si relee întârzietoare. Partea 19: Determinarea impulsului de aprindere a capselor
detonante electrice

SR EN 13763-21:2004 Explozivi pentru uz civil. Capse detonante si relee întârzietoare. Partea 21: Determinarea tensiunii de conturnare pentru capsele
detonante electrice

SR EN 13763-18:2004 Explozivi pentru uz civil. Capse detonante si relee întârzietoare. Partea 18: Determinarea curentului de aprindere a capselor
detonante electrice înseriate

48 of 63 18.06.2009 12:06
Lista standardelor adoptate prin metoda traducerii, http://www.asro.ro/romana/abonamente/ofertacan/OfertaCAN2005.htm

SR EN 13763-16:2004 Explozivi pentru uz civil. Capse detonante si relee întârzietoare. Partea 16: Determinarea preciziei de întârziere

SR EN 13763-25:2004 Explozivi pentru uz civil. Capse detonante si relee întârzietoare. Partea 25: Determinarea capacitatii de transfer a conectoarelor
de suprafata, releelor întârzietoare si a accesoriilor de cuplare

SR EN 13763-17:2004 Explozivi pentru uz civil. Capse detonante si relee întârzietoare. Partea 17: Determinarea curentului de neaprindere a capselor
detonante electrice

SR EN 13630-1:2004 Explozivi pentru uz civil. Fitile detonante si fitile de amorsare. Partea 1: Cerinte

SR EN 13630-5:2004 Explozivi pentru uz civil. Fitile detonante si fitile de amorsare. Partea 5: Determinarea rezistentei la abraziune a fitilelor detonante

SR EN 13763-1:2004 Explozivi pentru uz civil. Capse detonante si relee întârzietoare. Partea 1: Cerinte

SR EN 13938-6:2004 Explozivi pentru uz civil. Propulsanţi şi combustibili pentru rachete. Partea 6: Combustibili solizi pentru rachete. Ghid pentru
determinarea integrităţii straturilor de inhibitor

SR EN 13763-13:2004 Explozivi pentru uz civil. Capse detonante si relee întârzietoare. Partea 13: Determinarea rezistentei capselor detonante electrice
la descarcare electrostatica

SR EN 13763-22:2004 Explozivi pentru uz civil. Capse detonante si relee întârzietoare. Partea 22: Determinarea capacitatii electrice, a rezistentei
izolatiei si a strapungerii izolatiei reoforilor

Sectorul L
Grupa L7
Subgrupa L75 Produse chimice pentru potabilizarea apei

SR EN 974:2004 Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinată consumului uman. Acid fosforic

Sectorul M
Grupa M0
Subgrupa M02 Metode de analiza si încercari pentru produse textile

SR EN ISO 6941:2004 Materiale textile. Comportarea la foc. Determinarea proprietăţilor de propagare a flăcării pe epruvetele orientate vertical

SR EN 13895:2004 Materiale textile. Monofilamente. Determinarea caracteristicilor de tracţiune

SR EN 14362-1:2004 Materiale textile. Metode de determinare a anumitor amine aromatice derivate din coloranţii azoici. Partea 1: Detectarea utilizării
anumitor coloranţi azoici accesibili fără extracţie

49 of 63 18.06.2009 12:06
Lista standardelor adoptate prin metoda traducerii, http://www.asro.ro/romana/abonamente/ofertacan/OfertaCAN2005.htm

SR EN 14065:2004 Materiale textile. Produse textile procesate prin curăţare. Sistem de control al biocontaminării

SR EN ISO 15797:2004 Materiale textile. Proceduri industriale de spălare şi finisare pentru încercarea îmbrăcămintei de lucru

SR EN 14362-2:2004 Materiale textile. Metode de determinare a anumitor amine aromatice derivate din coloranţii azoici. Partea 2: Detectarea utilizării
anumitor coloranţi azoici accesibili, prin extracţia din fibre

Sectorul M
Grupa M0
Subgrupa M09 Diverse

SR EN ISO 1806:2004 Plase de pescuit. Determinarea forţei de rupere a ochiului plasei

Sectorul M
Grupa M4
Subgrupa M40 Generalitati

SR CEN ISO/TS 17234:2004 Piele. Analize chimice. Determinarea anumitor coloranti azoici din pieile vopsite

