Sunteți pe pagina 1din 17

TESTUL ARBORELUI

Din următorul test veţi afla despre propria persoană lucruri pe care doar le bănuiaţi sau de care nici
măcar nu aveaţi habar. În final, veţi şti asupra cărei lături mai puţin pozitive a caracterului dumneavoastră să
insistaţi pentru cizelare. Pentru a efectua acest test nu vă trebuie decât o foaie de hârtie şi un creion. Desenaţi
un arbore pe lungimea foii. Desenaţi apoi un al doilea arbore pe lăţimea foii. Întoarceţi foaia şi desenaţi un
pom "de vis". Aşa cum vă vine dumneavoastră în minte. Nu există un barem de timp. Testul se bazează pe
legătura profundă dintre om şi arbore - acesta reprezentând de fapt o oglindă a sufletului. Primul arbore
reprezintă atitudinea socială şi aptitudinile profesionale ale subiectului. Cel de-al doilea copac reprezintă
sinele interior iar cel de-al treilea reflectă aspiraţiile, dorinţele şi nevoile individului.

Câteva elemente de analiza care pot fi luate în calcul sunt:


- bradul are o conotaţie sexuală
- chiparosul denotă idealism
- stejarul - gustul pentru tradiţie şi dorinţa de a fi remarcat
- palmierul exprimă dorinţa de evadare
- salcia plângătoare - dezechilibru interior

Interpretare:
Pasul nr. 1:
- se analizează aşezarea în pagină: aşezarea normală este în centru (distanţă de 15% de margini)
- privim axele + - se îndoaie foaia:
- partea stângă a paginii: - proiecţia unor aspecte care ţin de trecut, pasivitate, introversie, dependenţă de
afectivitatea maternă (depresie)
- partea dreaptă a paginii: - proiecţii care sunt legate de viitor, activism, extroversie, relaţia cu autoritatea
parentală (optimism)
- partea superioară: - suportă reprezentări care ţin de conştient, relaţia cu aspiraţiile, cerul,proiecţia spirituală.
- partea de jos: - inconştientul, relaţia cu originea, cu pământul, fiecare copac este înrădăcinat în pământ.
(conceptul lui Young - inconştientul colectiv pentru că toţi copacii sunt înrădăcinaţi în pământ)
- semnificaţia fiecărui cadran:
- partea stângă sus: zona de proiecţie a pasivităţii (zona spectatorului vieţii)
- partea dreaptă sus: zona confruntării active cu viaţa
- partea stângă jos : zona conflictelor legate de debut, regresie, fixaţii la stadii primitive ale existenţei
- partea dreaptă jos: zona pulsiunilor, zona nostalgiei pământului
-fiecare colţ este dominat de un semn:
- colţul din stânga sus: este simbolizat de aer, emergenţă spre afară
- colţul din dreapta sus: este simbolizat de foc, aspiraţie, ceva care se consumă
- colţul din stânga jos: apa - simbolul inconştientului
- colţul din dreapta jos: pământul - reprezentări legate de materie, de cădere, de infem.

Pasul nr. 2:
- se analizează calitatea desenului, adică mărimea desenului:
- un copac mic - o persoană care se vede neînsemnată, un eu slab, sentimente de depresie
- un copac mare - un entuziasm compensatoriu (compensează un anumit deficit)
1
http://mihaela13o.wordpress.com/
Pasul nr. 3:
- se analizează perspectiva:
-copac schiţat - pentru că subiectul nu se implică, fie pt. că este plictisit, fie că este nesigur pe el
-copac bine conturat + iarba + floricele + etc => nevoie de suport

Pasul nr. 4:
- se analizează calitatea liniilor:
1. se dă subiectului creion şi gumă şi ne legăm de simbolistica zonei pe care subiectul o şterge
- linii putemice : - agresivitate (indivizi agresivi)
- linii subţiri: - fragilitate, insecuritate
2. Subiecţii care desenează la modul impulsiv: - tendinţa de exteriorizare şi impulsivism
3. Liniile îngrijite : - autocontrol ridicat
4. Linii prea îngrijite : - rigiditate

Pasul nr. 5:
- se urmăreşte simetria:
- simetric: predomină logicul, raţionalul, controlul
- perfect simetric: rigiditate, compulsivitate (compulsivitate = oamenii nesiguri de un gest pe care 1-au
făcut - ex.: controlează dacă au închis uşa de 7 ori), trecerea la act.
- nesimetric: prezintă tendinţa de exteriorizare necontrolată

Omiterea unei anumite părţi a desenului, nu este accidentală - subiectul refuză să se gândească la
problema respectivă.
Ex.: - nu desenează coroana: - conflict în relaţiile sociale
- nu desenează trunchiul: - nu desenează eul

Pasul nr. 6:
- umbrirea:- anxietate legată de simbolistica zonei respective
- înnegrirea – agresivitate

Pasul nr. 7:
- sugestia pe care ne-o crează arborele: dacă este falnic sau caraghios

Pasul nr. 8:
- dacă pe trunchi este desenat un ciot sau o scorbură:
- înseamnă că în decursul existenţei, a existat un eveniment care 1-a marcat pe individ (un accident)
- indicele lui Wittgenstein = ne spune la ce vârstă s-a produs tragedia respectivă. Se măsoară desenul m
mm. Calculăm vârsta în ani şi luni şi împărţim H (înălţimea întregului desen) la vârsta: H
- x indicele lui Wittgenstein.
- măsurăm în mm de jos la punctul unde apare ciotul ==h (inaltima până la care apare ciotul) şi împărţim
la x (indicele lui W.)
- h/x = vârsta traumatismului
Ex.: - subiectul are 40 ani
- arborele are 120 mm
- linia stg. este întreruptă la 12,9cm de la baza => 12,9 / 3 = 4,3 ani

