Sunteți pe pagina 1din 16

Sisteme solare

Etapa 2

Soluţii VELUX pentru apă caldă şi aport la încălzire

Etapa 2 VELUX 1
Etapa 1 Alegerea produselor Etapa 3 Etapa 4
Inspiraţie potrivite Protecţie solară Întreţinere şi service
Inovaţie VELUX pentru
eficienţă maximă
Placa din cupru cu reflexivitate scăzută a panourilor
solare VELUX are o profilaţie piramidală concavă
care captează razele soarelui venite din orice direcţie,
concentrând energia solară şi menţinând-o în cadrul
panoului. Suprafaţa absorbantă este vopsită selectiv
pentru a reduce reflexia undelor solare. Astfel se asigură
un randament energetic foarte bun în tot timpul anului.

2
5 motive pentru a alege
sistemele solare VELUX
1 Protecţie pentru mediul înconjurător
Instalând sistemele solare VELUX puteţi avea propria contribuţie
la atingerea obiectivului global de reducere cu 20% a emisiilor
de carbon până în anul 2018, deoarece acestea furnizează până
la 75% din necesarul de energie termică pentru realizarea apei
calde menajere şi până la 35% din necesarul anual de energie
termică pentru încălzirea locuinţelor.

2 Calitate desăvârşită
Sistemele solare VELUX sunt sisteme sigure, certificate
Keymark, având aceeaşi calitate demonstrată de ferestrele de
mansardă VELUX.

3 Sistem complet de la un singur furnizor


Sistemul solar VELUX este conceput ca un sistem complet pentru
producerea de energie regenerabilă, având în componenţă toate
elementele necesare pentru o performanţă optimă.

4 Integrare perfectă în acoperiş


Panourile solare sunt concepute pentru a se încadra discret
în acoperiş, putând fi instalate şi în combinaţie cu ferestre de
mansardă de aceeaşi lăţime sau înălţime.

5 Reţea de instalatori recomandaţi


Instalatorii de sisteme solare VELUX sunt selectaţi cu atenţie dintre
participanţii la cursurile organizate de VELUX România. Aceştia
au acces la ultimele informaţii şi noutăţi funizate de compania
noastră, încât pot oferi servicii de cea mai înaltă calitate.

Cuprins
Energie regenerabilă 4
Sistemele solare VELUX
Sistemul solar pentru apă caldă 6
Sistemul solar pentru apă caldă
şi aport la încălzire 7
Componentele sistemelor solare 8
Preţuri 10
Instalare uşoară în 7 paşi 12
Pentru mai multe Informaţii pentru o ofertă personalizată 13
informaţii vizitaţi Întrebări frecvente 15
Garanţie 15

VELUX 3
Eficienţă
Energie regenerabilă energetică

P
entru a atinge obiectivul global la eficienţa energetică a clădirilor. O soluţie ecologică
de reducere a emisiilor de Panourile solare asigură necesarul de
carbon, compania VELUX a apă caldă menajeră pe perioada lunilor Folosirea sistemelor termice solare
iniţiat propria strategie pentru locuinţe de vară utilizând energia provenită protejează mediul înconjurător prin
sustenabile. Casa activă, concept direct de la soare. În perioadele mai reducerea necesarului de energie
iniţiat de Grupul VELUX, este acea puţin însorite ale anului, sistemul termic primară fosilică. Singurele costuri
clădire eficientă din punct de vedere al solar continuă să producă energie de funcţionare asociate cu sistemele
consumului energetic, care beneficiază regenerabilă cu un aport important la termice solare sunt cele ale electricităţii
de un climat interior sănătos, cu multă sistemul de încălzire convenţional. Pe utilizate de sistemul de control şi
lumină naturală, aer proaspăt şi ale durata unui an panourile solare VELUX pompă (aproximativ 80 kWh/an),
cărei componente produc cel puţin furnizează până la 75% din necesarul adică mai puţin decât consumul anual
atâta energie cât consumă. de energie termică pentru realizarea normal al unui bec economic cu puterea
apei calde menajere şi până la 35% de 100W.
Panourile şi sistemele solare VELUX
din necesarul anual de energie termică
reprezintă produse care folosesc
pentru încălzirea locuinţelor.
energia solară, contribuind semnificativ

