P. 1
Subiecte Bacalaureat 2010 - biologie vegetala si animala

Subiecte Bacalaureat 2010 - biologie vegetala si animala

|Views: 5,989|Likes:
Published by sica1234

More info:

Published by: sica1234 on Feb 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/11/2013

pdf

text

original

Sections

 • Varianta 1
 • Varianta 2
 • Varianta 3
 • Varianta 4
 • Varianta 5
 • Varianta 6
 • Varianta 7
 • Varianta 8
 • Varianta 9
 • Varianta 10
 • Varianta 11
 • Varianta 12
 • Varianta 13
 • Varianta 14
 • Varianta 15
 • Varianta 16
 • Varianta 17
 • Varianta 18
 • Varianta 19
 • Varianta 20
 • Varianta 21
 • Varianta 22
 • Varianta 23
 • Varianta 24
 • Varianta 25
 • Varianta 26
 • Varianta 27
 • Varianta 28
 • Varianta 29
 • Varianta 30
 • Varianta 31
 • Varianta 32
 • Varianta 33
 • Varianta 34
 • Varianta 35
 • Varianta 36
 • Varianta 37
 • Varianta 38
 • Varianta 39
 • Varianta 40
 • Varianta 41
 • Varianta 42
 • Varianta 43
 • Varianta 44
 • Varianta 45
 • Varianta 46
 • Varianta 47
 • Varianta 48
 • Varianta 49
 • Varianta 50
 • Varianta 51
 • Varianta 52
 • Varianta 53
 • Varianta 54
 • Varianta 55
 • Varianta 56
 • Varianta 57
 • Varianta 58
 • Varianta 59
 • Varianta 60
 • Varianta 61
 • Varianta 62
 • Varianta 63
 • Varianta 64
 • Varianta 65
 • Varianta 66
 • Varianta 67
 • Varianta 68
 • Varianta 69
 • Varianta 70
 • Varianta 71
 • Varianta 72
 • Varianta 73
 • Varianta 74
 • Varianta 75
 • Varianta 76
 • Varianta 77
 • Varianta 78
 • Varianta 79
 • Varianta 80
 • Varianta 81
 • Varianta 82
 • Varianta 83
 • Varianta 84
 • Varianta 85
 • Varianta 86
 • Varianta 87
 • Varianta 88
 • Varianta 89
 • Varianta 90
 • Varianta 91
 • Varianta 92
 • Varianta 93
 • Varianta 94
 • Varianta 95
 • Varianta 96
 • Varianta 97
 • Varianta 98
 • Varianta 99
 • Varianta 100

Varianta 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 001

SUBIECTUL I

(30 puncte)

A

4 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. La mamifere circulaţia este închisă, ………… şi ............ .

6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal, iar coloana A grupele sistematice cărora aparţin aceşti reprezentanţi. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A B 1. viermi a) rac 2. moluşte b) lipitoare 3. artropode c) triton d) sepie C 10 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. Cel mai lung segment al tubului digestiv la mamifere este: a) faringele b) esofagul c) intestinul subţire d) intestinul gros 2. Lizozomii: a) sunt alcătuiţi din ARN şi enzime b) au rol în digestia intracelulară c) sunt canalicule intracitoplasmatice d) au, la periferie, o membrană dublă 3. Este o lege mendeliană a eredităţii: a) polenizarea încrucişată a plantelor hibride din prima generaţie b) schimbul nereciproc de gene între cromozomii pereche c) impuritatea gameţilor din prima generaţie d) segregarea independentă a perechilor de caractere 4. Respiraţia branhială este caracteristică: a) delfinilor b) focilor c) balenelor d) guvizilor

B

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Mamiferele au: a) inimă tricamerală b) rinichi lipsiţi de glomeruli c) plămâni cu alveole pulmonare d) cavitate buco-faringiană D 10 puncte Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Organele de simţ realizează funcţia de nutriţie a organismului animal. Ribozomii au rol în sinteza proteinelor. Daltonismul se manifestă prin absenţa unor factori de coagulare ai sângelui. Pinul este un arbore care face parte din grupul coniferelor. Sistemul nervos central la mamifere cuprinde encefalul şi măduva spinării. Fotosinteza este un proces de sinteză a substanţelor organice din substanţe anorganice.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 001

SUBIECTUL II

(30 puncte)

A
1. Gimnospermele şi angiospermele sunt plante care au flori şi seminţe. a) Daţi câte două exemple de gimnosperme şi angiosperme. b) Precizaţi trei roluri ale spermatofitelor în viaţa omului. c) Explicaţi care este diferenţa definitorie dintre gimnosperme şi angiosperme.

20 puncte

2.

În urma experienţelor de hibridare efectuate la plante, Mendel a dedus că indivizi cu aceeaşi înfăţişare pot avea structuri genetice diferite. a) Enunţaţi o lege mendeliană a eredităţii. b) Precizaţi două deosebiri între procesele de monohibridare şi dihibridare. c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: genotip, fenotip, organism heterozigot, monohibridare.

B

10 puncte În urma diviziunii mitotice a unei celule-mamă cu 2n = 16 se obţine un număr mare de celule. Stabiliţi următoarele: a) numărul de cromatide/cromozomi din celula-mamă aflată în anafază; b) numărul de celule rezultate după prima diviziune a celulei-mamă, precum şi numărul total de perechi de cromozomi din aceste celule, în momentul formării lor; c) numărul total de cromozomi aflaţi în toate celule-fiice rezultate din celula iniţială după trei diviziuni mitotice succesive; se ia în considerare numărul total de cromozomi din momentul formării celulelor. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 001
SUBIECTUL III (30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema „Reproducerea sexuată la angiosperme”, după următorul plan: - rolul florii la angiosperme; - floarea hermafrodită de la angiosperme: elemente componente şi denumirea celulelor reproducătoare; - fecundaţia dublă la angiosperme: localizare, descrierea celor două fecundaţii; - sămânţa la dicotiledonate: enumerarea a cinci elemente componente; - fructul: trei tipuri de fructe uscate şi câte un exemplu de plante pentru fiecare tip.

Varianta 2
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 002

SUBIECTUL I

(30 puncte)

A

4 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. Căi urinare extrarenale la mamifere sunt: ............, vezica urinară şi ............ .

B

6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai unor regnuri ale lumii vii, iar coloana A grupele sistematice cărora aparţin aceşti reprezentanţi. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A B 1. ascomicete a) bradul alb 2. gimnosperme b) floarea-soarelui 3. angiosperme c) drojdia de bere d) ciuperca de câmp C 10 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. Elementele sexuale bărbăteşti din structura florii de angiosperme sunt: a) carpelele b) petalele c) sepalele d) staminele 2. Ribozomul: a) este format dintr-o subunitate mare şi una mică b) prezintă la periferie o membrană dublă c) este alcătuit din canalicule intracitoplasmatice d) cuprinde un număr mare de centrioli 3. Nutriţia autotrofă: a) se realizează prin preluarea substanţelor organice din mediu b) este caracteristică organismelor fotosintetizatoare c) produce substanţe anorganice necesare hrănirii animalelor d) este realizată saprofit sau parazit de către bacterii şi ciuperci 4. Învelişul extern al globului ocular la mamifere este: a) retina b) sclerotica c) coroida d) pupila

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Individualizarea cromozomilor are loc în: a) telofază b) profază c) metafază d) anafază D 10 puncte Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Neuronul este o celulă specializată în generarea şi conducerea impulsurilor nervoase. Lizozomii au rol în sinteza proteinelor. Hemofilia se manifestă prin absenţa unor factori de coagulare ai sângelui. Liliacul este un mamifer care face parte din grupul placentarelor. Diencefalul controlează echilibrul şi poziţia corpului. Factorii de mediu influenţează toate funcţiile organismului.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 002

SUBIECTUL II

(30 puncte)

A

20 puncte

1. Celulele sunt delimitate de plasmalemă, uneori acoperită de un perete celular. a) Denumiţi trei regnuri care cuprind organisme alcătuite din celule cu perete celular; stabiliţi compoziţia chimică a peretelui celular pentru două regnuri, la alegere. b) Precizaţi două roluri ale peretelui celular. c) Descrieţi modelul membranar al mozaicului fluid. 2. Nevertebratele sunt un grup heterogen de animale, care prezintă medii şi moduri de viaţă diferite. a) Daţi două exemple de nematelminţi paraziţi la om. b) Prezentaţi două argumente care să justifice încadrarea sistematică a gasteropodelor şi a cefalopodelor în încrengătura moluşte. c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: picioare articulate, branhii, crustă, heterotrof.

10 puncte Celulele ficatului de şoarece (hepatocitele) au 2n=40 de cromozomi şi durata diviziunii celulare de 5 ore şi 10 minute, din care profazei îi revin 4 ore, iar metafazei 10 minute. a) Calculaţi timpul necesar parcurgerii anafazei, ştiind că ultimele două faze ale diviziunii nucleare necesită acelaşi timp de desfăşurare; b) În urma diviziunii unui hepatocit se formează două celule, dintre care una are formula cromozomială 2n=41=39+XY , cealaltă are formula cromozomială 2n=39=37+XY. Denumiţi tipul de mutaţie apărută, după următoarele criterii: tipul celulei în care s-a produs, tipul cromozomilor afectaţi; tipul modificării numerice care s-a produs. c) Precizaţi numărul de cromozomi al unui hepatocit neafectat de mutaţia descrisă la punctul b), dar afectat de o duplicaţie cromozomială. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

B

Varianta 002
SUBIECTUL III (30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Circulaţia la mamifere” după următorul plan: - definiţiile circulaţiei duble şi complete; - inima: localizare, denumirea celor patru cavităţi şi a valvulelor prezente la nivelul orificiilor de comunicare între camerele inimii; - vasele de sânge care vin şi pleacă la/de la inimă: denumire şi corelaţia cu camerele inimii cu care comunică; - sângele: enumerarea tuturor componentelor, un rol pentru fiecare componentă; - o afecţiune a sistemului circulator la om: denumire, precizarea unei cauze şi a două simptome.

spermatozoid c) celulă-ou d) gamet feminin C 10 puncte Scrieţi.. şi . 1. pe foaia de examen. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. litera corespunzătoare răspunsului corect..... Se acordă 10 puncte din oficiu... astfel încât aceasta să fie corectă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. zigot b) gonadă feminină 3. Aparatul Golgi: a) este format dintr-o subunitate mare şi una mică b) prezintă la periferie o membrană simplă c) conţine enzime cu rol în digestia intracelulară d) cuprinde la interior acizi nucleici şi ribozomi 3.. structuri celulare cu membrană dublă sunt: nucleul. Este corectă o singură variantă de răspuns. ..... A B 1. ovul a) gamet masculin 2. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. iar coloana A celule cu rol în reproducere. pe foaia de examen.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. . Modul caracteristic de deplasare al viperei este: a) înotul b) saltul c) târârea d) mersul ..... Nutriţia heterotrofă: a) se realizează prin prelucrarea substanţelor anorganice din mediu b) este caracteristică tuturor organismelor fotosintetizante c) asigură formarea substanţelor anorganice necesare hrănirii animalelor d) este realizată saprofit sau parazit de către bacterii şi ciuperci 4. B 6 puncte Coloana B cuprinde tipuri de structuri reproducătoare la mamifere. Varianta 003 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Plasmodiul malariei aparţine regnului: a) Monera b) Protista c) Fungi d) Animale 2.Varianta 3 Ministerul Educaţiei.. La plante....

Sindromul Down apare din cauza absenţei unui cromozom din perechea 21. Ministerul Educaţiei. 6. Ştiind că ovulele participante la fecundaţie au acelaşi număr de cromozomi ca şi spermatozoizii. a) Numiţi încrengătura din care fac acestea parte şi câte un reprezentant din grupul lamelibranhiatelor şi respectiv al cefalopodelor. . formaţi prin diviziunea meiotică a unei celule-mamă cu 2n = 6 cromozomi. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mitocondrii. urechea medie comunică cu faringele prin trompa lui Eustachio. a) Definiţi celula. afirmaţiile următoare. 2. b) numărul total de cromozomi din cele patru celule-ou formate. . se ia în considerare numărul total de cromatide din momentul formării celulelor. litera A.o interrelaţie funcţională între cele patru sisteme implicate în realizarea funcţiei de nutriţie. b) Precizaţi numele şi natura chimică a celor două învelişuri celulare la plante. ribozomi. c) numărul total de cromatide din toate celulele somatice rezultate din una din celulele-ou după patru diviziuni mitotice succesive. pe foaia de examen. c) Stabiliţi o asemănare şi o deosebire morfofuncţională între lamelibranhiate şi cefalopode. Şarpele de casă este un vertebrat.sistemul respirator: precizarea rolului alveolelor pulmonare. Celula eucariotă se caracterizează prin compartimentarea spaţiului celular. Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B Varianta 003 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Funcţia de nutriţie. Mugurii gustativi conţin celule chemosensibile fusiforme şi celule de susţinere. b) Precizaţi trei caracteristici ale cefalopodelor. care face parte din grupul reptilelor. enzime oxido-reducătoare. . c) Alcătuiţi un text coerent. cu atenţie. participă la câte o fecundaţie. scrieţi pe foaia de examen. 3. enzime hidrolitice. toate etapele rezolvării problemei.sistemul circulator: precizarea vaselor de sânge. Cercetării şi Inovării Scrieţi. scrieţi pe foaia de examen. 4. stabiliţi următoarele: a) numărul total de cromozomi şi respectiv de cromatide din cei patru spermatozoizi. Ministerul Educaţiei. 2. 10 puncte Fiecare dintre cei patru spermatozoizi. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 1. Cromozomii se despiralizează în: a) telofază b) profază c) metafază d) anafază D 10 puncte Citiţi. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Fermentaţia alcoolică constă în transformarea glucozei în alcool etilic şi dioxid de carbon. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 20 puncte Lamelibranhiatele şi cefalopodele sunt animale care trăiesc în apă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 003 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. La mamifere. Reticulul endoplasmatic neted prezintă ribozomi ataşaţi de membranele sale. 5. în corelaţie cu camera inimii cu care comunică şi cu tipul de sânge din acestea.sistemul excretor: precizarea tuturor componentelor nefronului si a rolului acestuia. . litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.definiţia digestiei şi a absorbţiei intestinale. format din două propoziţii / o frază. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.Ministerul Educaţiei. funcţie esenţială a organismului” după următorul plan: . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.

şi ... 1.... ... iar coloana A categorii de leucoplaste care depozitează aceste substanţe chimice.... litera corespunzătoare răspunsului corect. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. Se acordă 10 puncte din oficiu.... amiloplaste b) lipide 3. Nomenclatura binară a unui organism este reprezentată de doi taxoni: . proteoplaste c) proteine d) minerale C 10 puncte Scrieţi... Telofaza mitotică se caracterizează prin: a) formarea membranei nucleare b) despărţirea cromatidelor cromozomilor c) organizarea fusului de diviziune d) individualizarea cromozomilor 3. A B 1. pe foaia de examen. Este corectă o singură variantă de răspuns. Receptorii pentru sesizarea mişcărilor de rotaţie a capului se află în: a) canalele semicirculare b) utriculă c) melcul membranos d) saculă 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Varianta 004 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. oleoplaste a) glucide 2. Peretele alveolo-capilar este: a) format din ţesut muscular b) lipsit de vascularizaţie c) permeabil pentru gaze respiratorii d) localizat la nivelul alveolelor dentare 4.. pe foaia de examen.. astfel încât aceasta să fie corectă. B 6 puncte Coloana B cuprinde tipuri de substanţe chimice.Varianta 4 Ministerul Educaţiei. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B..... Elemente figurate cu rol în apărarea organismului sunt: a) trombocitele b) globulele roşii c) hematiile d) globulele albe . noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.

Măduva spinării şi encefalul au în comun funcţia reflexă. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. sinteză de ADN. precizarea funcţiei. La porumbel: a) masculii nu au heterozomi b) femelele au doi heterozomi X c) masculii au doi heterozomi Y d) femelele au doi heterozomi. enumerarea tuturor componentelor. 6. litera A.definiţia excreţiei. 10 puncte Fiecare dintre cei patru copii ai unei familii are o altă grupă sanguină. c) Alcătuiţi un text coerent. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. . c) Explicaţi diferenţa definitorie dintre sexul homogametic şi cel heterogametic. precizarea unei cauze şi a unui simptom.o afecţiune a sistemului excretor la om: denumirea unei boli. scrieţi pe foaia de examen.sistemul excretor la mamifere: enumerarea/ denumirea căilor urinare extrarenale şi a zonelor rinichiului.transpiraţia la plante: definiţie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 004 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Excreţia proces necesar în realizarea funcţiei de nutriţie” după următorul plan: .nefronul: definiţie. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: placa ecuatorială. format din două propoziţii / o frază. 5. B Ministerul Educaţiei. . b) genotipul grupelor sanguine ale celor doi părinţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 004 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. c) câte un exemplu de grupă sanguină pe care o poate avea fiecare dintre cei patru bunici. scrieţi pe foaia de examen. cromozomi monocromatidici. Carnivorele prezintă nutriţie autotrofă deoarece îşi vânează singure hrana. X şi Y D 10 puncte Citiţi. 1. Dizaharidazele acţionează în intestinul subţire. Stabiliţi următoarele: a) grupele sanguine ale celor patru copii. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Feriga comună face parte din grupul filicatelor. a) Denumiţi cele două tipuri de determinism cromozomal al sexelor. cu atenţie. b) Daţi câte două exemple de vieţuitoare care aparţin fiecărui tip de determinism cromozomal. astfel încât descendenţii lor să corespundă datelor prezentate. afirmaţiile următoare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. localizare. Ureterul masculin este cale comună excretorie şi genitală. a) Precizaţi două roluri ale diviziunii mitotice. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . trei roluri. 2. b) Stabiliţi două deosebiri între prima şi ultima fază a diviziunii mitotice. 4. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . Cromozomul se fixează prin centromer de fusul de diviziune. 3.Ministerul Educaţiei. 2. cromozomi bicromatidici. Diviziunea mitotică este parte a ciclului celular. Ministerul Educaţiei. 20 puncte La om determinismul sexelor este de tip cromozomal. .

Se acordă 10 puncte din oficiu. în mod .. pe foaia de examen. prin artera pulmonară c) O2.. litera corespunzătoare răspunsului corect. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Structură a urechii interne la mamifere este: a) timpanul b) nicovala c) ciocanul d) utricula 2... Animal digitigrad este: a) ariciul b) ursul c) calul d) lupul .. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe foaia de examen. şi musculatura. La realizarea locomoţiei participă scheletul.... rizomi b) lalea 3...... Varianta 005 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. bulbi a) cartof 2. prin venele cave 4..Varianta 5 Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Este corectă o singură variantă de răspuns.. tuberculi c) fasole d) iris C 10 puncte Scrieţi... astfel încât aceasta să fie corectă.. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului Plantae. iar coloana A tipurile de organe vegetative prin care se înmulţesc aceşti reprezentanţi. prin vena pulmonară d) CO2. prin artera aortă b) CO2. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Centrozomul: a) este alcătuit din formaţiuni numite centrioli b) prezintă la periferie o membrană dublă c) conţine enzime cu rol în digestia intracelulară d) este format dintr-o subunitate mare şi una mică 3. Din ventriculul drept al inimii mamiferelor pleacă sânge încărcat cu: a) O2. . în mod .... A B 1.. 1.

c) Explicaţi importanţa diviziunii meiotice. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. b) Daţi două exemple de organisme care fac parte din grupul angiospermelor. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: seminţe. 1. Crapul este un vertebrat care face parte din grupul peştilor osoşi. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 2. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.sistemul nervos central la mamifere: precizarea localizării acestuia. cu atenţie. format din două propoziţii / o frază.Ministerul Educaţiei. litera A. Fermentaţia acetică este atipică deoarece este un proces aerob. Nucleul: a) este centrul energetic al celulei b) conţine nucleoplasmă cu acizi nucleici c) are membrană internă pliată sub formă de creste d) este component specific celulei vegetale D 10 puncte Citiţi. Sindromul Turner afectează în mod egal ambele sexe. scrieţi pe foaia de examen. c) Alcătuiţi un text coerent. afirmaţiile următoare. fructe. conifere. 10 puncte Un centriol este alcătuit din 9 fibrile a câte 3 microtubuli fiecare. 3. 2. scrieţi pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 005 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Sisteme implicate în realizarea funcţiei de relaţie a organismului animal” după următorul plan: . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 005 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1.zone funcţionale ale scoarţei cerebrale: denumiri şi roluri. 6. Organitele sunt compartimente celulare ce îndeplinesc funcţii specifice. a) Enumeraţi cinci caracteristici ale profazei I meiotice. . b) numărul de fibrile centriolare aflate într-o celulă animală în metafaza mitotică. c) numărul de centrioli din 2 celule rezultate în urma diviziunii mitotice. 20 puncte Diviziunea meiotică este parte a ciclului celular. . a) Enumeraţi cele cinci regnuri ale lumii vii. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei. a tipurilor de substanţă nervoasă şi a celor două funcţii caracteristice sistemului nervos central. cel mai acceptat sistem de clasificare a organismelor lumii vii este sistemul celor 5 regnuri. stabiliţi următoarele: a) numărul de microtubuli centriolari dintr-o celulă animală.organe de simţ la mamifere: enumerarea a trei organe de simţ şi a tipului de stimul pe care îl poate recepţiona fiecare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 4. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. sistemul nervos şi sistemul locomotor.o interrelaţie funcţională corectă între organele de simţ. 5. Ministerul Educaţiei. Reticulul endoplasmatic rugos prezintă ribozomi ataşaţi de membrana sa. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. B Ministerul Educaţiei. . Ştiind că numărul centrozomilor şi implicit al centriolilor este dublu în timpul diviziunii.sistemul locomotor: denumirea părţilor componente şi precizarea modului în care intervin în realizarea funcţiei de mişcare. La ora actuală. b) Precizaţi o diferenţă între etapa reducţională şi cea ecvaţională a diviziunii meiotice. . . Retina conţine celule chemosensibile fusiforme şi celule de susţinere.

. Se acordă 10 puncte din oficiu.... pe foaia de examen.. Neuronul este alcătuit din corp .. prin artera aortă b) CO2. prin vena pulmonară d) CO2..... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. şi din .... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. . Mitocondriile: a) au în matrix acizi nucleici şi ribozomi b) prezintă la periferie o membrană simplă c) conţin enzime cu rol în digestia intracelulară d) sunt formate din membrane tilacoidale 3. crocodili b) caretul 3. 1.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare... Este corectă o singură variantă de răspuns. prin venele cave 4. 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal. Din ventriculul stâng al inimii mamiferelor pleacă sânge încărcat cu: a) O2.Varianta 6 Ministerul Educaţiei.... este: a) timpanul b) sacula c) ciocanul d) utricula 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. A B 1. Structură osoasă a urechii medii la mamifere. astfel încât aceasta să fie corectă. iar coloana A grupele sistematice cărora aparţin aceşti reprezentanţi. pe foaia de examen. litera corespunzătoare răspunsului corect. Varianta 006 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. Animal plantigrad este: a) porcul b) ursul c) calul d) lupul B . prin artera pulmonară c) O2. şopârle c) pitonul d) gavialul C 10 puncte Scrieţi. broaşte ţestoase a) guşterul 2.

scrieţi pe foaia de examen. Indivizii cu sindrom Turner apar în urma deleţiei parţiale a braţului scurt al cromozomului X.sistemul excretor: precizarea rolului nefronului. 2. Tritonul este un amfibian care face parte din grupul urodelelor. c) Alcătuiţi un text coerent. 2. Ministerul Educaţiei. taxon. a) Enumeraţi cinci grupe sistematice de vertebrate. Seva brută circulă prin vasele conducătoare lemnoase. 20 puncte Virusurile sunt entităţi infecţioase aflate la limita dintre viu şi neviu. . 3. litera A.sistemul circulator: precizarea vaselor de sânge în corelaţie cu camera inimii cu care comunică şi cu tipul de sânge din acestea. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. b) Daţi trei exemple de organisme care fac parte din grupul nevertebratelor. . afirmaţiile următoare.Ministerul Educaţiei. Nucleul este sediul celular al: a) producerii de energie b) digestiei intracelulare c) transportului de substanţe d) eredităţii nucleare D 10 puncte Citiţi. stabiliţi următoarele: a) în câte ore se produc 16 celule. Urechea medie la mamifere cuprinde receptori vestibulari şi auditivi. absorbţie intestinală. c) Daţi două argumente în sprijinul afirmaţiei referitoare la virusuri ca entităţi infecţioase aflate la limita dintre viu şi neviu. b) Precizaţi trei virusuri care provoacă viroze la om. nomenclatură binară. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 006 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1.sistemul respirator şi respiraţia la mamifere: precizarea structurii şi rolului alveolelor pulmonare. 6. . într-un interval de 33 de ore. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.definiţii: digestie. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: specie. cu atenţie. format din două propoziţii / o frază. b) numărul total de cromatide din cele 16 celule formate şi aflate în anafaza unei alte diviziuni mitotice. Ministerul Educaţiei.o interrelaţie funcţională între cele patru sisteme implicate în realizarea funcţiei de nutriţie. pornind de la momentul în care 10 celule-mamă diploide intră în profază. 5. c) numărul de celule obţinute prin diviziuni mitotice. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 006 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Procese şi structuri implicate în realizarea funcţiei de nutriţie a organismului animal” după următorul plan: . iar cutia toracică se micşorează. muşchii inspiratori se relaxează. În timpul expiraţiei. 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. . Fecundaţia la angiosperme este dublă. pornind de la formarea celulei-mamă cu 2n = 46 de cromozomi. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei pe foaia de examen. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. B 10 puncte Ştiind că la om o diviziune mitotică a unei celule somatice cu 2n = 46 de cromozomi durează 60 de minute şi că intervalul de timp (interfaza) dintre două diviziuni este de 10 ore. scrieţi pe foaia de examen. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. fără a lua în calcul interfaza dinaintea primei mitoze şi pe cea care urmează după ultima mitoză. Regnul animalelor se împarte în vertebrate şi nevertebrate. a) Clasificaţi virusurile după tipul de material genetic pe care-l conţin. 1.

... A B 1. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. pe foaia de examen. 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnurilor lumii vii.. .. Structură a urechii externe la mamifere este: a) pavilionul b) sacula c) ciocanul d) utricula 2..Varianta 7 Ministerul Educaţiei... litera corespunzătoare răspunsului corect. Se acordă 10 puncte din oficiu... regnul Plantae b) feriga comună 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. regnul Protista c) rugina grâului d) broasca râioasă C 10 puncte Scrieţi. Inima la mamifere: a) este învelită în sistemul meningeal b) conţine valvule atrio-ventriculare c) cuprinde două atrii care comunică între ele d) este situată în cavitatea abdominală 4. Urechea internă cuprinde receptori . pe foaia de examen.. Unguligrad este: a) omul b) ursul c) calul d) lupul B . 1. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare... iar coloana A denumirea regnurilor cărora aparţin aceşti reprezentanţi. astfel încât aceasta să fie corectă.... Este corectă o singură variantă de răspuns.. Plastidele: a) au în stromă acizi nucleici şi ribozomi b) prezintă o membrană simplă c) conţin enzime cu rol în digestia intracelulară d) au membrana internă pliată sub formă de criste 3. şi .. Varianta 007 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. regnul Animalia a) plasmodiul malariei 2...

Ministerul Educaţiei. scrieţi pe foaia de examen. B Ministerul Educaţiei. b) Precizaţi trei elemente componente ale structurii ce coordonează activitatea celulară. scrieţi pe foaia de examen. rol. sinteza de lipide. .ureche medie: precizare componente şi rol. 6. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. reticul endoplasmatic neted. b) genotipurile grupelor sanguine ale celor doi părinţi şi ale celor doi copii. Cristalinul este o lentilă convergentă cu geometrie reglabilă. 1.receptorii urechii interne: denumire. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. b) Daţi câte un exemplu de organism care face parte din cele trei grupe de artropode şi precizaţi tipul de respiraţie caracteristic fiecăruia.Ministerul Educaţiei. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: sinteza de proteine. 5. mama are grupa sanguină A (II) iar cei doi copii au grupele sanguine: 0 (I) şi AB (IV). . 2. Celulele eucariote sunt complex compartimentate structural şi funcţional. . litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Aligatorul este o reptilă care face parte din grupul şopârlelor. 10 puncte Într-o familie. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. a) Numiţi structura cu rol coordonator al activităţilor celulare. ribozomi. c) Explicaţi semnificaţia termenului de artropode. Aberaţiile cromozomale structurale apar din cauza separării eronate a cromozomilor în timpul meiozei.ureche internă: precizare componente şi rol. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 3.urechea externă: precizare componente şi rol. 2. c) Alcătuiţi un text coerent. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 007 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Urechea la mamifere” după următorul plan: . 4. Varianta 007 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. format din două propoziţii / o frază. Stabiliţi următoarele: a) grupa sanguină a tatălui copiilor.organe de simţ: enumerare trei roluri importante pentru supravieţuire. c) motivul pentru care nu este posibil ca grupa sanguină a tatălui să fie alta decât cea determinată la punctul a) al problemei. . cu atenţie. 20 puncte Încrengătura artopodelor cuprinde cei mai numeroşi reprezentanţi ai regnului animal. a) Enumeraţi trei grupe sistematice de artropode. afirmaţiile următoare. Emisferele cerebrale realizează activitatea nervoasă superioară. Mitocondriile sunt sediul celular al: a) producerii de energie b) digestiei intracelulare c) transportului de substanţe d) eredităţii nucleare D 10 puncte Citiţi. Reproducerea asexuată la plante se poate realiza prin organe vegetative. Vasele conducătoare liberiene conduc seva elaborată prin organele plantei. localizare. litera A. .

. Reticulul endoplasmatic are rol în: a) depozitarea substanţelor de rezervă b) sinteza de lipide c) formarea fusului de diviziune d) furnizarea de energie celulară 4. zbor c) cangurul d) delfinul C 10 puncte Scrieţi. corpului.... Cerebelul controlează . Respiraţia branhială este caracteristică: a) delfinilor b) focilor c) balenelor d) guvizilor 3... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. şi . Învelişul extern al globului ocular la mamifere este: a) retina b) sclerotica c) coroida d) pupila 2..Varianta 8 Ministerul Educaţiei. Varianta 008 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi..... A B 1. înot b) porumbelul 3. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Genotipul este totalitatea: a) genelor unui organism b) însuşirilor unui organism c) genelor dominante din celulă d) caracterelor recesive din celulă . iar coloana A tipurile de locomoţie caracteristice acestor reprezentanţi.. litera corespunzătoare răspunsului corect. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe foaia de examen... pe foaia de examen... Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore... salt a) pitonul 2. Este corectă o singură variantă de răspuns... 1. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal... astfel încât aceasta să fie corectă.

Varianta 008 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: neuroni. b) numărul total de cromozomi din câte o celulă somatică la toate musculiţele din prima generaţie. tipurilor de neuroni implicaţi. c) numărul de cromatide din fiecare gamet al musculiţei de oţet mamă şi denumirea procesului prin care se obţin aceşti gameţi. pe care le descompun. Din categoria ţesuturilor vegetale fundamentale fac parte ţesuturile: a) secretoare b) de depozitare c) conducătoare d) de apărare D 10 puncte Citiţi. Ministerul Educaţiei. organizare structurală (tipuri de substanţă şi localizarea acesteia). cu atenţie. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. clasificarea tipurilor de reflexe ale măduvei spinării şi precizarea câte unui exemplu pentru fiecare tip de reflex. B 10 puncte O musculiţă de oţet (2n=8) produce câte o nouă generaţie la fiecare 12 zile şi depune la acest interval de timp. . Ministerul Educaţiei. Organitele sunt compartimente celulare cu structură şi funcţii diferite. b) Precizaţi câte o funcţie pentru două dintre organitele cu membrană simplă enumerate. Ştiind că ecloziunea are loc în proporţie de 70%.afecţiuni ale sistemului nervos: denumirea a două tipuri de paralizii. Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei. . . 4. de fiecare dată câte 200 de ouă.funcţia reflexă: denumirea tipului de substanţă prin care se realizează această funcţie. afirmaţiile următoare. 3. . 2. la alegere. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 6. a efectorului şi a răspunsului. 2. 1. centrozomi. Cerebelul este situat ventral faţă de trunchiul cerebral. a centrului nervos. Fotosinteza este sursa principală de substanţe organice din ecosisteme. a) Numiţi trei organite celulare cu membrană simplă. Organismele parazite se hrănesc cu substanţe organice din organisme moarte. Mutaţia este o modificare neprogramată a structurii materialului genetic. Sexul masculin la om se caracterizează prin prezenţa heterozomilor X şi Y. stabiliţi următoarele: a) câte generaţii de musculiţe de oţet se obţin în două luni/ 60 de zile şi câte ouă produce această musculiţă în 4 luni/ 120 de zile. a) Daţi câte un exemplu de organism pentru fiecare din cele două grupe.Ministerul Educaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 20 puncte Algele şi sporozoarele sunt grupe de organisme eucariote. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. b) Precizaţi două caracteristici de adaptare la parazitism a unui sporozoar parazit. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 008 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Structura şi funcţiile măduvei spinării la mamifere.componentele unui reflex medular: precizarea stimulului.funcţia de conducere a măduvei spinării: denumirea tipului de substanţă prin care se realizează şi a două tipuri de căi de conducere. fus de diviziune. scrieţi pe foaia de examen. . c) Stabiliţi o asemănare şi o deosebire între o specie de algă şi de sporozoar.” după următorul plan: . c) Alcătuiţi un text coerent. format din două propoziţii / o frază.măduva spinării: localizare. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 5. litera A. scrieţi pe foaia de examen. Infarctul miocardic poate apărea în urma fumatului excesiv.

Varianta 9 Ministerul Educaţiei. pepsina gastrică b) hidrolizează proteine 3.. Este corectă o singură variantă de răspuns. amilaza salivară a) emulsionează grăsimi 2. pe foaia de examen..... şi din căi .. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. Din structura seminţei face parte: a) albumenul b) oosfera c) sacul embrionar d) tubul polinic 4.. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 6 puncte Coloana B cuprinde tipuri de procese digestive... Sistemul excretor al mamiferelor este alcătuit din .. litera corespunzătoare răspunsului corect. astfel încât aceasta să fie corectă. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B... A B 1. Celule fotosensibile conţine: a) retina b) sclerotica c) coroida d) pupila 2..... Varianta 009 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. sărurile biliare c) descompune amidonul d) hidrolizează lipide C 10 puncte Scrieţi.. iar coloana A substanţele chimice sub influenţa cărora se realizează acestea. pe foaia de examen. 1. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare..... Anafaza mitotică se caracterizează prin: a) formarea membranei nucleare b) migrarea cromozomilor monocromatidici spre poli c) dezorganizarea fusului de diviziune d) individualizarea cromozomilor bicromatidici B . . Albinismul este o maladie: a) heterozomală b) dominantă c) genomică d) autozomală 3.

factori chimici. a) Enumeraţi cele trei perioade ale interfazei care pregăteşte diviziunea cariochinetică. Din categoria ţesuturilor embrionare primare fac parte ţesuturile: a) secretoare b) apicale c) conducătoare d) de apărare D 10 puncte Citiţi. format din două propoziţii / o frază. 5.definiţia reproducerii sexuate. 3. scrieţi pe foaia de examen. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: virusuri. c) Stabiliţi două deosebiri între profaza mitotică şi profaza I meiotică.sistemul reproducător feminin: enumerare componente. b) numărul maxim. c) Alcătuiţi un text coerent. 2. Maladiile genetice sunt provocate de mutaţii. a) Enumeraţi două maladii autozomale şi două maladii heterozomale. cu atenţie. Lichenii sunt rezultatul simbiozei dintre o algă pluricelulară verde şi o bacterie.Ministerul Educaţiei. conţin un număr mare de unităţi microscopice numite nefroni. localizarea proceselor. Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 6. rolul componentelor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei. radiaţii ultraviolete. precizarea unei metode de prevenire a apariţiei acestei boli. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. b) Clasificaţi mutaţiile după tipul de celulă în care apar şi precizaţi modul lor de transmitere. pe care le descompun. 4. . Sexul feminin. Accidentul vascular se manifestă prin tulburări de vorbire. se caracterizează prin prezenţa heterozomilor X şi Y. Cercetării şi Inovării comă. stări de Ministerul Educaţiei. . litera A. de vedere.ovulaţia. fecundaţia şi nidaţia: definiţii.boli cu transmitere sexuală la om: denumirea unei boli. la om. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 20 puncte Diviziunea cariochinetică implică transformări ale materialului genetic din nucleu. b) Precizaţi diferenţa definitorie dintre anafaza mitotică şi anafaza I meiotică. 2. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.sistemul reproducător masculin: enumerare componente. Organismele saprofite se hrănesc cu substanţe organice din resturi vegetale şi animale. B Ministerul Educaţiei. Laringele este o componentǎ a sistemului respirator. Varianta 009 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. stabiliţi următoarele: a) numărul de bacterii care se formează într-o oră pornind de la o singură bacterie. c) două cauze ale diminuării numărului de bacterii în condiţii naturale de mediu. scrieţi pe foaia de examen. formă esenţială de reproducere” după următorul plan: . la om. . . Ştiind că o bacterie se divide odată la 20 de minute. teoretic de bacterii ce se pot forma în 4 ore pornind de la o singură celulă bacteriană. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 009 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Reproducerea sexuată. precum şi numărul total de cromozomi din aceste celule. . afirmaţiile următoare. de memorie. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 10 puncte În condiţii favorabile de mediu. ritmul de diviziune al bacteriilor este foarte mare. 1. Rinichii. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. paralizii.

pe foaia de examen. litera corespunzătoare răspunsului corect. în care sunt dispuse discuri suprapuse care formează . Se acordă 10 puncte din oficiu.... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. 1. Neuroni senzitivi cu rol de receptori se găsesc în: a) mugurele gustativ b) epiteliul olfactiv c) coroidă d) melcul membranos 4.. Varianta 010 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi..... parazită b) mucegaiul alb 3... Cloroplastele conţin substanţă fundamentală numită .. iar coloana A moduri de nutriţie ale acestora... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Varianta 10 Ministerul Educaţiei.. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organisme. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. Rolul mitocondriilor constă în: a) digestia particulelor străine b) eliminarea secreţiilor celulare c) transportul intracelular de substanţe d) producerea de energie celulară 3... .. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe foaia de examen... simbiontă a) dracila 2. Este corectă o singură variantă de răspuns.. Sunt talofite: a) clorofitele b) pteridofitele c) gimnospermele d) angiospermele ... astfel încât aceasta să fie corectă.. Ovulele animalelor: a) se formează printr-o diviziune mitotică b) se divid meiotic c) provin dintr-o celulă diploidă d) sunt celule somatice 2. A B 1. saprofită c) lichenii d) lupoaia C 10 puncte Scrieţi.

în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: eucariote. 1. cu atenţie. Inima la mamifere este tricamerală. Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei. r . dacă plantele din F1 se încrucişează între ele. nucleu. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. M . format din două propoziţii / o frază. cromozom. Coniferele au o mare răspândire în zona montană a ţării noastre. În metafaza mitozei cromozomii sunt puternic spiralizaţi şi condensaţi. a) Definiţi noţiunile de autozomi si heterozomi. în ordine. 3. Ministerul Educaţiei.stabilirea unei corelaţii între regimul alimentar la om şi litiaza urinară. Genele care determină caracterele respective sunt R . b) Precizaţi trei caracteristici ale unui cromozom metafazic. 20 puncte 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 010 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Digestia la mamifere” după următorul plan: .fructe roşii. 6. plante dublu heterozigote care manifestă caracterele dominante. b) raportul de segregare. .enumerarea. În procesul de fermentaţie lactică se oxidează: a) glucoza b) acidul lactic c) alcoolul etilic d) acidul acetic D 10 puncte Citiţi. a organelor tubului digestiv la mamifere. b) Precizaţi trei caracteristici ale coniferelor.realizarea unei corespondenţe între particularităţile tipurilor de dinţi şi modul de hrănire al mamiferelor.fructe mici. scrieţi pe foaia de examen. Stabiliţi următoarele: a) genotipul plantelor care au fost încrucişate pentru obţinerea plantelor în F1.fructe galbene şi m . B 10 puncte Se încrucişează plante de măr care diferă prin dimensiunea şi culoarea fructelor. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 4. scrieţi pe foaia de examen. Bacteriile au un număr par de cromozomi.precizarea tipurilor de transformări suferite de alimente în cavitatea bucală. Procesul învăţării are ca substrat fiziologic formarea unor sinapse noi între neuroni. după fenotip. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.fructe mari. . Cromozomii sunt purtătorii mesajului genetic de-a lungul generaţiilor.localizarea pancreasului şi precizarea tipurilor de enzime conţinute de sucul pancreatic. 5. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. c) câte plante cu fructe mici şi galbene rezultă în F2. Cea mai mare parte din apa absorbită de plante prin rădăcină se elimină prin transpiraţie. c) Menţionaţi patru aspecte legate de importanţa coniferelor. dacă numărul total de plante rezultate este de 128. c) Alcătuiţi un text coerent. 2. . .Ministerul Educaţiei. Ministerul Educaţiei. obţinut în F2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 010 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. . În prima generaţie se obţin 100%. Cotiledoanele conţin substanţe nutritive de rezervă ale seminţelor. afirmaţiile următoare. a) Enumeraţi trei reprezentanţi ai acestora. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. litera A.

Varianta 11
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 011

SUBIECTUL I

(30 puncte)

A

4 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. Din punct de vedere al organizării materialului genetic, există două tipuri fundamentale de celule: ............ şi ............. .

6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului vegetal, iar coloana A tipuri de fructe ale acestor plante. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A B 1. bacă a) păpădie 2. achenă b) rapiţă 3. silicvă c) porumb d) tomate C 10 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. Conţin enzime oxido-reducătoare: a) centrozomii b) vacuolele c) ribozomii d) mitocondriile 2. Nucleolii se dezorganizează în: a) metafaza II b) anafaza meiozei I c) telofaza I d) profaza mitozei 3. La mamifere, în ventriculul drept se deschide: a) vena pulmonară b) vena cavă superioară c) artera pulmonară d) artera aortă 4. Aparţine artropodelor: a) racul b) oxiurul c) râma d) melcul

B

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Regiunea de digestie chimică finală a alimentelor este reprezentată de : a) cavitatea bucală b) intestinul subţire c) stomac d) intestinul gros D 10 puncte Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 1. 2. 3. 4. Fusul de diviziune are rol în deplasarea cromozomilor spre cei doi poli ai celulei. În faringe se încrucişează calea digestivă cu cea excretorie. Ovulele se formează prin meioză din celule ale foliculilor ovarieni. Prin pinocitoză sunt înglobate în citoplasmă particule lichide, iar prin fagocitoză, particule solide. Forma organelor sistemului locomotor este adaptată la un anumit tip de locomoţie, într-un anumit mediu. Cerebelul are rol în reglarea temperaturii corpului.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5.

6.

Varianta 011

SUBIECTUL II

(30 puncte)

A
1.

20 puncte Genetica studiază ereditatea si variabilitatea organismelor. a) Definiţi termenii ereditate şi variabilitate. b) Enuntaţi legile mendeliene ale eredităţii. c) Explicaţi recombinarea genetică prin schimbul reciproc de gene între cromozomii omologi. Cormofitele sunt organisme incluse în regnul Plantae. a) Numiţi două unităţi sistematice din grupa cormofitelor; daţi câte un exemplu de reprezentant al acestor unităţi. b) Precizaţi trei caracteristici ale filicatelor. c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: flori, seminţe, plante vasculare.

2.

10 puncte Culoarea albastră a fructelor de prun este determinată de gena „D”, iar forma ovală de gena “R”. Se încrucişează un soi de prun cu fructe galbene şi ovale cu un soi cu fructe albastre şi rotunde. Ambele soiuri sunt dublu homozigote. Stabiliţi următoarele: a) fenotipul fructelor din F1 şi tipurile de gameţi formaţi de plantele din F1; b) raportul de segregare fenotipică din F2, dacă se încrucişează plante din F1; c) numărul combinaţiilor dublu heterozigote din F2 . Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei.

B

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 011
SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Respiraţia-funcţie indispensabilă vieţuitoarelor” după următorul plan: - ecuaţia respiraţiei aerobe; - enumerarea, în ordine, a organelor sistemului respirator la mamifere; - precizarea a două particularităţi ale alveolelor pulmonare, care favorizează schimburile gazoase la mamifere; - prezentarea mecanismului ventilaţiei pulmonare; - denumirea a trei afecţiuni ale aparatului respirator la om; precizarea a câte unei cauze pentru fiecare afecţiune.

Varianta 12
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 012

SUBIECTUL I

(30 puncte)

A

4 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. Cele două etape ale ciclului celular sunt: ............ şi ............ .

B

6 puncte Coloana B cuprinde unităţi de clasificare a organismelor, iar coloana A reprezentanţi ai acestora. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A B 1. lipitoarea a) viermii laţi 2. sepia b) viermii inelaţi 3. tenia c) viermii cilindrici d) cefalopodele C 10 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. Nucleoidul: a) este un organit cu rol în respiraţia celulei procariote b) este alcătuit dintr-o moleculă de ARN circulară c) reprezintă genomul bacterian d) se află în interiorul nucleului la eucariote 2. HCl din sucul gastric: a) hidrolizează glucidele b) coagulează/încheagă laptele c) împiedică dezvoltarea germenilor d) emulsionează lipidele 3. În procesul de fermentaţie alcoolică se oxidează: a) alcoolul etilic b) aminoacizii c) acidul acetic d) glucoza 4. Măduva spinării: a) este localizată în cutia toracică b) are rol în formarea senzaţiilor vizuale c) este centru al unor reflexe vegetative d) este sediul activităţii nervoase superioare

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Din grupa gimnospermelor face parte: a) ienupărul b) fagul c) mărul d) măceşul D 10 puncte Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 1. 2. 3. 4. Sângele este adus la inimă din corp prin venele cave, care se deschid în atriul drept. Hemofilia se caracterizează prin incapacitatea de coagulare a sângelui. Sucul intestinal este produs de o glandă anexă a tubului digestiv. Forţa de sucţiune are rol în absorbţia sevei brute de către plante şi se datorează transpiraţiei. Gimnospermele sunt plante care au seminţe, dar nu au fructe. La om, determinismul cromozomal al sexelor este de tip Abraxas.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. 6.

Varianta 012

SUBIECTUL II

(30 puncte)

A
1. Celula reprezintă sediul tuturor proceselor metabolice. a) Enumeraţi trei organite prezente în celula vegetală. b) Prezentaţi modelul mozaicului fluid al membranei plasmatice. c) Explicaţi legătura funcţională dintre leucocite şi lizozomi.

20 puncte

2.

Maladiile genetice sunt cauzate de modificări ale materialului genetic. a) Precizaţi cauza apariţiei maladiei „cri-du-chat” şi numărul de cromozomi dintr-o celulă somatică a unui individ care are această maladie. b) Explicaţi cauza apariţiei anomaliilor numerice heterozomale. c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: coagulare, gene, heterozomi.