Puncte reper de interpretare a diferitor laturi ale personalităţii, preluate din cartea
„Testul Arborelui” de Denise de Castilla:

2
http://mihaela13o.wordpress.com/
1. Introversiunea:
• Arbore foarte mic;
• Baza trunchiului închisă sau încercuită;
• Situare în stânga paginii ( agăţare de trecut, teamă de a se implica în relaţiile cu ceilalţi, teamă de contact);
• Absenţa uneori a coroanei şi frunzişului;
• Înnegriri ( anxietate) ;
• Coroana complet închisă;
• Arborele crescut din ghiveci;
• Ramuri schiţate dintr-o singură linie.
2. Extraversiunea:
• Arbore mare;
• Frunziş des;
• Marginile frunzişului sunt fine, adeseori rotunjite, cu deschideri;
• Obiecte diverse desenate în frunziş sau în jurul arborelui ( nevoie de schimbare şi de contact)
3.Imaturitatea:
• Baza foii este luată că bază a arborelui;
• Forme repetitive;
• Neîndemânare grafica;
• Trunchi sudat – trunchi S ( care intră în frunziş, după Koch);
• Ramuri desenate dintr-o singură linie
Toate aceste caracteristici pot indica o lipsă de maturitate afectivă şi, eventual, o inhibare a dezvoltării
intelectuale.
4. Debilitate:
• Forme sărace şi infantile;
• Linii frustre şi neregulate;
• Stereotipii ( exagerării ale regularităţii);
• Absenţa liniei solului;
• Ramuri trasate dintr-o singură linie;
• Trunchi conic;
• Trunchi separat de frunziş printr-o linie.
5. Anxietate – angoasă:
• Înnegrire a liniei solului, rădăcinilor, trunchiului, ramurilor, frunzişului;
• Presiune susţinută sau spasmodică;
• Arbore mic;
• Arbore situat în stânga paginii;
• Linii trasate discontinuu;
• Arbore foarte stufos;
• Ramuri lipsite de frunze.
6. Nervozitate:
• Liniile desenate se întrepătrund, se întretaie şi se amestecă în frunziş;
• Frunzişul este neregulat, cu linii confuze;
• Înnegriri;
• Linii ascuţite ( releva în egală măsură agresivitatea);
• Baza trunchiului este barata şi înnegrită;
• Apăsare insistentă şi spasmodica;
• Linii necontrolate ( control emotiv deficitar);
• Linii retuşate, în zigzag.
7. Tendinţa depresivă:
• Frunziş căzut ( tip salcie plângătoare);
• Trunchi discontinuu, linii spasmodice;
3
http://mihaela13o.wordpress.com/
• Arborele este mic, cu ramuri fără frunze, trasate din linii unice;
• Porţiuni înnegrite ( semn de angoasa);
• Sisteme de linii trasate în direcţii opuse în frunziş;
• Semne de nervozitate ( linii discontinue, retuşate…);
• Linii uşor trasate ( lipsa de sprijin).
8. Impulsivitatea:
• Ramuri în formă de tub;
• Linii aruncate, lansate;
• Înnegriri;
• Linii spasmodice;
• Linii trasate în direcţii opuse.
9. Agresivitatea:
• Unghiuri ascuţite;
• Înnegriri;
• Linii frânte sau unghiulare;
• Săgeţi îndreptate înspre trunchi ( autoagresivitate), sau înspre interior;
• Rădăcini nuanţate şi multiple;
• Trunchi rugos, înnegrit sau „zebra”;
• Ramuri sau frunze ascuţite;
• Ramuri tubulare;
• Frunze de ilex.
10. Probleme sexuale:
• Rădăcini importante, ascuţite, răsucite, cu linii frânte;
• Linia solului haşurata sau în unghi;
• Înnegriri la baza arborelui;
• Baza arborelui acoperită de tufe şi ierburi;
• Ramuri tubulare ( impulsivitate);
• Ramuri încrucişate ( ambivalenta);
• Arbore crescut în ghiveci;
11. Nevroze şi psihoze:
• Arbore mic sau foarte mare ( sentiment de inferioritate sau exaltare imaginativa);
• Înnegriri ( anxietate, angoasa);
• Frunziş imens şi apăsător ( control imaginativ deficitar);
• Îngustare a trunchiului ( blocaj al încărcăturii afective);
• Rădăcini mari şi îndreptate în jos ( probleme sexuale);
• Trunchi împărţit în două ( divizare a personalităţii);
• Ramuri fără frunze ( lipsa de contact şi schimburi cu altcineva);
• Crestături în partea stângă a trunchiului ( traumatism în trecut);
• Coroană diformă şi neregulat desenată ( lipsa unei înlănţuiri logice a ideilor);
• Forma infantilă (regresie);
• Ramuri frontale ( probleme psihologice);
• Apăsare spasmodica în trasarea liniilor ( agresivitate);
• Repetarea unor motive diferite: cercuri, etc. ( tendinţa obsesionala, perseveraţie);
• Încrucişarea ramurilor ( ambivalenţă);
• Linii retuşate ( anxietate);
• Coroana căzută (tendinţa depresivă);
• Forme inautentice ( rupere de realitate).
12. Alcoolismul:
• Linii tremurate;
• Linii fine şi fără suport, discontinue câteodată;
4
http://mihaela13o.wordpress.com/
• Mici semne repetate, înnegriri, forme rotunde în coroană ( tendinţa de perseveraţie);
• Coroana căzută ( semn al depresiei);
• Lărgiri şi îngustări ale trunchiului ( blocarea încărcăturii afective);
• Ramuri întrepătrunse în coroană ( contradicţie intimă);
• Arbore crescut din ghiveci ( sentiment de închidere în problemele personale).

