Sunteți pe pagina 1din 14

BILANTUL CONTABIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE

LA 31 DECEMBRIE 2008

pag.: 1 - lei -

SOLD LA SOLD LA
COD DENUMIRE INDICATORI INCEPUTUL SFARSITUL
PERIOADEI PERIOADEI
0 TOTAL
01001 A. ACTIVE
I. ACTIVE NECURENTE
Active fixe necorporale
(ct.203+205+206+208+233-280-290-293) 1.038.883.574 1.377.808.972
01002 Instalatii tehnice, mijloace de transport,
animale,plantatii,mobilier, aparatura
birotica si alte active corporale
(ct.213+214+231-281-291-293) 31.049.391.179 36.199.449.614
01003 Terenuri si cladiri
(ct.211+212+231-281-291-293) 313.172.411.482 313.284.097.463
01004 Alte active nefinanciare
(ct.215) 1.014 238.415
01005 Active financiare necurente ( investitii pe
termen lung ) - peste 1 an
(ct.260+265+267-296) 26.795.289.198 26.070.147.466
01006 Creante necurente - sume ce urmeaza a fi
incasate dupa o perioada mai mare de 1 an
(ct.4112+4612+4282-4912-4962+4282) 9.673.847.916 9.570.559.988
01007 TOTAL ACTIVE NECURENTE
(rd.01+02+03+04+05+06) 381.729.824.363 386.502.301.918
01008 II.ACTIVE CURENTE
Stocuri
(ct.301+302+303+304+305+307+309+331+
332+341+345+346+347+349+351+354+356+
357+358+359+361+371+381+/-348+/-378-
391-392-393-394-395-396-397-398) 10.713.754.177 11.798.048.336
01009 Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate
intr-o perioada mai mica de 1 an - Total
(rd.10+11+12), din care: 67.860.331.036 82.492.084.215
01010 Creante din operatiuni comerciale si
avansuri
( ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425
+4282+4611+473+481+482+483-4911-4961+
5187) 14.865.021.123 21.568.065.872
010101 Creante comerciale (ct.4111+4118+413+418
+4611-4911-4961) 3.136.647.780 3.276.844.203
01011 Creante bugetare
(ct.431+437+4424+4428+444+446+
4482+463+464+465+4664+4665+4681+4682
+4684+4687+469-497) 52.263.551.997 58.523.578.606
010111 Creantele bugetului general consolidat
(ct.461+463+464+465+4664+4665-497) 47.225.876.023 51.229.472.283
01012 Creante din operatiuni cu Comunitatea
Europeana
(ct.4501+4511+4531+4541+4551+456+457+
458) 731.757.916 2.400.439.737

pag.1
pag.: 2 - lei -

SOLD LA SOLD LA
COD DENUMIRE INDICATORI INCEPUTUL SFARSITUL
PERIOADEI PERIOADEI
01013 Investitii pe termen scurt
(ct.505-595) 5.173.069 4.562.919
01014 Conturi la trezorerie si banci (rd.15+17)
din care: 27.541.970.060 30.875.210.221
01015 Conturi la trezorerie, casa, alte valori,
avansuri de trezorerie
( ct.510+5121+5125+5131+5141+5161+5171
+520+5211+5212+5221+5222+523+524+
5251+5252+5253+526+527+528+5291+5292
+5299+531+532+542+550+551+552+553+
554+555+556+557+558+5601+5602+561+
562+5711+5712+5713+5714+5741+5742+
5743+5744) 21.409.457.392 22.835.510.009
01016 din care: depozite 1.975.649.254 2.294.695.775
01017 Conturi la banci comerciale
( ct.5112+5121+5124+5125+5131+
5132+5141+5142+5151+5152+5153+5161+
5162+5172+5314+5411+5412+550+558+560) 6.132.512.668 8.039.700.212
01018 din care: depozite 2.809.000.543 3.630.368.772
01019 Cheltuieli in avans
(ct.471) 225.875.125 455.479.170
01020 TOTAL ACTIVE CURENTE
(rd.08+09+13+14+19) 106.347.103.467 125.625.384.861
01021 TOTAL ACTIVE(rd.07+20) 488.076.927.830 512.127.686.779
01024 Sume necurente de plata
(ct.4042+269+4622+509+403+405) 493.684.635 691.078.201
010241 Datorii comerciale(ct.4042+4622) 298.577.092 417.127.739
01025 Imprumuturi pe termen lung
(ct.1612+1622+1632+1642+1652+166+1672
+168-169) 14.231.013.056 17.587.307.570
01026 Provizioane (ct.151) 519.455 998.629
01027 TOTAL DATORII NECURENTE
(rd.24+25+26) 14.725.217.146 18.279.384.400
01028 DATORII CURENTE - sume ce trebuie
platite intr-o perioada de pana la 1 an,
-Total (rd.29+30+31), din care: 40.325.646.430 58.173.035.997
01029 Datorii comerciale si avansuri
(ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473
+481+482+483+269) 31.769.141.872 42.197.667.842
010291 Datorii comerciale(ct.401+403+4041+405
+408+4621) 3.649.325.615 4.793.091.945
01030 Datorii catre bugete
(ct.440+441+4423+4428+444+446+
4481+4671+4672+4673+4674+4675) 7.242.491.458 7.751.908.311
01031 Datorii catre Comunitatea Europeana
(ct.4502+4512+452+4532+4542+4552) 1.314.013.100 8.223.459.844
01032 Imprumuturi pe termen scurt - sume ce
pag.2
pag.: 3 - lei -

