P. 1
Subiecte Bacalaureat 2010 - biologie vegetala si animala

Subiecte Bacalaureat 2010 - biologie vegetala si animala

|Views: 5,936|Likes:
Published by sica1234

More info:

Published by: sica1234 on Feb 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/11/2013

pdf

text

original

Sections

 • Varianta 1
 • Varianta 2
 • Varianta 3
 • Varianta 4
 • Varianta 5
 • Varianta 6
 • Varianta 7
 • Varianta 8
 • Varianta 9
 • Varianta 10
 • Varianta 11
 • Varianta 12
 • Varianta 13
 • Varianta 14
 • Varianta 15
 • Varianta 16
 • Varianta 17
 • Varianta 18
 • Varianta 19
 • Varianta 20
 • Varianta 21
 • Varianta 22
 • Varianta 23
 • Varianta 24
 • Varianta 25
 • Varianta 26
 • Varianta 27
 • Varianta 28
 • Varianta 29
 • Varianta 30
 • Varianta 31
 • Varianta 32
 • Varianta 33
 • Varianta 34
 • Varianta 35
 • Varianta 36
 • Varianta 37
 • Varianta 38
 • Varianta 39
 • Varianta 40
 • Varianta 41
 • Varianta 42
 • Varianta 43
 • Varianta 44
 • Varianta 45
 • Varianta 46
 • Varianta 47
 • Varianta 48
 • Varianta 49
 • Varianta 50
 • Varianta 51
 • Varianta 52
 • Varianta 53
 • Varianta 54
 • Varianta 55
 • Varianta 56
 • Varianta 57
 • Varianta 58
 • Varianta 59
 • Varianta 60
 • Varianta 61
 • Varianta 62
 • Varianta 63
 • Varianta 64
 • Varianta 65
 • Varianta 66
 • Varianta 67
 • Varianta 68
 • Varianta 69
 • Varianta 70
 • Varianta 71
 • Varianta 72
 • Varianta 73
 • Varianta 74
 • Varianta 75
 • Varianta 76
 • Varianta 77
 • Varianta 78
 • Varianta 79
 • Varianta 80
 • Varianta 81
 • Varianta 82
 • Varianta 83
 • Varianta 84
 • Varianta 85
 • Varianta 86
 • Varianta 87
 • Varianta 88
 • Varianta 89
 • Varianta 90
 • Varianta 91
 • Varianta 92
 • Varianta 93
 • Varianta 94
 • Varianta 95
 • Varianta 96
 • Varianta 97
 • Varianta 98
 • Varianta 99
 • Varianta 100

Varianta 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 001

SUBIECTUL I

(30 puncte)

A

4 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. La mamifere circulaţia este închisă, ………… şi ............ .

6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal, iar coloana A grupele sistematice cărora aparţin aceşti reprezentanţi. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A B 1. viermi a) rac 2. moluşte b) lipitoare 3. artropode c) triton d) sepie C 10 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. Cel mai lung segment al tubului digestiv la mamifere este: a) faringele b) esofagul c) intestinul subţire d) intestinul gros 2. Lizozomii: a) sunt alcătuiţi din ARN şi enzime b) au rol în digestia intracelulară c) sunt canalicule intracitoplasmatice d) au, la periferie, o membrană dublă 3. Este o lege mendeliană a eredităţii: a) polenizarea încrucişată a plantelor hibride din prima generaţie b) schimbul nereciproc de gene între cromozomii pereche c) impuritatea gameţilor din prima generaţie d) segregarea independentă a perechilor de caractere 4. Respiraţia branhială este caracteristică: a) delfinilor b) focilor c) balenelor d) guvizilor

B

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Mamiferele au: a) inimă tricamerală b) rinichi lipsiţi de glomeruli c) plămâni cu alveole pulmonare d) cavitate buco-faringiană D 10 puncte Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Organele de simţ realizează funcţia de nutriţie a organismului animal. Ribozomii au rol în sinteza proteinelor. Daltonismul se manifestă prin absenţa unor factori de coagulare ai sângelui. Pinul este un arbore care face parte din grupul coniferelor. Sistemul nervos central la mamifere cuprinde encefalul şi măduva spinării. Fotosinteza este un proces de sinteză a substanţelor organice din substanţe anorganice.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 001

SUBIECTUL II

(30 puncte)

A
1. Gimnospermele şi angiospermele sunt plante care au flori şi seminţe. a) Daţi câte două exemple de gimnosperme şi angiosperme. b) Precizaţi trei roluri ale spermatofitelor în viaţa omului. c) Explicaţi care este diferenţa definitorie dintre gimnosperme şi angiosperme.

20 puncte

2.

În urma experienţelor de hibridare efectuate la plante, Mendel a dedus că indivizi cu aceeaşi înfăţişare pot avea structuri genetice diferite. a) Enunţaţi o lege mendeliană a eredităţii. b) Precizaţi două deosebiri între procesele de monohibridare şi dihibridare. c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: genotip, fenotip, organism heterozigot, monohibridare.

B

10 puncte În urma diviziunii mitotice a unei celule-mamă cu 2n = 16 se obţine un număr mare de celule. Stabiliţi următoarele: a) numărul de cromatide/cromozomi din celula-mamă aflată în anafază; b) numărul de celule rezultate după prima diviziune a celulei-mamă, precum şi numărul total de perechi de cromozomi din aceste celule, în momentul formării lor; c) numărul total de cromozomi aflaţi în toate celule-fiice rezultate din celula iniţială după trei diviziuni mitotice succesive; se ia în considerare numărul total de cromozomi din momentul formării celulelor. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 001
SUBIECTUL III (30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema „Reproducerea sexuată la angiosperme”, după următorul plan: - rolul florii la angiosperme; - floarea hermafrodită de la angiosperme: elemente componente şi denumirea celulelor reproducătoare; - fecundaţia dublă la angiosperme: localizare, descrierea celor două fecundaţii; - sămânţa la dicotiledonate: enumerarea a cinci elemente componente; - fructul: trei tipuri de fructe uscate şi câte un exemplu de plante pentru fiecare tip.

Varianta 2
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 002

SUBIECTUL I

(30 puncte)

A

4 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. Căi urinare extrarenale la mamifere sunt: ............, vezica urinară şi ............ .

B

6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai unor regnuri ale lumii vii, iar coloana A grupele sistematice cărora aparţin aceşti reprezentanţi. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A B 1. ascomicete a) bradul alb 2. gimnosperme b) floarea-soarelui 3. angiosperme c) drojdia de bere d) ciuperca de câmp C 10 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. Elementele sexuale bărbăteşti din structura florii de angiosperme sunt: a) carpelele b) petalele c) sepalele d) staminele 2. Ribozomul: a) este format dintr-o subunitate mare şi una mică b) prezintă la periferie o membrană dublă c) este alcătuit din canalicule intracitoplasmatice d) cuprinde un număr mare de centrioli 3. Nutriţia autotrofă: a) se realizează prin preluarea substanţelor organice din mediu b) este caracteristică organismelor fotosintetizatoare c) produce substanţe anorganice necesare hrănirii animalelor d) este realizată saprofit sau parazit de către bacterii şi ciuperci 4. Învelişul extern al globului ocular la mamifere este: a) retina b) sclerotica c) coroida d) pupila

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Individualizarea cromozomilor are loc în: a) telofază b) profază c) metafază d) anafază D 10 puncte Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Neuronul este o celulă specializată în generarea şi conducerea impulsurilor nervoase. Lizozomii au rol în sinteza proteinelor. Hemofilia se manifestă prin absenţa unor factori de coagulare ai sângelui. Liliacul este un mamifer care face parte din grupul placentarelor. Diencefalul controlează echilibrul şi poziţia corpului. Factorii de mediu influenţează toate funcţiile organismului.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 002

SUBIECTUL II

(30 puncte)

A

20 puncte

1. Celulele sunt delimitate de plasmalemă, uneori acoperită de un perete celular. a) Denumiţi trei regnuri care cuprind organisme alcătuite din celule cu perete celular; stabiliţi compoziţia chimică a peretelui celular pentru două regnuri, la alegere. b) Precizaţi două roluri ale peretelui celular. c) Descrieţi modelul membranar al mozaicului fluid. 2. Nevertebratele sunt un grup heterogen de animale, care prezintă medii şi moduri de viaţă diferite. a) Daţi două exemple de nematelminţi paraziţi la om. b) Prezentaţi două argumente care să justifice încadrarea sistematică a gasteropodelor şi a cefalopodelor în încrengătura moluşte. c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: picioare articulate, branhii, crustă, heterotrof.

10 puncte Celulele ficatului de şoarece (hepatocitele) au 2n=40 de cromozomi şi durata diviziunii celulare de 5 ore şi 10 minute, din care profazei îi revin 4 ore, iar metafazei 10 minute. a) Calculaţi timpul necesar parcurgerii anafazei, ştiind că ultimele două faze ale diviziunii nucleare necesită acelaşi timp de desfăşurare; b) În urma diviziunii unui hepatocit se formează două celule, dintre care una are formula cromozomială 2n=41=39+XY , cealaltă are formula cromozomială 2n=39=37+XY. Denumiţi tipul de mutaţie apărută, după următoarele criterii: tipul celulei în care s-a produs, tipul cromozomilor afectaţi; tipul modificării numerice care s-a produs. c) Precizaţi numărul de cromozomi al unui hepatocit neafectat de mutaţia descrisă la punctul b), dar afectat de o duplicaţie cromozomială. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

B

Varianta 002
SUBIECTUL III (30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Circulaţia la mamifere” după următorul plan: - definiţiile circulaţiei duble şi complete; - inima: localizare, denumirea celor patru cavităţi şi a valvulelor prezente la nivelul orificiilor de comunicare între camerele inimii; - vasele de sânge care vin şi pleacă la/de la inimă: denumire şi corelaţia cu camerele inimii cu care comunică; - sângele: enumerarea tuturor componentelor, un rol pentru fiecare componentă; - o afecţiune a sistemului circulator la om: denumire, precizarea unei cauze şi a două simptome.

pe foaia de examen.. B 6 puncte Coloana B cuprinde tipuri de structuri reproducătoare la mamifere..... Este corectă o singură variantă de răspuns. iar coloana A celule cu rol în reproducere. Aparatul Golgi: a) este format dintr-o subunitate mare şi una mică b) prezintă la periferie o membrană simplă c) conţine enzime cu rol în digestia intracelulară d) cuprinde la interior acizi nucleici şi ribozomi 3.Varianta 3 Ministerul Educaţiei. astfel încât aceasta să fie corectă.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare...... . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 1. Modul caracteristic de deplasare al viperei este: a) înotul b) saltul c) târârea d) mersul . .. spermatozoid c) celulă-ou d) gamet feminin C 10 puncte Scrieţi.. ovul a) gamet masculin 2.. şi . A B 1.. La plante... zigot b) gonadă feminină 3.. pe foaia de examen.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. structuri celulare cu membrană dublă sunt: nucleul. litera corespunzătoare răspunsului corect. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. Nutriţia heterotrofă: a) se realizează prin prelucrarea substanţelor anorganice din mediu b) este caracteristică tuturor organismelor fotosintetizante c) asigură formarea substanţelor anorganice necesare hrănirii animalelor d) este realizată saprofit sau parazit de către bacterii şi ciuperci 4. Plasmodiul malariei aparţine regnului: a) Monera b) Protista c) Fungi d) Animale 2. Varianta 003 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi... Se acordă 10 puncte din oficiu.

Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 5. scrieţi pe foaia de examen. b) Precizaţi numele şi natura chimică a celor două învelişuri celulare la plante. enzime hidrolitice. b) numărul total de cromozomi din cele patru celule-ou formate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 003 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. a) Numiţi încrengătura din care fac acestea parte şi câte un reprezentant din grupul lamelibranhiatelor şi respectiv al cefalopodelor. pe foaia de examen. 4. litera A. se ia în considerare numărul total de cromatide din momentul formării celulelor.sistemul respirator: precizarea rolului alveolelor pulmonare. 20 puncte Lamelibranhiatele şi cefalopodele sunt animale care trăiesc în apă. c) Stabiliţi o asemănare şi o deosebire morfofuncţională între lamelibranhiate şi cefalopode.o interrelaţie funcţională între cele patru sisteme implicate în realizarea funcţiei de nutriţie. enzime oxido-reducătoare. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B Varianta 003 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Funcţia de nutriţie. scrieţi pe foaia de examen. Cromozomii se despiralizează în: a) telofază b) profază c) metafază d) anafază D 10 puncte Citiţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 10 puncte Fiecare dintre cei patru spermatozoizi. cu atenţie. 2. . Fermentaţia alcoolică constă în transformarea glucozei în alcool etilic şi dioxid de carbon. . afirmaţiile următoare. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mitocondrii. Şarpele de casă este un vertebrat. Reticulul endoplasmatic neted prezintă ribozomi ataşaţi de membranele sale. stabiliţi următoarele: a) numărul total de cromozomi şi respectiv de cromatide din cei patru spermatozoizi. 6. format din două propoziţii / o frază. 1. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Cercetării şi Inovării Scrieţi. funcţie esenţială a organismului” după următorul plan: . Celula eucariotă se caracterizează prin compartimentarea spaţiului celular. toate etapele rezolvării problemei. participă la câte o fecundaţie. c) Alcătuiţi un text coerent. 2. Ştiind că ovulele participante la fecundaţie au acelaşi număr de cromozomi ca şi spermatozoizii. .sistemul excretor: precizarea tuturor componentelor nefronului si a rolului acestuia. .definiţia digestiei şi a absorbţiei intestinale.sistemul circulator: precizarea vaselor de sânge. b) Precizaţi trei caracteristici ale cefalopodelor. urechea medie comunică cu faringele prin trompa lui Eustachio. Mugurii gustativi conţin celule chemosensibile fusiforme şi celule de susţinere. a) Definiţi celula. c) numărul total de cromatide din toate celulele somatice rezultate din una din celulele-ou după patru diviziuni mitotice succesive. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. La mamifere. Sindromul Down apare din cauza absenţei unui cromozom din perechea 21. 3. ribozomi. Ministerul Educaţiei. . Ministerul Educaţiei. formaţi prin diviziunea meiotică a unei celule-mamă cu 2n = 6 cromozomi.Ministerul Educaţiei. care face parte din grupul reptilelor. în corelaţie cu camera inimii cu care comunică şi cu tipul de sânge din acestea.

. Telofaza mitotică se caracterizează prin: a) formarea membranei nucleare b) despărţirea cromatidelor cromozomilor c) organizarea fusului de diviziune d) individualizarea cromozomilor 3. Nomenclatura binară a unui organism este reprezentată de doi taxoni: .. Elemente figurate cu rol în apărarea organismului sunt: a) trombocitele b) globulele roşii c) hematiile d) globulele albe . amiloplaste b) lipide 3.Varianta 4 Ministerul Educaţiei.. Varianta 004 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Receptorii pentru sesizarea mişcărilor de rotaţie a capului se află în: a) canalele semicirculare b) utriculă c) melcul membranos d) saculă 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Este corectă o singură variantă de răspuns. litera corespunzătoare răspunsului corect. 1... iar coloana A categorii de leucoplaste care depozitează aceste substanţe chimice. B 6 puncte Coloana B cuprinde tipuri de substanţe chimice.. Peretele alveolo-capilar este: a) format din ţesut muscular b) lipsit de vascularizaţie c) permeabil pentru gaze respiratorii d) localizat la nivelul alveolelor dentare 4........ Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. astfel încât aceasta să fie corectă. oleoplaste a) glucide 2.. proteoplaste c) proteine d) minerale C 10 puncte Scrieţi.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe foaia de examen.. A B 1... Se acordă 10 puncte din oficiu.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.... şi . . pe foaia de examen.

în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: placa ecuatorială. Carnivorele prezintă nutriţie autotrofă deoarece îşi vânează singure hrana. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 004 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Excreţia proces necesar în realizarea funcţiei de nutriţie” după următorul plan: . Feriga comună face parte din grupul filicatelor. litera A. 20 puncte La om determinismul sexelor este de tip cromozomal. Măduva spinării şi encefalul au în comun funcţia reflexă. 1. 6. a) Denumiţi cele două tipuri de determinism cromozomal al sexelor. 3. . sinteză de ADN. c) Explicaţi diferenţa definitorie dintre sexul homogametic şi cel heterogametic. B Ministerul Educaţiei. Ureterul masculin este cale comună excretorie şi genitală.transpiraţia la plante: definiţie.definiţia excreţiei. . Dizaharidazele acţionează în intestinul subţire. . precizarea unei cauze şi a unui simptom. 10 puncte Fiecare dintre cei patru copii ai unei familii are o altă grupă sanguină. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. cu atenţie. b) Daţi câte două exemple de vieţuitoare care aparţin fiecărui tip de determinism cromozomal.nefronul: definiţie. localizare. scrieţi pe foaia de examen. Stabiliţi următoarele: a) grupele sanguine ale celor patru copii. . . c) câte un exemplu de grupă sanguină pe care o poate avea fiecare dintre cei patru bunici. afirmaţiile următoare.sistemul excretor la mamifere: enumerarea/ denumirea căilor urinare extrarenale şi a zonelor rinichiului. cromozomi monocromatidici. La porumbel: a) masculii nu au heterozomi b) femelele au doi heterozomi X c) masculii au doi heterozomi Y d) femelele au doi heterozomi. astfel încât descendenţii lor să corespundă datelor prezentate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 4. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 2. trei roluri. scrieţi pe foaia de examen. b) Stabiliţi două deosebiri între prima şi ultima fază a diviziunii mitotice. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Diviziunea mitotică este parte a ciclului celular. c) Alcătuiţi un text coerent. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 004 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. b) genotipul grupelor sanguine ale celor doi părinţi.Ministerul Educaţiei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Cromozomul se fixează prin centromer de fusul de diviziune. format din două propoziţii / o frază. precizarea funcţiei. X şi Y D 10 puncte Citiţi. a) Precizaţi două roluri ale diviziunii mitotice. cromozomi bicromatidici. Ministerul Educaţiei.o afecţiune a sistemului excretor la om: denumirea unei boli. 5. enumerarea tuturor componentelor. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 2.

.. prin artera aortă b) CO2.. în mod . rizomi b) lalea 3..Varianta 5 Ministerul Educaţiei... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Din ventriculul drept al inimii mamiferelor pleacă sânge încărcat cu: a) O2... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului Plantae.. iar coloana A tipurile de organe vegetative prin care se înmulţesc aceşti reprezentanţi.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. prin artera pulmonară c) O2. La realizarea locomoţiei participă scheletul. tuberculi c) fasole d) iris C 10 puncte Scrieţi. Centrozomul: a) este alcătuit din formaţiuni numite centrioli b) prezintă la periferie o membrană dublă c) conţine enzime cu rol în digestia intracelulară d) este format dintr-o subunitate mare şi una mică 3. Animal digitigrad este: a) ariciul b) ursul c) calul d) lupul . Este corectă o singură variantă de răspuns. .. litera corespunzătoare răspunsului corect. prin venele cave 4. şi musculatura.. Varianta 005 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. 1. în mod . pe foaia de examen. pe foaia de examen.. A B 1. Se acordă 10 puncte din oficiu...... bulbi a) cartof 2. astfel încât aceasta să fie corectă... prin vena pulmonară d) CO2.. Structură a urechii interne la mamifere este: a) timpanul b) nicovala c) ciocanul d) utricula 2.

2. . conifere. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 005 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. a tipurilor de substanţă nervoasă şi a celor două funcţii caracteristice sistemului nervos central. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. B Ministerul Educaţiei. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. format din două propoziţii / o frază. Ştiind că numărul centrozomilor şi implicit al centriolilor este dublu în timpul diviziunii.sistemul locomotor: denumirea părţilor componente şi precizarea modului în care intervin în realizarea funcţiei de mişcare. b) Precizaţi o diferenţă între etapa reducţională şi cea ecvaţională a diviziunii meiotice. litera A. Retina conţine celule chemosensibile fusiforme şi celule de susţinere. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. cu atenţie.o interrelaţie funcţională corectă între organele de simţ. scrieţi pe foaia de examen. Sindromul Turner afectează în mod egal ambele sexe. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. stabiliţi următoarele: a) numărul de microtubuli centriolari dintr-o celulă animală. 5. c) Explicaţi importanţa diviziunii meiotice.organe de simţ la mamifere: enumerarea a trei organe de simţ şi a tipului de stimul pe care îl poate recepţiona fiecare. 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 005 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Sisteme implicate în realizarea funcţiei de relaţie a organismului animal” după următorul plan: . Reticulul endoplasmatic rugos prezintă ribozomi ataşaţi de membrana sa. b) Daţi două exemple de organisme care fac parte din grupul angiospermelor. scrieţi pe foaia de examen.Ministerul Educaţiei. La ora actuală. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei. 2. Nucleul: a) este centrul energetic al celulei b) conţine nucleoplasmă cu acizi nucleici c) are membrană internă pliată sub formă de creste d) este component specific celulei vegetale D 10 puncte Citiţi. fructe. a) Enumeraţi cele cinci regnuri ale lumii vii. Crapul este un vertebrat care face parte din grupul peştilor osoşi. 6. c) Alcătuiţi un text coerent. 10 puncte Un centriol este alcătuit din 9 fibrile a câte 3 microtubuli fiecare. Organitele sunt compartimente celulare ce îndeplinesc funcţii specifice. . afirmaţiile următoare. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: seminţe. b) numărul de fibrile centriolare aflate într-o celulă animală în metafaza mitotică. a) Enumeraţi cinci caracteristici ale profazei I meiotice. Ministerul Educaţiei. 3. 4. sistemul nervos şi sistemul locomotor. cel mai acceptat sistem de clasificare a organismelor lumii vii este sistemul celor 5 regnuri. Fermentaţia acetică este atipică deoarece este un proces aerob. c) numărul de centrioli din 2 celule rezultate în urma diviziunii mitotice.zone funcţionale ale scoarţei cerebrale: denumiri şi roluri. 20 puncte Diviziunea meiotică este parte a ciclului celular. .sistemul nervos central la mamifere: precizarea localizării acestuia.

prin vena pulmonară d) CO2. Din ventriculul stâng al inimii mamiferelor pleacă sânge încărcat cu: a) O2.... broaşte ţestoase a) guşterul 2.... şopârle c) pitonul d) gavialul C 10 puncte Scrieţi... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. este: a) timpanul b) sacula c) ciocanul d) utricula 2... Neuronul este alcătuit din corp . Se acordă 10 puncte din oficiu.. pe foaia de examen.. 1. Mitocondriile: a) au în matrix acizi nucleici şi ribozomi b) prezintă la periferie o membrană simplă c) conţin enzime cu rol în digestia intracelulară d) sunt formate din membrane tilacoidale 3. prin venele cave 4.. Animal plantigrad este: a) porcul b) ursul c) calul d) lupul B . Este corectă o singură variantă de răspuns. litera corespunzătoare răspunsului corect. prin artera aortă b) CO2.Varianta 6 Ministerul Educaţiei. 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal. prin artera pulmonară c) O2. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Structură osoasă a urechii medii la mamifere.. .... A B 1. pe foaia de examen... şi din . iar coloana A grupele sistematice cărora aparţin aceşti reprezentanţi. Varianta 006 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. astfel încât aceasta să fie corectă... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. crocodili b) caretul 3..

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 006 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. b) numărul total de cromatide din cele 16 celule formate şi aflate în anafaza unei alte diviziuni mitotice.Ministerul Educaţiei. Urechea medie la mamifere cuprinde receptori vestibulari şi auditivi. 6. muşchii inspiratori se relaxează. . În timpul expiraţiei. 3. absorbţie intestinală. Ministerul Educaţiei. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Nucleul este sediul celular al: a) producerii de energie b) digestiei intracelulare c) transportului de substanţe d) eredităţii nucleare D 10 puncte Citiţi. Ministerul Educaţiei. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei pe foaia de examen. a) Enumeraţi cinci grupe sistematice de vertebrate. fără a lua în calcul interfaza dinaintea primei mitoze şi pe cea care urmează după ultima mitoză.o interrelaţie funcţională între cele patru sisteme implicate în realizarea funcţiei de nutriţie. 1. într-un interval de 33 de ore. scrieţi pe foaia de examen. Seva brută circulă prin vasele conducătoare lemnoase. iar cutia toracică se micşorează. 5. litera A. . b) Daţi trei exemple de organisme care fac parte din grupul nevertebratelor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Regnul animalelor se împarte în vertebrate şi nevertebrate. Tritonul este un amfibian care face parte din grupul urodelelor.sistemul excretor: precizarea rolului nefronului. c) Daţi două argumente în sprijinul afirmaţiei referitoare la virusuri ca entităţi infecţioase aflate la limita dintre viu şi neviu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 006 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Procese şi structuri implicate în realizarea funcţiei de nutriţie a organismului animal” după următorul plan: . Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 4.sistemul circulator: precizarea vaselor de sânge în corelaţie cu camera inimii cu care comunică şi cu tipul de sânge din acestea.definiţii: digestie. format din două propoziţii / o frază.sistemul respirator şi respiraţia la mamifere: precizarea structurii şi rolului alveolelor pulmonare. 2. c) Alcătuiţi un text coerent. stabiliţi următoarele: a) în câte ore se produc 16 celule. a) Clasificaţi virusurile după tipul de material genetic pe care-l conţin. b) Precizaţi trei virusuri care provoacă viroze la om. . . Fecundaţia la angiosperme este dublă. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. c) numărul de celule obţinute prin diviziuni mitotice. pornind de la momentul în care 10 celule-mamă diploide intră în profază. B 10 puncte Ştiind că la om o diviziune mitotică a unei celule somatice cu 2n = 46 de cromozomi durează 60 de minute şi că intervalul de timp (interfaza) dintre două diviziuni este de 10 ore. . Indivizii cu sindrom Turner apar în urma deleţiei parţiale a braţului scurt al cromozomului X. afirmaţiile următoare. 20 puncte Virusurile sunt entităţi infecţioase aflate la limita dintre viu şi neviu. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: specie. nomenclatură binară. 2. taxon. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. cu atenţie. scrieţi pe foaia de examen. pornind de la formarea celulei-mamă cu 2n = 46 de cromozomi.

.. Inima la mamifere: a) este învelită în sistemul meningeal b) conţine valvule atrio-ventriculare c) cuprinde două atrii care comunică între ele d) este situată în cavitatea abdominală 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. regnul Protista c) rugina grâului d) broasca râioasă C 10 puncte Scrieţi.. Varianta 007 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. regnul Plantae b) feriga comună 3. Urechea internă cuprinde receptori . litera corespunzătoare răspunsului corect. .Varianta 7 Ministerul Educaţiei. Structură a urechii externe la mamifere este: a) pavilionul b) sacula c) ciocanul d) utricula 2.. A B 1. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.... Este corectă o singură variantă de răspuns.. 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnurilor lumii vii. pe foaia de examen..... Unguligrad este: a) omul b) ursul c) calul d) lupul B ... regnul Animalia a) plasmodiul malariei 2... Se acordă 10 puncte din oficiu. pe foaia de examen. iar coloana A denumirea regnurilor cărora aparţin aceşti reprezentanţi. Plastidele: a) au în stromă acizi nucleici şi ribozomi b) prezintă o membrană simplă c) conţin enzime cu rol în digestia intracelulară d) au membrana internă pliată sub formă de criste 3. şi . astfel încât aceasta să fie corectă....

mama are grupa sanguină A (II) iar cei doi copii au grupele sanguine: 0 (I) şi AB (IV). afirmaţiile următoare. 10 puncte Într-o familie. 5. format din două propoziţii / o frază. Aligatorul este o reptilă care face parte din grupul şopârlelor. . B Ministerul Educaţiei. 20 puncte Încrengătura artopodelor cuprinde cei mai numeroşi reprezentanţi ai regnului animal. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. scrieţi pe foaia de examen. . 1. c) Alcătuiţi un text coerent. Mitocondriile sunt sediul celular al: a) producerii de energie b) digestiei intracelulare c) transportului de substanţe d) eredităţii nucleare D 10 puncte Citiţi. Emisferele cerebrale realizează activitatea nervoasă superioară. .ureche medie: precizare componente şi rol. . rol.organe de simţ: enumerare trei roluri importante pentru supravieţuire. cu atenţie. Ministerul Educaţiei. c) Explicaţi semnificaţia termenului de artropode. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 3. scrieţi pe foaia de examen. Vasele conducătoare liberiene conduc seva elaborată prin organele plantei. b) Precizaţi trei elemente componente ale structurii ce coordonează activitatea celulară. c) motivul pentru care nu este posibil ca grupa sanguină a tatălui să fie alta decât cea determinată la punctul a) al problemei. a) Numiţi structura cu rol coordonator al activităţilor celulare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. ribozomi. Varianta 007 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. 4. . litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. reticul endoplasmatic neted. litera A. a) Enumeraţi trei grupe sistematice de artropode. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 6. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: sinteza de proteine. Stabiliţi următoarele: a) grupa sanguină a tatălui copiilor. sinteza de lipide.receptorii urechii interne: denumire.urechea externă: precizare componente şi rol. Celulele eucariote sunt complex compartimentate structural şi funcţional. Aberaţiile cromozomale structurale apar din cauza separării eronate a cromozomilor în timpul meiozei. Reproducerea asexuată la plante se poate realiza prin organe vegetative. 2. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.Ministerul Educaţiei.ureche internă: precizare componente şi rol. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 007 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Urechea la mamifere” după următorul plan: . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. b) genotipurile grupelor sanguine ale celor doi părinţi şi ale celor doi copii. Cristalinul este o lentilă convergentă cu geometrie reglabilă. localizare. 2. b) Daţi câte un exemplu de organism care face parte din cele trei grupe de artropode şi precizaţi tipul de respiraţie caracteristic fiecăruia.

. zbor c) cangurul d) delfinul C 10 puncte Scrieţi... A B 1.. pe foaia de examen. Genotipul este totalitatea: a) genelor unui organism b) însuşirilor unui organism c) genelor dominante din celulă d) caracterelor recesive din celulă . iar coloana A tipurile de locomoţie caracteristice acestor reprezentanţi.. înot b) porumbelul 3.. Este corectă o singură variantă de răspuns. salt a) pitonul 2. Învelişul extern al globului ocular la mamifere este: a) retina b) sclerotica c) coroida d) pupila 2. Respiraţia branhială este caracteristică: a) delfinilor b) focilor c) balenelor d) guvizilor 3. Reticulul endoplasmatic are rol în: a) depozitarea substanţelor de rezervă b) sinteza de lipide c) formarea fusului de diviziune d) furnizarea de energie celulară 4. 1. Cerebelul controlează .. şi . litera corespunzătoare răspunsului corect..Varianta 8 Ministerul Educaţiei.. pe foaia de examen.. Varianta 008 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi... astfel încât aceasta să fie corectă... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. corpului... B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal.

c) Stabiliţi o asemănare şi o deosebire între o specie de algă şi de sporozoar. . Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 2. la alegere. Cerebelul este situat ventral faţă de trunchiul cerebral.funcţia reflexă: denumirea tipului de substanţă prin care se realizează această funcţie. Ministerul Educaţiei. a centrului nervos. Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 6. Organismele parazite se hrănesc cu substanţe organice din organisme moarte.funcţia de conducere a măduvei spinării: denumirea tipului de substanţă prin care se realizează şi a două tipuri de căi de conducere. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 2. c) numărul de cromatide din fiecare gamet al musculiţei de oţet mamă şi denumirea procesului prin care se obţin aceşti gameţi. .componentele unui reflex medular: precizarea stimulului. pe care le descompun. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 008 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Structura şi funcţiile măduvei spinării la mamifere. Varianta 008 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. b) numărul total de cromozomi din câte o celulă somatică la toate musculiţele din prima generaţie. Ştiind că ecloziunea are loc în proporţie de 70%. 3. a efectorului şi a răspunsului.măduva spinării: localizare. stabiliţi următoarele: a) câte generaţii de musculiţe de oţet se obţin în două luni/ 60 de zile şi câte ouă produce această musculiţă în 4 luni/ 120 de zile.Ministerul Educaţiei. format din două propoziţii / o frază. scrieţi pe foaia de examen. fus de diviziune. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. litera A. Mutaţia este o modificare neprogramată a structurii materialului genetic.” după următorul plan: . organizare structurală (tipuri de substanţă şi localizarea acesteia). tipurilor de neuroni implicaţi. Fotosinteza este sursa principală de substanţe organice din ecosisteme. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. a) Numiţi trei organite celulare cu membrană simplă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 1. clasificarea tipurilor de reflexe ale măduvei spinării şi precizarea câte unui exemplu pentru fiecare tip de reflex. c) Alcătuiţi un text coerent. centrozomi. de fiecare dată câte 200 de ouă. B 10 puncte O musculiţă de oţet (2n=8) produce câte o nouă generaţie la fiecare 12 zile şi depune la acest interval de timp. 4.afecţiuni ale sistemului nervos: denumirea a două tipuri de paralizii. a) Daţi câte un exemplu de organism pentru fiecare din cele două grupe. Din categoria ţesuturilor vegetale fundamentale fac parte ţesuturile: a) secretoare b) de depozitare c) conducătoare d) de apărare D 10 puncte Citiţi. cu atenţie. Organitele sunt compartimente celulare cu structură şi funcţii diferite. 5. b) Precizaţi câte o funcţie pentru două dintre organitele cu membrană simplă enumerate. Sexul masculin la om se caracterizează prin prezenţa heterozomilor X şi Y. . afirmaţiile următoare. . scrieţi pe foaia de examen. Infarctul miocardic poate apărea în urma fumatului excesiv. b) Precizaţi două caracteristici de adaptare la parazitism a unui sporozoar parazit. 20 puncte Algele şi sporozoarele sunt grupe de organisme eucariote. . în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: neuroni.

. Varianta 009 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. sărurile biliare c) descompune amidonul d) hidrolizează lipide C 10 puncte Scrieţi. Albinismul este o maladie: a) heterozomală b) dominantă c) genomică d) autozomală 3. litera corespunzătoare răspunsului corect. pe foaia de examen. pe foaia de examen. Din structura seminţei face parte: a) albumenul b) oosfera c) sacul embrionar d) tubul polinic 4. astfel încât aceasta să fie corectă.Varianta 9 Ministerul Educaţiei.. 6 puncte Coloana B cuprinde tipuri de procese digestive.. A B 1.......... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. Se acordă 10 puncte din oficiu. . 1.. Sistemul excretor al mamiferelor este alcătuit din .. pepsina gastrică b) hidrolizează proteine 3. amilaza salivară a) emulsionează grăsimi 2. Este corectă o singură variantă de răspuns. iar coloana A substanţele chimice sub influenţa cărora se realizează acestea. Anafaza mitotică se caracterizează prin: a) formarea membranei nucleare b) migrarea cromozomilor monocromatidici spre poli c) dezorganizarea fusului de diviziune d) individualizarea cromozomilor bicromatidici B . noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare... Celule fotosensibile conţine: a) retina b) sclerotica c) coroida d) pupila 2. şi din căi ...

b) Precizaţi diferenţa definitorie dintre anafaza mitotică şi anafaza I meiotică. ritmul de diviziune al bacteriilor este foarte mare. de memorie. litera A. scrieţi pe foaia de examen. formă esenţială de reproducere” după următorul plan: . localizarea proceselor. Ştiind că o bacterie se divide odată la 20 de minute. Varianta 009 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. 1. Accidentul vascular se manifestă prin tulburări de vorbire. format din două propoziţii / o frază. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Lichenii sunt rezultatul simbiozei dintre o algă pluricelulară verde şi o bacterie. precizarea unei metode de prevenire a apariţiei acestei boli. c) două cauze ale diminuării numărului de bacterii în condiţii naturale de mediu. stabiliţi următoarele: a) numărul de bacterii care se formează într-o oră pornind de la o singură bacterie. a) Enumeraţi două maladii autozomale şi două maladii heterozomale. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . a) Enumeraţi cele trei perioade ale interfazei care pregăteşte diviziunea cariochinetică. b) numărul maxim. B Ministerul Educaţiei. factori chimici. 3. . pe care le descompun. rolul componentelor. teoretic de bacterii ce se pot forma în 4 ore pornind de la o singură celulă bacteriană. 10 puncte În condiţii favorabile de mediu. stări de Ministerul Educaţiei. Laringele este o componentǎ a sistemului respirator. Organismele saprofite se hrănesc cu substanţe organice din resturi vegetale şi animale. se caracterizează prin prezenţa heterozomilor X şi Y. Rinichii.ovulaţia. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă.definiţia reproducerii sexuate. cu atenţie. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 6. la om. .sistemul reproducător feminin: enumerare componente. de vedere. fecundaţia şi nidaţia: definiţii.boli cu transmitere sexuală la om: denumirea unei boli. 20 puncte Diviziunea cariochinetică implică transformări ale materialului genetic din nucleu. c) Alcătuiţi un text coerent. paralizii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 009 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Reproducerea sexuată. Sexul feminin.sistemul reproducător masculin: enumerare componente. Din categoria ţesuturilor embrionare primare fac parte ţesuturile: a) secretoare b) apicale c) conducătoare d) de apărare D 10 puncte Citiţi. Cercetării şi Inovării comă. 2. afirmaţiile următoare. la om. radiaţii ultraviolete.Ministerul Educaţiei. c) Stabiliţi două deosebiri între profaza mitotică şi profaza I meiotică. 2. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. precum şi numărul total de cromozomi din aceste celule. conţin un număr mare de unităţi microscopice numite nefroni. 4. Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei. 5. b) Clasificaţi mutaţiile după tipul de celulă în care apar şi precizaţi modul lor de transmitere. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: virusuri. scrieţi pe foaia de examen. Maladiile genetice sunt provocate de mutaţii.

iar coloana A moduri de nutriţie ale acestora. Varianta 010 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.Varianta 10 Ministerul Educaţiei..... Neuroni senzitivi cu rol de receptori se găsesc în: a) mugurele gustativ b) epiteliul olfactiv c) coroidă d) melcul membranos 4.. saprofită c) lichenii d) lupoaia C 10 puncte Scrieţi... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. parazită b) mucegaiul alb 3. Cloroplastele conţin substanţă fundamentală numită .... Rolul mitocondriilor constă în: a) digestia particulelor străine b) eliminarea secreţiilor celulare c) transportul intracelular de substanţe d) producerea de energie celulară 3.. . pe foaia de examen. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B...... Este corectă o singură variantă de răspuns.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. astfel încât aceasta să fie corectă. pe foaia de examen. simbiontă a) dracila 2. Sunt talofite: a) clorofitele b) pteridofitele c) gimnospermele d) angiospermele .. 1. în care sunt dispuse discuri suprapuse care formează ... B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organisme... A B 1. Ovulele animalelor: a) se formează printr-o diviziune mitotică b) se divid meiotic c) provin dintr-o celulă diploidă d) sunt celule somatice 2. litera corespunzătoare răspunsului corect.. Se acordă 10 puncte din oficiu. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.

b) Precizaţi trei caracteristici ale unui cromozom metafazic.enumerarea. 5.fructe mari. Bacteriile au un număr par de cromozomi. a organelor tubului digestiv la mamifere.fructe roşii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 010 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Cea mai mare parte din apa absorbită de plante prin rădăcină se elimină prin transpiraţie. 3.precizarea tipurilor de transformări suferite de alimente în cavitatea bucală. 1. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. .localizarea pancreasului şi precizarea tipurilor de enzime conţinute de sucul pancreatic. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: eucariote. În metafaza mitozei cromozomii sunt puternic spiralizaţi şi condensaţi. scrieţi pe foaia de examen. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. afirmaţiile următoare. . a) Enumeraţi trei reprezentanţi ai acestora. cu atenţie. litera A. c) câte plante cu fructe mici şi galbene rezultă în F2. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă.realizarea unei corespondenţe între particularităţile tipurilor de dinţi şi modul de hrănire al mamiferelor. M . dacă numărul total de plante rezultate este de 128. b) raportul de segregare. 4. după fenotip. dacă plantele din F1 se încrucişează între ele. b) Precizaţi trei caracteristici ale coniferelor.fructe mici. Procesul învăţării are ca substrat fiziologic formarea unor sinapse noi între neuroni. Cromozomii sunt purtătorii mesajului genetic de-a lungul generaţiilor. plante dublu heterozigote care manifestă caracterele dominante. Inima la mamifere este tricamerală. nucleu. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Ministerul Educaţiei.fructe galbene şi m . Ministerul Educaţiei. format din două propoziţii / o frază. r . 6. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. scrieţi pe foaia de examen. B 10 puncte Se încrucişează plante de măr care diferă prin dimensiunea şi culoarea fructelor.stabilirea unei corelaţii între regimul alimentar la om şi litiaza urinară. Coniferele au o mare răspândire în zona montană a ţării noastre. obţinut în F2. Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei. cromozom. Cotiledoanele conţin substanţe nutritive de rezervă ale seminţelor. În prima generaţie se obţin 100%.Ministerul Educaţiei. a) Definiţi noţiunile de autozomi si heterozomi. c) Alcătuiţi un text coerent. În procesul de fermentaţie lactică se oxidează: a) glucoza b) acidul lactic c) alcoolul etilic d) acidul acetic D 10 puncte Citiţi. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 010 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Digestia la mamifere” după următorul plan: . c) Menţionaţi patru aspecte legate de importanţa coniferelor. . în ordine. 2. Stabiliţi următoarele: a) genotipul plantelor care au fost încrucişate pentru obţinerea plantelor în F1. Genele care determină caracterele respective sunt R . 20 puncte 2.

Varianta 11
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 011

SUBIECTUL I

(30 puncte)

A

4 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. Din punct de vedere al organizării materialului genetic, există două tipuri fundamentale de celule: ............ şi ............. .

6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului vegetal, iar coloana A tipuri de fructe ale acestor plante. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A B 1. bacă a) păpădie 2. achenă b) rapiţă 3. silicvă c) porumb d) tomate C 10 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. Conţin enzime oxido-reducătoare: a) centrozomii b) vacuolele c) ribozomii d) mitocondriile 2. Nucleolii se dezorganizează în: a) metafaza II b) anafaza meiozei I c) telofaza I d) profaza mitozei 3. La mamifere, în ventriculul drept se deschide: a) vena pulmonară b) vena cavă superioară c) artera pulmonară d) artera aortă 4. Aparţine artropodelor: a) racul b) oxiurul c) râma d) melcul

B

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Regiunea de digestie chimică finală a alimentelor este reprezentată de : a) cavitatea bucală b) intestinul subţire c) stomac d) intestinul gros D 10 puncte Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 1. 2. 3. 4. Fusul de diviziune are rol în deplasarea cromozomilor spre cei doi poli ai celulei. În faringe se încrucişează calea digestivă cu cea excretorie. Ovulele se formează prin meioză din celule ale foliculilor ovarieni. Prin pinocitoză sunt înglobate în citoplasmă particule lichide, iar prin fagocitoză, particule solide. Forma organelor sistemului locomotor este adaptată la un anumit tip de locomoţie, într-un anumit mediu. Cerebelul are rol în reglarea temperaturii corpului.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5.

6.

Varianta 011

SUBIECTUL II

(30 puncte)

A
1.

20 puncte Genetica studiază ereditatea si variabilitatea organismelor. a) Definiţi termenii ereditate şi variabilitate. b) Enuntaţi legile mendeliene ale eredităţii. c) Explicaţi recombinarea genetică prin schimbul reciproc de gene între cromozomii omologi. Cormofitele sunt organisme incluse în regnul Plantae. a) Numiţi două unităţi sistematice din grupa cormofitelor; daţi câte un exemplu de reprezentant al acestor unităţi. b) Precizaţi trei caracteristici ale filicatelor. c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: flori, seminţe, plante vasculare.

2.

10 puncte Culoarea albastră a fructelor de prun este determinată de gena „D”, iar forma ovală de gena “R”. Se încrucişează un soi de prun cu fructe galbene şi ovale cu un soi cu fructe albastre şi rotunde. Ambele soiuri sunt dublu homozigote. Stabiliţi următoarele: a) fenotipul fructelor din F1 şi tipurile de gameţi formaţi de plantele din F1; b) raportul de segregare fenotipică din F2, dacă se încrucişează plante din F1; c) numărul combinaţiilor dublu heterozigote din F2 . Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei.

B

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 011
SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Respiraţia-funcţie indispensabilă vieţuitoarelor” după următorul plan: - ecuaţia respiraţiei aerobe; - enumerarea, în ordine, a organelor sistemului respirator la mamifere; - precizarea a două particularităţi ale alveolelor pulmonare, care favorizează schimburile gazoase la mamifere; - prezentarea mecanismului ventilaţiei pulmonare; - denumirea a trei afecţiuni ale aparatului respirator la om; precizarea a câte unei cauze pentru fiecare afecţiune.

Varianta 12
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 012

SUBIECTUL I

(30 puncte)

A

4 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. Cele două etape ale ciclului celular sunt: ............ şi ............ .

B

6 puncte Coloana B cuprinde unităţi de clasificare a organismelor, iar coloana A reprezentanţi ai acestora. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A B 1. lipitoarea a) viermii laţi 2. sepia b) viermii inelaţi 3. tenia c) viermii cilindrici d) cefalopodele C 10 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. Nucleoidul: a) este un organit cu rol în respiraţia celulei procariote b) este alcătuit dintr-o moleculă de ARN circulară c) reprezintă genomul bacterian d) se află în interiorul nucleului la eucariote 2. HCl din sucul gastric: a) hidrolizează glucidele b) coagulează/încheagă laptele c) împiedică dezvoltarea germenilor d) emulsionează lipidele 3. În procesul de fermentaţie alcoolică se oxidează: a) alcoolul etilic b) aminoacizii c) acidul acetic d) glucoza 4. Măduva spinării: a) este localizată în cutia toracică b) are rol în formarea senzaţiilor vizuale c) este centru al unor reflexe vegetative d) este sediul activităţii nervoase superioare

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Din grupa gimnospermelor face parte: a) ienupărul b) fagul c) mărul d) măceşul D 10 puncte Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 1. 2. 3. 4. Sângele este adus la inimă din corp prin venele cave, care se deschid în atriul drept. Hemofilia se caracterizează prin incapacitatea de coagulare a sângelui. Sucul intestinal este produs de o glandă anexă a tubului digestiv. Forţa de sucţiune are rol în absorbţia sevei brute de către plante şi se datorează transpiraţiei. Gimnospermele sunt plante care au seminţe, dar nu au fructe. La om, determinismul cromozomal al sexelor este de tip Abraxas.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. 6.

Varianta 012

SUBIECTUL II

(30 puncte)

A
1. Celula reprezintă sediul tuturor proceselor metabolice. a) Enumeraţi trei organite prezente în celula vegetală. b) Prezentaţi modelul mozaicului fluid al membranei plasmatice. c) Explicaţi legătura funcţională dintre leucocite şi lizozomi.

20 puncte

2.

Maladiile genetice sunt cauzate de modificări ale materialului genetic. a) Precizaţi cauza apariţiei maladiei „cri-du-chat” şi numărul de cromozomi dintr-o celulă somatică a unui individ care are această maladie. b) Explicaţi cauza apariţiei anomaliilor numerice heterozomale. c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: coagulare, gene, heterozomi.

B

10 puncte Se încrucişează un soi de viţă de vie cu fructe de culoare neagră şi formă ovală (ambele caractere dominante) cu un soi cu fructe de culoare albă si formă rotundă (ambele caractere recesive). Viţa de vie cu fructe negre şi ovale este heterozigotă doar pentru unul din cele două caractere. În urma încrucişării rezultă 50 % plante cu fructe negre şi ovale si 50 % plante cu fructe albe şi ovale. Stabiliţi următoarele: a) genotipurile părinţilor, apelând la simboluri (litere) alese de voi; b) tipurile de gameţi formaţi de părinţi; c) genotipul descendenţilor heterozigoţi din F1 pentru culoarea si forma fructelor şi numărul acestora, dacă se ştie că au rezultat în total 200 de plante. Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 012
SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Locomoţia-funcţie de relaţie a organismelor” după următorul plan: - enumerarea celorlalte funcţii ale organismelor animale şi precizarea sistemelor care le îndeplinesc; - precizarea localizării ţesuturilor musculare striat şi neted şi a particularităţilor structurale ale celulelor acestora; - denumirea oaselor ce alcătuiesc scheletul membrului superior la mamifere; - clasificarea mamiferelor terestre după tipul de mers; - precizarea a două adaptări ale scheletului membrelor omului la poziţia bipedă.