Rădăcina
Rădăcina este cea apropiată de pământ, este terestră, dar poate fi considerată în acelaşi timp viaţă subterană,
invizibilă. Este deci firesc că, în desenul arborelui, rădăcinile să indice trăsăturile de personalitate cele mai
puţin detectabile (poate pe care şi subiectul şi le cunoaşte superficial sau deloc), ceea ce nu este vizibil (în
comportament) este ceea ce a rezultat din rădăcină. Rădăcina este un element comun tuturor arborilor, deci ea
indică în desen trăsăturile de personalitate generale, cu o frecvenţă mai mare.

Trăsăturile de personalitate – posibil a fi exprimate:


- manifestarea (uneori dominantă) a unor instincte şi pulsiuni;
- tradiţionalism (rădăcini puternice);
- conservatorism;
- instabilitate (nevoia de sprijin,suport);
- lentoare (de două ori în original);
Rădăcina este ceea ce este durabil, rădăcina previne mişcarea, stabilizează, este punct de sprijin al arborelui.

Baza trunchiului: -este aproape de rădăcină şi semnifică tenacitate, stabilitate, rigiditate (nu poate fi
deplasat).
Baza trunchiului dreapta şi aşezată pe margine:
- forma normală până la 12 ani, după această vârstă având următoarele semnificaţii: reprezentare
infantilă asupra lumii, slab dotat, limitat intelectual
Baza trunchiului lărgită spre stânga:
- atasament faţă de trecut (posibil maternă);
- blocarea elanului, aspiraţiilor, proiectelor.

Baza trunchiului lărgită spre dreapta:


- teama de autoritate –opoziţie faţă de altul (posibil autoritar);
- suspicios, circumspect, prudent (asupra căruia tatonează viitorul);
- eventual, aroganţă

Baza trunchiului lărgită în ambele părţi:


- (normală la 7 ani) - inhibiţia dezvoltării psihice (în gândire, învăţare).

Linia solului deasupra bazei trunchiului:- a fost observată cu o frecvenţă frapantă la pensionarii din
sanatorii. Izolarea socială impusă de vârsta îi face pe aceşti indivizi să respingă realitatea – linia solului
exprima existenţa imediată (pământul) care este împinsă (respinsă) spre orizont. Aceşti subiecţi devin
indiferenţi faţă de realitate şi în acelaşi timp se îndepărtează de aceasta.Această stare indică: lipsa de
activitate, o atitudine pasivă.

Fuziunea bazei trunchiului cu începutul rădăcinilor şi linia solului: - indică absenţa


unei distincţii între copac şi pământ şi indică mai ales la tineri amprenta subiectivă în
perceperea realităţii.

5
http://mihaela13o.wordpress.com/
Linia solului oblică: - sugerează foarte clar în desen : o pantă. Planul înclinat, panta sugerează alunecarea ce
semnifică: - aversiunea, opozitia, în general.
Semnificaţia psihologică:
- rezervat, circumspecţie;
- negativism, rigiditate –aversiune, deviere prin alunecare;
- instabilitate, eul slab volitiv (cădere prin alunecare).

Linia solului sub baza trunchiului: - se poate observa în unele desene o separare a bazei trunchiului de linia
solului – ca o dezrădăcinare, o smulgere din solidul Terrei. Excitaţia afectivă generată de o situaţie neaşteptată
ce surprinde, generează acest desen (stare reactivă).

Trunchiul
Trunchiul conic – are o bază largă şi se înalţă până la coroană ca un con. Apare clar la vârsta şcolară şi
diminuează apoi progresiv până la dispariţie (forma primară). După vârsta şcolară, exprimă întârzieri uşoare
sau:
- aptitudini practice
- abilităţi motorii
- tip concret, intuitiv

Trunchi B, semi-trunchi B – trunchi de brad într-un arbore fructifer: - trebuie privit ca o formă primară.
Cel ce desenează trunchiul B este aproape totdeauna mai primitiv, mai robust, cel mai puţin diferenţiat. Destul
de frecvent găsim printre desenatorii de trunchiuri B persoane închise afectiv:
- robusteţe, puternică vitalitate
- trăiri afective slab diferenţiate, slab nuanţate
- impulsivitate
- ca formă primară: uşoară întârziere, imaturitate.
Contururile trunchiului
Linia uşor întreruptă:
- iritat – impusiv – exploziv
- fragil psihic, emotive
Linie continuă, neregulată la dreapta sau la stânga - se modifică armonia, simetria trunchiului:
- dificultate de adaptare
- inhibiţie
- traumatisme psihice, conflicte
- dificultăţi
Contur ondulat:
- dinamism, vitalitate
- capacitate de adaptare
- redresarea, restabilirea după o serie de probleme, dificultăţi
Contur cu linii difuze, întrerupte - conturul trunchiului este o linie care separă mai mult sau mai puţin
riguros Eul de celălalt sau Eul de lumea exterioară:
- sensibilitate
- empatie
- capacitate de identificare (cu ceilalţi, cu lumea)

Suprafaţa trunchiului (scoarţa)

6
http://mihaela13o.wordpress.com/
Scoarţa este un element de protecţie. Este zona de contact dintre Eu şi mediu, dintre Eu şi ceilalţi. Pe o
suprafaţa rugoasă există întotdeauna mai mult contact (frecare) cu exteriorul, decât pe o suprafaţa dreaptă, pe
care totul alunecă şi curge.