Factori care determină eficienţa maximă a sistemelor solare:

1. Localizarea geografică a clădirii Satu Mare


Pentru dimensionarea corectă a Iaşi
sistemelor solare de care aveţi nevoie
Oradea
luaţi în consideraţie zona geografică în
care este amplasată clădirea şi variaţiile Bacău
Cluj Napoca
radiaţiei solare de-a lungul anului, în
Tg. Mureş
funcţie de anotimp. Alba Iulia
Arad
România este o ţară minunată care Sibiu
Braşov
Timişoara Deva Galaţi
beneficiază în decursul unui an de
multe zile însorite, mai exact de multă Brăila
Ploieşti
lumină naturală. Harta radiaţiei solare Reşiţa Tg. Jiu
demonstrează că sistemele solare pot Piteşti
fi folosite cu succes în cea mai mare
Bucureşti
parte a ţării.
Craiova

Harta schematică a radiaţiei solare medii pe an (kWh/m2)

1100 - 1250 1250 - 1350 1350 - 1450 1450 - 1600

100%

80%
În timpul verii, sistemele solare VELUX pot asigura aproape în totalitate necesarul de
60%
apă caldă. În anotimpul rece, care beneficiază de mai puţină lumină solară, sistemele
40%
solare contribuie semnificativ la încălzirea apei şi a locuinţei. Combinaţia dintre
20% energia produsă de sistemul pentru apă caldă şi sursele de încălzire convenţionale
0%
Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Noi Dec
asigură necesarul de energie termică pentru tot anul, la costuri mult mai mici.

4
2. Orientarea panourilor solare
faţă de punctele cardinale
Panourile solare au o eficienţă maximă atunci când sunt orientate spre sud,
spre deosebire de cele orientate spre nord care au o eficienţă extrem de redusă.
Folosiţi o busolă când alegeţi coordonatele corecte.
V N

Unghiul de azimut
Radiaţia anuală în procente
S E
30
350°

10°
340

40
20°
33

°
30

50
nclinare a acoperi
i de î
32

°
şulu
40
gh

31 Un 80° i 60
0 °
° 70° 50
30 70
0° 60° °
60
50° 80
290
° 40° 70°
90
30°
280° 80° 95
20°
10° 100

260° 100°

° 110
250 °

120
0° °
24

23
0 ° 13
0° 3. Panta acoperişului pe care
se instalează panourile solare
14

0
22

°
150
°
210

160
°

°
200

170°
190°

Se pot instala pe acoperişuri cu panta cuprinsă între


15° şi 90°. Au o eficienţă maximă atunci când sunt
sunt instalate pe un acoperiş cu panta cuprinsă între
30° şi 60°.

4. Factorii ambientali
Când poziţionaţi şi instalaţi panourile, vă recomandăm să verificaţi zonele de umbră. Acordaţi atenţie maximă arborilor, clădirilor
înalte sau altor forme de relief, deoarece acestea pot reduce semnificativ funcţionarea şi randamentul sistemului solar.

5. Lungimea tuburilor sistemului solar


În funcţie de distanţa dintre rezervor şi panoul solar, lungimea
tuburilor este diferită în fiecare caz în parte. Randamentul maxim
este atins în cazul în care lungimea tuburilor nu depăşeste 5 m,
urmând să scadă treptat pe măsură ce lungimea tuburilor este
mai mare. Vă recomandăm să amplasaţi rezervorul solar cât mai
aproape de panoul solar.

Lungimea tuburilor
Randament
sistemului solar
0-5m 100%
5 - 10 m 98%
10 - 15 m 96%
15 - 20 m 92%
20 - 25 m 89%

VELUX 5
Sistemele solare VELUX
Sistem solar pentru apă caldă
Furnizează până la 75% din necesarul de energie pentru realizarea apei calde menajere.

