Sunteți pe pagina 1din 2

MODUL 1: Servicii de producţie, depozitare, transport şi comercializare a alimentelor, inclusiv alimentaţie publică ___________________________

şi a colectivităţilor
Nivel I: Instruirea managerilor, şefilor de secţie, directorilor pentru asigurarea calităţii etc, în unităţile cu profil alimentar ___________________________
(producţie, comercializare, depozitare, transport şi din unităţile de alimentaţie publică şi colectivă)

CHESTIONAR
1. Unităţile din sectorul alimentar trebuie:
a. să asigure securitatea alimentară pe baza principiilor utilizate în sistemul HACCP
b. să respecte doar normele sanitar-veterinare
c. să respecte doar normele de protecţie a muncii

2. Trasabilitatea alimentelor:
a. trebuie să fie stabilită în etapa de producţie
b. trebuie să fie stabilită în etapa de procesare şi distribuţie
c. trebuie să fie stabilită în toate etapele producţiei, procesării şi distribuţiei

3. În unitățile alimentare se va asigura:


a. funcționarea corectă a aparaturii de control și de înregistrare a parametrilor care condiţionează salubritatea în special a
materiilor prime
b. funcționarea corectă a aparaturii de control și de înregistrare a parametrilor care condiţionează salubritatea în special a
semifabricatelor și produselor finite
c. funcționarea corectă şi permanentă a aparaturii de control și de înregistrare a parametrilor care condiţionează salubritatea
materiilor prime, semifabricatelor şi produselor finite

4. În unităţile de industrie alimentară:


a. personalul care întreţine curăţenia întreprinderii şi a grupurilor sanitare este acelaşi cu cel care efectuează curăţenia în
încăperile în care se desfăşoară procesul tehnologic
b. personalul care întreţine curăţenia întreprinderii şi a grupurilor sanitare este altuld ecât cel care efectuează curăţenia în
încăperile în care se desfăşoară procesul tehnologic
c. întreţinerea curăţeniei întreprinderii poate fi efectuată de către orice angajat al unităţii respective

5. În unităţile de alimentaţie public sau colectivă, spațiile de prelucrare preliminară a alimentelor:


a. sunt spații cu circuite separate doar pentru legume şi carne
b. sunt spaţii cu circuite separate pentru legume, carne, pește, ouă
c. sunt spații cu aceleaşi circuite pentru legume, carne, pește, ouă

6. Măsurarea temperaturii din spaţiile frigorifice şi consemnarea ei pe termogramă se face:


a. cel puţin de 2 ori pe zi
b. o dată/săptămână
c. o dată/lună

7. Termenul de valabilitate:
a. se stabileşte de către producător
b. după expirare, poate fi prelungit prin reambalarea produselor
c. după expirare, poate fi prelungit prin reetichetarea produselor

8. Dacă produsul alimentar conţine un ingredient care provoacă alergii sau intoleranţă:
a. este obligatorie menţionarea acestui aspect pe etichetă
b. nu este obligatorie menţionarea pe etichetă a acestui aspect
c. este obligatorie menţionarea pe etichetă a acestui aspect, doar în anumite cazuri

9. În unităţile de alimentaţie publică şi colectivă, accesul consumatorilor în sala de mese:


a. se face direct de afară
b. se face prin intermediul unei săli de aşteptare prevăzut cu grup sanitar
c. se face prin intermediul unei săli de aşteptare fără grup sanitar
10. Deşeurile alimentare şi alte deşeuri provenite din unităţile alimentare se depozitează:
a. în containere închise ermetic
b. în coşuri
c. în găleţi metalice

11. Licenţele de fabricaţie a produselor alimentare:


a. se acordă pentru fiecare produs în parte
b. sunt netransmisibile
c. se pot acorda pentru toate produsele la un loc

12. Transportul produselor alimentare uşor perisabile:


a. se face cu mijloace de transport frigorifice sau izoterme
b. se face cu mijloace de transport obişnuite
c. se face cu mijloace de transport specializate, în funcţie de natura produselor respective

13. Mijloacele de transport pentru produsele alimentare:


a. pot fi folosite şi pentru transportul altor mărfuri
b. se igienizează după fiecare transport
c. atunci când nu sunt folosite, se păstrează în unităţi de parcare-garare, pentru evitarea deteriorăriilor

14. În unităţile alimentare:


a. conductele pentru apă potabilă nu trebuie să se intersecteze cu cele de canalizare
b. conductele pentru apă potabilă trebuie să se situeze deasupra celor de canalizare
c. conductele pentru apă potabilă trebuie să se situeze dedesubtul celor de canalizare

15. În alimentaţia publică şi colectivă, angajaţii care sunt purtători sănătoşi:


a. sunt foşti bolnavi, în organismul cărora au mai rămas germeni patogeni ai bolii
b. reprezintă un pericol pentru consumatori
c. nu reprezintă nici un pericol pentru consumatori

16. Examenul medical periodic pentru persoanele care vin în contact direct cu alimentele neambalate, trebuie să cuprindă
obligatoriu:
a. examenul clinic general -semestrial
b. examen coprobacteriologic - întrimestrul II sau III
c. examen coproparazitologic- la 2 ani

17. Camerele frigorifice şi frigiderele:


a. trebuie să fie prevăzute în interior cu termometre
b. nu este necesară dotarea în interior cu termometre
c. trebuie să fie prevăzute în exterior cu grafice de înregistrare a temperaturii

18. Înunitățile de alimentație colectivă și de alimentație publică, în spaţiul de depozitare, alimentele se păstrează:
a. separat, în funcţie de natura lor
b. laolaltă, indiferent de natura lor
c. respectându-se rotarea stocurilor

19. Temperatura de păstrare a alimentelor este:


a. cea recomandată de producător şi prezentă pe eticheta de identificare
b. cea inscripţionată în certificatul de conformitate al produsului
c. cea indicată de managerul unităţii de desfacere

20. Când un angajat suferă de o boală sau este purtător al unei boli ce poate fi transmisă prin alimente:
a. nu i se permite să manipuleze alimente
b. nu i se permite să intre în zona de manipulare a alimentelor
c. i se permite să manipuleze alimente doar dacă este dotat cu echipament de protecţie