Suprafaţa aspră oferă o zonă de contact (relaţie) solidă, stabilă:


- dar mai directă decât suprafaţa netedă
- este mai iritabil, impresionabil
- spirit de observaţie ascuţit şi critic (asperităţile din desen pot deveni puncte de contact, de observaţii
critice)

Scoarţa cu fisuri, solzi, rugozităţi, linii ascuţite, unghiulare:


- sensibil, impresionabil
- spirit de observaţie
- reacţii prompte
- spirit critic, ironic
- iritabil, agresiv, violent

Linii curbe, rotunde, arcuite:


- capacitate de relaţionare
- comportament adaptabil
- sociabilitate
- implicare afectivă interpersonală

Suprafaţă pătată:
- traumatisme, suferinţe
- element decorativ

Umbră în stânga:
- tendinţă uşoară spre reverie, introversie, îşi repugnă exteriorizarea
- sensibilitate şi vulnerabilitate medii
- inhibiţie

Îngroşat – lentoare, mobilitate redusă.

Excrescenţe ale trunchiului şi crestături


Simbolistica – excrescenţele trunchiului, clar definite indică:
- traumatisme psihice sau fizice
- accidente
- dificultăţi resimţite profund
Caracterul său clar marcat dovedeşte experienţa subiectivă şi nu o gravitate obiectivă a suferinţei. Este un
indice prezent ocazional. Este mai degrabă semnul traumatismelor depăşite, pozitiv asumate, decât al
elementelor nevrotice active în prezent.
Crestăturile sunt foarte rare. Cel mai adesea indică un deficit:
- complex de inferioritate
- sentiment de culpabilitate
Îngroşări şi îngustăr - Cele 2 caractere grafice opuse au aceeaşi semnificaţie deoarece:
- contracţiile (îngustările) opuse blochează fluidul
- îngroşările provoacă o stagnare, o oprire a mişcării fluidului.

7
http://mihaela13o.wordpress.com/
Aceleaşi semnificaţii are un trunchi a cărui grosime creşte gradat: timiditate, inhibiţie, blocaje, menţinerea
prelungită a efectelor unei stări afective (rezonanţă afectivă de lungă durată), blocaje afective
Trunchi drept, cu linii paralele: - contururile trunchiului sunt echidistante, de la linia şoldului până la
coroană, ca şi cum ar fi fost trasate cu o riglă. La vârsta infantilă simbolizează schematismul vârstei. Peste
această vârstă exprimă: activistm, implicarea în activitate (zel, siguranţă), dar cu o creativitate limitată de:
- nivelul inferior
- adaptarea intelectuală insuficientă
- înzestrarea originală

Semnificaţia psihologică:
- rigid, inflexibil intelectual şi social
- lipsă de adaptare
- încăpăţânat
- persoană corectă, model, exemplară sau – facultate de abstractizare
Coloraţia închisă a trunchiului - Coloraţia închisă nu are întotdeauna o semnificaţie exclusiv psihologică.
Poate fi un stil propriu al unei anumite categorii de desenatori. Dar prezintă şi semnificaţii psihologice.
Negru difuz – cercetările au evidenţiat că tinerii desenează un negru difuz. La această vârstă, descoperirea
Eului contribuie la manifestarea dorinţei de a lărgi câmpul experienţei personale, este o permanentă căutare.
Această căutare imprecisă se reflectă în caracterul incert al umbrelor desenului.

Semnificaţie psihologică:
- reverie
- labilitate
- indecizie, nedeterminarea ca apt.
- capacitatea de a realiza descrieri

Trunchi înclinat spre stânga sau spre dreapta - Până la un anumit punct, sensul acestui indice se confundă
cu direcţionarea de ansamblu a arborelui.

Elemente de sprijin, accesorii, elemente repetitive

Ţăruşul, propteaua, sprijinul trunchiului, ramuri sprijinite - Tăruşul apare ca suport al tânărului arbore,
care astfel este susţinut şi dirijat până când va putea să se menţină singur în poziţie vertical prin propriile forţe
şi să reziste vântului care l-ar putea îndoi, doborî. Este o simbolistică, nesofisticată, o semnificaţie directă.
Ramurile sprijinite pot să susţină povara fructelor şi au nevoie de sprijin deoarece nu pot realiza acest lucru
prin propriile forţe. Prezenţa în expresia grafică a unor elemente de sprijin semnifica, in plus, existenţa unui
punct slab, o insecuritate, impresia, ameninţarea unui pericol. Subiectul cauta sprijin. La copilul mic, aceste
elemente nu apar. La preadolescenţi ( începând de la 13 ani) creşte frecvenţa suporturilor si a ţăruşilor.