SOLD LA SOLD LA
COD DENUMIRE INDICATORI INCEPUTUL SFARSITUL
PERIOADEI PERIOADEI
trebuie platite intr-o perioada de pana la
1 an
(ct.5186+5191+5192+5194+5195+5196+
5197+5198) 85.034.409 60.956.938
01033 Imprumuturi pe termen lung - sume ce
trebuie platite in cursul exercitiului curent
(ct.1611+1621+1631+1641+1651+1671+168
-169) 375.004.373 549.259.144
01034 Salariile angajatilor si contributiile
aferente
(ct.421+423+426+427+4281+431+437+438) 2.984.687.152 3.463.539.225
01035 Alte drepturi cuvenite altor categorii de
persoane (pensii, indemnizatii de somaj,
burse)
(ct.422+424+429) 65.271.992 90.507.762
01036 Venituri in avans (ct.472) 568.472.643 720.045.485
01037 Provizioane (ct.151) 1.101.165 1.727.127
01038 TOTAL DATORII CURENTE
(rd.28+32+33+34+35+36+37) 44.405.218.164 63.059.071.678
01039 TOTAL DATORII (rd.27+38) 59.130.435.310 81.338.456.078
01040 ACTIVE NETE =TOTAL ACTIVE -
TOTAL DATORII = CAPITALURI
PROPRII
(rd.40=rd.21-39 =rd.47) 428.946.492.520 430.789.230.701
01042 Rezerve, fonduri
(ct.100+101+102+103+104+105+106+131+
132+133+134+135+136+137+139) 318.214.973.536 312.674.785.758
01043 Rezultatul reportat
(ct.117 - sold creditor) 100.468.523.206 108.342.668.381
01044 Rezultatul reportat
(ct.117 - sold debitor) 1.523.418.653 1.268.153.204
01045 Rezultatul patrimonial al exercituilui
(ct.121 - sold creditor) 15.135.788.623 14.359.569.030
01046 Rezultatul patrimonial al exercitiului
(ct.121 - sold debitor) 3.349.374.192 3.319.639.264
01047 TOTAL CAPITALURI PROPRII
(rd.42+43-44+45-46) 428.946.492.520 430.789.230.701
1 BILANTUL CONTABIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE
FINANTATE DIN BUGETUL DE STAT
LA 31 DECEMBRIE 2008
01001 A. ACTIVE
I. ACTIVE NECURENTE
Active fixe necorporale
(ct.203+205+206+208+233-280-290-293) 404.618.323 510.222.245
01002 Instalatii tehnice, mijloace de transport,
animale,plantatii,mobilier, aparatura
birotica si alte active corporale
pag.3
pag.: 4 - lei -

