Sunteți pe pagina 1din 22

Testul omuleţului

1. Natura testului

vTestul Omului permite evaluarea personalităţii


copiilor analizând desenele acestora.

vÎn accepţiunea lui tehnică Testul Omului


pleacă de la principiul că în desenul unei
siluete umane subiecţii îşi proiecteată modul
în care se percep pe ei înşişi, cu problemele
sau conflictele specifice care ţin de imaginea
de sine.


2. Aplicarea testului

vCopiilor între vârsta de 3 – 12 ani


vPoate fi aplicată individual sau colectiv


vMateriale necesare:
v7 culori :roşu, verde, albastru,
galben, violet, maro, negru
vCreion, radieră
vFoaie de hârtie
3. instrucţiuni

vPe această coală de hârtie (ţinută vertical), vei


desena un omuleţ, cât poţi tu de frumos,
dacă vrei poţi să-l colorezi.

vCopilul trebuie lăsat să deseneze cum vrea.


vLa întrebările copilului se răspunde ambiguu.


4. interpretarea
A. criterii generale:
a) Poziţia sau atitudinea persoanei desenate:

vsiluetele desenate în mişcare sugerează o fire


dinamică, activă

vsiluetele desenate cu picioarele depărtate şi


cu
mâinile ridicate sugerează asertivitate şi dorinţă

de afirmare socială

vsiluetele înclinate indică dezechilibru


emoţional
vpersoanele desenate cu spatele sau din profil
denotă dorinţa de evaziune sau de disimulare

b)Expectanţele
 de rol sexual:includ
caracteristicilie sexuale ale desenului
reprezentând o persoană de acelaşi sex cu
subiectul
v
vdesenele ar trebui să conţină astfel de
elemente sugerând o identificare normală cu
propriul rol sexual
v
v

c) Accentuarea, exagerarea, îngroşarea,


haşurarea
 excesivă sau multiplicarea unor elemente ale
desenului: sugerează importanţa pe care
subiectul o acordă elementului respectiv din
viaţa sa
v
vaccentuarea detaliilor sexuale (sânii, coapsele,
buzele, părul) indică dorinţe erotice intense
sau tendinţa de exhibiţionism sexual
d)
 Omiterea nejustificată sau tratarea
superficială a unor elemente:sugerează
conflicte în zona respectivă sau lipsă de
implicare în sarcină, evaziune

e) Semne de bizarerii sau de irealism grafic:


sugerează conflicte interioare puternice,


atitudine batjocoritoare sau pierdere a
simţului realităţii
vpot apărea în desene: membre lipsă sau
amputate, siluete deformate sau hidioase,
bestializarea figurii

B. analiza formală: include:


a) analiza trăsăturilor grafice


vliniile zimţate exprimă agresivitate


vliniile întrerupte sugerează nesiguranţă sau
anxietate
vliniile moi abia schiţate, denotă lipsă de energie
v

b) analiza spaţiului grafic:se referă la plasarea

în pagină şi la mărimea desenului


vpersoanele desenate în zona superioară a
paginii poate sugera că persoana se simte
fără o bază solidă de ancorare în realitate,
fie nevoia de putere sau expansiune
vdesenul executat în josul paginii sugerează că
individul se simte nesigur şi neadaptat
vocuparea preferenţială a spaţiului din stânga
indică retragerea în trecut, poziţia pasivă de
spectator
vdesenul plasat în dreapta înseamnă orientare
spre lume sau viitor

v desenele mari sugerează megalomanie,


centrare de sine, siluetele mici implică
sentimente de insignifianţă sau
inadecvare

C. analiza de conţinut: se iau în considerare atât


modul cum sunt executate diferitele detalii


corporale, cât şi aspecte suplimentare care
participa la expresivitatea siluetei umane şi
pot trăda anumite tendinţe ale subiectului
1.capul:este
 sediul conştiinţei şi dirijează
adaptarea individului în mediul fizic şi social,
faţa fiind principalul element al expresivităţii
emoţionale, cu rol esenţial în recunoaşterea
atitudini sau dispoziţiei celuilalt
vcapul desenat mare faţă de restul corpului poate
implica o valorizare a funcţiilor cerebrale, deci
o atenţie mare acordată proceselor mentale
sau controlului emoţional
vcapul mic poate indica dorinţa subiectului de a
nega controlul asupra impulsurilor lui,
dificultăţi de concentrare