SR EN 14340:2004 Piele. Încercări fizice şi mecanice. Determinarea impermeabilităţii la apă a pieilor pentru îmbrăcăminte

SR EN 14289:2004 Piele. Încercări fizice şi mecanice. Determinarea presiunii de pătrundere a apei

SR EN ISO 11641:2004 Piei finite. Încercari de rezistenta a vopsirilor. Rezistenta vopsirilor la transpiratie

SR EN ISO 11644:2004 Piele. Încercarea aderentei finisajului

Sectorul M
Grupa M5
Subgrupa M56 Echipament de protectie si de lucru ( a se vedea si M 34)

SR EN 13634:2004 Încălţăminte de protecţie pentru motociclişti profesionişti. Cerinţe şi metode de încercare

50 of 63 18.06.2009 12:06
Lista standardelor adoptate prin metoda traducerii, http://www.asro.ro/romana/abonamente/ofertacan/OfertaCAN2005.htm

Sectorul M
Grupa M9
Subgrupa M91 Bunuri de consum

SR EN 71-8:2004 Securitatea jucariilor. Partea 8: Leagane, tobogane si jucarii pentru activitati similare de uz familial, în exterior si în interior

SR EN 50088+A1:2000/A2:2001 Securitatea jucăriilor electrice

SR EN 71-1+A1+A5:2001/A9:2004 Securitatea jucăriilor. Partea 1: Proprietăţi mecanice şi fizice

SR EN 71-2:2004 Securitatea jucariilor. Partea 2: Inflamabilitate

SR EN 50088+A1:2000/A3:2003 Securitatea jucăriilor electrice

SR EN 71-4:1997/A2:2004 Securitatea jucariilor. Partea 4: Truse pentru experiente chimice si activitati conexe

SR EN 71-1+A1+A5:2001/A4:2004 Securitatea jucăriilor. Partea 1: Proprietăţi mecanice şi fizice

Sectorul 
Grupa 0
Subgrupa 01 Metode de analiza

SR ISO 4387:2004 Ţigarete. Determinarea materiei particulare totale şi a materiei anhidre şi liberă de nicotină cu ajutorul unei maşini de fumat
analitice de rutină

SR EN 1528-3:2004 Produse alimentare grase. Determinarea pesticidelor şi policlorbifenililor (PCB). Partea 3: Metode de purificare

SR EN 1528-1:2004 Produse alimentare grase. Determinarea pesticidelor şi policlorbifenililor (PCB). Partea 1: Generalităţi

SR EN 1528-4:2004 Produse alimentare grase. Determinarea pesticidelor şi policlorbifenililor (PCB). Partea 4: Determinare, teste de confirmare,
diverse

SR EN 1788:2002 Produse alimentare. Detecţia prin termoluminiscenţă a alimentelor iradiate din care se pot izola silicaţi minerali

SR EN ISO 21572:2004 Produse alimentare. Metoda de detecţie a organismelor modificate genetic şi a produselor derivate. Metode bazate pe proteină

SR EN 14176:2004 Produse alimentare. Determinarea acidului domoic din moluşte prin cromatografie de lichide de înaltă performanţă (HPLC)

51 of 63 18.06.2009 12:06
Lista standardelor adoptate prin metoda traducerii, http://www.asro.ro/romana/abonamente/ofertacan/OfertaCAN2005.htm

SR ISO 10315:2004 Ţigarete. Determinarea nicotinei din condensatele de fum. Metoda gaz-cromatografică

SR EN 14123:2004 Produse alimentare. Determinarea aflatoxinei B1 si a sumei aflatoxinelor B1, B2, G1 si G2 din arahide, fistic, smochine si boia
de ardei. Metoda prin cromatografie de lichide de înalta performanta cu derivatizare postcoloana si purificare pe coloana de
imunoafinitate

SR EN 14132:2004 Produse alimentare. Determinarea ochratoxinei A din orz si cafea prajita. Metoda HPLC cu purificare pe coloana de
imunoafinitate

SR EN 14133:2004 Produse alimentare. Determinarea ochratoxinei A din vin si bere. Metoda HPLC cu purificare pe coloana de imunoafinitate