B

10 puncte Se încrucişează un soi de viţă de vie cu fructe de culoare neagră şi formă ovală (ambele caractere dominante) cu un soi cu fructe de culoare albă si formă rotundă (ambele caractere recesive). Viţa de vie cu fructe negre şi ovale este heterozigotă doar pentru unul din cele două caractere. În urma încrucişării rezultă 50 % plante cu fructe negre şi ovale si 50 % plante cu fructe albe şi ovale. Stabiliţi următoarele: a) genotipurile părinţilor, apelând la simboluri (litere) alese de voi; b) tipurile de gameţi formaţi de părinţi; c) genotipul descendenţilor heterozigoţi din F1 pentru culoarea si forma fructelor şi numărul acestora, dacă se ştie că au rezultat în total 200 de plante. Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 012
SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Locomoţia-funcţie de relaţie a organismelor” după următorul plan: - enumerarea celorlalte funcţii ale organismelor animale şi precizarea sistemelor care le îndeplinesc; - precizarea localizării ţesuturilor musculare striat şi neted şi a particularităţilor structurale ale celulelor acestora; - denumirea oaselor ce alcătuiesc scheletul membrului superior la mamifere; - clasificarea mamiferelor terestre după tipul de mers; - precizarea a două adaptări ale scheletului membrelor omului la poziţia bipedă.

iar coloana A reprezentanţi ai acestora. Plămânii: a) aprovizionează organismul cu sânge b) participă la realizarea funcţiei de relaţie c) asigură respiraţia mamiferelor acvatice d) ventilează cavitatea abdominală C 3....... Se acordă 10 puncte din oficiu.. pe foaia de examen... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. Aparatul Golgi este format din totalitatea: a) dictiozomilor b) condriozomilor c) ribozomilor d) lizozomilor 4. şi ... guşter b) peşti 3. A B 1. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Este corectă o singură variantă de răspuns.. salamandră a) anure 2. astfel încât aceasta să fie corectă. Nucleul are înveliş nuclear: a) în metafaza I a meiozei b) la sfârşitul anafazei I c) în metafaza mitozei d) la sfârşitul telofazei I 2.. Organismele parazite: a) au reprezentanţi încadraţi sistematic în cele cinci regnuri b) transformă substanţele anorganice în substanţe organice c) descompun sărurile minerale cu ajutorul enzimelor d) alterează şi degradează produsele alimentare .. 1. Varianta 013 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. ...... pe foaia de examen. brotăcel c) lacertilieni d) urodele 10 puncte Scrieţi.. litera corespunzătoare răspunsului corect. Învelişul florii hermafrodite la dicotiledonate este format din . B 6 puncte Coloana B cuprinde unităţi de clasificare a organismelor. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.Varianta 13 Ministerul Educaţiei..

scrieţi pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 013 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: pigmenţi. cât şi urinară. contribuie la menţinerea compoziţiei normale a sângelui.inima: localizare. a vaselor de sânge. toate etapele rezolvării problemei. energie luminoasă. Se încrucişează un individ cu genotipul AAbb cu un alt individ cu genotipul aaBB. Mitoza asigură formarea ţesuturilor şi organelor unui individ.Ministerul Educaţiei. c) genotipul indivizilor dublu homozigoţi rezultaţi în F2. 16 combinaţii. a) Definiţi mutaţiile. 2. b) numărul şi genotipul indivizilor dublu heterozigoţi din F2. Stabiliţi următoarele: a) genotipul indivizilor din F1. pe foaia de examen. B Ministerul Educaţiei. În cazul mamiferelor. 3. Hematiile sunt elemente figurate ale sângelui cu rol în imunitate. format din două propoziţii / o frază. 10 puncte Segregarea independentă a perechilor de caractere este o lege a eredităţii. 6. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă.inima: denumirea vaselor care asigură vascularizaţia nutritivă a inimii. Excreţia. 4. Fusul de diviziune se formează în anafază şi se dezorganizează în telofază. . Descendenţii din F1 se încrucişează între ei. energie chimică. Ministerul Educaţiei. c) Clasificaţi factorii mutageni şi daţi câte un exemplu din fiecare tip. la mamifere. . litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. rezultând în F2. Peştii osoşi au corpul acoperit cu solzi şi prezintă o înotătoare codală. . c) Alcătuiţi un text coerent. . denumirea valvulelor. b) Denumiţi mutaţiile după cantitatea de material genetic afectat. afirmaţiile următoare. Plastidele sunt organite specifice celulei vegetale. b) Prezentaţi cloroplastele – trei componente structurale şi pigmentul specific.capilarele sanguine: precizarea structurii şi rolului lor. uretra este atât cale genitală. . Nucleii senzitivi din trunchiul cerebral: a) primesc impulsuri de la organe de simţ b) sunt centrii unor reflexe condiţionate c) formează scoarţa cerebeloasă d) trimit comenzi la muşchii scheletici D 10 puncte Citiţi. cu atenţie. 2. 20 puncte Acţiunea unor factori de mediu asupra materialului genetic poate duce la apariţia unor mutaţii. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 5. a) Precizaţi denumirea şi rolul plastidelor incolore. la sexul masculin.denumirea unei boli a sistemului circulator. Scrieţi. litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 013 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Sistemul circulator la mamifere” după următorul plan: . 1. în corelaţie cu camera inimii cu care comunică şi cu tipul de sânge din aceste vase. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. scrieţi pe foaia de examen.elementele figurate ale sângelui: denumire şi rolul caracteristic acestora.

. B 6 puncte Coloana B cuprinde părţi componente ale florii.. pe foaia de examen.. stigmat c) corolă d) gineceu C 10 puncte Scrieţi. A B 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Ţesutul osos este un tip de ţesut: a) epitelial b) fundamental c) conjunctiv d) embrionar 3.. Prin meioză se formează: a) embrionul b) ovarul c) ovulul d) zigotul 4. 1.... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. şi se finalizează cu formarea . În respiraţia aerobă are loc: a) eliberarea oxigenului b) producerea de substanţe organice c) oxidarea glucozei până la CO2 şi H2O d) sinteza unui produs intermediar 2.. iar coloana A elemente ale acestora....Varianta 14 Ministerul Educaţiei.. Facilitează schimbul de substanţe cu mediul: a) plasmalema b) centrozomul c) ribozomul d) carioplasma . astfel încât aceasta să fie corectă.. litera corespunzătoare răspunsului corect. Meioza se desfăşoară în organe aparţinând sistemului ..... sepale a) androceu 2. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Este corectă o singură variantă de răspuns... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B... pe foaia de examen. Varianta 014 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. stamine b) caliciu 3.

1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. La angiosperme. 6. c) fenotipul organismelor obţinute în F2 pentru încrucişarea cerută la punctul b). . pe foaia de examen. b) Explicaţi fenomenul de codominanţă. gameţii bărbăteşti iau naştere prin diviziunea nucleului generativ. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: energie. enzime oxido-reducătoare. localizare. Sifilisul este provocat de o bacterie parazită. Ministerul imobile. 5. 20 puncte Naturalistul şi matematicianul Gregor Mendel a formulat primele legi ale eredităţii. 3. scrieţi pe foaia de examen. rol. scrieţi pe foaia de examen. 2. mecanism prin care unul dintre aceste componente intervine în acomodarea pentru vederea obiectelor situate aproape şi la distanţă. Mitocondriile sunt organite comune celulei vegetale si animale. La musculiţa de oţet. Mica circulaţie începe în: a) atriul drept b) atriul stâng c) ventriculul drept d) ventriculul stâng D 10 puncte Citiţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 014 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Sensibilitatea vizuală la mamifere” după următorul plan: . . litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. . b) Precizaţi patru caracteristici structurale/ funcţionale ale mitocondriilor. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. abatere de la transmiterea mendeliană a caracterelor. c) Alcătuiţi un text coerent. În aria motorie a scoarţei cerebrale se află neuroni care coordonează mişcările membrelor.învelişurile globului ocular-enumerare.Ministerul Educaţiei.componentele sistemului optic: enumerare. b) raportul de segregare după fenotip în F2 dacă plantele obţinute în F1 se încrucişează cu plante cu petale albe şi frunze mici. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4.receptorii vizuali – denumire. sexul homogametic produce numai gameţi care conţin acelaşi tip de heterozom. . Fungii sunt organisme autotrofe şiEducaţiei. B Ministerul Educaţiei. Stabiliţi următoarele: a) fenotipul plantelor din F1. c) Precizaţi diferenţa dintre noţiunile de genotip şi fenotip. afirmaţiile următoare.enumerarea altor trei organe de simţ şi a tipului de stimul pe care îl poate recepţiona fiecare. Scrieţi.structura retinei: enumerarea a cinci componente din structura retinei. substanţe organice. 10 puncte Se încrucişează un soi de trandafir cu petale roşii (R) şi frunze mici (m) cu un soi de trandafir cu petale albe (r) şi frunze mari (M). a) Numiţi alte trei organite comune celulei vegetale şi animale. format din două propoziţii / o frază. 2. Plantele superioare parazite sunt lipsite de clorofilă şi extrag apa cu sărurile minerale din ţesuturile fundamentale ale gazdei. litera A. cu atenţie. toate etapele rezolvării problemei. Varianta 014 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. a) Enunţaţi legile mendeliene ale eredităţii. Soiurile de trandafiri sunt homozigote pentru ambele caractere.

. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. Este corectă o singură variantă de răspuns...... iar coloana A vase de sânge cu care acestea comunică. artera pulmonară c) ventriculul drept d) ventriculul stâng C 10 puncte Scrieţi.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe foaia de examen. pe foaia de examen. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Ciupercile se pot hrăni: a) saprofit b) autotrof c) mixotrof d) fermentativ 2.. Respiraţia: a) presupune prezenţa luminii b) duce la sinteza substanţelor organice c) se poate desfăşura şi în absenţa oxigenului d) se desfăşoară în cloroplaste 4. 1.. Peretele celular la eucariote: a) este alcătuit din fosfolipide b) conţine celuloză la plante c) sintetizează membrana d) conţine chitină la animale . artera aortă a) atriul drept 2. astfel încât aceasta să fie corectă.... Vacuola este delimitată de o membrană .. Se acordă 10 puncte din oficiu..... litera corespunzătoare răspunsului corect.. Ţesutul osos este un tip de ţesut: a) epitelial b) fundamental c) conjunctiv d) embrionar 3. vene cave b) atriul stâng 3.. Varianta 015 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. iar totalitatea vacuolelor formează . Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.Varianta 15 Ministerul Educaţiei. B 6 puncte Coloana B cuprinde părţi componente ale inimii tetracamerale. A B 1....

Gameţii sunt puri din punct de vedere genetic. 3. Varianta 015 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Raportul de 9:3:3:1 obţinut în urma dihibridării este rezultatul segregării independente a perechilor de caractere. a) Numiţi două organite celulare care au material genetic propriu. prezentarea a câte unui exemplu din fiecare tip de reflex medular.Ministerul Educaţiei. litera A. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. c) Stabiliţi două asemănări şi două deosebiri structurale între celula eucariotă vegetală şi cea animală. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: zbor. conjunctiv. . c) grupa/ grupele de sânge pe care le-ar fi putut avea copiii. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Celulele receptoare auditive ale mamiferelor sunt localizate în: a) utriculă b) melcul membranos c) saculă d) canalele semicirculare D 10 puncte Citiţi. Ciupercile care se hrănesc din resturile unui trunchi de copac căzut la pământ sunt parazite. 4. pe foaia de examen. b) Precizaţi un mediu de viaţă şi segmentele corpului la un reprezentant al artropodelor. Cercetării şi Inovării Infarctul miocardic poate duce la necroza parţială sau totală a ţesutului miocardic.encefalul: prezentarea a trei roluri îndeplinite în viaţa unui organism animal. . scrieţi pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. scrieţi pe foaia de examen. deoarece conţin ambii factori ereditari din pereche. B Ministerul Educaţiei. copiii pot avea grupa de sânge AB (IV). 6. Ministerul Educaţiei. 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 015 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Măduva spinării-componentă a sistemului nervos central” după următorul plan: .neuronul: prezentarea componentelor. Scrieţi. 2. afirmaţiile următoare. dacă părinţii ar fi fost homozigoţi. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. a) Numiţi trei clase care fac parte din încrengătura artropodelor. 1. c) Alcătuiţi un text coerent. muscular.măduva spinării: localizare. Ţesuturile animale se clasifică în patru categorii: epitelial. b) Menţionaţi patru caracteristici structurale şi/ sau funcţionale ale reticulului endoplasmatic. . Artropodele au cei mai mulţi reprezentanţi în natură. respiraţie traheală. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 2. toate etapele rezolvării problemei. 10 puncte Dacă mama are grupa de sânge A (II) şi tata grupa B (III). Păsările au fecundaţie internă şi sunt ovipare. 20 puncte Citologia este ştiinţa care studiază structura şi ultrastructura celulelor.afecţiuni ale sistemului nervos: precizarea a trei cauze posibile ale paraliziilor. Ştiind că cei doi părinţi sunt heterozigoţi. . nervos. format din două propoziţii / o frază.explicarea corelaţiei dintre organele de simţ şi encefal. stabiliţi următoarele: a) tipul de interacţiune genică ce determină apariţia grupei de sânge AB (IV). clasificarea reflexelor medulare. picioare articulate. b) alte grupe de sânge pe care le pot avea copiii acestor părinţi şi genotipul grupelor de sânge ale acestor copii. cu atenţie. .

Varianta 16
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 016

SUBIECTUL I

(30 puncte)

A

4 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. Sistemul nervos central al mamiferelor este alcătuit din ............ şi din ............... .

B

6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organisme, iar coloana A organele respiratorii ale acestora. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A B 1. trahei a) caşalot 2. branhii b) libelulă 3. plămâni c) crap d) tenie C 10 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. Plasmodiul malariei aparţine regnului: a) Monera b) Protista c) Fungi d) Animale 2. Cromatina: a) formează cromozomii la procariote b) intră în structura fusului nuclear c) este alcătuită din ARN şi ribozomi d) se află în carioplasma celulelor eucariote 3. Ficatul la mamifere: a) comunică printr-un canal cu stomacul b) este localizat în cavitatea toracică c) secretă un suc digestiv lipsit de enzime d) este o componentă a tubului digestiv

4. Este plantă dicotiledonată: a) floarea-soarelui b) grâul c) laleaua d) narcisa

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Dacă celula-mamă are 2n=8 cromozomi, numărul de cromozomi al fiecărei celule-fiice, la sfârşitul telofazei II, este: a) 4 b) 6 c) 8 d) 16

D

10 puncte Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 1. 2. 3. 4. 5. Plantele superioare parazite nu au clorofilă şi prezintă haustori. Organismele în care factorii ereditari pereche sunt de acelaşi fel se numesc homozigote. Testiculele conţin numeroşi foliculi ovarieni. Imunitatea este proprietatea organismelor de a distruge particulele străine numite anticorpi. Fecundaţia şi meioza sunt două procese complementare care asigură păstrarea unui număr constant de cromozomi de la o generaţie la alta.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării În inima mamiferelor, sângele încărcat cu oxigen nu se amestecă cu sângele încărcat cu Centrul dioxid de carbon.Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

6.

Varianta 016

SUBIECTUL II

(30 puncte)

A
1.

20 puncte Celula reprezintă unitatea de structură şi funcţie a lumii vii. a) Enumeraţi cei trei constituenţi de bază ai celulei eucariote. b) Prezentaţi trei caracteristici structurale ale mitocondriilor; stabiliţi o corelaţie între numărul mitocondriilor şi starea de activitate a celulei. c) Explicaţi deosebirea dintre celulele haploide şi cele diploide. Gregor Mendel a elaborat legile eredităţii. a) Definiţi următorii termeni: organism homozigot, organism heterozigot, genă dominantă, genă recesivă. b) Explicaţi raportul de segregare de 9:3:3:1 obţinut în urma dihibridării. c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: genotip, fenotip, mediu.

2.

B

10 puncte Se căsătoreşte o femeie sănătoasă, dar purtătoare a genei pentru hemofilie cu un bărbat hemofilic. Stabiliţi următoarele: a) tipul de maladie ereditară prezentă la bărbatul hemofilic; b) probabilitatea (%) ca acest cuplu să aibă copii sănătoşi şi sexul acestora; c) probabilitatea (%) de a da naştere unor fete bolnave de hemofilie. Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 016
SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Reproducerea la angiosperme” după următorul plan: - definiţia tipurilor fundamentale de reproducere din lumea vie; - trei organe vegetative cu rol în înmulţire: denumirea acestor organe şi câte un exemplu de plante care se înmulţesc prin astfel de organe; - părţile sexuate ale florii hermafrodite: denumire, enumerarea tuturor componentelor; - dubla fecundaţie la angiosperme – explicaţie; - tipuri de fructe dehiscente şi indehiscente: enumerarea a câte două tipuri de fructe din fiecare categorie.

Varianta 17
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 017

SUBIECTUL I

(30 puncte)

A

4 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. La mamifere, în atriul stâng se deschid venele ............, iar în atriul drept, venele ............. .

B

6 puncte Coloana B cuprinde unităţi de clasificare a mamiferelor, iar coloana A reprezentanţi ai acestora. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A B 1. liliac a) copitate 2. focă b) cetacee 3. delfin c) chiroptere d) pinipede C 10 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. Gameţii formaţi de un organism conţin câte 8 cromozomi. Numărul de cromozomi dintr-un neuron al organismului respectiv este: a) 8 b) 12 c) 16 d) 32 2. Conţine HCl: a) bila b) sucul pancreatic c) sucul intestinal d) sucul gastric 3. Spermatozoizii la mamifere se produc în: a) tuburi seminifere b) conducte genitale c) vezicule seminale d) canalul ejaculator 4. Cantitatea de ADN dintr-o celulă: a) se dublează în diviziunea mitotică b) se înjumătăţeşte în timpul interfazei c) rămâne constantă de-a lungul ciclului celular d) se reduce la jumătate printr-o diviziune meiotică

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Clorofila: a) degradează substanţele organice până la substanţe minerale b) captează energia luminoasă c) este localizată în mitocondrie d) se găseşte în cantitate mare în rădăcinile tuberizate D 10 puncte Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Perişorii absorbanţi ai rădăcinilor au o durată de viaţă limitată şi se reînnoiesc permanent. Valvulele semilunare sunt situate la baza arterelor care pleacă din inimă. Prin excreţie renală, mamiferele elimină substanţele nedigerate din intestinul gros. În procesul de conducere a sevei brute prin tulpină intervin mecanisme de transport pasive. Radiaţiile ultraviolete şi cele ionizante pot acţiona ca factori mutageni chimici. Respiraţia aerobă este mult mai eficientă din punct de vedere energetic decât cea anaerobă.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 017

SUBIECTUL II

(30 puncte)

A
1. Organismele unicelulare populează cele mai variate medii de viaţă . a) Numiţi regnurile care au reprezentanţi unicelulari. b) Menţionaţi trei caracteristici structurale ale celulei procariote. c) Precizaţi două tipuri de nutriţie întâlnite la organismele unicelulare.

20 puncte

2.

Diviziunea meiotică este o etapă a ciclului celular. a) Numiţi cele două etape ale meiozei. b) Precizaţi cinci caracteristici ale profazei I a meiozei. c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: gameţi, fecundaţie, diploid. 10 puncte Se căsătoreşte o femeie cu daltonism cu un bărbat hemofilic. Stabiliţi următoarele: a) probabilitatea (%) ca acest cuplu să aibă copii fără daltonism; b) probabilitatea (%) de a avea băieţi sănătoşi; c) probabilitatea (%) ca în descendenţa feminină să existe fete sănătoase, dar purtătoare ale genei pentru hemofilie. Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei.

B

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 017
SUBIECTUL III (30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “ Sistemul nervos la mamifere ” după următorul plan: denumirea altor două sisteme implicate în realizarea funcţiei de relaţie; precizarea localizării componentelor sistemului nervos central; prezentarea funcţiilor măduvei spinării, în corelaţie cu structurile prin intermediul cărora se realizează; denumirea ariilor funcţionale ale scoarţei cerebrale; precizarea rolului acestora; menţionarea a două afecţiuni ale sistemului nervos.

.. leneş b) rozătoare 3. 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. şi .. pe foaia de examen.. Sindromul Down reprezintă : a) trisomia 21 b) trisomia 18 c) trisomia 13 d) trisomia 22 3. Se acordă 10 puncte din oficiu.. După tipul de celule afectate... mutaţiile pot fi: . B 6 puncte Coloana B cuprinde unităţi de clasificare a mamiferelor. litera corespunzătoare răspunsului corect...Varianta 18 Ministerul Educaţiei. Varianta 018 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. iepure c) edentate d) insectivore C 10 puncte Scrieţi..... A B 1. Este corectă o singură variantă de răspuns... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. arici a) carnivore 2.. iar coloana A reprezentanţi ale acestora. pe foaia de examen.. Este plantă dicotiledonată: a) porumbul b) crizantema c) ceapa d) gladiola 4. astfel încât aceasta să fie corectă. ... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Gameţii feminini se formează prin diviziunea: a) ovulului b) mitotică c) testiculului d) meiotică 2... Mamifer digitigrad este: a) ariciul b) pisica c) oaia d) calul . Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B..

în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.ţesuturi asimilatoare: încadrare. format din două propoziţii / o frază. Angiospermele cuprind peste 200 000 de specii. 2. Diviziunea indirectă este tipică celulelor eucariote. . Trombocitele au rol în: a) transportul gazelor b) fagocitarea bacteriilor c) coagularea sângelui d) imunitatea organismului D 10 puncte Citiţi. c) procentul descendenţilor heterozigoţi pentru culoarea tuberculului de cartof din F1. Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei. Fotosinteza este un proces prin care se elimină oxigen. scrieţi pe foaia de examen.Ministerul Educaţiei. heterozigot pentru formă). .ecuaţia fotosintezei. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. b) Stabiliţi trei diferenţe între gimnosperme şi angiosperme. localizare. trahei. Mutaţiile genomice pot modifica numărul de seturi de cromozomi din celulele somatice. Nucleoidul bacteriilor conţine informaţia genetică necesară existenţei celulei . 20 puncte 2. litera A. . determinând apariţia de senzaţii la nivelul acestora. organe vegetative. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.pigmenţii asimilatori: denumire. afirmaţiile următoare. iar celălalt soi cu tuberculi de culoare galbenă şi ovali (homozigot pentru culoare. localizare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. clasificare. .două consecinţe ale dispariţiei procesului de fotosinteză din natură. Stabiliţi următoarele: a) genotipurile părinţilor. cu atenţie. a) Definiţi cele două tipuri de diviziune indirectă. deoarece sunt adaptate la zbor. 6. b) tipurile de gameţi ale părinţilor şi raportul de segregare fenotipică în F1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 018 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema „Fotosinteza – cel mai important proces metabolic din natură” după următorul plan : . Păsările sunt animale cu formă hidrodinamică. a) Denumiţi cele două clase de angiosperme. 5. Apa absorbită de perişorii absorbanţi ai rădăcinii este transmisă din celulă în celulă până la vasele lemnoase. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 3. Stimulii acţionează asupra receptorilor. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: sevă brută. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. B Ministerul Educaţiei. Varianta 018 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Ministerul Educaţiei. scrieţi pe foaia de examen. c) Alcătuiţi un text coerent. c) Stabiliţi trei deosebiri între meioza I şi mitoză. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. . b) Numiţi două componente celulare cu rol în diviziunea celulei. folosind simboluri (litere) alese de voi. 1. 10 puncte Se încrucişează două soiuri de cartof: unul cu tuberculi de culoare roşie şi rotunzi (heterozigot pentru culoare. homozigot pentru formă).comparaţie fotosinteză – respiraţie la plante: menţionarea a cinci deosebiri.

litera corespunzătoare răspunsului corect. 1. Mitoza: a) are loc în celulele somatice b) prezintă două etape c) este un tip de diviziune reducţională d) se finalizează cu formarea gameţilor . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe foaia de examen.... A 1. Pancreasul: a) aparţine tubului digestiv b) secretă suc gastric c) este localizat în dreapta ficatului d) are rol în digestia proteinelor. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B... sclerotică a) b) c) d) B conţine celule fotoreceptoare este o lentilă convergentă prezintă în partea anterioară irisul cu pupila reprezintă învelişul extern al globului ocular C 10 puncte Scrieţi. Gonadele masculine se numesc .. Se acordă 10 puncte din oficiu... Mitocondria: a) are rol predominant secretor b) conţine grana în structura sa c) este organit cu membrană dublă d) face legătura între nucleu şi membrana celulară 2. pe foaia de examen. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. astfel încât aceasta să fie corectă.... glucidelor 4... B 6 puncte Coloana B cuprinde particularităţi ale unor componente ale globului ocular. coroidă 2. iar coloana A componentele care prezintă aceste particularităţi.. retină 3.. lipidelor.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. ... Este corectă o singură variantă de răspuns. Varianta 019 SUBIECTUL I A (30 puncte) 4 puncte Scrieţi.Varianta 19 Ministerul Educaţiei. denumiţi . Organismele heterotrofe: a) au reprezentanţi în regnul animal b) prezintă clorofilă c) sunt lipsite de mitocondrii d) realizează procesul de fotosinteză 3.. şi produc gameţi masculini..

cu precizarea a câte unui caracter morfologic. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Ţesutul osos face parte din categoria ţesuturilor conjunctive. ierbivore. . afirmaţiile următoare. Scrieţi toate etapele rezolvării/ algoritmul rezolvării problemei. cauzate de organisme parazite şi a câte unei modalităţi de prevenire.precizarea a patru roluri ale organismelor saprofite/parazite în lumea vie. Trombocitele au rol în: a) coagularea sângelui b) imunitatea organismului c) transportul gazelor respiratorii d) procesul de fagocitoză D 10 puncte Citiţi. b) gameţii formaţi de fiecare dintre cei doi părinţi. c) Precizaţi tipurile de respiraţie. 4. . in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.Ministerul Educaţiei.argumentarea faptului că lichenii sunt organisme simbionte şi explicarea modului lor de nutriţie. b) Daţi trei exemple de insecte care prezintă locomoţie prin zbor şi un exemplu de insectă care prezintă locomoţie prin mers. litera A. corola reprezintă totalitatea petalelor unei flori. carnivore. Tatăl lui are ochi căprui şi este dreptaci. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: insectivore. 5. scrieţi pe foaia de examen. localizate în cavitatea abdominală. 20 puncte Insectele reprezintă un grup format din numeroase specii.definirea nutriţiei saprofite şi a nutriţiei parazite. Mamiferele sunt cele mai evoluate vertebrate a) Numiţi trei medii de viaţă în care trăisc mamiferele. b) Explicaţi noţiunea de homeotermie. fiind dublu heterozigot.precizarea a patru afecţiuni ale sistemului digestiv la om. La angiosperme. la alegere. Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 019 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. . a) Enumeraţi segmentele corpului unei insecte. Balena face parte din grupul mamiferelor placentare. iar mama are ochi albaştri şi este dreptace (bbRr). Faringele este componentă comună sistemelor digestiv şi respirator ale mamiferelor. 10 puncte Într-o familie se naşte un copil cu ochi albaştri şi dreptaci. 2. Stabiliţi următoarele: a) genotipul tatălui şi al copilului.enumerarea a patru componente ale sistemului digestiv la om. Ministerul Educaţiei. B Ministerul Educaţiei. scrieţi pe foaia de examen. 2. 1. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. . c) probabilitatea (%) acestui cuplu de a avea şi alţi copii cu ochi albaştri. Cercetării şi Inovării 6. c) Alcătuiţi un text coerent. 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. de reproducere şi de dezvoltare la insecte. Peretele celular al celulei vegetale conţine lipide şi proteine. Receptorii auditivi se găsesc în utriculă şi saculă. cu atenţie. daţi câte un exemplu de mamifer pentru două medii. ştiind că moşteneşte gena pentru folosirea mâinii stângi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 019 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Nutriţia heterotrofă” după următorul plan: . .

mamifere b) liliac 3. Membrana. litera corespunzătoare răspunsului corect. Peştii au: a) respiraţie traheală b) dezvoltare prin metamorfoză c) înotătoare codală pereche d) nutriţie heterotrofă 2. prezintă dublu strat de ... pe foaia de examen..Varianta 20 Ministerul Educaţiei. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. 1. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.... printre care se află . din punct de vedere chimic..... B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal.. astfel încât aceasta să fie corectă.. A B 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore... . Respiraţia cutanee la vertebrate: a) este prezentă la reptilele acvatice şi terestre b) este completată de alte tipuri de respiraţie c) se face printr-un sistem de tuburi d) presupune existenţa unui tegument uscat . Varianta 020 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. iar coloana A unităţile de clasificare corespunzătoare acestora.. Unitatea structurală şi funcţională a rinichiului este: a) capsula renală b) lobul renal c) nefronul d) neuronul 4. Se acordă 10 puncte din oficiu. amfibieni a) crap 2. peşti c) pinguin d) triton C 10 puncte Scrieţi. Fermentaţia alcoolică este produsă de: a) drojdii b) sporozoare c) mucegaiuri d) protiste 3.. pe foaia de examen... Este corectă o singură variantă de răspuns..

Insectele au trei perechi de picioare. Ministerul Educaţiei.definiţia florii la angiosperme. litera A. eucariote. respectiv mmrr ( fructe mici şi galbene). c) numărul combinaţiilor homozigote pentru culoare din F2. . 4.precizarea a trei elemente din alcătuirea gineceului.numirea a două fructe cărnoase şi a două fructe uscate la angiosperme. scrieţi pe foaia de examen. 10 puncte Se încrucişează două soiuri de măr care se deosebesc prin două perechi de caractere. Sunt organite celulare cu rol în respiraţie: a) cloroplastele b) oleoplastele c) mitocondriile d) plastidele D 10 puncte Citiţi.Ministerul Educaţiei. fecundaţia este internă. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . b) Prezentaţi câte un aspect legat de importanţa ferigilor şi a gimnospermelor. 20 puncte 2. Pteridofitele sunt cormofite. a) Numiţi o specie de ferigă şi o specie de gimnosperme. b) Numiţi trei deosebiri între protiste parazite şi bacterii parazite. Mamiferele placentare sunt ovipare. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei. a) Daţi un exemplu de protist parazit. 5. afirmaţiile următoare. b) fenotipul fructelor de măr din F2. scrieţi pe foaia de examen. dimensiunea şi culoarea fructelor de măr. B Ministerul Educaţiei.descrierea procesului de fecundaţie la angiosperme. 2. format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: heterotrof. . cu atenţie. c) Alcătuiţi un text coerent. sporozoare. a unei asemănări şi a unei deosebiri între androceu şi gineceu. Celulele somatice au un număr dublu de cromozomi şi se numesc celule diploide. La anure. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 3. 1. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. . c) Precizaţi o asemănare şi o deosebire între o ferigă şi un gimnosperm. Protistele sunt un grup heterogen reprezentat de organisme solitare şi coloniale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 020 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă.prezentarea alcătuirii seminţei. Genotipurile părinţilor sunt MMRR (fructe mari şi roşii). Peretele celular la plante conţine celuloză. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 020 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema „Reproducerea sexuată la angiosperme” după următorul plan: . in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Stabiliţi următoarele: a) procentul organismelor din F1 cu genotip identic cu al părinţilor. 6. Ferigile si gimnospermele sunt două grupe de plante.

Celula realizează schimb de . Varianta 021 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi... Au rol în digestia intracelulară: a) centriolii b) lizozomii c) nucleolii d) ribozomii C . gimnosperme c) mucegaiul verde-albăstrui d) feriga comună 10 puncte Scrieţi. Animal ocrotit în Delta Dunării este: a) tisa b) crapul c) râsul d) lopătarul 4.. Se acordă 10 puncte din oficiu. pteridofite b) floarea ... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Variabilitatea reprezintă însuşirea organismelor care aparţin aceleaşi specii de a: a) deţine aceeaşi informaţie genetică b) realiza un permanent schimb cu mediul c) se deosebi unele de altele d) transmite caracterele la descendenţi 2. A B 1.Varianta 21 Ministerul Educaţiei. şi . B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului vegetal.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. angiosperme a) arborele vieţii (tuia) 2. astfel încât aceasta să fie corectă.. litera corespunzătoare răspunsului corect.. Cerebelul: a) are rol în reglarea temperaturii b) este situat în canalul vertebral c) prezintă substanţă albă la interior d) recepţionează informaţii vizuale 3. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B....... Este corectă o singură variantă de răspuns. iar coloana A încrengăturile cărora le aparţin aceşti reprezentanţi.. pe foaia de examen. 1.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.soarelui 3...... pe foaia de examen.. cu mediul înconjurător.

precizarea a trei roluri ale emisferelor cerebrale. corelate cu tipurile de arii corticale. Membrana celulară are permeabilitate selectivă. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. a) Enumeraţi două caracteristici ale virusurilor.precizarea denumirii a două boli ale sistemului nervos central la om. c) Prezentaţi două aspecte ale importanţei moluştelor. . Scrieţi toate etapele rezolvării/ algoritmul rezolvării problemei. 5. Seva brută circulă în corpul unei cormofite prin vase liberiene. 4.enumerarea a trei funcţii îndeplinite de cerebel. . . Respiraţia aerobă se mai numeşte şi fermentaţie. a câte unei cauze. Ştiind că celula-mamă are 2n=16 cromozomi. format din două propoziţii/ o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: HIV. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Moluştele sunt nevertebrate acvatice şi terestre. scrieţi pe foaia de examen.precizarea tipurilor de celule din ţesutul nervos şi a câte două roluri pentru fiecare tip de celulă. c) numărul total de cromozomi. Ministerul Educaţiei. 2. Prezintă corp acoperit cu pene: a) amfibienii b) mamiferele c) păsările d) reptilele D 10 puncte Citiţi. Cetaceele sunt mamifere acvatice. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 021 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. c) Alcătuiţi un text coerent. 3. stabiliţi următoarele: a) numărul de cromatide al celulei-mamă înainte de faza de sinteză a interfazei. b) Clasificaţi virusurile după tipul de acid nucleic conţinut şi numiţi trei viroze la om. Crapul este vertebrat poichiloterm. . litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. a) Numiţi două moluşte acvatice şi două moluşte terestre. transfuzii. a câte unei manifestări şi a câte unei modalităţi de prevenire a acestor boli. b) Precizaţi două tipuri de respiraţie la moluşte. b) numărul de celule-fiice la sfârşitul telofazei I şi tipul acestora. B 10 puncte O celulă-mamă din organele reproducătoare ale unei plante cu flori intră în diviziune meiotică. cu atenţie. Ministerul Educaţiei. 6. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. scrieţi pe foaia de examen. SIDA. afirmaţiile următoare. Virusurile sunt entităţi infecţioase. Sângele are rol în transportul gazelor respiratorii.enumerarea celor două componente ale sistemului nervos central. respectiv de cromatide din toate celulele rezultate la sfârşitul meiozei acestei celule-mamă. 1. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 021 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema „Sistemul nervos la mamifere” după următorul plan: . localizarea lor. litera A. 20 puncte 2.

.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.... iar coloana A exemple de organite celulare care prezintă aceste roluri. A B 1. pe foaia de examen. cu rol în înmulţirea vegetativă. Este corectă o singură variantă de răspuns. Insectele terestre au: a) respiraţie branhială b) trei perechi de aripi c) şase picioare d) schelet intern 4. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. pe foaia de examen. nucleu c) producerea de energie d) secreţia celulară C 10 puncte Scrieţi. B 6 puncte Coloana B cuprinde rolul unor organite celulare.... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. astfel încât aceasta să fie corectă. 1.. la: a) cartof b) mentă c) lalea d) iris 3. Se acordă 10 puncte din oficiu. şi umoarea . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ... mitocondrie b) depozitarea amidonului 3... Sunt organisme fotosintetizatoare: a) sporozoarele b) drojdiile c) ferigile d) mucegaiurile 2.. Din grupa mamiferelor carnivore face parte: a) castorul b) leneşul c) liliacul d) lupul .. litera corespunzătoare răspunsului corect... Varianta 022 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. aparat Golgi a) coordonarea activităţii celulare 2.... Globul ocular conţine două lichide: umoarea . Bulbul este tulpină subterană.Varianta 22 Ministerul Educaţiei...

scrieţi pe foaia de examen. Ministerul Educaţiei. 4. Regnul Monera grupează organisme procariote. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 022 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Excreţia la mamifere” după următorul plan: . format din două propoziţii/ o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: acicular. B Ministerul Educaţiei. Ursul brun este specie ocrotită în România. 3. b) Precizaţi două tipuri de nutriţie şi un tip de respiraţie caracteristic bacteriilor. . b) Explicaţi termenul de gimnosperm.Ministerul Educaţiei. Pancreasul secretă suc cu rol digestiv şi hormoni. 20 puncte 2.definirea excreţiei.descrierea structurii nefronului. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.precizarea a trei cauze. 10 puncte Se încrucişează o plantă de mazăre înaltă (T) şi cu frunze mari (M). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. litera A. c) Alcătuiţi un text coerent. Prin vasele liberiene ale rădăcinii circulă sevă brută.enumerarea componentelor rinichiului şi a căilor urinare. . inflorescenţă. cu atenţie. Scrieţi toate etapele rezolvării/ algoritmul rezolvării problemei. În procesul de fotosinteză se consumă dioxid de carbon şi se elimină oxigen. 6. a trei manifestări şi a două modalităţi de prevenire a litiazei renale la om. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 022 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Gimnospermele sunt plante lemnoase. . afirmaţiile următoare. Stabiliţi următoarele: a) genotipul genitorilor. pitică (t) şi cu frunze mici (m). Din grupa sporozoarelor face parte: a) mucegaiul verde b) drojdia de bere c) plasmodiul malariei d) cornul secarei D 10 puncte Citiţi. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 5. b) cele patru tipuri de gameţi formaţi de hibrizii din F1. Unitatea morfo-funcţională a rinichiului la elefant este tubul excretor. floare. scrieţi pe foaia de examen. genotipul organismelor din F2 pitice şi cu frunze mari. c) Notaţi două exemple legate de importanţa bacteriilor. . . cu o altă plantă de mazăre. dublu homozigotă. c) numărul plantelor din F2 care prezintă talie înaltă şi frunze mari. a) Daţi două exemple de arbori şi un exemplu de arbust din acest grup de plante. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. mediu terestru. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. a) Numiţi trei elemente din alcătuirea unei eubacterii. Substanţa fundamentală a mitocondriei se numeşte matrix. 1.localizarea rinichilor. 2.

uretere a) sistem reproducător 2. . Dintre clorofite face parte: a) plasmodiul malariei b) drojdia vinului c) mătasea broaştei d) cornul secarei 3. Varianta 023 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. astfel încât aceasta să fie corectă...... litera corespunzătoare răspunsului corect... Se acordă 10 puncte din oficiu... formă...Varianta 23 Ministerul Educaţiei.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore... B 6 puncte Coloana B cuprinde tipuri de sisteme. bronhii b) sistem excretor 3.. 1.. pe foaia de examen.. pe foaia de examen. structură şi . Scrieţi... iar coloana A exemple de organe care aparţin acestora. Hemofilia: a) afectează predominant femeile b) este determinată de o mutaţie heterozomală c) se manifestă la bărbaţi prin fenomenul de homozigoţie d) provoacă probleme în distingerea culorilor . cu aceeaşi origine. pe foaia de examen... Salamandra aparţine grupului: a) crustacei b) peşti c) amfibieni d) reptile 2. Prin respiraţie: a) se eliberează O2 b) se consumă CO2 c) se produce glucoză d) se consumă substanţă organică 4.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Este corectă o singură variantă de răspuns. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. uter c) sistem digestiv d) sistem respirator C 10 puncte Scrieţi. A B 1. Ţesutul este o grupare de .

Cromozomii se fixează pe filamentele fusului de diviziune în interfază. 2. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. litera A.localizarea plămânilor. . Copitatele sunt unguligrade. b) Numiţi o asemănăre şi o deosebire între o ciupercă şi o plantă. dar al cărei tată avea grupa O (I). Stabiliţi următoarele: a) genotipul celor doi soţi. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. b) probabilitatea ca descendenţii acestui cuplu să aibă grupa 0(I). B 10 puncte Un bărbat cu grupa sanguină O (I) se căsătoreşte cu o femeie cu grupa sanguină B(III). 2.descrierea mecanismului expiraţiei. a) Daţi două exemple de păsări acvatice şi un exemplu de pasăre răpitoare. c) Alcătuiţi un text coerent. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 5. a două manifestări şi a unei modalităţi de prevenire a acestei boli. Păsările sunt vertebrate superioare răspândite pe tot globul.Ministerul Educaţiei. Diviziunea indirectă este specifică procariotelor.descrierea mecanismului inspiraţiei. Ministerul Educaţiei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 023 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. 20 puncte Ciupercile constituie o grupă heterogenă de organisme. c) probabilitatea de a avea copii cu grupa AB ( IV). 3. format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: tegument. Bacteriile prezintă un cromozom circular format din ADN. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 6. 1. Particule ribonucleoproteice sunt: a) lizozomii b) centrozomii c) vacuolele d) ribozomii D 10 puncte Citiţi. Ţesutul muscular neted conţine celule fusiforme. b) Precizaţi trei adaptări morfologice ale păsărilor la zbor. a unei cauze. a) Precizaţi un exemplu de ciupercă ascomicetă şi două exemple de ciuperci bazidiomicete. . Ministerul Educaţiei. afirmaţiile următoare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 023 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Respiraţia la mamifere” după următorul plan: . cu atenţie. . solzi.precizarea unei boli a sistemului respirator la om. gheare. 4. c) Stabiliţi trei aspecte ale importanţei ciupercilor în viaţa omului.enumerarea organelor căilor respiratorii. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Chiropterele au membrele anterioare transformate în aripi. Scrieţi toate etapele rezolvării/algoritmul rezolvării problemei. . scrieţi pe foaia de examen. producţii cornoase. . scrieţi pe foaia de examen.

Varianta 024 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. astfel încât aceasta să fie corectă... La reptile: a) dezvoltarea embrionară se face prin metamorfoză b) fecundaţia se desfăşoară în mediul extern c) ouăle sunt protejate de o coajă calcaroasă d) placenta asigură hrănirea embrionului ... Hirudineele: a) respiră prin plămâni b) prezintă exoschelet chitinos c) secretă substanţă anticoagulantă d) sunt organisme endoparazite 3. litera corespunzătoare răspunsului corect...Varianta 24 Ministerul Educaţiei. anafaza I 2. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. Cele două componente ale sângelui la mamifere sunt: .. iar coloana A faze ale acestei diviziuni.... B 6 puncte Coloana B cuprinde caracteristici ale fazelor diviziunii celulare meiotice.. Artera aortă: a) prezintă valve atrio-ventriculare b) are originea în ventriculul stâng c) se deschide în atriul drept d) transportă sânge cu dioxid de carbon 2. . profaza I B a) are loc crossing-over-ul b) migrează cromozomii spre polii celulei c) se formează placa ecuatorială d) se formează cromozomii monocromatidici C 10 puncte Scrieţi. şi . pe foaia de examen.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore... Este corectă o singură variantă de răspuns.. Se acordă 10 puncte din oficiu.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii... pe foaia de examen. A 1. 1. Acizii nucleici: a) au rol în ereditate b) conţin lizozomi c) sunt localizaţi în peretele celular d) transportă gaze respiratorii 4. metafaza I 3....

litera A. c) Alcătuiţi un text coerent. Produşii finali ai respiraţiei aerobe a plantelor sunt dioxidul de carbon şi apa. format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: fecundaţie. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. reproducere sexuată. 5. b) probabilitatea ca. afirmaţiile următoare. Fecundaţia la angiosperme este simplă. Varianta 024 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. . 3. scrieţi pe foaia de examen. Ministerul Educaţiei. c) Comparaţi cromozomii de la procariote şi eucariote. b) Precizaţi rolul cromozomilor şi două elemente din structura unui cromozom. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 024 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema: „Organele de simţ ale mamiferelor” după următorul plan: . branhii. dar al cărei tată era daltonist. Peştii osoşi sunt vertebrate adaptate la viaţa acvatică. 1. . sângele pompat prin contracţia ventriculului stâng al inimii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. B 10 puncte Un bărbat daltonist se căsătoreşte cu o femeie sănătoasă. scrieţi pe foaia de examen. 20 puncte Cromozomii sunt structuri permanente ale celulelor. Stabiliţi următoarele: a) genotipul părinţilor. Amfibienii au dezvoltare prin metamorfoză. La vertebrate. 2.localizarea receptorului pentru fiecare organ de simţ. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei. c) explicaţia frecvenţei crescute a bolii la bărbaţi. a) Denumiţi cele două tipuri de celule în funcţie de numărul de seturi de cromozomi.Ministerul Educaţiei. Bacteriile aparţin regnului: a) Animalia b) Monera c) Plantae d) Protista D 10 puncte Citiţi. din totalul de băieţi.numirea a două tipuri de receptori din mucoasa limbii. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Mitocondria şi cloroplastul conţin acizi nucleici. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. b) Precizaţi trei adaptări ale peştilor la deplasarea în mediul acvatic. funcţia nefronului este de a forma urina. acest cuplu să aibă un băiat sănătos şi un altul daltonist. a) Daţi două exemple de peşti osoşi de apă dulce şi două exemple de peşti marini. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă.enumerarea a cinci organe de simţ. precizarea excitantului ce acţionează asupra lor. cu atenţie. 6.caracterizarea receptorului ce asigură sensibilitatea olfactivă. precizând o asemănare şi o deosebire. . . in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. Ministerul Educaţiei. ajunge direct în vena pulmonară. La un mamifer. 2.precizarea celor două tipuri de celule receptoare vizuale şi a câte unei caracteristici pentru fiecare tip.

Locomoţia terestră prin alergare este avantajată de: a) sporirea numărului de degete b) aplatizarea bolţii plantare c) absenţa centurii pelviene d) reducerea suprafeţei de contact cu solul 2. Fermentaţia lactică: a) constă în descompunerea acidului lactic b) are aplicaţii la fabricarea pâinii c) este produsă de drojdia de bere d) se desfăşoară în absenţa oxigenului 3. 1...... astfel încât aceasta să fie corectă. litera corespunzătoare răspunsului corect. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Prin venele cave. nematelminţi 3. Este corectă o singură variantă de răspuns... şi . Se acordă 10 puncte din oficiu. iar coloana A încrengăturile cărora le aparţin aceşti reprezentanţi. artropode 2... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare... Diviziunea cariochinetică este de două tipuri: ... Varianta 025 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.... pe foaia de examen.. sângele neoxigenat ajunge la inimă în: a) atriul drept b) atriul stâng c) ventriculul drept d) ventriculul stâng 4. .. pe foaia de examen.. moluşte B a) limbricul b) fluturele c) melcul d) râma C 10 puncte Scrieţi. Prin fotosinteză: a) are loc oxidarea glucidelor b) se produce oxigen c) se sintetizează substanţe minerale d) scade greutatea plantei .Varianta 25 Ministerul Educaţiei.. A 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B..