3 2

5
Principiu de funcţionare
Panourile solare captează energia soarelui. Agentul termic primar (soluţia de apă
cu glicol) este încălzit în panourile solare şi este condus către rezervorul de apă
caldă, energia produsă fiind imediat distribuită apei prin intermediul serpentinei din 4
6
rezervorul pentru apă caldă. Agentul termic primar se răceşte, ca urmare a cedării
căldurii, şi se reîntoarce în panoul solar pentru a reabsorbi căldura soarelui.
1
Grupul de pompare şi sistemul de comandă asigură automat repetarea ciclurilor de
încălzire, de fiecare dată când agentul termic primar este mai cald decât apa din
rezervor. Separatorul de microbule elimină bulele de aer din agentul termic primar
în mod automat iar valva de mixare amestecă apa rece cu cea încălzită în rezervorul
de apă caldă astfel încât apa ajunge la robinet la temperatura prestabilită de 7
utilizatori. Se elimină astfel pericolele de accidentare cu apă fierbinte şi, în acelaşi
timp, creşte eficienţa sistemului. 1. Panouri solare
2. Tuburi pentru conectare la rezervor
Dacă radiaţia solară este insuficientă pentru a încălzi apa din rezervor la temperatura
3. Rezervor pentru apă caldă
dorită, sistemul solar preîncălzeşte apa, iar centrala termică convenţională va
4. Grup de pompare şi sistem de comandă
prelua încălzirea apei, necesitând semnificativ mai puţin combustibil convenţional 8
5. Vas de expansiune
(gaz, lemne, energie electrică). 6. Valvă de mixare
7. Glicol
8. Separator de microbule de aer

Panou solar

Apă caldă

Centrală
Grup de pompare

termică
Separator de convenţională
microbule aer

Vas de Apă rece


expansiune

Model TFF 200 TFF 300 TFF 400


Volum [litri] 180 280 375
Modele de rezervoare Diametru cu izolaţie [mm] 540 600 700
pentru apă caldă Înălţime cu izolaţie [mm] 1432 1794 1591
Înălţime oblică [mm] 1530 1930 1745
Greutate [kg] 85 120 140

6
Sistem solar pentru apă caldă şi aport la încălzire
Furnizează până la 75% din necesarul de energie pentru realizarea apei calde menajere
şi până la 35% din necesarul anual de energie pentru încălzirea clădirii.

3 2

5
Principiu de funcţionare
Panourile solare captează energia soarelui. Agentul termic primar (soluţia de apă
cu glicol) este încălzit în panourile solare şi este condus către rezervorul de tip
4 „tanc în tanc”. Energia produsă este imediat distribuită agentului termic folosit la
6
încălzirea clădirii prin intermediul serpentinei din rezervor, iar apa din rezervorul
pentru apă caldă (rezervorul mic) se încălzeşte prin iradierea căldurii create în
rezervorul mare ce conţine agent termic de încălzire pentru clădire. Agentul termic
primar se răceşte, ca urmare a cedării căldurii, şi se reîntoarce în panoul solar
pentru a reabsorbi căldura soarelui.
Grupul de pompare şi sistemul de comandă asigură automat repetarea ciclurilor de
7 1 încălzire, de fiecare dată când agentul termic primar este mai cald decât apa din
rezervor. Separatorul de microbule elimină bulele de aer din agentul termic primar,
1. Panouri solare în mod automat, iar valva de mixare amestecă apa rece cu cea încălzită în rezervorul
2. Tuburi pentru conectare la rezervor de apă caldă astfel încât apa ajunge la robinet la temperatura prestabilită de
3. Rezervor pentru apă caldă utilizatori. Se elimină astfel pericolele de accidentare cu apă fierbinte şi, în acelaşi
4. Grup de pompare şi sistem de comandă timp, creşte eficienţa sistemului.
8
5. Vas de expansiune
6. Valvă de mixare Sistemele solare produc o cantitate importantă de energie termică atât în cazul
7. Glicol zilelor înnorate de peste an, cât şi iarna, la temperaturi de până la -20°C. Dacă
8. Separator de microbule de aer radiaţia solară este insuficientă pentru a încălzi apa din rezervor la temperatura
dorită, sistemul solar preîncălzeşte apa, iar centrala termică convenţională va
continua încălzirea apei, necesitând mai puţin combustibil convenţional (gaz,
lemne, energie electrică).

Panou solar Aportul solar la încălzire produs de sistemele solare are eficienţă maximă în
cazul sistemelor de încălzire cu temperaturi joase, precum sistemele cu încălzire
în pardoseală, tavan sau perete, dar este semnificativ şi în cazul sistemelor
Apă caldă
tradiţionale cu încălzire prin calorifere.