Sectorul 
Grupa 5
Subgrupa 50 Metode de analiza

SR EN ISO 14673-1:2004 Lapte şi produse lactate. Determinarea conţinutului de nitraţi şi nitriţi. Partea 1: Metoda prin reducere cu cadmiu şi spectrometrie

Sectorul 
Grupa 8
Subgrupa 85 Bere si alte bauturi slab alcoolice si nealcoolice

SR 4230:2004 Bere

Sectorul 
Grupa 9
Subgrupa 94 Condimente

SR EN ISO 6579:2003/AC:2004 Microbiologia produselor alimentare şi furajere. Metoda orizontală pentru detectarea bacteriilor din genul Salmonella

Sectorul P
Grupa P3
Subgrupa P36 Mijloace de masurare a debitului

SR EN ISO 5167-1:2004 Măsurarea debitului fluidelor cu dispozitive de măsurare a presiunii diferenţiale introduse în conducte cu secţiune circulară sub
sarcină. Partea 1: Principii şi condiţii generale

52 of 63 18.06.2009 12:06
Lista standardelor adoptate prin metoda traducerii, http://www.asro.ro/romana/abonamente/ofertacan/OfertaCAN2005.htm

Sectorul P
Grupa P4
Subgrupa P41 Mijloace de masurare a marimilor electrice

SR EN 62053-11:2004 Echipament pentru măsurarea energiei electrice (c.a). Prescripţii particulare. Partea 11: Contoare electromecanice pentru energie
activă (clase 0,5 , 1 şi 2)

SR EN 62053-22:2004 Echipamente pentru măsurarea energiei electrice (c.a). Prescripţii particulare. Partea 22: Contoare statice pentru energie activă
(clase 0,2 S şi 0,5 S)

SR EN 62053-21:2004 Echipament pentru măsurarea energiei electrice (c.a). Prescripţii particulare. Partea 21: Contoare statice pentru energie activă
(clase 1 şi 2)

SR EN 62052-11:2004 Echipament pentru măsurarea energiei electrice (c.a). Prescripţii particulare. Partea 11: Echipament pentru măsurare

SR EN 62053-23:2004 Echipamente pentru măsurarea energiei electrice (c.a). Prescripţii particulare. Partea 23: Contoare statice pentru energie reactivă
(clase 2 şi 3)

Sectorul R
Grupa R0
Subgrupa R01 Prescriptii

SR EN 1809:2004 Accesorii de scufundare. Dispozitive gonflabile pentru echilibrare. Cerinţe funcţionale şi de securitate, metode de încercare

Sectorul R
Grupa R0
Subgrupa R07 Salubrizarea localitatilor

SR EN 840-6:2004 Containere mobile pentru deşeuri. Partea 6: Condiţii referitoare la igienă şi la securitate

SR EN 840-5:2004 Containere mobile pentru deşeuri. Partea 5: Condiţii de performanţă şi metode de încercare

SR EN 840-4:2004 Containere mobile pentru deşeuri. Partea 4: Containere cu 4 roţi cu capacitatea mai mică sau egală cu 1 700 l, cu capac(e)
plat(e), pentru dispozitive de ridicare cu fus mare sau BG-basculante şi/sau basculante cu furcă mare. Dimensiuni şi proiectare

SR 13493:2004 Caracterizarea deşeurilor. Metodologie de caracterizare a deşeurilor menajere - ROMECOM

SR EN 840-3:2004 Containere mobile pentru deşeuri. Partea 3: Containere cu 4 roţi cu capacitatea mai mică sau egală cu 1 300 l, cu capac(e)
bombat(e), pentru dispozitive de ridicare cu fus şi/sau furcă. Dimensiuni şi proiectare

53 of 63 18.06.2009 12:06
Lista standardelor adoptate prin metoda traducerii, http://www.asro.ro/romana/abonamente/ofertacan/OfertaCAN2005.htm

SR EN 840-2:2004 Containere mobile pentru deseuri. Partea 2: Containere cu 4 roti cu capacitatea de pâna la 1 300 l, cu capac(e) plat(e), pentru
dispozitive de ridicare cu fus si/sau furca. Dimensiuni si proiectare

SR EN 840-1:2004 Containere mobile pentru deşeuri. Partea 1: Containere cu 2 roţi cu capacitatea de până la 400 l pentru dispozitive de ridicare cu
furcă. Dimensiuni şi proiectare