. pe foaia de examen. .. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. guşter b) peşti 3. Se acordă 10 puncte din oficiu. Învelişul florii hermafrodite la dicotiledonate este format din . B 6 puncte Coloana B cuprinde unităţi de clasificare a organismelor.. Varianta 013 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. şi . Este corectă o singură variantă de răspuns... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. 1.. iar coloana A reprezentanţi ai acestora...... astfel încât aceasta să fie corectă..... Aparatul Golgi este format din totalitatea: a) dictiozomilor b) condriozomilor c) ribozomilor d) lizozomilor 4.. litera corespunzătoare răspunsului corect.. Organismele parazite: a) au reprezentanţi încadraţi sistematic în cele cinci regnuri b) transformă substanţele anorganice în substanţe organice c) descompun sărurile minerale cu ajutorul enzimelor d) alterează şi degradează produsele alimentare .Varianta 13 Ministerul Educaţiei.. Plămânii: a) aprovizionează organismul cu sânge b) participă la realizarea funcţiei de relaţie c) asigură respiraţia mamiferelor acvatice d) ventilează cavitatea abdominală C 3. brotăcel c) lacertilieni d) urodele 10 puncte Scrieţi. salamandră a) anure 2.... pe foaia de examen. Nucleul are înveliş nuclear: a) în metafaza I a meiozei b) la sfârşitul anafazei I c) în metafaza mitozei d) la sfârşitul telofazei I 2. A B 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.

Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. b) Denumiţi mutaţiile după cantitatea de material genetic afectat.denumirea unei boli a sistemului circulator. energie chimică. c) Clasificaţi factorii mutageni şi daţi câte un exemplu din fiecare tip. În cazul mamiferelor. . Plastidele sunt organite specifice celulei vegetale. c) Alcătuiţi un text coerent. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. toate etapele rezolvării problemei.Ministerul Educaţiei. . a) Precizaţi denumirea şi rolul plastidelor incolore. . rezultând în F2. Stabiliţi următoarele: a) genotipul indivizilor din F1. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. b) numărul şi genotipul indivizilor dublu heterozigoţi din F2. uretra este atât cale genitală.capilarele sanguine: precizarea structurii şi rolului lor. c) genotipul indivizilor dublu homozigoţi rezultaţi în F2. 2. contribuie la menţinerea compoziţiei normale a sângelui. 3. afirmaţiile următoare. litera A. Peştii osoşi au corpul acoperit cu solzi şi prezintă o înotătoare codală. a vaselor de sânge. Nucleii senzitivi din trunchiul cerebral: a) primesc impulsuri de la organe de simţ b) sunt centrii unor reflexe condiţionate c) formează scoarţa cerebeloasă d) trimit comenzi la muşchii scheletici D 10 puncte Citiţi. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: pigmenţi. format din două propoziţii / o frază. .inima: localizare. 2. 1. Ministerul Educaţiei. Descendenţii din F1 se încrucişează între ei. 5. 20 puncte Acţiunea unor factori de mediu asupra materialului genetic poate duce la apariţia unor mutaţii. Excreţia. 6. scrieţi pe foaia de examen. cu atenţie. cât şi urinară. Hematiile sunt elemente figurate ale sângelui cu rol în imunitate. Mitoza asigură formarea ţesuturilor şi organelor unui individ. pe foaia de examen. la sexul masculin. 4. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. scrieţi pe foaia de examen.elementele figurate ale sângelui: denumire şi rolul caracteristic acestora. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 013 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. energie luminoasă. . b) Prezentaţi cloroplastele – trei componente structurale şi pigmentul specific. Fusul de diviziune se formează în anafază şi se dezorganizează în telofază. Se încrucişează un individ cu genotipul AAbb cu un alt individ cu genotipul aaBB. 16 combinaţii. a) Definiţi mutaţiile.inima: denumirea vaselor care asigură vascularizaţia nutritivă a inimii. 10 puncte Segregarea independentă a perechilor de caractere este o lege a eredităţii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. B Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 013 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Sistemul circulator la mamifere” după următorul plan: . în corelaţie cu camera inimii cu care comunică şi cu tipul de sânge din aceste vase. la mamifere. Scrieţi. denumirea valvulelor.

. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe foaia de examen... 1. sepale a) androceu 2. litera corespunzătoare răspunsului corect. stamine b) caliciu 3. Meioza se desfăşoară în organe aparţinând sistemului ...... Facilitează schimbul de substanţe cu mediul: a) plasmalema b) centrozomul c) ribozomul d) carioplasma .. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. A B 1.. Ţesutul osos este un tip de ţesut: a) epitelial b) fundamental c) conjunctiv d) embrionar 3. B 6 puncte Coloana B cuprinde părţi componente ale florii. astfel încât aceasta să fie corectă.. stigmat c) corolă d) gineceu C 10 puncte Scrieţi. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. pe foaia de examen. În respiraţia aerobă are loc: a) eliberarea oxigenului b) producerea de substanţe organice c) oxidarea glucozei până la CO2 şi H2O d) sinteza unui produs intermediar 2. . Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. iar coloana A elemente ale acestora.Varianta 14 Ministerul Educaţiei. Varianta 014 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Prin meioză se formează: a) embrionul b) ovarul c) ovulul d) zigotul 4. Este corectă o singură variantă de răspuns.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare....... şi se finalizează cu formarea ....

Stabiliţi următoarele: a) fenotipul plantelor din F1.Ministerul Educaţiei. c) Alcătuiţi un text coerent. rol. format din două propoziţii / o frază. Mitocondriile sunt organite comune celulei vegetale si animale. 2. substanţe organice. La musculiţa de oţet. a) Enunţaţi legile mendeliene ale eredităţii. b) raportul de segregare după fenotip în F2 dacă plantele obţinute în F1 se încrucişează cu plante cu petale albe şi frunze mici.structura retinei: enumerarea a cinci componente din structura retinei. abatere de la transmiterea mendeliană a caracterelor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 014 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Sensibilitatea vizuală la mamifere” după următorul plan: . cu atenţie. Fungii sunt organisme autotrofe şiEducaţiei. pe foaia de examen. localizare. sexul homogametic produce numai gameţi care conţin acelaşi tip de heterozom. enzime oxido-reducătoare. Ministerul imobile. 1. La angiosperme. scrieţi pe foaia de examen. Sifilisul este provocat de o bacterie parazită. 20 puncte Naturalistul şi matematicianul Gregor Mendel a formulat primele legi ale eredităţii. Mica circulaţie începe în: a) atriul drept b) atriul stâng c) ventriculul drept d) ventriculul stâng D 10 puncte Citiţi. Scrieţi. . B Ministerul Educaţiei. gameţii bărbăteşti iau naştere prin diviziunea nucleului generativ.receptorii vizuali – denumire. c) fenotipul organismelor obţinute în F2 pentru încrucişarea cerută la punctul b). . . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: energie. scrieţi pe foaia de examen.enumerarea altor trei organe de simţ şi a tipului de stimul pe care îl poate recepţiona fiecare. c) Precizaţi diferenţa dintre noţiunile de genotip şi fenotip. În aria motorie a scoarţei cerebrale se află neuroni care coordonează mişcările membrelor.învelişurile globului ocular-enumerare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. . Varianta 014 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. 6. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. b) Precizaţi patru caracteristici structurale/ funcţionale ale mitocondriilor. toate etapele rezolvării problemei. 10 puncte Se încrucişează un soi de trandafir cu petale roşii (R) şi frunze mici (m) cu un soi de trandafir cu petale albe (r) şi frunze mari (M). 3. litera A. a) Numiţi alte trei organite comune celulei vegetale şi animale. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. afirmaţiile următoare. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Soiurile de trandafiri sunt homozigote pentru ambele caractere. Plantele superioare parazite sunt lipsite de clorofilă şi extrag apa cu sărurile minerale din ţesuturile fundamentale ale gazdei. 5. 2. b) Explicaţi fenomenul de codominanţă. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. mecanism prin care unul dintre aceste componente intervine în acomodarea pentru vederea obiectelor situate aproape şi la distanţă.componentele sistemului optic: enumerare.

. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. iar coloana A vase de sânge cu care acestea comunică.. iar totalitatea vacuolelor formează . 1.. litera corespunzătoare răspunsului corect. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Ţesutul osos este un tip de ţesut: a) epitelial b) fundamental c) conjunctiv d) embrionar 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.Varianta 15 Ministerul Educaţiei. Ciupercile se pot hrăni: a) saprofit b) autotrof c) mixotrof d) fermentativ 2.. Respiraţia: a) presupune prezenţa luminii b) duce la sinteza substanţelor organice c) se poate desfăşura şi în absenţa oxigenului d) se desfăşoară în cloroplaste 4. .. Este corectă o singură variantă de răspuns. Se acordă 10 puncte din oficiu... pe foaia de examen.... pe foaia de examen. vene cave b) atriul stâng 3.... astfel încât aceasta să fie corectă.. artera aortă a) atriul drept 2.. artera pulmonară c) ventriculul drept d) ventriculul stâng C 10 puncte Scrieţi. Varianta 015 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi..... A B 1.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare... Vacuola este delimitată de o membrană . Peretele celular la eucariote: a) este alcătuit din fosfolipide b) conţine celuloză la plante c) sintetizează membrana d) conţine chitină la animale . B 6 puncte Coloana B cuprinde părţi componente ale inimii tetracamerale..

dacă părinţii ar fi fost homozigoţi. toate etapele rezolvării problemei. a) Numiţi două organite celulare care au material genetic propriu. 10 puncte Dacă mama are grupa de sânge A (II) şi tata grupa B (III). Gameţii sunt puri din punct de vedere genetic. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: zbor. 5. cu atenţie. Raportul de 9:3:3:1 obţinut în urma dihibridării este rezultatul segregării independente a perechilor de caractere.explicarea corelaţiei dintre organele de simţ şi encefal. 1. prezentarea a câte unui exemplu din fiecare tip de reflex medular.afecţiuni ale sistemului nervos: precizarea a trei cauze posibile ale paraliziilor. 6. deoarece conţin ambii factori ereditari din pereche. Scrieţi.encefalul: prezentarea a trei roluri îndeplinite în viaţa unui organism animal. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 2. . muscular. 4. copiii pot avea grupa de sânge AB (IV). conjunctiv. . scrieţi pe foaia de examen. B Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 015 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Măduva spinării-componentă a sistemului nervos central” după următorul plan: . 3. Ministerul Educaţiei. . clasificarea reflexelor medulare. nervos.neuronul: prezentarea componentelor. Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 2. litera A. stabiliţi următoarele: a) tipul de interacţiune genică ce determină apariţia grupei de sânge AB (IV). Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. c) Stabiliţi două asemănări şi două deosebiri structurale între celula eucariotă vegetală şi cea animală. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. format din două propoziţii / o frază. Celulele receptoare auditive ale mamiferelor sunt localizate în: a) utriculă b) melcul membranos c) saculă d) canalele semicirculare D 10 puncte Citiţi. Ştiind că cei doi părinţi sunt heterozigoţi. 20 puncte Citologia este ştiinţa care studiază structura şi ultrastructura celulelor. afirmaţiile următoare. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Artropodele au cei mai mulţi reprezentanţi în natură. . Ţesuturile animale se clasifică în patru categorii: epitelial. Păsările au fecundaţie internă şi sunt ovipare. a) Numiţi trei clase care fac parte din încrengătura artropodelor. respiraţie traheală. picioare articulate. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. b) alte grupe de sânge pe care le pot avea copiii acestor părinţi şi genotipul grupelor de sânge ale acestor copii. c) grupa/ grupele de sânge pe care le-ar fi putut avea copiii. c) Alcătuiţi un text coerent.Ministerul Educaţiei. Varianta 015 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1.măduva spinării: localizare. scrieţi pe foaia de examen. b) Menţionaţi patru caracteristici structurale şi/ sau funcţionale ale reticulului endoplasmatic. b) Precizaţi un mediu de viaţă şi segmentele corpului la un reprezentant al artropodelor. Cercetării şi Inovării Infarctul miocardic poate duce la necroza parţială sau totală a ţesutului miocardic. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. pe foaia de examen. . Ciupercile care se hrănesc din resturile unui trunchi de copac căzut la pământ sunt parazite.

Varianta 16
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 016

SUBIECTUL I

(30 puncte)

A

4 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. Sistemul nervos central al mamiferelor este alcătuit din ............ şi din ............... .

B

6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organisme, iar coloana A organele respiratorii ale acestora. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A B 1. trahei a) caşalot 2. branhii b) libelulă 3. plămâni c) crap d) tenie C 10 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. Plasmodiul malariei aparţine regnului: a) Monera b) Protista c) Fungi d) Animale 2. Cromatina: a) formează cromozomii la procariote b) intră în structura fusului nuclear c) este alcătuită din ARN şi ribozomi d) se află în carioplasma celulelor eucariote 3. Ficatul la mamifere: a) comunică printr-un canal cu stomacul b) este localizat în cavitatea toracică c) secretă un suc digestiv lipsit de enzime d) este o componentă a tubului digestiv

4. Este plantă dicotiledonată: a) floarea-soarelui b) grâul c) laleaua d) narcisa

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Dacă celula-mamă are 2n=8 cromozomi, numărul de cromozomi al fiecărei celule-fiice, la sfârşitul telofazei II, este: a) 4 b) 6 c) 8 d) 16

D

10 puncte Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 1. 2. 3. 4. 5. Plantele superioare parazite nu au clorofilă şi prezintă haustori. Organismele în care factorii ereditari pereche sunt de acelaşi fel se numesc homozigote. Testiculele conţin numeroşi foliculi ovarieni. Imunitatea este proprietatea organismelor de a distruge particulele străine numite anticorpi. Fecundaţia şi meioza sunt două procese complementare care asigură păstrarea unui număr constant de cromozomi de la o generaţie la alta.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării În inima mamiferelor, sângele încărcat cu oxigen nu se amestecă cu sângele încărcat cu Centrul dioxid de carbon.Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

6.

Varianta 016

SUBIECTUL II

(30 puncte)

A
1.

20 puncte Celula reprezintă unitatea de structură şi funcţie a lumii vii. a) Enumeraţi cei trei constituenţi de bază ai celulei eucariote. b) Prezentaţi trei caracteristici structurale ale mitocondriilor; stabiliţi o corelaţie între numărul mitocondriilor şi starea de activitate a celulei. c) Explicaţi deosebirea dintre celulele haploide şi cele diploide. Gregor Mendel a elaborat legile eredităţii. a) Definiţi următorii termeni: organism homozigot, organism heterozigot, genă dominantă, genă recesivă. b) Explicaţi raportul de segregare de 9:3:3:1 obţinut în urma dihibridării. c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: genotip, fenotip, mediu.

2.

B

10 puncte Se căsătoreşte o femeie sănătoasă, dar purtătoare a genei pentru hemofilie cu un bărbat hemofilic. Stabiliţi următoarele: a) tipul de maladie ereditară prezentă la bărbatul hemofilic; b) probabilitatea (%) ca acest cuplu să aibă copii sănătoşi şi sexul acestora; c) probabilitatea (%) de a da naştere unor fete bolnave de hemofilie. Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 016
SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Reproducerea la angiosperme” după următorul plan: - definiţia tipurilor fundamentale de reproducere din lumea vie; - trei organe vegetative cu rol în înmulţire: denumirea acestor organe şi câte un exemplu de plante care se înmulţesc prin astfel de organe; - părţile sexuate ale florii hermafrodite: denumire, enumerarea tuturor componentelor; - dubla fecundaţie la angiosperme – explicaţie; - tipuri de fructe dehiscente şi indehiscente: enumerarea a câte două tipuri de fructe din fiecare categorie.

Varianta 17
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 017

SUBIECTUL I

(30 puncte)

A

4 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. La mamifere, în atriul stâng se deschid venele ............, iar în atriul drept, venele ............. .

B

6 puncte Coloana B cuprinde unităţi de clasificare a mamiferelor, iar coloana A reprezentanţi ai acestora. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A B 1. liliac a) copitate 2. focă b) cetacee 3. delfin c) chiroptere d) pinipede C 10 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. Gameţii formaţi de un organism conţin câte 8 cromozomi. Numărul de cromozomi dintr-un neuron al organismului respectiv este: a) 8 b) 12 c) 16 d) 32 2. Conţine HCl: a) bila b) sucul pancreatic c) sucul intestinal d) sucul gastric 3. Spermatozoizii la mamifere se produc în: a) tuburi seminifere b) conducte genitale c) vezicule seminale d) canalul ejaculator 4. Cantitatea de ADN dintr-o celulă: a) se dublează în diviziunea mitotică b) se înjumătăţeşte în timpul interfazei c) rămâne constantă de-a lungul ciclului celular d) se reduce la jumătate printr-o diviziune meiotică

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Clorofila: a) degradează substanţele organice până la substanţe minerale b) captează energia luminoasă c) este localizată în mitocondrie d) se găseşte în cantitate mare în rădăcinile tuberizate D 10 puncte Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Perişorii absorbanţi ai rădăcinilor au o durată de viaţă limitată şi se reînnoiesc permanent. Valvulele semilunare sunt situate la baza arterelor care pleacă din inimă. Prin excreţie renală, mamiferele elimină substanţele nedigerate din intestinul gros. În procesul de conducere a sevei brute prin tulpină intervin mecanisme de transport pasive. Radiaţiile ultraviolete şi cele ionizante pot acţiona ca factori mutageni chimici. Respiraţia aerobă este mult mai eficientă din punct de vedere energetic decât cea anaerobă.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 017

SUBIECTUL II

(30 puncte)

A
1. Organismele unicelulare populează cele mai variate medii de viaţă . a) Numiţi regnurile care au reprezentanţi unicelulari. b) Menţionaţi trei caracteristici structurale ale celulei procariote. c) Precizaţi două tipuri de nutriţie întâlnite la organismele unicelulare.

20 puncte

2.

Diviziunea meiotică este o etapă a ciclului celular. a) Numiţi cele două etape ale meiozei. b) Precizaţi cinci caracteristici ale profazei I a meiozei. c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: gameţi, fecundaţie, diploid. 10 puncte Se căsătoreşte o femeie cu daltonism cu un bărbat hemofilic. Stabiliţi următoarele: a) probabilitatea (%) ca acest cuplu să aibă copii fără daltonism; b) probabilitatea (%) de a avea băieţi sănătoşi; c) probabilitatea (%) ca în descendenţa feminină să existe fete sănătoase, dar purtătoare ale genei pentru hemofilie. Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei.

B

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 017
SUBIECTUL III (30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “ Sistemul nervos la mamifere ” după următorul plan: denumirea altor două sisteme implicate în realizarea funcţiei de relaţie; precizarea localizării componentelor sistemului nervos central; prezentarea funcţiilor măduvei spinării, în corelaţie cu structurile prin intermediul cărora se realizează; denumirea ariilor funcţionale ale scoarţei cerebrale; precizarea rolului acestora; menţionarea a două afecţiuni ale sistemului nervos.

. Este plantă dicotiledonată: a) porumbul b) crizantema c) ceapa d) gladiola 4. arici a) carnivore 2... litera corespunzătoare răspunsului corect. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. Gameţii feminini se formează prin diviziunea: a) ovulului b) mitotică c) testiculului d) meiotică 2. pe foaia de examen. şi .. astfel încât aceasta să fie corectă.. leneş b) rozătoare 3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. pe foaia de examen..... După tipul de celule afectate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. iepure c) edentate d) insectivore C 10 puncte Scrieţi.Varianta 18 Ministerul Educaţiei. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. 1. B 6 puncte Coloana B cuprinde unităţi de clasificare a mamiferelor... iar coloana A reprezentanţi ale acestora. A B 1. . Se acordă 10 puncte din oficiu. Este corectă o singură variantă de răspuns..... Varianta 018 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. mutaţiile pot fi: .. Mamifer digitigrad este: a) ariciul b) pisica c) oaia d) calul .. Sindromul Down reprezintă : a) trisomia 21 b) trisomia 18 c) trisomia 13 d) trisomia 22 3....

b) tipurile de gameţi ale părinţilor şi raportul de segregare fenotipică în F1. c) Stabiliţi trei deosebiri între meioza I şi mitoză. 6. c) procentul descendenţilor heterozigoţi pentru culoarea tuberculului de cartof din F1. Trombocitele au rol în: a) transportul gazelor b) fagocitarea bacteriilor c) coagularea sângelui d) imunitatea organismului D 10 puncte Citiţi. litera A. Fotosinteza este un proces prin care se elimină oxigen. b) Stabiliţi trei diferenţe între gimnosperme şi angiosperme. homozigot pentru formă).ecuaţia fotosintezei. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. localizare.două consecinţe ale dispariţiei procesului de fotosinteză din natură. scrieţi pe foaia de examen. . format din două propoziţii / o frază. 20 puncte 2. localizare. a) Denumiţi cele două clase de angiosperme. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Varianta 018 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Stimulii acţionează asupra receptorilor. b) Numiţi două componente celulare cu rol în diviziunea celulei. a) Definiţi cele două tipuri de diviziune indirectă. 2. Diviziunea indirectă este tipică celulelor eucariote. . clasificare. determinând apariţia de senzaţii la nivelul acestora. Angiospermele cuprind peste 200 000 de specii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. Ministerul Educaţiei. deoarece sunt adaptate la zbor. Păsările sunt animale cu formă hidrodinamică. heterozigot pentru formă). B Ministerul Educaţiei. 3. 5. scrieţi pe foaia de examen. 10 puncte Se încrucişează două soiuri de cartof: unul cu tuberculi de culoare roşie şi rotunzi (heterozigot pentru culoare. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: sevă brută. afirmaţiile următoare. organe vegetative. c) Alcătuiţi un text coerent. iar celălalt soi cu tuberculi de culoare galbenă şi ovali (homozigot pentru culoare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. folosind simboluri (litere) alese de voi. Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei.comparaţie fotosinteză – respiraţie la plante: menţionarea a cinci deosebiri. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 018 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema „Fotosinteza – cel mai important proces metabolic din natură” după următorul plan : . cu atenţie.ţesuturi asimilatoare: încadrare. Apa absorbită de perişorii absorbanţi ai rădăcinii este transmisă din celulă în celulă până la vasele lemnoase. 1. . Mutaţiile genomice pot modifica numărul de seturi de cromozomi din celulele somatice. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. trahei. Nucleoidul bacteriilor conţine informaţia genetică necesară existenţei celulei . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . Stabiliţi următoarele: a) genotipurile părinţilor. .pigmenţii asimilatori: denumire.Ministerul Educaţiei.

.... Varianta 019 SUBIECTUL I A (30 puncte) 4 puncte Scrieţi.. Se acordă 10 puncte din oficiu.... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B... Organismele heterotrofe: a) au reprezentanţi în regnul animal b) prezintă clorofilă c) sunt lipsite de mitocondrii d) realizează procesul de fotosinteză 3.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. denumiţi .. Mitocondria: a) are rol predominant secretor b) conţine grana în structura sa c) este organit cu membrană dublă d) face legătura între nucleu şi membrana celulară 2.. Este corectă o singură variantă de răspuns. astfel încât aceasta să fie corectă. litera corespunzătoare răspunsului corect.. glucidelor 4.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 1. lipidelor.. B 6 puncte Coloana B cuprinde particularităţi ale unor componente ale globului ocular. Gonadele masculine se numesc . A 1.. coroidă 2. sclerotică a) b) c) d) B conţine celule fotoreceptoare este o lentilă convergentă prezintă în partea anterioară irisul cu pupila reprezintă învelişul extern al globului ocular C 10 puncte Scrieţi. Mitoza: a) are loc în celulele somatice b) prezintă două etape c) este un tip de diviziune reducţională d) se finalizează cu formarea gameţilor .. . retină 3. pe foaia de examen. Pancreasul: a) aparţine tubului digestiv b) secretă suc gastric c) este localizat în dreapta ficatului d) are rol în digestia proteinelor. şi produc gameţi masculini. pe foaia de examen. iar coloana A componentele care prezintă aceste particularităţi.Varianta 19 Ministerul Educaţiei.

Scrieţi toate etapele rezolvării/ algoritmul rezolvării problemei. Peretele celular al celulei vegetale conţine lipide şi proteine. 10 puncte Într-o familie se naşte un copil cu ochi albaştri şi dreptaci. 4. c) Alcătuiţi un text coerent. Ţesutul osos face parte din categoria ţesuturilor conjunctive. ierbivore. format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: insectivore. cauzate de organisme parazite şi a câte unei modalităţi de prevenire. a) Enumeraţi segmentele corpului unei insecte. cu precizarea a câte unui caracter morfologic.enumerarea a patru componente ale sistemului digestiv la om.definirea nutriţiei saprofite şi a nutriţiei parazite. litera A. carnivore. 3. 2.argumentarea faptului că lichenii sunt organisme simbionte şi explicarea modului lor de nutriţie. b) Daţi trei exemple de insecte care prezintă locomoţie prin zbor şi un exemplu de insectă care prezintă locomoţie prin mers. Mamiferele sunt cele mai evoluate vertebrate a) Numiţi trei medii de viaţă în care trăisc mamiferele. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 1. Faringele este componentă comună sistemelor digestiv şi respirator ale mamiferelor. localizate în cavitatea abdominală. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. de reproducere şi de dezvoltare la insecte. b) Explicaţi noţiunea de homeotermie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 019 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Nutriţia heterotrofă” după următorul plan: . scrieţi pe foaia de examen.precizarea a patru roluri ale organismelor saprofite/parazite în lumea vie. Receptorii auditivi se găsesc în utriculă şi saculă. ştiind că moşteneşte gena pentru folosirea mâinii stângi. 5. Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 019 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. iar mama are ochi albaştri şi este dreptace (bbRr).Ministerul Educaţiei. Balena face parte din grupul mamiferelor placentare. cu atenţie. . b) gameţii formaţi de fiecare dintre cei doi părinţi.precizarea a patru afecţiuni ale sistemului digestiv la om. c) probabilitatea (%) acestui cuplu de a avea şi alţi copii cu ochi albaştri. 2. . afirmaţiile următoare. . Trombocitele au rol în: a) coagularea sângelui b) imunitatea organismului c) transportul gazelor respiratorii d) procesul de fagocitoză D 10 puncte Citiţi. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. la alegere. corola reprezintă totalitatea petalelor unei flori. daţi câte un exemplu de mamifer pentru două medii. Cercetării şi Inovării 6. Tatăl lui are ochi căprui şi este dreptaci. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . B Ministerul Educaţiei. La angiosperme. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. c) Precizaţi tipurile de respiraţie. . fiind dublu heterozigot. Stabiliţi următoarele: a) genotipul tatălui şi al copilului. scrieţi pe foaia de examen. Ministerul Educaţiei. 20 puncte Insectele reprezintă un grup format din numeroase specii.

B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal.... mamifere b) liliac 3... din punct de vedere chimic. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. Se acordă 10 puncte din oficiu.Varianta 20 Ministerul Educaţiei. prezintă dublu strat de ... A B 1. astfel încât aceasta să fie corectă... Membrana. Varianta 020 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi... iar coloana A unităţile de clasificare corespunzătoare acestora.. pe foaia de examen. pe foaia de examen.. Peştii au: a) respiraţie traheală b) dezvoltare prin metamorfoză c) înotătoare codală pereche d) nutriţie heterotrofă 2. peşti c) pinguin d) triton C 10 puncte Scrieţi. Fermentaţia alcoolică este produsă de: a) drojdii b) sporozoare c) mucegaiuri d) protiste 3..... 1. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. Unitatea structurală şi funcţională a rinichiului este: a) capsula renală b) lobul renal c) nefronul d) neuronul 4... . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. amfibieni a) crap 2. Respiraţia cutanee la vertebrate: a) este prezentă la reptilele acvatice şi terestre b) este completată de alte tipuri de respiraţie c) se face printr-un sistem de tuburi d) presupune existenţa unui tegument uscat . litera corespunzătoare răspunsului corect.. printre care se află . Este corectă o singură variantă de răspuns..

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.numirea a două fructe cărnoase şi a două fructe uscate la angiosperme. La anure. respectiv mmrr ( fructe mici şi galbene). . sporozoare. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Pteridofitele sunt cormofite. 20 puncte 2. 5. b) Numiţi trei deosebiri între protiste parazite şi bacterii parazite.descrierea procesului de fecundaţie la angiosperme.definiţia florii la angiosperme. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . scrieţi pe foaia de examen. c) numărul combinaţiilor homozigote pentru culoare din F2. . fecundaţia este internă. 3. 2. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 020 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. cu atenţie. scrieţi pe foaia de examen. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. B Ministerul Educaţiei. Ferigile si gimnospermele sunt două grupe de plante. afirmaţiile următoare. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 020 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema „Reproducerea sexuată la angiosperme” după următorul plan: . a) Daţi un exemplu de protist parazit. Stabiliţi următoarele: a) procentul organismelor din F1 cu genotip identic cu al părinţilor. Protistele sunt un grup heterogen reprezentat de organisme solitare şi coloniale. b) Prezentaţi câte un aspect legat de importanţa ferigilor şi a gimnospermelor. . 1. Celulele somatice au un număr dublu de cromozomi şi se numesc celule diploide.prezentarea alcătuirii seminţei. litera A. Sunt organite celulare cu rol în respiraţie: a) cloroplastele b) oleoplastele c) mitocondriile d) plastidele D 10 puncte Citiţi. 10 puncte Se încrucişează două soiuri de măr care se deosebesc prin două perechi de caractere. c) Precizaţi o asemănare şi o deosebire între o ferigă şi un gimnosperm. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. dimensiunea şi culoarea fructelor de măr. b) fenotipul fructelor de măr din F2. 6.Ministerul Educaţiei. Mamiferele placentare sunt ovipare. a unei asemănări şi a unei deosebiri între androceu şi gineceu. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei. Peretele celular la plante conţine celuloză. format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: heterotrof. Genotipurile părinţilor sunt MMRR (fructe mari şi roşii). c) Alcătuiţi un text coerent. 4.precizarea a trei elemente din alcătuirea gineceului. Insectele au trei perechi de picioare. Ministerul Educaţiei. a) Numiţi o specie de ferigă şi o specie de gimnosperme. eucariote.

Varianta 21 Ministerul Educaţiei.. Este corectă o singură variantă de răspuns.soarelui 3.. 1. Animal ocrotit în Delta Dunării este: a) tisa b) crapul c) râsul d) lopătarul 4. astfel încât aceasta să fie corectă. pe foaia de examen.. cu mediul înconjurător. Celula realizează schimb de .. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului vegetal. iar coloana A încrengăturile cărora le aparţin aceşti reprezentanţi.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B..... pteridofite b) floarea . gimnosperme c) mucegaiul verde-albăstrui d) feriga comună 10 puncte Scrieţi.. Variabilitatea reprezintă însuşirea organismelor care aparţin aceleaşi specii de a: a) deţine aceeaşi informaţie genetică b) realiza un permanent schimb cu mediul c) se deosebi unele de altele d) transmite caracterele la descendenţi 2. pe foaia de examen.. litera corespunzătoare răspunsului corect. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. Se acordă 10 puncte din oficiu.. şi ..... Varianta 021 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. angiosperme a) arborele vieţii (tuia) 2.. A B 1. Au rol în digestia intracelulară: a) centriolii b) lizozomii c) nucleolii d) ribozomii C .... Cerebelul: a) are rol în reglarea temperaturii b) este situat în canalul vertebral c) prezintă substanţă albă la interior d) recepţionează informaţii vizuale 3..

afirmaţiile următoare. b) Precizaţi două tipuri de respiraţie la moluşte. localizarea lor. scrieţi pe foaia de examen. 20 puncte 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 021 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema „Sistemul nervos la mamifere” după următorul plan: . a câte unei cauze. SIDA. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. . Sângele are rol în transportul gazelor respiratorii. 3. Crapul este vertebrat poichiloterm. b) Clasificaţi virusurile după tipul de acid nucleic conţinut şi numiţi trei viroze la om. a) Enumeraţi două caracteristici ale virusurilor.precizarea denumirii a două boli ale sistemului nervos central la om. a) Numiţi două moluşte acvatice şi două moluşte terestre. 2. b) numărul de celule-fiice la sfârşitul telofazei I şi tipul acestora. 4. c) numărul total de cromozomi. Ministerul Educaţiei. B 10 puncte O celulă-mamă din organele reproducătoare ale unei plante cu flori intră în diviziune meiotică. c) Alcătuiţi un text coerent. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. stabiliţi următoarele: a) numărul de cromatide al celulei-mamă înainte de faza de sinteză a interfazei. format din două propoziţii/ o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: HIV.precizarea tipurilor de celule din ţesutul nervos şi a câte două roluri pentru fiecare tip de celulă. . Ministerul Educaţiei. c) Prezentaţi două aspecte ale importanţei moluştelor.Ministerul Educaţiei.enumerarea celor două componente ale sistemului nervos central. transfuzii. scrieţi pe foaia de examen. respectiv de cromatide din toate celulele rezultate la sfârşitul meiozei acestei celule-mamă. Respiraţia aerobă se mai numeşte şi fermentaţie. Ştiind că celula-mamă are 2n=16 cromozomi. litera A.precizarea a trei roluri ale emisferelor cerebrale. corelate cu tipurile de arii corticale. a câte unei manifestări şi a câte unei modalităţi de prevenire a acestor boli. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Seva brută circulă în corpul unei cormofite prin vase liberiene. Cetaceele sunt mamifere acvatice. .enumerarea a trei funcţii îndeplinite de cerebel. . Moluştele sunt nevertebrate acvatice şi terestre. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Membrana celulară are permeabilitate selectivă. 6. Virusurile sunt entităţi infecţioase. Prezintă corp acoperit cu pene: a) amfibienii b) mamiferele c) păsările d) reptilele D 10 puncte Citiţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 021 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. cu atenţie. 1. . Scrieţi toate etapele rezolvării/ algoritmul rezolvării problemei. 5.

. cu rol în înmulţirea vegetativă. pe foaia de examen. Bulbul este tulpină subterană.. Sunt organisme fotosintetizatoare: a) sporozoarele b) drojdiile c) ferigile d) mucegaiurile 2. pe foaia de examen.... A B 1... aparat Golgi a) coordonarea activităţii celulare 2. 1. Insectele terestre au: a) respiraţie branhială b) trei perechi de aripi c) şase picioare d) schelet intern 4. Din grupa mamiferelor carnivore face parte: a) castorul b) leneşul c) liliacul d) lupul ..... şi umoarea .. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. Se acordă 10 puncte din oficiu.. la: a) cartof b) mentă c) lalea d) iris 3.. Varianta 022 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. Este corectă o singură variantă de răspuns. nucleu c) producerea de energie d) secreţia celulară C 10 puncte Scrieţi. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. B 6 puncte Coloana B cuprinde rolul unor organite celulare.. . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. iar coloana A exemple de organite celulare care prezintă aceste roluri.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. Globul ocular conţine două lichide: umoarea .Varianta 22 Ministerul Educaţiei.. astfel încât aceasta să fie corectă.. litera corespunzătoare răspunsului corect. mitocondrie b) depozitarea amidonului 3.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 022 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. b) Explicaţi termenul de gimnosperm. 10 puncte Se încrucişează o plantă de mazăre înaltă (T) şi cu frunze mari (M). 20 puncte 2.Ministerul Educaţiei. scrieţi pe foaia de examen. Regnul Monera grupează organisme procariote. Scrieţi toate etapele rezolvării/ algoritmul rezolvării problemei. pitică (t) şi cu frunze mici (m). Unitatea morfo-funcţională a rinichiului la elefant este tubul excretor. cu atenţie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 1. format din două propoziţii/ o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: acicular. Prin vasele liberiene ale rădăcinii circulă sevă brută.localizarea rinichilor. b) cele patru tipuri de gameţi formaţi de hibrizii din F1. Gimnospermele sunt plante lemnoase.descrierea structurii nefronului. Pancreasul secretă suc cu rol digestiv şi hormoni. 2. mediu terestru. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. . scrieţi pe foaia de examen. c) Alcătuiţi un text coerent. Din grupa sporozoarelor face parte: a) mucegaiul verde b) drojdia de bere c) plasmodiul malariei d) cornul secarei D 10 puncte Citiţi. Substanţa fundamentală a mitocondriei se numeşte matrix. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Ursul brun este specie ocrotită în România. . .definirea excreţiei. Ministerul Educaţiei. . afirmaţiile următoare. 4. litera A. cu o altă plantă de mazăre. B Ministerul Educaţiei.enumerarea componentelor rinichiului şi a căilor urinare. b) Precizaţi două tipuri de nutriţie şi un tip de respiraţie caracteristic bacteriilor. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. . a trei manifestări şi a două modalităţi de prevenire a litiazei renale la om.precizarea a trei cauze. c) numărul plantelor din F2 care prezintă talie înaltă şi frunze mari. Stabiliţi următoarele: a) genotipul genitorilor. a) Numiţi trei elemente din alcătuirea unei eubacterii. dublu homozigotă. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. genotipul organismelor din F2 pitice şi cu frunze mari. floare. 6. c) Notaţi două exemple legate de importanţa bacteriilor. În procesul de fotosinteză se consumă dioxid de carbon şi se elimină oxigen. inflorescenţă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 022 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Excreţia la mamifere” după următorul plan: . a) Daţi două exemple de arbori şi un exemplu de arbust din acest grup de plante. 5. 3.

Varianta 23 Ministerul Educaţiei. Hemofilia: a) afectează predominant femeile b) este determinată de o mutaţie heterozomală c) se manifestă la bărbaţi prin fenomenul de homozigoţie d) provoacă probleme în distingerea culorilor . structură şi .. Prin respiraţie: a) se eliberează O2 b) se consumă CO2 c) se produce glucoză d) se consumă substanţă organică 4. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. .. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. pe foaia de examen.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Varianta 023 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. B 6 puncte Coloana B cuprinde tipuri de sisteme..... pe foaia de examen.. astfel încât aceasta să fie corectă. cu aceeaşi origine. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. Ţesutul este o grupare de . formă. Scrieţi.. A B 1. pe foaia de examen... bronhii b) sistem excretor 3. uretere a) sistem reproducător 2. Dintre clorofite face parte: a) plasmodiul malariei b) drojdia vinului c) mătasea broaştei d) cornul secarei 3. uter c) sistem digestiv d) sistem respirator C 10 puncte Scrieţi... litera corespunzătoare răspunsului corect.. Se acordă 10 puncte din oficiu.... iar coloana A exemple de organe care aparţin acestora.... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Salamandra aparţine grupului: a) crustacei b) peşti c) amfibieni d) reptile 2.

5. . scrieţi pe foaia de examen. 6. . Păsările sunt vertebrate superioare răspândite pe tot globul. solzi. B 10 puncte Un bărbat cu grupa sanguină O (I) se căsătoreşte cu o femeie cu grupa sanguină B(III). a) Daţi două exemple de păsări acvatice şi un exemplu de pasăre răpitoare. litera A. 2. c) probabilitatea de a avea copii cu grupa AB ( IV). Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Particule ribonucleoproteice sunt: a) lizozomii b) centrozomii c) vacuolele d) ribozomii D 10 puncte Citiţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 023 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 023 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Respiraţia la mamifere” după următorul plan: . b) Precizaţi trei adaptări morfologice ale păsărilor la zbor. producţii cornoase. b) probabilitatea ca descendenţii acestui cuplu să aibă grupa 0(I). în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . cu atenţie. dar al cărei tată avea grupa O (I).Ministerul Educaţiei. gheare.precizarea unei boli a sistemului respirator la om.enumerarea organelor căilor respiratorii. Ţesutul muscular neted conţine celule fusiforme. a) Precizaţi un exemplu de ciupercă ascomicetă şi două exemple de ciuperci bazidiomicete. scrieţi pe foaia de examen. 2. 3. Cromozomii se fixează pe filamentele fusului de diviziune în interfază. c) Alcătuiţi un text coerent. b) Numiţi o asemănăre şi o deosebire între o ciupercă şi o plantă. Stabiliţi următoarele: a) genotipul celor doi soţi. format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: tegument. a unei cauze. Ministerul Educaţiei.localizarea plămânilor.descrierea mecanismului expiraţiei. 20 puncte Ciupercile constituie o grupă heterogenă de organisme. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 1. Scrieţi toate etapele rezolvării/algoritmul rezolvării problemei. 4. afirmaţiile următoare.descrierea mecanismului inspiraţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Diviziunea indirectă este specifică procariotelor. . Copitatele sunt unguligrade. a două manifestări şi a unei modalităţi de prevenire a acestei boli. Ministerul Educaţiei. c) Stabiliţi trei aspecte ale importanţei ciupercilor în viaţa omului. Bacteriile prezintă un cromozom circular format din ADN. Chiropterele au membrele anterioare transformate în aripi.

. La reptile: a) dezvoltarea embrionară se face prin metamorfoză b) fecundaţia se desfăşoară în mediul extern c) ouăle sunt protejate de o coajă calcaroasă d) placenta asigură hrănirea embrionului . . litera corespunzătoare răspunsului corect... Varianta 024 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. metafaza I 3.. Hirudineele: a) respiră prin plămâni b) prezintă exoschelet chitinos c) secretă substanţă anticoagulantă d) sunt organisme endoparazite 3. Cele două componente ale sângelui la mamifere sunt: . Se acordă 10 puncte din oficiu. Este corectă o singură variantă de răspuns. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. 1.. A 1.. B 6 puncte Coloana B cuprinde caracteristici ale fazelor diviziunii celulare meiotice..Varianta 24 Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen... anafaza I 2....... profaza I B a) are loc crossing-over-ul b) migrează cromozomii spre polii celulei c) se formează placa ecuatorială d) se formează cromozomii monocromatidici C 10 puncte Scrieţi. Acizii nucleici: a) au rol în ereditate b) conţin lizozomi c) sunt localizaţi în peretele celular d) transportă gaze respiratorii 4. iar coloana A faze ale acestei diviziuni. pe foaia de examen.... şi . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Artera aortă: a) prezintă valve atrio-ventriculare b) are originea în ventriculul stâng c) se deschide în atriul drept d) transportă sânge cu dioxid de carbon 2. astfel încât aceasta să fie corectă..

. Amfibienii au dezvoltare prin metamorfoză. c) Alcătuiţi un text coerent. format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: fecundaţie. a) Denumiţi cele două tipuri de celule în funcţie de numărul de seturi de cromozomi. branhii.numirea a două tipuri de receptori din mucoasa limbii. din totalul de băieţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.Ministerul Educaţiei. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. c) explicaţia frecvenţei crescute a bolii la bărbaţi. Ministerul Educaţiei. scrieţi pe foaia de examen. 20 puncte Cromozomii sunt structuri permanente ale celulelor.enumerarea a cinci organe de simţ. Bacteriile aparţin regnului: a) Animalia b) Monera c) Plantae d) Protista D 10 puncte Citiţi. Stabiliţi următoarele: a) genotipul părinţilor. 5. Mitocondria şi cloroplastul conţin acizi nucleici. cu atenţie. Varianta 024 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . b) probabilitatea ca. afirmaţiile următoare. reproducere sexuată.precizarea celor două tipuri de celule receptoare vizuale şi a câte unei caracteristici pentru fiecare tip. Fecundaţia la angiosperme este simplă.caracterizarea receptorului ce asigură sensibilitatea olfactivă. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 3. ajunge direct în vena pulmonară. La vertebrate. 2. B 10 puncte Un bărbat daltonist se căsătoreşte cu o femeie sănătoasă. sângele pompat prin contracţia ventriculului stâng al inimii. funcţia nefronului este de a forma urina. dar al cărei tată era daltonist.localizarea receptorului pentru fiecare organ de simţ. Ministerul Educaţiei. b) Precizaţi trei adaptări ale peştilor la deplasarea în mediul acvatic. Produşii finali ai respiraţiei aerobe a plantelor sunt dioxidul de carbon şi apa. . acest cuplu să aibă un băiat sănătos şi un altul daltonist. precizând o asemănare şi o deosebire. Peştii osoşi sunt vertebrate adaptate la viaţa acvatică. b) Precizaţi rolul cromozomilor şi două elemente din structura unui cromozom. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. precizarea excitantului ce acţionează asupra lor. 2. La un mamifer. scrieţi pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 024 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema: „Organele de simţ ale mamiferelor” după următorul plan: . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. c) Comparaţi cromozomii de la procariote şi eucariote. a) Daţi două exemple de peşti osoşi de apă dulce şi două exemple de peşti marini. . . 6. 1. litera A.

Varianta 25 Ministerul Educaţiei. nematelminţi 3.. Se acordă 10 puncte din oficiu. artropode 2.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii... astfel încât aceasta să fie corectă. Locomoţia terestră prin alergare este avantajată de: a) sporirea numărului de degete b) aplatizarea bolţii plantare c) absenţa centurii pelviene d) reducerea suprafeţei de contact cu solul 2....... Diviziunea cariochinetică este de două tipuri: . sângele neoxigenat ajunge la inimă în: a) atriul drept b) atriul stâng c) ventriculul drept d) ventriculul stâng 4. Prin fotosinteză: a) are loc oxidarea glucidelor b) se produce oxigen c) se sintetizează substanţe minerale d) scade greutatea plantei . B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. pe foaia de examen. şi . litera corespunzătoare răspunsului corect. iar coloana A încrengăturile cărora le aparţin aceşti reprezentanţi.. Varianta 025 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. .. 1. moluşte B a) limbricul b) fluturele c) melcul d) râma C 10 puncte Scrieţi.. Prin venele cave.. Fermentaţia lactică: a) constă în descompunerea acidului lactic b) are aplicaţii la fabricarea pâinii c) este produsă de drojdia de bere d) se desfăşoară în absenţa oxigenului 3. A 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Este corectă o singură variantă de răspuns. pe foaia de examen.....

2. c) schema diviziunii celulare care a avut loc în acest caz. Ministerul Educaţiei. 4. litera A. La reptile deplasarea se face prin târâre. . . c) Alcătuiţi un text coerent. 1. b) Precizaţi două asemănări şi două deosebiri între o dicotiledonată lemnoasă şi una ierboasă.prezentarea adaptării structurii membrelor mamiferelor la formele de locomoţie în mediul terestru. aerian şi acvatic. format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mitocondrii. b) tipul de diviziune şi tipul de cromozomi. 20 puncte Angiospermele dicotiledonate sunt plante ierboase şi lemnoase. 6. Anurele sunt amfibieni cu coadă. b) Descrieţi modelul mozaicului fluid. cu atenţie. . Gimnosperm este: a) bradul b) cartoful c) stejarul d) trandafirul D 10 puncte Citiţi. Scrieţi toate etapele rezolvării/algoritmul rezolvării. perete celular. ADN. Membrana plasmatică reprezintă limita externă a citoplasmei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată.numirea a câte unui exemplu de mamifer adaptat la locomoţia în mediul terestru. afirmaţiile următoare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 025 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema: „Sistemul locomotor la mamifere” după următorul plan: . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 025 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. scrieţi pe foaia de examen. 3. aerian şi acvatic. imediat după formarea lor. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 10 puncte La o plantă monocotiledonată cu 2n= 24 cromozomi. rezultate în urma diviziunii celulare. celulele epidermei au fost distruse în urma unui traumatism mecanic. Organul de reproducere al angiospermelor este floarea.enumerarea oaselor membrelor posterioare la mamifere. Veziculele sinaptice sunt dispuse la nivelul butonilor terminali ai axonului neuronului. Stabiliţi următoarele: a) numărul de cromozomi dintr-o celulă a acestui ţesut aflată în anafază şi din fiecare din cele două celule-fiice. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă.numirea celor două sisteme de organe ce asigură locomoţia.numirea a doi muşchi de la nivelul membrelor anterioare la mamifere. Au loc intense procese de diviziune celulară pentru refacerea ţesutului.Ministerul Educaţiei. 2. Materialul genetic al organismelor vii este reprezentat de acizii nucleici. 5. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. a) Precizaţi două funcţii ale membranei celulare. după numărul de cromatide din celulele-fiice. c) Argumentaţi importanţa apariţiei fructului. Dioxidul de carbon este transportat în corpul mamiferelor de către leucocite. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. . a) Numiţi doi reprezentanţi cu valoare nutritivă şi un reprezentant cu valoare decorativă din această grupă de plante. scrieţi pe foaia de examen. . litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. B Ministerul Educaţiei.