Apă caldă pentru încălzire tur


Grup de pompare

Apă caldă pentru încălzire retur


Separator de
microbule aer
Centrală
termică
convenţională

Vas de Apă rece


expansiune

Model TFF 550 TFF 750 TFF 950


Volum total [litri] 540 750 950
Modele de rezervoare Volum rezervor apă menajeră [litri] 150 250 250
pentru apă caldă Diametru cu izolaţie [mm] 825 910 960
şi aport la încălzire Înălţime cu izolaţie [mm] 1960 1990 2090
Înălţime oblică [mm] 2002 2042 2145
Greutate [kg] 140 221 240

VELUX 7
Componentele sistemelor solare
Toate componentele sistemului solar se potrivesc perfect între ele şi sunt oferite împreună de către distribuitorii autorizaţi. Tot
ceea ce trebuie să faceţi este să alegeţi numărul şi dimensiunea panourilor solare necesare precum şi rezervorul de apă dorit.
Specialiştii VELUX vă vor configura sistemul solar în întregime, în funcţie de nevoile dumneavoastră.

Panouri solare
Modul de realizare a panourilor solare oferă maximum de flexibilitate, putând fi instalate pe orice tip
de acoperiş. Sunt disponibile în mai multe dimensiuni şi pot fi instalate în combinaţie cu ferestrele de
mansardă VELUX de aceeaşi lăţime sau înălţime.
În spatele stratului de sticlă transparentă a panoului solar se află o placă absorbantă a cărei suprafaţă
unică este compusă din mici cavităţi în formă de piramidă ce captează razele soarelui venite din toate
direcţiile menţinându-le în interiorul panoului. Sticla specială transparentă, cu grad ridicat de transmitere
a luminii, în combinaţie cu elementul de absorbţie din panou, fabricat din cupru, conferă panoului solar o
eficienţă ridicată. Prin folosirea tehnologiei cu laser de ultimă generaţie, placa de absorbţie este conectată
la tuburi fără ca liniile de sudură să fie vizibile.
Carcasa panoului conţine un strat izolator de vată minerală hidrofugă de densitate ridicată, oferindu-i
astfel performanţă şi longevitate maximă. Rama este acoperită cu un lac special care protejează de zeci
de ani ferestrele de mansardă VELUX.

Finisaj elegant şi performanţă Dimensiunile panourilor solare VELUX (cm)


Finisajul panourilor solare şi modul de instalare al acestora >
asigură un design exterior unitar şi atractiv şi o durabilitate CLI
remarcabilă.
118

S06
4000
><

CLI CLI
140

M08 S08
Tehnologie inovativă VELUX 4000 4000
Suprafaţa unică absorbantă cu structură piramidală captează
razele soarelui şi le menţine în interiorul panoului oferind o
><

eficienţă ridicată.

CLI
180

U12
4000

Etanşare perfectă
<

< 78 > < 114 >< 134 >


Panourile solare sunt încorporate în acoperiş cu ajutorul ramelor
de etanşare standard VELUX, asigurând o integrare sigură şi
etanşă în acoperiş.

Model M08 S06 S08 U12


Greutate netă [kg] 22 27 31 46
Panouri solare VELUX
Suprafaţă totală [m2] 1,2 1,4 1,7 2,5
(model CLI 4000)
Suprafaţă de absorbţie [m2] 0,9 1,2 1,4 2,2
Volum [litri] 0,9 1,3 1,5 2,2

8
Rezervoare pentru sistemele solare
Rezervoarele solare VELUX pot fi conectate cu uşurinţă la sistemele de încălzire existente. Sunt fabricate din oţel emailat. Toate piesele care ar putea intra în
contact cu apa sunt protejate cu un strat de email ecologic împotriva coroziunii şi a depunerilor de calcar. Au izolaţie cu spumă (fără CFC - cluorofluorocarbon)
care asigură o pierdere minimă de căldură.

Rezervor pentru apă caldă Rezervor pentru apă caldă


Are două serpentine pentru transferul energiei şi şi aport la încălzire
un anod de magneziu care protejează împotriva
Este fabricat pe principiul “tanc în tanc”, adică
coroziunii.
rezervorul pentru încălzirea apei menajere (tancul
mic) se află în interiorul rezervorului pentru aport
la încălzire ce conţine agentul termic folosit la
încălzirea clădirii (tancul mare). Are un anod de
magneziu care protejează împotriva coroziunii.