Sectorul R
Grupa R1
Subgrupa R14 Masuri de siguranta contra accidentelor (la masini)

SR EN 1760-1:2003 Securitatea maşinilor. Dispozitive de protecţie sensibile la presiune. Partea 1: Principii generale pentru proiectarea şi încercarea
covoarelor şi pardoselilor sensibile la presiune

SR EN 294:1997/AC:2004 Securitatea maşinilor. Distanţe de securitate pentru prevenirea pătrunderii membranelor superioare în zonele periculoase

SR EN 12198-2:2003 Securitatea masinilor. Aprecierea si reducerea riscurilor datorate radiatiilor emise de masini. Partea 2: Proceduri de masurare a
emisiilor de radiatii

SR EN 12198-3:2003 Securitatea masinilor. Aprecierea si reducerea riscurilor datorate radiatiilor emise de masini. Partea 3: Reducerea radiatiilor prin
atenuare sau ecranare

SR EN 1093-6:2003 Securitatea masinilor. Evaluarea emisiei de substante periculoase transportate de aer. Partea 6: Eficienta separarii masice,
evacuare libera

SR EN 1093-3:2003 Securitatea masinilor. Evaluarea emisiei de substante periculoase transportate de aer. Partea 3: Debit de emisie al unui poluant
specificat. Metoda de încercare pe stand prin utilizarea poluantului real

SR EN ISO 12100-1:2004 Securitatea maşinilor. Concepte de bază, principii generale de proiectare. Partea 1: Terminologie de bază, metodologie

SR EN ISO 12100-2:2004 Securitatea maşinilor. Concepte de bază, principii generale de proiectare. Partea 2: Principii tehnice

SR EN ISO 13849-2:2004 Securitatea maşinilor. Părţi referitoare la securitate ale sistemelor de comandă. Partea 2: Validare

SR EN 13966-1:2004 Determinarea eficienţei de transfer a echipamentelor de pulverizare şi stropire pentru produse de acoperire lichide. Partea 1:
Plăci plane

SR EN 983:2003 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate referitoare la sistemele de acţionare hidraulice şi pneumatice şi la componentele
acestora. Pneumatică

54 of 63 18.06.2009 12:06
Lista standardelor adoptate prin metoda traducerii, http://www.asro.ro/romana/abonamente/ofertacan/OfertaCAN2005.htm

Sectorul R
Grupa R1
Subgrupa R15 Echipament de protectie si de lucru ( a se vedea si L 48; M 34; 56;)

SR EN 174:2004 Protecţie individuală a ochilor. Ochelari-mască pentru schi alpin

SR EN 13277-2:2004 Echipament de protecţie pentru artele marţiale. Partea 2: Cerinţe şi metode de încercare suplimentare referitoare la protectori
pentru genunchi, protectori de tibie şi protectori de antebraţ

SR EN 1621-1:2004 Îmbrăcăminte de protecţie împotriva şocurilor mecanice, pentru motociclişti. Partea 1: Cerinţe şi metode de încercare pentru
protectori împotriva şocurilor

SR EN 13277-1:2004 Echipament de protecţie pentru artele marţiale. Partea 1: Cerinţe şi metode de încercare generale

SR EN 1621-2:2004 Îmbrăcăminte de protecţie împotriva şocurilor mecanice, pentru motociclişti. Partea 2: Protectori ai spatelui. Cerinţe şi metode de
încercare

SR EN 1080:2004 Căşti de protecţie împotriva şocurilor pentru copii mici

SR EN 14126:2004 Îmbrăcăminte de protecţie. Cerinţe de performanţă şi metode de încercare pentru îmbrăcăminte de protecţie împotriva agenţilor
infecţioşi

SR EN 1080:2004/A1:2004 Căşti de protecţie împotriva şocurilor pentru copii mici

SR EN 659:2004 Mănuşi de protecţie pentru pompieri

SR EN 471:2004 Îmbrăcăminte de semnalizare de mare vizibilitate pentru utilizare profesională. Metode de încercare şi cerinţe

SR EN 13158:2004 Îmbrăcăminte de protecţie. Haine, veste de protecţie şi protectori ai umerilor pentru călăreţi. Cerinţe şi metode de încercare