5.numirea a câte unui exemplu de mamifer adaptat la locomoţia în mediul terestru.numirea celor două sisteme de organe ce asigură locomoţia. B Ministerul Educaţiei. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 2. 3. rezultate în urma diviziunii celulare. 10 puncte La o plantă monocotiledonată cu 2n= 24 cromozomi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. c) schema diviziunii celulare care a avut loc în acest caz.numirea a doi muşchi de la nivelul membrelor anterioare la mamifere. a) Numiţi doi reprezentanţi cu valoare nutritivă şi un reprezentant cu valoare decorativă din această grupă de plante. scrieţi pe foaia de examen. 1. c) Argumentaţi importanţa apariţiei fructului. b) Precizaţi două asemănări şi două deosebiri între o dicotiledonată lemnoasă şi una ierboasă. Stabiliţi următoarele: a) numărul de cromozomi dintr-o celulă a acestui ţesut aflată în anafază şi din fiecare din cele două celule-fiice. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. . Anurele sunt amfibieni cu coadă. 4. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.enumerarea oaselor membrelor posterioare la mamifere. b) Descrieţi modelul mozaicului fluid.Ministerul Educaţiei. Veziculele sinaptice sunt dispuse la nivelul butonilor terminali ai axonului neuronului. celulele epidermei au fost distruse în urma unui traumatism mecanic. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. a) Precizaţi două funcţii ale membranei celulare. scrieţi pe foaia de examen. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 025 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. c) Alcătuiţi un text coerent. după numărul de cromatide din celulele-fiice. cu atenţie. afirmaţiile următoare. Scrieţi toate etapele rezolvării/algoritmul rezolvării. aerian şi acvatic. perete celular. imediat după formarea lor. aerian şi acvatic. 20 puncte Angiospermele dicotiledonate sunt plante ierboase şi lemnoase. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 025 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema: „Sistemul locomotor la mamifere” după următorul plan: . Organul de reproducere al angiospermelor este floarea. litera A. . format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mitocondrii. Dioxidul de carbon este transportat în corpul mamiferelor de către leucocite. Ministerul Educaţiei. 2. Materialul genetic al organismelor vii este reprezentat de acizii nucleici. ADN. Au loc intense procese de diviziune celulară pentru refacerea ţesutului. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. La reptile deplasarea se face prin târâre. b) tipul de diviziune şi tipul de cromozomi. 6. Membrana plasmatică reprezintă limita externă a citoplasmei. Gimnosperm este: a) bradul b) cartoful c) stejarul d) trandafirul D 10 puncte Citiţi. .prezentarea adaptării structurii membrelor mamiferelor la formele de locomoţie în mediul terestru. .

amfibieni a) bacilul fânului 2... angiosperme b) broasca de lac 3.. Au rol în digestia intracelulară: a) dictiozomii b) lizozomii c) nucleolii d) ribozomii 3. pe foaia de examen. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. Fenotipul reprezintă rezultatul interacţiunii dintre .. şi . nucleu d) prezintă periferic o zonă corticală 4. Crossing-over-ul reprezintă: a) migrarea cromozomilor spre polii celulei b) a doua lege mendeliană a eredităţii c) segregarea independentă a caracterelor d) schimbul reciproc de gene între cromozomii omologi .. Eliminarea oxigenului se realizează în urma: a) expiraţiei b) fermentaţiei c) fotosintezei d) inspiraţiei 2... Varianta 026 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Ovulul la mamifere: a) este alcătuit din foliculi ovarieni b) prezintă cromozomi sub formă de pereche c) are membrană. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Se acordă 10 puncte din oficiu. astfel încât aceasta să fie corectă.. bacterii c) măceşul d) zebra C 10 puncte Scrieţi. Este corectă o singură variantă de răspuns. . A B 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii... B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai lumii vii. pe foaia de examen.. iar coloana A grupele cărora le aparţin aceşti reprezentanţi..Varianta 26 Ministerul Educaţiei. litera corespunzătoare răspunsului corect. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore... 1...... citoplasmă...

c) Alcătuiţi un text coerent. obţinute în F2. Plastidele sunt organite tipice celulei vegetale. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 3. b) Enumeraţi fazele mitozei. c) numărul de combinaţii şi genotipul pentru: garoafele cu petale roşii şi floare mică şi garoafele cu petale albe şi floare mică. Mitoza este un tip de diviziune celulară indirectă. 1.descrierea mecanismului absorbţiei sărurilor minerale. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 026 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Circulaţia la plante” după următorul plan: . 2. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. în ordine. Plasmodiul malariei este un protist ce se deplasează cu ajutorul cililor. litera A. a) Precizaţi trei roluri ale mitozei. b) Enumeraţi cinci elemente din structura cloroplastului. . c) Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între cloroplaste şi cromoplaste. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 026 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Albinismul este o maladie genică. 20 puncte 2.denumirea vaselor conducătoare prin care circulă cele două tipuri de sevă.numirea şi caracterizarea forţelor ce contribuie la circulaţia sevei brute. 10 puncte Se încrucişează un soi de garoafe cu petale roşii (R) si floare mare (M) cu un soi de garoafe cu petale albe (r) şi floare mică (m). recesivă. a) Numiţi două tipuri de pigmenţi asimilatori prezenţi în plastide. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. afirmaţiile următoare. Diviziunea mitotică se desfăşoară în celulele somatice. b) raportul de segregare după fenotip în F2. Duodenul este primul segment al intestinului subţire. . 5. cromozomi bicromatidici. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Stabiliţi următoarele: a) genotipul şi fenotipul plantelor în F1. Virusurile: a) au metabolism propriu b) fac parte din regnul Monera c) prezintă perete celular d) sunt entităţi infecţioase D 10 puncte Citiţi. Soiurile de garoafe sunt homozigote pentru ambele caractere. 6. scrieţi pe foaia de examen. Ministerul Educaţiei.Ministerul Educaţiei. cu atenţie. 4. scrieţi pe foaia de examen. autozomală. format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: fus de diviziune. . B Ministerul Educaţiei. Mamiferele au inimă tetracamerală. centromer. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Porumbeii sunt păsări răpitoare. Scrieţi toate etapele rezolvării/ algoritmul rezolvării problemei.numirea şi localizarea structurilor specializate în absorbţia apei şi a sărurilor minerale.descrierea mecanismului absorbţiei apei.

Plastidele cu rol esenţial în fotosinteză se numesc . Este corectă o singură variantă de răspuns. înot a) delfinii 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. Mers plantigrad are: a) calul b) cerbul c) tigrul d) ursul 4.. 1... salt c) pitonii d) urşii bruni C 10 puncte Scrieţi... pe foaia de examen.... B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal. Se acordă 10 puncte din oficiu.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. litera corespunzătoare răspunsului corect. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii..Varianta 27 Ministerul Educaţiei. . astfel încât aceasta să fie corectă. Varianta 027 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. A B 1.. Ciupercile: a) sunt lipsite de perete celular b) au nutriţie autotrofă c) au corpul alcătuit din hife d) sunt organisme procariote 2..... pe foaia de examen.. Plantă parazită este: a) Candida b) drojdia c) limbricul d) torţelul . Maladie ereditară heterozomală este: a) albinismul b) hemofilia c) polidactilia d) sindromul Down 3. iar coloana A tipuri caracteristice de locomoţie ale acestor reprezentanţi. şi conţin pigmentul de culoare verde numit .. mers b) iepurele 3...

Scrieţi toate etapele rezolvării/algoritmul rezolvării problemei. Sindromul Turner este o maladie genetică heterozomală. venele cave se deschid în ventriculul drept. Organitul celular care lipseşte din neuron se numeşte centrozom. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 027 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Sistemul circulator la mamifere” după următorul plan: . a) Numiţi tipurile de acizi nucleici. 1. 4. b) genotipul băiatului. c) Alcătuiţi un text coerent. a) Enumeraţi două organite celulare cu membrană simplă. 3. cu atenţie. 6. B 10 puncte Un copil cu grupa sanguină O (I) are tatăl cu grupa sanguină A (II) şi mama cu grupa sanguină B (III). Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. scrieţi pe foaia de examen. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată.precizarea a trei cauze şi a două manifestări ale infarctului miocardic la om.denumirea celor două circuite realizate de vase în corpul mamiferelor.Stabiliţi următoarele: a) genotipul părinţilor şi tipurile de gameţi formaţi de aceştia. precizând cinci componente ale acestui organit. c) procentul de descendenţi posibili ce ar putea moşteni grupa sanguină a mamei. scrieţi pe foaia de examen. 2.precizarea denumirii încăperilor inimii şi a câte două caracteristici pentru fiecare tip de încăperi. 5. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. afirmaţiile următoare. La maimuţă. informaţia ereditară este stocată în acizii nucleici. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 027 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. b) Descrieţi structura cloroplastului. litera A. Un produs final al fotosintezei este dioxidul de carbon. 2. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.localizarea inimii. . b) Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între tipurile de acizi nucleici. 20 puncte Celula reprezintă unitatea de structură şi funcţie a lumii vii. sinteza proteinelor. format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: informaţie genetică .precizarea tipurilor de vase şi a rolurilor acestora. ribozomi. c) Explicaţi prezenţa a numeroase mitocondrii într-o celulă musculară striată. În lumea vie există două tipuri de respiraţie: aerobă şi anaerobă. . in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. .Ministerul Educaţiei. Ministerul Educaţiei. Esofagul este segment al tubului digestiv. . respectiv a tatălui. La toate organismele. Bila produsă de hepatocite: a) acţionează asupra aminoacizilor b) descompune proteinele c) emulsionează grăsimile d) hidrolizează glucidele D 10 puncte Citiţi. Ministerul Educaţiei.

pe foaia de examen. litera corespunzătoare răspunsului corect. astfel încât aceasta să fie corectă...Varianta 28 Ministerul Educaţiei. Melcul membranos este sediul receptorilor: a) auditivi b) gustativi c) olfactivi d) de echilibru 2... Ovulul la mamifere: a) se divide prin meioză b) are 46 de cromozomi la om c) este un gamet d) participă la reproducerea asexuată 3.. Aorta este cea mai mare .. 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului Plantae. . gimnosperme b) floarea ....... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. din organism şi porneşte din inimă. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1.. angiosperme dicotiledonate c) feriga mare d) molidul C 10 puncte Scrieţi. Varianta 028 SUBIECTUL I A (30 puncte) 4 puncte Scrieţi... La mamifere. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. din cavitatea numită . A B 1. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.soarelui 3..... Se acordă 10 puncte din oficiu.. Meioza: a) dublează numărul de cromozomi în celulele fiice b) are rol în creşterea organismelor c) începe cu etapa ecvaţională d) duce la formarea de celule haploide B ... pe foaia de examen. iar coloana A unităţile sistematice cărora aparţin aceşti reprezentanţi. pancreasul: a) îşi varsă secreţia în intestinul gros b) are rol în digestia intestinală c) este cea mai mare glandă anexă a tubului digestiv d) secretă sucul gastric 4. pteridofite a) laleaua 2.

Influxul nervos trece prin axon. b) genotipul gameţilor formaţi de fiecare părinte. . afirmaţiile următoare. 20 puncte 2. încadrarea în tipul de mutaţie corespunzător). B 10 puncte Se încrucişează plante de mazăre cu talie înaltă şi boabe verzi cu plante cu talie pitică şi boabe galbene. pornind de la ecuaţiile generale. după fenotip. litera A. pentru o celulă somatică umană. Un individ cu genotipul AAbb formează un singur fel de gameţi.Ministerul Educaţiei. c) raportul de segregare a descendenţilor. Numărul şi structura cromozomilor din celulele umane prezintă o mare stabilitate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mutaţie genomică. Sindromul Down se caracterizează printr-un cromozom suplimentar în perechea 21. scrieţi pe foaia de examen. Ministerul Educaţiei. Pentru rezolvarea problemei folosiţi simboluri alese de voi. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. . Rugina grâului este provocată de o ciupercă parazită. mutaţiile având consecinţe negative sau fiind incompatibile cu viaţa individului. c) Alcătuiţi un text coerent. . b) Descrieţi sintetic transformările nucleului în profază. a) Daţi două exemple din care să rezulte importanţa mitozei. cromozomi. 3. c) Precizaţi două diferenţe între mitoză şi meioză. format din două propoziţii / o frază. Crapul: a) are schelet osos b) respiră anaerob c) are fecundaţie internă d) este un tetrapod D 10 puncte Citiţi. 4.comparaţia respiraţiei aerobe cu cea anaerobă. cu atenţie.localizarea în celulă a respiraţiei aerobe. 1. Ştiind că talia înaltă şi culoarea galbenă a bobului sunt caractere dominante şi că genitorii sunt heterozigoţi pentru o singură pereche de factori ereditari. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. deoarece este homozigot. mutaţia care îl determină. genotip. Ministerul Educaţiei. Organizarea peretelui celular corespunde modelului „mozaicului fluid”. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 028 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Respiraţia aerobă” după următorul plan: . să se determine: a) genotipul părinţilor. b) Caracterizaţi un sindrom în care numărul cromozomilor de sex este anormal (denumire. Materialul genetic al unui virus conţine ambele tipuri de acizi nucleici. Mitoza este diviziunea indirectă care se desfăşoară în celulele somatice. a) Precizaţi. numărul normal de autozomi şi heterozomi caracteristic celor două sexe. . 6.ecuaţia respiraţiei aerobe.definiţia funcţiilor de nutriţie şi enumerarea sistemelor implicate în realizarea lor.importanţa respiraţiei aerobe. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . scrieţi pe foaia de examen. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL II Varianta 028 (30 puncte) A 1. 5. 2. de la corpul neuronal către butonii terminali.

şi . produse de glande anexe ale tubului digestiv. B 6 puncte Coloana B cuprinde funcţiile unor ţesuturi vegetale.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Membrana plasmatică: a) este bogată în celuloză b) are structură de mozaic fluid c) conţine un bistrat proteic d) este un constituent specific plantelor 2.. litera corespunzătoare răspunsului corect. astfel încât aceasta să fie corectă.. Dublarea cantităţii de cromatină: a) are loc la sfârşitul anafazei b) nu este necesară înaintea meiozei c) precede diviziunea cariochinetică d) are loc după etapa reducţională a meiozei 3.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. A B 1. În duoden se varsă .. Urmaşii rezultaţi din încrucişarea Aa x Aa. epidermă b) conducerea sevei brute 3.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Hematiile: a) au rol în coagulare b) sunt sferice c) conţin hemoglobină d) se formează în măduva spinării . noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. dacă gena „A” este dominantă faţă de gena “a”. Este corectă o singură variantă de răspuns. Varianta 029 (30 puncte) SUBIECTUL I A 4 puncte Scrieţi.... Se acordă 10 puncte din oficiu.... pe foaia de examen. segregă astfel: a) 3 heterozigoţi : 1 homozigot b) 3 recesiv : 1 dominant c) au toţi acelaşi fenotip d) 50% hibrizi : 50% homozigoţi 4. meristem apical a) apărare 2. 1. iar coloana A exemple de structuri vegetale care au aceste funcţii... pe foaia de examen..Varianta 29 Ministerul Educaţiei....... vase liberiene c) creşterea în lungime d) conducerea sevei elaborate C 10 puncte Scrieţi...

3.Ministerul Educaţiei. 5. format din două propoziţii / o frază. Schimbul de material genetic între cromozomii omologi are loc în profaza II a meiozei.definiţia fotosintezei şi tipul de nutriţie în care se încadrează. fiul şi una dintre fiice au daltonism. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. vezică urinară. uretră. uretră. insecte. anus D 10 puncte Citiţi.două argumente pentru susţinerea afirmaţiei din titlul eseului. a) Formulaţi două argumente pentru alegerea acestei specii ca material experimental. a localizării lor în celulă şi a două tipuri de pigmenţi. cealaltă fiică însă este sănătoasă. B 10 puncte Într-o familie. . ureter c) uretere. arahnide. Căile urinare sunt. 2. deoarece angiospermele au ţesutul conducător format din traheide. 6. b) Precizaţi cinci caracteristici ale unui reprezentant al clasei Insecta. cu atenţie. Transportul sevei elaborate se face cu consum de energie. Ministerul Educaţiei.organul principal în care are loc fotosinteza şi două adaptări structurale ale acestuia la funcţia de fotosinteză. b) Scrieţi gameţii formaţi de o plantă de mazăre dublu heterozigotă cu talie înaltă şi boabe galbene. 20 puncte Gregor Mendel a formulat primele legi ale geneticii.pigmenţii asimilatori: precizarea rolului lor. c) menţionarea unei alte maladii genetice care are acelaşi mod de transmitere. vezică urinară. vezică urinară. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. scrieţi pe foaia de examen. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Stabiliţi: a) genotipurile părinţilor şi ale gameţilor posibili ai fiecărui părinte. pornind de la rezultatele experimentelor de hibridare efectuate îndeosebi asupra plantelor de mazăre. afirmaţiile următoare. vezică urinară. . în fiecare celulă somatică. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Ministerul Educaţiei. Varianta 029 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. ureter b) rinichi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. scrieţi pe foaia de examen. genotipul copiilor sănătoşi. . Circulaţia sevei brute la angiosperme este mai rapidă decât la gimnosperme. uretră d) uretere. . Insectele constituie un grup de nevertebrate extrem de numeros. Femeile cu sindrom Turner au un singur heterozom. în ordine: a) uretre.ecuaţia generală a fotosintezei. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: crustacee. a) Încadraţi insectele în încrengătura corespunzătoare. precizaţi ce lege /legi ale lui Mendel aţi aplicat. c) Precizaţi raportul de segregare după fenotip al plantelor rezultate din încrucişarea indivizilor hibrizi cu talie înaltă şi boabe galbene. b) probabilitatea (%) de apariţie a copiilor sănătoşi. litera A. Nucleoidul celulelor procariote cuprinde o moleculă de ADN. . tatăl. Digestia chimică a proteinelor începe în stomac. c) Alcătuiţi un text coerent. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 1. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL III Varianta 029 (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Fotosinteza – procesul care susţine material şi energetic întreaga biosferă” după următorul plan: .

Este corectă o singură variantă de răspuns. prin fereastra ovală B . Alegeţi asocierea corectă: a) tenie – Platelminţi. prin fereastra rotundă d) urechea externă. 6 puncte Coloana B cuprinde faze ale diviziunii mitotice sau meiotice. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Insecte d) broasca de lac . spiralizarea cromozomilor c) metafaza I d) anafaza C 10 puncte Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.Varianta 30 Ministerul Educaţiei.Urodele 2. dispunerea bivalenţilor (tetradelor) în placa ecuatorială b) metafaza II 3. Varianta 030 (30 puncte) SUBIECTUL I A 4 puncte Scrieţi. Un individ cu genotipul AABB: a) este hibrid pentru ambele perechi de factori ereditari b) formează 2 tipuri de gameţi c) manifestă fenotipul recesiv d) este homozigot dominant pentru două perechi de gene 3. prin timpan b) faringele. Urechea medie comunică cu: a) urechea internă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Sistemul nervos central al mamiferelor cuprinde două componente: ………… şi ………… . prin trompa lui Eustachio c) urechea externă. astfel încât aceasta să fie corectă. Se acordă 10 puncte din oficiu. 1. Neuronul: a) conţine mielină la nivelul corpului neuronal b) are unul sau mai mulţi axoni c) primeşte excitaţia la nivelul dendritelor d) are rol în formarea urinei 4. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. cromozomii monocromatidici migrează spre polii celulei a) profaza 2. b) melcul de livadă – Lamelibranhiate (Bivalve) c) păianjenul cu cruce . pe foaia de examen. A B 1. iar coloana A evenimente care au loc în timpul acestor faze.

Pereţii celulari ai traheelor sunt îngroşaţi. Persoanele cu grupa sanguină O(I) sunt homozigote sau heterozigote. litera A. .mecanismul şi direcţia de conducere a sevei elaborate prin plantă.ţesuturile cu rol în conducerea sevelor brută şi elaborată: denumire. b) genotipurile posibile ale fiecărui părinte (toate variantele). Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. format din două propoziţii / o frază. c) fenotipurile posibile ale fiecărui părinte (toate variantele). 3. cu atenţie. Muşchiul diafragm are un rol esenţial în inspiraţie deoarece prin contracţia sa creşte volumul cutiei toracice. . Ştiind că. precizarea particularităţilor structurale şi a încrengăturilor la care se întâlnesc. a) Enumeraţi alte două exemple de constituenţi comuni plantelor şi animalelor. 20 puncte Mitocondria aparţine constituenţilor protoplasmatici celulari. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 2. afirmaţiile următoare. Varianta 030 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. pentru acest caracter. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 2.compoziţia sevei brute şi a sevei elaborate. Cormofitele au organe vegetative şi de reproducere.forţele care contribuie la circulaţia sevei brute: denumire. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Mormolocii au caracteristici care constituie un argument pentru evoluţia amfibienilor din peşti. 6. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. b) Reprezentaţi ultrastructura mitocondriei printr-un desen schematic şi notaţi pe desen trei componente. B Ministerul Educaţiei. 10 puncte Grupa sanguină a Mariei este B (III). pteridofite. gimnosperme. mecanism de generare. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 030 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Circulaţia sevelor în corpul plantei” după următorul plan: . scrieţi pe foaia de examen. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Antigenele sunt fagocitate de leucocite şi sunt digerate cu ajutorul lizozomilor. Forţa de sucţiune: a) creşte pe măsura dezvoltării frunzelor b) este generată de rădăcină c) atinge maximul toamna d) este maximă la începutul primăverii D 10 puncte Citiţi. iar grupa sanguină a fratelui ei este 0 (I). . a) Enumeraţi organele vegetative ale gimnospermelor. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.Ministerul Educaţiei. 1. stabiliţi următoarele: a) genotipurile celor doi copii. 4. Ministerul Educaţiei. Procesul de crossing-over are loc în profaza II. c) Precizaţi rolul mitocondriei în celulă. c) Alcătuiţi un text coerent. b) Precizaţi denumirea organelor de reproducere la angiosperme şi ordinea în care apar acestea în viaţa plantei. Maria a moştenit tipuri diferite de gene de la cei doi părinţi. 5.procesul prin care ajunge seva brută în plantă: denumirea şi localizarea acestuia la plantele terestre. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni:spori. scrieţi pe foaia de examen.

Alegeţi asocierea corectă între tipul de fruct şi planta care îl produce: a) păstaie – varză b) cariopsă – floarea soarelui c) bacă – viţa de vie d) drupă . B 6 puncte Coloana B cuprinde denumirea unor oase.. A B 1.... iar coloana A segmente ale scheletului uman care cuprind aceste oase. Perişorii absorbanţi: a) au pereţii celulari îngroşaţi b) absorb seva elaborată c) sunt pluricelulari d) absorb apa prin fenomenul de osmoză 4. scheletul braţului a) tibie 2. Urechea internă conţine: a) receptori auditivi b) receptori olfactivi c) trompa lui Eustachio d) un lanţ de trei oscioare ..... ..... Numărul de variante de gameţi pe care îi formează un individ cu genotipul AaBb este: a) 2 b) 4 c) 8 d) 9 3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 1.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu... şi .. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Cavităţile inimii se numesc .. centura pelviană c) humerus d) os coxal C 10 puncte Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect. Varianta 031 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. astfel încât aceasta să fie corectă. scheletul coapsei b) femur 3. pe foaia de examen..Varianta 31 Ministerul Educaţiei..stejar 2.. Este corectă o singură variantă de răspuns.

Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. . Componentele celulare cu rol în sinteza proteinelor sunt: a) mitocondriile b) dictiozomii c) cloroplastele d) ribozomii D 10 puncte Citiţi. cromozomi. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. scrieţi pe foaia de examen.valvulele din structura inimii: denumire. litera A. două manifestări. alcătuire. afirmaţiile următoare. Bărbatul este heterozigot pentru ambele caractere. cu atenţie. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: cromatină. 20 puncte 2. Informaţia genetică se găseşte.infarctul miocardic: o cauză posibilă. Culoarea neagră a părului este determinată de gena B. . Substanţa albă a măduvei spinării are funcţie de conducere deoarece la acest nivel se găsesc axoni grupaţi în fascicule. Varianta 031 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1.descrierea inimii: localizare. tipul de sânge pe care îl transportă şi sensul în care se face transportul. profază. b) Menţionaţi câte un reprezentant pentru fiecare din cele trei încrengături de viermi. 6. . cu grupa de sânge AB (IV). 3. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. B Ministerul Educaţiei.Ministerul Educaţiei. localizare. Cromozomii pot fi cel mai bine evidenţiaţi în cursul metafazei deoarece atunci au lungimea maximă.vasele aflate în legătură cu cavităţile inimii. diviziune. Stabiliţi următoarele: a) genotipul celor doi indivizi. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Ministerul Educaţiei. 5. c) procentul/ raportul de descendenţi bruneţi cu grupa de sânge AB (IV). rol. Testiculele conţin tuburile seminifere la nivelul cărora se formează spermatozoizii. Celulele cu conuri şi bastonaşe se găsesc la nivelul coroidei. b) Precizaţi două deosebiri între structurile numite mai sus. format din două propoziţii / o frază. c) Alcătuiţi un text coerent. 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 2. 10 puncte Un bărbat brunet. în cea mai mare parte. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 4. a) Enumeraţi aceste încregături. Lipitoarea şi râma sunt viermi inelaţi.caracteristicile generale ale circulaţiei sângelui la mamifere. Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 031 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Inima la mamifere” după următorul plan: . cu grupa de sânge A (II) se căsătoreşte cu o femeie blondă. . scrieţi pe foaia de examen. . Viermii sunt nevertebrate clasificate în trei încrengături. iar culoarea deschisă a părului de gena b. Modul caracteristic de deplasare al reptilelor este târârea. a) Numiţi alte două structuri celulare care conţin ADN. în nucleu. b) tipurile de gameţi formaţi de fiecare dintre aceştia. c) Stabiliţi două deosebiri între reprezentanţii a două grupe de viermi.

. Partea femeiască a florii la angiosperme este reprezentată de . . Este corectă o singură variantă de răspuns. Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. realizează captarea vibraţiilor aerului a) timpan 2... Varianta 032 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi... Lichenii au o nutriţie : a) simbiontă b) anaerobă c) parazită d) aerobă B .... Substanţa albă a măduvei spinării: a) conţine centrii nervoşi b) integrează activitatea nervoasă superioară c) coordonează comportamentele învăţate d) conduce impulsurile nervoase între măduvă şi encefal 2. Alegeţi afirmaţia corectă despre cloroplaste: a) au rol în depozitarea substanţelor de rezervă b) sunt sediul respiraţiei celulare c) caracterizează celulele eucariotelor autotrofe d) dau culoarea mucegaiului verde-albăstrui 3. iar coloana A rolul acestora.. 6 puncte Coloana B cuprinde componente ale urechii omului. conţine receptorii auditivi c) pavilion d) lanţ de 3 oscioare C 10 puncte Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect.Varianta 32 Ministerul Educaţiei.. pe foaia de examen.. iar partea bărbătească de ... ... 1.. astfel încât aceasta să fie corectă. Virusurile: a) sunt cele mai simple celule b) sunt multiplicate de către celule c) respiră anaerob d) sunt autotrofe 4... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. transmite sunetele la urechea internă b) melc membranos 3.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. A B 1.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. b) Menţionaţi şase caracteristici ale profazei I a meiozei. litera A. format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: Turner. 4. 20 puncte Diviziunea celulară este o etapă a ciclului celular. cu talie înaltă d) 100% homozigote. alt exemplu de organism la care se întâlneşte acest tip de determinism. 10 puncte Mihaela are grupa sanguină O (I). are n = 22 cromozomi. 6. căile urinare – enumerarea lor şi a rolului lor. 2. cu atenţie. B Ministerul Educaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. . Diviziunea celulară care asigură recombinarea genetică este meioza. Celulele musculare striate conţin un număr mare de mitocondrii. printr-o schemă. 25% cu talie pitică b) 50% homozigote cu talie înaltă. b) grupele de sânge şi genotipurile posibile ale fraţilor Mihaelei. . non-disjuncţie. . modul în care se asigură în populaţie echilibrul numeric între cele două sexe. Determinarea sexului se realizează la multe specii de animale cu ajutorul cromozomilor de sex. cu talie pitică D 10 puncte Citiţi. monosomie. cromozomii de sex la mascul şi la femelă.excreţia: precizarea tipului de funcţie în care se încadrează şi a sistemului cu care realizează o strânsă interrelaţie funcţională. Deoarece nici unul dintre părinţi şi nici fraţii ei nu au grupa O (I). c) Precizaţi trei diferenţe între meioză şi mitoză. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 032 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. 50% homozigote cu talie pitică c) 100% hibride. stabiliţi numărul de cromozomi al celulei-mamă.rolul excreţiei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. a) Ştiind că fiecare dintre celulele reproducătoare rezultate din diviziunea unei celule-mamă.unitatea structurală şi funcţională a organului excretor: denumire şi enumerarea a trei elemente componente. În cazul codominanţei se exprimă numai una din genele hibrizilor. . Respiraţia este o funcţie comună tuturor organismelor. c) Alcătuiţi un text coerent. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 1. afirmaţiile următoare.litiaza urinară: precizarea unei cauze posibile şi a două manifestări. Plantele rezultate din încrucişarea unui soi de mazăre cu talie înaltă (TT) cu un soi cu talie pitică (tt) vor fi: a) 75% cu talie înaltă. 3. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 032 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Excreţia la mamifere” după următorul plan: . Ministerul Educaţiei. b) Explicaţi. . Bila conţine enzime cu rol în digestia chimică a lipidelor.denumirea şi precizarea structurii macroscopice a acestuia. Determinaţi: a) grupele sanguine şi genotipurile posibile ale părinţilor (toate variantele). dacă părinţii au grupe de sânge diferite.Ministerul Educaţiei. Organismele autotrofe folosesc o sursă anorganică de carbon. a) Caracterizaţi tipul de determinism cromozomial al sexelor la păsări: denumire.alcătuirea sistemului excretor: organul excretor . formarea spermatozoizilor. Mihaela se teme că grupa sa de sânge a fost determinată greşit. finalizată cu formarea celulelor-fiice. scrieţi pe foaia de examen. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. scrieţi pe foaia de examen. 5. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. ventriculul stâng b) artera pulmonară 3... Se acordă 10 puncte din oficiu... pe foaia de examen.. atriul drept a) venele pulmonare 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. A B 1... Varianta 033 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare....... 1. Celula procariotă prezintă: a) mitocondrii b) nucleol c) nucleoid d) cloroplaste 3. Sunt diviziuni cariochinetice (indirecte): . B 6 puncte Coloana B cuprinde vasele sanguine mari. astfel încât aceasta să fie corectă. Este corectă o singură variantă de răspuns. iar coloana A cavităţile inimii cu care acestea sunt în legătură... Reticulul endoplasmatic are rol în: a) formarea fusului de diviziune b) transportul substanţelor c) respiraţia celulară d) procesul de ereditate . şi . ventriculul drept c) artera aortă d) venele cave C 10 puncte Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect. ...Varianta 33 Ministerul Educaţiei.. Fecundaţia la angiosperme: a) are loc în sacul embrionar b) asigură reproducerea asexuată c) este simplă d) constă în contopirea spermatiei cu ovarul 4.. Cerebelul are rol în: a) comandarea mişcărilor b) sensibilitatea auditivă c) menţinerea echilibrului d) reglarea poftei de mâncare 2.

.Ministerul Educaţiei. stabiliţi următoarele: a) formulele heterozomale ale celor doi părinţi. 3. a) Descrieţi interfaza dintre cele două etape ale meiozei. Varianta 033 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. 2.globul ocular: denumirea componentelor. b) Precizaţi o asemănare şi o deosebire între lizozom şi mitocondrie. B Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Ferigile se înmulţesc prin spori situaţi în sporangi.precizarea locului în care se formează imaginile la nivelul ochiului normal.receptorii vizuali: denumire. c) Alcătuiţi un text coerent. Din fermentaţii rezultă apă.acomodarea faţă de intensitatea luminii. localizare. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . în cazul în care soţul unei femei cu sindrom Turner formează spermatozoizi cu număr normal de cromozomi. Cromozomii sunt bicromatidici la sfârşitul telofazei mitozei. rol. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 033 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Ochiul la mamifere” după următorul plan: . Ministerul Educaţiei. Lizozomii sunt constituenţi citoplasmatici delimitaţi de o membrană simplă. Organul comun sistemelor respirator şi digestiv este : a) esofagul b) faringele c) laringele d) traheea D 10 puncte Citiţi. 4. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. unele femei cu sindrom Turner pot deveni mame. din punct de vedere genetic. . Mamiferele prădătoare au un stomac încăpător deoarece se hrănesc ocazional. litera A. scrieţi pe foaia de examen. . 20 puncte 2. etapa ecvaţională. substanţe organice şi o mare cantitate de energie. . În cazul meiozei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. cu atenţie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Agenţii mutageni artificiali măresc frecvenţa mutaţiilor peste frecvenţa de apariţie a mutaţiilor naturale. Hipotalamusul poate avea rol în reglarea temperaturii corpului. a) Enumeraţi alte trei componente celulare delimitate de o singură membrană.acomodarea pentru vederea la distanţă. 6. b) Comparaţi celulele rezultate din prima etapă a meiozei cu celulele rezultate din mitoză (precizaţi două deosebiri). materialul genetic replicat suferă două etape de distribuţie. b) genotipul descendenţilor viabili şi al combinaţiei letale. scrieţi pe foaia de examen. celule haploide. c) cauza apariţiei unui copil cu sindrom Turner. dacă părinţii sunt normali. c) Explicaţi de ce leucocitele au un număr mare de lizozomi. 10 puncte În mod excepţional. afirmaţiile următoare. format din două propoziţii/ o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mitoză. 1.

.. c b) Aa... cefalopode b) limbricul 3..susţinere 4. a.. şi .. Se acordă 10 puncte din oficiu..Varianta 34 Ministerul Educaţiei. A B 1.. A. iar coloana A unităţile sistematice în care acestea se încadrează.. ac.. astfel încât aceasta să fie corectă. c) A.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Este corectă o singură variantă de răspuns.. C.. Alegeţi asocierea corectă între ţesut şi funcţia acestuia: a) meristem apical – creştere în lungime b) vase lemnoase – conducerea sevei elaborate c) vase liberiene – conducerea sevei brute d) epidermă .. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. crustacei a) sepia 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore... 1. aC 3. Ac... Gameţii formaţi de un individ care are genotipul AaCc sunt: a) Aa.. Cc. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal.. C. Pancreasul este o glandă mixtă deoarece produce . AC. Cc. Varianta 034 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Fusul de diviziune: a) se formează în interfază b) este o structură permanentă a celulelor c) are rol în migrarea cromozomilor în timpul diviziunii d) este produs de către nucleoli . pe foaia de examen. a. La nivelul stomacului mamiferelor: a) are loc doar depozitarea alimentelor b) începe digestia chimică a proteinelor c) are loc emulsionarea lipidelor de către sărurile biliare d) se finalizează digestia chimică a glucidelor 2. ac. c d) AC. nematelminţi c) melcul de livadă d) homarul C 10 puncte Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. c) Explicaţi de ce se modifică volumului nucleului înainte de diviziunea celulară. La mamifere.mecanismul ventilaţiei pulmonare: denumirea şi prezentarea celor două procese.nuclei vegetativi care controlează ventilaţia pulmonară: localizarea acestora la nivelul sistemului nervos. 10 puncte O femeie cu grupa B (III) are un copil cu grupa sanguină O (I). . b) ce genotip şi ce fenotip poate avea tatăl copilului. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. La nivelul trunchiului cerebral se găsesc centrii nervoşi ai reflexelor respiratorii şi cardiovasculare. Eliberarea CO2 de către plante are loc ziua şi noaptea. 1. B Ministerul Educaţiei. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.sistemul respirator: denumirea organelor componente şi precizarea rolului lor. Stabiliţi următoarele: a) genotipul mamei şi cel al copilului. afirmaţiile următoare. drojdia de bere degradează anaerob alcoolul etilic. b) Precizaţi numărul de cromozomi din celulele-fiice rezultate dintr-o celulă-mamă cu 2n= 38 de cromozomi. Varianta 034 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. c) Alcătuiţi un text coerent. placă ecuatorială. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 034 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Respiraţia la mamifere” după următorul plan: . scrieţi pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 20 puncte 2. a) Încadraţi-le în tipul de diviziune corespunzător. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 2. la nivel pulmonar: a) sângele neoxigenat soseşte prin venele pulmonare b) aerul este umezit. cu atenţie. cromozomi bicromatidici. 6. încălzit şi purificat c) bronhiolele se ramifică. Circulaţia sevei brute şi a sevei elaborate asigură legătura funcţională dintre organele plantelor. Mitoza şi meioza sunt diviziuni caracteristice celulelor eucariote. 4. b) Precizaţi două deosebiri între nucleu şi nucleoidul bacteriilor. . Ministerul Educaţiei.funcţia sistemului respirator. respectiv meiotic. scrieţi pe foaia de examen.Ministerul Educaţiei. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. . bronhiile d) alveolele sunt înconjurate de o reţea de capilare D 10 puncte Citiţi. . litera A. c) grupele de sânge posibile ale copiilor rezultaţi din căsătoria unei femei cu grupa B (III) homozigotă cu un bărbat cu grupa A (II) heterozigot. În lipsa oxigenului. metafaza. a) Enumeraţi trei componente ale nucleului. În profaza etapei ecvaţionale a meiozei are loc schimbul de gene între cromozomii omologi. generând. Numărul de celule rezultate după n mitoze este egal cu 2n. Nucleul reprezintă centrul coordonator al activităţii celulare. 3. care s-ar divide mitotic.respiraţia celulară: localizarea procesului şi denumirea tipului de reacţii care au loc la acest nivel. format din două propoziţii/ o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: fus de diviziune.

Protista b) bacilul tuberculozei 3.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai lumii vii..... Ţesutul osos compact: a) se află la periferia oaselor late şi scurte b) este un ţesut conjunctiv semidur c) este lipsit de vascularizaţie d) conţine substanţă fundamentală fluidă 2. În circulaţia sângelui la mamifere: a) venele cave duc sânge cu CO2 la plămâni b) artera aortă porneşte din ventriculul stâng c) jumătatea dreaptă a inimii conţine sânge oxigenat d) venele pulmonare aduc sângele oxigenat în atriul drept C .. Concluzia corectă este: a) gena pentru culoarea cenuşie este recesivă b) descendenţii sunt homozigoţi c) iepurele părinte cu blană cenuşie este homozigot d) gena pentru culoarea cenuşie şi cea pentru culoarea albă sunt codominante 3. Fungi a) plasmodiul malariei 2.. Prelungirile neuronului se numesc ... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F Toate subiectele sunt obligatorii.. . Varianta 035 SUBIECTUL I (30 puncte) • • A 4 puncte Scrieţi.. şi .Varianta 35 Ministerul Educaţiei.. 1. Se acordă 10 puncte din oficiu.... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. pe foaia de examen. A B 1. Este corectă o singură variantă de răspuns..... Monera c) drojdia de bere d) feriga comună 10 puncte Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect.. Cromozomi bicromatidici în drum spre polii celulei există în: a) metafaza I b) anafaza II c) anafază d) anafaza I 4. iar coloana A unităţile sistematice în care acestea se încadrează. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. astfel încât aceasta să fie corectă.. La hibridarea unui iepure cu blană cenuşie cu un iepure cu blană albă rezultă numai iepuri cenuşii.

format din două propoziţii/ o frază. Viţa de vie şi cartoful se înmulţesc vegetativ. 10 puncte La hibridarea plantelor de mazăre cu talie înaltă şi flori roşii cu plante scunde şi cu flori roşii rezultă în F1 un număr de 1200 de plante. 5. . 1. . . 4. 20 puncte Amfibienii sunt vertebrate adaptate mediului acvatic şi celui terestru. după culoare. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. c) genotipurile plantelor din F1.Ministerul Educaţiei. şi rolul acestora. 3. . a) Numiţi trei reprezentanţi ai acestei clase şi daţi un exemplu din care să rezulte importanţa amfibienilor în natură. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. cu atenţie.postfecundaţia: denumirea structurilor care se formează din celulele rezultate în urma fecundaţiei. toate de talie înaltă (plantele de talie scundă apar doar în F2). localizarea procesului. Datorită poziţiei bipede a omului centura pelviană s-a lărgit. b) Precizaţi două adaptări ale amfibienilor la mediul terestru. Ştiind că 900 dintre plantele din F1 au flori roşii şi că 300 au flori albe. litera A. La hibridarea AaBb x AaBb raportul de segregare după fenotip va fi de 9 : 3 : 3 : 1. Membrana celulară: a) delimitează citoplasma b) este dispusă la periferia peretelui celular c) lipseşte la celula procariotă d) conţine celuloză D 10 puncte Citiţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 035 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Fecundaţia la angiosperme” după următorul plan: .gineceul: denumirea elementelor componente şi precizarea rolurilor lor. b) caracterele dominante şi cele recesive ale plantelor care participă la hibridare.androceul: denumirea elementelor componente şi precizarea rolurilor lor. 2. afirmaţiile următoare.fecundaţia la angiosperme: denumirea tipului de fecundaţie. 2. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. stabiliţi următoarele: a) genotipurile părinţilor. 6. . Androceul este format din totalitatea carpelelor. angiosperme. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: frunze. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 035 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Sindromul Down poate afecta indivizi aparţinând ambelor sexe.organe de înmulţire: enumerarea organelor caracteristicelor angiospermelor. Plastidele sunt componente specifice celulelor vegetale. Respiraţia aerobă eliberează mai puţină energie decât fermentaţia. c) Explicaţi dependenţa de mediul acvatic a reproducerii amfibienilor. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. genotipul pentru caracterul “ floare albă”. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. lumină. scrieţi pe foaia de examen. c) Alcătuiţi un text coerent. precizarea tipurilor de celule care participă şi a tipurilor de celule rezultate. Ministerul Educaţiei. b) Precizaţi principalele tipuri de plastide. a) Numiţi componenta plastidială la nivelul căreia sunt localizaţi pigmenţii asimilatori. scrieţi pe foaia de examen. . B Ministerul Educaţiei. precum şi a celor rezultate din componentele gineceului.

Se acordă 10 puncte din oficiu.... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Un individ homozigot pentru un anumit caracter: a) are atât gena dominantă.... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. Organitul celular cu rol în formarea fusului de diviziune este: a) centrozomul b) flagelul c) aparatul Golgi d) reticulul endoplasmatic 4.. Varianta 036 (30 puncte) SUBIECTUL I A 4 puncte Scrieţi.. pe foaia de examen. trei perechi de picioare articulate b) cefalopode 3. cât şi pe cea recesivă b) produce două tipuri de gameţi c) este hibrid pentru acel caracter d) are două gene dominante sau două gene recesive în pereche 3. astfel încât aceasta să fie corectă. iar locomoţia este o funcţie de .. 1.. Fagocitoza: a) este o proprietate a trombocitelor b) se realizează cu ajutorul pseudopodelor c) constă în producerea de anticorpi d) este realizată de hematii 2.Varianta 36 Ministerul Educaţiei. Respiraţia este o funcţie de .. crustă impregnată cu carbonat de calciu c) racul de râu d) lipitoarea C 10 puncte Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect... B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal... La mamifere există: a) două ventricule incomplet separate b) patru vene pulmonare c) patru vene cave d) două arcuri aortice .. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. Este corectă o singură variantă de răspuns. . piciorul transformat în tentacule a) albina 2. .... A B 1.. iar coloana A caracteristici generale ale unităţilor sistematice din care aceştia fac parte.

scrieţi pe foaia de examen. . respectiv autozomală şi precizaţi cauza apariţiei acestora. adaptări ale scheletului labei piciorului la modul şi viteza de deplasare). c) Alcătuiţi un text coerent. 20 puncte Păsările sunt vertebrate adaptate mediului aerian. 6. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 036 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. 1. cu atenţie. cromozomi. 10 puncte O celulă sporogenă (2n) dă naştere la spori (n). a) Daţi trei exemple de adaptări ale păsărilor la zbor.enumerarea oaselor membrelor. format din două propoziţii/ o frază. după încheierea formării sporilor. iar la interior ţesut osos spongios. de cele mai multe ori. stabiliţi următoarele: a) numărul de spori rezultaţi. Mugurii gustativi: a) conţin neuroni gustativi b) sunt sediul senzaţiei de gust c) se găsesc în mucoasa olfactivă d) sunt în legătură cu neuroni senzitivi D 10 puncte Citiţi. Osul lat are la exterior ţesut osos compact. apoi celulele rezultate se mai divid o dată prin meioză. . b) numărul total de seturi de cromozomi. 3. Ministerul Educaţiei. 2. scrieţi pe foaia de examen. Mutaţiile au. 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. .precizarea a două adaptări ale scheletului membrelor omului la locomoţia bipedă. b) Menţionaţi un motiv pentru care păsările şi mamiferele pot trăi în areale reci. viteza de deplasare. 5.caracterizarea mamiferelor de uscat în funcţie de modul în care calcă (clasificare. .enumerarea oaselor centurilor. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. b) Daţi câte un exemplu de sindrom cauzat de o anomalie numerică heterozomală. c) numărul de celule sporogene care sunt necesare pentru a se forma 192 de spori după patru mitoze succesive şi o meioză. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 2. a) Definiţi mutaţiile. Secţionarea vaselor liberiene împiedică circulaţia sevei brute. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: radiaţii ultraviolete. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 036 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Scheletul membrelor la mamifere” după următorul plan: .Ministerul Educaţiei. mutaţii genice. factor mutagen. modul în care calcă. Forţa de sucţiune este mai mare primăvara devreme decât vara. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. c) Precizaţi o asemănare şi o deosebire între reproducerea păsărilor şi reproducerea reptilelor. La încrucişarea a doi indivizi homozigoţi nu apare segregare în F1. Organul principal cu rol în fotosinteză este frunza. La plantele bine aprovizionate cu apă vacuolele sunt mari. consecinţe negative asupra organismului. litera A. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Ştiind că procesul de formare a sporilor cuprinde 4 mitoze succesive. B Ministerul Educaţiei. afirmaţiile următoare.

Varianta 37
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 037

SUBIECTUL I A

(30 puncte)

4 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. Organite celulare cu membrană dublă sunt ............ şi ............. .

6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal, iar coloana A grupele de vertebrate cărora aparţin aceşti reprezentanţi. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A B 1. mamifere a) brotăcelul 2. păsări b) ciocănitoarea 3. reptile c) ariciul d) aligatorul C 10 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. Au rol în sinteza proteică: a) dictiozomii b) lizozomii c) ribozomii d) vacuolele 2. La mamifere, din ventriculul drept pleacă: a) artera aortă b) artera pulmonară c) vena cavă d) venele pulmonare 3. Înmulţirea vegetativă prin stoloni (tulpini târâtoare) este prezentă la: a) cartof b) căpşun c) lalea d) iris 4. Vierme lat este: a) limbricul b) lipitoarea c) râma d) tenia

B

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Cromozomii se dispun în placa ecuatorială în timpul: a) profazei b) anafazei c) metafazei d) telofazei

D

10 puncte Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celulele cu bastonaşe sunt receptorii vederii nocturne. Meioza este diviziunea prin care se formează gameţii. Fenotipul reprezintă totalitatea factorilor ereditari. Lichenii sunt organisme care au o nutriţie simbiontă. Mitocondriile sunt organite cu rol în producerea secreţiilor. La mamifere, hematiile sunt celule anucleate.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 037

SUBIECTUL II

(30 puncte)

A

20 puncte

1.

Artropodele reprezintă cea mai numeroasă încrengătură a regnului animal. a) Enumeraţi trei clase ale acestei încregături; menţionaţi câte un reprezentant pentru fiecare. b) Denumiţi segmentele corpului unui reprezentant al artropodelor, la alegere. c) Precizaţi semnificaţia termenului de “artropod”.

2.

Cromozomii sunt structuri permanente vizibile în timpul diviziunii celulare. a) Clasificaţi celulele după garnitura de cromozomi pe care o au. b) Descrieţi alcătuirea unui cromozom din metafaza I. c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii/ o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: cromatină, cromozomi, interfază, diviziune.

B 10 puncte Un bărbat cu ochi căprui şi cu pistrui, heterozigot pentru ambele caractere, cu genotipul CcPp, se căsătoreşte cu o femeie cu ochi albaştri şi fără pistrui. Stabiliţi următoarele: a) genotipul femeii şi tipurile de gameţi formaţi de bărbat; b) fenotipul indivizilor cu genotipul ccPP; c) procentul indivizilor din descendenţă care pot avea ochi albaştri şi nu au pistrui.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 037

SUBIECTUL III

(30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema „Circulaţia sângelui la mamifere” după următorul plan: - elemente figurate ale sângelui: enumerarea celor trei tipuri şi precizarea unui rol pentru fiecare dintre acestea; - inima la mamifere: localizare, rol, denumirea cavităţilor inimii, tipul de sânge conţinut; - vasele de sânge: denumirea şi sensul conducerii sângelui prin fiecare tip de vas; - o afecţiune a sistemului circulator la om: precizarea unei cauze şi a unei manifestări; - boli ale sistemului circulator: enumerarea a trei modalităţi de prevenire.

Varianta 38
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 038

SUBIECTUL I

(30 puncte)

A

4 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. Cele două tipuri de ţesut osos sunt: ............ şi ............ .

6 puncte Coloana B cuprinde denumirile unor regnuri, iar coloana A reprezentanţi ai acestora. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A B 1. arborele vieţii a) Protista 2. drojdia de bere b) Fungi 3. plasmodiul malariei c) Monera d) Plantae C 10 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. În urma încrucişării AA x aa, rezultă în F2 organisme homozigote recesive în proporţie de: a) 25% b) 50% c) 75% d) 100% 2. Bila se varsă în: a) cecum b) duoden c) colon d) stomac 3. Sensibilitatea chimică este deservită de următorii receptori: a) auditivi b) olfactivi c) optici d) mecanici 4. Sunt angiosperme: a) coniferele b) ferigile c) drojdiile d) monocotiledonatele

B

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Reticulul endoplasmatic rugos: a) are membrană dublă organizată în criste b) este un sistem de canalicule cu ribozomi c) are rol în sinteza de substanţe lipidice d) depozitează substanţe de rezervă D 10 puncte Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pteridofitele sunt plante vasculare si au corpul numit corm. Cromozomii se organizează în timpul diviziunii celulare, din cromatină. Fotosinteza este un proces prin care se elimină dioxid de carbon. Ţesutul muscular striat se află în pereţii tuturor organelor interne. Artera aortă conduce sângele oxigenat din ventriculul stâng spre ţesuturi. Leucoplastele sunt plastide nefotosintetizatoare.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 038

SUBIECTUL II

(30 puncte)

A 1.

20 puncte

Plastidele sunt organite caracteristice celulei eucariote vegetale. a) Enumeraţi cele trei tipuri funcţionale de plastide. b) Numiţi plastidele cu rol în fotosinteză şi precizaţi patru elemente structurale ale acestora. c) Precizaţi un alt component celular specific plantelor şi specificaţi rolul acestuia. Diviziunea mitotică asigură creşterea şi dezvoltarea organismelor. a) Enumeraţi fazele diviziunii mitotice. b) Precizaţi trei caracteristici ale ultimei faze. c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: cromatină, centromer, interfază.

2.

