Sunteți pe pagina 1din 2

MODULUL 1 Servicii de producţie, depozitare, transport şi comercializare a alimentelor, _____________________________

inclusiv alimentaţie publică şi a colectivităţilor


Nivelul I: Instruirea managerilor, şefilor de secţie, directorilor pentru asigurarea calităţii etc, în unităţile _____________________________
cu profil alimentar (producţie, comercializare, depozitare, transport şi din unităţile de alimentaţie publică şi colectivă)

CHESTIONAR
Întrebări cu 1 răspuns corect:
1. Amplasarea unităţilor de industrie alimentară şi de microproducţie alimentară:
a. să fie de preferat în zona industrială a localităţii
b. să fie de preferat în zona cartierelor de locuit
c. nu e obligatoriu să ţină cont de aprovizionarea cu apă potabilă
2. Utilajele din dotarea unităților alimentare:
a. vor fi confecționate din materiale rezistente la lovituri şi coroziune, care să nu afecteze proprietățile nutritive ale
alimentelor cu care vin în contact
b. vor fi confecționate din materiale rezistente la lovituri şi coroziune, care să nu afecteze proprietățile fizico-chimice și
organoleptice ale alimentelor cu care vin în contact
c. vor fi confecționate din materiale care să nu afecteze proprietățile nutritive, fizico-chimice şi organoleptice şi să nu
favorizeze contaminarea microbiană a alimentelor cu care vin în contact
3. Care din următoarele legi şi ordine nu se referă la sectorul alimentar:
a. Legea 254/2010
b. HG 1198/2002
c. Ordin MS 1086/2016
4. Unităţile de producţie:
a. pot accepta materii prime sau ingrediente contaminate sau suspecte a fi contaminate cu microorganisme cu condiţia
de a le folosi imediat
b. nu trebuie să accepte materii prime sau ingrediente contaminate sau suspecte a fi contaminate cu microorganisme
c. managerul unităţii hotărăşte dacă acceptă sau nu astfel de materii prime şi ingrediente
5. În unităţile de desfacere a produselor alimentare, asigurarea apei potabile reci şi calde:
a. este obligatorie
b. nu este obligatorie
c. este obligatorie doar în super/hipermarketuri
6. Pe eticheta produsului alimentar, lista cuprinzând ingredientele conţine toate ingredientele:
a. in ordinea descrescătoare a cantităţiilor în momentul utilizării lor la fabricarea produsului alimentar
b. in ordinea crescătoare a cantităţiilor în momentul utilizării lor la fabricarea produsului alimentar
c. nu este obligatorie menţionarea lor într-o anumită ordine
7. Transportul produselor alimentare se face cu:
a. mijloace de transport frigorifice
b. mijloace de transport autorizate şi adecvate naturii produselor
c. orice tip de mijloc de transport
8. Unităţile de producţi alimentară trebuie să prezinte pentru materiile prime şi cele finite:
a. circuite separate şi într-un singur sens
b. circuite separate şi în ambele sensuri
c. nu e obligatorie prezenţa circuitelor
9. Depozitarea produselor alimentare ambalate:
a. se poate face laolaltă cu ambalajele goale
b. se face poate laolaltă cu substanţele de curăţenie şi dezinfecţie
c. se face separat de ambalajele goale şi de substanţele de curăţenie şi dezinfecţie
10. În unitățile de alimentație colectivă și de alimentație publica în care sunt servite grupuri organizate, se vor păstra probe
din mâncăruri:
a. timp de 48 de ore la o temperatură de +4°C
b. timp de 24 de ore la o temperatură de + 4°C
c. timp de 48 de ore la temperatura camerei
Întrebări cu 2 răspunsuri corecte:
11. Amplasarea şi construcţia unităţilor alimentare se face cu avizul:
a. Direcţiei de Sănătate Publică teritoriale
b. Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorului
c. Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului
12. HACCP:
a. este parte componentă a sistemului de management al calităţii
b. este o metodă de autocontrol de asigurare a unor produse alimentare de calitate
c. sistemul nu este obligatoriu de implementat
13. Operatorii care comercializează produse preambalate:
a. vor retrage imediat de pe piaţă produsele care nu sunt în conformitate cu cerinţele siguranţei alimentului
b. vor furniza informaţii în vederea asigurării trasabilităţii acestora
c. nu sunt obligaţi să coopereze cu autorităţile competente
14. Suprafețele spaţiilor în care se prepară produsele alimentare, inclusive suprafețele echipamentelor, care intră în contact cu
acestea, trebuie să fie:
a. bine întreţinute
b. uşor de curăţat
c. înalte peste 2 m
15. Pentru păstrarea materiilor prime, a semifabricatelor și produselor finite ușor alterabile, unităţile alimentare:
a. vor fi dotate cu spații frigorifice, compartimentate - separate produsele crude de cele care au suferit preparare
termică
b. vor fi dotate cu spații frigorifice, compartimentate – separate cele care emană mirosuri specifice de cele care
împrumută mirosuri
c. vor fi dotate cu spaţii frigorifice, în compartimentele cărora se vor păstra împreună atât produsele crude cât şi cele
tratate termic
16. Depozitarea alimentelor se face în spaţii:
a. special amenajate, protejate de insecte și rozătoare
b. dotate cu instalații și aparatură necesare pentru controlul condițiilor de temperatură, umiditate şi ventilație
c. în orice fel de spaţii
17. Echipamentul de protecţie al angajaţilor:
a. Trebuie purtat de-a lungul întregului program de lucru
b. poate fi purtat şi în afara unităţii, în timpul liber
c. trebuie să aibă culori diferite, pentru ca personalul de curăţenie săpoată fi deosebit de cel productiv
18. În unităţile de industrie alimentară, trebuie realizate fluxuri tehnologice:
a. care să evite încrucişările produselor finite cu materiile prime
b. care să evite încrucişările alimentelor tratate termic cu cele crude
c. care să permit încrucişările ambalajelor curate cu cele murdare
19. Ambalajele utilizate pentru produsele alimentare:
a. trebuiesă fie curate şi dezinfectate
b. nu esteo bligatoriu să fie avizate de către Ministerul Sănătăţii
c. trebuie să fie din materiale care să nu cedeze alimentelor substanţe străine, peste limitele admise
20. Examenul medical la angajare pentru persoanele care vin în contact direct cu alimentele neambalate, trebuie să cuprindă
obligatoriu:
a. examen clinic general
b. examen oftalmologic
c. examen coproparazitologic