SR EN 1077:2004 Casti pentru schi alpin

SR EN 1078:2004 Casti pentru biciclisti si pentru utilizatori de planse cu role si patine cu role

SR EN 1082-1:2004 Îmbracaminte de protectie. Manusi si protectori pentru brate împotriva taierii si lovirii cu cutite de mâna. Partea 1: Manusi de zale
si protectori pentru brate

SR EN 1095:2004 Centuri de securitate pentru punte si mijloace de legatura sau de asigurare pentru ambarcatiuni pentru timpul liber. Cerinte de
securitate si metode de încercare

55 of 63 18.06.2009 12:06
Lista standardelor adoptate prin metoda traducerii, http://www.asro.ro/romana/abonamente/ofertacan/OfertaCAN2005.htm

SR EN 388:2004 Mănuşi de protecţie împotriva riscurilor mecanice

SR EN 374-1:2004 Mănuşi de protecţie împotriva produselor chimice şi microorganismelor. Partea 1: Terminologie şi cerinţe de performanţă

SR EN ISO 10256:2004 Protecţie pentru cap şi faţă pentru utilizare la hochei pe gheaţă

SR EN 342:2004 Îmbrăcăminte de protecţie. Ansambluri şi articole de îmbrăcăminte de protecţie împotriva frigului

SR EN 967:2004 Protecţia capului pentru jucătorii de hochei pe gheaţă

SR EN 13287:2004 Echipament de protecţie individuală. Încălţăminte. Metodă de încercare pentru determinarea rezistenţei la alunecare

SR EN 1836:2003/A2:2004 Protecţie individuală a ochilor. Ochelari de soare şi filtre de protecţie împotriva radiaţiilor solare pentru utilizare generală

SR EN 13138-3:2004 Dispozitive ajutătoare la plutire pentru învăţarea înotului. Partea 3: Cerinţe de securitate şi metode de încercare pentru
dispozitive ajutătoare la plutire în care copilul poate fi aşezat

SR EN 13138-1:2004 Dispozitive ajutătoare la plutire pentru învăţarea înotului. Partea 1: Cerinţe de securitate şi metode de încercare pentru
dispozitive ajutătoare la plutire purtate pe corp

SR EN 172:2003/A1:2004 Protecţie individuală a ochilor. Filtre de protecţie împotriva radiaţiilor solare, pentru utilizare neindustrială

SR EN 374-2:2004 Mănuşi de protecţie împotriva produselor chimice şi microorganismelor. Partea 2: Determinarea rezistenţei la penetrare

SR EN 420:2004 Mănuşi de protecţie. Cerinţe generale şi metode de încercare

SR EN 374-3:2004 Mănuşi de protecţie împotriva produselor chimice şi microorganismelor. Partea 3: Determinarea rezistenţei la permeaţia
produselor chimice

SR EN 379:2004 Protecţie individuală a ochilor. Filtre de sudură automate

SR EN 14325:2004 Îmbrăcăminte de protecţie împotriva produselor chimice. Metode de încercare şi clasificarea performanţelor materialelor,
cusăturilor, legăturilor şi ansamblurilor îmbrăcămintei de protecţie chimică

SR EN 13277-3:2004 Echipament de protecţie pentru artele marţiale. Partea 3: Cerinţe şi metode de încercare suplimentare pentru protectori ai bustului

SR EN 13277-6:2004 Echipament de protecţie pentru artele marţiale. Partea 6: Cerinţe suplimentare şi metode de încercare pentru protectori de piept
pentru femei

SR EN 966:2004 Căşti pentru sporturi aviatice

56 of 63 18.06.2009 12:06
Lista standardelor adoptate prin metoda traducerii, http://www.asro.ro/romana/abonamente/ofertacan/OfertaCAN2005.htm

SR EN 966:2004/A1:2004 Căşti pentru sporturi aviatice

SR EN 343:2004 Îmbrăcăminte de protecţie. Protecţie împotriva ploii

SR EN 1938:2004 Protecţia individuală a ochilor. Ochelari-mască pentru utilizatorii de motociclete şi motorete

Sectorul R
Grupa R1
Subgrupa R16 Echipament de protectie respiratorie

SR EN 12942:2004 Aparate de protecţie respiratorie. Aparate filtrante cu ventilaţie asistată, cu măşti complete, semi-măşti sau sferturi de mască.
Cerinţe, încercări, marcare