. angiosperme b) broasca de lac 3.... . Eliminarea oxigenului se realizează în urma: a) expiraţiei b) fermentaţiei c) fotosintezei d) inspiraţiei 2. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai lumii vii.Varianta 26 Ministerul Educaţiei.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Au rol în digestia intracelulară: a) dictiozomii b) lizozomii c) nucleolii d) ribozomii 3..... pe foaia de examen. A B 1. amfibieni a) bacilul fânului 2. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. iar coloana A grupele cărora le aparţin aceşti reprezentanţi.. Se acordă 10 puncte din oficiu.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. citoplasmă. pe foaia de examen. Fenotipul reprezintă rezultatul interacţiunii dintre . astfel încât aceasta să fie corectă.. Crossing-over-ul reprezintă: a) migrarea cromozomilor spre polii celulei b) a doua lege mendeliană a eredităţii c) segregarea independentă a caracterelor d) schimbul reciproc de gene între cromozomii omologi .. Ovulul la mamifere: a) este alcătuit din foliculi ovarieni b) prezintă cromozomi sub formă de pereche c) are membrană. nucleu d) prezintă periferic o zonă corticală 4.. bacterii c) măceşul d) zebra C 10 puncte Scrieţi... litera corespunzătoare răspunsului corect.. Varianta 026 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. şi ...

c) Alcătuiţi un text coerent. 4. 20 puncte 2. format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: fus de diviziune. Porumbeii sunt păsări răpitoare. b) raportul de segregare după fenotip în F2. Ministerul Educaţiei. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. afirmaţiile următoare. Mitoza este un tip de diviziune celulară indirectă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 026 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Circulaţia la plante” după următorul plan: . scrieţi pe foaia de examen. Albinismul este o maladie genică. B Ministerul Educaţiei. a) Numiţi două tipuri de pigmenţi asimilatori prezenţi în plastide. c) numărul de combinaţii şi genotipul pentru: garoafele cu petale roşii şi floare mică şi garoafele cu petale albe şi floare mică. cu atenţie. . 1. 10 puncte Se încrucişează un soi de garoafe cu petale roşii (R) si floare mare (M) cu un soi de garoafe cu petale albe (r) şi floare mică (m). b) Enumeraţi cinci elemente din structura cloroplastului. 6. b) Enumeraţi fazele mitozei. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Scrieţi toate etapele rezolvării/ algoritmul rezolvării problemei.descrierea mecanismului absorbţiei sărurilor minerale. .Ministerul Educaţiei. 3.descrierea mecanismului absorbţiei apei. 2. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. . a) Precizaţi trei roluri ale mitozei. Mamiferele au inimă tetracamerală. . centromer. recesivă. cromozomi bicromatidici. . Duodenul este primul segment al intestinului subţire. c) Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între cloroplaste şi cromoplaste. obţinute în F2.numirea şi localizarea structurilor specializate în absorbţia apei şi a sărurilor minerale. Virusurile: a) au metabolism propriu b) fac parte din regnul Monera c) prezintă perete celular d) sunt entităţi infecţioase D 10 puncte Citiţi. litera A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 026 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Diviziunea mitotică se desfăşoară în celulele somatice. 5. Stabiliţi următoarele: a) genotipul şi fenotipul plantelor în F1. Plastidele sunt organite tipice celulei vegetale.numirea şi caracterizarea forţelor ce contribuie la circulaţia sevei brute. scrieţi pe foaia de examen.denumirea vaselor conducătoare prin care circulă cele două tipuri de sevă. Soiurile de garoafe sunt homozigote pentru ambele caractere. autozomală. Plasmodiul malariei este un protist ce se deplasează cu ajutorul cililor. în ordine.

Ciupercile: a) sunt lipsite de perete celular b) au nutriţie autotrofă c) au corpul alcătuit din hife d) sunt organisme procariote 2. pe foaia de examen...Varianta 27 Ministerul Educaţiei. A B 1. Maladie ereditară heterozomală este: a) albinismul b) hemofilia c) polidactilia d) sindromul Down 3.. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal.. 1.. litera corespunzătoare răspunsului corect... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. Plastidele cu rol esenţial în fotosinteză se numesc . Mers plantigrad are: a) calul b) cerbul c) tigrul d) ursul 4... Plantă parazită este: a) Candida b) drojdia c) limbricul d) torţelul .. pe foaia de examen. . şi conţin pigmentul de culoare verde numit . astfel încât aceasta să fie corectă. salt c) pitonii d) urşii bruni C 10 puncte Scrieţi. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore... Se acordă 10 puncte din oficiu. Este corectă o singură variantă de răspuns. mers b) iepurele 3. iar coloana A tipuri caracteristice de locomoţie ale acestor reprezentanţi. Varianta 027 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi... înot a) delfinii 2....

precizând cinci componente ale acestui organit. 2. 1. respectiv a tatălui. La maimuţă. 3.denumirea celor două circuite realizate de vase în corpul mamiferelor. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Un produs final al fotosintezei este dioxidul de carbon. . in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Scrieţi toate etapele rezolvării/algoritmul rezolvării problemei. Esofagul este segment al tubului digestiv. c) Explicaţi prezenţa a numeroase mitocondrii într-o celulă musculară striată. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 027 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Sistemul circulator la mamifere” după următorul plan: .localizarea inimii. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. scrieţi pe foaia de examen. .Ministerul Educaţiei. La toate organismele. 4. În lumea vie există două tipuri de respiraţie: aerobă şi anaerobă. . b) Descrieţi structura cloroplastului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 027 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. 5. B 10 puncte Un copil cu grupa sanguină O (I) are tatăl cu grupa sanguină A (II) şi mama cu grupa sanguină B (III). a) Numiţi tipurile de acizi nucleici. venele cave se deschid în ventriculul drept. cu atenţie. . sinteza proteinelor. Ministerul Educaţiei. 2. 20 puncte Celula reprezintă unitatea de structură şi funcţie a lumii vii.precizarea tipurilor de vase şi a rolurilor acestora. b) genotipul băiatului.Stabiliţi următoarele: a) genotipul părinţilor şi tipurile de gameţi formaţi de aceştia. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. afirmaţiile următoare. Bila produsă de hepatocite: a) acţionează asupra aminoacizilor b) descompune proteinele c) emulsionează grăsimile d) hidrolizează glucidele D 10 puncte Citiţi. ribozomi. c) Alcătuiţi un text coerent. scrieţi pe foaia de examen. litera A.precizarea denumirii încăperilor inimii şi a câte două caracteristici pentru fiecare tip de încăperi.precizarea a trei cauze şi a două manifestări ale infarctului miocardic la om. Ministerul Educaţiei. b) Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între tipurile de acizi nucleici. c) procentul de descendenţi posibili ce ar putea moşteni grupa sanguină a mamei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Sindromul Turner este o maladie genetică heterozomală. 6. format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: informaţie genetică . Organitul celular care lipseşte din neuron se numeşte centrozom. a) Enumeraţi două organite celulare cu membrană simplă. informaţia ereditară este stocată în acizii nucleici.

.soarelui 3..... Este corectă o singură variantă de răspuns.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. pancreasul: a) îşi varsă secreţia în intestinul gros b) are rol în digestia intestinală c) este cea mai mare glandă anexă a tubului digestiv d) secretă sucul gastric 4... Se acordă 10 puncte din oficiu.. din cavitatea numită . angiosperme dicotiledonate c) feriga mare d) molidul C 10 puncte Scrieţi. Melcul membranos este sediul receptorilor: a) auditivi b) gustativi c) olfactivi d) de echilibru 2... din organism şi porneşte din inimă.. 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului Plantae. iar coloana A unităţile sistematice cărora aparţin aceşti reprezentanţi. Meioza: a) dublează numărul de cromozomi în celulele fiice b) are rol în creşterea organismelor c) începe cu etapa ecvaţională d) duce la formarea de celule haploide B . La mamifere. Ovulul la mamifere: a) se divide prin meioză b) are 46 de cromozomi la om c) este un gamet d) participă la reproducerea asexuată 3.. pe foaia de examen.Varianta 28 Ministerul Educaţiei. A B 1. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Varianta 028 SUBIECTUL I A (30 puncte) 4 puncte Scrieţi. pteridofite a) laleaua 2.... gimnosperme b) floarea .. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. litera corespunzătoare răspunsului corect. 1.. Aorta este cea mai mare . . astfel încât aceasta să fie corectă.. pe foaia de examen...

Rugina grâului este provocată de o ciupercă parazită. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 028 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Respiraţia aerobă” după următorul plan: . Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Un individ cu genotipul AAbb formează un singur fel de gameţi. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. b) Descrieţi sintetic transformările nucleului în profază. Materialul genetic al unui virus conţine ambele tipuri de acizi nucleici. scrieţi pe foaia de examen. . Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. b) genotipul gameţilor formaţi de fiecare părinte. genotip. de la corpul neuronal către butonii terminali. c) Alcătuiţi un text coerent. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL II Varianta 028 (30 puncte) A 1. 1. a) Precizaţi. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 5. litera A. 3. a) Daţi două exemple din care să rezulte importanţa mitozei.definiţia funcţiilor de nutriţie şi enumerarea sistemelor implicate în realizarea lor. 2. Numărul şi structura cromozomilor din celulele umane prezintă o mare stabilitate. format din două propoziţii / o frază. Ministerul Educaţiei.importanţa respiraţiei aerobe.ecuaţia respiraţiei aerobe. Sindromul Down se caracterizează printr-un cromozom suplimentar în perechea 21. Influxul nervos trece prin axon. . c) Precizaţi două diferenţe între mitoză şi meioză. mutaţia care îl determină. . pentru o celulă somatică umană. Ştiind că talia înaltă şi culoarea galbenă a bobului sunt caractere dominante şi că genitorii sunt heterozigoţi pentru o singură pereche de factori ereditari. Crapul: a) are schelet osos b) respiră anaerob c) are fecundaţie internă d) este un tetrapod D 10 puncte Citiţi. Organizarea peretelui celular corespunde modelului „mozaicului fluid”. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mutaţie genomică. B 10 puncte Se încrucişează plante de mazăre cu talie înaltă şi boabe verzi cu plante cu talie pitică şi boabe galbene. b) Caracterizaţi un sindrom în care numărul cromozomilor de sex este anormal (denumire. 20 puncte 2. cromozomi. Pentru rezolvarea problemei folosiţi simboluri alese de voi. mutaţiile având consecinţe negative sau fiind incompatibile cu viaţa individului. . deoarece este homozigot. c) raportul de segregare a descendenţilor. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 4.Ministerul Educaţiei.comparaţia respiraţiei aerobe cu cea anaerobă.localizarea în celulă a respiraţiei aerobe. numărul normal de autozomi şi heterozomi caracteristic celor două sexe. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. să se determine: a) genotipul părinţilor. afirmaţiile următoare. după fenotip. cu atenţie. pornind de la ecuaţiile generale. Mitoza este diviziunea indirectă care se desfăşoară în celulele somatice. scrieţi pe foaia de examen. încadrarea în tipul de mutaţie corespunzător). 6.

. pe foaia de examen.. produse de glande anexe ale tubului digestiv. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. În duoden se varsă . Urmaşii rezultaţi din încrucişarea Aa x Aa. Dublarea cantităţii de cromatină: a) are loc la sfârşitul anafazei b) nu este necesară înaintea meiozei c) precede diviziunea cariochinetică d) are loc după etapa reducţională a meiozei 3. Este corectă o singură variantă de răspuns. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore... astfel încât aceasta să fie corectă... Hematiile: a) au rol în coagulare b) sunt sferice c) conţin hemoglobină d) se formează în măduva spinării . şi . Se acordă 10 puncte din oficiu... segregă astfel: a) 3 heterozigoţi : 1 homozigot b) 3 recesiv : 1 dominant c) au toţi acelaşi fenotip d) 50% hibrizi : 50% homozigoţi 4.... vase liberiene c) creşterea în lungime d) conducerea sevei elaborate C 10 puncte Scrieţi.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Membrana plasmatică: a) este bogată în celuloză b) are structură de mozaic fluid c) conţine un bistrat proteic d) este un constituent specific plantelor 2.Varianta 29 Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen. iar coloana A exemple de structuri vegetale care au aceste funcţii... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii... A B 1. 1.. litera corespunzătoare răspunsului corect.. B 6 puncte Coloana B cuprinde funcţiile unor ţesuturi vegetale. Varianta 029 (30 puncte) SUBIECTUL I A 4 puncte Scrieţi... epidermă b) conducerea sevei brute 3... dacă gena „A” este dominantă faţă de gena “a”. meristem apical a) apărare 2.

ecuaţia generală a fotosintezei. c) Alcătuiţi un text coerent. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL III Varianta 029 (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Fotosinteza – procesul care susţine material şi energetic întreaga biosferă” după următorul plan: . vezică urinară. a) Formulaţi două argumente pentru alegerea acestei specii ca material experimental. pornind de la rezultatele experimentelor de hibridare efectuate îndeosebi asupra plantelor de mazăre. uretră. în fiecare celulă somatică. b) Scrieţi gameţii formaţi de o plantă de mazăre dublu heterozigotă cu talie înaltă şi boabe galbene. uretră. uretră d) uretere. 20 puncte Gregor Mendel a formulat primele legi ale geneticii. litera A. fiul şi una dintre fiice au daltonism. a localizării lor în celulă şi a două tipuri de pigmenţi. b) Precizaţi cinci caracteristici ale unui reprezentant al clasei Insecta. 3. 2. insecte. b) probabilitatea (%) de apariţie a copiilor sănătoşi. genotipul copiilor sănătoşi. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Nucleoidul celulelor procariote cuprinde o moleculă de ADN. Insectele constituie un grup de nevertebrate extrem de numeros. Circulaţia sevei brute la angiosperme este mai rapidă decât la gimnosperme. Stabiliţi: a) genotipurile părinţilor şi ale gameţilor posibili ai fiecărui părinte. ureter c) uretere. . 1. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. vezică urinară.două argumente pentru susţinerea afirmaţiei din titlul eseului. ureter b) rinichi. Femeile cu sindrom Turner au un singur heterozom. vezică urinară. . scrieţi pe foaia de examen.organul principal în care are loc fotosinteza şi două adaptări structurale ale acestuia la funcţia de fotosinteză. afirmaţiile următoare.definiţia fotosintezei şi tipul de nutriţie în care se încadrează. Digestia chimică a proteinelor începe în stomac. tatăl. Căile urinare sunt. 2. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Schimbul de material genetic între cromozomii omologi are loc în profaza II a meiozei. precizaţi ce lege /legi ale lui Mendel aţi aplicat.Ministerul Educaţiei. scrieţi pe foaia de examen. vezică urinară. arahnide. Ministerul Educaţiei. 6. cu atenţie. a) Încadraţi insectele în încrengătura corespunzătoare. cealaltă fiică însă este sănătoasă. c) menţionarea unei alte maladii genetice care are acelaşi mod de transmitere. Varianta 029 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. deoarece angiospermele au ţesutul conducător format din traheide. Transportul sevei elaborate se face cu consum de energie. anus D 10 puncte Citiţi. în ordine: a) uretre. Ministerul Educaţiei. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.pigmenţii asimilatori: precizarea rolului lor. c) Precizaţi raportul de segregare după fenotip al plantelor rezultate din încrucişarea indivizilor hibrizi cu talie înaltă şi boabe galbene. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: crustacee. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. . B 10 puncte Într-o familie. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. format din două propoziţii / o frază. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 5.

A B 1. spiralizarea cromozomilor c) metafaza I d) anafaza C 10 puncte Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect. prin fereastra ovală B .Urodele 2.Insecte d) broasca de lac . Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.Varianta 30 Ministerul Educaţiei. cromozomii monocromatidici migrează spre polii celulei a) profaza 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 030 (30 puncte) SUBIECTUL I A 4 puncte Scrieţi. 1. astfel încât aceasta să fie corectă. Neuronul: a) conţine mielină la nivelul corpului neuronal b) are unul sau mai mulţi axoni c) primeşte excitaţia la nivelul dendritelor d) are rol în formarea urinei 4. prin fereastra rotundă d) urechea externă. Alegeţi asocierea corectă: a) tenie – Platelminţi. Urechea medie comunică cu: a) urechea internă. 6 puncte Coloana B cuprinde faze ale diviziunii mitotice sau meiotice. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Sistemul nervos central al mamiferelor cuprinde două componente: ………… şi ………… . Este corectă o singură variantă de răspuns. iar coloana A evenimente care au loc în timpul acestor faze. prin trompa lui Eustachio c) urechea externă. pe foaia de examen. b) melcul de livadă – Lamelibranhiate (Bivalve) c) păianjenul cu cruce . dispunerea bivalenţilor (tetradelor) în placa ecuatorială b) metafaza II 3. prin timpan b) faringele. Un individ cu genotipul AABB: a) este hibrid pentru ambele perechi de factori ereditari b) formează 2 tipuri de gameţi c) manifestă fenotipul recesiv d) este homozigot dominant pentru două perechi de gene 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.

Antigenele sunt fagocitate de leucocite şi sunt digerate cu ajutorul lizozomilor. scrieţi pe foaia de examen. 1. c) fenotipurile posibile ale fiecărui părinte (toate variantele).compoziţia sevei brute şi a sevei elaborate. . c) Precizaţi rolul mitocondriei în celulă. . iar grupa sanguină a fratelui ei este 0 (I). Procesul de crossing-over are loc în profaza II. 3. Varianta 030 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. c) Alcătuiţi un text coerent. 2. gimnosperme. Maria a moştenit tipuri diferite de gene de la cei doi părinţi. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 20 puncte Mitocondria aparţine constituenţilor protoplasmatici celulari. Forţa de sucţiune: a) creşte pe măsura dezvoltării frunzelor b) este generată de rădăcină c) atinge maximul toamna d) este maximă la începutul primăverii D 10 puncte Citiţi. precizarea particularităţilor structurale şi a încrengăturilor la care se întâlnesc. litera A. 6. scrieţi pe foaia de examen. Persoanele cu grupa sanguină O(I) sunt homozigote sau heterozigote. a) Enumeraţi organele vegetative ale gimnospermelor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 030 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Circulaţia sevelor în corpul plantei” după următorul plan: . Mormolocii au caracteristici care constituie un argument pentru evoluţia amfibienilor din peşti. pentru acest caracter. Cormofitele au organe vegetative şi de reproducere.Ministerul Educaţiei. Ministerul Educaţiei. . Ştiind că. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. afirmaţiile următoare.procesul prin care ajunge seva brută în plantă: denumirea şi localizarea acestuia la plantele terestre. a) Enumeraţi alte două exemple de constituenţi comuni plantelor şi animalelor. . în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni:spori. 10 puncte Grupa sanguină a Mariei este B (III).mecanismul şi direcţia de conducere a sevei elaborate prin plantă. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. b) Precizaţi denumirea organelor de reproducere la angiosperme şi ordinea în care apar acestea în viaţa plantei. format din două propoziţii / o frază. 4. stabiliţi următoarele: a) genotipurile celor doi copii. B Ministerul Educaţiei.forţele care contribuie la circulaţia sevei brute: denumire. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. . mecanism de generare. b) Reprezentaţi ultrastructura mitocondriei printr-un desen schematic şi notaţi pe desen trei componente. b) genotipurile posibile ale fiecărui părinte (toate variantele). 5.ţesuturile cu rol în conducerea sevelor brută şi elaborată: denumire. cu atenţie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 2. pteridofite. Muşchiul diafragm are un rol esenţial în inspiraţie deoarece prin contracţia sa creşte volumul cutiei toracice. Pereţii celulari ai traheelor sunt îngroşaţi.

1. centura pelviană c) humerus d) os coxal C 10 puncte Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect. A B 1. Numărul de variante de gameţi pe care îi formează un individ cu genotipul AaBb este: a) 2 b) 4 c) 8 d) 9 3... .stejar 2.. Alegeţi asocierea corectă între tipul de fruct şi planta care îl produce: a) păstaie – varză b) cariopsă – floarea soarelui c) bacă – viţa de vie d) drupă . scheletul coapsei b) femur 3. iar coloana A segmente ale scheletului uman care cuprind aceste oase... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.Varianta 31 Ministerul Educaţiei. Se acordă 10 puncte din oficiu. Urechea internă conţine: a) receptori auditivi b) receptori olfactivi c) trompa lui Eustachio d) un lanţ de trei oscioare . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii..... B 6 puncte Coloana B cuprinde denumirea unor oase. pe foaia de examen.. astfel încât aceasta să fie corectă. Cavităţile inimii se numesc . Perişorii absorbanţi: a) au pereţii celulari îngroşaţi b) absorb seva elaborată c) sunt pluricelulari d) absorb apa prin fenomenul de osmoză 4. şi ... Varianta 031 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. scheletul braţului a) tibie 2. Este corectă o singură variantă de răspuns........

în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. iar culoarea deschisă a părului de gena b. format din două propoziţii / o frază. Viermii sunt nevertebrate clasificate în trei încrengături. Informaţia genetică se găseşte. alcătuire. 4.valvulele din structura inimii: denumire. Ministerul Educaţiei. Substanţa albă a măduvei spinării are funcţie de conducere deoarece la acest nivel se găsesc axoni grupaţi în fascicule. c) Alcătuiţi un text coerent. Testiculele conţin tuburile seminifere la nivelul cărora se formează spermatozoizii. .vasele aflate în legătură cu cavităţile inimii. în cea mai mare parte. scrieţi pe foaia de examen. . Varianta 031 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. b) Menţionaţi câte un reprezentant pentru fiecare din cele trei încrengături de viermi. Lipitoarea şi râma sunt viermi inelaţi. Bărbatul este heterozigot pentru ambele caractere. două manifestări.descrierea inimii: localizare. rol. Culoarea neagră a părului este determinată de gena B. Celulele cu conuri şi bastonaşe se găsesc la nivelul coroidei. profază. 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 1. scrieţi pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 031 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Inima la mamifere” după următorul plan: . a) Numiţi alte două structuri celulare care conţin ADN. 10 puncte Un bărbat brunet. Cromozomii pot fi cel mai bine evidenţiaţi în cursul metafazei deoarece atunci au lungimea maximă. cu atenţie. litera A. cu grupa de sânge A (II) se căsătoreşte cu o femeie blondă. Stabiliţi următoarele: a) genotipul celor doi indivizi. . în nucleu.caracteristicile generale ale circulaţiei sângelui la mamifere.Ministerul Educaţiei.infarctul miocardic: o cauză posibilă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 2. 20 puncte 2. 6. afirmaţiile următoare. a) Enumeraţi aceste încregături. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: cromatină. c) Stabiliţi două deosebiri între reprezentanţii a două grupe de viermi. cu grupa de sânge AB (IV). . Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Modul caracteristic de deplasare al reptilelor este târârea. localizare. 3. c) procentul/ raportul de descendenţi bruneţi cu grupa de sânge AB (IV). Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. cromozomi. Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei. B Ministerul Educaţiei. b) tipurile de gameţi formaţi de fiecare dintre aceştia. b) Precizaţi două deosebiri între structurile numite mai sus. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. tipul de sânge pe care îl transportă şi sensul în care se face transportul. Componentele celulare cu rol în sinteza proteinelor sunt: a) mitocondriile b) dictiozomii c) cloroplastele d) ribozomii D 10 puncte Citiţi. . diviziune.

iar coloana A rolul acestora. pe foaia de examen... iar partea bărbătească de . Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Partea femeiască a florii la angiosperme este reprezentată de . Este corectă o singură variantă de răspuns.. astfel încât aceasta să fie corectă... conţine receptorii auditivi c) pavilion d) lanţ de 3 oscioare C 10 puncte Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. realizează captarea vibraţiilor aerului a) timpan 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. .. .. Substanţa albă a măduvei spinării: a) conţine centrii nervoşi b) integrează activitatea nervoasă superioară c) coordonează comportamentele învăţate d) conduce impulsurile nervoase între măduvă şi encefal 2... Varianta 032 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Se acordă 10 puncte din oficiu...... Virusurile: a) sunt cele mai simple celule b) sunt multiplicate de către celule c) respiră anaerob d) sunt autotrofe 4... A B 1.. Alegeţi afirmaţia corectă despre cloroplaste: a) au rol în depozitarea substanţelor de rezervă b) sunt sediul respiraţiei celulare c) caracterizează celulele eucariotelor autotrofe d) dau culoarea mucegaiului verde-albăstrui 3.Varianta 32 Ministerul Educaţiei... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. transmite sunetele la urechea internă b) melc membranos 3. 6 puncte Coloana B cuprinde componente ale urechii omului. Lichenii au o nutriţie : a) simbiontă b) anaerobă c) parazită d) aerobă B ... 1.

Organismele autotrofe folosesc o sursă anorganică de carbon. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 50% homozigote cu talie pitică c) 100% hibride. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 032 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Excreţia la mamifere” după următorul plan: . finalizată cu formarea celulelor-fiice. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. cu atenţie. monosomie. modul în care se asigură în populaţie echilibrul numeric între cele două sexe. dacă părinţii au grupe de sânge diferite.unitatea structurală şi funcţională a organului excretor: denumire şi enumerarea a trei elemente componente. are n = 22 cromozomi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 032 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. B Ministerul Educaţiei. b) Menţionaţi şase caracteristici ale profazei I a meiozei. 3. Bila conţine enzime cu rol în digestia chimică a lipidelor. . scrieţi pe foaia de examen.excreţia: precizarea tipului de funcţie în care se încadrează şi a sistemului cu care realizează o strânsă interrelaţie funcţională. c) Precizaţi trei diferenţe între meioză şi mitoză. printr-o schemă. Determinarea sexului se realizează la multe specii de animale cu ajutorul cromozomilor de sex. În cazul codominanţei se exprimă numai una din genele hibrizilor. stabiliţi numărul de cromozomi al celulei-mamă. 6. c) Alcătuiţi un text coerent.rolul excreţiei. 2. Determinaţi: a) grupele sanguine şi genotipurile posibile ale părinţilor (toate variantele).denumirea şi precizarea structurii macroscopice a acestuia. alt exemplu de organism la care se întâlneşte acest tip de determinism. Mihaela se teme că grupa sa de sânge a fost determinată greşit. . scrieţi pe foaia de examen. cu talie înaltă d) 100% homozigote. Celulele musculare striate conţin un număr mare de mitocondrii.Ministerul Educaţiei. Plantele rezultate din încrucişarea unui soi de mazăre cu talie înaltă (TT) cu un soi cu talie pitică (tt) vor fi: a) 75% cu talie înaltă. Ministerul Educaţiei.litiaza urinară: precizarea unei cauze posibile şi a două manifestări. cu talie pitică D 10 puncte Citiţi. a) Ştiind că fiecare dintre celulele reproducătoare rezultate din diviziunea unei celule-mamă. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. . Deoarece nici unul dintre părinţi şi nici fraţii ei nu au grupa O (I). 20 puncte Diviziunea celulară este o etapă a ciclului celular. Diviziunea celulară care asigură recombinarea genetică este meioza. 4. a) Caracterizaţi tipul de determinism cromozomial al sexelor la păsări: denumire. 5. b) grupele de sânge şi genotipurile posibile ale fraţilor Mihaelei. . Respiraţia este o funcţie comună tuturor organismelor. căile urinare – enumerarea lor şi a rolului lor. non-disjuncţie. formarea spermatozoizilor. litera A. afirmaţiile următoare. 1. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 10 puncte Mihaela are grupa sanguină O (I).alcătuirea sistemului excretor: organul excretor . format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: Turner. 25% cu talie pitică b) 50% homozigote cu talie înaltă. . 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. b) Explicaţi. cromozomii de sex la mascul şi la femelă.

Este corectă o singură variantă de răspuns.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. ... ventriculul drept c) artera aortă d) venele cave C 10 puncte Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect. 1.. pe foaia de examen..... Varianta 033 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi... Sunt diviziuni cariochinetice (indirecte): . Reticulul endoplasmatic are rol în: a) formarea fusului de diviziune b) transportul substanţelor c) respiraţia celulară d) procesul de ereditate . Celula procariotă prezintă: a) mitocondrii b) nucleol c) nucleoid d) cloroplaste 3.. iar coloana A cavităţile inimii cu care acestea sunt în legătură. atriul drept a) venele pulmonare 2.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. Fecundaţia la angiosperme: a) are loc în sacul embrionar b) asigură reproducerea asexuată c) este simplă d) constă în contopirea spermatiei cu ovarul 4.... Se acordă 10 puncte din oficiu.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.Varianta 33 Ministerul Educaţiei... astfel încât aceasta să fie corectă. Cerebelul are rol în: a) comandarea mişcărilor b) sensibilitatea auditivă c) menţinerea echilibrului d) reglarea poftei de mâncare 2.. şi . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. A B 1.. B 6 puncte Coloana B cuprinde vasele sanguine mari. ventriculul stâng b) artera pulmonară 3.

cu atenţie. b) Comparaţi celulele rezultate din prima etapă a meiozei cu celulele rezultate din mitoză (precizaţi două deosebiri).acomodarea faţă de intensitatea luminii. b) genotipul descendenţilor viabili şi al combinaţiei letale. Lizozomii sunt constituenţi citoplasmatici delimitaţi de o membrană simplă. 4. 6. afirmaţiile următoare.globul ocular: denumirea componentelor.Ministerul Educaţiei. c) Explicaţi de ce leucocitele au un număr mare de lizozomi.receptorii vizuali: denumire. Varianta 033 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. 2. 10 puncte În mod excepţional. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. a) Descrieţi interfaza dintre cele două etape ale meiozei. 1. celule haploide. Cromozomii sunt bicromatidici la sfârşitul telofazei mitozei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. B Ministerul Educaţiei. unele femei cu sindrom Turner pot deveni mame. dacă părinţii sunt normali. substanţe organice şi o mare cantitate de energie. Ministerul Educaţiei. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. rol. etapa ecvaţională. Mamiferele prădătoare au un stomac încăpător deoarece se hrănesc ocazional. stabiliţi următoarele: a) formulele heterozomale ale celor doi părinţi. . a) Enumeraţi alte trei componente celulare delimitate de o singură membrană. litera A. b) Precizaţi o asemănare şi o deosebire între lizozom şi mitocondrie. c) cauza apariţiei unui copil cu sindrom Turner. .acomodarea pentru vederea la distanţă. localizare.precizarea locului în care se formează imaginile la nivelul ochiului normal. c) Alcătuiţi un text coerent. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Hipotalamusul poate avea rol în reglarea temperaturii corpului. Agenţii mutageni artificiali măresc frecvenţa mutaţiilor peste frecvenţa de apariţie a mutaţiilor naturale. materialul genetic replicat suferă două etape de distribuţie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 033 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Ochiul la mamifere” după următorul plan: . scrieţi pe foaia de examen. format din două propoziţii/ o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mitoză. 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. scrieţi pe foaia de examen. Ferigile se înmulţesc prin spori situaţi în sporangi. din punct de vedere genetic. Organul comun sistemelor respirator şi digestiv este : a) esofagul b) faringele c) laringele d) traheea D 10 puncte Citiţi. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 20 puncte 2. în cazul în care soţul unei femei cu sindrom Turner formează spermatozoizi cu număr normal de cromozomi. Din fermentaţii rezultă apă. În cazul meiozei.

Ac.. 1. astfel încât aceasta să fie corectă....Varianta 34 Ministerul Educaţiei. A B 1. AC.. Varianta 034 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Gameţii formaţi de un individ care are genotipul AaCc sunt: a) Aa. c b) Aa... C... A. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. crustacei a) sepia 2. . ac.. Fusul de diviziune: a) se formează în interfază b) este o structură permanentă a celulelor c) are rol în migrarea cromozomilor în timpul diviziunii d) este produs de către nucleoli . Cc. Este corectă o singură variantă de răspuns. Alegeţi asocierea corectă între ţesut şi funcţia acestuia: a) meristem apical – creştere în lungime b) vase lemnoase – conducerea sevei elaborate c) vase liberiene – conducerea sevei brute d) epidermă .. cefalopode b) limbricul 3. ac.. c d) AC.. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal. Pancreasul este o glandă mixtă deoarece produce .. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. a. pe foaia de examen. nematelminţi c) melcul de livadă d) homarul C 10 puncte Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. iar coloana A unităţile sistematice în care acestea se încadrează... a. Cc.susţinere 4.... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. Se acordă 10 puncte din oficiu.. La nivelul stomacului mamiferelor: a) are loc doar depozitarea alimentelor b) începe digestia chimică a proteinelor c) are loc emulsionarea lipidelor de către sărurile biliare d) se finalizează digestia chimică a glucidelor 2. aC 3. C. şi .. c) A.

mecanismul ventilaţiei pulmonare: denumirea şi prezentarea celor două procese.Ministerul Educaţiei. a) Enumeraţi trei componente ale nucleului. care s-ar divide mitotic. generând. respectiv meiotic. Mitoza şi meioza sunt diviziuni caracteristice celulelor eucariote. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. a) Încadraţi-le în tipul de diviziune corespunzător. drojdia de bere degradează anaerob alcoolul etilic. format din două propoziţii/ o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: fus de diviziune. 3. b) Precizaţi numărul de cromozomi din celulele-fiice rezultate dintr-o celulă-mamă cu 2n= 38 de cromozomi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 034 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Respiraţia la mamifere” după următorul plan: . 1. cromozomi bicromatidici. afirmaţiile următoare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. La nivelul trunchiului cerebral se găsesc centrii nervoşi ai reflexelor respiratorii şi cardiovasculare. Varianta 034 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. c) grupele de sânge posibile ale copiilor rezultaţi din căsătoria unei femei cu grupa B (III) homozigotă cu un bărbat cu grupa A (II) heterozigot. . Ministerul Educaţiei. . . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 6. Nucleul reprezintă centrul coordonator al activităţii celulare. scrieţi pe foaia de examen. Circulaţia sevei brute şi a sevei elaborate asigură legătura funcţională dintre organele plantelor. 10 puncte O femeie cu grupa B (III) are un copil cu grupa sanguină O (I). în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Eliberarea CO2 de către plante are loc ziua şi noaptea. b) Precizaţi două deosebiri între nucleu şi nucleoidul bacteriilor. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. În profaza etapei ecvaţionale a meiozei are loc schimbul de gene între cromozomii omologi. c) Alcătuiţi un text coerent. scrieţi pe foaia de examen. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Stabiliţi următoarele: a) genotipul mamei şi cel al copilului. metafaza. la nivel pulmonar: a) sângele neoxigenat soseşte prin venele pulmonare b) aerul este umezit. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. .respiraţia celulară: localizarea procesului şi denumirea tipului de reacţii care au loc la acest nivel. litera A. bronhiile d) alveolele sunt înconjurate de o reţea de capilare D 10 puncte Citiţi. 20 puncte 2. La mamifere. încălzit şi purificat c) bronhiolele se ramifică.funcţia sistemului respirator. 4. În lipsa oxigenului. B Ministerul Educaţiei.sistemul respirator: denumirea organelor componente şi precizarea rolului lor. b) ce genotip şi ce fenotip poate avea tatăl copilului. . c) Explicaţi de ce se modifică volumului nucleului înainte de diviziunea celulară. 2.nuclei vegetativi care controlează ventilaţia pulmonară: localizarea acestora la nivelul sistemului nervos. cu atenţie. Numărul de celule rezultate după n mitoze este egal cu 2n. placă ecuatorială.

. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. În circulaţia sângelui la mamifere: a) venele cave duc sânge cu CO2 la plămâni b) artera aortă porneşte din ventriculul stâng c) jumătatea dreaptă a inimii conţine sânge oxigenat d) venele pulmonare aduc sângele oxigenat în atriul drept C .. Prelungirile neuronului se numesc ... Este corectă o singură variantă de răspuns. şi .......... A B 1.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F Toate subiectele sunt obligatorii. astfel încât aceasta să fie corectă.. La hibridarea unui iepure cu blană cenuşie cu un iepure cu blană albă rezultă numai iepuri cenuşii.. Varianta 035 SUBIECTUL I (30 puncte) • • A 4 puncte Scrieţi. pe foaia de examen. Fungi a) plasmodiul malariei 2.. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai lumii vii. 1...Varianta 35 Ministerul Educaţiei. iar coloana A unităţile sistematice în care acestea se încadrează. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Protista b) bacilul tuberculozei 3. Ţesutul osos compact: a) se află la periferia oaselor late şi scurte b) este un ţesut conjunctiv semidur c) este lipsit de vascularizaţie d) conţine substanţă fundamentală fluidă 2. Concluzia corectă este: a) gena pentru culoarea cenuşie este recesivă b) descendenţii sunt homozigoţi c) iepurele părinte cu blană cenuşie este homozigot d) gena pentru culoarea cenuşie şi cea pentru culoarea albă sunt codominante 3. Se acordă 10 puncte din oficiu. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B... Monera c) drojdia de bere d) feriga comună 10 puncte Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect... Cromozomi bicromatidici în drum spre polii celulei există în: a) metafaza I b) anafaza II c) anafază d) anafaza I 4.

afirmaţiile următoare. . litera A. Ministerul Educaţiei. scrieţi pe foaia de examen. Sindromul Down poate afecta indivizi aparţinând ambelor sexe. . B Ministerul Educaţiei. Membrana celulară: a) delimitează citoplasma b) este dispusă la periferia peretelui celular c) lipseşte la celula procariotă d) conţine celuloză D 10 puncte Citiţi. 20 puncte Amfibienii sunt vertebrate adaptate mediului acvatic şi celui terestru. toate de talie înaltă (plantele de talie scundă apar doar în F2). 5.gineceul: denumirea elementelor componente şi precizarea rolurilor lor. b) caracterele dominante şi cele recesive ale plantelor care participă la hibridare.Ministerul Educaţiei. lumină. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: frunze.organe de înmulţire: enumerarea organelor caracteristicelor angiospermelor. 2. şi rolul acestora. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. format din două propoziţii/ o frază.fecundaţia la angiosperme: denumirea tipului de fecundaţie. 2. cu atenţie. angiosperme. 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 035 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. . scrieţi pe foaia de examen. . genotipul pentru caracterul “ floare albă”. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. localizarea procesului. a) Numiţi trei reprezentanţi ai acestei clase şi daţi un exemplu din care să rezulte importanţa amfibienilor în natură. stabiliţi următoarele: a) genotipurile părinţilor. a) Numiţi componenta plastidială la nivelul căreia sunt localizaţi pigmenţii asimilatori. 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 035 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Fecundaţia la angiosperme” după următorul plan: . La hibridarea AaBb x AaBb raportul de segregare după fenotip va fi de 9 : 3 : 3 : 1. . Plastidele sunt componente specifice celulelor vegetale. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. c) Alcătuiţi un text coerent. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 6. c) genotipurile plantelor din F1.androceul: denumirea elementelor componente şi precizarea rolurilor lor.postfecundaţia: denumirea structurilor care se formează din celulele rezultate în urma fecundaţiei. b) Precizaţi principalele tipuri de plastide. 3. precizarea tipurilor de celule care participă şi a tipurilor de celule rezultate. Androceul este format din totalitatea carpelelor. Respiraţia aerobă eliberează mai puţină energie decât fermentaţia. Datorită poziţiei bipede a omului centura pelviană s-a lărgit. c) Explicaţi dependenţa de mediul acvatic a reproducerii amfibienilor. precum şi a celor rezultate din componentele gineceului. . după culoare. 10 puncte La hibridarea plantelor de mazăre cu talie înaltă şi flori roşii cu plante scunde şi cu flori roşii rezultă în F1 un număr de 1200 de plante. Viţa de vie şi cartoful se înmulţesc vegetativ. b) Precizaţi două adaptări ale amfibienilor la mediul terestru. Ştiind că 900 dintre plantele din F1 au flori roşii şi că 300 au flori albe.

. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal... Respiraţia este o funcţie de .. Un individ homozigot pentru un anumit caracter: a) are atât gena dominantă. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. pe foaia de examen. A B 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore... Se acordă 10 puncte din oficiu... .Varianta 36 Ministerul Educaţiei.. iar locomoţia este o funcţie de .... Fagocitoza: a) este o proprietate a trombocitelor b) se realizează cu ajutorul pseudopodelor c) constă în producerea de anticorpi d) este realizată de hematii 2. 1. astfel încât aceasta să fie corectă... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Este corectă o singură variantă de răspuns. iar coloana A caracteristici generale ale unităţilor sistematice din care aceştia fac parte. trei perechi de picioare articulate b) cefalopode 3. cât şi pe cea recesivă b) produce două tipuri de gameţi c) este hibrid pentru acel caracter d) are două gene dominante sau două gene recesive în pereche 3. .. Varianta 036 (30 puncte) SUBIECTUL I A 4 puncte Scrieţi.... La mamifere există: a) două ventricule incomplet separate b) patru vene pulmonare c) patru vene cave d) două arcuri aortice .. piciorul transformat în tentacule a) albina 2. Organitul celular cu rol în formarea fusului de diviziune este: a) centrozomul b) flagelul c) aparatul Golgi d) reticulul endoplasmatic 4. crustă impregnată cu carbonat de calciu c) racul de râu d) lipitoarea C 10 puncte Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B...

de cele mai multe ori. viteza de deplasare. b) Menţionaţi un motiv pentru care păsările şi mamiferele pot trăi în areale reci. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. c) Alcătuiţi un text coerent. Secţionarea vaselor liberiene împiedică circulaţia sevei brute. Osul lat are la exterior ţesut osos compact. La încrucişarea a doi indivizi homozigoţi nu apare segregare în F1. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. litera A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 036 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Ştiind că procesul de formare a sporilor cuprinde 4 mitoze succesive. format din două propoziţii/ o frază. . stabiliţi următoarele: a) numărul de spori rezultaţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: radiaţii ultraviolete. modul în care calcă. b) Daţi câte un exemplu de sindrom cauzat de o anomalie numerică heterozomală. Mugurii gustativi: a) conţin neuroni gustativi b) sunt sediul senzaţiei de gust c) se găsesc în mucoasa olfactivă d) sunt în legătură cu neuroni senzitivi D 10 puncte Citiţi. scrieţi pe foaia de examen.caracterizarea mamiferelor de uscat în funcţie de modul în care calcă (clasificare. 10 puncte O celulă sporogenă (2n) dă naştere la spori (n). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 036 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Scheletul membrelor la mamifere” după următorul plan: . apoi celulele rezultate se mai divid o dată prin meioză. 2. 1. mutaţii genice. c) Precizaţi o asemănare şi o deosebire între reproducerea păsărilor şi reproducerea reptilelor. b) numărul total de seturi de cromozomi. 3.enumerarea oaselor centurilor. adaptări ale scheletului labei piciorului la modul şi viteza de deplasare). consecinţe negative asupra organismului.Ministerul Educaţiei. după încheierea formării sporilor. 4. iar la interior ţesut osos spongios.enumerarea oaselor membrelor. . Organul principal cu rol în fotosinteză este frunza. 2. afirmaţiile următoare. Forţa de sucţiune este mai mare primăvara devreme decât vara. 6. . Mutaţiile au. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. a) Definiţi mutaţiile. 20 puncte Păsările sunt vertebrate adaptate mediului aerian. factor mutagen. cu atenţie. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. B Ministerul Educaţiei. respectiv autozomală şi precizaţi cauza apariţiei acestora. Ministerul Educaţiei. cromozomi. a) Daţi trei exemple de adaptări ale păsărilor la zbor. scrieţi pe foaia de examen. La plantele bine aprovizionate cu apă vacuolele sunt mari. c) numărul de celule sporogene care sunt necesare pentru a se forma 192 de spori după patru mitoze succesive şi o meioză. 5. .precizarea a două adaptări ale scheletului membrelor omului la locomoţia bipedă.

Varianta 37
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 037

SUBIECTUL I A

(30 puncte)

4 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. Organite celulare cu membrană dublă sunt ............ şi ............. .

6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal, iar coloana A grupele de vertebrate cărora aparţin aceşti reprezentanţi. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A B 1. mamifere a) brotăcelul 2. păsări b) ciocănitoarea 3. reptile c) ariciul d) aligatorul C 10 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. Au rol în sinteza proteică: a) dictiozomii b) lizozomii c) ribozomii d) vacuolele 2. La mamifere, din ventriculul drept pleacă: a) artera aortă b) artera pulmonară c) vena cavă d) venele pulmonare 3. Înmulţirea vegetativă prin stoloni (tulpini târâtoare) este prezentă la: a) cartof b) căpşun c) lalea d) iris 4. Vierme lat este: a) limbricul b) lipitoarea c) râma d) tenia

B

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Cromozomii se dispun în placa ecuatorială în timpul: a) profazei b) anafazei c) metafazei d) telofazei

D

10 puncte Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celulele cu bastonaşe sunt receptorii vederii nocturne. Meioza este diviziunea prin care se formează gameţii. Fenotipul reprezintă totalitatea factorilor ereditari. Lichenii sunt organisme care au o nutriţie simbiontă. Mitocondriile sunt organite cu rol în producerea secreţiilor. La mamifere, hematiile sunt celule anucleate.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 037

SUBIECTUL II

(30 puncte)

A

20 puncte

1.

Artropodele reprezintă cea mai numeroasă încrengătură a regnului animal. a) Enumeraţi trei clase ale acestei încregături; menţionaţi câte un reprezentant pentru fiecare. b) Denumiţi segmentele corpului unui reprezentant al artropodelor, la alegere. c) Precizaţi semnificaţia termenului de “artropod”.

2.

Cromozomii sunt structuri permanente vizibile în timpul diviziunii celulare. a) Clasificaţi celulele după garnitura de cromozomi pe care o au. b) Descrieţi alcătuirea unui cromozom din metafaza I. c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii/ o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: cromatină, cromozomi, interfază, diviziune.

B 10 puncte Un bărbat cu ochi căprui şi cu pistrui, heterozigot pentru ambele caractere, cu genotipul CcPp, se căsătoreşte cu o femeie cu ochi albaştri şi fără pistrui. Stabiliţi următoarele: a) genotipul femeii şi tipurile de gameţi formaţi de bărbat; b) fenotipul indivizilor cu genotipul ccPP; c) procentul indivizilor din descendenţă care pot avea ochi albaştri şi nu au pistrui.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 037

SUBIECTUL III

(30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema „Circulaţia sângelui la mamifere” după următorul plan: - elemente figurate ale sângelui: enumerarea celor trei tipuri şi precizarea unui rol pentru fiecare dintre acestea; - inima la mamifere: localizare, rol, denumirea cavităţilor inimii, tipul de sânge conţinut; - vasele de sânge: denumirea şi sensul conducerii sângelui prin fiecare tip de vas; - o afecţiune a sistemului circulator la om: precizarea unei cauze şi a unei manifestări; - boli ale sistemului circulator: enumerarea a trei modalităţi de prevenire.

Varianta 38
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 038

SUBIECTUL I

(30 puncte)

A

4 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. Cele două tipuri de ţesut osos sunt: ............ şi ............ .

6 puncte Coloana B cuprinde denumirile unor regnuri, iar coloana A reprezentanţi ai acestora. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A B 1. arborele vieţii a) Protista 2. drojdia de bere b) Fungi 3. plasmodiul malariei c) Monera d) Plantae C 10 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. În urma încrucişării AA x aa, rezultă în F2 organisme homozigote recesive în proporţie de: a) 25% b) 50% c) 75% d) 100% 2. Bila se varsă în: a) cecum b) duoden c) colon d) stomac 3. Sensibilitatea chimică este deservită de următorii receptori: a) auditivi b) olfactivi c) optici d) mecanici 4. Sunt angiosperme: a) coniferele b) ferigile c) drojdiile d) monocotiledonatele

B

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Reticulul endoplasmatic rugos: a) are membrană dublă organizată în criste b) este un sistem de canalicule cu ribozomi c) are rol în sinteza de substanţe lipidice d) depozitează substanţe de rezervă D 10 puncte Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pteridofitele sunt plante vasculare si au corpul numit corm. Cromozomii se organizează în timpul diviziunii celulare, din cromatină. Fotosinteza este un proces prin care se elimină dioxid de carbon. Ţesutul muscular striat se află în pereţii tuturor organelor interne. Artera aortă conduce sângele oxigenat din ventriculul stâng spre ţesuturi. Leucoplastele sunt plastide nefotosintetizatoare.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 038

SUBIECTUL II

(30 puncte)

A 1.

20 puncte

Plastidele sunt organite caracteristice celulei eucariote vegetale. a) Enumeraţi cele trei tipuri funcţionale de plastide. b) Numiţi plastidele cu rol în fotosinteză şi precizaţi patru elemente structurale ale acestora. c) Precizaţi un alt component celular specific plantelor şi specificaţi rolul acestuia. Diviziunea mitotică asigură creşterea şi dezvoltarea organismelor. a) Enumeraţi fazele diviziunii mitotice. b) Precizaţi trei caracteristici ale ultimei faze. c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: cromatină, centromer, interfază.

2.

