Sunteți pe pagina 1din 49

Obiectivelor turistice antropice, i

Obiectivelor turistice antropice, i unicitatea, singularitatea dimensiunea te forme de turism; ineditul vechimea

obiective cultural-istorice;

c

patrimoniu se face pe baza unui set de criterii:

locul geniul tehnic

subiectul sau tema c starea de este determinat de modul cum i

ve:

monumente tehnice; locuri istorice; ni.

i paleolitice Cucuteni etc. Vestigii din epoca fierului

a ia (Tulcea) etc.

a ia (Tulcea) etc. e

e

sunt c Biserica Patriarhiei este u r e ortodoxe ce au fost incluse pe lista monumentelor din patrimonial universal: Patrimoniul romano-catolic este reprezentat de 253 de biserici. Cele mai cunoscute sunt cele de l Patrimoniul unitarian Patrimoniul evanghelic

Patrimoniul greco-catolic este reprezentat de 9 biserici, dintre cele mai cu Patrimoniul armeano-gregorian cuprinde 2 bis Patrimoniul ortodox-armenesc Renumite sunt bisericile cu zid, fortificate (Fig. 28). Bisericile din lemn , 1997, pag. 81).

a Biserici renumite

marile catedrale:

Sf.

a Biserici renumite marile catedrale : Sf.

a Biserici renumite marile catedrale : Sf.

sinagogile moscheile

frescelor, culoare r

o

sinagogile moscheile frescelor, culoare r o

sinagogile moscheile frescelor, culoare r o

u , care a a

Din categoria palatelor Muzeele

a Din categoria palatelor Muzeele

isting mai multe tipuri de muzee:

Muzee de istorie; Muzee etnografice;

Muzee arheologice;

Muzee ale satului; Muzee numismatice; Muzee sau case memoriale.

Muzeele de istorie (108) sunt s o Muzeele etnografice Ca obiec ,

lcea), etc. ( Muzeele de arheologie i r c c e

Muzeele satului (Gorj) etc. Muzeele (casele) memoriale u a

Ceta b, Turnul Negru.

este un vechi loc de târg

Biserica Bartolomeu romanic târziu. Casa Negustorilor Casa Hirscher

Sibiu

Alba-Iulia

Oradea

statuile monumentele de for public zi”, Monumentul lui „Dinicu Golescu”, Monumentul „Km 0”, Monumentul „Hakim Omar Khayyam”. grupurile statuare

În t r

a r

proce

În România, spre deosebire de al a c l s e

Tabel nr. 12

Caracteristicile principalelor zone etnografice din România

Costumul popular

Babadag

Case construite în tehnica cun

Continuare – Tabel nr. 12

mici.

Bucium

Casele su

Port

Câmpia Aradului

Costumul popular se

Câmpulung

Moldovenesc

Continuare – Tabel nr. 12

Costumul popular este speci

Cluj

elor, pomicultura.

Covasna

Arhitectu

ri- cultura, prelucrarea lemnului, ceramica.

Continuare – Tabel nr. 12

Plaiul Branului

Cos

C

Continuare – Tabel nr. 12

Costumul femeies

Costumul feme

i:

Oltenia de nord (Gorj, Vâlcea);

ele regiuni folclorice:

Cea de-

Muntenia de sud-vest (Olt, Teleorman); Dobrogea (Tulcea, Consta . ici care se disting prin caracteristici etnografice distincte ale unui singur fenomen etnografic (a arhitecturii, a

costumului etc.)

realizarea de produse a

d i

a) A

b)

zonale (Stoica Georgeta, Petrescu P., 1997). e disting: (Fig.36) Case deasupra Case înalte au ca particularitat Pe teritoriul Rom

a

c) Organizarea interiorului din nordul Moldovei Gorj (mobilier frumos decorat Vâlcea

c) Organizarea interiorului din nordul Moldovei Gorj (mobilier frumos decorat Vâlcea

c) Organizarea interiorului

din nordul Moldovei Gorj (mobilier frumos decorat Vâlcea

Interioare caracterizate d Din punct de vedere structural interioarele lo

d)

.), uneltele agricole (Stoica Georgeta, Petrescu P., 1997)).

e)

d În România se întâlneau mai multe tipuri de mori:

f) Portul popular

u o

e

g)

i

h)

o

i i) i:

j) -

a În zilele noastre, dintre instrumentele populare se mai folosesc doar

buciumul, cimpoiul, fluier

k) Arta împletiturilor

e

l)

bumbac.