Alte componente
Aceste componente, cu excepţia rezistenţei electrice, se livrează împreună cu rezervorul pentru apă caldă. Vă rugăm să ne
contactaţi dacă doriţi să comandaţi doar componentele prezentate mai jos, separat de rezervor.

Grup de pompare şi unitate de comandă Valvă de mixare


Grupul de pompare a fost proiectat să reziste la Pentru confortul utilizatorilor, valva de mixare
temperaturi foarte mari. Se poate instala atât pe amestecă apa rece cu cea încălzită în rezervorul de
rezervorul de apă, cât şi pe perete. apă caldă menajeră, astfel încât apa ajunge la robinet
la temperatura prestabilită. Poate fi setată de la 35°C
Unitatea de comandă este uşor de utilizat, oferind la 65°C.
un control facil al funcţiilor întregului sistem. Ecranul
de monitorizare indică parametrii de funcţionare a
sistemului solar, arătând diferenţele de temperatură
dintre panourile solare şi rezervor. Poate indica şi
eventualele probleme de funcţionare ale sistemului,
ajutând la o diagnosticare rapidă.

Separator de microbule de aer Vas de expansiune


Se instalează pe circuitul primar prin care se recirculă Vasul de expansiune se instalează pe circuitul primar
amestecul primar (apa + glicol), între panoul solar şi compensează creşterile de presiune la creşterile
şi rezervorul de apă caldă. Elimină bulele de aer din excesive de temperatură.
agentul termic primar în mod automat, dinamic, în
curgere, fără pierderi de lichid. Nu necesită întreţinere
şi rezistă la temperaturi înalte, de până la 180°C.

Glicol Rezistenţă electrică (opţională)


Soluţia de glicol şi apă, cu o concentraţie de 40%, Rezistenţa electrică este o componentă opţională şi
se introduce în circuitul primar. Asigură transportul se adaugă sistemului solar în cazul în care nu există
energiei termice de la panoul solar la rezervorul de apă o altă sursă de încălzire suplimentară cu combustibili
caldă. Această soluţie se înlocuieşte dupa 3-4 ani de convenţionali (centrală cu gaz sau lemne). Adăugată
folosinţă. La fiecare sistem complet livrat, glicolul este rezervorului de apă caldă, contribuie la încălzirea apei.
inclus gratuit. Se alimentează cu energie electrică (220V sau 380V).

Tuburi flexibile de legătură panou-rezervor Tuburi conectoare între panourile solare


(Model ZFM) (Model ZFR)
Tuburile sunt fabricate din oţel inoxidabil și sunt izolate Instalarea mai multor panouri solare este simplă.
perfect pentru a minimiza pierderile de căldură. Tuburile Panourile solare se pot instala în combinaţii atât pe
pot fi livrate în lungimi diferite în funcţie de distanţa verticală, cât şi pe orizontală. Tuburile flexibile pentru
dintre rezervor și panou. Se instalează la panoul solar instalarea alăturată a colectoarelor (100 mm distanţă)
cu o conexiune conică fără garnitură, iar la rezervorul sunt furnizate împreună cu sistemele solare VELUX.
de apă caldă cu conexiune plană cu garnitură pentru Sunt conectori conici, fără garnituri. Nu necesită
a permite prelungiri. Nu necesită întreţinere. Fiecare întreţinere.
sistem solar complet conţine la livrare 2 bucăţi de
tuburi cu lungimea de 2 m (ZFM 002).

VELUX 9
Preţuri
Toate componentele sistemului solar, cu excepţia rezistenţei electrice care este opţională, se comandă împreună. Dacă doriţi să
comandaţi doar anumite componente, vă rugăm să ne contactaţi.
Vă prezentăm mai jos preţurile sistemelor solare pentru apă caldă. Pentru o ofertă de preţ pentru sistemele solare pentru apă
caldă menajeră şi aport la încălzire, vă rugăm să completaţi formularul de la paginile 13 - 14.