SR EN ISO 13997:2003/AC:2004 Îmbrăcăminte de protecţie. Proprietăţi mecanice. Determinarea rezistenţei materialelor la tăiere cu obiecte tăioase

SR EN 144-3:2003/AC:2004 Aparate de protecţie respiratorie. Robinete pentru butelii de gaz. Partea 3: Racorduri de ieşire pentru gaze de plonjare nitrox şi
oxigen

SR EN 14143:2004 Echipament respiratoriu. Aparate de scufundare autonome cu circuit închis

SR EN 402:2004 Aparate de protecţie respiratorie. Aparate de protecţie respiratorie autonome cu circuit deschis cu aer comprimat, cu supapă la
cerere, cu mască completă sau ansamblu muştiuc, pentru evacuare. Cerinţe, încercări, marcare

SR EN 12942:2004/A1:2004 Aparate de protecţie respiratorie. Aparate filtrante cu ventilaţie asistată, cu măşti complete, semi-măşti sau sferturi de mască.
Cerinţe, încercări, marcare

SR EN 12941:2004/A1:2004 Aparate de protecţie respiratorie. Aparate filtrante cu ventilaţie asistată, cu cască sau cagulă. Cerinţe, încercări, marcare

SR EN 12941:2004 Aparate de protecţie respiratorie. Aparate filtrante cu ventilaţie asistată, cu cască sau cagulă. Cerinţe, încercări, marcare

SR EN 136:2002/AC:2004 Aparate de protecţie respiratorie. Mască completă. Cerinţe, încercări, marcare

SR EN 404:2004 Aparate de protecţie respiratorie pentru evacuare. Aparat de evacuare cu filtru. Cerinţe, încercări, marcare

SR EN 1835:2004 Aparate de protecţie respiratorie pentru evacuare. Aparate de protecţie respiratorie izolate cu aducţie de aer comprimat de
construcţie uşoară, cu cască sau cagulă. Cerinţe, încercări, marcare

57 of 63 18.06.2009 12:06
Lista standardelor adoptate prin metoda traducerii, http://www.asro.ro/romana/abonamente/ofertacan/OfertaCAN2005.htm

Sectorul R
Grupa R2
Subgrupa R21 Protectia contra zgomotelor ( a se vedea si G 06)

SR EN ISO 3740:2004 Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică ale surselor de zgomot. Indicaţii pentru utilizarea standardelor de bază

SR EN ISO 9614-3:2003 Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică ale surselor de zgomot utilizând intensitatea acustică. Partea 3: Metodă
exactă pentru măsurare prin baleiere

SR EN 352-5:2004 Protectori individuali împotriva zgomotului. Cerinţe de securitate şi de încercare. Partea 5: Antifoane externe cu reducere activă
a zgomotului

SR EN 13819-1:2004 Protectori individuali împotriva zgomotului. Încercare. Partea 1: Metode de încercări fizice

SR EN 352-7:2004 Protectori individuali împotriva zgomotului. Cerinţe de securitate şi de încercare. Partea 7: Antifoane interne cu atenuare
dependentă de nivel

SR EN ISO 5135:2004 Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică a zgomotului emis de gurile de aer, agregatele de ventilare-condiţionare,
clapetele de reglaj şi supape, prin măsurare într-o cameră de reverberaţie

SR EN 352-6:2004 Protectori individuali împotriva zgomotului. Cerinţe de securitate şi de încercare. Partea 6: Antifoane externe cu comunicare
audio

SR EN ISO 7779:2003/A1:2004 Acustică. Măsurarea zgomotului aerian emis de echipamentele pentru tehnologia informaţiilor şi pentru telecomunicaţii

SR EN 13819-2:2004 Protectori individuali împotriva zgomotului. Încercare. Partea 2: Metode de încercări acustice

SR EN ISO 7235:2004 Acustică. Proceduri de măsurare în laborator a atenuatoarelor de zgomot în conductă şi a unităţilor terminale. Pierdere prin
inserţie, zgomot de curgere şi pierdere de presiune totală

SR EN ISO 3745:2004 Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică ale surselor de zgomot utilizând presiunea acustică. Metode exacte pentru
camere anecoice şi semianecoice