SOLD LA SOLD LA
COD DENUMIRE INDICATORI INCEPUTUL SFARSITUL
PERIOADEI PERIOADEI
(ct.213+214+231-281-291-293) 21.700.571.620 21.400.299.062
01003 Terenuri si cladiri
(ct.211+212+231-281-291-293) 121.702.342.630 129.507.789.077
01004 Alte active nefinanciare
(ct.215) 1.014 238.415
01005 Active financiare necurente ( investitii pe
termen lung ) - peste 1 an
(ct.260+265+267-296) 24.951.177.558 24.204.924.570
01006 Creante necurente - sume ce urmeaza a fi
incasate dupa o perioada mai mare de 1 an
(ct.4112+4612+4282-4912-4962+4282) 9.397.104.243 9.244.784.715
01007 TOTAL ACTIVE NECURENTE
(rd.01+02+03+04+05+06) 178.155.815.388 184.868.258.084
01008 II.ACTIVE CURENTE
Stocuri
(ct.301+302+303+304+305+307+309+331+
332+341+345+346+347+349+351+354+356+
357+358+359+361+371+381+/-348+/-378-
391-392-393-394-395-396-397-398) 8.308.727.109 8.725.612.272
01009 Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate
intr-o perioada mai mica de 1 an - Total
(rd.10+11+12), din care: 30.859.550.529 37.242.935.083
01010 Creante din operatiuni comerciale si
avansuri
( ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425
+4282+4611+473+481+482+483-4911-4961+
5187) 4.153.622.969 5.646.331.127
010101 Creante comerciale (ct.4111+4118+413+418
+4611-4911-4961) 1.758.921.242 1.695.168.204
01011 Creante bugetare
(ct.431+437+4424+4428+444+446+
4482+463+464+465+4664+4665+4681+4682
+4684+4687+469-497) 26.031.079.449 29.317.204.239
010111 Creantele bugetului general consolidat
(ct.461+463+464+465+4664+4665-497) 23.759.424.893 27.766.208.653
01012 Creante din operatiuni cu Comunitatea
Europeana
(ct.4501+4511+4531+4541+4551+456+457+
458) 674.848.111 2.279.399.717
01013 Investitii pe termen scurt
(ct.505-595) 1.676.698 2.843
01014 Conturi la trezorerie si banci (rd.15+17)
din care: 12.800.803.452 17.175.725.070
01015 Conturi la trezorerie, casa, alte valori,
avansuri de trezorerie
( ct.510+5121+5125+5131+5141+5161+5171
+520+5211+5212+5221+5222+523+524+
pag.4
pag.: 5 - lei -

SOLD LA SOLD LA
COD DENUMIRE INDICATORI INCEPUTUL SFARSITUL
PERIOADEI PERIOADEI
5251+5252+5253+526+527+528+5291+5292
+5299+531+532+542+550+551+552+553+
554+555+556+557+558+5601+5602+561+
562+5711+5712+5713+5714+5741+5742+
5743+5744) 8.541.868.984 10.994.783.648
01016 din care: depozite 789.121.305 1.608.561.195
01017 Conturi la banci comerciale
( ct.5112+5121+5124+5125+5131+
5132+5141+5142+5151+5152+5153+5161+
5162+5172+5314+5411+5412+550+558+560) 4.258.934.468 6.180.941.422
01018 din care: depozite 1.465.199.733 2.439.087.094
01019 Cheltuieli in avans
(ct.471) 141.320.104 92.360.996
01020 TOTAL ACTIVE CURENTE
(rd.08+09+13+14+19) 52.112.077.892 63.236.636.264
01021 TOTAL ACTIVE(rd.07+20) 230.267.893.280 248.104.894.348
01024 Sume necurente de plata
(ct.4042+269+4622+509+403+405) 164.160.766 169.050.181
010241 Datorii comerciale(ct.4042+4622) 86.000.247 137.168.076
01025 Imprumuturi pe termen lung
(ct.1612+1622+1632+1642+1652+166+1672
+168-169) 7.544.448.852 7.650.358.215
01026 Provizioane (ct.151) 519.455 80.196
01027 TOTAL DATORII NECURENTE
(rd.24+25+26) 7.709.129.073 7.819.488.592
01028 DATORII CURENTE - sume ce trebuie
platite intr-o perioada de pana la 1 an,
-Total (rd.29+30+31), din care: 28.512.798.479 40.068.547.000
01029 Datorii comerciale si avansuri
(ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473
+481+482+483+269) 21.242.385.026 25.528.586.050
010291 Datorii comerciale(ct.401+403+4041+405
+408+4621) 2.499.799.766 2.759.302.682
01030 Datorii catre bugete
(ct.440+441+4423+4428+444+446+
4481+4671+4672+4673+4674+4675) 5.963.625.781 6.320.067.474
01031 Datorii catre Comunitatea Europeana
(ct.4502+4512+452+4532+4542+4552) 1.306.787.672 8.219.893.476
01032 Imprumuturi pe termen scurt - sume ce
trebuie platite intr-o perioada de pana la
1 an
(ct.5186+5191+5192+5194+5195+5196+
5197+5198) 6.971.665 10.227.933
01033 Imprumuturi pe termen lung - sume ce
trebuie platite in cursul exercitiului curent
(ct.1611+1621+1631+1641+1651+1671+168
-169) 148.511.216 38.905.500