Dimensiuni în cm 78 x 140 114 x 118 114 x 140 134 x 180


Model M08 S06 S08 U12

399 429 459 559


CLI 4000 - panou solar  495 532 569 693

Lungime 140 cm 220 cm 320 cm


Model 140 220 320

ZFR - tub conector 55 65 75


 68 81 93
panouri solare pe verticală

Model*
Volum în litri 180 280 375
200 300 400

TFF - rezervor + accesorii pentru 1699 1999 2199


 2107 2479 2727
sistemele solare pentru apă caldă

Lungime 10-12 cm 14-16 cm


Model EF0 GH0

ZFR - tub conector panouri solare pe 29 35


 36 43
orizontală

Lungime 5m 10 m 15 m 20 m
Model 005 010 015 020

ZFM - tub de legătură panou - rezervor, 104 169 239 279


 129 210 296 346
2 bucăţi (∅ 16 mm). Preţ/ 1 buc.tub

*În preţul rezervorului model TFF sunt incluse următoarele accesorii:


• Grup de pompare şi unitate de comandă • Vas de expansiune
• Valvă de mixare • Glicol (5 litri)
• Separator de microbule de aer • Tuburi de legătură panou - rezervor (2 bucăţi) cu lungimea de 2 m

Pentru fiecare sistem solar se vor comanda separat:


• Manşete de trecere tubulatură tur - retur (2 bucăţi) model ZFT 003 ( 29 / 35 euro)
• Glicol suplimentar model ZFT 006 (10 litri) ( 55 / 65 euro)

10
Exemple de sisteme solare complete pentru obţinerea apei calde
Informaţiile prezentate mai jos vă ajută să vă faceţi o idee despre cantitatea de energie solară de care aveţi nevoie. Puteţi compune un pachet diferit care
se potriveşte cel mai bine tipului de contrucţie avut şi nevoilor dumneavoastră de apă caldă menajeră. Panourile solare se combină perfect cu ferestrele de
mansardă VELUX de aceeaşi lăţime sau înălţime. (În exemplele de mai jos nu sunt incluse preţurile tuburilor de legătură panou - rezervor, model ZFM, deoarece
aceastea se comandă în funcţie de fiecare situaţie în parte, şi nici preţul ferestrelor de mansardă din combinaţii.)

Small Medium Large

Cuprinde un rezervor solar pentru apă caldă Cuprinde un rezervor solar pentru apă caldă Cuprinde un rezervor solar pentru apă caldă
cu o capacitate de 180 litri, recomandat unei cu o capacitate de 280 litri, recomandat cu o capacitate de 375 litri, recomandat
familii formate din 2 persoane. unei familii formate din 2 adulţi şi 2 copii. familiilor cu 5 - 6 membri.

Panouri solare
2928 € (incl. TVA 24%) 4115 € (incl. TVA 24%) 5184 € (incl. TVA 24%)

Suprafaţă totală panouri solare 2,5 m2 Suprafaţă totală panouri solare 5 m2 Suprafaţă totală panouri solare 7,5 m2
Panou solar 1 x CLI U12 4000 2 x CLI U12 4000 3 x CLI U12 4000
Tuburi conectoare - 1 x ZFR EFO 2 x ZFR EFO
între panouri
Set manşete 1 x ZFT 003 1 x ZFT 003 1 x ZFT 003
trecere tuburi
Rezervor solar TFF 200 0201 TFF 300 0201 TFF 400 0201
Ramă de etanşare 1 buc 2 buc 3 buc
Glicol 10 litri 15 litri 20 litri

Panouri solare pentru combinaţii cu ferestre de mansardă


3503 € (incl. TVA 24%) 4617 € (incl. TVA 24%) 6261 € (incl. TVA 24%)

Exemplu Exemplu
de aranjare de aranjare

Suprafaţă totală panouri solare 3,36 m2 Suprafaţă totală panouri solare 5,04 m2 Suprafaţă totală panouri solare 8,4 m2
Panou solar 2 x CLI S08 4000 3 x CLI S08 4000 5 x CLI S08 4000
Tuburi conectoare 1 x ZFR EFO 1 x ZFR EFO 3 x ZFR EFO
între panouri 1 x ZFR 220 1 x ZFR 220
Set manşete 1 x ZFT 003 1 x ZFT 003 1 x ZFT 003
trecere tuburi
Rezervor solar TFF 200 0201 TFF 300 0201 TFF 400 0201
Ramă de etanşare 2 buc 3 buc 5 buc
Glicol 10 litri 15 litri 20 litri

Panourile solare VELUX sunt certificate Solar Keymark


Solar Keymark este marcajul calităţii pentru produsele din domeniul energiei solare termice în Europa, bazat pe normele europene şi certificat
de CEN. Clientului i se garantează că un produs din domeniul energiei solare termice este în conformitate cu normele europene privind calitatea
şi specificaţiile, şi că produsul respectiv este în conformitate cu reglementările din majoritatea ţărilor europene.