SR EN ISO 10846-4:2004 Acustică şi vibraţii. Măsurarea în laborator a proprietăţilor vibroacustice de transfer ale elementelor elastice. Partea 4: Rigiditatea
dinamică la translaţie a altor elemente în afară de reazemele elastice

SR EN ISO 11205:2004 Acustică. Zgomot emis de maşini şi echipamente. Metodă tehnică de determinare a nivelurilor de presiune acustică ale emisiei in
situ la locul de muncă şi alte poziţii precizate, utilizând intensitatea acustică

58 of 63 18.06.2009 12:06
Lista standardelor adoptate prin metoda traducerii, http://www.asro.ro/romana/abonamente/ofertacan/OfertaCAN2005.htm

Sectorul R
Grupa R2
Subgrupa R22 Protectia contra vibratiilor

SR EN 1032:2004 Vibratii mecanice. Încercarea masinilor mobile pentru determinarea valorii emisiei de vibratii

Sectorul R
Grupa R3
Subgrupa R30 Generalitati

SR EN 1233:2003 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de crom. Metode prin spectrometrie de absorbţie atomică

SR EN ISO 11905-1:2003 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de azot. Partea 1: Metoda prin mineralizare oxidantă cu peroxodisulfat

Sectorul R
Grupa R7
Subgrupa R70 Generalitati

SR EN ISO 9241-4#1998/AC:2002 :2004/AC:2004 Prescriptii ergonomice pentru activitatea de birou desfasurata prin intermediul videoterminalelor (VDT). Partea 4: Cerinte pentru
tastaturi

SR EN 1005-2:2004 Securitatea masinilor. Performanta fizica umana. Partea 2: Manipularea manuala a masinilor si a partilor componente ale masinilor

SR EN ISO 14915-2:2004 Ergonomia softurilor interfeţelor cu utilizatori multimedia. Partea 2: Navigare şi control multimedia

SR EN ISO 15535:2004 Cerinţe generale pentru crearea de baze de date antropometrice

SR EN ISO 7726:2004 Ergonomia ambianţelor termice. Aparate de măsurat mărimile fizice

SR EN ISO 9241-4:2004 Prescripţii ergonomice pentru activitatea de birou desfăşurată prin intermediul videoterminalelor (VDT). Partea 4: Cerinţe pentru
tastaturi

SR EN 563+AC:2001/AC:2004 Securitatea maşinilor. Temperaturi ale suprafeţelor care pot fi atinse. Date ergonomice pentru stabilirea valorilor limită ale
temperaturii suprafeţelor fierbinţi

SR EN ISO 9241-5:2004 Prescripţii ergonomice pentru activitatea de birou desfăşurată prin intermediul videoterminalelor (VDT). Partea 5: Amenajarea
postului de muncă şi cerinţe pentru poziţiile de lucru

59 of 63 18.06.2009 12:06
Lista standardelor adoptate prin metoda traducerii, http://www.asro.ro/romana/abonamente/ofertacan/OfertaCAN2005.htm

SR EN ISO 9241-4#1998/AC:2000 :2004/AC:2004 Prescriptii ergonomice pentru activitatea de birou desfasurata prin intermediul videoterminalelor (VDT). Partea 4: Cerinte pentru
tastaturi

SR EN ISO 9920:2004 Ergonomia ambianţelor termice. Determinarea izolării termice şi a rezistenţei la evaporare a unui ansamblu vestimentar

Sectorul S
Grupa S0
Subgrupa S01 Metode de analiza

SR 1808:2004 Seminte de arbori si arbusti pentru culturi forestiere. Reguli de esantionare

SR 1908:2004 Seminte de arbori si arbusti pentru culturi forestiere. Metode de analiza

Sectorul S
Grupa S3
Subgrupa S33 Tutun si produse din tutun

SR ISO 8454:2004 Ţigarete. Determinarea monoxidului de carbon din faza gazoasă a fumului de ţigară. Metoda IRND

SR ISO 8243:2004 Ţigarete. Eşantionare

Sectorul S
Grupa S5
Subgrupa S51 Legume proaspete

SR 11583:2004 Fructe si legume proaspete. Sparanghel

SR 1417:2004 Fructe şi legume proaspete. Dovlecei

SR 1288:2004 Fructe şi legume uscate şi deshidratate. Nuci în coajă

SR ISO 874:2004 Fructe şi legume proaspete. Eşantionare (luarea probelor)