pag.5
pag.: 6 - lei -

SOLD LA SOLD LA
COD DENUMIRE INDICATORI INCEPUTUL SFARSITUL
PERIOADEI PERIOADEI
01034 Salariile angajatilor si contributiile
aferente
(ct.421+423+426+427+4281+431+437+438) 1.832.395.926 2.091.723.835
01035 Alte drepturi cuvenite altor categorii de
persoane (pensii, indemnizatii de somaj,
burse)
(ct.422+424+429) 9.689.974 19.014.544
01036 Venituri in avans (ct.472) 353.792.587 582.527.008
01037 Provizioane (ct.151) 315.556 941.518
01038 TOTAL DATORII CURENTE
(rd.28+32+33+34+35+36+37) 30.864.475.403 42.811.887.338
01039 TOTAL DATORII (rd.27+38) 38.573.604.476 50.631.375.930
01040 ACTIVE NETE =TOTAL ACTIVE -
TOTAL DATORII = CAPITALURI
PROPRII
(rd.40=rd.21-39 =rd.47) 191.694.288.804 197.473.518.418
01042 Rezerve, fonduri
(ct.100+101+102+103+104+105+106+131+
132+133+134+135+136+137+139) 128.584.499.732 133.371.094.294
01043 Rezultatul reportat
(ct.117 - sold creditor) 62.864.942.924 62.147.833.069
01044 Rezultatul reportat
(ct.117 - sold debitor) 943.186.799 563.668.581
01045 Rezultatul patrimonial al exercituilui
(ct.121 - sold creditor) 3.978.201.134 4.565.363.992
01046 Rezultatul patrimonial al exercitiului
(ct.121 - sold debitor) 2.790.168.187 2.047.104.356
01047 TOTAL CAPITALURI PROPRII
(rd.42+43-44+45-46) 191.694.288.804 197.473.518.418
2 BILANTUL CONTABIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE
FINANTATE DIN BUGETELE LOCALE
LA 31 DECEMBRIE 2008
01001 A. ACTIVE
I. ACTIVE NECURENTE
Active fixe necorporale
(ct.203+205+206+208+233-280-290-293) 483.282.484 694.932.830
01002 Instalatii tehnice, mijloace de transport,
animale,plantatii,mobilier, aparatura
birotica si alte active corporale
(ct.213+214+231-281-291-293) 9.161.669.787 14.570.512.248
01003 Terenuri si cladiri
(ct.211+212+231-281-291-293) 190.385.098.432 182.268.496.907
01005 Active financiare necurente ( investitii pe
termen lung ) - peste 1 an
(ct.260+265+267-296) 1.461.692.960 1.750.996.509
01006 Creante necurente - sume ce urmeaza a fi
incasate dupa o perioada mai mare de 1 an
pag.6
pag.: 7 - lei -

SOLD LA SOLD LA
COD DENUMIRE INDICATORI INCEPUTUL SFARSITUL
PERIOADEI PERIOADEI
(ct.4112+4612+4282-4912-4962+4282) 247.820.758 256.468.067
01007 TOTAL ACTIVE NECURENTE
(rd.01+02+03+04+05+06) 201.739.564.421 199.541.406.561
01008 II.ACTIVE CURENTE
Stocuri
(ct.301+302+303+304+305+307+309+331+
332+341+345+346+347+349+351+354+356+
357+358+359+361+371+381+/-348+/-378-
391-392-393-394-395-396-397-398) 2.336.004.357 2.997.807.791
01009 Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate
intr-o perioada mai mica de 1 an - Total
(rd.10+11+12), din care: 4.134.194.451 5.524.429.043
01010 Creante din operatiuni comerciale si
avansuri
( ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425
+4282+4611+473+481+482+483-4911-4961+
5187) 1.630.040.455 2.271.279.488
010101 Creante comerciale (ct.4111+4118+413+418
+4611-4911-4961) 992.981.019 1.268.215.207
01011 Creante bugetare
(ct.431+437+4424+4428+444+446+
4482+463+464+465+4664+4665+4681+4682
+4684+4687+469-497) 2.447.319.131 3.132.550.455
010111 Creantele bugetului general consolidat
(ct.461+463+464+465+4664+4665-497) 1.655.412.929 2.033.749.240
01012 Creante din operatiuni cu Comunitatea
Europeana
(ct.4501+4511+4531+4541+4551+456+457+
458) 56.834.865 120.599.100
01013 Investitii pe termen scurt
(ct.505-595) 3.496.371 4.560.076
01014 Conturi la trezorerie si banci (rd.15+17)
din care: 6.930.603.509 6.833.027.154
01015 Conturi la trezorerie, casa, alte valori,
avansuri de trezorerie
( ct.510+5121+5125+5131+5141+5161+5171
+520+5211+5212+5221+5222+523+524+
5251+5252+5253+526+527+528+5291+5292
+5299+531+532+542+550+551+552+553+
554+555+556+557+558+5601+5602+561+
562+5711+5712+5713+5714+5741+5742+
5743+5744) 5.594.210.958 5.570.100.105
01016 din care: depozite 118.727.949 73.134.580
01017 Conturi la banci comerciale
( ct.5112+5121+5124+5125+5131+
5132+5141+5142+5151+5152+5153+5161+
5162+5172+5314+5411+5412+550+558+560) 1.336.392.551 1.262.927.049