vgura: organul de asimilare a hranei, dar din
punct de vedere simbolic a experienţelor
afective
vgura mică denotă negare a nevoilor de
dependenţă
vgura mare, cu colţurile în sus, tendinţa de a
prezenta celor din jur un personaj acceptabil
care să mascheze pe unul mai putin
acceptabil
vgura strâmbată, cu colţurile în jos exprimă
dezgust sau depresie, dezamăgire faţă de
lume
vbuzele accentuate dependenţa copilului faţă
de cei din jur
vochii: asigură expresivitatea feţei
vochii mici denotă introversie, mari extraversie
vsub formă de punct denotă neîncredere,
îngustimea vederii
vochii expresivi, paranoici indică aspect sever,
nelinişte
vpărul: element decorativ
vdesenat abundent, înnegrit sau foarte
haşurat, în dezordine indică preocupări
sexuale, uneori agresivitate
vo coafură elaborată, îngrijită sugerează
dorinţa de a plăcea
vurechile: rar reprezentate
vdacă apar desenate mari pot sugera hiper-
vigilenţă, suspiciune faţă de ceilalţi sau
sensibilitate la critici
vnasul: echivalent falic
vdesenat mare sugerează dorinţa de afisare a
 masculinităţii, de dominare, de agresivitate
vnasul turtit este semnul unei traume
vbărbia: colţuroasă sau pătrată sugerează
forţă, fermitate, încăpăţânare
vbărbia mică, ovală indică feminitate sau
slăbiciune
2. gâtul: funcţie de comunicare între minte şi
corp, între gândire şi emoţie, între planificare
şi execuţie
vorice strangulare vizibilă în desen la nivelul
gâtului sugerează un control sau blocare a
impusurilor cerebrale
3. trunchiul: reprezintă zona organelor vitale

vdesenat masiv indică dorinţa de forţă, de


masculinitate
vdesenat subţire sau fragil sugerează
sentimente de slăbiciune sau inferioritate
v

vumerii se înscriu pe aceaşi linie a
masculinităţii
vprezenţa unor organe interne dovedesc lipsă
de realism, pierderi a contactului cu
realitatea, preocupări somatice intense
vsânii reprezintă un simbol al maternităţii
vburta legată de dependenţa de mamă
vprezenţa buricului semn de dependenţă
vorganele sexuale nu sunt reprezentate decât
la schizofrenici şi copii cu foarte mari
preocupări sexuale
v
4. braţele şi mâinile: organe de contact cu alţii

vbraţe scurte denotă lipsa ambiţiei, slăbiciune


vbraţe lungi denotă dorinţă de succes,
persoană ambiţioasă
vbraţe subţiri indică slăbiciune
vbraţe larg deschise dorinţa de putere
vbraţe îndoite suspiciune, ostilitate
vmâinile aşezate la spate indică sentimente de
culpabilitate
vabsenţa mâinilor indică incapacitate de a
stabili relaţii cu alţii
vpumnul strâns indică agresivitate, negativitate
v
vdegetele ca nişte gheare sugerează
agresivitate
vdegetele ca nişte petale indică neîndemânare
vmai mult de cinci degete indică ambiţie
deosebită
5. picioarele: asigură securitatea

vpicioarele lungi indică că subiectul este activ


vpicioarele scurte pasivitate, lipsă de dinamism
vsiluete desenate pe vârfuri implică ideea de
ambiţie sau de evadare a subiectului dintr-
un mediu perceput ca frustrant
vcoapsele puse în evidenţă prin haşurare
sugerează preocupări legate de sexualitate
6. accesorile:

vîmbrăcămintea: acordarea unei mari atenţii


reproducerii îmbrăcămintei făcut de
extravert, căutare de apreciere socială
vneglijarea îmbrăcămintei realizat de introvert
vomuleţ dezbrăcat făcut de egocentrici care
resping convenţiile sociale
vhainele calde denotă nevoia de tandreţe
maternă, căldură afectivă acesta lipsindu-i
subiectului
vpălăria: când apare în desen, indică nevoia de
afirmare a poziţiei sociale sau a virilităţii
vcordonul, cureaua sau centura, gulerul sau
alte elemente constrictive simbolizează
controlul sau inhibiţia manifestărilor sexuale
vmănuşile: sugerează ascunderea sau
reprimarea impulsurilor agresive
vbuzunarele: sugerează o revendicare a
afecţiunii
varmele, trabucul sau ţigarea apar în desenele
băieţilor cu tendinţe agresive sau
dominatoare, care încearcă să compenseze
sentimentele lor de slăbiciune vizavi de
rolul lor social
5. Avantaje şi dezavantaje
v
vavantaje:
vrapiditatea aplicării
vpoate fi utilizată pe grupuri de subiecţi
defavorizaţi cultural
v
vdezavantaje:
vinsuficienta ei validare prin studii specifice