B 10 puncte La mazăre, tulpina înaltă (T) este dominantă faţă de cea scundă (t), iar culoarea roşie (R) a florilor este dominantă faţă de cea albă (r). Se încrucişează un soi de mazăre cu tulpina înaltă şi flori roşii cu alt soi de mazăre cu tulpina scundă şi flori albe. Părinţii sunt homozigoţi pentru cele două caractere, iar în prima generaţie se obţin organisme hibride, prin a căror încrucişare rezultă generaţia F2. Stabiliţi următoarele: a) genotipul fiecărui părinte; b) genotipul şi fenotipul indivizilor din F1; c) raportul de segregare după fenotip al indivizilor din F2 şi genotipurile indivizilor cu tulpină înaltă şi flori albe obţinuţi în F2.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 038

SUBIECTUL III

(30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema ”Reproducerea la plante” după următorul plan: definiţia reproducerii; înmulţirea vegetativă prin organe vegetative: enumerare tipuri de tulpini subterane şi câte un exemplu de plantă pentru fiecare tip; înmulţirea asexuată artificială prin organe vegetative: enumerarea a patru tipuri şi a câte un exemplu de plantă pentru fiecare tip; floarea la angiosperme: precizarea elementelor reproducătoare ale florii hermafrodite şi a componentelor lor; fecundaţia la angiosperme: definiţie şi precizarea produşilor finali ai fecundaţiei.

. A B 1... astfel încât aceasta să fie corectă. 6 puncte Coloana B cuprinde denumirile unor regnuri. plasmodiul malariei b) Plantae 3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore... Se acordă 10 puncte din oficiu. pe foaia de examen..... iar coloana A reprezentanţi ai acestora. melcul de livadă a) Protista 2. ... Este corectă o singură variantă de răspuns. şi . litera corespunzătoare răspunsului corect. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Pancreasul elimină sucul pancreatic în: a) duoden b) colon c) esofag d) stomac B . 1. Ventilaţia pulmonară constă în două mişcări respiratorii: .. Corola este alcătuită din: a) sepale b) carpele c) petale d) stamine 4.. Este constituent celular autodivizibil: a) citoplasma b) reticulul endoplasmatic c) peretele celular d) mitocondria 3.Varianta 39 Ministerul Educaţiei... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. Scheletul braţului este format din osul: a) radius b) humerus c) ulnă d) fibulă 2. bacilul fânului c) Monera d) Animalia C 10 puncte Scrieţi.. Varianta 039 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. pe foaia de examen...

inflorescenţe. a) Enumeraţi alte trei organite comune celulelor vegetale şi animale. c) Alcătuiţi un text coerent. a două cauze şi a două manifestări ale acesteia. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă.Ministerul Educaţiei. Ministerul Educaţiei. Fermentaţia acetică este produsă de drojdii. 3. Mitocondriile sunt organite comune celulelor vegetale şi animale. . suprafaţa de schimb denumire. scrieţi pe foaia de examen. Ţesutul muscular neted se află în pereţii organelor interne. Ministerul Educaţiei. Stabiliţi numărul de cromozomi. Ribozomii au rol în sinteza proteinelor.plămânii: localizare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată.o afecţiune a sistemului respirator: precizarea denumirii. Reflexele de apărare sunt reflexe monosinaptice. scrieţi pe foaia de examen. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. structură şi rol. format din două propoziţii/ o frază. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 039 SUBIECTUL II (30 puncte) A 20 puncte 1. în: a) profază. 6. 2. unisexuate. Crossing-overul are loc în profaza I a meiozei.definiţia respiraţiei. numirea a trei componente structurale.ventilaţia pulmonară: mecanismul inspiraţiei şi expiraţiei. 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 039 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema ” Respiraţia la mamifere” după următorul plan: . . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Bacilul Koch produce TBC. litera A. B 10 puncte O celulă cu 12 cromozomi se divide mitotic.căile respiratorii extrapulmonare: enumerare. b) Precizaţi patru componente ale mitocondriilor. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. cu atenţie. 2. afirmaţiile următoare. precum şi a trei modalităţi de prevenire a bolilor sistemului respirator. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 5. Torţelul este o plantă: a) autotrofă b) saprofită c) anaerobă d) parazită D 10 puncte Citiţi. respectiv de cromatide. b) Explicaţi noţiunile: „gimnosperme” şi „spermatofite”. c) fiecare dintre celulele-fiice la momentul formării acestora. Gimnospermele sunt primele plante cu flori. a) Daţi trei exemple de conifere. 1. . b) anafază. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: conuri. c) Evidenţiaţi rolul mitocondriilor şi explicaţi numărul mare de mitocondrii în fibrele musculare.

. Grana face parte din structura: a) mitocondriei b) dictiozomului c) cloroplastului d) ribozomului ... Receptorii olfactivi ai mamiferelor sunt localizaţi la nivelul: a) cavităţii nazale b) globului ocular c) urechii interne d) mucoasei linguale 4....... Este corectă o singură variantă de răspuns. B 6 puncte Coloana B cuprinde unităţi de clasificare a organismelor. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe foaia de examen.. În timpul unei inspiraţii normale: a) diafragma se relaxează b) aerul este expulzat din plămâni c) presiunea intrapulmonară creşte d) volumul pulmonar creşte 3.. iar coloana A reprezentanţi ai acestora. Varianta 040 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Ţesutul nervos este format din două tipuri de celule: .Varianta 40 Ministerul Educaţiei... mucegaiul verde a) dicotiledonate 2. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. pe foaia de examen. astfel încât aceasta să fie corectă. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B... ghiocelul b) monocotiledonate 3.. litera corespunzătoare răspunsului corect.. A B 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. şi .. Genotipul reprezintă: a) totalitatea însuşirilor unui organism b) rezultatul interacţiunii fenotip-mediu c) totalitatea genelor unui organism d) fluxul de informaţie de la copii la părinţi 2.... 1. bacilul fânului c) monere d) fungi C 10 puncte Scrieţi..

Ministerul Educaţiei. a) Explicaţi noţiunile: „plante vasculare” şi „cormofite”.enumerarea cavităţilor inimii şi precizarea tipului de sânge conţinut.precizarea tipurilor de vase de sânge şi a sensului circulaţiei sângelui prin fiecare tip de vas. c) genotipul indivizilor obţinuţi în urma încrucişării. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă.denumirea suprafeţei de schimb a plămânului. cormofite. respirator. Androceul este format din totalitatea staminelor. 10 puncte În urma încrucişării unui organism dublu heterozigot (AaBb). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 040 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema ”Relaţia dintre digestie. litera A.explicarea relaţiei dintre sistemele digestiv. Grâul este o plantă: a) autotrofă b) saprofită c) parazită d) heterotrofă D 10 puncte Citiţi. Osul antebraţului se numeşte humerus. precizarea structurii şi rolului acesteia. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: matrice. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 040 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Celula este unitatea structurală şi funcţională a materiei vii. c) Alcătuiţi un text coerent. scrieţi pe foaia de examen. Rinichii sunt formaţi din unităţi structurale şi funcţionale numite neuroni. afirmaţiile următoare. c) Precizaţi două aspecte legate de importanţa ferigilor. . scrieţi pe foaia de examen. 5. cu atenţie. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 1. . b) Precizaţi patru componente ale structurii nucleului. 4. Ţesutul conjunctiv semidur nu este vascularizat. membrană dublă. criste. b) tipurile de gameţi formaţi de genitorul heterozigot. . Trisomia 21 este cunoscută şi sub numele de sindromul Down.enumerarea segmentelor tubului digestiv şi definirea digestiei. ADN. Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. . Stabiliţi următoarele: a) genotipul individului homozigot. respiraţie şi circulaţie la mamifere” după următorul plan: . 3. cu unul dublu homozigot recesiv se obţine o nouă generaţie. b) Numiţi doi reprezentanţi ai clasei filicate. . Lizozomii au rol în digestia intracelulară. format din două propoziţii/ o frază. B Ministerul Educaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 2. precizaţi care sunt organele vegetative şi organele/ structurile de reproducere asexuată specializate ale acestora. circulator. 2. a) Numiţi două regnuri în care sunt încadrate organisme unicelulare. 20 puncte Ferigile sunt plante vasculare.

Unitatea structurală şi funcţională a rinichiului este: a) nefronul b) neuronul c) piramida renală d) ureterul 4... Diviziunea meiotică cuprinde două etape: . 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de specii de animale. Ribozomii: a) au membrană dublă b) sintetizează lipide c) au rol în digestia intracelulară d) conţin acid ribonucleic 2... pe foaia de examen. Este corectă o singură variantă de răspuns. Afecţiune a sistemului respirator este: a) ateroscleroza b) bronşita c) candidoza d) gastrita B .......... şi ... astfel încât aceasta să fie corectă. reptile c) leneşul d) ţiparul C 10 puncte Scrieţi. litera corespunzătoare răspunsului corect. A B 1... ... peşti a) tritonul 2. Varianta 041 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Se acordă 10 puncte din oficiu.. iar coloana A grupele sistematice din care fac parte acestea... amfibieni b) pitonul 3.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore..Varianta 41 Ministerul Educaţiei.. pe foaia de examen. Elemente sanguine cu rol în transportul gazelor respiratorii sunt: a) limfocite b) leucocite c) hematii d) trombocite 3. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare... 1.

mama are grupa sangvină A (II). c) probabilitatea (%) ca aceşti părinţi să aibă copii cu grupa sangvină B (III).urechea la mamifere: enumerarea celor trei segmente ale urechii. respectiv cu grupa sangvină A(II). . litera A.Ministerul Educaţiei. Genotip înseamnă: a) exprimarea caracterelor b) interacţiunea organismelor cu mediul de viaţă c) suma însuşirilor unui organism d) totalitatea factorilor ereditari D 10 puncte Citiţi. 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. fecundaţia este dublă. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.receptorii auditivi: localizarea lor. precizaţi câte o caracteristică pentru fiecare clasă. Tipul Drosophila reprezintă mecanismul de determinare cromozomală a sexelor la om. placa ecuatorială. B 10 puncte Într-o familie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 041 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema ”Sensibilitatea auditivă la mamifere” după următorul plan: . . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. b) toate combinaţiile genotipice ce pot apărea la eventualii copii ai cuplului. a) Definiţi diviziunea mitotică. b) Precizaţi patru evenimente care au loc în faza finală a mitozei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 041 SUBIECTUL II (30 puncte) A 20 puncte 1. Corpul algelor pluricelulare se numeşte tal. anafază. b) Denumiţi două clase ale angiospermelor. a) Explicaţi termenul „angiosperme”. La angiosperme. Mutaţiile genomice determină modificarea numărului de cromozomi din celule. 1. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Ministerul Educaţiei. Angiospermele sunt cele mai evoluate plante.mecanismul auzului la mamifere: transmiterea undelor sonore de la pavilion până la excitarea receptorului şi a impulsurilor până la formarea senzaţiei auditive. genotip heterozigot. . iar tatăl grupa sangvină AB (IV). cu atenţie. cromozomi monocromatidici. Membrana celulară este un bistrat proteic în care sunt scufundate fosfolipide. c) Alcătuiţi un text coerent.rolul sensibilităţii în realizarea funcţiei de relaţie a organismelor. Diviziunea celulară cuprinde cariochineza (diviziunea nucleului) şi citochineza (diviziunea citoplasmei). scrieţi pe foaia de examen. Stabiliţi următoarele: a) genotipul mamei şi al tatălui. scrieţi pe foaia de examen.receptorii vestibulari: precizarea a două tipuri de receptori vestibulari. c) Numiţi tipul de fecundaţie al angiospermelor şi numele celulelor sexuale. a localizării şi a rolului acestora. alcătuit din două propoziţii/o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: metafază. 4. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 5. În anafaza mitozei cromozomii sunt bicromatidici. . 2. . Ministerul Educaţiei. afirmaţiile următoare. 2. 3.

Receptorii acustici la mamifere sunt localizaţi în: a) retină b) melcul membranos c) utriculă d) saculă 2... sporozoare b) mătasea broaştei 3... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Marcotajul este o formă de reproducere asexuată artificială practicată la: a) muşcată b) viţa de vie c) stânjenel d) cartof 3.Varianta 42 Ministerul Educaţiei.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.... astfel încât aceasta să fie corectă... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. corola este alcătuită din: a) sepale b) carpele c) petale d) stamine 4. alge a) drojdia de bere 2. La dicotiledonate.. pe foaia de examen. litera corespunzătoare răspunsului corect.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Angiospermele cuprind două clase: .. iar coloana A grupele sistematice cărora le aparţin. 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de reprezentanţi ai lumii vii. La nivelul intestinului subţire: a) aminoacizii sunt transformaţi în proteine b) enzimele bilei degradează acizii graşi şi glicerina c) se formează materiile fecale d) alimentele sunt supuse acţiunii sucului pancreatic B . pe foaia de examen. 1. A B 1.. Varianta 042 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. ... bazidiomicete c) plasmodiul malariei d) hribul C 10 puncte Scrieţi....şi .. Este corectă o singură variantă de răspuns.. Se acordă 10 puncte din oficiu.

în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. au rezultat în F1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 042 SUBIECTUL II (30 puncte) A 20 puncte 1. c) raportul în care se produce segregarea fenotipică şi genotipică în F2. b) genotipurile şi fenotipurile şoarecilor din F2 rezultaţi din încrucişarea. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 042 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema ”Funcţiile de nutriţie la mamifere” după următorul plan: definiţia digestiei şi enumerarea segmentelor tubului digestiv. Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. clasificate după cantitatea de material genetic afectat. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. absentă la celula animală este: a) peretele celular b) mitocondria c) nucleul d) ribozomul D 10 puncte Citiţi. b) Enumeraţi trei tipuri de mutaţii. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Vasele lemnoase ale angiospermelor se numesc trahee. 3. 4.Ministerul Educaţiei. numai şoareci gri. 2. scrieţi pe foaia de examen. prezentaţi câte o caracteristică pentru fiecare. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: organite celulare. cu atenţie. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Efectele factorilor de mediu asupra materialului genetic se pot concretiza în mutaţii. Din încrucişarea unui şoarece gri cu unul alb. 6. B 10 puncte Gena (A) determină culoarea gri a şoarecilor. ambii puri din punct de vedere genetic. . Enumeraţi patru organite comune celulelor vegetale şi animale. scrieţi pe foaia de examen. respirator. enumerarea cavităţilor inimii şi precizarea tipului de sânge conţinut. Alcătuiţi un text coerent. între ei. Numiţi două organite celulare care conţin ADN. afirmaţiile următoare. alcătuit din două propoziţii/o frază. eucariote. precizarea structurii şi a rolului acesteia. denumirea suprafeţei de schimb a plămânului. procariote. Respiraţia anaerobă constă în oxidarea completă a substanţelor organice. Hematiile au rol în transportul gazelor respiratorii. a) b) c) Celula este unitatea structurală şi funcţională a materiei vii. a şoarecilor gri din F1. c) Precizaţi doi factori mutageni chimici. Fibra musculară striată este o celulă multinucleată. Ministerul Educaţiei. Componentă structurală a celulei vegetale. precizarea componentelor nefronului şi a rolului acestuia. Meioza este diviziunea prin care se formează gameţii. explicarea relaţiei dintre sistemele digestiv. litera A. Stabiliţi următoarele: a) genotipul şoarecilor din F1. a) Definiţi mutaţia. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 5. 2. circulator. Candidoza este o afecţiune produsă de o bacterie. 1. sinteza proteinelor. iar gena (a) culoarea albă.

guşter c) fungi d) gimnosperme C 10 puncte Scrieţi.. Fiecare dintre celulele-fiice. . iar coloana A reprezentanţi ai acestora. are: a) n = 10 cromozomi b) n = 5 cromozomi c) 2n = 5 cromozomi d) 2n = 10 cromozomi 3. drojdie b) dicotiledonate 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii... Se acordă 10 puncte din oficiu. astfel încât aceasta să fie corectă... A B 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. se diferenţiază în două categorii : . B 6 puncte Coloana B cuprinde unităţi de clasificare a organismelor.. Nefronul este unitatea structurală şi funcţională a: a) ficatului b) gonadei masculine c) plamânului d) rinichiului . Prin fotosinteză se produce: a) oxigen b) dioxid de carbon c) energie luminoasă d) azot molecular 4. Ciupercile.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. pe foaia de examen. şi ... litera corespunzătoare răspunsului corect. 1.. pe foaia de examen. Varianta 043 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. după sursa de substanţe organice. Este corectă o singură variantă de răspuns... brad a) vertebrate 2.Varianta 43 Ministerul Educaţiei..... formate prin diviziunea mitotică a unei celule-mamă cu 2n = 10 cromozomi. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. În timpul unei expiraţii normale: a) muşchii intercostali se contractă b) diafragma se contractă c) presiunea intrapulmonară creşte d) volumul pulmonar creşte 2....

1. Cromoplastele sunt plastide incolore. .receptorii chimici la mamifere: denumirea şi localizarea receptorilor olfactivi şi gustativi la mamifere. superioare şi inferioare. 2. cu atenţie. a) Enumeraţi alte patru organite comune. litera A. cu rol de depozitare a substanţelor de rezervă. scrieţi pe foaia de examen. cu pori. B 10 puncte Într-o familie. Pteridofitele sunt plante avasculare. Mendel a descoperit că: a) gameţii sunt puri din punct de vedere genetic b) perechile de factorii ereditari segregă dependent unele de altele c) cinci gene determină grupele de sânge d) organismele heterozigote conţin acelaşi tip de factori ereditari în pereche D 10 puncte Citiţi. Ministerul Educaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 6. scrieţi pe foaia de examen. rugos. 20 puncte 2. Artera pulmonară porneşte din ventriculul drept. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. afirmaţiile următoare. iar mama are grupa de sânge B (III) şi este. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă.scheletul membrelor la mamifere: enumerarea oaselor scheletului membrelor propriu-zise. c) genotipurile posibililor descendenţi. având corpul numit tal. c) Alcătuiţi un text coerent.numiţi funcţia organismelor asigurată de cele două însuşiri şi precizaţi rolul organelor de simţ în realizarea sensibilităţii organismelor. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . a) Definiţi genotipul şi fenotipul. . Stabiliţi următoarele: a) genotipul celor doi părinţi. de asemenea. transport intracelular.Ministerul Educaţiei. În urma experienţelor de hibridare la plante. G. 3. 4. . Gregor Mendel a formulat primele legi ale eredităţii. c) Explicaţi noţiunile: “organism homozigot” şi “organism heterozigot”. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.receptorii la mamifere: localizările şi rolurile receptorilor auditivi şi vizuali la mamifere. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 043 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. b) Precizaţi două caracteristici structurale şi rolul aparatului Golgi. . 5. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. heterozigotă. b) grupele de sânge posibile ale descendenţilor. tatăl are grupa de sânge A (II) şi este heterozigot. b) Enunţaţi cea de-a doua lege mendeliană a eredităţii. Nucleul are o membrană dublă. alcătuit din două propoziţii/o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: neted.adaptări ale scheletului membrelor omului la staţiunea bipedă: precizarea a două adaptări. Aparatul Golgi este un organit comun celulei vegetale şi animale. Schimbul de gaze la mamifere are loc la nivelul alveolelor pulmonare. Gimnospermele sunt plante cu seminţe neînchise în fruct. Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 043 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema ”Mişcarea şi sensibilitatea în lumea vie” după următorul plan: .

şi . scorpionul c) moluşte d) amfibieni C 10 puncte Scrieţi. iar coloana A reprezentanţi ai regnului animal care aparţin încrengăturilor respective. . Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. astfel încât aceasta să fie corectă.. La mamifere.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. sângele neoxigenat ajunge la inimă în : a) atriul drept b) atriul stâng c) ventriculul drept d) ventriculul stâng B .. limbricul a) artropode 2. Celulele fotosensibile prezente în retina mamiferelor sunt: .. Se acordă 10 puncte din oficiu. Este corectă o singură variantă de răspuns.. 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de unităţi sistematice.. pe foaia de examen...... 1. pe foaia de examen. Neuronii: a) prezintă centrozom b) au rol în nutriţia celulelor gliale c) sunt mai numeroşi decât celulele gliale d) au corp celular şi prelungiri 3. cu ventriculul drept comunică: a) artera aortă b) artera pulmonară c) vena cavă d) venele pulmonare 4.. caracatiţa b) viermi 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. A B 1. litera corespunzătoare răspunsului corect.. Prin venele cave.. Broasca de lac face parte din grupul: a) urodele b) anure c) reptile d) anelide 2....Varianta 44 Ministerul Educaţiei. Varianta 044 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi...

în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 6. 2. B 10 puncte Se încrucişează o plantă cu flori roşii (R) şi frunze alungite (o) cu o plantă cu flori galbene (r) şi frunze ovale (O). se obţin 16 combinaţii de factori ereditari. microorganisme implicate. 4.compararea fermentaţiei alcoolice cu cea lactică: produşi intermediari obţinuţi. Fermentaţia alcoolică are aplicaţii la fabricarea pâinii. solzi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 044 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. afirmaţiile următoare. . 3.Ministerul Educaţiei. c) Explicaţi de ce în interfaza dintre etapa reducţională şi ecvaţională a meiozei nu are loc sinteza de ADN. 2.precizarea a trei modalităţi de prevenire a bolilor sistemului respirator. . scrieţi pe foaia de examen. 20 puncte Meioza este diviziunea prin care se formează gameţii. c) fenotipul plantelor din F2 ale căror genotipuri sunt: Rroo. 1. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. a) Enumeraţi cele patru faze ale meiozei I. La graminee există ţesuturi meristematice intercalare. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. aplicaţii. b) raportul de segregare fenotipică în F2. b) Precizaţi două asemănări şi două deosebiri între peşti şi mamiferele acvatice. cu precizarea structurii implicate în schimbul de gaze. Prin încrucişarea între ei a hibrizilor din F1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 044 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema ”Respiraţia în lumea vie” după următorul plan: . Mitocondriile au rol în elaborarea produşilor de secreţie. litera A. . F1.se obţin organisme hibride. Cloroplastele reprezintă sediul fotosintezei. . a) Numiţi doi reprezentanţi ai clasei peşti şi două mamifere adaptate mediului acvatic .prezentarea ecuaţiilor celor două tipuri de respiraţie. scrieţi pe foaia de examen. Vertebratele sunt animale adaptate la diferite medii de viaţă. Stabiliţi următoarele: a) genotipul şi fenotipul plantelor din F1.enumerarea segmentelor sistemului respirator la mamifere. c) Alcătuiţi un text coerent. rrOo şi rroo.definirea respiraţiei aerobe şi anaerobe. Sindromul Down: a) este provocat de modificarea numărului de cromozomi b) reprezintă o maladie metabolică ereditară c) se caracterizează prin incapacitatea de a distinge unele culori d) se mai numeşte albinism D 10 puncte Citiţi. cu atenţie. b) Precizaţi numărul de cromozomi pe care îi conţine fiecare dintre celulele reproducătoare formate prin diviziunea unei celule-mamă cu 2n = 44 cromozomi. Spermatozoizii sunt celule diploide. 5. mediul aerian. Ministerul Educaţiei. deasupra nodurilor tulpinii. La angiosperme fecundaţia este dublă. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. În prima generaţie. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. alcătuit din două propoziţii/o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: ovipare. Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere.

. Prin venele pulmonare. Venele cave comunică cu: a) atriul drept b) atriul stâng c) ventriculul drept d) ventriculul stâng 4.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Fungi c) sporozoare d) bacterii C 10 puncte Scrieţi.. Monera a) bazidiomicete 2.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. şi au rol în .. B 6 puncte Coloana B cuprinde grupe de organisme. 1... Organite citoplasmatice cu membrană dublă sunt: a) mitocondriile b) dictiozomii c) lizozomii d) ribozomii 2. sub bolta diafragmatică este: a) stomacul b) pancreasul c) ficatul d) duodenul 3... astfel încât aceasta să fie corectă.. sângele oxigenat ajunge la inimă în: a) atriul drept b) atriul stâng c) ventriculul drept d) ventriculul stâng . A B 1. pe foaia de examen. Se acordă 10 puncte din oficiu.. La om... iar coloana A regnurile cărora le aparţin acestea.... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. organul localizat în partea dreaptă a cavităţii abdominale.. Este corectă o singură variantă de răspuns.. Protista b) pteridofite 3..Varianta 45 Ministerul Educaţiei. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Cloroplastele sunt plastide specifice celulelor . Varianta 045 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. pe foaia de examen.. .. litera corespunzătoare răspunsului corect..

În profaza I a meiozei are loc crossing-overul. celula-ou. Principalul mecanism de determinare a sexului este cel cromozomal.digestia: definiţie şi enumerarea segmentelor tubului digestiv la mamifere. Salamandra face parte din: a) anure b) urodele c) reptile d) anelide D 10 puncte Citiţi. Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. fecundaţia este simplă. şi a rolului acestuia în digestia chimică a alimentelor. precizarea produsului de secreţie.ficatul .localizare în raport cu organele vecine.Ministerul Educaţiei. . Oorr şi oorr. Epicardul este o membrană subţire care acoperă miocardul. c) Explicaţi noţiunile: sex „homogametic” şi ”heterogametic”. 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 045 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema ”Glande anexe ale tubului digestiv” după următorul plan: . Alcătuiţi un text coerent. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 3. . Realizaţi schema meiozei pentru o celulă cu 2n=8 cromozomi. Fermentaţia lactică are aplicaţii în prepararea murăturilor. 2. B 10 puncte Se încrucişează un soi de tomate cu fructe rotunde (o) şi roşii (R) cu un soi cu fructe ovale (O) şi galbene (r). scrieţi pe foaia de examen. b) Prezentaţi schema şi daţi un exemplu de organism pentru un tip de determinism cromozomal al sexelor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 045 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1.glandele salivare . . cu atenţie. se obţin 16 combinaţii de factori ereditari. litera A. 20 puncte 2. alcătuit din două propoziţii/ o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: meioză. precizarea produsului de secreţie şi a rolului acestuia în digestia chimică a alimentelor. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . a) b) c) Diviziunea indirectă se realizează prin mitoză şi meioză. 6. scrieţi pe foaia de examen. În prima generaţie. Prin încrucişarea între ei a hibrizilor din F1. Stabiliţi următoarele: a) genotipul şi fenotipul plantelor din F1. Ribozomii sunt organite celulare care conţin ADN. gameţi.localizare în raport cu organele vecine. F1. se obţin organisme hibride. 5.prezentarea unei cauze şi a unei manifestări. a) Numiţi cele două tipuri de determinism cromozomal al sexelor. precizarea produsului de secreţie şi a rolului acestuia în digestia chimică alimentelor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.localizare. Stabiliţi o asemănare şi o deosebire între profaza mitozei şi profaza I a meiozei. fecundaţie. denumirea şi numărul lor. . La angiosperme. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Celulele somatice sunt celule diploide.hepatita . Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. c) fenotipul plantelor din F2 ale căror genotipuri sunt: ooRR. la alegere. afirmaţiile următoare. 4.pancreasul . b) raportul de segregare după fenotip din F2. Ministerul Educaţiei. Ministerul Educaţiei.

Este corectă o singură variantă de răspuns...... .. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare...Varianta 46 Ministerul Educaţiei.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. din care se desprind permanent . Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. metafază b) despiralizarea cromozomilor 3. litera corespunzătoare răspunsului corect. pe foaia de examen.. Dictiozomul este format dintr-un ansamblu de .. Se acordă 10 puncte din oficiu.. Suprafaţa de schimb gazos a plămânului la mamifere este: a) acinul pulmonar b) alveola pulmonară c) lobulul pulmonar d) bronhiola pulmonară . iar coloana A denumirile fazelor mitozei în care au loc aceste procese... A B 1. La nivelul tubului digestiv la mamifere: a) esofagul este cale digestivă şi respiratorie b) stomacul fitofagelor este mic c) intestinul gros începe cu colonul d) duodenul este prima regiune a intestinului subţire 3. pe foaia de examen.. 6 puncte Coloana B cuprinde procese desfăşurate în mitoză. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. Varianta 046 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi... astfel încât aceasta să fie corectă... 1. anafază c) dezorganizarea învelişului nuclear d) deplasarea cromatidelor spre polii celulei B C 10 puncte Scrieţi.... Un individ homozigot AA: a) este rezultatul fecundaţiei a doi gameţi cu factori ereditari diferiţi b) formează gameţi impuri din punct de vedere genetic c) este pur din punct de vedere genetic d) generează gameţi diploizi 2. profază a) aşezarea cromozomilor în zona ecuatorială a celulei 2.

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar În ţesutul osos compact lamelele osoase sunt dispuse concentric. Ministerul Educaţiei. Jneapănul are flori fără înveliş floral. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: cromozomii sexului. capilarelor şi venelor în cadrul marii circulaţii. Ministerul Educaţiei. Scrieţi şi etapele/ algoritmul rezolvării problemei. XXY. . 2.localizarea inimii şi denumirea cavităţilor acestui organ. Varianta 046 6. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. iar gena (G) pentru păstăi galbene este dominantă asupra genei (g) pentru păstăi verzi. 5. rezultaţi în urma acestei încrucişări. cu atenţie.notarea tipurilor de valvule din interiorul inimii. b) tipurile de gameţi formaţi de cei doi indivizi. sindromul Klinefelter.Ministerul Educaţiei. gena (T) pentru talia înaltă este dominantă asupra genei (t) pentru talie scundă. c) Alcătuiţi un text coerent. 1. limbricul. Amfibienii: a) au respiraţie exclusiv pulmonară b) includ grupa lacertilienilor c) produc ouă cu coajă calcaroasă d) sunt dependenţi de mediul acvatic D 10 puncte Citiţi. a) Notaţi cauza apariţiei acestei maladii şi numărul total de cromozomi dintr-o celulă somatică a unui individ cu sindrom Down. două manifestări şi două măsuri de prevenire ale acestei boli. b) Stabiliţi din ce încrengături (filumuri) fac parte următoarele organisme: mătasea broaştei. (30 puncte) A 1. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 046 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Circulaţia la mamifere”. care să cuprindă două cauze. autozomi. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 20 puncte Diversitatea imensă a organismelor vii a impus necesitatea clasificării acestora. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. trisomia 21. b) Denumiţi cele trei tipuri de mutaţii după cantitatea de material genetic afectat. a) Enumeraţi cele cinci regnuri ale sistemului actual de clasificare. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. cromozomii sunt bicromatidici şi recombinaţi.formularea unor concluzii legate de ateroscleroză. scrieţi pe foaia de examen. Pentru o încrucişare între doi indivizi cu genotipurile TtGg x TTgg. 2.precizarea rolului arterelor. B 10 puncte La planta de mazăre. . . În metafaza I. 4. afirmaţiile următoare. Fermentaţia alcoolică: a) este produsă de drojdii b) are aplicaţii în prepararea murăturilor c) este realizată de ciuperci bazidiomicete d) transformă alcoolul etilic în glucoză 5. homozigoţi pentru ambele caractere. după următorul plan: .enumerarea funcţiilor elementelor figurate ale sângelui. a localizării şi a funcţiei acestora. . Trisomia 21 este cunoscută şi ca sindromul Down. Zona corticală a rinichiului conţine piramide renale. SUBIECTUL II La om. c) procentul descendenţilor cu talie înaltă şi păstăi verzi. Cercetării şi Inovării Sindromul Turner (XO) este o anomalie heterozomală. caracatiţa. scrieţi pe foaia de examen. format din două propoziţii / o frază. digestia amidonului se realizează la nivelul stomacului. 3. stabiliţi următoarele: a) fenotipul celor doi părinţi. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. litera A. c) Notaţi pentru reprezentantul tipic al clasei oligochete: mediul de viaţă şi o particularitate a morfologiei corpului.

astfel încât aceasta să fie corectă. centrozom a) dau culoare petalelor florilor 2. ... pe foaia de examen. cromoplaste b) stochează substanţe de rezervă 3..... Se acordă 10 puncte din oficiu... mitocondrii c) formează fusul de diviziune d) sunt sediul respiraţiei celulare C 10 puncte Scrieţi.. sângele pompat din ventriculul drept: a) este împins în venele cave b) ajunge la plămâni c) este bogat în oxigen d) trece în artera aortă 3.. B 6 puncte Coloana B cuprinde particularităţi funcţionale. Este corectă o singură variantă de răspuns. La om. În codominanţă: a) genotipul este LA l b) apare grupa de sânge AB (IV) c) genotipul este homozigot d) o genă este dominantă faţă de cealaltă genă 4. pe foaia de examen... Sistemul reproducător masculin are următoarele glande anexe: . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Din enzimele produse de pancreasul exocrin: a) tripsina este o enzimă proteolitică b) lipazele pancreatice generează aminoacizi c) amilaza pancreatică atacă proteinele d) sărurile biliare emulsionează glucidele . litera corespunzătoare răspunsului corect... Varianta 047 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi... A B 1.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.Varianta 47 Ministerul Educaţiei. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.... iar coloana A organite celulare care prezintă aceste particularităţi. 1.... şi . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Fenomenul de crossing-over se realizează în: a) metafaza mitozei b) profaza I c) metafaza I d) telofaza II 2.

4. 10 puncte Într-un grup de şoareci cu coadă scurtă.stabilirea rolului unui receptor în cadrul unui organ de simţ. scrieţi pe foaia de examen. în ordine. În determinismul cromozomial al sexelor de tip Abraxas. cu atenţie. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Numărul de cromozomi este caracteristic fiecărei specii. 6. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Ministerul Educaţiei. Scrieţi şi etapele/ algoritmul rezolvării problemei. Unele organisme saprofite realizează fermentaţii. Păianjenul face parte din încrengătura Arthropoda. caracter determinat de gena recesivă (l).precizarea denumirii. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 2.Ministerul Educaţiei. toţi aparţinând unei linii pure din punct de vedere genetic. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. B Ministerul Educaţiei. sexul feminin este heterogametic. Viermele de gălbează: a) face parte din încrengătura Nemathelminthes b) are corpul format din inele c) este lipsit de sistem respirator d) este un ectoparazit D 10 puncte Citiţi. în cazul în care şoarecele cu coadă lungă heterozigot se împerechează cu un şoarece cu coadă scurtă. a) Enumeraţi două componente ale unui cromozom metafazic. b) fenotipurile şi genotipurile descendenţilor. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Intestinul gros este format din duoden. Stabiliţi următoarele: a) genotipul şoarecilor cu coadă scurtă. Celula este un sistem deschis care realizează un schimb permanent de materie şi de energie cu mediul. Gameţii sunt impuri din punct de vedere genetic. colon şi rect.notarea componentelor sistemului optic al globului ocular. litera A. .explicarea acomodării vederii pentru obiecte aflate la distanţe diferite. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 047 SUBIECTUL II (30 puncte) A 20 puncte 1. 5. c) procentul descendenţei homozigote pentru situaţia în care doi descendenţi heterozigoţi se vor împerechea. clasa Arachnida. cromozomi. b) Enumeraţi patru elemente prezente în structura nucleului. componentele şi funcţiile scleroticii şi coroidei. . ADN. c) Alcătuiţi un text coerent.localizarea. 2. 3. format din două propoziţii/ o frază. afirmaţiile următoare. după următorul plan: . a) Menţionaţi două componente ale mitocondriei şi rolul acestui organit. muşchiul diafragm deplasează baza cutiei toracice spre abdomen. din partea anterioară spre cea posterioară a ochiului. caracter determinat de gena dominantă (L). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 047 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Ochiul -organ de simţ”. b) Stabiliţi o deosebire dintre cromozomii din anafaza mitozei şi cei din anafaza I a meiozei. a intrat şi un şoarece cu coadă lungă. c) Precizaţi o asemănare şi două deosebiri dintre celula animală şi celula vegetală. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: cromatină. 1. condensare. . localizării şi a rolului celulelor fotoreceptoare. . litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. scrieţi pe foaia de examen. În inspiraţie.

...... Respiraţia anaerobă: a) se întâlneşte la bacterii şi ciuperci b) este un proces de oxidare completă c) generează o cantitate mare de energie d) formează următorii produşi finali: H2O şi CO2 . A B 1. litera corespunzătoare răspunsului corect. Valvulele semilunare (sigmoide) sunt dispuse la baza arterelor : . iar coloana A reprezentanţi din regnul animal care au aceste particularităţi. pe foaia de examen... dintr-o celulă 2n = 16 cromozomi rezultă: a) două celule diploide cu 2n = 8 b) patru celule haploide cu n = 8 c) două celule haploide cu cromozomi recombinaţi d) patru celule diploide cu n = 8 2. Se acordă 10 puncte din oficiu... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. 1... Peretele celular: a) conţine chitină la procariote b) asigură duritatea ţesutului osos c) este organizat după modelul în mozaic fluid d) cuprinde celuloză în cazul celulelor vegetale 4. ... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. B 6 puncte Coloana B cuprinde caracteristici structural . astfel încât aceasta să fie corectă. râma a) picior sub formă de lamă de topor 2. Aparţine platelminţilor: a) tenia b) trichina c) melcul d) râmă 3. stridia c) nutriţie heterotrofă parazită d) locomoţie cu ajutorul cheţilor C 10 puncte Scrieţi...Varianta 48 Ministerul Educaţiei. limbricul b) exoschelet chitinos 3. Este corectă o singură variantă de răspuns. La sfârşitul meiozei II.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. şi ..funcţionale. pe foaia de examen. Varianta 048 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.....

cu atenţie. 2. . b) Daţi exemplu de o altă maladie din aceeaşi categorie cu daltonismul. celule reproducătoare. Ministerul Educaţiei. celule somatice. rolul principal îl are nucleul.descrierea structurii tipului de plastid în care are loc fotosinteza. dar purtătoare a genei pentru daltonism. după următorul plan: notarea ecuaţiei chimice generale şi încadrarea fotosintezei în categoria de funcţii ale organismelor. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. . lacrimal şi respirator au centrii nervoşi în măduva spinării. 2. stabiliţi următoarele: a) genotipul plantelor obţinute în prima generaţie. format din două propoziţii/ o frază. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mitoză. precum şi de alte două maladii genetice cu alt mod transmitere la descendenţi. litera A. . Reflexele vegetative: salivar. meioză. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 048 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. B Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Sindromul „cri-du-chat„ este determinat de deleţia parţială a braţului scurt al cromozomului din perechea a cincea. respectiv faza în care ei ating maximum de condensare şi de spiralizare. 10 puncte Culoarea fructelor de tomate este determinată de gena dominantă (R) pentru culoarea roşie şi de gena recesivă (r) pentru cea galbenă.stabilirea a două argumente legate de importanţa fotosintezei. 5. homozigot. 1. . scrieţi pe foaia de examen. La floarea de la angiosperme: a) sepalele intră în alcătuirea corolei b) petalele participă la formarea învelişului floral c) carpelele reprezintă partea bărbătească a florii d) staminele au ovar. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. la mamifere. scrieţi pe foaia de examen. Utricula şi sacula.Ministerul Educaţiei. În cazul în care se încrucişează un soi de tomate cu fructe roşii.clasificarea plastidelor. dar unul ar fi heterozigot. conţin receptori pentru auz. 3. Lizozomii conţin enzime digestive. afirmaţiile următoare.precizarea tipurilor de ţesut fundamental asimilator. stil şi stigmat D 10 puncte Citiţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 048 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Fotosinteza-cel mai important proces metobolic de pe planetă ”. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. c) Alcătuiţi un text coerent. c) procentul descendenţei homozigote pentru încrucişarea în care ambii genitori ar avea fructe roşii. Ciuperca de câmp face parte din Basidiomycota. cu un soi de tomate cu fructe galbene. b) raportul de segregare fenotipică din a doua generaţie . după culoare. 6. Scrieţi şi etapele/ algoritmul rezolvării problemei. . c) Explicaţi de ce această boală are frecvenţă diferită la cele două sexe. b) Numiţi faza diviziunii în care se individualizează cromozomii. a) Precizaţi din ce categorie de maladii genetice face parte daltonismul. 4. a) Precizaţi patru componente ale nucleului. Meioza se desfăşoară în organele reproducătoare. 20 puncte Mariana este sănătoasă. În diviziunea celulară. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.

6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organisme.... Gineceul are: a) ovar b) anteră c) sepale d) seminţe 4..Varianta 49 Ministerul Educaţiei. Sunt receptori pentru vederea colorată. reptile a) salamandră 2. placentare b) brotăcel 3.. Ribozomii au fost descoperiţi de către cercetătorul de origine română .. şi au rol în sinteza ....... 1. Se acordă 10 puncte din oficiu.. Varianta 049 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. În timpul inspiraţiei: a) muşchiul diafragm se relaxează b) presiunea aerului din plămâni este constantă c) sternul se îndepărtează de coloana vertebrală d) baza cutiei toracice se ridică . celulele: a) cu bastonaşe b) multipolare c) cu conuri d) din coroidă 2.. pe foaia de examen.. astfel încât aceasta să fie corectă.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Este corectă o singură variantă de răspuns.. litera corespunzătoare răspunsului corect. ... Prin cu: a) b) c) d) diviziunea meiotică a unei celule cu 2n = 46 de cromozomi se formează în final celule-fiice 2n = 46 cromozomi recombinaţi n = 23 cromozomi bicromatidici 2n = 44 autozomi şi 2 heterozomi n = 23 cromozomi monocromatidici B 3.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. A B 1. pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. urodele c) guşter d) furnicar C 10 puncte Scrieţi.. iar coloana A denumirile grupelor sistematice din care fac parte.

traheide. La brad: a) florile nu au înveliş floral b) sămânţa este închisă în fruct c) florile sunt hermafrodite d) ovulele sunt localizate în ovar D 10 puncte Citiţi. format din două propoziţii / o frază. Cariopsa este un fruct indehiscent şi se formează la viţa de vie. . precizarea a două deosebiri între nutriţia autotrofă şi cea heterotrofă. b) Stabiliţi o deosebire dintre florile gimnospermelor şi cele ale angiospermelor. urmărind numărul şi localizarea lor în celulă. c) procentul descendenţei homozigote posibile pentru copiii familiei pentru situaţia în care soţul ar fi avut grupa de sânge AB (IV). iar soţul ei. 20 puncte Cromozomii sunt purtătorii zestrei ereditare. Scrieţi şi etapele/ algoritmul rezolvării problemei. cu atenţie. Ministerul Educaţiei. b) genotipurile şi fenotipurile posibile ale grupelor de sânge pentru descendenţa familiei respective. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B Varianta 049 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Nutriţia heterotrofă în lumea vie”. Celula musculară striată scheletică este multinucleată. scrieţi pe foaia de examen.Ministerul Educaţiei. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. b) Comparaţi cromozomii de la eucariote cu cei de la procariote. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. . după următorul plan: . 3. 6. 5. Chemoreceptorii din mucoasa olfactivă sunt reprezentaţi de neuroni.precizarea a două exemple de plante superioare parazite şi a două adaptări ale corpului lor la acest mod de nutriţie. afirmaţiile următoare. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. c) Caracterizaţi tetradele cromatidice. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. scrieţi pe foaia de examen. soţia are grupa de sânge B (III).numirea tipurilor de enzime. caracterizarea hepatitei: o cauză. Gimnospermele sunt spermatofite inferioare . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 049 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Presiunea radiculară participă la circulaţia sevei brute prin vasele liberiene. 2. răşinoase. a) Notaţi caracterele esenţiale care sunt exprimate prin termenii : „gimnosperm” . precizarea unui exemplu de enzimă pentru fiecare tip. 1. Ministerul Educaţiei. grupa 0 (I). c) Alcătuiţi un text coerent. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: aciculare.enumerarea componentelor tubului digestiv la om. 10 puncte Într-o familie. după substanţele asupra cărora acţionează. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. notând: tipul de diviziune şi faza în care se formează. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.Definirea nutriţiei heterotrofe. . Scheletul gambei este format din oasele: tibie şi fibulă. „spermatofit” . litera A. Ştiind că tatăl femeii a avut grupa de sânge A (II). Cromozomul bacterian este în contact direct cu citoplasma. a) Numiţi substanţa nucleară din care se individualizează cromozomii la eucariote şi faza diviziunii mitotice în care începe acest proces de condensare. patru manifestări şi patru măsuri de prevenire ale acestei boli. 2. conifere. stabiliţi următoarele: a) genotipurile celor trei indivizi. cum se formează şi ce proces are loc la nivelul lor. 4.

litera corespunzătoare răspunsului corect.. Sinteza proteică are loc la nivelul: a) dictiozomilor b) lizozomilor c) centrozomilor d) ribozomilor 4...... 1.. RrNn x RrNn a) 1:1:1:1 2. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Este corectă o singură variantă de răspuns. Nn x nn b) 9:3:3:1 3. Varianta 050 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. astfel încât aceasta să fie corectă.. B 6 puncte Coloana B cuprinde raporturi de segregare după fenotip ale descendenţilor rezultaţi în prima generaţie... A B 1. iar coloana A variantele de încrucişare din care rezultă aceste raporturi. Respiraţia branhială se întâlneşte la : a) păstrăv şi larvele amfibienilor b) balenă şi delfin c) viperă şi guşter d) caret şi focă 3. pe foaia de examen. pe foaia de examen. RrNn x rrnn c) 3:1 d) 1:1 C 10 puncte Scrieţi. La nivelul urechii mamiferelor: a) conductul auditiv conduce sunetul la timpan b) ciocanul se sprijină pe fereastra ovală c) melcul este localizat în urechea medie d) receptorii auditivi se află în utriculă şi saculă .... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.Varianta 50 Ministerul Educaţiei. şi . Cromozomii sunt bicromatidici în: a) telofaza mitozei b) profaza II c) anafaza mitozei d) telofaza II 2...... Se acordă 10 puncte din oficiu... Cele două evenimente ale ciclului celular sunt: . .

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 20 puncte Reptilele sunt primele vertebrate care au cucerit mediul terestru. a) Precizaţi două caractere ereditare urmărite de Mendel la mazăre şi formele contrastante sub care se exprimă aceste caractere. b) Precizaţi tipul de locomoţie şi tipul de respiraţie de la guşter. 2. c) Alcătuiţi un text coerent. afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. . Mucegaiul verde-albăstrui face parte din Ascomycota. B Ministerul Educaţiei. Poliploidiile determină moartea embrionilor umani. dintre broasca de lac şi broasca ţestoasă. scrieţi pe foaia de examen. precizând: o cauză. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 6. litera A.compararea inspiraţiei cu expiraţia. Corpii neuronilor formează substanţa albă a sistemului nervos central.enumerarea căilor respiratorii extra şi intrapulmonare. . Cefalopodele: a) trăiesc în mediul terestru b) prezintă un cap şi mai multe tentacule c) au corpul protejat de un schelet chitinos d) au ca reprezentanţi crabul şi racul D 10 puncte Citiţi. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: factori ereditari. Varianta 050 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. heterozigot.caracterizarea tuberculozei pulmonare la om. Gregor Mendel a utilizat mazărea ca material de studiu în experimentele de hibridare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 1.precizarea componentelor pleurei şi a rolului acesteia în ventilaţia pulmonară. 5. În cadrul grupelor de sânge există trei genotipuri homozigote. cu atenţie. legate de reproducere. trei manifestări. 3. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Stabiliţi următoarele: a) definiţia trihibridării. c) Stabiliţi două deosebiri. scrieţi pe foaia de examen. . după următorul plan: . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 050 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Respiraţia la mamifere ”. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. .notarea ecuaţiei chimice a respiraţiei aerobe. Atriul stâng are sânge încărcat cu oxigen. . b) genotipul descendenţei din F1. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Orificiul piloric se află între esofag şi stomac. b) Enunţaţi legile mendeliene ale eredităţii. 10 puncte Se încrucişează un organism cu genotipul AABBCC cu un individ cu genotipul aabbcc. Ministerul Educaţiei. pereche. deoarece în această cavitate se deschid venele pulmonare. a) Numiţi trei grupe sistematice de organisme din Clasa Reptilia. 2. 4. trei modalităţi de prevenire a bolilor respiratorii.Ministerul Educaţiei. precizând patru diferenţe dintre aceste momente ale ventilaţiei pulmonare. format din două propoziţii / o frază. c) tipurile de gameţi formaţi de hibrizii din F1 .