pag.7
pag.: 8 - lei -

SOLD LA SOLD LA
COD DENUMIRE INDICATORI INCEPUTUL SFARSITUL
PERIOADEI PERIOADEI
01018 din care: depozite 1.036.278.321 773.070.401
01019 Cheltuieli in avans
(ct.471) 39.014.319 282.112.617
01020 TOTAL ACTIVE CURENTE
(rd.08+09+13+14+19) 13.443.313.007 15.641.936.681
01021 TOTAL ACTIVE(rd.07+20) 215.182.877.428 215.183.343.242
01024 Sume necurente de plata
(ct.4042+269+4622+509+403+405) 253.600.148 437.027.940
010241 Datorii comerciale(ct.4042+4622) 137.575.672 194.961.160
01025 Imprumuturi pe termen lung
(ct.1612+1622+1632+1642+1652+166+1672
+168-169) 5.703.962.695 8.713.930.772
01026 Provizioane (ct.151) 918.433
01027 TOTAL DATORII NECURENTE
(rd.24+25+26) 5.957.562.843 9.151.877.145
01028 DATORII CURENTE - sume ce trebuie
platite intr-o perioada de pana la 1 an,
-Total (rd.29+30+31), din care: 2.489.879.078 4.171.482.748
01029 Datorii comerciale si avansuri
(ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473
+481+482+483+269) 1.462.978.672 2.912.747.810
010291 Datorii comerciale(ct.401+403+4041+405
+408+4621) 821.731.719 1.621.897.922
01030 Datorii catre bugete
(ct.440+441+4423+4428+444+446+
4481+4671+4672+4673+4674+4675) 1.019.674.978 1.255.168.570
01031 Datorii catre Comunitatea Europeana
(ct.4502+4512+452+4532+4542+4552) 7.225.428 3.566.368
01032 Imprumuturi pe termen scurt - sume ce
trebuie platite intr-o perioada de pana la
1 an
(ct.5186+5191+5192+5194+5195+5196+
5197+5198) 76.186.209 46.058.602
01033 Imprumuturi pe termen lung - sume ce
trebuie platite in cursul exercitiului curent
(ct.1611+1621+1631+1641+1651+1671+168
-169) 224.549.488 477.851.550
01034 Salariile angajatilor si contributiile
aferente
(ct.421+423+426+427+4281+431+437+438) 1.044.074.710 1.239.428.918
01035 Alte drepturi cuvenite altor categorii de
persoane (pensii, indemnizatii de somaj,
burse)
(ct.422+424+429) 1.122.610 2.269.767
01036 Venituri in avans (ct.472) 192.513.748 107.589.129
01037 Provizioane (ct.151) 785.609 785.609
01038 TOTAL DATORII CURENTE
pag.8
pag.: 9 - lei -