Semnificaţia psihologica:
- nevoia de securitate, de a fi dirijat, protejat;
- lipsa de încredere în sine; lipsa de autonomie

Forme inautentice - Dau un efect original şi expresiv, chiar daca este greu de spus ce reprezintă. Alteori pare
că desenatorul nu a găsit forma potrivită care să reprezinte un element al arborelui sau chiar daca a găsit-o,
caută să o respingă şi îşi creează, din această cauză, un fel de mască. Masca simbolizeazî
astfel disimulare. Ex. coroana in forma de treflă, inimă.
Semnificaţia psihologica:
- strategii comportamentale limitate din punct de vedere psihologic;
- nesigur, stângaci, temător;
8
http://mihaela13o.wordpress.com/
- disimulare, opacitate.

Peisajul
În testul desenului arborelui, subiectului nu i se cere să deseneze peisajul, dar nici nu i se interzice acest lucru.
Copilul de vârstă mică desenează nori, umbra copacului, tufişuri, iarbă, flori, garduri, etc. mulţi animă desenul
punând în el fiinţe umane care fac ceva, păsări care zboară in jurul copacului.
Peisajul poate fi:
- schiţat – conturarea unei tufe de iarbă, linia solului;
- complex – decoruri impresionante care estompează tema: desenarea arborelui.
Semnificaţia psihologica:
Peisaj schiţat – este un mijloc de a măsura diferenţa de dezvoltare psihica si are, la vârsta pubertăţii o
semnificaţie negativă.
Peisajul complex este şi o descriere, un desen de mare amploare, deci tema peisajului, nu are o delimitare
precisă. Din acest punct de vedere putem preciza că ceea ce îl caracterizează este:
1. - incertitudinea, indecizia;
- căutarea a ceva ce nu este clar defint, neprecizarea obiectivelor;
- perioadă de meditaţie, reflecxie;
- uşor confuz, incâlcit (în căutare),
- aspiraţii difuze, neprecizate deoarece desenul se extinde în lărgime, este difuz.
2. această neprecizare a liniilor semnifică si faptul ca imaginaţia şi fantezia se poate manifesta liber,
neîngrădit. Realitatea se cufundă într-o lume a dorinţelor şi aspiraţiilor. Realitatea este ignorata. Visele
se manifesta din plin.
Semnificaţia psihologica:
- reverie, fantezie, viaţă iluzorie;
- lipsa simţului realului;
- sensibilitate;
- aptitudini descriptive, expresivitate grafica.

Trunchi pe un deal sau pe o insulă


Insula – izolează, este limitata din toate părţile.
Dealul – izolează şi el cu singura diferenţă ca el se înalţă deasupra peisajului.
Cel care este într-o poziţie superioară priveşte spre cei de jos dar tot într-o situaţie de izolare se află. Este
plasat la înălţime şi expus. Subiectul se află pe un piedestal, dar pretenţia sa de dominare este la fel de
puternică faţă de pericolul de a cădea. Plasat la înălţime, subiectul se distinge de restul lumii, este văzut, este
deasupra a ceea ce este comun şi vulgar. S-a plasat pe o insulă sau o înălţime, copacul este singur, solitar.
Acest indice se întâlneşte în toate etapele vieţii, nu trebuie să i se acorde o valoare absolută, este foarte rar, dar
când apare oferă indicaţii preţioase.
Semnificaţia psihologica:
- izolare, solitudine, autism;
- vanitate, egocentrism, etalarea propriei persoane;
- individualizat, singular, particular (ca opinie, de ex.)

Ramurile
Ramurile care se ingroasa, ramuri in linii paralele

Simbolistica: în paralelism există un indice de constanţă, de efort susţinut şi de durată.


Este vorba de persoane active, dinamice. Ei nu pot sta fără să muncească.
9
http://mihaela13o.wordpress.com/
- perseverenţă
- spirit întreprinzător, activ
- ambiţie, nivel de aspiraţie
- proiectarea în exterior a aspiraţiilor sale
- nepoliticos, insolent
- grosier, brutal, arogant.

Ramurisul coroanei acoperit de o membrana

Sprijinindu-se pe jumătate de ramuri, învelişul face impresia a ceva lipsit de naturaleţe:


- timiditate
- cenzură
- introversie
- reţinut; ocazional: disimulare
- artificial, lipsit de spontaneitate(impersonal)
- impenetrabil( greu de descifrat psihologic)

Extremitatile ramurilor in forma de nori

Aceasta formă se întâlneşte, în principal:


- la cei dotaţi pentru desen
- la persoanele elevate
Simbolistica acestor forme: vârful ramurii îşi pierde din caracterul dur fiind învelit într-un balon protector
(material pufos, ca de vată)

Semnificaţiapsihologică:
- disimularea (mascarea) intenţiilor (intenţii ascunse)
- calm, echilibrat
- relaţionări interpersonale pozitive, socializate, strategii interpersonale(abilităţi), amiabilitate, respect,
politeţe, discreţie, diplomaţie
- timiditate

Ramuri in forma de frunze de palmier

Simbolistica: comparativ cu ramurile cu terminaţii largi, spumoase, în această formă este clară tendinţa
marcată la închidere.