Sindromul Klinefelter b) 2n = 47 . Meristemele apicale: a) au rol de apărare b) sunt ţesuturi fundamentale c) conţin celule care se divid meiotic d) sunt localizate în vârful de creştere 3.. A B 1. Glandele endocrine produc substanţe numite . Chiropterele: a) au respiraţie pulmo-cutanee b) sunt vertebrate placentare c) au corpul acoperit cu pene... litera corespunzătoare răspunsului corect. 1. XXX 3. B 6 puncte Coloana B cuprinde particularităţi ale unor maladii genetice. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Sindromul Turner a) 2n = 46 ..... Artera pulmonară: a) transportă sânge oxigenat din corp la inimă b) aduce în atriul stâng sânge încărcat cu O2 c) pleacă din ventriculul stâng spre plămâni d) duce la plămâni sânge încărcat cu CO2 . puf. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. Profaza I se caracterizează prin: a) dezorganizarea fusului de diviziune b) despiralizarea cromozomilor c) refacerea membranei nucleare d) împerecherea cromozomilor omologi 4.. . Se acordă 10 puncte din oficiu.. pe foaia de examen.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. fulgi d) sunt organisme ovipare 2. Sindromul triplo-X c) 2n = 45 . astfel încât aceasta să fie corectă.. Este corectă o singură variantă de răspuns. XXX 2... pe foaia de examen... pe care le elimină în . iar coloana A denumirea maladiilor care au aceste particularităţi...... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.Varianta 51 Ministerul Educaţiei. Varianta 051 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. XXY C 10 puncte Scrieţi.. XO d) 2n = 47 ..

c) genotipul părinţilor pentru o familie în care. toţi băieţii ar fi sănătoşi şi toate fetele ar fi purtătoare ale genei pentru daltonism. gameţi. . Laleaua este o plantă monocotiledonată. pentru Dragoş şi pentru descendenţa posibilă a acestei familii. tipurile de neuroni. scrieţi pe foaia de examen. afirmaţiile următoare. în descendenţa din prima generaţie. B Ministerul Educaţiei. Hemofilia este o maladie genetică heterozomală. Ministerul Educaţiei. format din două propoziţii / o frază. 2. 4. localizarea receptorilor. c) Stabiliţi patru deosebiri dintre stuctura celulelor procariotă şi eucariotă. TBC este o boală produsă de bacilul Koch. după următorul plan: . . organe reproducătoare. Reticulul endoplasmatic rugos are lizozomi ataşaţi pe suprafaţa lui. numărul de neuroni. 2.enumerarea a trei reflexe vegetative medulare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. litera A. b) procentul şi sexul copiilor bolnavi de daltonism ce pot rezulta din această căsătorie. precizând: diferenţele legate de tipul de stimul. scrieţi pe foaia de examen. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. răspunsul final şi exemple. 1. 20 puncte Bacteriile sunt cele mai vechi organisme de pe Pământ. b) Denumiţi tipurile de reproducere şi de respiraţie prezente la organismele din regnul Monera. Procesul de crossing-over este prezent în diviziunea meiotică.explicarea relaţiei dintre organele de simţ şi sistemul nervos. 10 puncte Într-o familie. a) Enumeraţi trei tipuri de bacterii după forma lor . c) Alcătuiţi un text coerent. 5.Ministerul Educaţiei. . soţia se numeşte Maria. 3. a avut daltonism.compararea reflexului monosinaptic cu reflexul polisinaptic. . b) Stabiliţi două aspecte legate de importanţa diviziunii meiotice. În scheletul membrelor inferioare intră osul: a) omoplat b) radius c) tibie d) ulnă D 10 puncte Citiţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 051 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. a) Enumeraţi trei evenimente care au loc în celulă în faza în care se desfăşoară şi crossingover-ul. Stabiliţi următoarele: a) genotipurile pentru Maria. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 051 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Sistemul nervos”.precizarea a trei deosebiri dintre dendritele şi axonul unui neuron. iar soţul ei. cariokineză. cu atenţie. Cornul-secarei are corpul format din picior şi pălărie. Dragoş. 6. meioză.descrierea reflexelor necondiţionate cu sediul în encefal: exemplu şi patru caracteristici. Bila se varsă în primul segment al intestinului subţire. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Tatăl Mariei însă. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: haploid. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. şi amândoi pot distinge toate culorile.

... În nutriţia la licheni. Varianta 052 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. iar alga dă ciupercii substanţe . ciuperca furnizează algei apă cu . astfel încât aceasta să fie corectă..... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. Venele cave se deschid în: a) ventriculul drept b) atriul stâng c) ventriculul stâng d) atriul drept 4. pe foaia de examen. .. Se acordă 10 puncte din oficiu. A B 1. pe foaia de examen.. Pinipedele au: a) reproducere sexuată ovipară b) respiraţie branhială şi tegumentară c) locomoţie prin mers şi alergare d) placentă în timpul dezvoltării embrionare . Receptorii olfactivi sunt: a) chemoreceptori b) neuroni fără axoni c) mecanoreceptori d) celule epiteliale 3. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. Organitul celular care conţine doi centrioli este: a) ribozomul b) lizozomul c) centrozomul d) dictiozomul 2. litera corespunzătoare răspunsului corect. iar coloana A particularităţi ale acestora. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii... prezintă inele cartilaginoase c) uterul d) faringele C 10 puncte Scrieţi.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. reprezintă sediul nidaţiei a) esofagul 2. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organe. 1..Varianta 52 Ministerul Educaţiei. comunică cu stomacul b) traheea 3..... Este corectă o singură variantă de răspuns....

proboscidieni. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Cristalinul este o lentilă divergentă. Virusul matur se numeşte virion.precizarea rolurilor carpelelor şi staminelor şi a denumirii componentelor lor. . după accident.enumerarea componentelor embrionului seminţei. în urma unui accident. . a) Numiţi cele două tipuri de cromozomi prezenţi în celulele somatice ale omului şi notaţi cromozomii implicaţi în determinismul celor două sexe. c) genotipurile posibile ale descendenţei. . Celulele musculare netede conţin un singur nucleu. 20 puncte 2. 10 puncte O femeie cu greutatea de 75 de kilograme a pierdut. 5. c) Alcătuiţi un text coerent. determinism cromozomial al sexelor. 6. litera A.Ministerul Educaţiei. În anemia falciformă. c) Enumeraţi trei viroze la om. Drosophila. ştiind că sângele reprezintă 8% din greutatea corpului. . b) Denumiţi părţile componente ale virionului şi notaţi câte un rol pentru fiecare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată.prezentarea dublei fecundaţii la angiosperme. Varianta 052 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. 2. B Ministerul Educaţiei. scrieţi pe foaia de examen. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: vrabie. afirmaţiile următoare. uscate. după următorul plan: . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 052 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Floare. raportul de segregare fenotipică din a doua generaţie este de 3 : 1. leucocitele au formă de seceră. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. fruct. cu atenţie. Stabiliţi următoarele : a) volumul de sânge al acestei persoane. 3. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă.descrierea formării fructelor şi seminţelor după ce a avut loc fecundaţia. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. sămânţă”. Ministerul Educaţiei. iar părinţii femeii au grupele O (I) şi B (III). Butăşirea: a) se poate realiza la muşcată b) reprezintă îmbinarea a două plante c) este o formă de înmulţire sexuată d) asigură înmulţirea vegetativă la lalea D 10 puncte Citiţi.5 litri de sânge. Ribozomii sunt organite celulare lipsite de membrană. respectiv fructe false. Determinismul genetic al sexelor la om este de tip cromozomial. scrieţi pe foaia de examen. În experimentele de monohibridare de la mazăre.precizarea a câte trei exemple de plante care dezvoltă următoarele tipuri de fructe: fructe cărnoase. Testiculele şi ovarele sunt gonade. b) denumirea şi rolul elementelor figurate. 1. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. în situaţia în care soţul femeii are grupa de sânge O (I). b) Precizaţi heterozomii cocoşului. a) Precizaţi trei caractere generale ale virusurilor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. . o cantitate de 1. . genotip homozigot. format din două propoziţii / o frază. Abraxas.

Clasa Cestoda b) crab 3.... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore........ Sindromul Down : a) apare din cauza unui cromozom suplimentar b) face parte din maladiile cromozomiale structurale c) se caracterizează prin prezenţa a 46 de cromozomi d) este o monosomie autozomală 3. A B 1. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. Retina: a) face parte din sistemul optic al globului ocular b) are fibre musculare circulare şi radiare c) asigură nutriţia globului ocular d) conţine pata galbenă..... Este corectă o singură variantă de răspuns. cu foveea centralis C 4. astfel încât aceasta să fie corectă. litera corespunzătoare răspunsului corect.. În sindromul Turner. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 1..Varianta 53 Ministerul Educaţiei. . Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Din sistemul optic face parte: a) muşchiul ciliar b) cristalinul c) retina d) irisul . iar coloana A categorii sistematice din care aceste organisme fac parte. Varianta 053 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Clasa Nematoda c) căpuşă d) tenia 10 puncte Scrieţi... B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organisme... pe foaia de examen. Rinichii: a) sunt componente ale căilor urinare b) conţin piramide renale în zona medulară c) sunt organe nepereche d) se află în partea anterioară a abdomenului 2. numărul total de cromozomi este . Clasa Arachnida a) trichina 2... iar persoana afectată este de sex . pe foaia de examen.

Ministerul Educaţiei.stabilirea legăturii dintre felul alimentaţiei şi apariţia diferitelor tipuri de litiază urinară şi precizarea a două manifestări ale acestei boli. modul de viaţă. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. afirmaţiile următoare. scrieţi pe foaia de examen. b) Menţionaţi o maladie heterozomală genică şi modul de transmitere a acesteia la cele două sexe. după următorul plan: .Ministerul Educaţiei. 1. . cu atenţie. Copiii rezultaţi din căsătoria a două persoane ce au grupa de sânge A (II). legate de: mediul de viaţă. b) Precizaţi clasa din care face parte midia şi un aspect legat de importanţa acesteia. 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 3. în final. . litera A. c) Alcătuiţi un text coerent. 20 puncte Moluştele sunt nevertebrate care au corpul moale. Tensiunea arterială scade în ateroscleroză. Stabiliţi următoarele : a) două evenimente prezente în metafaza mitozei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Sporozoarele: a) fac parte din încrengătura Fungi b) se hrănesc fotoautotrof c) au forme de coci. 2. Sindrom Turner. La sfârşitul anafazei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. .reprezentarea sistemului excretor la om printr-un desen şi notarea elementelor componente. 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. heterozomi. din celula iniţială A. femeie. sexul femel este heterogametic. locomoţie. Varianta 053 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. format din două propoziţii / o frază. 6. B 10 puncte O celulă notată cu A intră în diviziune mitotică. pot avea grupa de sânge 0 (I). în celulă există un număr de 48 de cromozomi monocromatidici. Fermentaţia lactică are aplicaţii în prepararea murăturilor. a) Enumeraţi componentele corpului la melcul de livadă. bacili. nutriţie. . La păsări. În meioză.denumirea celor două zone de ţesut renal care pot fi observate într-o secţiune longitudinală prin rinichi şi precizarea a câte două particularităţi pentru fiecare zonă. a) Notaţi trei exemple de factori mutageni chimici. . b) numărul de cromozomi din toate celulele care rezultă. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: monosomie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 053 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Excreţia-proces prezent şi la plante şi la animale ”. Ministerul Educaţiei.notarea a două categorii de substanţe care pot fi eliminate de om prin intermediul sistemul excretor. reproducere. după patru diviziuni consecutive. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. scrieţi pe foaia de examen. spirale d) sunt organisme parazite D 10 puncte Citiţi. 2. c) patru diferenţe dintre diviziunea mitotică şi cea meiotică. Urechea internă comunică prin trompa lui Eustachio cu faringele. c) Stabiliţi caracterele clasei din care face parte sepia. cele două cromatide dintr-un cromozom se separă în etapa a II-a (meioza II) . Maladiile genetice sunt produse de mutaţii la nivelul materialului genetic.definirea şi localizarea transpiraţiei la plante. prezentaţi modul de calcul.

. arahnidele a) au corpul puternic aplatizat 2.. astfel încât aceasta să fie corectă...... pe foaia de examen.. Venele pulmonare au legătură cu : a) ventriculul drept b) atriul stâng c) ventriculul stâng d) atriul drept 3.. 6 puncte Coloana B cuprinde caractere generale ale unor grupe sistematice de animale. A B 1. Este corectă o singură variantă de răspuns.Varianta 54 Ministerul Educaţiei...... Din încrengătura moluşte face parte: a) racul b) lipitoarea c) nautilul d) păianjenul B .. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. gasteropodele c) posedă un picior musculos d) au cefalotorace şi abdomen C 10 puncte Scrieţi. Fermentaţia este: a) un tip de respiraţie aerobă b) o modalitate de nutriţie la ciuperci c) o respiraţie anaerobă d) un proces de sinteză la ciuperci 2. 1. iar coloana A grupele sistematice corespunzătoare. Hematiile: a) fac parte din compoziţia plasmei sângelui b) produc anticorpi pentru imunitate c) sunt produse în măduva oaselor d) au formă de lentilă biconvexă 4.. .. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Se acordă 10 puncte din oficiu.... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. cestodele b) prezintă parapode şi cheţi 3. şi din încrengătura . Limbricul face parte din regnul . pe foaia de examen.. Varianta 054 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. litera corespunzătoare răspunsului corect.

Muşchiul croitor face parte din muşchii membrelor inferioare. La sepie.enumerarea a patru elemente componente ale nefronului. c) procentul descendenţilor heterozigoţi pentru forma fructelor. după următorul plan: . b) Stabiliţi două asemănări dintre păsări şi mamifere legate de respiraţie şi de reproducere. precizaţi câte o caracteristică a acestora. Dendritele conduc impulsul nervos de la corpul celular al neuronului spre alţi neuroni. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mamifere. a) Enumeraţi două grupe de mamifere placentare şi notaţi câte un reprezentant pentru fiecare grup. oviducte şi uter. 3. afirmaţiile următoare. Absenţa unui cromozom X la femeie ( 2n=45. 20 puncte Celula este unitatea structurală. excretor şi reproducător la mamiferele rumegătoare”. Dublarea cantităţii de ADN are loc în perioada S a interfazei.stabilirea unui rol pentru fiecare din următoarele părţi ale sistemului reproducător: ovare. embrion. b) genotipurile descendenţilor. Ministerul Educaţiei. mari şi ovale ( AABbCC ) cu un soi de măr cu fructe verzi. B Ministerul Educaţiei. uter. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. este stomacul propriu-zis. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 054 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Particularităţi ale sistemelor digestiv. Stabiliţi următoarele: a) tipurile de gameţi formaţi de organismele parentale. din stomacul rumegătoarelor. cu atenţie. respirator. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 6. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. c) Alcătuiţi un text coerent. piciorul este transformat în tentacule. enumerarea compartimentelor stomacului prezent la aceste mamifere.enumerarea căilor prin care aerul ajunge de la exteriorul corpului până la alveolele pulmonare. b) Denumiţi două organite celulare care conţin enzime. scrieţi pe foaia de examen. c) Explicaţi de ce modelul structural al membranei celulare este numit modelul mozaicului fluid . Varianta 054 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. 10 puncte Se încrucişează un soi de măr cu fructe galbene. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.denumirea cavităţilor inimii şi a vaselor de sânge cu care acestea comunică. scrieţi pe foaia de examen. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Clasa Mammalia (mamifere) cuprinde vertebrate extrem de diverse. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Compartimentul numit cheag. prezentaţi câte un rol pentru fiecare organit. mici şi ovale ( aabbCc ). . 2. XO ) este incompatibilă cu viaţa. litera A. circulator. 4. placentă. 2. Ofidienii: a) au tegumentul îngroşat b) îşi depun ouăle în apă c) au respiraţie prin branhii d) se dezvoltă prin metamorfoză D 10 puncte Citiţi.Ministerul Educaţiei. . .denumirea unui reprezentant al rumegătoarelor. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 1. funcţională şi genetică a materiei vii. 5. deoarece el conţine glande gastrice. a) Enumeraţi tipurile de reticul endoplasmatic. format din două propoziţii / o frază.

. La nivelul sinapsei. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe foaia de examen.. gimnosperme a) crinul 2. Scrieţi... Este corectă o singură variantă de răspuns. în F2... 1... iar coloana A unităţi de clasificare a organismelor cărora le aparţin aceşti reprezentanţi.... astfel încât aceasta să fie corectă.. Animalele placentare: a) au inimă tricamerală b) nasc pui vii c) se hrănesc autotrof d) se reproduc asexuat 4.. Sunt organite celulare autodivizibile: a) dictiozomii b) lizozomii c) mitocondriile d) vacuolele 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Varianta 055 SUBIECTUL I A (30 puncte) 4 puncte Scrieţi. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. .. A B 1. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. pe foaia de examen. litera corespunzătoare răspunsului corect... B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului vegetal. Din digestia proteinelor rezultă: a) acizi graşi b) aminoacizi c) glicogen d) glucoză 3. mediatorul chimic este eliberat în . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. rezultă organisme heterozigote în proporţie de: a) 25% b) 50% c) 75% d) 100% . pe foaia de examen... mocotiledonate b) feriga 3...Varianta 55 Ministerul Educaţiei. şi va acţiona asupra membranei neuronului . dicotiledonate c) măceşul d) molidul C 10 puncte Scrieţi.. Prin monohibridare.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Este un os al membrului inferior: a) fibula b) humerusul c) radiusul d) ulna D 10 puncte Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Organitele celulare corespund compartimentelor celulei animale. 2. Plasmalema celulei vegetale are permeabilitate selectivă. 3. Ţesuturile meristematice au rol în nutriţia plantei. 4. Fructele uscate pot fi dehiscente şi indehiscente. 5. Diviziunea mitotică se desfăşoară în două etape. 6. Ureterele fac legătura între rinichi şi vezica urinară.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 055

SUBIECTUL II A
1. Ribozomii sunt organite citoplasmatice prezente în orice celulă. a) Definiţi celula. b) Precizaţi două localizări ale ribozomilor şi o funcţie îndeplinită de ei în celulă. c) Enumeraţi două caracteristici structurale ale ribozomilor. 2.

(30 puncte)
20 puncte

Gregor Mendel, în urma experienţelor de hibridare, a formulat legile eredităţii. a) Definiţi hibridarea. b) Comparaţi raportul de segregare după fenotip cu cel după genotip, obţinut de Mendel în experienţele de monohibridare, în F2. c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: homozigot, heterozigot, fenotip, dominant.

B

10 puncte Volumul de sânge reprezintă 8% din greutatea corpului, plasma reprezintă 55% din volumul sângelui, iar apa reprezintă 90% din plasmă. Să se calculeze: a) cantitatea de apă din plasma unei persoane care cântăreşte 70 kg; b) cantitatea de plasmă pe care o prezintă persoana, după o transfuzie cu un litru de sânge.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 055

SUBIECTUL III

(30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema: „Sistemul digestiv la mamifere”, după următorul plan: - definiţia digestiei; - enumerarea elementelor componente ale tubului digestiv; precizarea unei caracteristici funcţionale a fiecărui element component al tubului digestiv; - enumerarea compartimentelor stomacului la rumegătoare; - localizarea centrilor nervoşi salivari şi gastrosecretori; - precizarea unei posibile consecinţe a consumării alimentelor nespălate/ alterate şi a unei manifestări întâlnite în acest caz.

Varianta 56
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 056

SUBIECTUL I A

(30 puncte)

4 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. La mamifere, hematiile sunt celule lipsite de ............ şi au rol de a transporta ............ respiratorii. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal, iar coloana A unităţi de clasificare a organismelor cărora le aparţin aceşti reprezentanţi. Scrieţi, pe foaia de examen, asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A 1. hirudinee 2. moluşte 3. crustacee B a) caracatiţă b) lipitoare c) homar d) tenie

C

10 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. Receptorii olfactivi, la mamifere, sunt situaţi în: a) mucoasa linguală b) mucoasa nazală c) retină d) urechea internă 2. Este atât organ digestiv, cât şi respirator: a) esofagul b) faringele c) laringele d) traheea 3. Prin încrucişarea a două plante de mazăre care au boabe netede, una fiind homozigotă, iar cealaltă heterozigotă, rezultă plante: a) numai cu bob neted b) numai cu bob zbârcit c) ¾ cu bob neted şi ¼ cu bob zbârcit d) 50 % cu bob neted şi 50% cu bob zbârcit 4. La nivelul stomacului mamiferelor: a) acţionează enzimele pancreatice b) se varsă bila c) se obţin produşii finali ai unor lipide d) sunt hidrolizate glucidele

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Salamandrele sunt: a) amfibieni b) păsări c) peşti d) reptile D 10 puncte Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 1. Plămânii sunt alcătuiţi din lobi, segmente şi lobuli. 2. Mitocondriile au rol în respiraţia celulară. 3. Ciocanul, nicovala şi scăriţa se găsesc în urechea internă. 4. Cromozomii sunt structuri temporare ale celulei. 5. Substanţa albă a măduvei spinării are rol în conducerea impulsurilor nervoase. 6. Lichenii sunt organisme simbionte.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 056

SUBIECTUL II A
1. Gregor Mendel a experimentat hibridarea la plante. a) Definiţi hibridarea. b) Formulaţi legile mendeliene ele eredităţii. c) Reprezentaţi gameţii produşi de un organism cu genotipul AabbCc.

( 30 puncte)
20 puncte

2. Nucleul este o componentă celulară comună celulei vegetale şi animale. a) Enumeraţi două caracteristici structurale ale nucleului. b) Prezentaţi câte două modificări structurale ale nucleului în timpul profazei, respectiv al telofazei. c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: cromozomi bicromatidici, centromer, metafază, cromozomi monocromatidici.

10 puncte Se încrucişează şoareci gri – caracter dominant, cu şoareci albi – caracter recesiv, rezultând, în F1, şoareci hibrizi. Ştiind că ambii genitori sunt homozigoţi, să se stabilească: a) genotipul şi fenotipul hibrizilor din F1; b) genotipurile indivizilor din F2; c) raportul de segregare după genotip, în F2. Pentru rezolvarea problemei, folosiţi simboluri / litere alese de voi.

B

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 056

SUBIECTUL III

(30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema: „Respiraţia la mamifere”, după următorul plan: - definiţia respiraţiei; - enumerarea căilor respiratorii; precizarea câte unei caracteristici structurale a organelor care intră în alcătuirea căilor respiratorii; - denumirea organului respirator la nivelul căruia se fac schimburile de gaze, precum şi a suprafeţei de schimb gazos; - prezentarea ecuaţiei chimice a respiraţiei aerobe; - precizarea a două maladii ale sistemului respirator la om şi a câte unei cauze care le provoacă.

Varianta 57
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 057

SUBIECTUL I A

(30 puncte)

4 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. Molidul este o plantă care are frunze în formă de ............ şi flori/ inflorescenţe care se numesc ............ . 6 puncte Coloana B cuprinde cavităţile inimii, iar coloana A vase de sânge care comunică cu aceste cavităţi. Scrieţi, pe foaia de examen, asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A 1. venele cave 2. venele pulmonare 3. artera aortă B a) atriul drept b) atriul stâng c) ventriculul drept d) ventriculul stâng B

C

10 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. Meioza se finalizează cu formarea a: a) două celule diploide b) două celule haploide c) patru celule diploide d) patru celule haploide 2. Nucleolul: a) are rol în sinteza lizozomilor b) conţine acizi nucleici c) este delimitat de o membrană d) se reorganizează în profază 3. Glandele gastrice secretă: a) bilă b) enzime glicolitice c) enzime proteolitice d) suc intestinal 4. Respiraţia aerobă: a) duce la eliberarea de O2 b) are loc în plastide, la plante c) se finalizează cu obţinerea unor produşi intermediari d) se realizează în mitocondrii

precizaţi tipul de nutriţie pe care îl au. Garofiţa Pietrei Craiului este o specie de plante declarată monument al naturii. a) Enumeraţi două grupe sistematice de plante.000 de specii. răspândite în diverse ecosisteme terestre şi acvatice. după următorul plan: . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Ministerul Educaţiei.precizarea unei boli a sistemului circulator la om şi a unei manifestari a afecţiunii respective. afirmaţiile următoare. c) genotipul şi fenotipul descendenţilor din F1. Rizoderma reprezintă epiderma rădăcinii. b) gameţii produşi de genitorul cu flori albe şi talie înaltă. Ministerul Educaţiei. Este un animal digitigrad: a) ariciul b) pisica c) porcul d) ursul D 10 puncte Citiţi. Regnul Plantae cuprinde peste 300. vascularizaţie. criste. este de tip Drosophila. rol. 5. Determinismul cromozomal al sexelor. scrieţi pe foaia de examen. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mitocondrie. c) Daţi două exemple de plante care se abat de la modalitatea de nutriţie autotrofă.precizarea numelui vaselor care asigură transportul sângelui prin corpul mamiferelor. enumerarea straturilor care intră în alcătuirea peretelui. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 057 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema: „Circulaţia sângelui la mamifere”. enzime oxido-reducătoare. 1. litera A. funcţională şi genetică a lumii vii. b) Menţionaţi un rol al nucleului. . bronhiolele sunt specializate pentru schimbul de gaze. 2. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. scrieţi pe foaia de examen. Transpiraţia. format din două propoziţii/ o frază. cu atenţie. reprezintă eliminarea apei sub formă de vapori. Transmiterea ereditară a caracterelor se realizează mendelian. Lizozomii conţin enzime oxido-reducătoare. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Stabiliţi următoarele: a) genotipurile parentale. . ATP. la om. B 10 puncte Se încrucişează două soiuri de mazăre: unul cu flori albe (a) şi talie înaltă (B). Celula este unitatea structurală. structură – camere. a) Enumeraţi patru organite citoplasmatice comune celulei animale şi celei vegetale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 057 SUBIECTUL II A ( 30 puncte) 20 puncte 1. 3. rol. c) Alcătuiţi un text coerent.prezentarea principalului organ care asigură circulaţia sângelui prin vasele mamiferelor: nume. 4. b) Precizaţi câte o caracteristică structurală a grupelor menţionate. .Ministerul Educaţiei. la plante. . 2. valvule – denumire.menţionarea rolului circulaţiei în lumea vie. cu unul cu flori roşii (A) şi talie mică (b). La om. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. ambele dublu homozigote. .caracterizarea elementelor figurate: nume.

. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. pe foaia de examen... drojdiile transformă: a) acidul lactic b) alcoolul etilic c) glucoza d) iaurtul . Prin fermentaţie... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 058 SUBIECTUL I A (30 puncte) 4 puncte Scrieţi. A 1... Cloroplastele: a) au un înveliş membranar simplu b) participă la transportul substanţelor în celulă c) prezintă stromă şi grane d) sunt organite comune celulei vegetale şi animale 4.Varianta 58 Ministerul Educaţiei. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal.. pe foaia de examen. Se acordă 10 puncte din oficiu. care asigură sensul unic al circulaţiei sângelui în inimă şi valvulele . Gonada feminină este reprezentată de: a) ovar b) ovul c) uter d) vagin 3... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. litera corespunzătoare răspunsului corect.... Scrieţi.. În interiorul inimii se găsesc valvulele . moluşte 3... care nu permit întoarcerea sângelui din artere în inimă. artropode a) homar b) lipitoare c) tenie d) sepie B C 10 puncte Scrieţi.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii... pe foaia de examen. iar coloana A încrengăturile cărora le aparţin aceşti reprezentanţi ... Ribozomii: a) au rol în sinteza glucidelor b) sunt alcătuiţi din ADN şi proteine c) prezintă două membrane d) pot fi ataşaţi de nucleu 2. Este corectă o singură variantă de răspuns. viermi inelaţi 2. 1.. astfel încât aceasta să fie corectă...

format din două propoziţii/ o frază. 2. oxigen. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mitocondrii. 1. a) Definiţi mutaţia. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. scrieţi pe foaia de examen. b) numărul de cromatide prezente în celula-ou. de către un spermatozoid cu acelaşi număr de cromozomi. a) Enumeraţi trei roluri ale membranei celulare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 058 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema: „Digestia chimică a lipidelor la mamifere”. în exces. c) numărul de celule rezultate după trei diviziuni mitotice succesive ale celulei-ou. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Celula este unitatea structurală şi funcţională a vieţii. B 10 puncte În urma fecundaţiei unui ovul cu n = 31 cromozomi. 6. substanţe organice. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL II A Varianta 058 ( 30 puncte) 20 puncte 1. Encefalul este localizat în canalul vertebral. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Mutaţiile sunt sursa primară a variabilităţii organismelor. litera A. cu atenţie.prezentare a două consecinţe posibile. denumirea glandelor care produc aceste secreţii digestive.denumirea nutrimentelor rezultate în urma digestiei chimice a lipidelor. Au rol în coagularea sângelui: a) hematiile b) leucocitele c) limfocitele d) trombocitele D 10 puncte Citiţi. Pancreasul este o componentă a tubului digestiv. Ministerul Educaţiei. a alimentelor bogate în lipide. . Stabiliţi următoarele: a) numărul de cromozomi ai celulei-ou şi numărul de cromatide din spermatozoidul care a participat la fecundaţie. 5. . c) Explicaţi care vor fi consecinţele distrugerii fusului de diviziune. după următorul plan: . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. scrieţi pe foaia de examen. .Ministerul Educaţiei. rezultă celula-ou. b) Stabiliţi o asemănare şi o deosebire între mutaţiile naturale (spontane) şi cele artificiale. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Rădăcina este organ vegetativ al spermatofitelor. ca urmare a consumului. cloroplaste. fiind situată sub sclerotică. Coroida intră în alcătuirea globului ocular. precizarea a trei exemple de enzime care acţionează asupra lipidelor. b) Precizaţi trei localizări ale acizilor nucleici în celula vegetală. . menţionarea locului de absorbţie a acestor nutrimente. Heterozomii sexului homogametic sunt XX. care suferă mitoze succesive. c) Alcătuiţi un text coerent. afirmaţiile următoare. Diviziunea meiotică se desfăşoară în două etape.denumirea segmentelor tubului digestiv în care se realizează digestia chimică a lipidelor. 4. 2. Ministerul Educaţiei.definiţia digestiei. 3. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată.precizare a trei secreţii digestive care intervin în digestia chimică a lipidelor. în profaza primei diviziuni mitotice.

astfel încât aceasta să fie corectă.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. litera corespunzătoare răspunsului corect.. pe foaia de examen.Varianta 59 Ministerul Educaţiei. Este un constituent specific celulei vegetale: a) lizozomul b) peretele celular c) reticulul endoplasmic d) ribozomul 2. Varianta 059 SUBIECTUL I A (30 puncte) 4 puncte Scrieţi. Fiecare din celulele-fiice.... Se acordă 10 puncte din oficiu. pe foaia de examen. Gregor Mendel: a) a demonstrat segregarea dependentă a perechilor de caractere b) a enunţat legea codominanţei. Pielea amfibienilor este umedă. are: a) 2n = 14 cromozomi b) 2n = 28 cromozomi c) n = 14 cromozomi d) n = 28 cromozomi 3. 1.. Cristele intră în alcătuirea: a) cloroplastelor b) mitocondriilor c) nucleului d) vacuolelor 4. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B... pneumonie 3. A 1.. astm bronşic 2.. T... iar coloana B cauze care produc aceste boli..C B a) bacilul Koch b) stafilococ c) sinuzită d) spasmul bronhiilor B 10 puncte Scrieţi.... rezultate din diviziunea meiotică a unei celule-mamă cu 2n = 28 cromozomi.B. Scrieţi. pentru că este adaptată funcţiei de respiraţie.. şi .. 6 puncte Coloana A cuprinde exemple de boli ale sistemului respirator la om. . pe foaia de examen.. în cazul grupelor de sânge c) a experimentat hibridarea pe plante autogame d) a realizat experienţe de hibridare la şoareci C . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. Este corectă o singură variantă de răspuns..

fruct. Hemoglobina: a) conţine magneziu b) este o proteină c) se găseşte în trombocite d) este o componentă a bilei D 10 puncte Citiţi. 1. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. . format din două propoziţii/ o frază. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 100 ml sânge. sângele reprezintă 8% din greutatea corpului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. ( 30 puncte) 20 puncte Nucleul este o structură a celulei animale. La femelele mamiferelor. prin hemoragie. a) Enumeraţi regnurile ai căror reprezentanţi au celule cu nucleu. după următorul plan: . Ministerul Educaţiei. 4. . c) Realizaţi o comparaţie între modificările pe care le suportă două componente ale nucleului în timpul profazei şi al telofazei. . Mutaţiile genice determină modificarea numărului de cromozomi. trahei. 2. 2. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Receptorii auditivi sunt situaţi în melcul membranos. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: angiosperme. a) Prezentaţi două roluri ale nucleului. .prezentarea mecanismului stimulării receptorilor auditivi şi vestibulari. la alegere. iar elementele figurate reprezintă 45% din volumul de sânge. heterozomii sunt reprezentaţi de doi cromozomi X. cu atenţie. scrieţi pe foaia de examen. după ce a pierdut. b) Încadraţi un organism în două categorii sistematice. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 059 SUBIECTUL II A 1.localizarea receptorilor vizuali. B 10 puncte La om. 5. scrieţi pe foaia de examen. afirmaţiile următoare. c) Alcătuiţi un text coerent.numirea tipurilor de receptori vizuali şi precizarea rolului lor. auditivi şi vestibulari. litera A. 3.precizarea rolului organelor de simţ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 059 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema: „Sensibilitatea la mamifere”. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei. Scleroza în plăci este o boală a scleroticii. precizarea motivului pentru care o infecţie la nivelul faringelui poate determina o infecţie la nivelul urechii. sămânţă. Stabiliţi următoarele: a) cantitatea de sânge a unei persoane de 90 kg.explicarea corelaţiei dintre organele de simţ şi sistemul nervos. Organismele vii sunt grupate în cinci regnuri. c) cantitatea de plasmă rămasă în sângele acestei persoane. Corneea este un mediu transparent al globului ocular. b) cantitatea de apă din sângele aceleiaşi persoane. Ministerul Educaţiei.Ministerul Educaţiei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. b) Precizaţi numărul total de cromozomi din cele două celule-fiice rezultate din mitoza unei celule-mamă ce conţine 2n = 48 de cromozomi. 6. Ribozomii sunt formaţi din ARN şi proteine.

iar coloana A grupele taxonomice cărora le aparţin aceşti reprezentanţi .. A B 1.. pe foaia de examen.. Se acordă 10 puncte din oficiu. Scrieţi. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe foaia de examen...... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare... 1..... Respiraţia aerobă: a) are loc în prezenţa oxigenului b) duce la sinteza de substanţe organice c) necesită prezenţa luminii d) se mai numeşte fermentaţie B .. sângelui. arahnide a) crab 2. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. şi au rol în .. pe foaia de examen. Nutrimente care rezultă din digestia chimică a lipidelor sunt: a) acizii graşi b) aminoacizii c) glucoza d) peptidele 2.. Trombocitele sunt cele mai mici .. Este corectă o singură variantă de răspuns. Varianta 060 SUBIECTUL I A (30 puncte) 4 puncte Scrieţi.Varianta 60 Ministerul Educaţiei. astfel încât aceasta să fie corectă... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Bacilul fânului face parte din regnul: a) Fungi b) Monera c) Protista d) Plantae 3.. 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal. Au rol în producerea energiei celulare: a) dictiozomii b) lizozomii c) mitocondriile d) ribozomii 4. crustacee b) lăcustă 3. litera corespunzătoare răspunsului corect. insecte c) păianjen d) sepie C 10 puncte Scrieţi.

Se deplasează prin fugă: a) brotăcelul b) leneşul c) pitonul d) struţul D 10 puncte Citiţi. Daltonismul şi hemofilia sunt maladii ereditare. diviziunea mitotică a unei celule somatice cu 2n = 14 cromozomi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. se formează 128 de celule şi timpul necesar pentru formarea acestora. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. litera A.Ministerul Educaţiei. Ministerul Educaţiei. 6. Vacuolele sunt delimitate de o membrană dublă. format din două propoziţii/ o frază.precizarea a două consecinţe asupra sistemului nervos la om. la femei şi la bărbaţi. a) Precizaţi cauza care determină apariţia celor două maladii ereditare. provocate de consumul de tutun. a acestor maladii ereditare. . dintr-o celulă-mamă 2n. Stabiliţi următoarele: a) timpul necesar desfăşurării tuturor metafazelor din cadrul diviziunilor mitotice succesive prin care. fără a ţine cont de interfază. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. c) Alcătuiţi un text coerent. celulele gliale – două roluri. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 060 SUBIECTUL II A 1. b) Precizaţi o asemănare şi o deosebire între celula procariotă şi cea animală.precizarea celor două tipuri de ţesuturi vegetale. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 1.menţionarea unei asemănări şi a unei deosebiri între celula vegetală şi cea animală. afirmaţiile următoare. 2. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: hemofilie. .menţionarea celor patru tipuri fundamentale de ţesuturi animale. hemoragii. durează 60 de minute.descrierea unor structuri nervoase: neuronul – numele celor două componente şi câte un rol al lor. Liliacul face parte din grupa mamiferelor placentare. . după următorul plan: . pornind de la celula-ou. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. factor de coagulare. 5. scrieţi pe foaia de examen. . se obţin 16 celule. mecanismul transmiterii impulsului nervos la nivelul ei. Leucocitele sunt elemente figurate cu rol imunitar. 4. clasificate după gradul de diferenţiere a celulelor şi a câte unei caracteristici a fiecărui tip de ţesut. 3. B 10 puncte La grâu. Sucul gastric conţine enzime pentru hidroliza lipidelor. 2. . 4 minute anafaza şi 18 minute telofaza. Fusul de diviziune se dezorganizează în profază. ştiind că interfaza durează 250 de minute şi considerând că celula iniţială a ieşit din interfază. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. b) numărul de diviziuni mitotice prin care. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 060 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema: „Ţesuturile”. cu atenţie. sinapsa – definiţie. Intestinul subţire este scurt la carnivore. scrieţi pe foaia de examen. ( 30 puncte) 20 puncte Celula reprezintă unitatea structurală şi funcţională a lumii vii. c) timpul necesar desfăşurării a cinci diviziuni mitotice. c) Daţi un exemplu de celulă în care predomină unul din cele două tipuri de reticul endoplasmic şi argumentaţi alegerea făcută. Ministerul Educaţiei. a) Enumeraţi două organite citoplasmatice situate în apropierea nucleului.definiţia ţesuturilor. din care: 8 minute metafaza. b) Explicaţi incidenţa diferită. .

noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. litera corespunzătoare răspunsului corect. genitală şi urinară.. Cloroplastele prezintă: a) carioplasmă la interior b) criste cu enzime c) grane d) o membrană simplă 3. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. B 6 puncte Coloana B cuprinde componenete ale globului ocular la mamifere. . mediu transparent 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Reflexele medulare somatice. Artera pulmonară porneşte din: a) atriul drept b) atriul stâng c) ventriculul drept d) ventriculul stâng 4.... structură bogat vascularizată B a) cornee b) coroidă c) retină d) sclerotică C 10 puncte Scrieţi.. Sindromul Turner: a) afectează în mod egal ambele sexe b) este o maladie autozomală c) reprezintă o trisomie d) se caracterizează prin prezenţa a 45 de cromozomi 2.. pe foaia de examen... Se acordă 10 puncte din oficiu. pot fi: . Este corectă o singură variantă de răspuns.. astfel încât aceasta să fie corectă. Scrieţi.. Varianta 061 SUBIECTUL I A (30 puncte) 4 puncte Scrieţi. pe foaia de examen. întâlnită la masculii mamiferelor: a) prostata b) ureterul c) uretra d) vezica urinară ... şi ...Varianta 61 Ministerul Educaţiei. Este o cale comună.. A 1... după numărul de neuroni ai arcului reflex. iar coloana A caracteristici ale acestora. sediul receptorilor vizuali 3.. 1.... pe foaia de examen.

enumerarea elementelor componente ale florii. 6. Monoplegia reprezintă paralizia tuturor membrelor. . c) Realizaţi o schemă care demonstrează că sex ratio este de 1:1. b) genotipul şi fenotipul plantelor din F1. b) Comparaţi structura cromozomilor din anafaza I şi anafaza II (o deosebire). Varianta 061 ( 30 puncte) 20 puncte Sexul descendenţilor poate fi deteminat de cromozomi. Ministerul Educaţiei. centromer. stabiliţi următoarele: a) genotipul plantelor cu fructe nepubescente şi cu pulpa galbenă. cu atenţie. litera A. la ambele sexe. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 061 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema: „Reproducerea la plante”. scrieţi pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL II A 1. . 4.fiice. în F2. b) Scrieţi formulele heterozomilor prezenţi în celulele somatice ale porumbeilor. Reproducerea asexuată la plante se poate realiza prin tuberculi.prezentarea dublei fecundaţii. fus de diviziune. 3. 1. Ştiind că aceste caractere se transmit mendelian.precizarea celor două tipuri fundamentale de reproducere la plante şi a două deosebiri dintre acestea. după următorul plan: . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. a unor caractere corespunzătoare speciei c) proprietatea indivizilor din aceeaşi specie de a se deosebi între ei d) transmiterea caracterelor de la descendenţi la ascendenţi D 10 puncte Citiţi. format din două propoziţii/ o frază. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. afirmaţiile următoare. cu precizarea a câte unei caracteristici pentru fiecare element. a) Enumeraţi etapele ciclului celular. . Ciclul celular este o succesiune de procese care se finalizează cu obţinerea a două sau a patru celule. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: condensare. 5. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. sămânţă şi două componente ale gineceului. c) Alcătuiţi un text coerent. profază. 2. centrozomul conţine doi centrioli. Prin ereditate se înţelege: a) apariţia unor caractere diferite la descendenţii unei familii b) moştenirea.definiţia florii. de către descendenţi. c) raportul de segregare după fenotip. a) Numiţi cromozomii implicaţi în determinarea sexului. Receptorii gustativi sunt mecanoreceptori. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. B 10 puncte Se încrucişează două soiuri de piersici: unul cu fructe pubescente şi cu pulpa albă (GGYY). Ulcerul gastro-duodenal poate fi provocat de bacteria Helycobacter pylori. În anafaza I cromozomii sunt bicromatidici.Ministerul Educaţiei. în cazul determinismului cromozomal al sexelor la tipul Drosophila. 2. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Când celula nu este în diviziune.realizarea corelaţiei între fruct. Ministerul Educaţiei. cu unul cu fructe nepubescente şi cu pulpa galbenă. scrieţi pe foaia de examen.

. Scrieţi. Este corectă o singură variantă de răspuns. este lipsit de membrană a) cloroplast 2.... suplimentare.. Prin meioză se divid unele celule din: a) ovar b) ovul c) uter d) vagin . Reptilele: a) au pielea umedă şi bogat vascularizată b) respiră branhial c) au fecundaţie externă d) sunt mai răspândite în zonele calde 3.. Polidactilia este o boală ereditară provocată de mutaţia unei gene din cromozomii numiţi .. şi se manifestă prin prezenţa unor .. Prin fermentaţie. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. Se acordă 10 puncte din oficiu. conţine enzime digestive b) dictiozom 3.. litera corespunzătoare răspunsului corect. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organite... astfel încât aceasta să fie corectă. Este un mamifer piniped: a) morsa b) balena c) delfinul d) caşalotul 4. pe foaia de examen.Varianta 62 Ministerul Educaţiei.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. pe foaia de examen. iar coloana A caracteristici ale acestora.. 1... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. A B 1. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B... pe foaia de examen. drojdiile produc: a) acid acetic b) alcool etilic c) glucoză d) oxigen 2. Varianta 062 SUBIECTUL I A (30 puncte) 4 puncte Scrieţi.... are tilacoizi c) lizozom d) ribozom C 10 puncte Scrieţi.

Bila conţine săruri care participă la emulsionarea lipidelor. culoarea fructelor este dată de o pereche de gene (R – culoare roşie şi r . Celulele eucariote prezintă membrană celulară. precum şi a lichidelor care circulă prin aceste vase. c) Alcătuiţi un text coerent. scrieţi pe foaia de examen. scrieţi pe foaia de examen. a) Precizaţi două grupe sistematice de ciuperci. Ministerul Educaţiei. Plastidele sunt constituenţi specifici vegetali. 4. La monocotiledonate. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: perete celular. 5. sămânţa este nudă. c) procentul de plante cu fructe roşii în F1. chitină. corelarea activităţii sistemului circulator cu activitatea celorlalte sisteme care asigură realizarea funcţiei de nutriţie. Otoliţii se găsesc în melcul membranos. litera A. membrană celulară. 6. b) Precizaţi care sunt cele două componente de bază ale membranei celulare şi enumeraţi două roluri ale acestui înveliş celular. cu atenţie. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Se încrucişează un individ homozigot dominant pentru culoarea fructelor şi homozigot recesiv pentru înălţimea plantei cu un individ homozigot recesiv pentru culoarea fructelor şi homozigot dominant pentru înălţimea plantei. Stabiliţi următoarele: a) genotipul celor doi indivizi. afirmaţiile următoare. celuloză. 1.culoare galbenă). b) Denumiţi două tipuri de nutriţie caracteristice ciupercilor. c) Stabiliţi patru asemănări între cele două grupe sistematice de ciuperci. daţi un exemplu de reprezentant pentru fiecare grupă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 062 SUBIECTUL II A 1.plante pitice). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 062 SUBIECTUL IIII Alcătuiţi un eseu cu tema: „Circulaţia în lumea vie”. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. rol. Artera pulmonară porneşte din ventriculul drept. după următorul plan: - (30 puncte) menţionarea rolului circulaţiei în lumea vie. Crossing-over-ul se produce în profaza I. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. respectiv din corpul animalelor. iar înălţimea plantei de o altă pereche de gene (I – plante înalte şi i . prezentarea forţelor care determină ascensiunea apei în corpul plantei: numele forţelor şi mecanismul de acţiune a acestor forţe. procentul de plante cu tulpină pitică din F1. caracterizarea elementelor figurate ale sângelui: nume. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. a) Denumiţi modelul de organizare a membranei celulare. 2. B 10 puncte La măr. precizarea rolului inimii. format din două propoziţii / o frază. Are corpul acoperit cu un exoschelet chitinos: a) crapul b) midia c) lăcusta d) şopârla D 10 puncte Citiţi. Ministerul Educaţiei. 3. denumirea vaselor din corpul plantelor. 2.Ministerul Educaţiei. b) genotipul indivizilor din F1. (30 puncte) 20 puncte Ciupercile formează un grup de organisme foarte heterogen.

. Se acordă 10 puncte din oficiu.. caracterul recesiv c) pot avea genotipurile AA. în genotip. Virusurile: a) sunt organisme unicelulare b) conţin ADN şi ARN c) produc boli numite micoze d) sunt incapabile de autoreproducere 3.. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. substituţie c) eliminare d) înlocuire C 10 puncte Scrieţi. litera corespunzătoare răspunsului corect... pe foaia de examen. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. Este o plantă dicotiledonată: a) floarea-soarelui b) grâul c) laleaua d) narcisa 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore... acesta fiind mai dezvoltat în celulele cu rol . Este corectă o singură variantă de răspuns... Aa şi aa d) sunt homozigoţi 4. astfel încât aceasta să fie corectă. Hibrizii care rezultă din încrucişarea AA x aa: a) manifestă. caracterul dominant b) manifestă.. pe foaia de examen. în fenotip. deleţie a) adăugare 2.. Totalitatea dictiozomilor se numeşte . pe foaia de examen... . 1. Celulele cu conuri: a) se întâlnesc în papilele gustative b) sunt receptori ai sensibilităţii olfactive c) reprezintă receptori ai vederii diurne d) transformă impulsul nervos în energie luminoasă B .. Scrieţi. A B 1.. Varianta 063 SUBIECTUL I A (30 puncte) 4 puncte Scrieţi.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. adiţie b) dublare 3. 6 puncte Coloana A cuprinde cauze ale mutaţiilor genice...... iar coloana B modificările apărute la nivelul bazelor azotate..Varianta 63 Ministerul Educaţiei.