B 10 puncte La mazăre, tulpina înaltă (T) este dominantă faţă de cea scundă (t), iar culoarea roşie (R) a florilor este dominantă faţă de cea albă (r). Se încrucişează un soi de mazăre cu tulpina înaltă şi flori roşii cu alt soi de mazăre cu tulpina scundă şi flori albe. Părinţii sunt homozigoţi pentru cele două caractere, iar în prima generaţie se obţin organisme hibride, prin a căror încrucişare rezultă generaţia F2. Stabiliţi următoarele: a) genotipul fiecărui părinte; b) genotipul şi fenotipul indivizilor din F1; c) raportul de segregare după fenotip al indivizilor din F2 şi genotipurile indivizilor cu tulpină înaltă şi flori albe obţinuţi în F2.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 038

SUBIECTUL III

(30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema ”Reproducerea la plante” după următorul plan: definiţia reproducerii; înmulţirea vegetativă prin organe vegetative: enumerare tipuri de tulpini subterane şi câte un exemplu de plantă pentru fiecare tip; înmulţirea asexuată artificială prin organe vegetative: enumerarea a patru tipuri şi a câte un exemplu de plantă pentru fiecare tip; floarea la angiosperme: precizarea elementelor reproducătoare ale florii hermafrodite şi a componentelor lor; fecundaţia la angiosperme: definiţie şi precizarea produşilor finali ai fecundaţiei.

. A B 1. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. 1. plasmodiul malariei b) Plantae 3.. astfel încât aceasta să fie corectă... 6 puncte Coloana B cuprinde denumirile unor regnuri.. Este corectă o singură variantă de răspuns. litera corespunzătoare răspunsului corect. Ventilaţia pulmonară constă în două mişcări respiratorii: ... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. pe foaia de examen. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare... Corola este alcătuită din: a) sepale b) carpele c) petale d) stamine 4... bacilul fânului c) Monera d) Animalia C 10 puncte Scrieţi.. şi .... Varianta 039 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. Este constituent celular autodivizibil: a) citoplasma b) reticulul endoplasmatic c) peretele celular d) mitocondria 3.. Scheletul braţului este format din osul: a) radius b) humerus c) ulnă d) fibulă 2. Pancreasul elimină sucul pancreatic în: a) duoden b) colon c) esofag d) stomac B ... pe foaia de examen. Se acordă 10 puncte din oficiu. melcul de livadă a) Protista 2..Varianta 39 Ministerul Educaţiei. iar coloana A reprezentanţi ai acestora. . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. c) Evidenţiaţi rolul mitocondriilor şi explicaţi numărul mare de mitocondrii în fibrele musculare. Mitocondriile sunt organite comune celulelor vegetale şi animale. . .ventilaţia pulmonară: mecanismul inspiraţiei şi expiraţiei. scrieţi pe foaia de examen. structură şi rol. afirmaţiile următoare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 039 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema ” Respiraţia la mamifere” după următorul plan: . Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Ribozomii au rol în sinteza proteinelor. numirea a trei componente structurale. litera A. a) Enumeraţi alte trei organite comune celulelor vegetale şi animale. unisexuate.plămânii: localizare. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. B 10 puncte O celulă cu 12 cromozomi se divide mitotic.Ministerul Educaţiei. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. în: a) profază. format din două propoziţii/ o frază. a două cauze şi a două manifestări ale acesteia. b) Explicaţi noţiunile: „gimnosperme” şi „spermatofite”. 3. Gimnospermele sunt primele plante cu flori. Ministerul Educaţiei. scrieţi pe foaia de examen. Stabiliţi numărul de cromozomi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 039 SUBIECTUL II (30 puncte) A 20 puncte 1. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: conuri. 5. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Ministerul Educaţiei. Torţelul este o plantă: a) autotrofă b) saprofită c) anaerobă d) parazită D 10 puncte Citiţi. cu atenţie. c) fiecare dintre celulele-fiice la momentul formării acestora. Bacilul Koch produce TBC. b) anafază. 2. respectiv de cromatide. c) Alcătuiţi un text coerent. Fermentaţia acetică este produsă de drojdii. suprafaţa de schimb denumire.definiţia respiraţiei. . Crossing-overul are loc în profaza I a meiozei. 1. 4. a) Daţi trei exemple de conifere.o afecţiune a sistemului respirator: precizarea denumirii. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 2. 6. . Reflexele de apărare sunt reflexe monosinaptice. precum şi a trei modalităţi de prevenire a bolilor sistemului respirator. Ţesutul muscular neted se află în pereţii organelor interne. inflorescenţe. b) Precizaţi patru componente ale mitocondriilor.căile respiratorii extrapulmonare: enumerare. .

bacilul fânului c) monere d) fungi C 10 puncte Scrieţi. litera corespunzătoare răspunsului corect. astfel încât aceasta să fie corectă.. 1. A B 1.. Se acordă 10 puncte din oficiu.... . Ţesutul nervos este format din două tipuri de celule: .Varianta 40 Ministerul Educaţiei.... pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Receptorii olfactivi ai mamiferelor sunt localizaţi la nivelul: a) cavităţii nazale b) globului ocular c) urechii interne d) mucoasei linguale 4. Varianta 040 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. Grana face parte din structura: a) mitocondriei b) dictiozomului c) cloroplastului d) ribozomului . noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. şi .. Genotipul reprezintă: a) totalitatea însuşirilor unui organism b) rezultatul interacţiunii fenotip-mediu c) totalitatea genelor unui organism d) fluxul de informaţie de la copii la părinţi 2. În timpul unei inspiraţii normale: a) diafragma se relaxează b) aerul este expulzat din plămâni c) presiunea intrapulmonară creşte d) volumul pulmonar creşte 3... iar coloana A reprezentanţi ai acestora. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.... ghiocelul b) monocotiledonate 3. Este corectă o singură variantă de răspuns.... pe foaia de examen. B 6 puncte Coloana B cuprinde unităţi de clasificare a organismelor. mucegaiul verde a) dicotiledonate 2..

2. membrană dublă. Osul antebraţului se numeşte humerus. cu unul dublu homozigot recesiv se obţine o nouă generaţie. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . 5. . b) Numiţi doi reprezentanţi ai clasei filicate. 3. B Ministerul Educaţiei. circulator. Grâul este o plantă: a) autotrofă b) saprofită c) parazită d) heterotrofă D 10 puncte Citiţi. respiraţie şi circulaţie la mamifere” după următorul plan: . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 040 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema ”Relaţia dintre digestie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 040 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. . Lizozomii au rol în digestia intracelulară. c) Alcătuiţi un text coerent. Androceul este format din totalitatea staminelor. 4. 6. 20 puncte Ferigile sunt plante vasculare. c) Precizaţi două aspecte legate de importanţa ferigilor.explicarea relaţiei dintre sistemele digestiv. Stabiliţi următoarele: a) genotipul individului homozigot.denumirea suprafeţei de schimb a plămânului. precizarea structurii şi rolului acesteia. 2. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. b) Precizaţi patru componente ale structurii nucleului. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: matrice. respirator. Trisomia 21 este cunoscută şi sub numele de sindromul Down.Ministerul Educaţiei. Rinichii sunt formaţi din unităţi structurale şi funcţionale numite neuroni. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. criste. precizaţi care sunt organele vegetative şi organele/ structurile de reproducere asexuată specializate ale acestora. . format din două propoziţii/ o frază. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. litera A. . cormofite. a) Numiţi două regnuri în care sunt încadrate organisme unicelulare. Celula este unitatea structurală şi funcţională a materiei vii. cu atenţie.precizarea tipurilor de vase de sânge şi a sensului circulaţiei sângelui prin fiecare tip de vas. Ministerul Educaţiei. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.enumerarea segmentelor tubului digestiv şi definirea digestiei. b) tipurile de gameţi formaţi de genitorul heterozigot. a) Explicaţi noţiunile: „plante vasculare” şi „cormofite”. c) genotipul indivizilor obţinuţi în urma încrucişării. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Ţesutul conjunctiv semidur nu este vascularizat.enumerarea cavităţilor inimii şi precizarea tipului de sânge conţinut. afirmaţiile următoare. 10 puncte În urma încrucişării unui organism dublu heterozigot (AaBb). scrieţi pe foaia de examen. scrieţi pe foaia de examen. 1. ADN.

.. Ribozomii: a) au membrană dublă b) sintetizează lipide c) au rol în digestia intracelulară d) conţin acid ribonucleic 2. litera corespunzătoare răspunsului corect. peşti a) tritonul 2.. 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de specii de animale.. Afecţiune a sistemului respirator este: a) ateroscleroza b) bronşita c) candidoza d) gastrita B .... Este corectă o singură variantă de răspuns.. Varianta 041 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe foaia de examen.. . Elemente sanguine cu rol în transportul gazelor respiratorii sunt: a) limfocite b) leucocite c) hematii d) trombocite 3. 1.Varianta 41 Ministerul Educaţiei... reptile c) leneşul d) ţiparul C 10 puncte Scrieţi.. Unitatea structurală şi funcţională a rinichiului este: a) nefronul b) neuronul c) piramida renală d) ureterul 4. amfibieni b) pitonul 3. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B...... Diviziunea meiotică cuprinde două etape: .. A B 1...... astfel încât aceasta să fie corectă. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. iar coloana A grupele sistematice din care fac parte acestea. şi . Se acordă 10 puncte din oficiu...

rolul sensibilităţii în realizarea funcţiei de relaţie a organismelor. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. . precizaţi câte o caracteristică pentru fiecare clasă. B 10 puncte Într-o familie. Stabiliţi următoarele: a) genotipul mamei şi al tatălui. La angiosperme. afirmaţiile următoare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.receptorii vestibulari: precizarea a două tipuri de receptori vestibulari. c) Alcătuiţi un text coerent. fecundaţia este dublă. Membrana celulară este un bistrat proteic în care sunt scufundate fosfolipide. 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 041 SUBIECTUL II (30 puncte) A 20 puncte 1. anafază. . mama are grupa sangvină A (II). 5. cromozomi monocromatidici. Genotip înseamnă: a) exprimarea caracterelor b) interacţiunea organismelor cu mediul de viaţă c) suma însuşirilor unui organism d) totalitatea factorilor ereditari D 10 puncte Citiţi. a) Explicaţi termenul „angiosperme”.Ministerul Educaţiei. b) toate combinaţiile genotipice ce pot apărea la eventualii copii ai cuplului. Diviziunea celulară cuprinde cariochineza (diviziunea nucleului) şi citochineza (diviziunea citoplasmei). Corpul algelor pluricelulare se numeşte tal.urechea la mamifere: enumerarea celor trei segmente ale urechii. Mutaţiile genomice determină modificarea numărului de cromozomi din celule. . a) Definiţi diviziunea mitotică. . iar tatăl grupa sangvină AB (IV). respectiv cu grupa sangvină A(II). b) Precizaţi patru evenimente care au loc în faza finală a mitozei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 6.receptorii auditivi: localizarea lor. Angiospermele sunt cele mai evoluate plante. 2. Ministerul Educaţiei. c) probabilitatea (%) ca aceşti părinţi să aibă copii cu grupa sangvină B (III). b) Denumiţi două clase ale angiospermelor. cu atenţie. scrieţi pe foaia de examen. Ministerul Educaţiei. a localizării şi a rolului acestora.mecanismul auzului la mamifere: transmiterea undelor sonore de la pavilion până la excitarea receptorului şi a impulsurilor până la formarea senzaţiei auditive. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 041 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema ”Sensibilitatea auditivă la mamifere” după următorul plan: . . alcătuit din două propoziţii/o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: metafază. genotip heterozigot. placa ecuatorială. 4. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Tipul Drosophila reprezintă mecanismul de determinare cromozomală a sexelor la om. 3. litera A. scrieţi pe foaia de examen. În anafaza mitozei cromozomii sunt bicromatidici. c) Numiţi tipul de fecundaţie al angiospermelor şi numele celulelor sexuale.

iar coloana A grupele sistematice cărora le aparţin. A B 1. Angiospermele cuprind două clase: . alge a) drojdia de bere 2.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii...şi . corola este alcătuită din: a) sepale b) carpele c) petale d) stamine 4. sporozoare b) mătasea broaştei 3. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. astfel încât aceasta să fie corectă. Marcotajul este o formă de reproducere asexuată artificială practicată la: a) muşcată b) viţa de vie c) stânjenel d) cartof 3... 1... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Este corectă o singură variantă de răspuns.Varianta 42 Ministerul Educaţiei.. ....... La dicotiledonate. pe foaia de examen.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. La nivelul intestinului subţire: a) aminoacizii sunt transformaţi în proteine b) enzimele bilei degradează acizii graşi şi glicerina c) se formează materiile fecale d) alimentele sunt supuse acţiunii sucului pancreatic B . litera corespunzătoare răspunsului corect.. Varianta 042 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Receptorii acustici la mamifere sunt localizaţi în: a) retină b) melcul membranos c) utriculă d) saculă 2. 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de reprezentanţi ai lumii vii.... bazidiomicete c) plasmodiul malariei d) hribul C 10 puncte Scrieţi... Se acordă 10 puncte din oficiu.. pe foaia de examen.

clasificate după cantitatea de material genetic afectat. între ei. Candidoza este o afecţiune produsă de o bacterie. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: organite celulare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 042 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema ”Funcţiile de nutriţie la mamifere” după următorul plan: definiţia digestiei şi enumerarea segmentelor tubului digestiv. 2. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. precizarea componentelor nefronului şi a rolului acestuia. afirmaţiile următoare. circulator. procariote. 2. denumirea suprafeţei de schimb a plămânului. scrieţi pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. a) b) c) Celula este unitatea structurală şi funcţională a materiei vii. B 10 puncte Gena (A) determină culoarea gri a şoarecilor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 042 SUBIECTUL II (30 puncte) A 20 puncte 1. alcătuit din două propoziţii/o frază. Meioza este diviziunea prin care se formează gameţii. Numiţi două organite celulare care conţin ADN. Din încrucişarea unui şoarece gri cu unul alb. Componentă structurală a celulei vegetale. c) raportul în care se produce segregarea fenotipică şi genotipică în F2. absentă la celula animală este: a) peretele celular b) mitocondria c) nucleul d) ribozomul D 10 puncte Citiţi. ambii puri din punct de vedere genetic. Vasele lemnoase ale angiospermelor se numesc trahee. sinteza proteinelor. Enumeraţi patru organite comune celulelor vegetale şi animale. Ministerul Educaţiei. a şoarecilor gri din F1.Ministerul Educaţiei. cu atenţie. c) Precizaţi doi factori mutageni chimici. Respiraţia anaerobă constă în oxidarea completă a substanţelor organice. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. explicarea relaţiei dintre sistemele digestiv. a) Definiţi mutaţia. Ministerul Educaţiei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Hematiile au rol în transportul gazelor respiratorii. Stabiliţi următoarele: a) genotipul şoarecilor din F1. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 4. prezentaţi câte o caracteristică pentru fiecare. . scrieţi pe foaia de examen. eucariote. 5. numai şoareci gri. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. precizarea structurii şi a rolului acesteia. litera A. b) genotipurile şi fenotipurile şoarecilor din F2 rezultaţi din încrucişarea. au rezultat în F1. 6. 3. Alcătuiţi un text coerent. Efectele factorilor de mediu asupra materialului genetic se pot concretiza în mutaţii. enumerarea cavităţilor inimii şi precizarea tipului de sânge conţinut. Fibra musculară striată este o celulă multinucleată. respirator. iar gena (a) culoarea albă. 1. b) Enumeraţi trei tipuri de mutaţii.

1.. Fiecare dintre celulele-fiice... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. litera corespunzătoare răspunsului corect. se diferenţiază în două categorii : .. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. pe foaia de examen..... şi . noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Se acordă 10 puncte din oficiu. Nefronul este unitatea structurală şi funcţională a: a) ficatului b) gonadei masculine c) plamânului d) rinichiului .. după sursa de substanţe organice. brad a) vertebrate 2. formate prin diviziunea mitotică a unei celule-mamă cu 2n = 10 cromozomi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. drojdie b) dicotiledonate 3. Ciupercile. guşter c) fungi d) gimnosperme C 10 puncte Scrieţi.. Este corectă o singură variantă de răspuns.. pe foaia de examen. iar coloana A reprezentanţi ai acestora. are: a) n = 10 cromozomi b) n = 5 cromozomi c) 2n = 5 cromozomi d) 2n = 10 cromozomi 3. Varianta 043 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. În timpul unei expiraţii normale: a) muşchii intercostali se contractă b) diafragma se contractă c) presiunea intrapulmonară creşte d) volumul pulmonar creşte 2.Varianta 43 Ministerul Educaţiei. B 6 puncte Coloana B cuprinde unităţi de clasificare a organismelor... A B 1... .. Prin fotosinteză se produce: a) oxigen b) dioxid de carbon c) energie luminoasă d) azot molecular 4... astfel încât aceasta să fie corectă.

receptorii la mamifere: localizările şi rolurile receptorilor auditivi şi vizuali la mamifere. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 043 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1.receptorii chimici la mamifere: denumirea şi localizarea receptorilor olfactivi şi gustativi la mamifere. c) genotipurile posibililor descendenţi. 6.scheletul membrelor la mamifere: enumerarea oaselor scheletului membrelor propriu-zise. b) Enunţaţi cea de-a doua lege mendeliană a eredităţii. B 10 puncte Într-o familie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 3. 1. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 2. Stabiliţi următoarele: a) genotipul celor doi părinţi. Pteridofitele sunt plante avasculare. b) Precizaţi două caracteristici structurale şi rolul aparatului Golgi. 5. Schimbul de gaze la mamifere are loc la nivelul alveolelor pulmonare. . Nucleul are o membrană dublă. scrieţi pe foaia de examen. cu atenţie. a) Enumeraţi alte patru organite comune.numiţi funcţia organismelor asigurată de cele două însuşiri şi precizaţi rolul organelor de simţ în realizarea sensibilităţii organismelor. cu pori. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 043 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema ”Mişcarea şi sensibilitatea în lumea vie” după următorul plan: . În urma experienţelor de hibridare la plante. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Cromoplastele sunt plastide incolore. afirmaţiile următoare. G. Mendel a descoperit că: a) gameţii sunt puri din punct de vedere genetic b) perechile de factorii ereditari segregă dependent unele de altele c) cinci gene determină grupele de sânge d) organismele heterozigote conţin acelaşi tip de factori ereditari în pereche D 10 puncte Citiţi. Ministerul Educaţiei.Ministerul Educaţiei. b) grupele de sânge posibile ale descendenţilor. superioare şi inferioare.adaptări ale scheletului membrelor omului la staţiunea bipedă: precizarea a două adaptări. 20 puncte 2. având corpul numit tal. tatăl are grupa de sânge A (II) şi este heterozigot. . . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. c) Alcătuiţi un text coerent. scrieţi pe foaia de examen. rugos. Gregor Mendel a formulat primele legi ale eredităţii. Artera pulmonară porneşte din ventriculul drept. de asemenea. iar mama are grupa de sânge B (III) şi este. litera A. a) Definiţi genotipul şi fenotipul. 4. c) Explicaţi noţiunile: “organism homozigot” şi “organism heterozigot”. transport intracelular. . cu rol de depozitare a substanţelor de rezervă. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Aparatul Golgi este un organit comun celulei vegetale şi animale. . litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. heterozigotă. alcătuit din două propoziţii/o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: neted. Gimnospermele sunt plante cu seminţe neînchise în fruct. Ministerul Educaţiei.

. 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. Este corectă o singură variantă de răspuns. Celulele fotosensibile prezente în retina mamiferelor sunt: . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. şi .. limbricul a) artropode 2... Broasca de lac face parte din grupul: a) urodele b) anure c) reptile d) anelide 2. astfel încât aceasta să fie corectă.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. caracatiţa b) viermi 3. La mamifere... . A B 1. scorpionul c) moluşte d) amfibieni C 10 puncte Scrieţi... sângele neoxigenat ajunge la inimă în : a) atriul drept b) atriul stâng c) ventriculul drept d) ventriculul stâng B ....... litera corespunzătoare răspunsului corect. pe foaia de examen. Varianta 044 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. iar coloana A reprezentanţi ai regnului animal care aparţin încrengăturilor respective.Varianta 44 Ministerul Educaţiei. 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de unităţi sistematice. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Prin venele cave.. pe foaia de examen. Neuronii: a) prezintă centrozom b) au rol în nutriţia celulelor gliale c) sunt mai numeroşi decât celulele gliale d) au corp celular şi prelungiri 3... cu ventriculul drept comunică: a) artera aortă b) artera pulmonară c) vena cavă d) venele pulmonare 4.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.

scrieţi pe foaia de examen. a) Enumeraţi cele patru faze ale meiozei I. 5. cu atenţie. La angiosperme fecundaţia este dublă. Spermatozoizii sunt celule diploide. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.prezentarea ecuaţiilor celor două tipuri de respiraţie.definirea respiraţiei aerobe şi anaerobe. 1. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 2. litera A. Vertebratele sunt animale adaptate la diferite medii de viaţă.enumerarea segmentelor sistemului respirator la mamifere. Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. Ministerul Educaţiei. Sindromul Down: a) este provocat de modificarea numărului de cromozomi b) reprezintă o maladie metabolică ereditară c) se caracterizează prin incapacitatea de a distinge unele culori d) se mai numeşte albinism D 10 puncte Citiţi. se obţin 16 combinaţii de factori ereditari. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 044 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema ”Respiraţia în lumea vie” după următorul plan: . . . Cloroplastele reprezintă sediul fotosintezei. microorganisme implicate. c) Alcătuiţi un text coerent. a) Numiţi doi reprezentanţi ai clasei peşti şi două mamifere adaptate mediului acvatic . 20 puncte Meioza este diviziunea prin care se formează gameţii. Ministerul Educaţiei. cu precizarea structurii implicate în schimbul de gaze. 2. . Stabiliţi următoarele: a) genotipul şi fenotipul plantelor din F1. . deasupra nodurilor tulpinii. mediul aerian. 4. 6. aplicaţii. rrOo şi rroo. scrieţi pe foaia de examen. Mitocondriile au rol în elaborarea produşilor de secreţie. La graminee există ţesuturi meristematice intercalare. În prima generaţie. b) raportul de segregare fenotipică în F2. B 10 puncte Se încrucişează o plantă cu flori roşii (R) şi frunze alungite (o) cu o plantă cu flori galbene (r) şi frunze ovale (O). Prin încrucişarea între ei a hibrizilor din F1.Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 044 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. solzi. b) Precizaţi numărul de cromozomi pe care îi conţine fiecare dintre celulele reproducătoare formate prin diviziunea unei celule-mamă cu 2n = 44 cromozomi. . c) fenotipul plantelor din F2 ale căror genotipuri sunt: Rroo. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. c) Explicaţi de ce în interfaza dintre etapa reducţională şi ecvaţională a meiozei nu are loc sinteza de ADN. F1.se obţin organisme hibride.compararea fermentaţiei alcoolice cu cea lactică: produşi intermediari obţinuţi. b) Precizaţi două asemănări şi două deosebiri între peşti şi mamiferele acvatice. afirmaţiile următoare.precizarea a trei modalităţi de prevenire a bolilor sistemului respirator. Fermentaţia alcoolică are aplicaţii la fabricarea pâinii. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. alcătuit din două propoziţii/o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: ovipare. 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.

. Se acordă 10 puncte din oficiu.. .. litera corespunzătoare răspunsului corect. sub bolta diafragmatică este: a) stomacul b) pancreasul c) ficatul d) duodenul 3.Varianta 45 Ministerul Educaţiei. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. B 6 puncte Coloana B cuprinde grupe de organisme... Este corectă o singură variantă de răspuns. astfel încât aceasta să fie corectă. Cloroplastele sunt plastide specifice celulelor .. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore... şi au rol în . pe foaia de examen. Varianta 045 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. iar coloana A regnurile cărora le aparţin acestea. organul localizat în partea dreaptă a cavităţii abdominale. A B 1.... Fungi c) sporozoare d) bacterii C 10 puncte Scrieţi.... La om.. sângele oxigenat ajunge la inimă în: a) atriul drept b) atriul stâng c) ventriculul drept d) ventriculul stâng . 1... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. Prin venele pulmonare. Organite citoplasmatice cu membrană dublă sunt: a) mitocondriile b) dictiozomii c) lizozomii d) ribozomii 2. Protista b) pteridofite 3. pe foaia de examen.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. Venele cave comunică cu: a) atriul drept b) atriul stâng c) ventriculul drept d) ventriculul stâng 4.. Monera a) bazidiomicete 2.

c) Explicaţi noţiunile: sex „homogametic” şi ”heterogametic”. Realizaţi schema meiozei pentru o celulă cu 2n=8 cromozomi. În prima generaţie.pancreasul . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 3. Prin încrucişarea între ei a hibrizilor din F1. Ministerul Educaţiei.prezentarea unei cauze şi a unei manifestări. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. litera A. . celula-ou.localizare în raport cu organele vecine. La angiosperme. . Stabiliţi o asemănare şi o deosebire între profaza mitozei şi profaza I a meiozei. 2.ficatul . Celulele somatice sunt celule diploide. Oorr şi oorr. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Ribozomii sunt organite celulare care conţin ADN.Ministerul Educaţiei. . litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. precizarea produsului de secreţie şi a rolului acestuia în digestia chimică a alimentelor. afirmaţiile următoare. cu atenţie. 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 045 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema ”Glande anexe ale tubului digestiv” după următorul plan: . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. scrieţi pe foaia de examen. se obţin 16 combinaţii de factori ereditari.localizare în raport cu organele vecine. . Ministerul Educaţiei. b) raportul de segregare după fenotip din F2. alcătuit din două propoziţii/ o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: meioză. precizarea produsului de secreţie. Alcătuiţi un text coerent. 6. fecundaţie.digestia: definiţie şi enumerarea segmentelor tubului digestiv la mamifere. a) Numiţi cele două tipuri de determinism cromozomal al sexelor. În profaza I a meiozei are loc crossing-overul. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. . Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. B 10 puncte Se încrucişează un soi de tomate cu fructe rotunde (o) şi roşii (R) cu un soi cu fructe ovale (O) şi galbene (r). 1. şi a rolului acestuia în digestia chimică a alimentelor. se obţin organisme hibride.glandele salivare . F1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 045 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. b) Prezentaţi schema şi daţi un exemplu de organism pentru un tip de determinism cromozomal al sexelor.localizare. precizarea produsului de secreţie şi a rolului acestuia în digestia chimică alimentelor. Epicardul este o membrană subţire care acoperă miocardul. Principalul mecanism de determinare a sexului este cel cromozomal. gameţi. Fermentaţia lactică are aplicaţii în prepararea murăturilor. Salamandra face parte din: a) anure b) urodele c) reptile d) anelide D 10 puncte Citiţi. scrieţi pe foaia de examen. a) b) c) Diviziunea indirectă se realizează prin mitoză şi meioză. la alegere.hepatita . c) fenotipul plantelor din F2 ale căror genotipuri sunt: ooRR. Stabiliţi următoarele: a) genotipul şi fenotipul plantelor din F1. fecundaţia este simplă. 20 puncte 2. 5. denumirea şi numărul lor.

6 puncte Coloana B cuprinde procese desfăşurate în mitoză. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore... profază a) aşezarea cromozomilor în zona ecuatorială a celulei 2. Un individ homozigot AA: a) este rezultatul fecundaţiei a doi gameţi cu factori ereditari diferiţi b) formează gameţi impuri din punct de vedere genetic c) este pur din punct de vedere genetic d) generează gameţi diploizi 2. litera corespunzătoare răspunsului corect. Varianta 046 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. din care se desprind permanent . La nivelul tubului digestiv la mamifere: a) esofagul este cale digestivă şi respiratorie b) stomacul fitofagelor este mic c) intestinul gros începe cu colonul d) duodenul este prima regiune a intestinului subţire 3. iar coloana A denumirile fazelor mitozei în care au loc aceste procese....... pe foaia de examen... Suprafaţa de schimb gazos a plămânului la mamifere este: a) acinul pulmonar b) alveola pulmonară c) lobulul pulmonar d) bronhiola pulmonară . ... Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. 1..Varianta 46 Ministerul Educaţiei.. metafază b) despiralizarea cromozomilor 3. A B 1. anafază c) dezorganizarea învelişului nuclear d) deplasarea cromatidelor spre polii celulei B C 10 puncte Scrieţi. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. astfel încât aceasta să fie corectă. Dictiozomul este format dintr-un ansamblu de . Este corectă o singură variantă de răspuns.... pe foaia de examen...

litera A. Ministerul Educaţiei. a) Enumeraţi cele cinci regnuri ale sistemului actual de clasificare. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: cromozomii sexului. c) Notaţi pentru reprezentantul tipic al clasei oligochete: mediul de viaţă şi o particularitate a morfologiei corpului. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. . autozomi. 20 puncte Diversitatea imensă a organismelor vii a impus necesitatea clasificării acestora. Trisomia 21 este cunoscută şi ca sindromul Down. Scrieţi şi etapele/ algoritmul rezolvării problemei. c) Alcătuiţi un text coerent. . digestia amidonului se realizează la nivelul stomacului. b) Stabiliţi din ce încrengături (filumuri) fac parte următoarele organisme: mătasea broaştei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 046 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Circulaţia la mamifere”. scrieţi pe foaia de examen.notarea tipurilor de valvule din interiorul inimii. după următorul plan: . Cercetării şi Inovării Sindromul Turner (XO) este o anomalie heterozomală. 2. iar gena (G) pentru păstăi galbene este dominantă asupra genei (g) pentru păstăi verzi. afirmaţiile următoare. În metafaza I. Amfibienii: a) au respiraţie exclusiv pulmonară b) includ grupa lacertilienilor c) produc ouă cu coajă calcaroasă d) sunt dependenţi de mediul acvatic D 10 puncte Citiţi. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.enumerarea funcţiilor elementelor figurate ale sângelui. homozigoţi pentru ambele caractere. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. care să cuprindă două cauze. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. sindromul Klinefelter. c) procentul descendenţilor cu talie înaltă şi păstăi verzi. rezultaţi în urma acestei încrucişări. b) Denumiţi cele trei tipuri de mutaţii după cantitatea de material genetic afectat. a localizării şi a funcţiei acestora.precizarea rolului arterelor. limbricul. a) Notaţi cauza apariţiei acestei maladii şi numărul total de cromozomi dintr-o celulă somatică a unui individ cu sindrom Down. trisomia 21. 3. Jneapănul are flori fără înveliş floral. B 10 puncte La planta de mazăre. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. (30 puncte) A 1. Fermentaţia alcoolică: a) este produsă de drojdii b) are aplicaţii în prepararea murăturilor c) este realizată de ciuperci bazidiomicete d) transformă alcoolul etilic în glucoză 5. 1. . stabiliţi următoarele: a) fenotipul celor doi părinţi. gena (T) pentru talia înaltă este dominantă asupra genei (t) pentru talie scundă. scrieţi pe foaia de examen. . Varianta 046 6. 4.Ministerul Educaţiei. Zona corticală a rinichiului conţine piramide renale. caracatiţa. două manifestări şi două măsuri de prevenire ale acestei boli. Pentru o încrucişare între doi indivizi cu genotipurile TtGg x TTgg.localizarea inimii şi denumirea cavităţilor acestui organ. format din două propoziţii / o frază. SUBIECTUL II La om. cu atenţie. 5. cromozomii sunt bicromatidici şi recombinaţi. Ministerul Educaţiei. XXY.formularea unor concluzii legate de ateroscleroză. capilarelor şi venelor în cadrul marii circulaţii. b) tipurile de gameţi formaţi de cei doi indivizi. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 2. . Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar În ţesutul osos compact lamelele osoase sunt dispuse concentric.

.... . B 6 puncte Coloana B cuprinde particularităţi funcţionale. Din enzimele produse de pancreasul exocrin: a) tripsina este o enzimă proteolitică b) lipazele pancreatice generează aminoacizi c) amilaza pancreatică atacă proteinele d) sărurile biliare emulsionează glucidele . cromoplaste b) stochează substanţe de rezervă 3.. pe foaia de examen. astfel încât aceasta să fie corectă. Sistemul reproducător masculin are următoarele glande anexe: . centrozom a) dau culoare petalelor florilor 2.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. şi . Varianta 047 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. pe foaia de examen.. litera corespunzătoare răspunsului corect.. Se acordă 10 puncte din oficiu...Varianta 47 Ministerul Educaţiei. sângele pompat din ventriculul drept: a) este împins în venele cave b) ajunge la plămâni c) este bogat în oxigen d) trece în artera aortă 3. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A B 1. În codominanţă: a) genotipul este LA l b) apare grupa de sânge AB (IV) c) genotipul este homozigot d) o genă este dominantă faţă de cealaltă genă 4... Fenomenul de crossing-over se realizează în: a) metafaza mitozei b) profaza I c) metafaza I d) telofaza II 2. mitocondrii c) formează fusul de diviziune d) sunt sediul respiraţiei celulare C 10 puncte Scrieţi. iar coloana A organite celulare care prezintă aceste particularităţi. 1....... La om.... Este corectă o singură variantă de răspuns. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

ADN. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. cromozomi. 10 puncte Într-un grup de şoareci cu coadă scurtă. B Ministerul Educaţiei.notarea componentelor sistemului optic al globului ocular. caracter determinat de gena recesivă (l). 5. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 2. cu atenţie. muşchiul diafragm deplasează baza cutiei toracice spre abdomen. toţi aparţinând unei linii pure din punct de vedere genetic.Ministerul Educaţiei. din partea anterioară spre cea posterioară a ochiului. b) Stabiliţi o deosebire dintre cromozomii din anafaza mitozei şi cei din anafaza I a meiozei. Celula este un sistem deschis care realizează un schimb permanent de materie şi de energie cu mediul. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. litera A. Scrieţi şi etapele/ algoritmul rezolvării problemei. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: cromatină. Ministerul Educaţiei. c) procentul descendenţei homozigote pentru situaţia în care doi descendenţi heterozigoţi se vor împerechea. În inspiraţie. Numărul de cromozomi este caracteristic fiecărei specii. 2. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. . după următorul plan: .explicarea acomodării vederii pentru obiecte aflate la distanţe diferite. 6. 4. Păianjenul face parte din încrengătura Arthropoda. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 047 SUBIECTUL II (30 puncte) A 20 puncte 1. Gameţii sunt impuri din punct de vedere genetic. Unele organisme saprofite realizează fermentaţii. Intestinul gros este format din duoden. 3. colon şi rect. . localizării şi a rolului celulelor fotoreceptoare. c) Alcătuiţi un text coerent. a) Enumeraţi două componente ale unui cromozom metafazic. clasa Arachnida. a intrat şi un şoarece cu coadă lungă. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 047 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Ochiul -organ de simţ”. c) Precizaţi o asemănare şi două deosebiri dintre celula animală şi celula vegetală. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. caracter determinat de gena dominantă (L). condensare. În determinismul cromozomial al sexelor de tip Abraxas. . . scrieţi pe foaia de examen.precizarea denumirii. format din două propoziţii/ o frază. componentele şi funcţiile scleroticii şi coroidei. sexul feminin este heterogametic. .stabilirea rolului unui receptor în cadrul unui organ de simţ. b) Enumeraţi patru elemente prezente în structura nucleului. Stabiliţi următoarele: a) genotipul şoarecilor cu coadă scurtă. scrieţi pe foaia de examen. a) Menţionaţi două componente ale mitocondriei şi rolul acestui organit. în ordine. afirmaţiile următoare. 1. b) fenotipurile şi genotipurile descendenţilor. Viermele de gălbează: a) face parte din încrengătura Nemathelminthes b) are corpul format din inele c) este lipsit de sistem respirator d) este un ectoparazit D 10 puncte Citiţi. în cazul în care şoarecele cu coadă lungă heterozigot se împerechează cu un şoarece cu coadă scurtă.localizarea.

Este corectă o singură variantă de răspuns. Valvulele semilunare (sigmoide) sunt dispuse la baza arterelor : .... pe foaia de examen.. dintr-o celulă 2n = 16 cromozomi rezultă: a) două celule diploide cu 2n = 8 b) patru celule haploide cu n = 8 c) două celule haploide cu cromozomi recombinaţi d) patru celule diploide cu n = 8 2. Peretele celular: a) conţine chitină la procariote b) asigură duritatea ţesutului osos c) este organizat după modelul în mozaic fluid d) cuprinde celuloză în cazul celulelor vegetale 4. Se acordă 10 puncte din oficiu. Aparţine platelminţilor: a) tenia b) trichina c) melcul d) râmă 3. Varianta 048 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Respiraţia anaerobă: a) se întâlneşte la bacterii şi ciuperci b) este un proces de oxidare completă c) generează o cantitate mare de energie d) formează următorii produşi finali: H2O şi CO2 . astfel încât aceasta să fie corectă... iar coloana A reprezentanţi din regnul animal care au aceste particularităţi.. râma a) picior sub formă de lamă de topor 2.. litera corespunzătoare răspunsului corect... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore...Varianta 48 Ministerul Educaţiei. stridia c) nutriţie heterotrofă parazită d) locomoţie cu ajutorul cheţilor C 10 puncte Scrieţi.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare...funcţionale. 1.. pe foaia de examen... B 6 puncte Coloana B cuprinde caracteristici structural ... La sfârşitul meiozei II. A B 1. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. ... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. limbricul b) exoschelet chitinos 3.. şi .

lacrimal şi respirator au centrii nervoşi în măduva spinării. după următorul plan: notarea ecuaţiei chimice generale şi încadrarea fotosintezei în categoria de funcţii ale organismelor. 6.Ministerul Educaţiei. meioză. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 048 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1.descrierea structurii tipului de plastid în care are loc fotosinteza. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. rolul principal îl are nucleul. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mitoză. celule somatice.clasificarea plastidelor. conţin receptori pentru auz. 20 puncte Mariana este sănătoasă. la mamifere. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. . .stabilirea a două argumente legate de importanţa fotosintezei. B Ministerul Educaţiei. 3. respectiv faza în care ei ating maximum de condensare şi de spiralizare. afirmaţiile următoare. . În diviziunea celulară. În cazul în care se încrucişează un soi de tomate cu fructe roşii. dar purtătoare a genei pentru daltonism. după culoare. cu atenţie. Scrieţi şi etapele/ algoritmul rezolvării problemei. litera A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 048 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Fotosinteza-cel mai important proces metobolic de pe planetă ”. a) Precizaţi din ce categorie de maladii genetice face parte daltonismul. b) Numiţi faza diviziunii în care se individualizează cromozomii. Reflexele vegetative: salivar. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . homozigot. 2. 1. . La floarea de la angiosperme: a) sepalele intră în alcătuirea corolei b) petalele participă la formarea învelişului floral c) carpelele reprezintă partea bărbătească a florii d) staminele au ovar. c) Alcătuiţi un text coerent.precizarea tipurilor de ţesut fundamental asimilator. Lizozomii conţin enzime digestive. dar unul ar fi heterozigot. Ciuperca de câmp face parte din Basidiomycota. Utricula şi sacula. c) Explicaţi de ce această boală are frecvenţă diferită la cele două sexe. b) raportul de segregare fenotipică din a doua generaţie . stil şi stigmat D 10 puncte Citiţi. 4. 5. scrieţi pe foaia de examen. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 2. stabiliţi următoarele: a) genotipul plantelor obţinute în prima generaţie. a) Precizaţi patru componente ale nucleului. Ministerul Educaţiei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. precum şi de alte două maladii genetice cu alt mod transmitere la descendenţi. Meioza se desfăşoară în organele reproducătoare. c) procentul descendenţei homozigote pentru încrucişarea în care ambii genitori ar avea fructe roşii. Sindromul „cri-du-chat„ este determinat de deleţia parţială a braţului scurt al cromozomului din perechea a cincea. b) Daţi exemplu de o altă maladie din aceeaşi categorie cu daltonismul. celule reproducătoare. 10 puncte Culoarea fructelor de tomate este determinată de gena dominantă (R) pentru culoarea roşie şi de gena recesivă (r) pentru cea galbenă. scrieţi pe foaia de examen. cu un soi de tomate cu fructe galbene. format din două propoziţii/ o frază.

. Varianta 049 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. A B 1.Varianta 49 Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen... Este corectă o singură variantă de răspuns... Se acordă 10 puncte din oficiu. 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organisme... iar coloana A denumirile grupelor sistematice din care fac parte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. litera corespunzătoare răspunsului corect. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Gineceul are: a) ovar b) anteră c) sepale d) seminţe 4.. şi au rol în sinteza . astfel încât aceasta să fie corectă. .. urodele c) guşter d) furnicar C 10 puncte Scrieţi. Prin cu: a) b) c) d) diviziunea meiotică a unei celule cu 2n = 46 de cromozomi se formează în final celule-fiice 2n = 46 cromozomi recombinaţi n = 23 cromozomi bicromatidici 2n = 44 autozomi şi 2 heterozomi n = 23 cromozomi monocromatidici B 3.. Ribozomii au fost descoperiţi de către cercetătorul de origine română .. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. celulele: a) cu bastonaşe b) multipolare c) cu conuri d) din coroidă 2...... 1. În timpul inspiraţiei: a) muşchiul diafragm se relaxează b) presiunea aerului din plămâni este constantă c) sternul se îndepărtează de coloana vertebrală d) baza cutiei toracice se ridică .. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. placentare b) brotăcel 3.. Sunt receptori pentru vederea colorată..... pe foaia de examen. reptile a) salamandră 2..

după substanţele asupra cărora acţionează. notând: tipul de diviziune şi faza în care se formează. b) genotipurile şi fenotipurile posibile ale grupelor de sânge pentru descendenţa familiei respective. scrieţi pe foaia de examen. precizarea a două deosebiri între nutriţia autotrofă şi cea heterotrofă. cu atenţie. Gimnospermele sunt spermatofite inferioare . La brad: a) florile nu au înveliş floral b) sămânţa este închisă în fruct c) florile sunt hermafrodite d) ovulele sunt localizate în ovar D 10 puncte Citiţi. răşinoase. Scheletul gambei este format din oasele: tibie şi fibulă. urmărind numărul şi localizarea lor în celulă. 2. . patru manifestări şi patru măsuri de prevenire ale acestei boli. c) Alcătuiţi un text coerent. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. cum se formează şi ce proces are loc la nivelul lor. 6.Definirea nutriţiei heterotrofe. caracterizarea hepatitei: o cauză. Presiunea radiculară participă la circulaţia sevei brute prin vasele liberiene. scrieţi pe foaia de examen. precizarea unui exemplu de enzimă pentru fiecare tip. a) Numiţi substanţa nucleară din care se individualizează cromozomii la eucariote şi faza diviziunii mitotice în care începe acest proces de condensare. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: aciculare. format din două propoziţii / o frază. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. c) procentul descendenţei homozigote posibile pentru copiii familiei pentru situaţia în care soţul ar fi avut grupa de sânge AB (IV).numirea tipurilor de enzime. b) Stabiliţi o deosebire dintre florile gimnospermelor şi cele ale angiospermelor. stabiliţi următoarele: a) genotipurile celor trei indivizi. 10 puncte Într-o familie. afirmaţiile următoare. traheide. după următorul plan: . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B Varianta 049 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Nutriţia heterotrofă în lumea vie”. b) Comparaţi cromozomii de la eucariote cu cei de la procariote. .precizarea a două exemple de plante superioare parazite şi a două adaptări ale corpului lor la acest mod de nutriţie. Celula musculară striată scheletică este multinucleată. 2. Cromozomul bacterian este în contact direct cu citoplasma. c) Caracterizaţi tetradele cromatidice. 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 049 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. soţia are grupa de sânge B (III). Ministerul Educaţiei. Chemoreceptorii din mucoasa olfactivă sunt reprezentaţi de neuroni. „spermatofit” . 4. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Ştiind că tatăl femeii a avut grupa de sânge A (II). litera A. 20 puncte Cromozomii sunt purtătorii zestrei ereditare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 5. 3. Ministerul Educaţiei. conifere. iar soţul ei.Ministerul Educaţiei. . grupa 0 (I).enumerarea componentelor tubului digestiv la om. Scrieţi şi etapele/ algoritmul rezolvării problemei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. a) Notaţi caracterele esenţiale care sunt exprimate prin termenii : „gimnosperm” . Cariopsa este un fruct indehiscent şi se formează la viţa de vie.

noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. astfel încât aceasta să fie corectă.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.... La nivelul urechii mamiferelor: a) conductul auditiv conduce sunetul la timpan b) ciocanul se sprijină pe fereastra ovală c) melcul este localizat în urechea medie d) receptorii auditivi se află în utriculă şi saculă . . pe foaia de examen. Se acordă 10 puncte din oficiu. Respiraţia branhială se întâlneşte la : a) păstrăv şi larvele amfibienilor b) balenă şi delfin c) viperă şi guşter d) caret şi focă 3..... Varianta 050 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. Cele două evenimente ale ciclului celular sunt: . A B 1... iar coloana A variantele de încrucişare din care rezultă aceste raporturi.... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. Cromozomii sunt bicromatidici în: a) telofaza mitozei b) profaza II c) anafaza mitozei d) telofaza II 2.. şi ... Nn x nn b) 9:3:3:1 3.Varianta 50 Ministerul Educaţiei.. RrNn x RrNn a) 1:1:1:1 2. Sinteza proteică are loc la nivelul: a) dictiozomilor b) lizozomilor c) centrozomilor d) ribozomilor 4. litera corespunzătoare răspunsului corect. B 6 puncte Coloana B cuprinde raporturi de segregare după fenotip ale descendenţilor rezultaţi în prima generaţie... Este corectă o singură variantă de răspuns. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. pe foaia de examen. 1.. RrNn x rrnn c) 3:1 d) 1:1 C 10 puncte Scrieţi.

20 puncte Reptilele sunt primele vertebrate care au cucerit mediul terestru. Stabiliţi următoarele: a) definiţia trihibridării. cu atenţie. 2. heterozigot. Atriul stâng are sânge încărcat cu oxigen. Varianta 050 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. după următorul plan: . Ministerul Educaţiei. b) genotipul descendenţei din F1. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. c) tipurile de gameţi formaţi de hibrizii din F1 .precizarea componentelor pleurei şi a rolului acesteia în ventilaţia pulmonară. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. trei manifestări. dintre broasca de lac şi broasca ţestoasă. 5. scrieţi pe foaia de examen. a) Numiţi trei grupe sistematice de organisme din Clasa Reptilia. În cadrul grupelor de sânge există trei genotipuri homozigote. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: factori ereditari. . . 1. litera A. B Ministerul Educaţiei. afirmaţiile următoare. .notarea ecuaţiei chimice a respiraţiei aerobe. Poliploidiile determină moartea embrionilor umani.caracterizarea tuberculozei pulmonare la om. 10 puncte Se încrucişează un organism cu genotipul AABBCC cu un individ cu genotipul aabbcc. precizând: o cauză. Corpii neuronilor formează substanţa albă a sistemului nervos central.Ministerul Educaţiei. b) Enunţaţi legile mendeliene ale eredităţii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 050 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Respiraţia la mamifere ”. pereche. precizând patru diferenţe dintre aceste momente ale ventilaţiei pulmonare. scrieţi pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 6. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 2. Gregor Mendel a utilizat mazărea ca material de studiu în experimentele de hibridare.enumerarea căilor respiratorii extra şi intrapulmonare.compararea inspiraţiei cu expiraţia. . b) Precizaţi tipul de locomoţie şi tipul de respiraţie de la guşter. . Mucegaiul verde-albăstrui face parte din Ascomycota. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. c) Alcătuiţi un text coerent. 3. format din două propoziţii / o frază. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Orificiul piloric se află între esofag şi stomac. trei modalităţi de prevenire a bolilor respiratorii. c) Stabiliţi două deosebiri. legate de reproducere. a) Precizaţi două caractere ereditare urmărite de Mendel la mazăre şi formele contrastante sub care se exprimă aceste caractere. Cefalopodele: a) trăiesc în mediul terestru b) prezintă un cap şi mai multe tentacule c) au corpul protejat de un schelet chitinos d) au ca reprezentanţi crabul şi racul D 10 puncte Citiţi. deoarece în această cavitate se deschid venele pulmonare. 4. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă.