Semnificaţia psihologică:
- suspicios
- prudent, precaut
- introvert
- rezervat, reticent, evită destăinuirile, discuţiile despre sine, problemele personale, viaţa personală

Ramurile tub (forma deschisa)

Interpretare – simbolistică: În procesul creşterii naturale, ramura se termină ascuţit. I se


poate întâmpla să fie ruptă sau tăiată, ascunsă de frunziş, dar în natură nu apare niciodată
sub forma unui tub deschis spre exterior. Această formă are, împreună cu ramura ruptă,

10
http://mihaela13o.wordpress.com/
caracterul a ceva neterminat, fără ca cel ce desenează să conştientizeze această deficienţă grafică. De aceea,
ramura tub are o semnificaţie diagnostică foarte precisă.
- ramura deschisă la partea superioară indică un proces de dezvoltare neterminat, incomplet, faptul că nu
s-a atins maturitatea
- vârful unei ramuri delimitează precis punctul de contact cu realitatea şi mediul înconjurător – deci,
subiectul ramâne indecis, lasă problema deschisă, nu se angajează. Îi lipseşte capacitatea reală de
decizie asupra viitorului şi prezentului. Deciziile sunt provizorii, le abandonează, slab dezvolatată
capacitatea de a-şi fixa un scop, nu ştie către ce scop să se îndrepte, e dezorientat, influenţabil. Acestor
subiecţi, trebuie să le indici cu precizie ce să facă, să le fixezi un scop.

Semnificţtia psihologică:
- dezorientat, indecis, influenţabil, inconstant, fantezist, absenţa proiectelor, obiectivelor (abandonarea
lor)

O altă interpretare:
- ramura deschisă este absenţa limitelor, descărcarea impulsurilor, energiei se face fără reţinere, la fel şi
descărcările afective

Semnificaţia psihologică:
- interese multiple
- impulsivitate
- trăiri afective ample (exuberanţă, exaltare)
- indecis, fără scop, atras de aventură, de domenii neexplorate.

Ramuri (si trunchi) cu linii frante

În exprimarea grafică:
- punctual traduce cel mai bine concentrarea
- un ansamblu dezordonat de puncte şi de linii scurte exprimă distragerea, lipsa de concentrare psihică
În desenul cu ramuri din linii frânte, totul este detaşat, fără legătură, fisurat. Pe de altă parte există adevărate
rupturi ale liniei ramurii, ca simptome ale unei iritabilităţi. Alt aspect: există cazuri în care crenguţele nu sunt
ataşate ramurii principale, ci detaşate, încât trebuie să ne imaginăm legatura. Acest aspect exprimă o natură
sensibilă, impresionabilă dar şi cu o tendinţă spre superficialitate.

Semnificatii:
- iritabil, impulsiv
- spontan – expeditiv
- sensibil, impresionabil, dar cu intensitate medie şi de scurtă durată

Ramuri cu sudura, trunchiul cu sudura

Trunchiul şi ramurile sunt ca tăiate, transversal, crenguţele sunt adesea plasate pe aceste tăieturi, sudate.
- apare ca element de retard (la debilii mintali) – trunchi din mai multe părţi sudate
- această formă grafică reprezintă o primă tentativă de organizare, schematică – deci, schematism. Se
află în opoziţie cu mişcarea liberă de expresie grafică – mâzgâlitura
- construcţia prin straturi suprapuse, asamblarea părţilor izolate reprezintă o primă
încercare de organizare, de disciplinare ( în sens de influenţe educaţionale)
- trunchiul de sudură este rar un indice de dezvoltare

Semnificaţii psihologice:
11
http://mihaela13o.wordpress.com/
- performanţe şcolare mediocre
- clişee mintale, idei …
- inconcordanţă inductorie
- evoluţia lentă a gândirii
- slab dotat (după 13 ani)
- incapacitate operaţională (la nivelul gândirii)

Coroana

Coroana sferică
Ceea ce contează este delimitarea unei suprafeţe şi închiderea relativă a acesteia. Cercul exclude exteriorul şi
include interiorul.
Tensiunea psihică din cerc poate lipsi:
- atunci coroana este un cerc gol , vid, fără conţinut
- contururile coroanei exprima tensiunea şi vitalitatea unei forţe pline de coeziune.
Aceste aspecte se pot decela dacă vom ţine cont de caracterul linei: ferma, flexibilă, plastic; plata, difuză,
ondulata, tremurătoare.
- viata imaginară;
- reverie;
- teama de a înfrunta realitatea;
- evitarea confruntărilor cu realitatea.
Contur închis ondulat :
- capacitate de adaptare, supleţe, flexibilitate;
- sociabilitate.
Contur închis, tremurat:
- incert, nesigur
- iritabil
- emotiv, anxios, inhibat
Coroana în arcade:
Relaţii interpersonale: -diferenţiale
-structurate
-ierarhizate (“cu formă”)
Complianţă:- conformism, se supune sugestiilor, sfaturilor.

Arbore în spalier: Acest tip de arbore este produsul unei influenţe educaţionale, al disciplinarii individului.
Simbolistica este diferită:
- 1.subiectul (care desenează) este pasiv, se supune influentei educaţionale ;
- 2.subiectul este într-o continuă educaţie, se supune unor influenţe educative diverse, în mod
constructiv şi metodic.
Semnificaţia psihologică:
a)-pasiv, supus,submisiv, dependent
- schematic, rigid.
- opoziţie neexprimată psiho-comportamental.
- conformism
- artificial, lipsit de autenticitate şi individualitate.
b.)-disciplina autoimpusă (autodisciplina)
- organizat, metodic
- perfecţionist cu nivel ridicat de autorealizare.

Coroana concentrica:
12
http://mihaela13o.wordpress.com/
Coroana cu ramuri centrifuge
- miscarea centrifuga suporta o dublă intepretare: -agresiva, receptoare;
-receptoare.
Agresivitatea domina şi dobândeşte caracterul disocierii, pierderea unităţii, armoniei şi instabilităţii. Au loc
acte succesive de atac şi respingere de luptă şi apărare, asemănătoare ca exprimare comportamentală.
Coroana concentrica- centripeta-are interpretare contrară.