VELUX 11
Instalare uşoară în 7 paşi
Panourile solare sunt concepute pentru a se integra discret în acoperiş şi pot fi instalate în combinaţie cu ferestre de mansardă de
aceeaşi lăţime sau înălţime. Pentru instalarea sistemelor solare vă recomandăm să consultaţi un instalator recomandat VELUX.
Instalarea sistemelor solare se poate face în două etape: instalarea panourilor solare pe acoperiş (în momentul construcţiei sau
renovării acoperişului) şi instalarea rezervorului (în momentul realizării instalaţiilor clădirii).

1 La început se pregăteşte laţul suport care va susţine panoul solar pe acoperiş. Panourile
nu se instalează între căpriori, deci nu se va face gol în acoperiş.

2 Cutia panoului se deschide pe direcţia indicată de linia punctată; capacul cutiei se va


folosi pentru acoperirea panourilor până în momentul în care se va pune în funcţiune
rezervorul de apă caldă. Cutia conţine toate elementele necesare instalării, inclusiv
şuruburile.

3 Panoul se scoate din cutie şi se manevrează uşor cu ajutorul dispozitivelor de prindere,


evitându-se astfel atingerea cu mâna a suprafeţei absorbante. Indiferent de mărime,
la poziţionarea panoului vor participa două persoane. Greutatea maximă a unui panou
solar VELUX este de 46 kg, astfel încât se poate manevra cu uşurinţă, fără a fi necesară
intervenţia unei macarale.

4 Suporţii de plastic cu care panoul se va sprijini pe laţul suport se montează în partea de


jos a panoului.

5 Panourile solare se fixează direct pe laţi. Panourile se instalează în combinaţii orizontale


la o distanţă de 100 - 160 mm între ele, pentru a face posibilă conectarea lor.

6 Ramele de etanşare se instalează în ordinea elementelor numerotate, ca în cazul


ferestrelor de mansardă. Se vor folosi şuruburile speciale din cutiile ramelor.

7 Panourile solare se conectează la rezervorul de apă caldă şi se finalizează montajul.

12
Informaţii pentru o ofertă personalizată
Vă rugăm să completaţi acest formular cu toate detaliile cerute şi să ni-l trimiteţi pe fax (0268 42 57 57), e-mail
(romania.tehnic@velux.com) sau prin poştă (VELUX România SRL, str. Aurel Vlaicu nr. 40, 500178 Braşov, în
atenţia Departamentului Relaţii Clienţi). În cel mai scurt timp veţi primi oferta dvs. personalizată.

Înainte de a începe, alegeţi sistemul pentru care doriţi să primiţi o ofertă de preţ:
Sistem solar pentru apă caldă Sistem solar pentru apă caldă şi aport la încălzire

Pasul 1 Informaţii despre clădire


Clădire Finalizată În construcţie/renovare

Casa unifamilială cu persoane


Destinaţia clădirii Hotel/Pensiune cu o capacitate de persoane
(Completaţi doar o variantă) Restaurant cu o capacitate de persoane
Piscină/SPA/Salon cu duşuri

Orientarea Notaţi poziţionarea suprafeţei acoperişului unde urmează 270° 90°


să fie instalate panourile solare, faţă de punctele cardinale.
clădirii faţă 255° 105°
Folosiţi o busolă şi alegeţi coordonatele corecte.
de punctele 240° 120°
cardinale ° (exemplu: 210°)
225° 135°
210° 150°
195° 165°
180°

Notaţi unghiul de înclinaţie al acoperişului unde urmează să fie instalate panourile solare, exact sau cu
aproximaţie, conform exemplelor de mai jos:
Panta
acoperişului
15° 30° 45° 50° 75° 90°
l
° (exemplu: 60°)