Profaza I se caracterizează prin: a) dezorganizarea fusului de diviziune b) despiralizarea cromozomilor c) refacerea membranei nucleare d) împerecherea cromozomilor omologi 4. Varianta 051 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. .. Glandele endocrine produc substanţe numite .Varianta 51 Ministerul Educaţiei. Chiropterele: a) au respiraţie pulmo-cutanee b) sunt vertebrate placentare c) au corpul acoperit cu pene.. pe foaia de examen...... fulgi d) sunt organisme ovipare 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. B 6 puncte Coloana B cuprinde particularităţi ale unor maladii genetice. Sindromul Turner a) 2n = 46 . XXX 2... XXY C 10 puncte Scrieţi. astfel încât aceasta să fie corectă. iar coloana A denumirea maladiilor care au aceste particularităţi. Se acordă 10 puncte din oficiu. Artera pulmonară: a) transportă sânge oxigenat din corp la inimă b) aduce în atriul stâng sânge încărcat cu O2 c) pleacă din ventriculul stâng spre plămâni d) duce la plămâni sânge încărcat cu CO2 . Sindromul triplo-X c) 2n = 45 . XO d) 2n = 47 .... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. litera corespunzătoare răspunsului corect.. A B 1.. pe foaia de examen. puf.... 1.. pe care le elimină în .. Meristemele apicale: a) au rol de apărare b) sunt ţesuturi fundamentale c) conţin celule care se divid meiotic d) sunt localizate în vârful de creştere 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. XXX 3. Sindromul Klinefelter b) 2n = 47 .. Este corectă o singură variantă de răspuns.

Procesul de crossing-over este prezent în diviziunea meiotică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 051 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. organe reproducătoare. scrieţi pe foaia de examen. Bila se varsă în primul segment al intestinului subţire.compararea reflexului monosinaptic cu reflexul polisinaptic. B Ministerul Educaţiei.Ministerul Educaţiei. după următorul plan: . iar soţul ei. c) Alcătuiţi un text coerent. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 051 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Sistemul nervos”. 20 puncte Bacteriile sunt cele mai vechi organisme de pe Pământ. Stabiliţi următoarele: a) genotipurile pentru Maria. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Cornul-secarei are corpul format din picior şi pălărie. tipurile de neuroni. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.enumerarea a trei reflexe vegetative medulare. . 2. meioză. soţia se numeşte Maria. 2. . în descendenţa din prima generaţie. a) Enumeraţi trei evenimente care au loc în celulă în faza în care se desfăşoară şi crossingover-ul. format din două propoziţii / o frază. Hemofilia este o maladie genetică heterozomală. precizând: diferenţele legate de tipul de stimul. 4. 6. 5. . litera A. afirmaţiile următoare. răspunsul final şi exemple. În scheletul membrelor inferioare intră osul: a) omoplat b) radius c) tibie d) ulnă D 10 puncte Citiţi. scrieţi pe foaia de examen. pentru Dragoş şi pentru descendenţa posibilă a acestei familii. 1. Reticulul endoplasmatic rugos are lizozomi ataşaţi pe suprafaţa lui. b) procentul şi sexul copiilor bolnavi de daltonism ce pot rezulta din această căsătorie. TBC este o boală produsă de bacilul Koch. 3. Ministerul Educaţiei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. b) Denumiţi tipurile de reproducere şi de respiraţie prezente la organismele din regnul Monera. a) Enumeraţi trei tipuri de bacterii după forma lor . litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.explicarea relaţiei dintre organele de simţ şi sistemul nervos. . Tatăl Mariei însă. c) genotipul părinţilor pentru o familie în care. gameţi. Laleaua este o plantă monocotiledonată. a avut daltonism. b) Stabiliţi două aspecte legate de importanţa diviziunii meiotice. şi amândoi pot distinge toate culorile. . 10 puncte Într-o familie. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: haploid.precizarea a trei deosebiri dintre dendritele şi axonul unui neuron.descrierea reflexelor necondiţionate cu sediul în encefal: exemplu şi patru caracteristici. localizarea receptorilor. toţi băieţii ar fi sănătoşi şi toate fetele ar fi purtătoare ale genei pentru daltonism. cu atenţie. c) Stabiliţi patru deosebiri dintre stuctura celulelor procariotă şi eucariotă. numărul de neuroni. Dragoş. cariokineză.

.. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organe. Varianta 052 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi..Varianta 52 Ministerul Educaţiei. reprezintă sediul nidaţiei a) esofagul 2.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B... .. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.. În nutriţia la licheni. Receptorii olfactivi sunt: a) chemoreceptori b) neuroni fără axoni c) mecanoreceptori d) celule epiteliale 3.. iar alga dă ciupercii substanţe . Venele cave se deschid în: a) ventriculul drept b) atriul stâng c) ventriculul stâng d) atriul drept 4.. Pinipedele au: a) reproducere sexuată ovipară b) respiraţie branhială şi tegumentară c) locomoţie prin mers şi alergare d) placentă în timpul dezvoltării embrionare . comunică cu stomacul b) traheea 3. Organitul celular care conţine doi centrioli este: a) ribozomul b) lizozomul c) centrozomul d) dictiozomul 2... astfel încât aceasta să fie corectă..... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. prezintă inele cartilaginoase c) uterul d) faringele C 10 puncte Scrieţi. A B 1... iar coloana A particularităţi ale acestora.. litera corespunzătoare răspunsului corect.. pe foaia de examen. Este corectă o singură variantă de răspuns. ciuperca furnizează algei apă cu ... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. 1. pe foaia de examen..

Drosophila. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. B Ministerul Educaţiei. în situaţia în care soţul femeii are grupa de sânge O (I). afirmaţiile următoare. c) Enumeraţi trei viroze la om. În anemia falciformă. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.prezentarea dublei fecundaţii la angiosperme. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. Butăşirea: a) se poate realiza la muşcată b) reprezintă îmbinarea a două plante c) este o formă de înmulţire sexuată d) asigură înmulţirea vegetativă la lalea D 10 puncte Citiţi. . b) Precizaţi heterozomii cocoşului. o cantitate de 1. sămânţă”. . . Testiculele şi ovarele sunt gonade. ştiind că sângele reprezintă 8% din greutatea corpului. scrieţi pe foaia de examen. raportul de segregare fenotipică din a doua generaţie este de 3 : 1. scrieţi pe foaia de examen. Abraxas. iar părinţii femeii au grupele O (I) şi B (III). a) Numiţi cele două tipuri de cromozomi prezenţi în celulele somatice ale omului şi notaţi cromozomii implicaţi în determinismul celor două sexe.enumerarea componentelor embrionului seminţei. proboscidieni. Virusul matur se numeşte virion. determinism cromozomial al sexelor. uscate. . a) Precizaţi trei caractere generale ale virusurilor. Stabiliţi următoarele : a) volumul de sânge al acestei persoane. 1. litera A.precizarea a câte trei exemple de plante care dezvoltă următoarele tipuri de fructe: fructe cărnoase. 10 puncte O femeie cu greutatea de 75 de kilograme a pierdut. . 2.descrierea formării fructelor şi seminţelor după ce a avut loc fecundaţia. b) Denumiţi părţile componente ale virionului şi notaţi câte un rol pentru fiecare. Determinismul genetic al sexelor la om este de tip cromozomial. . Ribozomii sunt organite celulare lipsite de membrană. fruct. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: vrabie. 20 puncte 2. 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 052 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Floare. cu atenţie. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. b) denumirea şi rolul elementelor figurate. în urma unui accident.Ministerul Educaţiei. c) Alcătuiţi un text coerent. 6. genotip homozigot. respectiv fructe false. Ministerul Educaţiei. după următorul plan: . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Celulele musculare netede conţin un singur nucleu. leucocitele au formă de seceră. format din două propoziţii / o frază. Varianta 052 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.precizarea rolurilor carpelelor şi staminelor şi a denumirii componentelor lor.5 litri de sânge. după accident. 3. c) genotipurile posibile ale descendenţei. În experimentele de monohibridare de la mazăre. Cristalinul este o lentilă divergentă.

cu foveea centralis C 4. Se acordă 10 puncte din oficiu.... Clasa Cestoda b) crab 3... Retina: a) face parte din sistemul optic al globului ocular b) are fibre musculare circulare şi radiare c) asigură nutriţia globului ocular d) conţine pata galbenă... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B....... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Varianta 53 Ministerul Educaţiei.... iar persoana afectată este de sex . B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organisme.. astfel încât aceasta să fie corectă. Clasa Nematoda c) căpuşă d) tenia 10 puncte Scrieţi. . pe foaia de examen. litera corespunzătoare răspunsului corect. 1. Rinichii: a) sunt componente ale căilor urinare b) conţin piramide renale în zona medulară c) sunt organe nepereche d) se află în partea anterioară a abdomenului 2. Varianta 053 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. În sindromul Turner. numărul total de cromozomi este . A B 1. Este corectă o singură variantă de răspuns.. pe foaia de examen. Clasa Arachnida a) trichina 2.. Din sistemul optic face parte: a) muşchiul ciliar b) cristalinul c) retina d) irisul ... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. Sindromul Down : a) apare din cauza unui cromozom suplimentar b) face parte din maladiile cromozomiale structurale c) se caracterizează prin prezenţa a 46 de cromozomi d) este o monosomie autozomală 3. iar coloana A categorii sistematice din care aceste organisme fac parte.

Copiii rezultaţi din căsătoria a două persoane ce au grupa de sânge A (II). 6. La păsări. litera A.notarea a două categorii de substanţe care pot fi eliminate de om prin intermediul sistemul excretor.definirea şi localizarea transpiraţiei la plante. Varianta 053 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. cu atenţie.Ministerul Educaţiei. 4.denumirea celor două zone de ţesut renal care pot fi observate într-o secţiune longitudinală prin rinichi şi precizarea a câte două particularităţi pentru fiecare zonă. 5. . modul de viaţă. Ministerul Educaţiei. În meioză. b) Menţionaţi o maladie heterozomală genică şi modul de transmitere a acesteia la cele două sexe. c) Alcătuiţi un text coerent. c) patru diferenţe dintre diviziunea mitotică şi cea meiotică. reproducere. scrieţi pe foaia de examen. 1. după următorul plan: . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. . . pot avea grupa de sânge 0 (I). afirmaţiile următoare. 2. La sfârşitul anafazei. Urechea internă comunică prin trompa lui Eustachio cu faringele.reprezentarea sistemului excretor la om printr-un desen şi notarea elementelor componente. spirale d) sunt organisme parazite D 10 puncte Citiţi. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. . b) numărul de cromozomi din toate celulele care rezultă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 3. cele două cromatide dintr-un cromozom se separă în etapa a II-a (meioza II) . heterozomi. Ministerul Educaţiei. femeie. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 2. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: monosomie. Sindrom Turner. scrieţi pe foaia de examen. bacili. Tensiunea arterială scade în ateroscleroză. b) Precizaţi clasa din care face parte midia şi un aspect legat de importanţa acesteia. . a) Enumeraţi componentele corpului la melcul de livadă. în celulă există un număr de 48 de cromozomi monocromatidici. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 053 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Excreţia-proces prezent şi la plante şi la animale ”. 20 puncte Moluştele sunt nevertebrate care au corpul moale. nutriţie. Maladiile genetice sunt produse de mutaţii la nivelul materialului genetic. locomoţie. format din două propoziţii / o frază. din celula iniţială A. Fermentaţia lactică are aplicaţii în prepararea murăturilor. după patru diviziuni consecutive. a) Notaţi trei exemple de factori mutageni chimici. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.stabilirea legăturii dintre felul alimentaţiei şi apariţia diferitelor tipuri de litiază urinară şi precizarea a două manifestări ale acestei boli. sexul femel este heterogametic. Sporozoarele: a) fac parte din încrengătura Fungi b) se hrănesc fotoautotrof c) au forme de coci. Stabiliţi următoarele : a) două evenimente prezente în metafaza mitozei. c) Stabiliţi caracterele clasei din care face parte sepia. prezentaţi modul de calcul. legate de: mediul de viaţă. în final. B 10 puncte O celulă notată cu A intră în diviziune mitotică. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă.

. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.... litera corespunzătoare răspunsului corect. 1. pe foaia de examen.. Limbricul face parte din regnul . Din încrengătura moluşte face parte: a) racul b) lipitoarea c) nautilul d) păianjenul B . Se acordă 10 puncte din oficiu... pe foaia de examen. 6 puncte Coloana B cuprinde caractere generale ale unor grupe sistematice de animale. . Varianta 054 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.Varianta 54 Ministerul Educaţiei... Fermentaţia este: a) un tip de respiraţie aerobă b) o modalitate de nutriţie la ciuperci c) o respiraţie anaerobă d) un proces de sinteză la ciuperci 2.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. Venele pulmonare au legătură cu : a) ventriculul drept b) atriul stâng c) ventriculul stâng d) atriul drept 3.... Hematiile: a) fac parte din compoziţia plasmei sângelui b) produc anticorpi pentru imunitate c) sunt produse în măduva oaselor d) au formă de lentilă biconvexă 4... iar coloana A grupele sistematice corespunzătoare. arahnidele a) au corpul puternic aplatizat 2. cestodele b) prezintă parapode şi cheţi 3. astfel încât aceasta să fie corectă. Este corectă o singură variantă de răspuns... A B 1. gasteropodele c) posedă un picior musculos d) au cefalotorace şi abdomen C 10 puncte Scrieţi.. şi din încrengătura .

enumerarea a patru elemente componente ale nefronului. format din două propoziţii / o frază. Clasa Mammalia (mamifere) cuprinde vertebrate extrem de diverse. . c) Alcătuiţi un text coerent. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. circulator. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. . este stomacul propriu-zis. din stomacul rumegătoarelor. La sepie. litera A. b) Denumiţi două organite celulare care conţin enzime. cu atenţie.denumirea unui reprezentant al rumegătoarelor. precizaţi câte o caracteristică a acestora.stabilirea unui rol pentru fiecare din următoarele părţi ale sistemului reproducător: ovare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Dendritele conduc impulsul nervos de la corpul celular al neuronului spre alţi neuroni. 2. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mamifere. mici şi ovale ( aabbCc ). . piciorul este transformat în tentacule. funcţională şi genetică a materiei vii. embrion. XO ) este incompatibilă cu viaţa. Absenţa unui cromozom X la femeie ( 2n=45. Varianta 054 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. excretor şi reproducător la mamiferele rumegătoare”.enumerarea căilor prin care aerul ajunge de la exteriorul corpului până la alveolele pulmonare. c) Explicaţi de ce modelul structural al membranei celulare este numit modelul mozaicului fluid . Ofidienii: a) au tegumentul îngroşat b) îşi depun ouăle în apă c) au respiraţie prin branhii d) se dezvoltă prin metamorfoză D 10 puncte Citiţi. Ministerul Educaţiei. Compartimentul numit cheag. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 4. oviducte şi uter. Dublarea cantităţii de ADN are loc în perioada S a interfazei. respirator. afirmaţiile următoare. a) Enumeraţi tipurile de reticul endoplasmatic. mari şi ovale ( AABbCC ) cu un soi de măr cu fructe verzi.denumirea cavităţilor inimii şi a vaselor de sânge cu care acestea comunică. deoarece el conţine glande gastrice.Ministerul Educaţiei. 10 puncte Se încrucişează un soi de măr cu fructe galbene. c) procentul descendenţilor heterozigoţi pentru forma fructelor. b) Stabiliţi două asemănări dintre păsări şi mamifere legate de respiraţie şi de reproducere. B Ministerul Educaţiei. . Muşchiul croitor face parte din muşchii membrelor inferioare. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 3. 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 054 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Particularităţi ale sistemelor digestiv. 2. Stabiliţi următoarele: a) tipurile de gameţi formaţi de organismele parentale. enumerarea compartimentelor stomacului prezent la aceste mamifere. 1. prezentaţi câte un rol pentru fiecare organit. scrieţi pe foaia de examen. uter. placentă. 20 puncte Celula este unitatea structurală. b) genotipurile descendenţilor. scrieţi pe foaia de examen. după următorul plan: . a) Enumeraţi două grupe de mamifere placentare şi notaţi câte un reprezentant pentru fiecare grup. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 6. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

pe foaia de examen.... dicotiledonate c) măceşul d) molidul C 10 puncte Scrieţi.. iar coloana A unităţi de clasificare a organismelor cărora le aparţin aceşti reprezentanţi.. A B 1. astfel încât aceasta să fie corectă. litera corespunzătoare răspunsului corect. şi va acţiona asupra membranei neuronului .. în F2.. Este corectă o singură variantă de răspuns.. pe foaia de examen... Prin monohibridare. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului vegetal. .. Se acordă 10 puncte din oficiu.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore... rezultă organisme heterozigote în proporţie de: a) 25% b) 50% c) 75% d) 100% .. Varianta 055 SUBIECTUL I A (30 puncte) 4 puncte Scrieţi...Varianta 55 Ministerul Educaţiei. 1... mocotiledonate b) feriga 3. Scrieţi. pe foaia de examen. La nivelul sinapsei. mediatorul chimic este eliberat în . Animalele placentare: a) au inimă tricamerală b) nasc pui vii c) se hrănesc autotrof d) se reproduc asexuat 4. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. gimnosperme a) crinul 2.. Din digestia proteinelor rezultă: a) acizi graşi b) aminoacizi c) glicogen d) glucoză 3... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Sunt organite celulare autodivizibile: a) dictiozomii b) lizozomii c) mitocondriile d) vacuolele 2.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Este un os al membrului inferior: a) fibula b) humerusul c) radiusul d) ulna D 10 puncte Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Organitele celulare corespund compartimentelor celulei animale. 2. Plasmalema celulei vegetale are permeabilitate selectivă. 3. Ţesuturile meristematice au rol în nutriţia plantei. 4. Fructele uscate pot fi dehiscente şi indehiscente. 5. Diviziunea mitotică se desfăşoară în două etape. 6. Ureterele fac legătura între rinichi şi vezica urinară.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 055

SUBIECTUL II A
1. Ribozomii sunt organite citoplasmatice prezente în orice celulă. a) Definiţi celula. b) Precizaţi două localizări ale ribozomilor şi o funcţie îndeplinită de ei în celulă. c) Enumeraţi două caracteristici structurale ale ribozomilor. 2.

(30 puncte)
20 puncte

Gregor Mendel, în urma experienţelor de hibridare, a formulat legile eredităţii. a) Definiţi hibridarea. b) Comparaţi raportul de segregare după fenotip cu cel după genotip, obţinut de Mendel în experienţele de monohibridare, în F2. c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: homozigot, heterozigot, fenotip, dominant.

B

10 puncte Volumul de sânge reprezintă 8% din greutatea corpului, plasma reprezintă 55% din volumul sângelui, iar apa reprezintă 90% din plasmă. Să se calculeze: a) cantitatea de apă din plasma unei persoane care cântăreşte 70 kg; b) cantitatea de plasmă pe care o prezintă persoana, după o transfuzie cu un litru de sânge.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 055

SUBIECTUL III

(30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema: „Sistemul digestiv la mamifere”, după următorul plan: - definiţia digestiei; - enumerarea elementelor componente ale tubului digestiv; precizarea unei caracteristici funcţionale a fiecărui element component al tubului digestiv; - enumerarea compartimentelor stomacului la rumegătoare; - localizarea centrilor nervoşi salivari şi gastrosecretori; - precizarea unei posibile consecinţe a consumării alimentelor nespălate/ alterate şi a unei manifestări întâlnite în acest caz.

Varianta 56
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 056

SUBIECTUL I A

(30 puncte)

4 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. La mamifere, hematiile sunt celule lipsite de ............ şi au rol de a transporta ............ respiratorii. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal, iar coloana A unităţi de clasificare a organismelor cărora le aparţin aceşti reprezentanţi. Scrieţi, pe foaia de examen, asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A 1. hirudinee 2. moluşte 3. crustacee B a) caracatiţă b) lipitoare c) homar d) tenie

C

10 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. Receptorii olfactivi, la mamifere, sunt situaţi în: a) mucoasa linguală b) mucoasa nazală c) retină d) urechea internă 2. Este atât organ digestiv, cât şi respirator: a) esofagul b) faringele c) laringele d) traheea 3. Prin încrucişarea a două plante de mazăre care au boabe netede, una fiind homozigotă, iar cealaltă heterozigotă, rezultă plante: a) numai cu bob neted b) numai cu bob zbârcit c) ¾ cu bob neted şi ¼ cu bob zbârcit d) 50 % cu bob neted şi 50% cu bob zbârcit 4. La nivelul stomacului mamiferelor: a) acţionează enzimele pancreatice b) se varsă bila c) se obţin produşii finali ai unor lipide d) sunt hidrolizate glucidele

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Salamandrele sunt: a) amfibieni b) păsări c) peşti d) reptile D 10 puncte Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 1. Plămânii sunt alcătuiţi din lobi, segmente şi lobuli. 2. Mitocondriile au rol în respiraţia celulară. 3. Ciocanul, nicovala şi scăriţa se găsesc în urechea internă. 4. Cromozomii sunt structuri temporare ale celulei. 5. Substanţa albă a măduvei spinării are rol în conducerea impulsurilor nervoase. 6. Lichenii sunt organisme simbionte.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 056

SUBIECTUL II A
1. Gregor Mendel a experimentat hibridarea la plante. a) Definiţi hibridarea. b) Formulaţi legile mendeliene ele eredităţii. c) Reprezentaţi gameţii produşi de un organism cu genotipul AabbCc.

( 30 puncte)
20 puncte

2. Nucleul este o componentă celulară comună celulei vegetale şi animale. a) Enumeraţi două caracteristici structurale ale nucleului. b) Prezentaţi câte două modificări structurale ale nucleului în timpul profazei, respectiv al telofazei. c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: cromozomi bicromatidici, centromer, metafază, cromozomi monocromatidici.

10 puncte Se încrucişează şoareci gri – caracter dominant, cu şoareci albi – caracter recesiv, rezultând, în F1, şoareci hibrizi. Ştiind că ambii genitori sunt homozigoţi, să se stabilească: a) genotipul şi fenotipul hibrizilor din F1; b) genotipurile indivizilor din F2; c) raportul de segregare după genotip, în F2. Pentru rezolvarea problemei, folosiţi simboluri / litere alese de voi.

B

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 056

SUBIECTUL III

(30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema: „Respiraţia la mamifere”, după următorul plan: - definiţia respiraţiei; - enumerarea căilor respiratorii; precizarea câte unei caracteristici structurale a organelor care intră în alcătuirea căilor respiratorii; - denumirea organului respirator la nivelul căruia se fac schimburile de gaze, precum şi a suprafeţei de schimb gazos; - prezentarea ecuaţiei chimice a respiraţiei aerobe; - precizarea a două maladii ale sistemului respirator la om şi a câte unei cauze care le provoacă.

Varianta 57
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 057

SUBIECTUL I A

(30 puncte)

4 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. Molidul este o plantă care are frunze în formă de ............ şi flori/ inflorescenţe care se numesc ............ . 6 puncte Coloana B cuprinde cavităţile inimii, iar coloana A vase de sânge care comunică cu aceste cavităţi. Scrieţi, pe foaia de examen, asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A 1. venele cave 2. venele pulmonare 3. artera aortă B a) atriul drept b) atriul stâng c) ventriculul drept d) ventriculul stâng B

C

10 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. Meioza se finalizează cu formarea a: a) două celule diploide b) două celule haploide c) patru celule diploide d) patru celule haploide 2. Nucleolul: a) are rol în sinteza lizozomilor b) conţine acizi nucleici c) este delimitat de o membrană d) se reorganizează în profază 3. Glandele gastrice secretă: a) bilă b) enzime glicolitice c) enzime proteolitice d) suc intestinal 4. Respiraţia aerobă: a) duce la eliberarea de O2 b) are loc în plastide, la plante c) se finalizează cu obţinerea unor produşi intermediari d) se realizează în mitocondrii

Ministerul Educaţiei. răspândite în diverse ecosisteme terestre şi acvatice. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 057 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema: „Circulaţia sângelui la mamifere”. enzime oxido-reducătoare. Transpiraţia. litera A. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mitocondrie.prezentarea principalului organ care asigură circulaţia sângelui prin vasele mamiferelor: nume. precizaţi tipul de nutriţie pe care îl au. Ministerul Educaţiei. . la om. a) Enumeraţi patru organite citoplasmatice comune celulei animale şi celei vegetale. b) Precizaţi câte o caracteristică structurală a grupelor menţionate. bronhiolele sunt specializate pentru schimbul de gaze.precizarea unei boli a sistemului circulator la om şi a unei manifestari a afecţiunii respective. este de tip Drosophila. cu unul cu flori roşii (A) şi talie mică (b). Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. rol. c) Daţi două exemple de plante care se abat de la modalitatea de nutriţie autotrofă. 5. scrieţi pe foaia de examen. Rizoderma reprezintă epiderma rădăcinii.precizarea numelui vaselor care asigură transportul sângelui prin corpul mamiferelor. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. .menţionarea rolului circulaţiei în lumea vie. ambele dublu homozigote. reprezintă eliminarea apei sub formă de vapori. La om. c) genotipul şi fenotipul descendenţilor din F1. format din două propoziţii/ o frază. a) Enumeraţi două grupe sistematice de plante. c) Alcătuiţi un text coerent. b) Menţionaţi un rol al nucleului. cu atenţie. Regnul Plantae cuprinde peste 300. 4. Este un animal digitigrad: a) ariciul b) pisica c) porcul d) ursul D 10 puncte Citiţi. Transmiterea ereditară a caracterelor se realizează mendelian. .000 de specii.caracterizarea elementelor figurate: nume. rol. b) gameţii produşi de genitorul cu flori albe şi talie înaltă. afirmaţiile următoare. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 1. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. vascularizaţie. valvule – denumire. funcţională şi genetică a lumii vii. scrieţi pe foaia de examen. structură – camere. după următorul plan: . ATP. 2. 6. Garofiţa Pietrei Craiului este o specie de plante declarată monument al naturii. Celula este unitatea structurală. . enumerarea straturilor care intră în alcătuirea peretelui. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 057 SUBIECTUL II A ( 30 puncte) 20 puncte 1. 3. Determinismul cromozomal al sexelor. Ministerul Educaţiei. criste. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Lizozomii conţin enzime oxido-reducătoare. B 10 puncte Se încrucişează două soiuri de mazăre: unul cu flori albe (a) şi talie înaltă (B). Stabiliţi următoarele: a) genotipurile parentale. la plante.

.. iar coloana A încrengăturile cărora le aparţin aceşti reprezentanţi . artropode a) homar b) lipitoare c) tenie d) sepie B C 10 puncte Scrieţi. viermi inelaţi 2. Varianta 058 SUBIECTUL I A (30 puncte) 4 puncte Scrieţi. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B..... pe foaia de examen.. Scrieţi... astfel încât aceasta să fie corectă. Se acordă 10 puncte din oficiu..... 1.. Ribozomii: a) au rol în sinteza glucidelor b) sunt alcătuiţi din ADN şi proteine c) prezintă două membrane d) pot fi ataşaţi de nucleu 2.Varianta 58 Ministerul Educaţiei. litera corespunzătoare răspunsului corect. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore... A 1. Gonada feminină este reprezentată de: a) ovar b) ovul c) uter d) vagin 3.. Cloroplastele: a) au un înveliş membranar simplu b) participă la transportul substanţelor în celulă c) prezintă stromă şi grane d) sunt organite comune celulei vegetale şi animale 4. pe foaia de examen. pe foaia de examen. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal. moluşte 3... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. care nu permit întoarcerea sângelui din artere în inimă.. Prin fermentaţie. care asigură sensul unic al circulaţiei sângelui în inimă şi valvulele . drojdiile transformă: a) acidul lactic b) alcoolul etilic c) glucoza d) iaurtul ... Este corectă o singură variantă de răspuns. În interiorul inimii se găsesc valvulele . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii...

. scrieţi pe foaia de examen. afirmaţiile următoare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL II A Varianta 058 ( 30 puncte) 20 puncte 1. denumirea glandelor care produc aceste secreţii digestive. după următorul plan: . 6. litera A. în exces. . cu atenţie.definiţia digestiei. format din două propoziţii/ o frază. menţionarea locului de absorbţie a acestor nutrimente. 1. Pancreasul este o componentă a tubului digestiv. Celula este unitatea structurală şi funcţională a vieţii. Ministerul Educaţiei. 5. Heterozomii sexului homogametic sunt XX. a alimentelor bogate în lipide. Au rol în coagularea sângelui: a) hematiile b) leucocitele c) limfocitele d) trombocitele D 10 puncte Citiţi. Ministerul Educaţiei. Encefalul este localizat în canalul vertebral. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. ca urmare a consumului. cloroplaste.precizare a trei secreţii digestive care intervin în digestia chimică a lipidelor.Ministerul Educaţiei. 3. care suferă mitoze succesive. 2. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mitocondrii. scrieţi pe foaia de examen. Rădăcina este organ vegetativ al spermatofitelor. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.prezentare a două consecinţe posibile. b) Stabiliţi o asemănare şi o deosebire între mutaţiile naturale (spontane) şi cele artificiale. de către un spermatozoid cu acelaşi număr de cromozomi. . Diviziunea meiotică se desfăşoară în două etape. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. oxigen. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 2. Stabiliţi următoarele: a) numărul de cromozomi ai celulei-ou şi numărul de cromatide din spermatozoidul care a participat la fecundaţie. B 10 puncte În urma fecundaţiei unui ovul cu n = 31 cromozomi. . substanţe organice. a) Definiţi mutaţia.denumirea segmentelor tubului digestiv în care se realizează digestia chimică a lipidelor. c) numărul de celule rezultate după trei diviziuni mitotice succesive ale celulei-ou. în profaza primei diviziuni mitotice. precizarea a trei exemple de enzime care acţionează asupra lipidelor. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 058 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema: „Digestia chimică a lipidelor la mamifere”. b) numărul de cromatide prezente în celula-ou. b) Precizaţi trei localizări ale acizilor nucleici în celula vegetală. Mutaţiile sunt sursa primară a variabilităţii organismelor.denumirea nutrimentelor rezultate în urma digestiei chimice a lipidelor. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Coroida intră în alcătuirea globului ocular. a) Enumeraţi trei roluri ale membranei celulare. fiind situată sub sclerotică. . rezultă celula-ou. 4. c) Explicaţi care vor fi consecinţele distrugerii fusului de diviziune. c) Alcătuiţi un text coerent.

.Varianta 59 Ministerul Educaţiei. Fiecare din celulele-fiice.... pe foaia de examen.... 6 puncte Coloana A cuprinde exemple de boli ale sistemului respirator la om. pneumonie 3. are: a) 2n = 14 cromozomi b) 2n = 28 cromozomi c) n = 14 cromozomi d) n = 28 cromozomi 3. Este un constituent specific celulei vegetale: a) lizozomul b) peretele celular c) reticulul endoplasmic d) ribozomul 2... pe foaia de examen. pe foaia de examen.. Scrieţi. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. în cazul grupelor de sânge c) a experimentat hibridarea pe plante autogame d) a realizat experienţe de hibridare la şoareci C . Pielea amfibienilor este umedă.. Se acordă 10 puncte din oficiu. astfel încât aceasta să fie corectă. Cristele intră în alcătuirea: a) cloroplastelor b) mitocondriilor c) nucleului d) vacuolelor 4. T.. . pentru că este adaptată funcţiei de respiraţie. rezultate din diviziunea meiotică a unei celule-mamă cu 2n = 28 cromozomi.. şi . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Varianta 059 SUBIECTUL I A (30 puncte) 4 puncte Scrieţi. astm bronşic 2..... litera corespunzătoare răspunsului corect. iar coloana B cauze care produc aceste boli... Este corectă o singură variantă de răspuns..C B a) bacilul Koch b) stafilococ c) sinuzită d) spasmul bronhiilor B 10 puncte Scrieţi.B. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. A 1.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Gregor Mendel: a) a demonstrat segregarea dependentă a perechilor de caractere b) a enunţat legea codominanţei. 1.

Scrieţi toate etapele rezolvării problemei. 4. La femelele mamiferelor. scrieţi pe foaia de examen.numirea tipurilor de receptori vizuali şi precizarea rolului lor. după ce a pierdut. afirmaţiile următoare. scrieţi pe foaia de examen. Mutaţiile genice determină modificarea numărului de cromozomi. după următorul plan: . iar elementele figurate reprezintă 45% din volumul de sânge. Ministerul Educaţiei.precizarea rolului organelor de simţ. 3. Hemoglobina: a) conţine magneziu b) este o proteină c) se găseşte în trombocite d) este o componentă a bilei D 10 puncte Citiţi. Organismele vii sunt grupate în cinci regnuri. . auditivi şi vestibulari. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 2. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. heterozomii sunt reprezentaţi de doi cromozomi X. format din două propoziţii/ o frază. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 059 SUBIECTUL II A 1. 100 ml sânge. Ministerul Educaţiei. 2. a) Enumeraţi regnurile ai căror reprezentanţi au celule cu nucleu. Ribozomii sunt formaţi din ARN şi proteine. fruct.prezentarea mecanismului stimulării receptorilor auditivi şi vestibulari. B 10 puncte La om. Corneea este un mediu transparent al globului ocular. 5. trahei. c) Alcătuiţi un text coerent. 1. ( 30 puncte) 20 puncte Nucleul este o structură a celulei animale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 059 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema: „Sensibilitatea la mamifere”. c) cantitatea de plasmă rămasă în sângele acestei persoane. b) Precizaţi numărul total de cromozomi din cele două celule-fiice rezultate din mitoza unei celule-mamă ce conţine 2n = 48 de cromozomi. c) Realizaţi o comparaţie între modificările pe care le suportă două componente ale nucleului în timpul profazei şi al telofazei. . . a) Prezentaţi două roluri ale nucleului. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 6. . Receptorii auditivi sunt situaţi în melcul membranos. b) Încadraţi un organism în două categorii sistematice.explicarea corelaţiei dintre organele de simţ şi sistemul nervos. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. precizarea motivului pentru care o infecţie la nivelul faringelui poate determina o infecţie la nivelul urechii. Scleroza în plăci este o boală a scleroticii. litera A. sângele reprezintă 8% din greutatea corpului. b) cantitatea de apă din sângele aceleiaşi persoane. . în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: angiosperme. cu atenţie. Stabiliţi următoarele: a) cantitatea de sânge a unei persoane de 90 kg.localizarea receptorilor vizuali. la alegere. prin hemoragie. sămânţă.Ministerul Educaţiei.

6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal. litera corespunzătoare răspunsului corect... arahnide a) crab 2. astfel încât aceasta să fie corectă. iar coloana A grupele taxonomice cărora le aparţin aceşti reprezentanţi . noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare...... Este corectă o singură variantă de răspuns.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii..... 1. A B 1... Nutrimente care rezultă din digestia chimică a lipidelor sunt: a) acizii graşi b) aminoacizii c) glucoza d) peptidele 2. Au rol în producerea energiei celulare: a) dictiozomii b) lizozomii c) mitocondriile d) ribozomii 4. pe foaia de examen... Trombocitele sunt cele mai mici . pe foaia de examen. Scrieţi. crustacee b) lăcustă 3.. sângelui... insecte c) păianjen d) sepie C 10 puncte Scrieţi. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Varianta 060 SUBIECTUL I A (30 puncte) 4 puncte Scrieţi. Bacilul fânului face parte din regnul: a) Fungi b) Monera c) Protista d) Plantae 3.Varianta 60 Ministerul Educaţiei. şi au rol în . Se acordă 10 puncte din oficiu. Respiraţia aerobă: a) are loc în prezenţa oxigenului b) duce la sinteza de substanţe organice c) necesită prezenţa luminii d) se mai numeşte fermentaţie B ..

Se deplasează prin fugă: a) brotăcelul b) leneşul c) pitonul d) struţul D 10 puncte Citiţi. Ministerul Educaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. ştiind că interfaza durează 250 de minute şi considerând că celula iniţială a ieşit din interfază. Leucocitele sunt elemente figurate cu rol imunitar. 2. se formează 128 de celule şi timpul necesar pentru formarea acestora.menţionarea unei asemănări şi a unei deosebiri între celula vegetală şi cea animală. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.precizarea celor două tipuri de ţesuturi vegetale. c) timpul necesar desfăşurării a cinci diviziuni mitotice.Ministerul Educaţiei. hemoragii. . afirmaţiile următoare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 060 SUBIECTUL II A 1. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: hemofilie. se obţin 16 celule. mecanismul transmiterii impulsului nervos la nivelul ei. scrieţi pe foaia de examen. clasificate după gradul de diferenţiere a celulelor şi a câte unei caracteristici a fiecărui tip de ţesut. b) numărul de diviziuni mitotice prin care. c) Alcătuiţi un text coerent. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 060 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema: „Ţesuturile”. 3. . b) Precizaţi o asemănare şi o deosebire între celula procariotă şi cea animală.menţionarea celor patru tipuri fundamentale de ţesuturi animale. Ministerul Educaţiei. . 6. din care: 8 minute metafaza.descrierea unor structuri nervoase: neuronul – numele celor două componente şi câte un rol al lor. celulele gliale – două roluri. 4 minute anafaza şi 18 minute telofaza. provocate de consumul de tutun. 4. litera A. la femei şi la bărbaţi. sinapsa – definiţie. cu atenţie. Daltonismul şi hemofilia sunt maladii ereditare. . Intestinul subţire este scurt la carnivore. Sucul gastric conţine enzime pentru hidroliza lipidelor. Liliacul face parte din grupa mamiferelor placentare. Stabiliţi următoarele: a) timpul necesar desfăşurării tuturor metafazelor din cadrul diviziunilor mitotice succesive prin care. a) Enumeraţi două organite citoplasmatice situate în apropierea nucleului. Vacuolele sunt delimitate de o membrană dublă. dintr-o celulă-mamă 2n. b) Explicaţi incidenţa diferită. Fusul de diviziune se dezorganizează în profază. 5. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. a) Precizaţi cauza care determină apariţia celor două maladii ereditare. scrieţi pe foaia de examen. diviziunea mitotică a unei celule somatice cu 2n = 14 cromozomi. factor de coagulare. . 1. fără a ţine cont de interfază. a acestor maladii ereditare. ( 30 puncte) 20 puncte Celula reprezintă unitatea structurală şi funcţională a lumii vii. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. . c) Daţi un exemplu de celulă în care predomină unul din cele două tipuri de reticul endoplasmic şi argumentaţi alegerea făcută. pornind de la celula-ou. format din două propoziţii/ o frază. B 10 puncte La grâu. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.definiţia ţesuturilor. după următorul plan: .precizarea a două consecinţe asupra sistemului nervos la om. durează 60 de minute.

...... întâlnită la masculii mamiferelor: a) prostata b) ureterul c) uretra d) vezica urinară . mediu transparent 2. 1.. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Se acordă 10 puncte din oficiu.... A 1. Scrieţi. pot fi: . Varianta 061 SUBIECTUL I A (30 puncte) 4 puncte Scrieţi.... pe foaia de examen.... Este corectă o singură variantă de răspuns.. sediul receptorilor vizuali 3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. Cloroplastele prezintă: a) carioplasmă la interior b) criste cu enzime c) grane d) o membrană simplă 3. după numărul de neuroni ai arcului reflex.Varianta 61 Ministerul Educaţiei. şi . astfel încât aceasta să fie corectă. Artera pulmonară porneşte din: a) atriul drept b) atriul stâng c) ventriculul drept d) ventriculul stâng 4. genitală şi urinară. .. Este o cale comună. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Sindromul Turner: a) afectează în mod egal ambele sexe b) este o maladie autozomală c) reprezintă o trisomie d) se caracterizează prin prezenţa a 45 de cromozomi 2.. B 6 puncte Coloana B cuprinde componenete ale globului ocular la mamifere.. iar coloana A caracteristici ale acestora. structură bogat vascularizată B a) cornee b) coroidă c) retină d) sclerotică C 10 puncte Scrieţi. litera corespunzătoare răspunsului corect. Reflexele medulare somatice. pe foaia de examen. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. pe foaia de examen.

Receptorii gustativi sunt mecanoreceptori. Reproducerea asexuată la plante se poate realiza prin tuberculi. 1. În anafaza I cromozomii sunt bicromatidici. cu unul cu fructe nepubescente şi cu pulpa galbenă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL II A 1.definiţia florii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 061 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema: „Reproducerea la plante”. c) Alcătuiţi un text coerent. în F2. centromer.Ministerul Educaţiei.enumerarea elementelor componente ale florii. a) Numiţi cromozomii implicaţi în determinarea sexului. fus de diviziune. Varianta 061 ( 30 puncte) 20 puncte Sexul descendenţilor poate fi deteminat de cromozomi. Ministerul Educaţiei. . litera A. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: condensare. Ministerul Educaţiei. . Când celula nu este în diviziune. c) Realizaţi o schemă care demonstrează că sex ratio este de 1:1. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . b) Scrieţi formulele heterozomilor prezenţi în celulele somatice ale porumbeilor.precizarea celor două tipuri fundamentale de reproducere la plante şi a două deosebiri dintre acestea. B 10 puncte Se încrucişează două soiuri de piersici: unul cu fructe pubescente şi cu pulpa albă (GGYY). Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. b) Comparaţi structura cromozomilor din anafaza I şi anafaza II (o deosebire). Ciclul celular este o succesiune de procese care se finalizează cu obţinerea a două sau a patru celule. 2. în cazul determinismului cromozomal al sexelor la tipul Drosophila.fiice. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 5. a unor caractere corespunzătoare speciei c) proprietatea indivizilor din aceeaşi specie de a se deosebi între ei d) transmiterea caracterelor de la descendenţi la ascendenţi D 10 puncte Citiţi. Monoplegia reprezintă paralizia tuturor membrelor. Ştiind că aceste caractere se transmit mendelian. centrozomul conţine doi centrioli. 6. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. format din două propoziţii/ o frază. de către descendenţi.realizarea corelaţiei între fruct. după următorul plan: . 3. stabiliţi următoarele: a) genotipul plantelor cu fructe nepubescente şi cu pulpa galbenă. afirmaţiile următoare. cu atenţie. c) raportul de segregare după fenotip. .prezentarea dublei fecundaţii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. cu precizarea a câte unei caracteristici pentru fiecare element. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. a) Enumeraţi etapele ciclului celular. b) genotipul şi fenotipul plantelor din F1. Prin ereditate se înţelege: a) apariţia unor caractere diferite la descendenţii unei familii b) moştenirea. scrieţi pe foaia de examen. profază. 4. scrieţi pe foaia de examen. sămânţă şi două componente ale gineceului. Ulcerul gastro-duodenal poate fi provocat de bacteria Helycobacter pylori. . la ambele sexe. 2.

. Prin fermentaţie.. Scrieţi.. iar coloana A caracteristici ale acestora. Este corectă o singură variantă de răspuns. pe foaia de examen. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. conţine enzime digestive b) dictiozom 3.. pe foaia de examen.. suplimentare. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore..Varianta 62 Ministerul Educaţiei.. Polidactilia este o boală ereditară provocată de mutaţia unei gene din cromozomii numiţi .. Se acordă 10 puncte din oficiu. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organite. Varianta 062 SUBIECTUL I A (30 puncte) 4 puncte Scrieţi. 1... pe foaia de examen. este lipsit de membrană a) cloroplast 2.. Reptilele: a) au pielea umedă şi bogat vascularizată b) respiră branhial c) au fecundaţie externă d) sunt mai răspândite în zonele calde 3.. Este un mamifer piniped: a) morsa b) balena c) delfinul d) caşalotul 4. drojdiile produc: a) acid acetic b) alcool etilic c) glucoză d) oxigen 2.. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A B 1. astfel încât aceasta să fie corectă. are tilacoizi c) lizozom d) ribozom C 10 puncte Scrieţi. şi se manifestă prin prezenţa unor ....... litera corespunzătoare răspunsului corect. Prin meioză se divid unele celule din: a) ovar b) ovul c) uter d) vagin .

procentul de plante cu tulpină pitică din F1. c) Alcătuiţi un text coerent. (30 puncte) 20 puncte Ciupercile formează un grup de organisme foarte heterogen. prezentarea forţelor care determină ascensiunea apei în corpul plantei: numele forţelor şi mecanismul de acţiune a acestor forţe. c) procentul de plante cu fructe roşii în F1. rol. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 5. c) Stabiliţi patru asemănări între cele două grupe sistematice de ciuperci. litera A. b) genotipul indivizilor din F1. scrieţi pe foaia de examen. chitină. Ministerul Educaţiei. Are corpul acoperit cu un exoschelet chitinos: a) crapul b) midia c) lăcusta d) şopârla D 10 puncte Citiţi. Se încrucişează un individ homozigot dominant pentru culoarea fructelor şi homozigot recesiv pentru înălţimea plantei cu un individ homozigot recesiv pentru culoarea fructelor şi homozigot dominant pentru înălţimea plantei. 3. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. precum şi a lichidelor care circulă prin aceste vase. culoarea fructelor este dată de o pereche de gene (R – culoare roşie şi r . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 062 SUBIECTUL IIII Alcătuiţi un eseu cu tema: „Circulaţia în lumea vie”. . a) Precizaţi două grupe sistematice de ciuperci. La monocotiledonate. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: perete celular. Plastidele sunt constituenţi specifici vegetali. 2. precizarea rolului inimii. 2. daţi un exemplu de reprezentant pentru fiecare grupă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 062 SUBIECTUL II A 1. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.plante pitice).Ministerul Educaţiei. membrană celulară. Otoliţii se găsesc în melcul membranos. sămânţa este nudă. 4. format din două propoziţii / o frază.culoare galbenă). iar înălţimea plantei de o altă pereche de gene (I – plante înalte şi i . denumirea vaselor din corpul plantelor. a) Denumiţi modelul de organizare a membranei celulare. corelarea activităţii sistemului circulator cu activitatea celorlalte sisteme care asigură realizarea funcţiei de nutriţie. afirmaţiile următoare. 6. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. după următorul plan: - (30 puncte) menţionarea rolului circulaţiei în lumea vie. respectiv din corpul animalelor. Celulele eucariote prezintă membrană celulară. Ministerul Educaţiei. Stabiliţi următoarele: a) genotipul celor doi indivizi. Bila conţine săruri care participă la emulsionarea lipidelor. celuloză. b) Denumiţi două tipuri de nutriţie caracteristice ciupercilor. scrieţi pe foaia de examen. b) Precizaţi care sunt cele două componente de bază ale membranei celulare şi enumeraţi două roluri ale acestui înveliş celular. cu atenţie. Artera pulmonară porneşte din ventriculul drept. Crossing-over-ul se produce în profaza I. caracterizarea elementelor figurate ale sângelui: nume. B 10 puncte La măr.

Aa şi aa d) sunt homozigoţi 4. A B 1. Hibrizii care rezultă din încrucişarea AA x aa: a) manifestă. 1.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. caracterul recesiv c) pot avea genotipurile AA. pe foaia de examen. pe foaia de examen.Varianta 63 Ministerul Educaţiei... Este o plantă dicotiledonată: a) floarea-soarelui b) grâul c) laleaua d) narcisa 2... Se acordă 10 puncte din oficiu.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Virusurile: a) sunt organisme unicelulare b) conţin ADN şi ARN c) produc boli numite micoze d) sunt incapabile de autoreproducere 3. Totalitatea dictiozomilor se numeşte . astfel încât aceasta să fie corectă. iar coloana B modificările apărute la nivelul bazelor azotate......... 6 puncte Coloana A cuprinde cauze ale mutaţiilor genice. adiţie b) dublare 3. substituţie c) eliminare d) înlocuire C 10 puncte Scrieţi.. în genotip.. Celulele cu conuri: a) se întâlnesc în papilele gustative b) sunt receptori ai sensibilităţii olfactive c) reprezintă receptori ai vederii diurne d) transformă impulsul nervos în energie luminoasă B .. Scrieţi. acesta fiind mai dezvoltat în celulele cu rol .. pe foaia de examen... în fenotip. deleţie a) adăugare 2.. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Este corectă o singură variantă de răspuns.. . caracterul dominant b) manifestă. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Varianta 063 SUBIECTUL I A (30 puncte) 4 puncte Scrieţi. litera corespunzătoare răspunsului corect..