SR 13489:2004 Fructe şi legume proaspete. Avocado

SR 13488:2004 Fructe si legume proaspete. Anghinare

60 of 63 18.06.2009 12:06
Lista standardelor adoptate prin metoda traducerii, http://www.asro.ro/romana/abonamente/ofertacan/OfertaCAN2005.htm

SR 12752:2004 Fructe şi legume uscate şi deshidratate. Migdale dulci în coajă

SR 1424:2004 Fructe şi legume proaspete. Ceapă

SR 7280:2004 Fructe şi legume proaspete. Ciuperci de cultură

SR 7217:2004 Fructe şi legume proaspete. Salată, cicoare creaţă şi scarolă

SR 7216:2004 Fructe şi legume proaspete. Andive

SR 2197:2004 Fructe şi legume proaspete. Prune

SR 1490:2004 Fructe şi legume proaspete. Struguri de masă

SR 1425:2004 Fructe şi legume proaspete. Usturoi

SR 13487:2004 Fructe şi legume proaspete. Fructe de Kiwi

Sectorul U
Grupa U0
Subgrupa U01 Principiile si metodologia standardizarii

SR 10000-6:2004 Principiile şi metodologia standardizării. Partea 6: Reguli de redactare a standardelor

SR 10000-10:2004 Principiile şi metodologia standardizării. Partea 10: Adoptarea standardelor europene pentru telecomunicaţii ca standarde române

SR 10000-4:2004 Principiile şi metodologia standardizării. Partea 4: Forma de prezentare a standardelor române

SR 10000-8:2004 Principiile şi metodologia standardizării. Partea 8: Adoptarea standardelor internaţionale ca standarde române

SR EN 45020:2004 Standardizarea si activitati conexe. Vocabular general

SR 10000-3:2004 Principiile si metodologia standardizarii. Partea 3: Structura si modul de lucru ale comitetelor tehnice

Sectorul U
Grupa U0
Subgrupa U08 Protectia climatica

61 of 63 18.06.2009 12:06
Lista standardelor adoptate prin metoda traducerii, http://www.asro.ro/romana/abonamente/ofertacan/OfertaCAN2005.htm

SR HD 478.2.7 S1:2004 Clasificarea conditiilor de mediu. Partea 2: Conditii de mediu prezente în natura. Fauna si flora

SR HD 323.2.10 S3:2004 Încercari de mediu. Partea 2: Încercari. Încercarea J si ghid: Mucegaiuri

Sectorul U
Grupa U3
Subgrupa U33 Fiabilitate

SR EN 60300-3-14:2004 Managementul dependabilităţii. Partea 3-14: Ghid de aplicare. Mentenanţă şi suport de mentenanţă

Sectorul U
Grupa U3
Subgrupa U35 Managementul calitatii si asigurarea calitatii

SR ISO/TS 16949:2004 Sisteme de management al calităţii. Cerinţe specifice pentru aplicarea ISO 9001:2000 în organizaţii cu producţie de autovehicule
şi de piese de schimb aferente

SR ISO/CEI 17030:2004 Evaluarea conformităţii. Cerinţe generale pentru mărci de conformitate de terţă parte

Sectorul U
Grupa U4
Subgrupa U44 Metode generale de masurare

SR 13490:2004 Măsurarea debitului de lichide în sisteme de curgere cu suprafaţă liberă. Canale de măsurare cu îngustare trapezoidală,
dreptunghiulară, triunghiulară sau în U

Sectorul X
Grupa X2
Subgrupa X22 Reprezentarea elementelor informatiilor

SR ISO/CEI 17799:2004 Tehnologia informaţiei. Cod de practică pentru managementul securităţii informaţiei

Sectorul X
Grupa X4
Subgrupa X43 Echipamente pentru tehnica de calcul

62 of 63 18.06.2009 12:06
Lista standardelor adoptate prin metoda traducerii, http://www.asro.ro/romana/abonamente/ofertacan/OfertaCAN2005.htm

SR 13392:2004 Tehnologia informatiei. Dispunerea tastaturii românesti pentru sisteme de prelucrare a textului si birotica

63 of 63 18.06.2009 12:06