SOLD LA SOLD LA
COD DENUMIRE INDICATORI INCEPUTUL SFARSITUL
PERIOADEI PERIOADEI
(rd.28+32+33+34+35+36+37) 4.029.111.452 6.045.466.323
01039 TOTAL DATORII (rd.27+38) 9.986.674.295 15.197.343.468
01040 ACTIVE NETE =TOTAL ACTIVE -
TOTAL DATORII = CAPITALURI
PROPRII
(rd.40=rd.21-39 =rd.47) 205.196.203.133 199.985.999.774
01042 Rezerve, fonduri
(ct.100+101+102+103+104+105+106+131+
132+133+134+135+136+137+139) 188.634.614.537 178.357.607.959
01043 Rezultatul reportat
(ct.117 - sold creditor) 11.628.396.973 16.463.970.380
01044 Rezultatul reportat
(ct.117 - sold debitor) 366.430.817 451.980.340
01045 Rezultatul patrimonial al exercituilui
(ct.121 - sold creditor) 5.858.828.445 6.877.923.601
01046 Rezultatul patrimonial al exercitiului
(ct.121 - sold debitor) 559.206.005 1.261.521.826
01047 TOTAL CAPITALURI PROPRII
(rd.42+43-44+45-46) 205.196.203.133 199.985.999.774
3 BILANTUL CONTABIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE
FINANTATE DIN BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT,
BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ SI
BUGETUL FONDULUI NATIONAL UNIC DE ASIGURARI
SOCIALE DE SANATATE
LA 31 DECEMBRIE 2008
01001 A. ACTIVE
I. ACTIVE NECURENTE
Active fixe necorporale
(ct.203+205+206+208+233-280-290-293) 133.179.261 156.898.552
01002 Instalatii tehnice, mijloace de transport,
animale,plantatii,mobilier, aparatura
birotica si alte active corporale
(ct.213+214+231-281-291-293) 91.101.898 77.350.132
01003 Terenuri si cladiri
(ct.211+212+231-281-291-293) 365.435.808 491.655.370
01005 Active financiare necurente ( investitii pe
termen lung ) - peste 1 an
(ct.260+265+267-296) 295.277.377 33.785.940
01006 Creante necurente - sume ce urmeaza a fi
incasate dupa o perioada mai mare de 1 an
(ct.4112+4612+4282-4912-4962+4282) 20.867.816 56.191.402
01007 TOTAL ACTIVE NECURENTE
(rd.01+02+03+04+05+06) 905.862.160 815.881.396
01008 II.ACTIVE CURENTE
Stocuri
(ct.301+302+303+304+305+307+309+331+
332+341+345+346+347+349+351+354+356+
pag.9
pag.: 10 - lei -

SOLD LA SOLD LA
COD DENUMIRE INDICATORI INCEPUTUL SFARSITUL
PERIOADEI PERIOADEI
357+358+359+361+371+381+/-348+/-378-
391-392-393-394-395-396-397-398) 54.661.735 58.577.097
01009 Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate
intr-o perioada mai mica de 1 an - Total
(rd.10+11+12), din care: 32.819.286.687 39.666.676.537
01010 Creante din operatiuni comerciale si
avansuri
( ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425
+4282+4611+473+481+482+483-4911-4961+
5187) 9.034.458.926 13.593.380.139
010101 Creante comerciale (ct.4111+4118+413+418
+4611-4911-4961) 352.231.235 274.614.790
01011 Creante bugetare
(ct.431+437+4424+4428+444+446+
4482+463+464+465+4664+4665+4681+4682
+4684+4687+469-497) 23.784.752.821 26.072.855.478
010111 Creantele bugetului general consolidat
(ct.461+463+464+465+4664+4665-497) 21.810.999.180 21.429.478.863
01012 Creante din operatiuni cu Comunitatea
Europeana
(ct.4501+4511+4531+4541+4551+456+457+
458) 74.940 440.920
01014 Conturi la trezorerie si banci (rd.15+17)
din care: 6.718.766.073 5.572.921.732
01015 Conturi la trezorerie, casa, alte valori,
avansuri de trezorerie
( ct.510+5121+5125+5131+5141+5161+5171
+520+5211+5212+5221+5222+523+524+
5251+5252+5253+526+527+528+5291+5292
+5299+531+532+542+550+551+552+553+
554+555+556+557+558+5601+5602+561+
562+5711+5712+5713+5714+5741+5742+
5743+5744) 6.717.460.532 5.569.746.452
01016 din care: depozite 784.100.000 118.900.000
01017 Conturi la banci comerciale
( ct.5112+5121+5124+5125+5131+
5132+5141+5142+5151+5152+5153+5161+
5162+5172+5314+5411+5412+550+558+560) 1.305.541 3.175.280
01019 Cheltuieli in avans
(ct.471) 335.947 538.678
01020 TOTAL ACTIVE CURENTE
(rd.08+09+13+14+19) 39.593.050.442 45.298.714.044
01021 TOTAL ACTIVE(rd.07+20) 40.498.912.602 46.114.595.440
01024 Sume necurente de plata
(ct.4042+269+4622+509+403+405) 1.586.395 1.348.530
010241 Datorii comerciale(ct.4042+4622) 663.847 1.346.953
01025 Imprumuturi pe termen lung
pag.10
pag.: 11 - lei -