Respiraţia aerobă are loc la nivelul mitocondriilor. în următoarea ordine: talie. Glandele salivare sunt componente ale tubului digestiv. b) Enumeraţi trei modificări care pot apărea în structura cromozomilor. năpârlire. în funcţie de modul în care calcă. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. litera A. 2. scrieţi pe foaia de examen. cu atenţie. Insectele au opt perechi de picioare. cu precizarea a câte două exemple de mamifere pentru fiecare categorie numită. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 063 SUBIECTUL II A 1. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: reptile. ( 30 puncte) 20 puncte Mutaţiile sunt o sursă de variabilitate genetică. stabiliţi următoarele: a) fenotipul organismului parental aaBbcc. Ministerul Educaţiei. Plămânii sunt acoperiţi de două pleure.Ministerul Educaţiei. Fotosinteza: a) are loc la nivelul leucoplastelor b) duce la sinteza de substanţe anorganice c) este o modalitate de nutriţie heterotrofă d) este un tip de nutriţie autotrofă D 10 puncte Citiţi. iar talia joasă. după următorul plan: . 1. adaptare. tegument. în ordine evolutivă. .enumerarea a patru muşchi ai membrelor mamiferelor. culoarea verde şi aspectul zbârcit sunt caractere recesive. Vertebratele sunt animale care populează toate mediile de viaţă. . . 3. 6. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. cu prezentarea particularităţilor acestora la liliac.precizarea sistemelor care asigură locomoţia şi a modului în care participă fiecare sistem la realizarea acestei funcţii. culoarea bobului şi forma bobului. . scrieţi pe foaia de examen. c) trei genotipuri posibile ale indivizilor din F1. b) Precizaţi tipurile de fecundaţie întâlnite la vertebrate. 4. c) Precizaţi numele a două tipuri de aneuploidii şi formulele lor cromozomale. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă.enumerarea oaselor membrelor superioare propriu-zise. . B 10 puncte Se încrucişează două soiuri de mazăre: AabbCc x aaBbcc. diafragma se contractă. c) Alcătuiţi un text coerent. Ştiind că talia înaltă. format din două propoziţii/ o frază. a) Definiţi mutaţia. a) Enumeraţi.clasificarea mamiferelor terestre. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 063 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema: „Locomoţia la mamifere”. care se deosebesc prin trei perechi de caractere. 5. b) tipurile de gameţi produşi de organismul parental AabbCc. afirmaţiile următoare. Celulele somatice sunt diploide şi se divid prin mitoză. ca urmare a acţiunii unor factori mutageni. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 2. culoarea galbenă şi aspectul neted al bobului sunt caractere dominante.explicarea corelaţiei dintre nivelul de dezvoltare a unor centrii nervoşi şi anumite grupe musculare. Ministerul Educaţiei. patru clase de vertebrate. În inspiraţie.

. pe foaia de examen. şi . În celulă. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organisme.... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. există două tipuri de reticul endoplasmatic: . A B 1.. În respiraţia aerobă are loc: a) oxidarea parţială a substanţelor organice b) obţinerea unor produşi intermediari c) sinteza de substanţe organice d) stocarea energiei sub formă de ATP . Scrieţi. . astfel încât aceasta să fie corectă. Este corectă o singură variantă de răspuns... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. simbiontă a) cuscută 2.Varianta 64 Ministerul Educaţiei...... Caracteristică a celulelor ţesuturilor embrionare vegetale este: a) prezenţa a numeroase cloroplaste b) capacitatea de a produce nectar c) capacitatea de a se divide rapid d) prezenţa unor pereţi celulari îngroşaţi 4.... iar coloana A tipurile de nutriţie specifice acestora.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. parazită b) lichen 3.. Afecţiunea provocată organismului uman de un virus este: a) tetanosul b) SIDA c) sifilisul d) tuberculoza 3. Organitele celulare cu membrană dublă sunt: a) lizozomii b) plastidele c) ribozomii d) vacuolele 2.. 1. Varianta 064 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. pe foaia de examen... litera corespunzătoare răspunsului corect. saprofită c) mucegai alb d) păpădie C 10 puncte Scrieţi. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe foaia de examen.

b) Explicaţi denumirea clasei amfibienilor. c) grupele de sânge cărora pot aparţine copiii acestui cuplu. O plantă se poate înmulţi sexuat prin fragmente de organe. a) Enumeraţi două organite comune celulei vegetale şi celulei animale. 4. b) genotipurile femeii şi bărbatului din cuplu. c) Comparaţi mitoza şi meioza. corelat cu mediul lor de viaţă şi cu tipurile de respiraţie caracteristice.Ministerul Educaţiei. . cu atenţie. .mamă din punct de vedere al numărului de cromozomi. B 10 puncte Într-un cuplu. 6. . format din două propoziţii/ o frază. ambii. Ministerul Educaţiei. 1. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Epilepsia se manifestă prin convulsii şi pierderea cunoştinţei.explicarea relaţiei existente între digestie şi circulaţie în realizarea funcţiilor de nutriţie ale unui organism animal. În urma unei diviziuni mitotice rezultă două celule .enumerarea organelor tubului digestiv la mamifere. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Pentru a inventaria organismele vii de pe Terra. a fost necesară clasificarea lor. Tatăl femeii are grupa O (I). Organul sistemului excretor în care se formează urina este: a) rinichiul b) ureterul c) vezica urinară d) uretra D 10 puncte Citiţi. femeia are grupa de sânge A (II).precizarea sucurilor digestive implicate în digestia proteinelor şi a câte unei enzime proteolitice pe care o conţine fiecare dintre aceste sucuri. Artera aortă transportă sânge cu oxigen. Urechea internă reprezintă sediul receptorilor vestibulari. Un organism poate avea 2n -1 cromozomi. stabilind o asemănare şi o deosebire între cele două tipuri de diviziuni celulare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Ministerul Educaţiei. . în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: monocotiledonate. afirmaţiile următoare. scrieţi pe foaia de examen.precizarea unui tip de ţesut epitelial şi a tipului de ţesut muscular care intră în structura stomacului precum şi a rolului unuia dintre cele două ţesuturi. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 064 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Nutriţia în lumea vie” după următorul plan: . Varianta 064 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. c) Alcătuiţi un text coerent. sămânţă. scrieţi pe foaia de examen. litera A. iar bărbatul are grupa de sânge B (III). . angiosperme. a) Enumeraţi două categorii sistematice (taxoni) cunoscute. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 5. grâu. în timp ce părinţii bărbatului au. ca urmare a unei poliploidii. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 3. precum şi a produsului final de digestie proteică.fiice identice cu celula . Stabiliţi următoarele: a) denumirea fenomenului de interacţiune genică care stă la baza apariţiei grupei de sânge AB (IV) şi semnificaţia sa. b) Precizaţi numele şi structura organitului care formează fusul de diviziune. 2. 20 puncte Celula reprezintă unitatea de structură şi de funcţie a lumii vii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 2. grupa AB (IV).definirea celor două tipuri fundamentale de nutriţie din lumea vie.

iar coloana A exemple de organite celulare.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. mitocondrii a) depozitează substanţe de rezervă 2. Digestia chimică a proteinelor începe în: a) cavitatea bucală b) stomac c) intestinul subţire d) intestinul gros 4. Vasele lemnoase ale plantelor: a) aparţin ţesuturilor de apărare b) conduc apă cu substanţe minerale c) sunt reprezentate de tuburile ciuruite d) lipsesc din organele gimnospermelor 3. Funcţiile măduvei spinării sunt: .. B 6 puncte Coloana B cuprinde funcţii ale organitelor celulare. Este o caracteristică a celulelor bacteriene.. pe foaia de examen..Varianta 65 Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen.... Este corectă o singură variantă de răspuns. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. litera corespunzătoare răspunsului corect.. ..... lizozomi c) fotosinteză d) respiraţie celulară C 10 puncte Scrieţi... Varianta 065 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. pe foaia de examen.. 1.. leucoplaste b) digestie intracelulară 3.. prezenţa: a) centrului celular b) mitocondriilor în citoplasmă c) aparatului Golgi lângă nucleu d) nucleoidului nedelimitat de membrană 2.. O venă este definită ca fiind un vas care conţine sânge: a) cu dioxid de carbon b) cu oxigen c) care circulă spre inimă d) care pleacă de la inimă .. A B 1... şi . Se acordă 10 puncte din oficiu. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Scrieţi. astfel încât aceasta să fie corectă. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B..

care să cuprindă numărul de autozomi şi heterozomi. deosebite după cantitatea de material genetic afectată. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.stabilirea unei afecţiuni a sistemului respirator la om. iar florile mici şi culoarea galbenă a fructelor reprezintă caractere recesive. genă.denumirea tipurilor de respiraţie celulară. B Ministerul Educaţiei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Plantele pot elimina apă sub formă de vapori prin stomate. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: daltonism. afirmaţiile următoare. 5. Respiraţia desfăşurată la drojdia de bere. c) Explicaţi de ce în interfaza care precede meioza II nu este necesară dublarea cantităţii de ADN. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.enumerarea organelor sistemului respirator la mamifere. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. din ciclul celular. poartă numele de fermentaţie.explicarea relaţiei funcţionale dintre digestie. 3. scrieţi pe foaia de examen. 1. . 6. în absenţa oxigenului. Râmele aparţin încrengăturii Platelminţi. Elementele sexuale bărbăteşti din structura florii de angiosperme sunt: a) carpelele b) petalele c) sepalele d) staminele D 10 puncte Citiţi. o cauză şi o manifestare a sa. precizarea unei deosebiri între acestea. . Receptorii gustativi şi olfactivi sunt stimulaţi de excitanţi chimici. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 10 puncte Se încrucişează două soiuri de cireş (AaBB x aaBb). scrieţi pe foaia de examen. c) genotipurile indivizilor din F1 şi fenotipul indivizilor dublu homozigoţi din această generaţie. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 2. a) Enumeraţi trei tipuri de mutaţii. Gonoreea este o afecţiune a sistemului reproducător. a) Enumeraţi trei aspecte ale importanţei mitozei. respiraţia celulară şi circulaţie în realizarea funcţiilor de nutriţie.descrierea mecanismului ventilaţiei pulmonare la mamifere. c) Alcătuiţi un text coerent. cromozomul X. litera A. . format din două propoziţii/ o frază. . Stabiliţi următoarele: a) fenotipul organismelor parentale. Florile mari şi fructele de culoare roşie sunt caractere dominante. produsă de un virus. mutaţie. b) Stabiliţi o asemănare şi o deosebire între anafaza I a meiozei şi anafaza mitozei. după următorul plan: . 2. b) Daţi două exemple de maladii genetice umane determinate de aneuploidii heterozomale şi scrieţi în dreptul uneia dintre ele formula sa cromozomială. alături de interfază. Ministerul Educaţiei. Sindromul Down este cauzat de o aneuploidie. cu atenţie. Varianta 065 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Mutaţiile genetice se pot manifesta în populaţia umană sub forma unor maladii. b) tipurile de gameţi produse de organismul AaBB. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 065 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Respiraţia în lumea vie”.Ministerul Educaţiei. deosebite prin două perechi de caractere: dimensiunea florilor şi culoarea fructelor. 20 puncte Diviziunea celulară face parte.

A B 1.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore...... iar coloana A grupele cărora le aparţin aceşti reprezentanţi.. pe foaia de examen.. 1.... .. Nutriţie autotrofă prin fotosinteză au: a) ciupercile b) algele unicelulare c) sporozoarele d) bacteriile parazite 4.. litera corespunzătoare răspunsului corect. astfel încât aceasta să fie corectă. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Este corectă o singură variantă de răspuns. pe foaia de examen. Varianta 066 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.... artropode c) trichina d) lipitoarea C 10 puncte Scrieţi... Ventilaţia pulmonară se realizează prin două mişcări respiratorii: . Se acordă 10 puncte din oficiu. Substanţa cenuşie a măduvei spinării: a) este formată din axoni b) realizează reflexul salivar c) conţine centrii nervoşi d) are rol de conducere 3.. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. şi ... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Enzime hidrolitice se găsesc în: a) lizozomi b) mitocondrii c) dictiozomi d) cloroplaste 2. moluşte a) păianjenul 2. viermi cilindrici b) scoica de lac 3. Leucocitele: a) au rol în imunitate b) sunt anucleate c) se mai numesc globule roşii d) realizează coagularea sângelui .Varianta 66 Ministerul Educaţiei.

în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . B 10 puncte Într-un cuplu. În momentul producerii gameţilor tatălui. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 066 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Ţesuturile animale” după următorul plan: . Ţesutul embrionar apical are rol în creşterea în lungime a plantelor. stomacul este cel mai dilatat segment al tubului digestiv. a) Enumeraţi patru grupe taxonomice cuprinse în clasa Reptile.Ministerul Educaţiei. format din două propoziţii/ o frază. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 066 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. după rolurile deţinute în organism. c) genotipurile descendenţilor masculini şi fenotipurile posibile ale descendenţilor de sex feminin ai acestui cuplu. mitocondrii. b) gameţii fiecărui părinte. . b) Enumeraţi cinci componente care intră în structura unei mitocondrii. iar tatăl este sănătos. 2.argumentarea încadrării sângelui în categoria ţesuturilor conjunctive. . c) Menţionaţi două adaptări ale funcţiei reproductive a reptilelor la mediul de viaţă terestru. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 6.descrierea structurii ţesutului osos compact şi precizarea a câte unui exemplu de localizare pentru fiecare tip de ţesut osos. 5. 20 puncte Reptilele sunt vertebrate adaptate mediului terestru.precizarea a două tipuri de fibre musculare. Mitocondriile sunt organite specifice celulei eucariote. a câte unei caracteristici structurale a acestora şi a câte unui organ în structura căruia este întâlnit fiecare tip de fibră. Înmulţire prin stoloni se realizează la: a) ceapă b) cartof c) căpşun d) măr D 10 puncte Citiţi. Gameţii sunt puri din punct de vedere genetic. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. nu are loc disjuncţia heterozomilor.clasificarea ţesuturilor epiteliale. Pancreasul exocrin secretă hormoni. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: hepatocit. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Stabiliţi următoarele: a) genotipul mamei. afirmaţiile următoare. a) Precizaţi rolul mitocondriei în celulă. . scrieţi pe foaia de examen.definiţia unui ţesut. litera A. scrieţi pe foaia de examen. dar purtătoare a genei pentru daltonism. în acest caz. 3. Fotosinteza are loc în ţesutul palisadic. Ministerul Educaţiei. cu atenţie. 1. . b) Precizaţi două caracteristici ale tegumentului reptilelor. metabolism. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 2. mama este sănătoasă. 4. Ministerul Educaţiei. La om. Papilele gustative sunt grupate în muguri gustativi. c) Alcătuiţi un text coerent.

... Se acordă 10 puncte din oficiu... ribozomi c) vezicule delimitate de membrană dublă d) vezicule membranare cu enzime digestive C 10 puncte Scrieţi. pe foaia de examen. şi . noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. A B 1. Varianta 067 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. iar coloana A exemple de organite care prezintă aceste caracteristici. lizozomi b) particule formate din proteine şi acid nucleic 3. Anemia falciformă la om: a) conferă avantaje selective în zone cu babesioze b) determină forma discoidală a hematiilor c) apare din cauza unei mutaţii genice d) este letală când gena se află în stare heterozigotă 4..Varianta 67 Ministerul Educaţiei.... litera corespunzătoare răspunsului corect.. Este corectă o singură variantă de răspuns.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. astfel încât aceasta să fie corectă.. Peretele celular la plante conţine: a) fosfolipide b) celuloză c) chitină d) colesterol 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. dictiozomi a) cisterne aplatizate cu vezicule periferice 2. pe foaia de examen. 1.. Pinguinul aparţine următoarei clase de vertebrate: a) amfibieni b) reptile c) păsări d) mamifere . .. B 6 puncte Coloana B cuprinde caracteristici structurale ale organitelor. Prelungirile neuronului se numesc .. Un organism cu genotipul RrTt poate produce gameţi de tipul: a) R b) Rr c) T d) rT 3.. pe foaia de examen. Scrieţi...... asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.

prin prezentarea a două caractere morfologice comune celor două clase. scrieţi pe foaia de examen.valvulele semilunare: explicarea rolului lor în circulaţia sângelui. Gregor Mendel a stabilit două legi ale geneticii. a) Enumeraţi două clase aparţinând încrengăturii Anelide. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 067 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. c) Alcătuiţi un text coerent. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 4. 6. Atriul drept al inimii la mamifere primeşte sânge cu oxigen. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. monohibridare. verde.o afecţiune a sistemului circulator la om – prezentarea denumirii. a unei manifestări şi a unei modalităţi de prevenire a acesteia. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.fibre musculare: numirea tipurilor de fibre care intră în alcătuirea unui muşchi scheletic. Faringele este organul comun sistemului digestiv şi sistemului respirator. 2. b) numărul de celule rezultate după trei diviziuni ale celulei-mamă. c) Justificaţi încadrarea crustaceelor şi a insectelor în încrengătura Artropode. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mazăre. precum şi numărul total de cromozomi din aceste celule. Muşchii gambei la mamifere sunt alcătuiţi din fibre musculare netede. creşterea volumului cutiei toracice este urmată de scăderea presiunii aerului în plămâni. O infecţie a faringelui se poate propaga spre urechea medie prin trompa lui Eustachio.Ministerul Educaţiei. . Stabiliţi următoarele: a) numărul de cromatide. B Ministerul Educaţiei. 10 puncte În urma diviziunii mitotice a unei celule-mamă cu 2n=10 cromozomi se obţin celule-fiice. . În inspiraţie. c) numele mutaţiei apărute în situaţia în care nu se produce disjuncţia într-una dintre perechile de cromozomi ale celulei-mamă. Ministerul Educaţiei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. cu atenţie.inima: precizarea vaselor sangvine care comunică direct cu inima şi transportă sânge cu oxigen. 5. . 2. b) Stabiliţi două caracteristici morfologice comune organismelor din încrengătura Moluşte. fenotip. Următorul reflex somatic este monosinaptic: a) de flexie b) rotulian c) de micţiune d) vasoconstrictor D 10 puncte Citiţi. galben. litera A. format din două propoziţii / o frază. respectiv de cromozomi din celula-mamă aflată în anafază. 20 puncte Animalele sunt incluse în unul dintre cele cinci regnuri ale lumii vii. a unei cauze. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. a) Definiţi noţiunile: genotip. afirmaţiile următoare. 3. scrieţi pe foaia de examen. .elemente figurate ale sângelui: denumirea şi precizarea rolurilor lor. a compartimentelor inimii cu care comunică aceste vase şi a sensului de circulaţie a sângelui prin aceste vase. respectiv în alcătuirea peretelui unui vas de sânge şi stabilirea unei asemănări şi a unei deosebiri de structură între cele două tipuri de fibre. 1. b) Explicaţi următorul enunţ: “Gameţii sunt puri din punct de vedere genetic”. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 067 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Circulaţia la mamifere” după următorul plan: . Gimnospermele reprezintă primele plante cu flori.

litera corespunzătoare răspunsului corect. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. bogat vascularizat C 10 puncte Scrieţi. Se acordă 10 puncte din oficiu. pene.. şi ... Este corectă o singură variantă de răspuns... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare...Varianta 68 Ministerul Educaţiei. Valvulele semilunare sunt situate la baza: a) arterelor coronare b) arterei pulmonare c) venelor cave d) venelor pulmonare . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. A B 1.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Androceul reprezintă totalitatea: a) carpelelor b) petalelor c) sepalelor d) staminelor 3. . o expiraţie normală presupune: a) contracţia diafragmei şi a muşchilor intercostali b) creşterea presiunii intrapulmonare c) mărirea volumului cutiei toracice d) pătrunderea aerului cu dioxid de carbon în plămâni 4. mamifere c) prezintă solzi cornoşi sau plăci osoase d) este umed. 1. Varianta 068 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi... subţire... amfibieni a) prezintă păr 2.... pe foaia de examen.. B 6 puncte Coloana B cuprinde caracteristici ale tegumentului diferitelor clase de vertebrate. cele două tipuri de heterozomi sunt: . fulgi 3. iar coloana A clase de vertebrate care prezintă aceste caracteristici.... La mamifere. astfel încât aceasta să fie corectă.. La mamifere. pe foaia de examen. pe foaia de examen.. Profaza mitozei se caracterizează prin: a) dezorganizarea membranei nucleare b) organizarea nucleolilor c) dezorganizarea fusului de diviziune d) organizarea plăcii ecuatoriale 2. Scrieţi. reptile b) este acoperit de puf..

explicarea modificărilor care se produc în globul ocular. proteine. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Receptorii gustativi sunt celulele senzoriale din structura mugurelui gustativ. Un organism homozigot pentru un caracter are factorii ereditari identici în perechea respectivă.Ministerul Educaţiei. cu atenţie. din punct de vedere fiziologic. Stabiliţi următoarele: a) genotipul mamei şi genotipul tatălui băiatului. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. format din două propoziţii/ o frază. în situaţia în care un individ priveşte un obiect situat la un metru distanţă de el. 1. b) Evidenţiaţi o asemănare şi o deosebire între celula vegetală şi cea animală. . b) Precizaţi două viroze la om. Cuplul are un băiat care prezintă hemofilie. Este chiropter: a) elefantul b) liliacul c) morsa d) pinguinul D 10 puncte Citiţi. 4. dar vedem cu creierul” . bistrat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 2. Ministerul Educaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Varianta 068 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. 2. Celula este unitatea structurală şi funcţională a lumii vii. c) Alcătuiţi un text coerent.precizarea învelişurilor globului ocular şi a rolului fiecărui înveliş. 6.denumirea celulelor receptoare vizuale.enumerarea componentelor sistemului optic al globului ocular şi menţionarea rolului său. litera A. printre care se află fosfolipide. Modelul mozaicului fluid membranar este reprezentat de un dublu strat de proteine. scrieţi pe foaia de examen. B Ministerul Educaţiei. b) genotipurile posibile ale fraţilor şi surorilor băiatului.explicarea. vaporii de apă se elimină prin stomate. 10 puncte Un bărbat cu daltonism se căsătoreşte. afirmaţiile următoare. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 068 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Organul de simţ vizual” după următorul plan: . iar tatăl ei este sănătos. Soţia sa nu are daltonism. 20 puncte Virusurile sunt particule infecţioase situate la limita dintre materia vie şi cea nevie. În procesul transpiraţiei plantelor. 3. c) fenotipurile posibile ale fraţilor şi surorilor băiatului. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. a) Definiţi ţesutul. a expresiei: “Privim cu ochii. Ţesutul osos este o categorie de ţesut conjunctiv. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: fosfolipide. a) Numiţi cele două componente care intră în structura unui virus. mozaic fluid. fără a avea şi daltonism. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Maladia „cri-du-chat” este cauzată de o aberaţie numerică heterozomală. c) Prezentaţi două argumente în favoarea considerării virusurilor ca fiind particule nevii. scrieţi pe foaia de examen. .

... B 6 puncte Coloana B cuprinde încrengături ale regnului animal. La mamifere. caracatiţa b) nematelminţi 3... pe foaia de examen. şi de celule cu ..Varianta 69 Ministerul Educaţiei. Scrieţi.. pe foaia de examen.. Metafaza meiozei se caracterizează prin: a) formarea tetradelor b) dezorganizarea nucleului c) realizarea crossing-over-ului d) formarea plăcii ecuatoriale 3.. 1. Este corectă o singură variantă de răspuns.... Nutrimentele rezultate din digestia amidonului sunt: a) acizi graşi b) aminoacizi c) monozaharide d) peptide 4.. .. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. langusta a) anelide 2... rol în depozitarea amidonului au: a) mitocondriile b) dictiozomii c) lizozomii d) leucoplastele 2.. Varianta 069 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Se acordă 10 puncte din oficiu. astfel încât aceasta să fie corectă. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. În celula vegetală. iar coloana A reprezentanţi ai acestor încrengături.. Fotoreceptorii din retină sunt reprezentaţi de celule cu .. A B 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. pe foaia de examen.. râma c) moluşte d) artropode 10 puncte Scrieţi. litera corespunzătoare răspunsului corect.. laringele este un component al sistemului: a) circulator b) digestiv c) excretor d) respirator C . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

atât femeia. Broaştele ţestoase sunt reprezentanţi ai clasei Reptile. Cei doi copii au ochi albaştri.localizările receptorilor vestibulari în urechea internă. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: vacuole. scrieţi pe foaia de examen. .caracter recesiv) şi grupa sanguină A (II). celulă vegetală. Un organism cu fenotipul AABB formează gameţi de tipul AA şi BB. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. afirmaţiile următoare. În celula eucariotă se află mai multe tipuri de organite. Ministerul Educaţiei. format din două propoziţii/ o frază. 5. La nivelul capilarelor. B 10 puncte Într-o familie. c) Alcătuiţi un text coerent. ale femeii şi bărbatului. Varianta 069 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. a) Numiţi clasa de vertebrate în care este încadrat şalăul. b) tipurile de gameţi produşi de bărbat. c) Explicaţi de ce fecundaţia externă este posibilă numai în mediul acvatic. 6. . pentru ambele caractere.compararea receptorilor gustativi şi a celor olfactivi prin stabilirea unei asemănări şi a unei deosebiri între ei. 3. Este cetaceu: a) caşalotul b) foca c) crabul d) păstrăvul D 10 puncte Citiţi. . litera A. 20 puncte 2.precizarea unei posibile cauze a surdităţii şi motivul pentru care această cauză determină apariţia surdităţii. Tatăl are ochii căprui (A). Şalăul este un reprezentant al vertebratelor. cât şi bărbatul din acest cuplu au unul dintre părinţi cu grupa O (I). . Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. celulă animală. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. scrieţi pe foaia de examen. 2. Membrele anterioare ale liliacului au falange lungi şi subţiri pentru susţinerea pliului tegumentar. Spermatozoizii se formează în canalul epididimar al testiculelor. Ştiind că. Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 069 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Organe de simţ ale mamiferelor” după următorul plan: . stabiliţi următoarele: a) genotipul. tipul de nutriţie şi tipul de respiraţie al şalăului. b) Precizaţi modul de locomoţie. fiind heterozigot pentru acest caracter şi având grupa de sânge B (III). care formează aripa.numirea a două tipuri de sensibilităţi deservite de piele. c) grupele de sânge pe care le pot avea copiii acestui cuplu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4.descrierea succesiunii de fenomene fizice prin care unda sonoră ajunge să stimuleze receptorii auditivi din melcul membranos. a) Precizaţi numele şi natura chimică a celor două învelişuri ale celulei vegetale. . mama are ochii albaştri (”a” . cu atenţie.Ministerul Educaţiei. schimbul de gaze respiratorii şi nutrimente dintre sânge şi celule se realizează prin intermediul lichidului interstiţial. 1. Albinismul este determinat de o mutaţie genică autozomală recesivă. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. b) Menţionaţi două asemănări şi o deosebire între plastide şi mitocondrii.

. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. circulaţia sângelui este închisă. prezintă: a) 2n = 23 cromozomi b) n = 23 cromozomi c) 2n = 46 cromozomi d) n = 46 cromozomi 3.. Prin a) b) c) d) arterele pulmonare. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. sângele: ajunge în atriul drept pleacă din ventriculul drept ajunge în atriul stâng pleacă din ventriculul stâng B .. şi .. Scrieţi pe.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. absorbţia nutrimentelor b) intestin subţire 3. Grana este o structură caracteristică: a) cloroplastului b) lizozomului c) nucleului d) mitocondriei 2. A B 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. La mamifere..... foaia de examen... Varianta 070 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi... formarea bolului alimentar a) intestin gros 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe foaia de examen. litera corespunzătoare răspunsului corect. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. iar coloana A funcţii ale acestor organe... Fiecare celulă rezultată din mitoza unei celule mamă cu 2n = 46 de cromozomi. formarea materiilor fecale c) stomac d) cavitate bucală C 10 puncte Scrieţi. . astfel încât aceasta să fie corectă. . 6 puncte Coloana B cuprinde organe ale sistemului digestiv.Varianta 70 Ministerul Educaţiei. Reprezintă o afecţiune a sistemului respirator: a) ateroscleroza b) bronşita c) candidoza d) gastrita 4.. pe foaia de examen.

Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. În urma experienţelor de hibridare efectuate la plante. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. c) Alcătuiţi un text coerent. cu atenţie. a) Numiţi două soiuri de mazăre utilizate de Mendel în experimentele sale de hibridare.prezentarea unei micoze care poate afecta organele genitale: denumire.enumerarea a patru conducte genitale extratesticulare şi a două glande anexe. scrieţi pe foaia de examen. 3. Ministerul Educaţiei. respectiv de cromatide. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. organism homozigot. nu se produce disjuncţia cromozomilor din perechile numărul 1 şi numărul 2. Factorii ereditari recesivi se manifestă numai în stare de heterozigoţie. . grupul placentare. 2. 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B Varianta 070 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Reproducerea la om” după următorul plan: . format din două propoziţii / o frază.denumirea celulelor sexuale femeieşti şi bărbăteşti. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. c) numărul de cromozomi. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. determinate de adaptarea la mediul de viaţă acvatic. o modalitate de prevenire a acesteia. La mamifere. Mendel a dedus că indivizii cu aceeaşi înfăţişare pot avea structuri genetice diferite. scrieţi pe foaia de examen. b) Stabiliţi fenomenul de interacţiune genică ce determină apariţia grupei de sânge AB (IV). În timpul diviziunii meiotice a acestei celule. de către un spermatozoid normal aparţinând unui individ din aceeaşi specie. scrieţi câte o formulă genotipică pentru fiecare dintre celelalte trei grupe sanguine existente în populaţia umană. care intră în alcătuirea sistemului reproducător masculin. Cotiledoanele conţin rezervele de substanţe hrănitoare ale seminţei.Ministerul Educaţiei. Stabiliţi următoarele: a) numărul de cromozomi din fiecare dintre cele două tipuri de ovule formate. a) Enumeraţi trei grupe taxonomice de mamifere placentare. . . afirmaţiile următoare. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: fenotip. Un reflex care se realizează prin intermediul a trei neuroni este polisinaptic. o cauză. o structură caracteristică urechii externe este: a) melcul membranos b) lanţul de oscioare c) conductul auditiv extern d) trompa lui Eustachio D 10 puncte Citiţi.precizarea organelor sistemului reproducător femeiesc şi a rolului a trei dintre organele reproducătoare interne în realizarea funcţiei de reproducere. Mitocondriile sunt numeroase în celulele hepatice. deoarece acestea sunt active metabolic. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 20 puncte Mamiferele placentare sunt cele mai evoluate vertebrate. c) Argumentaţi denumirea de “mamifer” dată reprezentanţilor acestei clase. înainte de a intra în interfază. litera A. . 6. b) numărul de cromozomi ai zigotului rezultat prin fecundarea ovulului cu numărul cel mai mic de cromozomi. din toate celulele rezultate după prima diviziune a acestui zigot. Varianta 070 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. o manifestare. 1. Ministerul Educaţiei. genotip. 10 puncte Celula-mamă a unui ovul are 2n = 20 de cromozomi. b) Numiţi un mamifer placentar adaptat mediului acvatic şi precizaţi două caractere morfologice ale acestui mamifer. Translocaţia reprezintă o mutaţie în care se realizează un schimb de gene între cromozomii omologi.argumentarea încadrării sistematice a omului în clasa mamiferelor. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Cetaceele sunt mamifere adaptate locomoţiei în mediul acvatic. 2.

leucocite b) transportul nutrimentelor 3.. trombocite c) coagularea sângelui d) transportul gazelor respiratorii C 10 puncte Scrieţi. şi pentru .. Celula mamă a unui ovul uman are: a) 2n = 46 cromozomi b) n = 46 cromozomi c) 2n = 23 cromozomi d) n = 23 cromozomi 2. 1. iar coloana A elemente figurate ale sângelui care au aceste funcţii.... pe foaia de examen... pe foaia de examen. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Încrengătura Pteridofite aparţine regnului: a) Monera b) Protista c) Fungi d) Plante 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. astfel încât aceasta să fie corectă. hematii a) apărarea organismului 2. Se acordă 10 puncte din oficiu.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare... A B 1. litera corespunzătoare răspunsului corect.. Varianta 071 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.... Scrieţi. 6 puncte Coloana B cuprinde funcţii ale elementelor componente ale sângelui.. Este corectă o singură variantă de răspuns. Absorbţia nutrimentelor are loc în: a) cavitatea bucală b) stomac c) intestinul subţire d) intestinul gros 4... Fecundaţia la om are loc în: a) ovar b) trompa uterină c) uter d) vagin B .. .. pe foaia de examen. Urechea internă este sediul receptorilor pentru ...Varianta 71 Ministerul Educaţiei..

Crossing-over-ul are loc în timpul anafazei I a meiozei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. cromozomi. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. după următorul plan: . b) Stabiliţi două caracteristici ale tegumentului păsărilor. care adăposteşte glomerulul capilar. . 1.explicarea faptului că angiospermele au sămânţa închisă în fruct. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 071 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Reproducerea la plante”.clasificarea angiospermelor după criteriul numărului de cotiledoane. Presiunea radiculară contribuie la ascensiunea sevei prin vasele lemnoase. a) Enumeraţi trei componente structurale ale nucleului. Stabiliţi următoarele: a) genotipurile părinţilor. scrieţi pe foaia de examen. unul cu frunze ovale (a) şi fructe cu puf (B) . litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. b) Descrieţi două modificări ale structurii nucleului în profază. 20 puncte Păsările sunt organisme aparţinând regnului Animale. B Ministerul Educaţiei. .descrierea structurii unei flori hermafrodite la angiosperme – elementele de susţinere. 5. . Părinţii sunt heterozigoţi pentru caracterul dominant. În structura nefronului intră capsula Bowman. 2. alcătuirea părţii bărbăteşti. alcătuirea părţii femeieşti. . Mediu transparent al ochiului este: a) corneea b) coroida c) retina d) sclerotica D 10 puncte Citiţi. c) Daţi două exemple de specii de păsări ocrotite din ţara noastră. litera A. învelişurile sterile. c) Alcătuiţi un text coerent. 3. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. procentul combinaţiilor homozigote pentru ambele caractere. afirmaţiile următoare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 071 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. 10 puncte Se încrucişează două soiuri de piersic. prezentaţi un argument în favoarea necesităţii înfiinţării unei rezervaţii naturale. c) fenotipurile organismelor din F1. 6. telofază. 4. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: cromatină. a) Enumeraţi două grupe taxonomice de păsări. scrieţi pe foaia de examen. Nucleul este coordonatorul proceselor biologice fundamentale în celulă. Ministerul Educaţiei. celălalt cu frunze lanceolate (A) şi fructe fără puf (b). Enzimele respiratorii sunt localizate în membrana externă a mitocondriei. 2. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Alveolele pulmonare sunt structuri la nivelul cărora se face schimbul gazos. cu atenţie. . b) tipurile de gameţi formaţi de părinţi. format din două propoziţii/ o frază.denumirea celulelor sexuale vegetale (gameţi) la angiosperme şi a celulei diploide rezultate în urma fecundaţiei.Ministerul Educaţiei.numirea a trei organe care pot fi utilizate în înmulţirea vegetativă la plante. Daltonismul este o maladie genetică cauzată de mutaţia unei gene de pe cromozomul X.

acizi graşi b) lipază 3... . glucoză şi fructoză c) pepsină d) zaharază C 10 puncte Scrieţi. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.... albumoze şi peptone a) amilaza salivară 2.duodenal 4..Varianta 72 Ministerul Educaţiei. Este corectă o singură variantă de răspuns. Un organism cu genotipul AABB: a) conţine un singur set de cromozomi b) este pur din punct de vedere genetic c) are factori ereditari diferiţi în fiecare pereche d) produce patru tipuri diferite de gameţi . A B 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Celulele gliale: a) sunt anucleate b) generează impulsurile nervoase c) sintetizează mielina d) sunt hrănite de către neuroni 2. litera corespunzătoare răspunsului corect.. Varianta 072 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. 1. acesta rezultând în urma procesului de nutriţie autotrofă denumit . glicerol. pe foaia de examen. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de enzime cu rol în digestie.. astfel încât aceasta să fie corectă.... Chemoreceptorii gustativi: a) conţin celule în formă de fus b) prezintă un cil la polul bazal c) se numesc papile gustative d) sunt numeroşi la nivelul stomacului 3.. iar coloana A exemple de substanţe rezultate în urma acţiunii acestora..... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B...... Gazul utilizat în respiraţia aerobă este . pe foaia de examen. Bacilul Koch poate produce: a) astm bronşic b) sifilis c) TBC d) ulcer gastro .. Se acordă 10 puncte din oficiu.

încrengătura. unul al membrului inferior. sens de deschidere. b) genotipul organismelor din F1. Stabiliţi următoarele: a) genotipul gameţilor pe care îi formează fiecare dintre aceşti genitori (părinţi). litera A. Ministerul Educaţiei. afirmaţiile următoare. rol. scrieţi pe foaia de examen. c) Alcătuiţi un text coerent. format din două propoziţii / o frază. 2. a) Definiţi variabilitatea. enumerarea celor patru tipuri de ţesuturi animale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 072 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 072 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Ţesutul muscular striat”. parcuri naţionale. silicva şi capsula sunt exemple de fructe uscate indehiscente. clasa.valvulele inimii: denumire.enumerarea a trei oase ale membrelor: două ale membrului superior.ţesuturile: definiţie. . precizând modul de realizare a recombinării genetice a caracterelor ereditare. 6.infarctul miocardic: două cauze. Urechea internă conţine receptorii auditivi. . a) Daţi două exemple de plante şi două exemple de animale ocrotite prin lege. c) Argumentaţi variabilitatea descendenţilor unei familii. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: Delta Dunării. . Valvulele sigmoide se află între atrii şi ventricule. b) Stabiliţi o asemănare şi o deosebire între profaza I şi profaza II ale meiozei.muşchii membrelor . la alegere. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 2.Ministerul Educaţiei. Monoplegia reprezintă paralizia unui singur membru. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.oasele membrelor . Sărurile biliare favorizează absorbţia acizilor graşi. 3. 4. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Conservarea biodiversităţii reprezintă una dintre cele mai importante obiective ale strategiei protecţiei mediului în România. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. obţinându-se generaţia F1. unul al membrului superior. localizare. rezervaţii ale biosferei. 20 puncte Recombinarea genetică este una din principalele surse ale variabilităţii organismelor. scrieţi pe foaia de examen. după următorul plan: . . 1. Ficatul: a) este localizat sub diafragm b) se situează inferior faţă de intestinul gros c) intră în alcătuirea tubului digestiv d) participă la digestie prin secreţia unui suc acid D 10 puncte Citiţi. b) Încadraţi sistematic un animal ocrotit prin lege. O alimentaţie bogată în carne favorizează apariţia litiazei urinare prin precipitarea acidului uric în urină. 5. Păstaia. precizând: regnul. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată.enumerarea a trei muşchi: doi ai membrului inferior. B 10 puncte Se încrucişează un organism dublu heterozigot (GgHh) cu unul dublu homozigot recesiv (gghh). . cu atenţie. Ministerul Educaţiei. c) proporţia (%) combinaţiilor din F1 care prezintă ambele gene în stare homozigotă.

pe foaia de examen. pe foaia de examen. La mamifere..Varianta 73 Ministerul Educaţiei. Scrieţi. Se acordă 10 puncte din oficiu.. iar coloana A sisteme din care fac parte aceste organe.. circulator a) ficat 2.. litera corespunzătoare răspunsului corect.. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organe... 1.. şi .. . Varianta 073 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Streptococul este: a) protist b) plantă c) ciupercă d) bacterie .. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Este corectă o singură variantă de răspuns... rinichii: a) aparţin sistemului digestiv b) prezintă o capsulă fibroasă c) sunt căi urinare d) se află în cavitatea toracică 4.. A B 1.. astfel încât aceasta să fie corectă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. Cele două etape ale ciclului celular sunt: .. rezultaţi în urma încrucişării AaBB x aaBb este: a) 1/2 b) 1/4 c) 3/4 d) 4/4 2.. Ribozomii: a) conţin proteine b) pot fi ataşaţi pe faţa externă a membranei celulare c) se mai numesc şi lizozomi d) sunt delimitaţi de o membrană dublă 3. pe foaia de examen... asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Proporţia descendenţilor cu genotipul aaBb. digestiv b) inimă 3. respirator c) plămân d) vezică urinară C 10 puncte Scrieţi.

3.definiţia digestiei. 10 puncte O femeie cu grupa de sânge A (II). Reflexul rotulian are centrul nervos în măduva spinării. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 073 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: nutriţie heterotrofă. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. . referitor la numărul de cromozomi. a) Definiţi celula. c) grupe de sânge posibile ale tatălui copilului şi genotipurile acestora. care deţin şi transmit informaţia genetică. format din două propoziţii / o frază. Bicepsul brahial este un muşchi al membrului inferior. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. a cărei mamă are grupa O (I). . c) Argumentaţi. Membrana nucleară este dublă.ficatul şi pancreasul: localizarea în raport cu organele vecine. 4. litera A. 20 puncte Transmiterea ereditară a caracterelor se bazează pe informaţia genetică a organismului. 5. după următorul plan: . scrieţi pe foaia de examen. 1. Mitocondriile au rol esenţial în respiraţia celulară. Diafragma se contractă în timpul expiraţiei. mediul terestru. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. b) Enunţaţi primele legi ale eredităţii şi precizaţi numele celui care le-a formulat. vizibile în timpul diviziunii celulare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 073 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Digestia la mamifere”. 2. . b) Stabiliţi două deosebiri structurale dintre celula procariotă şi cea eucariotă.ficatul şi pancreasul: denumirea sucurilor digestive produse.bolile sistemului digestiv: enumerarea a patru măsuri de prevenire. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. în digestia chimică a alimentelor.tubul digestiv: enumerarea componentelor. afirmaţiile următoare. precizarea a câte trei roluri pentru fiecare dintre aceste sucuri. Măduva spinării aparţine sistemului nervos central. cu atenţie. Stabiliţi următoarele: a) genotipul mamei şi genotipul copilului. 2. b) genotipurile posibile ale bunicului (tatălui mamei). scrieţi pe foaia de examen. Ministerul Educaţiei. c) Alcătuiţi un text coerent. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. mamifere. Cromozomii sunt: a) bicromatidici în anafaza II b) monocromatidici în telofaza I c) tetrade cromatidice în metafaza I d) monocromatidici în profază D 10 puncte Citiţi. 6. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. B Ministerul Educaţiei. importanţa meiozei şi a fecundaţiei la organismele cu reproducere sexuată. .Ministerul Educaţiei. naşte un copil cu grupa AB (IV). plantigrad. Regnul animal cuprinde organisme eucariote pluricelulare. . străbătută de pori. a) Denumiţi componentele celulare.

Spermatozoizii: a) au acelaşi număr de cromozomi cu celula-mamă b) conţin acelaşi număr de cromozomi ca şi zigotul c) se produc în organe ale sistemului reproducător d) sunt în număr de opt la sfârşitul meiozei unei celule 2n .. A B 1.. Varianta 074 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. circulator a) oase 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. şi conţin pigmentul denumit . Organitele cu rol esenţial în fotosinteză sunt . noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. .. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organe... pe foaia de examen... Nutriţia heterotrofă presupune: a) preluarea substanţelor organice din resturi vegetale şi animale b) prelucrarea substanţelor anorganice din organisme vii c) eliberarea de oxigen în atmosferă d) sinteza substanţelor organice din substanţe minerale 3.. 1.. Organitele celulare cu membrană dublă sunt: a) centrozomii b) mitocondriile c) ribozomii d) vacuolele 4. iar coloana A sisteme cărora le aparţin aceste organe. locomotor b) plămâni 3. astfel încât aceasta să fie corectă. Fermentaţia alcoolică: a) presupune oxidarea completă a unor substanţe anorganice b) constă în transformarea acidului acetic în alcool etilic c) este produsă de ciuperci unicelulare d) reprezintă un proces aerob 2.. Este corectă o singură variantă de răspuns.. pe foaia de examen. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Se acordă 10 puncte din oficiu.. litera corespunzătoare răspunsului corect..Varianta 74 Ministerul Educaţiei...... respirator c) rinichi d) vase de sânge C 10 puncte Scrieţi.... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.

în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: interfaza. a) Definiţi ciclul celular.inspiraţia: cinci caracteristici ale mecanismului inspiraţiei. chinuitoare. Absorbţia apei la nivelul rădăcinii se datorează osmozei. scrieţi pe foaia de examen. scrieţi pe foaia de examen.drumul parcurs de aer din momentul intrării în sistemul respirator şi până la intrarea în sistemul circulator. 3. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. b) genotipul gameţilor formaţi de plantele heterozigote. 1. 2. b) Enumeraţi trei elemente structurale ale componentului denumit la punctul a). a) Numiţi componentul celular cu rol coordonator al activităţilor celulare. plămânii: a) îşi măresc volumul în timpul expiraţiei b) ocupă cea mai mare parte a cavităţii toracice c) reprezintă căi respiratorii d) sunt localizaţi inferior faţă de diafragm D 10 puncte Citiţi. cromozomi bicromatidici.definiţia şi ecuaţia chimică a respiraţiei anaerobe. 20 puncte Celulele eucariote sunt compartimentate structural şi funcţional. Înmulţirea celulelor este precedată de creşterea lor. b) Stabiliţi o asemănare şi o deosebire dintre metafaza I şi metafaza II. Globulele roşii (hematiile) au rol în transportul O2 şi a CO2.definiţia şi ecuaţia chimică a respiraţiei aerobe. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 074 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Respiraţia în lumea vie”.Ministerul Educaţiei. Bronşita se poate manifesta prin tuse uscată. cu atenţie. . afirmaţiile următoare. dureri de cap şi febră. după următorul plan: . Stabiliţi: a) genotipul plantelor heterozigote. c) raportul de segregare. În România. c) Stabiliţi o asemănare şi două deosebiri structurale între mitocondrii şi cloroplaste. Prin încrucişarea organismelor heterozigote se obţine o descendenţă neuniformă. genotipul plantelor cu flori albe. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. un exemplu de organism care respiră anaerob. tisa şi laricele (zada) sunt angiosperme ocrotite prin lege. 4. Stomacul participă la digestie prin secreţia de suc pancreatic. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. La om. 5. 2. litera A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 6. Virusurile sunt lipsite de metabolism propriu. ADN. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă.relaţia de interdependenţă între respiraţia aerobă a plantelor şi fotosinteză. B 10 puncte Pentru o plantă. format din două propoziţii / o frază. gena pentru culoarea albastră a florilor (A) domină asupra celei pentru culoarea albă (a). . după genotip şi fenotip al descendenţilor. Ministerul Educaţiei. iar organismele heterozigote au flori albastre. c) Alcătuiţi un text coerent. . . Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 074 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. perioada presintetică. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.

. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore... 2n = 44 autozomi + 3 heterozomi b) sindrom Down 3. astfel încât aceasta să fie corectă. pe foaia de examen. 2n = 45 autozomi + 2 heterozomi c) sindrom Klinefelter d) sindrom Turner C 10 puncte Scrieţi. Angiospermele cuprind două clase: .. Cuibărirea embrionului în mucoasa uterină se numeşte: a) fecundaţie b) ovulaţie c) nidaţie d) polenizare . ... Este corectă o singură variantă de răspuns..Varianta 75 Ministerul Educaţiei.. Paralizia unui membru se numeşte: a) boala Parkinson b) epilepsie c) monohibridare d) monoplegie 3.. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. pe foaia de examen... Scrieţi.. şi .. iar tatăl grupa O (I) pot avea: a) grupa A (II) b) grupa AB (IV) c) grupa B (III) d) grupa O (I) 2. B 6 puncte Coloana A cuprinde exemple de sindroame.. Tenia: a) aparţine protistelor b) este parazită la om c) reprezintă un vierme cilindric d) trăieşte liber în mediul acvatic 4... Se acordă 10 puncte din oficiu.. Descendenţii unei familii în care mama are grupa A (II) homozigotă.. 1. A B 1. litera corespunzătoare răspunsului corect. pe foaia de examen. iar coloana B exemple de modificări ale numărului de cromozomi. 2n = 44 autozomi + 1 heterozom a) sindrom cri-du-chat 2.. Varianta 075 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare..