Notaţi dimensiunile acoperişului pe care se pot instala


L
Dimensiunile panourile solare:
acoperişului L= m
l= m

VELUX 13
Pasul 2 Informaţii referitoare la necesarul de apă caldă
Necesarul de apă caldă/ persoană/ zi: 30-40 litri (economic) 70-80 litri (mare)
50-60 litri (mic) peste 80 litri (foarte mare)

Combustibil utilizat gaz


energie electrică
lemne

Distanţa de la panoul solar până la rezervorul de apă caldă (boiler)


D= m

Capacitate litri
Rezervorul de apă
caldă existent Cod produs rezervor (de pe eticheta rezervorului)
(Completaţi doar dacă aveţi Cu serpentină
deja rezervor) Tip rezervor
Fără serpentină

Pasul 3 Informaţii privind instalaţia de încălzire a clădirii


(Se va completa doar pentru sistemul solar pentru apă caldă şi aport la încălzire)

Suprafaţa totală de încălzit m2 Slabă


(din care) Încălzire în pardoseală m2 Termoizolaţia clădirii Medie
Capacitate centrală kW Bună

Pasul 4 Informaţii despre beneficiarul ofertei


Nume Prenume

Strada Nr. Localitate Judeţ

Telefon E-mail

Profil solicitant Proprietar Constructor


Arhitect Instalator
Distribuitor

Completat de către
Data

14
Întrebări frecvente Garanţie
5 ani
• Ce reprezintă energia regenerabilă?
Energia regenerabilă este obţinută din resurse naturale precum soare,
vânt, ploaie, căldură geotermală, cu alte cuvinte din resurse infinite de
energie, regenerabile.

• De ce să aleg energia produsă de soare? • Panouri solare


Lumina solară reprezintă cea mai constantă resursă de energie, iar
puterea solară este regenerabilă. Folosirea energiei regenerabile asigură
• Rezervoare pentru
independenţă energetică şi economii importante pentru bugetul
familiei. Sistemele solare furnizează până la 75% din necesarul de
apă caldă
energie termică pentru realizarea apei calde menajere şi până la 35% • Tuburi flexibile
din necesarul anual de energie termică pentru încălzirea locuinţelor.

3 ani
• Ce se întâmplă când nu e soare afară?
Panourile solare VELUX folosesc radiaţiile solare pe toată durata unei
zile, ele putând capta suficientă energie chiar şi în momentele în care
este înnorat, datorită suprafeţei speciale piramidale. Când soarele
străluceşte, panourile captează cea mai mare cantitate de energie.
• Alte componente
• Ce costuri presupune un sistem solar?
Singurele costuri de funcţionare asociate cu sistemele termice solare şi accesorii ale
sunt cele ale electricităţii utilizate de sistemul de control şi pompă, care
este de aproximativ 80 kWh anual, adică mai puţin decât consumul sistemelor solare,
anual normal al unui bec economic cu puterea de 100W. Sistemele
solare au costuri minime de întreţinere. Acestea trebuie verificate anual
inclusiv componente
de către un instalator recomandat. şi accesorii ale
rezervoarelor pentru
apă caldă

Vă recomandăm să solicitaţi certificatul


de garanţie pentru produsele VELUX de
la distribuitorul de la care le cumpăraţi,
iar de la instalatorul care vă montează
Panourile solare VELUX sunt certificate Solar Keymark produsele solicitaţi certificatul de garanţie
Solar Keymark este marcajul calităţii pentru produsele din domeniul energiei solare termice în pentru instalare şi procesul verbal de
Europa, bazat pe normele europene şi certificat de CEN.
punere în funcţiune a sistemului solar.

VELUX 15
VELUX România S.R.L.
Aurel Vlaicu 40
500178 Braşov
Tel.: 0268 40 27 40
Fax: 0268 42 57 57
Relaţii clienţi: 0-8008-83589 (apel gratuit)
E-mail: romania@velux.com
Web: www.velux.ro

V-RO 5063-0510 © 2010 VELUX GROUP ® VELUX, SIGLA VELUX, SUNT MĂRCI ÎNREGISTRATE FOLOSITE SUB LICENŢĂ DE CĂTRE VELUX GROUP

16