SOLD LA SOLD LA
COD DENUMIRE INDICATORI INCEPUTUL SFARSITUL
PERIOADEI PERIOADEI
(ct.1612+1622+1632+1642+1652+166+1672
+168-169) 101.504.661 111.199.003
01027 TOTAL DATORII NECURENTE
(rd.24+25+26) 103.091.056 112.547.533
01028 DATORII CURENTE - sume ce trebuie
platite intr-o perioada de pana la 1 an,
-Total (rd.29+30+31), din care: 9.299.089.774 13.894.868.348
01029 Datorii comerciale si avansuri
(ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473
+481+482+483+269) 9.042.704.510 13.721.291.131
010291 Datorii comerciale(ct.401+403+4041+405
+408+4621) 311.358.170 381.483.067
01030 Datorii catre bugete
(ct.440+441+4423+4428+444+446+
4481+4671+4672+4673+4674+4675) 256.385.264 173.577.217
01032 Imprumuturi pe termen scurt - sume ce
trebuie platite intr-o perioada de pana la
1 an
(ct.5186+5191+5192+5194+5195+5196+
5197+5198) 1.876.535 4.670.403
01034 Salariile angajatilor si contributiile
aferente
(ct.421+423+426+427+4281+431+437+438) 91.787.871 112.455.255
01035 Alte drepturi cuvenite altor categorii de
persoane (pensii, indemnizatii de somaj,
burse)
(ct.422+424+429) 54.459.408 69.223.451
01036 Venituri in avans (ct.472) 2.444.561 12.877.038
01038 TOTAL DATORII CURENTE
(rd.28+32+33+34+35+36+37) 9.449.658.149 14.094.094.495
01039 TOTAL DATORII (rd.27+38) 9.552.749.205 14.206.642.028
01040 ACTIVE NETE =TOTAL ACTIVE -
TOTAL DATORII = CAPITALURI
PROPRII
(rd.40=rd.21-39 =rd.47) 30.946.163.397 31.907.953.412
01042 Rezerve, fonduri
(ct.100+101+102+103+104+105+106+131+
132+133+134+135+136+137+139) 783.043.792 644.041.526
01043 Rezultatul reportat
(ct.117 - sold creditor) 25.236.304.795 28.735.600.673
01045 Rezultatul patrimonial al exercituilui
(ct.121 - sold creditor) 4.926.814.810 2.528.311.213
01047 TOTAL CAPITALURI PROPRII
(rd.42+43-44+45-46) 30.946.163.397 31.907.953.412
5 BILANTUL CONTABIL AL AUTORITATILOR
SI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL
DIN VENITURI PROPRII LA 31 DECEMBRIE 2008
pag.11
pag.: 12 - lei -

SOLD LA SOLD LA
COD DENUMIRE INDICATORI INCEPUTUL SFARSITUL
PERIOADEI PERIOADEI
01001 A. ACTIVE
I. ACTIVE NECURENTE
Active fixe necorporale
(ct.203+205+206+208+233-280-290-293) 17.803.506 15.755.345
01002 Instalatii tehnice, mijloace de transport,
animale,plantatii,mobilier, aparatura
birotica si alte active corporale
(ct.213+214+231-281-291-293) 96.047.874 151.288.172
01003 Terenuri si cladiri
(ct.211+212+231-281-291-293) 719.534.612 1.016.156.109
01005 Active financiare necurente ( investitii pe
termen lung ) - peste 1 an
(ct.260+265+267-296) 87.141.303 80.440.447
01006 Creante necurente - sume ce urmeaza a fi
incasate dupa o perioada mai mare de 1 an
(ct.4112+4612+4282-4912-4962+4282) 8.055.099 13.115.804
01007 TOTAL ACTIVE NECURENTE
(rd.01+02+03+04+05+06) 928.582.394 1.276.755.877
01008 II.ACTIVE CURENTE
Stocuri
(ct.301+302+303+304+305+307+309+331+
332+341+345+346+347+349+351+354+356+
357+358+359+361+371+381+/-348+/-378-
391-392-393-394-395-396-397-398) 14.360.976 16.051.176
01009 Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate
intr-o perioada mai mica de 1 an - Total
(rd.10+11+12), din care: 47.299.369 58.043.552
01010 Creante din operatiuni comerciale si
avansuri
( ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425
+4282+4611+473+481+482+483-4911-4961+
5187) 46.898.773 57.075.118
010101 Creante comerciale (ct.4111+4118+413+418
+4611-4911-4961) 32.514.284 38.846.002
01011 Creante bugetare
(ct.431+437+4424+4428+444+446+
4482+463+464+465+4664+4665+4681+4682
+4684+4687+469-497) 400.596 968.434
010111 Creantele bugetului general consolidat
(ct.461+463+464+465+4664+4665-497) 39.021 35.527
01014 Conturi la trezorerie si banci (rd.15+17)
din care: 1.091.797.026 1.293.536.265
01015 Conturi la trezorerie, casa, alte valori,
avansuri de trezorerie
( ct.510+5121+5125+5131+5141+5161+5171
+520+5211+5212+5221+5222+523+524+
5251+5252+5253+526+527+528+5291+5292
pag.12
pag.: 13 - lei -