. B Ministerul Educaţiei. Esofagul face legătura dintre faringe şi stomac.mucoasa olfactivă: localizare. Tibia este un os al membrului inferior. structură. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. stimul. Ministerul Educaţiei. a) Definiţi heterozomii. litera A. scrieţi pe foaia de examen.receptorii gustativi: denumire. scrieţi pe foaia de examen. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. . aberaţii numerice. 2. c) Alcătuiţi un text coerent. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: sindrom. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. o specie cu 2n = 8 cromozomi. după următorul plan: . format din două propoziţii / o frază. localizare. . non . organisme hibride. o caracteristică structurală a celulelor receptoare. 3.receptorii vestibulari pentru poziţie: denumire. se obţin. Membrana celulară: a) delimitează citoplasma b) este dispusă la periferia peretelui celular c) lipseşte la celula procariotă d) conţine celuloză D 10 puncte Citiţi. Simţul gustului este un simţ chimic. 6. 2. cu atenţie. 1. b) Stabiliţi numărul total de cromozomi. 10 puncte Prin încrucişarea unui individ homozigot care aparţine unui soi de tomate cu fruct rotund (O) şi de culoare roşie (R) cu un alt individ homozigot care are fructe ovale (o) şi de culoare galbenă (r). 4. a) Enumeraţi două categorii de organisme care prezintă perete celular. afirmaţiile următoare. două roluri. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. . enumerarea a patru tipuri de celule din structura retinei.retina: localizare. în F1. 5. Organismele care au sex homogametic produc un singur tip de gameţi. la nivel celular se eliberează CO2. două caracteristici structurale. c) genotipurile hibrizilor din F2 care prezintă fructe rotunde şi galbene. În urma respiraţiei aerobe. b) Stabiliţi două deosebiri dintre structura membranei celulare şi cea a peretelui celular. Stabiliţi: a) genotipurile părinţilor. 20 puncte Peretele celular se formează cu participarea membranei celulare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 075 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. prin meioză. numărul de autozomi şi de heterozomi ai fiecărui gamet pe care îl formează. numărul descendenţilor din F2 care prezintă fructe roşii. genotipul hibrizilor din F1 b) genotipurile gameţilor formaţi de hibrizii din F1. Samara este un fruct dehiscent.două efecte ale consumului de droguri. rolul receptorilor.disjuncţie. gameţi. Mitocondriile sunt sediul fotosintezei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 075 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Sensibilitatea în lumea vie”. c) Explicaţi rolul peretelui celular (două aspecte).Ministerul Educaţiei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.

cetacee a) balena 2... astfel încât aceasta să fie corectă.Varianta 76 Ministerul Educaţiei.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. pe foaia de examen.... şi sunt formaţi dintr-un mare număr de unităţi microscopice denumite .. Varianta 076 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.... 1. Este corectă o singură variantă de răspuns. Rinichii sunt localizaţi în cavitatea . primate c) gorila d) liliacul B C 10 puncte Scrieţi.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Se acordă 10 puncte din oficiu. Drojdia de bere: a) este o specie parazită b) prezintă un perete celular de natură lipidică c) realizează fermentaţie alcoolică d) se hrăneşte autotrof. A B 1.. Schimbul reciproc de segmente cromatidice: a) are loc în timpul profazei I meiotice b) este cel mai important mecanism al fecundaţiei c) reprezintă un mecanism de realizare a mutaţiilor d) se desfăşoară în nucleol 4. litera corespunzătoare răspunsului corect.. glandele salivare şi ficatul aparţin sistemului: a) circulator b) digestiv c) excretor d) respirator . La mamifere. în absenţa luminii 2. pancreasul. . copitate b) capra 3...... iar coloana A grupele sistematice din care acestea fac parte.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de mamifere. ADN se găseşte în: a) lizozomi b) mitocondrii c) ribozomi d) vacuole 3... pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.

c) Reprezentaţi schema mitozei. Epiteliile senzoriale intră în alcătuirea unor organe de simţ. La realizarea funcţiei de relaţie participă sistemele: a) circulator şi excretor b) digestiv şi excretor c) nervos şi muscular d) respirator şi reproducător D 10 puncte Citiţi. enumerarea celor trei componente fundamentale ale sale. . b) probabilitatea (%) de apariţie a copiilor sănătoşi. 2. 4. tatăl.înmulţirea vegetativă: precizarea a patru tipuri de organe vegetative cu rol în înmulţire şi a câte unui exemplu de plantă la care se întâlnesc aceste organe. bace. Ministerul Educaţiei. B 10 puncte Într-o familie. substanţe nutritive.sămânţa: definiţie. 2. 1. scrieţi pe foaia de examen. fiul şi una dintre fiice au hemofilie. Sclerotica este învelişul extern al globului ocular. cealaltă fiică însă este sănătoasă. respectiv a meiozei pentru o celulă-mamă care prezintă 2n = 16 cromozomi. Mitocondriile sunt sediul fotosintezei. c) Alcătuiţi un text coerent. afirmaţiile următoare. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. . 5. Dublarea cantităţii de ADN are loc pe durata diviziunii celulare. 6. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Ribozomii au rol în sinteza proteinelor.definiţia celor două tipuri principale de reproducere întâlnite la angiosperme. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 076 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Primele legi ale eredităţii au fost formulate de Mendel. cu atenţie. litera A. Monocotiledonatele şi dicotiledonatele sunt plante care prezintă sămânţa închisă în fruct. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 076 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Funcţia de reproducere la angiosperme”. . genotipul copiilor sănătoşi. b) Stabiliţi două deosebiri dintre mitoză şi meioză. .relaţia fotosinteză – fructe. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: tomate. scrieţi pe foaia de examen. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. cromoplaste. . 20 puncte Fecundaţia este procesul complementar meiozei. format din două propoziţii / o frază. după următorul plan: .Ministerul Educaţiei. a) Numiţi tipul de celule rezultate în urma meiozei şi a fecundaţiei şi stabiliţi numărul de seturi de cromozomi conţinut de fiecare din celulele numite. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.definiţia fecundaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. b) Precizaţi două caracteristici structurale ale cloroplastului. Ministerul Educaţiei. 3. Stabiliţi: a) genotipurile părinţilor şi ale gameţilor posibili ai fiecărui părinte. a) Enumeraţi două specii de monocotiledonate şi două specii de dicotiledonate. c) menţionarea unei alte maladii genetice care are acelaşi mod de transmitere. precizarea a trei exemple de specii care prezintă fructe cu o singură sămânţă şi denumirea acestor fructe.

Este corectă o singură variantă de răspuns. în apropierea membranei nucleare 4... 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organe. vezică urinară 3.. Fusul de diviziune este: a) absent pe toată durata metafazei b) alcătuit din filamente care se pot contracta c) prezent în citoplasma neuronului d) situat.. astfel încât aceasta să fie corectă. trompe uterine 2. Se acordă 10 puncte din oficiu.. şi prezintă sămânţa . pe foaia de examen. iar coloana A funcţii realizate cu participarea acestor organe... litera corespunzătoare răspunsului corect. respiraţia c) stomac. arterele.. Varianta 077 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Ribozomii: a) conţin proteine b) pot fi ataşaţi pe faţa externă a membranei celulare c) se mai numesc şi lizozomi d) sunt delimitaţi de o membrană dublă B 3.. A B 1. venele şi capilarele aparţin sistemului: a) circulator b) digestiv c) excretor d) respirator . în anafază.. plămâni C 10 puncte Scrieţi.. Bradul aparţine regnului . în fruct.... 1. ficat d) trahee. La mamifere.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe foaia de examen. Arahnidele: a) prezintă picioare articulate b) se hrănesc autotrof c) se mai numesc crustacei d) sunt alunele de pământ 2..... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B...Varianta 77 Ministerul Educaţiei. excreţia b) rinichi. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. digestia a) ovare.

litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. monohibridare. mari şi lucioase (aaBbCC). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 077 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. care depozitează proteine sau alte substanţe organice. b) Reprezentaţi schematic modul de apariţie a tuturor genotipurilor descendenţilor unei familii. b) genotipul descendenţilor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Lizozomii sunt numeroşi în leucocite. . Receptorii specifici urechii interne sunt: a) auditivi b) gustativi c) tactili d) vizuali D 10 puncte Citiţi. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. c) Alcătuiţi un text coerent. mari şi lucioase (AABBCc) cu unul cu fructe galbene. format din două propoziţii / o frază. 10 puncte Se încrucişează un soi de piersic cu fructe roşii. Fenomenul de codominanţa duce la apariţia unei grupe de sânge în populaţia umană.trombocitele: două caracteristici structurale. 3. afirmaţiile următoare.Ministerul Educaţiei. c) procentul descendenţilor homozigoţi pentru mărimea fructelor. . 2. B Ministerul Educaţiei. rol. c) Descrieţi modelul mozaicului fluid. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: Mendel. .sângele: precizarea a trei funcţii. 6. mazăre. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Stabiliţi: a) genotipul gameţilor formaţi de organismele parentale. a) Enumeraţi două exemple de componente celulare cu rol în sinteza proteinelor. Ministerul Educaţiei. precizarea proporţiilor lor. în cazul în care mama are grupa A (II) heterozigotă. 4. Membrana celulară este formată dintr-un dublu strat fosfolipidic. cu atenţie. .legătura inimă – vase de sânge: localizarea inimii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 077 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Circulaţia sângelui la om” după următorul plan: . Meristemele apicale asigură creşterea în grosime a tulpinii. gameţi puri. Ciclul celular cuprinde diviziunea propriu-zisă şi interfaza.hematiile: două caracteristici structurale. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 2. enumerarea celor două componente principale. 20 puncte Proteinele sunt substanţe organice cu numeroase roluri în lumea vie. Fermentaţia alcoolică este un proces de respiraţie aerobă. scrieţi pe foaia de examen. rol. specific celulei vegetale.leucocitele: două caracteristici structurale. tipul de sânge transportat de aceste vase de sânge. camerele inimii şi vasele de sânge cu care acestea comunică. 5. precizaţi procentul descendenţilor care au grupa de sânge apărută ca urmare a codominanţei. a) Definiţi codominanţa. b) Denumiţi tipul de organit celular. scrieţi pe foaia de examen. . 1. litera A. rol. iar tatăl are grupa B (III) homozigotă. Neuronii sunt formaţi din corp celular şi prelungiri.

Inima aparţine sistemului . B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de procese biologice. pe foaia de examen.. Se acordă 10 puncte din oficiu. A B 1.. Este corectă o singură variantă de răspuns...Varianta 78 Ministerul Educaţiei.. La mamifere.. eliminarea substanţelor inutilizabile şi/sau toxice a) circulaţie 2. litera corespunzătoare răspunsului corect.. 1. sinteza substanţelor organice din cele anorganice b) digestie 3.... pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. şi este alcătuită din două atrii şi două .... ficatul şi pancreasul aparţin sistemului: a) circulator b) respirator c) excretor d) digestiv 4. . Varianta 078 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Dezorganizarea nucleului şi condensarea cromatinei caracterizează: a) anafaza b) metafaza c) profaza d) telofaza 2. iar coloana A mecanismele de realizare a acestora. Mamiferele placentare au: a) diafragm b) inimă tricamerală c) fecundaţie externă d) respiraţie intestinală .. Deformarea cililor stimulează receptorii: a) gustativi b) olfactivi c) auditivi d) vizuali 3. astfel încât aceasta să fie corectă.... transportul substanţelor nutritive şi al oxigenului c) excreţie d) fotosinteză C 10 puncte Scrieţi. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.....

c) numărul gameţilor diferiţi pe care îi formează un individ din F1. păsări. În procesul respiraţiei anaerobe: a) substanţele organice sunt oxidate complet b) se eliberează o cantitate redusă de energie c) substanţele anorganice sunt oxidate parţial d) se formează cantităţi mari de apă D 10 puncte Citiţi. 10 puncte Se încrucişează doi indivizi homozigoţi de tipul AAbbCC. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mediul terestru.Ministerul Educaţiei. reptile. glande mamare. b) Enumeraţi câte două exemple de specii pentru: peşti osoşi.definiţia digestiei. în digestia chimică a alimentelor. afirmaţiile următoare. respectiv aaBBcc.bolile sistemului digestiv: enumerarea a patru măsuri de prevenire. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 3. precizarea a câte trei roluri pentru fiecare dintre aceste sucuri. . 6. un component structural similar. Ribozomii au rol în sinteza proteinelor. Regnul animal cuprinde vertebrate adaptate la toate mediile de viaţă. 2. Ministerul Educaţiei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. mamifere placentare.tubul digestiv: enumerarea componentelor. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată.ficatul şi pancreasul: localizarea în raport cu organele vecine. scrieţi pe foaia de examen. litera A. . scrieţi pe foaia de examen. după natura substanţelor organice depozitate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 078 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Digestia la mamifere”. . 2. c) Reprezentaţi schematic un cloroplast şi o mitocondrie şi indicaţi. cu atenţie. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Lipitorile sunt moluşte. 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Stabiliţi: a) genotipul descendenţilor din F1. B Ministerul Educaţiei. după următorul plan: . a) Numiţi o specie de amfibian. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. b) genotipul tuturor gameţilor pe care îi formează un individ din F1.ficatul şi pancreasul: denumirea sucurilor digestive produse. Vacuolele depozitează substanţe de rezervă. cu ajutorul unor săgeţi. pe schemă. Trombocitele sunt cele mai mici elemente figurate ale sângelui. 4. format din două propoziţii / o frază. Varianta 078 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. c) Alcătuiţi un text coerent. produşi metabolici sau toxici. b) Clasificaţi leucoplastele. a) Denumiţi un alt component specific celulei vegetale. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. . Gameţii sunt puri din punct de vedere genetic deoarece prezintă ambii factori ereditari din pereche identici. 20 puncte Plastidele sunt organite specifice celulei vegetale. Androceul este format din totalitatea staminelor. .

. fungi. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de încrengături.. astfel încât aceasta să fie corectă. pe foaia de examen. Ab. Se acordă 10 puncte din oficiu. Aab d) AB. aB. un organism viu trebuie să: a) aparţină regnului fungi b) conţină cloroplaste c) absoarbă glucoză din sol d) sintetizeze substanţe anorganice B 3.. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. B. pe foaia de examen. Meristemele apicale: a) conţin celule care nu se mai pot divide b) sunt alcătuite din celule specializate c) se află în vârfurile de creştere d) sunt situate lateral de axul organului vegetativ 2.. Drojdiile sunt: a) b) c) d) ascomicete filicate sporozoare procariote 4.Varianta 79 Ministerul Educaţiei.... Pentru a realiza fotosinteza... iar coloana A reprezentanţi ai acestora. b b) Aa. protiste.. caracatiţă a) anelide 2. ab ... Este corectă o singură variantă de răspuns. a. râmă c) platelminţi d) moluşte C 10 puncte Scrieţi. 1... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B... rac b) artropode 3.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Bb c) AaB... . litera corespunzătoare răspunsului corect. Cele cinci regnuri ale lumii vii sunt: procariote. Genotipurile tuturor gameţilor formaţi de un organism AaBb sunt: a) A.. Varianta 079 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. şi . A B 1..

b) Denumiţi alte trei componente celulare care conţin acizi nucleici. Monerele sunt organisme procariote. Tisa: a) este o specie ocrotită prin lege b) face parte din grupul angiospermelor c) prezintă seminţele închise în fruct d) se reproduce asexuat prin rizomi D 10 puncte Citiţi. genotipul indivizilor care prezintă gena A în stare homozigotă. .Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. c) proporţia / procentul descendenţilor din F1 care prezintă gena B în stare heterozigotă. 2. F1. 10 puncte În urma încrucişării dintre un individ dublu homozigot dominant AABB cu un altul dublu heterozigot AaBb. 1. tuberculoză. 5. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Radiaţiile ionizante sunt agenţi mutageni chimici. . Stabiliţi: a) genotipul gameţilor pe care îi formează individul AaBb.pielea: enumerarea a trei funcţii. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: bacil. . 6. Crossing-over-ul are loc pe durata telofazei. răspândite în toate mediile de viaţă. structura acestor receptori. b) proporţia / procentul descendenţilor din F1 care prezintă gena A în stare homozigotă. rezultă prima generaţie. afirmaţiile următoare.ţesutul epitelial: trei roluri. plămâni . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 079 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. format din două propoziţii / o frază. Membrana celulară protejează mediul intern al celulei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. denumirea tipurilor de ţesuturi animale. litera A. genotipul indivizilor care prezintă gena B în stare heterozigotă. 2. notând pe desen două elemente componente. Ministerul Educaţiei. mecanism de funcţionare. a) Enumeraţi cele două tipuri de acizi nucleici şi precizaţi câte un rol pentru fiecare tip. scrieţi pe foaia de examen. clasificare în funcţie de rol.relaţia neuroni – ţesut epitelial în menţinerea echilibrului: denumirea receptorilor pentru poziţie şi pentru rotaţie. cu atenţie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 079 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Ţesutul epitelial” după următorul plan: . B Ministerul Educaţiei. Forma hidrodinamică a corpului avantajează locomoţia în mediul acvatic. 4. 3. b) Prezentaţi trei aspecte ale importanţei bacteriilor saprofite. scrieţi pe foaia de examen.ţesutul: definiţie. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Nutriţia heterotrofă constă în hrănirea cu substanţe organice produse de alte organisme. 20 puncte Cea mai mare cantitate de acizi nucleici este localizată în nucleu. a) Enumeraţi trei caracteristici structurale ale eubacteriilor. c) Alcătuiţi un text coerent. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Produşii finali ai digestiei proteinelor sunt aminoacizii. . c) Reprezentaţi schematic un cromozom bicromatidic.epiteliul alveolar: enumerarea a trei caracteristici structurale/ funcţionale. bacterie parazită.

. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. La mamifere...... Fructul salcâmului este: a) achenă b) bacă c) drupă d) păstaie . A B 1. . litera corespunzătoare răspunsului corect.... Varianta 080 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.Varianta 80 Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen. Prin vasele liberiene circulă seva . iar prin cele lemnoase circulă seva .. animale a) amfibieni 2. astfel încât aceasta să fie corectă. Se acordă 10 puncte din oficiu... Sporozoarele aparţin regnului: a) Animale b) Fungi c) Plante d) Protiste B 3.. pe foaia de examen. pielea conţine receptorii: a) auditivi b) gustativi c) tactili d) vizuali 2... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii...... fungi b) bacterii 3.. 1. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organisme vii.. Este corectă o singură variantă de răspuns.. plante c) ciuperci d) ferigi C 10 puncte Scrieţi. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. iar coloana A regnurile cărora le aparţin aceşti reprezentanţi. În timpul profazei mitotice: a) b) c) d) se dublează cantitatea de ADN se realizează fecundaţia se individualizează cromozomii se reduce la jumătate numărul de cromozomi ai celulelor-fiice 4.

2. precizarea a câte două exemple de mamifere pentru fiecare dintre aceste categorii. a) Numiţi alte două regnuri în cadrul cărora celulele au perete celular. cu atenţie. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. iar fiecărui canal îi corespund zece lamele osoase. b) numărul de osteoane care corespund acestor canale Havers şi numărul total de lamele osoase din această porţiune de ţesut. Într-o porţiune de ţesut osos se găsesc 15000 de canale Havers. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 080 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Sistemul locomotor la mamifere”. b) Explicaţi care este diferenţa definitorie dintre corpul fungilor şi al pteridofitelor.adaptări ale scheletului membrelor omului la locomoţia bipedă: precizarea a două adaptări. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 080 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1.locomoţia în mediul terestru: enumerarea celor trei tipuri de mers al mamiferelor. B Ministerul Educaţiei. precizaţi mediul lor de viaţă. c) Alcătuiţi un text coerent. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. precum şi modul lor de dispunere. Stabiliţi: a) tipul de ţesut osos şi tipul de substanţă fundamentală caracteristic acestui ţesut. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.Ministerul Educaţiei. Ursul: a) este un mamifer plantigrad b) respiră anaerob c) se hrăneşte autotrof d) se reproduce asexuat D 10 puncte Citiţi. 3. 1. c) Stabiliţi două deosebiri între structura membranei celulare şi structura peretelui celular vegetal. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. după următorul plan: . Gameţii sunt celule haploide. Celulele gliale sunt mai numeroase decât neuronii. 4. . . scrieţi pe foaia de examen. . . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Fermentaţia lactică constă în transformarea unei molecule de glucoză în alcool etilic şi CO2. filicate.scheletul membrului superior al omului: enumerarea a cinci exemple de oase. c) necesitatea prezenţei osteoplastelor în alcătuirea aceastui tip de ţesut. litera A. Reticulul endoplasmatic şi aparatul Golgi se află în citoplasma celulelor vegetale şi a celor animale. format din două propoziţii / o frază. plante vasculare. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: ascomicete. afirmaţiile următoare. Capra neagră şi floarea de colţ sunt specii ocrotite prin lege în România. fibre şi substanţă fundamentală. 10 puncte Ţesutul osos este un tip de ţesut conjunctiv alcătuit din celule. 20 puncte Membrana celulară şi peretele celular sunt învelişuri ale celulei vegetale.relaţia sistem nervos somatic – mişcări voluntare. Gastrita este o boală a sistemului respirator. 5. 6. scrieţi pe foaia de examen. Ministerul Educaţiei. Fungii şi ferigile sunt organisme care se înmulţesc prin spori. a) Daţi câte un exemplu de fungi şi de ferigi. b) Precizaţi o asemănare între celula vegetală şi celula animală.locomoţia în mediul aerian: trei adaptări ale scheletului liliacului. . 2.

iar coloana A organe care au aceste caracteristici.. şi din căi .. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.... esofag a) glandă anexă a tubului digestiv 2.. astfel încât aceasta să fie corectă. Fiecare dintre celulele formate prin diviziunea mitotică a unei celule mamă cu 2n = 34 cromozomi are: a) n = 17 cromozomi b) n = 34 cromozomi c) 2n = 17 cromozomi d) 2n = 34 cromozomi B ... Constituent celular specific celulei vegetale este: a) aparatul Golgi b) membrana celulară c) peretele celular d) reticulul endoplasmatic 2..... . stomac c) cel mai lung segment al tubului digestiv d) porţiune a tubului digestiv cuprinsă între faringe şi stomac C 10 puncte Scrieţi.. Iepurele: a) aparţine mamiferelor placentare b) este adaptat mediului de viaţă acvatic c) face parte dintre chiroptere d) prezintă membre cu dezvoltare egală 3... pe foaia de examen.Varianta 81 Ministerul Educaţiei. Sistemul excretor al mamiferelor este alcătuit din . Varianta 081 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. A B 1. Se acordă 10 puncte din oficiu... 6 puncte Coloana B cuprinde caracteristici ale unor organe digestive. 1. litera corespunzătoare răspunsului corect.. Este corectă o singură variantă de răspuns. Unitatea structurală şi funcţională a rinichiului este: a) capsula renală b) lobul renal c) nefronul d) neuronul 4. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe foaia de examen. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.... ficat b) organ tetracameral la rumegătoare 3.

format din două propoziţii / o frază. se contractă muşchii intercostali şi muşchiul diafragm. 1. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 6. . apare un cromozom suplimentar în perechea 21. Streptococul este un reprezentant al regnului Monera. Stabiliţi următoarele: a) genotipul mamei şi al copilului. iar tatăl are o grupă sanguină diferită de a celor doi. Bila este produsă de intestinul subţire. care se hrănesc heterotrof. c) abaterea de la legile lui Mendel. a) Prezentaţi două adaptări ale peştilor la viaţa acvatică. scrieţi pe foaia de examen.precizarea tipurilor fundamentale de reproducere şi a câte unui exemplu de plante pentru fiecare tip.descrierea structurii unei flori hermafrodite la angiosperme şi a mecanismului fecundaţiei la angiosperme. alte posibile grupe de sânge ale copiilor acestui cuplu şi genotipul acestora. 2. . Celula vegetală este un tip de celulă eucariotă. mama sa are grupa B (III). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 5. Mitoza este finalizată cu formarea celulelor reproducătoare. scrieţi pe foaia de examen. precizând o asemănare şi o deosebire. 3. următoarele specii de animale nevertebrate: oxiurul. c) Comparaţi tipul de respiraţie întâlnit la amfibieni cu cel de la reptile. b) Reprezentaţi grafic ultrastructura unei mitocondrii. c) Alcătuiţi un text coerent. cromatină.denumirea gonadelor masculine şi feminine la vertebrate şi precizarea funcţiilor acestora. nucleoli. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 20 puncte Regnul Animal cuprinde organisme eucariote pluricelulare. Ministerul Educaţiei. caracatiţa.Ministerul Educaţiei. Celulele fotoreceptoare sunt localizate la nivelul retinei. tenia. 4. cu atenţie. b) Încadraţi.compararea a două boli cu transmitere sexuală (la alegere). . afirmaţiile următoare. În cazul sindromului Down. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: nucleu. Globulele roşii: a) asigură transportul substanţelor nutritive b) au rol în imunitatea organismului c) realizează coagularea sângelui d) transportă gazele respiratorii D 10 puncte Citiţi. întâlnită în cazul grupei AB (IV). . litera A. Ministerul Educaţiei. indicând încrengătura corespunzătoare. În timpul inspiraţiei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 081 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. B 10 puncte Un copil are grupa sangvină O (I). .definiţia reproducerii şi a fecundaţiei. b) grupa de sânge a tatălui copilului. denumind trei componente pe desen. cromozomi. racul. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 081 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Reproducerea sexuată în lumea vie” după următorul plan: . a) Denumiţi doi constitenţi celulari specifici celulei vegetale. precizând două asemănări şi două deosebiri. 2.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. litera corespunzătoare răspunsului corect. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.... Varianta 082 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. nematelminţi b) limbricul 3. La plante.. artropode a) caracatiţa 2. eliminarea apei sub formă de vapori se numeşte: a) circulaţie b) fotosinteză c) respiraţie d) transpiraţie 4. Ţesutul osos este: a) conjunctiv dur b) conjunctiv semidur c) epitelial d) muscular 2.... B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de animale. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Neuronul este unitatea structurală şi funcţională a sistemului ... iar coloana A cuprinde încrengături cărora le aparţin aceste animale.... prelungirile sale sunt denumite dendrite şi ... astfel încât aceasta să fie corectă. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1.. pe foaia de examen. pe foaia de examen.. Sediul receptorilor vizuali este reprezentat de: a) cornee b) coroidă c) cristalin d) retină 3.. .. Reproducerea vegetativă prin bulbi se realizează la: a) cartof b) lalea c) morcov d) căpşun . A B 1..Varianta 82 Ministerul Educaţiei. moluşte c) lipitoarea d) racul C 10 puncte Scrieţi.

aflaţi la jumătatea distanţei dintre zona ecuatorială a celulei şi polii acesteia. 10 puncte Se încrucişează un soi de măr cu fructe roşii (R) şi rotunde (O) cu un soi cu fructe galbene (r) şi ovale (o). 2. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. afirmaţiile următoare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 082 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Bolile sistemelor care realizează funcţiile de nutriţie” după următorul plan: . a două cauze. a două manifestări şi a două modalităţi de prevenire a unei boli a sistemului respirator. dicotiledonate. . a două cauze. 6. format din două propoziţii / o frază. b) Indicaţi câte o particularitate structurală pentru oricare două componente din structura nucleului. a) Enumeraţi trei constituenţi celulari delimitaţi de o membrană simplă. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: tulpina. 1. din punct de vedere structural. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 5. .prezentarea denumirii. Sângele neoxigenat este pompat din ventriculul stâng al inimii în artera aortă. B Ministerul Educaţiei. a două cauze. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.prezentarea denumirii. c) Comparaţi mitocondriile şi cloroplastele. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . se obţin organisme hibride. c) numărul combinaţiilor din F2 care au fructe galbene şi rotunde.definiţia funcţiilor de nutriţie. Elefantul este un mamifer placentar. cu atenţie. Cromozomii monocromatidici. saprofit sau parazit. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. sunt caracteristici: a) anafazei I a meiozei b) anafazei mitozei c) metafazei mitozei d) telofazei I a meiozei D 10 puncte Citiţi. monocotiledonate. genotipul organismelor din F2 cu fructe galbene şi rotunde. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 20 puncte Celula eucariotă prezintă un nucleu delimitat de membrană nucleară. cormofite. Bila este produsă de vezica biliară. 4. Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. a două manifestări şi a două modalităţi de prevenire a unei boli a sistemului digestiv. Mitocondria are rol în producerea de energie.prezentarea denumirii. Ministerul Educaţiei. . 3. litera A. a două manifestări şi a două modalităţi de prevenire a unei boli a sistemului excretor. ferigi. b) Precizaţi trei caractere de superioritate ale angiospermelor faţă de gimnosperme. c) Alcătuiţi un text coerent. indicând două asemănări şi două deosebiri. În prima generaţie. a) Exemplificaţi câte o plantă din următoarele grupe: conifere. scrieţi pe foaia de examen. .prezentarea denumirii. 2. frunze. Fungii se hrănesc heterotrof. Oxigenul şi substanţele organice sunt produşi finali ai fotosintezei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 082 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. F1. răspândite pe tot globul. Stabiliţi următoarele: a) fenotipul organismelor din F1. Regnul Plantae cuprinde organisme fotoautotrofe. a două manifestări şi a două modalităţi de prevenire a unei boli a sistemului circulator. scrieţi pe foaia de examen. b) tipurile de gameţi formate de hibrizii din F1. a două cauze.Ministerul Educaţiei.

A B 1.. 1. lizozom b) producere de energie 3.... ......Varianta 83 Ministerul Educaţiei. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. Este corectă o singură variantă de răspuns..... pe foaia de examen. astfel încât aceasta să fie corectă. Nutrimentele rezultate prin degradarea enzimatică a proteinelor sunt: a) acizii graşi b) aminoacizii c) glicerolul d) monozaharidele .. La plante.. mitocondrie c) secreţie celulară d) sinteză de proteine C 10 puncte Scrieţi. aparat Golgi a) digestie intracelulară 2. iar coloana A exemple de constituenţi celulari care au aceste roluri.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B... În cazul respiraţiei anaerobe: a) au loc reacţii de oxidare completă b) se formează apă c) sunt oxidate substanţe anorganice d) rezultă produşi intermediari 3.. şi se realizează prin intermediul unor structuri în formă de boabe de fasole. litera corespunzătoare răspunsului corect. B 6 puncte Coloana B cuprinde roluri ale diferiţilor constituenţi celulari. Varianta 083 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Păsările au: a) fecundaţie internă b) nutriţie parazită c) temperatura corpului variabilă d) respiraţie branhială 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii... procesul de eliminare a apei sub formă de vapori se numeşte . pe foaia de examen. Plantă dicotiledonată este: a) grâul b) irisul c) măceşul d) porumbul 2. denumite . Se acordă 10 puncte din oficiu.

în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: celuloză. Unitatea structurală şi funcţională a sistemului nervos este nefronul. 2. Ministerul Educaţiei. Venele cave se deschid în atriul drept al inimii. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Bacilul tetanosului este un reprezentant al regnului Monera. tipurile de gameţi formaţi de aceşti descendenţi din prima generaţie. b) Denumiţi organitele celulare care conţin enzime oxidoreducătoare. tuberculoză. c) Identificaţi bacteriozele din lista următoare: tetanos. iar culoarea cafenie de o genă recesivă (b). perete celular. scrieţi pe foaia de examen.prezentarea a câte două caracteristici morfologice/ funcţionale pentru trei organe. Receptorii auditivi ai mamiferelor sunt localizaţi în urechea medie. b) genotipul şi fenotipul descendenţilor posibili. lipide. 20 puncte Regnul Monera cuprinde organisme procariote. Aparţine sistemelor digestiv şi respirator: a) cavitatea nazală b) esofagul c) faringele d) laringele D 10 puncte Citiţi.definiţia digestiei şi a absorbţiei intestinale. herpes. cu atenţie. respectiv enzime hidrolitice şi precizaţi rolul acestor organite. a) Indicaţi doi constituenţi celulari specifici celulei vegetale. afirmaţiile următoare. Celulele vegetală şi animală sunt eucariote. oreion. Stabiliţi următoarele: a) genotipul părinţilor. Caracterul coadă scurtă (S) este dominant faţa de cel cu coadă lungă (s). unele dintre cele mai vechi forme de viaţă. la alegere. având o organizare asemănătoare. scrieţi pe foaia de examen. la om. ale tubului digestiv.o boală a sistemului digestiv la om: denumire. o cauză. litera A. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. gripă. rezultaţi din această încrucişare. c) probabilitatea apariţiei şoarecilor cu blană neagră şi coadă lungă (BBss). Ministerul Educaţiei. 1. c) Alcătuiţi un text coerent. 2. 5. . b) Definiţi noţiunea de “bacterioză”. SIDA. . 4. . format din două propoziţii / o frază. denumirea sucurilor digestive produse şi a rolului acestora în digestia chimică a glucidelor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 083 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Sistemul digestiv şi digestia la mamifere”. B 10 puncte Culoarea neagră a blănii la şoareci este determinată de o genă dominantă (B).enumerarea componentelor tubului digestiv al mamiferelor. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. membrana celulară. 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 083 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. 6. Sucul pancreatic se varsă în duoden. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă.numirea şi localizarea glandelor anexe. după următorul plan: . Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. . conţin 2n cromozomi. rezultaţi în urma încrucişării între doi şoareci din prima generaţie. sifilis. a) Reprezentaţi schematic structura unei celule procariote şi notaţi pe desen patru elemente componente. Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. Se încrucişează un şoarece cu blană neagră şi coadă scurtă cu un şoarece cu blană cafenie şi coadă lungă.Ministerul Educaţiei. Celulele somatice.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore... gonada masculină este: a) prostata b) testiculul c) uretra d) vezica urinară 2... Este corectă o singură variantă de răspuns. La mamifere.... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. pe foaia de examen.. înot a) arici 2.. litera corespunzătoare răspunsului corect. Plămânii mamiferelor sunt localizaţi în cavitatea . 1.Varianta 84 Ministerul Educaţiei.. Cloroplastele: a) depozitează substanţe de rezervă b) sunt sediul fotosintezei c) participă la procesul de respiraţie anaerobă d) transportă substanţele intracelular 3. astfel încât aceasta să fie corectă. Pe baza experienţelor de încrucişare realizate la mazăre. Varianta 084 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Intestinul subţire este cel mai lung la: a) carnivore b) erbivore c) insectivore d) omnivore .. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de animale.... pulmonare. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. pe foaia de examen.. iar coloana A modalităţi de locomoţie caracteristice acestora. şi realizează schimbul de gaze la nivelul .. mers b) delfin 3..... Mendel a descoperit: a) determinismul cromozomal al sexelor b) mutaţiile cromozomale c) puritatea gameţilor d) recombinarea genetică 4. A B 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. salt c) iepure d) viperă C 10 puncte Scrieţi.. Se acordă 10 puncte din oficiu.

. se contractă muşchii intercostali şi muşchiul diafragm. diviziunea mitotică a unei celule somatice cu 2n = 14 cromozomi durează 60 de minute. a) Definiţi mutaţia. 20 puncte Mutaţiile pot fi clasificate după mai multe criterii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 084 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. localizarea plămânilor şi precizarea a două caracteristici structurale ale acestora.prezentarea interrelaţiei sistem circulator. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 084 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Respiraţia – modalitate de producere a energiei vitale” după următorul plan: . metamorfoză. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. dintre care: 8 minute metafaza.sistemul respirator: enumerarea căilor respiratorii ale mamiferelor. 1. Drojdia de bere realizează un tip de fermentaţie alcoolică. c) Alcătuiţi un text coerent.definiţia respiraţiei. Ministerul Educaţiei. Căpşunul se înmulţeşte vegetativ prin stoloni. În cursul profazei I a meiozei are loc schimbul reciproc de informaţie genetică între cromozomii materni şi paterni. B 10 puncte Durata diviziunii mitotice variază in funcţie de specie. Scorpionii fac parte din grupul Arahnidelor. c) Stabiliţi numărul de diviziuni mitotice prin care dintr-o celulă-mamă (2n) se formează 128 de celule-fiice. Ministerul Educaţiei. 4. al cantităţii de energie rezultate şi numirea a câte unui organism care respiră aerob. 6. 2. b) Stabiliţi numărul de cromozomi existenţi în placa metafazică şi tipul de cromozomi aflaţi în metafază şi anafază. .Ministerul Educaţiei. chimic şi biologic. . format din două propoziţii / o frază. daţi câte un exemplu de factor mutagen fizic. b) Precizaţi tipul de mutatie şi câte o manifestare pentru daltonism şi albinism. b) Precizaţi tipurile de respiraţie şi de locomoţie ale amfibienilor adulţi. cu atenţie. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. broasca de lac. respectiv anaerob. 3. La grâu. Elementele figurate cu rol în transportul gazelor respiratorii sunt: a) hematiile b) leucocitele c) limfocitele d) trombocitele D 10 puncte Citiţi. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: tetrapode. . În procesul de expiraţie normală. 18 minute telofaza. scrieţi pe foaia de examen. litera A. Venele pulmonare transportă sângele neoxigenat de la inimă spre plămâni. respectiv o inversie la nivelul segmentului c-d-e. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.comparaţie între respiraţia aerobă şi cea anaerobă: precizarea diferenţelor din punct de vedere al implicării oxigenului.descrierea mecanismului ventilaţiei pulmonare. Stabiliţi succesiunea genelor în acest cromozom atunci când are loc o deleţie a segmentului d-e-f. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. acvatic. profaza – jumătate din durata diviziunii. scrieţi pe foaia de examen. a) Enumeraţi cele patru faze ale mitozei în ordinea desfăşurarii acestora şi stabiliţi timpul necesar desfăşurării profazei şi anafazei. al produşilor de reacţie. 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Amfibienii sunt vertebrate adaptate mediilor de viaţă terestru şi acvatic. . a) Numiţi două grupe de amfibieni. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 2. c) Într-un cromozom genele au următoarea ordine: a-b-c-d-e-f. afirmaţiile următoare.sistem respirator la mamifere.

Varianta 085 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. A B 1. mutaţiile pot fi: neutre. Fermentaţia alcoolică este: a) caracteristică plantelor verzi b) realizată de drojdia de bere c) un proces de oxidare completă d) utilizată în prepararea murăturilor 2.Varianta 85 Ministerul Educaţiei... trichina c) viermi inelaţi d) viermi laţi C 10 puncte Scrieţi. lipitoarea a) moluşte 2. 1... Plantele heterozigote pentru acest caracter: a) au flori de culoare roşie b) conţin gena “A” în dublu exemplar c) produc un singur tip de gameţi d) sunt pure din punct de vedere genetic 3. pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. .. pe foaia de examen.... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. 6 puncte Coloana B cuprinde grupe sistematice.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. astfel încât aceasta să fie corectă.... Amfibienii prezintă: a) nutriţie autotrofă b) reproducere asexuată c) respiraţie tegumentară d) tegument uscat 4.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. iar coloana A exemple de animale care aparţin acestor grupe.. tenia b) viermi cilindrici 3. Se acordă 10 puncte din oficiu... şi . litera corespunzătoare răspunsului corect... Constituie o simbioză: a) hirudineele b) drojdiile c) ferigile d) lichenii B .. . Este corectă o singură variantă de răspuns. Culoarea roşie a florilor de trifoi este determinată de gena A. După efectele pe care le au...

în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 2. “genotip” şi explicaţi de ce doi indivizi de mazăre cu bob neted pot avea genotip diferit. Ministerul Educaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. recesiv. . c) Denumiţi un mamifer adaptat la mediul de viaţă aerian. heterozigot. b) Definiţi noţiunile: “fenotip”. precizaţi două adaptări ale sale la acest mediu de viaţă. La mamifere. a) Enumeraţi trei grupe de păsări.ţesuturi conjunctive: alcătuire. Centrozomul lipseşte din neuroni. argumentarea faptului că sângele este un tip de ţesut conjunctiv. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: genă. Sepia şi caracatiţa sunt anelide. 5. bronhiile pătrund în plămâni. CO2. precizarea relaţiei dintre neuroni şi substanţa cenuşie a sistemului nervos. a câte unei caracteristici structurale a acestora şi a câte unui organ în structura căruia este întâlnit fiecare tip de celulă. . Hematiile au rol în transportul gazelor respiratorii: O2. Stabiliţi următoarele: a) genotipul părinţilor şi al băiatului daltonist. denumirea prelungirilor neuronului.neuronul: rol. 6. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. unde se ramifică. nicovală şi scăriţă.ţesutul muscular: precizarea a două tipuri de fibre musculare. . cu atenţie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. numirea a doi constituenţi ai corpului celular al neuronului. litera A. tipul de respiraţie şi de reproducere. scrieţi pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 085 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. b) fenotipul şi genotipul celorlalţi descendenţi posibili. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. b) Precizaţi. Componentele sistemului excretor al mamiferelor sunt: a) stomacul şi intestinul subţire b) intestinul gros şi rectul c) rinichii şi căile urinare d) vezica biliară şi duodenul D 10 puncte Citiţi. Gregor Mendel a formulat primele legi ale eredităţii. c) Alcătuiţi un text coerent. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 085 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Tesuturile animale” după următorul plan: . B 10 puncte Într-o familie în care ambii părinţi sunt sănătoşi se naşte un băiat daltonist. pentru păsări: două adaptări la locomoţia prin zbor. . 2. 1. 20 puncte Păsările sunt vertebrate adaptate la mediul de viaţă aerian. În urechea internă a mamiferelor se află un lanţ de trei oscioare: ciocan. c) procentul descendenţilor care pot manifesta boala. a) Enunţaţi una din legile mendeliene ale eredităţii. format din două propoziţii / o frază. scrieţi pe foaia de examen. Conform uneia dintre legile mendeliene ale eredităţii. Ministerul Educaţiei.definiţia ţesutului. gameţii sunt puri din punct de vedere genetic. 3. 4. clasificare. afirmaţiile următoare.ţesuturi epiteliale: clasificarea în funcţie de rol.Ministerul Educaţiei. homozigot.

. litera corespunzătoare răspunsului corect. ansamblu de cisterne aplatizate şi vezicule a) aparat Golgi 2.. subunitate mare şi subunitate mică c) ribozomi d) reticul endoplasmatic C 10 puncte Scrieţi... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Se acordă 10 puncte din oficiu. sistem de canalicule b) nucleu 3.... embrionul se dezvoltă în: a) ovar b) placentă c) uter d) uretere . pe foaia de examen. Mers plantigrad are: a) calul b) cerbul c) tigrul d) ursul 3. Bila este produsă de ... A B 1. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B..... La mamifere. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de constituenţi celulari. Varianta 086 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi... La mamifere.. 1. iar coloana A caracteristici structurale ale acestora.. şi este depozitată în vezica .Varianta 86 Ministerul Educaţiei.. pe foaia de examen. astfel încât aceasta să fie corectă... aparatul optic al globului ocular conţine: a) cristalin b) coroidă c) retină d) sclerotică 2. . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Constituie o adaptare a amfibienilor la mediul de viaţă terestru: a) membrana interdigitală b) prezenţa plămânilor c) reproducerea asexuată d) tegumentul îngroşat 4.. Este corectă o singură variantă de răspuns..

.definiţiile nutriţiei autotrofe. c) Alcătuiţi un text coerent. În urma procesului de fotosinteză se formează substanţe anorganice. 10 puncte Într-o familie sunt patru copii. scrieţi pe foaia de examen. format din două propoziţii / o frază. Constituentul celular cu rol în sinteza proteinelor este: a) centrozomul b) lizozomul c) mitocondria d) ribozomul D 10 puncte Citiţi. Din grupul amfibienilor fac parte: şopârlele. 6. Maladiile ereditare sunt determinate de mutaţii genice. Componentele celulare cu membrană dublă sunt: nucleul. erbivor. heterozomi. B Ministerul Educaţiei. mitocondria şi cloroplastul. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 4. hemofilie. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mutaţie. sindrom Down. anemiei falciforme. . 3. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. respectiv heterotrofe. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.Ministerul Educaţiei. broaştele ţestoase şi crocodilii. 2. daltonism. b) Selectaţi maladiile ereditare recesive dintre următoarele: sindactilie. Ministerul Educaţiei. numirea a trei produşi finali ai digestiei chimice. a localizării şi a ecuaţiei chimice. fiecare cu o grupă sangvină diferită. b) Precizaţi modul de hrănire şi de înmulţire a algelor unicelulare şi a bacteriilor. afirmaţiile următoare. scrieţi pe foaia de examen. Boala Parkinson se caracterizează prin tremurături ale membrelor.organisme parazite: menţionarea a trei exemple de organisme parazite şi a unei adaptări a plantelor parazite la acest mod de nutriţie. c) Evidenţiaţi două adaptări ale sporozoarelor la viaţa parazită. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. . după următorul plan: . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 086 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1.sistemul digestiv: precizarea tuturor componentelor şi a câte unei adaptări a tubului digestiv al mamiferelor la regimul de hrană: carnivor. 20 puncte 2. întâlnit la unele bacterii şi fungi. c) dacă părinţii sunt homozigoţi şi/ sau heterozigoţi. Organismele unicelulare au reprezentanţi încadraţi în mai multe regnuri. omnivor.digestia: definiţie. litera A. albinismului. . a) Precizaţi manifestarea definitorie a: polidactiliei. a) Numiţi un organism unicelular parazit şi boala produsă de acesta. cu atenţie. Stabiliţi următoarele: a) grupa sangvină a părinţilor şi genotipul acestora. b) genotipul grupelor sangvine ale celor patru copii. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 086 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Nutriţia în lumea vie”. 1. sindrom. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Fermentaţia este un tip de respiraţie anaerobă.fotosinteza: precizarea definiţiei acestui proces. precizaţi în ce tip de cromozomi se găsesc genele care determină maladiile selectate. Hemofilia se caracterizează prin incapacitatea de coagulare a sângelui. autozomi. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 5. mers rigid şi apare după vârsta de 50-60 de ani. care pot fi dominante sau recesive.

A B 1..... pe foaia de examen.. Rezultatul digestiei bucale se numeşte .. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organe.. Aparţine gasteropodelor: a) caracatiţa b) lipitoarea c) limaxul d) sepia . noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare... apoi în esofag şi în stomac... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Este corectă o singură variantă de răspuns. Glucidele sunt: a) absorbite sub formă de aminoacizi la vertebrate b) degradate enzimatic în stomacul vertebratelor c) depozitate în mitocondriile din celula vegetală d) sintetizate în procesul fotosintezei la plante 4. reproducător b) laringe 3. astfel încât aceasta să fie corectă. La mamifere.. urina ajunge în vezica urinară prin: a) colon b) uter c) ureter d) uretră 3. 1. excretor a) esofag 2.....Varianta 87 Ministerul Educaţiei. litera corespunzătoare răspunsului corect. Constituentul celular la nivelul căruia se realizează respiraţia celulară este: a) cloroplastul b) lizozomul c) mitocondria d) nucleul 2. Varianta 087 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B... Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. iar coloana A sisteme de organe cărora le aparţin acestea. alimentar şi prin deglutiţie ajunge în . respirator c) ureter d) uter C 10 puncte Scrieţi.... pe foaia de examen.

În cursul mitozei. Ministerul Educaţiei. Racul. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 087 SUBIECTUL II (30 puncte) A 20 puncte 1. scrieţi pe foaia de examen. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. c) numărul combinaţiilor din F2 care au frunze lucioase şi flori roşii. cu atenţie. respectiv ale anafazei mitozei. se obţin organisme hibride. Reptilele au respiraţie branhială. după următorul plan: digestia bucală a glucidelor. numirea componentei sangvine care transportă produşii de digestie ai glucidelor de la intestinul subţire la celule. 1. precizând doua asemănări şi două deosebiri. În prima generaţie. Mitoza este un tip de diviziune cariochinetică. 6. fusul de diviziune se formează în: a) anafază b) metafază c) profază d) telofază D 10 puncte Citiţi. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: oligochete. Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. c) Comparaţi profaza mitozei cu profaza I a meiozei. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. precizarea unei manifestări şi a unei modalităţi de prevenire a bolii numite. în respiraţia celulară: scrierea ecuaţiei respiraţiei aerobe. litera A. Viermii reprezintă un grup heterogen de animale nevertebrate. 2. cheţi. F1. libere sau parazite. care determină apariţia grupei de sânge AB. numirea monozaharidelor rezultate din digestia totală a glucidelor. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. B Ministerul Educaţiei. digestia intestinală a glucidelor: denumirea sucului produs de intestinul subţire. consecinţele consumului exagerat de alimente bogate în glucide (cartofi. precizaţi două adaptări ale acestuia la viaţa parazită. 3. b) tipurile de gameţi formaţi de hibrizii din F1. în corespondenţă cu dizaharidele hidrolizate de fiecare dintre ele. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. homarul sunt arahnide. 2. dulciuri) asupra sistemului excretor: numirea unei boli. Stabiliţi următoarele: a) fenotipul şi genotipul organismelor din prima generaţie (F1). genotipul indivizilor din F2 cu frunze mate şi flori galbene. format din două propoziţii / o frază. afirmaţiile următoare.Ministerul Educaţiei. b) Precizaţi câte două caracteristici ale metafazei. . ca substanţe organice. Bacilul Koch determină apariţia TBC . inele. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 087 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Importanţa glucidelor în realizarea funcţiilor de nutriţie la mamifere”. Testiculul are rol în producerea spermatozoizilor. 10 puncte Se încrucişează un soi de trandafir cu frunze lucioase (l) şi flori galbene (r) cu un soi cu frunze mate (L) si flori roşii (R). ce are ca finalitate formarea a două celule-fiice asemănătoare cu celula-mamă. a) Enumeraţi trei încrengături ale viermilor. b) Denumiţi un vierme parazit. 5. Cele două gene LA şi LB. enumerarea dizaharidazelor. scrieţi pe foaia de examen. importanţa glucidelor. Receptorii auditivi ai mamiferelor sunt localizaţi în urechea internă. terestru. c) Alcătuiţi un text coerent. sunt gene codominante. crabul. 4. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. stabiliţi dacă aceste celule sunt procariote sau eucariote. a) Precizaţi în ce tip de celule se desfăşoară mitoza.

