Subiectul 1 a) Într-o cercetare se studiază diferența dintre delincvența juvenilă și tipul relație familială (familieorganizată/familie destrămată).

Indicați și motivați care este variabila dependentă și care este variabila independentă? Daca analizam cerinta din punct de vedere al unei familii destramate si a efectelor ce pot conduce catre delincventa (lipsa de supraveghere, necunoaşterea anturajului, lipsa legăturii cu şcoala, lipsa de comunicare, lipsa de respect pentru principiile etice şi morale şi de evidenţiere a unor modele adecvate în cadrul familiei, din cauza absenţei frecvente a părinţilor etc), atunci delincvența juvenilă va fi variabila dependenta, iar relație familială va fi variabila independenta. Daca analizam cerinta din puctul de vedere al familiei organizate, delincventa juvenila va fi variabila independenta, iar iar relație familială va fi variabila dependenta.In aceasta situatie familia desi este organizata, nu-si indeplineste functia de de protejare şi de socializare a copiilor. Alt factor ar fi anturajul in care isi petrece majoritatea timpului copilul, atunci cand nu este cu familia. b) Într-un studiu asupra efectului ingerării de alcool asupra timpului de reacție al conducătorilor auto, care este variabila dependentă şi cea independentă? In situatia prezentata in enunul problemei, alcoolul esta variabila independenta, iar timpul de reactie a conducatorilor auto este variabila dependenta. (timpul de reactie al conducatorilor auto este crescut, cauza fiind alcoolul) c) Pe ce scală de măsurare sunt exprimate următoarele variabile: i. Timpul de reacție exprimat în zecimi de secundă? -scala de interval ii. Numărul de răspunsuri corecte la un test de cunoștințe? -scala ordinala iii. Notele obținute de candidații examenul de admitere -scala de interval iv. Clasamentul la examenul de admitere? -scala de interval v. Lateralitatea, definită prin valorile ”stângaci”, ”dreptaci”, ”ambidextru” -scala nominala

cum este prezentat in tabelul de mai sus.25 0. din care se scade frecventa relatica raportata la unitate. Coloana a doua contine frecvenţa absolută (fa) a fiecărei valori (de câte ori apare în cadrul distributiei).36 0. Coloana a treia contine frecvenţa cumulata (fc) a carui calcul presupune cumulul incepand de la valoarea cea mai mare din tabel pana la valoarea cea mai mica.61 0. Coloana cinci contine frecventa relativa cumulata.1 0. Coloana a sasea prezinta frecventa relativa procentuala ( fr(%) ) care se calculeaza prin inmultirea frecventei relative raportata la unitate cu 100. care se calculeaza ca raport intre frecventa absoluta si suma frecventelor absolute.26 0.19 0.03 0.13 0. de exemplu. faptul că cea mai frecventă valoare este 5 (apare de 25 ori). Se calculeaza pornind de la valoarea relativa cumulata pentru valoarea cea mai mare din serie.9 0.04 0. pentru 100 de studenți.exprimate prin valori de la 0 (stres minim) la 10 (stres maxim). care este intotdeauna 1.02 0. Coloana a patra contine frecventa relativa raportata la unitate ( fr(1) ).8 0.09 0. Frecventa absoluta scoate în evidenţă anumite aspecte cum ar fi.02 frc(1) 1 0. Frecventa relativa procentuala reprezinta procentul valorilor care se situeaza pana la o anumita valoare din cadrul distributiei.95 0.Subiectul 2. raportata la unitate ( frc(1) ).02 fr (% ) 2 3 5 10 19 25 10 13 9 2 2 100 frc (% ) 100 98 95 90 80 61 36 26 13 4 2 In tabelul frecvenţelor simple (absolute) prima coloană contine valorile distincte ale distributiei.1 0.02 0. 0 2 5 5 10 4 4 7 6 5 3 3 6 5 10 2 8 5 4 4 5 7 8 5 5 3 6 6 6 5 5 6 8 6 4 9 6 3 7 6 8 7 9 6 3 9 3 7 7 5 6 5 5 5 2 5 7 5 2 4 7 4 2 3 5 0 5 4 6 1 6 6 5 8 3 1 6 3 7 5 2 6 2 7 3 6 4 6 3 5 5 2 2 3 4 3 6 5 5 5 Realizaţi: a) Analiza frecvenţelor simple tabelul frecventelor s imple valoare 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 total fa 2 3 5 10 19 25 10 13 9 2 2 100 fc 100 98 95 90 80 61 36 26 13 4 2 fr(1) 0. .05 0. Tabelul de mai jos prezintă rezultatele la o scală de evaluare a stresului.13 0.98 0. sau scazand din totalul valorilor din cadrul distributiei frecventa absoluta a fiecarei valori. Seria de valori din tabel include toate valorile posibile între valoarea cea mai mare (10) si cea mai mică (0) Suma frecvenţelor absolute (Σfa) indică totalul valorilor din cadrul distributiei (100). ordonate descrescător (sau crescător).