4. . 2. scrieţi pe foaia de examen. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. . în următoarea ordine: talie. în ordine evolutivă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 063 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema: „Locomoţia la mamifere”. Celulele somatice sunt diploide şi se divid prin mitoză.Ministerul Educaţiei. Ministerul Educaţiei.clasificarea mamiferelor terestre. cu precizarea a câte două exemple de mamifere pentru fiecare categorie numită. în funcţie de modul în care calcă.enumerarea a patru muşchi ai membrelor mamiferelor. 6. b) Precizaţi tipurile de fecundaţie întâlnite la vertebrate. ( 30 puncte) 20 puncte Mutaţiile sunt o sursă de variabilitate genetică. cu atenţie. culoarea bobului şi forma bobului. Fotosinteza: a) are loc la nivelul leucoplastelor b) duce la sinteza de substanţe anorganice c) este o modalitate de nutriţie heterotrofă d) este un tip de nutriţie autotrofă D 10 puncte Citiţi. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. format din două propoziţii/ o frază. a) Enumeraţi. afirmaţiile următoare. iar talia joasă. c) Precizaţi numele a două tipuri de aneuploidii şi formulele lor cromozomale. diafragma se contractă. care se deosebesc prin trei perechi de caractere. c) trei genotipuri posibile ale indivizilor din F1.precizarea sistemelor care asigură locomoţia şi a modului în care participă fiecare sistem la realizarea acestei funcţii. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: reptile.enumerarea oaselor membrelor superioare propriu-zise. 2. patru clase de vertebrate. Plămânii sunt acoperiţi de două pleure. 5. a) Definiţi mutaţia. Insectele au opt perechi de picioare. cu prezentarea particularităţilor acestora la liliac. Vertebratele sunt animale care populează toate mediile de viaţă. b) Enumeraţi trei modificări care pot apărea în structura cromozomilor. 3. culoarea galbenă şi aspectul neted al bobului sunt caractere dominante. culoarea verde şi aspectul zbârcit sunt caractere recesive. năpârlire. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.explicarea corelaţiei dintre nivelul de dezvoltare a unor centrii nervoşi şi anumite grupe musculare. tegument. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. ca urmare a acţiunii unor factori mutageni. litera A. În inspiraţie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 063 SUBIECTUL II A 1. . 1. Glandele salivare sunt componente ale tubului digestiv. după următorul plan: . c) Alcătuiţi un text coerent. stabiliţi următoarele: a) fenotipul organismului parental aaBbcc. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. scrieţi pe foaia de examen. adaptare. Ministerul Educaţiei. b) tipurile de gameţi produşi de organismul parental AabbCc. . Ştiind că talia înaltă. Respiraţia aerobă are loc la nivelul mitocondriilor. B 10 puncte Se încrucişează două soiuri de mazăre: AabbCc x aaBbcc.

astfel încât aceasta să fie corectă.. Organitele celulare cu membrană dublă sunt: a) lizozomii b) plastidele c) ribozomii d) vacuolele 2.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii..... 1. Caracteristică a celulelor ţesuturilor embrionare vegetale este: a) prezenţa a numeroase cloroplaste b) capacitatea de a produce nectar c) capacitatea de a se divide rapid d) prezenţa unor pereţi celulari îngroşaţi 4. şi .. simbiontă a) cuscută 2. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organisme.. pe foaia de examen... În celulă. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. pe foaia de examen.Varianta 64 Ministerul Educaţiei. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. saprofită c) mucegai alb d) păpădie C 10 puncte Scrieţi.. . Scrieţi. parazită b) lichen 3... iar coloana A tipurile de nutriţie specifice acestora. există două tipuri de reticul endoplasmatic: ... Este corectă o singură variantă de răspuns.. Varianta 064 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.... litera corespunzătoare răspunsului corect. Afecţiunea provocată organismului uman de un virus este: a) tetanosul b) SIDA c) sifilisul d) tuberculoza 3.. A B 1. În respiraţia aerobă are loc: a) oxidarea parţială a substanţelor organice b) obţinerea unor produşi intermediari c) sinteza de substanţe organice d) stocarea energiei sub formă de ATP . Se acordă 10 puncte din oficiu. pe foaia de examen..

cu atenţie. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. O plantă se poate înmulţi sexuat prin fragmente de organe. Organul sistemului excretor în care se formează urina este: a) rinichiul b) ureterul c) vezica urinară d) uretra D 10 puncte Citiţi.mamă din punct de vedere al numărului de cromozomi. stabilind o asemănare şi o deosebire între cele două tipuri de diviziuni celulare. 4. c) grupele de sânge cărora pot aparţine copiii acestui cuplu. 6. . ca urmare a unei poliploidii. Un organism poate avea 2n -1 cromozomi. .Ministerul Educaţiei. 2.enumerarea organelor tubului digestiv la mamifere. a fost necesară clasificarea lor. . litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă.explicarea relaţiei existente între digestie şi circulaţie în realizarea funcţiilor de nutriţie ale unui organism animal. precum şi a produsului final de digestie proteică. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: monocotiledonate.precizarea sucurilor digestive implicate în digestia proteinelor şi a câte unei enzime proteolitice pe care o conţine fiecare dintre aceste sucuri. b) Precizaţi numele şi structura organitului care formează fusul de diviziune. format din două propoziţii/ o frază. b) genotipurile femeii şi bărbatului din cuplu. Varianta 064 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. c) Alcătuiţi un text coerent. angiosperme. femeia are grupa de sânge A (II).fiice identice cu celula . în timp ce părinţii bărbatului au. c) Comparaţi mitoza şi meioza. Artera aortă transportă sânge cu oxigen. ambii.precizarea unui tip de ţesut epitelial şi a tipului de ţesut muscular care intră în structura stomacului precum şi a rolului unuia dintre cele două ţesuturi. Stabiliţi următoarele: a) denumirea fenomenului de interacţiune genică care stă la baza apariţiei grupei de sânge AB (IV) şi semnificaţia sa. B 10 puncte Într-un cuplu. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. a) Enumeraţi două categorii sistematice (taxoni) cunoscute. a) Enumeraţi două organite comune celulei vegetale şi celulei animale. scrieţi pe foaia de examen. 20 puncte Celula reprezintă unitatea de structură şi de funcţie a lumii vii. grupa AB (IV). afirmaţiile următoare. iar bărbatul are grupa de sânge B (III).definirea celor două tipuri fundamentale de nutriţie din lumea vie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 2. b) Explicaţi denumirea clasei amfibienilor. Epilepsia se manifestă prin convulsii şi pierderea cunoştinţei. Tatăl femeii are grupa O (I). scrieţi pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 064 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Nutriţia în lumea vie” după următorul plan: . corelat cu mediul lor de viaţă şi cu tipurile de respiraţie caracteristice. Urechea internă reprezintă sediul receptorilor vestibulari. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. grâu. În urma unei diviziuni mitotice rezultă două celule . . 3. Ministerul Educaţiei. sămânţă. Ministerul Educaţiei. Pentru a inventaria organismele vii de pe Terra. 5. 1.

. astfel încât aceasta să fie corectă. lizozomi c) fotosinteză d) respiraţie celulară C 10 puncte Scrieţi... mitocondrii a) depozitează substanţe de rezervă 2.. B 6 puncte Coloana B cuprinde funcţii ale organitelor celulare. pe foaia de examen.. Se acordă 10 puncte din oficiu.. O venă este definită ca fiind un vas care conţine sânge: a) cu dioxid de carbon b) cu oxigen c) care circulă spre inimă d) care pleacă de la inimă . Vasele lemnoase ale plantelor: a) aparţin ţesuturilor de apărare b) conduc apă cu substanţe minerale c) sunt reprezentate de tuburile ciuruite d) lipsesc din organele gimnospermelor 3. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. A B 1. şi ... leucoplaste b) digestie intracelulară 3.Varianta 65 Ministerul Educaţiei. Este corectă o singură variantă de răspuns... 1. .. Varianta 065 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare..... iar coloana A exemple de organite celulare. Digestia chimică a proteinelor începe în: a) cavitatea bucală b) stomac c) intestinul subţire d) intestinul gros 4.. pe foaia de examen. Scrieţi.... Este o caracteristică a celulelor bacteriene.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe foaia de examen. litera corespunzătoare răspunsului corect. prezenţa: a) centrului celular b) mitocondriilor în citoplasmă c) aparatului Golgi lângă nucleu d) nucleoidului nedelimitat de membrană 2.. Funcţiile măduvei spinării sunt: .

stabilirea unei afecţiuni a sistemului respirator la om. . 5. b) tipurile de gameţi produse de organismul AaBB. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 2. c) genotipurile indivizilor din F1 şi fenotipul indivizilor dublu homozigoţi din această generaţie. cromozomul X. 10 puncte Se încrucişează două soiuri de cireş (AaBB x aaBb). Ministerul Educaţiei. deosebite după cantitatea de material genetic afectată. Florile mari şi fructele de culoare roşie sunt caractere dominante.enumerarea organelor sistemului respirator la mamifere. c) Alcătuiţi un text coerent.descrierea mecanismului ventilaţiei pulmonare la mamifere. care să cuprindă numărul de autozomi şi heterozomi. b) Stabiliţi o asemănare şi o deosebire între anafaza I a meiozei şi anafaza mitozei. scrieţi pe foaia de examen. Respiraţia desfăşurată la drojdia de bere. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. 6. respiraţia celulară şi circulaţie în realizarea funcţiilor de nutriţie. B Ministerul Educaţiei. 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 065 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Respiraţia în lumea vie”. . c) Explicaţi de ce în interfaza care precede meioza II nu este necesară dublarea cantităţii de ADN. afirmaţiile următoare. alături de interfază.Ministerul Educaţiei. Stabiliţi următoarele: a) fenotipul organismelor parentale. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată.explicarea relaţiei funcţionale dintre digestie. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. . Râmele aparţin încrengăturii Platelminţi. . format din două propoziţii/ o frază. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 3. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: daltonism. b) Daţi două exemple de maladii genetice umane determinate de aneuploidii heterozomale şi scrieţi în dreptul uneia dintre ele formula sa cromozomială. 2. Varianta 065 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. în absenţa oxigenului. Receptorii gustativi şi olfactivi sunt stimulaţi de excitanţi chimici. precizarea unei deosebiri între acestea. litera A. mutaţie. 20 puncte Diviziunea celulară face parte. Sindromul Down este cauzat de o aneuploidie. o cauză şi o manifestare a sa. din ciclul celular. a) Enumeraţi trei tipuri de mutaţii. genă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. scrieţi pe foaia de examen.denumirea tipurilor de respiraţie celulară. . Elementele sexuale bărbăteşti din structura florii de angiosperme sunt: a) carpelele b) petalele c) sepalele d) staminele D 10 puncte Citiţi. poartă numele de fermentaţie. Plantele pot elimina apă sub formă de vapori prin stomate. după următorul plan: . produsă de un virus. Gonoreea este o afecţiune a sistemului reproducător. cu atenţie. deosebite prin două perechi de caractere: dimensiunea florilor şi culoarea fructelor. Mutaţiile genetice se pot manifesta în populaţia umană sub forma unor maladii. iar florile mici şi culoarea galbenă a fructelor reprezintă caractere recesive. a) Enumeraţi trei aspecte ale importanţei mitozei.

B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. şi ... Leucocitele: a) au rol în imunitate b) sunt anucleate c) se mai numesc globule roşii d) realizează coagularea sângelui . 1. .... A B 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. moluşte a) păianjenul 2. Enzime hidrolitice se găsesc în: a) lizozomi b) mitocondrii c) dictiozomi d) cloroplaste 2. artropode c) trichina d) lipitoarea C 10 puncte Scrieţi.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.Varianta 66 Ministerul Educaţiei.. pe foaia de examen..... Se acordă 10 puncte din oficiu. Substanţa cenuşie a măduvei spinării: a) este formată din axoni b) realizează reflexul salivar c) conţine centrii nervoşi d) are rol de conducere 3... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B... iar coloana A grupele cărora le aparţin aceşti reprezentanţi. Ventilaţia pulmonară se realizează prin două mişcări respiratorii: .. litera corespunzătoare răspunsului corect.. pe foaia de examen. Varianta 066 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. viermi cilindrici b) scoica de lac 3. Este corectă o singură variantă de răspuns. Nutriţie autotrofă prin fotosinteză au: a) ciupercile b) algele unicelulare c) sporozoarele d) bacteriile parazite 4... astfel încât aceasta să fie corectă.

dar purtătoare a genei pentru daltonism. a câte unei caracteristici structurale a acestora şi a câte unui organ în structura căruia este întâlnit fiecare tip de fibră. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. scrieţi pe foaia de examen. Fotosinteza are loc în ţesutul palisadic. Gameţii sunt puri din punct de vedere genetic. c) Menţionaţi două adaptări ale funcţiei reproductive a reptilelor la mediul de viaţă terestru. La om. b) gameţii fiecărui părinte. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. b) Precizaţi două caracteristici ale tegumentului reptilelor. 20 puncte Reptilele sunt vertebrate adaptate mediului terestru. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. a) Precizaţi rolul mitocondriei în celulă. afirmaţiile următoare. 2.definiţia unui ţesut. Papilele gustative sunt grupate în muguri gustativi. Pancreasul exocrin secretă hormoni. Înmulţire prin stoloni se realizează la: a) ceapă b) cartof c) căpşun d) măr D 10 puncte Citiţi. c) Alcătuiţi un text coerent. scrieţi pe foaia de examen. 4. Stabiliţi următoarele: a) genotipul mamei. c) genotipurile descendenţilor masculini şi fenotipurile posibile ale descendenţilor de sex feminin ai acestui cuplu.Ministerul Educaţiei. Mitocondriile sunt organite specifice celulei eucariote. în acest caz. . metabolism. mitocondrii. 2. a) Enumeraţi patru grupe taxonomice cuprinse în clasa Reptile. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. B 10 puncte Într-un cuplu.argumentarea încadrării sângelui în categoria ţesuturilor conjunctive. nu are loc disjuncţia heterozomilor. 5. . 6. mama este sănătoasă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 066 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Ţesuturile animale” după următorul plan: . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.clasificarea ţesuturilor epiteliale.precizarea a două tipuri de fibre musculare. format din două propoziţii/ o frază. după rolurile deţinute în organism. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. . . stomacul este cel mai dilatat segment al tubului digestiv. Ministerul Educaţiei. litera A. cu atenţie. b) Enumeraţi cinci componente care intră în structura unei mitocondrii. 1. Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 066 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: hepatocit.descrierea structurii ţesutului osos compact şi precizarea a câte unui exemplu de localizare pentru fiecare tip de ţesut osos. În momentul producerii gameţilor tatălui. Ţesutul embrionar apical are rol în creşterea în lungime a plantelor. iar tatăl este sănătos. 3. .

..... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe foaia de examen. şi . B 6 puncte Coloana B cuprinde caracteristici structurale ale organitelor.. litera corespunzătoare răspunsului corect... Varianta 067 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Prelungirile neuronului se numesc .. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Scrieţi.. Un organism cu genotipul RrTt poate produce gameţi de tipul: a) R b) Rr c) T d) rT 3. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Pinguinul aparţine următoarei clase de vertebrate: a) amfibieni b) reptile c) păsări d) mamifere .... iar coloana A exemple de organite care prezintă aceste caracteristici. Anemia falciformă la om: a) conferă avantaje selective în zone cu babesioze b) determină forma discoidală a hematiilor c) apare din cauza unei mutaţii genice d) este letală când gena se află în stare heterozigotă 4.. ribozomi c) vezicule delimitate de membrană dublă d) vezicule membranare cu enzime digestive C 10 puncte Scrieţi... A B 1. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. dictiozomi a) cisterne aplatizate cu vezicule periferice 2. pe foaia de examen. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. astfel încât aceasta să fie corectă.Varianta 67 Ministerul Educaţiei... pe foaia de examen. Peretele celular la plante conţine: a) fosfolipide b) celuloză c) chitină d) colesterol 2.... lizozomi b) particule formate din proteine şi acid nucleic 3.. .

valvulele semilunare: explicarea rolului lor în circulaţia sângelui. Muşchii gambei la mamifere sunt alcătuiţi din fibre musculare netede. fenotip. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. c) Alcătuiţi un text coerent. 6. 2. În inspiraţie.inima: precizarea vaselor sangvine care comunică direct cu inima şi transportă sânge cu oxigen. scrieţi pe foaia de examen. cu atenţie. c) Justificaţi încadrarea crustaceelor şi a insectelor în încrengătura Artropode. 20 puncte Animalele sunt incluse în unul dintre cele cinci regnuri ale lumii vii.elemente figurate ale sângelui: denumirea şi precizarea rolurilor lor. respectiv de cromozomi din celula-mamă aflată în anafază. a compartimentelor inimii cu care comunică aceste vase şi a sensului de circulaţie a sângelui prin aceste vase. b) Stabiliţi două caracteristici morfologice comune organismelor din încrengătura Moluşte.Ministerul Educaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. . precum şi numărul total de cromozomi din aceste celule. 3. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. a unei cauze. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. . creşterea volumului cutiei toracice este urmată de scăderea presiunii aerului în plămâni. Ministerul Educaţiei. respectiv în alcătuirea peretelui unui vas de sânge şi stabilirea unei asemănări şi a unei deosebiri de structură între cele două tipuri de fibre. a) Definiţi noţiunile: genotip. prin prezentarea a două caractere morfologice comune celor două clase.fibre musculare: numirea tipurilor de fibre care intră în alcătuirea unui muşchi scheletic. O infecţie a faringelui se poate propaga spre urechea medie prin trompa lui Eustachio. Stabiliţi următoarele: a) numărul de cromatide. 10 puncte În urma diviziunii mitotice a unei celule-mamă cu 2n=10 cromozomi se obţin celule-fiice. afirmaţiile următoare. a unei manifestări şi a unei modalităţi de prevenire a acesteia. Faringele este organul comun sistemului digestiv şi sistemului respirator. litera A. Gregor Mendel a stabilit două legi ale geneticii. 4. . c) numele mutaţiei apărute în situaţia în care nu se produce disjuncţia într-una dintre perechile de cromozomi ale celulei-mamă. Următorul reflex somatic este monosinaptic: a) de flexie b) rotulian c) de micţiune d) vasoconstrictor D 10 puncte Citiţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 067 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. b) numărul de celule rezultate după trei diviziuni ale celulei-mamă. 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Gimnospermele reprezintă primele plante cu flori. galben. 2. . b) Explicaţi următorul enunţ: “Gameţii sunt puri din punct de vedere genetic”. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mazăre. monohibridare. Atriul drept al inimii la mamifere primeşte sânge cu oxigen. a) Enumeraţi două clase aparţinând încrengăturii Anelide. 5. . scrieţi pe foaia de examen. verde.o afecţiune a sistemului circulator la om – prezentarea denumirii. B Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 067 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Circulaţia la mamifere” după următorul plan: . format din două propoziţii / o frază.

Varianta 068 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Se acordă 10 puncte din oficiu..... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. A B 1. amfibieni a) prezintă păr 2.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Profaza mitozei se caracterizează prin: a) dezorganizarea membranei nucleare b) organizarea nucleolilor c) dezorganizarea fusului de diviziune d) organizarea plăcii ecuatoriale 2.. cele două tipuri de heterozomi sunt: . pe foaia de examen. o expiraţie normală presupune: a) contracţia diafragmei şi a muşchilor intercostali b) creşterea presiunii intrapulmonare c) mărirea volumului cutiei toracice d) pătrunderea aerului cu dioxid de carbon în plămâni 4. subţire. fulgi 3. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. pe foaia de examen.. Valvulele semilunare sunt situate la baza: a) arterelor coronare b) arterei pulmonare c) venelor cave d) venelor pulmonare . Este corectă o singură variantă de răspuns.Varianta 68 Ministerul Educaţiei. Scrieţi. La mamifere. La mamifere. ... şi . astfel încât aceasta să fie corectă... reptile b) este acoperit de puf... Androceul reprezintă totalitatea: a) carpelelor b) petalelor c) sepalelor d) staminelor 3. pene.. litera corespunzătoare răspunsului corect. 1. B 6 puncte Coloana B cuprinde caracteristici ale tegumentului diferitelor clase de vertebrate.. pe foaia de examen... mamifere c) prezintă solzi cornoşi sau plăci osoase d) este umed.... bogat vascularizat C 10 puncte Scrieţi. iar coloana A clase de vertebrate care prezintă aceste caracteristici...

dar vedem cu creierul” . în situaţia în care un individ priveşte un obiect situat la un metru distanţă de el. a) Numiţi cele două componente care intră în structura unui virus.precizarea învelişurilor globului ocular şi a rolului fiecărui înveliş. b) genotipurile posibile ale fraţilor şi surorilor băiatului. c) fenotipurile posibile ale fraţilor şi surorilor băiatului. . c) Alcătuiţi un text coerent. format din două propoziţii/ o frază. .Ministerul Educaţiei. vaporii de apă se elimină prin stomate. cu atenţie. Este chiropter: a) elefantul b) liliacul c) morsa d) pinguinul D 10 puncte Citiţi. Celula este unitatea structurală şi funcţională a lumii vii. 1.explicarea modificărilor care se produc în globul ocular.enumerarea componentelor sistemului optic al globului ocular şi menţionarea rolului său. Soţia sa nu are daltonism.denumirea celulelor receptoare vizuale. Un organism homozigot pentru un caracter are factorii ereditari identici în perechea respectivă. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Cuplul are un băiat care prezintă hemofilie. În procesul transpiraţiei plantelor. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. c) Prezentaţi două argumente în favoarea considerării virusurilor ca fiind particule nevii. 4. iar tatăl ei este sănătos. . afirmaţiile următoare. a) Definiţi ţesutul. scrieţi pe foaia de examen. . proteine. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 068 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Organul de simţ vizual” după următorul plan: . 6. 2. Maladia „cri-du-chat” este cauzată de o aberaţie numerică heterozomală. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 3. Ţesutul osos este o categorie de ţesut conjunctiv. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. scrieţi pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Receptorii gustativi sunt celulele senzoriale din structura mugurelui gustativ. 2. litera A.explicarea. 20 puncte Virusurile sunt particule infecţioase situate la limita dintre materia vie şi cea nevie. Ministerul Educaţiei. fără a avea şi daltonism. din punct de vedere fiziologic. b) Precizaţi două viroze la om. a expresiei: “Privim cu ochii. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: fosfolipide. B Ministerul Educaţiei. printre care se află fosfolipide. Modelul mozaicului fluid membranar este reprezentat de un dublu strat de proteine. Varianta 068 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. bistrat. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Stabiliţi următoarele: a) genotipul mamei şi genotipul tatălui băiatului. b) Evidenţiaţi o asemănare şi o deosebire între celula vegetală şi cea animală. 10 puncte Un bărbat cu daltonism se căsătoreşte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. mozaic fluid.

În celula vegetală.. Scrieţi. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Nutrimentele rezultate din digestia amidonului sunt: a) acizi graşi b) aminoacizi c) monozaharide d) peptide 4... Varianta 069 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. râma c) moluşte d) artropode 10 puncte Scrieţi... langusta a) anelide 2.Varianta 69 Ministerul Educaţiei. Fotoreceptorii din retină sunt reprezentaţi de celule cu .. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. litera corespunzătoare răspunsului corect.... Este corectă o singură variantă de răspuns. La mamifere. laringele este un component al sistemului: a) circulator b) digestiv c) excretor d) respirator C ... rol în depozitarea amidonului au: a) mitocondriile b) dictiozomii c) lizozomii d) leucoplastele 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. iar coloana A reprezentanţi ai acestor încrengături.. pe foaia de examen... Se acordă 10 puncte din oficiu. pe foaia de examen. astfel încât aceasta să fie corectă. Metafaza meiozei se caracterizează prin: a) formarea tetradelor b) dezorganizarea nucleului c) realizarea crossing-over-ului d) formarea plăcii ecuatoriale 3. şi de celule cu . A B 1.. pe foaia de examen... asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B... 1. ... B 6 puncte Coloana B cuprinde încrengături ale regnului animal.. caracatiţa b) nematelminţi 3.

afirmaţiile următoare. fiind heterozigot pentru acest caracter şi având grupa de sânge B (III). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 069 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Organe de simţ ale mamiferelor” după următorul plan: . Spermatozoizii se formează în canalul epididimar al testiculelor. 2. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. a) Numiţi clasa de vertebrate în care este încadrat şalăul. cu atenţie.numirea a două tipuri de sensibilităţi deservite de piele.precizarea unei posibile cauze a surdităţii şi motivul pentru care această cauză determină apariţia surdităţii. celulă vegetală. celulă animală.compararea receptorilor gustativi şi a celor olfactivi prin stabilirea unei asemănări şi a unei deosebiri între ei. ale femeii şi bărbatului. 6. tipul de nutriţie şi tipul de respiraţie al şalăului. 1. 20 puncte 2. Ministerul Educaţiei. scrieţi pe foaia de examen. pentru ambele caractere. Ministerul Educaţiei.descrierea succesiunii de fenomene fizice prin care unda sonoră ajunge să stimuleze receptorii auditivi din melcul membranos. .caracter recesiv) şi grupa sanguină A (II). . Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Broaştele ţestoase sunt reprezentanţi ai clasei Reptile. . c) Explicaţi de ce fecundaţia externă este posibilă numai în mediul acvatic.localizările receptorilor vestibulari în urechea internă. Albinismul este determinat de o mutaţie genică autozomală recesivă. a) Precizaţi numele şi natura chimică a celor două învelişuri ale celulei vegetale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. atât femeia. 5. schimbul de gaze respiratorii şi nutrimente dintre sânge şi celule se realizează prin intermediul lichidului interstiţial. cât şi bărbatul din acest cuplu au unul dintre părinţi cu grupa O (I). Varianta 069 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Un organism cu fenotipul AABB formează gameţi de tipul AA şi BB. care formează aripa. format din două propoziţii/ o frază. litera A. mama are ochii albaştri (”a” . 3. Membrele anterioare ale liliacului au falange lungi şi subţiri pentru susţinerea pliului tegumentar.Ministerul Educaţiei. Este cetaceu: a) caşalotul b) foca c) crabul d) păstrăvul D 10 puncte Citiţi. Cei doi copii au ochi albaştri. La nivelul capilarelor. c) Alcătuiţi un text coerent. b) Menţionaţi două asemănări şi o deosebire între plastide şi mitocondrii. . în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: vacuole. c) grupele de sânge pe care le pot avea copiii acestui cuplu. Şalăul este un reprezentant al vertebratelor. stabiliţi următoarele: a) genotipul. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. scrieţi pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. Tatăl are ochii căprui (A). B 10 puncte Într-o familie. . În celula eucariotă se află mai multe tipuri de organite. b) Precizaţi modul de locomoţie. b) tipurile de gameţi produşi de bărbat. Ştiind că. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă.

asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. foaia de examen. ... litera corespunzătoare răspunsului corect. şi .. formarea bolului alimentar a) intestin gros 2. Se acordă 10 puncte din oficiu.. . formarea materiilor fecale c) stomac d) cavitate bucală C 10 puncte Scrieţi. astfel încât aceasta să fie corectă. iar coloana A funcţii ale acestor organe... Fiecare celulă rezultată din mitoza unei celule mamă cu 2n = 46 de cromozomi.... La mamifere... Varianta 070 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. Prin a) b) c) d) arterele pulmonare. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. Este corectă o singură variantă de răspuns. pe foaia de examen.. Scrieţi pe... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. 1. Grana este o structură caracteristică: a) cloroplastului b) lizozomului c) nucleului d) mitocondriei 2.. circulaţia sângelui este închisă. pe foaia de examen..Varianta 70 Ministerul Educaţiei. Reprezintă o afecţiune a sistemului respirator: a) ateroscleroza b) bronşita c) candidoza d) gastrita 4. prezintă: a) 2n = 23 cromozomi b) n = 23 cromozomi c) 2n = 46 cromozomi d) n = 46 cromozomi 3. sângele: ajunge în atriul drept pleacă din ventriculul drept ajunge în atriul stâng pleacă din ventriculul stâng B . absorbţia nutrimentelor b) intestin subţire 3. A B 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. 6 puncte Coloana B cuprinde organe ale sistemului digestiv.

denumirea celulelor sexuale femeieşti şi bărbăteşti. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 5. 2. Ministerul Educaţiei. o modalitate de prevenire a acesteia. Translocaţia reprezintă o mutaţie în care se realizează un schimb de gene între cromozomii omologi. 6. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. a) Enumeraţi trei grupe taxonomice de mamifere placentare. Varianta 070 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. În timpul diviziunii meiotice a acestei celule. La mamifere. o structură caracteristică urechii externe este: a) melcul membranos b) lanţul de oscioare c) conductul auditiv extern d) trompa lui Eustachio D 10 puncte Citiţi. b) Stabiliţi fenomenul de interacţiune genică ce determină apariţia grupei de sânge AB (IV). 20 puncte Mamiferele placentare sunt cele mai evoluate vertebrate. Un reflex care se realizează prin intermediul a trei neuroni este polisinaptic. înainte de a intra în interfază. nu se produce disjuncţia cromozomilor din perechile numărul 1 şi numărul 2. Cotiledoanele conţin rezervele de substanţe hrănitoare ale seminţei. o cauză. scrieţi câte o formulă genotipică pentru fiecare dintre celelalte trei grupe sanguine existente în populaţia umană. cu atenţie. 3. b) Numiţi un mamifer placentar adaptat mediului acvatic şi precizaţi două caractere morfologice ale acestui mamifer.precizarea organelor sistemului reproducător femeiesc şi a rolului a trei dintre organele reproducătoare interne în realizarea funcţiei de reproducere. genotip. . de către un spermatozoid normal aparţinând unui individ din aceeaşi specie. Mendel a dedus că indivizii cu aceeaşi înfăţişare pot avea structuri genetice diferite. c) numărul de cromozomi.Ministerul Educaţiei. din toate celulele rezultate după prima diviziune a acestui zigot. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Mitocondriile sunt numeroase în celulele hepatice. . . .enumerarea a patru conducte genitale extratesticulare şi a două glande anexe. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4.argumentarea încadrării sistematice a omului în clasa mamiferelor. grupul placentare. c) Argumentaţi denumirea de “mamifer” dată reprezentanţilor acestei clase. Ministerul Educaţiei. 2. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. format din două propoziţii / o frază. respectiv de cromatide. scrieţi pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: fenotip. determinate de adaptarea la mediul de viaţă acvatic. scrieţi pe foaia de examen. . În urma experienţelor de hibridare efectuate la plante. Factorii ereditari recesivi se manifestă numai în stare de heterozigoţie. 1. Stabiliţi următoarele: a) numărul de cromozomi din fiecare dintre cele două tipuri de ovule formate. o manifestare. litera A. deoarece acestea sunt active metabolic. b) numărul de cromozomi ai zigotului rezultat prin fecundarea ovulului cu numărul cel mai mic de cromozomi. Cetaceele sunt mamifere adaptate locomoţiei în mediul acvatic. 10 puncte Celula-mamă a unui ovul are 2n = 20 de cromozomi. care intră în alcătuirea sistemului reproducător masculin. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B Varianta 070 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Reproducerea la om” după următorul plan: . c) Alcătuiţi un text coerent. organism homozigot. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. afirmaţiile următoare. a) Numiţi două soiuri de mazăre utilizate de Mendel în experimentele sale de hibridare.prezentarea unei micoze care poate afecta organele genitale: denumire.

.. Absorbţia nutrimentelor are loc în: a) cavitatea bucală b) stomac c) intestinul subţire d) intestinul gros 4.. A B 1. Celula mamă a unui ovul uman are: a) 2n = 46 cromozomi b) n = 46 cromozomi c) 2n = 23 cromozomi d) n = 23 cromozomi 2. Urechea internă este sediul receptorilor pentru ... pe foaia de examen.. Scrieţi.... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Fecundaţia la om are loc în: a) ovar b) trompa uterină c) uter d) vagin B .... trombocite c) coagularea sângelui d) transportul gazelor respiratorii C 10 puncte Scrieţi. Este corectă o singură variantă de răspuns. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. . hematii a) apărarea organismului 2. 1. Se acordă 10 puncte din oficiu..... astfel încât aceasta să fie corectă. leucocite b) transportul nutrimentelor 3..Varianta 71 Ministerul Educaţiei.. 6 puncte Coloana B cuprinde funcţii ale elementelor componente ale sângelui. Încrengătura Pteridofite aparţine regnului: a) Monera b) Protista c) Fungi d) Plante 3.. pe foaia de examen.. litera corespunzătoare răspunsului corect.. iar coloana A elemente figurate ale sângelui care au aceste funcţii. pe foaia de examen. şi pentru . Varianta 071 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.

denumirea celulelor sexuale vegetale (gameţi) la angiosperme şi a celulei diploide rezultate în urma fecundaţiei. 1. format din două propoziţii/ o frază. Ministerul Educaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Enzimele respiratorii sunt localizate în membrana externă a mitocondriei.clasificarea angiospermelor după criteriul numărului de cotiledoane. după următorul plan: . scrieţi pe foaia de examen. alcătuirea părţii femeieşti. b) Stabiliţi două caracteristici ale tegumentului păsărilor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Mediu transparent al ochiului este: a) corneea b) coroida c) retina d) sclerotica D 10 puncte Citiţi. c) Daţi două exemple de specii de păsări ocrotite din ţara noastră. 2. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. alcătuirea părţii bărbăteşti. B Ministerul Educaţiei. 10 puncte Se încrucişează două soiuri de piersic. 6. Daltonismul este o maladie genetică cauzată de mutaţia unei gene de pe cromozomul X. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. afirmaţiile următoare. litera A. . procentul combinaţiilor homozigote pentru ambele caractere. cu atenţie. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: cromatină. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 071 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. telofază. . .Ministerul Educaţiei. b) tipurile de gameţi formaţi de părinţi. unul cu frunze ovale (a) şi fructe cu puf (B) . Stabiliţi următoarele: a) genotipurile părinţilor. 2. a) Enumeraţi două grupe taxonomice de păsări. a) Enumeraţi trei componente structurale ale nucleului.numirea a trei organe care pot fi utilizate în înmulţirea vegetativă la plante. cromozomi. . care adăposteşte glomerulul capilar. Nucleul este coordonatorul proceselor biologice fundamentale în celulă.descrierea structurii unei flori hermafrodite la angiosperme – elementele de susţinere. . Părinţii sunt heterozigoţi pentru caracterul dominant. celălalt cu frunze lanceolate (A) şi fructe fără puf (b). 5. 4. În structura nefronului intră capsula Bowman. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. învelişurile sterile. b) Descrieţi două modificări ale structurii nucleului în profază. 20 puncte Păsările sunt organisme aparţinând regnului Animale. prezentaţi un argument în favoarea necesităţii înfiinţării unei rezervaţii naturale. 3. Crossing-over-ul are loc în timpul anafazei I a meiozei.explicarea faptului că angiospermele au sămânţa închisă în fruct. c) Alcătuiţi un text coerent. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 071 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Reproducerea la plante”. Alveolele pulmonare sunt structuri la nivelul cărora se face schimbul gazos. scrieţi pe foaia de examen. c) fenotipurile organismelor din F1. Presiunea radiculară contribuie la ascensiunea sevei prin vasele lemnoase.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. litera corespunzătoare răspunsului corect. Gazul utilizat în respiraţia aerobă este ... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare... Chemoreceptorii gustativi: a) conţin celule în formă de fus b) prezintă un cil la polul bazal c) se numesc papile gustative d) sunt numeroşi la nivelul stomacului 3. glucoză şi fructoză c) pepsină d) zaharază C 10 puncte Scrieţi. A B 1. pe foaia de examen... Un organism cu genotipul AABB: a) conţine un singur set de cromozomi b) este pur din punct de vedere genetic c) are factori ereditari diferiţi în fiecare pereche d) produce patru tipuri diferite de gameţi ... glicerol.... Bacilul Koch poate produce: a) astm bronşic b) sifilis c) TBC d) ulcer gastro . acizi graşi b) lipază 3. pe foaia de examen.. iar coloana A exemple de substanţe rezultate în urma acţiunii acestora.. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de enzime cu rol în digestie... Este corectă o singură variantă de răspuns. .. Varianta 072 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii... acesta rezultând în urma procesului de nutriţie autotrofă denumit . 1. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B..duodenal 4.. albumoze şi peptone a) amilaza salivară 2. Celulele gliale: a) sunt anucleate b) generează impulsurile nervoase c) sintetizează mielina d) sunt hrănite de către neuroni 2..Varianta 72 Ministerul Educaţiei.. Se acordă 10 puncte din oficiu. astfel încât aceasta să fie corectă.

Valvulele sigmoide se află între atrii şi ventricule. 5. a) Daţi două exemple de plante şi două exemple de animale ocrotite prin lege. B 10 puncte Se încrucişează un organism dublu heterozigot (GgHh) cu unul dublu homozigot recesiv (gghh). unul al membrului inferior.enumerarea a trei muşchi: doi ai membrului inferior. c) proporţia (%) combinaţiilor din F1 care prezintă ambele gene în stare homozigotă. b) Încadraţi sistematic un animal ocrotit prin lege. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Stabiliţi următoarele: a) genotipul gameţilor pe care îi formează fiecare dintre aceşti genitori (părinţi). 1. 6. încrengătura. b) genotipul organismelor din F1. c) Argumentaţi variabilitatea descendenţilor unei familii. . afirmaţiile următoare. . precizând modul de realizare a recombinării genetice a caracterelor ereditare. . unul al membrului superior. litera A. b) Stabiliţi o asemănare şi o deosebire între profaza I şi profaza II ale meiozei. Conservarea biodiversităţii reprezintă una dintre cele mai importante obiective ale strategiei protecţiei mediului în România.valvulele inimii: denumire.muşchii membrelor . 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 072 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Ficatul: a) este localizat sub diafragm b) se situează inferior faţă de intestinul gros c) intră în alcătuirea tubului digestiv d) participă la digestie prin secreţia unui suc acid D 10 puncte Citiţi. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată.enumerarea a trei oase ale membrelor: două ale membrului superior. scrieţi pe foaia de examen. 4. după următorul plan: . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.Ministerul Educaţiei. 2. 3. . Ministerul Educaţiei.oasele membrelor . rol. precizând: regnul. obţinându-se generaţia F1. Urechea internă conţine receptorii auditivi. Ministerul Educaţiei. clasa. format din două propoziţii / o frază.ţesuturile: definiţie. cu atenţie. parcuri naţionale. sens de deschidere. O alimentaţie bogată în carne favorizează apariţia litiazei urinare prin precipitarea acidului uric în urină. Sărurile biliare favorizează absorbţia acizilor graşi. la alegere. c) Alcătuiţi un text coerent. silicva şi capsula sunt exemple de fructe uscate indehiscente. rezervaţii ale biosferei. Monoplegia reprezintă paralizia unui singur membru. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. . scrieţi pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. localizare. enumerarea celor patru tipuri de ţesuturi animale.infarctul miocardic: două cauze. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 072 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Ţesutul muscular striat”. Păstaia. a) Definiţi variabilitatea. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: Delta Dunării. 20 puncte Recombinarea genetică este una din principalele surse ale variabilităţii organismelor.

Proporţia descendenţilor cu genotipul aaBb. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii..Varianta 73 Ministerul Educaţiei. Se acordă 10 puncte din oficiu.. Ribozomii: a) conţin proteine b) pot fi ataşaţi pe faţa externă a membranei celulare c) se mai numesc şi lizozomi d) sunt delimitaţi de o membrană dublă 3... La mamifere. Varianta 073 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. circulator a) ficat 2. respirator c) plămân d) vezică urinară C 10 puncte Scrieţi.. rinichii: a) aparţin sistemului digestiv b) prezintă o capsulă fibroasă c) sunt căi urinare d) se află în cavitatea toracică 4. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B... pe foaia de examen. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organe. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. pe foaia de examen.. pe foaia de examen.. Este corectă o singură variantă de răspuns. rezultaţi în urma încrucişării AaBB x aaBb este: a) 1/2 b) 1/4 c) 3/4 d) 4/4 2. litera corespunzătoare răspunsului corect. digestiv b) inimă 3. Cele două etape ale ciclului celular sunt: ..... iar coloana A sisteme din care fac parte aceste organe. A B 1.. 1. şi . Scrieţi.... astfel încât aceasta să fie corectă.. Streptococul este: a) protist b) plantă c) ciupercă d) bacterie .. ....

litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. c) grupe de sânge posibile ale tatălui copilului şi genotipurile acestora. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: nutriţie heterotrofă. străbătută de pori. 4. Membrana nucleară este dublă.tubul digestiv: enumerarea componentelor. Stabiliţi următoarele: a) genotipul mamei şi genotipul copilului. . Reflexul rotulian are centrul nervos în măduva spinării. Cromozomii sunt: a) bicromatidici în anafaza II b) monocromatidici în telofaza I c) tetrade cromatidice în metafaza I d) monocromatidici în profază D 10 puncte Citiţi. scrieţi pe foaia de examen. c) Argumentaţi. a) Definiţi celula. scrieţi pe foaia de examen.definiţia digestiei. plantigrad. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. b) genotipurile posibile ale bunicului (tatălui mamei). 2. 10 puncte O femeie cu grupa de sânge A (II).Ministerul Educaţiei. afirmaţiile următoare.bolile sistemului digestiv: enumerarea a patru măsuri de prevenire.ficatul şi pancreasul: denumirea sucurilor digestive produse. naşte un copil cu grupa AB (IV). mamifere. c) Alcătuiţi un text coerent. 1. Măduva spinării aparţine sistemului nervos central. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 073 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. mediul terestru. . . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 073 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Digestia la mamifere”. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.ficatul şi pancreasul: localizarea în raport cu organele vecine. Mitocondriile au rol esenţial în respiraţia celulară. 5. care deţin şi transmit informaţia genetică. Ministerul Educaţiei. 2. . b) Stabiliţi două deosebiri structurale dintre celula procariotă şi cea eucariotă. vizibile în timpul diviziunii celulare. a cărei mamă are grupa O (I). cu atenţie. importanţa meiozei şi a fecundaţiei la organismele cu reproducere sexuată. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. B Ministerul Educaţiei. Regnul animal cuprinde organisme eucariote pluricelulare. 3. referitor la numărul de cromozomi. 6. în digestia chimică a alimentelor. după următorul plan: . 20 puncte Transmiterea ereditară a caracterelor se bazează pe informaţia genetică a organismului. Diafragma se contractă în timpul expiraţiei. precizarea a câte trei roluri pentru fiecare dintre aceste sucuri. b) Enunţaţi primele legi ale eredităţii şi precizaţi numele celui care le-a formulat. litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. . Bicepsul brahial este un muşchi al membrului inferior. a) Denumiţi componentele celulare. format din două propoziţii / o frază. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.

. Varianta 074 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.... Este corectă o singură variantă de răspuns... B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organe.Varianta 74 Ministerul Educaţiei. 1. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare....... locomotor b) plămâni 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Spermatozoizii: a) au acelaşi număr de cromozomi cu celula-mamă b) conţin acelaşi număr de cromozomi ca şi zigotul c) se produc în organe ale sistemului reproducător d) sunt în număr de opt la sfârşitul meiozei unei celule 2n . Organitele celulare cu membrană dublă sunt: a) centrozomii b) mitocondriile c) ribozomii d) vacuolele 4. Organitele cu rol esenţial în fotosinteză sunt . circulator a) oase 2. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. şi conţin pigmentul denumit . iar coloana A sisteme cărora le aparţin aceste organe. astfel încât aceasta să fie corectă. Se acordă 10 puncte din oficiu.. pe foaia de examen..... Nutriţia heterotrofă presupune: a) preluarea substanţelor organice din resturi vegetale şi animale b) prelucrarea substanţelor anorganice din organisme vii c) eliberarea de oxigen în atmosferă d) sinteza substanţelor organice din substanţe minerale 3. . pe foaia de examen. A B 1... litera corespunzătoare răspunsului corect.. respirator c) rinichi d) vase de sânge C 10 puncte Scrieţi. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. Fermentaţia alcoolică: a) presupune oxidarea completă a unor substanţe anorganice b) constă în transformarea acidului acetic în alcool etilic c) este produsă de ciuperci unicelulare d) reprezintă un proces aerob 2..

3. . Stomacul participă la digestie prin secreţia de suc pancreatic. cu atenţie.relaţia de interdependenţă între respiraţia aerobă a plantelor şi fotosinteză. 2. Bronşita se poate manifesta prin tuse uscată. a) Definiţi ciclul celular. B 10 puncte Pentru o plantă. perioada presintetică. genotipul plantelor cu flori albe. chinuitoare. În România. . 6. a) Numiţi componentul celular cu rol coordonator al activităţilor celulare. 20 puncte Celulele eucariote sunt compartimentate structural şi funcţional. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. c) raportul de segregare. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. b) genotipul gameţilor formaţi de plantele heterozigote. c) Stabiliţi o asemănare şi două deosebiri structurale între mitocondrii şi cloroplaste. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. plămânii: a) îşi măresc volumul în timpul expiraţiei b) ocupă cea mai mare parte a cavităţii toracice c) reprezintă căi respiratorii d) sunt localizaţi inferior faţă de diafragm D 10 puncte Citiţi. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Stabiliţi: a) genotipul plantelor heterozigote. 5. 4. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. tisa şi laricele (zada) sunt angiosperme ocrotite prin lege. Înmulţirea celulelor este precedată de creşterea lor. . b) Enumeraţi trei elemente structurale ale componentului denumit la punctul a). Prin încrucişarea organismelor heterozigote se obţine o descendenţă neuniformă. ADN. . 1. format din două propoziţii / o frază. .definiţia şi ecuaţia chimică a respiraţiei aerobe. afirmaţiile următoare. după genotip şi fenotip al descendenţilor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 074 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Respiraţia în lumea vie”. Ministerul Educaţiei. Absorbţia apei la nivelul rădăcinii se datorează osmozei. după următorul plan: . scrieţi pe foaia de examen. litera A. un exemplu de organism care respiră anaerob. cromozomi bicromatidici. iar organismele heterozigote au flori albastre. c) Alcătuiţi un text coerent. dureri de cap şi febră.Ministerul Educaţiei. 2.drumul parcurs de aer din momentul intrării în sistemul respirator şi până la intrarea în sistemul circulator. La om. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 074 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. b) Stabiliţi o asemănare şi o deosebire dintre metafaza I şi metafaza II. Virusurile sunt lipsite de metabolism propriu. Globulele roşii (hematiile) au rol în transportul O2 şi a CO2. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: interfaza. Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. scrieţi pe foaia de examen. gena pentru culoarea albastră a florilor (A) domină asupra celei pentru culoarea albă (a).definiţia şi ecuaţia chimică a respiraţiei anaerobe.inspiraţia: cinci caracteristici ale mecanismului inspiraţiei.

. B 6 puncte Coloana A cuprinde exemple de sindroame.. Varianta 075 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. pe foaia de examen... Tenia: a) aparţine protistelor b) este parazită la om c) reprezintă un vierme cilindric d) trăieşte liber în mediul acvatic 4.. pe foaia de examen. iar coloana B exemple de modificări ale numărului de cromozomi. Cuibărirea embrionului în mucoasa uterină se numeşte: a) fecundaţie b) ovulaţie c) nidaţie d) polenizare . astfel încât aceasta să fie corectă.. 2n = 44 autozomi + 1 heterozom a) sindrom cri-du-chat 2. Se acordă 10 puncte din oficiu... 2n = 44 autozomi + 3 heterozomi b) sindrom Down 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Angiospermele cuprind două clase: .. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B... Scrieţi...Varianta 75 Ministerul Educaţiei... iar tatăl grupa O (I) pot avea: a) grupa A (II) b) grupa AB (IV) c) grupa B (III) d) grupa O (I) 2.. şi . A B 1... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore... Paralizia unui membru se numeşte: a) boala Parkinson b) epilepsie c) monohibridare d) monoplegie 3. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns... Descendenţii unei familii în care mama are grupa A (II) homozigotă. 1. pe foaia de examen. 2n = 45 autozomi + 2 heterozomi c) sindrom Klinefelter d) sindrom Turner C 10 puncte Scrieţi. .