. Este un chiropter: a) elefantul b) foca c) liliacul d) pinguinul 2.. grâul a) angiosperme 2.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. ... 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.... litera corespunzătoare răspunsului corect.. Varianta 088 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Plămânii mamiferelor: a) conţin ţesut conjunctiv dur b) se găsesc în cavitatea abdominală c) au înveliş reprezentat de pericard d) sunt acoperiţi de pleure . Sistemul circulator la mamifere este alcătuit din .. şi vase de sânge: artere. sbârciogul c) gimnosperme d) pteridofite C 10 puncte Scrieţi. iar coloana A reprezentanţi ai acestora. Artera aortă: a) face legătura între inimă şi plămâni b) are originea în atriul drept al inimii c) transportă sângele oxigenat din ventriculul stâng d) conţine sânge neoxigenat din ventriculul drept 3.... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. molidul b) ascomicete 3... B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de unităţi de clasificare. astfel încât aceasta să fie corectă.. pe foaia de examen. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.Varianta 88 Ministerul Educaţiei.. capilare şi . Este corectă o singură variantă de răspuns. A B 1..Ţesutul cartilaginos este un ţesut: a) conjunctiv b) epitelial c) muscular d) nervos 4... pe foaia de examen..

1. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. b) fenotipul şi genotipul descendenţilor posibili din F1. Celulele formate prin diviziunea mitotică a unei celule . Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Seva brută este condusă prin vasele conducătoare lemnoase. heterozigot. Ministerul Educaţiei. precizaţi numele celui care a elaborat-o. genă recesivă. 2. . b) Precizaţi tipul de diviziune celulară care are ca rezultat formarea gameţilor şi trei caracteristici ale primei faze a acestui tip de diviziune. fibre şi substanţă fundamentală dură. scrieţi pe foaia de examen. 4.precizarea localizării inimii şi denumirea compartimentelor sale. Ministerul Educaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. . c) Comparaţi reprezentanţii regnului Fungi cu reprezentanţii regnului Plante. formula cromozomală XX caracterizează sexul femel. care pot manifesta boala şi cauza manifestării acestei maladii cu o frecvenţă mai mare la sexul masculin. tatăl este bolnav de hemofilie. alcătuit din celule. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.precizarea vaselor de sânge care comunică direct cu inima.încadrarea sângelui în categoria de ţesuturi corespunzătoare. Râma este un vierme cilindric. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 088 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. c) procentul descendenţilor. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. în corelaţie cu cavitatea inimii şi cu tipul de sânge transportat de către acestea. afirmaţiile următoare. adaptat mediului de viaţă terestru. 6. răspândite pe tot globul. stabilind o asemănare şi o deosebire. 3.mamă cu 2n = 20 cromozomi prezintă fiecare: a) n = 10 cromozomi b) n = 20 cromozomi c) 2n = 10 cromozomi d) 2n = 20 cromozomi D 10 puncte Citiţi. La mamifere. scrieţi pe foaia de examen. a) Numiţi legea eredităţii sugerată în enunţ. c) Alcătuiţi un text coerent. Funcţiile măduvei spinării sunt: funcţia reflexă şi funcţia de conducere. Gameţii conţin doar unul din cei doi factori ereditari din perechea iniţială. Ţesutul osos este un tip de ţesut conjunctiv. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. . B 10 puncte Într-o familie. 2. Stabiliţi următoarele: a) genotipul părinţilor.enumerarea componentelor sistemului circulator la vertebrate. La angiosperme. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 088 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Sângele şi circulaţia la mamifere”. cu atenţie.enumerarea elementelor figurate ale sângelui şi precizarea rolului acestora. format din două propoziţii / o frază. iar mama este sănătoasă. litera A. . homozigot. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei. b) Precizaţi cele două tipuri de nutriţie heterotrofă ale ciupercilor şi câte un exemplu de reprezentant pentru fiecare tip de nutriţie identificat. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: fenotip. după următorul plan: . a) Denumiţi tipul de organizare a corpului fungilor. 20 puncte Fungii reprezintă un grup heterogen de organisme. din prima generaţie.Ministerul Educaţiei. 5. totalitatea sepalelor unei flori hermafrodite formează corola.

Realizează fotosinteză: a) cuscuta b) castravetele c) mucegaiul verde-albăstrui d) drojdia de bere . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore..... .. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. pe foaia de examen.. Androceul reprezintă totalitatea: a) carpelelor b) petalelor c) sepalelor d) staminelor 2. reptile c) pinguinul d) salamandra C 10 puncte Scrieţi.. A B 1.. Broasca de lac adultă respiră prin .. şi prin .. Varianta 089 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. iar coloana A clasele cărora le aparţin aceste animale.. mamifere b) liliacul 3. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. astfel încât aceasta să fie corectă.. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de animale vertebrate. litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. Următorul tip de ţesut se întâlneşte la plante: a) conjunctiv b) muscular c) secretor d) nervos 4... amfibieni a) broasca ţestoasă 2..... 1... pe foaia de examen.Varianta 89 Ministerul Educaţiei. Membrana celulelor animale conţine: a) celuloză b) chitină c) fosfolipide d) amidon 3. Se acordă 10 puncte din oficiu..

ca acest cuplu să aibă copii sănătoşi. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei. Produşii finali ai fotosintezei sunt substanţele organice şi dioxidul de carbon. în procente. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Encefalul este localizat în canalul vertebral. c) Comparaţi mamiferele cu reptilele. precizaţi două componente ale acestuia pe desen. precizaţi transformările suferite de cromatină pe parcursul celor două etape.precizarea relaţiei dintre schelet şi musculatură şi a unui aspect din care să reiasă rolul sistemului nervos în realizarea mişcării la mamifere. 1. a) Numiţi cele două etape ale ciclului celular. insectivore. . c) Alcătuiţi un text coerent.Ministerul Educaţiei. probabilitatea. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. respectiv al braţului. . Abraxas. b) Reprezentaţi grafic structura unui cromozom bicromatidic. Ţesutul muscular neted se găseşte în pereţii majorităţii organelor interne. . stabilind o deosebire şi o asemănare între acestea. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. la mediul de viaţă respectiv.enumerarea oaselor care alcătuiesc scheletul membrelor mamiferelor terestre. numirea a câte unui muşchi al coapsei. 6. 4. Lichenii constituie un exemplu de simbioză. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 089 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Sistemul locomotor la mamifere” după următorul plan: . afirmaţiile următoare. apare un băiat bolnav de albinism. c) incidenţa apariţiei acestei maladii la cele două sexe şi motivaţia răspunsului. . 20 puncte Mamiferele sunt adaptate la diferite medii de viaţă. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Ministerul Educaţiei. Ateroscleroza este determinată de: a) hemoragie cerebrală b) infiltrarea pereţilor arterelor mari cu lipide c) paralizie d) ulceraţii ale gambelor D 10 puncte Citiţi. 3. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 089 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Stabiliţi următoarele: a) o manifestare fenotipică a albinismului. Ciclul celular cuprinde ansamblul de transformări prin care trece o celulă. B 10 puncte Într-un cuplu sănătos.precizarea a câte două adaptări ale mamiferelor acvatice. scrieţi pe foaia de examen. a) Daţi câte un exemplu de reprezentant pentru următoarele grupe de mamifere: cetacee. genotipurile părinţilor şi genotipul băiatului. Pentru rezolvarea problemei folosiţi litere/ simboluri alese de voi. 5. Trombocitele sunt implicate în procesul de coagulare a sângelui. litera A. cu atenţie. b) genotipul descendenţilor posibili. Ministerul Educaţiei.clasificarea mamiferelor terestre. heterozomi. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Celulele senzoriale chemosensibile din mucoasa limbii sunt localizate în mugurii gustativi. respectiv două adaptări ale balenei la mediul acvatic. primate. în funcţie de tipul de mers şi precizarea a câte unui exemplu de animal din fiecare categorie. . b) Precizaţi două adaptări structurale ale liliacului la mediul de viaţă aerian. scrieţi pe foaia de examen. respectiv aeriene. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: păsări.clasificarea ţesuturilor musculare. format din două propoziţii / o frază.

6 puncte Coloana B cuprinde structuri anatomice. Se acordă 10 puncte din oficiu.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. . Sângele este adus în atriul drept al inimii prin: a) artera aortă b) artera pulmonară c) venele cave d) venele pulmonare 4.. Plastidele sunt organite celulare întâlnite la: a) bacterii b) bazidiomicete c) monocotiledonate d) urodele B .... iar coloana A sistemele cărora aparţin structurile anatomice.... pe foaia de examen....... Este suc digestiv: a) amilaza b) bila c) lactaza d) pepsina 2. pe foaia de examen. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.... sistem excretor a) bronhiolă 2. litera corespunzătoare răspunsului corect.. A B 1.Varianta 90 Ministerul Educaţiei. Este corectă o singură variantă de răspuns. astfel încât aceasta să fie corectă. Prelungirile neuronale se numesc . noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. sistem osos b) uretră 3. 1.. Hemofilia se caracterizează prin: a) absenţa factorilor de coagulare din plasmă b) incapacitatea de a distinge culoarea roşie de culoarea verde c) prezenţa în sânge a hematiilor în forma de seceră d) prezenţa unui heterozom suplimentar 3. Varianta 090 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. şi . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. sistem respirator c) pancreas d) ulnă C 10 puncte Scrieţi...

3. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. afirmaţiile următoare. Are corpul reprezentat de corm: a) bacilul fânului b) cornul secarei c) laricele (zada) d) sbârciogul D 10 puncte Citiţi. pentru calcule folosiţi una din valorile cunoscute. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. El a donat 400 ml sânge la un centru de recoltare a sângelui. Daltonismul este o maladie ereditară heterozomală. bacil. organismele se clasifică în procariote şi eucariote. tuberculoză. 4. 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 090 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Sângele şi sistemul circulator la om”.precizarea tipurilor de vase de sânge şi a raporturilor acestora cu inima. precizând procentele în care se găsesc. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 090 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. .numirea şi descrierea elementelor figurate (două caracteristici structurale/ funcţionale pentru fiecare tip de element figurat). c) cantitatea de elemente figurate din sângele lui Marian (înainte de donare). 5. b) Daţi patru exemple de parcuri naţionale sau naturale de pe teritoriul României. 20 puncte Conservarea biodiversităţii constituie un obiectiv major al strategiei de protecţie a mediului din România. format din două propoziţii / o frază.numirea celor două componente ale sângelui. c) Alcătuiţi un text coerent. B 10 puncte La om. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. ocrotite prin lege.localizarea inimii şi enumerarea cavităţilor inimii. 2. După tipul de celulă. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: Monera. b) volumul final de plasmă din sângele rămas în corpul lui Marian (după donare). Rinichii au ca unitate structurală şi funcţională neuronul. Totalitatea carpelelor formează gineceul. c) Argumentaţi necesitatea înfiinţării la nivel naţional a unor astfel de arii protejate.menţionarea a patru boli ale sistemului circulator. Mitocondriile sunt organite celulare specifice fibrei musculare. sângele reprezintă 8% din greutatea corpului.Ministerul Educaţiei. 1. Ministerul Educaţiei. . pentru calcule folosiţi una dintre valorile cunoscute. Intestinul subţire comunică cu intestinul gros printr-o valvulă. Celulele fotoreceptoare fac sinapsă cu neuronii bipolari. . Marian are grupa sangvină AB (IV) şi o greutate de 75 kg. după următorul plan: . . 2. a) Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între celula de tip procariot şi celula de tip eucariot. a) Enumeraţi trei specii de plante. iar aceştia cu neuronii multipolari. din România. b) Enumeraţi regnurile ale căror organisme sunt alcătuite din celule de tip eucariot. Ministerul Educaţiei. litera A. scrieţi pe foaia de examen. scrieţi pe foaia de examen. iar plasma reprezintă 55-60% din compoziţia sângelui. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. cu atenţie. Stabiliţi următoarele: a) genotipul grupei de sânge pe care o are Marian. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.

....Varianta 91 Ministerul Educaţiei... pe foaia de examen. sistem nervos b) limba 3... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. este un organ: a) respirator b) muscular c) pereche d) tricameral 4.. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organe.... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. sistem respirator c) traheea d) uretra C 10 puncte Scrieţi. Foveea centralis: a) asigură acomodarea pentru distanţă b) este o componentă a coroidei c) face parte din sistemul optic d) se găseşte la nivelul petei galbene 3. Este corectă o singură variantă de răspuns. iar coloana A sistemele cărora aparţin organele respective.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. astfel încât aceasta să fie corectă. sistem excretor a) hipotalamusul 2.. Inima.. pe foaia de examen.. Varianta 091 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. 1. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Se acordă 10 puncte din oficiu.. la om. Cromozomii se găsesc în: a) centromer b) lizozom c) nucleu d) ribozom 2. Stomacul produce: a) bilă b) salivă c) suc gastric d) suc pancreatic .... . iar seva elaborată prin vasele conducătoare. Seva brută circulă prin vasele conducătoare ... litera corespunzătoare răspunsului corect.. A B 1.

Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. În prima generaţie. a) Enumeraţi organele vegetative caracteristice unei plante superioare. Sindromul Turner: a) reprezintă o monosomie b) este o trisomie letală c) prezintă cariotipul 2n = 47 + XXX d) se transmite de la mamă la băieţi D 10 puncte Citiţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 091 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Ţesutul nervos” după următorul plan: . Regnul Plantae este unul dintre cele cinci regnuri ale lumii vii. scrieţi pe foaia de examen. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. c) Precizaţi două deosebiri între gimnosperme şi angiosperme. . Sucul gastric conţine enzime amilolitice. F1. Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. 6. . afirmaţiile următoare.precizarea a două consecinţe ale consumului de cafea asupra sistemului nervos central. b) tipurile de gameţi formaţi de hibrizii din F1. b) Precizaţi numele şi funcţia pentru două organite celulare delimitate de o singură membrană.Ministerul Educaţiei. După tipul de celule în care apar. . bacili. Stabiliţi următoarele: a) fenotipul organismelor din F1. Celula stă la baza alcătuirii tuturor organsimelor vii. ATP. Ministerul Educaţiei. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. B Ministerul Educaţiei. 2.caracterizarea neuronului (definiţie. se obţin în F2 16 combinaţii de factori ereditari. fibre musculare. se obţin organisme hibride. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: ADN mitocondrial. . . cu atenţie. 10 puncte Se încrucişează un soi de fasole cu tulpina înaltă (H) şi păstăi galbene (G) cu un soi de fasole cu tulpina scurtă (h) şi păstăi verzi (g). mutaţiile pot fi somatice şi gametice. După formă. 3. enumerarea şi descrierea componentelor sale). Leucoplastele dau culoarea specifică frunzelor. alcătuire. 5.menţionarea a patru roluri ale encefalului. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Produsul principal de excreţie al vertebratelor este urina.enumerarea a patru funcţii ale celulelor gliale (nevroglii). Prin încrucişarea între ei a hibrizilor din F1. 20 puncte 2. litera A. 4. b) Clasificaţi plastidele. scrieţi pe foaia de examen. bacteriile pot fi: coci. c) numărul combinaţiilor din F2 homozigote pentru ambele caractere. după funcţia pe care o îndeplinesc. 1. spirili. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. c) Alcătuiţi un text coerent. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. format din două propoziţii / o frază. a) Enumeraţi cele trei componente fundamentale ale unei celule de tip eucariot. Arterele coronare irigă inima. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 091 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1.clasificarea sistemului nervos din punct de vedere funcţional.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de anomalii genetice. Centrul celular (centrozomul): a) conţine 1-2 corpusculi numiţi nucleoli b) este prezent în celulele nervoase c) se situează în apropierea nucleului d) se mai numeşte şi centromer 4.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Varianta 092 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.... astfel încât aceasta să fie corectă. Celulele cu bastonaşe: a) reacţionează la lumina foarte slabă b) se găsesc în coroidă c) sunt celule chemoreceptoare d) au sensibilitate la o anumită culoare 3... A B 1.Varianta 92 Ministerul Educaţiei. Cele două tipuri de ţesut osos sunt: .. Este corectă o singură variantă de răspuns... Se acordă 10 puncte din oficiu..... variaţie numerică a autozomilor b) sindromul Down 3. şi .. pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. modificare structurală cromozomală a) albinismul 2. pe foaia de examen.. . litera corespunzătoare răspunsului corect. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Amilaza acţionează la nivelul: a) cavităţii bucale b) ficatului c) intestinului gros d) colonului 2..... variaţie numerică a heterozomilor c) maladia „cri-du-chat” d) sindromul Turner C 10 puncte Scrieţi. Determinismul sexelor la un om sănătos este: a) ♀XY şi ♂ XX b) ♀XY şi ♂ X0 c) ♀X0 şi ♂ XY d) ♀XX şi ♂ XY . iar coloana A cauzele acestora.. 1...

format din două propoziţii / o frază.digestia bucală: precizarea denumirii şi a compoziţiei sucului digestiv implicat. 5. c) Explicaţi în ce constă relaţia funcţională între cloroplast şi mitocondrie. pentru fiecare clasă de moluşte. Mitocondriile au rol în digestia celulară. Ministerul Educaţiei. . 4. Grupa de sânge apărută ca urmare a fenomenului de codominanţă este: a) A (II) b) AB (IV) c) B (III) d) O (I) D 10 puncte Citiţi. . . afirmaţiile următoare.Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 2. b) Exemplificaţi. iar mama O (I). a) Clasificaţi plastidele după rolul pe care îl îndeplinesc. Stabiliţi următoarele: a) genotipurile părinţilor. Bila este un suc digestiv lipsit de enzime. Urina închisă la culoare şi oboseala sunt manifestări ale hepatitei virale. La nivelul alveolei pulmonare are loc schimbul de gaze respiratorii. Teaca de mielină este una dintre tecile neuronului. Moluştele sunt animale nevertebrate adaptate mediului acvatic şi mediului terestru. menţionarea rolului bilei în digestia lipidelor. câte un reprezentant. precizând două asemănări şi două deosebiri. b) genotipurile descendenţilor posibili. c) fenotipurile posibile ale bunicului din partea tatălui. Plastidele fotosintetizatoare sunt amiloplastele. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.digestia lipidelor: enumerarea enzimelor cu rol în digestia lipidelor. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 092 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: tentacule. 10 puncte Tata are grupa sangvină B (III). 20 puncte Celula eucariotă conţine organite celulare. scrieţi pe foaia de examen. 3. . 6. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. c) Alcătuiţi un text coerent. fiecare îndeplinind o anumită funcţie. litera A.ulcerul gastroduodenal: menţionarea a două cauze ale apariţiei acestei boli. prezentarea modului de acţiune a enzimelor digestive la acest nivel. a) Enumeraţi trei clase de moluşte. ventuze. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. b) Comparaţi structura cloroplastului cu cea a mitocondriei. cu atenţie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 092 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Sistemul digestiv la mamifere” după următorul plan: . scrieţi pe foaia de examen.sistemul digestiv: enumerarea segmentelor tubului digestiv şi a glandelor anexe ale acestuia. B Ministerul Educaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. specii comestibile. 2.enzimele proteolitice: precizarea tipurilor de sucuri digestive care le conţin. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Bunica din partea tatălui are grupa sanguină O (I). 1.

.. . Substanţa fundamentală a ţesutului osos conţine o substanţă proteică numită ..... Artera pulmonară: a) aprovizionează plămânii cu sânge oxigenat b) primeşte sânge oxigenat din ventriculul stâng al inimii c) se deschide în atriul drept al inimii d) transportă sânge cu CO2 2. iar coloana A caracteristici ale acestor maladii genetice. pe foaia de examen.. Interfaza: a) are loc între două diviziuni b) este prima etapă a mitozei c) determină reducerea cantităţii de ADN d) reprezintă diviziunea celulei somatice 4. A B 1..... litera corespunzătoare răspunsului corect. se numeşte monosomia XO b) sindromul Down 3.. Varianta 093 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. astfel încât aceasta să fie corectă.. se numeşte trisomia 21 c) sindromul Klinefelter d) sindromul ”cri du chat” C 10 puncte Scrieţi.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Este corectă o singură variantă de răspuns.. 1. pe foaia de examen.. Se acordă 10 puncte din oficiu. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de maladii genetice.... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. În timpul unei respiraţii normale când diafragma se relaxează: a) aerul iese din plămâni în atmosferă b) presiunea aerului din plâmâni scade c) musculatura intercostală se contractă d) volumul cutiei toracice se măreşte . Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.Varianta 93 Ministerul Educaţiei.. care este impregnată cu săruri . afectează numai bărbaţii a) sindromul Turner 2. Bila este secretată de: a) ficat b) pancreas c) ovar d) vezica biliară 3.

gameţi. a) Clasificaţi virusurile după materialul genetic conţinut. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă.definiţia respiraţiei.ecuaţia chimică a respiraţiei anaerobe. litera A. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 093 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Respiraţia în lumea vie” după următorul plan: . 3. se obţin organisme hibride. c) numărul combinaţiilor din F2 homozigote pentru ambele caractere. . . format din două propoziţii / o frază. Ministerul Educaţiei. cu atenţie. 6. b) Daţi patru exemple de viroze posibile la om. Stabiliţi următoarele: a) fenotipul organismelor din F1. Prin încrucişarea între ei a hibrizilor din F1. Diviziunea celulară este o însuşire fundamentală a lumii vii. meioză.Ministerul Educaţiei. Trompa lui Eustachio face legătura între urechea medie şi faringe. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: cromozomi. Tonoplastul delimitează: a) centrozomul b) cromozomul c) lizozomul d) vacuola D 10 puncte Citiţi. . . b) tipurile de gameţi formaţi de hibrizii din F1. Sporozoarele sunt protiste. Virusurile sunt entităţi infecţioase situate la limita dintre viu şi neviu.ecuaţia chimică a respiraţiei aerobe şi precizarea motivului producerii unei cantităţi mai mari de energie în respiraţia aerobă faţă de respiraţia anaerobă. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. c) Prezentaţi trei particularităţi structurale/ funcţionale ale virusurilor. a) Comparaţi mitoza şi meioza. se obţin în F2 16 combinaţii de factori ereditari. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 093 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. B Ministerul Educaţiei.aplicaţii practice ale fermentaţiilor: menţionarea a câte unei aplicaţii pentru fiecare dintre cele trei procese fermentative. 1. 20 puncte 2. b) Realizaţi schema meiozei. F1. precizaţi fazele meiozei I. Artera aortă are originea în ventriculul drept. precizarea a câte unui tip de organism fermentativ pentru fiecare tip de fermentaţie şi a produsului final rezultat. 2. În prima generaţie. c) Alcătuiţi un text coerent. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Porumbul are fructe indehiscente de tip cariopsă. scrieţi pe foaia de examen. 10 puncte Se încrucişează un soi de lalele cu tulpina înaltă (H) şi petale roşii (R) cu un soi de lalele cu tulpina scurtă (h) şi petale galbene (r). 4. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. după tipul de celule care rezultă în urma acestor procese. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. 5. Scheletul reprezintă componenta pasivă a sistemului locomotor. scrieţi pe foaia de examen. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.trei tipuri de fermentaţie: enumerarea lor. Ribozomii au rol în respiraţia celulară. afirmaţiile următoare.

.. ficat b) enzime proteolitice 3.. iar coloana A glande ale tubului digestiv care secretă aceste substanţe. 1.. pe foaia de examen.. Are corpul reprezentat de corm: a) tisa b) bacilul tetanosului c) drojdia d) lichenul de piatră 4... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. glande salivare a) săruri biliare 2.. A B 1.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. şi .. pancreas c) labferment d) lizozim C 10 puncte Scrieţi.. George Emil Palade a descoperit: a) cloroplastele b) lizozomii c) ribozomii d) vacuolele 3... .Varianta 94 Ministerul Educaţiei. litera corespunzătoare răspunsului corect. B 6 puncte Coloana B cuprinde substanţe prezente în sucurile digestive. astfel încât aceasta să fie corectă.. Ştiinţa care studiază clasificarea organismelor se numeşte: a) citologie b) evoluţionism c) histologie d) sistematică ... Cele două componente ale sistemului digestiv la mamifere sunt: .... Venele cave se deschid în: a) atriul drept b) atriul stâng c) ventriculul drept d) ventriculul stâng 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 094 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. pe foaia de examen... Se acordă 10 puncte din oficiu. Este corectă o singură variantă de răspuns.

olfactivi. b) tipurile de gameţi formaţi de hibrizii din F1. Stabiliţi următoarele: a) genotipul părinţilor. gustativi. . . 10 puncte Se încrucişează un soi de mere cu fructe rotunde (R) şi galbene (G) cu un soi de mere cu fructe ovale (r) şi roşii (g). Cromatina se condensează în profază. . două roluri. b) Caracterizaţi mutaţiile.măduva spinării: localizare. vestibulari: localizare şi precizarea unui stimul specific pentru fiecare. 3. câte un reprezentant. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 094 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. 1. 20 puncte 2.receptorii vizuali. Polidactilia este o maladie ereditară. B Ministerul Educaţiei. trei manifestări. c) Daţi trei exemple de factori cu potenţial mutagen. format din două propoziţii/ o frază. 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 094 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema „Funcţiile de relaţie”. afirmaţiile următoare. pentru fiecare grupă de reptile. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Ministerul Educaţiei. branhii. solzi cornoşi. Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. o modalitate de prevenire.organe. 5. Digestia chimică a proteinelor începe în stomac. după următorul plan: . după nivelul de organizare a materialului genetic afectat. Ţesutul cartilaginos este vascularizat. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.Ministerul Educaţiei. scrieţi pe foaia de examen. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. .scheletul membrului superior propriu-zis la om: enumerarea componentelor. Reptilele sunt vertebrate tetrapode. .paralizia: trei cauze. sisteme de organe cu rol în realizarea acestor funcţii: enumerare – trei exemple. cu atenţie. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: plămâni. 4. Ţesutul alcătuit din neuroni şi celule gliale (nevroglii) se numeşte: a) cartilaginos b) muscular c) nervos d) osos spongios D 10 puncte Citiţi. a) Clasificaţi factorii mutageni. Tuberculoza este produsă de bacilul Koch. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. După efectul lor mutaţiile pot fi naturale şi artificiale. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. b) Exemplificaţi. c) Alcătuiţi un text coerent. Mutaţiile reprezintă sursa primară a variabilităţii organismelor. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. auditivi. a) Enumeraţi patru categorii sistematice de reptile. 2. c) numărul combinaţiilor din F2 care au fructe rotunde şi roşii şi genotipul organismelor din F2 cu fructe ovale şi galbene. scrieţi pe foaia de examen. litera A.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe foaia de examen. astfel încât aceasta să fie corectă. Este corectă o singură variantă de răspuns.. genotipurile părinţilor sunt: a) Xh X şi XY b) Xh Xh şi XY c) XX şi X hY d) X h X h şi X hY 3.Varianta 95 Ministerul Educaţiei.... dar purtători ai genei pentru hemofilie. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Celule anucleate sunt: a) fibrele musculare b) hematiile c) celulele ficatului d) neuronii 2...... Primul segment al căilor respiratorii este reprezentat de: a) cavitatea bucală b) faringe c) fose nazale d) laringe .. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. moluşte b) gavialul 3. Se acordă 10 puncte din oficiu. După numărul de cotiledoane. angiospermele se împart în . pe foaia de examen..... şi . . Varianta 095 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Faza mitozei caracterizată prin dezorganizarea învelişului nuclear este: a) anafaza b) metafaza c) profaza d) telofaza 4.. A B 1. Dacă în F1 toţi descendenţii de sex masculin sunt sănătoşi. iar coloana A grupele sistematice cărora aparţin aceşti reprezentanţi.... artropode a) păstrăvul 2. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. reptile c) homarul d) sepia C 10 puncte Scrieţi... B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal. litera corespunzătoare răspunsului corect.. iar toţi descendenţii de sex feminin sunt sănătoşi.. 1.

deoarece orice tăietură sau lovitură puternică îi poate determina o hemoragie abundentă şi necontrolată. Stomacul comunică cu duodenul prin: a) esofag b) faringe c) laringe d) orificiul piloric D 10 puncte Citiţi. c) genotipurile şi fenotipurile posibile ale Cătălinei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . 1. c) Alcătuiţi un text coerent. Ministerul Educaţiei. 20 puncte Numeroase organisme pot produce boli la plante. precizând două asemănări şi o deosebire. litera A. 5. Oseina este impregnată cu săruri minerale. precizaţi denumirea bolilor produse de aceştia.menţionarea unei cauze şi a şase manifestări ale hepatitei. B 10 puncte Matei şi Cătălina sunt fraţi. a) Precizaţi trei componente ale unei mitocondrii. chimici. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Matei trebuie să fie foarte atent. scrieţi pe foaia de examen. a) Numiţi câte un reprezentant parazit din regnurile Monera şi Protista. De fiecare dată când se joacă în parc. daţi două exemple de adaptări ale viermilor la viaţa parazitară. Factori mutageni pot fi: fizici. energie. dominantă/ recesivă). afirmaţiile următoare. respiraţie.enumerarea a două exemple de enzime lipolitice. format din două propoziţii / o frază. Ministerul Educaţiei. . Totalitatea petalelor unei flori formează caliciul. b) Precizaţi tipul de nutriţie al organismului care produce rugina grâului.Ministerul Educaţiei.precizarea localizării ficatului şi a rolurilor lui în digestia lipidelor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 095 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. 2. . biologici. 4. b) genotipul lui Matei şi genotipurile părinţilor. Mitocondriile sunt organite celulare.precizarea tipurilor de lipide asupra cărora acţionează enzimele lipolitice şi a produşilor finali rezultaţi. cu atenţie. c) Numiţi un vierme parazit . scrieţi pe foaia de examen. Prin meioză are loc refacerea ţesuturilor lezate. tipul maladiei (autozomală/ heterozomală. 3. Membrana nucleară este străbătută de pori. Produsul de secreţie al ficatului este bila. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. . încadraţi acest organism în regnul corespunzător.enumerarea segmentelor tubului digestiv la nivelul cărora are loc digestia lipidelor. care poate avea consecinţe fatale. Ştiind că nici unul din părinţii celor doi copii nu prezintă aceste simptome. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mitocondrii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 095 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Digestia lipidelor” după următorul plan: . 2. 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. ATP. animale şi om. b) Comparaţi mitocondriile cu nucleul. stabiliţi următoarele: a) maladia ereditară de care suferă Matei. .

filicate c) piersicul d) porumbul C 10 puncte Scrieţi. digestia chimică a proteinelor este realizată de: a) bilă b) salivă c) sucul gastric d) sucul pancreatic B . dicotiledonate b) laricele (zada) 3.Varianta 96 Ministerul Educaţiei.. Acidul clorhidric: a) este prezent în sucul gastric b) emulsionează grăsimile c) hidrolizează aminoacizii d) neutralizează aciditatea din stomac 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii... 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului vegetal.... Se acordă 10 puncte din oficiu. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. litera corespunzătoare răspunsului corect. .. Tetradele cromatidice se formează în: a) anafază b) interfază c) meioză d) mitoză 4. Cromozomii se aliniază în plan ecuatorial în: a) anafază b) metafază c) profază d) telofază 3.. pe foaia de examen. conifere a) feriguţa 2. În stomac... A B 1. astfel încât aceasta să fie corectă.. Este corectă o singură variantă de răspuns.. Cele două tipuri de diviziune indirectă (cariochinetică) sunt: ... Varianta 096 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. iar coloana A grupele sistematice cărora aparţin aceşti reprezentanţi.. 1... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B... pe foaia de examen. şi ..

receptorul: definiţie. 4. .Ministerul Educaţiei. dar purtătoare a genei. Stabiliţi următoarele: a) fenotipul organismelor din F1. Membrana celulară este o componentă fundamentală a celulei. c) Alcătuiţi un text coerent. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. c) raportul de segregare fenotipic din F2 şi numărul de combinaţii homozigote pentru ambele caractere din F2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 096 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Amilaza acţionează la nivelul intestinului gros. scrieţi pe foaia de examen. b) Precizaţi cauza şi o manifestare a anemiei falciforme. scade presiunea intrapulmonară faţă de valoarea presiunii atmosferice. în cazul daltonismului. 3.urechea medie: precizarea a două caracteristici ale acesteia. a) Numiţi cele două substanţe de bază prezente în membrana celulară. Limfocitele au rol în imunitate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 096 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Organele de simţ la mamifere” după următorul plan: . scrieţi pe foaia de examen. Ministerul Educaţiei. c) Notaţi. este un organ musculos. dublă. format din două propoziţii / o frază. . a) Daţi două exemple de boli genetice produse de mutaţii numerice heterozomale. cu atenţie. B Ministerul Educaţiei. Inima.globul ocular: enumerarea componentelor şi precizarea tipurilor de vedere asigurate de celulele fotosensibile în corelaţie cu tipul de celulă. În inspiraţie. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 6. . afirmaţiile următoare. Nucleolii conţin: a) acizi nucleici b) apă c) lizozomi d) centrioli D 10 puncte Citiţi. Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere.pielea: precizarea a trei tipuri de receptori conţinuţi de aceasta. . Centrozomul este absent din celule nervoase. 2. b) tipurile de gameţi formaţi de hibrizii din F1. litera A. 10 puncte Se încrucişează un soi de tomate cu fructele ovale (O) şi roşii (R) cu soi de tomate cu fructe rotunde (o) şi galbene (r). Procariotele prezintă un material genetic lipsit de membrană nucleară. femeie sănătoasă. bărbat bolnav. genotipurile pentru: femeie sănătoasă.chemoreceptorii: menţionarea denumirii şi a localizării lor. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 5. 20 puncte Numeroase boli genetice au drept cauze mutaţii ale genelor. 1. bărbat sănătos. b) Precizaţi câte o substanţă chimică din structura peretelui celular la bacterii. . cavitar. la mamiferele adulte. tricameral. fungi şi plante. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: criste. pori.

Varianta 097 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Au rol în coagularea sângelui: a) hematiile b) monocitele c) limfocitele d) trombocitele 2... Imparicopitatele: a) au membre transformate în lopeţi b) sunt mamifere unguligrade c) sunt plantigrade d) se sprijină pe toată talpa B .. Din bilă lipsesc: a) enzimele b) pigmenţii biliari c) sărurile biliare d) sărurile minerale 3. chelonieni c) liliacul urecheat d) salamandra C 10 puncte Scrieţi.. 1.. Stomacul este situat în cavitatea . . noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal...Varianta 97 Ministerul Educaţiei.... astfel încât aceasta să fie corectă. chiroptere b) broasca ţestoasă de apă 3... A B 1.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. litera corespunzătoare răspunsului corect.. Este corectă o singură variantă de răspuns. pe foaia de examen. anure a) broasca de lac 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe foaia de examen. iar coloana A grupele sistematice cărora aparţin aceşti reprezentanţi....... şi comunică cu intestinul subţire prin orifciul . Mitocondriile: a) au rol în digestia celulară b) coordonează activitatea celulară c) stochează energia în molecule de ATP d) sunt prezente în celulele procariote 4..

ecuaţiile generale ale fotosintezei şi respiraţiei aerobe. deasupra diafragmului.explicarea legăturii funcţionale ce se stabileşte între cele două procese. . până în F1. scrieţi pe foaia de examen. 5. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Ficatul este situat în stânga stomacului. Bunicul din partea tatălui are grupa sangvină O (I). cu atenţie. genotip. dar purtători ai genei pentru hemofilie şi/ sau daltonism. Ministerul Educaţiei. scrieţi pe foaia de examen. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: codominanţă. . este considerat părintele geneticii. c) Alcătuiţi un text coerent. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. b) Realizaţi. Monerele sunt cele mai vechi forme de viaţă. c) probabilitatea apariţiei în această familie a copiilor sănătoşi. schema încrucişării dintre o plantă homozigotă cu bobul neted (N) şi o plantă homozigotă cu bobul zbârcit (z). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Bila are rol în digestia lipidelor. c) Menţionaţi trei aspecte legate de importanţa bacteriilor. Ministerul Educaţiei. . 6. Spermatozoizii se formează la nivelul tubilor seminiferi. după următorul plan: . 20 puncte 2. Moluştele se clasifică în lamelibranhiate. precizând o asemănare şi trei deosebiri.precizarea celor două tipuri de ţesuturi asimilatoare şi localizarea acestora în corpul plantei.menţionarea a trei aspecte ale importanţei fotosintezei. Gregor Mendel. a) Definiţi noţiunile: monohibridare. litera A. B 10 puncte Tatăl suferă de daltonism şi are grupa sangvină A (II). 3. a) Enumeraţi cele trei tipuri de bacterii după forma corpului. b) Comparaţi structura celulei procariote cu structura celulei eucariote. Stabiliţi următoarele: a) genotipul părinţilor. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . grupe sangvine. iar mama este sănătoasă. purtătoare a genei pentru hemofilie şi are grupa sangvină O (I).localizarea celor două procese la nivel celular. 2. arahnide şi cefalopode. format din două propoziţii / o frază. fenotip. afirmaţiile următoare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 097 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Seva elaborată circulă prin vasele liberiene. un călugăr franciscan. 1. Virusurile sunt entităţi infecţioase. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă.Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 097 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema „Fotosinteza şi respiraţia”. Receptorii auditivi la mamifere sunt localizaţi în: a) melcul membranos b) canalele semicirculare c) saculă d) utriculă D 10 puncte Citiţi. b) grupele de sânge posibile ale copiilor. 4.

. şi celule cu . lipide b) maltaza 3. A B 1.. pe foaia de examen. .Varianta 98 Ministerul Educaţiei... În interfază are loc: a) condensarea maximă a cromatinei b) dispariţia membranei nucleare c) dublarea cantităţii de ADN d) separarea cromatidelor 3.. pe foaia de examen. astfel încât aceasta să fie corectă. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.... Lizozomii conţin: a) ADN b) ARN c) lizozim d) enzime B . iar coloana A substanţe pe care acestea le hidrolizează. 6 puncte Coloana B cuprinde secreţii digestive.... proteine c) pepsina d) bilă C 10 puncte Scrieţi.. glucide a) lipaza 2.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Duodenul este un segment al: a) esofagului b) faringelui c) intestinului gros d) intestinului subţire 4. Se acordă 10 puncte din oficiu..... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Hemofilia: a) este o boală autozomală b) se datorează unei mutaţii pe cromozomul Y c) se manifestă prin codominanţă d) se transmite băieţilor pe linie maternă 2. 1. Este corectă o singură variantă de răspuns.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. litera corespunzătoare răspunsului corect. Varianta 098 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. Celule fotoreceptoare din structura retinei se numesc celule cu ...

precizarea elementelor componente ale sistemului genital masculin. . 1. Ministerul Educaţiei. c) Precizaţi o asemănare şi o deosebire între ascomicete şi bazidiomicete. 2. Corzile vocale sunt localizate la nivelul laringelui. c) volumul de elemente figurate din sângele Mariei. ştiind că volumul sangvin reprezintă 8% din greutatea corporală. B Ministerul Educaţiei. a câte unei manifestări şi a câte unei modalităţi de prevenire a sifilisului. alcătuirea corpului. format din două propoziţii / o frază. tipul de nutriţie. respectiv gonoreei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 098 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Reproducerea – funcţie fundamentală a organismelor” după următorul plan: . regnul din care face parte. HIV este un ribovirus. 2. pentru mucegaiul verde. 3. Maria are 54 de kg. litera A.enumerarea altor două funcţii fundamentale ale organismului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 098 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. b) Precizaţi patru elemente structurale ale cloroplastului. a) Notaţi. Aparatul Golgi este format dintr-o reţea de canalicule subţiri.precizarea structurilor care se formează din cele două tipuri de zigoţi.enumerarea elementelor componente ale florii hermafrodite. mitocondrie. iar plasma reprezintă 55-60% din compoziţia sângelui.menţionarea a câte unei cauze. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Majoritatea plantelor se hrănesc fotoautotrof. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. . 10 puncte Maria are grupa sangvină B (III). Celulele cu bastonaşe reacţionează la lumina de intensitate redusă. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 4. 20 puncte Alexander Fleming descoperă la începutul secolului trecut penicilina.Ministerul Educaţiei. rezultaţi în urma dublei fecundaţii la angiosperme. . folosind o cultură de mucegai verde. scrieţi pe foaia de examen. 6. Pigmenţii biliari: a) hidrolizează proteinele b) emulsionează grăsimile c) intră în compoziţia bilei d) se găsesc în sucul gastric D 10 puncte Citiţi. Faza mitozei caracterizată prin dezorganizarea învelişului nuclear este profaza. a) Clasificaţi leucoplastele după tipul de substanţă organică pe care o depozitează. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. c) Alcătuiţi un text coerent. cu atenţie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. scrieţi pe foaia de examen. Stabiliţi următoarele: a) genotipurile celor doi fraţi. Pentru calcule folosiţi una din valorile cunoscute. . afirmaţiile următoare. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: cloroplast. b) Daţi două exemple de baziodiomicete. energie. La bacterii peretele celular este constituit din chitină. iar fratele ei grupa O (I). . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 5. precizaţi un aspect legat de importanţa lor. b) două combinaţii posibile ale grupelor de sânge ale părinţilor.

pe foaia de examen.Varianta 99 Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen.. Este corectă o singură variantă de răspuns. Varianta 099 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. în celulele somatice... A B 1.. Ribozomul: a) alcătuieşte reticulul endoplasmatic neted b) are rol în sinteza proteinelor c) conţine ADN d) este o structură veziculară 2... de autozomi şi un număr de . pe foaia de examen. Scrieţi. iar coloana A numele unor afecţiuni provocate de aceştia. Aparţine sucului gastric enzima: a) amilaza b) lactaza c) pepsina d) tripsina 4. B 6 puncte Coloana B cuprinde agenţi patologici...... reorganizarea membranei nucleare are loc în: a) profază b) metafază c) anafază d) telofază 3. un număr de .... astfel încât aceasta să fie corectă. heterozomi. litera corespunzătoare răspunsului corect. În diviziunea celulară. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. tuberculoză b) sporozoar 3. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. Se acordă 10 puncte din oficiu. babesioză a) bacterie 2. 1... Omul are.. teniază c) vierme d) virus C 10 puncte Scrieţi.. Ţesutul fundamental asimilator: a) asigură conducerea sevelor b) conţine celule cu cloroplaste c) este un ţesut embrionar d) se află în organele subterane ale unei plante . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: sindrom Klinefelter. a) Enumeraţi patru maladii produse de mutaţii genice. cu atenţie. 6. 1. Mazărea are sămânţă cu două cotiledoane. B 10 puncte Se încrucişează un mascul aparţinând unei rase de iepuri cu blană neagră şi urechi scurte cu o femelă aparţinând unei rase de iepure având blană albă şi urechi lungi. b) Clasificaţi agenţii mutageni.descrierea structurii ţesutului osos compact şi precizarea a câte unui exemplu de localizare pentru fiecare tip de ţesut osos. 3. La mamifere. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 099 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. b) genotipul şi fenotipul indivizilor din F1. 20 puncte Diviziunea celulară asigură înmulţirea celulelor.Ministerul Educaţiei. 2. Plămânul este acoperit de pleură. . Muşchii gambei se inseră pe radius. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. c) Alcătuiţi un text coerent. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. scrieţi pe foaia de examen. afirmaţiile următoare. Folosind litere/ simboluri alese de voi. a câte unei caracteristici structurale a acestora şi a câte unui organ în structura căruia este întâlnit fiecare tip de fibră. Fotoreceptorii sunt localizaţi în coroidă. 2. Ministerul Educaţiei. meioză. Trombocitele au rol în coagularea sângelui. fenotipul lor. Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere.precizarea a două tipuri de fibre musculare. respectiv bărbătesc. a) Precizaţi organele în care are loc meioza in corpul unui mamifer de sex femeiesc. c) Comparaţi anafaza I a meiozei cu anafaza II a meiozei. Maladiile genetice sunt determinate de restructurări ale materialului genetic.argumentarea încadrării sângelui în categoria ţesuturilor conjunctive. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. c) procentul de organisme dublu homozigote din F2. după rolurile deţinute în organism. os al scheletului membrelor posterioare este: a) ulna b) radiusul c) humerusul d) femurul D 10 puncte Citiţi.definiţia unui ţesut. b) Caracterizaţi profaza. stabiliţi următoarele: a) genotipurile părinţilor. .clasificarea ţesuturilor epiteliale. format din două propoziţii / o frază. Caracterele blană albă şi urechi scurte nu se pot manifesta decât în stare homozigotă. . scrieţi pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 099 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Ţesuturile animale” după următorul plan: . 5. heterozomi. litera A. stabilind patru modificări produse la nivelul celulei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 4. stabiliţi o asemănare şi o deosebire. . . Meioza are o etapă reducţională. Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.

la om. 1.. micoză a) HIV 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. gonada masculină este: a) prostata b) testiculul c) uretra d) vezica urinară 2. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.Varianta 100 Ministerul Educaţiei.. iar coloana A categoriile de boli produse de aceştia.. astfel încât aceasta să fie corectă. La mamifere... Leucoplastele au rol în: a) transport celular b) fotosinteză c) reproducere d) depozitare 4... Varianta 100 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. Un ordin cuprinde mai multe: a) încrengături b) familii c) regnuri d) clase B . litera corespunzătoare răspunsului corect. şi . A B 1. Se acordă 10 puncte din oficiu.. Este corectă o singură variantă de răspuns... pe foaia de examen. este format din două oase: .. 6 puncte Coloana B cuprinde agenţi patogeni.. viroză c) Candida d) bacilul Koch C 10 puncte Scrieţi. Scheletul antebraţului. . Fenomenul de codominanţă apare în cazul grupei de sânge: a) O (I) b) A (II) c) B (III) d) AB (IV) 3... bacterioză b) plasmodiul malariei 3. pe foaia de examen.....

Scoicile: a) pot trăi şi în mediul aerian b) au schelet intern c) prezintă cochilie internă d) au respiraţie branhială D 10 puncte Citiţi. . litera A. Endospermul seminţei are rol în nutriţia embrionului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 100 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema „Sensibilitatea chimică la mamifere” după următorul plan: . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. afirmaţiile următoare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 100 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. 3.Ministerul Educaţiei. Feriga comună face parte din grupul cormofitelor. B 10 puncte Un bărbat cu ochii albaştri (bb) şi cu grupa de sânge AB (IV) se căsătoreşte cu o femeie cu ochii negri (BB) şi cu grupa de sânge A (II) (heterozigot). fibre şi substanţă fundamentală. 4. Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei. b) tipurile de gameţi formaţi de fiecare dintre aceştia. c) Alcătuiţi un text coerent. 20 puncte 2. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. c) probabilitatea apariţiei descendenţilor cu grupa 0 (I). a) Enumeraţi trei grupe (clase) de moluşte. b) Precizaţi cele trei părţi ale corpului moluştelor. Hepatita este produsă de bacilul Koch. . Ministerul Educaţiei. Ţesuturile conjunctive moi sunt formate din celule. femei. 1. a caracteristicilor elementelor componente şi a rolurilor acestor componente.sensibilitatea la mamifere: enumerarea altor două tipuri de sensibilităţi.rolurile olfacţiei şi gustului în viaţa mamiferelor. maladie. Sindromul Down este o maladie genetică determinată de o mutaţie. a caracteristicilor elementelor componente şi a rolurilor acestor componente. b) Explicaţi mecanismul care determină această mutaţie. bărbaţi. c) Menţionaţi tipurile de locomoţie caracteristice celor trei grupe (clase) de moluşte. Centrul celular (centrozomul) determină formarea nucleolului. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 2. scrieţi pe foaia de examen. 5.muguri gustativi: precizarea localizării. . în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: heterozom. Moluştele sunt un grup de nevertebrate bine reprezentat în diferite medii de viaţă. cu atenţie. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. respectiv a celor cu ochii negri. format din două propoziţii / o frază.mucoasa olfactivă: precizarea localizării. Ministerul Educaţiei. 6. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Sindromul Turner apare datorită neseparării perechii de cromozomi X în timpul meiozei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. scrieţi pe foaia de examen. . coagularea sângelui.calea de conducere a informaţiilor olfactive. Stabiliţi următoarele: a) genotipul celor doi indivizi. a) Precizaţi tipul de mutaţie ce determină apariţia acestei maladii.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->