SOLD LA SOLD LA
COD DENUMIRE INDICATORI INCEPUTUL SFARSITUL
PERIOADEI PERIOADEI
+5299+531+532+542+550+551+552+553+
554+555+556+557+558+5601+5602+561+
562+5711+5712+5713+5714+5741+5742+
5743+5744) 555.916.918 700.879.804
01016 din care: depozite 283.700.000 494.100.000
01017 Conturi la banci comerciale
( ct.5112+5121+5124+5125+5131+
5132+5141+5142+5151+5152+5153+5161+
5162+5172+5314+5411+5412+550+558+560) 535.880.108 592.656.461
01018 din care: depozite 307.522.489 418.211.277
01019 Cheltuieli in avans
(ct.471) 45.204.755 80.466.879
01020 TOTAL ACTIVE CURENTE
(rd.08+09+13+14+19) 1.198.662.126 1.448.097.872
01021 TOTAL ACTIVE(rd.07+20) 2.127.244.520 2.724.853.749
01024 Sume necurente de plata
(ct.4042+269+4622+509+403+405) 74.337.326 83.651.550
010241 Datorii comerciale(ct.4042+4622) 74.337.326 83.651.550
01025 Imprumuturi pe termen lung
(ct.1612+1622+1632+1642+1652+166+1672
+168-169) 881.096.848 1.111.819.580
01027 TOTAL DATORII NECURENTE
(rd.24+25+26) 955.434.174 1.195.471.130
01028 DATORII CURENTE - sume ce trebuie
platite intr-o perioada de pana la 1 an,
-Total (rd.29+30+31), din care: 23.879.099 38.137.901
01029 Datorii comerciale si avansuri
(ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473
+481+482+483+269) 21.073.664 35.042.851
010291 Datorii comerciale(ct.401+403+4041+405
+408+4621) 16.435.960 30.408.274
01030 Datorii catre bugete
(ct.440+441+4423+4428+444+446+
4481+4671+4672+4673+4674+4675) 2.805.435 3.095.050
01033 Imprumuturi pe termen lung - sume ce
trebuie platite in cursul exercitiului curent
(ct.1611+1621+1631+1641+1651+1671+168
-169) 1.943.669 32.502.094
01034 Salariile angajatilor si contributiile
aferente
(ct.421+423+426+427+4281+431+437+438) 16.428.645 19.931.217
01036 Venituri in avans (ct.472) 19.721.747 17.052.310
01038 TOTAL DATORII CURENTE
(rd.28+32+33+34+35+36+37) 61.973.160 107.623.522
01039 TOTAL DATORII (rd.27+38) 1.017.407.334 1.303.094.652
01040 ACTIVE NETE =TOTAL ACTIVE -
TOTAL DATORII = CAPITALURI
pag.13
pag.: 14 - lei -

SOLD LA SOLD LA
COD DENUMIRE INDICATORI INCEPUTUL SFARSITUL
PERIOADEI PERIOADEI
PROPRII
(rd.40=rd.21-39 =rd.47) 1.109.837.186 1.421.759.097
01042 Rezerve, fonduri
(ct.100+101+102+103+104+105+106+131+
132+133+134+135+136+137+139) 212.815.475 302.041.979
01043 Rezultatul reportat
(ct.117 - sold creditor) 738.878.514 995.264.259
01044 Rezultatul reportat
(ct.117 - sold debitor) 213.801.037 252.504.283
01045 Rezultatul patrimonial al exercituilui
(ct.121 - sold creditor) 371.944.234 387.970.224
01046 Rezultatul patrimonial al exercitiului
(ct.121 - sold debitor) 11.013.082
01047 TOTAL CAPITALURI PROPRII
(rd.42+43-44+45-46) 1.109.837.186 1.421.759.097

pag.14