Sunteți pe pagina 1din 2

MODUL 1: Servicii de producţie, depozitare, transport şi comercializare a alimentelor, inclusiv alimentaţie _________________________________

publică şi a colectivităţilor
Nivel III: Instruirea personalului de îngrijire din sectorul alimentar şi din unităţile de alimentaţie publică şi colectivă; __________________________________

CHESTIONAR
Intrebări cu 1 răspuns corect:
1. Pentru a putea fi întreţinute în condiţii igienice, pavimentul şi suprafaţa pereţilor din unităţile alimentare trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii de igienă:
a. să fie uşor de curăţat şi dezinfectat, să fie netede, impermeabile, neabsorbante, lavabile, netoxice
b. nu trebuie să îndeplinească condiţii speciale
c. să fie din materiale netede sau rugoase

2. În unităţile de industrie alimentară:


a. personalul care întreţine curăţenia întreprinderii şi a grupurilor sanitare estea celaşi cu cel care efectuează curăţenia în încăperile
în care se desfăşoară procesul tehnologic
b. personalul care întreţine curăţenia întreprinderii şi a grupurilor sanitare este altul decât cel care efectuează curăţenia în
încăperile în care se desfăşoară procesul tehnologic
c. întreţinerea curăţeniei întreprinderii poate fi efectuată de către orice angajat al unităţii respective

3. Personalul din unităţile cu profil alimentar:


a. trebuie să se supună unui control medical la angajare
b. trebuie să se supună unui control medical periodic
c. nu este obligatoriu să se supună nici unui control medical dacă se ştie sănătos

4. Agenții de curățare și substanțele dezinfectante:


a. pot fi depozitate în zonele unde se depozitează ş ialimente
b. nu trebuie depozitate în zone unde se depozitează alimente
c. se pot depozita în orice zonă din unitate

5. Substanţele dezinfectante folosite:


a. trebuiesă fie avizate de Ministerul Sănătăţii
b. nu e obligatoriu să fie avizate de Ministerul Sănătăţii dacă sunt trecute pe ambalaj instrucţiunile de folosire
c. pot fi folosite substanţe dezinfectante neavizate, dacă se respectă anumite concentraţii

6. Supravegherea spaţiilor de refrigerare/congelare:


a. se face de către personal specializat (frigotehnişti)
b. se face de către personalul de curăţenie
c. se face de către orice angajat

7. Numărul de scaune la closete se determinăînfuncţie de:


a. schimbul cu cel mai mare număr de muncitori
b. schimbul cu cel mai mic număr de muncitori
c. aleatoriu

8. Dezinfecţia în unităţile alimentare:


a. suplineşte curăţenia
b. se efectuează în continuarea curăţeniei, pe care nu o suplineşte
c. nu este absolute necesară

9. Chiuvetele din interiorul spaţiilor alimentare trebuie să aibă următoarele dotări:


a. Să dispună de apă potabilă rece
b. Să dispună de alimentare cu apă potabilă curentă, caldă şi rece şi de mijloace pentru spălarea şi uscareaigienică a mâinilor
c. nu trebuie să aibă dotări speciale

10. În unităţile de alimentaţie publică sau colectivă, condiţiile care trebuie respectate la grupurile sanitare pentru personal şi cele pentru
consumatori sunt:
a. să se asigure hârtie igienică şi săpun pentru spălarea mâinilor
b. să fie în permanenţă întreţinute în perfectă stare de funcţionare şi dotate cu hârtie igienică, săpun şi uscător pentru mâini sau
şerveţele de hârtie la chiuvetă
c. stabilite de către manager
Intrebări cu 2 răspunsuri corecte:
11. Echipamentul de protecţie al angajaţilor:
a. Trebuie purtat de-a lungul întregului program de lucru
b. poate fi purtat şi în afara unităţii, în timpul liber
c. trebuie să aibă culori diferite, pentru ca personalul de curăţenie să poată fi deosebit de cel productiv

12. Colectarea reziduurilor solide din încăperile de lucru se face:


a. În recipenţi care se deschid cu pedală
b. În recipienţi căptuşiţi cu saci de plastic etanşi
c. În găleţi de metal

13. Încăperile de depozitare a alimentelor:


a. Trebuie să fie situate la parterul unităţii
b. Trebuie să fie prevăzute cu utilajul necesar
c. Trebuie să fie protejate de accesul muştelor şi rozătoarelor

14. Personalul care efectuează curăţenia trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:


a. să fie calificat
b. să fie dotat cu echipament de protecţie
c. poate fi folositşi la operaţiile de preparare a mâncărurilor

15. Ustensilele pentru curăţenie:


a. se pot păstra la un loc cu alimentele
b. trebuie să fie curăţate şi dezinfectate după fiecare operaţie
c. trebuie păstrate într-un loc special amenajat, separat de alimente

16. În unităţile alimentare, curăţenia se face:


a. dinspre locurile mai curate către cele mai murdare
b. dinspre locurile mai murdare către cele mai curate
c. dinspre tavan spre podea

17. Dezinfecţia se face preparând soluţiile:


a. În ziua folosirii, pentru a nu se degrada
b. În recipiente curate
c. cu o zi înainte de folosirea lor

18 .Produsele de curăţenie folosite:


a. sunt cele avizate de Ministerul Sănătăţii
b. se foloses crespectându-se recomandările producătorului
c. la folosirea lor nu este obligatorie purtarea mănuşilor de protecţie

19. Pentru testele de salubritate:


a. se folosesc tampoane sterile
b. se folosesc tampoane nesterile
c. tampoanele se transport cât mai rapid posibil la laboratorul de microbiologie

20. După extindere şi frecvenţa în timp, curăţenia se clasifică în:


a. generală
b. curentă
c. intermitentă