. 4.două efecte ale consumului de droguri. . în F1. la nivel celular se eliberează CO2. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: sindrom. non . după următorul plan: . b) Stabiliţi numărul total de cromozomi. enumerarea a patru tipuri de celule din structura retinei. 2. Stabiliţi: a) genotipurile părinţilor. o caracteristică structurală a celulelor receptoare. 1. Esofagul face legătura dintre faringe şi stomac.mucoasa olfactivă: localizare. . structură. afirmaţiile următoare. Organismele care au sex homogametic produc un singur tip de gameţi. se obţin. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 2. cu atenţie. 6. c) Alcătuiţi un text coerent. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. B Ministerul Educaţiei. localizare. numărul descendenţilor din F2 care prezintă fructe roşii. 10 puncte Prin încrucişarea unui individ homozigot care aparţine unui soi de tomate cu fruct rotund (O) şi de culoare roşie (R) cu un alt individ homozigot care are fructe ovale (o) şi de culoare galbenă (r). stimul. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. două roluri.receptorii gustativi: denumire. rolul receptorilor. litera A. Membrana celulară: a) delimitează citoplasma b) este dispusă la periferia peretelui celular c) lipseşte la celula procariotă d) conţine celuloză D 10 puncte Citiţi. 5. aberaţii numerice.Ministerul Educaţiei. b) Stabiliţi două deosebiri dintre structura membranei celulare şi cea a peretelui celular. a) Enumeraţi două categorii de organisme care prezintă perete celular. c) genotipurile hibrizilor din F2 care prezintă fructe rotunde şi galbene. numărul de autozomi şi de heterozomi ai fiecărui gamet pe care îl formează. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 075 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Sensibilitatea în lumea vie”. În urma respiraţiei aerobe. 20 puncte Peretele celular se formează cu participarea membranei celulare. scrieţi pe foaia de examen. Samara este un fruct dehiscent.retina: localizare. 3. genotipul hibrizilor din F1 b) genotipurile gameţilor formaţi de hibrizii din F1. c) Explicaţi rolul peretelui celular (două aspecte). Tibia este un os al membrului inferior. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. format din două propoziţii / o frază. organisme hibride. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 075 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Ministerul Educaţiei.receptorii vestibulari pentru poziţie: denumire. scrieţi pe foaia de examen. două caracteristici structurale. Simţul gustului este un simţ chimic. o specie cu 2n = 8 cromozomi. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. . a) Definiţi heterozomii.disjuncţie. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. prin meioză. gameţi. Mitocondriile sunt sediul fotosintezei.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. La mamifere.. glandele salivare şi ficatul aparţin sistemului: a) circulator b) digestiv c) excretor d) respirator .... Schimbul reciproc de segmente cromatidice: a) are loc în timpul profazei I meiotice b) este cel mai important mecanism al fecundaţiei c) reprezintă un mecanism de realizare a mutaţiilor d) se desfăşoară în nucleol 4.. Varianta 076 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. 1. şi sunt formaţi dintr-un mare număr de unităţi microscopice denumite . . litera corespunzătoare răspunsului corect.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. primate c) gorila d) liliacul B C 10 puncte Scrieţi... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. Rinichii sunt localizaţi în cavitatea . pe foaia de examen... pe foaia de examen. Drojdia de bere: a) este o specie parazită b) prezintă un perete celular de natură lipidică c) realizează fermentaţie alcoolică d) se hrăneşte autotrof.Varianta 76 Ministerul Educaţiei.. cetacee a) balena 2. pancreasul. iar coloana A grupele sistematice din care acestea fac parte... copitate b) capra 3.... 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de mamifere... astfel încât aceasta să fie corectă.. Se acordă 10 puncte din oficiu. ADN se găseşte în: a) lizozomi b) mitocondrii c) ribozomi d) vacuole 3. Este corectă o singură variantă de răspuns... A B 1. în absenţa luminii 2.

definiţia celor două tipuri principale de reproducere întâlnite la angiosperme. . Epiteliile senzoriale intră în alcătuirea unor organe de simţ.definiţia fecundaţiei. după următorul plan: . . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. tatăl. enumerarea celor trei componente fundamentale ale sale. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Ministerul Educaţiei. scrieţi pe foaia de examen. a) Enumeraţi două specii de monocotiledonate şi două specii de dicotiledonate. Ribozomii au rol în sinteza proteinelor. a) Numiţi tipul de celule rezultate în urma meiozei şi a fecundaţiei şi stabiliţi numărul de seturi de cromozomi conţinut de fiecare din celulele numite. bace. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 3. Sclerotica este învelişul extern al globului ocular. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 1. . cealaltă fiică însă este sănătoasă.Ministerul Educaţiei. 5. cromoplaste. b) probabilitatea (%) de apariţie a copiilor sănătoşi. substanţe nutritive. 20 puncte Fecundaţia este procesul complementar meiozei. 2. precizarea a trei exemple de specii care prezintă fructe cu o singură sămânţă şi denumirea acestor fructe. B 10 puncte Într-o familie. c) menţionarea unei alte maladii genetice care are acelaşi mod de transmitere. afirmaţiile următoare. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: tomate. Monocotiledonatele şi dicotiledonatele sunt plante care prezintă sămânţa închisă în fruct. litera A. genotipul copiilor sănătoşi. . Dublarea cantităţii de ADN are loc pe durata diviziunii celulare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 076 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 076 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Funcţia de reproducere la angiosperme”. format din două propoziţii / o frază.sămânţa: definiţie. b) Stabiliţi două deosebiri dintre mitoză şi meioză. . c) Alcătuiţi un text coerent. Mitocondriile sunt sediul fotosintezei. cu atenţie. 2.înmulţirea vegetativă: precizarea a patru tipuri de organe vegetative cu rol în înmulţire şi a câte unui exemplu de plantă la care se întâlnesc aceste organe.relaţia fotosinteză – fructe. La realizarea funcţiei de relaţie participă sistemele: a) circulator şi excretor b) digestiv şi excretor c) nervos şi muscular d) respirator şi reproducător D 10 puncte Citiţi. 6. b) Precizaţi două caracteristici structurale ale cloroplastului. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. respectiv a meiozei pentru o celulă-mamă care prezintă 2n = 16 cromozomi. Ministerul Educaţiei. 4. Stabiliţi: a) genotipurile părinţilor şi ale gameţilor posibili ai fiecărui părinte. c) Reprezentaţi schema mitozei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Primele legi ale eredităţii au fost formulate de Mendel. scrieţi pe foaia de examen. fiul şi una dintre fiice au hemofilie.

. Fusul de diviziune este: a) absent pe toată durata metafazei b) alcătuit din filamente care se pot contracta c) prezent în citoplasma neuronului d) situat. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Se acordă 10 puncte din oficiu.. în apropierea membranei nucleare 4. venele şi capilarele aparţin sistemului: a) circulator b) digestiv c) excretor d) respirator . Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.... Este corectă o singură variantă de răspuns. excreţia b) rinichi. astfel încât aceasta să fie corectă.. litera corespunzătoare răspunsului corect. 1. în anafază.. ficat d) trahee. plămâni C 10 puncte Scrieţi...... Varianta 077 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.Varianta 77 Ministerul Educaţiei. iar coloana A funcţii realizate cu participarea acestor organe. 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organe. vezică urinară 3.... arterele... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. pe foaia de examen.. trompe uterine 2.. şi prezintă sămânţa . respiraţia c) stomac. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe foaia de examen. Bradul aparţine regnului . A B 1. La mamifere... Ribozomii: a) conţin proteine b) pot fi ataşaţi pe faţa externă a membranei celulare c) se mai numesc şi lizozomi d) sunt delimitaţi de o membrană dublă B 3. digestia a) ovare. Arahnidele: a) prezintă picioare articulate b) se hrănesc autotrof c) se mai numesc crustacei d) sunt alunele de pământ 2. în fruct.

Fermentaţia alcoolică este un proces de respiraţie aerobă. iar tatăl are grupa B (III) homozigotă. enumerarea celor două componente principale. b) Reprezentaţi schematic modul de apariţie a tuturor genotipurilor descendenţilor unei familii. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Fenomenul de codominanţa duce la apariţia unei grupe de sânge în populaţia umană. 2. . Stabiliţi: a) genotipul gameţilor formaţi de organismele parentale.sângele: precizarea a trei funcţii. rol. rol. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. cu atenţie. 20 puncte Proteinele sunt substanţe organice cu numeroase roluri în lumea vie. în cazul în care mama are grupa A (II) heterozigotă. Ciclul celular cuprinde diviziunea propriu-zisă şi interfaza. 6. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: Mendel. scrieţi pe foaia de examen. a) Definiţi codominanţa. 1. format din două propoziţii / o frază. Ministerul Educaţiei. gameţi puri.trombocitele: două caracteristici structurale. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 3. mari şi lucioase (AABBCc) cu unul cu fructe galbene. . litera A. Neuronii sunt formaţi din corp celular şi prelungiri. 10 puncte Se încrucişează un soi de piersic cu fructe roşii. precizarea proporţiilor lor. tipul de sânge transportat de aceste vase de sânge. specific celulei vegetale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 077 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Circulaţia sângelui la om” după următorul plan: . mazăre. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Membrana celulară este formată dintr-un dublu strat fosfolipidic. . Meristemele apicale asigură creşterea în grosime a tulpinii.legătura inimă – vase de sânge: localizarea inimii. B Ministerul Educaţiei. b) genotipul descendenţilor. rol. precizaţi procentul descendenţilor care au grupa de sânge apărută ca urmare a codominanţei.Ministerul Educaţiei. mari şi lucioase (aaBbCC). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 077 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. care depozitează proteine sau alte substanţe organice. 4. Lizozomii sunt numeroşi în leucocite. a) Enumeraţi două exemple de componente celulare cu rol în sinteza proteinelor. camerele inimii şi vasele de sânge cu care acestea comunică. .leucocitele: două caracteristici structurale. 5. c) Descrieţi modelul mozaicului fluid. monohibridare. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. . Receptorii specifici urechii interne sunt: a) auditivi b) gustativi c) tactili d) vizuali D 10 puncte Citiţi. scrieţi pe foaia de examen. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. afirmaţiile următoare. c) Alcătuiţi un text coerent. c) procentul descendenţilor homozigoţi pentru mărimea fructelor. b) Denumiţi tipul de organit celular.hematiile: două caracteristici structurale.

.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. sinteza substanţelor organice din cele anorganice b) digestie 3.. Este corectă o singură variantă de răspuns. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. pe foaia de examen. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. transportul substanţelor nutritive şi al oxigenului c) excreţie d) fotosinteză C 10 puncte Scrieţi. Inima aparţine sistemului .. 1. La mamifere.. Deformarea cililor stimulează receptorii: a) gustativi b) olfactivi c) auditivi d) vizuali 3.. ficatul şi pancreasul aparţin sistemului: a) circulator b) respirator c) excretor d) digestiv 4. litera corespunzătoare răspunsului corect... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. astfel încât aceasta să fie corectă. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de procese biologice.. Dezorganizarea nucleului şi condensarea cromatinei caracterizează: a) anafaza b) metafaza c) profaza d) telofaza 2. pe foaia de examen..... Se acordă 10 puncte din oficiu. iar coloana A mecanismele de realizare a acestora. şi este alcătuită din două atrii şi două . Mamiferele placentare au: a) diafragm b) inimă tricamerală c) fecundaţie externă d) respiraţie intestinală .... . A B 1. Varianta 078 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.... eliminarea substanţelor inutilizabile şi/sau toxice a) circulaţie 2.Varianta 78 Ministerul Educaţiei...

. scrieţi pe foaia de examen. 20 puncte Plastidele sunt organite specifice celulei vegetale. scrieţi pe foaia de examen. Lipitorile sunt moluşte. Stabiliţi: a) genotipul descendenţilor din F1. Varianta 078 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Vacuolele depozitează substanţe de rezervă. Gameţii sunt puri din punct de vedere genetic deoarece prezintă ambii factori ereditari din pereche identici. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. format din două propoziţii / o frază. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. c) Reprezentaţi schematic un cloroplast şi o mitocondrie şi indicaţi. produşi metabolici sau toxici. . reptile. 4. a) Denumiţi un alt component specific celulei vegetale. mamifere placentare.Ministerul Educaţiei.tubul digestiv: enumerarea componentelor. Ministerul Educaţiei. după natura substanţelor organice depozitate. 10 puncte Se încrucişează doi indivizi homozigoţi de tipul AAbbCC. un component structural similar. b) genotipul tuturor gameţilor pe care îi formează un individ din F1. B Ministerul Educaţiei. păsări. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 078 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Digestia la mamifere”. 3. c) Alcătuiţi un text coerent. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. litera A. respectiv aaBBcc.bolile sistemului digestiv: enumerarea a patru măsuri de prevenire. Androceul este format din totalitatea staminelor. Regnul animal cuprinde vertebrate adaptate la toate mediile de viaţă. 2. după următorul plan: . .ficatul şi pancreasul: denumirea sucurilor digestive produse. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. cu ajutorul unor săgeţi. pe schemă. 2. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mediul terestru. afirmaţiile următoare.definiţia digestiei. în digestia chimică a alimentelor. În procesul respiraţiei anaerobe: a) substanţele organice sunt oxidate complet b) se eliberează o cantitate redusă de energie c) substanţele anorganice sunt oxidate parţial d) se formează cantităţi mari de apă D 10 puncte Citiţi. b) Enumeraţi câte două exemple de specii pentru: peşti osoşi. . Ribozomii au rol în sinteza proteinelor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. c) numărul gameţilor diferiţi pe care îi formează un individ din F1. Trombocitele sunt cele mai mici elemente figurate ale sângelui.ficatul şi pancreasul: localizarea în raport cu organele vecine. precizarea a câte trei roluri pentru fiecare dintre aceste sucuri. 1. b) Clasificaţi leucoplastele. a) Numiţi o specie de amfibian. glande mamare. 6. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. cu atenţie.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. aB. litera corespunzătoare răspunsului corect. ... Se acordă 10 puncte din oficiu... caracatiţă a) anelide 2.. protiste. fungi.. Genotipurile tuturor gameţilor formaţi de un organism AaBb sunt: a) A. şi . a. rac b) artropode 3. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. pe foaia de examen. râmă c) platelminţi d) moluşte C 10 puncte Scrieţi. Aab d) AB. un organism viu trebuie să: a) aparţină regnului fungi b) conţină cloroplaste c) absoarbă glucoză din sol d) sintetizeze substanţe anorganice B 3. B. 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de încrengături.. Drojdiile sunt: a) b) c) d) ascomicete filicate sporozoare procariote 4.. Pentru a realiza fotosinteza.. iar coloana A reprezentanţi ai acestora... Ab.. Meristemele apicale: a) conţin celule care nu se mai pot divide b) sunt alcătuite din celule specializate c) se află în vârfurile de creştere d) sunt situate lateral de axul organului vegetativ 2.. Este corectă o singură variantă de răspuns... ab .. Varianta 079 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. 1... astfel încât aceasta să fie corectă. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. . pe foaia de examen.Varianta 79 Ministerul Educaţiei.. Cele cinci regnuri ale lumii vii sunt: procariote.. b b) Aa. Bb c) AaB. A B 1.

b) proporţia / procentul descendenţilor din F1 care prezintă gena A în stare homozigotă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 079 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Ţesutul epitelial” după următorul plan: . 20 puncte Cea mai mare cantitate de acizi nucleici este localizată în nucleu. plămâni .pielea: enumerarea a trei funcţii. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. mecanism de funcţionare. tuberculoză. rezultă prima generaţie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. c) Reprezentaţi schematic un cromozom bicromatidic. notând pe desen două elemente componente. 5. litera A. Forma hidrodinamică a corpului avantajează locomoţia în mediul acvatic. structura acestor receptori. a) Enumeraţi trei caracteristici structurale ale eubacteriilor. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Membrana celulară protejează mediul intern al celulei. . în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: bacil. . 3. Tisa: a) este o specie ocrotită prin lege b) face parte din grupul angiospermelor c) prezintă seminţele închise în fruct d) se reproduce asexuat prin rizomi D 10 puncte Citiţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 079 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. c) Alcătuiţi un text coerent. F1.relaţia neuroni – ţesut epitelial în menţinerea echilibrului: denumirea receptorilor pentru poziţie şi pentru rotaţie. 2. c) proporţia / procentul descendenţilor din F1 care prezintă gena B în stare heterozigotă. format din două propoziţii / o frază. 6.ţesutul: definiţie. clasificare în funcţie de rol. b) Denumiţi alte trei componente celulare care conţin acizi nucleici. Stabiliţi: a) genotipul gameţilor pe care îi formează individul AaBb. a) Enumeraţi cele două tipuri de acizi nucleici şi precizaţi câte un rol pentru fiecare tip. cu atenţie. afirmaţiile următoare.ţesutul epitelial: trei roluri. 10 puncte În urma încrucişării dintre un individ dublu homozigot dominant AABB cu un altul dublu heterozigot AaBb. răspândite în toate mediile de viaţă. scrieţi pe foaia de examen.epiteliul alveolar: enumerarea a trei caracteristici structurale/ funcţionale. Crossing-over-ul are loc pe durata telofazei. Produşii finali ai digestiei proteinelor sunt aminoacizii. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. . 2.Ministerul Educaţiei. bacterie parazită. 4. denumirea tipurilor de ţesuturi animale. B Ministerul Educaţiei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Ministerul Educaţiei. genotipul indivizilor care prezintă gena A în stare homozigotă. . . 1. genotipul indivizilor care prezintă gena B în stare heterozigotă. scrieţi pe foaia de examen. Monerele sunt organisme procariote. Nutriţia heterotrofă constă în hrănirea cu substanţe organice produse de alte organisme. Radiaţiile ionizante sunt agenţi mutageni chimici. b) Prezentaţi trei aspecte ale importanţei bacteriilor saprofite. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.

6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organisme vii. pe foaia de examen. astfel încât aceasta să fie corectă.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. animale a) amfibieni 2... Varianta 080 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi... . Este corectă o singură variantă de răspuns.... pe foaia de examen...Varianta 80 Ministerul Educaţiei.. litera corespunzătoare răspunsului corect.... A B 1... iar coloana A regnurile cărora le aparţin aceşti reprezentanţi. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B... Se acordă 10 puncte din oficiu.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. plante c) ciuperci d) ferigi C 10 puncte Scrieţi. fungi b) bacterii 3. iar prin cele lemnoase circulă seva . 1.. În timpul profazei mitotice: a) b) c) d) se dublează cantitatea de ADN se realizează fecundaţia se individualizează cromozomii se reduce la jumătate numărul de cromozomi ai celulelor-fiice 4.. Sporozoarele aparţin regnului: a) Animale b) Fungi c) Plante d) Protiste B 3. Prin vasele liberiene circulă seva . La mamifere. Fructul salcâmului este: a) achenă b) bacă c) drupă d) păstaie .. pielea conţine receptorii: a) auditivi b) gustativi c) tactili d) vizuali 2..

Celulele gliale sunt mai numeroase decât neuronii. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.adaptări ale scheletului membrelor omului la locomoţia bipedă: precizarea a două adaptări. b) Precizaţi o asemănare între celula vegetală şi celula animală. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. afirmaţiile următoare. 6. a) Numiţi alte două regnuri în cadrul cărora celulele au perete celular. Reticulul endoplasmatic şi aparatul Golgi se află în citoplasma celulelor vegetale şi a celor animale. Gameţii sunt celule haploide. 1. 2.locomoţia în mediul terestru: enumerarea celor trei tipuri de mers al mamiferelor. 20 puncte Membrana celulară şi peretele celular sunt învelişuri ale celulei vegetale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 080 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Sistemul locomotor la mamifere”. . în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: ascomicete. Într-o porţiune de ţesut osos se găsesc 15000 de canale Havers. Stabiliţi: a) tipul de ţesut osos şi tipul de substanţă fundamentală caracteristic acestui ţesut. Fungii şi ferigile sunt organisme care se înmulţesc prin spori. c) Alcătuiţi un text coerent. Gastrita este o boală a sistemului respirator.Ministerul Educaţiei. 10 puncte Ţesutul osos este un tip de ţesut conjunctiv alcătuit din celule. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 080 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Ministerul Educaţiei. . 4. 5. după următorul plan: . litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. precizarea a câte două exemple de mamifere pentru fiecare dintre aceste categorii. c) Stabiliţi două deosebiri între structura membranei celulare şi structura peretelui celular vegetal. iar fiecărui canal îi corespund zece lamele osoase. Ursul: a) este un mamifer plantigrad b) respiră anaerob c) se hrăneşte autotrof d) se reproduce asexuat D 10 puncte Citiţi. b) Explicaţi care este diferenţa definitorie dintre corpul fungilor şi al pteridofitelor. . scrieţi pe foaia de examen. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă.scheletul membrului superior al omului: enumerarea a cinci exemple de oase. 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. filicate. precizaţi mediul lor de viaţă. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. plante vasculare. b) numărul de osteoane care corespund acestor canale Havers şi numărul total de lamele osoase din această porţiune de ţesut. precum şi modul lor de dispunere. a) Daţi câte un exemplu de fungi şi de ferigi. litera A. . Capra neagră şi floarea de colţ sunt specii ocrotite prin lege în România. . cu atenţie. scrieţi pe foaia de examen. B Ministerul Educaţiei. format din două propoziţii / o frază.locomoţia în mediul aerian: trei adaptări ale scheletului liliacului. c) necesitatea prezenţei osteoplastelor în alcătuirea aceastui tip de ţesut. Fermentaţia lactică constă în transformarea unei molecule de glucoză în alcool etilic şi CO2. 2. fibre şi substanţă fundamentală.relaţia sistem nervos somatic – mişcări voluntare.

.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe foaia de examen.Varianta 81 Ministerul Educaţiei.. Fiecare dintre celulele formate prin diviziunea mitotică a unei celule mamă cu 2n = 34 cromozomi are: a) n = 17 cromozomi b) n = 34 cromozomi c) 2n = 17 cromozomi d) 2n = 34 cromozomi B .. Este corectă o singură variantă de răspuns... ficat b) organ tetracameral la rumegătoare 3. şi din căi . esofag a) glandă anexă a tubului digestiv 2..... Varianta 081 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi... astfel încât aceasta să fie corectă. A B 1. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. litera corespunzătoare răspunsului corect.. stomac c) cel mai lung segment al tubului digestiv d) porţiune a tubului digestiv cuprinsă între faringe şi stomac C 10 puncte Scrieţi.. Se acordă 10 puncte din oficiu....... pe foaia de examen. iar coloana A organe care au aceste caracteristici.. Constituent celular specific celulei vegetale este: a) aparatul Golgi b) membrana celulară c) peretele celular d) reticulul endoplasmatic 2. Iepurele: a) aparţine mamiferelor placentare b) este adaptat mediului de viaţă acvatic c) face parte dintre chiroptere d) prezintă membre cu dezvoltare egală 3. Unitatea structurală şi funcţională a rinichiului este: a) capsula renală b) lobul renal c) nefronul d) neuronul 4. . noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Sistemul excretor al mamiferelor este alcătuit din . 1. 6 puncte Coloana B cuprinde caracteristici ale unor organe digestive.

2. afirmaţiile următoare.precizarea tipurilor fundamentale de reproducere şi a câte unui exemplu de plante pentru fiecare tip. c) abaterea de la legile lui Mendel. c) Alcătuiţi un text coerent. . apare un cromozom suplimentar în perechea 21. cromatină. b) grupa de sânge a tatălui copilului.compararea a două boli cu transmitere sexuală (la alegere). 20 puncte Regnul Animal cuprinde organisme eucariote pluricelulare. Globulele roşii: a) asigură transportul substanţelor nutritive b) au rol în imunitatea organismului c) realizează coagularea sângelui d) transportă gazele respiratorii D 10 puncte Citiţi. b) Reprezentaţi grafic ultrastructura unei mitocondrii. Ministerul Educaţiei. scrieţi pe foaia de examen. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. scrieţi pe foaia de examen. . întâlnită în cazul grupei AB (IV). litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. indicând încrengătura corespunzătoare. a) Prezentaţi două adaptări ale peştilor la viaţa acvatică. alte posibile grupe de sânge ale copiilor acestui cuplu şi genotipul acestora. În timpul inspiraţiei. Celula vegetală este un tip de celulă eucariotă. Streptococul este un reprezentant al regnului Monera. Ministerul Educaţiei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. racul. caracatiţa. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 081 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Reproducerea sexuată în lumea vie” după următorul plan: .definiţia reproducerii şi a fecundaţiei. 4. 3. c) Comparaţi tipul de respiraţie întâlnit la amfibieni cu cel de la reptile. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: nucleu. se contractă muşchii intercostali şi muşchiul diafragm. care se hrănesc heterotrof. denumind trei componente pe desen. b) Încadraţi. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. iar tatăl are o grupă sanguină diferită de a celor doi. mama sa are grupa B (III). cu atenţie. Celulele fotoreceptoare sunt localizate la nivelul retinei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. În cazul sindromului Down. nucleoli. a) Denumiţi doi constitenţi celulari specifici celulei vegetale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 081 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1.denumirea gonadelor masculine şi feminine la vertebrate şi precizarea funcţiilor acestora. B 10 puncte Un copil are grupa sangvină O (I). cromozomi. 5. 2. precizând o asemănare şi o deosebire. precizând două asemănări şi două deosebiri. următoarele specii de animale nevertebrate: oxiurul.descrierea structurii unei flori hermafrodite la angiosperme şi a mecanismului fecundaţiei la angiosperme. . litera A. Bila este produsă de intestinul subţire. format din două propoziţii / o frază. Mitoza este finalizată cu formarea celulelor reproducătoare. 1. Stabiliţi următoarele: a) genotipul mamei şi al copilului. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. . tenia.Ministerul Educaţiei. 6.

eliminarea apei sub formă de vapori se numeşte: a) circulaţie b) fotosinteză c) respiraţie d) transpiraţie 4.... B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de animale. prelungirile sale sunt denumite dendrite şi . astfel încât aceasta să fie corectă.. 1.. pe foaia de examen. artropode a) caracatiţa 2. Sediul receptorilor vizuali este reprezentat de: a) cornee b) coroidă c) cristalin d) retină 3... Reproducerea vegetativă prin bulbi se realizează la: a) cartof b) lalea c) morcov d) căpşun . .. Este corectă o singură variantă de răspuns...Varianta 82 Ministerul Educaţiei. nematelminţi b) limbricul 3. A B 1.. La plante. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii... Se acordă 10 puncte din oficiu.. Ţesutul osos este: a) conjunctiv dur b) conjunctiv semidur c) epitelial d) muscular 2.. iar coloana A cuprinde încrengături cărora le aparţin aceste animale. moluşte c) lipitoarea d) racul C 10 puncte Scrieţi. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. Varianta 082 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. litera corespunzătoare răspunsului corect. pe foaia de examen. Neuronul este unitatea structurală şi funcţională a sistemului ..

3. a două cauze. sunt caracteristici: a) anafazei I a meiozei b) anafazei mitozei c) metafazei mitozei d) telofazei I a meiozei D 10 puncte Citiţi. a) Exemplificaţi câte o plantă din următoarele grupe: conifere. aflaţi la jumătatea distanţei dintre zona ecuatorială a celulei şi polii acesteia. 1. a două manifestări şi a două modalităţi de prevenire a unei boli a sistemului respirator. a două cauze.prezentarea denumirii. c) Comparaţi mitocondriile şi cloroplastele. se obţin organisme hibride. . Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. cormofite. genotipul organismelor din F2 cu fructe galbene şi rotunde. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: tulpina. b) Precizaţi trei caractere de superioritate ale angiospermelor faţă de gimnosperme. B Ministerul Educaţiei. indicând două asemănări şi două deosebiri. . . Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. monocotiledonate. 20 puncte Celula eucariotă prezintă un nucleu delimitat de membrană nucleară. format din două propoziţii / o frază. a două cauze. scrieţi pe foaia de examen. cu atenţie. Sângele neoxigenat este pompat din ventriculul stâng al inimii în artera aortă.prezentarea denumirii. a două cauze. Regnul Plantae cuprinde organisme fotoautotrofe. . Elefantul este un mamifer placentar. 2. Stabiliţi următoarele: a) fenotipul organismelor din F1.Ministerul Educaţiei. Fungii se hrănesc heterotrof. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. ferigi. În prima generaţie. b) tipurile de gameţi formate de hibrizii din F1. a două manifestări şi a două modalităţi de prevenire a unei boli a sistemului digestiv. litera A. scrieţi pe foaia de examen. 5. răspândite pe tot globul. Oxigenul şi substanţele organice sunt produşi finali ai fotosintezei. c) Alcătuiţi un text coerent.definiţia funcţiilor de nutriţie. dicotiledonate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 082 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Bolile sistemelor care realizează funcţiile de nutriţie” după următorul plan: .prezentarea denumirii. din punct de vedere structural. a două manifestări şi a două modalităţi de prevenire a unei boli a sistemului excretor. afirmaţiile următoare. Ministerul Educaţiei. 6. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Mitocondria are rol în producerea de energie. Bila este produsă de vezica biliară. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. F1. c) numărul combinaţiilor din F2 care au fructe galbene şi rotunde. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 082 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. a două manifestări şi a două modalităţi de prevenire a unei boli a sistemului circulator. frunze. 4.prezentarea denumirii. saprofit sau parazit. a) Enumeraţi trei constituenţi celulari delimitaţi de o membrană simplă. 2. Cromozomii monocromatidici. 10 puncte Se încrucişează un soi de măr cu fructe roşii (R) şi rotunde (O) cu un soi cu fructe galbene (r) şi ovale (o). b) Indicaţi câte o particularitate structurală pentru oricare două componente din structura nucleului.

.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. litera corespunzătoare răspunsului corect. Se acordă 10 puncte din oficiu. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. lizozom b) producere de energie 3. . A B 1.. denumite ..Varianta 83 Ministerul Educaţiei.. Păsările au: a) fecundaţie internă b) nutriţie parazită c) temperatura corpului variabilă d) respiraţie branhială 4.. şi se realizează prin intermediul unor structuri în formă de boabe de fasole. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Nutrimentele rezultate prin degradarea enzimatică a proteinelor sunt: a) acizii graşi b) aminoacizii c) glicerolul d) monozaharidele . Este corectă o singură variantă de răspuns... Varianta 083 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Plantă dicotiledonată este: a) grâul b) irisul c) măceşul d) porumbul 2.. În cazul respiraţiei anaerobe: a) au loc reacţii de oxidare completă b) se formează apă c) sunt oxidate substanţe anorganice d) rezultă produşi intermediari 3.. pe foaia de examen.. mitocondrie c) secreţie celulară d) sinteză de proteine C 10 puncte Scrieţi. astfel încât aceasta să fie corectă. aparat Golgi a) digestie intracelulară 2.. La plante. iar coloana A exemple de constituenţi celulari care au aceste roluri... B 6 puncte Coloana B cuprinde roluri ale diferiţilor constituenţi celulari.. pe foaia de examen.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. 1.. procesul de eliminare a apei sub formă de vapori se numeşte ...

membrana celulară. b) genotipul şi fenotipul descendenţilor posibili. Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. ale tubului digestiv. gripă.Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 083 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. . rezultaţi din această încrucişare. respectiv enzime hidrolitice şi precizaţi rolul acestor organite. după următorul plan: . afirmaţiile următoare. Unitatea structurală şi funcţională a sistemului nervos este nefronul. Aparţine sistemelor digestiv şi respirator: a) cavitatea nazală b) esofagul c) faringele d) laringele D 10 puncte Citiţi. o cauză. 3. scrieţi pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 083 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Sistemul digestiv şi digestia la mamifere”. 2. Receptorii auditivi ai mamiferelor sunt localizaţi în urechea medie.definiţia digestiei şi a absorbţiei intestinale. 6. la alegere. sifilis. la om. c) Alcătuiţi un text coerent. . format din două propoziţii / o frază. oreion. unele dintre cele mai vechi forme de viaţă. Caracterul coadă scurtă (S) este dominant faţa de cel cu coadă lungă (s). Celulele vegetală şi animală sunt eucariote. denumirea sucurilor digestive produse şi a rolului acestora în digestia chimică a glucidelor. B 10 puncte Culoarea neagră a blănii la şoareci este determinată de o genă dominantă (B).numirea şi localizarea glandelor anexe. Stabiliţi următoarele: a) genotipul părinţilor. rezultaţi în urma încrucişării între doi şoareci din prima generaţie. 5. conţin 2n cromozomi. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. cu atenţie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. tipurile de gameţi formaţi de aceşti descendenţi din prima generaţie. Ministerul Educaţiei.enumerarea componentelor tubului digestiv al mamiferelor. a) Reprezentaţi schematic structura unei celule procariote şi notaţi pe desen patru elemente componente. . 1. 4. lipide. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Ministerul Educaţiei. perete celular. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: celuloză. iar culoarea cafenie de o genă recesivă (b).prezentarea a câte două caracteristici morfologice/ funcţionale pentru trei organe. Sucul pancreatic se varsă în duoden.o boală a sistemului digestiv la om: denumire. Venele cave se deschid în atriul drept al inimii. tuberculoză. a) Indicaţi doi constituenţi celulari specifici celulei vegetale. 20 puncte Regnul Monera cuprinde organisme procariote. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Celulele somatice. b) Definiţi noţiunea de “bacterioză”. având o organizare asemănătoare. c) probabilitatea apariţiei şoarecilor cu blană neagră şi coadă lungă (BBss). herpes. Se încrucişează un şoarece cu blană neagră şi coadă scurtă cu un şoarece cu blană cafenie şi coadă lungă. litera A. SIDA. c) Identificaţi bacteriozele din lista următoare: tetanos. Bacilul tetanosului este un reprezentant al regnului Monera. b) Denumiţi organitele celulare care conţin enzime oxidoreducătoare. scrieţi pe foaia de examen. 2. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

salt c) iepure d) viperă C 10 puncte Scrieţi.. gonada masculină este: a) prostata b) testiculul c) uretra d) vezica urinară 2. astfel încât aceasta să fie corectă. La mamifere.Varianta 84 Ministerul Educaţiei. mers b) delfin 3. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de animale. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Plămânii mamiferelor sunt localizaţi în cavitatea . Pe baza experienţelor de încrucişare realizate la mazăre.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. şi realizează schimbul de gaze la nivelul ..... Se acordă 10 puncte din oficiu. înot a) arici 2. Este corectă o singură variantă de răspuns. pulmonare. Varianta 084 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. litera corespunzătoare răspunsului corect. A B 1.......... pe foaia de examen. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. pe foaia de examen.. 1. Intestinul subţire este cel mai lung la: a) carnivore b) erbivore c) insectivore d) omnivore . Mendel a descoperit: a) determinismul cromozomal al sexelor b) mutaţiile cromozomale c) puritatea gameţilor d) recombinarea genetică 4. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. iar coloana A modalităţi de locomoţie caracteristice acestora..... Cloroplastele: a) depozitează substanţe de rezervă b) sunt sediul fotosintezei c) participă la procesul de respiraţie anaerobă d) transportă substanţele intracelular 3...

. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. format din două propoziţii / o frază. cu atenţie. La grâu. c) Stabiliţi numărul de diviziuni mitotice prin care dintr-o celulă-mamă (2n) se formează 128 de celule-fiice. metamorfoză. . afirmaţiile următoare. scrieţi pe foaia de examen. . b) Precizaţi tipurile de respiraţie şi de locomoţie ale amfibienilor adulţi. diviziunea mitotică a unei celule somatice cu 2n = 14 cromozomi durează 60 de minute. 6.definiţia respiraţiei. respectiv o inversie la nivelul segmentului c-d-e. chimic şi biologic. Ministerul Educaţiei. Ministerul Educaţiei. scrieţi pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 084 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Respiraţia – modalitate de producere a energiei vitale” după următorul plan: . în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: tetrapode. respectiv anaerob. 3. a) Numiţi două grupe de amfibieni. a) Definiţi mutaţia. profaza – jumătate din durata diviziunii. daţi câte un exemplu de factor mutagen fizic. B 10 puncte Durata diviziunii mitotice variază in funcţie de specie. 18 minute telofaza. Venele pulmonare transportă sângele neoxigenat de la inimă spre plămâni. b) Precizaţi tipul de mutatie şi câte o manifestare pentru daltonism şi albinism. Stabiliţi succesiunea genelor în acest cromozom atunci când are loc o deleţie a segmentului d-e-f. Căpşunul se înmulţeşte vegetativ prin stoloni. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 084 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. 4. c) Alcătuiţi un text coerent. localizarea plămânilor şi precizarea a două caracteristici structurale ale acestora. al cantităţii de energie rezultate şi numirea a câte unui organism care respiră aerob. b) Stabiliţi numărul de cromozomi existenţi în placa metafazică şi tipul de cromozomi aflaţi în metafază şi anafază. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.Ministerul Educaţiei. 2. 1. broasca de lac. litera A. dintre care: 8 minute metafaza. acvatic. al produşilor de reacţie. . Drojdia de bere realizează un tip de fermentaţie alcoolică. Elementele figurate cu rol în transportul gazelor respiratorii sunt: a) hematiile b) leucocitele c) limfocitele d) trombocitele D 10 puncte Citiţi. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.sistemul respirator: enumerarea căilor respiratorii ale mamiferelor. se contractă muşchii intercostali şi muşchiul diafragm.descrierea mecanismului ventilaţiei pulmonare. Amfibienii sunt vertebrate adaptate mediilor de viaţă terestru şi acvatic. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.comparaţie între respiraţia aerobă şi cea anaerobă: precizarea diferenţelor din punct de vedere al implicării oxigenului. c) Într-un cromozom genele au următoarea ordine: a-b-c-d-e-f. În cursul profazei I a meiozei are loc schimbul reciproc de informaţie genetică între cromozomii materni şi paterni. Scorpionii fac parte din grupul Arahnidelor. 20 puncte Mutaţiile pot fi clasificate după mai multe criterii.prezentarea interrelaţiei sistem circulator. 5. În procesul de expiraţie normală. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. a) Enumeraţi cele patru faze ale mitozei în ordinea desfăşurarii acestora şi stabiliţi timpul necesar desfăşurării profazei şi anafazei.sistem respirator la mamifere.

.. iar coloana A exemple de animale care aparţin acestor grupe. Este corectă o singură variantă de răspuns. .. După efectele pe care le au..Varianta 85 Ministerul Educaţiei.. trichina c) viermi inelaţi d) viermi laţi C 10 puncte Scrieţi... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. pe foaia de examen.... şi . Constituie o simbioză: a) hirudineele b) drojdiile c) ferigile d) lichenii B .. Amfibienii prezintă: a) nutriţie autotrofă b) reproducere asexuată c) respiraţie tegumentară d) tegument uscat 4. 1.. Varianta 085 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. . Plantele heterozigote pentru acest caracter: a) au flori de culoare roşie b) conţin gena “A” în dublu exemplar c) produc un singur tip de gameţi d) sunt pure din punct de vedere genetic 3. pe foaia de examen. Se acordă 10 puncte din oficiu. mutaţiile pot fi: neutre.. lipitoarea a) moluşte 2... litera corespunzătoare răspunsului corect... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 6 puncte Coloana B cuprinde grupe sistematice. Fermentaţia alcoolică este: a) caracteristică plantelor verzi b) realizată de drojdia de bere c) un proces de oxidare completă d) utilizată în prepararea murăturilor 2. Culoarea roşie a florilor de trifoi este determinată de gena A... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. tenia b) viermi cilindrici 3. A B 1.. astfel încât aceasta să fie corectă..

definiţia ţesutului. Ministerul Educaţiei. 4. La mamifere. b) fenotipul şi genotipul celorlalţi descendenţi posibili. Conform uneia dintre legile mendeliene ale eredităţii. litera A. numirea a doi constituenţi ai corpului celular al neuronului. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Gregor Mendel a formulat primele legi ale eredităţii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. scrieţi pe foaia de examen. argumentarea faptului că sângele este un tip de ţesut conjunctiv. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: genă. 2. a) Enumeraţi trei grupe de păsări. format din două propoziţii / o frază. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Centrozomul lipseşte din neuroni. homozigot. În urechea internă a mamiferelor se află un lanţ de trei oscioare: ciocan.Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 085 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Tesuturile animale” după următorul plan: . pentru păsări: două adaptări la locomoţia prin zbor. heterozigot. 2. 6. Sepia şi caracatiţa sunt anelide. 1.neuronul: rol. precizarea relaţiei dintre neuroni şi substanţa cenuşie a sistemului nervos. a câte unei caracteristici structurale a acestora şi a câte unui organ în structura căruia este întâlnit fiecare tip de celulă. Hematiile au rol în transportul gazelor respiratorii: O2.ţesuturi epiteliale: clasificarea în funcţie de rol. bronhiile pătrund în plămâni. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. scrieţi pe foaia de examen. denumirea prelungirilor neuronului. gameţii sunt puri din punct de vedere genetic. Componentele sistemului excretor al mamiferelor sunt: a) stomacul şi intestinul subţire b) intestinul gros şi rectul c) rinichii şi căile urinare d) vezica biliară şi duodenul D 10 puncte Citiţi. b) Definiţi noţiunile: “fenotip”. c) Alcătuiţi un text coerent. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 085 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. clasificare. afirmaţiile următoare. c) procentul descendenţilor care pot manifesta boala. . . CO2. “genotip” şi explicaţi de ce doi indivizi de mazăre cu bob neted pot avea genotip diferit. nicovală şi scăriţă. cu atenţie. Stabiliţi următoarele: a) genotipul părinţilor şi al băiatului daltonist. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. a) Enunţaţi una din legile mendeliene ale eredităţii. unde se ramifică. tipul de respiraţie şi de reproducere.ţesuturi conjunctive: alcătuire. recesiv. B 10 puncte Într-o familie în care ambii părinţi sunt sănătoşi se naşte un băiat daltonist. 5. . . 3.ţesutul muscular: precizarea a două tipuri de fibre musculare. Ministerul Educaţiei. precizaţi două adaptări ale sale la acest mediu de viaţă. 20 puncte Păsările sunt vertebrate adaptate la mediul de viaţă aerian. c) Denumiţi un mamifer adaptat la mediul de viaţă aerian. b) Precizaţi. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.

... Se acordă 10 puncte din oficiu. litera corespunzătoare răspunsului corect... astfel încât aceasta să fie corectă.. şi este depozitată în vezica .. .. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore..... Varianta 086 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Este corectă o singură variantă de răspuns.. A B 1.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. La mamifere. ansamblu de cisterne aplatizate şi vezicule a) aparat Golgi 2. pe foaia de examen. embrionul se dezvoltă în: a) ovar b) placentă c) uter d) uretere .. subunitate mare şi subunitate mică c) ribozomi d) reticul endoplasmatic C 10 puncte Scrieţi... B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de constituenţi celulari. La mamifere. Bila este produsă de . pe foaia de examen.Varianta 86 Ministerul Educaţiei.. Mers plantigrad are: a) calul b) cerbul c) tigrul d) ursul 3. Constituie o adaptare a amfibienilor la mediul de viaţă terestru: a) membrana interdigitală b) prezenţa plămânilor c) reproducerea asexuată d) tegumentul îngroşat 4. iar coloana A caracteristici structurale ale acestora.... 1. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. aparatul optic al globului ocular conţine: a) cristalin b) coroidă c) retină d) sclerotică 2. sistem de canalicule b) nucleu 3.

