Sunteți pe pagina 1din 2

Modulul 3 Productia si distributia apei potabile, inclusiv a apei potabile si imbuteliate ______________________________

Nivel II Instruirea operatorilor din unitatile de productie si distributie a apei potabile


inclusiv apa potabila imbuteliata ______________________________

CHESTIONAR

1 raspuns corect
1. Dezinfecţia finală a apei este obligatorie pentru: OMS 119/2014, Cap II, art.24
a. Sursele de apă de suprafaţă şi de profunzime pentru locuitori > 5000
b. Surse de profunzime pentru localităţi de 5000 locuitori
c. Surse de profunzime pentru localităţi de 4000 locuitori

2. Rezervele de apă potabilă ale localităţilor trebuie să asigure un minim necesar pentru o perioadă de:
a. 5 ore OMS 119/2014, Cap II, art.25
b. 12 ore
c. 24 ore

3. Cantitatea minimă de apă/om/zi pentru necesarul fiziologic, igiena individuală şi prepararea hranei este:
a. 5 l/om/zi OMS 119/2014, Cap II, art.22
b. 100 l/om/zi
c. 50 l/om/zi

4. Dezinfecţia apei potabile în procesul de uzinare a apei este o operaţiune: OMS 119/2014, Cap II, art.24
a. Profilactică, în sensul reducerii numărului de germeni
b. Nu e necesară
c. Periodică

5. Materialele de construcţie a aducţiunilor de apă sunt din: OMS 119/2014, Cap II, art.25
a. Doar fontă
b. Doar oţel
c. Diverse materiale avizate sanitar

6. Timpul minim de contact al apei cu clorul este de : OMS 119/2014, Cap II, art.24 punct
a. 10 ore
b. 24 ore
c. 30 min.

7. Valorile CMA a bacteriilor coliforme in apa potabila este de : Legea 458/2002 republicata
a. 10/100 ml
b. 100/100 ml
c. 0/100 ml

8. In reţeaua de distribuţie fierul trebuie sa fie : Legea 458/2002 republicata


a. 200 μg/l
b. 100 mg/l
c. 50 mg/l

9. Calitatea apei potabile este corespunzatoare cand valorile stabilite sunt conforme legii in urmatoarele puncte :
a. la capat de retea Legea 458/2002 republicata
b. la iesirea din cladire
c. la robinetul consumatorului

10. Producatorii de apa conform legii trebuie sa efectueze analizele apei prevazute in :
a. monitorizare de audit Legea 458/2002 republicata
b. monitorizare de control
c. nu efectueaza nici o analiza
2 raspunsuri corecte
11. Pentru îndepărtarea contaminării microbiene, instalaţiile de tratare a apei de suprafaţă prezintă etape de:
a. acoagulare, sedimentare, OMS 119/2014, Cap II, art.24
b. doar filtrare
c. filtrare şi dezinfecţie terminală

12. La nivelul instalaţiilor de tratare, a rezervoarelor şi reţelei de distribuţie, sunt obligatorii următoarele:
a. Doar spălarea OMS 119/2014, Cap II, art.
b. Dezinfecţia periodică şi ori de câte ori este necesar
c. Spălarea şi curăţarea periodică şi ori de câte ori este necesar

13. Dezinfecţia apei se face cu: OMS 119/2014, Cap II, art.24
a. Doar ozon
b. Radiaţii ultraviolete
c. Substanţe clorigene, ozon

14. Cine efectueaza monitorizarea calitatii apelor potabile? Legea 458/2002 republicata
a. Producatorul, distribuitorul
b. Doar distribuitorul
c. Autoritatea de Sanatate Publica judeteana

15. Unde se instituie “ zona de protectie sanitara cu regim sever”? (Legea 107/1996 reactualizata in 2018)
a. la surse de namoluri terapeutice
b. ape din irigatii
c. surse de apa si instalatii dealimentare cu apa, la surse de apa minerala si lacuri

16. Ce se intelege prin poluarea apei? Legea 107/1996 reactualizata in 2018)


a. orice alterare fizica, chimica a apei peste o limita admisibila stabilita
b. orice alterare biologica si bacteriologica a apei peste o limita admisibila stabilita
c. numai alterarea chimica si bacteriologica a apei pecte o limita admisibila stabilita

17. Spălarea, curăţarea şi dezinfecţia instalaţiilor de tratare, a rezervoarelor de înmagazinare şi a reţelelor de distribuţie
se efectuează:
a. ori de câte ori este necesar;
b. semestrial;
c. periodic

18. Dupa remedierea avariilor se impune: OMS 119/2014. art.25


a. spalarea, dezinfectia conductelor
b. nu este necesara nici o operatie
c. distribuirea apei hiperclorinate

19. Producatorul de apa potabila este obligat sa asigure: Legea 458/2002 republicata
a. monitorizarea de control
b. de audit
c. nu are nici o obligatie

20. Boli transmise prin apa:


a. virale, bacteriene
b. malaria
c. parazitare