1.Coroana centrifugă
- agresivitate;
- nevoia de activitate ;
- agitat, precipitat(grăbit);
- iniţiativă, perseverenţă;
- resurse adaptative(tendinţe);
- extraversie, nevoia de contact cu realitatea(realizată uşor difuz),dispersat;

2.Coroana centripetă
- introvert,izolat, închis în sine;
- independent,rar cere ajutor, decizii proprii
- capacitate de concentrare
- resurse psiho-energetice bogate;
- meditativ, analitic;
- armonie, echilibru
- Coroana radiala (centrifuga):
Ramurile uniliniare indica următoarele:
- caracterul regresiv
- directia razelor ->intenţia defensivă.
Să ne ferim a considera acest simptom ca fiind grav

Semnificaţia psihologică:
- activitate redusă ,efort redus
- superficial, concentrare redusă;
- interese slab conturate(difuze) obiective instabile;
- instabil, iritabil
- impulsiv, necontrolat;

Coroana concentrica închisă(formă de chivot)


- interpretare inversă a celor de mai sus

Semnificaţia psihologică:
- egocentric
- independent, sigur de sine
- imagine de sine bine conturată;
- tendinţa de supraevaluare.

Coroana cu ramuri-tub dispersate - Dispunerea poate fi chiar haotică, simptom al tendinţe haotice. Când
ramurile dispersate în interior sunt efectiv deschise la ambele capete, se conturează
imaginea oamenilor cu numeroase aspiraţii, dar fără obiect precis. Poate fi specifică
vârstei: la vârsta alegerii profesiei. Mai poate indica stări afective scurte şi intense.

Semnificaţie psihologică:
13
http://mihaela13o.wordpress.com/
- interese multiple ,fără consistenţă, difuze.
- nefinalizarea acţiunii-superficialitatea lor ;
- indecizie, absenţa unor strategi eficiente în activitate.

Ramuri tub în dezordine:


- potenţial conflictual;
- reacţii explozive;
- revendicativ, tendinţe spre opoziţie.

Coroana în formă de bucle: Forma grafica ce cuprinde bucle, volute, nod, arc, conţine elemente ale
mobilităţii, fluidităţii şi formei rotunjite. Coroana cu bucle se obţine când se dă instructajul următor:”
Desenează când eşti într-o stare de bucurie, o linie care nu reprezintă nici un obiect”.
Reţinem: această formă grafica exprima stări psihice mobile, cu tonalitate pozitivă (bucurie, entuziasm) .

Semnificaţii psihologice:
- mobilitate; extreme
- activism; =>agitaţie, precipitare, per-
- nevoia de mişcare, de acţiune. severenţă sub medie.
- comunicativ;
- sociabil;
- jovial;
- dispoziţii afective pozitive- entuziasm- ca extremă exaltare.
- mobilitate afectivă- stadiul emoţiilor, sentimentele se cristalizează rar.
- simţ artistic, preocupat de aparenţe, de aspectul exterior.
- bun gust ( în sensul de mai sus) , dar şi decoraţiuni- fast.

Corona mâzgălita (distribuţia formei) - Semnificaţia comună a reorganizării mişcării şi dezorganizării ei


este o :
- capacitate anormală de a avea experienţe personale, într-o continuă mişcare şi dinamică.
- puternică mobilitate psihică. Aceasta vivacitate interioară, o prea intensă mobilitate, determină
manifestări negative.
- decizii abrupte, bruşte, neaşteptate, deconcentrări..

Semnificaţi psihologice:
- experienţe personale intense, implicare afectivă, ample schimbări de polaritate afectiva (+,-).
- mobilitate psihică, labilitate, instabilitate, imprevizibil.
- fără inhibiţii (până la dezinhibat este o distanţă)- excitabil –impulsiv.
- la minim –nonconvenţional.
- in viaţa psihică:
-absenţa scopului , a unui plan, a unor metode de lucru-dezorganizat, şi ca extremă (confuz)
dezorientat.
-decizii bruşte, inconsecvenţă
-vitalitate , nevoia de schimbare.
Considerăm că mâzgăleala: joc infantil, regresie, retard.

Coroana cu trâmbe de fum - când este asociată cu o mâzgăleală evidentă, are


următoarea semnificaţie psihologică: - este vorba de o inconsistenţă în tot ceea ce face.
- tendinţe neprecizate, lipsa unui scop.

14
http://mihaela13o.wordpress.com/
Coroana cu umbre - Aceeaşi interpretare ca la trunchi colorat închis:dorinţa de a lărgi experienţe personale;
o permanentă căutare dar imprecisa, nedeterminată ( la vârstele tinere).

Semnificaţie psihologică:
- nesigur, indecis,dezorientat
- spiritualitate neclară, nedirecţionată
- labilitate psihică
- pasivitate / visitor -mai puţin realist, sau mai rar (adulţi);
- deprimare;
- modificări de conţinut ale personalităţii (la diferite etape de vârstă sub influenţa experienţei
semnificative de viaţă);
Ca aptitudini artistice:
- aprecierea nuanţelor, a culorilor;
- însuşirea de a descrie;
- a observa dincolo de aparenţe, a observa noi unghiuri.

Coroana cu spaţii goale - Într-un desen al arborelui ,vedem adesea, puternice adâncituri sau suprafeţe albe,
spaţii goale în interiorul coroanei ( restul fiind ocupat de umbre, frunze, fructe,etc.).Acestea sunt un slab
indice al existenţei unui deficit şi trebuie interpretat cu prudenţă.

