Sunteți pe pagina 1din 47
8.3. TRASAREA UMBRELOR Una din aplicafile geometriel’ descriptive tn ar- hitecturé 0 constituie trasarea_umbrelor volume- lor de arhitecturd. Studiul umbrelor ‘n schite sou proiecte de arhitectura si sistematizare are scopul de a pune in evidenga formele si proportile volu- melor §| ale detalillor prolectate. Umbrele contri- bule la crearea impresiei de relief a obiectelor reprezentate. Din punctul de vedere al geometriei descriptive, troseul umbrelor const In determinarea Jini core ‘S@are Potten” landed de_cea_ umbrita ‘Sursadelumineesté"ae doa’ tipuri: - —Jumindortfceta™(luminare, bec etc); sursa lumntrosss este situa Ia digtant—finits;razele de lumin8 formeaz& un fascicul de Grepte-cencurente; fenomenul se’ asimileazi cu proiectia centralé sau conicd: este cazul omologie! tn care centrul de ‘omologie este surse de lumind, iar axa de omologle este intersectia dintre planul dreptei de separare nif umbra gi lumind si planul umbreis 5 tid carl (Soares ur urs, uminons este