Constituentul celular cu rol în sinteza proteinelor este: a) centrozomul b) lizozomul c) mitocondria d) ribozomul D 10 puncte Citiţi. . daltonism.digestia: definiţie. fiecare cu o grupă sangvină diferită. Stabiliţi următoarele: a) grupa sangvină a părinţilor şi genotipul acestora.fotosinteza: precizarea definiţiei acestui proces. litera A. broaştele ţestoase şi crocodilii. scrieţi pe foaia de examen. b) Selectaţi maladiile ereditare recesive dintre următoarele: sindactilie.organisme parazite: menţionarea a trei exemple de organisme parazite şi a unei adaptări a plantelor parazite la acest mod de nutriţie. omnivor. mers rigid şi apare după vârsta de 50-60 de ani.Ministerul Educaţiei. Componentele celulare cu membrană dublă sunt: nucleul. 20 puncte 2. sindrom Down. 1. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. afirmaţiile următoare. sindrom. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. . Hemofilia se caracterizează prin incapacitatea de coagulare a sângelui. 10 puncte Într-o familie sunt patru copii.sistemul digestiv: precizarea tuturor componentelor şi a câte unei adaptări a tubului digestiv al mamiferelor la regimul de hrană: carnivor. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. heterozomi. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 086 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Nutriţia în lumea vie”. 5. hemofilie. a localizării şi a ecuaţiei chimice.definiţiile nutriţiei autotrofe. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mutaţie. Boala Parkinson se caracterizează prin tremurături ale membrelor. 4. după următorul plan: . anemiei falciforme. precizaţi în ce tip de cromozomi se găsesc genele care determină maladiile selectate. Fermentaţia este un tip de respiraţie anaerobă. c) Alcătuiţi un text coerent. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. B Ministerul Educaţiei. erbivor. c) dacă părinţii sunt homozigoţi şi/ sau heterozigoţi. Ministerul Educaţiei. scrieţi pe foaia de examen. format din două propoziţii / o frază. 2. cu atenţie. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 086 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. respectiv heterotrofe. albinismului. care pot fi dominante sau recesive. 6. numirea a trei produşi finali ai digestiei chimice. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. b) Precizaţi modul de hrănire şi de înmulţire a algelor unicelulare şi a bacteriilor. întâlnit la unele bacterii şi fungi. mitocondria şi cloroplastul. b) genotipul grupelor sangvine ale celor patru copii. Maladiile ereditare sunt determinate de mutaţii genice. c) Evidenţiaţi două adaptări ale sporozoarelor la viaţa parazită. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 3. Organismele unicelulare au reprezentanţi încadraţi în mai multe regnuri. a) Precizaţi manifestarea definitorie a: polidactiliei. autozomi. Din grupul amfibienilor fac parte: şopârlele. În urma procesului de fotosinteză se formează substanţe anorganice. a) Numiţi un organism unicelular parazit şi boala produsă de acesta.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. Varianta 087 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. pe foaia de examen. respirator c) ureter d) uter C 10 puncte Scrieţi... astfel încât aceasta să fie corectă. urina ajunge în vezica urinară prin: a) colon b) uter c) ureter d) uretră 3. litera corespunzătoare răspunsului corect... La mamifere.. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organe. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. Se acordă 10 puncte din oficiu. Este corectă o singură variantă de răspuns... pe foaia de examen. apoi în esofag şi în stomac...... Aparţine gasteropodelor: a) caracatiţa b) lipitoarea c) limaxul d) sepia . A B 1. iar coloana A sisteme de organe cărora le aparţin acestea..... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Constituentul celular la nivelul căruia se realizează respiraţia celulară este: a) cloroplastul b) lizozomul c) mitocondria d) nucleul 2. Rezultatul digestiei bucale se numeşte .. Glucidele sunt: a) absorbite sub formă de aminoacizi la vertebrate b) degradate enzimatic în stomacul vertebratelor c) depozitate în mitocondriile din celula vegetală d) sintetizate în procesul fotosintezei la plante 4. alimentar şi prin deglutiţie ajunge în . excretor a) esofag 2.Varianta 87 Ministerul Educaţiei. reproducător b) laringe 3.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. 1....

stabiliţi dacă aceste celule sunt procariote sau eucariote. 2. inele. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. F1. enumerarea dizaharidazelor. 6. în corespondenţă cu dizaharidele hidrolizate de fiecare dintre ele. Cele două gene LA şi LB. afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. cu atenţie. precizând doua asemănări şi două deosebiri. Ministerul Educaţiei. cheţi. Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. c) numărul combinaţiilor din F2 care au frunze lucioase şi flori roşii. numirea monozaharidelor rezultate din digestia totală a glucidelor. numirea componentei sangvine care transportă produşii de digestie ai glucidelor de la intestinul subţire la celule. a) Precizaţi în ce tip de celule se desfăşoară mitoza. libere sau parazite. 1. respectiv ale anafazei mitozei. Racul. se obţin organisme hibride. care determină apariţia grupei de sânge AB. Testiculul are rol în producerea spermatozoizilor. c) Alcătuiţi un text coerent. scrieţi pe foaia de examen. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. precizarea unei manifestări şi a unei modalităţi de prevenire a bolii numite. crabul. după următorul plan: digestia bucală a glucidelor. în respiraţia celulară: scrierea ecuaţiei respiraţiei aerobe. Stabiliţi următoarele: a) fenotipul şi genotipul organismelor din prima generaţie (F1). b) Denumiţi un vierme parazit. Bacilul Koch determină apariţia TBC . precizaţi două adaptări ale acestuia la viaţa parazită. consecinţele consumului exagerat de alimente bogate în glucide (cartofi. litera A. ce are ca finalitate formarea a două celule-fiice asemănătoare cu celula-mamă. Reptilele au respiraţie branhială. B Ministerul Educaţiei. b) Precizaţi câte două caracteristici ale metafazei. dulciuri) asupra sistemului excretor: numirea unei boli. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: oligochete. scrieţi pe foaia de examen. terestru. 3. 5. Viermii reprezintă un grup heterogen de animale nevertebrate. În cursul mitozei. b) tipurile de gameţi formaţi de hibrizii din F1. 10 puncte Se încrucişează un soi de trandafir cu frunze lucioase (l) şi flori galbene (r) cu un soi cu frunze mate (L) si flori roşii (R). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 087 SUBIECTUL II (30 puncte) A 20 puncte 1. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. a) Enumeraţi trei încrengături ale viermilor. genotipul indivizilor din F2 cu frunze mate şi flori galbene. importanţa glucidelor. c) Comparaţi profaza mitozei cu profaza I a meiozei. Receptorii auditivi ai mamiferelor sunt localizaţi în urechea internă. sunt gene codominante. fusul de diviziune se formează în: a) anafază b) metafază c) profază d) telofază D 10 puncte Citiţi. digestia intestinală a glucidelor: denumirea sucului produs de intestinul subţire. 2. ca substanţe organice. Mitoza este un tip de diviziune cariochinetică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 087 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Importanţa glucidelor în realizarea funcţiilor de nutriţie la mamifere”. În prima generaţie. 4. homarul sunt arahnide.Ministerul Educaţiei. format din două propoziţii / o frază.

grâul a) angiosperme 2... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B..... Varianta 088 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.Ţesutul cartilaginos este un ţesut: a) conjunctiv b) epitelial c) muscular d) nervos 4. pe foaia de examen.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. A B 1. astfel încât aceasta să fie corectă. pe foaia de examen... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.... Sistemul circulator la mamifere este alcătuit din .. iar coloana A reprezentanţi ai acestora. Artera aortă: a) face legătura între inimă şi plămâni b) are originea în atriul drept al inimii c) transportă sângele oxigenat din ventriculul stâng d) conţine sânge neoxigenat din ventriculul drept 3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Este corectă o singură variantă de răspuns. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de unităţi de clasificare. Plămânii mamiferelor: a) conţin ţesut conjunctiv dur b) se găsesc în cavitatea abdominală c) au înveliş reprezentat de pericard d) sunt acoperiţi de pleure .. Se acordă 10 puncte din oficiu.. capilare şi . molidul b) ascomicete 3.... şi vase de sânge: artere. Este un chiropter: a) elefantul b) foca c) liliacul d) pinguinul 2.Varianta 88 Ministerul Educaţiei. . 1.. litera corespunzătoare răspunsului corect. sbârciogul c) gimnosperme d) pteridofite C 10 puncte Scrieţi....

scrieţi pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 088 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Sângele şi circulaţia la mamifere”. b) fenotipul şi genotipul descendenţilor posibili din F1. 1. totalitatea sepalelor unei flori hermafrodite formează corola. Stabiliţi următoarele: a) genotipul părinţilor. . c) Alcătuiţi un text coerent. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Ministerul Educaţiei. în corelaţie cu cavitatea inimii şi cu tipul de sânge transportat de către acestea. . .Ministerul Educaţiei. 2. Ţesutul osos este un tip de ţesut conjunctiv. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: fenotip.precizarea localizării inimii şi denumirea compartimentelor sale. c) Comparaţi reprezentanţii regnului Fungi cu reprezentanţii regnului Plante. La angiosperme.încadrarea sângelui în categoria de ţesuturi corespunzătoare. fibre şi substanţă fundamentală dură. a) Denumiţi tipul de organizare a corpului fungilor. format din două propoziţii / o frază. b) Precizaţi tipul de diviziune celulară care are ca rezultat formarea gameţilor şi trei caracteristici ale primei faze a acestui tip de diviziune. Gameţii conţin doar unul din cei doi factori ereditari din perechea iniţială. genă recesivă. 2. precizaţi numele celui care a elaborat-o. cu atenţie. 3. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.mamă cu 2n = 20 cromozomi prezintă fiecare: a) n = 10 cromozomi b) n = 20 cromozomi c) 2n = 10 cromozomi d) 2n = 20 cromozomi D 10 puncte Citiţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 088 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Celulele formate prin diviziunea mitotică a unei celule .enumerarea componentelor sistemului circulator la vertebrate. Funcţiile măduvei spinării sunt: funcţia reflexă şi funcţia de conducere. c) procentul descendenţilor. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. din prima generaţie. heterozigot. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. răspândite pe tot globul. 6.precizarea vaselor de sânge care comunică direct cu inima. litera A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. tatăl este bolnav de hemofilie. alcătuit din celule. Seva brută este condusă prin vasele conducătoare lemnoase. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei. iar mama este sănătoasă. care pot manifesta boala şi cauza manifestării acestei maladii cu o frecvenţă mai mare la sexul masculin. 5. afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. formula cromozomală XX caracterizează sexul femel. adaptat mediului de viaţă terestru. La mamifere. a) Numiţi legea eredităţii sugerată în enunţ. după următorul plan: . 20 puncte Fungii reprezintă un grup heterogen de organisme. . scrieţi pe foaia de examen. homozigot. 4. . b) Precizaţi cele două tipuri de nutriţie heterotrofă ale ciupercilor şi câte un exemplu de reprezentant pentru fiecare tip de nutriţie identificat. Râma este un vierme cilindric. stabilind o asemănare şi o deosebire.enumerarea elementelor figurate ale sângelui şi precizarea rolului acestora. B 10 puncte Într-o familie. Ministerul Educaţiei.

pe foaia de examen... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Este corectă o singură variantă de răspuns. reptile c) pinguinul d) salamandra C 10 puncte Scrieţi. pe foaia de examen..Varianta 89 Ministerul Educaţiei. Membrana celulelor animale conţine: a) celuloză b) chitină c) fosfolipide d) amidon 3..... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. litera corespunzătoare răspunsului corect...... Se acordă 10 puncte din oficiu.. Androceul reprezintă totalitatea: a) carpelelor b) petalelor c) sepalelor d) staminelor 2. A B 1.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de animale vertebrate. iar coloana A clasele cărora le aparţin aceste animale.. .. Broasca de lac adultă respiră prin .. Următorul tip de ţesut se întâlneşte la plante: a) conjunctiv b) muscular c) secretor d) nervos 4. amfibieni a) broasca ţestoasă 2.. şi prin . 1. Varianta 089 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. mamifere b) liliacul 3... Realizează fotosinteză: a) cuscuta b) castravetele c) mucegaiul verde-albăstrui d) drojdia de bere . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. astfel încât aceasta să fie corectă...

enumerarea oaselor care alcătuiesc scheletul membrelor mamiferelor terestre. genotipurile părinţilor şi genotipul băiatului. B 10 puncte Într-un cuplu sănătos. . în procente. c) Alcătuiţi un text coerent. stabilind o deosebire şi o asemănare între acestea. c) Comparaţi mamiferele cu reptilele. respectiv al braţului. Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 089 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 089 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Sistemul locomotor la mamifere” după următorul plan: .precizarea relaţiei dintre schelet şi musculatură şi a unui aspect din care să reiasă rolul sistemului nervos în realizarea mişcării la mamifere. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. b) Precizaţi două adaptări structurale ale liliacului la mediul de viaţă aerian. 3. în funcţie de tipul de mers şi precizarea a câte unui exemplu de animal din fiecare categorie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. b) genotipul descendenţilor posibili. a) Daţi câte un exemplu de reprezentant pentru următoarele grupe de mamifere: cetacee. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. . ca acest cuplu să aibă copii sănătoşi. apare un băiat bolnav de albinism. Celulele senzoriale chemosensibile din mucoasa limbii sunt localizate în mugurii gustativi. scrieţi pe foaia de examen. format din două propoziţii / o frază. Ateroscleroza este determinată de: a) hemoragie cerebrală b) infiltrarea pereţilor arterelor mari cu lipide c) paralizie d) ulceraţii ale gambelor D 10 puncte Citiţi. Produşii finali ai fotosintezei sunt substanţele organice şi dioxidul de carbon. b) Reprezentaţi grafic structura unui cromozom bicromatidic. respectiv aeriene. Ministerul Educaţiei. scrieţi pe foaia de examen. probabilitatea. la mediul de viaţă respectiv. 20 puncte Mamiferele sunt adaptate la diferite medii de viaţă. Pentru rezolvarea problemei folosiţi litere/ simboluri alese de voi. litera A. precizaţi transformările suferite de cromatină pe parcursul celor două etape. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 4. . cu atenţie. a) Numiţi cele două etape ale ciclului celular. Ţesutul muscular neted se găseşte în pereţii majorităţii organelor interne. respectiv două adaptări ale balenei la mediul acvatic. Ciclul celular cuprinde ansamblul de transformări prin care trece o celulă.Ministerul Educaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. afirmaţiile următoare. Stabiliţi următoarele: a) o manifestare fenotipică a albinismului. Encefalul este localizat în canalul vertebral. numirea a câte unui muşchi al coapsei. insectivore.clasificarea ţesuturilor musculare. 2. primate. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei. c) incidenţa apariţiei acestei maladii la cele două sexe şi motivaţia răspunsului. Abraxas. 5. . în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: păsări. Lichenii constituie un exemplu de simbioză. precizaţi două componente ale acestuia pe desen.precizarea a câte două adaptări ale mamiferelor acvatice. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Trombocitele sunt implicate în procesul de coagulare a sângelui.clasificarea mamiferelor terestre. 6. heterozomi. 1. .

. A B 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. şi .... sistem osos b) uretră 3.. 6 puncte Coloana B cuprinde structuri anatomice.. iar coloana A sistemele cărora aparţin structurile anatomice.. Sângele este adus în atriul drept al inimii prin: a) artera aortă b) artera pulmonară c) venele cave d) venele pulmonare 4. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. pe foaia de examen. Varianta 090 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. litera corespunzătoare răspunsului corect. sistem respirator c) pancreas d) ulnă C 10 puncte Scrieţi... . pe foaia de examen... Plastidele sunt organite celulare întâlnite la: a) bacterii b) bazidiomicete c) monocotiledonate d) urodele B . Prelungirile neuronale se numesc . Este suc digestiv: a) amilaza b) bila c) lactaza d) pepsina 2. Se acordă 10 puncte din oficiu.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. Este corectă o singură variantă de răspuns.Varianta 90 Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. astfel încât aceasta să fie corectă... Hemofilia se caracterizează prin: a) absenţa factorilor de coagulare din plasmă b) incapacitatea de a distinge culoarea roşie de culoarea verde c) prezenţa în sânge a hematiilor în forma de seceră d) prezenţa unui heterozom suplimentar 3.. sistem excretor a) bronhiolă 2... 1....

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 2. din România. iar aceştia cu neuronii multipolari. Ministerul Educaţiei. format din două propoziţii / o frază. 1. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 5. 4. organismele se clasifică în procariote şi eucariote. Celulele fotoreceptoare fac sinapsă cu neuronii bipolari. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. ocrotite prin lege. scrieţi pe foaia de examen. iar plasma reprezintă 55-60% din compoziţia sângelui. Totalitatea carpelelor formează gineceul. 2. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Intestinul subţire comunică cu intestinul gros printr-o valvulă. tuberculoză. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. cu atenţie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 090 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Sângele şi sistemul circulator la om”. . pentru calcule folosiţi una din valorile cunoscute. B 10 puncte La om. . afirmaţiile următoare. c) Argumentaţi necesitatea înfiinţării la nivel naţional a unor astfel de arii protejate. 6. După tipul de celulă. după următorul plan: . precizând procentele în care se găsesc. litera A. b) volumul final de plasmă din sângele rămas în corpul lui Marian (după donare). . a) Enumeraţi trei specii de plante. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Are corpul reprezentat de corm: a) bacilul fânului b) cornul secarei c) laricele (zada) d) sbârciogul D 10 puncte Citiţi. c) cantitatea de elemente figurate din sângele lui Marian (înainte de donare).numirea şi descrierea elementelor figurate (două caracteristici structurale/ funcţionale pentru fiecare tip de element figurat).menţionarea a patru boli ale sistemului circulator. Mitocondriile sunt organite celulare specifice fibrei musculare. a) Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între celula de tip procariot şi celula de tip eucariot. scrieţi pe foaia de examen. Rinichii au ca unitate structurală şi funcţională neuronul. Stabiliţi următoarele: a) genotipul grupei de sânge pe care o are Marian. pentru calcule folosiţi una dintre valorile cunoscute. Marian are grupa sangvină AB (IV) şi o greutate de 75 kg.localizarea inimii şi enumerarea cavităţilor inimii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 090 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Daltonismul este o maladie ereditară heterozomală. b) Enumeraţi regnurile ale căror organisme sunt alcătuite din celule de tip eucariot. 20 puncte Conservarea biodiversităţii constituie un obiectiv major al strategiei de protecţie a mediului din România.numirea celor două componente ale sângelui. Ministerul Educaţiei.Ministerul Educaţiei.precizarea tipurilor de vase de sânge şi a raporturilor acestora cu inima. bacil. 3. El a donat 400 ml sânge la un centru de recoltare a sângelui. b) Daţi patru exemple de parcuri naţionale sau naturale de pe teritoriul României. c) Alcătuiţi un text coerent. sângele reprezintă 8% din greutatea corpului. . în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: Monera. .

. iar coloana A sistemele cărora aparţin organele respective.Varianta 91 Ministerul Educaţiei... Stomacul produce: a) bilă b) salivă c) suc gastric d) suc pancreatic . sistem respirator c) traheea d) uretra C 10 puncte Scrieţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Foveea centralis: a) asigură acomodarea pentru distanţă b) este o componentă a coroidei c) face parte din sistemul optic d) se găseşte la nivelul petei galbene 3. pe foaia de examen. Varianta 091 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Cromozomii se găsesc în: a) centromer b) lizozom c) nucleu d) ribozom 2.. iar seva elaborată prin vasele conducătoare.. Seva brută circulă prin vasele conducătoare . sistem nervos b) limba 3. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.... 1.. Este corectă o singură variantă de răspuns.. sistem excretor a) hipotalamusul 2... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. este un organ: a) respirator b) muscular c) pereche d) tricameral 4. pe foaia de examen. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. la om...... Se acordă 10 puncte din oficiu.... A B 1.. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organe... Inima. litera corespunzătoare răspunsului corect. astfel încât aceasta să fie corectă. .

în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Sindromul Turner: a) reprezintă o monosomie b) este o trisomie letală c) prezintă cariotipul 2n = 47 + XXX d) se transmite de la mamă la băieţi D 10 puncte Citiţi. 2.precizarea a două consecinţe ale consumului de cafea asupra sistemului nervos central. enumerarea şi descrierea componentelor sale). După tipul de celule în care apar. Stabiliţi următoarele: a) fenotipul organismelor din F1. Sucul gastric conţine enzime amilolitice. c) Precizaţi două deosebiri între gimnosperme şi angiosperme. Regnul Plantae este unul dintre cele cinci regnuri ale lumii vii.Ministerul Educaţiei. c) Alcătuiţi un text coerent. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 20 puncte 2. afirmaţiile următoare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 091 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Ţesutul nervos” după următorul plan: . b) Clasificaţi plastidele. După formă. Prin încrucişarea între ei a hibrizilor din F1. 5. ATP. . litera A. a) Enumeraţi cele trei componente fundamentale ale unei celule de tip eucariot. se obţin organisme hibride. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: ADN mitocondrial. format din două propoziţii / o frază. .clasificarea sistemului nervos din punct de vedere funcţional. se obţin în F2 16 combinaţii de factori ereditari. F1. c) numărul combinaţiilor din F2 homozigote pentru ambele caractere. b) Precizaţi numele şi funcţia pentru două organite celulare delimitate de o singură membrană. Celula stă la baza alcătuirii tuturor organsimelor vii. 10 puncte Se încrucişează un soi de fasole cu tulpina înaltă (H) şi păstăi galbene (G) cu un soi de fasole cu tulpina scurtă (h) şi păstăi verzi (g). după funcţia pe care o îndeplinesc. . spirili. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. . 6. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Leucoplastele dau culoarea specifică frunzelor. Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. a) Enumeraţi organele vegetative caracteristice unei plante superioare.caracterizarea neuronului (definiţie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 091 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. 1.enumerarea a patru funcţii ale celulelor gliale (nevroglii). Ministerul Educaţiei. mutaţiile pot fi somatice şi gametice.menţionarea a patru roluri ale encefalului. 3. scrieţi pe foaia de examen. bacteriile pot fi: coci. Arterele coronare irigă inima. B Ministerul Educaţiei. În prima generaţie. Produsul principal de excreţie al vertebratelor este urina. scrieţi pe foaia de examen. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. bacili. 4. b) tipurile de gameţi formaţi de hibrizii din F1. fibre musculare. alcătuire. . cu atenţie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.

A B 1... astfel încât aceasta să fie corectă. ... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare...Varianta 92 Ministerul Educaţiei.. variaţie numerică a autozomilor b) sindromul Down 3. Varianta 092 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. pe foaia de examen.. pe foaia de examen. Cele două tipuri de ţesut osos sunt: . B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de anomalii genetice. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. şi . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Este corectă o singură variantă de răspuns.. Centrul celular (centrozomul): a) conţine 1-2 corpusculi numiţi nucleoli b) este prezent în celulele nervoase c) se situează în apropierea nucleului d) se mai numeşte şi centromer 4. 1. iar coloana A cauzele acestora.. litera corespunzătoare răspunsului corect.. modificare structurală cromozomală a) albinismul 2... Amilaza acţionează la nivelul: a) cavităţii bucale b) ficatului c) intestinului gros d) colonului 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.... Se acordă 10 puncte din oficiu... variaţie numerică a heterozomilor c) maladia „cri-du-chat” d) sindromul Turner C 10 puncte Scrieţi. Determinismul sexelor la un om sănătos este: a) ♀XY şi ♂ XX b) ♀XY şi ♂ X0 c) ♀X0 şi ♂ XY d) ♀XX şi ♂ XY .... Celulele cu bastonaşe: a) reacţionează la lumina foarte slabă b) se găsesc în coroidă c) sunt celule chemoreceptoare d) au sensibilitate la o anumită culoare 3.

în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: tentacule. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Grupa de sânge apărută ca urmare a fenomenului de codominanţă este: a) A (II) b) AB (IV) c) B (III) d) O (I) D 10 puncte Citiţi. a) Enumeraţi trei clase de moluşte. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.enzimele proteolitice: precizarea tipurilor de sucuri digestive care le conţin. câte un reprezentant. c) fenotipurile posibile ale bunicului din partea tatălui. scrieţi pe foaia de examen. 2. Bunica din partea tatălui are grupa sanguină O (I). . Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. prezentarea modului de acţiune a enzimelor digestive la acest nivel. b) Comparaţi structura cloroplastului cu cea a mitocondriei. Plastidele fotosintetizatoare sunt amiloplastele. scrieţi pe foaia de examen. Teaca de mielină este una dintre tecile neuronului.ulcerul gastroduodenal: menţionarea a două cauze ale apariţiei acestei boli.sistemul digestiv: enumerarea segmentelor tubului digestiv şi a glandelor anexe ale acestuia. b) Exemplificaţi. pentru fiecare clasă de moluşte. 6. . specii comestibile.digestia lipidelor: enumerarea enzimelor cu rol în digestia lipidelor. La nivelul alveolei pulmonare are loc schimbul de gaze respiratorii. 20 puncte Celula eucariotă conţine organite celulare.digestia bucală: precizarea denumirii şi a compoziţiei sucului digestiv implicat. Ministerul Educaţiei. fiecare îndeplinind o anumită funcţie. litera A. Moluştele sunt animale nevertebrate adaptate mediului acvatic şi mediului terestru. 1. . B Ministerul Educaţiei. Mitocondriile au rol în digestia celulară. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 10 puncte Tata are grupa sangvină B (III). iar mama O (I). Urina închisă la culoare şi oboseala sunt manifestări ale hepatitei virale. cu atenţie. c) Alcătuiţi un text coerent. afirmaţiile următoare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 092 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Sistemul digestiv la mamifere” după următorul plan: . . ventuze. precizând două asemănări şi două deosebiri. c) Explicaţi în ce constă relaţia funcţională între cloroplast şi mitocondrie. menţionarea rolului bilei în digestia lipidelor. Bila este un suc digestiv lipsit de enzime. 3. 2. a) Clasificaţi plastidele după rolul pe care îl îndeplinesc. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Stabiliţi următoarele: a) genotipurile părinţilor. 5.Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 092 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. 4. . format din două propoziţii / o frază. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. b) genotipurile descendenţilor posibili.

noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. Substanţa fundamentală a ţesutului osos conţine o substanţă proteică numită .. se numeşte monosomia XO b) sindromul Down 3... pe foaia de examen.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Artera pulmonară: a) aprovizionează plămânii cu sânge oxigenat b) primeşte sânge oxigenat din ventriculul stâng al inimii c) se deschide în atriul drept al inimii d) transportă sânge cu CO2 2. pe foaia de examen. A B 1.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B...... Este corectă o singură variantă de răspuns. În timpul unei respiraţii normale când diafragma se relaxează: a) aerul iese din plămâni în atmosferă b) presiunea aerului din plâmâni scade c) musculatura intercostală se contractă d) volumul cutiei toracice se măreşte ..... iar coloana A caracteristici ale acestor maladii genetice.. ..Varianta 93 Ministerul Educaţiei. astfel încât aceasta să fie corectă. Bila este secretată de: a) ficat b) pancreas c) ovar d) vezica biliară 3.. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de maladii genetice.. litera corespunzătoare răspunsului corect. Interfaza: a) are loc între două diviziuni b) este prima etapă a mitozei c) determină reducerea cantităţii de ADN d) reprezintă diviziunea celulei somatice 4. 1... se numeşte trisomia 21 c) sindromul Klinefelter d) sindromul ”cri du chat” C 10 puncte Scrieţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. care este impregnată cu săruri . Se acordă 10 puncte din oficiu. afectează numai bărbaţii a) sindromul Turner 2.. Varianta 093 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.

meioză. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 093 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Respiraţia în lumea vie” după următorul plan: . b) Realizaţi schema meiozei.aplicaţii practice ale fermentaţiilor: menţionarea a câte unei aplicaţii pentru fiecare dintre cele trei procese fermentative. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Porumbul are fructe indehiscente de tip cariopsă. b) Daţi patru exemple de viroze posibile la om. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. a) Comparaţi mitoza şi meioza. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.ecuaţia chimică a respiraţiei aerobe şi precizarea motivului producerii unei cantităţi mai mari de energie în respiraţia aerobă faţă de respiraţia anaerobă. gameţi.Ministerul Educaţiei. Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. . precizaţi fazele meiozei I. Scheletul reprezintă componenta pasivă a sistemului locomotor. se obţin organisme hibride. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.ecuaţia chimică a respiraţiei anaerobe. Ministerul Educaţiei. c) Alcătuiţi un text coerent. . Trompa lui Eustachio face legătura între urechea medie şi faringe. Stabiliţi următoarele: a) fenotipul organismelor din F1. Virusurile sunt entităţi infecţioase situate la limita dintre viu şi neviu. . afirmaţiile următoare. c) numărul combinaţiilor din F2 homozigote pentru ambele caractere. 6. Tonoplastul delimitează: a) centrozomul b) cromozomul c) lizozomul d) vacuola D 10 puncte Citiţi. litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. format din două propoziţii / o frază. 5. 3. se obţin în F2 16 combinaţii de factori ereditari. 20 puncte 2.definiţia respiraţiei. scrieţi pe foaia de examen. Ribozomii au rol în respiraţia celulară. precizarea a câte unui tip de organism fermentativ pentru fiecare tip de fermentaţie şi a produsului final rezultat. . Sporozoarele sunt protiste. 10 puncte Se încrucişează un soi de lalele cu tulpina înaltă (H) şi petale roşii (R) cu un soi de lalele cu tulpina scurtă (h) şi petale galbene (r). Diviziunea celulară este o însuşire fundamentală a lumii vii. Prin încrucişarea între ei a hibrizilor din F1. scrieţi pe foaia de examen. cu atenţie. F1. . Artera aortă are originea în ventriculul drept. În prima generaţie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 093 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. B Ministerul Educaţiei. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: cromozomi. a) Clasificaţi virusurile după materialul genetic conţinut. c) Prezentaţi trei particularităţi structurale/ funcţionale ale virusurilor.trei tipuri de fermentaţie: enumerarea lor. 1. b) tipurile de gameţi formaţi de hibrizii din F1. 2. după tipul de celule care rezultă în urma acestor procese.

. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. iar coloana A glande ale tubului digestiv care secretă aceste substanţe.. astfel încât aceasta să fie corectă. glande salivare a) săruri biliare 2. George Emil Palade a descoperit: a) cloroplastele b) lizozomii c) ribozomii d) vacuolele 3.. ficat b) enzime proteolitice 3. Ştiinţa care studiază clasificarea organismelor se numeşte: a) citologie b) evoluţionism c) histologie d) sistematică ... Cele două componente ale sistemului digestiv la mamifere sunt: .... Venele cave se deschid în: a) atriul drept b) atriul stâng c) ventriculul drept d) ventriculul stâng 2. . pancreas c) labferment d) lizozim C 10 puncte Scrieţi.. şi . pe foaia de examen. B 6 puncte Coloana B cuprinde substanţe prezente în sucurile digestive.Varianta 94 Ministerul Educaţiei. A B 1... Varianta 094 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. Este corectă o singură variantă de răspuns.. Se acordă 10 puncte din oficiu. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B..... litera corespunzătoare răspunsului corect... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore... 1. Are corpul reprezentat de corm: a) tisa b) bacilul tetanosului c) drojdia d) lichenul de piatră 4. pe foaia de examen.

Stabiliţi următoarele: a) genotipul părinţilor. După efectul lor mutaţiile pot fi naturale şi artificiale. Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. scrieţi pe foaia de examen. pentru fiecare grupă de reptile. b) Caracterizaţi mutaţiile. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. branhii. o modalitate de prevenire. sisteme de organe cu rol în realizarea acestor funcţii: enumerare – trei exemple. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. câte un reprezentant.măduva spinării: localizare. trei manifestări. 10 puncte Se încrucişează un soi de mere cu fructe rotunde (R) şi galbene (G) cu un soi de mere cu fructe ovale (r) şi roşii (g).Ministerul Educaţiei. 20 puncte 2. vestibulari: localizare şi precizarea unui stimul specific pentru fiecare. c) Daţi trei exemple de factori cu potenţial mutagen. a) Enumeraţi patru categorii sistematice de reptile. .paralizia: trei cauze. Tuberculoza este produsă de bacilul Koch. 3. 6. afirmaţiile următoare. Ţesutul cartilaginos este vascularizat. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: plămâni. c) numărul combinaţiilor din F2 care au fructe rotunde şi roşii şi genotipul organismelor din F2 cu fructe ovale şi galbene. auditivi. litera A.organe. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 094 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. după următorul plan: . . cu atenţie. două roluri. . a) Clasificaţi factorii mutageni. olfactivi. B Ministerul Educaţiei. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 094 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema „Funcţiile de relaţie”. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. după nivelul de organizare a materialului genetic afectat. 2. b) Exemplificaţi. scrieţi pe foaia de examen. Reptilele sunt vertebrate tetrapode. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Ministerul Educaţiei. gustativi.scheletul membrului superior propriu-zis la om: enumerarea componentelor. solzi cornoşi. b) tipurile de gameţi formaţi de hibrizii din F1. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Ţesutul alcătuit din neuroni şi celule gliale (nevroglii) se numeşte: a) cartilaginos b) muscular c) nervos d) osos spongios D 10 puncte Citiţi. Cromatina se condensează în profază.receptorii vizuali. . Digestia chimică a proteinelor începe în stomac. 4. 5. Mutaţiile reprezintă sursa primară a variabilităţii organismelor. Polidactilia este o maladie ereditară. c) Alcătuiţi un text coerent. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. format din două propoziţii/ o frază. 1.

.... astfel încât aceasta să fie corectă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. genotipurile părinţilor sunt: a) Xh X şi XY b) Xh Xh şi XY c) XX şi X hY d) X h X h şi X hY 3. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. moluşte b) gavialul 3. 1... B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal.. reptile c) homarul d) sepia C 10 puncte Scrieţi.. litera corespunzătoare răspunsului corect. Celule anucleate sunt: a) fibrele musculare b) hematiile c) celulele ficatului d) neuronii 2... După numărul de cotiledoane. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B... Primul segment al căilor respiratorii este reprezentat de: a) cavitatea bucală b) faringe c) fose nazale d) laringe . Este corectă o singură variantă de răspuns. şi ... Faza mitozei caracterizată prin dezorganizarea învelişului nuclear este: a) anafaza b) metafaza c) profaza d) telofaza 4.... angiospermele se împart în . Se acordă 10 puncte din oficiu. dar purtători ai genei pentru hemofilie. iar toţi descendenţii de sex feminin sunt sănătoşi.Varianta 95 Ministerul Educaţiei. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe foaia de examen. Dacă în F1 toţi descendenţii de sex masculin sunt sănătoşi.... pe foaia de examen. artropode a) păstrăvul 2. A B 1. Varianta 095 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. ... iar coloana A grupele sistematice cărora aparţin aceşti reprezentanţi.

. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 095 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Digestia lipidelor” după următorul plan: . biologici.precizarea tipurilor de lipide asupra cărora acţionează enzimele lipolitice şi a produşilor finali rezultaţi. c) Numiţi un vierme parazit . încadraţi acest organism în regnul corespunzător. B 10 puncte Matei şi Cătălina sunt fraţi. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. format din două propoziţii / o frază. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. precizaţi denumirea bolilor produse de aceştia. De fiecare dată când se joacă în parc. c) genotipurile şi fenotipurile posibile ale Cătălinei. dominantă/ recesivă). cu atenţie. stabiliţi următoarele: a) maladia ereditară de care suferă Matei. . precizând două asemănări şi o deosebire. 6. Totalitatea petalelor unei flori formează caliciul. afirmaţiile următoare.menţionarea unei cauze şi a şase manifestări ale hepatitei.Ministerul Educaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. energie. ATP. Prin meioză are loc refacerea ţesuturilor lezate. b) Precizaţi tipul de nutriţie al organismului care produce rugina grâului. Oseina este impregnată cu săruri minerale. Ştiind că nici unul din părinţii celor doi copii nu prezintă aceste simptome. c) Alcătuiţi un text coerent.enumerarea a două exemple de enzime lipolitice. 3. chimici. animale şi om. tipul maladiei (autozomală/ heterozomală. Stomacul comunică cu duodenul prin: a) esofag b) faringe c) laringe d) orificiul piloric D 10 puncte Citiţi. Matei trebuie să fie foarte atent. deoarece orice tăietură sau lovitură puternică îi poate determina o hemoragie abundentă şi necontrolată. 20 puncte Numeroase organisme pot produce boli la plante. 4. Produsul de secreţie al ficatului este bila. a) Numiţi câte un reprezentant parazit din regnurile Monera şi Protista. daţi două exemple de adaptări ale viermilor la viaţa parazitară. b) Comparaţi mitocondriile cu nucleul. Factori mutageni pot fi: fizici. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. litera A. care poate avea consecinţe fatale. scrieţi pe foaia de examen. respiraţie. 1. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. a) Precizaţi trei componente ale unei mitocondrii. b) genotipul lui Matei şi genotipurile părinţilor. scrieţi pe foaia de examen. . Ministerul Educaţiei. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.enumerarea segmentelor tubului digestiv la nivelul cărora are loc digestia lipidelor. 5. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 095 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Ministerul Educaţiei.precizarea localizării ficatului şi a rolurilor lui în digestia lipidelor. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mitocondrii. Membrana nucleară este străbătută de pori. . Mitocondriile sunt organite celulare.

În stomac. pe foaia de examen.Varianta 96 Ministerul Educaţiei... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare... 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului vegetal... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii... dicotiledonate b) laricele (zada) 3... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. . A B 1...... şi . Acidul clorhidric: a) este prezent în sucul gastric b) emulsionează grăsimile c) hidrolizează aminoacizii d) neutralizează aciditatea din stomac 2... astfel încât aceasta să fie corectă. 1.... conifere a) feriguţa 2. Este corectă o singură variantă de răspuns.. Tetradele cromatidice se formează în: a) anafază b) interfază c) meioză d) mitoză 4. filicate c) piersicul d) porumbul C 10 puncte Scrieţi. Cromozomii se aliniază în plan ecuatorial în: a) anafază b) metafază c) profază d) telofază 3. iar coloana A grupele sistematice cărora aparţin aceşti reprezentanţi. Cele două tipuri de diviziune indirectă (cariochinetică) sunt: . Se acordă 10 puncte din oficiu.. litera corespunzătoare răspunsului corect. digestia chimică a proteinelor este realizată de: a) bilă b) salivă c) sucul gastric d) sucul pancreatic B . pe foaia de examen. Varianta 096 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.

Procariotele prezintă un material genetic lipsit de membrană nucleară. cu atenţie. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 096 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. 3. Ministerul Educaţiei. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: criste. în cazul daltonismului. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Inima. b) Precizaţi câte o substanţă chimică din structura peretelui celular la bacterii. b) Precizaţi cauza şi o manifestare a anemiei falciforme. dublă.pielea: precizarea a trei tipuri de receptori conţinuţi de aceasta. pori. 2. este un organ musculos. c) Alcătuiţi un text coerent. Nucleolii conţin: a) acizi nucleici b) apă c) lizozomi d) centrioli D 10 puncte Citiţi. .Ministerul Educaţiei. 10 puncte Se încrucişează un soi de tomate cu fructele ovale (O) şi roşii (R) cu soi de tomate cu fructe rotunde (o) şi galbene (r). Membrana celulară este o componentă fundamentală a celulei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 096 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Organele de simţ la mamifere” după următorul plan: . femeie sănătoasă. Limfocitele au rol în imunitate. scrieţi pe foaia de examen. 20 puncte Numeroase boli genetice au drept cauze mutaţii ale genelor. scrieţi pe foaia de examen. a) Daţi două exemple de boli genetice produse de mutaţii numerice heterozomale. format din două propoziţii / o frază. c) Notaţi. . cavitar. Stabiliţi următoarele: a) fenotipul organismelor din F1.globul ocular: enumerarea componentelor şi precizarea tipurilor de vedere asigurate de celulele fotosensibile în corelaţie cu tipul de celulă. 6. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. a) Numiţi cele două substanţe de bază prezente în membrana celulară. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.chemoreceptorii: menţionarea denumirii şi a localizării lor. 5. 4. 1. c) raportul de segregare fenotipic din F2 şi numărul de combinaţii homozigote pentru ambele caractere din F2. .urechea medie: precizarea a două caracteristici ale acesteia. litera A. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. bărbat bolnav. dar purtătoare a genei. genotipurile pentru: femeie sănătoasă. b) tipurile de gameţi formaţi de hibrizii din F1. tricameral. afirmaţiile următoare. B Ministerul Educaţiei. . 2. Centrozomul este absent din celule nervoase.receptorul: definiţie. bărbat sănătos. Amilaza acţionează la nivelul intestinului gros. fungi şi plante. În inspiraţie. la mamiferele adulte. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. scade presiunea intrapulmonară faţă de valoarea presiunii atmosferice.

.... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. litera corespunzătoare răspunsului corect. Varianta 097 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.... astfel încât aceasta să fie corectă. Mitocondriile: a) au rol în digestia celulară b) coordonează activitatea celulară c) stochează energia în molecule de ATP d) sunt prezente în celulele procariote 4.. chiroptere b) broasca ţestoasă de apă 3. chelonieni c) liliacul urecheat d) salamandra C 10 puncte Scrieţi.. Se acordă 10 puncte din oficiu...Varianta 97 Ministerul Educaţiei..... Este corectă o singură variantă de răspuns.. pe foaia de examen. Stomacul este situat în cavitatea . Din bilă lipsesc: a) enzimele b) pigmenţii biliari c) sărurile biliare d) sărurile minerale 3.. A B 1. Au rol în coagularea sângelui: a) hematiile b) monocitele c) limfocitele d) trombocitele 2... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Imparicopitatele: a) au membre transformate în lopeţi b) sunt mamifere unguligrade c) sunt plantigrade d) se sprijină pe toată talpa B . iar coloana A grupele sistematice cărora aparţin aceşti reprezentanţi. 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal.. şi comunică cu intestinul subţire prin orifciul .. anure a) broasca de lac 2. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B... pe foaia de examen. 1.

Spermatozoizii se formează la nivelul tubilor seminiferi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Stabiliţi următoarele: a) genotipul părinţilor. litera A.localizarea celor două procese la nivel celular.Ministerul Educaţiei. 1. . Gregor Mendel. dar purtători ai genei pentru hemofilie şi/ sau daltonism. 3. Bunicul din partea tatălui are grupa sangvină O (I). scrieţi pe foaia de examen. precizând o asemănare şi trei deosebiri. a) Definiţi noţiunile: monohibridare.ecuaţiile generale ale fotosintezei şi respiraţiei aerobe. Ficatul este situat în stânga stomacului. format din două propoziţii / o frază. c) Alcătuiţi un text coerent. cu atenţie. 20 puncte 2. deasupra diafragmului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 097 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 2. grupe sangvine. fenotip.menţionarea a trei aspecte ale importanţei fotosintezei. b) Realizaţi. Virusurile sunt entităţi infecţioase. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: codominanţă. B 10 puncte Tatăl suferă de daltonism şi are grupa sangvină A (II). Moluştele se clasifică în lamelibranhiate. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. afirmaţiile următoare. purtătoare a genei pentru hemofilie şi are grupa sangvină O (I). Bila are rol în digestia lipidelor. b) Comparaţi structura celulei procariote cu structura celulei eucariote. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. un călugăr franciscan. c) probabilitatea apariţiei în această familie a copiilor sănătoşi. este considerat părintele geneticii. c) Menţionaţi trei aspecte legate de importanţa bacteriilor. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Monerele sunt cele mai vechi forme de viaţă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 097 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema „Fotosinteza şi respiraţia”. . arahnide şi cefalopode. .explicarea legăturii funcţionale ce se stabileşte între cele două procese. a) Enumeraţi cele trei tipuri de bacterii după forma corpului.precizarea celor două tipuri de ţesuturi asimilatoare şi localizarea acestora în corpul plantei. până în F1. 4. 6. Ministerul Educaţiei. iar mama este sănătoasă. b) grupele de sânge posibile ale copiilor. Seva elaborată circulă prin vasele liberiene. . scrieţi pe foaia de examen. 5. după următorul plan: . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Receptorii auditivi la mamifere sunt localizaţi în: a) melcul membranos b) canalele semicirculare c) saculă d) utriculă D 10 puncte Citiţi. schema încrucişării dintre o plantă homozigotă cu bobul neted (N) şi o plantă homozigotă cu bobul zbârcit (z). genotip. Ministerul Educaţiei.

. Hemofilia: a) este o boală autozomală b) se datorează unei mutaţii pe cromozomul Y c) se manifestă prin codominanţă d) se transmite băieţilor pe linie maternă 2... proteine c) pepsina d) bilă C 10 puncte Scrieţi. glucide a) lipaza 2.. litera corespunzătoare răspunsului corect... pe foaia de examen.. Se acordă 10 puncte din oficiu. lipide b) maltaza 3. Duodenul este un segment al: a) esofagului b) faringelui c) intestinului gros d) intestinului subţire 4... 6 puncte Coloana B cuprinde secreţii digestive.... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Lizozomii conţin: a) ADN b) ARN c) lizozim d) enzime B .. 1. Este corectă o singură variantă de răspuns.. astfel încât aceasta să fie corectă.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. În interfază are loc: a) condensarea maximă a cromatinei b) dispariţia membranei nucleare c) dublarea cantităţii de ADN d) separarea cromatidelor 3. iar coloana A substanţe pe care acestea le hidrolizează.. şi celule cu . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Varianta 098 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi...Varianta 98 Ministerul Educaţiei. A B 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. .. pe foaia de examen... Celule fotoreceptoare din structura retinei se numesc celule cu .

c) Precizaţi o asemănare şi o deosebire între ascomicete şi bazidiomicete. Pigmenţii biliari: a) hidrolizează proteinele b) emulsionează grăsimile c) intră în compoziţia bilei d) se găsesc în sucul gastric D 10 puncte Citiţi. . 2. format din două propoziţii / o frază. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. c) volumul de elemente figurate din sângele Mariei. pentru mucegaiul verde. . b) Precizaţi patru elemente structurale ale cloroplastului.enumerarea elementelor componente ale florii hermafrodite. a) Notaţi. Stabiliţi următoarele: a) genotipurile celor doi fraţi. b) Daţi două exemple de baziodiomicete. B Ministerul Educaţiei.precizarea elementelor componente ale sistemului genital masculin.menţionarea a câte unei cauze. folosind o cultură de mucegai verde. ştiind că volumul sangvin reprezintă 8% din greutatea corporală. Faza mitozei caracterizată prin dezorganizarea învelişului nuclear este profaza. afirmaţiile următoare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 098 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Reproducerea – funcţie fundamentală a organismelor” după următorul plan: . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Maria are 54 de kg. regnul din care face parte. Celulele cu bastonaşe reacţionează la lumina de intensitate redusă. 20 puncte Alexander Fleming descoperă la începutul secolului trecut penicilina. 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. scrieţi pe foaia de examen.precizarea structurilor care se formează din cele două tipuri de zigoţi. Pentru calcule folosiţi una din valorile cunoscute.enumerarea altor două funcţii fundamentale ale organismului. c) Alcătuiţi un text coerent. La bacterii peretele celular este constituit din chitină. mitocondrie. . alcătuirea corpului. 2. scrieţi pe foaia de examen. b) două combinaţii posibile ale grupelor de sânge ale părinţilor. energie. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Majoritatea plantelor se hrănesc fotoautotrof. respectiv gonoreei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 098 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. cu atenţie. a) Clasificaţi leucoplastele după tipul de substanţă organică pe care o depozitează. rezultaţi în urma dublei fecundaţii la angiosperme. 3. 4. . Corzile vocale sunt localizate la nivelul laringelui. HIV este un ribovirus. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 10 puncte Maria are grupa sangvină B (III). 1.Ministerul Educaţiei. precizaţi un aspect legat de importanţa lor. a câte unei manifestări şi a câte unei modalităţi de prevenire a sifilisului. Aparatul Golgi este format dintr-o reţea de canalicule subţiri. Ministerul Educaţiei. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: cloroplast. iar plasma reprezintă 55-60% din compoziţia sângelui. 6. litera A. . tipul de nutriţie. iar fratele ei grupa O (I).

babesioză a) bacterie 2... Varianta 099 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. heterozomi. 1. Scrieţi.... A B 1.Varianta 99 Ministerul Educaţiei... în celulele somatice. iar coloana A numele unor afecţiuni provocate de aceştia. Omul are. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. pe foaia de examen.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. litera corespunzătoare răspunsului corect... Ribozomul: a) alcătuieşte reticulul endoplasmatic neted b) are rol în sinteza proteinelor c) conţine ADN d) este o structură veziculară 2.. astfel încât aceasta să fie corectă. Este corectă o singură variantă de răspuns. Aparţine sucului gastric enzima: a) amilaza b) lactaza c) pepsina d) tripsina 4.. reorganizarea membranei nucleare are loc în: a) profază b) metafază c) anafază d) telofază 3.. pe foaia de examen... tuberculoză b) sporozoar 3. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. un număr de . teniază c) vierme d) virus C 10 puncte Scrieţi... de autozomi şi un număr de . B 6 puncte Coloana B cuprinde agenţi patologici. Ţesutul fundamental asimilator: a) asigură conducerea sevelor b) conţine celule cu cloroplaste c) este un ţesut embrionar d) se află în organele subterane ale unei plante . În diviziunea celulară.. pe foaia de examen...

Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. cu atenţie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 099 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. c) Comparaţi anafaza I a meiozei cu anafaza II a meiozei. Plămânul este acoperit de pleură. stabilind patru modificări produse la nivelul celulei.clasificarea ţesuturilor epiteliale. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. os al scheletului membrelor posterioare este: a) ulna b) radiusul c) humerusul d) femurul D 10 puncte Citiţi. Mazărea are sămânţă cu două cotiledoane. La mamifere. a) Precizaţi organele în care are loc meioza in corpul unui mamifer de sex femeiesc. Muşchii gambei se inseră pe radius. a câte unei caracteristici structurale a acestora şi a câte unui organ în structura căruia este întâlnit fiecare tip de fibră. . 4. 5. Folosind litere/ simboluri alese de voi. scrieţi pe foaia de examen. respectiv bărbătesc. Ministerul Educaţiei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. afirmaţiile următoare. 3. Trombocitele au rol în coagularea sângelui.precizarea a două tipuri de fibre musculare.Ministerul Educaţiei. 20 puncte Diviziunea celulară asigură înmulţirea celulelor. stabiliţi o asemănare şi o deosebire. 2. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: sindrom Klinefelter.argumentarea încadrării sângelui în categoria ţesuturilor conjunctive.definiţia unui ţesut. c) Alcătuiţi un text coerent. Caracterele blană albă şi urechi scurte nu se pot manifesta decât în stare homozigotă. fenotipul lor. 6. c) procentul de organisme dublu homozigote din F2. format din două propoziţii / o frază. b) Caracterizaţi profaza. b) Clasificaţi agenţii mutageni. B 10 puncte Se încrucişează un mascul aparţinând unei rase de iepuri cu blană neagră şi urechi scurte cu o femelă aparţinând unei rase de iepure având blană albă şi urechi lungi. . b) genotipul şi fenotipul indivizilor din F1. litera A. Meioza are o etapă reducţională. Fotoreceptorii sunt localizaţi în coroidă. heterozomi. 1. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. stabiliţi următoarele: a) genotipurile părinţilor. Ministerul Educaţiei. 2. Maladiile genetice sunt determinate de restructurări ale materialului genetic. . scrieţi pe foaia de examen.descrierea structurii ţesutului osos compact şi precizarea a câte unui exemplu de localizare pentru fiecare tip de ţesut osos. a) Enumeraţi patru maladii produse de mutaţii genice. după rolurile deţinute în organism. . meioză. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 099 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Ţesuturile animale” după următorul plan: .

. iar coloana A categoriile de boli produse de aceştia.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. La mamifere. pe foaia de examen.. Se acordă 10 puncte din oficiu... A B 1. este format din două oase: . Un ordin cuprinde mai multe: a) încrengături b) familii c) regnuri d) clase B . noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. astfel încât aceasta să fie corectă. Varianta 100 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. viroză c) Candida d) bacilul Koch C 10 puncte Scrieţi. bacterioză b) plasmodiul malariei 3......... 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii... şi .Varianta 100 Ministerul Educaţiei. la om..... gonada masculină este: a) prostata b) testiculul c) uretra d) vezica urinară 2. .. Fenomenul de codominanţă apare în cazul grupei de sânge: a) O (I) b) A (II) c) B (III) d) AB (IV) 3. 6 puncte Coloana B cuprinde agenţi patogeni. pe foaia de examen. litera corespunzătoare răspunsului corect. Leucoplastele au rol în: a) transport celular b) fotosinteză c) reproducere d) depozitare 4.. micoză a) HIV 2. Este corectă o singură variantă de răspuns. Scheletul antebraţului..

format din două propoziţii / o frază. b) Explicaţi mecanismul care determină această mutaţie. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Centrul celular (centrozomul) determină formarea nucleolului. B 10 puncte Un bărbat cu ochii albaştri (bb) şi cu grupa de sânge AB (IV) se căsătoreşte cu o femeie cu ochii negri (BB) şi cu grupa de sânge A (II) (heterozigot). Scoicile: a) pot trăi şi în mediul aerian b) au schelet intern c) prezintă cochilie internă d) au respiraţie branhială D 10 puncte Citiţi. Ministerul Educaţiei. . coagularea sângelui. a) Precizaţi tipul de mutaţie ce determină apariţia acestei maladii. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Hepatita este produsă de bacilul Koch.Ministerul Educaţiei. c) Menţionaţi tipurile de locomoţie caracteristice celor trei grupe (clase) de moluşte.calea de conducere a informaţiilor olfactive. 1. maladie. Sindromul Down este o maladie genetică determinată de o mutaţie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 100 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema „Sensibilitatea chimică la mamifere” după următorul plan: . Feriga comună face parte din grupul cormofitelor. Sindromul Turner apare datorită neseparării perechii de cromozomi X în timpul meiozei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 100 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1.muguri gustativi: precizarea localizării. Moluştele sunt un grup de nevertebrate bine reprezentat în diferite medii de viaţă. afirmaţiile următoare. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: heterozom. litera A.sensibilitatea la mamifere: enumerarea altor două tipuri de sensibilităţi. respectiv a celor cu ochii negri. scrieţi pe foaia de examen. a) Enumeraţi trei grupe (clase) de moluşte. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 4. 20 puncte 2. c) probabilitatea apariţiei descendenţilor cu grupa 0 (I). b) tipurile de gameţi formaţi de fiecare dintre aceştia. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 6. a caracteristicilor elementelor componente şi a rolurilor acestor componente. cu atenţie. . . fibre şi substanţă fundamentală. Stabiliţi următoarele: a) genotipul celor doi indivizi. bărbaţi. . b) Precizaţi cele trei părţi ale corpului moluştelor. Endospermul seminţei are rol în nutriţia embrionului.rolurile olfacţiei şi gustului în viaţa mamiferelor. 5. c) Alcătuiţi un text coerent. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. scrieţi pe foaia de examen. 3.mucoasa olfactivă: precizarea localizării. 2. femei. Ministerul Educaţiei. Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei. Ţesuturile conjunctive moi sunt formate din celule. a caracteristicilor elementelor componente şi a rolurilor acestor componente.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->