Sunteți pe pagina 1din 3

MODULUL 1 - Servicii de producţie, depozitare, transport şi comercializare a alimentelor, ______________________________________

inclusiv alimentaţie publică şi a colectivităţilor


Nivelul I - Instruirea managerilor, şefilor de secţie, directorilor pentru asigurarea calităţii etc, în unităţile _____________________________________
cu profil alimentar (producţie, comercializare, depozitare, transport şi din unităţile de alimentaţie publică şi colectivă)

CHESTIONAR

Intrebări cu 1 răspuns corect:

1. Utilajele și mobilierul tehnologic din dotarea unităţilor alimentare:


a. Trebuie să prezinte doar suprafețe netede
b. Pot prezenta suprafeţe netede dar şi suprafeţe rugoase
c. Pot fi amplasate în orice loc

2. Principiile HACCP sunt în număr de:


a. 5
b. 7
c. 9

3. Operatorii cu activitate în domeniul alimentar trebuie să pună în aplicare:


a. o procedură bazată pe principiile HACCP
b. o procedură bazată pe principiile interne ale unităţii respective
c. nicio procedură

4. Colectarea reziduurilor solide, precum şi a resturilor alimentare lichide se face:


a. În recipiente etanşe cu capac, confecţionate din material rezistent, uşor de spălat şi de dezinfectat
b. În recipiente etanşe fără capac, confecţionate din material rezistent, uşor de spălat şi de dezinfectat
c. În saci de plastic, care se aruncă la sfârşitul programului de lucru

5. Când un angajat prezintă o boală infecto-contagioasă în evoluţie:


a. este eliminat temporar sau definitiv din munca în contact cu alimentele
b. poate rămâne în continuare în munca în contact cu alimentele
c. rămâne la latitudinea managerului să hotărască cum trebuie proceda tîn acest caz

6. Într-o unitate de producţie, la recepţia materiilor prime:


a. nu este obligatorie solicitarea certificatelor de calitate a acestora
b. este obligatorie solicitarea certificatelor de calitate a acestora
c. nu este obligatorie verificarea acestora în laboratoarele proprii sau în alte laboratoare autorizate

7. În unităţile de producţie, produsele finite:


a. se depozitează în aceleaşi spaţii cu materiile prime
b. se depozitează în aceleaşi spaţii cu materiile prime dar per afturi separate
c. se depozitează în alte spaţii decât cele de depozitare a materiilor prime

8. Mijloacele de transport al alimentelor precum şi ambalajele de transport vor fi:


a. spălate după fiecare transport
b. spălate şi dezinfectate săptămânal
c. spălate la trei zile

9. Combaterea vectorilor presupune:


a. combaterea bacteriilor, virusurilor şi paraziţilor
b. combaterea mucegaiurilor
c. combaterea insectelor şi rozătoarelor
10. În unităţile de alimentaţie publică sau colectivă, sala de mese va avea asigurat pentru un loc la masă:
a. minimum 1,2 m2
b. maximum 1,2 m2
c. minimum 1 m2

Intrebări cu 2 răspunsuri corecte:

11. Etichetele produselor alimentare trebuie să cuprindă obligatoriu:


a. denumirea sub care este vândut alimentul
b. recomandări pentru sănătatea consumatorilor
c. lista de ingrediente

12. Data durabilităţii minimale:


a. se înscrie pe eticheta sau pe ambalajul alimentelor de către producător
b. este obligatorie înscrierea sa pe etichetă/ambalaj
c. se compune din indicarea clară a zilei, lunii şi a anului în cazul tuturor alimentelor

13. Amplasarea unităţilor de industrie alimentară trebuie să ţină seama de următoarele condiţii:
a. să existe posibilitatea asigurării cu cantităţi suficiente de apă potabilă
b. să se poată îndepărta, în condiţii igienice, reziduurile solide
c. terenul destinat amplasării poate avea orice nivel superior al pânzei de apă freatică

14. În unitățile alimentare, procesul de producție trebuie astfel stabilit, încât:


a. să asigure desfășurarea fluxului în ambele sensuri
b. să asigure desfășurarea fluxului într-un singur sens
c. să evite încrucișările între fazele insalubre și salubre

15. În încăperile de producţie a produselor alimentare:


a. este permis accesul animalelor doar dacă sunt vaccinate
b. nu este permis accesul animalelor
c. nu este permis accesul persoanelor străine

16. Dotările şi echipamentele cu care alimentele vin în contact trebuie să fie:


a. Igienizate eficient
b. în stare de funcţionare
c. atât din materiale netede cât şi rugoase

17. Unitățile alimentare de producție:


a. au obligația de a folosi materii prime, materii auxiliare, semifabricate care să corespundă normelor de igienă
b. au obligația de a folosi ambalaje care să corespundă normelor de igienă
c. nu sunt obligate să efectueze analize de laborator sau să folosească alte procedee pentru controlul respectării
normelor de igienă privind materiile prime, auxiliare, semifabricatele și produsele finite
18. În unităţile de alimentaţie colectivă, este obligatorie păstrarea probelor alimentare:
a. timp de 48 de ore
b. la temperatura camerei, timp de 24 de ore
c. doar în spaţii frigorifice

19. Alimentele greu perisabile se depozitează:


a. in încăperi special amenajate, curate şi uscate
b. direct pe paviment
c. pe rafturi, boxpaleţi, rasteluri etc.

20. Aprovizionarea cu alimente uşor alterabile se poate face:


a. dacă se introduc rapid în fluxul tehnologic
b. dacă se păstrează corespunzător la frig
c. în orice condiţii