Sunteți pe pagina 1din 6

Capitolul 5

Teste şi răspunsuri la teste

Teste

1. Completaţi textul care urmează:


Strategia organizaţiei cuprinde ansamblul ………. majore ale
organizaţiei pe ………. ………., principalele ……….strategice
împreună cu ……….alocate, în vederea realizării ………. ……….
corespunzător ……….organizaţiei.

2. Conceptul de strategie se utilizează, în prezent, cu semnificaţi diferite,


în următoarele domenii:
a. domeniul economic;
b. domeniul managementului;
c. domeniul militar;
d. domeniul administraţiei publice;
e. domeniul politic.
Strategia şi managementul strategic al organizaţiei.
Concepte fundamentale. Aplicaţii manageriale

3. Componentele strategiei sunt:


a. misiunea, vocaţia, credo-ul, carta;
b. scopul;
c. obiectivele fundamentale;
d. resursele;
e. termenele;
f. avantajul competitiv;
g. efectul sinergic;
h. opţiunile strategice.

4. Misiunea organizaţiei :
a. reflectă raţiunea de a exista a organizaţiei;
b. este succintă;
c. stabileşte direcţia de acţiune a organizaţiei;
d. ţine cont de aşteptările fireşti ale deţinătorilor de interese;
e. menţionează responsabilitatea socială a organizaţiei;
f. realizează mai multe roluri.

5. Obiectivele strategice ale organizaţiei se concep în domeniul:


a. cotei de piaţă deţinute;
b. profitabilităţii;
c. resurselor umane;
d. performanţelor manageriale;
e. responsabilităţii publice;
f. social.

6. Termenele de realizare a obiectivelor cuprinse în strategie sunt:


a. unice;
b. repetitive;
c. iniţiale;
d. finale;
e. decalate;
f. intermediare.
Teste şi răspunsuri la teste

7. Completaţi textul următor:


Avantajul competitiv constă din realizarea de către o……….a unor
produse sau servicii ……….pentru consumatori, comparativ cu oferta
de produse sau servicii similare sau asemănătoare ale
majorităţii……….

8. Criteriile de clasificare a strategiilor sunt:


a. natura obiectivelor şi mijloacele necesare pentru realizarea acestora;
b. tipul abordărilor şi natura obiectivelor;
c. măsura în care organizaţia participă la elaborarea strategiei;
d. sfera globală de cuprindere;
e. provenienţa resurselor;
f. natura legăturilor dintre activităţile organizaţiei;
g. evoluţia propusă de managementul organizaţiei.

9. Corectaţi şi completaţi afirmaţia care urmează:


Mediul ambiant al organizaţiei se referă la ……….elementelor
endogene acesteia, de natură economică, ……….tehnică şi ……….,
managerială, ………., ………., ………., ………., ………., culturală,
legislativă sau juridică, care nu influenţează stabilirea obiectivelor
acesteia, obţinerea resurselor necesare realizării strategiei, adoptarea şi
aplicarea deciziilor de realizare a acestora.

10. Determinanţii endogeni ai strategiei unei organizaţii sunt:


a. cultura organizaţiei;
b. situaţia economico-financiară;
c. potenţialul organizatoric;
d. potenţialul uman;
e. complexitatea organizaţiei;
f. managementul de nivel inferior;
g. proprietarii şi acţionarii organizaţiei.
Strategia şi managementul strategic al organizaţiei.
Concepte fundamentale. Aplicaţii manageriale

11. Grupurile de deţinători de interese sunt reprezentate de:


a. proprietari;
b. acţionari;
c. managementul de nivel inferior;
d. managementul de nivel mediu;
e. clienţii mari;
f. furnizorii locali;
g. concurenţii semnificativi;
h. salariaţii;
i. sindicatul ;
j. organismele administraţiei centrale şi locale;
k. creditori.

12. Managementul strategic impune acordarea unei atenţii deosebite în


domeniile:
a. evaluării corecte a mediului organizaţiei;
b. crearea unei imagini corecte a organizaţiei;
c. analizei componentelor strategiei;
d. punerii în practică a deciziilor strategice şi tactice,
e. evaluării rezultatelor aplicării strategiei.

13. Avantajele managementului strategic sunt următoarele:


a. nu este costisitor;
b. nu necesită implicarea în activităţile de implementare a persoanelor
care au elaborat strategia ;
c. reduce rezistenţa la schimbare;
d. asigură corelarea recompensării-sancţionării personalului implicat
în realizarea strategiei cu nivelul efectiv al participării;
e. asigură flexibilitate organizaţională;
f. consfinţeşte profitabilitatea ca obiectiv esenţial al organizaţiei
Teste şi răspunsuri la teste

Răspunsuri la teste

1. obiectivelor, termen lung, opţiuni strategice, resursele, avantajului


competitiv, misiunii

2. a, b, c, d

3. a, c, d, e, f, h

4. a, c, d, e, f

5. a, b, c, d

6. c, d, f

7. organizaţie, semnificativ superioare, concurenţilor

8. a, d, e, f, g

9. Mediul ambiant al organizaţiei se referă la ansamblul elementelor


exogene acesteia, de natură economică, politică, tehnică şi
tehnologică, managerială, demografică, ştiinţifică, culturală,
psihosociologică, educaţională, ecologică, legislativă, care marchează
stabilirea obiectivelor acesteia, obţinerea resurselor necesare,
adoptarea şi aplicarea deciziilor de realizare a acestora.
Strategia şi managementul strategic al organizaţiei.
Concepte fundamentale. Aplicaţii manageriale

10. a, b, d, e, g

11. b, h, i, j

12. a, b, c, d, e

13. c, d, e, f

S-ar putea să vă placă și