ond verde sau albastru.

m)

a

u

o)

p)

r) sunt practicate numai în anumite zone

etnografic Astfel poate fi amintit care sun

specifice poporului român.

calendarul civil

calendarul

bisericesc

calendarul popular, cu adânci r

oborâtul lor toamna (Sânmedru); a nedeilor, de Sântilie.

târgurile

festivalurile

în mai multe tipuri:

festivaluri muzicale

festivaluri gastronomice

ra satului (Macea-Arad);

n e J

s portul popular, folclorul t

z c

Tabel nr. 13

Nr.

       

crt.

Denumire

Sat

 

 

1

Case de lemn (sec.XIX)

Vidra

Alba

2

Case (sec.XVIII – XIX)

Alba

3

Case (sec.XVIII)

Alba

4

Casa Avram Iancu

Avram Iancu

Avram Iancu

Alba

5

Casa Hagi Tudorache

Budeasa Mare

Budeasa

6

Casa Cartianu

Cartiu

Gorj

7

Satu Mare

Harghita

8

Casa de lemn Deac Vasile Mosu

9

Casa de lemn Iurca

Continuare – Tabel nr. 13

10

Casa Polina Omir

S

11

Casa de lemn Maria Moaca

Schitu

Izvoru Bârzii

12

Casa Buzescu

Olt

13

Casa Marcut Iacob al lui Gligor

Satu Mare

14

rina

Suceava

15

     

Breaza de Sus

Breaza

Suceava

 

 

1

2

Putna

Prigor

3

Mori

 

Ciclova Român

4

Glodeni

Gorj

5

Trei mori de lemn

Ponoarele

Ponoarele

6

Crama lui Buzescu

Priseaca

Olt

7

Vrancea

elor, pescuit, exploatarea lemnului, prelucrarea materiilor prime etc. p

t l istice. t i despre , de diferite tipuri de zone rurale. (Fig. 39) itate pentru a deveni sat turistic?

M O L D O V A SERBIA I MUNTENEGRU U C R A I
M
O
L
D
O
V
A
SERBIA
I
MUNTENEGRU
U
C
R
A
I
N
A
NU
AIRAG
0
120 km
B
U
L
G
A
R
I
A
ANIARCU

i

a t i c caracteristice pentru fiecare tip de sat turistic. a prezentarea unei tipologii generale a satelor turistice. grupate pe baza specificului în câteva tipuri majore:

Tabel nr.14

Nr.

crt.

1

Alba

**

2

Arad

*

3

**

4

*

5

Bihor

**

6

*

7

 

**

8

*

9

Gropeni, Ianca

*

10

*

11

**

12

Cluj

**

13

Tuzla,

**

14

Covasna

 

*

15

*

16

Gorj

Cerna Sat, Câlnic, Glogova, Baia de Fier,

**

17

Harghita

*

18

Hunedoara

*

19

Ilfov

**

20

i

 

21

**

22

**

23

Gurghiu, Hodac,

**

24

 

25

Olt

 

*

Continuare Tabel nr.14

26 Prahova

Br

*

27 Satu Mare

**

28

*

29 Sibiu

 

**

30 Suceava

**

31

*

32 Tulcea

Murighiol

*

33 Vâlcea

V

**

34 Vrancea

 

**

e Tismana Botiza Vama Veche,

2 Mai

s Satele balneare Zizin, (Covasna), Bala Oglinzi (Maramur Câlacea Sâcelu (Gorj) etc. • Satele turistice pentru practicarea sporturilor (Murighiol, Mila

23 iona puncte de închiriere a echipamentului sportiv. • Sate turistice pastorale t Sfântu Gheorghe, Murighiol (în zona Deltei) Gurghiu

l i

• Satele turistice etnofolclorice

(Gorj), Avram Iancu (Alba), (Sibiu), Vama (Suceava), (Vrancea) etc.

b n

-

(Vrancea), Bosanci Sadova (Suceava), Chiuzbaia

{Aninoasa, Cotmeana, Cozia, Horezu, Polovragi, Tismana); sudul Transilvaniei - cu renumitele biserici fortificate

etc.). • Sate turistice pomiviticole. u etc.).(Fig.38).

pentru dezvoltarea agroturismului.

categoria de agroturism t u r r r