Coloana a saptea prezinta frecventa relativa cumulata procentuala ( (frc(%) ). frecvenţa simplă. • Câți studenți au un nivel de stres mai mare de 8? Numarul studentilor care au un nivel de stres mai mare de 8 rezulta din coloana a doua in care este prezentata frecventa absoluta. In cazul nostru Mo are valoarea 5. • Ce percentilă reprezintă valoarea 9? Percentila este valoarea dintro distributie care corespunde unui anumit rang percentil. In cazul nostru. In cazul nostru. adica frecventa relativa cumulata procentuala. in cazul unei distrinutii simple este valoarea cu frecventa cea mai mare de aparitie. care se calculeaza (in cazul nostru) ca produs intre fiecare valoare si frecventa ei. adica 26% din valorile unei distributii sunt intre cea mai mica valoare si valoarea 3 inclusiv.5 Mediana (Me) reprezinta valoarea din mijlocul distributiei. in cazul nostru: Me =5 c) Realizați tabelul frecvenţelor grupate (indicaţi modul de alegere a numărului de intervale. • Care este rangul percentil al valorii 3? Rangul percentil este definit ca procentaj a datelor valorilor intr-o distributie care se afla pana la o anumita valoare inclusiv. mărimea intervalului de clasă. relativă şi cumulată a grupelor de frecvenţă) . rangul percentil al valorii 3 este 26. In cazul nostru. intervalele de clasă. 5 studenti au nivelul de stres mai mare de 8 • Câți studenți au un nivel de stres până la valoarea 6 inclusiv? Numarul studentilor care au un nivel de stres pana la valoarea 6 inclusiv rezulta din coloana a saptea. m = (10*2+9*3+8*5+7*10+6*19+5*25+4*10+3*13+2*9+1*2+0*2) / 100 = 4. care se calculeaza prin inmultirea frecventei relative cumulata raportata la unitate inmultit cu 100. apoi se imparte la suma frecventelor. In cazul nostru 80% dintre studenti au un nivel de stres pana la valoarea 6 inclusiv. Frecventa relativa cumulata procentuala reprezinta procentul valorilor intr-o distributie care se plaseaza pana la o anumita valoare (inclusiv aceasta) b) Răspundeți la următoarele întrebări: • Care este valoarea modul? Modulul este un indicator al tendintei centrale care. valorii 9 ii corepunde percentila 98. • Care sunt media și mediana distribuției? Media aritmetica (m) este un indicator al tenditei centrale.

3. 5. 2. 6. 7. 8. 4. 9 10 00 00 000000000 0000000000000 0000000000 0000000000000000000000000 00000000000000000000 0000000000 00000 000 00 .d) Realizați reprezentarea grafică de tip stem-and-leaf Grafica de tip stem-and-leaf in cazul nostru se prezinta astfel: 0 1.