Coroana aplatizata - Atrage atenţia asupra modificării conformaţiei coroanei, afectează forma şi proporţiile.
Indică un complex de inferioritate, un deficit şi indică o regresie.

Semnificaţia psihologică:
- stare de presiune psihică exercitată asupra lui, supus unei constrângeri;
- incapabil de a se apără, influenţe educaţionale rigide, stare de blocaj (poate fi un blocaj în dezvoltare);
- deprimat, resemnat;
- sentimente de inferioritate- valorizare inhibată;
- activitate redusă.

Accesorii
Regularitatea - Este greu de apreciat într-o expresie grafica, deoarece se apreciază variabilitatea formelor şi
mărimea lor. În acelaşi desen, mărimea fructelor sau frunzelor oscilează extrem de mult. Cu vârsta, apare o
regularizare iar exagerările dispar. Iar semnificaţia pe care Max Pulver o acordă neregularităţii este
afectivitate vie, bogată, impulsivitatea care determină această formă de manifestare.

Stereotipiile - Arată o exagerare a regularităţii: frunze, crenguţe, fructe aşezate stereotip unele lângă altele.
Desigur, acest schematism grafic este depăşit o dată cu intrarea în şcoală. După o anumită vârstă este indicele
unei regresii.

Accesoriile – elemente figurative


Tot ceea ce este suspendat, ceea ce animă copacul ( păsările) este desenat în toate etapele de dezvoltare
infantilă, mai ales între 9-12 ani.
În funcţie de numărul în care păsările, cuiburile, figurinele şi inimioarele apar în prim plan impun anumite
semnificaţii:
- glumeţ, plin de haz, dispoziţii afective pozitive, bună dispoziţie;
- umor, ironic;
- fanfaron, superficial;
- fantezist.
15
http://mihaela13o.wordpress.com/
Frunze - Frunzişul este efemer, dar simbol al vieţii, deoarece creşte, se dezvoltă, se ofileşte şi cade. Frunzele
sunt elementul exterior al copacului, ceea ce se agită şi poate intra uşor în agitaţie. Frunzele sunt desenate în
toate perioadele vieţii. Desenatorii de frunze se disting prin activităţi în care rezultatul se distinge prin formă,
linia prezentării, prin efectul produs. Esenţa, conţinutul îi preocupă mai puţin. Profunzimea nu este calitatea
lor de bază, spiritul de observaţie da.

Semnificţia psihologică:
- bun gust, simţ estetic;
- spirit de observaţie, bun observator al detaliilor şi aparenţelor;
- nevoia de apreciere şi de a fi remarcat;
- juvenil, copilăros;
- exaltare.

Fructe - Fructul este iniţial floare, care în urma procesului de maturizare se transformă în fruct – ca rezultat
final, ca obiectiv cucerit. El poartă în sine sămânţa care serveşte la înmulţire. Fructul ajunge în acest stadiu
după perioada de creştere şi maturizare, deci necesită timp pentru a se forma pe deplin.. tinerii nu au răbdare,
grăbesc finalul iar fructul nu devine altceva decât fructul oprit. Ceea ce-i determină spre acest act este:
- dorinţa de a atinge succesul imediat;
- lipsa perseverenţei şi a efortului de durată;
- raţionamentul, analiza argumentelor sunt de moment, circumstanţiale, decizia să se centreaze pe
utilitatea imediată şi pe succes;
- este atras de tot ce este nou, considerat în opinia sa ca fiind şi valoros. Căutarea de lucruri noi
determină inconstanţă, nerăbdare, fantezie, impulsivitate. Confundă fantezia cu realitatea, este
influenţabil în alegerea profesiei. De ex. de condiţiile materiale imediate.
- au tendinţa de a lua drept aur tot ceea ce străluceşte. Realitatea este supraevaluată şi deci greşit
apreciată.
- exprimă, la tineri, dorinţa exagerată de comfort, comoditate şi dorinţa de a obţine plăcerea cu orice
preţ. În această lume se simt ei protejaţi, iar încercărilor de a fi scoşi din această lume le răspund cu
agresivitate. La adulţi fructul semnifică o veritabilă maturitate, dar în sensul de ceea ce a ajuns la
maturitate, ceea ce este cucerit, depăşit, abandonat.

Semnificţia psihologică:
- sete de succes, de recunoaştere sau material;
- lipsă de perspectivă, ghidaţi de succesul imediat;
- împlinire totală, neeşalonarea obiectivelor;
- nerăbdare, instabilitate, lipsă de maturitate.

Frunze, fructe în exces


- formă primară autentică;
- mai târziu, semn de retard afectiv.

Fructe, frunze, ramuri căzând la pământ sau căzute - Au semnificţii distincte, funcţie de vârstă.
La copii – ei se detaşează cu uşurinţă de un lucru sau de activitatea pe care o desfăşoară, concentrarea lor este
lipsită de forţă.

Semnificaţia psihologică:
- exteriorizare spontană;
- sensibilitate, delicateţe.

16
http://mihaela13o.wordpress.com/
La adulţi – (bărbatul matur) - fructul căzut sau căzând – un semn de detaşare, abandon, renunţare.

Semnificaţie psihologică:
- abandon, renunţare, detaşare;
- atenţie superficială, indiferenţă.

17
http://mihaela13o.wordpress.com/

S-ar putea să vă placă și